هتل معین فومن

فومن، کیلومتر 3 محور گردشگری ماسوله
3.4
امتیاز کاربران
83
نظرات کاربران

معرفی هتل معین فومن

هتل پنج ستاره معین فومن در استان سرسبز گیلان و در فاصله ۲۵ کیلومتری از شهر رشت و فرودگاه بین المللی سردار جنگل در محور اصلی شهرک تاریخی ماسوله و در مجاورت منطقه تاریخی و کوهستانی قلعه رودخان در محیطی آرام و چشم اندازی رویایی قرار گرفته است و چه فرصتی بهتر از اینکه همه ی این زیبایی ها را با اقامت در هتل معین، با امکانات رفاهی و تفریحی مناسب، تجربه نمایید. این هتل در چهار طبقه و ۶۵ واحد اقامتی با پرسنلی مجرب و آموزش دیده آماده دخدمت رسانی به شما میهمانان گرامی می‌باشد.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل معین فومن

معین-اتاق دوتخته دولوکس تونین
اتاق دوتخته دولوکس تونین
اقامت 24
580,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
18 اسفند
دوشنبه
580,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
580,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
580,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
580,000
تومان
22 اسفند
جمعه
580,000
تومان
23 اسفند
شنبه
580,000
تومان
24 اسفند
یکشنبه
580,000
تومان
25 اسفند
دوشنبه
580,000
تومان
26 اسفند
سه شنبه
580,000
تومان
27 اسفند
چهارشنبه
1,000,000
تومان
28 اسفند
پنجشنبه
1,000,000
تومان
ای‌گردش
596,900 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
18 اسفند
دوشنبه
596,900
تومان
19 اسفند
سه شنبه
596,900
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
596,900
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
596,900
تومان
22 اسفند
جمعه
596,900
تومان
23 اسفند
شنبه
596,900
تومان
24 اسفند
یکشنبه
596,900
تومان
25 اسفند
دوشنبه
596,900
تومان
26 اسفند
سه شنبه
596,900
تومان
27 اسفند
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
28 اسفند
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
معین-اتاق دوتخته دولوکس دبل
اتاق دوتخته دولوکس دبل
هتل یار
452,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
18 اسفند
دوشنبه
452,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
452,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
452,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
580,000
تومان
22 اسفند
جمعه
580,000
تومان
23 اسفند
شنبه
580,000
تومان
24 اسفند
یکشنبه
580,000
تومان
25 اسفند
دوشنبه
580,000
تومان
26 اسفند
سه شنبه
800,000
تومان
27 اسفند
چهارشنبه
800,000
تومان
28 اسفند
پنجشنبه
800,000
تومان
اقامت 24
580,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
18 اسفند
دوشنبه
580,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
580,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
580,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
580,000
تومان
22 اسفند
جمعه
580,000
تومان
23 اسفند
شنبه
580,000
تومان
24 اسفند
یکشنبه
580,000
تومان
25 اسفند
دوشنبه
580,000
تومان
26 اسفند
سه شنبه
580,000
تومان
27 اسفند
چهارشنبه
1,000,000
تومان
28 اسفند
پنجشنبه
1,000,000
تومان
ای‌گردش
596,900 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
18 اسفند
دوشنبه
596,900
تومان
19 اسفند
سه شنبه
596,900
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
596,900
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
596,900
تومان
22 اسفند
جمعه
596,900
تومان
23 اسفند
شنبه
596,900
تومان
24 اسفند
یکشنبه
596,900
تومان
25 اسفند
دوشنبه
596,900
تومان
26 اسفند
سه شنبه
596,900
تومان
27 اسفند
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
28 اسفند
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
معین-اتاق دوتخته VIP باجکوزی
اتاق دوتخته VIP باجکوزی
هتل یار
452,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
18 اسفند
دوشنبه
452,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
452,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
452,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
580,000
تومان
22 اسفند
جمعه
580,000
تومان
23 اسفند
شنبه
580,000
تومان
24 اسفند
یکشنبه
580,000
تومان
25 اسفند
دوشنبه
580,000
تومان
26 اسفند
سه شنبه
800,000
تومان
27 اسفند
چهارشنبه
800,000
تومان
28 اسفند
پنجشنبه
800,000
تومان
علاءالدین
453,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
18 اسفند
دوشنبه
453,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
453,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
453,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
453,000
تومان
22 اسفند
جمعه
453,000
تومان
23 اسفند
شنبه
453,000
تومان
24 اسفند
یکشنبه
453,000
تومان
25 اسفند
دوشنبه
453,000
تومان
26 اسفند
سه شنبه
905,000
تومان
27 اسفند
چهارشنبه
905,000
تومان
28 اسفند
پنجشنبه
815,000
تومان
اقامت 24
580,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
18 اسفند
دوشنبه
580,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
580,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
580,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
580,000
تومان
22 اسفند
جمعه
580,000
تومان
23 اسفند
شنبه
580,000
تومان
24 اسفند
یکشنبه
580,000
تومان
25 اسفند
دوشنبه
580,000
تومان
26 اسفند
سه شنبه
580,000
تومان
27 اسفند
چهارشنبه
1,000,000
تومان
28 اسفند
پنجشنبه
1,000,000
تومان
ای‌گردش
596,900 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
18 اسفند
دوشنبه
596,900
تومان
19 اسفند
سه شنبه
596,900
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
596,900
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
596,900
تومان
22 اسفند
جمعه
596,900
تومان
23 اسفند
شنبه
596,900
تومان
24 اسفند
یکشنبه
596,900
تومان
25 اسفند
دوشنبه
596,900
تومان
26 اسفند
سه شنبه
596,900
تومان
27 اسفند
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
28 اسفند
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
معین-اتاق دوتخته دبل باجکوزی
اتاق دوتخته دبل باجکوزی
هتل یار
452,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
18 اسفند
دوشنبه
452,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
452,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
452,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
580,000
تومان
22 اسفند
جمعه
580,000
تومان
23 اسفند
شنبه
580,000
تومان
24 اسفند
یکشنبه
580,000
تومان
25 اسفند
دوشنبه
580,000
تومان
26 اسفند
سه شنبه
800,000
تومان
27 اسفند
چهارشنبه
800,000
تومان
28 اسفند
پنجشنبه
800,000
تومان
اقامت 24
580,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
18 اسفند
دوشنبه
580,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
580,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
580,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
580,000
تومان
22 اسفند
جمعه
580,000
تومان
23 اسفند
شنبه
580,000
تومان
24 اسفند
یکشنبه
580,000
تومان
25 اسفند
دوشنبه
580,000
تومان
26 اسفند
سه شنبه
580,000
تومان
27 اسفند
چهارشنبه
1,000,000
تومان
28 اسفند
پنجشنبه
1,000,000
تومان
ای‌گردش
596,900 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
18 اسفند
دوشنبه
596,900
تومان
19 اسفند
سه شنبه
596,900
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
596,900
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
596,900
تومان
22 اسفند
جمعه
596,900
تومان
23 اسفند
شنبه
596,900
تومان
24 اسفند
یکشنبه
596,900
تومان
25 اسفند
دوشنبه
596,900
تومان
26 اسفند
سه شنبه
596,900
تومان
27 اسفند
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
28 اسفند
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
معین-اتاق دوتخته تویین باجکوزی
اتاق دوتخته تویین باجکوزی
هتل یار
452,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
18 اسفند
دوشنبه
452,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
452,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
452,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
580,000
تومان
22 اسفند
جمعه
580,000
تومان
23 اسفند
شنبه
580,000
تومان
24 اسفند
یکشنبه
580,000
تومان
25 اسفند
دوشنبه
580,000
تومان
26 اسفند
سه شنبه
800,000
تومان
27 اسفند
چهارشنبه
800,000
تومان
28 اسفند
پنجشنبه
800,000
تومان
اقامت 24
580,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
18 اسفند
دوشنبه
580,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
580,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
580,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
580,000
تومان
22 اسفند
جمعه
580,000
تومان
23 اسفند
شنبه
580,000
تومان
24 اسفند
یکشنبه
580,000
تومان
25 اسفند
دوشنبه
580,000
تومان
26 اسفند
سه شنبه
580,000
تومان
27 اسفند
چهارشنبه
1,000,000
تومان
28 اسفند
پنجشنبه
1,000,000
تومان
ای‌گردش
596,900 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
18 اسفند
دوشنبه
596,900
تومان
19 اسفند
سه شنبه
596,900
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
596,900
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
596,900
تومان
22 اسفند
جمعه
596,900
تومان
23 اسفند
شنبه
596,900
تومان
24 اسفند
یکشنبه
596,900
تومان
25 اسفند
دوشنبه
596,900
تومان
26 اسفند
سه شنبه
596,900
تومان
27 اسفند
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
28 اسفند
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
معین-اتاق دو تخته
اتاق دو تخته
علاءالدین
453,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
18 اسفند
دوشنبه
453,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
453,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
453,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
453,000
تومان
22 اسفند
جمعه
453,000
تومان
23 اسفند
شنبه
453,000
تومان
24 اسفند
یکشنبه
453,000
تومان
25 اسفند
دوشنبه
453,000
تومان
26 اسفند
سه شنبه
905,000
تومان
27 اسفند
چهارشنبه
905,000
تومان
28 اسفند
پنجشنبه
815,000
تومان
معین-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
هتل یار
577,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
18 اسفند
دوشنبه
577,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
577,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
577,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
750,000
تومان
22 اسفند
جمعه
750,000
تومان
23 اسفند
شنبه
750,000
تومان
24 اسفند
یکشنبه
750,000
تومان
25 اسفند
دوشنبه
750,000
تومان
26 اسفند
سه شنبه
1,080,000
تومان
27 اسفند
چهارشنبه
1,080,000
تومان
28 اسفند
پنجشنبه
1,080,000
تومان
علاءالدین
578,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
18 اسفند
دوشنبه
578,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
578,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
578,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
578,000
تومان
22 اسفند
جمعه
578,000
تومان
23 اسفند
شنبه
578,000
تومان
24 اسفند
یکشنبه
578,000
تومان
25 اسفند
دوشنبه
578,000
تومان
26 اسفند
سه شنبه
1,155,000
تومان
27 اسفند
چهارشنبه
1,155,000
تومان
28 اسفند
پنجشنبه
1,040,000
تومان
اقامت 24
750,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
18 اسفند
دوشنبه
750,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
750,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
750,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
750,000
تومان
22 اسفند
جمعه
750,000
تومان
23 اسفند
شنبه
750,000
تومان
24 اسفند
یکشنبه
750,000
تومان
25 اسفند
دوشنبه
750,000
تومان
26 اسفند
سه شنبه
750,000
تومان
27 اسفند
چهارشنبه
1,239,000
تومان
28 اسفند
پنجشنبه
1,239,000
تومان
ای‌گردش
761,900 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
18 اسفند
دوشنبه
761,900
تومان
19 اسفند
سه شنبه
761,900
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
761,900
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
761,900
تومان
22 اسفند
جمعه
761,900
تومان
23 اسفند
شنبه
761,900
تومان
24 اسفند
یکشنبه
761,900
تومان
25 اسفند
دوشنبه
761,900
تومان
26 اسفند
سه شنبه
761,900
تومان
27 اسفند
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
28 اسفند
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
معین-سوئیت یکخوابه سه نفره
سوئیت یکخوابه سه نفره
ای‌گردش
700,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
18 اسفند
دوشنبه
700,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
700,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
700,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
700,000
تومان
22 اسفند
جمعه
700,000
تومان
23 اسفند
شنبه
700,000
تومان
24 اسفند
یکشنبه
700,000
تومان
25 اسفند
دوشنبه
700,000
تومان
26 اسفند
سه شنبه
700,000
تومان
27 اسفند
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
28 اسفند
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
هتل یار
713,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
18 اسفند
دوشنبه
713,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
713,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
713,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
942,000
تومان
22 اسفند
جمعه
942,000
تومان
23 اسفند
شنبه
942,000
تومان
24 اسفند
یکشنبه
942,000
تومان
25 اسفند
دوشنبه
942,000
تومان
26 اسفند
سه شنبه
12,350,000
تومان
27 اسفند
چهارشنبه
12,350,000
تومان
28 اسفند
پنجشنبه
12,350,000
تومان
علاءالدین
714,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
18 اسفند
دوشنبه
714,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
714,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
714,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
714,000
تومان
22 اسفند
جمعه
714,000
تومان
23 اسفند
شنبه
714,000
تومان
24 اسفند
یکشنبه
714,000
تومان
25 اسفند
دوشنبه
714,000
تومان
26 اسفند
سه شنبه
1,428,000
تومان
27 اسفند
چهارشنبه
1,428,000
تومان
28 اسفند
پنجشنبه
1,285,000
تومان
اقامت 24
942,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
18 اسفند
دوشنبه
942,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
942,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
942,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
942,000
تومان
22 اسفند
جمعه
942,000
تومان
23 اسفند
شنبه
942,000
تومان
24 اسفند
یکشنبه
942,000
تومان
25 اسفند
دوشنبه
942,000
تومان
26 اسفند
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
27 اسفند
چهارشنبه
1,496,000
تومان
28 اسفند
پنجشنبه
1,496,000
تومان
معین-سوئیت کانکت چهارنفره
سوئیت کانکت چهارنفره
هتل یار
906,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
18 اسفند
دوشنبه
906,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
906,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
906,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
1,196,000
تومان
22 اسفند
جمعه
1,196,000
تومان
23 اسفند
شنبه
1,196,000
تومان
24 اسفند
یکشنبه
1,196,000
تومان
25 اسفند
دوشنبه
1,196,000
تومان
26 اسفند
سه شنبه
1,555,000
تومان
27 اسفند
چهارشنبه
1,555,000
تومان
28 اسفند
پنجشنبه
1,555,000
تومان
اقامت 24
1,196,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
18 اسفند
دوشنبه
1,196,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
1,196,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
1,196,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
1,196,000
تومان
22 اسفند
جمعه
1,196,000
تومان
23 اسفند
شنبه
1,196,000
تومان
24 اسفند
یکشنبه
1,196,000
تومان
25 اسفند
دوشنبه
1,196,000
تومان
26 اسفند
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
27 اسفند
چهارشنبه
1,859,000
تومان
28 اسفند
پنجشنبه
1,859,000
تومان
ای‌گردش
1,196,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
18 اسفند
دوشنبه
1,196,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
1,196,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
1,196,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
1,196,000
تومان
22 اسفند
جمعه
1,196,000
تومان
23 اسفند
شنبه
1,196,000
تومان
24 اسفند
یکشنبه
1,196,000
تومان
25 اسفند
دوشنبه
1,196,000
تومان
26 اسفند
سه شنبه
1,196,000
تومان
27 اسفند
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
28 اسفند
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
معین-سوئیت یکخوابه چهارنفره
سوئیت یکخوابه چهارنفره
علاءالدین
839,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
18 اسفند
دوشنبه
839,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
839,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
839,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
839,000
تومان
22 اسفند
جمعه
839,000
تومان
23 اسفند
شنبه
839,000
تومان
24 اسفند
یکشنبه
839,000
تومان
25 اسفند
دوشنبه
839,000
تومان
26 اسفند
سه شنبه
1,677,000
تومان
27 اسفند
چهارشنبه
1,677,000
تومان
28 اسفند
پنجشنبه
1,510,000
تومان
اقامت 24
1,100,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
18 اسفند
دوشنبه
1,100,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
1,100,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
1,100,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
1,100,000
تومان
22 اسفند
جمعه
1,100,000
تومان
23 اسفند
شنبه
1,100,000
تومان
24 اسفند
یکشنبه
1,100,000
تومان
25 اسفند
دوشنبه
1,100,000
تومان
26 اسفند
سه شنبه
1,100,000
تومان
27 اسفند
چهارشنبه
1,731,000
تومان
28 اسفند
پنجشنبه
1,731,000
تومان
ای‌گردش
1,196,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
18 اسفند
دوشنبه
1,196,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
1,196,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
1,196,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
1,196,000
تومان
22 اسفند
جمعه
1,196,000
تومان
23 اسفند
شنبه
1,196,000
تومان
24 اسفند
یکشنبه
1,196,000
تومان
25 اسفند
دوشنبه
1,196,000
تومان
26 اسفند
سه شنبه
1,196,000
تومان
27 اسفند
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
28 اسفند
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
معین-اتاق چهارتخته VIP باجکوزی
اتاق چهارتخته VIP باجکوزی
ای‌گردش
693,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
18 اسفند
دوشنبه
693,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
693,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
693,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
693,000
تومان
22 اسفند
جمعه
693,000
تومان
23 اسفند
شنبه
693,000
تومان
24 اسفند
یکشنبه
693,000
تومان
25 اسفند
دوشنبه
693,000
تومان
26 اسفند
سه شنبه
693,000
تومان
27 اسفند
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
28 اسفند
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
هتل یار
702,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
18 اسفند
دوشنبه
702,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
702,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
702,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
900,000
تومان
22 اسفند
جمعه
900,000
تومان
23 اسفند
شنبه
900,000
تومان
24 اسفند
یکشنبه
900,000
تومان
25 اسفند
دوشنبه
900,000
تومان
26 اسفند
سه شنبه
1,215,000
تومان
27 اسفند
چهارشنبه
1,215,000
تومان
28 اسفند
پنجشنبه
1,215,000
تومان
اقامت 24
900,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
18 اسفند
دوشنبه
900,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
900,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
900,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
900,000
تومان
22 اسفند
جمعه
900,000
تومان
23 اسفند
شنبه
900,000
تومان
24 اسفند
یکشنبه
900,000
تومان
25 اسفند
دوشنبه
900,000
تومان
26 اسفند
سه شنبه
900,000
تومان
27 اسفند
چهارشنبه
1,474,000
تومان
28 اسفند
پنجشنبه
1,474,000
تومان
معین-سوئیت دوبلکس دوخوابه چهارنفره VIP
سوئیت دوبلکس دوخوابه چهارنفره VIP
علاءالدین
907,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
18 اسفند
دوشنبه
907,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
907,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
907,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
907,000
تومان
22 اسفند
جمعه
907,000
تومان
23 اسفند
شنبه
907,000
تومان
24 اسفند
یکشنبه
907,000
تومان
25 اسفند
دوشنبه
907,000
تومان
26 اسفند
سه شنبه
1,813,000
تومان
27 اسفند
چهارشنبه
1,813,000
تومان
28 اسفند
پنجشنبه
1,632,000
تومان
اقامت 24
1,196,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
18 اسفند
دوشنبه
1,196,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
1,196,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
1,196,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
1,196,000
تومان
22 اسفند
جمعه
1,196,000
تومان
23 اسفند
شنبه
1,196,000
تومان
24 اسفند
یکشنبه
1,196,000
تومان
25 اسفند
دوشنبه
1,196,000
تومان
26 اسفند
سه شنبه
1,196,000
تومان
27 اسفند
چهارشنبه
1,859,000
تومان
28 اسفند
پنجشنبه
1,859,000
تومان
ای‌گردش
1,197,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
18 اسفند
دوشنبه
1,197,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
1,197,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
1,197,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
1,197,000
تومان
22 اسفند
جمعه
1,197,000
تومان
23 اسفند
شنبه
1,197,000
تومان
24 اسفند
یکشنبه
1,197,000
تومان
25 اسفند
دوشنبه
1,197,000
تومان
26 اسفند
سه شنبه
1,197,000
تومان
27 اسفند
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
28 اسفند
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
معین-اتاق چهارتخته
اتاق چهارتخته
ای‌گردش
693,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
18 اسفند
دوشنبه
693,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
693,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
693,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
693,000
تومان
22 اسفند
جمعه
693,000
تومان
23 اسفند
شنبه
693,000
تومان
24 اسفند
یکشنبه
693,000
تومان
25 اسفند
دوشنبه
693,000
تومان
26 اسفند
سه شنبه
693,000
تومان
27 اسفند
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
28 اسفند
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
هتل یار
702,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
18 اسفند
دوشنبه
702,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
702,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
702,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
900,000
تومان
22 اسفند
جمعه
900,000
تومان
23 اسفند
شنبه
900,000
تومان
24 اسفند
یکشنبه
900,000
تومان
25 اسفند
دوشنبه
900,000
تومان
26 اسفند
سه شنبه
1,215,000
تومان
27 اسفند
چهارشنبه
1,215,000
تومان
28 اسفند
پنجشنبه
1,215,000
تومان
اقامت 24
900,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
18 اسفند
دوشنبه
900,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
900,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
900,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
900,000
تومان
22 اسفند
جمعه
900,000
تومان
23 اسفند
شنبه
900,000
تومان
24 اسفند
یکشنبه
900,000
تومان
25 اسفند
دوشنبه
900,000
تومان
26 اسفند
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
27 اسفند
چهارشنبه
1,474,000
تومان
28 اسفند
پنجشنبه
1,474,000
تومان
معین-سوئیت چهارتخته معمولی
سوئیت چهارتخته معمولی
هتل یار
838,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
18 اسفند
دوشنبه
838,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
838,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
838,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
1,100,000
تومان
22 اسفند
جمعه
1,100,000
تومان
23 اسفند
شنبه
1,100,000
تومان
24 اسفند
یکشنبه
1,100,000
تومان
25 اسفند
دوشنبه
1,100,000
تومان
26 اسفند
سه شنبه
1,440,000
تومان
27 اسفند
چهارشنبه
1,440,000
تومان
28 اسفند
پنجشنبه
1,440,000
تومان

امکانات اتاق های هتل معین فومن

آسانسور
مینی بار با هزینه
پارک کودک
زمین ورزشی
لباسشویی
تلويزيون LCD در لابی
رستوران بام
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
سالن كنفرانس
اتاق تلفن (اپراتور)
فضائی برای پياده روی
كتابخانه
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی