هتل معین فومن

فومن، کیلومتر 3 محور گردشگری ماسوله
3.4
امتیاز کاربران
52
نظرات کاربران

معرفی هتل معین فومن

هتل پنج ستاره معین فومن در استان سرسبز گیلان و در فاصله ۲۵ کیلومتری از شهر رشت و فرودگاه بین المللی سردار جنگل در محور اصلی شهرک تاریخی ماسوله و در مجاورت منطقه تاریخی و کوهستانی قلعه رودخان در محیطی آرام و چشم اندازی رویایی قرار گرفته است و چه فرصتی بهتر از اینکه همه ی این زیبایی ها را با اقامت در هتل معین، با امکانات رفاهی و تفریحی مناسب، تجربه نمایید. این هتل در چهار طبقه و ۶۵ واحد اقامتی با پرسنلی مجرب و آموزش دیده آماده دخدمت رسانی به شما میهمانان گرامی می‌باشد.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل معین فومن

ظرفیت 2 نفر

دوتخته جکوزی
علاءالدین
861,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
861,000
تومان
9 بهمن
شنبه
861,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
861,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
861,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
861,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
861,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
861,000
تومان
15 بهمن
جمعه
861,000
تومان
16 بهمن
شنبه
861,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
861,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
861,000
تومان
دوتخته دبل
علاءالدین
861,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
861,000
تومان
9 بهمن
شنبه
861,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
861,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
861,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
861,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
861,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
861,000
تومان
15 بهمن
جمعه
861,000
تومان
16 بهمن
شنبه
861,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
861,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
861,000
تومان
سوئیت VIP دو نفره
علاءالدین
861,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
861,000
تومان
9 بهمن
شنبه
861,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
861,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
861,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
861,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
861,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
861,000
تومان
15 بهمن
جمعه
861,000
تومان
16 بهمن
شنبه
861,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
861,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
861,000
تومان
دوتخته توئین
علاءالدین
861,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
861,000
تومان
9 بهمن
شنبه
861,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
861,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
861,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
861,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
861,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
861,000
تومان
15 بهمن
جمعه
861,000
تومان
16 بهمن
شنبه
861,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
861,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
861,000
تومان
اتاق دو تخته توئین با جکوزی
اقامت 24
896,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
896,000
تومان
9 بهمن
شنبه
896,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
896,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
896,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
896,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
896,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
896,000
تومان
15 بهمن
جمعه
896,000
تومان
16 بهمن
شنبه
896,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
896,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
896,000
تومان
اتاق دو تخته دبل با جکوزی
اقامت 24
896,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
896,000
تومان
9 بهمن
شنبه
896,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
896,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
896,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
896,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
896,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
896,000
تومان
15 بهمن
جمعه
896,000
تومان
16 بهمن
شنبه
896,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
896,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
896,000
تومان
اتاق دو تخته دبل VIP
هتل یار
896,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
896,000
تومان
9 بهمن
شنبه
896,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
896,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
896,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
896,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
896,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
896,000
تومان
15 بهمن
جمعه
896,000
تومان
16 بهمن
شنبه
896,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
896,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
896,000
تومان
دو تخته VIP
ای‌گردش
896,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
896,000
تومان
9 بهمن
شنبه
896,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
896,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
896,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
896,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
896,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
896,000
تومان
15 بهمن
جمعه
896,000
تومان
16 بهمن
شنبه
896,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
896,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
896,000
تومان
اتاق دو تخته توئین
اقامت 24
896,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
896,000
تومان
9 بهمن
شنبه
896,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
896,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
896,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
896,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
896,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
896,000
تومان
15 بهمن
جمعه
896,000
تومان
16 بهمن
شنبه
896,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
896,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
896,000
تومان
اتاق دو تخته - تویین با جکوزی
هتل یار
896,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
896,000
تومان
9 بهمن
شنبه
896,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
896,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
896,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
896,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
896,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
896,000
تومان
15 بهمن
جمعه
896,000
تومان
16 بهمن
شنبه
896,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
896,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
896,000
تومان
دو تخته تویین
اسنپ تریپ
896,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
896,000
تومان
9 بهمن
شنبه
896,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
896,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
896,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
896,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
896,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
896,000
تومان
15 بهمن
جمعه
896,000
تومان
16 بهمن
شنبه
896,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
896,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
896,000
تومان
اتاق دو تخته - توئین
هتل یار
896,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
896,000
تومان
9 بهمن
شنبه
896,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
896,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
896,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
896,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
896,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
896,000
تومان
15 بهمن
جمعه
896,000
تومان
16 بهمن
شنبه
896,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
896,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
896,000
تومان
اتاق دو تخته دبل VIP
اقامت 24
896,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
896,000
تومان
9 بهمن
شنبه
896,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
896,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
896,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
896,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
896,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
896,000
تومان
15 بهمن
جمعه
896,000
تومان
16 بهمن
شنبه
896,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
896,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
896,000
تومان
اتاق دو تخته - دبل با جکوزی
هتل یار
896,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
896,000
تومان
9 بهمن
شنبه
896,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
896,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
896,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
896,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
896,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
896,000
تومان
15 بهمن
جمعه
896,000
تومان
16 بهمن
شنبه
896,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
896,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
896,000
تومان
دوتخته دبل
ای‌گردش
896,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
896,000
تومان
9 بهمن
شنبه
896,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
896,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
896,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
896,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
896,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
896,000
تومان
15 بهمن
جمعه
896,000
تومان
16 بهمن
شنبه
896,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
896,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
896,000
تومان
دو تخته توئین
ای‌گردش
896,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
896,000
تومان
9 بهمن
شنبه
896,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
896,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
896,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
896,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
896,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
896,000
تومان
15 بهمن
جمعه
896,000
تومان
16 بهمن
شنبه
896,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
896,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
896,000
تومان
دو تخته توئین با جکوزی
ای‌گردش
896,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
896,000
تومان
9 بهمن
شنبه
896,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
896,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
896,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
896,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
896,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
896,000
تومان
15 بهمن
جمعه
896,000
تومان
16 بهمن
شنبه
896,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
896,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
896,000
تومان
اتاق دو تخته دبل
اقامت 24
896,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
896,000
تومان
9 بهمن
شنبه
896,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
896,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
896,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
896,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
896,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
896,000
تومان
15 بهمن
جمعه
896,000
تومان
16 بهمن
شنبه
896,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
896,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
896,000
تومان
دو تخته دابل دولوکس
اسنپ تریپ
896,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
896,000
تومان
9 بهمن
شنبه
896,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
896,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
896,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
896,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
896,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
896,000
تومان
15 بهمن
جمعه
896,000
تومان
16 بهمن
شنبه
896,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
896,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
896,000
تومان
دو تخته دبل با جکوزی
ای‌گردش
896,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
896,000
تومان
9 بهمن
شنبه
896,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
896,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
896,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
896,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
896,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
896,000
تومان
15 بهمن
جمعه
896,000
تومان
16 بهمن
شنبه
896,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
896,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
896,000
تومان
اتاق دو تخته - دبل
هتل یار
896,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
896,000
تومان
9 بهمن
شنبه
896,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
896,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
896,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
896,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
896,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
896,000
تومان
15 بهمن
جمعه
896,000
تومان
16 بهمن
شنبه
896,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
896,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
896,000
تومان
دو تخته دابل VIP
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
14 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
15 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
16 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
17 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
18 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
دو تخته تویین با جکوزی
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
14 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
15 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
16 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
17 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
18 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
دو تخته دابل با جکوزی
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
14 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
15 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
16 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
17 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
18 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
ظرفیت 3 نفر

سه تخته
علاءالدین
1,225,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
1,225,000
تومان
9 بهمن
شنبه
1,225,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
1,225,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
1,225,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
1,225,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
1,225,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
1,225,000
تومان
15 بهمن
جمعه
1,225,000
تومان
16 بهمن
شنبه
1,225,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
1,225,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
1,225,000
تومان
اتاق سه تخته
هتل یار
1,275,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
1,275,000
تومان
9 بهمن
شنبه
1,275,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
1,275,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
1,275,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
1,275,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
1,275,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
1,275,000
تومان
15 بهمن
جمعه
1,275,000
تومان
16 بهمن
شنبه
1,275,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
1,275,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
1,275,000
تومان
اتاق سه تخته
اقامت 24
1,276,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
1,276,000
تومان
9 بهمن
شنبه
1,276,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
1,276,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
1,276,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
1,276,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
1,276,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
1,276,000
تومان
15 بهمن
جمعه
1,276,000
تومان
16 بهمن
شنبه
1,276,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
1,276,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
1,276,000
تومان
سه تخته
ای‌گردش
1,276,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
1,276,000
تومان
9 بهمن
شنبه
1,276,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
1,276,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
1,276,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
1,276,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
1,276,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
1,276,000
تومان
15 بهمن
جمعه
1,276,000
تومان
16 بهمن
شنبه
1,276,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
1,276,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
1,276,000
تومان
سوئیت سه نفره
علاءالدین
1,491,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
1,491,000
تومان
9 بهمن
شنبه
1,491,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
1,491,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
1,491,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
1,491,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
1,491,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
1,491,000
تومان
15 بهمن
جمعه
1,491,000
تومان
16 بهمن
شنبه
1,491,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
1,491,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
1,491,000
تومان
سوئیت سه نفره
اقامت 24
1,520,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
1,520,000
تومان
9 بهمن
شنبه
1,520,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
1,520,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
1,520,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
1,520,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
1,520,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
1,520,000
تومان
15 بهمن
جمعه
1,520,000
تومان
16 بهمن
شنبه
1,520,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
1,520,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
1,520,000
تومان
سوئیت سه نفره
هتل یار
1,552,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
1,552,000
تومان
9 بهمن
شنبه
1,552,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
1,552,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
1,552,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
1,552,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
1,552,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
1,552,000
تومان
15 بهمن
جمعه
1,552,000
تومان
16 بهمن
شنبه
1,552,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
1,552,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
1,552,000
تومان
سوئیت یک خوابه سه نفره
ای‌گردش
1,553,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
1,553,000
تومان
9 بهمن
شنبه
1,553,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
1,553,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
1,553,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
1,553,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
1,553,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
1,553,000
تومان
15 بهمن
جمعه
1,553,000
تومان
16 بهمن
شنبه
1,553,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
1,553,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
1,553,000
تومان
سوئیت یک خوابه سه تخته
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
14 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
15 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
16 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
17 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
18 بهمن
دوشنبه
1,552,000
تومان
سه تخته
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
14 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
15 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
16 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
17 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
18 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
ظرفیت 4 نفر

اتاق چهار تختهVIP
هتل یار
1,655,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
1,655,000
تومان
9 بهمن
شنبه
1,655,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
1,655,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
1,655,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
1,655,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
1,655,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
1,655,000
تومان
15 بهمن
جمعه
1,655,000
تومان
16 بهمن
شنبه
1,655,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
1,655,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
1,655,000
تومان
اتاق چهار تخته
اقامت 24
1,656,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
1,656,000
تومان
9 بهمن
شنبه
1,656,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
1,656,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
1,656,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
1,656,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
1,656,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
1,656,000
تومان
15 بهمن
جمعه
1,656,000
تومان
16 بهمن
شنبه
1,656,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
1,656,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
1,656,000
تومان
اتاق چهارتخته VIP
اقامت 24
1,656,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
1,656,000
تومان
9 بهمن
شنبه
1,656,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
1,656,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
1,656,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
1,656,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
1,656,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه