هتل معین فومن

فومن، کیلومتر 3 محور گردشگری ماسوله
3.4
امتیاز کاربران
86
نظرات کاربران

معرفی هتل معین فومن

هتل پنج ستاره معین فومن در استان سرسبز گیلان و در فاصله ۲۵ کیلومتری از شهر رشت و فرودگاه بین المللی سردار جنگل در محور اصلی شهرک تاریخی ماسوله و در مجاورت منطقه تاریخی و کوهستانی قلعه رودخان در محیطی آرام و چشم اندازی رویایی قرار گرفته است و چه فرصتی بهتر از اینکه همه ی این زیبایی ها را با اقامت در هتل معین، با امکانات رفاهی و تفریحی مناسب، تجربه نمایید. این هتل در چهار طبقه و ۶۵ واحد اقامتی با پرسنلی مجرب و آموزش دیده آماده دخدمت رسانی به شما میهمانان گرامی می‌باشد.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل معین فومن

معین-اتاق دوتخته دولوکس تونین
اتاق دوتخته دولوکس تونین
ای‌گردش
699,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
دوشنبه
699,000
تومان
30 شهریور
سه شنبه
699,000
تومان
31 شهریور
چهارشنبه
699,000
تومان
1 مهر
پنجشنبه
640,000
تومان
2 مهر
جمعه
640,000
تومان
3 مهر
شنبه
640,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
640,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
640,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
640,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
640,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
640,000
تومان
هتل یار
700,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
دوشنبه
700,000
تومان
30 شهریور
سه شنبه
700,000
تومان
31 شهریور
چهارشنبه
700,000
تومان
1 مهر
پنجشنبه
640,000
تومان
2 مهر
جمعه
640,000
تومان
3 مهر
شنبه
640,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
640,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
640,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
640,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
640,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
640,000
تومان
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
29 شهریور
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
30 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
31 شهریور
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
1 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
2 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
3 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
4 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
5 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
7 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
معین-اتاق دوتخته دولوکس دبل
اتاق دوتخته دولوکس دبل
ای‌گردش
699,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
دوشنبه
699,000
تومان
30 شهریور
سه شنبه
699,000
تومان
31 شهریور
چهارشنبه
699,000
تومان
1 مهر
پنجشنبه
640,000
تومان
2 مهر
جمعه
640,000
تومان
3 مهر
شنبه
640,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
640,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
640,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
640,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
640,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
640,000
تومان
هتل یار
700,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
دوشنبه
700,000
تومان
30 شهریور
سه شنبه
700,000
تومان
31 شهریور
چهارشنبه
700,000
تومان
1 مهر
پنجشنبه
640,000
تومان
2 مهر
جمعه
640,000
تومان
3 مهر
شنبه
640,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
640,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
640,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
640,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
640,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
640,000
تومان
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
29 شهریور
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
30 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
31 شهریور
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
1 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
2 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
3 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
4 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
5 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
7 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
معین-اتاق دوتخته VIP باجکوزی
اتاق دوتخته VIP باجکوزی
ای‌گردش
699,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
دوشنبه
699,000
تومان
30 شهریور
سه شنبه
699,000
تومان
31 شهریور
چهارشنبه
699,000
تومان
1 مهر
پنجشنبه
640,000
تومان
2 مهر
جمعه
640,000
تومان
3 مهر
شنبه
640,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
640,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
640,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
640,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
640,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
640,000
تومان
علاءالدین
888,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
دوشنبه
888,000
تومان
30 شهریور
سه شنبه
888,000
تومان
31 شهریور
چهارشنبه
888,000
تومان
1 مهر
پنجشنبه
622,000
تومان
2 مهر
جمعه
622,000
تومان
3 مهر
شنبه
622,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
622,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
622,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
622,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
622,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
622,000
تومان
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
29 شهریور
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
30 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
31 شهریور
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
1 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
2 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
3 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
4 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
5 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
7 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
هتل یار
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
29 شهریور
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
30 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
31 شهریور
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
1 مهر
پنجشنبه
640,000
تومان
2 مهر
جمعه
640,000
تومان
3 مهر
شنبه
640,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
640,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
640,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
640,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
640,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
640,000
تومان
معین-اتاق دوتخته دبل باجکوزی
اتاق دوتخته دبل باجکوزی
ای‌گردش
699,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
دوشنبه
699,000
تومان
30 شهریور
سه شنبه
699,000
تومان
31 شهریور
چهارشنبه
699,000
تومان
1 مهر
پنجشنبه
640,000
تومان
2 مهر
جمعه
640,000
تومان
3 مهر
شنبه
640,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
640,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
640,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
640,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
640,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
640,000
تومان
هتل یار
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
29 شهریور
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
30 شهریور
سه شنبه
700,000
تومان
31 شهریور
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
1 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
2 مهر
جمعه
640,000
تومان
3 مهر
شنبه
640,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
5 مهر
دوشنبه
640,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
640,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
640,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
640,000
تومان
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
29 شهریور
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
30 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
31 شهریور
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
1 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
2 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
3 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
4 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
5 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
7 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
معین-اتاق دوتخته تویین باجکوزی
اتاق دوتخته تویین باجکوزی
ای‌گردش
699,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
دوشنبه
699,000
تومان
30 شهریور
سه شنبه
699,000
تومان
31 شهریور
چهارشنبه
699,000
تومان
1 مهر
پنجشنبه
640,000
تومان
2 مهر
جمعه
640,000
تومان
3 مهر
شنبه
640,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
640,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
640,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
640,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
640,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
640,000
تومان
هتل یار
700,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
دوشنبه
700,000
تومان
30 شهریور
سه شنبه
700,000
تومان
31 شهریور
چهارشنبه
700,000
تومان
1 مهر
پنجشنبه
640,000
تومان
2 مهر
جمعه
640,000
تومان
3 مهر
شنبه
640,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
640,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
640,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
640,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
640,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
640,000
تومان
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
29 شهریور
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
30 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
31 شهریور
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
1 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
2 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
3 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
4 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
5 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
7 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
معین-اتاق دو تخته
اتاق دو تخته
علاءالدین
693,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
دوشنبه
693,000
تومان
30 شهریور
سه شنبه
693,000
تومان
31 شهریور
چهارشنبه
693,000
تومان
1 مهر
پنجشنبه
622,000
تومان
2 مهر
جمعه
622,000
تومان
3 مهر
شنبه
622,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
622,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
622,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
622,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
622,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
622,000
تومان
معین-دو تخته توئین
دو تخته توئین
علاءالدین
693,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
دوشنبه
693,000
تومان
30 شهریور
سه شنبه
693,000
تومان
31 شهریور
چهارشنبه
693,000
تومان
1 مهر
پنجشنبه
622,000
تومان
2 مهر
جمعه
622,000
تومان
3 مهر
شنبه
622,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
622,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
622,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
622,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
622,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
622,000
تومان
معین-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
علاءالدین
884,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
دوشنبه
884,000
تومان
30 شهریور
سه شنبه
884,000
تومان
31 شهریور
چهارشنبه
884,000
تومان
1 مهر
پنجشنبه
794,000
تومان
2 مهر
جمعه
794,000
تومان
3 مهر
شنبه
794,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
794,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
794,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
794,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
794,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
794,000
تومان
ای‌گردش
898,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
دوشنبه
898,000
تومان
30 شهریور
سه شنبه
898,000
تومان
31 شهریور
چهارشنبه
898,000
تومان
1 مهر
پنجشنبه
816,000
تومان
2 مهر
جمعه
816,000
تومان
3 مهر
شنبه
816,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
816,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
816,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
816,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
816,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
816,000
تومان
هتل یار
900,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
دوشنبه
900,000
تومان
30 شهریور
سه شنبه
900,000
تومان
31 شهریور
چهارشنبه
900,000
تومان
1 مهر
پنجشنبه
816,000
تومان
2 مهر
جمعه
816,000
تومان
3 مهر
شنبه
816,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
816,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
816,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
816,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
816,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
816,000
تومان
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
29 شهریور
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
30 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
31 شهریور
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
1 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
2 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
3 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
4 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
5 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
7 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
معین-سوئیت یکخوابه سه نفره
سوئیت یکخوابه سه نفره
علاءالدین
1,093,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
دوشنبه
1,093,000
تومان
30 شهریور
سه شنبه
1,093,000
تومان
31 شهریور
چهارشنبه
1,093,000
تومان
1 مهر
پنجشنبه
981,000
تومان
2 مهر
جمعه
981,000
تومان
3 مهر
شنبه
981,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
981,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
981,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
981,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
981,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
981,000
تومان
ای‌گردش
1,099,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
دوشنبه
1,099,000
تومان
30 شهریور
سه شنبه
1,099,000
تومان
31 شهریور
چهارشنبه
1,099,000
تومان
1 مهر
پنجشنبه
1,009,000
تومان
2 مهر
جمعه
1,009,000
تومان
3 مهر
شنبه
1,009,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
1,009,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
1,009,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
1,009,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
1,009,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
1,009,000
تومان
هتل یار
1,100,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
دوشنبه
1,100,000
تومان
30 شهریور
سه شنبه
1,100,000
تومان
31 شهریور
چهارشنبه
1,100,000
تومان
1 مهر
پنجشنبه
1,009,000
تومان
2 مهر
جمعه
1,009,000
تومان
3 مهر
شنبه
1,009,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
1,009,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
1,009,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
1,009,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
1,009,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
1,009,000
تومان
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
29 شهریور
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
30 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
31 شهریور
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
1 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
2 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
3 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
4 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
5 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
7 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
معین-سوئیت کانکت چهارنفره
سوئیت کانکت چهارنفره
ای‌گردش
1,379,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
دوشنبه
1,379,000
تومان
30 شهریور
سه شنبه
1,379,000
تومان
31 شهریور
چهارشنبه
1,379,000
تومان
1 مهر
پنجشنبه
1,282,000
تومان
2 مهر
جمعه
1,282,000
تومان
3 مهر
شنبه
1,282,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
1,282,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
1,282,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
1,282,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
1,282,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
1,282,000
تومان
هتل یار
1,380,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
دوشنبه
1,380,000
تومان
30 شهریور
سه شنبه
1,380,000
تومان
31 شهریور
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
1 مهر
پنجشنبه
1,282,000
تومان
2 مهر
جمعه
1,282,000
تومان
3 مهر
شنبه
1,282,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
1,282,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
1,282,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
1,282,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
1,282,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
1,282,000
تومان
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
29 شهریور
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
30 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
31 شهریور
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
1 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
2 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
3 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
4 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
5 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
7 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
معین-سوئیت یکخوابه چهارنفره
سوئیت یکخوابه چهارنفره
ای‌گردش
1,279,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
دوشنبه
1,279,000
تومان
30 شهریور
سه شنبه
1,279,000
تومان
31 شهریور
چهارشنبه
1,279,000
تومان
1 مهر
پنجشنبه
1,186,000
تومان
2 مهر
جمعه
1,186,000
تومان
3 مهر
شنبه
1,186,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
1,186,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
1,186,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
1,186,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
1,186,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
1,186,000
تومان
علاءالدین
1,280,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
دوشنبه
1,280,000
تومان
30 شهریور
سه شنبه
1,280,000
تومان
31 شهریور
چهارشنبه
1,280,000
تومان
1 مهر
پنجشنبه
1,154,000
تومان
2 مهر
جمعه
1,154,000
تومان
3 مهر
شنبه
1,154,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
1,154,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
1,154,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
1,154,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
1,154,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
1,154,000
تومان
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
29 شهریور
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
30 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
31 شهریور
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
1 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
2 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
3 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
4 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
5 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
7 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
معین-اتاق چهارتخته VIP باجکوزی
اتاق چهارتخته VIP باجکوزی
هتل یار
1,080,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
دوشنبه
1,080,000
تومان
30 شهریور
سه شنبه
1,080,000
تومان
31 شهریور
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
1 مهر
پنجشنبه
993,000
تومان
2 مهر
جمعه
993,000
تومان
3 مهر
شنبه
993,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
993,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
993,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
993,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
993,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
993,000
تومان
ای‌گردش
1,089,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
دوشنبه
1,089,000
تومان
30 شهریور
سه شنبه
1,089,000
تومان
31 شهریور
چهارشنبه
1,089,000
تومان
1 مهر
پنجشنبه
933,000
تومان
2 مهر
جمعه
933,000
تومان
3 مهر
شنبه
933,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
933,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
933,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
933,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
933,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
933,000
تومان
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
29 شهریور
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
30 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
31 شهریور
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
1 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
2 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
3 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
4 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
5 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
7 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
معین-سوئیت دوبلکس دوخوابه چهارنفره VIP
سوئیت دوبلکس دوخوابه چهارنفره VIP
علاءالدین
1,380,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
دوشنبه
1,380,000
تومان
30 شهریور
سه شنبه
1,380,000
تومان
31 شهریور
چهارشنبه
1,380,000
تومان
1 مهر
پنجشنبه
1,243,000
تومان
2 مهر
جمعه
1,243,000
تومان
3 مهر
شنبه
1,243,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
1,243,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
1,243,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
1,243,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
1,243,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
1,243,000
تومان
ای‌گردش
1,380,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
دوشنبه
1,380,000
تومان
30 شهریور
سه شنبه
1,380,000
تومان
31 شهریور
چهارشنبه
1,380,000
تومان
1 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
2 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
3 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
4 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
5 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
7 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
29 شهریور
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
30 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
31 شهریور
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
1 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
2 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
3 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
4 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
5 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
7 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
معین-اتاق چهارتخته
اتاق چهارتخته
ای‌گردش
1,089,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
دوشنبه
1,089,000
تومان
30 شهریور
سه شنبه
1,089,000
تومان
31 شهریور
چهارشنبه
1,089,000
تومان
1 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
2 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
3 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
4 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
5 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
7 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
29 شهریور
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
30 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
31 شهریور
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
1 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
2 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
3 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
4 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
5 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
7 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
معین-سوئیت چهارتخته معمولی
سوئیت چهارتخته معمولی
هتل یار
1,280,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
دوشنبه
1,280,000
تومان
30 شهریور
سه شنبه
1,280,000
تومان
31 شهریور
چهارشنبه
1,280,000
تومان
1 مهر
پنجشنبه
1,186,000
تومان
2 مهر
جمعه
1,186,000
تومان
3 مهر
شنبه
1,186,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
1,186,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
1,186,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
1,186,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
1,186,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
1,186,000
تومان