هتل معین فومن

فومن، کیلومتر 3 محور گردشگری ماسوله
3.4
امتیاز کاربران
82
نظرات کاربران

معرفی هتل معین فومن

هتل پنج ستاره معین فومن در استان سرسبز گیلان و در فاصله ۲۵ کیلومتری از شهر رشت و فرودگاه بین المللی سردار جنگل در محور اصلی شهرک تاریخی ماسوله و در مجاورت منطقه تاریخی و کوهستانی قلعه رودخان در محیطی آرام و چشم اندازی رویایی قرار گرفته است و چه فرصتی بهتر از اینکه همه ی این زیبایی ها را با اقامت در هتل معین، با امکانات رفاهی و تفریحی مناسب، تجربه نمایید. این هتل در چهار طبقه و ۶۵ واحد اقامتی با پرسنلی مجرب و آموزش دیده آماده دخدمت رسانی به شما میهمانان گرامی می‌باشد.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل معین فومن

معین-اتاق دوتخته دولوکس تونین
اتاق دوتخته دولوکس تونین
ای‌گردش
531,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 آذر
دوشنبه
531,000
تومان
4 آذر
سه شنبه
531,000
تومان
5 آذر
چهارشنبه
531,000
تومان
6 آذر
پنجشنبه
531,000
تومان
7 آذر
جمعه
531,000
تومان
8 آذر
شنبه
531,000
تومان
9 آذر
یکشنبه
531,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
531,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
531,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
531,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
531,000
تومان
اقامت 24
532,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 آذر
دوشنبه
532,000
تومان
4 آذر
سه شنبه
532,000
تومان
5 آذر
چهارشنبه
532,000
تومان
6 آذر
پنجشنبه
532,000
تومان
7 آذر
جمعه
532,000
تومان
8 آذر
شنبه
532,000
تومان
9 آذر
یکشنبه
532,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
532,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
532,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
532,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
532,000
تومان
ایران مارکوپولو
532,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 آذر
دوشنبه
532,000
تومان
4 آذر
سه شنبه
532,000
تومان
5 آذر
چهارشنبه
532,000
تومان
6 آذر
پنجشنبه
532,000
تومان
7 آذر
جمعه
532,000
تومان
8 آذر
شنبه
532,000
تومان
9 آذر
یکشنبه
532,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
532,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
532,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
532,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
532,000
تومان
معین-اتاق دوتخته دولوکس دبل
اتاق دوتخته دولوکس دبل
ای‌گردش
531,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 آذر
دوشنبه
531,000
تومان
4 آذر
سه شنبه
531,000
تومان
5 آذر
چهارشنبه
531,000
تومان
6 آذر
پنجشنبه
531,000
تومان
7 آذر
جمعه
531,000
تومان
8 آذر
شنبه
531,000
تومان
9 آذر
یکشنبه
531,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
531,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
531,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
531,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
531,000
تومان
ایران مارکوپولو
532,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 آذر
دوشنبه
532,000
تومان
4 آذر
سه شنبه
532,000
تومان
5 آذر
چهارشنبه
532,000
تومان
6 آذر
پنجشنبه
532,000
تومان
7 آذر
جمعه
532,000
تومان
8 آذر
شنبه
532,000
تومان
9 آذر
یکشنبه
532,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
532,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
532,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
532,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
532,000
تومان
هتل یار
532,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 آذر
دوشنبه
532,000
تومان
4 آذر
سه شنبه
532,000
تومان
5 آذر
چهارشنبه
532,000
تومان
6 آذر
پنجشنبه
532,000
تومان
7 آذر
جمعه
532,000
تومان
8 آذر
شنبه
532,000
تومان
9 آذر
یکشنبه
532,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
532,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
532,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
532,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
532,000
تومان
اقامت 24
532,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 آذر
دوشنبه
532,000
تومان
4 آذر
سه شنبه
532,000
تومان
5 آذر
چهارشنبه
532,000
تومان
6 آذر
پنجشنبه
532,000
تومان
7 آذر
جمعه
532,000
تومان
8 آذر
شنبه
532,000
تومان
9 آذر
یکشنبه
532,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
532,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
532,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
532,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
532,000
تومان
معین-اتاق دوتخته VIP باجکوزی
اتاق دوتخته VIP باجکوزی
علاءالدین
503,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 آذر
دوشنبه
503,000
تومان
4 آذر
سه شنبه
503,000
تومان
5 آذر
چهارشنبه
503,000
تومان
6 آذر
پنجشنبه
503,000
تومان
7 آذر
جمعه
503,000
تومان
8 آذر
شنبه
503,000
تومان
9 آذر
یکشنبه
503,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
503,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
503,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
503,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
503,000
تومان
ای‌گردش
531,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 آذر
دوشنبه
531,000
تومان
4 آذر
سه شنبه
531,000
تومان
5 آذر
چهارشنبه
531,000
تومان
6 آذر
پنجشنبه
531,000
تومان
7 آذر
جمعه
531,000
تومان
8 آذر
شنبه
531,000
تومان
9 آذر
یکشنبه
531,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
531,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
531,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
531,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
531,000
تومان
هتل یار
532,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 آذر
دوشنبه
532,000
تومان
4 آذر
سه شنبه
532,000
تومان
5 آذر
چهارشنبه
532,000
تومان
6 آذر
پنجشنبه
532,000
تومان
7 آذر
جمعه
532,000
تومان
8 آذر
شنبه
532,000
تومان
9 آذر
یکشنبه
532,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
532,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
532,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
532,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
532,000
تومان
ایران مارکوپولو
532,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 آذر
دوشنبه
532,000
تومان
4 آذر
سه شنبه
532,000
تومان
5 آذر
چهارشنبه
532,000
تومان
6 آذر
پنجشنبه
532,000
تومان
7 آذر
جمعه
532,000
تومان
8 آذر
شنبه
532,000
تومان
9 آذر
یکشنبه
532,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
532,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
532,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
532,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
532,000
تومان
اقامت 24
532,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 آذر
دوشنبه
532,000
تومان
4 آذر
سه شنبه
532,000
تومان
5 آذر
چهارشنبه
532,000
تومان
6 آذر
پنجشنبه
532,000
تومان
7 آذر
جمعه
532,000
تومان
8 آذر
شنبه
532,000
تومان
9 آذر
یکشنبه
532,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
532,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
532,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
532,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
532,000
تومان
معین-اتاق دوتخته دبل باجکوزی
اتاق دوتخته دبل باجکوزی
ای‌گردش
531,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 آذر
دوشنبه
531,000
تومان
4 آذر
سه شنبه
531,000
تومان
5 آذر
چهارشنبه
531,000
تومان
6 آذر
پنجشنبه
531,000
تومان
7 آذر
جمعه
531,000
تومان
8 آذر
شنبه
531,000
تومان
9 آذر
یکشنبه
531,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
531,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
531,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
531,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
531,000
تومان
اقامت 24
532,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 آذر
دوشنبه
532,000
تومان
4 آذر
سه شنبه
532,000
تومان
5 آذر
چهارشنبه
532,000
تومان
6 آذر
پنجشنبه
532,000
تومان
7 آذر
جمعه
532,000
تومان
8 آذر
شنبه
532,000
تومان
9 آذر
یکشنبه
532,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
532,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
532,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
532,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
532,000
تومان
ایران مارکوپولو
532,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 آذر
دوشنبه
532,000
تومان
4 آذر
سه شنبه
532,000
تومان
5 آذر
چهارشنبه
532,000
تومان
6 آذر
پنجشنبه
532,000
تومان
7 آذر
جمعه
532,000
تومان
8 آذر
شنبه
532,000
تومان
9 آذر
یکشنبه
532,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
532,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
532,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
532,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
532,000
تومان
هتل یار
532,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 آذر
دوشنبه
532,000
تومان
4 آذر
سه شنبه
532,000
تومان
5 آذر
چهارشنبه
532,000
تومان
6 آذر
پنجشنبه
532,000
تومان
7 آذر
جمعه
532,000
تومان
8 آذر
شنبه
532,000
تومان
9 آذر
یکشنبه
532,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
532,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
532,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
532,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
532,000
تومان
معین-اتاق دوتخته تویین باجکوزی
اتاق دوتخته تویین باجکوزی
ای‌گردش
531,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 آذر
دوشنبه
531,000
تومان
4 آذر
سه شنبه
531,000
تومان
5 آذر
چهارشنبه
531,000
تومان
6 آذر
پنجشنبه
531,000
تومان
7 آذر
جمعه
531,000
تومان
8 آذر
شنبه
531,000
تومان
9 آذر
یکشنبه
531,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
531,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
531,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
531,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
531,000
تومان
ایران مارکوپولو
532,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 آذر
دوشنبه
532,000
تومان
4 آذر
سه شنبه
532,000
تومان
5 آذر
چهارشنبه
532,000
تومان
6 آذر
پنجشنبه
532,000
تومان
7 آذر
جمعه
532,000
تومان
8 آذر
شنبه
532,000
تومان
9 آذر
یکشنبه
532,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
532,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
532,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
532,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
532,000
تومان
اقامت 24
532,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 آذر
دوشنبه
532,000
تومان
4 آذر
سه شنبه
532,000
تومان
5 آذر
چهارشنبه
532,000
تومان
6 آذر
پنجشنبه
532,000
تومان
7 آذر
جمعه
532,000
تومان
8 آذر
شنبه
532,000
تومان
9 آذر
یکشنبه
532,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
532,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
532,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
532,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
532,000
تومان
هتل یار
532,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 آذر
دوشنبه
532,000
تومان
4 آذر
سه شنبه
532,000
تومان
5 آذر
چهارشنبه
532,000
تومان
6 آذر
پنجشنبه
532,000
تومان
7 آذر
جمعه
532,000
تومان
8 آذر
شنبه
532,000
تومان
9 آذر
یکشنبه
532,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
532,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
532,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
532,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
532,000
تومان
معین-اتاق دو تخته
اتاق دو تخته
علاءالدین
503,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 آذر
دوشنبه
503,000
تومان
4 آذر
سه شنبه
503,000
تومان
5 آذر
چهارشنبه
503,000
تومان
6 آذر
پنجشنبه
503,000
تومان
7 آذر
جمعه
503,000
تومان
8 آذر
شنبه
503,000
تومان
9 آذر
یکشنبه
503,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
503,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
503,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
503,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
503,000
تومان
معین-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
علاءالدین
642,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 آذر
دوشنبه
642,000
تومان
4 آذر
سه شنبه
642,000
تومان
5 آذر
چهارشنبه
642,000
تومان
6 آذر
پنجشنبه
642,000
تومان
7 آذر
جمعه
642,000
تومان
8 آذر
شنبه
642,000
تومان
9 آذر
یکشنبه
642,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
642,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
642,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
642,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
642,000
تومان
ای‌گردش
667,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 آذر
دوشنبه
667,000
تومان
4 آذر
سه شنبه
667,000
تومان
5 آذر
چهارشنبه
667,000
تومان
6 آذر
پنجشنبه
667,000
تومان
7 آذر
جمعه
667,000
تومان
8 آذر
شنبه
667,000
تومان
9 آذر
یکشنبه
667,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
667,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
667,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
667,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
667,000
تومان
هتل یار
668,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 آذر
دوشنبه
668,000
تومان
4 آذر
سه شنبه
668,000
تومان
5 آذر
چهارشنبه
668,000
تومان
6 آذر
پنجشنبه
668,000
تومان
7 آذر
جمعه
668,000
تومان
8 آذر
شنبه
668,000
تومان
9 آذر
یکشنبه
668,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
668,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
668,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
668,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
668,000
تومان
اقامت 24
668,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 آذر
دوشنبه
668,000
تومان
4 آذر
سه شنبه
668,000
تومان
5 آذر
چهارشنبه
668,000
تومان
6 آذر
پنجشنبه
668,000
تومان
7 آذر
جمعه
668,000
تومان
8 آذر
شنبه
668,000
تومان
9 آذر
یکشنبه
668,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
668,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
668,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
668,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
668,000
تومان
ایران مارکوپولو
668,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 آذر
دوشنبه
668,000
تومان
4 آذر
سه شنبه
668,000
تومان
5 آذر
چهارشنبه
668,000
تومان
6 آذر
پنجشنبه
668,000
تومان
7 آذر
جمعه
668,000
تومان
8 آذر
شنبه
668,000
تومان
9 آذر
یکشنبه
668,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
668,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
668,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
668,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
668,000
تومان
معین-سوئیت یکخوابه سه نفره
سوئیت یکخوابه سه نفره
علاءالدین
794,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 آذر
دوشنبه
794,000
تومان
4 آذر
سه شنبه
794,000
تومان
5 آذر
چهارشنبه
794,000
تومان
6 آذر
پنجشنبه
794,000
تومان
7 آذر
جمعه
794,000
تومان
8 آذر
شنبه
794,000
تومان
9 آذر
یکشنبه
794,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
794,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
794,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
794,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
794,000
تومان
ای‌گردش
816,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 آذر
دوشنبه
816,000
تومان
4 آذر
سه شنبه
816,000
تومان
5 آذر
چهارشنبه
816,000
تومان
6 آذر
پنجشنبه
816,000
تومان
7 آذر
جمعه
816,000
تومان
8 آذر
شنبه
816,000
تومان
9 آذر
یکشنبه
816,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
816,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
816,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
816,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
816,000
تومان
ایران مارکوپولو
817,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 آذر
دوشنبه
817,000
تومان
4 آذر
سه شنبه
817,000
تومان
5 آذر
چهارشنبه
817,000
تومان
6 آذر
پنجشنبه
817,000
تومان
7 آذر
جمعه
817,000
تومان
8 آذر
شنبه
817,000
تومان
9 آذر
یکشنبه
817,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
817,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
817,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
817,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
817,000
تومان
هتل یار
817,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 آذر
دوشنبه
817,000
تومان
4 آذر
سه شنبه
817,000
تومان
5 آذر
چهارشنبه
817,000
تومان
6 آذر
پنجشنبه
817,000
تومان
7 آذر
جمعه
817,000
تومان
8 آذر
شنبه
817,000
تومان
9 آذر
یکشنبه
817,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
817,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
817,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
817,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
817,000
تومان
اقامت 24
817,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 آذر
دوشنبه
817,000
تومان
4 آذر
سه شنبه
817,000
تومان
5 آذر
چهارشنبه
817,000
تومان
6 آذر
پنجشنبه
817,000
تومان
7 آذر
جمعه
817,000
تومان
8 آذر
شنبه
817,000
تومان
9 آذر
یکشنبه
817,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
817,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
817,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
817,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
817,000
تومان
معین-سوئیت کانکت چهارنفره
سوئیت کانکت چهارنفره
ای‌گردش
1,025,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 آذر
دوشنبه
1,025,000
تومان
4 آذر
سه شنبه
1,025,000
تومان
5 آذر
چهارشنبه
1,025,000
تومان
6 آذر
پنجشنبه
1,025,000
تومان
7 آذر
جمعه
1,025,000
تومان
8 آذر
شنبه
1,025,000
تومان
9 آذر
یکشنبه
1,025,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
1,025,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
1,025,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
1,025,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
1,025,000
تومان
ایران مارکوپولو
1,026,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 آذر
دوشنبه
1,026,000
تومان
4 آذر
سه شنبه
1,026,000
تومان
5 آذر
چهارشنبه
1,026,000
تومان
6 آذر
پنجشنبه
1,026,000
تومان
7 آذر
جمعه
1,026,000
تومان
8 آذر
شنبه
1,026,000
تومان
9 آذر
یکشنبه
1,026,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
1,026,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
1,026,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
1,026,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
1,026,000
تومان
اقامت 24
1,026,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 آذر
دوشنبه
1,026,000
تومان
4 آذر
سه شنبه
1,026,000
تومان
5 آذر
چهارشنبه
1,026,000
تومان
6 آذر
پنجشنبه
1,026,000
تومان
7 آذر
جمعه
1,026,000
تومان
8 آذر
شنبه
1,026,000
تومان
9 آذر
یکشنبه
1,026,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
1,026,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
1,026,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
1,026,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
1,026,000
تومان
هتل یار
1,026,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 آذر
دوشنبه
1,026,000
تومان
4 آذر
سه شنبه
1,026,000
تومان
5 آذر
چهارشنبه
1,026,000
تومان
6 آذر
پنجشنبه
1,026,000
تومان
7 آذر
جمعه
1,026,000
تومان
8 آذر
شنبه
1,026,000
تومان
9 آذر
یکشنبه
1,026,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
1,026,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
1,026,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
1,026,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
1,026,000
تومان
معین-سوئیت یکخوابه چهارنفره
سوئیت یکخوابه چهارنفره
علاءالدین
933,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 آذر
دوشنبه
933,000
تومان
4 آذر
سه شنبه
933,000
تومان
5 آذر
چهارشنبه
933,000
تومان
6 آذر
پنجشنبه
933,000
تومان
7 آذر
جمعه
933,000
تومان
8 آذر
شنبه
933,000
تومان
9 آذر
یکشنبه
933,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
933,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
933,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
933,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
933,000
تومان
ای‌گردش
952,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 آذر
دوشنبه
952,000
تومان
4 آذر
سه شنبه
952,000
تومان
5 آذر
چهارشنبه
952,000
تومان
6 آذر
پنجشنبه
952,000
تومان
7 آذر
جمعه
952,000
تومان
8 آذر
شنبه
952,000
تومان
9 آذر
یکشنبه
952,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
952,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
952,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
952,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
952,000
تومان
اقامت 24
953,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 آذر
دوشنبه
953,000
تومان
4 آذر
سه شنبه
953,000
تومان
5 آذر
چهارشنبه
953,000
تومان
6 آذر
پنجشنبه
953,000
تومان
7 آذر
جمعه
953,000
تومان
8 آذر
شنبه
953,000
تومان
9 آذر
یکشنبه
953,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
953,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
953,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
953,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
953,000
تومان
معین-اتاق چهارتخته VIP باجکوزی
اتاق چهارتخته VIP باجکوزی
ای‌گردش
804,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 آذر
دوشنبه
804,000
تومان
4 آذر
سه شنبه
804,000
تومان
5 آذر
چهارشنبه
804,000
تومان
6 آذر
پنجشنبه
804,000
تومان
7 آذر
جمعه
804,000
تومان
8 آذر
شنبه
804,000
تومان
9 آذر
یکشنبه
804,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
804,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
804,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
804,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
804,000
تومان
اقامت 24
805,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 آذر
دوشنبه
805,000
تومان
4 آذر
سه شنبه
805,000
تومان
5 آذر
چهارشنبه
805,000
تومان
6 آذر
پنجشنبه
805,000
تومان
7 آذر
جمعه
805,000
تومان
8 آذر
شنبه
805,000
تومان
9 آذر
یکشنبه
805,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
805,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
805,000
تومان