متل نخل فریدونکنار

فریدونکنار، بلوار ساحلی، روبروی هنرستان نریمانی
3.2
امتیاز کاربران
16
نظرات کاربران

معرفی متل نخل فریدونکنار

مجموعه توريستي اقامتی متل نخل در ساحل فريدونكنار منطقه خوش آب و هوای شمال کشور که به مناطق گردشگری چون باغ پرندگان، استراحت‌گاه پرندگان مهاجر، جنگل ساحلی و جنگل ساحلی بهنمیر نزدیک می‌باشد، واقع شده است. این هتل از محوطه‌ای زیبا، حیاط گل کاری شده، پاركينگ، محیطی دنج و دلپذیر و کارکنان مجرب و آموزش دیده برخوردار مي‌باشند. متل نخل، وابسته به شرکت سرمایه گذاری ایرانگردی و جهانگردی می‌باشد.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو متل نخل فریدونکنار

ظرفیت 2 نفر

سوئیت - دبل 105 یا 104
هتل یار
285,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
285,000
تومان
9 بهمن
شنبه
285,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
285,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
285,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
285,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
285,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
285,000
تومان
15 بهمن
جمعه
285,000
تومان
16 بهمن
شنبه
285,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
285,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
285,000
تومان
سوئیت دو تخته
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
14 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
15 بهمن
جمعه
271,000
تومان
16 بهمن
شنبه
271,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
271,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
271,000
تومان
ظرفیت 3 نفر

سوئیت سه نفره(یک تخت دونفره+یک سرویس اضافه)
اقامت 24
285,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
285,000
تومان
9 بهمن
شنبه
285,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
285,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
285,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
285,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
285,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
285,000
تومان
15 بهمن
جمعه
285,000
تومان
16 بهمن
شنبه
285,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
285,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
285,000
تومان
ویلا ساحلی - تکخواب دبل رو به خیابان 108
هتل یار
477,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
477,000
تومان
9 بهمن
شنبه
477,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
477,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
477,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
477,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
477,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
477,000
تومان
15 بهمن
جمعه
477,000
تومان
16 بهمن
شنبه
477,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
477,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
477,000
تومان
ویلای یکخوابه جنوبی سه نفره رو به خیابان(دو تخته+یک سرویس اضافه)
اقامت 24
477,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
477,000
تومان
9 بهمن
شنبه
477,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
477,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
477,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
477,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
477,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
477,000
تومان
15 بهمن
جمعه
477,000
تومان
16 بهمن
شنبه
477,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
477,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
477,000
تومان
ویلا ساحلی - تکخواب دبل رو به دریا 107
هتل یار
697,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
697,000
تومان
9 بهمن
شنبه
697,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
697,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
697,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
697,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
697,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
697,000
تومان
15 بهمن
جمعه
697,000
تومان
16 بهمن
شنبه
697,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
697,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
697,000
تومان
ویلای یک خوابه سه نفره
اسنپ تریپ
703,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
703,000
تومان
9 بهمن
شنبه
703,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
703,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
703,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
703,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
703,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
703,000
تومان
15 بهمن
جمعه
703,000
تومان
16 بهمن
شنبه
703,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
703,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
703,000
تومان
ویلای یک خوابه سه نفره رو به دریا
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
14 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
15 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
16 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
17 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
18 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
ظرفیت 4 نفر

ویلای یکخوابه چهارنفره رو به دریا(یک تخت دونفره+دوسرویس اضافه)
اقامت 24
697,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
697,000
تومان
9 بهمن
شنبه
697,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
697,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
697,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
697,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
697,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
697,000
تومان
15 بهمن
جمعه
697,000
تومان
16 بهمن
شنبه
697,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
697,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
697,000
تومان
ویلا ساحلی - دوخواب دبل+دبل واحد 106
هتل یار
697,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
697,000
تومان
9 بهمن
شنبه
697,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
697,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
697,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
697,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
697,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
697,000
تومان
15 بهمن
جمعه
697,000
تومان
16 بهمن
شنبه
697,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
697,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
697,000
تومان
ویلا ساحلی - دوخواب دبل +دبل واحد 102 یا 103
هتل یار
697,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
697,000
تومان
9 بهمن
شنبه
697,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
697,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
697,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
697,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
697,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
697,000
تومان
15 بهمن
جمعه
697,000
تومان
16 بهمن
شنبه
697,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
697,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
697,000
تومان
ویلای دو خوابه چهار نفره ساحلی
اقامت 24
815,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
815,000
تومان
9 بهمن
شنبه
815,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
815,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
815,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
815,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
815,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
815,000
تومان
15 بهمن
جمعه
815,000
تومان
16 بهمن
شنبه
815,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
815,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
815,000
تومان
ویلا ساحلی VIP - دوخواب واحد 101
هتل یار
861,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
861,000
تومان
9 بهمن
شنبه
861,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
861,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
861,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
861,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
861,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
861,000
تومان
15 بهمن
جمعه
861,000
تومان
16 بهمن
شنبه
861,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
861,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
861,000
تومان
ویلای دو خوابه چهار تخته همکف
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
14 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
15 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
16 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
17 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
18 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
ویلای دو خوابه چهار تخته VIP
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
14 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
15 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
16 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
17 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
18 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
ظرفیت 5 نفر

ویلای دو خوابه پنج تخته
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
14 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
15 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
16 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
17 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
18 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
ظرفیت 6 نفر

امکانات اتاق های متل نخل فریدونکنار

فتوکپی
پاركينگ
مسلط به زبان انگليسی
روم سرويس
تاکسی سرویس شبانه روزی
روم سرويس 24 ساعته
صندوق امانات
خدمات بيدار باش
فكس
فضای سبز
مسير پياده روی

آدرس متل نخل فریدونکنار روی نقشه

نظرات کاربران برای متل نخل فریدونکنار

(16 نظر)
نقاط قوت:
فقط دسترسی اسان به مرکز شهر و دریا خوب هست
نقاط ضعف:
فقط دسترسی اسان به مرکز شهر و دریا خوب هست
متاسفانه تجربه جالبی نداشتیم چون بچه کوچیک همراهمون بود و دائم نگران مورچه های داخل اتاق بودیم حتی حاضر به تعویض اتاق با. هزینه بیشتر شدیم ولی خوب اتاقهای دیگر هم همین شرایط رو داشتند. در کل جز برخورد مدیر هتل که بسیار محترمانه بود نقطه مثبت دیگری و جود نداشت
نقاط قوت:
سرویس بهداشتی تمیز و تهویه ی مناسب، امکانات پخت و پز مناسب و تمیز، امکانات گرمایشی مناسب، محیط بسیار آرام ودنج
نقاط ضعف:
سرویس بهداشتی تمیز و تهویه ی مناسب، امکانات پخت و پز مناسب و تمیز، امکانات گرمایشی مناسب، محیط بسیار آرام ودنج
تجربه ی بسیار دلنشین و لذت بخشی بود و محیط به قدری مناسب بود که به خانواده و دوستان پیشنهاد دادم متل فاقدر پذیرایی و غذا بود که هنگام رزرو گفته شده بود
نقاط قوت:
نزدیک دریا، آرام و تمیز
نقاط ضعف:
نزدیک دریا، آرام و تمیز
نقاط قوت. کارکنان دارای برخورد عالی. هتل نزدیک دریا. وجود اجاق گاز و امکانات پخت و پز. آرامش موجود در محوطه. نقاط ضعف : عدم تعویض ملافه ها در طول اقامت. وجود حشرات کوچک اما بی آزار در اتاق. وجود یک پتوی کوچک برای یک اتاق دو نفره. اگر دوباره فریدونکنار سفر کنیم متل نخل را انتخاب میکنیم.
نقاط قوت:
برخورد عالی خیلی تمیز بود خیلی
نقاط ضعف:
برخورد عالی خیلی تمیز بود خیلی
محوطه ی با کلاسی داشت.خیلی تمیز بود همه چی
در واحد 101 اقامت داشتم خیلی تمیز مرتب بود برخورد پرسنل هم عالی بود
در واحد 104 اقامت داشتم بسیار تمیز و ضدعفونی شده بود برخورد پرسنل عالی بوده محوطه متل بسیار زیبا و آرامش بخش بود.
یک شب اقامت در سوئیت دوتخته این متل رو تجربه کردیم که خب به نسبت قیمت و اینکه متل هستش ،مرتب و با امکانات بود و تا نسبتی تمیز بود اما مشکلاتی داشت از قبیل اینکه پر از پشه ریز و مگس بود و آرامش رو تحت تاثیر قرار میداد و اینکه آب حمام یا زیادی سرد میشد یا زیادی داغ، کولر گازی هم بادش مستقیم رو به تخت بود یا خیلی سرد میشد یا خیلی گرم ،ولی خب جای پارک اختصاصی داشتیم و نزدیک دریا بود و برخورد پرسنل هم خوب بود.
همه موارد خوب بود به خصوص دسترسی، تمیزی و آرامش خوبی داره ولی قیمت نسبتا بالایی داره
هتل بسیار تمیز بود ودسترسی به دریا عالی بودوبرخورد کارکنان خوب بود.هتل پارکینگ اختصاصی داشت برای کسانی که دنبال ارامش باشن واقعا پیشنهادمیشه.
در کل خوب و آرام و تمیزبود. امکانات داشت. فقط نتوانستیم ماشین خود را در پارکینگ پارک کنیم . به دریا هم نزدیک بود.
کنار دریا. پرسنل خوش برخورد و محترم. پارکینگ اختصاصی. خیلی راضی بودیم
موقعيت مكاني نسبتا خوب به لحاظ نزديكي به دريا و فروشگاهها رفتار خوب مدیریت هتل تمیز بودن اتاقها و سرویسها واز همه مهمتر ارامش داشتن در این فضا
خوب بود خصوصا دسترسی به دریا
رفتار بسیار خوب و محترمانه، متل بسیار تمیز و خوبی بود. به نسبت مبلغ پرداختی واقعا مناسب بود.
كاركنان مناسب،محوطه مناسب،امكانات كمي ضعيف
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره متل نخل فریدونکنار

مهمانان متل نخل فریدونکنار در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان متل نخل فریدونکنار از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت متل نخل فریدونکنار بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات متل نخل فریدونکنار رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات متل نخل فریدونکنار را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.