متل نخل فریدونکنار

فریدونکنار، بلوار ساحلی، روبروی هنرستان نریمانی
3.2
امتیاز کاربران
11
نظرات کاربران

معرفی متل نخل فریدونکنار

مجموعه توريستي اقامتی متل نخل در ساحل فريدونكنار منطقه خوش آب و هوای شمال کشور که به مناطق گردشگری چون باغ پرندگان، استراحت‌گاه پرندگان مهاجر، جنگل ساحلی و جنگل ساحلی بهنمیر نزدیک می‌باشد، واقع شده است. این هتل از محوطه‌ای زیبا، حیاط گل کاری شده، پاركينگ، محیطی دنج و دلپذیر و کارکنان مجرب و آموزش دیده برخوردار مي‌باشند. متل نخل، وابسته به شرکت سرمایه گذاری ایرانگردی و جهانگردی می‌باشد.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو متل نخل فریدونکنار

ظرفیت 2 نفر

سوئیت - دبل 105 یا 104
هتل یار
397,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 مرداد
سه شنبه
397,000
تومان
19 مرداد
چهارشنبه
397,000
تومان
20 مرداد
پنجشنبه
397,000
تومان
21 مرداد
جمعه
397,000
تومان
22 مرداد
شنبه
397,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
397,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
397,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
397,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
397,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
397,000
تومان
28 مرداد
جمعه
397,000
تومان
سوئیت دو نفره
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
18 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
19 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
22 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
سوئیت دو تخته
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
18 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
19 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
20 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
21 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
22 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
23 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
24 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
25 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
26 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
27 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
28 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
ظرفیت 3 نفر

ویلا ساحلی - تکخواب دبل رو به خیابان 108
هتل یار
787,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 مرداد
سه شنبه
787,000
تومان
19 مرداد
چهارشنبه
787,000
تومان
20 مرداد
پنجشنبه
787,000
تومان
21 مرداد
جمعه
787,000
تومان
22 مرداد
شنبه
787,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
787,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
787,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
787,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
787,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
787,000
تومان
28 مرداد
جمعه
787,000
تومان
ویلا ساحلی - تکخواب دبل رو به دریا 107
هتل یار
987,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 مرداد
سه شنبه
987,000
تومان
19 مرداد
چهارشنبه
987,000
تومان
20 مرداد
پنجشنبه
987,000
تومان
21 مرداد
جمعه
987,000
تومان
22 مرداد
شنبه
987,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
987,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
987,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
987,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
987,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
987,000
تومان
28 مرداد
جمعه
987,000
تومان
ویلای یکخوابه سه نفره رو به خیابان
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
21 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
23 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
ویلای یکخوابه سه نفره رو به دریا
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
26 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
28 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
ویلای یک خوابه سه نفره
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
18 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
19 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
20 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
21 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
22 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
23 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
24 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
25 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
26 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
27 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
28 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
ویلای یک خوابه سه نفره رو به دریا
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
18 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
19 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
20 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
21 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
22 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
23 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
24 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
25 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
26 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
27 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
28 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
ظرفیت 4 نفر

ویلا ساحلی - دوخواب دبل +دبل واحد 102 یا 103
هتل یار
1,177,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 مرداد
سه شنبه
1,177,000
تومان
19 مرداد
چهارشنبه
1,177,000
تومان
20 مرداد
پنجشنبه
1,177,000
تومان
21 مرداد
جمعه
1,177,000
تومان
22 مرداد
شنبه
1,177,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
1,177,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
1,177,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
1,177,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,177,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,177,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,177,000
تومان
ویلا ساحلی - دوخواب دبل+دبل واحد 106
هتل یار
1,177,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 مرداد
سه شنبه
1,177,000
تومان
19 مرداد
چهارشنبه
1,177,000
تومان
20 مرداد
پنجشنبه
1,177,000
تومان
21 مرداد
جمعه
1,177,000
تومان
22 مرداد
شنبه
1,177,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
1,177,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
1,177,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
1,177,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,177,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,177,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,177,000
تومان
ویلای دو خوابه چهار نفره
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
27 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
ویلای دو خوابه چهار نفره VIP
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
20 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
24 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
25 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
ویلای دو خوابه چهار تخته VIP
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
18 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
19 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
20 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
21 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
22 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
23 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
24 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
25 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
26 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
27 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
28 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
ویلای دو خوابه چهار تخته همکف
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
18 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
19 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
20 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
21 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
22 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
23 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
24 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
25 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
26 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
27 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
28 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
ظرفیت 5 نفر

ویلای دو خوابه پنج تخته
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
18 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
19 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
20 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
21 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
22 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
23 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
24 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
25 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
26 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
27 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
28 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
ظرفیت 6 نفر

امکانات اتاق های متل نخل فریدونکنار

فتوکپی
پاركينگ
مسلط به زبان انگليسی
روم سرويس
تاکسی سرویس شبانه روزی
روم سرويس 24 ساعته
صندوق امانات
خدمات بيدار باش
فكس
فضای سبز
مسير پياده روی

آدرس متل نخل فریدونکنار روی نقشه

نظرات کاربران برای متل نخل فریدونکنار

(11 نظر)
نقاط قوت:
تمیزی خیلی خوبدسترسی آسان به دریا
نقاط ضعف:
نداشتن ملحفه جهت استفاده از پتوهانداشتن شامپو و... در حمامنداشتن رستوران و صبحانه و...
نقاط قوت. کارکنان دارای برخورد عالی. هتل نزدیک دریا. وجود اجاق گاز و امکانات پخت و پز. آرامش موجود در محوطه. نقاط ضعف : عدم تعویض ملافه ها در طول اقامت. وجود حشرات کوچک اما بی آزار در اتاق. وجود یک پتوی کوچک برای یک اتاق دو نفره. اگر دوباره فریدونکنار سفر کنیم متل نخل را انتخاب میکنیم.
یک شب اقامت در سوئیت دوتخته این متل رو تجربه کردیم که خب به نسبت قیمت و اینکه متل هستش ،مرتب و با امکانات بود و تا نسبتی تمیز بود اما مشکلاتی داشت از قبیل اینکه پر از پشه ریز و مگس بود و آرامش رو تحت تاثیر قرار میداد و اینکه آب حمام یا زیادی سرد میشد یا زیادی داغ، کولر گازی هم بادش مستقیم رو به تخت بود یا خیلی سرد میشد یا خیلی گرم ،ولی خب جای پارک اختصاصی داشتیم و نزدیک دریا بود و برخورد پرسنل هم خوب بود.
همه موارد خوب بود به خصوص دسترسی، تمیزی و آرامش خوبی داره ولی قیمت نسبتا بالایی داره
هتل بسیار تمیز بود ودسترسی به دریا عالی بودوبرخورد کارکنان خوب بود.هتل پارکینگ اختصاصی داشت برای کسانی که دنبال ارامش باشن واقعا پیشنهادمیشه.
در کل خوب و آرام و تمیزبود. امکانات داشت. فقط نتوانستیم ماشین خود را در پارکینگ پارک کنیم . به دریا هم نزدیک بود.
کنار دریا. پرسنل خوش برخورد و محترم. پارکینگ اختصاصی. خیلی راضی بودیم
موقعيت مكاني نسبتا خوب به لحاظ نزديكي به دريا و فروشگاهها رفتار خوب مدیریت هتل تمیز بودن اتاقها و سرویسها واز همه مهمتر ارامش داشتن در این فضا
خوب بود خصوصا دسترسی به دریا
رفتار بسیار خوب و محترمانه، متل بسیار تمیز و خوبی بود. به نسبت مبلغ پرداختی واقعا مناسب بود.
كاركنان مناسب،محوطه مناسب،امكانات كمي ضعيف
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره متل نخل فریدونکنار

مهمانان متل نخل فریدونکنار در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان متل نخل فریدونکنار از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت متل نخل فریدونکنار بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات متل نخل فریدونکنار رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات متل نخل فریدونکنار را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.