هتل آپارتمان کیش مهر فریدونکنار

فریدونکنار، بلوار ساحلی، جنب تور شاهد، روبروی چمران 24
4
امتیاز کاربران
23
نظرات کاربران

معرفی هتل آپارتمان کیش مهر فریدونکنار

هتل سه ستاره کیش مهر فریدونکنار مجموعه‌ای نوساز می‌باشد که با پرسنلی مجرب و آموزش دیده آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می‌باشد.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل آپارتمان کیش مهر فریدونکنار

کیش مهر-سوئیت دونفره
سوئیت دونفره
اقامت 24
376,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 آذر
دوشنبه
376,000
تومان
4 آذر
سه شنبه
376,000
تومان
5 آذر
چهارشنبه
376,000
تومان
6 آذر
پنجشنبه
376,000
تومان
7 آذر
جمعه
376,000
تومان
8 آذر
شنبه
376,000
تومان
9 آذر
یکشنبه
376,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
376,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
376,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
376,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
376,000
تومان
علاءالدین
386,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 آذر
دوشنبه
386,000
تومان
4 آذر
سه شنبه
386,000
تومان
5 آذر
چهارشنبه
386,000
تومان
6 آذر
پنجشنبه
386,000
تومان
7 آذر
جمعه
386,000
تومان
8 آذر
شنبه
386,000
تومان
9 آذر
یکشنبه
386,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
386,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
386,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
386,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
386,000
تومان
ای‌گردش
386,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 آذر
دوشنبه
386,000
تومان
4 آذر
سه شنبه
386,000
تومان
5 آذر
چهارشنبه
386,000
تومان
6 آذر
پنجشنبه
386,000
تومان
7 آذر
جمعه
386,000
تومان
8 آذر
شنبه
386,000
تومان
9 آذر
یکشنبه
386,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
386,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
386,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
386,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
386,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
3 آذر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
4 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
5 آذر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
6 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
7 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
8 آذر
شنبه
ظرفیت تکمیل
9 آذر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
10 آذر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
11 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
12 آذر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
13 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
هتل یار
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
3 آذر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
4 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
5 آذر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
6 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
7 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
8 آذر
شنبه
ظرفیت تکمیل
9 آذر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
10 آذر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
11 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
12 آذر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
13 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
کیش مهر-سوئیت  چهارنفره
سوئیت چهارنفره
اقامت 24
500,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 آذر
دوشنبه
500,000
تومان
4 آذر
سه شنبه
500,000
تومان
5 آذر
چهارشنبه
500,000
تومان
6 آذر
پنجشنبه
500,000
تومان
7 آذر
جمعه
500,000
تومان
8 آذر
شنبه
500,000
تومان
9 آذر
یکشنبه
500,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
500,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
500,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
500,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
500,000
تومان
علاءالدین
510,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 آذر
دوشنبه
510,000
تومان
4 آذر
سه شنبه
510,000
تومان
5 آذر
چهارشنبه
510,000
تومان
6 آذر
پنجشنبه
510,000
تومان
7 آذر
جمعه
510,000
تومان
8 آذر
شنبه
510,000
تومان
9 آذر
یکشنبه
510,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
510,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
510,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
510,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
510,000
تومان
ای‌گردش
520,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 آذر
دوشنبه
520,000
تومان
4 آذر
سه شنبه
520,000
تومان
5 آذر
چهارشنبه
520,000
تومان
6 آذر
پنجشنبه
520,000
تومان
7 آذر
جمعه
520,000
تومان
8 آذر
شنبه
520,000
تومان
9 آذر
یکشنبه
520,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
520,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
520,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
520,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
520,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
3 آذر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
4 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
5 آذر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
6 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
7 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
8 آذر
شنبه
ظرفیت تکمیل
9 آذر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
10 آذر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
11 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
12 آذر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
13 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
هتل یار
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
3 آذر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
4 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
5 آذر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
6 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
7 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
8 آذر
شنبه
ظرفیت تکمیل
9 آذر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
10 آذر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
11 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
12 آذر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
13 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
کیش مهر-سوئیت شش نفره
سوئیت شش نفره
اقامت 24
676,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 آذر
دوشنبه
676,000
تومان
4 آذر
سه شنبه
676,000
تومان
5 آذر
چهارشنبه
676,000
تومان
6 آذر
پنجشنبه
676,000
تومان
7 آذر
جمعه
676,000
تومان
8 آذر
شنبه
676,000
تومان
9 آذر
یکشنبه
676,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
676,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
676,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
676,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
676,000
تومان
ای‌گردش
686,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 آذر
دوشنبه
686,000
تومان
4 آذر
سه شنبه
686,000
تومان
5 آذر
چهارشنبه
686,000
تومان
6 آذر
پنجشنبه
686,000
تومان
7 آذر
جمعه
686,000
تومان
8 آذر
شنبه
686,000
تومان
9 آذر
یکشنبه
686,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
686,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
686,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
686,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
686,000
تومان
علاءالدین
686,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 آذر
دوشنبه
686,000
تومان
4 آذر
سه شنبه
686,000
تومان
5 آذر
چهارشنبه
686,000
تومان
6 آذر
پنجشنبه
686,000
تومان
7 آذر
جمعه
686,000
تومان
8 آذر
شنبه
686,000
تومان
9 آذر
یکشنبه
686,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
686,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
686,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
686,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
686,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
3 آذر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
4 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
5 آذر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
6 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
7 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
8 آذر
شنبه
ظرفیت تکمیل
9 آذر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
10 آذر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
11 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
12 آذر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
13 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
هتل یار
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
3 آذر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
4 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
5 آذر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
6 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
7 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
8 آذر
شنبه
ظرفیت تکمیل
9 آذر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
10 آذر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
11 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
12 آذر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
13 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل

امکانات اتاق های هتل آپارتمان کیش مهر فریدونکنار

آسانسور
تلويزيون در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی در لابی
سرویس بهداشتی فرنگی در لابی
فكس
خدمات بيدار باش
ميز
مبل
اينترنت در اتاق
نهار در اتاق
اينترنت در لابی
رستوران
لابی
پاركينگ
كنار دريا
پنجره
تلویزیون lcd
صبحانه در اتاق
تلويزيون LED در لابی
اينترنت در لابی
اینترنت در اتاق
تلفن
دمپایی
حوله
سرویس فرنگی
مینی بار
یخچال
مسلط به زبان هندی
خدمات تهيه بليط
ساحل عمومی
فضائی برای پياده روی
مسلط به زبان ترکی استانبولی
فضای بيرون هتل برای نشستن
باغچه
سالن كنفرانس
كتابخانه
رستوران در هتل
كافی شاپ
نمازخانه
تلویزیون
سرویس بهداشتی فرنگی
مبلمان
اینترنت در اتاق
یخچال
خشکشویی (لاندری)
پارکینگ
تبديل ارز
تاکسی سرویس شبانه روزی
روم سرويس
مسلط به زبان انگليسی
فتوکپی
روزنامه
سیستم تهویه مطبوع
اعلام حریق
رستوران
پاركينگ
تلفن در اتاق
خدمات خشکشویی
مینی بار
حمام
اینترنت در قسمت لابی
خشکشویی
سونا و جکوزی
سوئیت
کافی شاپ
اینترنت در لابی
سرویس ایرانی
سرویس فرنگی
اینترنت
لابی
تلفن
دمپایی
حوله
حمام

آدرس هتل آپارتمان کیش مهر فریدونکنار روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل آپارتمان کیش مهر فریدونکنار

(23 نظر)
هتل ساحلی بود، ولی زمانی که ما در هتل اسکان داشتیم قسمت جلوی هتل سمت دریا در حال بازسازی بود و رفت آمد رو به ساحل سخت کرده بود، از این بابت رضایت نداشتیم پارکینگ مسقف هم نداشت متاسفانه ولی در کل خوب بود
نقاط قوت:
بسیار عالی بود
نقاط ضعف:
نکته منفی نداشت
خوب و قابل قبول
نقاط قوت:
مطلوب بود
نقاط ضعف:
دیده نشد
هتل آرام و اتاقها تمیز بودن.فقط صبحانه ضعیف بود
جای پارکینگ مناسب نبود
موقعیت عالیمحیط فوق العاده آروم برای استراحت صبحانه خوب و کامل
در کل رضایت بخش بود.
واحدی که در اختیار ما بود مبلمان آن کهنه و قسمت های آن مندرس بود سرعت اینترنت رایگان بسیارپایین بود صدای فن آشپزخانه آزاردهنده بود قسمت هایی از دیوارها تبله کرده بود برخورد کارکنان خوب بود مخصوصا کارکنان آشپزخانه غذاها خوب بود محوطه و ساحل هم خوب و تمیز بود در نهایت برآیند هتل از نظر بنده و خانواده مثبت است اولین بار بود به این هتل مراجعه کردیم راضی هستیم سری های بعد هم به این هتل خواهیم آمد لطفا موارد بالایی را مرتفع کنید
نقاط قوت:
رضایت بخش بود
نقاط ضعف:
ملاحظه نشد
- تمیزی قابل قبول بود- برخورد پرسنل خوب بود - امکانات سویت خوب بود
هتل خوب
نقاط قوت:
خیلی عالی بود
نقاط ضعف:
نکته منفی نداشت
نقاط قوت:
تمیزی هتل, برخورد خوب پرسنل, موقعیت مکانی خوب, امکانات عالی به نسبت قیمت و اینکه یک هتل سه ستاره است.
نقاط ضعف:
اسانسور ندارد
نقاط قوت:
در کل راضی بودیم از هتل
نقاط ضعف:
یک مقدار وسایل کهنه بود
نقاط قوت:
برخورد خوب پرسنل
نقاط ضعف:
نداشت
اتاق های بزرگ، دلباز رو به دریا، بسیار تمییز و با امکانات کاملنزدیکی به دریا دید بسیار عالی به دریا وجود تراس رو به دریا برخورد بسیار خوب پرسنل صبحانه کامل و خوب کیفیت کم کافه از نظر اغذیه
امکانات در حد 2ستاره خوب هست، ساحل خوب و رفتار پرسنل خیلی خوب و مودبانه
نقاط قوت:
ارامش کنار ساحل،
نقاط ضعف:
از لحاظ غذا متوسط. در سرویس بهداشتی لابی توالت فرنگی نیست، تشک صندلیهای رستوران از لحاظ کیفیت بسیار پایین.
نقاط قوت:
نزدیک بودن به دریا بزرگ و تمیز بودن اتاق ها
نقاط ضعف:
نداشتن فضای بازی برای بچه ها برخورد پرسنل چندان خوب نبود غذای رستوران زیاد خوب نبود
خیلی هتلش نسبت به قیمت خوبه بود، نزدیکی به ساحل فوق العاده بود. برخورد کارکنان عالی . سوئیت ها بزرگ و دارای امکانات کامل.در یک کلمه، عالی بود.
نقاط قوت:
پذیرایی خوب ویوی دریا
نقاط ضعف:
رستوران کوچک
نقاط قوت:
نزدیک بودن به ساحل بزرگ بودن سوییتها
نقاط ضعف:
در وبسایت تمایزی بین اتاقهای رو به دریا و رو به خیابان قائل نشده اند و لذا امکان انتخاب وجود ندارد پارکینگ مسقف نیست و گنجایش کافی ندارد.
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل آپارتمان کیش مهر فریدونکنار

مهمانان هتل آپارتمان کیش مهر فریدونکنار در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل آپارتمان کیش مهر فریدونکنار از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل آپارتمان کیش مهر فریدونکنار بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل آپارتمان کیش مهر فریدونکنار رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل آپارتمان کیش مهر فریدونکنار را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.