هتل گیل ماز چابکسر

رودسر، کیلومتر۱۰ کلاچای به رامسر
-
امتیاز کاربران
17
نظرات کاربران

معرفی هتل گیل ماز چابکسر

هتل گیلماز چابکسر در کیلومتر 20 جاده رامسر به کلاچای قرار گرفته است. این هتل با چشم انداز زیبا به جنگل‌های سرسبز شمال کشور، دارای ۳۶ واحد اقامتی که ۱۸ واحد آن رو به کوه و ۱۸ واحد دیگر رو به جنگل هستند. اتاق‌های هتل به گونه‌ای طراحی شده‌اند که مسافران عزیز در کمال آرامش از طبیعت لذت ببرند و استراحت نمایند.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل گیل ماز چابکسر

ظرفیت 2 نفر

اتاق دو تخته دبل
ایران هتل آنلاین
1,450,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
28 تیر
پنج‌شنبه
1,450,000 تومان
29 تیر
جمعه
1,450,000 تومان
30 تیر
شنبه
1,450,000 تومان
31 تیر
یکشنبه
1,450,000 تومان
1 مرداد
دوشنبه
1,450,000 تومان
2 مرداد
سه‌شنبه
1,450,000 تومان
3 مرداد
چهارشنبه
1,450,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
1,450,000 تومان
5 مرداد
جمعه
1,450,000 تومان
6 مرداد
شنبه
1,450,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
1,450,000 تومان
سوئیت یک خوابه برای دو نفر (دو تخته توئین)
ایران هتل آنلاین
1,750,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
28 تیر
پنج‌شنبه
1,750,000 تومان
29 تیر
جمعه
1,750,000 تومان
30 تیر
شنبه
1,750,000 تومان
31 تیر
یکشنبه
1,750,000 تومان
1 مرداد
دوشنبه
1,750,000 تومان
2 مرداد
سه‌شنبه
1,750,000 تومان
3 مرداد
چهارشنبه
1,750,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
1,750,000 تومان
5 مرداد
جمعه
1,750,000 تومان
6 مرداد
شنبه
1,750,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
1,750,000 تومان
اتاق دو تخته دبل
اقامت 24
1,850,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
28 تیر
پنج‌شنبه
1,850,000 تومان
29 تیر
جمعه
1,850,000 تومان
30 تیر
شنبه
1,850,000 تومان
31 تیر
یکشنبه
1,850,000 تومان
1 مرداد
دوشنبه
1,850,000 تومان
2 مرداد
سه‌شنبه
1,850,000 تومان
3 مرداد
چهارشنبه
1,850,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
1,850,000 تومان
5 مرداد
جمعه
1,850,000 تومان
6 مرداد
شنبه
1,850,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
1,850,000 تومان
سوئیت یکخوابه دونفره
اقامت 24
2,200,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
28 تیر
پنج‌شنبه
2,200,000 تومان
29 تیر
جمعه
2,200,000 تومان
30 تیر
شنبه
2,200,000 تومان
31 تیر
یکشنبه
2,200,000 تومان
1 مرداد
دوشنبه
2,200,000 تومان
2 مرداد
سه‌شنبه
2,200,000 تومان
3 مرداد
چهارشنبه
2,200,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
2,200,000 تومان
5 مرداد
جمعه
2,200,000 تومان
6 مرداد
شنبه
2,200,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
2,200,000 تومان
ظرفیت 3 نفر

اتاق سه تخته
ایران هتل آنلاین
1,800,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
28 تیر
پنج‌شنبه
1,800,000 تومان
29 تیر
جمعه
1,800,000 تومان
30 تیر
شنبه
1,800,000 تومان
31 تیر
یکشنبه
1,800,000 تومان
1 مرداد
دوشنبه
1,800,000 تومان
2 مرداد
سه‌شنبه
1,800,000 تومان
3 مرداد
چهارشنبه
1,800,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
1,800,000 تومان
5 مرداد
جمعه
1,800,000 تومان
6 مرداد
شنبه
1,800,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
1,800,000 تومان
سوئیت یک خوابه برای سه نفر
ایران هتل آنلاین
1,950,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
28 تیر
پنج‌شنبه
1,950,000 تومان
29 تیر
جمعه
1,950,000 تومان
30 تیر
شنبه
1,950,000 تومان
31 تیر
یکشنبه
1,950,000 تومان
1 مرداد
دوشنبه
1,950,000 تومان
2 مرداد
سه‌شنبه
1,950,000 تومان
3 مرداد
چهارشنبه
1,950,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
1,950,000 تومان
5 مرداد
جمعه
1,950,000 تومان
6 مرداد
شنبه
1,950,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
1,950,000 تومان
اتاق سه تخته
اقامت 24
2,250,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
28 تیر
پنج‌شنبه
2,250,000 تومان
29 تیر
جمعه
2,250,000 تومان
30 تیر
شنبه
2,250,000 تومان
31 تیر
یکشنبه
2,250,000 تومان
1 مرداد
دوشنبه
2,250,000 تومان
2 مرداد
سه‌شنبه
2,250,000 تومان
3 مرداد
چهارشنبه
2,250,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
2,250,000 تومان
5 مرداد
جمعه
2,250,000 تومان
6 مرداد
شنبه
2,250,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
2,250,000 تومان
سوئیت یکخوابه سه نفره
اقامت 24
2,450,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
28 تیر
پنج‌شنبه
2,450,000 تومان
29 تیر
جمعه
2,450,000 تومان
30 تیر
شنبه
2,450,000 تومان
31 تیر
یکشنبه
2,450,000 تومان
1 مرداد
دوشنبه
2,450,000 تومان
2 مرداد
سه‌شنبه
2,450,000 تومان
3 مرداد
چهارشنبه
2,450,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
2,450,000 تومان
5 مرداد
جمعه
2,450,000 تومان
6 مرداد
شنبه
2,450,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
2,450,000 تومان
ظرفیت 4 نفر

اتاق چهار تخته
ایران هتل آنلاین
2,150,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
28 تیر
پنج‌شنبه
2,150,000 تومان
29 تیر
جمعه
2,150,000 تومان
30 تیر
شنبه
2,150,000 تومان
31 تیر
یکشنبه
2,150,000 تومان
1 مرداد
دوشنبه
2,150,000 تومان
2 مرداد
سه‌شنبه
2,150,000 تومان
3 مرداد
چهارشنبه
2,150,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
2,150,000 تومان
5 مرداد
جمعه
2,150,000 تومان
6 مرداد
شنبه
2,150,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
2,150,000 تومان
سوئیت یک خوابه برای چهار نفر
ایران هتل آنلاین
2,300,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
28 تیر
پنج‌شنبه
2,300,000 تومان
29 تیر
جمعه
2,300,000 تومان
30 تیر
شنبه
2,300,000 تومان
31 تیر
یکشنبه
2,300,000 تومان
1 مرداد
دوشنبه
2,300,000 تومان
2 مرداد
سه‌شنبه
2,300,000 تومان
3 مرداد
چهارشنبه
2,300,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
2,300,000 تومان
5 مرداد
جمعه
2,300,000 تومان
6 مرداد
شنبه
2,300,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
2,300,000 تومان
اتاق چهار تخته
اقامت 24
2,700,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
28 تیر
پنج‌شنبه
2,700,000 تومان
29 تیر
جمعه
2,700,000 تومان
30 تیر
شنبه
2,700,000 تومان
31 تیر
یکشنبه
2,700,000 تومان
1 مرداد
دوشنبه
2,700,000 تومان
2 مرداد
سه‌شنبه
2,700,000 تومان
3 مرداد
چهارشنبه
2,700,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
2,700,000 تومان
5 مرداد
جمعه
2,700,000 تومان
6 مرداد
شنبه
2,700,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
2,700,000 تومان
سوئیت یکخوابه چهارنفره
اقامت 24
2,850,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
28 تیر
پنج‌شنبه
2,850,000 تومان
29 تیر
جمعه
2,850,000 تومان
30 تیر
شنبه
2,850,000 تومان
31 تیر
یکشنبه
2,850,000 تومان
1 مرداد
دوشنبه
2,850,000 تومان
2 مرداد
سه‌شنبه
2,850,000 تومان
3 مرداد
چهارشنبه
2,850,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
2,850,000 تومان
5 مرداد
جمعه
2,850,000 تومان
6 مرداد
شنبه
2,850,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
2,850,000 تومان
ظرفیت 6 نفر

سوئیت دو خوابه ساحلی برای شش نفر
ایران هتل آنلاین
4,600,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
28 تیر
پنج‌شنبه
4,600,000 تومان
29 تیر
جمعه
4,600,000 تومان
30 تیر
شنبه
4,600,000 تومان
31 تیر
یکشنبه
4,600,000 تومان
1 مرداد
دوشنبه
4,600,000 تومان
2 مرداد
سه‌شنبه
4,600,000 تومان
3 مرداد
چهارشنبه
4,600,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
4,600,000 تومان
5 مرداد
جمعه
4,600,000 تومان
6 مرداد
شنبه
4,600,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
4,600,000 تومان

امکانات اتاق های هتل گیل ماز چابکسر

یخچال
آسانسور
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
فتوکپی
سرویس بهداشتی ایرانی
سرویس فرنگی
پاركينگ
اينترنت در لابی
تاکسی سرویس شبانه روزی
اينترنت در اتاق
اینترنت در اتاق
حوله
دمپایی
تلفن
حمام
مینی بار
تلویزیون lcd
پنجره
صندوق امانات
لابی
تلويزيون LCD در لابی
تلويزيون در لابی
مبل
ميز
خدمات بيدار باش
فكس
خدمات اینترنتی
نهار در اتاق
نمای جنگل
فوتبال دستی
نمای دريا
ساحل اختصاصی
اینترنت در اتاق
یخچال
مینی بار
حوله
دمپایی
تلفن
حمام

آدرس هتل گیل ماز چابکسر روی نقشه

مشاهده اقامتگاه بر روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل گیل ماز چابکسر

(17 نظر)
هتل خوب و ساحل خوب. تمیز و مرتب. فقط صدای پمپ آب هتل در بعضی اتاق ها اذیت کننده است
از نظر امکانات بد بود
هتلی ساحلی با دسترسی عالی به دریا . رستوران برقرار نبود . بقیه موارد ساده و متوسط . در کل اگر بودجه مناسبی دارید ، میتوانید گزینه های بهتری برای انتخاب داشته باشید .
مسافرخانه بهتره براش تا هتل و بسیار کثیف اتاق ما پر از مورچه بود و زمانی که روشویی رو باز میکردیم از زیر در توالت آب میومد تو اتاق و سرویس حمام و دستشویی بسیار کثیف بود و وقتی درخواست نظافت کردیم کلید رو از ما گرفتن که تا برمیگردیم تمیز کنن اما همچنان کثیف بود و هیچ نظافتی نشده بود و صبحانه مختصر اونم به صورت سلف سرویس نبود می آوردن سر میز اصلا توصیه نمیکنم این به اصطلاح هتل رو
من ترجیح میدم سفرم کنسل بشه ولی دیگه توی همچین هتلی بامدیریت بسیارضعیفی نروم.تخت ها افتضاح.امکانات ضعیف و بعضا ناکارآمد.تلویزیون.شوفاژ.آسانسور...همه مشکل داشتن
سطح امکانات پایین بود
شیرآلات ایراد داشتند، داخل اتاق مورچه بود، صبحانه خیلی تکراری بود.
نمیشه اسم هتل روش گذاشت بیشتر شبیه به مسافرخانه بود
پرسنل عالی
۴ شب اقامت در اتاق وی آی پی رو به دریا . هتل تمیز و مرتب ساحل شنی و محوطه مجهز به سفره خانه سنتی رستوران و پارک و زمین والیبال . کارکنان هتل بسیار خوش برخورد و هر چیزی که نیاز بود در اختیار مان میگذاشتند . صبحانه بسیار مختصر شامل چای ، نان ، پنیر، کره ،مربا ،گوجه ،خیار و تخم مرغ به همه دوستان پیشنهاد میکنم
همه چیز افتضاح و بسیار ضعیف کف تخت داخل اتاق شکسته بود - صبحانه فقط یک عدد تخم مرغ نیمرو و یک کره و یک تکه پنیر - هتل یک ستاره هم بهتر ا ز این صبحانه داره - هیچوقت حاضر نیستم دوباره به این هتل برم
عالی بودند
عالی نبود ولی بدم نبود
امکانات بسیار ضعیف بود. اتاق خیلی گرم بود. نظافت به درستی انجام نشده بود. صبحانه که نمیشه گفت، یه تخم مرغ نیمرو با پنیر و کره و مربا و نان بود. اگر از اتاق های رو به دریا استفاده نکنید از سر و صدای جاده خوابتان نخواهد برد. تنها نکته مثبت قابل ذکر برخورد مودبانه پرسنل هتل بود. شاید یک ستاره برای این هتل مناسب باشد نه سه ستاره!
صبح رسما وسط یک کارت پستال زیبا بیدار میشید چشم انداز زیبای طلوع خورشید از دریا البته اگر شب رو با سر و صدای اسپلیت ها ..بشود خوابید چشم انداز دریا و فضای سبز هتل زیباست اما یک ورقه مشبک فلزی در بالکن مانع دیدمیشود که به راحتی میتواند با صفحات شیشه ای جایگزین شود..در اتاق صندلی به اندازه کافی برای نشستن نیست و اگر نسبت به تمیزی حساس هستید ملحفه و پتوی سفری با خودتون ببرید رفتار کارکنان هتل مناسب است ساحل زیبایی دارد در مجموع اگر به سرو صدا حساس نباشید هتل موقعیت خوبی دارد .
در کل هتل خوبی بود. هم نزدیک به دریا بود و هم کنار جاده که این نکته مثبت هتل هست. فقط از نظر امکانات نیاز به رسیدگی بیشتر داره.
از لحاظ امکانات خیلی ضعیف بود کف اتاق موکت بود که اصلا حس بودن توی هتل رو منتقل نمی کرد. ما برای سفر کاری رفته بودیم و صبحانه هتل از ساعت 8:30 سرو میشد و ما انتظار داشتیم ساعت 7 صبحانه آماده باشه. هتل چون کنار جاده است سرو صدای ماشین ها کامل تو اتاق ها میومد و ما تو اتاق آسایش نداشتیم. در کل نسبت به قیمت راضی نبودم
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل گیل ماز چابکسر

مهمانان هتل گیل ماز چابکسر در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل گیل ماز چابکسر از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید. برای مشاهده نظرات کلیک کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل گیل ماز چابکسر بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد. برای مقایسه قیمت و رزرو هتل کلیک کنید.

همه عکس‌ها و امکانات هتل گیل ماز چابکسر رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل گیل ماز چابکسر را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است. برای مشاهده کلیک کنید.