هتل هما بندر عباس

بندرعباس، بلوار پاسداران، خیابان معراج
3
امتیاز کاربران
122
نظرات کاربران

معرفی هتل هما بندر عباس

هتل پنج ستاره هما بندرعباس، یکی دیگر از اعضای گروه هتل‌ های هما با معماری مدرن، در منطقه‌ای آرام و در كنار ساحل زيباي خليج نيلگون فارس واقع شده است، هتل با طبيعت دلنشين اطراف آن در هم آميخته، تا منظره‌ای بديع از تركيب آبی دريا را با سبزی باغ در مقابل چشمان میهمانان به تصوير كشد، بهترين امكانات و مجرب‌ترین کادر در نزدیک‌ترین موقعیت به مهم‌ترین بنادر جنوب کشور آماده پذیرایی از میهمانان و مسافران شهر بندرعباس می‌باشد.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل هما بندر عباس

ظرفیت 1 نفر

اتاق یک تخته
اقامت 24
1,250,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 آذر
جمعه
1,250,000 تومان
19 آذر
شنبه
1,250,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
1,250,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
1,250,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
1,250,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
1,250,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
1,250,000 تومان
25 آذر
جمعه
1,250,000 تومان
26 آذر
شنبه
1,250,000 تومان
27 آذر
یکشنبه
1,250,000 تومان
28 آذر
دوشنبه
1,250,000 تومان
اتاق یک تخته
ایران هتل آنلاین
1,270,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 آذر
جمعه
1,270,000 تومان
19 آذر
شنبه
1,270,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
1,270,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
1,270,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
1,270,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
1,270,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
1,270,000 تومان
25 آذر
جمعه
1,270,000 تومان
26 آذر
شنبه
1,270,000 تومان
27 آذر
یکشنبه
1,270,000 تومان
ظرفیت 3 نفر

اتاق سه تخته
اقامت 24
2,185,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 آذر
جمعه
2,185,000 تومان
19 آذر
شنبه
2,185,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
2,185,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
2,185,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
2,185,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
2,185,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
2,185,000 تومان
25 آذر
جمعه
2,185,000 تومان
26 آذر
شنبه
2,185,000 تومان
27 آذر
یکشنبه
2,185,000 تومان
28 آذر
دوشنبه
2,185,000 تومان
اتاق سه تخته استاندارد
ایران هتل آنلاین
2,188,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 آذر
جمعه
2,188,000 تومان
19 آذر
شنبه
2,188,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
2,188,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
2,188,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
2,188,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
2,188,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
2,188,000 تومان
25 آذر
جمعه
2,188,000 تومان
26 آذر
شنبه
2,188,000 تومان
27 آذر
یکشنبه
2,188,000 تومان
سوئیت رویال هما کلاس برای چهار نفر
ایران هتل آنلاین
5,860,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 آذر
جمعه
5,860,000 تومان
19 آذر
شنبه
5,860,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
5,860,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
5,860,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
5,860,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
5,860,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
5,860,000 تومان
25 آذر
جمعه
5,860,000 تومان
26 آذر
شنبه
5,860,000 تومان
27 آذر
یکشنبه
5,860,000 تومان
ظرفیت 2 نفر

اتاق دو تخته توئین
اقامت 24
1,610,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 آذر
جمعه
1,610,000 تومان
19 آذر
شنبه
1,610,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
1,610,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
1,610,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
1,610,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
1,610,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
1,610,000 تومان
25 آذر
جمعه
1,610,000 تومان
26 آذر
شنبه
1,610,000 تومان
27 آذر
یکشنبه
1,610,000 تومان
28 آذر
دوشنبه
1,610,000 تومان
اتاق دو تخته دبل
اقامت 24
1,610,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 آذر
جمعه
1,610,000 تومان
19 آذر
شنبه
1,610,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
1,610,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
1,610,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
1,610,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
1,610,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
1,610,000 تومان
25 آذر
جمعه
1,610,000 تومان
26 آذر
شنبه
1,610,000 تومان
27 آذر
یکشنبه
1,610,000 تومان
28 آذر
دوشنبه
1,610,000 تومان
اتاق دو تخته دبل
ایران هتل آنلاین
1,630,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 آذر
جمعه
1,630,000 تومان
19 آذر
شنبه
1,630,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
1,630,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
1,630,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
1,630,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
1,630,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
1,630,000 تومان
25 آذر
جمعه
1,630,000 تومان
26 آذر
شنبه
1,630,000 تومان
27 آذر
یکشنبه
1,630,000 تومان
اتاق دو تخته توئین
ایران هتل آنلاین
1,630,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 آذر
جمعه
1,630,000 تومان
19 آذر
شنبه
1,630,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
1,630,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
1,630,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
1,630,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
1,630,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
1,630,000 تومان
25 آذر
جمعه
1,630,000 تومان
26 آذر
شنبه
1,630,000 تومان
27 آذر
یکشنبه
1,630,000 تومان
اتاق دوتخته دبل رو به دریا
اقامت 24
1,745,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 آذر
جمعه
1,745,000 تومان
19 آذر
شنبه
1,745,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
1,745,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
1,745,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
1,745,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
1,745,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
1,745,000 تومان
25 آذر
جمعه
1,745,000 تومان
26 آذر
شنبه
1,745,000 تومان
27 آذر
یکشنبه
1,745,000 تومان
28 آذر
دوشنبه
1,745,000 تومان
اتاق دو تخته توئین رو به دریا
اقامت 24
1,745,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 آذر
جمعه
1,745,000 تومان
19 آذر
شنبه
1,745,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
1,745,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
1,745,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
1,745,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
1,745,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
1,745,000 تومان
25 آذر
جمعه
1,745,000 تومان
26 آذر
شنبه
1,745,000 تومان
27 آذر
یکشنبه
1,745,000 تومان
28 آذر
دوشنبه
1,745,000 تومان
اتاق دو تخته دبل رو به دریا
ایران هتل آنلاین
1,747,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 آذر
جمعه
1,747,000 تومان
19 آذر
شنبه
1,747,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
1,747,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
1,747,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
1,747,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
1,747,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
1,747,000 تومان
25 آذر
جمعه
1,747,000 تومان
26 آذر
شنبه
1,747,000 تومان
27 آذر
یکشنبه
1,747,000 تومان
اتاق دو تخته توئین رو به دریا
ایران هتل آنلاین
1,747,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 آذر
جمعه
1,747,000 تومان
19 آذر
شنبه
1,747,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
1,747,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
1,747,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
1,747,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
1,747,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
1,747,000 تومان
25 آذر
جمعه
1,747,000 تومان
26 آذر
شنبه
1,747,000 تومان
27 آذر
یکشنبه
1,747,000 تومان
اتاق هما کلاس دبل
اقامت 24
1,860,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 آذر
جمعه
1,860,000 تومان
19 آذر
شنبه
1,860,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
1,860,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
1,860,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
1,860,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
1,860,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
1,860,000 تومان
25 آذر
جمعه
1,860,000 تومان
26 آذر
شنبه
1,860,000 تومان
27 آذر
یکشنبه
1,860,000 تومان
28 آذر
دوشنبه
1,860,000 تومان
اتاق هما کلاس توئین
اقامت 24
1,860,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 آذر
جمعه
1,860,000 تومان
19 آذر
شنبه
1,860,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
1,860,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
1,860,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
1,860,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
1,860,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
1,860,000 تومان
25 آذر
جمعه
1,860,000 تومان
26 آذر
شنبه
1,860,000 تومان
27 آذر
یکشنبه
1,860,000 تومان
28 آذر
دوشنبه
1,860,000 تومان
اتاق دو تخته دبل هما کلاس
ایران هتل آنلاین
1,864,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 آذر
جمعه
1,864,000 تومان
19 آذر
شنبه
1,864,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
1,864,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
1,864,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
1,864,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
1,864,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
1,864,000 تومان
25 آذر
جمعه
1,864,000 تومان
26 آذر
شنبه
1,864,000 تومان
27 آذر
یکشنبه
1,864,000 تومان
اتاق دو تخته توئین هما کلاس
ایران هتل آنلاین
1,864,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 آذر
جمعه
1,864,000 تومان
19 آذر
شنبه
1,864,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
1,864,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
1,864,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
1,864,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
1,864,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
1,864,000 تومان
25 آذر
جمعه
1,864,000 تومان
26 آذر
شنبه
1,864,000 تومان
27 آذر
یکشنبه
1,864,000 تومان
اتاق دو تخته هما کلاس دبل رو به دریا
اقامت 24
2,040,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 آذر
جمعه
2,040,000 تومان
19 آذر
شنبه
2,040,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
2,040,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
2,040,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
2,040,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
2,040,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
2,040,000 تومان
25 آذر
جمعه
2,040,000 تومان
26 آذر
شنبه
2,040,000 تومان
27 آذر
یکشنبه
2,040,000 تومان
28 آذر
دوشنبه
2,040,000 تومان
اتاق دو تخته هما کلاس توئین رو به دریا
اقامت 24
2,040,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 آذر
جمعه
2,040,000 تومان
19 آذر
شنبه
2,040,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
2,040,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
2,040,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
2,040,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
2,040,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
2,040,000 تومان
25 آذر
جمعه
2,040,000 تومان
26 آذر
شنبه
2,040,000 تومان
27 آذر
یکشنبه
2,040,000 تومان
28 آذر
دوشنبه
2,040,000 تومان
اتاق دو تخته دبل هما کلاس رو به دریا
ایران هتل آنلاین
2,044,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 آذر
جمعه
2,044,000 تومان
19 آذر
شنبه
2,044,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
2,044,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
2,044,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
2,044,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
2,044,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
2,044,000 تومان
25 آذر
جمعه
2,044,000 تومان
26 آذر
شنبه
2,044,000 تومان
27 آذر
یکشنبه
2,044,000 تومان
اتاق دو تخته توئین هما کلاس رو به دریا
ایران هتل آنلاین
2,044,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 آذر
جمعه
2,044,000 تومان
19 آذر
شنبه
2,044,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
2,044,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
2,044,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
2,044,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
2,044,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
2,044,000 تومان
25 آذر
جمعه
2,044,000 تومان
26 آذر
شنبه
2,044,000 تومان
27 آذر
یکشنبه
2,044,000 تومان

امکانات اتاق های هتل هما بندر عباس

چای ساز
تلویزیون
یخچال
سالن کنفرانس
آسانسور
نمازخانه
اعلام حریق
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
اتاق چمدان
روزنامه
دستگاه واکس کفش
فتوکپی
سرویس بهداشتی ایرانی
اطفای حریق
سرویس فرنگی
پاركينگ
اينترنت در لابی
مسلط به زبان انگليسی
روم سرويس
خدمات خانه داری
آژانس مسافرتی
اينترنت در اتاق
تبديل ارز
خشکشویی (لاندری)
دستگاه خودپرداز
صندوق امانات
اینترنت در اتاق
مبلمان
سشوار
پارکینگ
تاکسی سرویس
استخر
سونا
ماهواره
سالن اجتماعات
اینترنت در لابی
فست‌فود
جعبه کمک های اولیه
ماساژ
تالار پذیرایی
بالکن
رستوران فضای باز
کافی‌شاپ
کمد لباس
حوله
دمپایی
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
پرینت
خدمات تور
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
کافی‌شاپ فضای باز
فضای سبز
سالن ورزشی
سالن بدنسازی
اباژور
تلفن
پارکینگ روباز
رمپ
رستوران 24 ساعته
ماساژ غیررایگان
پله اضطراری
رستوران ایرانی
ویلچر
خدمات بیدارباش
اتاق بازی
فروشگاه صنایع‌دستی و سوغات
لابی
استخر رایگان
اتاق سیگار
مرکز خرید
اینترنت
کافی شاپ
تلفن در اتاق
سوئیت
فروشگاه و غرفه
خشکشویی
آرایشگاه
فروشگاه
اینترنت در قسمت لابی
حمام
سرویس روزانه اتاق
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
استخر روباز
زمین تنیس غیررایگان
کافی نت
مینی بار رایگان
مینی بار
وسایل بدنسازی
خدمات خشکشویی
سیستم سرمایش
كافی شاپ
نهار در اتاق
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
شبکه پخش فیلم
تلویزیون در لابی
اتاق تلفن (اپراتور)
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
لباسشویی
تلويزيون LCD در لابی
رستوران بام
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
صبحانه در اتاق
روم سرويس 24 ساعته
سالن كنفرانس
فضائی برای پياده روی
كتابخانه
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی
سالن همايش
ويدئو كنفرانس
جكوزی
امكانات برای معلولين
اجاره ماشين
خدمات باربري
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
زمين تنيس
سالن تشريفات
گشت نیم روزی
رستوران سنتی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
رستوران بوفه
روزنامه رایگان
پارکینگ در اطراف هتل
پارکینگ در هتل
اینترنت بی سیم
تلویزیون lcd
پنجره
لوازم بهداشتی
کپسول آتش‌نشانی در لابی
اتاق برای سيگاری ها
سالن جلسات
Business Center
تراس
صندوق امانات
لابی
امكان شارژ وسايل الكترونيكی در لابی
نمای شهر
مسلط به زبان عربی
تلويزيون در لابی
مبل
ميز
خشکشویی
خدمات بيدار باش
خدمات اتو
فكس
صبحانه در اتاق
نهار در اتاق
كافی شاپ
فروشگاه و غرفه
كتابخانه
آرايشگاه مردانه
سالن همايش
سالن كنفرانس
باغچه
فضای سبز
نمای فضای سبز
فضای بيرون هتل برای نشستن
زمين تنيس
موسيقی زنده در لابی
استخر
فضای باغ در هتل
امكانات برای معلولين
فضائی برای غير سيگاری ها(عمومی)
استخر رو باز
خدمات باربري
نمای دريا
اتاق ويژه معلولين
رستوران فضای باز
استخر فضای باز
قنادی
سالن جلسات
اب معدنی رایگان
حوله حمام
دمپایی یکبار مصرف
سیستم گرمایش
کارت هوشمند درب اتاق
دمپایی حمام
کف پوش موکت
شام در اتاق
کارت هوشمند درب اتاق ها
رخت آویز
مینیبار
فضای پیاده روی
اینترنت در اتاق
یخچال
مینی بار
حوله
دمپایی
تلفن
حمام

آدرس هتل هما بندر عباس روی نقشه

مشاهده اقامتگاه بر روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل هما بندر عباس

(122 نظر)
نقاط قوت:
(نظر مثبت ثبت نشده است)
نقاط ضعف:
۱-عدم رسیدگی به ساختمان واتاقها۲-صدای زیاد تاسیسات در اتاق ۳-عدم امکان استفاده از tv در اتاق به علت نبود آنتن۴-عدم تنوع غذایی در منوی غذا رستوران(اکثر غذاها دریایی بود)۵-قیمت بالا نسبت به امکانات
نقاط قوت:
(نظر مثبت ثبت نشده است)
نقاط ضعف:
۱- با بیرون رفتن از اتاق کل برق اتاق قطع می‌شد و امکان شارژ میسرنبود
نقاط قوت:
(نظر مثبت ثبت نشده است)
نقاط ضعف:
قدیمی بود و نیاز به بازسازی دارد
نقاط قوت:
(نظر مثبت ثبت نشده است)
نقاط ضعف:
در يك جمله مي شه گفت .نهايتا دو ستاره مي شه اين هتل اگه امكان بار گزاري عكس بود براتون عكس هاي مي فرستم تا خودتون هم نظر بدين
نقاط قوت:
رفتار پرسنل فوق العاده بود
نقاط ضعف:
هزینه غذا بسیار بالا بود
نقاط قوت:
صبحانه
نقاط ضعف:
تخت هتل جانور داشت، بدن من رو چندین نوبت نیش زده جانور. اتاق گرم بود. اتاق دیگه هم همینطور گرم بود. سیستم سرمایش کاملا ضعیف بود. اصلا هتل پنج ستاره نیست. روتختی اتاق با سیگار سوخته شده بود. پرسنل لابی خیلی زحمتوشون میشه جواب بدهند
در کل خوب و راضی
این هتل از نظر امکانات حداکثر ۳ ستاره تاپ می باشد امکانات ورزشی قابل استفاده نیست ، سرویس رفت و آمد ‌ضعیف است، آسانسورها کوچک ، وضعیت اتاق‌ها معمولی ، تلوزیون ها تنظیم نبوده و دارای پارازیت است، لابی کوچک و از همه مهم‌ترکیفیت پایین غذا ها و پذیرایی در مقایسه با سایر هتل ها مخصوصا هتل هما های مشهد .
نقاط قوت:
(نظر مثبت ثبت نشده است)
نقاط ضعف:
متاسفم که یکی از بهترین هتل‌های ایران از نظر موقعیت مکانی و خدمات با واگذاری به تامین اجتماعی به یک مسافرخانه تبدیل شده، ای کاش نام هما و ستاره‌هاش و برمی‌داشتن.
نقاط قوت:
برخورد خوب و مناسب پرسنل
نقاط ضعف:
تنوع صبحانه کم
نقاط قوت:
رفتار ‌و عملکرد پرسنل عالی بود برای من خاطره ای خوش بود اقامت در اونجا نظافت ودیزاین اطاق مطلوب بود
نقاط ضعف:
صدای دستگاه های که در مجاورت اطاقم بودند زیاد خوشایند نبود
نقاط قوت:
محوطه خوب، تمیزی اتاق ها، اصولا در شهر بندرعباس رزرو هتل بغیر از پنج ستاره اشتباه می باشد
نقاط ضعف:
در رارهروها اب از سقف چکه میکند
بسیار تمیز وخیلی خوب بود
خیلی خوب
نقاط قوت:
محوطه سرسبز و زیبا ، هتل با این قدمت و روپا موندن دست مریزاد داره
نقاط ضعف:
محوطه سرسبز و زیبا ، هتل با این قدمت و روپا موندن دست مریزاد داره
نقاط قوت:
(نظر مثبت ثبت نشده است)
نقاط ضعف:
قیمت بسیار بالا در مقایسه با سایر هتل ها
با سلام،استخر هتل تعطیل بود،صبحانه خیلی معمولی،یک کاناپه توی اتاق بود که از بس لک روش بود من چندشم می‌شد بنشینم روش.جالبه که اتاق هما کلاس رو به دریا که با یه اتاق معمولی حدود ۲میلیون اختلاف قیمت داشت خیلی کوچیک و یه پنجره خیلی کوچیک که دریا ۲خیابون ازش فاصله داشت یعنی اتاقای معمولی فضای بهتری نسبت به این اتاق داشتن.خلاصه اینکه نمی‌دونم بر چه اساسی ستاره به این هتل ها میدن.
نقاط قوت:
(نظر مثبت ثبت نشده است)
نقاط ضعف:
اتاقها بسیار کهنه و قدیمی دیوار و سقف رطوبت زده سرویس بهداشتی ۲ تا سوسک زنده داشت کنار درب سرویس خاک و سیمان دیوار دیده میشد علیرغم روشن کردن چراغ نظافت ،نظافت انجام نشده بود حوله ها کهنه و مرطوب و اصلا متناسب با امتیاز یک هتل ۵ ستاره و این قیمت نیست
نقاط قوت:
فضاي سبز
نقاط ضعف:
فرسودگي و نو نشدن هتل و امكانات آن
نقاط قوت:
(نظر مثبت ثبت نشده است)
نقاط ضعف:
بالا بودن قیمت نسبت به امکانات و قدمت ساختمان و امکانات اناقها
نقاط قوت:
(نظر مثبت ثبت نشده است)
نقاط ضعف:
نداشتن پاركينگ
بهتراست؛ میزان فلفل به انتخاب مهمان باشد. در بشقاب سبزیجات،سبزیجات واقعا گریل ونرم باشد. اتاق با تصویر منطبق باشد. متشکرم
نقاط قوت:
(نظر مثبت ثبت نشده است)
نقاط ضعف:
سرویس بهداشتی در حد هتل پنج ستاره نبود
افتضاح بود این هتل اصلا توصیه نمیشود
نقاط قوت:
(نظر مثبت ثبت نشده است)
نقاط ضعف:
قدیمی وکهنه
نقاط قوت:
(نظر مثبت ثبت نشده است)
نقاط ضعف:
صبحانه خیلی خیلی ضعیفکیفیت غذای هتل به شدت پایین آمدهتمامی لوازم داخل اتاق رو حذف کردن
نقاط قوت:
پرسنل مودب و تمیزی هتل
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
برخورد پرسنل خوب بودفضای حیاط و بیرونی هتل خوب بودکیفیت صبحانه و غذا خوب بود
نقاط ضعف:
خرابی آسانسورسرد بودن اتاق با وجود خاموشی سیستم سرمایشیاینترنت اتاق خیلی سری تمام و نیاز به شارژ مجدد بودعدم تنوع در منو غذا بخصوص منو شام و قیمت بالای آنهاکیفیت اتاق ها خیلی معمولی و اصلا در حد ۵ ستاره نیستامکانات هتل برای مهمانان هتل،پولی بود (میدان تنیس)استخر هتل با وجود رو باز بودن آن،بسته بود
نقاط قوت:
(نظر مثبت ثبت نشده است)
نقاط ضعف:
سر و صدای زیاد (اتاق ۴۲۹)
نقاط قوت:
تمیز بودن هتل و اتاقها. برخورد مناسب کارکنان. صبحانه نرمال. محوطه زیبای هتل.
نقاط ضعف:
محوطه احتیاج به نظافت دقیق تری داره. رستوران در محوطه تعطیل بود
نقاط قوت:
فقط برند
نقاط ضعف:
عدم دلسوزی پرسنلعدم مشارکت مدیریت در تدوین امور جاریعدم پیگیری پرسنل و مدیریت در شرح وظایف......
نقاط قوت:
سلام هتلهای خوب بندرعباس انگشت شمار هستند و اقامت در هتل هما واقعا لذت بخش است هتلی زیبا و کاملا تمیز با پرسنلی خوب
نقاط ضعف:
در یخچال فقط آب معدنی بود ????
نهار رستوران بسيار بي كيفيت بود
نقاط قوت:
اتاق دید فوق العاده ای به دریا داشت
نقاط ضعف:
میز صبحانه خیلی دیر شارژ میشد و کارگر کم داشت و میزهای کثیف تمیز نمیکردن و باید خیلی میگشتیم تا یه میز تمیز برای صبحانه پیدا کنیم یه اسانسور کوچیک فقط داشت که اصلا پاسخگو نبود
نقاط قوت:
(نظر مثبت ثبت نشده است)
نقاط ضعف:
قیمت غذا در رستوران بسیار زیادمبلمان و تجهیزات اتاق ها فرسوده
نقاط قوت:
نظم.برخوردخوب.خدمات دهی
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
فقط صبحانش در حد یک هتل پنج ستاره بود
نقاط ضعف:
این هتل سه ستاره هم براش زیاده...برای استفاده از اسانسور باید ده دقیقه منتظر بمونی...اینترنت اتاق ها اصلا وصل نمیشه..برای تحویل اتاق یک ساعت منتظر موندیم ...سیستم سرمایش مرکزی داره ..وان داره اما مهمان اجازه استفاده ازش رو ندارن ..حوله و ها ملحفه ها تو پلاستیک نیست..من ازشون خواستم اتاق رو تمیز کنند اما بعد دو ساعت اومدن ..یخچال خالی فقط اب معدنی هستش..به هیچ عنوان توصیه نمیشه و فقط و فقط پول اسم میگیرن
نقاط قوت:
تميز مهربان كيفين بالا خوش منظره
نقاط ضعف:
نداشتن استخر سونا و جكوزي
نقاط قوت:
از دیگر هتلهای ابن شهر بهتره
نقاط ضعف:
قیمت بالاست. و با وجودیکه خیلی قدیمیه نسبت به هتلهای دیگه ی شهر بهتره. ما دو تا از هتل‌های دیگر رو رفتیم. ولی در نهایت این هتل رو انتخاب کردیم و همینجا موندیم. به نسبت هتل پارس کرمان سطح پایین‌تری داره
نقاط قوت:
(نظر مثبت ثبت نشده است)
نقاط ضعف:
در اثر اشتباه کارمند پذیرش،هزینه تخت اضافه از ما اخذ شد که با تماس‌های مکرر و اذیت بسیار بعد از ۵۰ روز موفق به برگشت پول شدیم.
نقاط قوت:
محل هتل
نقاط ضعف:
سرویس های بهداشتی نشت داشتصبحانه درحد هتل پنج ستاره نبود واقعافقط یک آسانسور فعال داشتساختمان بسیار قدیمی
نقاط قوت:
تمیزی هتل .برخورد اولیه پرسنل بسیار عالی اما به مرور ضعیف و دلسرد کننده.برخوردبلمن عالی ولی دیسپلین یک بلمن مرد را نداشت در حد یک هتل پنج ستاره اخلاق خوب ولی لباس کهنه و اتو نکشیده. فضای سبز خسته کننده. اتاق ها بازسازی ولی در حد یک پنج ستاره ???????? با قیمت بالا امکاناتش هم خوانی نداشت.لابی سرد و بسیار وسایل و مبلمان لابی ضعیف ضعیف ضعیف .پرسنل آنجا فهمیده ولی درایت و جوانی و شادابی یک پرسنل پنج ستاره را نداشتند.دوست دارم به عنوان یک ایرانی پرسنل لابی و بویژه خانم و آقایی که در زمان چک اوت و شب قبل با آقایی که رسپشن هتل بودند بسیار بسیار ارتباط و تعامل داشته باشم و بیشتر با این افراد در سطح لابی هتل قرار داشتند مابقی را خیر. تمام غذای بنده به علت عدم رعایت بعضی از پرسنل رستوران زمان پذیرایی و نداشتن ماسک؛ خود را برای رعایت پروتکل های بهداشتی موظف دانستم که در داخل اتاق غذا و پذیرایی و نوشیدنی انجام بگیرد.در نهایت از تمامی پرسنل هتل هما پنج ستاره بندرعباس کمال تشکر و بویژه از افرادی که غذا و نوشیدنی ها را به درب اتاق می آوردند کمال سپاسگذاری و قدردانی را دارم. امیدوارم برای سفرهای بعدی با امتیاز «۶۰ »از صد »۱۰۰«نمره به آنجا دو باره سفر خوبی را داشته باشم. من در نهایت سپاسگزارم و قدردان پرسنل ???? خانه داری هتل هما هستم.
نقاط ضعف:
زیبانبودن و نداشتن نظافت بالا و آن کادر شده توسط کادر مربوطه....عدم رسیدگی به طراز بالا بودن چنین هتل زیبایی با این همه تبلیغات و عدم بهره برداری نامناسب در چنین فصلی از سال که، مدتی بسیار طولانی جاده ورودی به درب اصلی و نمای زیبای ساختمان هتل هنوز در دست تعمیر است و برای چنین هتلی بسیار نازیبا و دردآور است .که مسافر از جاده اصلی منتهی به هتل با چنین صحنه زشت و نازیبایی برخورد می کند. و اصلا این وضعیت برای من مسافر و مسافران دیگر قابل باور و جالب نیست. و اولین امتیاز منفی دارد این هتل برای ورود اولیه به هتل از این معبر . که راهی به جز ورود به هتل از این قسمت را ندارد.
نقاط قوت:
تمیزی اتاق‌هابرخورد مناسب تمامی کارکنان
نقاط ضعف:
نداشتن کافی شاپ در حد یک هتل ۵ ستارهاستفاده از کلیدهای قدیمی برای باز کردن در اتاقهاعدم بسته بندی حوله‌ها
من و همسفرها در اوایل آبان ماه 1400 سفر به بندرعباس داشتیم و هتل هما رو با توجه به موقعیت نزدیک به دریا و 5ستاره بودن انتخاب کردیم. هتل بسیار بسیار فرسوده بود تا حدی که حتی به خود زحمت نداده بودند سقف راهرو رو ها که ریخته بود تعمیر کنند. فضای داخل سرویس های بهداشتی بسیار فرسوده و نامناسب بود. صبحانه بدون تنوع وتکراری . در نهایت بی سلیقگی در محوطه هتل نه حوض آب را و آب نما رو پر کرده بودند و نه نیمکتی برای پیاده روی گذاشته بودند و نه گلکاری خاصی کرده بودند و ..... در خروجی هتل تا سمت دیگر خیابان که دریا بود پل هوایی بود که ما برای رفتن به سمت دریا از آن استفاده کردیم بی خبر از آنکه روی هتل محل اقامت معتادان می باشد . روز نخست و هنگام تحویل اتاق از رستوران هتل برای وعده ناهار استفاده کردیم برای غذایی در حد دو پرس و با کیفیت بسیار نامطلوب نزدیک به 800 هزارتومان هزینه پرداخت کردیم خلاصه آنکه واقعا از هزینه صورت گرفته برای اقامت در این هتل ناراحت و پشیمان بودیم. متاسفم برای خودم و سایرهموطنانی که ناچار هستیم این شرایط را در سفرهای خود تحمل کنیم در صورتی که با همان هزینه می توانیم در سفر به کشورهای همسایه بهترین خدمات را دریافت کنیم.
در هنگام تحویل اتاق سه ساعت معطل شدیم تا اتاق را تحویل دادند.
از نظر برخورد پرسنل خوب اما برخی امکانات اتاق دارای نقص هایی بود از جمله دمپایی سرویس بهداشتی که کثیف بود
رستوران ضعیف آسانسور ایراددار بدون شارژ یخچال کارکنان محترم
عالی بود فقط باید برای گرفتن اتاق در طبقات بالا باید کلی چونه بزنی و مدیریت ترجیح میده از طبقه ۳ و ۴ استفاده کنه حتی اگه اتاقت هما کلاس باشه
نقاط قوت:
بلحاظ رعایت اصول بهداشتی و برخورد پرسنل با مهمان بسیار عالی میباشد
نقاط ضعف:
یک مقدار ساختار داخلی اناق ها و سایل به نسبت قدیمی شده
کارمندان عالی ، هتل در کل عالی اینترنت قطعی زیاد داره و تلویزیون اتاق قدیمی و با پارازیت زیاد
من یک روز بیشتر نبودم تو هتل ولی صبحانه خوب بود و نظافت و تمیزی در حد هتل پنج ستاره،من واقعا لذت بردم مخصوصا اگه اتاق رو به دریا انتخاب کنین از منظره لذت میبرید
نقاط قوت:
موقعیت مکانیکیفیت خوب فضای داخلی اتاق های هما کلاس
نقاط ضعف:
به بهانه کرونا صبحانه هتل خیلی خیلی ضعیف شدهنظافت اتاق‌ها ضعیف شده
نقاط قوت:
(نظر مثبت ثبت نشده است)
نقاط ضعف:
نیاز به بازسازی و تعویض یه سری وساید دارد مخصوصا در سرویسا
اول از ویژگی های خوب هتل بگم که آروم بود صبحانه خوب بود. با توجه به شرایط کرونا گزینه خوبی بود. فقط با اینکه ما ساعت ۳ رسیدیم هتل ساعت ۴ تازه اتاق بهمون تحویل دادن. اتاق آماده نداشتن.
نقاط قوت:
کیفیت خوب خدمات فضای دل‌انگیز
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
متاسفانه هتلی که با استاندارد آمریکایی ساخته شده رو به تخریب است و رسیدگی و توجه درست بر نوسازی و حفظ آن بکار نرفته چه در محیط داخلی هتل و هم‌در محوطه سازی بیرون که بیشتر شبیه امکان متروکه بنظر می رسد . و‌ همچنین کادر رسپشن و پرسنل هتل موازین رفتار و برخورد موجه تری نسبت به مسافران در نظر بگیرند .
اینترنت زود تموم میشد رستوران بیشتر غذای دریای داشت و گران.ولی کیفیت خوب استخر تعطیل بود
نقاط قوت:
راه دسترسی آسانبرخورد خوب پرسنل پذیرش رعایت کامل پروتکل کرونا
نقاط ضعف:
برخورد نامناسب در رستوران و ارائه سرویس سرد بودن غذا
نقاط قوت:
(نظر مثبت ثبت نشده است)
نقاط ضعف:
غذاي ظهر بي كيفيت
صبحانه معمولی رستوران عالی فضای هتل عالی پرسنل خوب کیفیت اتاق ها خوب چشم انداز اتاق روبه دریا عااالی در کل بهترین در بندرعباس
رفتار کارکنان محترمانه بود. اتاق تمیز و پروتکل های کرونا به میزان مناسبی رعایت میشد.
نقاط قوت:
(نظر مثبت ثبت نشده است)
نقاط ضعف:
فقط بالش ها سفت بود مابقی عالی
نقاط قوت:
پرسنل خوب و معماری ه جالب
نقاط ضعف:
قدیمی بودن برخی تجهیزات
ساختمان قدیمی ولی سرویس دهی عالی
هزینه ای برای ارتقا انجام نمی‌شود. یک سوییت سه تخته گرفتیم اما در اصل یک اتاق سه تخته بود.
سلام کارکنان آموزش لازم راندیده اند آمادگی اتاق با توجه به ۵ساعت تاخیرورود انجام نشده بود تجهیزات اتاق چک نشده بود دستشویی مشکل داشت صبحانه در حدهتلهای ۲ستاره بود لابی شیک وخوبی داشت به مسافرانی که ماسک نداشتند تذکری داده نمیشد
خوب بود
هتل از نظر دسترسی بهترین جا قرار داره .کرایه های تاکس سرویس خیلی بالا بود نسبت .خانه داری در حد متوسط اصلا خوب نبود سرویس دهی اینترنت تند تند قطع و وصل میشد ولی در عوض اتاق ها تمیز و مرتب صبحانه عالی بود
در کل هتل خوب و با شرایط و موقعیت خوبی هست. کارکنان همه خوب و خوش برخورد بودند.
رستوران و صبحانه ویژگی مثبت هتل هست، البته نه برای هتل ۵ستاره، ولی نسبت به قیمت توی بندر عباس از همه بهتره
در ایام کرونا سفر کاری داشتم بندر عباس .هتل بسیار تمیز و برخورد کارکنان خوب و فضای سبز هتل خیلی دلنشین
خیلی خوب
برخورد کارکنان خوب و مودب بودند معمولا تلفن داخلی جواب نمی‌دادند موکت کف پر از لکه بود پیشنهاد دادم به علت کرونا مثل خیلی جاها جلو در ورودی یک ظرف حاوی مواد ضد عفونی قرار داده شود که قبل از ورود کف کفش‌ها ضد عفونی شود ولی تا زمانی که در هتل بودم اتفاقی نیوفتاد
انتقاد از كهنه و قديمي بودن تجهيزات
پایین تر از توقعم بود
از اقامت در هتل فوق لذت بردم و دوباره اگر گرانتر نشود به این هتل میایم.
نقاط قوت:
عالی بود
نقاط ضعف:
هیچ نکته منفی ملاحظه نشد
عالی بود، رضایتمندم، از تمام پرسنل متشکرم 🌷
من بمدت یک شب در هتل هما اقامت داشتم اتاق شبی 300 تومان امثل مسافر خانه داخل اتاق ال سی دی نداشت باورتون میشه .. اتاقهای نمزده گچ ریخته وکثیف. توصیه میکنم که انتخاب خوبی نیست.
عالی
خوب ه
هتل هما جای ارومی هست ... البته ساختمونش قدیمیه . ولی در کل من دوستش دارم .
هتل هما تنها هتلی در بندرعباس است که به دریا دید وسیعی دارد. اتاق ها بزرگ و تمیز است و گویا به تازگی بازسازی ۵ طبقه از آن انجام شده است. با توجه به شرایط جوی بندرعباس فضای هتل و اتاق ها به شدت سرد است و ممکن است تغییر دمای بدنی زیادی داشته باشید! رستوران هتل غذاهای متوسطی دارد و از نظر طعم و ادویه کاملا خنثی است. سلف سرویس صبحانه هم کامل است و انتخاب های بسیار زیادی خواهید داشت. رسپشن و استف هتل هم بسیار خوش اخلاق و مهمان نواز هستند و راهنمایی های دقیقی انجام میدهند. در کل اگر دوست دارید، صبح ها با ویو دریا و کشتی های روی آب و صدای دریا از خواب بلند بشید، ۱۰۰ درصد هتل هما این امکان برای شما فراهم خواهد کرد.
آنچه از یک هتل پنج ستاره انتظار دارید را در هتل هما جستجو نکنید. هتل قدیمی با ظاهر مناسب، زمانی که من حضور داشتم، در دست باز سازی بود. بخش‌هایی که باز سازی شدند، ظاهر مناسبی داشتند. کیفیت خدمات ارایه شده در حد متوسط و کیفیت غذاها و طبخ آن هم در حد متوسطی هستند. در بیرون هتل فضاهایی تفریحی از جمله استخر رو باز و سالن تنیس دارد. پرسنل تقریبا کار بلد و آموزش دیده هستند. پارکینگ هم روباز می‌باشد. نکته مهم: این هتل در بخشی دور از مرکز شهر قرار گرفته است.
هتل خوب و مرتبی بود پرسنل خوش برخورد و پاسخگو صبحانه متوسط …
خوب بود قدیمی ولی سرپا
همه چیز خوب بود
تمیز و خوب
سرویس بهداشتی به شدت بد وسایل و امکانات داخلی اتاق قدیمی که در حد هتل پنج ستاره نیست
نقاط قوت:
پرسنل خوش برخورد٫ فضای سبز و منظره عالی٫ اتاق های دلباز و تازه تعمیر شده
نقاط ضعف:
سر و صدای زیاد تعمیرات و موسیقی زنده تا دیر وقت شب
فضای باز هتل خیلی زیبا بود ولی ای کاش بیشتر به نظم و نظافتش میرسیدند
برخورد خوب و حرفه ای پرسنل - استخر رایگان
هتل موقعیت مناسب داره برخوردشون خوب بود. کلا کلاس هتل داری تو بندر رو اینجا داره
برخورد خوب پرسنل
محیط کاملا زیبا و کافی شاپ با فضای عالی و تمیز بودن اتاقها
از لحاظ نظافت وتمیزی اتاق ها عالی بود. محیط ورزشی مناسب
قدیمی بودن و فرسوده بودن تجهیزات و امکانات رفاهی، ضعف سیستم سرمایشی، شرجی بودن و رطوبت بیش از حد داخل هتل و نظافت ضعیف
صبحانه خیلی خوبی داره اتاق ها تمیز و خوبن خانه داری خیلی خوبی داره
اینتر نت خیلی ضعیف ، خدمات پرسنل بد نبود ، نظافت ضعیف بود ، کیفیت غذا خوب نبود...
هوای لابی از اتاقها خیلی مطبوع تر بود بجز این مورد همه چیز عالی بود....
متاسفانه دو اتاق با تخت دو نفره گرفته بودم که یکی از آنها با دوتخت یکنفره بود و نتوانستند اتاق دیگری بدهند...
سيستم سرمايش هتل قديمي و جوابگوي هواي گرم جنوب نيست...
متاسفانه عکس های موجود در سایت ظاهرا متعلق به زمان افتتاحیه هتل میباشد و شما با رسیدن به هتل اولین احساستان این است که اشتباه بزرگی کرده اید و با یک ساختمان مستهلک مواجه میشوید که این کار مدیران از نظر شرعی و اخلاقی متاسفانه درست نمیباشد و ستاره های هتل زیاد است تا حدی که کولر هتل خراب و در اتاق اجبارا با پنکه از میهمان پذیرایی میکردند و صدای کلنگ زدن و تعمیرات تمام مدت گوش شما را ازار داده و الودگی بصری و صوتی نیز تمام مدت اقامت میهمان شماست ...
قیمت بالا. صبحانه معمولی. تهویه نامناسب . فضای سبز عالی...
سيستم خنك كننده خيلي ضعيف بود...
هتل در کل هتل خوبی بود ولی قدیمی ساز و دلگیر بود...
محوطه خوب،لابی خوب،چشم انداز به دریا خوب،قیمت مناسب،استخر خوب
ویو مناسب و موقعیت مکانی
صبحانه بسیار بسیار ضعیف بود -هتل بسیار شلوغ بود و تا نیمه های شب صدای مسافران از لابی می آمد . هتل نسبت به شلوغی و سروصدای مزاحم اقدامی نکرد .
محیط خوب و برخوردکارکنان خیلی خوب بود
سرویس بو میداد. وان حمام تمیز نبود و کف شور گرفتگی داشت. برخلاف پروفایل هتل اکثر اتاقها سمت دریا نبود. محل اتاق ما درست بالای در ورودی هتل بود و سرو صدا خیلی زیاد بود.
موقعیت و دید اتاقهای مشرف به دریا بسیار عالی و نظافت اتاقها مناسب بود. با توجه به سفرهای زیاد کاری بنده به بندر عباس این هتل بهترین هتل موجود در بندرعباس است.
از لحاظ موقعیت بسیار بد بعضی امکانات اولیه بسیار ضعیف به عنوان مثال در طول ۳روز اقامت حتی یکبار هم آب جهت حمام داغ نبود شبکه تلویزیونی فقط یک و دو بود که بسیار برفکی بود کلا بسیار ناراضی هستم از بابت هزینه ای که دادم این هتل در حد هتل های ۲ ستاره هستش صبحانه افتضاح بود هتل های ۲ ستاره باور کنید صبحانه بهتری دارند
کولرها خراب است و به تهویه اتاقها توجهی نمیشود و فوق العاده گرم است
من با خانواده در این هتل اقامت داشتم هتل تمیز و زیبایی بود. لابی مجلل و نشیمن خوبی داشت. کارکنان هتل برخورد شایسته ای داشتند.
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل هما بندر عباس

مهمانان هتل هما بندر عباس در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل هما بندر عباس از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید. برای مشاهده نظرات کلیک کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل هما بندر عباس بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد. برای مقایسه قیمت و رزرو هتل کلیک کنید.

همه عکس‌ها و امکانات هتل هما بندر عباس رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل هما بندر عباس را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است. برای مشاهده کلیک کنید.