هتل هما بندر عباس

بندرعباس، بلوار پاسداران، خیابان معراج
3
امتیاز کاربران
97
نظرات کاربران

معرفی هتل هما بندر عباس

هتل پنج ستاره هما بندرعباس، یکی دیگر از اعضای گروه هتل‌ های هما با معماری مدرن، در منطقه‌ای آرام و در كنار ساحل زيباي خليج نيلگون فارس واقع شده است، هتل با طبيعت دلنشين اطراف آن در هم آميخته، تا منظره‌ای بديع از تركيب آبی دريا را با سبزی باغ در مقابل چشمان میهمانان به تصوير كشد، بهترين امكانات و مجرب‌ترین کادر در نزدیک‌ترین موقعیت به مهم‌ترین بنادر جنوب کشور آماده پذیرایی از میهمانان و مسافران شهر بندرعباس می‌باشد.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل هما بندر عباس

هما-اتاق یک تخته
اتاق یک تخته
علاءالدین
492,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
7 بهمن
سه شنبه
492,000
تومان
8 بهمن
چهارشنبه
492,000
تومان
9 بهمن
پنجشنبه
492,000
تومان
10 بهمن
جمعه
492,000
تومان
11 بهمن
شنبه
492,000
تومان
12 بهمن
یکشنبه
492,000
تومان
13 بهمن
دوشنبه
492,000
تومان
14 بهمن
سه شنبه
492,000
تومان
15 بهمن
چهارشنبه
492,000
تومان
16 بهمن
پنجشنبه
492,000
تومان
17 بهمن
جمعه
492,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
7 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
چهارشنبه
492,000
تومان
9 بهمن
پنجشنبه
492,000
تومان
10 بهمن
جمعه
492,000
تومان
11 بهمن
شنبه
492,000
تومان
12 بهمن
یکشنبه
492,000
تومان
13 بهمن
دوشنبه
492,000
تومان
14 بهمن
سه شنبه
492,000
تومان
15 بهمن
چهارشنبه
492,000
تومان
16 بهمن
پنجشنبه
492,000
تومان
17 بهمن
جمعه
492,000
تومان
هتل یار
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
7 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
پنجشنبه
492,000
تومان
10 بهمن
جمعه
492,000
تومان
11 بهمن
شنبه
492,000
تومان
12 بهمن
یکشنبه
492,000
تومان
13 بهمن
دوشنبه
492,000
تومان
14 بهمن
سه شنبه
492,000
تومان
15 بهمن
چهارشنبه
492,000
تومان
16 بهمن
پنجشنبه
492,000
تومان
17 بهمن
جمعه
492,000
تومان
هما-اتاق دوتخته توئین
اتاق دوتخته توئین
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
7 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
چهارشنبه
738,000
تومان
9 بهمن
پنجشنبه
738,000
تومان
10 بهمن
جمعه
738,000
تومان
11 بهمن
شنبه
738,000
تومان
12 بهمن
یکشنبه
738,000
تومان
13 بهمن
دوشنبه
738,000
تومان
14 بهمن
سه شنبه
738,000
تومان
15 بهمن
چهارشنبه
738,000
تومان
16 بهمن
پنجشنبه
738,000
تومان
17 بهمن
جمعه
738,000
تومان
هتل یار
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
7 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
چهارشنبه
738,000
تومان
9 بهمن
پنجشنبه
738,000
تومان
10 بهمن
جمعه
738,000
تومان
11 بهمن
شنبه
738,000
تومان
12 بهمن
یکشنبه
738,000
تومان
13 بهمن
دوشنبه
738,000
تومان
14 بهمن
سه شنبه
738,000
تومان
15 بهمن
چهارشنبه
738,000
تومان
16 بهمن
پنجشنبه
738,000
تومان
17 بهمن
جمعه
738,000
تومان
هما-اتاق دوتخته دبل
اتاق دوتخته دبل
علاءالدین
741,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
7 بهمن
سه شنبه
741,000
تومان
8 بهمن
چهارشنبه
741,000
تومان
9 بهمن
پنجشنبه
741,000
تومان
10 بهمن
جمعه
741,000
تومان
11 بهمن
شنبه
741,000
تومان
12 بهمن
یکشنبه
741,000
تومان
13 بهمن
دوشنبه
741,000
تومان
14 بهمن
سه شنبه
741,000
تومان
15 بهمن
چهارشنبه
741,000
تومان
16 بهمن
پنجشنبه
741,000
تومان
17 بهمن
جمعه
741,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
7 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
چهارشنبه
738,000
تومان
9 بهمن
پنجشنبه
738,000
تومان
10 بهمن
جمعه
738,000
تومان
11 بهمن
شنبه
738,000
تومان
12 بهمن
یکشنبه
738,000
تومان
13 بهمن
دوشنبه
738,000
تومان
14 بهمن
سه شنبه
738,000
تومان
15 بهمن
چهارشنبه
738,000
تومان
16 بهمن
پنجشنبه
738,000
تومان
17 بهمن
جمعه
738,000
تومان
هتل یار
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
7 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
پنجشنبه
738,000
تومان
10 بهمن
جمعه
738,000
تومان
11 بهمن
شنبه
738,000
تومان
12 بهمن
یکشنبه
738,000
تومان
13 بهمن
دوشنبه
738,000
تومان
14 بهمن
سه شنبه
738,000
تومان
15 بهمن
چهارشنبه
738,000
تومان
16 بهمن
پنجشنبه
738,000
تومان
17 بهمن
جمعه
738,000
تومان
هما-دوتخته تویین هما
دوتخته تویین هما
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
7 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
پنجشنبه
806,000
تومان
10 بهمن
جمعه
806,000
تومان
11 بهمن
شنبه
806,000
تومان
12 بهمن
یکشنبه
806,000
تومان
13 بهمن
دوشنبه
806,000
تومان
14 بهمن
سه شنبه
806,000
تومان
15 بهمن
چهارشنبه
806,000
تومان
16 بهمن
پنجشنبه
806,000
تومان
17 بهمن
جمعه
806,000
تومان
هتل یار
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
7 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
چهارشنبه
806,000
تومان
9 بهمن
پنجشنبه
806,000
تومان
10 بهمن
جمعه
806,000
تومان
11 بهمن
شنبه
806,000
تومان
12 بهمن
یکشنبه
806,000
تومان
13 بهمن
دوشنبه
806,000
تومان
14 بهمن
سه شنبه
806,000
تومان
15 بهمن
چهارشنبه
806,000
تومان
16 بهمن
پنجشنبه
806,000
تومان
17 بهمن
جمعه
806,000
تومان
هما-دوتخته دابل هما
دوتخته دابل هما
علاءالدین
806,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
7 بهمن
سه شنبه
806,000
تومان
8 بهمن
چهارشنبه
806,000
تومان
9 بهمن
پنجشنبه
806,000
تومان
10 بهمن
جمعه
806,000
تومان
11 بهمن
شنبه
806,000
تومان
12 بهمن
یکشنبه
806,000
تومان
13 بهمن
دوشنبه
806,000
تومان
14 بهمن
سه شنبه
806,000
تومان
15 بهمن
چهارشنبه
806,000
تومان
16 بهمن
پنجشنبه
806,000
تومان
17 بهمن
جمعه
806,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
7 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
پنجشنبه
806,000
تومان
10 بهمن
جمعه
806,000
تومان
11 بهمن
شنبه
806,000
تومان
12 بهمن
یکشنبه
806,000
تومان
13 بهمن
دوشنبه
806,000
تومان
14 بهمن
سه شنبه
806,000
تومان
15 بهمن
چهارشنبه
806,000
تومان
16 بهمن
پنجشنبه
806,000
تومان
17 بهمن
جمعه
806,000
تومان
هتل یار
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
7 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
چهارشنبه
806,000
تومان
9 بهمن
پنجشنبه
806,000
تومان
10 بهمن
جمعه
806,000
تومان
11 بهمن
شنبه
806,000
تومان
12 بهمن
یکشنبه
806,000
تومان
13 بهمن
دوشنبه
806,000
تومان
14 بهمن
سه شنبه
806,000
تومان
15 بهمن
چهارشنبه
806,000
تومان
16 بهمن
پنجشنبه
806,000
تومان
17 بهمن
جمعه
806,000
تومان
هما-دو تخته هما کلاس رو به دریا
دو تخته هما کلاس رو به دریا
علاءالدین
840,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
7 بهمن
سه شنبه
840,000
تومان
8 بهمن
چهارشنبه
840,000
تومان
9 بهمن
پنجشنبه
840,000
تومان
10 بهمن
جمعه
840,000
تومان
11 بهمن
شنبه
840,000
تومان
12 بهمن
یکشنبه
840,000
تومان
13 بهمن
دوشنبه
840,000
تومان
14 بهمن
سه شنبه
840,000
تومان
15 بهمن
چهارشنبه
840,000
تومان
16 بهمن
پنجشنبه
840,000
تومان
17 بهمن
جمعه
840,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
7 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
چهارشنبه
840,000
تومان
9 بهمن
پنجشنبه
840,000
تومان
10 بهمن
جمعه
840,000
تومان
11 بهمن
شنبه
840,000
تومان
12 بهمن
یکشنبه
840,000
تومان
13 بهمن
دوشنبه
840,000
تومان
14 بهمن
سه شنبه
840,000
تومان
15 بهمن
چهارشنبه
840,000
تومان
16 بهمن
پنجشنبه
840,000
تومان
17 بهمن
جمعه
840,000
تومان
هتل یار
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
7 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
پنجشنبه
840,000
تومان
10 بهمن
جمعه
840,000
تومان
11 بهمن
شنبه
840,000
تومان
12 بهمن
یکشنبه
840,000
تومان
13 بهمن
دوشنبه
840,000
تومان
14 بهمن
سه شنبه
840,000
تومان
15 بهمن
چهارشنبه
840,000
تومان
16 بهمن
پنجشنبه
840,000
تومان
17 بهمن
جمعه
840,000
تومان
هما-دو تخته رو به دریا
دو تخته رو به دریا
علاءالدین
772,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
7 بهمن
سه شنبه
772,000
تومان
8 بهمن
چهارشنبه
772,000
تومان
9 بهمن
پنجشنبه
772,000
تومان
10 بهمن
جمعه
772,000
تومان
11 بهمن
شنبه
772,000
تومان
12 بهمن
یکشنبه
772,000
تومان
13 بهمن
دوشنبه
772,000
تومان
14 بهمن
سه شنبه
772,000
تومان
15 بهمن
چهارشنبه
772,000
تومان
16 بهمن
پنجشنبه
772,000
تومان
17 بهمن
جمعه
772,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
7 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
چهارشنبه
772,000
تومان
9 بهمن
پنجشنبه
772,000
تومان
10 بهمن
جمعه
772,000
تومان
11 بهمن
شنبه
772,000
تومان
12 بهمن
یکشنبه
772,000
تومان
13 بهمن
دوشنبه
772,000
تومان
14 بهمن
سه شنبه
772,000
تومان
15 بهمن
چهارشنبه
772,000
تومان
16 بهمن
پنجشنبه
772,000
تومان
17 بهمن
جمعه
772,000
تومان
هتل یار
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
7 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
چهارشنبه
772,000
تومان
9 بهمن
پنجشنبه
772,000
تومان
10 بهمن
جمعه
772,000
تومان
11 بهمن
شنبه
772,000
تومان
12 بهمن
یکشنبه
772,000
تومان
13 بهمن
دوشنبه
772,000
تومان
14 بهمن
سه شنبه
772,000
تومان
15 بهمن
چهارشنبه
772,000
تومان
16 بهمن
پنجشنبه
772,000
تومان
17 بهمن
جمعه
772,000
تومان
هما-اتاق دو تخته توئین هما کلاس رو به دریا
اتاق دو تخته توئین هما کلاس رو به دریا
هتل یار
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
7 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
پنجشنبه
840,000
تومان
10 بهمن
جمعه
840,000
تومان
11 بهمن
شنبه
840,000
تومان
12 بهمن
یکشنبه
840,000
تومان
13 بهمن
دوشنبه
840,000
تومان
14 بهمن
سه شنبه
840,000
تومان
15 بهمن
چهارشنبه
840,000
تومان
16 بهمن
پنجشنبه
840,000
تومان
17 بهمن
جمعه
840,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
7 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
چهارشنبه
840,000
تومان
9 بهمن
پنجشنبه
840,000
تومان
10 بهمن
جمعه
840,000
تومان
11 بهمن
شنبه
840,000
تومان
12 بهمن
یکشنبه
840,000
تومان
13 بهمن
دوشنبه
840,000
تومان
14 بهمن
سه شنبه
840,000
تومان
15 بهمن
چهارشنبه
840,000
تومان
16 بهمن
پنجشنبه
840,000
تومان
17 بهمن
جمعه
840,000
تومان
هما-اتاق دو تخته توئین رو به دریا
اتاق دو تخته توئین رو به دریا
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
7 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
چهارشنبه
772,000
تومان
9 بهمن
پنجشنبه
772,000
تومان
10 بهمن
جمعه
772,000
تومان
11 بهمن
شنبه
772,000
تومان
12 بهمن
یکشنبه
772,000
تومان
13 بهمن
دوشنبه
772,000
تومان
14 بهمن
سه شنبه
772,000
تومان
15 بهمن
چهارشنبه
772,000
تومان
16 بهمن
پنجشنبه
772,000
تومان
17 بهمن
جمعه
772,000
تومان
هتل یار
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
7 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
چهارشنبه
772,000
تومان
9 بهمن
پنجشنبه
772,000
تومان
10 بهمن
جمعه
772,000
تومان
11 بهمن
شنبه
772,000
تومان
12 بهمن
یکشنبه
772,000
تومان
13 بهمن
دوشنبه
772,000
تومان
14 بهمن
سه شنبه
772,000
تومان
15 بهمن
چهارشنبه
772,000
تومان
16 بهمن
پنجشنبه
772,000
تومان
17 بهمن
جمعه
772,000
تومان
هما-سوئیت رویال یکخوابه سه نفره
سوئیت رویال یکخوابه سه نفره
هتل یار
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
7 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
چهارشنبه
2,493,000
تومان
9 بهمن
پنجشنبه
2,493,000
تومان
10 بهمن
جمعه
2,493,000
تومان
11 بهمن
شنبه
2,493,000
تومان
12 بهمن
یکشنبه
2,493,000
تومان
13 بهمن
دوشنبه
2,493,000
تومان
14 بهمن
سه شنبه
2,493,000
تومان
15 بهمن
چهارشنبه
2,493,000
تومان
16 بهمن
پنجشنبه
2,493,000
تومان
17 بهمن
جمعه
2,493,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
7 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
14 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
15 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
16 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
17 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
هما-دوتخته+سرويس اضافه
دوتخته+سرويس اضافه
علاءالدین
917,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
7 بهمن
سه شنبه
917,000
تومان
8 بهمن
چهارشنبه
917,000
تومان
9 بهمن
پنجشنبه
917,000
تومان
10 بهمن
جمعه
917,000
تومان
11 بهمن
شنبه
917,000
تومان
12 بهمن
یکشنبه
917,000
تومان
13 بهمن
دوشنبه
917,000
تومان
14 بهمن
سه شنبه
917,000
تومان
15 بهمن
چهارشنبه
917,000
تومان
16 بهمن
پنجشنبه
917,000
تومان
17 بهمن
جمعه
917,000
تومان
هتل یار
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
7 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
پنجشنبه
917,000
تومان
10 بهمن
جمعه
917,000
تومان
11 بهمن
شنبه
917,000
تومان
12 بهمن
یکشنبه
917,000
تومان
13 بهمن
دوشنبه
917,000
تومان
14 بهمن
سه شنبه
917,000
تومان
15 بهمن
چهارشنبه
917,000
تومان
16 بهمن
پنجشنبه
917,000
تومان
17 بهمن
جمعه
917,000
تومان
هما-سوئیت رویال چهارتخته هما کلاس
سوئیت رویال چهارتخته هما کلاس
علاءالدین
2,493,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
7 بهمن
سه شنبه
2,493,000
تومان
8 بهمن
چهارشنبه
2,493,000
تومان
9 بهمن
پنجشنبه
2,493,000
تومان
10 بهمن
جمعه
2,493,000
تومان
11 بهمن
شنبه
2,493,000
تومان
12 بهمن
یکشنبه
2,493,000
تومان
13 بهمن
دوشنبه
2,493,000
تومان
14 بهمن
سه شنبه
2,493,000
تومان
15 بهمن
چهارشنبه
2,493,000
تومان
16 بهمن
پنجشنبه
2,493,000
تومان
17 بهمن
جمعه
2,493,000
تومان

امکانات اتاق های هتل هما بندر عباس

چای ساز
تلویزیون lcd
گشت نیم روزی
رستوران سنتی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
رستوران بوفه
روزنامه رایگان
پارکینگ در اطراف هتل
پارکینگ در هتل
اینترنت بی سیم
پنجره
زمين تنيس
لوازم بهداشتی
کپسول آتش‌نشانی در لابی
اتاق برای سيگاری ها
سالن جلسات
Business Center
پاركينگ
تراس
صندوق امانات
لابی
رستوران
اينترنت در لابی
اينترنت در اتاق
سالن تشريفات
سالن بيليارد
نمای شهر
روم سرويس 24 ساعته
پارک کودک
زمین ورزشی
سرویس بهداشتی فرنگی در طبقات
لباسشویی
تلويزيون LCD در لابی
رستوران بام
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
صبحانه در اتاق
آژانس مسافرتي
سالن كنفرانس
خدمات پزشكي
فضائی برای پياده روی
كتابخانه
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی
سالن همايش
ويدئو كنفرانس
جكوزی
امكانات برای معلولين
اجاره ماشين
خدمات باربري
امكان شارژ وسايل الكترونيكی در لابی
مسلط به زبان عربی
سرویس بهداشتی فرنگی در لابی
شام در اتاق
رستوران فضای باز
استخر فضای باز
قنادی
سالن جلسات
اب معدنی رایگان
حوله حمام
دمپایی یکبار مصرف
سیستم گرمایش
کارت هوشمند درب اتاق
دمپایی حمام
کف پوش موکت
کارت هوشمند درب اتاق ها
نمای دريا
رخت آویز
سرویسبهداشتیایرانی
سرویسبهداشتیفرنگی
مینیبار
فضای پیاده روی
اینترنت در اتاق
یخچال
مینی بار
سرویس فرنگی
حوله
دمپایی
تلفن
اتاق ويژه معلولين
خدمات باربري
تلويزيون در لابی
كتابخانه
مبل
ميز
خشکشویی
خدمات بيدار باش
خدمات اتو
فكس
صبحانه در اتاق
نهار در اتاق
سرویس بهداشتی ایرانی در راهرو
كافی شاپ
فروشگاه و غرفه
آرايشگاه مردانه
استخر رو باز
سالن همايش
سالن كنفرانس
باغچه
فضای سبز
نمای فضای سبز
فضای بيرون هتل برای نشستن
زمين تنيس
موسيقی زنده در لابی
استخر
فضای باغ در هتل
امكانات برای معلولين
فضائی برای غير سيگاری ها(عمومی)
گیم نت
اتاق تلفن (اپراتور)
آسانسور
بالکن
سونا
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
ماهواره
سالن اجتماعات
اینترنت در لابی
فست‌فود
جعبه کمک های اولیه
ماساژ
تالار پذیرایی
اتاق چمدان
رستوران فضای باز
تاکسی سرویس
کافی‌شاپ
کمد لباس
حوله
دمپایی
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
پرینت
خدمات تور
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
کافی‌شاپ فضای باز
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
استخر
پارکینگ
اباژور
تبديل ارز
نمازخانه
اعلام حریق
دستگاه واکس کفش
فتوکپی
اطفای حریق
مسلط به زبان انگليسی
روم سرويس
خدمات خانه داری
خشکشویی (لاندری)
دستگاه خودپرداز
تلویزیون
یخچال
صندوق امانات
اینترنت در اتاق
مبلمان
سشوار
سرویس بهداشتی فرنگی
سالن کنفرانس
سالن بدنسازی
تلفن
سرویس بهداشتی ایرانی در طبقات
اينترنت در لابی
خدمات برای معلولین
استخر روباز
زمین تنیس غیررایگان
کافی نت
مینی بار رایگان
مینی بار
وسایل بدنسازی
خدمات خشکشویی
سیستم سرمایش
پاركينگ
كافی شاپ
سرویس روزانه اتاق
نهار در اتاق
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
شبکه پخش فیلم
تلویزیون در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی در لابی
کپسول آتش نشانی
حمام
پارکینگ روباز
لابی
رمپ
رستوران 24 ساعته
ماساژ غیررایگان
پله اضطراری
رستوران ایرانی
ویلچر
خدمات بیدارباش
اتاق بازی
فروشگاه صنایع‌دستی و سوغات
استخر رایگان
اینترنت در قسمت لابی
اتاق سیگار
مرکز خرید
اینترنت
سرویس فرنگی
سرویس ایرانی
کافی شاپ
تلفن در اتاق
سوئیت
فروشگاه و غرفه
خشکشویی
آرایشگاه
فروشگاه
حمام

آدرس هتل هما بندر عباس روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل هما بندر عباس

(97 نظر)
نقاط قوت:
اخلاق خوب پرسنل
نقاط ضعف:
کافی شاپ
تمیز بودن و صبحانه خوب. البته ما یک شب ام در دابل هما کلاس رو به دریا بودیم که واقعا راضی بودیم
مبل و موکت و تکه فرش باید شسته شوند
نقاط قوت:
پرسنل خوب و معماری ه جالب
نقاط ضعف:
قدیمی بودن برخی تجهیزات
نقاط قوت:
۱۲ ساله هر سال ۴ بار میام این هتل در بندر عباس نسبت به قیمت این بهترین هتل است همه امکانات و مزایا در حد کیفیت مطلوب است
نقاط ضعف:
۱۲ ساله هر سال ۴ بار میام این هتل در بندر عباس نسبت به قیمت این بهترین هتل است همه امکانات و مزایا در حد کیفیت مطلوب است
نقاط قوت:
محوطه و فضای باز خوب
نقاط ضعف:
محوطه و فضای باز خوب
ما دو شب در دی ماه ٩٩ اقامت داشتیم و وزش باد شدید و وضعیت بسیار نامناسب و فرسوده درهای بالکن باعث شد سرمای زیادی را در هر دو شب تحمل کنیم و متأسفانه سیستم گرمایش هتل هم کار نمیکرد و نهایت همکاری این بود که به ما پاوی اضافه دادند. فشار آب هم کم بود و گاهی قطع میشد.
نسبت به قيمت اصلا خدماتي نداشت حتي ميني بار هتل خالي بود تلويزيون هيچ گيرنده اي نداشت به طور كل در كد متوسط بود
نقاط قوت:
هتل هما فقط اتاق هاي "هما كلاس" اش خوب هستند و بقيه اتاق ها معمولي اند. در ضمن اتاق هاي هما كلاس با هزينه يك نَفَر قابل رزرو نيستند و بايد مبلغ اتاق ٢ تخته را پرداخت كرد تا بتوان استفاده كرد
نقاط ضعف:
هتل هما فقط اتاق هاي "هما كلاس" اش خوب هستند و بقيه اتاق ها معمولي اند. در ضمن اتاق هاي هما كلاس با هزينه يك نَفَر قابل رزرو نيستند و بايد مبلغ اتاق ٢ تخته را پرداخت كرد تا بتوان استفاده كرد
هزینه ای برای ارتقا انجام نمی‌شود. یک سوییت سه تخته گرفتیم اما در اصل یک اتاق سه تخته بود.
سلام کارکنان آموزش لازم راندیده اند آمادگی اتاق با توجه به ۵ساعت تاخیرورود انجام نشده بود تجهیزات اتاق چک نشده بود دستشویی مشکل داشت صبحانه در حدهتلهای ۲ستاره بود لابی شیک وخوبی داشت به مسافرانی که ماسک نداشتند تذکری داده نمیشد
خوب بود
نقاط قوت:
همه موارد خوب بود
نقاط ضعف:
نداشت اصلا
نقاط قوت:
هتل خوبی بود از همه نظر
نقاط ضعف:
نداشت
نقاط قوت:
هتل خوبی بود
نقاط ضعف:
امکانات اتاق میتونست بهتر باشه
هتل از نظر دسترسی بهترین جا قرار داره .کرایه های تاکس سرویس خیلی بالا بود نسبت .خانه داری در حد متوسط اصلا خوب نبود سرویس دهی اینترنت تند تند قطع و وصل میشد ولی در عوض اتاق ها تمیز و مرتب صبحانه عالی بود
نقاط قوت:
معمولی بود
نقاط ضعف:
نکته خاصی نداشت
نقاط قوت:
همه موارد عالی بود
نقاط ضعف:
هتل قدیمی بود
در کل هتل خوب و با شرایط و موقعیت خوبی هست. کارکنان همه خوب و خوش برخورد بودند.
رستوران و صبحانه ویژگی مثبت هتل هست، البته نه برای هتل ۵ستاره، ولی نسبت به قیمت توی بندر عباس از همه بهتره
در ایام کرونا سفر کاری داشتم بندر عباس .هتل بسیار تمیز و برخورد کارکنان خوب و فضای سبز هتل خیلی دلنشین
خیلی خوب
برخورد کارکنان خوب و مودب بودند معمولا تلفن داخلی جواب نمی‌دادند موکت کف پر از لکه بود پیشنهاد دادم به علت کرونا مثل خیلی جاها جلو در ورودی یک ظرف حاوی مواد ضد عفونی قرار داده شود که قبل از ورود کف کفش‌ها ضد عفونی شود ولی تا زمانی که در هتل بودم اتفاقی نیوفتاد
عالی
انتقاد از كهنه و قديمي بودن تجهيزات
موکت های کف اتاق کثیف بود کیفت غذا مناسب نبود صبحانه مختصر برخورد پرسنل بسیار خوب و مودبانه بود فضای بیرون هتل و کافی شاب بسیار زیبا و آرامش بخش بود جالب اینکه پرسنل رستوران فرق میگو سرخ شده و پفکی را نمی دانستند در منو رستوران میگو سرخ شده درج شده بود اما آنچه برای شما سرو میشود میگو پفکی است
پایین تر از توقعم بود
دارا بودن وای فای مناسب و صبحانه و تمیزی اتاقها
ما راضی بودیم. صبحانه خوب. تمیزی ملحفه و حوله ها هم خوب بود. فقط موکت اتاق در جاهایی دارای لکه بود که قابل اغماض هست. درکل خوب بود و من بازم به این هتل سفر میکنم.
برخورد بسیار عالی کارکنان و صبحانه عالی
هتل خوبی بود برخورد کارکنان عالی بود اما تنوع صبحانه در حد هتل ۵ستاره نبود و مایع دستشویی در اتاق ها نبود و باید از صابون استفاده می کردیم که به نظرم جالب نبود اقامت ما در اتاق هما کلاس بود
سلام از چند روز قبل اتاق رزرو شده بود. ساعت ۲۲ پس از رسیدن به هتل ۴۵دقیقه منتظر تحویل اتاق شدم بماند ساعت ۱۰ شب نیز اتاق بنده تازه داشت نظافت میشد. تحویل اتاق ساعت ۱۴ متاسفانه اتاق کناری تا ساعت ۱۲شب در حال جاروبرقی و نظافت بود. آسایش و آرامش میهمانان بی ارزشترین امتیاز هتل است.
امکانات قدیمی شده و نیاز به روز رسانی دارد. مثلا آب در وان حمام جمع شده و خوب تخلیه نمی شد. تعداد آسانسورها و ظرفیت آنها کم است و در نتیجه برای استفاده از آنها خیلی معطل می شدیم.
هنوز هتل خوبی است ولی نه در ۴ ستاره
سلام سیستم گرمایش مرکزی ، خراب بود و هوا سرد بود حتی بخاری برقی هم برخلاف قولی که در ابتدای ورود دادند ،تحویل ندادند. مدیریت در هنگام صرف صبحانه ضعیف بود ، مثلا ده دقیقه نان نبود و منتظر شدیم تا شارژ شد.
برخورد پرسنل شیفت شب بسیار بد و بدون خوشامد گویی و روی خوش در بدو ورود کیفیت پایین غذا برخورد زشت مسئول شب رستوران نبودن مدیر در هتل خرابی وان حمام و دستشویی گران بودن تاکسی هتل با ماشینهای کثیف عدم پاسخگویی به تلفن توسط بخشهای مختلف نبودن شانه در کل هتل و در یک کلام افتضاح
نقاط قوت:
در کل خوب بود
نقاط ضعف:
اتاق خیلی سرد بود
در ایران در حد 3 ستاره رو به بالا
از ابتدا عرض کنم که توقعتان را در همه حوزه ها از این هتل در حد ۳ ستاره پایین بیاورید در غیر اینصورت رضایت شما را اصلا جلب نمیکند. اتاق کوچک، موکت و صندلیها کثیف ساعت اتاق خراب، تخلیه وان حمام گرفته بود و آب پایین نمیرفت، قیمت تاکسی هتل گران فقط یک نکته مثبت داشت و آن هم فضای سبز هتل که یک کافه رستوران سنتی در محوطه فضای سبز دارد که خصوصا شبها با صفاست.
بنظرم هتل درحد 4ستاره ودرحد قیمتش خوب بود - نقطه ضعف قطع شدن بی اعلام قبلی اینترنت از ساعت ۱۰ صبح روز آخر بود که به من خسارت مالی زد - درپاسخ گفته شد که اینترنت حجمی بوده واگر خبرمیکردیم دوباره وصل میشد! این را کاری سبک میبینم وپاسخ را عذربدترازگناه.
هتل خوبی بود
نقاط قوت:
در مجموع خوب بود
نقاط ضعف:
حوله ها بسته بندی نبودن موکت داخل اتاق تمیز نبود
همه چیز عالیاگر امکان کنسل کردن همراه با جریمه باشد بهتر است
برخورد كاركنان خوب بود اما اثاثيه قديمي . كيفيت و تنوع صبحانه كمتر از متوسط
نقاط قوت:
عالی بود
نقاط ضعف:
هیچ نکته منفی ملاحظه نشد
عالی بود، رضایتمندم، از تمام پرسنل متشکرم 🌷
نقاط قوت:
رضایت بخش بود
نقاط ضعف:
مشکلی دیده نشد
خوب بود
من بمدت یک شب در هتل هما اقامت داشتم اتاق شبی 300 تومان امثل مسافر خانه داخل اتاق ال سی دی نداشت باورتون میشه .. اتاقهای نمزده گچ ریخته وکثیف. توصیه میکنم که انتخاب خوبی نیست.
نقاط قوت:
راضی بودیم
نقاط ضعف:
موردی نبود
نقاط قوت:
همه چی اوکی بود خوب ود
نقاط ضعف:
موردی ندیدیم
نقاط قوت:
همه چی خوب بود
نقاط ضعف:
مشکلی نداشت
عالی
نقاط قوت:
راضی کننده نبود زیاد
نقاط ضعف:
داخل هتل بسیار قدیمیه نسبت به قیمت خیلی بالا
کارکنان خیلی مودب و همه چیز به جا بود فقط وسائل سالهاست که به روز رسانی نشده است و دکوراسیون و کمدها و تلویزیون قدیمی بودند.
نقاط قوت:
هتل مطلوبی بود
نقاط ضعف:
ملاحظه نشد
نقاط قوت:
خوب بود
نقاط ضعف:
برای پذیرش معطل شدیم
نقاط قوت:
مناسب بود
نقاط ضعف:
چیزی به ذهنم نمیرسه
نقاط قوت:
راضیم
نقاط ضعف:
نداره
هتل هما جای ارومی هست ... البته ساختمونش قدیمیه . ولی در کل من دوستش دارم .
هتل هما تنها هتلی در بندرعباس است که به دریا دید وسیعی دارد. اتاق ها بزرگ و تمیز است و گویا به تازگی بازسازی ۵ طبقه از آن انجام شده است. با توجه به شرایط جوی بندرعباس فضای هتل و اتاق ها به شدت سرد است و ممکن است تغییر دمای بدنی زیادی داشته باشید! رستوران هتل غذاهای متوسطی دارد و از نظر طعم و ادویه کاملا خنثی است. سلف سرویس صبحانه هم کامل است و انتخاب های بسیار زیادی خواهید داشت. رسپشن و استف هتل هم بسیار خوش اخلاق و مهمان نواز هستند و راهنمایی های دقیقی انجام میدهند. در کل اگر دوست دارید، صبح ها با ویو دریا و کشتی های روی آب و صدای دریا از خواب بلند بشید، ۱۰۰ درصد هتل هما این امکان برای شما فراهم خواهد کرد.
نقاط قوت:
در کل هتل خوبیه و همیشه همین هتلو انتخاب میکنم
نقاط ضعف:
این سری راضی نبودم به دلیل اینکه بسیار سروصدا بود و خیلی اذیت شدم
نقاط قوت:
در حد خودش خوب بود
نقاط ضعف:
ندیدیم
نقاط قوت:
راضی کننده بود
نقاط ضعف:
نقصی ندیدم
نقاط قوت:
کاملا راضی بودم
نقاط ضعف:
هیچ مشکلی در هتل ندیدم
نقاط قوت:
خیلی عالی بود
نقاط ضعف:
هیچ نکته منفی نبود
نقاط قوت:
رضایت بخش بود
نقاط ضعف:
بدون نکته منفی
نقاط قوت:
معمولی
نقاط ضعف:
در حد هتل ۵ستاره نیست
آنچه از یک هتل پنج ستاره انتظار دارید را در هتل هما جستجو نکنید. هتل قدیمی با ظاهر مناسب، زمانی که من حضور داشتم، در دست باز سازی بود. بخش‌هایی که باز سازی شدند، ظاهر مناسبی داشتند. کیفیت خدمات ارایه شده در حد متوسط و کیفیت غذاها و طبخ آن هم در حد متوسطی هستند. در بیرون هتل فضاهایی تفریحی از جمله استخر رو باز و سالن تنیس دارد. پرسنل تقریبا کار بلد و آموزش دیده هستند. پارکینگ هم روباز می‌باشد. نکته مهم: این هتل در بخشی دور از مرکز شهر قرار گرفته است.
نقاط قوت:
اتاق بزرگ و تخت خوب وراحت بود
نقاط ضعف:
غذای رستوران گرون بود به نسبت خود هتل
نقاط قوت:
برخورد محترمانه کارکنان هتل و رزرواسیون
نقاط ضعف:
ساختمان نسبتا قدینی است وتشک تخت هم تقریبا مستعمل شده است.نیاز به تعمیر داخلی هتل می باشد
هتل خوب و مرتبی بود پرسنل خوش برخورد و پاسخگو صبحانه متوسط …
نقاط قوت:
فوق العاده بود
نقاط ضعف:
ندیدیم
نقاط قوت:
راضی بودیم
نقاط ضعف:
مشکلی نداشت
از هتل هرمز هم سرتر بود ، من هر دو رو تست کردم ، قیمت و خدمات این هتل از همه هتل های بندر بهتر و متناسب تره
نقاط قوت:
راضی بودم خوب بود همه چی
نقاط ضعف:
من ندیدم
نقاط قوت:
خیلی خوب بود
نقاط ضعف:
ننکته منفی ندیدم
نقاط قوت:
همه چی خوب بود
نقاط ضعف:
نکته منفی وجود نداشت
نقاط قوت:
در کل راضیم از هتل
نقاط ضعف:
نداره
نقاط قوت:
مشکل خاصی نداشتم
نقاط ضعف:
-
نقاط قوت:
خیلی راضی بودم از هتل تختهای تمیز و مرتبی داشت نظافتش خیلی خوب بود سیستم سرمایشی هم عالی بود
نقاط ضعف:
از صبحانش اصلا راضی نبودم
نقاط قوت:
هتل خوبی بود مشکلی نبود از نظر امکانات ویو خوبی داشت
نقاط ضعف:
صدای فن داخل اتاقمون خیلی زیاد بود که اصلا نمیشد تحملش کرد شب اول هم آب گرم نداشتیم
تمیز و خوب
نقاط قوت:
از نظر بهداشتی و کیفیت غذا خیلی خوب بود نحوه برخورد پرسنل عالی بود بسیار مهربان و وظیفه شناس بودن
نقاط ضعف:
تلویزیون اتاق خیلی قدیمی بود جاگیر بود برای استخر هتل اب استخر فوق العاده تمیز بود اما دمپایی دوش حمام و حتی حوله رختکن نداشت سرویس داخل شهری نداشت هتل
نقاط قوت:
راضی بودم
نقاط ضعف:
ندیدم
نقاط قوت:
قيمت هتل توي ماه رمضون نسبت به بقيه هتلها عالي بود
نقاط ضعف:
در حد هتل پنج ستاره نبود قديمي، فرشها تميز نبود.ولي در كل توي شهر بندرعباس اكةر هتلها خيلي ضعيفتر از ستارهاشون هستن
نقاط قوت:
پرسنل مودب وخوش برخورد با میهمان
نقاط ضعف:
سرویس ومنوی صبحانه بسیار ضعیف ودرحد هتل ۳ ستاره بود
نقاط قوت:
محل هتل جای بسیار خوبی است
نقاط ضعف:
کیفیت صبحانه باید بهتر شود