هتل هما بندر عباس

بندرعباس، بلوار پاسداران، خیابان معراج
3
امتیاز کاربران
93
نظرات کاربران

معرفی هتل هما بندر عباس

هتل پنج ستاره هما بندرعباس، یکی دیگر از اعضای گروه هتل‌ های هما با معماری مدرن، در منطقه‌ای آرام و در كنار ساحل زيباي خليج نيلگون فارس واقع شده است، هتل با طبيعت دلنشين اطراف آن در هم آميخته، تا منظره‌ای بديع از تركيب آبی دريا را با سبزی باغ در مقابل چشمان میهمانان به تصوير كشد، بهترين امكانات و مجرب‌ترین کادر در نزدیک‌ترین موقعیت به مهم‌ترین بنادر جنوب کشور آماده پذیرایی از میهمانان و مسافران شهر بندرعباس می‌باشد.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل هما بندر عباس

هما-اتاق یک تخته
اتاق یک تخته
اقامت 24
687,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 اردیبهشت
شنبه
687,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
687,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
687,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
687,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
687,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
687,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
687,000
تومان
1 خرداد
شنبه
687,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
687,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
687,000
تومان
4 خرداد
سه شنبه
687,000
تومان
هتل یار
687,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 اردیبهشت
شنبه
687,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
687,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
687,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
687,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
687,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
687,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
687,000
تومان
1 خرداد
شنبه
687,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
687,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
687,000
تومان
4 خرداد
سه شنبه
687,000
تومان
ای‌گردش
692,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 اردیبهشت
شنبه
692,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
692,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
692,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
692,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
692,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
692,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
692,000
تومان
1 خرداد
شنبه
692,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
692,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
692,000
تومان
4 خرداد
سه شنبه
692,000
تومان
هما-اتاق دوتخته توئین
اتاق دوتخته توئین
اقامت 24
844,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 اردیبهشت
شنبه
844,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
844,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
844,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
844,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
844,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
844,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
844,000
تومان
1 خرداد
شنبه
844,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
844,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
844,000
تومان
4 خرداد
سه شنبه
844,000
تومان
هتل یار
844,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 اردیبهشت
شنبه
844,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
844,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
844,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
844,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
844,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
844,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
844,000
تومان
1 خرداد
شنبه
844,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
844,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
844,000
تومان
4 خرداد
سه شنبه
844,000
تومان
هما-اتاق دوتخته دبل
اتاق دوتخته دبل
اقامت 24
844,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 اردیبهشت
شنبه
844,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
844,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
844,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
844,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
844,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
844,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
844,000
تومان
1 خرداد
شنبه
844,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
844,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
844,000
تومان
4 خرداد
سه شنبه
844,000
تومان
هتل یار
844,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 اردیبهشت
شنبه
844,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
844,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
844,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
844,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
844,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
844,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
844,000
تومان
1 خرداد
شنبه
844,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
844,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
844,000
تومان
4 خرداد
سه شنبه
844,000
تومان
ای‌گردش
849,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 اردیبهشت
شنبه
849,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
849,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
849,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
849,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
849,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
849,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
849,000
تومان
1 خرداد
شنبه
849,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
849,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
849,000
تومان
4 خرداد
سه شنبه
849,000
تومان
هما-دوتخته تویین هما
دوتخته تویین هما
هتل یار
940,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 اردیبهشت
شنبه
940,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
940,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
940,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
940,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
940,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
940,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
940,000
تومان
1 خرداد
شنبه
940,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
940,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
940,000
تومان
4 خرداد
سه شنبه
940,000
تومان
اقامت 24
940,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 اردیبهشت
شنبه
940,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
940,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
940,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
940,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
940,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
940,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
940,000
تومان
1 خرداد
شنبه
940,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
940,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
940,000
تومان
4 خرداد
سه شنبه
940,000
تومان
هما-دوتخته دابل هما
دوتخته دابل هما
هتل یار
940,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 اردیبهشت
شنبه
940,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
940,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
940,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
940,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
940,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
940,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
940,000
تومان
1 خرداد
شنبه
940,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
940,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
940,000
تومان
4 خرداد
سه شنبه
940,000
تومان
اقامت 24
940,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 اردیبهشت
شنبه
940,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
940,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
940,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
940,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
940,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
940,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
940,000
تومان
1 خرداد
شنبه
940,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
940,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
940,000
تومان
4 خرداد
سه شنبه
940,000
تومان
ای‌گردش
945,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 اردیبهشت
شنبه
945,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
945,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
945,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
945,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
945,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
945,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
945,000
تومان
1 خرداد
شنبه
945,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
945,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
945,000
تومان
4 خرداد
سه شنبه
945,000
تومان
هما-دو تخته هما کلاس رو به دریا
دو تخته هما کلاس رو به دریا
هتل یار
1,050,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 اردیبهشت
شنبه
1,050,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
1,050,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
1,050,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
1,050,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
1,050,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
1,050,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
1,050,000
تومان
1 خرداد
شنبه
1,050,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
1,050,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
1,050,000
تومان
4 خرداد
سه شنبه
1,050,000
تومان
اقامت 24
1,050,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 اردیبهشت
شنبه
1,050,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
1,050,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
1,050,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
1,050,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
1,050,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
1,050,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
1,050,000
تومان
1 خرداد
شنبه
1,050,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
1,050,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
1,050,000
تومان
4 خرداد
سه شنبه
1,050,000
تومان
ای‌گردش
1,053,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 اردیبهشت
شنبه
1,053,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
1,053,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
1,053,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
1,053,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
1,053,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
1,053,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
1,053,000
تومان
1 خرداد
شنبه
1,053,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
1,053,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
1,053,000
تومان
4 خرداد
سه شنبه
1,053,000
تومان
هما-دو تخته رو به دریا
دو تخته رو به دریا
اقامت 24
895,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 اردیبهشت
شنبه
895,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
895,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
895,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
895,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
895,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
895,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
895,000
تومان
1 خرداد
شنبه
895,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
895,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
895,000
تومان
4 خرداد
سه شنبه
895,000
تومان
هتل یار
895,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 اردیبهشت
شنبه
895,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
895,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
895,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
895,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
895,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
895,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
895,000
تومان
1 خرداد
شنبه
895,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
895,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
895,000
تومان
4 خرداد
سه شنبه
895,000
تومان
ای‌گردش
900,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 اردیبهشت
شنبه
900,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
900,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
900,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
900,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
900,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
900,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
900,000
تومان
1 خرداد
شنبه
900,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
900,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
900,000
تومان
4 خرداد
سه شنبه
900,000
تومان
هما-اتاق دو تخته توئین هما کلاس رو به دریا
اتاق دو تخته توئین هما کلاس رو به دریا
اقامت 24
1,050,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 اردیبهشت
شنبه
1,050,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
1,050,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
1,050,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
1,050,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
1,050,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
1,050,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
1,050,000
تومان
1 خرداد
شنبه
1,050,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
1,050,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
1,050,000
تومان
4 خرداد
سه شنبه
1,050,000
تومان
هتل یار
1,050,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 اردیبهشت
شنبه
1,050,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
1,050,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
1,050,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
1,050,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
1,050,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
1,050,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
1,050,000
تومان
1 خرداد
شنبه
1,050,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
1,050,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
1,050,000
تومان
4 خرداد
سه شنبه
1,050,000
تومان
هما-اتاق دو تخته توئین رو به دریا
اتاق دو تخته توئین رو به دریا
هتل یار
895,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 اردیبهشت
شنبه
895,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
895,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
895,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
895,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
895,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
895,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
895,000
تومان
1 خرداد
شنبه
895,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
895,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
895,000
تومان
4 خرداد
سه شنبه
895,000
تومان
اقامت 24
895,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 اردیبهشت
شنبه
895,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
895,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
895,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
895,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
895,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
895,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
895,000
تومان
1 خرداد
شنبه
895,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
895,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
895,000
تومان
4 خرداد
سه شنبه
895,000
تومان
هما-سوییت معمولی سه نفره
سوییت معمولی سه نفره
ای‌گردش
1,199,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 اردیبهشت
شنبه
1,199,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
1,199,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
1,199,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
1,199,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
1,199,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
1,199,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
1,199,000
تومان
1 خرداد
شنبه
1,199,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
1,199,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
1,199,000
تومان
4 خرداد
سه شنبه
1,199,000
تومان
هما-سوئیت رویال یکخوابه سه نفره
سوئیت رویال یکخوابه سه نفره
هتل یار
3,285,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 اردیبهشت
شنبه
3,285,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
3,285,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
3,285,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
3,285,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
3,285,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
3,285,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
3,285,000
تومان
1 خرداد
شنبه
3,285,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
3,285,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
3,285,000
تومان
4 خرداد
سه شنبه
3,285,000
تومان
هما-دوتخته+سرويس اضافه
دوتخته+سرويس اضافه
هتل یار
1,199,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 اردیبهشت
شنبه
1,199,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
1,199,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
1,199,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
1,199,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
1,199,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
1,199,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
1,199,000
تومان
1 خرداد
شنبه
1,199,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
1,199,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
1,199,000
تومان
4 خرداد
سه شنبه
1,199,000
تومان
اقامت 24
1,199,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 اردیبهشت
شنبه
1,199,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
1,199,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
1,199,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
1,199,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
1,199,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
1,199,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
1,199,000
تومان
1 خرداد
شنبه
1,199,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
1,199,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
1,199,000
تومان
4 خرداد
سه شنبه
1,199,000
تومان
هما-سوئیت رویال چهارتخته هما کلاس
سوئیت رویال چهارتخته هما کلاس
ای‌گردش
3,285,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 اردیبهشت
شنبه
3,285,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
3,285,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
3,285,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
3,285,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
3,285,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
3,285,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
3,285,000
تومان
1 خرداد
شنبه
3,285,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
3,285,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
3,285,000
تومان
4 خرداد
سه شنبه
3,285,000
تومان

امکانات اتاق های هتل هما بندر عباس

چای ساز
روزنامه رایگان
سالن بيليارد
زمين تنيس
سالن تشريفات
گشت نیم روزی
رستوران سنتی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
رستوران بوفه
پارکینگ در اطراف هتل
خدمات باربري
پارکینگ در هتل
اینترنت بی سیم
تلویزیون lcd
پنجره
لوازم بهداشتی
کپسول آتش‌نشانی در لابی
اتاق برای سيگاری ها
سالن جلسات
Business Center
تراس
صندوق امانات
خدمات پزشكي
اجاره ماشين
رستوران
مینی بار با هزینه
خدمات خانه داری
تلویزیون در لابی
اتاق تلفن (اپراتور)
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
لباسشویی
تلويزيون LCD در لابی
رستوران بام
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
صبحانه در اتاق
امكانات برای معلولين
روم سرويس 24 ساعته
سالن كنفرانس
فضائی برای پياده روی
كتابخانه
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی
سالن همايش
ويدئو كنفرانس
جكوزی
لابی
امكان شارژ وسايل الكترونيكی در لابی
پذیرش 24 ساعته
دمپایی حمام
نمای دريا
اتاق ويژه معلولين
رستوران فضای باز
استخر فضای باز
قنادی
سالن جلسات
اب معدنی رایگان
حوله حمام
دمپایی یکبار مصرف
سیستم گرمایش
کارت هوشمند درب اتاق
کف پوش موکت
استخر رو باز
شام در اتاق
کارت هوشمند درب اتاق ها
رخت آویز
مینیبار
فضای پیاده روی
اینترنت در اتاق
یخچال
مینی بار
حوله
دمپایی
تلفن
خدمات باربري
فضائی برای غير سيگاری ها(عمومی)
نمای شهر
فروشگاه و غرفه
مسلط به زبان عربی
تلويزيون در لابی
مبل
ميز
خشکشویی
خدمات بيدار باش
خدمات اتو
فكس
صبحانه در اتاق
نهار در اتاق
كافی شاپ
كتابخانه
امكانات برای معلولين
آرايشگاه مردانه
سالن همايش
سالن كنفرانس
باغچه
فضای سبز
نمای فضای سبز
فضای بيرون هتل برای نشستن
زمين تنيس
موسيقی زنده در لابی
استخر
فضای باغ در هتل
شبکه پخش فیلم
ترانسفر برگشت با هزینه
سالن کنفرانس
اینترنت در لابی
آسانسور
نمازخانه
اعلام حریق
پارکینگ
تاکسی سرویس
استخر
سونا
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
ماهواره
سالن اجتماعات
فست‌فود
مبلمان
جعبه کمک های اولیه
ماساژ
تالار پذیرایی
اتاق چمدان
بالکن
رستوران فضای باز
کافی‌شاپ
کمد لباس
حوله
دمپایی
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
سشوار
اینترنت در اتاق
خدمات تور
پاركينگ
روزنامه
دستگاه واکس کفش
فتوکپی
سرویس بهداشتی ایرانی
اطفای حریق
سرویس فرنگی
اينترنت در لابی
صندوق امانات
مسلط به زبان انگليسی
روم سرويس
آژانس مسافرتی
اينترنت در اتاق
تبديل ارز
خشکشویی (لاندری)
دستگاه خودپرداز
تلویزیون
یخچال
پرینت
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
ترانسفر رفت با هزینه
مینی بار
آرایشگاه
فروشگاه
اینترنت در قسمت لابی
حمام
سرویس روزانه اتاق
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
استخر روباز
زمین تنیس غیررایگان
کافی نت
مینی بار رایگان
وسایل بدنسازی
فروشگاه و غرفه
خدمات خشکشویی
سیستم سرمایش
كافی شاپ
نهار در اتاق
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
خشکشویی
سوئیت
کافی‌شاپ فضای باز
پله اضطراری
فضای سبز
سالن ورزشی
سالن بدنسازی
اباژور
تلفن
پارکینگ روباز
رمپ
رستوران 24 ساعته
ماساژ غیررایگان
رستوران ایرانی
تلفن در اتاق
ویلچر
خدمات بیدارباش
اتاق بازی
فروشگاه صنایع‌دستی و سوغات
لابی
استخر رایگان
اتاق سیگار
مرکز خرید
اینترنت
کافی شاپ
حمام

آدرس هتل هما بندر عباس روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل هما بندر عباس

(93 نظر)
نقاط قوت:
بلحاظ رعایت اصول بهداشتی و برخورد پرسنل با مهمان بسیار عالی میباشد
نقاط ضعف:
یک مقدار ساختار داخلی اناق ها و سایل به نسبت قدیمی شده
سر و صدای زیاد دستگاه چیلر دقیقا پشت پنجره اتاق😑🤯
نقاط قوت:
هتل خوبی بود آرامش داشت دسترسی خوب به اسکله حقانی
نقاط ضعف:
هتل خوبی بود آرامش داشت دسترسی خوب به اسکله حقانی
در کل راضی بودیم و عید خوبی داشتیم
نقاط قوت:
هتل عادی و شیک و تمیز
نقاط ضعف:
هتل عادی و شیک و تمیز
نقاط قوت:
رعایت کامل پروتکل های نظافتی خشرویی پرسنل قیمت مناسب نسبت به خدمات تمیزی اتاق ها سرعت عمل پرسنل در خدمات دهی به مهمانها صبحانه هتل کامل و درجه یک محوطه هتل بسیار تمیز و عالی نزدیک بودن هتل به دریا اتاق ها رو به دریا هست و وقتی پنجره اتاق باز می شود دریا را می بینید از اتاق های هما کلاس استفاده شود بهتر است نزدیک بودن به مرکز شهر و مراکز خرید
نقاط ضعف:
رعایت کامل پروتکل های نظافتی خشرویی پرسنل قیمت مناسب نسبت به خدمات تمیزی اتاق ها سرعت عمل پرسنل در خدمات دهی به مهمانها صبحانه هتل کامل و درجه یک محوطه هتل بسیار تمیز و عالی نزدیک بودن هتل به دریا اتاق ها رو به دریا هست و وقتی پنجره اتاق باز می شود دریا را می بینید از اتاق های هما کلاس استفاده شود بهتر است نزدیک بودن به مرکز شهر و مراکز خرید
سلام در اینجا از خدمات سایت اسنپ تریپ کمال تشکر و قدردانی را دارم که هم در معرفی مکان های با کیفیت به همه کمک می کند و هم قیمت ها نسبت به سایت های دیگر مناسب است
نقاط قوت:
موقعیت مکانی کیفیت خوب فضای داخلی اتاق های هما کلاس
نقاط ضعف:
به بهانه کرونا صبحانه هتل خیلی خیلی ضعیف شده نظافت اتاق‌ها ضعیف شده
نقاط قوت:
باغ زيبا و ويو رو به دريا
نقاط ضعف:
باغ زيبا و ويو رو به دريا
نقاط قوت:
همه چیز خوب بود مخصوصا تخفیف سایت شما
نقاط ضعف:
بجز سرویسهای حمام و توالت بسیار قدیمی و تا حدی نظافت اتاق بقیه چیزها خوب بود
اول از ویژگی های خوب هتل بگم که آروم بود صبحانه خوب بود. با توجه به شرایط کرونا گزینه خوبی بود. فقط با اینکه ما ساعت ۳ رسیدیم هتل ساعت ۴ تازه اتاق بهمون تحویل دادن. اتاق آماده نداشتن.
متاسفانه هتلی که با استاندارد آمریکایی ساخته شده رو به تخریب است و رسیدگی و توجه درست بر نوسازی و حفظ آن بکار نرفته چه در محیط داخلی هتل و هم‌در محوطه سازی بیرون که بیشتر شبیه امکان متروکه بنظر می رسد . و‌ همچنین کادر رسپشن و پرسنل هتل موازین رفتار و برخورد موجه تری نسبت به مسافران در نظر بگیرند .
اینترنت زود تموم میشد رستوران بیشتر غذای دریای داشت و گران.ولی کیفیت خوب استخر تعطیل بود
نقاط قوت:
راه دسترسی آسان برخورد خوب پرسنل پذیرش رعایت کامل پروتکل کرونا
نقاط ضعف:
برخورد نامناسب در رستوران و ارائه سرویس سرد بودن غذا
صبحانه معمولی رستوران عالی فضای هتل عالی پرسنل خوب کیفیت اتاق ها خوب چشم انداز اتاق روبه دریا عااالی در کل بهترین در بندرعباس
نقاط قوت:
پروتکل بهداشتی خوب رعایت شده بود. برخورد کارکنان خوب بود. صبحانه هم خوب بود.
نقاط ضعف:
پروتکل بهداشتی خوب رعایت شده بود. برخورد کارکنان خوب بود. صبحانه هم خوب بود.
در کل راضی بودم. پروتکل بهداشتی خوب رعایت شده بود. برخورد کارکنان خوب بود. صبحانه هم خوب بود. اتاق هم خوب بود.
رفتار کارکنان محترمانه بود. اتاق تمیز و پروتکل های کرونا به میزان مناسبی رعایت میشد.
نقاط قوت:
اخلاق خوب پرسنل
نقاط ضعف:
کافی شاپ
نقاط قوت:
پرسنل خوب و معماری ه جالب
نقاط ضعف:
قدیمی بودن برخی تجهیزات
ساختمان قدیمی ولی سرویس دهی عالی
هزینه ای برای ارتقا انجام نمی‌شود. یک سوییت سه تخته گرفتیم اما در اصل یک اتاق سه تخته بود.
سلام کارکنان آموزش لازم راندیده اند آمادگی اتاق با توجه به ۵ساعت تاخیرورود انجام نشده بود تجهیزات اتاق چک نشده بود دستشویی مشکل داشت صبحانه در حدهتلهای ۲ستاره بود لابی شیک وخوبی داشت به مسافرانی که ماسک نداشتند تذکری داده نمیشد
خوب بود
نقاط قوت:
همه موارد خوب بود
نقاط ضعف:
نداشت اصلا
نقاط قوت:
هتل خوبی بود از همه نظر
نقاط ضعف:
نداشت
نقاط قوت:
هتل خوبی بود
نقاط ضعف:
امکانات اتاق میتونست بهتر باشه
هتل از نظر دسترسی بهترین جا قرار داره .کرایه های تاکس سرویس خیلی بالا بود نسبت .خانه داری در حد متوسط اصلا خوب نبود سرویس دهی اینترنت تند تند قطع و وصل میشد ولی در عوض اتاق ها تمیز و مرتب صبحانه عالی بود
نقاط قوت:
معمولی بود
نقاط ضعف:
نکته خاصی نداشت
نقاط قوت:
همه موارد عالی بود
نقاط ضعف:
هتل قدیمی بود
در کل هتل خوب و با شرایط و موقعیت خوبی هست. کارکنان همه خوب و خوش برخورد بودند.
رستوران و صبحانه ویژگی مثبت هتل هست، البته نه برای هتل ۵ستاره، ولی نسبت به قیمت توی بندر عباس از همه بهتره
در ایام کرونا سفر کاری داشتم بندر عباس .هتل بسیار تمیز و برخورد کارکنان خوب و فضای سبز هتل خیلی دلنشین
خیلی خوب
برخورد کارکنان خوب و مودب بودند معمولا تلفن داخلی جواب نمی‌دادند موکت کف پر از لکه بود پیشنهاد دادم به علت کرونا مثل خیلی جاها جلو در ورودی یک ظرف حاوی مواد ضد عفونی قرار داده شود که قبل از ورود کف کفش‌ها ضد عفونی شود ولی تا زمانی که در هتل بودم اتفاقی نیوفتاد
عالی
انتقاد از كهنه و قديمي بودن تجهيزات
موکت های کف اتاق کثیف بود کیفت غذا مناسب نبود صبحانه مختصر برخورد پرسنل بسیار خوب و مودبانه بود فضای بیرون هتل و کافی شاب بسیار زیبا و آرامش بخش بود جالب اینکه پرسنل رستوران فرق میگو سرخ شده و پفکی را نمی دانستند در منو رستوران میگو سرخ شده درج شده بود اما آنچه برای شما سرو میشود میگو پفکی است
پایین تر از توقعم بود
دارا بودن وای فای مناسب و صبحانه و تمیزی اتاقها
ما راضی بودیم. صبحانه خوب. تمیزی ملحفه و حوله ها هم خوب بود. فقط موکت اتاق در جاهایی دارای لکه بود که قابل اغماض هست. درکل خوب بود و من بازم به این هتل سفر میکنم.
برخورد بسیار عالی کارکنان و صبحانه عالی
هتل خوبی بود برخورد کارکنان عالی بود اما تنوع صبحانه در حد هتل ۵ستاره نبود و مایع دستشویی در اتاق ها نبود و باید از صابون استفاده می کردیم که به نظرم جالب نبود اقامت ما در اتاق هما کلاس بود
سلام از چند روز قبل اتاق رزرو شده بود. ساعت ۲۲ پس از رسیدن به هتل ۴۵دقیقه منتظر تحویل اتاق شدم بماند ساعت ۱۰ شب نیز اتاق بنده تازه داشت نظافت میشد. تحویل اتاق ساعت ۱۴ متاسفانه اتاق کناری تا ساعت ۱۲شب در حال جاروبرقی و نظافت بود. آسایش و آرامش میهمانان بی ارزشترین امتیاز هتل است.
امکانات قدیمی شده و نیاز به روز رسانی دارد. مثلا آب در وان حمام جمع شده و خوب تخلیه نمی شد. تعداد آسانسورها و ظرفیت آنها کم است و در نتیجه برای استفاده از آنها خیلی معطل می شدیم.
هنوز هتل خوبی است ولی نه در ۴ ستاره
سلام سیستم گرمایش مرکزی ، خراب بود و هوا سرد بود حتی بخاری برقی هم برخلاف قولی که در ابتدای ورود دادند ،تحویل ندادند. مدیریت در هنگام صرف صبحانه ضعیف بود ، مثلا ده دقیقه نان نبود و منتظر شدیم تا شارژ شد.
برخورد پرسنل شیفت شب بسیار بد و بدون خوشامد گویی و روی خوش در بدو ورود کیفیت پایین غذا برخورد زشت مسئول شب رستوران نبودن مدیر در هتل خرابی وان حمام و دستشویی گران بودن تاکسی هتل با ماشینهای کثیف عدم پاسخگویی به تلفن توسط بخشهای مختلف نبودن شانه در کل هتل و در یک کلام افتضاح
در ایران در حد 3 ستاره رو به بالا
نقاط قوت:
در کل خوب بود
نقاط ضعف:
اتاق خیلی سرد بود
نقاط قوت:
در مجموع خوب بود
نقاط ضعف:
حوله ها بسته بندی نبودن موکت داخل اتاق تمیز نبود
همه چیز عالیاگر امکان کنسل کردن همراه با جریمه باشد بهتر است
نقاط قوت:
عالی بود
نقاط ضعف:
هیچ نکته منفی ملاحظه نشد
عالی بود، رضایتمندم، از تمام پرسنل متشکرم 🌷
نقاط قوت:
رضایت بخش بود
نقاط ضعف:
مشکلی دیده نشد
من بمدت یک شب در هتل هما اقامت داشتم اتاق شبی 300 تومان امثل مسافر خانه داخل اتاق ال سی دی نداشت باورتون میشه .. اتاقهای نمزده گچ ریخته وکثیف. توصیه میکنم که انتخاب خوبی نیست.
نقاط قوت:
راضی بودیم
نقاط ضعف:
موردی نبود
نقاط قوت:
همه چی اوکی بود خوب ود
نقاط ضعف:
موردی ندیدیم
نقاط قوت:
همه چی خوب بود
نقاط ضعف:
مشکلی نداشت
عالی
نقاط قوت:
راضی کننده نبود زیاد
نقاط ضعف:
داخل هتل بسیار قدیمیه نسبت به قیمت خیلی بالا
نقاط قوت:
هتل مطلوبی بود
نقاط ضعف:
ملاحظه نشد
نقاط قوت:
خوب بود
نقاط ضعف:
برای پذیرش معطل شدیم
نقاط قوت:
مناسب بود
نقاط ضعف:
چیزی به ذهنم نمیرسه
نقاط قوت:
راضیم
نقاط ضعف:
نداره
هتل هما جای ارومی هست ... البته ساختمونش قدیمیه . ولی در کل من دوستش دارم .
هتل هما تنها هتلی در بندرعباس است که به دریا دید وسیعی دارد. اتاق ها بزرگ و تمیز است و گویا به تازگی بازسازی ۵ طبقه از آن انجام شده است. با توجه به شرایط جوی بندرعباس فضای هتل و اتاق ها به شدت سرد است و ممکن است تغییر دمای بدنی زیادی داشته باشید! رستوران هتل غذاهای متوسطی دارد و از نظر طعم و ادویه کاملا خنثی است. سلف سرویس صبحانه هم کامل است و انتخاب های بسیار زیادی خواهید داشت. رسپشن و استف هتل هم بسیار خوش اخلاق و مهمان نواز هستند و راهنمایی های دقیقی انجام میدهند. در کل اگر دوست دارید، صبح ها با ویو دریا و کشتی های روی آب و صدای دریا از خواب بلند بشید، ۱۰۰ درصد هتل هما این امکان برای شما فراهم خواهد کرد.
نقاط قوت:
در کل هتل خوبیه و همیشه همین هتلو انتخاب میکنم
نقاط ضعف:
این سری راضی نبودم به دلیل اینکه بسیار سروصدا بود و خیلی اذیت شدم
نقاط قوت:
در حد خودش خوب بود
نقاط ضعف:
ندیدیم
نقاط قوت:
راضی کننده بود
نقاط ضعف:
نقصی ندیدم
نقاط قوت:
کاملا راضی بودم
نقاط ضعف:
هیچ مشکلی در هتل ندیدم
نقاط قوت:
رضایت بخش بود
نقاط ضعف:
بدون نکته منفی
نقاط قوت:
خیلی عالی بود
نقاط ضعف:
هیچ نکته منفی نبود
نقاط قوت:
معمولی
نقاط ضعف:
در حد هتل ۵ستاره نیست
آنچه از یک هتل پنج ستاره انتظار دارید را در هتل هما جستجو نکنید. هتل قدیمی با ظاهر مناسب، زمانی که من حضور داشتم، در دست باز سازی بود. بخش‌هایی که باز سازی شدند، ظاهر مناسبی داشتند. کیفیت خدمات ارایه شده در حد متوسط و کیفیت غذاها و طبخ آن هم در حد متوسطی هستند. در بیرون هتل فضاهایی تفریحی از جمله استخر رو باز و سالن تنیس دارد. پرسنل تقریبا کار بلد و آموزش دیده هستند. پارکینگ هم روباز می‌باشد. نکته مهم: این هتل در بخشی دور از مرکز شهر قرار گرفته است.
نقاط قوت:
اتاق بزرگ و تخت خوب وراحت بود
نقاط ضعف:
غذای رستوران گرون بود به نسبت خود هتل
نقاط قوت:
برخورد محترمانه کارکنان هتل و رزرواسیون
نقاط ضعف:
ساختمان نسبتا قدینی است وتشک تخت هم تقریبا مستعمل شده است.نیاز به تعمیر داخلی هتل می باشد
هتل خوب و مرتبی بود پرسنل خوش برخورد و پاسخگو صبحانه متوسط …
نقاط قوت:
فوق العاده بود
نقاط ضعف:
ندیدیم
نقاط قوت:
راضی بودیم
نقاط ضعف:
مشکلی نداشت
از هتل هرمز هم سرتر بود ، من هر دو رو تست کردم ، قیمت و خدمات این هتل از همه هتل های بندر بهتر و متناسب تره
نقاط قوت:
راضی بودم خوب بود همه چی
نقاط ضعف:
من ندیدم
نقاط قوت:
همه چی خوب بود
نقاط ضعف:
نکته منفی وجود نداشت
نقاط قوت:
خیلی خوب بود
نقاط ضعف:
ننکته منفی ندیدم
نقاط قوت:
در کل راضیم از هتل
نقاط ضعف:
نداره
تمیز و خوب
نقاط قوت:
پرسنل خوش برخورد٫ فضای سبز و منظره عالی٫ اتاق های دلباز و تازه تعمیر شده
نقاط ضعف:
سر و صدای زیاد تعمیرات و موسیقی زنده تا دیر وقت شب
با سلام هتل هما هتلی جذاب وزیباست که اقامتی خوش رو براتون به ارمغان میارهتی وی هاش قدیمین
اینتر نت خیلی ضعیف ، خدمات پرسنل بد نبود ، نظافت ضعیف بود ، کیفیت غذا خوب نبود...