هتل هما بندر عباس

بندرعباس، بلوار پاسداران، خیابان معراج
3
امتیاز کاربران
131
نظرات کاربران

معرفی هتل هما بندر عباس

هتل پنج ستاره هما بندرعباس، یکی دیگر از اعضای گروه هتل‌ های هما با معماری مدرن، در منطقه‌ای آرام و در كنار ساحل زيباي خليج نيلگون فارس واقع شده است، هتل با طبيعت دلنشين اطراف آن در هم آميخته، تا منظره‌ای بديع از تركيب آبی دريا را با سبزی باغ در مقابل چشمان میهمانان به تصوير كشد، بهترين امكانات و مجرب‌ترین کادر در نزدیک‌ترین موقعیت به مهم‌ترین بنادر جنوب کشور آماده پذیرایی از میهمانان و مسافران شهر بندرعباس می‌باشد.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل هما بندر عباس

هما-اتاق یک تخته
اتاق یک تخته
ایران مارکوپولو
399,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
30 شهریور
یکشنبه
399,000
تومان
31 شهریور
دوشنبه
399,000
تومان
1 مهر
سه شنبه
399,000
تومان
2 مهر
چهارشنبه
399,000
تومان
3 مهر
پنجشنبه
399,000
تومان
4 مهر
جمعه
399,000
تومان
5 مهر
شنبه
399,000
تومان
6 مهر
یکشنبه
399,000
تومان
7 مهر
دوشنبه
399,000
تومان
8 مهر
سه شنبه
399,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
399,000
تومان
علاءالدین
399,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
30 شهریور
یکشنبه
399,000
تومان
31 شهریور
دوشنبه
399,000
تومان
1 مهر
سه شنبه
399,000
تومان
2 مهر
چهارشنبه
399,000
تومان
3 مهر
پنجشنبه
399,000
تومان
4 مهر
جمعه
399,000
تومان
5 مهر
شنبه
399,000
تومان
6 مهر
یکشنبه
399,000
تومان
7 مهر
دوشنبه
399,000
تومان
8 مهر
سه شنبه
399,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
399,000
تومان
ای‌گردش
399,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
30 شهریور
یکشنبه
399,000
تومان
31 شهریور
دوشنبه
399,000
تومان
1 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
2 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
7 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
9 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
جاباما
399,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
30 شهریور
یکشنبه
399,000
تومان
31 شهریور
دوشنبه
399,000
تومان
1 مهر
سه شنبه
399,000
تومان
2 مهر
چهارشنبه
399,000
تومان
3 مهر
پنجشنبه
399,000
تومان
4 مهر
جمعه
399,000
تومان
5 مهر
شنبه
399,000
تومان
6 مهر
یکشنبه
399,000
تومان
7 مهر
دوشنبه
399,000
تومان
8 مهر
سه شنبه
399,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
399,000
تومان
اقامت 24
399,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
30 شهریور
یکشنبه
399,000
تومان
31 شهریور
دوشنبه
399,000
تومان
1 مهر
سه شنبه
399,000
تومان
2 مهر
چهارشنبه
399,000
تومان
3 مهر
پنجشنبه
399,000
تومان
4 مهر
جمعه
399,000
تومان
5 مهر
شنبه
399,000
تومان
6 مهر
یکشنبه
399,000
تومان
7 مهر
دوشنبه
399,000
تومان
8 مهر
سه شنبه
399,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
399,000
تومان
هتل یار
399,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
30 شهریور
یکشنبه
399,000
تومان
31 شهریور
دوشنبه
399,000
تومان
1 مهر
سه شنبه
399,000
تومان
2 مهر
چهارشنبه
399,000
تومان
3 مهر
پنجشنبه
399,000
تومان
4 مهر
جمعه
399,000
تومان
5 مهر
شنبه
399,000
تومان
6 مهر
یکشنبه
399,000
تومان
7 مهر
دوشنبه
399,000
تومان
8 مهر
سه شنبه
399,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
399,000
تومان
هما-اتاق دوتخته توئین
اتاق دوتخته توئین
اقامت 24
603,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
30 شهریور
یکشنبه
603,000
تومان
31 شهریور
دوشنبه
603,000
تومان
1 مهر
سه شنبه
603,000
تومان
2 مهر
چهارشنبه
603,000
تومان
3 مهر
پنجشنبه
603,000
تومان
4 مهر
جمعه
603,000
تومان
5 مهر
شنبه
603,000
تومان
6 مهر
یکشنبه
603,000
تومان
7 مهر
دوشنبه
603,000
تومان
8 مهر
سه شنبه
603,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
603,000
تومان
جاباما
603,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
30 شهریور
یکشنبه
603,000
تومان
31 شهریور
دوشنبه
603,000
تومان
1 مهر
سه شنبه
603,000
تومان
2 مهر
چهارشنبه
603,000
تومان
3 مهر
پنجشنبه
603,000
تومان
4 مهر
جمعه
603,000
تومان
5 مهر
شنبه
603,000
تومان
6 مهر
یکشنبه
603,000
تومان
7 مهر
دوشنبه
603,000
تومان
8 مهر
سه شنبه
603,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
603,000
تومان
هتل یار
603,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
30 شهریور
یکشنبه
603,000
تومان
31 شهریور
دوشنبه
603,000
تومان
1 مهر
سه شنبه
603,000
تومان
2 مهر
چهارشنبه
603,000
تومان
3 مهر
پنجشنبه
603,000
تومان
4 مهر
جمعه
603,000
تومان
5 مهر
شنبه
603,000
تومان
6 مهر
یکشنبه
603,000
تومان
7 مهر
دوشنبه
603,000
تومان
8 مهر
سه شنبه
603,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
603,000
تومان
هما-اتاق دوتخته دبل
اتاق دوتخته دبل
علاءالدین
603,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
30 شهریور
یکشنبه
603,000
تومان
31 شهریور
دوشنبه
603,000
تومان
1 مهر
سه شنبه
603,000
تومان
2 مهر
چهارشنبه
603,000
تومان
3 مهر
پنجشنبه
603,000
تومان
4 مهر
جمعه
603,000
تومان
5 مهر
شنبه
603,000
تومان
6 مهر
یکشنبه
603,000
تومان
7 مهر
دوشنبه
603,000
تومان
8 مهر
سه شنبه
603,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
603,000
تومان
هتل یار
603,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
30 شهریور
یکشنبه
603,000
تومان
31 شهریور
دوشنبه
603,000
تومان
1 مهر
سه شنبه
603,000
تومان
2 مهر
چهارشنبه
603,000
تومان
3 مهر
پنجشنبه
603,000
تومان
4 مهر
جمعه
603,000
تومان
5 مهر
شنبه
603,000
تومان
6 مهر
یکشنبه
603,000
تومان
7 مهر
دوشنبه
603,000
تومان
8 مهر
سه شنبه
603,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
603,000
تومان
ایران مارکوپولو
603,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
30 شهریور
یکشنبه
603,000
تومان
31 شهریور
دوشنبه
603,000
تومان
1 مهر
سه شنبه
603,000
تومان
2 مهر
چهارشنبه
603,000
تومان
3 مهر
پنجشنبه
603,000
تومان
4 مهر
جمعه
603,000
تومان
5 مهر
شنبه
603,000
تومان
6 مهر
یکشنبه
603,000
تومان
7 مهر
دوشنبه
603,000
تومان
8 مهر
سه شنبه
603,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
603,000
تومان
ای‌گردش
603,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
30 شهریور
یکشنبه
603,000
تومان
31 شهریور
دوشنبه
603,000
تومان
1 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
2 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
7 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
9 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
جاباما
603,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
30 شهریور
یکشنبه
603,000
تومان
31 شهریور
دوشنبه
603,000
تومان
1 مهر
سه شنبه
603,000
تومان
2 مهر
چهارشنبه
603,000
تومان
3 مهر
پنجشنبه
603,000
تومان
4 مهر
جمعه
603,000
تومان
5 مهر
شنبه
603,000
تومان
6 مهر
یکشنبه
603,000
تومان
7 مهر
دوشنبه
603,000
تومان
8 مهر
سه شنبه
603,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
603,000
تومان
اقامت 24
603,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
30 شهریور
یکشنبه
603,000
تومان
31 شهریور
دوشنبه
603,000
تومان
1 مهر
سه شنبه
603,000
تومان
2 مهر
چهارشنبه
603,000
تومان
3 مهر
پنجشنبه
603,000
تومان
4 مهر
جمعه
603,000
تومان
5 مهر
شنبه
603,000
تومان
6 مهر
یکشنبه
603,000
تومان
7 مهر
دوشنبه
603,000
تومان
8 مهر
سه شنبه
603,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
603,000
تومان
هما-دوتخته تویین هما
دوتخته تویین هما
اقامت 24
698,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
30 شهریور
یکشنبه
698,000
تومان
31 شهریور
دوشنبه
698,000
تومان
1 مهر
سه شنبه
698,000
تومان
2 مهر
چهارشنبه
698,000
تومان
3 مهر
پنجشنبه
698,000
تومان
4 مهر
جمعه
698,000
تومان
5 مهر
شنبه
698,000
تومان
6 مهر
یکشنبه
698,000
تومان
7 مهر
دوشنبه
698,000
تومان
8 مهر
سه شنبه
698,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
698,000
تومان
هتل یار
698,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
30 شهریور
یکشنبه
698,000
تومان
31 شهریور
دوشنبه
698,000
تومان
1 مهر
سه شنبه
698,000
تومان
2 مهر
چهارشنبه
698,000
تومان
3 مهر
پنجشنبه
698,000
تومان
4 مهر
جمعه
698,000
تومان
5 مهر
شنبه
698,000
تومان
6 مهر
یکشنبه
698,000
تومان
7 مهر
دوشنبه
698,000
تومان
8 مهر
سه شنبه
698,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
698,000
تومان
هما-دوتخته دابل هما
دوتخته دابل هما
علاءالدین
659,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
30 شهریور
یکشنبه
659,000
تومان
31 شهریور
دوشنبه
659,000
تومان
1 مهر
سه شنبه
659,000
تومان
2 مهر
چهارشنبه
659,000
تومان
3 مهر
پنجشنبه
659,000
تومان
4 مهر
جمعه
659,000
تومان
5 مهر
شنبه
659,000
تومان
6 مهر
یکشنبه
659,000
تومان
7 مهر
دوشنبه
659,000
تومان
8 مهر
سه شنبه
659,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
659,000
تومان
اقامت 24
698,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
30 شهریور
یکشنبه
698,000
تومان
31 شهریور
دوشنبه
698,000
تومان
1 مهر
سه شنبه
698,000
تومان
2 مهر
چهارشنبه
698,000
تومان
3 مهر
پنجشنبه
698,000
تومان
4 مهر
جمعه
698,000
تومان
5 مهر
شنبه
698,000
تومان
6 مهر
یکشنبه
698,000
تومان
7 مهر
دوشنبه
698,000
تومان
8 مهر
سه شنبه
698,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
698,000
تومان
هتل یار
698,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
30 شهریور
یکشنبه
698,000
تومان
31 شهریور
دوشنبه
698,000
تومان
1 مهر
سه شنبه
698,000
تومان
2 مهر
چهارشنبه
698,000
تومان
3 مهر
پنجشنبه
698,000
تومان
4 مهر
جمعه
698,000
تومان
5 مهر
شنبه
698,000
تومان
6 مهر
یکشنبه
698,000
تومان
7 مهر
دوشنبه
698,000
تومان
8 مهر
سه شنبه
698,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
698,000
تومان
ایران مارکوپولو
698,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
30 شهریور
یکشنبه
698,000
تومان
31 شهریور
دوشنبه
698,000
تومان
1 مهر
سه شنبه
698,000
تومان
2 مهر
چهارشنبه
698,000
تومان
3 مهر
پنجشنبه
698,000
تومان
4 مهر
جمعه
698,000
تومان
5 مهر
شنبه
698,000
تومان
6 مهر
یکشنبه
698,000
تومان
7 مهر
دوشنبه
698,000
تومان
8 مهر
سه شنبه
698,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
698,000
تومان
ای‌گردش
698,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
30 شهریور
یکشنبه
698,000
تومان
31 شهریور
دوشنبه
698,000
تومان
1 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
2 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
7 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
9 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
هما-دوتخته یکنفره هما
دوتخته یکنفره هما
ایران مارکوپولو
581,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
30 شهریور
یکشنبه
581,000
تومان
31 شهریور
دوشنبه
581,000
تومان
1 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
2 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
7 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
9 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
جاباما
581,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
30 شهریور
یکشنبه
581,000
تومان
31 شهریور
دوشنبه
581,000
تومان
1 مهر
سه شنبه
581,000
تومان
2 مهر
چهارشنبه
581,000
تومان
3 مهر
پنجشنبه
581,000
تومان
4 مهر
جمعه
581,000
تومان
5 مهر
شنبه
581,000
تومان
6 مهر
یکشنبه
581,000
تومان
7 مهر
دوشنبه
581,000
تومان
8 مهر
سه شنبه
581,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
581,000
تومان
هتل یار
581,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
30 شهریور
یکشنبه
581,000
تومان
31 شهریور
دوشنبه
581,000
تومان
1 مهر
سه شنبه
581,000
تومان
2 مهر
چهارشنبه
581,000
تومان
3 مهر
پنجشنبه
581,000
تومان
4 مهر
جمعه
581,000
تومان
5 مهر
شنبه
581,000
تومان
6 مهر
یکشنبه
581,000
تومان
7 مهر
دوشنبه
581,000
تومان
8 مهر
سه شنبه
581,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
581,000
تومان
ای‌گردش
581,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
30 شهریور
یکشنبه
581,000
تومان
31 شهریور
دوشنبه
581,000
تومان
1 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
2 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
7 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
9 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
هما-دو تخته هما کلاس رو به دریا
دو تخته هما کلاس رو به دریا
علاءالدین
699,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
30 شهریور
یکشنبه
699,000
تومان
31 شهریور
دوشنبه
699,000
تومان
1 مهر
سه شنبه
699,000
تومان
2 مهر
چهارشنبه
699,000
تومان
3 مهر
پنجشنبه
699,000
تومان
4 مهر
جمعه
699,000
تومان
5 مهر
شنبه
699,000
تومان
6 مهر
یکشنبه
699,000
تومان
7 مهر
دوشنبه
699,000
تومان
8 مهر
سه شنبه
699,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
699,000
تومان
ای‌گردش
769,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
30 شهریور
یکشنبه
769,000
تومان
31 شهریور
دوشنبه
769,000
تومان
1 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
2 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
7 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
9 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
ایران مارکوپولو
769,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
30 شهریور
یکشنبه
769,000
تومان
31 شهریور
دوشنبه
769,000
تومان
1 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
2 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
7 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
9 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
اقامت 24
770,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
30 شهریور
یکشنبه
770,000
تومان
31 شهریور
دوشنبه
770,000
تومان
1 مهر
سه شنبه
770,000
تومان
2 مهر
چهارشنبه
770,000
تومان
3 مهر
پنجشنبه
770,000
تومان
4 مهر
جمعه
770,000
تومان
5 مهر
شنبه
770,000
تومان
6 مهر
یکشنبه
770,000
تومان
7 مهر
دوشنبه
770,000
تومان
8 مهر
سه شنبه
770,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
770,000
تومان
هما-دو تخته رو به دریا
دو تخته رو به دریا
علاءالدین
629,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
30 شهریور
یکشنبه
629,000
تومان
31 شهریور
دوشنبه
629,000
تومان
1 مهر
سه شنبه
629,000
تومان
2 مهر
چهارشنبه
629,000
تومان
3 مهر
پنجشنبه
629,000
تومان
4 مهر
جمعه
629,000
تومان
5 مهر
شنبه
629,000
تومان
6 مهر
یکشنبه
629,000
تومان
7 مهر
دوشنبه
629,000
تومان
8 مهر
سه شنبه
629,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
629,000
تومان
ایران مارکوپولو
631,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
30 شهریور
یکشنبه
631,000
تومان
31 شهریور
دوشنبه
631,000
تومان
1 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
2 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
7 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
9 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
ای‌گردش
631,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
30 شهریور
یکشنبه
631,000
تومان
31 شهریور
دوشنبه
631,000
تومان
1 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
2 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
7 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
9 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
اقامت 24
632,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
30 شهریور
یکشنبه
632,000
تومان
31 شهریور
دوشنبه
632,000
تومان
1 مهر
سه شنبه
632,000
تومان
2 مهر
چهارشنبه
632,000
تومان
3 مهر
پنجشنبه
632,000
تومان
4 مهر
جمعه
632,000
تومان
5 مهر
شنبه
632,000
تومان
6 مهر
یکشنبه
632,000
تومان
7 مهر
دوشنبه
632,000
تومان
8 مهر
سه شنبه
632,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
632,000
تومان
هما-اتاق دو تخته توئین هما کلاس رو به دریا
اتاق دو تخته توئین هما کلاس رو به دریا
اقامت 24
769,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
30 شهریور
یکشنبه
769,000
تومان
31 شهریور
دوشنبه
769,000
تومان
1 مهر
سه شنبه
769,000
تومان
2 مهر
چهارشنبه
769,000
تومان
3 مهر
پنجشنبه
769,000
تومان
4 مهر
جمعه
769,000
تومان
5 مهر
شنبه
769,000
تومان
6 مهر
یکشنبه
769,000
تومان
7 مهر
دوشنبه
769,000
تومان
8 مهر
سه شنبه
769,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
769,000
تومان
هما-اتاق دو تخته توئین رو به دریا
اتاق دو تخته توئین رو به دریا
اقامت 24
632,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
30 شهریور
یکشنبه
632,000
تومان
31 شهریور
دوشنبه
632,000
تومان
1 مهر
سه شنبه
632,000
تومان
2 مهر
چهارشنبه
632,000
تومان
3 مهر
پنجشنبه
632,000
تومان
4 مهر
جمعه
632,000
تومان
5 مهر
شنبه
632,000
تومان
6 مهر
یکشنبه
632,000
تومان
7 مهر
دوشنبه
632,000
تومان
8 مهر
سه شنبه
632,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
632,000
تومان
هما-سوییت معمولی سه نفره
سوییت معمولی سه نفره
علاءالدین
1,129,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
30 شهریور
یکشنبه
1,129,000
تومان
31 شهریور
دوشنبه
1,129,000
تومان
1 مهر
سه شنبه
1,129,000
تومان
2 مهر
چهارشنبه
1,129,000
تومان
3 مهر
پنجشنبه
1,129,000
تومان
4 مهر
جمعه
1,129,000
تومان
5 مهر
شنبه
1,129,000
تومان
6 مهر
یکشنبه
1,129,000
تومان
7 مهر
دوشنبه
1,129,000
تومان
8 مهر
سه شنبه
1,129,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
1,129,000
تومان
ای‌گردش
1,139,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
30 شهریور
یکشنبه
1,139,000
تومان
31 شهریور
دوشنبه
1,139,000
تومان
1 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
2 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
7 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
9 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
جاباما
1,139,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
30 شهریور
یکشنبه
1,139,000
تومان
31 شهریور
دوشنبه
1,139,000
تومان
1 مهر
سه شنبه
1,139,000
تومان
2 مهر
چهارشنبه
1,139,000
تومان
3 مهر
پنجشنبه
1,139,000
تومان
4 مهر
جمعه
1,139,000
تومان
5 مهر
شنبه
1,139,000
تومان
6 مهر
یکشنبه
1,139,000
تومان
7 مهر
دوشنبه
1,139,000
تومان
8 مهر
سه شنبه
1,139,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
1,139,000
تومان
هتل یار
1,139,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
30 شهریور
یکشنبه
1,139,000
تومان
31 شهریور
دوشنبه
1,139,000
تومان
1 مهر
سه شنبه
1,139,000
تومان
2 مهر
چهارشنبه
1,139,000
تومان
3 مهر
پنجشنبه
1,139,000
تومان
4 مهر
جمعه
1,139,000
تومان
5 مهر
شنبه
1,139,000
تومان
6 مهر
یکشنبه
1,139,000
تومان
7 مهر
دوشنبه
1,139,000
تومان
8 مهر
سه شنبه
1,139,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
1,139,000
تومان
اقامت 24
1,139,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
30 شهریور
یکشنبه
1,139,000
تومان
31 شهریور
دوشنبه
1,139,000
تومان
1 مهر
سه شنبه
1,139,000
تومان
2 مهر
چهارشنبه
1,139,000
تومان
3 مهر
پنجشنبه
1,139,000
تومان
4 مهر
جمعه
1,139,000
تومان
5 مهر
شنبه
1,139,000
تومان
6 مهر
یکشنبه
1,139,000
تومان
7 مهر
دوشنبه
1,139,000
تومان
8 مهر
سه شنبه
1,139,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
1,139,000
تومان
هما-سوئیت رویال یکخوابه سه نفره
سوئیت رویال یکخوابه سه نفره
ایران مارکوپولو
1,139,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
30 شهریور
یکشنبه
1,139,000
تومان
31 شهریور
دوشنبه
1,139,000
تومان
1 مهر
سه شنبه
1,139,000
تومان
2 مهر
چهارشنبه
1,139,000
تومان
3 مهر
پنجشنبه
1,139,000
تومان
4 مهر
جمعه
1,139,000
تومان
5 مهر
شنبه
1,139,000
تومان
6 مهر
یکشنبه
1,139,000