هتل هما بندر عباس

بندرعباس، بلوار پاسداران، خیابان معراج
3
امتیاز کاربران
82
نظرات کاربران

معرفی هتل هما بندر عباس

هتل پنج ستاره هما بندرعباس، یکی دیگر از اعضای گروه هتل‌ های هما با معماری مدرن، در منطقه‌ای آرام و در كنار ساحل زيباي خليج نيلگون فارس واقع شده است، هتل با طبيعت دلنشين اطراف آن در هم آميخته، تا منظره‌ای بديع از تركيب آبی دريا را با سبزی باغ در مقابل چشمان میهمانان به تصوير كشد، بهترين امكانات و مجرب‌ترین کادر در نزدیک‌ترین موقعیت به مهم‌ترین بنادر جنوب کشور آماده پذیرایی از میهمانان و مسافران شهر بندرعباس می‌باشد.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل هما بندر عباس

ظرفیت 1 نفر

اتاق یک تخته
اقامت 24
945,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
945,000
تومان
9 بهمن
شنبه
945,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
945,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
چهارشنبه
945,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
945,000
تومان
15 بهمن
جمعه
945,000
تومان
16 بهمن
شنبه
945,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
945,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
945,000
تومان
یک تخته
هتل یار
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
949,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
14 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
15 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
16 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
17 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
18 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
یک تخته
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
14 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
15 بهمن
جمعه
945,000
تومان
16 بهمن
شنبه
945,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
945,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
945,000
تومان
ظرفیت 2 نفر

اتاق دو تخته دبل
اقامت 24
1,235,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
1,235,000
تومان
9 بهمن
شنبه
1,235,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
دوشنبه
1,235,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
1,235,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
1,235,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
1,235,000
تومان
15 بهمن
جمعه
1,235,000
تومان
16 بهمن
شنبه
1,235,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
1,235,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
1,235,000
تومان
دو تخته تویین
هتل یار
1,235,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
1,235,000
تومان
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
1,235,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
1,235,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
1,235,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
1,235,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
1,235,000
تومان
15 بهمن
جمعه
1,235,000
تومان
16 بهمن
شنبه
1,235,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
1,235,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
1,235,000
تومان
اتاق دو تخته توئین
اقامت 24
1,235,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
1,235,000
تومان
9 بهمن
شنبه
1,235,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
1,235,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
1,235,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
1,235,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
1,235,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
1,235,000
تومان
15 بهمن
جمعه
1,235,000
تومان
16 بهمن
شنبه
1,235,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
1,235,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
1,235,000
تومان
دو تخته دبل
هتل یار
1,235,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
1,235,000
تومان
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
1,235,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
1,235,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
1,235,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
1,235,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
1,235,000
تومان
15 بهمن
جمعه
1,235,000
تومان
16 بهمن
شنبه
1,235,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
1,235,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
1,235,000
تومان
اتاق دو تخته توئین رو به دریا
اقامت 24
1,330,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
1,330,000
تومان
9 بهمن
شنبه
1,330,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
1,330,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
1,330,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
1,330,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
1,330,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
1,330,000
تومان
15 بهمن
جمعه
1,330,000
تومان
16 بهمن
شنبه
1,330,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
1,330,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
1,330,000
تومان
دو تخته - دریا توئین
هتل یار
1,330,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
1,330,000
تومان
9 بهمن
شنبه
1,330,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
1,330,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
1,330,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
1,330,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
1,330,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
1,330,000
تومان
15 بهمن
جمعه
1,330,000
تومان
16 بهمن
شنبه
1,330,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
1,330,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
1,330,000
تومان
دو تخته - دریا دبل
هتل یار
1,330,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
1,330,000
تومان
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
1,330,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
1,330,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
1,330,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
1,330,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
1,330,000
تومان
15 بهمن
جمعه
1,330,000
تومان
16 بهمن
شنبه
1,330,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
1,330,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
1,330,000
تومان
دو تخته دبل هما
هتل یار
1,425,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
1,425,000
تومان
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
1,425,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
1,425,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
چهارشنبه
1,425,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
1,425,000
تومان
15 بهمن
جمعه
1,425,000
تومان
16 بهمن
شنبه
1,425,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
1,425,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
1,425,000
تومان
دو تخته توئین هما
هتل یار
1,425,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
1,425,000
تومان
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
1,425,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
1,425,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
چهارشنبه
1,425,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
1,425,000
تومان
15 بهمن
جمعه
1,425,000
تومان
16 بهمن
شنبه
1,425,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
1,425,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
1,425,000
تومان
دو تخته هما - دریا دبل
هتل یار
1,567,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
1,567,000
تومان
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
1,567,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
1,567,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
چهارشنبه
1,567,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
1,567,000
تومان
15 بهمن
جمعه
1,567,000
تومان
16 بهمن
شنبه
1,567,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
1,567,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
1,567,000
تومان
دو تخته هما - دریا توئین
هتل یار
1,567,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
1,567,000
تومان
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
1,567,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
1,567,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
چهارشنبه
1,567,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
1,567,000
تومان
15 بهمن
جمعه
1,567,000
تومان
16 بهمن
شنبه
1,567,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
1,567,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
1,567,000
تومان
دو تخته تویین معمولی
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
چهارشنبه
1,235,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
1,235,000
تومان
15 بهمن
جمعه
1,235,000
تومان
16 بهمن
شنبه
1,235,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
1,235,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
1,235,000
تومان
دو تخته دابل معمولی
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
14 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
15 بهمن
جمعه
1,235,000
تومان
16 بهمن
شنبه
1,235,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
1,235,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
1,235,000
تومان
دو تخته تویین هما کلاس
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
14 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
15 بهمن
جمعه
1,425,000
تومان
16 بهمن
شنبه
1,425,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
1,425,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
1,425,000
تومان
دو تخته دابل هما کلاس
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
14 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
15 بهمن
جمعه
1,425,000
تومان
16 بهمن
شنبه
1,425,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
1,425,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
1,425,000
تومان
اتاق هما کلاس توئین
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
14 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
15 بهمن
جمعه
1,425,000
تومان
16 بهمن
شنبه
1,425,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
1,425,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
1,425,000
تومان
اتاق هما کلاس دبل
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
1,425,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
14 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
15 بهمن
جمعه
1,425,000
تومان
16 بهمن
شنبه
1,425,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
1,425,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
1,425,000
تومان
دو تخته دابل هما کلاس رو به دریا
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
14 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
15 بهمن
جمعه
1,567,000
تومان
16 بهمن
شنبه
1,567,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
1,567,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
1,567,000
تومان
دو تخته تویین هما کلاس رو به دریا
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
14 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
15 بهمن
جمعه
1,567,000
تومان
16 بهمن
شنبه
1,567,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
1,567,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
1,567,000
تومان
دو تخته دابل معمولی رو به دریا
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
14 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
15 بهمن
جمعه
1,330,000
تومان
16 بهمن
شنبه
1,330,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
1,330,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
1,330,000
تومان
دو تخته تویین معمولی رو به دریا
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
چهارشنبه
1,330,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
15 بهمن
جمعه
1,330,000
تومان
16 بهمن
شنبه
1,330,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
1,330,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
1,330,000
تومان
اتاق دو تخته دبل رو به دریا
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
1,330,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
1,330,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
1,330,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
1,330,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
1,330,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
1,330,000
تومان
15 بهمن
جمعه
1,330,000
تومان
16 بهمن
شنبه
1,330,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
1,330,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
1,330,000
تومان
اتاق دو تخته توئین هما کلاس رو به دریا
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
14 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
15 بهمن
جمعه
1,567,000
تومان
16 بهمن
شنبه
1,567,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
1,567,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
1,567,000
تومان
اتاق دو تخته دبل هما کلاس رو به دریا
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
14 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
15 بهمن
جمعه
1,567,000
تومان
16 بهمن
شنبه
1,567,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
1,567,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
1,567,000
تومان
ظرفیت 3 نفر

اتاق سه تخته معمولی
هتل یار
1,691,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
1,691,000
تومان
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
1,691,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
1,691,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
چهارشنبه
1,691,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
1,691,000
تومان
15 بهمن
جمعه
1,691,000
تومان
16 بهمن
شنبه
1,691,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
1,691,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
1,691,000
تومان
اتاق سه تخته
اقامت 24
1,691,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
1,691,000
تومان
9 بهمن
شنبه
1,691,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
1,691,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
1,691,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
1,691,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
1,691,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
15 بهمن
جمعه
1,691,000
تومان
16 بهمن
شنبه
1,691,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
1,691,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
1,691,000
تومان
سه تخته معمولی
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
14 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
15 بهمن
جمعه
1,691,000
تومان
16 بهمن
شنبه
1,691,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
1,691,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
1,691,000
تومان
ظرفیت 4 نفر

سوئیت رویال هما کلاس - یک دبل + یک تویین
هتل یار
4,655,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
4,655,000
تومان
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
4,655,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
4,655,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
چهارشنبه
4,655,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
4,655,000
تومان
15 بهمن
جمعه
4,655,000
تومان
16 بهمن
شنبه
4,655,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
4,655,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
4,655,000
تومان
سوئیت دو خوابه چهار تخته رویال هما کلاس
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
14 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
15 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
16 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
17 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
18 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
سوئیت رویال چهارنفره هما کلاس
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
14 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
15 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
16 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
17 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
18 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل

امکانات اتاق های هتل هما بندر عباس

چای ساز
رستوران بوفه
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
زمين تنيس
سالن تشريفات
گشت نیم روزی
رستوران سنتی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
روزنامه رایگان
اجاره ماشين
پارکینگ در اطراف هتل
پارکینگ در هتل
اینترنت بی سیم
تلویزیون lcd
پنجره
لوازم بهداشتی
کپسول آتش‌نشانی در لابی
اتاق برای سيگاری ها
سالن جلسات
Business Center
تراس
خدمات باربري
امكانات برای معلولين
لابی
خدمات بیدار باش
شبکه پخش فیلم
خدمات خانه داری
تلویزیون در لابی
اتاق تلفن (اپراتور)
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
لباسشویی
تلويزيون LCD در لابی
رستوران بام
خدمات تهيه بليط
مینی بار با هزینه
جكوزی
صبحانه در اتاق
روم سرويس 24 ساعته
سالن كنفرانس
فضائی برای پياده روی
كتابخانه
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی
سالن همايش
ويدئو كنفرانس
صندوق امانات
امكان شارژ وسايل الكترونيكی در لابی
ترانسفر برگشت با هزینه
دمپایی حمام
نمای دريا
اتاق ويژه معلولين
رستوران فضای باز
استخر فضای باز
قنادی
سالن جلسات
اب معدنی رایگان
حوله حمام
دمپایی یکبار مصرف
سیستم گرمایش
کارت هوشمند درب اتاق
کف پوش موکت
استخر رو باز
شام در اتاق
کارت هوشمند درب اتاق ها
رخت آویز
مینیبار
فضای پیاده روی
اینترنت در اتاق
یخچال
مینی بار
حوله
دمپایی
تلفن
خدمات باربري
فضائی برای غير سيگاری ها(عمومی)
نمای شهر
فروشگاه و غرفه
مسلط به زبان عربی
تلويزيون در لابی
مبل
ميز
خشکشویی
خدمات بيدار باش
خدمات اتو
فكس
صبحانه در اتاق
نهار در اتاق
كافی شاپ
كتابخانه
امكانات برای معلولين
آرايشگاه مردانه
سالن همايش
سالن كنفرانس
باغچه
فضای سبز
نمای فضای سبز
فضای بيرون هتل برای نشستن
زمين تنيس
موسيقی زنده در لابی
استخر
فضای باغ در هتل
پذیرش 24 ساعته
ترانسفر رفت با هزینه
سالن کنفرانس
سالن اجتماعات
سشوار
آسانسور
نمازخانه
اعلام حریق
پارکینگ
تاکسی سرویس
استخر
سونا
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
ماهواره
اینترنت در لابی
اینترنت در اتاق
فست‌فود
جعبه کمک های اولیه
ماساژ
تالار پذیرایی
اتاق چمدان
بالکن
رستوران فضای باز
کافی‌شاپ
کمد لباس
حوله
دمپایی
مبلمان
صندوق امانات
پرینت
سرویس فرنگی
روزنامه
دستگاه واکس کفش
فتوکپی
سرویس بهداشتی ایرانی
اطفای حریق
پاركينگ
یخچال
اينترنت در لابی
مسلط به زبان انگليسی
روم سرويس
آژانس مسافرتی
اينترنت در اتاق
تبديل ارز
خشکشویی (لاندری)
دستگاه خودپرداز
تلویزیون
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
خدمات تور
زنگ هشدار
مینی بار رایگان
خشکشویی
آرایشگاه
فروشگاه
اینترنت در قسمت لابی
حمام
سرویس روزانه اتاق
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
استخر روباز
زمین تنیس غیررایگان
کافی نت
مینی بار
سوئیت
وسایل بدنسازی
خدمات خشکشویی
سیستم سرمایش
كافی شاپ
نهار در اتاق
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
فروشگاه و غرفه
تلفن در اتاق
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
ماساژ غیررایگان
کافی‌شاپ فضای باز
فضای سبز
سالن ورزشی
سالن بدنسازی
اباژور
تلفن
پارکینگ روباز
رمپ
رستوران 24 ساعته
پله اضطراری
کافی شاپ
رستوران ایرانی
ویلچر
خدمات بیدارباش
اتاق بازی
فروشگاه صنایع‌دستی و سوغات
لابی
استخر رایگان
اتاق سیگار
مرکز خرید
اینترنت
حمام

آدرس هتل هما بندر عباس روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل هما بندر عباس

(82 نظر)
نقاط قوت:
اتاق دید فوق العاده ای به دریا داشت
نقاط ضعف:
میز صبحانه خیلی دیر شارژ میشد و کارگر کم داشت و میزهای کثیف تمیز نمیکردن و باید خیلی میگشتیم تا یه میز تمیز برای صبحانه پیدا کنیم یه اسانسور کوچیک فقط داشت که اصلا پاسخگو نبود
نقاط قوت:
نجابت و اخلاق کارکنان
نقاط ضعف:
نجابت و اخلاق کارکنان
مدیریت هتل خودشان یک شب را در اتاق ۵۰٦ بگذرانند بد نیست حساب کار دستشون میاد غذاها خیلی گران بودن به خصوص هزینە سلف سرویس نهار و شام نفری ۱۱۰ هزار تومان خیلی زیاد است و منصفانە نیست اتاق ها باید روزانە شارژ شود کە نمیشود باید التماس کنی😧
موارد بد زیادی داشت
نقاط قوت:
فقط صبحانش در حد یک هتل پنج ستاره بود
نقاط ضعف:
این هتل سه ستاره هم براش زیاده...برای استفاده از اسانسور باید ده دقیقه منتظر بمونی...اینترنت اتاق ها اصلا وصل نمیشه..برای تحویل اتاق یک ساعت منتظر موندیم ...سیستم سرمایش مرکزی داره ..وان داره اما مهمان اجازه استفاده ازش رو ندارن ..حوله و ها ملحفه ها تو پلاستیک نیست..من ازشون خواستم اتاق رو تمیز کنند اما بعد دو ساعت اومدن ..یخچال خالی فقط اب معدنی هستش..به هیچ عنوان توصیه نمیشه و فقط و فقط پول اسم میگیرن
نقاط قوت:
فضای بیرون هتل و باغ هتل واقعا عالی بود اینقدر گل و طبیعت زیبایی داشت که چندتا از برنامه های تفریحی م رو کنسل کردم برای استفاده از باغ و قدم زدن توی باغ پر گل و زیبای هتل. مهمانداران و پرسنل هتل هم فوق العاده گرم و صمیمی بودن و هم صحبتی باهاشون واقعا لذت بخش بود و هر کاری از دستشون بر می اومد برای عالی کردن تجربه سفر بی دریغ انجام می دادن
نقاط ضعف:
فضای بیرون هتل و باغ هتل واقعا عالی بود اینقدر گل و طبیعت زیبایی داشت که چندتا از برنامه های تفریحی م رو کنسل کردم برای استفاده از باغ و قدم زدن توی باغ پر گل و زیبای هتل. مهمانداران و پرسنل هتل هم فوق العاده گرم و صمیمی بودن و هم صحبتی باهاشون واقعا لذت بخش بود و هر کاری از دستشون بر می اومد برای عالی کردن تجربه سفر بی دریغ انجام می دادن
خوب نبود، اول یک ساعت دیرتر ‌اتاق رو تحویل دادن، امکانات اتاق هم ناقص بود، مثلا سشوار خراب بود، یا وان اب جمع نمیکرد و.... پذیرش هم بعضی مواقع جوابگوی تلفن نبود، قیمتهای رستوران هم خیلی بالا بود
نقاط قوت:
ویو دریا
نقاط ضعف:
ویو دریا
توصیه نمیکنم
نقاط قوت:
نزدیکی به ساحل و اسکله حقانی جهت رفتن به جزیره هرمز و قشم
نقاط ضعف:
نزدیکی به ساحل و اسکله حقانی جهت رفتن به جزیره هرمز و قشم
در هنگام تحویل اتاق سه ساعت معطل شدیم تا اتاق را تحویل دادند.
از نظر برخورد پرسنل خوب اما برخی امکانات اتاق دارای نقص هایی بود از جمله دمپایی سرویس بهداشتی که کثیف بود
رستوران ضعیف آسانسور ایراددار بدون شارژ یخچال کارکنان محترم
عالی بود فقط باید برای گرفتن اتاق در طبقات بالا باید کلی چونه بزنی و مدیریت ترجیح میده از طبقه ۳ و ۴ استفاده کنه حتی اگه اتاقت هما کلاس باشه
کارمندان عالی ، هتل در کل عالی اینترنت قطعی زیاد داره و تلویزیون اتاق قدیمی و با پارازیت زیاد
من یک روز بیشتر نبودم تو هتل ولی صبحانه خوب بود و نظافت و تمیزی در حد هتل پنج ستاره،من واقعا لذت بردم مخصوصا اگه اتاق رو به دریا انتخاب کنین از منظره لذت میبرید
اول از ویژگی های خوب هتل بگم که آروم بود صبحانه خوب بود. با توجه به شرایط کرونا گزینه خوبی بود. فقط با اینکه ما ساعت ۳ رسیدیم هتل ساعت ۴ تازه اتاق بهمون تحویل دادن. اتاق آماده نداشتن.
متاسفانه هتلی که با استاندارد آمریکایی ساخته شده رو به تخریب است و رسیدگی و توجه درست بر نوسازی و حفظ آن بکار نرفته چه در محیط داخلی هتل و هم‌در محوطه سازی بیرون که بیشتر شبیه امکان متروکه بنظر می رسد . و‌ همچنین کادر رسپشن و پرسنل هتل موازین رفتار و برخورد موجه تری نسبت به مسافران در نظر بگیرند .
اینترنت زود تموم میشد رستوران بیشتر غذای دریای داشت و گران.ولی کیفیت خوب استخر تعطیل بود
صبحانه معمولی رستوران عالی فضای هتل عالی پرسنل خوب کیفیت اتاق ها خوب چشم انداز اتاق روبه دریا عااالی در کل بهترین در بندرعباس
رفتار کارکنان محترمانه بود. اتاق تمیز و پروتکل های کرونا به میزان مناسبی رعایت میشد.
ساختمان قدیمی ولی سرویس دهی عالی
هزینه ای برای ارتقا انجام نمی‌شود. یک سوییت سه تخته گرفتیم اما در اصل یک اتاق سه تخته بود.
سلام کارکنان آموزش لازم راندیده اند آمادگی اتاق با توجه به ۵ساعت تاخیرورود انجام نشده بود تجهیزات اتاق چک نشده بود دستشویی مشکل داشت صبحانه در حدهتلهای ۲ستاره بود لابی شیک وخوبی داشت به مسافرانی که ماسک نداشتند تذکری داده نمیشد
خوب بود
هتل از نظر دسترسی بهترین جا قرار داره .کرایه های تاکس سرویس خیلی بالا بود نسبت .خانه داری در حد متوسط اصلا خوب نبود سرویس دهی اینترنت تند تند قطع و وصل میشد ولی در عوض اتاق ها تمیز و مرتب صبحانه عالی بود
در کل هتل خوب و با شرایط و موقعیت خوبی هست. کارکنان همه خوب و خوش برخورد بودند.
رستوران و صبحانه ویژگی مثبت هتل هست، البته نه برای هتل ۵ستاره، ولی نسبت به قیمت توی بندر عباس از همه بهتره
در ایام کرونا سفر کاری داشتم بندر عباس .هتل بسیار تمیز و برخورد کارکنان خوب و فضای سبز هتل خیلی دلنشین
خیلی خوب