هتل هما بندر عباس

بندرعباس، بلوار پاسداران، خیابان معراج
3
امتیاز کاربران
93
نظرات کاربران

معرفی هتل هما بندر عباس

هتل پنج ستاره هما بندرعباس، یکی دیگر از اعضای گروه هتل‌ های هما با معماری مدرن، در منطقه‌ای آرام و در كنار ساحل زيباي خليج نيلگون فارس واقع شده است، هتل با طبيعت دلنشين اطراف آن در هم آميخته، تا منظره‌ای بديع از تركيب آبی دريا را با سبزی باغ در مقابل چشمان میهمانان به تصوير كشد، بهترين امكانات و مجرب‌ترین کادر در نزدیک‌ترین موقعیت به مهم‌ترین بنادر جنوب کشور آماده پذیرایی از میهمانان و مسافران شهر بندرعباس می‌باشد.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل هما بندر عباس

ظرفیت 1 نفر

اتاق یک تخته
ایران هتل آنلاین
1,020,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 مرداد
سه شنبه
1,020,000
تومان
19 مرداد
چهارشنبه
1,020,000
تومان
20 مرداد
پنجشنبه
1,020,000
تومان
21 مرداد
جمعه
1,020,000
تومان
22 مرداد
شنبه
1,020,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
1,020,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
1,020,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
1,020,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,020,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,020,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,020,000
تومان
یک تخته رو به شهر
ای‌گردش
1,025,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 مرداد
سه شنبه
1,025,000
تومان
19 مرداد
چهارشنبه
1,025,000
تومان
20 مرداد
پنجشنبه
1,025,000
تومان
21 مرداد
جمعه
1,025,000
تومان
22 مرداد
شنبه
1,025,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
1,025,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
1,025,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
1,025,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,025,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,025,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,025,000
تومان
یک تخته
هتل یار
1,025,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 مرداد
سه شنبه
1,025,000
تومان
19 مرداد
چهارشنبه
1,025,000
تومان
20 مرداد
پنجشنبه
1,025,000
تومان
21 مرداد
جمعه
1,025,000
تومان
22 مرداد
شنبه
1,025,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
1,025,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
1,025,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
1,025,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,025,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,025,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,025,000
تومان
یک تخته
اسنپ تریپ
1,089,400 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 مرداد
سه شنبه
1,089,400
تومان
19 مرداد
چهارشنبه
1,089,400
تومان
20 مرداد
پنجشنبه
1,089,400
تومان
21 مرداد
جمعه
1,089,400
تومان
22 مرداد
شنبه
1,089,400
تومان
23 مرداد
یکشنبه
1,089,400
تومان
24 مرداد
دوشنبه
1,089,400
تومان
25 مرداد
سه شنبه
1,089,400
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,089,400
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,089,400
تومان
28 مرداد
جمعه
1,089,400
تومان
ظرفیت 2 نفر

اتاق دو تخته دبل
ایران هتل آنلاین
1,305,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 مرداد
سه شنبه
1,305,000
تومان
19 مرداد
چهارشنبه
1,305,000
تومان
20 مرداد
پنجشنبه
1,305,000
تومان
21 مرداد
جمعه
1,305,000
تومان
22 مرداد
شنبه
1,305,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
1,305,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
1,305,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
1,305,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,305,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,305,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,305,000
تومان
اتاق دو تخته توئین
ایران هتل آنلاین
1,305,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 مرداد
سه شنبه
1,305,000
تومان
19 مرداد
چهارشنبه
1,305,000
تومان
20 مرداد
پنجشنبه
1,305,000
تومان
21 مرداد
جمعه
1,305,000
تومان
22 مرداد
شنبه
1,305,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
1,305,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
1,305,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
1,305,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,305,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,305,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,305,000
تومان
دو تخته رو به شهر
ای‌گردش
1,320,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 مرداد
سه شنبه
1,320,000
تومان
19 مرداد
چهارشنبه
1,320,000
تومان
20 مرداد
پنجشنبه
1,320,000
تومان
21 مرداد
جمعه
1,320,000
تومان
22 مرداد
شنبه
1,320,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
1,320,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
1,320,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
1,320,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,320,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,320,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,320,000
تومان
دو تخته تویین
هتل یار
1,320,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 مرداد
سه شنبه
1,320,000
تومان
19 مرداد
چهارشنبه
1,320,000
تومان
20 مرداد
پنجشنبه
1,320,000
تومان
21 مرداد
جمعه
1,320,000
تومان
22 مرداد
شنبه
1,320,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
1,320,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
1,320,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
1,320,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,320,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,320,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,320,000
تومان
دو تخته دبل
هتل یار
1,320,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 مرداد
سه شنبه
1,320,000
تومان
19 مرداد
چهارشنبه
1,320,000
تومان
20 مرداد
پنجشنبه
1,320,000
تومان
21 مرداد
جمعه
1,320,000
تومان
22 مرداد
شنبه
1,320,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
1,320,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
1,320,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
1,320,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,320,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,320,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,320,000
تومان
اتاق دو تخته دبل رو به دریا
ایران هتل آنلاین
1,400,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 مرداد
سه شنبه
1,400,000
تومان
19 مرداد
چهارشنبه
1,400,000
تومان
20 مرداد
پنجشنبه
1,400,000
تومان
21 مرداد
جمعه
1,400,000
تومان
22 مرداد
شنبه
1,400,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
1,400,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
1,400,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
1,400,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,400,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,400,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,400,000
تومان
اتاق دو تخته توئین رو به دریا
ایران هتل آنلاین
1,400,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 مرداد
سه شنبه
1,400,000
تومان
19 مرداد
چهارشنبه
1,400,000
تومان
20 مرداد
پنجشنبه
1,400,000
تومان
21 مرداد
جمعه
1,400,000
تومان
22 مرداد
شنبه
1,400,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
1,400,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
1,400,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
1,400,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,400,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,400,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,400,000
تومان
دو تخته تویین معمولی
اسنپ تریپ
1,417,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 مرداد
سه شنبه
1,417,000
تومان
19 مرداد
چهارشنبه
1,417,000
تومان
20 مرداد
پنجشنبه
1,417,000
تومان
21 مرداد
جمعه
1,417,000
تومان
22 مرداد
شنبه
1,417,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
1,417,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
1,417,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
1,417,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,417,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,417,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,417,000
تومان
دو تخته - دریا دبل
هتل یار
1,418,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 مرداد
سه شنبه
1,418,000
تومان
19 مرداد
چهارشنبه
1,418,000
تومان
20 مرداد
پنجشنبه
1,418,000
تومان
21 مرداد
جمعه
1,418,000
تومان
22 مرداد
شنبه
1,418,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
1,418,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
1,418,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
1,418,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,418,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,418,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,418,000
تومان
دو نفره دبل رو به دریا
ای‌گردش
1,418,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 مرداد
سه شنبه
1,418,000
تومان
19 مرداد
چهارشنبه
1,418,000
تومان
20 مرداد
پنجشنبه
1,418,000
تومان
21 مرداد
جمعه
1,418,000
تومان
22 مرداد
شنبه
1,418,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
1,418,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
1,418,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
1,418,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,418,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,418,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,418,000
تومان
دو تخته - دریا توئین
هتل یار
1,418,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 مرداد
سه شنبه
1,418,000
تومان
19 مرداد
چهارشنبه
1,418,000
تومان
20 مرداد
پنجشنبه
1,418,000
تومان
21 مرداد
جمعه
1,418,000
تومان
22 مرداد
شنبه
1,418,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
1,418,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
1,418,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
1,418,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,418,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,418,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,418,000
تومان
اتاق دو تخته دبل هما کلاس
ایران هتل آنلاین
1,500,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 مرداد
سه شنبه
1,500,000
تومان
19 مرداد
چهارشنبه
1,500,000
تومان
20 مرداد
پنجشنبه
1,500,000
تومان
21 مرداد
جمعه
1,500,000
تومان
22 مرداد
شنبه
1,500,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
1,500,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
1,500,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
1,500,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,500,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,500,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,500,000
تومان
اتاق دو تخته توئین هما کلاس
ایران هتل آنلاین
1,500,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 مرداد
سه شنبه
1,500,000
تومان
19 مرداد
چهارشنبه
1,500,000
تومان
20 مرداد
پنجشنبه
1,500,000
تومان
21 مرداد
جمعه
1,500,000
تومان
22 مرداد
شنبه
1,500,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
1,500,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
1,500,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
1,500,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,500,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,500,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,500,000
تومان
دو تخته هما کلاس
ای‌گردش
1,516,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 مرداد
سه شنبه
1,516,000
تومان
19 مرداد
چهارشنبه
1,516,000
تومان
20 مرداد
پنجشنبه
1,516,000
تومان
21 مرداد
جمعه
1,516,000
تومان
22 مرداد
شنبه
1,516,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
1,516,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
1,516,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
1,516,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,516,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,516,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,516,000
تومان
دو تخته توئین هما
هتل یار
1,516,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 مرداد
سه شنبه
1,516,000
تومان
19 مرداد
چهارشنبه
1,516,000
تومان
20 مرداد
پنجشنبه
1,516,000
تومان
21 مرداد
جمعه
1,516,000
تومان
22 مرداد
شنبه
1,516,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
1,516,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
1,516,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
1,516,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,516,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,516,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,516,000
تومان
دو تخته دبل هما
هتل یار
1,516,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 مرداد
سه شنبه
1,516,000
تومان
19 مرداد
چهارشنبه
1,516,000
تومان
20 مرداد
پنجشنبه
1,516,000
تومان
21 مرداد
جمعه
1,516,000
تومان
22 مرداد
شنبه
1,516,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
1,516,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
1,516,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
1,516,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,516,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,516,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,516,000
تومان
دو تخته تویین معمولی رو به دریا
اسنپ تریپ
1,526,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 مرداد
سه شنبه
1,526,000
تومان
19 مرداد
چهارشنبه
1,526,000
تومان
20 مرداد
پنجشنبه
1,526,000
تومان
21 مرداد
جمعه
1,526,000
تومان
22 مرداد
شنبه
1,526,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
1,526,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
1,526,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
1,526,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,526,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,526,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,526,000
تومان
دو تخته تویین هما کلاس
اسنپ تریپ
1,635,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 مرداد
سه شنبه
1,635,000
تومان
19 مرداد
چهارشنبه
1,635,000
تومان
20 مرداد
پنجشنبه
1,635,000
تومان
21 مرداد
جمعه
1,635,000
تومان
22 مرداد
شنبه
1,635,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
1,635,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
1,635,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
1,635,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,635,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,635,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,635,000
تومان
اتاق دو تخته دبل هما کلاس رو به دریا
ایران هتل آنلاین
1,650,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 مرداد
سه شنبه
1,650,000
تومان
19 مرداد
چهارشنبه
1,650,000
تومان
20 مرداد
پنجشنبه
1,650,000
تومان
21 مرداد
جمعه
1,650,000
تومان
22 مرداد
شنبه
1,650,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
1,650,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
1,650,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
1,650,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,650,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,650,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,650,000
تومان
اتاق دو تخته توئین هما کلاس رو به دریا
ایران هتل آنلاین
1,650,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 مرداد
سه شنبه
1,650,000
تومان
19 مرداد
چهارشنبه
1,650,000
تومان
20 مرداد
پنجشنبه
1,650,000
تومان
21 مرداد
جمعه
1,650,000
تومان
22 مرداد
شنبه
1,650,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
1,650,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
1,650,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
1,650,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,650,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,650,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,650,000
تومان
دو تخته هما - دریا دبل
هتل یار
1,663,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 مرداد
سه شنبه
1,663,000
تومان
19 مرداد
چهارشنبه
1,663,000
تومان
20 مرداد
پنجشنبه
1,663,000
تومان
21 مرداد
جمعه
1,663,000
تومان
22 مرداد
شنبه
1,663,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
1,663,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
1,663,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
1,663,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,663,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,663,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,663,000
تومان
دو تخته هما - دریا توئین
هتل یار
1,663,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 مرداد
سه شنبه
1,663,000
تومان
19 مرداد
چهارشنبه
1,663,000
تومان
20 مرداد
پنجشنبه
1,663,000
تومان
21 مرداد
جمعه
1,663,000
تومان
22 مرداد
شنبه
1,663,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
1,663,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
1,663,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
1,663,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,663,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,663,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,663,000
تومان
دو تخته تویین هما کلاس رو به دریا
اسنپ تریپ
1,798,500 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 مرداد
سه شنبه
1,798,500
تومان
19 مرداد
چهارشنبه
1,798,500
تومان
20 مرداد
پنجشنبه
1,798,500
تومان
21 مرداد
جمعه
1,798,500
تومان
22 مرداد
شنبه
1,798,500
تومان
23 مرداد
یکشنبه
1,798,500
تومان
24 مرداد
دوشنبه
1,798,500
تومان
25 مرداد
سه شنبه
1,798,500
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,798,500
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,798,500
تومان
28 مرداد
جمعه
1,798,500
تومان
دو تخته دابل هما کلاس رو به دریا
اسنپ تریپ
1,798,500 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 مرداد
سه شنبه
1,798,500
تومان
19 مرداد
چهارشنبه
1,798,500
تومان
20 مرداد
پنجشنبه
1,798,500
تومان
21 مرداد
جمعه
1,798,500
تومان
22 مرداد
شنبه
1,798,500
تومان
23 مرداد
یکشنبه
1,798,500
تومان
24 مرداد
دوشنبه
1,798,500
تومان
25 مرداد
سه شنبه
1,798,500
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,798,500
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,798,500
تومان
28 مرداد
جمعه
1,798,500
تومان
دو تخته دابل معمولی رو به دریا
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
18 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
19 مرداد
چهارشنبه
1,526,000
تومان
20 مرداد
پنجشنبه
1,526,000
تومان
21 مرداد
جمعه
1,526,000
تومان
22 مرداد
شنبه
1,526,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
1,526,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
1,526,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
1,526,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,526,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,526,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,526,000
تومان
دو تخته دابل معمولی
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
18 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
19 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
20 مرداد
پنجشنبه
1,417,000
تومان
21 مرداد
جمعه
1,417,000
تومان
22 مرداد
شنبه
1,417,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
1,417,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
1,417,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
1,417,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,417,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,417,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,417,000
تومان
دو تخته دابل هما کلاس
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
18 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
19 مرداد
چهارشنبه
1,635,000
تومان
20 مرداد
پنجشنبه
1,635,000
تومان
21 مرداد
جمعه
1,635,000
تومان
22 مرداد
شنبه
1,635,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
1,635,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
1,635,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
1,635,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,635,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,635,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,635,000
تومان
ظرفیت 3 نفر

اتاق سه تخته استاندارد
ایران هتل آنلاین
1,776,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 مرداد
سه شنبه
1,776,000
تومان
19 مرداد
چهارشنبه
1,776,000
تومان
20 مرداد
پنجشنبه
1,776,000
تومان
21 مرداد
جمعه
1,776,000
تومان
22 مرداد
شنبه
1,776,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
1,776,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
1,776,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
1,776,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,776,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,776,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,776,000
تومان
اتاق سه تخته معمولی
هتل یار
1,791,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 مرداد
سه شنبه
1,791,000
تومان
19 مرداد
چهارشنبه
1,791,000
تومان
20 مرداد
پنجشنبه
1,791,000
تومان
21 مرداد
جمعه
1,791,000
تومان
22 مرداد
شنبه
1,791,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
1,791,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
1,791,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
1,791,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,791,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,791,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,791,000
تومان
سه تخته معمولی
اسنپ تریپ
1,940,200 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 مرداد
سه شنبه
1,940,200
تومان
19 مرداد
چهارشنبه
1,940,200
تومان
20 مرداد
پنجشنبه
1,940,200
تومان
21 مرداد
جمعه
1,940,200
تومان
22 مرداد
شنبه
1,940,200
تومان
23 مرداد
یکشنبه
1,940,200
تومان
24 مرداد
دوشنبه
1,940,200
تومان
25 مرداد
سه شنبه
1,940,200
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,940,200
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,940,200
تومان
28 مرداد
جمعه
1,940,200
تومان
سوئیت رویال هما کلاس برای چهار نفر
ایران هتل آنلاین
4,850,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 مرداد
سه شنبه
4,850,000
تومان
19 مرداد
چهارشنبه
4,850,000
تومان
20 مرداد
پنجشنبه
4,850,000
تومان
21 مرداد
جمعه
4,850,000
تومان
22 مرداد
شنبه
4,850,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
4,850,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
4,850,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
4,850,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
4,850,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
4,850,000
تومان
28 مرداد
جمعه
4,850,000
تومان
ظرفیت 4 نفر

سوئیت رویال هما کلاس - یک دبل + یک تویین
هتل یار
4,851,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 مرداد
سه شنبه
4,851,000
تومان
19 مرداد
چهارشنبه
4,851,000
تومان
20 مرداد
پنجشنبه
4,851,000
تومان
21 مرداد
جمعه
4,851,000
تومان
22 مرداد
شنبه
4,851,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
4,851,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
4,851,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
4,851,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
4,851,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
4,851,000
تومان
28 مرداد
جمعه
4,851,000
تومان
سوئیت رویال هما کلاس
ای‌گردش
4,851,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 مرداد
سه شنبه
4,851,000
تومان
19 مرداد
چهارشنبه
4,851,000
تومان
20 مرداد
پنجشنبه
4,851,000
تومان
21 مرداد
جمعه
4,851,000
تومان
22 مرداد
شنبه
4,851,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
4,851,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
4,851,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
4,851,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
4,851,000