هتل هما بندر عباس

بندرعباس، بلوار پاسداران، خیابان معراج
3
امتیاز کاربران
116
نظرات کاربران

معرفی هتل هما بندر عباس

هتل پنج ستاره هما بندرعباس، یکی دیگر از اعضای گروه هتل‌ های هما با معماری مدرن، در منطقه‌ای آرام و در كنار ساحل زيباي خليج نيلگون فارس واقع شده است، هتل با طبيعت دلنشين اطراف آن در هم آميخته، تا منظره‌ای بديع از تركيب آبی دريا را با سبزی باغ در مقابل چشمان میهمانان به تصوير كشد، بهترين امكانات و مجرب‌ترین کادر در نزدیک‌ترین موقعیت به مهم‌ترین بنادر جنوب کشور آماده پذیرایی از میهمانان و مسافران شهر بندرعباس می‌باشد.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل هما بندر عباس

ظرفیت نفر

دوتخته توئین
علاءالدین
2,600,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 خرداد
جمعه
2,600,000 تومان
13 خرداد
شنبه
2,600,000 تومان
14 خرداد
یکشنبه
2,600,000 تومان
15 خرداد
دوشنبه
2,600,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
2,600,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
2,600,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
2,600,000 تومان
19 خرداد
جمعه
2,600,000 تومان
20 خرداد
شنبه
2,600,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
2,600,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
2,600,000 تومان
دوتخته دبل
علاءالدین
2,600,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 خرداد
جمعه
2,600,000 تومان
13 خرداد
شنبه
2,600,000 تومان
14 خرداد
یکشنبه
2,600,000 تومان
15 خرداد
دوشنبه
2,600,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
2,600,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
2,600,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
2,600,000 تومان
19 خرداد
جمعه
2,600,000 تومان
20 خرداد
شنبه
2,600,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
2,600,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
2,600,000 تومان
دو تخته تویین رو به دریا
علاءالدین
2,800,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 خرداد
جمعه
2,800,000 تومان
13 خرداد
شنبه
2,800,000 تومان
14 خرداد
یکشنبه
2,800,000 تومان
15 خرداد
دوشنبه
2,800,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
2,800,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
2,800,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
2,800,000 تومان
19 خرداد
جمعه
2,800,000 تومان
20 خرداد
شنبه
2,800,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
2,800,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
2,800,000 تومان
دوتخته دبل رو به دریا
علاءالدین
2,800,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 خرداد
جمعه
2,800,000 تومان
13 خرداد
شنبه
2,800,000 تومان
14 خرداد
یکشنبه
2,800,000 تومان
15 خرداد
دوشنبه
2,800,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
2,800,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
2,800,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
2,800,000 تومان
19 خرداد
جمعه
2,800,000 تومان
20 خرداد
شنبه
2,800,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
2,800,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
2,800,000 تومان
دو تخته دبل هما کلاس دریا
علاءالدین
3,340,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 خرداد
جمعه
3,340,000 تومان
13 خرداد
شنبه
3,340,000 تومان
14 خرداد
یکشنبه
3,340,000 تومان
15 خرداد
دوشنبه
3,340,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
3,340,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
3,340,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
3,340,000 تومان
19 خرداد
جمعه
3,340,000 تومان
20 خرداد
شنبه
3,340,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
3,340,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
3,340,000 تومان
دو تخته توئین هما کلاس دریا
علاءالدین
3,340,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 خرداد
جمعه
3,340,000 تومان
13 خرداد
شنبه
3,340,000 تومان
14 خرداد
یکشنبه
3,340,000 تومان
15 خرداد
دوشنبه
3,340,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
3,340,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
3,340,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
3,340,000 تومان
19 خرداد
جمعه
3,340,000 تومان
20 خرداد
شنبه
3,340,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
3,340,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
3,340,000 تومان
ظرفیت 1 نفر

یک تخته
علاءالدین
2,080,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 خرداد
جمعه
2,080,000 تومان
13 خرداد
شنبه
2,080,000 تومان
14 خرداد
یکشنبه
2,080,000 تومان
15 خرداد
دوشنبه
2,080,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
2,080,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
2,080,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
2,080,000 تومان
19 خرداد
جمعه
2,080,000 تومان
20 خرداد
شنبه
2,080,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
2,080,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
2,080,000 تومان
یک تخته رو به شهر
ای‌گردش
2,080,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 خرداد
جمعه
2,080,000 تومان
13 خرداد
شنبه
2,080,000 تومان
14 خرداد
یکشنبه
2,080,000 تومان
15 خرداد
دوشنبه
2,080,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
2,080,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
2,080,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
2,080,000 تومان
19 خرداد
جمعه
2,080,000 تومان
20 خرداد
شنبه
2,080,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
2,080,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
2,080,000 تومان
یک تخته
هتل یار
2,080,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 خرداد
جمعه
2,080,000 تومان
13 خرداد
شنبه
2,080,000 تومان
14 خرداد
یکشنبه
2,080,000 تومان
15 خرداد
دوشنبه
2,080,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
2,080,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
2,080,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
2,080,000 تومان
19 خرداد
جمعه
2,080,000 تومان
20 خرداد
شنبه
2,080,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
2,080,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
2,080,000 تومان
اتاق یک تخته
اقامت 24
2,080,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 خرداد
جمعه
2,080,000 تومان
13 خرداد
شنبه
2,080,000 تومان
14 خرداد
یکشنبه
2,080,000 تومان
15 خرداد
دوشنبه
2,080,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
2,080,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
2,080,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
2,080,000 تومان
19 خرداد
جمعه
2,080,000 تومان
20 خرداد
شنبه
2,080,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
2,080,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
2,080,000 تومان
یک تخته
اسنپ تریپ
2,178,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 خرداد
جمعه
2,178,000 تومان
13 خرداد
شنبه
2,178,000 تومان
14 خرداد
یکشنبه
2,178,000 تومان
15 خرداد
دوشنبه
2,178,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
2,178,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
2,178,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
2,178,000 تومان
19 خرداد
جمعه
2,178,000 تومان
20 خرداد
شنبه
2,178,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
2,178,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
2,178,000 تومان
ظرفیت 2 نفر

دو تخته دابل معمولی
اسنپ تریپ
2,600,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 خرداد
جمعه
2,600,000 تومان
13 خرداد
شنبه
2,600,000 تومان
14 خرداد
یکشنبه
2,600,000 تومان
15 خرداد
دوشنبه
2,600,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
2,600,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
2,600,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
2,600,000 تومان
19 خرداد
جمعه
2,600,000 تومان
20 خرداد
شنبه
2,600,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
2,600,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
2,600,000 تومان
دو تخته تویین معمولی
اسنپ تریپ
2,600,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 خرداد
جمعه
2,600,000 تومان
13 خرداد
شنبه
2,600,000 تومان
14 خرداد
یکشنبه
2,600,000 تومان
15 خرداد
دوشنبه
2,600,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
2,600,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
2,600,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
2,600,000 تومان
19 خرداد
جمعه
2,600,000 تومان
20 خرداد
شنبه
2,600,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
2,600,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
2,600,000 تومان
دو تخته تویین
هتل یار
2,600,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 خرداد
جمعه
2,600,000 تومان
13 خرداد
شنبه
2,600,000 تومان
14 خرداد
یکشنبه
2,600,000 تومان
15 خرداد
دوشنبه
2,600,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
2,600,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
2,600,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
2,600,000 تومان
19 خرداد
جمعه
2,600,000 تومان
20 خرداد
شنبه
2,600,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
2,600,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
2,600,000 تومان
دو تخته دبل
هتل یار
2,600,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 خرداد
جمعه
2,600,000 تومان
13 خرداد
شنبه
2,600,000 تومان
14 خرداد
یکشنبه
2,600,000 تومان
15 خرداد
دوشنبه
2,600,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
2,600,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
2,600,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
2,600,000 تومان
19 خرداد
جمعه
2,600,000 تومان
20 خرداد
شنبه
2,600,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
2,600,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
2,600,000 تومان
اتاق دو تخته توئین
اقامت 24
2,600,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 خرداد
جمعه
2,600,000 تومان
13 خرداد
شنبه
2,600,000 تومان
14 خرداد
یکشنبه
2,600,000 تومان
15 خرداد
دوشنبه
2,600,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
2,600,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
2,600,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
2,600,000 تومان
19 خرداد
جمعه
2,600,000 تومان
20 خرداد
شنبه
2,600,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
2,600,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
2,600,000 تومان
اتاق دو تخته دبل
اقامت 24
2,600,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 خرداد
جمعه
2,600,000 تومان
13 خرداد
شنبه
2,600,000 تومان
14 خرداد
یکشنبه
2,600,000 تومان
15 خرداد
دوشنبه
2,600,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
2,600,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
2,600,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
2,600,000 تومان
19 خرداد
جمعه
2,600,000 تومان
20 خرداد
شنبه
2,600,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
2,600,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
2,600,000 تومان
دو تخته تویین معمولی رو به دریا
اسنپ تریپ
2,800,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 خرداد
جمعه
2,800,000 تومان
13 خرداد
شنبه
2,800,000 تومان
14 خرداد
یکشنبه
2,800,000 تومان
15 خرداد
دوشنبه
2,800,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
2,800,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
2,800,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
2,800,000 تومان
19 خرداد
جمعه
2,800,000 تومان
20 خرداد
شنبه
2,800,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
2,800,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
2,800,000 تومان
دو تخته دابل معمولی رو به دریا
اسنپ تریپ
2,800,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 خرداد
جمعه
2,800,000 تومان
13 خرداد
شنبه
2,800,000 تومان
14 خرداد
یکشنبه
2,800,000 تومان
15 خرداد
دوشنبه
2,800,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
2,800,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
2,800,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
2,800,000 تومان
19 خرداد
جمعه
2,800,000 تومان
20 خرداد
شنبه
2,800,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
2,800,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
2,800,000 تومان
دو نفره دبل رو به دریا
ای‌گردش
2,800,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 خرداد
جمعه
2,800,000 تومان
13 خرداد
شنبه
2,800,000 تومان
14 خرداد
یکشنبه
2,800,000 تومان
15 خرداد
دوشنبه
2,800,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
2,800,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
2,800,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
2,800,000 تومان
19 خرداد
جمعه
2,800,000 تومان
20 خرداد
شنبه
2,800,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
2,800,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
2,800,000 تومان
دو تخته - دریا دبل
هتل یار
2,800,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 خرداد
جمعه
2,800,000 تومان
13 خرداد
شنبه
2,800,000 تومان
14 خرداد
یکشنبه
2,800,000 تومان
15 خرداد
دوشنبه
2,800,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
2,800,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
2,800,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
2,800,000 تومان
19 خرداد
جمعه
2,800,000 تومان
20 خرداد
شنبه
2,800,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
2,800,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
2,800,000 تومان
دو تخته - دریا توئین
هتل یار
2,800,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 خرداد
جمعه
2,800,000 تومان
13 خرداد
شنبه
2,800,000 تومان
14 خرداد
یکشنبه
2,800,000 تومان
15 خرداد
دوشنبه
2,800,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
2,800,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
2,800,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
2,800,000 تومان
19 خرداد
جمعه
2,800,000 تومان
20 خرداد
شنبه
2,800,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
2,800,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
2,800,000 تومان
اتاق دوتخته دبل رو به دریا
اقامت 24
2,800,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 خرداد
جمعه
2,800,000 تومان
13 خرداد
شنبه
2,800,000 تومان
14 خرداد
یکشنبه
2,800,000 تومان
15 خرداد
دوشنبه
2,800,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
2,800,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
2,800,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
2,800,000 تومان
19 خرداد
جمعه
2,800,000 تومان
20 خرداد
شنبه
2,800,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
2,800,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
2,800,000 تومان
اتاق دو تخته توئین رو به دریا
اقامت 24
2,800,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 خرداد
جمعه
2,800,000 تومان
13 خرداد
شنبه
2,800,000 تومان
14 خرداد
یکشنبه
2,800,000 تومان
15 خرداد
دوشنبه
2,800,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
2,800,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
2,800,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
2,800,000 تومان
19 خرداد
جمعه
2,800,000 تومان
20 خرداد
شنبه
2,800,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
2,800,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
2,800,000 تومان
دو تخته تویین هما کلاس
اسنپ تریپ
2,980,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 خرداد
جمعه
2,980,000 تومان
13 خرداد
شنبه
2,980,000 تومان
14 خرداد
یکشنبه
2,980,000 تومان
15 خرداد
دوشنبه
2,980,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
2,980,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
2,980,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
2,980,000 تومان
19 خرداد
جمعه
2,980,000 تومان
20 خرداد
شنبه
2,980,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
2,980,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
2,980,000 تومان
دو تخته دابل هما کلاس
اسنپ تریپ
2,980,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 خرداد
جمعه
2,980,000 تومان
13 خرداد
شنبه
2,980,000 تومان
14 خرداد
یکشنبه
2,980,000 تومان
15 خرداد
دوشنبه
2,980,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
2,980,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
2,980,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
2,980,000 تومان
19 خرداد
جمعه
2,980,000 تومان
20 خرداد
شنبه
2,980,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
2,980,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
2,980,000 تومان
دو تخته هما کلاس
ای‌گردش
2,980,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 خرداد
جمعه
2,980,000 تومان
13 خرداد
شنبه
2,980,000 تومان
14 خرداد
یکشنبه
2,980,000 تومان
15 خرداد
دوشنبه
2,980,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
2,980,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
2,980,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
2,980,000 تومان
19 خرداد
جمعه
2,980,000 تومان
20 خرداد
شنبه
2,980,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
2,980,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
2,980,000 تومان
دو تخته دبل هما کلاس باغ
علاءالدین
2,980,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 خرداد
جمعه
2,980,000 تومان
13 خرداد
شنبه
2,980,000 تومان
14 خرداد
یکشنبه
2,980,000 تومان
15 خرداد
دوشنبه
2,980,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
2,980,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
2,980,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
2,980,000 تومان
19 خرداد
جمعه
2,980,000 تومان
20 خرداد
شنبه
2,980,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
2,980,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
2,980,000 تومان
دو تخته توئین هما کلاس باغ
علاءالدین
2,980,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 خرداد
جمعه
2,980,000 تومان
13 خرداد
شنبه
2,980,000 تومان
14 خرداد
یکشنبه
2,980,000 تومان
15 خرداد
دوشنبه
2,980,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
2,980,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
2,980,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
2,980,000 تومان
19 خرداد
جمعه
2,980,000 تومان
20 خرداد
شنبه
2,980,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
2,980,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
2,980,000 تومان
دو تخته توئین هما
هتل یار
2,980,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 خرداد
جمعه
2,980,000 تومان
13 خرداد
شنبه
2,980,000 تومان
14 خرداد
یکشنبه
2,980,000 تومان
15 خرداد
دوشنبه
2,980,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
2,980,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
2,980,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
2,980,000 تومان
19 خرداد
جمعه
2,980,000 تومان
20 خرداد
شنبه
2,980,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
2,980,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
2,980,000 تومان
دو تخته دبل هما
هتل یار
2,980,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 خرداد
جمعه
2,980,000 تومان
13 خرداد
شنبه
2,980,000 تومان
14 خرداد
یکشنبه
2,980,000 تومان
15 خرداد
دوشنبه
2,980,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
2,980,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
2,980,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
2,980,000 تومان
19 خرداد
جمعه
2,980,000 تومان
20 خرداد
شنبه
2,980,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
2,980,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
2,980,000 تومان
اتاق هما کلاس دبل
اقامت 24
2,980,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 خرداد
جمعه
2,980,000 تومان
13 خرداد
شنبه
2,980,000 تومان
14 خرداد
یکشنبه
2,980,000 تومان
15 خرداد
دوشنبه
2,980,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
2,980,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
2,980,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
2,980,000 تومان
19 خرداد
جمعه
2,980,000 تومان
20 خرداد
شنبه
2,980,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
2,980,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
2,980,000 تومان
اتاق هما کلاس توئین
اقامت 24
2,980,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 خرداد
جمعه
2,980,000 تومان
13 خرداد
شنبه
2,980,000 تومان
14 خرداد
یکشنبه
2,980,000 تومان
15 خرداد
دوشنبه
2,980,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
2,980,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
2,980,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
2,980,000 تومان
19 خرداد
جمعه
2,980,000 تومان
20 خرداد
شنبه
2,980,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
2,980,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
2,980,000 تومان
دو تخته تویین هما کلاس رو به دریا
اسنپ تریپ
3,340,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 خرداد
جمعه
3,340,000 تومان
13 خرداد
شنبه
3,340,000 تومان
14 خرداد
یکشنبه
3,340,000 تومان
15 خرداد
دوشنبه
3,340,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
3,340,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
3,340,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
3,340,000 تومان
19 خرداد
جمعه
3,340,000 تومان
20 خرداد
شنبه
3,340,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
3,340,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
3,340,000 تومان
دو تخته دابل هما کلاس رو به دریا
اسنپ تریپ
3,340,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 خرداد
جمعه
3,340,000 تومان
13 خرداد
شنبه
3,340,000 تومان
14 خرداد
یکشنبه
3,340,000 تومان
15 خرداد
دوشنبه
3,340,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
3,340,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
3,340,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
3,340,000 تومان
19 خرداد
جمعه
3,340,000 تومان
20 خرداد
شنبه
3,340,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
3,340,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
3,340,000 تومان
دو تخته هما - دریا توئین
هتل یار
3,340,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 خرداد
جمعه
3,340,000 تومان
13 خرداد
شنبه
3,340,000 تومان
14 خرداد
یکشنبه
3,340,000 تومان
15 خرداد
دوشنبه
3,340,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
3,340,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
3,340,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
3,340,000 تومان
19 خرداد
جمعه
3,340,000 تومان
20 خرداد
شنبه
3,340,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
3,340,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
3,340,000 تومان
دو تخته هما - دریا دبل
هتل یار
3,340,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 خرداد
جمعه
3,340,000 تومان
13 خرداد
شنبه
3,340,000 تومان
14 خرداد
یکشنبه
3,340,000 تومان
15 خرداد
دوشنبه
3,340,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
3,340,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
3,340,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
3,340,000 تومان
19 خرداد
جمعه
3,340,000 تومان
20 خرداد
شنبه
3,340,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
3,340,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
3,340,000 تومان
اتاق دو تخته هما کلاس دبل رو به دریا
اقامت 24
3,340,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 خرداد
جمعه
3,340,000 تومان
13 خرداد
شنبه
3,340,000 تومان
14 خرداد
یکشنبه
3,340,000 تومان
15 خرداد
دوشنبه
3,340,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
3,340,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه