آب و هوای بندر عباس

دوشنبه
18 فروردین
بندر عباس
28 oC
5.1km/h
سه شنبه
29oC
24oC
چهارشنبه
30oC
25oC
پنجشنبه
31oC
26oC
جمعه
31oC
26oC
شنبه
31oC
26oC

نقشه بندر عباس