آب و هوای بندر عباس

پنجشنبه
10 مهر
بندر عباس
28 oC
2.1km/h
جمعه
36oC
27oC
شنبه
37oC
28oC
یکشنبه
37oC
27oC
دوشنبه
36oC
27oC

نقشه بندر عباس