آب و هوای بندر عباس

سه شنبه
28 اردیبهشت
بندر عباس
38 oC
1.03km/h
چهارشنبه
39oC
30oC
پنجشنبه
39oC
29oC
جمعه
41oC
31oC
شنبه
39oC
32oC
یکشنبه
34oC
32oC

نقشه بندر عباس