آب و هوای بندر عباس

جمعه
28 مرداد
بندر عباس
29 oC
2.06km/h
شنبه
33oC
31oC
یکشنبه
33oC
30oC
دوشنبه
36oC
30oC
سه شنبه
38oC
32oC
چهارشنبه
33oC
33oC

نقشه بندر عباس