هتل آپادانا بندر عباس

خیابان امام خمینی ، پشت سیتی سنتر
-
امتیاز کاربران
41
نظرات کاربران

معرفی هتل آپادانا بندر عباس

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل آپادانا بندر عباس

ظرفیت 4 نفر

اتاق چهار تخته
ایران هتل آنلاین
1,279,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 آذر
سه‌شنبه
1,279,000 تومان
16 آذر
چهارشنبه
1,279,000 تومان
17 آذر
پنج‌شنبه
1,279,000 تومان
18 آذر
جمعه
1,279,000 تومان
19 آذر
شنبه
1,279,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
1,279,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
1,279,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
1,279,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
1,279,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
1,279,000 تومان
چهار تخته - دبل+2تخت سینگل
هتل یار
1,279,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 آذر
سه‌شنبه
1,279,000 تومان
16 آذر
چهارشنبه
1,279,000 تومان
17 آذر
پنج‌شنبه
1,279,000 تومان
18 آذر
جمعه
1,279,000 تومان
19 آذر
شنبه
1,279,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
1,279,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
1,279,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
1,279,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
1,279,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
1,279,000 تومان
25 آذر
جمعه
1,279,000 تومان
چهار تخته معمولی
اسنپ تریپ
1,279,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 آذر
سه‌شنبه
1,279,000 تومان
19 آذر
شنبه
1,279,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
1,279,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
1,279,000 تومان
اتاق چهار تخته
اقامت 24
1,279,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
17 آذر
پنج‌شنبه
1,279,000 تومان
19 آذر
شنبه
1,279,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
1,279,000 تومان
ظرفیت 1 نفر

اتاق یک تخت
اقامت 24
534,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 آذر
سه‌شنبه
534,000 تومان
18 آذر
جمعه
534,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
534,000 تومان
یک تخته
اسنپ تریپ
538,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 آذر
سه‌شنبه
538,000 تومان
16 آذر
چهارشنبه
538,000 تومان
17 آذر
پنج‌شنبه
538,000 تومان
18 آذر
جمعه
538,000 تومان
19 آذر
شنبه
538,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
538,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
538,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
538,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
538,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
538,000 تومان
25 آذر
جمعه
538,000 تومان
اتاق یک تخته
ایران هتل آنلاین
538,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 آذر
سه‌شنبه
538,000 تومان
16 آذر
چهارشنبه
538,000 تومان
17 آذر
پنج‌شنبه
538,000 تومان
18 آذر
جمعه
538,000 تومان
19 آذر
شنبه
538,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
538,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
538,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
538,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
538,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
538,000 تومان
یک تخته
هتل یار
538,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 آذر
سه‌شنبه
538,000 تومان
16 آذر
چهارشنبه
538,000 تومان
17 آذر
پنج‌شنبه
538,000 تومان
18 آذر
جمعه
538,000 تومان
19 آذر
شنبه
538,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
538,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
538,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
538,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
538,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
538,000 تومان
25 آذر
جمعه
538,000 تومان
ظرفیت 5 نفر

اتاق پنج تخته
اقامت 24
1,690,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
20 آذر
یکشنبه
1,690,000 تومان
اتاق پنج تخته
ایران هتل آنلاین
1,692,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 آذر
سه‌شنبه
1,692,000 تومان
16 آذر
چهارشنبه
1,692,000 تومان
17 آذر
پنج‌شنبه
1,692,000 تومان
18 آذر
جمعه
1,692,000 تومان
19 آذر
شنبه
1,692,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
1,692,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
1,692,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
1,692,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
1,692,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
1,692,000 تومان
پنج تخته
هتل یار
1,692,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 آذر
سه‌شنبه
1,692,000 تومان
16 آذر
چهارشنبه
1,692,000 تومان
17 آذر
پنج‌شنبه
1,692,000 تومان
18 آذر
جمعه
1,692,000 تومان
19 آذر
شنبه
1,692,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
1,692,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
1,692,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
1,692,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
1,692,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
1,692,000 تومان
25 آذر
جمعه
1,692,000 تومان
پنج تخته رویال
اسنپ تریپ
1,692,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
16 آذر
چهارشنبه
1,692,000 تومان
17 آذر
پنج‌شنبه
1,692,000 تومان
18 آذر
جمعه
1,692,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
1,692,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
1,692,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
1,692,000 تومان
25 آذر
جمعه
1,692,000 تومان
ظرفیت 2 نفر

اتاق دو تخته
اقامت 24
834,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
16 آذر
چهارشنبه
834,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
834,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
834,000 تومان
25 آذر
جمعه
834,000 تومان
دو تخته دابل
اسنپ تریپ
839,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 آذر
سه‌شنبه
839,000 تومان
16 آذر
چهارشنبه
839,000 تومان
17 آذر
پنج‌شنبه
839,000 تومان
18 آذر
جمعه
839,000 تومان
19 آذر
شنبه
839,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
839,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
839,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
839,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
839,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
839,000 تومان
25 آذر
جمعه
839,000 تومان
اتاق دو تخته دبل
ایران هتل آنلاین
839,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 آذر
سه‌شنبه
839,000 تومان
16 آذر
چهارشنبه
839,000 تومان
17 آذر
پنج‌شنبه
839,000 تومان
18 آذر
جمعه
839,000 تومان
19 آذر
شنبه
839,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
839,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
839,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
839,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
839,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
839,000 تومان
اتاق دو تخته توئین
ایران هتل آنلاین
839,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 آذر
سه‌شنبه
839,000 تومان
16 آذر
چهارشنبه
839,000 تومان
17 آذر
پنج‌شنبه
839,000 تومان
18 آذر
جمعه
839,000 تومان
19 آذر
شنبه
839,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
839,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
839,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
839,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
839,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
839,000 تومان
دو تخته
هتل یار
839,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 آذر
سه‌شنبه
839,000 تومان
16 آذر
چهارشنبه
839,000 تومان
17 آذر
پنج‌شنبه
839,000 تومان
18 آذر
جمعه
839,000 تومان
19 آذر
شنبه
839,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
839,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
839,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
839,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
839,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
839,000 تومان
25 آذر
جمعه
839,000 تومان

امکانات اتاق های هتل آپادانا بندر عباس

تلویزیون
یخچال
آسانسور
نمازخانه
اعلام حریق
تاکسی سرویس
سیستم تهویه مطبوع
فتوکپی
سرویس بهداشتی ایرانی
سرویس فرنگی
کافی شاپ 24 ساعته
کافی نت
پاركينگ
خدمات خانه داری
آژانس مسافرتی
تبديل ارز
خشکشویی (لاندری)
دستگاه خودپرداز
صندوق امانات
اینترنت در اتاق
مبلمان
سشوار
پارکینگ
استخر
سونا
ماهواره
جعبه کمک های اولیه
ماساژ
اتاق چمدان
حوله
دمپایی
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
پرینت
خدمات تور
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
تلفن
پارکینگ روباز
دستگاه واکس کفش
پله اضطراری
خدمات بیدارباش
اتاق بازی
اطفای حریق
پارکینگ سرپوشیده
لابی
اتاق سیگار
مرکز خرید
اینترنت
کافی شاپ
تلفن در اتاق
سوئیت
خشکشویی
آرایشگاه
فروشگاه
اینترنت در قسمت لابی
حمام
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
مینی بار رایگان
صبحانه رایگان
مینی بار
وسایل بدنسازی
خدمات خشکشویی
كافی شاپ
اينترنت در لابی
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
شبکه پخش فیلم
تلویزیون در لابی
اتاق تلفن (اپراتور)
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
لباسشویی
رستوران بام
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
روم سرويس 24 ساعته
كتابخانه
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی
جكوزی
خدمات باربري
کپسول آتشنشانی در راهرو
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
زمين تنيس
گشت نیم روزی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
اینترنت با سرعت بالا
پارکینگ در اطراف هتل
پارکینگ در هتل
اینترنت بی سیم
غرفه صنایع دستی
دسترسی به دریا
تلویزیون lcd
پنجره
خشکشویی
كافی شاپ
رخت آویز
اینترنت در اتاق
یخچال
مینی بار
حوله
دمپایی
تلفن
حمام

نظرات کاربران برای هتل آپادانا بندر عباس

(41 نظر)
نقاط قوت:
تمیز بودن اتاقنزدیکی به مراکز خرید مودب بودن پرسنل
نقاط ضعف:
نداشتن کتری برقیکوچک بودن اتاق ۴ نفرهکوچک بودن آسانسور و داشتن حداقل ۲ آسانسور
نقاط قوت:
قیمت نسبتا مناسب با امکانان
نقاط ضعف:
قیمت نسبتا مناسب با امکانان
نقاط قوت:
قیمت باتوجه به اتاق چهارتخته متناسب نبود
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
بسیاررررر تمیز واقعا در حد هتل های پنج ستاره
نقاط ضعف:
بسیاررررر تمیز واقعا در حد هتل های پنج ستاره
نقاط قوت:
تمیز بود ،در مرکز تجاری شهر قرار داشت، و برخورد کارکنان هم خوب بود
نقاط ضعف:
تنها نکته منفی، این بود که صبحانه هتل سلف سرویس نبود و منوی صبحانه شامل ۴ الی۵ مورد بود که اصلا جالب نبود.
نقاط قوت:
نظافت خوب
نقاط ضعف:
نظافت خوب
نقاط قوت:
مدیریت بهروز برزگر
نقاط ضعف:
مدیریت بهروز برزگر
بهترین هتل در بندر عباس
نقاط قوت:
رفتار پرسنل عالی ،تمیز بود ،نزدیک بود به همه جا و نرکز خریدها،و ساحل،و رسیدگی عالی بود همین ک زنگ میزدیم چیزی احتیاج داشتیم ب موقع میرسید
نقاط ضعف:
رفتار پرسنل عالی ،تمیز بود ،نزدیک بود به همه جا و نرکز خریدها،و ساحل،و رسیدگی عالی بود همین ک زنگ میزدیم چیزی احتیاج داشتیم ب موقع میرسید
نقاط قوت:
از همه نظر عالي و حرفه اي حتي بهتر از هتل هاي ٥ ستاره همين كه اينقدر تميز بود و رفتار كاركنان به نظر من عالي
نقاط ضعف:
از همه نظر عالي و حرفه اي حتي بهتر از هتل هاي ٥ ستاره همين كه اينقدر تميز بود و رفتار كاركنان به نظر من عالي
ما به مدت يك شب در هتل آپادانا اقامت داشتيم. اتاق به نسبت دلباز بود و به طور مرتب و تميزي چيده شده بود. صبحانه هتل به صورت سرو در اتاق و شامل موارد متنوع و قابل قبولي بود. نكته قابل توجه وجود كتابخانه در لابي هتل بود كه به نوع خودش بسيار حركت پسنديده اي محسوب ميشد.
نقاط قوت:
مرکز شهر بودن اون هم اگر سفر هوایی داشته باشید. در صورتی که با خودروی شخصی سفر کنید به دلیل ترافیک زیاد اطراف هتل خیلی اذیت میشید
نقاط ضعف:
ملحفه ها تمیز نبود. کوچه های اطراف بسیار شلوغ بود. ترافیک زیادی در اطراف هتل بود. صبحانه بد بود. همه چی در حد دو ستاره بود نه سه ستاره
نقاط قوت:
هتل بسيار تميزي بود ، به نظرم فراتر از هتل سه ستاره بود. امكانات اتاقها خيلي خوب بود، اتاق ما ماكروفر داشت كه كمتر هتل ها دارن
نقاط ضعف:
ايكاش چند تا بشقاب و كاسه هم توي اتاق بود كه ميشد غذا رو توي ماكرو فر گرم كرد
نقاط قوت:
برخورد خوب پرسنل
نقاط ضعف:
نبودن مسواک و خمیر دندون
نقاط قوت:
تمیز بودن اتاق و استریل بودن وسایل فشار آب عالی امکانات مناسب در حد قیمت پاسخگویی سریع خدمه راهنمایی عالی
نقاط ضعف:
موردی که بنظرم منفی باشه ندیدم چون همه چیز عالی بود
خوب بود
با توجه به پروتکل‌ها، امکان استفاده از فضای عمومی، همانند شرایط عادی فراهم نبود و مدت زمان کم اقامت هم به میزانی نبود که وقت آزادی برای این کار داشته باشم. صداهای داخل راهرو، ایجاد شده توسط مسافران و کارکنان محترم، براحتی به داخل اتاق‌ها منتقل میشود که گاهی می‌تواند آزاردهنده باشد.
در مجموع خوب و قابل قبول رفتار پرسنل عالی موقعیت مرکز شهر بهداشت اتاق جا داره بیشتر باشه
عدم صدور فاکتور به خاطر خرید از جاباما. صدای اتاق ها و راهرو تو اتاق و موقعشنیده میشه بندر عباس هتل خوبی نداره نسبت به ناز و ایران شرایط بهتری داره
نقاط قوت:
تمیزی اتاقرفتار مناسب پرسنل
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
من تا بحال دو بار به این هتل رفتم دفعه اول قرار شد رمز وای فای را برایم اس ام اس کنند ولی نکردن و من چند بار تلفنی پیگیری کردم تا اینکه یک نفر جلوی اتاق و رمز را در گوشی وارد کرد. دفعه دوم چندین بار برای اینترنت پیگیری کردم شاید پنج بار. ولی نهایتش نشد که نشد. برای همین می توانم بگویم که روی اینترنتش نمیشه اصلا حساب کرد مساله نظافت اول صبح که عملا باعث مزاحمت می شود, که یک مهمان دیگر هم در اظهارنظر اعلام کرده است.
در حد هتل ۲ستاره خوب بود
صبحانه بسیار ضعیف بود. نوشیدنی فقط چای برای صبحانه.
نقاط قوت:
(نظر مثبت ثبت نشده است)
نقاط ضعف:
نداشتن رستوران
نسبت به هتل دو ستاره تمیز بود سرویس بهداشتی قابل قبول بود دسترسی به بازارها و پاساژها خوب بود یه سیستم کامپیوتر داشت که من چون برای کار رفته بودم کلی به کارم آمد. شب اول اتاق روبرو خیلی سر و صدا میکرد و بوی سیگار شون به شدت تو اتاق من میامد فردا صبح که به رزوشن گفتم اتاق اون طرف رو عوض کرده بودن . صبحانه هم بخاطر کرونا به صورت کاملا محدود در اتاق سرو میشود
نقاط قوت:
از همه نظر نسبت به هتل های دیگر در بندرعباس هتل خوبی هست و رفتار پرسنل خیلی خوب و نظافت هتل عالی بود
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
پرسنل غیر حرفه ای اتاق های کوچک و تنگ
نقاط قوت:
به عنوان هتل سه ستاره به نظر بنده خوب بود
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
بهتر بود زمان نظافت را طوری تنظیم میکردند که اول صبح باعث سرو صدای زیاد نشود و آرامش مهمان را بهم نریزد. برای زمان و سرو صبحانه نیز بهتر بود هماهنگی صورت می گرفت.
همه چیز خوب بود فقط آسانسور از پارکینگ رو به بالا کار نمیکرد
بسیار خوب
مکانش جای خوبیه و کنار فروشگاه و رستوران و.../ تمیز و نسبتا شیک و صبحانه خوب ولی یه ذره فضاش کوچیک بود / برخورد کارکنان هم خوب بود
دسترسی، نمای دریا و نظافت عالی بود.
هتل بسیار خوب و تمیز و به قیمت. بندری صبحانه رو دوست داشتم.
تمیز و آرام و نسبتا شیک
سرویس بهداشتی و شیرها تمیز و بدون لک بودن. سرویس دهی بالاتر از هتل دو ستاره بود.
خیلی هتل تمیز و خوبی هست و نزدیک بازار هست
موقعیت عالی برخورد کارکنان بسیار عالی و محترمانه
در کل هتل خوبیه ،صبحانه سلف سرویس و اینترنت رایگان نامحدود ،پرسنل خوب و تمیزی و شیک بودن هتل نسبت به قیمت پرداختی کاملا مناسب و قابل تقدیره
عالی.ممنون از پیگیری ها
برخورد کمی ضعیف پذیرش... صبحانه ضعیف..اتاق خیلی خیلی کوچک بود...در کل هتلهای زیر ۴ستاره ایران عایق بندی صدایی نداره و این هتل هم مستثنا از این قضیه نیست... مینی بار به غیر از دو تا بطری آب چیزی نداشت...مدیریت این مجموعه میتونه کمی به روز تر و فعالتر باشه
از نظر مکانی در مکان بسیار خوبی از شهر قرار دارد.برخورد کارکنان آن بسیار حرفه ای و مناسب است همچنین رستوران بسیار شکیلی همراه با پخش موسیقی زنده را داراست
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل آپادانا بندر عباس

مهمانان هتل آپادانا بندر عباس در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل آپادانا بندر عباس از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید. برای مشاهده نظرات کلیک کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل آپادانا بندر عباس بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد. برای مقایسه قیمت و رزرو هتل کلیک کنید.

همه عکس‌ها و امکانات هتل آپادانا بندر عباس رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل آپادانا بندر عباس را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است. برای مشاهده کلیک کنید.