هتل الماس عباس آباد

عباس آباد، 10 کیلومتر بعد از متل قو، رو به روی پمپ بنزین
3.5
امتیاز کاربران
26
نظرات کاربران

معرفی هتل الماس عباس آباد

هتـل سه ستاره الماس در سال ۱۳۹۱ در منطقه بسیار زیبا و خوش آب و هوای عباس آباد در استان مازندران تاسیس شده است، این مجموعه به دلیل موقعیت مکـانی، محلی مناسب برای اقامت آن دسته از میهمانانی است که قصد بازدید از دریاچه ولشت و روستای دیدنی و تاریخـی کندلوس و روستاهـای ییلاقی و همچنیـن منطقه کلاردشت و جاده عباس آباد را دارند.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل الماس عباس آباد

الماس-اتاق دو تخته ماه عسل
اتاق دو تخته ماه عسل
هتل یار
315,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 اردیبهشت
شنبه
315,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
315,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
315,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
315,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
315,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
315,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
315,000
تومان
1 خرداد
شنبه
315,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
315,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
315,000
تومان
4 خرداد
سه شنبه
315,000
تومان
اقامت 24
315,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 اردیبهشت
شنبه
315,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
315,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
315,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
315,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
315,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
315,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
315,000
تومان
1 خرداد
شنبه
315,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
315,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
315,000
تومان
4 خرداد
سه شنبه
315,000
تومان
جاباما
325,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 اردیبهشت
شنبه
325,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
325,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
28 اردیبهشت
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
29 اردیبهشت
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
30 اردیبهشت
پنجشنبه
325,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
325,000
تومان
1 خرداد
شنبه
325,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
3 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
4 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
الماس-سوئیت یکخوابه دو نفره
سوئیت یکخوابه دو نفره
اقامت 24
555,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 اردیبهشت
شنبه
555,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
555,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
555,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
555,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
555,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
555,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
555,000
تومان
1 خرداد
شنبه
555,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
555,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
555,000
تومان
4 خرداد
سه شنبه
555,000
تومان
هتل یار
556,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 اردیبهشت
شنبه
556,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
556,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
556,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
556,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
556,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
556,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
556,000
تومان
1 خرداد
شنبه
556,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
556,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
556,000
تومان
4 خرداد
سه شنبه
556,000
تومان
الماس-سوئیت یکخوابه سه نفره (یک تخت دو نفره+یک سرویس اضافه)
سوئیت یکخوابه سه نفره (یک تخت دو نفره+یک سرویس اضافه)
اقامت 24
640,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 اردیبهشت
شنبه
640,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
640,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
640,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
640,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
640,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
640,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
640,000
تومان
1 خرداد
شنبه
640,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
640,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
640,000
تومان
4 خرداد
سه شنبه
640,000
تومان
هتل یار
640,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 اردیبهشت
شنبه
640,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
640,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
640,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
640,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
640,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
640,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
640,000
تومان
1 خرداد
شنبه
640,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
640,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
640,000
تومان
4 خرداد
سه شنبه
640,000
تومان
الماس-سوئیت یکخوابه چهارنفره رویال ( یک تخت دونفره+دو سرویس اضافه)
سوئیت یکخوابه چهارنفره رویال ( یک تخت دونفره+دو سرویس اضافه)
اقامت 24
725,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 اردیبهشت
شنبه
725,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
725,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
725,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
725,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
725,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
725,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
725,000
تومان
1 خرداد
شنبه
725,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
725,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
725,000
تومان
4 خرداد
سه شنبه
725,000
تومان
هتل یار
725,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 اردیبهشت
شنبه
725,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
725,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
725,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
725,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
725,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
725,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
725,000
تومان
1 خرداد
شنبه
725,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
725,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
725,000
تومان
4 خرداد
سه شنبه
725,000
تومان
الماس-سوئیت یکخوابه چهار نفره معمولی(یک تخت دونفره+دو سرویس اضافه)
سوئیت یکخوابه چهار نفره معمولی(یک تخت دونفره+دو سرویس اضافه)
هتل یار
660,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 اردیبهشت
شنبه
660,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
660,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
660,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
660,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
660,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
660,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
660,000
تومان
1 خرداد
شنبه
660,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
660,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
660,000
تومان
4 خرداد
سه شنبه
660,000
تومان
اقامت 24
660,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 اردیبهشت
شنبه
660,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
660,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
660,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
660,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
660,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
660,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
660,000
تومان
1 خرداد
شنبه
660,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
660,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
660,000
تومان
4 خرداد
سه شنبه
660,000
تومان
الماس-سوئیت یکخوابه پنج نفره (یک تخت دونفره+ سه سرویس اضافه)
سوئیت یکخوابه پنج نفره (یک تخت دونفره+ سه سرویس اضافه)
هتل یار
790,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 اردیبهشت
شنبه
790,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
790,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
790,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
790,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
790,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
790,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
790,000
تومان
1 خرداد
شنبه
790,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
790,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
790,000
تومان
4 خرداد
سه شنبه
790,000
تومان
اقامت 24
790,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 اردیبهشت
شنبه
790,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
790,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
790,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
790,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
790,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
790,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
790,000
تومان
1 خرداد
شنبه
790,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
790,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
790,000
تومان
4 خرداد
سه شنبه
790,000
تومان
الماس-سوئیت دوخوابه شش نفره (دو تخت دو نفره+ دو سرویس اضافه )
سوئیت دوخوابه شش نفره (دو تخت دو نفره+ دو سرویس اضافه )
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
25 اردیبهشت
شنبه
ظرفیت تکمیل
26 اردیبهشت
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
27 اردیبهشت
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
28 اردیبهشت
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
29 اردیبهشت
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
30 اردیبهشت
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
31 اردیبهشت
جمعه
ظرفیت تکمیل
1 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
2 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
3 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
4 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
الماس-سوئیت 7 نفره - دو خوابه - 2 تخت دبل - 1 کاناپه سینگل 1 کاناپه دبل
سوئیت 7 نفره - دو خوابه - 2 تخت دبل - 1 کاناپه سینگل 1 کاناپه دبل
هتل یار
887,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 اردیبهشت
شنبه
887,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
887,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
887,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
887,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
887,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
887,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
887,000
تومان
1 خرداد
شنبه
887,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
887,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
887,000
تومان
4 خرداد
سه شنبه
887,000
تومان

امکانات اتاق های هتل الماس عباس آباد

آسانسور
پارک کودک
جكوزی
سالن همايش
چايخانه سنتی
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
آتلیه
كتابخانه
سالن كنفرانس
مینی بار با هزینه
خدمات بیدار باش
خدمات تهيه بليط
رستوران بام
لباسشویی
زمین ورزشی
گیم نت
کپسول آتشنشانی در راهرو
اتاق تلفن (اپراتور)
تلویزیون در لابی
خدمات خانه داری
شبکه پخش فیلم
پذیرش 24 ساعته
ترانسفر برگشت با هزینه
ترانسفر رفت با هزینه
زنگ هشدار
پرینتر
تلفن در لابی
فكس
روم سرويس
اينترنت در لابی
كافی شاپ
خدمات باربري
خدمات پزشكي
خدمات خشکشویی
تلويزيون LCD در لابی
ساحل عمومی
سالن چند منظوره
سالن بيليارد
باغچه
كافی شاپ
سالن صبحانه خوری
آلاچيق بيرون از هتل
نمای خیابان
فكس
خدمات اتو
خدمات بيدار باش
خشکشویی
مبل
تلويزيون در لابی
لابی
سالن چند منظوره
صندوق امانات
Business Center
کپسول آتش‌نشانی در لابی
سالن جشن و مراسم و عروسی
اینترنت با سرعت بالا
پارکینگ سر پوشیده با ظرفیت محدود
خدمات نگهداری کودک
پرداخت ویزا و مسترکارت
سرویس حرم
بازی ویدئویی
رستوران سنتی
گشت نیم روزی
زمين تنيس
سالن بيليارد
پاركينگ
میز پینگ پنگ
نمازخانه
دستگاه خودپرداز
اینترنت در لابی
رستوران
سیستم تهویه مطبوع
سونا
استخر
تاکسی سرویس
پارکینگ
اعلام حریق
مبلمان
صندوق امانات
یخچال
تلویزیون
خشکشویی (لاندری)
آلاچیق
تبديل ارز
آژانس مسافرتی
مسلط به زبان انگليسی
سرویس فرنگی
سرویس بهداشتی ایرانی
فتوکپی
دستگاه واکس کفش
روزنامه
جعبه کمک های اولیه
ماساژ
وسایل بدنسازی
اتاق سیگار
مینی بار رایگان
کافی نت
خدمات برای معلولین
کپسول آتش نشانی
حمام
اینترنت در قسمت لابی
فروشگاه
آرایشگاه
بیلیارد
سوئیت
تلفن در اتاق
کافی شاپ
اینترنت
مرکز خرید
لابی
تالار پذیرایی
اطفای حریق
اتاق بازی
پله اضطراری
ماساژ غیررایگان
اینترنت رایگان و محدود در لابی
تلفن
ساحل اختصاصی
سالن ورزشی
فضای سبز
خدمات تور
اتاق چمدان
نمای دريا

آدرس هتل الماس عباس آباد روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل الماس عباس آباد

(26 نظر)
نقاط قوت:
خیلی معمولی بود
نقاط ضعف:
معمولی بود
تمیز وپاکیزه وکنار دریا ودنج بود
از نظر تمیزی وموقعیت مکانی وبرخورد کارکنان عالی بود باتشکر
نقاط قوت:
خوب و قابل قبول بود
نقاط ضعف:
مورد خاصی مشاهده نشد اما میتونه بهتر هم باشه
ای کاش ناهار و شام هم داشتن ای کاش امکان رفتن به محوطه ساحل بدون خروج از هتل هم بود ای کاش خدمات ماساژ هم فعال بود
نقاط قوت:
همه چی خیلی عالی و مثبت بود
نقاط ضعف:
دیده نشد
اتاقی که ما اقامت داشتیم خیلی بزرگ بود نظافت معمولی بود صبحانه خیلی ساده معمولی بود ولی ساحل اختصاصی خوب وتمیزی داشت دسترسی به دریا عالی بود کنار دریا آلاچیق اختصاصی برآی مهمانان بود در مجموعه هتل بدی نیست
هتل تميزي بود ساحل خيلي تميز و خوب و خلوتي داشت فقط صبحانه اش خوب نبود بقيه موارد خيلي خوب بود
نقاط قوت:
ساحل اختصاصی،آرامش بی نظیر
نقاط ضعف:
رستوران و کافی شاپ هتل تعطیل بود
نقاط قوت:
فوق العاده عالی بود
نقاط ضعف:
اصلا نکته منفی وجود نداشت در این هتل
با توجه به سن هتل و تجربه ی سه سال پیش از اقامت در این هتل داشتم،بهتر میدونم که هتل یه بازسازی جزیی انجام بده،مثلا درب سرویس های بهداشتی پوسیده شده بود،تخت ها شکستگی داشتند ولی در کل محیط تمیز و آرامی داره فقط برای رسیدن به حد مطلوب گذشته،نیاز به بازسازی داره
نقاط قوت:
راضی بودیم
نقاط ضعف:
نداشت
رفتار پرسنل و نظافت کلی خوب بود
نقاط قوت:
نسبت به قیمت خوب بود نظافت و موقعیت
نقاط ضعف:
چیزی دیده نشد
نقاط قوت:
تمیزی اتاق ، رستوران و فضای باز و لابی ، ساحلی بودن و چشم انداز عالی رو به دریا و قیمت نسبتاً مناسب
نقاط ضعف:
نداشتن اینترنت وای فای در اتاقها
نقاط قوت:
پرسنل خوب و خوش برخورد
نقاط ضعف:
همه امکانات بهداشتی را داشت بغیر از مسواک یکبار مصرف استفاده از دمپایی یکبار بهداستی تر از دمپایی پلاستیکی است.
من در انتهایمهر97 رفتم به مدت دوشب.بد نبود.
در کل نسبت به قیمت خوب بود ولی رستوران هتل در این فصل تعطیل بود
در کل همه چیز در سطح متوسط
در کل همه چیز در سطح متوسط...
هتل عالی برای انواع سفر ها .اتاق عالی .رستوران با غذا های خوب و نسبت ب ستاره هاش خیلی هتل خوبیه ما با تور رفتیم
بسیار خوب به نسبت قیمت
نقاط قوت:
اتاقهای خوب و تمیز. استفاده راحت از دریا.
نقاط ضعف:
نور راهروها مناسب نبود.
با اینکه هتل تازه تاسیسی هست اما بهداشت و تمیزی هتل در حد بالایی نبود... در زمان اقامت ما هنوز ساختمان هتل کامل نبود و مثلا برای رفتن به پارکینگ هتل باید از هتل خارج میشدیم و آسانسور تا پارکینگ نمیرفت...حیاط هتل رسیدگی میخواهد و باغچه ها پر از علفای هرز بودن... میتونه هتل خیلی خوبی بشه اگه رسیدگی شود....
با اینکه هتل تازه تاسیسی هست اما بهداشت و تمیزی هتل در حد بالایی نبود... در زمان اقامت ما هنوز ساختمان هتل کامل نبود و مثلا برای رفتن به پارکینگ هتل باید از هتل خارج میشدیم و آسانسور تا پارکینگ نمیرفت...حیاط هتل رسیدگی میخواهد و باغچه ها پر از علفای هرز بودن... میتونه هتل خیلی خوبی بشه اگه رسیدگی شود.......
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل الماس عباس آباد

مهمانان هتل الماس عباس آباد در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل الماس عباس آباد از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل الماس عباس آباد بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل الماس عباس آباد رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل الماس عباس آباد را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.