هتل الماس عباس آباد

عباس آباد، 10 کیلومتر بعد از متل قو، رو به روی پمپ بنزین
3.5
امتیاز کاربران
33
نظرات کاربران

معرفی هتل الماس عباس آباد

هتـل سه ستاره الماس در سال ۱۳۹۱ در منطقه بسیار زیبا و خوش آب و هوای عباس آباد در استان مازندران تاسیس شده است، این مجموعه به دلیل موقعیت مکـانی، محلی مناسب برای اقامت آن دسته از میهمانانی است که قصد بازدید از دریاچه ولشت و روستای دیدنی و تاریخـی کندلوس و روستاهـای ییلاقی و همچنیـن منطقه کلاردشت و جاده عباس آباد را دارند.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل الماس عباس آباد

ظرفیت 2 نفر

سوئیت ماه عسل
علاءالدین
319,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
319,000
تومان
9 بهمن
شنبه
319,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
319,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
319,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
319,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
319,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
319,000
تومان
15 بهمن
جمعه
319,000
تومان
16 بهمن
شنبه
319,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
319,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
319,000
تومان
سوئیت دو نفره
علاءالدین
561,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
561,000
تومان
9 بهمن
شنبه
561,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
561,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
561,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
561,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
561,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
561,000
تومان
15 بهمن
جمعه
561,000
تومان
16 بهمن
شنبه
561,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
561,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
561,000
تومان
اتاق دو تخته ماه عسل
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
325,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
325,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
325,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
325,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
325,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
325,000
تومان
15 بهمن
جمعه
325,000
تومان
16 بهمن
شنبه
325,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
325,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
325,000
تومان
اتاق ماه عسل - دبل
هتل یار
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
325,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
325,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
325,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
325,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
325,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
325,000
تومان
15 بهمن
جمعه
325,000
تومان
16 بهمن
شنبه
325,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
325,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
325,000
تومان
سوئیت 2 نفره - یک خوابه - دبل
هتل یار
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
565,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
565,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
565,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
565,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
565,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
565,000
تومان
15 بهمن
جمعه
565,000
تومان
16 بهمن
شنبه
565,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
565,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
565,000
تومان
سوئیت یکخوابه دو نفره
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
566,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
566,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
566,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
566,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
566,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
566,000
تومان
15 بهمن
جمعه
566,000
تومان
16 بهمن
شنبه
566,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
566,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
566,000
تومان
دو تخته دابل
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
14 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
15 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
16 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
17 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
18 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
سوئیت یک خوابه دو تخته
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
14 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
15 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
16 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
17 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
18 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
ظرفیت 3 نفر

سوئیت سه نفره
علاءالدین
648,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
648,000
تومان
9 بهمن
شنبه
648,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
648,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
648,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
648,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
648,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
648,000
تومان
15 بهمن
جمعه
648,000
تومان
16 بهمن
شنبه
648,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
648,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
648,000
تومان
سوئیت یک خوابه سه نفره
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
14 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
15 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
16 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
17 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
18 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
سوئیت 3 نفره - یک خوابه - 1 تخت دبل - 1 کاناپه
هتل یار
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
650,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
650,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
650,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
650,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
650,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
650,000
تومان
15 بهمن
جمعه
650,000
تومان
16 بهمن
شنبه
650,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
650,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
650,000
تومان
سوئیت یکخوابه سه نفره (یک تخت دو نفره+یک سرویس اضافه)
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
650,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
650,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
650,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
650,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
650,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
650,000
تومان
15 بهمن
جمعه
650,000
تومان
16 بهمن
شنبه
650,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
650,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
650,000
تومان
ظرفیت 4 نفر

سوئیت چهار نفره
علاءالدین
668,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
668,000
تومان
9 بهمن
شنبه
668,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
668,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
668,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
668,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
668,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
668,000
تومان
15 بهمن
جمعه
668,000
تومان
16 بهمن
شنبه
668,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
668,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
668,000
تومان
سوئیت 4 نفره - یک خوابه - 1 تخت دبل - 1 کاناپه دبل
هتل یار
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
670,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
670,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
670,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
چهارشنبه
670,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
670,000
تومان
15 بهمن
جمعه
670,000
تومان
16 بهمن
شنبه
670,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
670,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
670,000
تومان
سوئیت 4 نفره - یک خوابه - بالکن دار، رو به دریا - 1 تخت دبل - 1 کاناپه دبل
هتل یار
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
735,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
735,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
735,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
چهارشنبه
735,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
735,000
تومان
15 بهمن
جمعه
735,000
تومان
16 بهمن
شنبه
735,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
735,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
735,000
تومان
سوئیت یکخوابه چهارنفره رویال ( یک تخت دونفره+دو سرویس اضافه)
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
735,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
735,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
735,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
735,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
735,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
735,000
تومان
15 بهمن
جمعه
735,000
تومان
16 بهمن
شنبه
735,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
735,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
735,000
تومان
سوئیت یکخوابه چهار نفره معمولی(یک تخت دونفره+دو سرویس اضافه)
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
670,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
670,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
670,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
670,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
670,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
670,000
تومان
15 بهمن
جمعه
670,000
تومان
16 بهمن
شنبه
670,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
670,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
670,000
تومان
سوئیت یک خوابه چهار نفره معمولی
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
14 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
15 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
16 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
17 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
18 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
سوئیت یک خوابه چهار نفره رویال
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
14 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
15 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
16 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
17 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
18 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
ظرفیت 5 نفر

سوئیت پنج نفره
علاءالدین
800,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
800,000
تومان
9 بهمن
شنبه
800,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
800,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
800,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
800,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
800,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
800,000
تومان
15 بهمن
جمعه
800,000
تومان
16 بهمن
شنبه
800,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
800,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
800,000
تومان
سوئیت یکخوابه پنج نفره (یک تخت دونفره+ سه سرویس اضافه)
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
800,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
800,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
800,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
800,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
800,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
800,000
تومان
15 بهمن
جمعه
800,000
تومان
16 بهمن
شنبه
800,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
800,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
800,000
تومان
سوئیت 5 نفره - یک خوابه - 1 تخت دبل - 1 کاناپه سینگل 1 کاناپه دبل
هتل یار
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
800,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
800,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
800,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
چهارشنبه
800,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
800,000
تومان
15 بهمن
جمعه
800,000
تومان
16 بهمن
شنبه
800,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
800,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
800,000
تومان
سوئیت یک خوابه پنج نفره
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
14 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
15 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
16 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
17 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
18 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
ظرفیت 6 نفر

سوئیت شش نفره
علاءالدین
866,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
866,000
تومان
9 بهمن
شنبه
866,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
866,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
866,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
866,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
866,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
866,000
تومان
15 بهمن
جمعه
866,000
تومان
16 بهمن
شنبه
866,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
866,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
866,000
تومان
سوئیت یکخوابه شش نفره(چهارتخته+دو سرویس اضافه)
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
865,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
865,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
865,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
865,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
865,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
865,000
تومان
15 بهمن
جمعه
865,000
تومان
16 بهمن
شنبه
865,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
865,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
865,000
تومان
سوئیت 6 نفره - یک خوابه - 1تخت دبل - 4تخت سینگل
هتل یار
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
865,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
865,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
865,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
چهارشنبه
865,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
865,000
تومان
15 بهمن
جمعه
865,000
تومان
16 بهمن
شنبه
865,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
865,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
865,000
تومان
سوئیت دو خوابه شش نفره
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
14 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
15 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
16 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
17 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
18 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
سوئیت دوخوابه شش نفره (دو تخت دو نفره+ دو سرویس اضافه )
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
14 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
15 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
16 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
17 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
18 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
ظرفیت 7 نفر

سوئیت 7 نفره - دو خوابه - 2 تخت دبل - 1 کاناپه سینگل 1 کاناپه دبل
هتل یار
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
895,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
895,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
895,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
چهارشنبه
895,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
895,000
تومان
15 بهمن
جمعه
895,000
تومان
16 بهمن
شنبه
895,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
895,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
895,000
تومان
سوئیت دو خوابه هفت نفره
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
14 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
15 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
16 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
17 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
18 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل

امکانات اتاق های هتل الماس عباس آباد

آسانسور
پارک کودک
جكوزی
سالن همايش
چايخانه سنتی
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
آتلیه
كتابخانه
سالن كنفرانس
مینی بار با هزینه
خدمات بیدار باش
خدمات تهيه بليط
رستوران بام
لباسشویی
زمین ورزشی
گیم نت
کپسول آتشنشانی در راهرو
اتاق تلفن (اپراتور)
تلویزیون در لابی
خدمات خانه داری
شبکه پخش فیلم
پذیرش 24 ساعته
ترانسفر برگشت با هزینه
ترانسفر رفت با هزینه
زنگ هشدار
پرینتر
تلفن در لابی
فكس
روم سرويس
اينترنت در لابی
كافی شاپ
خدمات باربري
خدمات پزشكي
خدمات خشکشویی
تلويزيون LCD در لابی
ساحل عمومی
سالن چند منظوره
سالن بيليارد
باغچه
كافی شاپ
سالن صبحانه خوری
آلاچيق بيرون از هتل
نمای خیابان
فكس
خدمات اتو
خدمات بيدار باش
خشکشویی
مبل
تلويزيون در لابی
لابی
سالن چند منظوره
صندوق امانات
Business Center
کپسول آتش‌نشانی در لابی
سالن جشن و مراسم و عروسی
اینترنت با سرعت بالا
پارکینگ سر پوشیده با ظرفیت محدود
خدمات نگهداری کودک
پرداخت ویزا و مسترکارت
سرویس حرم
بازی ویدئویی
رستوران سنتی
گشت نیم روزی
زمين تنيس
سالن بيليارد
پاركينگ
میز پینگ پنگ
نمازخانه
دستگاه خودپرداز
اینترنت در لابی
رستوران
سیستم تهویه مطبوع
سونا
استخر
تاکسی سرویس
پارکینگ
اعلام حریق
مبلمان
صندوق امانات
یخچال
تلویزیون
خشکشویی (لاندری)
آلاچیق
تبديل ارز
آژانس مسافرتی
مسلط به زبان انگليسی
سرویس فرنگی
سرویس بهداشتی ایرانی
فتوکپی
دستگاه واکس کفش
روزنامه
جعبه کمک های اولیه
ماساژ
وسایل بدنسازی
اتاق سیگار
مینی بار رایگان
کافی نت
خدمات برای معلولین
کپسول آتش نشانی
حمام
اینترنت در قسمت لابی
فروشگاه
آرایشگاه
بیلیارد
سوئیت
تلفن در اتاق
کافی شاپ
اینترنت
مرکز خرید
لابی
تالار پذیرایی
اطفای حریق
اتاق بازی
پله اضطراری
ماساژ غیررایگان
اینترنت رایگان و محدود در لابی
تلفن
ساحل اختصاصی
سالن ورزشی
فضای سبز
خدمات تور
اتاق چمدان
نمای دريا

آدرس هتل الماس عباس آباد روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل الماس عباس آباد

(33 نظر)
نقاط قوت:
اتاقهای تمیز و رفتار خوب پرسنل و صبحانه عالی و فاصله ۱۰ متری تا ساحل
نقاط ضعف:
نداشتن سینک ظرفشویی نداشتن آشپزخانه نداشتن توالت اسلامی نداشتن گاز جهت گرم کردن غذا
بسیار بسیار بد بود به همه دوستانم سفارش کردم که اصلا به این هتل نروند
نقاط قوت:
ما یک شب در ابان ۱۴۰۰ اقامت داشتیم نسبت به مبلغ و ستاره هتل قابل قبول بود،خصوصا اتاقمون سرد بود که مدیرداخلی با نهایت حوصله مشکل رو حل کرد و چند تا هیتر برقی بهمون داد،اتاقها بزرگ و امکانات داخلیش هم مناسب بود
نقاط ضعف:
ما یک شب در ابان ۱۴۰۰ اقامت داشتیم نسبت به مبلغ و ستاره هتل قابل قبول بود،خصوصا اتاقمون سرد بود که مدیرداخلی با نهایت حوصله مشکل رو حل کرد و چند تا هیتر برقی بهمون داد،اتاقها بزرگ و امکانات داخلیش هم مناسب بود
در مجموع به عنوان یک هتل سه ستاره توصیه میکنم ضمنا محوطه و دسترسی بسیار زیبایی به دریا دارد
بسيار گرم بود. كولر خراب شد
نقاط قوت:
موقعیت هتل که به دریا دسترسی داره خیلی خوبه ، برخورد پرسنل هم‌ مناسب بود
نقاط ضعف:
کمترین خدماتی که واسه هر اتاق واجبه مثل آب معدنی مثل نظافت روزانه و خالی کردن زباله ها وجود نداشت ،صبحونه خیلی دیر تحویل داده میشد ، بخاطر کمبود نیرو نظافت انجام‌نمیشد در طول اقامت ، هزینه آب معدنی که روزانه موظف هستن بدن به مسافر ها رو میگرفتن .
نقاط قوت:
قیمت مناسب و امکانات خوب .مرسی از هتل الماس
نقاط ضعف:
قیمت مناسب و امکانات خوب .مرسی از هتل الماس
نقاط قوت:
رفتار کارکنان خوب است حیاط زیبا وویوساحل از اتاق ها عالی بود
نقاط ضعف:
فرش وموکت اتاق باوجود تیرگی رنگ ،کثیف بود میز مبل خیلی کهنه وداغون بود روشنایی اتاق بسیار کم است اسانسور وراهروها بصورت دائم تمیز نمیشد وحتی لازم به تذکر شفاهی بود کارکنان با وجود کرونا از زدن ماسک خودداری میکردند شیشه تراس وپنجره ها مدتها تمیز نشده بود
نقاط قوت:
با توجه به سه ستاره بودن هتل، از اقامت در اونجا واقعا لذت بردیم. برخورد بسیار خوب و محترمانه پرسنل باعث شد برای دفعات بعد هم رو این هتل حساب کنیم. صبحانه نسبتا خوبی داره و موقعیت هتل بسیار مطلوب هستش.
نقاط ضعف:
با توجه به سه ستاره بودن هتل، از اقامت در اونجا واقعا لذت بردیم. برخورد بسیار خوب و محترمانه پرسنل باعث شد برای دفعات بعد هم رو این هتل حساب کنیم. صبحانه نسبتا خوبی داره و موقعیت هتل بسیار مطلوب هستش.
محوطه هتل، برای بازی و نشستن عالیه. رو به دریا هست. ما سه شب اونجا بودیم اما فضا اینقدر خوب بود که دوست داریم هر شب رو اونجا بگذرونیم. 😍
نقاط قوت:
لابي ورستورانش خوب بود
نقاط ضعف:
خيلي فرسوده وقديميه متاسفانه به نسبت هتل ٥ ستاره هاي تهران فكركنم رده اخرراداشته باشه ازتجهيزات مسافر تواتاق خيلي كسر كردن به عبارتي اصلا نزاشتن ( مسواك - خميردندان . دستمال و...
صبحانه ساده
نقاط قوت:
موقعیت مکانی
نقاط ضعف:
امکانات پذیرایی فوق العاده ضعیف به نسبت مبلغ دریافتی و درقیاس با هتلهای مشابه در استانهای دیگر ایران
تمیز وپاکیزه وکنار دریا ودنج بود
نقاط قوت:
خوب و قابل قبول بود
نقاط ضعف:
مورد خاصی مشاهده نشد اما میتونه بهتر هم باشه
نقاط قوت:
همه چی خیلی عالی و مثبت بود
نقاط ضعف:
دیده نشد
اتاقی که ما اقامت داشتیم خیلی بزرگ بود نظافت معمولی بود صبحانه خیلی ساده معمولی بود ولی ساحل اختصاصی خوب وتمیزی داشت دسترسی به دریا عالی بود کنار دریا آلاچیق اختصاصی برآی مهمانان بود در مجموعه هتل بدی نیست
نقاط قوت:
ساحل اختصاصی،آرامش بی نظیر
نقاط ضعف:
رستوران و کافی شاپ هتل تعطیل بود
نقاط قوت:
فوق العاده عالی بود
نقاط ضعف:
اصلا نکته منفی وجود نداشت در این هتل
با توجه به سن هتل و تجربه ی سه سال پیش از اقامت در این هتل داشتم،بهتر میدونم که هتل یه بازسازی جزیی انجام بده،مثلا درب سرویس های بهداشتی پوسیده شده بود،تخت ها شکستگی داشتند ولی در کل محیط تمیز و آرامی داره فقط برای رسیدن به حد مطلوب گذشته،نیاز به بازسازی داره
نقاط قوت:
راضی بودیم
نقاط ضعف:
نداشت
رفتار پرسنل و نظافت کلی خوب بود
نقاط قوت:
نسبت به قیمت خوب بود نظافت و موقعیت
نقاط ضعف:
چیزی دیده نشد
نقاط قوت:
تمیزی اتاق ، رستوران و فضای باز و لابی ، ساحلی بودن و چشم انداز عالی رو به دریا و قیمت نسبتاً مناسب
نقاط ضعف:
نداشتن اینترنت وای فای در اتاقها
نقاط قوت:
پرسنل خوب و خوش برخورد
نقاط ضعف:
همه امکانات بهداشتی را داشت بغیر از مسواک یکبار مصرف استفاده از دمپایی یکبار بهداستی تر از دمپایی پلاستیکی است.
نظافت رختخوابها و تمیزی اتاقها خیلی خوب نبود
در کل همه چیز در سطح متوسط
در کل همه چیز در سطح متوسط...
هتل عالی برای انواع سفر ها .اتاق عالی .رستوران با غذا های خوب و نسبت ب ستاره هاش خیلی هتل خوبیه ما با تور رفتیم
نقاط قوت:
اتاقهای خوب و تمیز. استفاده راحت از دریا.
نقاط ضعف:
نور راهروها مناسب نبود.
با اینکه هتل تازه تاسیسی هست اما بهداشت و تمیزی هتل در حد بالایی نبود... در زمان اقامت ما هنوز ساختمان هتل کامل نبود و مثلا برای رفتن به پارکینگ هتل باید از هتل خارج میشدیم و آسانسور تا پارکینگ نمیرفت...حیاط هتل رسیدگی میخواهد و باغچه ها پر از علفای هرز بودن... میتونه هتل خیلی خوبی بشه اگه رسیدگی شود....
با اینکه هتل تازه تاسیسی هست اما بهداشت و تمیزی هتل در حد بالایی نبود... در زمان اقامت ما هنوز ساختمان هتل کامل نبود و مثلا برای رفتن به پارکینگ هتل باید از هتل خارج میشدیم و آسانسور تا پارکینگ نمیرفت...حیاط هتل رسیدگی میخواهد و باغچه ها پر از علفای هرز بودن... میتونه هتل خیلی خوبی بشه اگه رسیدگی شود.......
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل الماس عباس آباد

مهمانان هتل الماس عباس آباد در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل الماس عباس آباد از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل الماس عباس آباد بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل الماس عباس آباد رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل الماس عباس آباد را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.