هتل الماس عباس آباد

عباس آباد، 10 کیلومتر بعد از متل قو، رو به روی پمپ بنزین
3.5
امتیاز کاربران
26
نظرات کاربران

معرفی هتل الماس عباس آباد

هتـل سه ستاره الماس در سال ۱۳۹۱ در منطقه بسیار زیبا و خوش آب و هوای عباس آباد در استان مازندران تاسیس شده است، این مجموعه به دلیل موقعیت مکـانی، محلی مناسب برای اقامت آن دسته از میهمانانی است که قصد بازدید از دریاچه ولشت و روستای دیدنی و تاریخـی کندلوس و روستاهـای ییلاقی و همچنیـن منطقه کلاردشت و جاده عباس آباد را دارند.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل الماس عباس آباد

الماس-اتاق دو تخته ماه عسل
اتاق دو تخته ماه عسل
هتل یار
250,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
10 آذر
دوشنبه
250,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
250,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
250,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
250,000
تومان
14 آذر
جمعه
250,000
تومان
15 آذر
شنبه
250,000
تومان
16 آذر
یکشنبه
250,000
تومان
17 آذر
دوشنبه
250,000
تومان
18 آذر
سه شنبه
250,000
تومان
19 آذر
چهارشنبه
250,000
تومان
20 آذر
پنجشنبه
250,000
تومان
اقامت 24
255,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
10 آذر
دوشنبه
255,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
255,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
255,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
255,000
تومان
14 آذر
جمعه
255,000
تومان
15 آذر
شنبه
255,000
تومان
16 آذر
یکشنبه
255,000
تومان
17 آذر
دوشنبه
255,000
تومان
18 آذر
سه شنبه
255,000
تومان
19 آذر
چهارشنبه
255,000
تومان
20 آذر
پنجشنبه
255,000
تومان
علاءالدین
260,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
10 آذر
دوشنبه
260,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
260,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
260,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
260,000
تومان
14 آذر
جمعه
260,000
تومان
15 آذر
شنبه
260,000
تومان
16 آذر
یکشنبه
260,000
تومان
17 آذر
دوشنبه
260,000
تومان
18 آذر
سه شنبه
260,000
تومان
19 آذر
چهارشنبه
260,000
تومان
20 آذر
پنجشنبه
260,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
10 آذر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
11 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
12 آذر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
13 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
14 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
15 آذر
شنبه
ظرفیت تکمیل
16 آذر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
17 آذر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
18 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
19 آذر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
20 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
الماس-سوئیت یکخوابه دو نفره
سوئیت یکخوابه دو نفره
هتل یار
330,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
10 آذر
دوشنبه
330,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
330,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
330,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
330,000
تومان
14 آذر
جمعه
330,000
تومان
15 آذر
شنبه
330,000
تومان
16 آذر
یکشنبه
330,000
تومان
17 آذر
دوشنبه
330,000
تومان
18 آذر
سه شنبه
330,000
تومان
19 آذر
چهارشنبه
330,000
تومان
20 آذر
پنجشنبه
330,000
تومان
اقامت 24
330,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
10 آذر
دوشنبه
330,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
330,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
330,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
330,000
تومان
14 آذر
جمعه
330,000
تومان
15 آذر
شنبه
330,000
تومان
16 آذر
یکشنبه
330,000
تومان
17 آذر
دوشنبه
330,000
تومان
18 آذر
سه شنبه
330,000
تومان
19 آذر
چهارشنبه
330,000
تومان
20 آذر
پنجشنبه
330,000
تومان
علاءالدین
340,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
10 آذر
دوشنبه
340,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
340,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
340,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
340,000
تومان
14 آذر
جمعه
340,000
تومان
15 آذر
شنبه
340,000
تومان
16 آذر
یکشنبه
340,000
تومان
17 آذر
دوشنبه
340,000
تومان
18 آذر
سه شنبه
340,000
تومان
19 آذر
چهارشنبه
340,000
تومان
20 آذر
پنجشنبه
340,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
10 آذر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
11 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
12 آذر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
13 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
14 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
15 آذر
شنبه
ظرفیت تکمیل
16 آذر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
17 آذر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
18 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
19 آذر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
20 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
الماس-سوئیت یکخوابه سه نفره (یک تخت دو نفره+یک سرویس اضافه)
سوئیت یکخوابه سه نفره (یک تخت دو نفره+یک سرویس اضافه)
هتل یار
390,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
10 آذر
دوشنبه
390,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
390,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
390,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
390,000
تومان
14 آذر
جمعه
390,000
تومان
15 آذر
شنبه
390,000
تومان
16 آذر
یکشنبه
390,000
تومان
17 آذر
دوشنبه
390,000
تومان
18 آذر
سه شنبه
390,000
تومان
19 آذر
چهارشنبه
390,000
تومان
20 آذر
پنجشنبه
390,000
تومان
اقامت 24
395,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
10 آذر
دوشنبه
395,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
395,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
395,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
395,000
تومان
14 آذر
جمعه
395,000
تومان
15 آذر
شنبه
395,000
تومان
16 آذر
یکشنبه
395,000
تومان
17 آذر
دوشنبه
395,000
تومان
18 آذر
سه شنبه
395,000
تومان
19 آذر
چهارشنبه
395,000
تومان
20 آذر
پنجشنبه
395,000
تومان
علاءالدین
400,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
10 آذر
دوشنبه
400,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
400,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
400,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
400,000
تومان
14 آذر
جمعه
400,000
تومان
15 آذر
شنبه
400,000
تومان
16 آذر
یکشنبه
400,000
تومان
17 آذر
دوشنبه
400,000
تومان
18 آذر
سه شنبه
400,000
تومان
19 آذر
چهارشنبه
400,000
تومان
20 آذر
پنجشنبه
400,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
10 آذر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
11 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
12 آذر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
13 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
14 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
15 آذر
شنبه
ظرفیت تکمیل
16 آذر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
17 آذر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
18 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
19 آذر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
20 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
الماس-سوئیت یکخوابه چهارنفره رویال ( یک تخت دونفره+دو سرویس اضافه)
سوئیت یکخوابه چهارنفره رویال ( یک تخت دونفره+دو سرویس اضافه)
هتل یار
450,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
10 آذر
دوشنبه
450,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
450,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
450,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
450,000
تومان
14 آذر
جمعه
450,000
تومان
15 آذر
شنبه
450,000
تومان
16 آذر
یکشنبه
450,000
تومان
17 آذر
دوشنبه
450,000
تومان
18 آذر
سه شنبه
450,000
تومان
19 آذر
چهارشنبه
450,000
تومان
20 آذر
پنجشنبه
450,000
تومان
اقامت 24
455,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
10 آذر
دوشنبه
455,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
455,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
455,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
455,000
تومان
14 آذر
جمعه
455,000
تومان
15 آذر
شنبه
455,000
تومان
16 آذر
یکشنبه
455,000
تومان
17 آذر
دوشنبه
455,000
تومان
18 آذر
سه شنبه
455,000
تومان
19 آذر
چهارشنبه
455,000
تومان
20 آذر
پنجشنبه
455,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
10 آذر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
11 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
12 آذر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
13 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
14 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
15 آذر
شنبه
ظرفیت تکمیل
16 آذر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
17 آذر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
18 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
19 آذر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
20 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
الماس-سوئیت یکخوابه چهار نفره معمولی(یک تخت دونفره+دو سرویس اضافه)
سوئیت یکخوابه چهار نفره معمولی(یک تخت دونفره+دو سرویس اضافه)
هتل یار
420,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
10 آذر
دوشنبه
420,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
420,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
420,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
420,000
تومان
14 آذر
جمعه
420,000
تومان
15 آذر
شنبه
420,000
تومان
16 آذر
یکشنبه
420,000
تومان
17 آذر
دوشنبه
420,000
تومان
18 آذر
سه شنبه
420,000
تومان
19 آذر
چهارشنبه
420,000
تومان
20 آذر
پنجشنبه
420,000
تومان
اقامت 24
425,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
10 آذر
دوشنبه
425,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
425,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
425,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
425,000
تومان
14 آذر
جمعه
425,000
تومان
15 آذر
شنبه
425,000
تومان
16 آذر
یکشنبه
425,000
تومان
17 آذر
دوشنبه
425,000
تومان
18 آذر
سه شنبه
425,000
تومان
19 آذر
چهارشنبه
425,000
تومان
20 آذر
پنجشنبه
425,000
تومان
علاءالدین
430,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
10 آذر
دوشنبه
430,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
430,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
430,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
430,000
تومان
14 آذر
جمعه
430,000
تومان
15 آذر
شنبه
430,000
تومان
16 آذر
یکشنبه
430,000
تومان
17 آذر
دوشنبه
430,000
تومان
18 آذر
سه شنبه
430,000
تومان
19 آذر
چهارشنبه
430,000
تومان
20 آذر
پنجشنبه
430,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
10 آذر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
11 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
12 آذر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
13 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
14 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
15 آذر
شنبه
ظرفیت تکمیل
16 آذر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
17 آذر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
18 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
19 آذر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
20 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
الماس-سوئیت یکخوابه پنج نفره (یک تخت دونفره+ سه سرویس اضافه)
سوئیت یکخوابه پنج نفره (یک تخت دونفره+ سه سرویس اضافه)
هتل یار
470,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
10 آذر
دوشنبه
470,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
470,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
470,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
470,000
تومان
14 آذر
جمعه
470,000
تومان
15 آذر
شنبه
470,000
تومان
16 آذر
یکشنبه
470,000
تومان
17 آذر
دوشنبه
470,000
تومان
18 آذر
سه شنبه
470,000
تومان
19 آذر
چهارشنبه
470,000
تومان
20 آذر
پنجشنبه
470,000
تومان
اقامت 24
470,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
10 آذر
دوشنبه
470,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
470,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
470,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
470,000
تومان
14 آذر
جمعه
470,000
تومان
15 آذر
شنبه
470,000
تومان
16 آذر
یکشنبه
470,000
تومان
17 آذر
دوشنبه
470,000
تومان
18 آذر
سه شنبه
470,000
تومان
19 آذر
چهارشنبه
470,000
تومان
20 آذر
پنجشنبه
470,000
تومان
علاءالدین
480,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
10 آذر
دوشنبه
480,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
480,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
480,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
480,000
تومان
14 آذر
جمعه
480,000
تومان
15 آذر
شنبه
480,000
تومان
16 آذر
یکشنبه
480,000
تومان
17 آذر
دوشنبه
480,000
تومان
18 آذر
سه شنبه
480,000
تومان
19 آذر
چهارشنبه
480,000
تومان
20 آذر
پنجشنبه
480,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
10 آذر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
11 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
12 آذر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
13 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
14 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
15 آذر
شنبه
ظرفیت تکمیل
16 آذر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
17 آذر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
18 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
19 آذر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
20 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
الماس-سوئیت دوخوابه هفت نفره (دو تخت دو نفره+ سه سرویس اضافه)
سوئیت دوخوابه هفت نفره (دو تخت دو نفره+ سه سرویس اضافه)
اقامت 24
550,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
10 آذر
دوشنبه
550,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
550,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
550,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
550,000
تومان
14 آذر
جمعه
550,000
تومان
15 آذر
شنبه
550,000
تومان
16 آذر
یکشنبه
550,000
تومان
17 آذر
دوشنبه
550,000
تومان
18 آذر
سه شنبه
550,000
تومان
19 آذر
چهارشنبه
550,000
تومان
20 آذر
پنجشنبه
550,000
تومان
الماس-سوئیت دوخوابه شش نفره (دو تخت دو نفره+ دو سرویس اضافه )
سوئیت دوخوابه شش نفره (دو تخت دو نفره+ دو سرویس اضافه )
هتل یار
510,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
10 آذر
دوشنبه
510,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
510,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
510,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
510,000
تومان
14 آذر
جمعه
510,000
تومان
15 آذر
شنبه
510,000
تومان
16 آذر
یکشنبه
510,000
تومان
17 آذر
دوشنبه
510,000
تومان
18 آذر
سه شنبه
510,000
تومان
19 آذر
چهارشنبه
510,000
تومان
20 آذر
پنجشنبه
510,000
تومان
اقامت 24
515,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
10 آذر
دوشنبه
515,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
515,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
515,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
515,000
تومان
14 آذر
جمعه
515,000
تومان
15 آذر
شنبه
515,000
تومان
16 آذر
یکشنبه
515,000
تومان
17 آذر
دوشنبه
515,000
تومان
18 آذر
سه شنبه
515,000
تومان
19 آذر
چهارشنبه
515,000
تومان
20 آذر
پنجشنبه
515,000
تومان
علاءالدین
550,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
10 آذر
دوشنبه
550,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
550,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
550,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
550,000
تومان
14 آذر
جمعه
550,000
تومان
15 آذر
شنبه
550,000
تومان
16 آذر
یکشنبه
550,000
تومان
17 آذر
دوشنبه
550,000
تومان
18 آذر
سه شنبه
550,000
تومان
19 آذر
چهارشنبه
550,000
تومان
20 آذر
پنجشنبه
550,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
10 آذر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
11 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
12 آذر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
13 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
14 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
15 آذر
شنبه
ظرفیت تکمیل
16 آذر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
17 آذر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
18 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
19 آذر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
20 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
الماس-سوئیت 7 نفره - دو خوابه - 2 تخت دبل - 1 کاناپه سینگل 1 کاناپه دبل
سوئیت 7 نفره - دو خوابه - 2 تخت دبل - 1 کاناپه سینگل 1 کاناپه دبل
هتل یار
540,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
10 آذر
دوشنبه
540,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
540,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
540,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
540,000
تومان
14 آذر
جمعه
540,000
تومان
15 آذر
شنبه
540,000
تومان
16 آذر
یکشنبه
540,000
تومان
17 آذر
دوشنبه
540,000
تومان
18 آذر
سه شنبه
540,000
تومان
19 آذر
چهارشنبه
540,000
تومان
20 آذر
پنجشنبه
540,000
تومان

امکانات اتاق های هتل الماس عباس آباد

آسانسور
خدمات تهيه بليط
خدمات پزشكي
کپسول آتشنشانی در راهرو
خدمات باربري
جكوزی
سالن همايش
چايخانه سنتی
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
آتلیه
كتابخانه
سالن كنفرانس
آژانس مسافرتي
مینی بار با هزینه
خدمات بیدار باش
رستوران بام
سالن بيليارد
سرویس بهداشتی ایرانی در لابی
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
شبکه پخش فیلم
خدمات خانه داری
تلویزیون در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی در طبقات
لباسشویی
اتاق تلفن (اپراتور)
سرویس بهداشتی فرنگی در لابی
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
سرویس بهداشتی فرنگی در طبقات
سالن چند منظوره
زمين تنيس
پرینتر
آلاچيق بيرون از هتل
خدمات بيدار باش
خدمات اتو
فكس
سرویس بهداشتی فرنگی در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی در لابی
نمای خیابان
خدمات تهيه بليط
مبل
سالن صبحانه خوری
كافی شاپ
باغچه
سالن بيليارد
سالن چند منظوره
ساحل عمومی
خشکشویی
تلويزيون در لابی
گشت نیم روزی
اینترنت با سرعت بالا
رستوران سنتی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
پارکینگ سر پوشیده با ظرفیت محدود
سالن جشن و مراسم و عروسی
تلويزيون LCD در لابی
کپسول آتش‌نشانی در لابی
Business Center
پاركينگ
صندوق امانات
لابی
اينترنت در لابی
زنگ هشدار
تلفن در لابی
نمازخانه
اینترنت در لابی
پارکینگ
تاکسی سرویس
استخر
سونا
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
جعبه کمک های اولیه
آلاچیق
ماساژ
تالار پذیرایی
اتاق چمدان
خدمات تور
روزنامه
اعلام حریق
سالن ورزشی
دستگاه واکس کفش
فتوکپی
مسلط به زبان انگليسی
روم سرويس
تبديل ارز
سرویس بهداشتی فرنگی
خشکشویی (لاندری)
دستگاه خودپرداز
تلویزیون
یخچال
صندوق امانات
مبلمان
فضای سبز
ساحل اختصاصی
فكس
مینی بار رایگان
فروشگاه
اینترنت در قسمت لابی
حمام
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
کافی نت
وسایل بدنسازی
بیلیارد
میز پینگ پنگ
خدمات خشکشویی
پاركينگ
كافی شاپ
اينترنت در لابی
آرایشگاه
سوئیت
تلفن
اطفای حریق
اینترنت رایگان و محدود در لابی
ماساژ غیررایگان
پله اضطراری
اتاق بازی
سرویس بهداشتی ایرانی
لابی
تلفن در اتاق
اتاق سیگار
مرکز خرید
اینترنت
سرویس فرنگی
سرویس ایرانی
کافی شاپ
نمای دريا

آدرس هتل الماس عباس آباد روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل الماس عباس آباد

(26 نظر)
نقاط قوت:
خیلی معمولی بود
نقاط ضعف:
معمولی بود
تمیز وپاکیزه وکنار دریا ودنج بود
از نظر تمیزی وموقعیت مکانی وبرخورد کارکنان عالی بود باتشکر
نقاط قوت:
خوب و قابل قبول بود
نقاط ضعف:
مورد خاصی مشاهده نشد اما میتونه بهتر هم باشه
ای کاش ناهار و شام هم داشتن ای کاش امکان رفتن به محوطه ساحل بدون خروج از هتل هم بود ای کاش خدمات ماساژ هم فعال بود
نقاط قوت:
همه چی خیلی عالی و مثبت بود
نقاط ضعف:
دیده نشد
اتاقی که ما اقامت داشتیم خیلی بزرگ بود نظافت معمولی بود صبحانه خیلی ساده معمولی بود ولی ساحل اختصاصی خوب وتمیزی داشت دسترسی به دریا عالی بود کنار دریا آلاچیق اختصاصی برآی مهمانان بود در مجموعه هتل بدی نیست
هتل تميزي بود ساحل خيلي تميز و خوب و خلوتي داشت فقط صبحانه اش خوب نبود بقيه موارد خيلي خوب بود
نقاط قوت:
ساحل اختصاصی،آرامش بی نظیر
نقاط ضعف:
رستوران و کافی شاپ هتل تعطیل بود
نقاط قوت:
فوق العاده عالی بود
نقاط ضعف:
اصلا نکته منفی وجود نداشت در این هتل
با توجه به سن هتل و تجربه ی سه سال پیش از اقامت در این هتل داشتم،بهتر میدونم که هتل یه بازسازی جزیی انجام بده،مثلا درب سرویس های بهداشتی پوسیده شده بود،تخت ها شکستگی داشتند ولی در کل محیط تمیز و آرامی داره فقط برای رسیدن به حد مطلوب گذشته،نیاز به بازسازی داره
نقاط قوت:
راضی بودیم
نقاط ضعف:
نداشت
رفتار پرسنل و نظافت کلی خوب بود
نقاط قوت:
نسبت به قیمت خوب بود نظافت و موقعیت
نقاط ضعف:
چیزی دیده نشد
نقاط قوت:
تمیزی اتاق ، رستوران و فضای باز و لابی ، ساحلی بودن و چشم انداز عالی رو به دریا و قیمت نسبتاً مناسب
نقاط ضعف:
نداشتن اینترنت وای فای در اتاقها
نقاط قوت:
پرسنل خوب و خوش برخورد
نقاط ضعف:
همه امکانات بهداشتی را داشت بغیر از مسواک یکبار مصرف استفاده از دمپایی یکبار بهداستی تر از دمپایی پلاستیکی است.
من در انتهایمهر97 رفتم به مدت دوشب.بد نبود.
در کل نسبت به قیمت خوب بود ولی رستوران هتل در این فصل تعطیل بود
در کل همه چیز در سطح متوسط
در کل همه چیز در سطح متوسط...
هتل عالی برای انواع سفر ها .اتاق عالی .رستوران با غذا های خوب و نسبت ب ستاره هاش خیلی هتل خوبیه ما با تور رفتیم
بسیار خوب به نسبت قیمت
نقاط قوت:
اتاقهای خوب و تمیز. استفاده راحت از دریا.
نقاط ضعف:
نور راهروها مناسب نبود.
با اینکه هتل تازه تاسیسی هست اما بهداشت و تمیزی هتل در حد بالایی نبود... در زمان اقامت ما هنوز ساختمان هتل کامل نبود و مثلا برای رفتن به پارکینگ هتل باید از هتل خارج میشدیم و آسانسور تا پارکینگ نمیرفت...حیاط هتل رسیدگی میخواهد و باغچه ها پر از علفای هرز بودن... میتونه هتل خیلی خوبی بشه اگه رسیدگی شود....
با اینکه هتل تازه تاسیسی هست اما بهداشت و تمیزی هتل در حد بالایی نبود... در زمان اقامت ما هنوز ساختمان هتل کامل نبود و مثلا برای رفتن به پارکینگ هتل باید از هتل خارج میشدیم و آسانسور تا پارکینگ نمیرفت...حیاط هتل رسیدگی میخواهد و باغچه ها پر از علفای هرز بودن... میتونه هتل خیلی خوبی بشه اگه رسیدگی شود.......
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل الماس عباس آباد

مهمانان هتل الماس عباس آباد در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل الماس عباس آباد از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل الماس عباس آباد بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل الماس عباس آباد رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل الماس عباس آباد را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.