هتل الماس عباس آباد

عباس آباد، 10 کیلومتر بعد از متل قو، رو به روی پمپ بنزین
3.5
امتیاز کاربران
29
نظرات کاربران

معرفی هتل الماس عباس آباد

هتـل سه ستاره الماس در سال ۱۳۹۱ در منطقه بسیار زیبا و خوش آب و هوای عباس آباد در استان مازندران تاسیس شده است، این مجموعه به دلیل موقعیت مکـانی، محلی مناسب برای اقامت آن دسته از میهمانانی است که قصد بازدید از دریاچه ولشت و روستای دیدنی و تاریخـی کندلوس و روستاهـای ییلاقی و همچنیـن منطقه کلاردشت و جاده عباس آباد را دارند.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل الماس عباس آباد

ظرفیت 2 نفر

سوئیت یک خوابه برای دو نفر
ایران هتل آنلاین
1,255,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
1,255,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
1,255,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
1,255,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
1,255,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,255,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,255,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,255,000
تومان
29 مرداد
شنبه
1,255,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
1,255,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
1,255,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
1,255,000
تومان
سوئیت 2 نفره - یک خوابه - دبل
هتل یار
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
24 مرداد
دوشنبه
1,290,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
1,290,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,290,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,290,000
تومان
29 مرداد
شنبه
1,290,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
1,290,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
1,290,000
تومان
سوئیت یکخوابه دو نفره
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
23 مرداد
یکشنبه
1,255,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
1,255,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
1,255,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,255,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,255,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,255,000
تومان
29 مرداد
شنبه
1,255,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
1,255,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
1,255,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
1,255,000
تومان
ظرفیت 3 نفر

سوئیت 3 نفره - یک خوابه - 1 تخت دبل - 1 کاناپه
هتل یار
1,495,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
1,495,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
1,495,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
1,495,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
1,495,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,495,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,495,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,495,000
تومان
29 مرداد
شنبه
1,495,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
1,495,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
1,495,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
1,495,000
تومان
سوئیت یک خوابه برای سه نفر
ایران هتل آنلاین
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
24 مرداد
دوشنبه
1,450,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
1,450,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
1,450,000
تومان
سوئیت یکخوابه سه نفره (تخت دو نفره+یک سرویس اضافه)
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
31 مرداد
دوشنبه
1,450,000
تومان
ظرفیت 4 نفر

سوئیت 4 نفره - یک خوابه - 1 تخت دبل - 1 کاناپه دبل
هتل یار
1,625,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
1,625,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
1,625,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
1,625,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
1,625,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,625,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,625,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,625,000
تومان
29 مرداد
شنبه
1,625,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
1,625,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
1,625,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
1,625,000
تومان
سوئیت 4 نفره - یک خوابه - بالکن دار، رو به دریا - 1 تخت دبل - 1 کاناپه دبل
هتل یار
1,799,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
1,799,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
1,799,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,799,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
1,799,000
تومان
سوئیت یک خوابه برای چهارنفر
ایران هتل آنلاین
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
26 مرداد
چهارشنبه
1,573,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,573,000
تومان
سوئیت یکخوابه چهار نفره رویال (تخت دو نفره+دو سرویس اضافه)
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
23 مرداد
یکشنبه
1,739,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,739,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
1,739,000
تومان
ظرفیت 5 نفر

سوئیت 5 نفره - یک خوابه - 1 تخت دبل - 1 کاناپه سینگل 1 کاناپه دبل
هتل یار
1,815,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
1,815,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
1,815,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
1,815,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
1,815,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,815,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,815,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,815,000
تومان
29 مرداد
شنبه
1,815,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
1,815,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
1,815,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
1,815,000
تومان
سوئیت یک خوابه برای پنج نفر
ایران هتل آنلاین
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
28 مرداد
جمعه
1,754,000
تومان
29 مرداد
شنبه
1,754,000
تومان
سوئیت یکخوابه پنج نفره (تخت دو نفره+سرویس اضافه+کاناپه)
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
25 مرداد
سه شنبه
1,754,000
تومان
ظرفیت 6 نفر

سوئیت 6 نفره - یک خوابه - 1تخت دبل - 4تخت سینگل
هتل یار
1,949,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
1,949,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
1,949,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
1,949,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
1,949,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,949,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,949,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,949,000
تومان
29 مرداد
شنبه
1,949,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
1,949,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
1,949,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
1,949,000
تومان
سوئیت یک خوابه برای شش نفر
ایران هتل آنلاین
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
23 مرداد
یکشنبه
1,881,000
تومان
سوئیت یکخوابه شش نفره معمولی (تخت دو نفره+سه سینگل+کاناپه)
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
27 مرداد
پنجشنبه
1,881,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,881,000
تومان
29 مرداد
شنبه
1,881,000
تومان
ظرفیت 7 نفر

سوئیت یک خوابه برای هفت نفر
ایران هتل آنلاین
2,115,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
2,115,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
2,115,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
2,115,000
تومان
سوئیت 7 نفره - دو خوابه - 2 تخت دبل - 1 کاناپه سینگل 1 کاناپه دبل
هتل یار
2,195,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
2,195,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
2,195,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
2,195,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
2,195,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
2,195,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
2,195,000
تومان
28 مرداد
جمعه
2,195,000
تومان
29 مرداد
شنبه
2,195,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
2,195,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
2,195,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
2,195,000
تومان
ظرفیت 8 نفر

سوئیت دو خوابه هشت نفره رویال (دو تخت دبل+دو سینگل+دو کاناپه)
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
24 مرداد
دوشنبه
2,428,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
2,428,000
تومان

امکانات اتاق های هتل الماس عباس آباد

تلویزیون
یخچال
آسانسور
نمازخانه
اعلام حریق
آلاچیق
روزنامه
دستگاه واکس کفش
فتوکپی
سرویس بهداشتی ایرانی
سرویس فرنگی
پاركينگ
اينترنت در لابی
مسلط به زبان انگليسی
روم سرويس
خدمات خانه داری
آژانس مسافرتی
تبديل ارز
خدمات تهيه بليط
خشکشویی (لاندری)
دستگاه خودپرداز
صندوق امانات
مبلمان
پارکینگ
تاکسی سرویس
استخر
سونا
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
اینترنت در لابی
جعبه کمک های اولیه
ماساژ
تالار پذیرایی
اتاق چمدان
خدمات تور
فضای سبز
سالن ورزشی
ساحل اختصاصی
تلفن
اینترنت رایگان و محدود در لابی
ماساژ غیررایگان
پله اضطراری
اتاق بازی
اطفای حریق
لابی
اتاق سیگار
مرکز خرید
اینترنت
کافی شاپ
تلفن در اتاق
سوئیت
بیلیارد
آرایشگاه
فروشگاه
اینترنت در قسمت لابی
حمام
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
کافی نت
مینی بار رایگان
وسایل بدنسازی
میز پینگ پنگ
خدمات خشکشویی
كافی شاپ
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
شبکه پخش فیلم
تلویزیون در لابی
اتاق تلفن (اپراتور)
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
لباسشویی
رستوران بام
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
سالن كنفرانس
كتابخانه
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی
سالن همايش
جكوزی
خدمات باربري
کپسول آتشنشانی در راهرو
خدمات پزشكي
سالن چند منظوره
سالن بيليارد
زمين تنيس
گشت نیم روزی
رستوران سنتی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
پارکینگ سر پوشیده با ظرفیت محدود
اینترنت با سرعت بالا
سالن جشن و مراسم و عروسی
کپسول آتش‌نشانی در لابی
Business Center
صندوق امانات
لابی
تلويزيون LCD در لابی
تلويزيون در لابی
مبل
خشکشویی
خدمات بيدار باش
خدمات اتو
فكس
نمای خیابان
آلاچيق بيرون از هتل
سالن صبحانه خوری
كافی شاپ
باغچه
سالن بيليارد
سالن چند منظوره
ساحل عمومی
نمای دريا

آدرس هتل الماس عباس آباد روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل الماس عباس آباد

(29 نظر)
نقاط قوت:
رفتار محترمانه ومحیطی ارام
نقاط ضعف:
در نظافت کمی نقطه ضعف است ونظارت کمه
نقاط قوت:
موقعیت مکانی لب دریا
نقاط ضعف:
کثیف بودن اتاق ها و نبودن اب معدنی در اتاق شامپوهای تاریخ مصرف گذشته در حمام صبحانه خیلی بد
نقاط قوت:
مکان خوبیست و نزدیک دریاست، پارکینگ خوبی دارد و اتاق ماهم منظره بسیار خوبی داشت، برخورد پرسنل خوب است.
نقاط ضعف:
سطح هتل پایین است، استانداردها مثل همه جای ایران رعایت نمی شوند، حتی در اتاق ما قفل نمی شد!!! کلا انگار تنزل کرده، فکر کنم قبلا کارتی بود الان کلید دادند تازه قفلشم خراب بود!!! دکوراسیون قدیمی،با اینکه پرده ها نو و تمیز بود شیشه های اتاق بسیار بسیار کثیف بود و با اینکه منظره اتاقمون خوب بود مجبور بودیم پنجره هارو باز کنیم تا بیرون و ببینیم
نقاط قوت:
نزدیکی به ساحل
نقاط ضعف:
صبحانه امکانات هتل نظافت
نقاط قوت:
اتاقهای تمیز و رفتار خوب پرسنل و صبحانه عالی و فاصله ۱۰ متری تا ساحل
نقاط ضعف:
نداشتن سینک ظرفشویی نداشتن آشپزخانه نداشتن توالت اسلامینداشتن گاز جهت گرم کردن غذا
گرمایش نداشت- سر و صدا در راه رو ها که باعث سلب آسایش میشد که پرسنل تذکری به دیگر مهمانها نمی‌دادن- صبحانه و طریقه سرو بسیار ضعیف
بسيار گرم بود. كولر خراب شد
نقاط قوت:
لابي ورستورانش خوب بود
نقاط ضعف:
خيلي فرسوده وقديميه متاسفانه به نسبت هتل ٥ ستاره هاي تهران فكركنم رده اخرراداشته باشه ازتجهيزات مسافر تواتاق خيلي كسر كردن به عبارتي اصلا نزاشتن ( مسواك - خميردندان . دستمال و...
صبحانه ساده
تمیز وپاکیزه وکنار دریا ودنج بود
نقاط قوت:
خوب و قابل قبول بود
نقاط ضعف:
مورد خاصی مشاهده نشد اما میتونه بهتر هم باشه
اتاقی که ما اقامت داشتیم خیلی بزرگ بود نظافت معمولی بود صبحانه خیلی ساده معمولی بود ولی ساحل اختصاصی خوب وتمیزی داشت دسترسی به دریا عالی بود کنار دریا آلاچیق اختصاصی برآی مهمانان بود در مجموعه هتل بدی نیست
نقاط قوت:
همه چی خیلی عالی و مثبت بود
نقاط ضعف:
دیده نشد
نقاط قوت:
ساحل اختصاصی،آرامش بی نظیر
نقاط ضعف:
رستوران و کافی شاپ هتل تعطیل بود
نقاط قوت:
فوق العاده عالی بود
نقاط ضعف:
اصلا نکته منفی وجود نداشت در این هتل
با توجه به سن هتل و تجربه ی سه سال پیش از اقامت در این هتل داشتم،بهتر میدونم که هتل یه بازسازی جزیی انجام بده،مثلا درب سرویس های بهداشتی پوسیده شده بود،تخت ها شکستگی داشتند ولی در کل محیط تمیز و آرامی داره فقط برای رسیدن به حد مطلوب گذشته،نیاز به بازسازی داره
نقاط قوت:
راضی بودیم
نقاط ضعف:
نداشت
رفتار پرسنل و نظافت کلی خوب بود
نقاط قوت:
نسبت به قیمت خوب بود نظافت و موقعیت
نقاط ضعف:
چیزی دیده نشد
نقاط قوت:
تمیزی اتاق ، رستوران و فضای باز و لابی ، ساحلی بودن و چشم انداز عالی رو به دریا و قیمت نسبتاً مناسب
نقاط ضعف:
نداشتن اینترنت وای فای در اتاقها
نقاط قوت:
پرسنل خوب و خوش برخورد
نقاط ضعف:
همه امکانات بهداشتی را داشت بغیر از مسواک یکبار مصرف استفاده از دمپایی یکبار بهداستی تر از دمپایی پلاستیکی است.
نظافت رختخوابها و تمیزی اتاقها خیلی خوب نبود
در کل همه چیز در سطح متوسط
در کل همه چیز در سطح متوسط...
هتل عالی برای انواع سفر ها .اتاق عالی .رستوران با غذا های خوب و نسبت ب ستاره هاش خیلی هتل خوبیه ما با تور رفتیم
نقاط قوت:
اتاقهای خوب و تمیز. استفاده راحت از دریا.
نقاط ضعف:
نور راهروها مناسب نبود.
با اینکه هتل تازه تاسیسی هست اما بهداشت و تمیزی هتل در حد بالایی نبود... در زمان اقامت ما هنوز ساختمان هتل کامل نبود و مثلا برای رفتن به پارکینگ هتل باید از هتل خارج میشدیم و آسانسور تا پارکینگ نمیرفت...حیاط هتل رسیدگی میخواهد و باغچه ها پر از علفای هرز بودن... میتونه هتل خیلی خوبی بشه اگه رسیدگی شود....
با اینکه هتل تازه تاسیسی هست اما بهداشت و تمیزی هتل در حد بالایی نبود... در زمان اقامت ما هنوز ساختمان هتل کامل نبود و مثلا برای رفتن به پارکینگ هتل باید از هتل خارج میشدیم و آسانسور تا پارکینگ نمیرفت...حیاط هتل رسیدگی میخواهد و باغچه ها پر از علفای هرز بودن... میتونه هتل خیلی خوبی بشه اگه رسیدگی شود.......
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل الماس عباس آباد

مهمانان هتل الماس عباس آباد در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل الماس عباس آباد از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل الماس عباس آباد بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل الماس عباس آباد رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل الماس عباس آباد را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.