آب و هوای عباس آباد

دوشنبه
07 مهر
عباس آباد
21 oC
3.79km/h
سه شنبه
21oC
19oC
چهارشنبه
23oC
18oC
پنجشنبه
24oC
19oC
جمعه
26oC
20oC

نقشه عباس آباد