آب و هوای عباس آباد

دوشنبه
07 اسفند
عباس آباد
1 oC
3.22km/h
سه‌شنبه
4oC
2oC
چهارشنبه
4oC
2oC
پنج‌شنبه
6oC
3oC
جمعه
8oC
3oC
شنبه
10oC
5oC

نقشه عباس آباد