آب و هوای تربت حیدریه

جمعه
21 مرداد
تربت حیدریه
27 oC
10.4km/h
شنبه
29oC
19oC
یکشنبه
31oC
20oC
دوشنبه
31oC
21oC
سه شنبه
32oC
21oC
چهارشنبه
30oC
21oC

نقشه تربت حیدریه