آب و هوای تربت حیدریه

چهارشنبه
06 بهمن
تربت حیدریه
2 oC
1.36km/h
پنجشنبه
9oC
3oC
جمعه
7oC
2oC
شنبه
7oC
1oC
یکشنبه
7oC
1oC
دوشنبه
7oC
0oC

نقشه تربت حیدریه