درباره پاوه

پاوه یکی از شهرهای شمالی استان کرمانشاه و مرکز شهرستان پاوه است که در مجاورت مرز ایران و عراق قرار دارد. به دلیل ساختار پلکانی، پاوه ملقب به شهر هزارماسوله است.

آب و هوای پاوه

پنجشنبه
03 مهر
پاوه
17 oC
2.06km/h
جمعه
29oC
11oC
شنبه
29oC
11oC
یکشنبه
29oC
13oC
دوشنبه
30oC
15oC
سه شنبه
29oC
13oC

نقشه پاوه