درباره پاوه

پاوه یکی از شهرهای شمالی استان کرمانشاه و مرکز شهرستان پاوه است که در مجاورت مرز ایران و عراق قرار دارد. به دلیل ساختار پلکانی، پاوه ملقب به شهر هزارماسوله است.

آب و هوای پاوه

سه شنبه
12 اسفند
پاوه
9 oC
2.7km/h
چهارشنبه
9oC
2oC
پنجشنبه
13oC
4oC
جمعه
6oC
2oC
شنبه
10oC
1oC
یکشنبه
10oC
2oC

نقشه پاوه