آب و هوای مسجد سلیمان

شنبه
29 اردیبهشت
مسجد سلیمان
32 oC
3.91km/h
یکشنبه
36oC
27oC
دوشنبه
38oC
29oC
سه‌شنبه
39oC
31oC
چهارشنبه
40oC
31oC
پنج‌شنبه
39oC
31oC

نقشه مسجد سلیمان