آب و هوای مسجد سلیمان

سه شنبه
01 مهر
مسجد سلیمان
42 oC
2.21km/h
چهارشنبه
43oC
29oC
پنجشنبه
42oC
27oC
جمعه
42oC
28oC
شنبه
42oC
27oC
یکشنبه
41oC
27oC

نقشه مسجد سلیمان