آب و هوای خشکبیجار

سه شنبه
18 مرداد
خشکبیجار
24 oC
6.17km/h
چهارشنبه
29oC
25oC
پنجشنبه
31oC
24oC
جمعه
32oC
26oC
شنبه
33oC
26oC
یکشنبه
33oC
26oC

نقشه خشکبیجار