آب و هوای خشکبیجار

سه‌شنبه
21 آذر
خشکبیجار
13 oC
1.54km/h
چهارشنبه
14oC
11oC
پنج‌شنبه
11oC
10oC
جمعه
15oC
10oC
شنبه
16oC
11oC

نقشه خشکبیجار