آب و هوای خارک

یکشنبه
04 مهر
خارک
32 oC
10.8km/h
دوشنبه
32oC
30oC
سه شنبه
32oC
32oC
چهارشنبه
32oC
32oC
پنجشنبه
33oC
32oC
جمعه
32oC
32oC

نقشه خارک