آب و هوای خارک

پنجشنبه
01 اسفند
خارک
20 oC
3.1km/h
جمعه
18oC
17oC
شنبه
19oC
17oC
یکشنبه
22oC
19oC
دوشنبه
22oC
20oC
سه شنبه
21oC
17oC

نقشه خارک