آب و هوای خارک

جمعه
28 مرداد
خارک
32 oC
2.13km/h
شنبه
33oC
32oC
یکشنبه
33oC
32oC
دوشنبه
34oC
32oC
سه شنبه
34oC
33oC
چهارشنبه
33oC
33oC

نقشه خارک