آب و هوای کنگ

سه‌شنبه
21 آذر
کنگ
22 oC
1.87km/h
چهارشنبه
25oC
21oC
پنج‌شنبه
26oC
21oC
جمعه
23oC
19oC
شنبه
24oC
20oC

نقشه کنگ