آب و هوای شهر جدید هشتگرد

چهارشنبه
03 مرداد
شهر جدید هشتگرد
36 oC
2.25km/h
پنج‌شنبه
37oC
24oC
جمعه
37oC
22oC
شنبه
39oC
24oC
یکشنبه
35oC
21oC
دوشنبه
31oC
21oC

نقشه شهر جدید هشتگرد