درباره گرمی

گِرمی از شهرهای قدیمی استان اردبیل ایران و مرکز شهرستان گرمی و جزئی از دشت مغان است. این شهر بر سر چشمه رودخانه گرمی چای یا اوجارود بناشده‌است به نحوی که سه رود در میانه شهر به هم ملحق شده و اجارود یا گرمی چای را ایجاد می‌نمایند.

آب و هوای گرمی

دوشنبه
03 مهر
گرمی
19 oC
4.43km/h
سه‌شنبه
19oC
14oC
چهارشنبه
21oC
13oC
پنج‌شنبه
22oC
14oC
جمعه
22oC
15oC
شنبه
21oC
14oC

نقشه گرمی