درباره گرمی

گِرمی از شهرهای قدیمی استان اردبیل ایران و مرکز شهرستان گرمی و جزئی از دشت مغان است. این شهر بر سر چشمه رودخانه گرمی چای یا اوجارود بناشده‌است به نحوی که سه رود در میانه شهر به هم ملحق شده و اجارود یا گرمی چای را ایجاد می‌نمایند.

آب و هوای گرمی

دوشنبه
01 مرداد
گرمی
19 oC
0.94km/h
سه‌شنبه
32oC
22oC
چهارشنبه
30oC
20oC
پنج‌شنبه
24oC
19oC
جمعه
26oC
19oC

نقشه گرمی