درباره گرمی

گِرمی از شهرهای قدیمی استان اردبیل ایران و مرکز شهرستان گرمی و جزئی از دشت مغان است. این شهر بر سر چشمه رودخانه گرمی چای یا اوجارود بناشده‌است به نحوی که سه رود در میانه شهر به هم ملحق شده و اجارود یا گرمی چای را ایجاد می‌نمایند.

آب و هوای گرمی

پنجشنبه
02 اردیبهشت
گرمی
16 oC
3.09km/h
جمعه
16oC
11oC
شنبه
18oC
10oC
یکشنبه
21oC
11oC
دوشنبه
25oC
11oC

نقشه گرمی