درباره گرمی

گِرمی از شهرهای قدیمی استان اردبیل ایران و مرکز شهرستان گرمی و جزئی از دشت مغان است. این شهر بر سر چشمه رودخانه گرمی چای یا اوجارود بناشده‌است به نحوی که سه رود در میانه شهر به هم ملحق شده و اجارود یا گرمی چای را ایجاد می‌نمایند.

آب و هوای گرمی

جمعه
04 مهر
گرمی
29 oC
2.1km/h
شنبه
24oC
15oC
یکشنبه
23oC
15oC
دوشنبه
21oC
13oC
سه شنبه
21oC
12oC
چهارشنبه
20oC
12oC

نقشه گرمی