درباره گرمی

گِرمی از شهرهای قدیمی استان اردبیل ایران و مرکز شهرستان گرمی و جزئی از دشت مغان است. این شهر بر سر چشمه رودخانه گرمی چای یا اوجارود بناشده‌است به نحوی که سه رود در میانه شهر به هم ملحق شده و اجارود یا گرمی چای را ایجاد می‌نمایند.

آب و هوای گرمی

دوشنبه
04 بهمن
گرمی
-2 oC
5.97km/h
دوشنبه
4oC
-3oC
سه شنبه
4oC
-3oC
چهارشنبه
2oC
-4oC
پنجشنبه
3oC
-2oC
جمعه
1oC
-3oC

نقشه گرمی