درباره دلوار

دِلوار شهری است بندری بر کرانهٔ خلیج فارس در استان بوشهر ایران. دلوار مرکز بخش دلوار شهرستان تنگستان است. شهر دلوار در جنوب خاوری شهر بوشهر و در فاصلهٔ کمی از دماغه هلیله قرار گرفته‌است.

آب و هوای دلوار

چهارشنبه
19 بهمن
دلوار
16 oC
7.74km/h
پنج‌شنبه
17oC
13oC
جمعه
15oC
11oC
شنبه
19oC
12oC
یکشنبه
22oC
18oC
دوشنبه
19oC
19oC

نقشه دلوار