درباره درگز

درْگز یا درِگز از شهرهای استان خراسان رضوی، مرکز شهرستان درگز، در شمال‌شرق ایران در نزدیکی مرز ترکمنستان جای دارد. نام پیشین شهر درگز محمدآباد و محمدآباد ارباب بود. جمعیت این شهر حدود ۳۷ هزار نفر است.

آب و هوای درگز

یکشنبه
06 مهر
درگز
22 oC
3.38km/h
دوشنبه
21oC
11oC
سه شنبه
20oC
8oC
چهارشنبه
21oC
6oC
پنجشنبه
22oC
7oC
جمعه
25oC
8oC

نقشه درگز