درباره درگز

درْگز یا درِگز از شهرهای استان خراسان رضوی، مرکز شهرستان درگز، در شمال‌شرق ایران در نزدیکی مرز ترکمنستان جای دارد. نام پیشین شهر درگز محمدآباد و محمدآباد ارباب بود. جمعیت این شهر حدود ۳۷ هزار نفر است.

آب و هوای درگز

یکشنبه
04 مهر
درگز
28 oC
4.55km/h
دوشنبه
23oC
15oC
سه شنبه
28oC
17oC
چهارشنبه
27oC
19oC
پنجشنبه
29oC
18oC
جمعه
22oC
19oC

نقشه درگز