درباره درگز

درْگز یا درِگز از شهرهای استان خراسان رضوی، مرکز شهرستان درگز، در شمال‌شرق ایران در نزدیکی مرز ترکمنستان جای دارد. نام پیشین شهر درگز محمدآباد و محمدآباد ارباب بود. جمعیت این شهر حدود ۳۷ هزار نفر است.

آب و هوای درگز

دوشنبه
01 مرداد
درگز
27 oC
1.31km/h
سه‌شنبه
38oC
29oC
چهارشنبه
38oC
29oC
پنج‌شنبه
39oC
30oC
جمعه
36oC
28oC

نقشه درگز