آب و هوای بندر گناوه

شنبه
25 اردیبهشت
بندر گناوه
35 oC
2.06km/h
یکشنبه
33oC
28oC
دوشنبه
33oC
29oC
سه شنبه
34oC
29oC
چهارشنبه
35oC
29oC
پنجشنبه
34oC
30oC

نقشه بندر گناوه