آب و هوای بندر گناوه

شنبه
24 مهر
بندر گناوه
31 oC
1.97km/h
یکشنبه
32oC
28oC
دوشنبه
33oC
28oC
سه شنبه
31oC
26oC
چهارشنبه
31oC
26oC
پنجشنبه
29oC
26oC

نقشه بندر گناوه