آب و هوای بندر گناوه

جمعه
08 مرداد
بندر گناوه
34 oC
2.95km/h
شنبه
38oC
34oC
یکشنبه
38oC
35oC
دوشنبه
38oC
34oC
سه شنبه
41oC
35oC

نقشه بندر گناوه