درباره اسدیه

اسدیه شهری در استان خراسان جنوبی و مرکز شهرستان درمیان است.

آب و هوای اسدیه

دوشنبه
07 مهر
اسدیه
21 oC
2.97km/h
سه شنبه
17oC
4oC
چهارشنبه
19oC
3oC
پنجشنبه
25oC
6oC
جمعه
26oC
8oC
شنبه
25oC
13oC

نقشه اسدیه