آب و هوای اردکان

پنجشنبه
29 اردیبهشت
اردکان
32 oC
4.72km/h
جمعه
36oC
24oC
شنبه
39oC
20oC
یکشنبه
29oC
18oC
دوشنبه
36oC
19oC
سه شنبه
40oC
26oC

نقشه اردکان