آب و هوای اردکان

پنجشنبه
06 آبان
اردکان
9 oC
2.65km/h
جمعه
24oC
12oC
شنبه
25oC
15oC
یکشنبه
26oC
16oC
دوشنبه
26oC
16oC
سه شنبه
17oC
17oC

نقشه اردکان