آب و هوای اردکان

شنبه
05 مهر
اردکان
22 oC
2.1km/h
یکشنبه
35oC
19oC
دوشنبه
29oC
17oC
سه شنبه
26oC
14oC
چهارشنبه
28oC
14oC

نقشه اردکان