هتل تهرانی یزد

یزد، میدان ابوالفضل (ع)، ابتدای جاده تفت
2.1
امتیاز کاربران
38
نظرات کاربران

معرفی هتل تهرانی یزد

هتل چهار ستاره تهرانی در شهر کویری و تاریخی یزد واقع شده است. شایان ذکر است این هتل به دعوت کشور اسپانیا، در همايش برگزيدگان صنعت هتل‌داري و كيفيت غذا شرکت کرده و به عنوان برنده بيست و هشتمين جايزه بين المللي هتل‌داري و كيفيت غذا با نام انحصاري فيتور معرفي گردید.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل تهرانی یزد

ظرفیت 1 نفر

یک تخته
ای‌گردش
1,096,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 خرداد
جمعه
1,096,000 تومان
13 خرداد
شنبه
1,096,000 تومان
14 خرداد
یکشنبه
1,096,000 تومان
15 خرداد
دوشنبه
1,096,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
1,096,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
1,096,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
1,096,000 تومان
19 خرداد
جمعه
1,096,000 تومان
20 خرداد
شنبه
1,096,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
1,096,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
1,096,000 تومان
اتاق یک تخته
هتل یار
1,096,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 خرداد
جمعه
1,096,000 تومان
13 خرداد
شنبه
1,096,000 تومان
14 خرداد
یکشنبه
1,096,000 تومان
15 خرداد
دوشنبه
1,096,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
1,096,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
1,096,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
1,096,000 تومان
19 خرداد
جمعه
1,096,000 تومان
20 خرداد
شنبه
1,096,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
1,096,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
1,096,000 تومان
یک تخته
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
12 خرداد
جمعه
تکمیل ظرفیت
13 خرداد
شنبه
تکمیل ظرفیت
14 خرداد
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
15 خرداد
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
16 خرداد
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
17 خرداد
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
18 خرداد
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
19 خرداد
جمعه
تکمیل ظرفیت
ظرفیت 2 نفر

دو تخته
ای‌گردش
1,488,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 خرداد
جمعه
1,488,000 تومان
13 خرداد
شنبه
1,488,000 تومان
14 خرداد
یکشنبه
1,488,000 تومان
15 خرداد
دوشنبه
1,488,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
1,488,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
1,488,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
1,488,000 تومان
19 خرداد
جمعه
1,488,000 تومان
20 خرداد
شنبه
1,488,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
1,488,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
1,488,000 تومان
اتاق دو تخته - دبل
هتل یار
1,488,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 خرداد
جمعه
1,488,000 تومان
13 خرداد
شنبه
1,488,000 تومان
14 خرداد
یکشنبه
1,488,000 تومان
15 خرداد
دوشنبه
1,488,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
1,488,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
1,488,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
1,488,000 تومان
19 خرداد
جمعه
1,488,000 تومان
20 خرداد
شنبه
1,488,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
1,488,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
1,488,000 تومان
اتاق دو تخته - توئین
هتل یار
1,488,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 خرداد
جمعه
1,488,000 تومان
13 خرداد
شنبه
1,488,000 تومان
14 خرداد
یکشنبه
1,488,000 تومان
15 خرداد
دوشنبه
1,488,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
1,488,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
1,488,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
1,488,000 تومان
19 خرداد
جمعه
1,488,000 تومان
20 خرداد
شنبه
1,488,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
1,488,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
1,488,000 تومان
دو تخته تویین
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
12 خرداد
جمعه
تکمیل ظرفیت
13 خرداد
شنبه
تکمیل ظرفیت
14 خرداد
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
15 خرداد
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
16 خرداد
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
17 خرداد
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
18 خرداد
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
19 خرداد
جمعه
تکمیل ظرفیت
دو تخته دابل
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
12 خرداد
جمعه
تکمیل ظرفیت
13 خرداد
شنبه
تکمیل ظرفیت
14 خرداد
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
15 خرداد
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
16 خرداد
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
17 خرداد
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
18 خرداد
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
19 خرداد
جمعه
تکمیل ظرفیت
ظرفیت 3 نفر

سه تخته
ای‌گردش
2,055,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 خرداد
جمعه
2,055,000 تومان
13 خرداد
شنبه
2,055,000 تومان
14 خرداد
یکشنبه
2,055,000 تومان
15 خرداد
دوشنبه
2,055,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
2,055,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
2,055,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
2,055,000 تومان
19 خرداد
جمعه
2,055,000 تومان
20 خرداد
شنبه
2,055,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
2,055,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
2,055,000 تومان
اتاق سه تخته
هتل یار
2,055,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 خرداد
جمعه
2,055,000 تومان
13 خرداد
شنبه
2,055,000 تومان
14 خرداد
یکشنبه
2,055,000 تومان
15 خرداد
دوشنبه
2,055,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
2,055,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
2,055,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
2,055,000 تومان
19 خرداد
جمعه
2,055,000 تومان
20 خرداد
شنبه
2,055,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
2,055,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
2,055,000 تومان
سوییت ماه عسل
هتل یار
2,901,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 خرداد
جمعه
2,901,000 تومان
13 خرداد
شنبه
2,901,000 تومان
14 خرداد
یکشنبه
2,901,000 تومان
15 خرداد
دوشنبه
2,901,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
2,901,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
2,901,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
2,901,000 تومان
19 خرداد
جمعه
2,901,000 تومان
20 خرداد
شنبه
2,901,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
2,901,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
2,901,000 تومان
سه تخته
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
12 خرداد
جمعه
تکمیل ظرفیت
13 خرداد
شنبه
تکمیل ظرفیت
14 خرداد
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
15 خرداد
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
16 خرداد
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
17 خرداد
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
18 خرداد
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
19 خرداد
جمعه
تکمیل ظرفیت
سوئیت سه تخته ماه عسل
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
12 خرداد
جمعه
تکمیل ظرفیت
13 خرداد
شنبه
تکمیل ظرفیت
14 خرداد
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
15 خرداد
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
16 خرداد
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
17 خرداد
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
18 خرداد
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
19 خرداد
جمعه
تکمیل ظرفیت
ظرفیت 4 نفر

اتاق چهار تخته
هتل یار
2,561,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 خرداد
جمعه
2,561,000 تومان
13 خرداد
شنبه
2,561,000 تومان
14 خرداد
یکشنبه
2,561,000 تومان
15 خرداد
دوشنبه
2,561,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
2,561,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
2,561,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
2,561,000 تومان
19 خرداد
جمعه
2,561,000 تومان
20 خرداد
شنبه
2,561,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
2,561,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
2,561,000 تومان
چهارتخته
ای‌گردش
2,561,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 خرداد
جمعه
2,561,000 تومان
13 خرداد
شنبه
2,561,000 تومان
14 خرداد
یکشنبه
2,561,000 تومان
15 خرداد
دوشنبه
2,561,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
2,561,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
2,561,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
2,561,000 تومان
19 خرداد
جمعه
2,561,000 تومان
20 خرداد
شنبه
2,561,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
2,561,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
2,561,000 تومان
سوئیت دو خوابه رویال
هتل یار
3,625,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 خرداد
جمعه
3,625,000 تومان
13 خرداد
شنبه
3,625,000 تومان
14 خرداد
یکشنبه
3,625,000 تومان
15 خرداد
دوشنبه
3,625,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
3,625,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
3,625,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
3,625,000 تومان
19 خرداد
جمعه
3,625,000 تومان
20 خرداد
شنبه
3,625,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
3,625,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
3,625,000 تومان
چهار تخته
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
12 خرداد
جمعه
تکمیل ظرفیت
13 خرداد
شنبه
تکمیل ظرفیت
14 خرداد
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
15 خرداد
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
16 خرداد
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
17 خرداد
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
18 خرداد
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
19 خرداد
جمعه
تکمیل ظرفیت
سوئیت چهار تخته
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
12 خرداد
جمعه
تکمیل ظرفیت
13 خرداد
شنبه
تکمیل ظرفیت
14 خرداد
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
15 خرداد
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
16 خرداد
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
17 خرداد
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
18 خرداد
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
19 خرداد
جمعه
تکمیل ظرفیت
سوئیت دو خوابه چهار تخته رویال
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
12 خرداد
جمعه
تکمیل ظرفیت
13 خرداد
شنبه
تکمیل ظرفیت
14 خرداد
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
15 خرداد
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
16 خرداد
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
17 خرداد
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
18 خرداد
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
19 خرداد
جمعه
تکمیل ظرفیت
ظرفیت 5 نفر

سوئیت هانی مون
ای‌گردش
2,901,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 خرداد
جمعه
2,901,000 تومان
13 خرداد
شنبه
2,901,000 تومان
14 خرداد
یکشنبه
2,901,000 تومان
15 خرداد
دوشنبه
2,901,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
2,901,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
2,901,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
2,901,000 تومان
19 خرداد
جمعه
2,901,000 تومان
20 خرداد
شنبه
2,901,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
2,901,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
2,901,000 تومان
ظرفیت 6 نفر

سوئیت رویال
ای‌گردش
3,625,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 خرداد
جمعه
3,625,000 تومان
13 خرداد
شنبه
3,625,000 تومان
14 خرداد
یکشنبه
3,625,000 تومان
15 خرداد
دوشنبه
3,625,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
3,625,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
3,625,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
3,625,000 تومان
19 خرداد
جمعه
3,625,000 تومان
20 خرداد
شنبه
3,625,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
3,625,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
3,625,000 تومان

امکانات اتاق های هتل تهرانی یزد

تلویزیون
یخچال
سالن کنفرانس
نمازخانه
اعلام حریق
تاکسی سرویس
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
آلاچیق
تالار پذیرایی
اتاق چمدان
فتوکپی
تلویزیون LED در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی
اطفای حریق
سرویس فرنگی
تالار عروسی
کپسول آتش نشانی
کافی نت
پاركينگ
روم سرويس
خدمات خانه داری
آژانس مسافرتی
تبديل ارز
خدمات تهيه بليط
روم سرويس 24 ساعته
خشکشویی (لاندری)
دستگاه خودپرداز
صندوق امانات
مبلمان
سشوار
آسانسور
سالن همایش
پارکینگ
استخر
سونا
ماهواره
سالن اجتماعات
جعبه کمک های اولیه
ماساژ
کافی‌شاپ
دراور
کمد لباس
حوله
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
پرینت
خدمات تور
کافی‌شاپ فضای باز
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
سالن بدنسازی
اباژور
تلفن
پارکینگ روباز
جکوزی غیررایگان
دستگاه واکس کفش
سونا غیررایگان
اینترنت رایگان و محدود در لابی
ماساژ غیررایگان
پله اضطراری
رستوران ایرانی
فکس
خدمات باربری
خدمات بیدارباش
اتاق بازی
سالن بدنسازی غیررایگان
امکان شارژ وسایل الکتریکی
فروشگاه صنایع‌دستی و سوغات
لابی
سالن بدنسازی رایگان
اتاق سیگار
مرکز خرید
اینترنت
تلفن در اتاق
سوئیت
فروشگاه و غرفه
خشکشویی
آرایشگاه
فروشگاه
اینترنت در قسمت لابی
حمام
سرویس روزانه اتاق
خدمات برای معلولین
کتابخانه
سالن بیلیارد رایگان
فوتبال دستی
مینی بار رایگان
صبحانه رایگان
اینترنت غیر‌رایگان در لابی
وسایل بدنسازی
خدمات خشکشویی
سیستم سرمایش
كافی شاپ
اينترنت در لابی
نهار در اتاق
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
شبکه پخش فیلم
تلویزیون در لابی
اتاق تلفن (اپراتور)
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
لباسشویی
تلويزيون LCD در لابی
رستوران بام
آشپزخانه
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
صبحانه در اتاق
سالن كنفرانس
كتابخانه
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی
سالن همايش
جكوزی
خدمات باربري
کپسول آتشنشانی در راهرو
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
زمين تنيس
گشت نیم روزی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
رستوران فست فود
اینترنت با سرعت بالا
سالن جشن و مراسم و عروسی
روزنامه رایگان
پارکینگ در اطراف هتل
اتاق جلسات
پارکینگ در هتل
صندوق امانات در لابی
ترانسفر از هتل به فرودگاه
اینترنت بی سیم
لوازم بهداشتی
کپسول آتش‌نشانی در لابی
شارژ وسایل الکترونیکی در لابی
Business Center
صندوق امانات
خشکشویی
كافی شاپ
سالن همايش
شارژ وسایل الکترونیکی در لابی
اب معدنی رایگان
حوله حمام
دمپایی یکبار مصرف
سیستم گرمایش
کارت هوشمند درب اتاق
دمپایی حمام
کف پوش موکت
شام در اتاق
ip tv
کارت هوشمند درب اتاق ها
رخت آویز

آدرس هتل تهرانی یزد روی نقشه

مشاهده اقامتگاه بر روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل تهرانی یزد

(38 نظر)
عدم رسیدگی و نبود پرسنل مجرب واضح و مشهود بود
یک هتل فرسوده و در حد متوسط به پایین دو ستاره هم براش زیاد نمیدونم چطوری چهار ستاره هست
نقاط قوت:
سلام برخورد خیلی خوب کارکنان و نظم بالای کلی هتل به چشم میومد. تمیز بودن از دیگر نکات مثبت اون هست.
نقاط ضعف:
چهار ستاره برای این هتل زیاد است. کیفیت صبحانه و تنوع آن بسیار پایین است. چایی ساز داخل اتاق ها نبود. تخت ها خیلی مستهلک هستند. نداشتن رستوران، آسانسور قدیمی و فرم بی نظم لباس کارکنان از سایر نکات منفی اون هست
نقاط قوت:
کارکنان خوش برخورد، خانه داری عالی، پارکینگ مناسب
نقاط ضعف:
قدیمی بودن اتاق ها، نبود هواکش در دستشویی اتاق، سیستم‌ خنک کننده مرکزی که امکان تنظیم آن‌ توسط مهمانان وجود نداشت، صبحانه ضعیف
نقاط قوت:
داشتن پارکینگ_تمیز بودن هتل
نقاط ضعف:
فعال نبودن رستوران-
نقاط قوت:
برخورد خوب مدیر و پرسنلبا توجه به ساعت پرواز برگشت از یزد به شهرستان چند ساعت بعد از ۱۲ بوده هزینه اضافی دریافت نگردید
نقاط ضعف:
عدم نظافت مرتب و منظم هتل کمبود پرسنل جهت سرویس دهی سروبس دهی با تاخیر بسیار زیادعدم‌رعایت شیوه نامه های بهداشتی گرم بودن اتاق و بدلیل قرار گرفتن شیر فن کوئل ها در محل نامناسب ، امکان بستن رادیاتور میسر نبوده است.
نقاط قوت:
موقعیت مکانی خوب
نقاط ضعف:
در حد هتل چهار ستاره نبود. دو ستاره بود
نقاط قوت:
همه چی خیلی خوب بود
نقاط ضعف:
دیده نشد
افتضاح بود... خیلی کثیف و غیر قابل سکونت. حتی ارزش یه ستاره هم نداره
وحشتناک بود . کثیف بود و تمام طول شب بوی سرویس بهداشتی توی اتاق پیچیده بود. برخورد بسیار بد پرسنل . حیف از یک ستاره
اصلا 4ستاره نبود خیلی معمولی بود.
خدمات خوب متناسب با قیمت
نقاط قوت:
بسیار پرسنل خوش اخلاق و زحمت کش و مخصوصا قیمت ناهار رستوران خیلی خوب بود پارکینگ هتل برای خودرو مناسب بود و انشاالله بهتر هم بشود
نقاط ضعف:
صبحانه برای سه شب که اونجا بودم یکنواخت بود و هتل حتما نیاز به سم پاشی دارد
خوب بود
از بافت تاریخی فاصله دارد خوب بود ولی اگر کمی خساستشان کمتر بود بهتر بود
خیلی اقامت خوبی بود
من سە ستار ھم بھش نمی دم! دمای اتاق تنظیم نمیشد گفتند ھمە اتاقھا ھمین ھستند، ھمە ترموستاتھا خراب بودند، ھتل فرسودە و پرسنل بی روح و بی تفاوت.
نحوه برخورد کارکنان بسیار گرم و صمیمی است. از نظر پذیرایی خصوصاً صبحانه علاوه بر طعم خوب تنوع خوبی داره و می‌تواند افراد با سلایق مختلف را راضی کنه تنها مشکل هتل تبادل صدا بین اتاقهای مجاوره که میتونه برای افراد حساس ناراحت کننده باشه در کل بین هتل‌هایی که من رفتم خوب بوده
هتل در حد دو ستاره **
رضایت نداشتم، پرسنل رفتار مناسب نداشتن -رفت و آمدها زیاد و سلب آسایش
به هتل ۴ ستاره شبیه نبود . انگار کل کارهای هتل و نگهبان دم در انجام می داد. رزرواسیون اصلا خوب نبود و کاملا بی نظم . طوری که من چند روز قبل رزرو کرده بودم باز چند ساعتی معطل شدم چون . درکل راضی نبودم
در حد متوسط
من هتل خوب و بد زیاد رفتم اما بد تر از این هتل ندیدم حتی اگر ۷۰% هم تخفیف داشت پیشنهاد میکنم سمتش نرید اگر مقایسه بخوام داشته باشم با سایر هتل ها، میتونم صادقانه بگم دو ستاره هست.
هتل بی ستاره
اصلا خوب نبود،وقتی وارد اتاق شدم شوکه شدم فکر میکردم وارد یه مهمانسرای درجه پائین شدم فقط برام جالبه که چطور و روی چه اساسی این درجه رو به هتل دادن ،هتلی کثیف و فاقد امکانات و کلنگی
بیشتر شبیه مسافرخونه هستش تا یه هتل
در حد یک هتل ۴ ستاره نبود...و کارکنان هم برخورد گرمی نداشتند.
هتل در سطح پایینی است
اطاقهای در حد هتل اپارتمان با بی کیفیت ترین جنس موکت ،پرده و روتختی،تلویزیون بی کیفیت،صبحانه بسیار معمولی و ساده
کیفیت غذاهای ناهار و شام رستوران اصلا در حد درجه هتل نبود
رفتار کارکنان خوب بود.رستوران بهسازی شده بود. وضعیت اتاق ها در حد هتل 4ستاره نبود..ولی تلاش مدیریت برای بهتر کردن وضعیت هتل قابل تقدیر است.
در هتل اقامت خوبی داشتم و راضی هستم.
دستشویی و سرویس بهداشتی اتاق ها افتضاح بود و ما مجبور بودیم برای قضای حاجت به خارج از هتل برویم. کیفیت غذا نامناسب و قیمتها و ستاره هتل به کیفیت خدمات نمی خورد. به جای ۴ ستاره باید به این هتل نصف ستاره رو داد.
هتل خوبی بود و برخورد پرسنل خوب بود اما امکانات هتل و کیفیت غذا و اتاق ها در حد هتل سه یا چهر ستاره نبود
هتل خوبی نیست و در حد دو ستاره است
برخورد پرسنل خوب بود ولی این هتل در حد یک هتل درجه چهار اصلا نیست .
برخورد خوب بود. امکانات کم
هتل خوبى بود و احترام گذاشتند. من قبلا تو يزد هتل هاى ديگه رفته بودم و انصافا ابنجا خيلى بهتر از بقيه برخورد كردند. اما امكانات اعم از غذا، كيفيت اتاق، سيستم سرمايش و گرمايش و دكوراسيون در حد هتل ٤ ستاره نبود.
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل تهرانی یزد

مهمانان هتل تهرانی یزد در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل تهرانی یزد از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید. برای مشاهده نظرات کلیک کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل تهرانی یزد بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد. برای مقایسه قیمت و رزرو هتل کلیک کنید.

همه عکس‌ها و امکانات هتل تهرانی یزد رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل تهرانی یزد را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است. برای مشاهده کلیک کنید.