هتل تهرانی یزد

یزد، میدان ابوالفضل (ع)، ابتدای جاده تفت
2.1
امتیاز کاربران
39
نظرات کاربران

معرفی هتل تهرانی یزد

هتل چهار ستاره تهرانی در شهر کویری و تاریخی یزد واقع شده است. شایان ذکر است این هتل به دعوت کشور اسپانیا، در همايش برگزيدگان صنعت هتل‌داري و كيفيت غذا شرکت کرده و به عنوان برنده بيست و هشتمين جايزه بين المللي هتل‌داري و كيفيت غذا با نام انحصاري فيتور معرفي گردید.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل تهرانی یزد

ظرفیت 1 نفر

یک تخته
علاءالدین
233,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 دی
چهارشنبه
233,000
تومان
30 دی
پنجشنبه
233,000
تومان
1 بهمن
جمعه
303,000
تومان
2 بهمن
شنبه
303,000
تومان
3 بهمن
یکشنبه
303,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
303,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
303,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
303,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
303,000
تومان
8 بهمن
جمعه
303,000
تومان
9 بهمن
شنبه
303,000
تومان
اتاق یک تخته
اقامت 24
246,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 دی
چهارشنبه
246,000
تومان
30 دی
پنجشنبه
246,000
تومان
1 بهمن
جمعه
295,000
تومان
2 بهمن
شنبه
295,000
تومان
3 بهمن
یکشنبه
295,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
295,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
295,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
295,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
295,000
تومان
8 بهمن
جمعه
295,000
تومان
9 بهمن
شنبه
295,000
تومان
یک تخته
اسنپ تریپ
246,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 دی
چهارشنبه
246,000
تومان
30 دی
پنجشنبه
246,000
تومان
1 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
2 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
3 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
4 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
اتاق یک تخته
هتل یار
246,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 دی
چهارشنبه
246,000
تومان
30 دی
پنجشنبه
246,000
تومان
1 بهمن
جمعه
378,000
تومان
2 بهمن
شنبه
378,000
تومان
3 بهمن
یکشنبه
378,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
378,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
378,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
378,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
378,000
تومان
8 بهمن
جمعه
378,000
تومان
9 بهمن
شنبه
378,000
تومان
ظرفیت 2 نفر

دو تخته
علاءالدین
363,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 دی
چهارشنبه
363,000
تومان
30 دی
پنجشنبه
363,000
تومان
1 بهمن
جمعه
465,000
تومان
2 بهمن
شنبه
465,000
تومان
3 بهمن
یکشنبه
465,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
465,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
465,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
465,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
465,000
تومان
8 بهمن
جمعه
465,000
تومان
9 بهمن
شنبه
465,000
تومان
اتاق دو تخته - دبل
هتل یار
375,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 دی
چهارشنبه
375,000
تومان
30 دی
پنجشنبه
375,000
تومان
1 بهمن
جمعه
592,000
تومان
2 بهمن
شنبه
592,000
تومان
3 بهمن
یکشنبه
592,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
592,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
592,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
592,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
592,000
تومان
8 بهمن
جمعه
592,000
تومان
9 بهمن
شنبه
592,000
تومان
دو تخته دابل
اسنپ تریپ
375,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 دی
چهارشنبه
375,000
تومان
30 دی
پنجشنبه
375,000
تومان
1 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
2 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
3 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
4 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
اتاق دو تخته - توئین
هتل یار
375,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 دی
چهارشنبه
375,000
تومان
30 دی
پنجشنبه
375,000
تومان
1 بهمن
جمعه
592,000
تومان
2 بهمن
شنبه
592,000
تومان
3 بهمن
یکشنبه
592,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
592,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
592,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
592,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
592,000
تومان
8 بهمن
جمعه
592,000
تومان
9 بهمن
شنبه
592,000
تومان
اتاق دو تخته توئین
اقامت 24
375,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 دی
چهارشنبه
375,000
تومان
30 دی
پنجشنبه
375,000
تومان
1 بهمن
جمعه
467,000
تومان
2 بهمن
شنبه
467,000
تومان
3 بهمن
یکشنبه
467,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
467,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
467,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
467,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
467,000
تومان
8 بهمن
جمعه
467,000
تومان
9 بهمن
شنبه
467,000
تومان
اتاق دو تخته دبل
اقامت 24
375,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 دی
چهارشنبه
375,000
تومان
30 دی
پنجشنبه
375,000
تومان
1 بهمن
جمعه
467,000
تومان
2 بهمن
شنبه
467,000
تومان
3 بهمن
یکشنبه
467,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
467,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
467,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
467,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
467,000
تومان
8 بهمن
جمعه
467,000
تومان
9 بهمن
شنبه
467,000
تومان
دو تخته تویین
اسنپ تریپ
375,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 دی
چهارشنبه
375,000
تومان
30 دی
پنجشنبه
375,000
تومان
1 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
2 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
3 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
4 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
ظرفیت 3 نفر

سه تخته
علاءالدین
524,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 دی
چهارشنبه
524,000
تومان
30 دی
پنجشنبه
524,000
تومان
1 بهمن
جمعه
573,000
تومان
2 بهمن
شنبه
573,000
تومان
3 بهمن
یکشنبه
573,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
573,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
573,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
573,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
573,000
تومان
8 بهمن
جمعه
573,000
تومان
9 بهمن
شنبه
573,000
تومان
سه تخته
اسنپ تریپ
534,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 دی
چهارشنبه
534,000
تومان
30 دی
پنجشنبه
534,000
تومان
1 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
2 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
3 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
4 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
اتاق سه تخته
اقامت 24
534,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 دی
چهارشنبه
534,000
تومان
30 دی
پنجشنبه
534,000
تومان
1 بهمن
جمعه
575,000
تومان
2 بهمن
شنبه
575,000
تومان
3 بهمن
یکشنبه
575,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
575,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
575,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
575,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
575,000
تومان
8 بهمن
جمعه
575,000
تومان
9 بهمن
شنبه
575,000
تومان
اتاق سه تخته
هتل یار
534,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 دی
چهارشنبه
534,000
تومان
30 دی
پنجشنبه
534,000
تومان
1 بهمن
جمعه
735,000
تومان
2 بهمن
شنبه
735,000
تومان
3 بهمن
یکشنبه
735,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
735,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
735,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
735,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
735,000
تومان
8 بهمن
جمعه
735,000
تومان
9 بهمن
شنبه
735,000
تومان
سوییت ماه عسل
هتل یار
1,010,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 دی
چهارشنبه
1,010,000
تومان
30 دی
پنجشنبه
1,010,000
تومان
1 بهمن
جمعه
1,415,000
تومان
2 بهمن
شنبه
1,415,000
تومان
3 بهمن
یکشنبه
1,415,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
1,415,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
1,415,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
1,415,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
1,415,000
تومان
8 بهمن
جمعه
1,415,000
تومان
9 بهمن
شنبه
1,415,000
تومان
سوئیت سه نفره هانی مون
اقامت 24
1,010,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 دی
چهارشنبه
1,010,000
تومان
30 دی
پنجشنبه
1,010,000
تومان
1 بهمن
جمعه
1,160,000
تومان
2 بهمن
شنبه
1,160,000
تومان
3 بهمن
یکشنبه
1,160,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
1,160,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
1,160,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
1,160,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
1,160,000
تومان
8 بهمن
جمعه
1,160,000
تومان
9 بهمن
شنبه
1,160,000
تومان
سوئیت سه تخته ماه عسل
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
29 دی
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
30 دی
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
1 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
2 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
3 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
4 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
ظرفیت 4 نفر

چهار تخته
علاءالدین
625,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 دی
چهارشنبه
625,000
تومان
30 دی
پنجشنبه
625,000
تومان
1 بهمن
جمعه
681,000
تومان
2 بهمن
شنبه
681,000
تومان
3 بهمن
یکشنبه
681,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
681,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
681,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
681,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
681,000
تومان
8 بهمن
جمعه
681,000
تومان
9 بهمن
شنبه
681,000
تومان
چهار تخته
اسنپ تریپ
634,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 دی
چهارشنبه
634,000
تومان
30 دی
پنجشنبه
634,000
تومان
1 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
2 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
3 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
4 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
اتاق چهار تخته
هتل یار
634,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 دی
چهارشنبه
634,000
تومان
30 دی
پنجشنبه
634,000
تومان
1 بهمن
جمعه
878,000
تومان
2 بهمن
شنبه
878,000
تومان
3 بهمن
یکشنبه
878,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
878,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
878,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
878,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
878,000
تومان
8 بهمن
جمعه
878,000
تومان
9 بهمن
شنبه
878,000
تومان
اتاق چهار تخته
اقامت 24
634,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 دی
چهارشنبه
634,000
تومان
30 دی
پنجشنبه
634,000
تومان
1 بهمن
جمعه
680,000
تومان
2 بهمن
شنبه
680,000
تومان
3 بهمن
یکشنبه
680,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
680,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
680,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
680,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
680,000
تومان
8 بهمن
جمعه
680,000
تومان
9 بهمن
شنبه
680,000
تومان
سوئیت چهار نفره
اقامت 24
886,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 دی
چهارشنبه
886,000
تومان
30 دی
پنجشنبه
886,000
تومان
1 بهمن
جمعه
976,000
تومان
2 بهمن
شنبه
976,000
تومان
3 بهمن
یکشنبه
976,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
976,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
976,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
976,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
976,000
تومان
8 بهمن
جمعه
976,000
تومان
9 بهمن
شنبه
976,000
تومان
رویال سوئیت دو خوابه
علاءالدین
1,255,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 دی
چهارشنبه
1,255,000
تومان
30 دی
پنجشنبه
1,255,000
تومان
1 بهمن
جمعه
1,356,000
تومان
2 بهمن
شنبه
1,356,000
تومان
3 بهمن
یکشنبه
1,356,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
1,356,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
1,356,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
1,356,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
1,356,000
تومان
8 بهمن
جمعه
1,356,000
تومان
9 بهمن
شنبه
1,356,000
تومان
سوئیت دو خوابه رویال
هتل یار
1,258,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 دی
چهارشنبه
1,258,000
تومان
30 دی
پنجشنبه
1,258,000
تومان
1 بهمن
جمعه
1,769,000
تومان
2 بهمن
شنبه
1,769,000
تومان
3 بهمن
یکشنبه
1,769,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
1,769,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
1,769,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
1,769,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
1,769,000
تومان
8 بهمن
جمعه
1,769,000
تومان
9 بهمن
شنبه
1,769,000
تومان
سوئیت رویال چهار نفره
اقامت 24
1,258,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 دی
چهارشنبه
1,258,000
تومان
30 دی
پنجشنبه
1,258,000
تومان
1 بهمن
جمعه
1,395,000
تومان
2 بهمن
شنبه
1,395,000
تومان
3 بهمن
یکشنبه
1,395,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
1,395,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
1,395,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
1,395,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
1,395,000
تومان
8 بهمن
جمعه
1,395,000
تومان
9 بهمن
شنبه
1,395,000
تومان
سوئیت چهار تخته
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
29 دی
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
30 دی
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
1 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
2 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
3 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
4 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
سوئیت دو خوابه چهار تخته رویال
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
29 دی
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
30 دی
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
1 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
2 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
3 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
4 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل

امکانات اتاق های هتل تهرانی یزد

سالن کنفرانس
تلويزيون LCD در لابی
شبکه پخش فیلم
خدمات خانه داری
تلویزیون در لابی
اتاق تلفن (اپراتور)
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
لباسشویی
رستوران بام
ترانسفر برگشت با هزینه
آشپزخانه
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
صبحانه در اتاق
روم سرويس 24 ساعته
سالن كنفرانس
كتابخانه
پذیرش 24 ساعته
ترانسفر رفت با هزینه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
وسایل بدنسازی
خدمات برای معلولین
کتابخانه
کافی نت
سالن بیلیارد رایگان
فوتبال دستی
مینی بار رایگان
صبحانه رایگان
اینترنت غیر‌رایگان در لابی
خدمات خشکشویی
زنگ هشدار
سیستم سرمایش
پاركينگ
كافی شاپ
اينترنت در لابی
روم سرويس
نهار در اتاق
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
آتلیه
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
سرویس روزانه اتاق
اب معدنی رایگان
کپسول آتش‌نشانی در لابی
شارژ وسایل الکترونیکی در لابی
Business Center
صندوق امانات
خشکشویی
كافی شاپ
سالن همايش
شارژ وسایل الکترونیکی در لابی
حوله حمام
اینترنت بی سیم
دمپایی یکبار مصرف
سیستم گرمایش
کارت هوشمند درب اتاق
دمپایی حمام
کف پوش موکت
شام در اتاق
ip tv
کارت هوشمند درب اتاق ها
لوازم بهداشتی
ترانسفر از هتل به فرودگاه
چايخانه سنتی
بازی ویدئویی
سالن همايش
جكوزی
خدمات باربري
کپسول آتشنشانی در راهرو
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
زمين تنيس
گشت نیم روزی
سرویس حرم
صندوق امانات در لابی
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
رستوران فست فود
اینترنت با سرعت بالا
سالن جشن و مراسم و عروسی
روزنامه رایگان
پارکینگ در اطراف هتل
اتاق جلسات
پارکینگ در هتل
کپسول آتش نشانی
حمام
نمازخانه
اعلام حریق
تلویزیون
یخچال
صندوق امانات
مبلمان
سشوار
آسانسور
سالن همایش
پارکینگ
خشکشویی (لاندری)
تاکسی سرویس
استخر
سونا
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
ماهواره
سالن اجتماعات
جعبه کمک های اولیه
دستگاه خودپرداز
ماساژ
سرویس بهداشتی ایرانی
تالار پذیرایی
اتاق چمدان
فتوکپی
تلویزیون LED در لابی
اطفای حریق
سرویس فرنگی
تالار عروسی
آژانس مسافرتی
تبديل ارز
آلاچیق
اینترنت در قسمت لابی
لابی
فکس
خدمات باربری
خدمات بیدارباش
اتاق بازی
سالن بدنسازی غیررایگان
امکان شارژ وسایل الکتریکی
فروشگاه صنایع‌دستی و سوغات
سالن بدنسازی رایگان
رستوران ایرانی
اتاق سیگار
مرکز خرید
اینترنت
تلفن در اتاق
سوئیت
فروشگاه و غرفه
خشکشویی
آرایشگاه
فروشگاه
پله اضطراری
روزنامه
کافی‌شاپ
دراور
کمد لباس
حوله
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
پرینت
خدمات تور
کافی‌شاپ فضای باز
فضای سبز
ماساژ غیررایگان
سالن ورزشی
سالن بدنسازی
اباژور
تلفن
پارکینگ روباز
جکوزی غیررایگان
دستگاه واکس کفش
سونا غیررایگان
اینترنت رایگان و محدود در لابی
رخت آویز

آدرس هتل تهرانی یزد روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل تهرانی یزد

(39 نظر)
نقاط قوت:
پرسنل خوب و مودب، لابی خوب، پارکینگ خوب
نقاط ضعف:
اصلا در حد ۴ ستاره نبود، صبحانه افتضاح، اتو خاستیم ک نداشتن، سیستم سرمایشی گرمایشی مشکل داشت
با توجه به پرداخت هزینه بالا کیفیت ندارد و میتوان با کمتر از این هم از هتلهای بهتری استفاده کرد در یک جمله پول بنز میدی و به شما پیکان تحویل میدن
نقاط قوت:
هتل از لحاظ امکانات خوب بود.
نقاط ضعف:
هتل از لحاظ امکانات خوب بود.
هتل خوبیست و با کمی رسیدگی بیشتر پتانسیل عالی شدن دارد
در یک کلام میتونم بگم افتضاح بود اتاقها و تختهای و سرویس بهداشتی بسیار کهنه و کثیف بود تاحدی که مشخص بود که ملافه ها مدتهاست که تعویض نشده و مو و کثیفی بدن مسافران قبلی روی ملافه ها موجود بود تا حدی که من فیلم گرفتم و برای مسئول رزرو فرستادم و ازشون خواستم که ملافه هارو عوض کنند صبحانه نداشتند و وقتی درخواست صبحانه میکنی یه تکه نون بیات که مال چندروز قبل هست و چند بسته کره و پنیر حاضری داخل یک سینی برات میارن و میگن بخاطر کرونا آشپزخانه تعطیل هست
اتاق کهنه تختا کهنه تشک ها و پتو ها کهنه و کثیف سرویس دهی و پذیرایی صبحانه زیر حد یک ستاره ما تابستان اونجا بودیم،کولر خراب بود
نقاط قوت:
همه چی خیلی خوب بود
نقاط ضعف:
دیده نشد
من اصلا آدم پرتوقعی نیستم ولی واقعا کهنه و نمور بودن اتاق ها و بوی بد در سالن و نشت بوی سیگار اتاق کناری به اتاق من قابل تحمل نبود. نمیدونم چجوری ۴ تا ستاره دادن بهش.
نقاط قوت:
بسیار عالی بود
نقاط ضعف:
نکته منفی ندیدیم
افتضاح بود... خیلی کثیف و غیر قابل سکونت. حتی ارزش یه ستاره هم نداره
وحشتناک بود . کثیف بود و تمام طول شب بوی سرویس بهداشتی توی اتاق پیچیده بود. برخورد بسیار بد پرسنل . حیف از یک ستاره
اصلا 4ستاره نبود خیلی معمولی بود.
خدمات خوب متناسب با قیمت
نقاط قوت:
بسیار پرسنل خوش اخلاق و زحمت کش و مخصوصا قیمت ناهار رستوران خیلی خوب بود پارکینگ هتل برای خودرو مناسب بود و انشاالله بهتر هم بشود
نقاط ضعف:
صبحانه برای سه شب که اونجا بودم یکنواخت بود و هتل حتما نیاز به سم پاشی دارد
خوب بود
از بافت تاریخی فاصله دارد خوب بود ولی اگر کمی خساستشان کمتر بود بهتر بود
خیلی اقامت خوبی بود
من سە ستار ھم بھش نمی دم! دمای اتاق تنظیم نمیشد گفتند ھمە اتاقھا ھمین ھستند، ھمە ترموستاتھا خراب بودند، ھتل فرسودە و پرسنل بی روح و بی تفاوت.
نحوه برخورد کارکنان بسیار گرم و صمیمی است. از نظر پذیرایی خصوصاً صبحانه علاوه بر طعم خوب تنوع خوبی داره و می‌تواند افراد با سلایق مختلف را راضی کنه تنها مشکل هتل تبادل صدا بین اتاقهای مجاوره که میتونه برای افراد حساس ناراحت کننده باشه در کل بین هتل‌هایی که من رفتم خوب بوده
هتل در حد دو ستاره **
رضایت نداشتم، پرسنل رفتار مناسب نداشتن -رفت و آمدها زیاد و سلب آسایش
به هتل ۴ ستاره شبیه نبود . انگار کل کارهای هتل و نگهبان دم در انجام می داد. رزرواسیون اصلا خوب نبود و کاملا بی نظم . طوری که من چند روز قبل رزرو کرده بودم باز چند ساعتی معطل شدم چون . درکل راضی نبودم
در حد متوسط
من هتل خوب و بد زیاد رفتم اما بد تر از این هتل ندیدم حتی اگر ۷۰% هم تخفیف داشت پیشنهاد میکنم سمتش نرید اگر مقایسه بخوام داشته باشم با سایر هتل ها، میتونم صادقانه بگم دو ستاره هست.
هتل بی ستاره
اصلا خوب نبود،وقتی وارد اتاق شدم شوکه شدم فکر میکردم وارد یه مهمانسرای درجه پائین شدم فقط برام جالبه که چطور و روی چه اساسی این درجه رو به هتل دادن ،هتلی کثیف و فاقد امکانات و کلنگی
بیشتر شبیه مسافرخونه هستش تا یه هتل
در حد یک هتل ۴ ستاره نبود...و کارکنان هم برخورد گرمی نداشتند.
هتل در سطح پایینی است
اطاقهای در حد هتل اپارتمان با بی کیفیت ترین جنس موکت ،پرده و روتختی،تلویزیون بی کیفیت،صبحانه بسیار معمولی و ساده
کیفیت غذاهای ناهار و شام رستوران اصلا در حد درجه هتل نبود
رفتار کارکنان خوب بود.رستوران بهسازی شده بود. وضعیت اتاق ها در حد هتل 4ستاره نبود..ولی تلاش مدیریت برای بهتر کردن وضعیت هتل قابل تقدیر است.
در هتل اقامت خوبی داشتم و راضی هستم.
دستشویی و سرویس بهداشتی اتاق ها افتضاح بود و ما مجبور بودیم برای قضای حاجت به خارج از هتل برویم. کیفیت غذا نامناسب و قیمتها و ستاره هتل به کیفیت خدمات نمی خورد. به جای ۴ ستاره باید به این هتل نصف ستاره رو داد.
هتل خوبی بود و برخورد پرسنل خوب بود اما امکانات هتل و کیفیت غذا و اتاق ها در حد هتل سه یا چهر ستاره نبود
هتل خوبی نیست و در حد دو ستاره است
برخورد پرسنل خوب بود ولی این هتل در حد یک هتل درجه چهار اصلا نیست .
برخورد خوب بود. امکانات کم
هتل خوبى بود و احترام گذاشتند. من قبلا تو يزد هتل هاى ديگه رفته بودم و انصافا ابنجا خيلى بهتر از بقيه برخورد كردند. اما امكانات اعم از غذا، كيفيت اتاق، سيستم سرمايش و گرمايش و دكوراسيون در حد هتل ٤ ستاره نبود.
هتل خوبی بود و در کل رضایت داشتیم
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل تهرانی یزد

مهمانان هتل تهرانی یزد در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل تهرانی یزد از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل تهرانی یزد بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل تهرانی یزد رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل تهرانی یزد را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.