هتل تهرانی یزد

یزد، میدان ابوالفضل (ع)، ابتدای جاده تفت
2.1
امتیاز کاربران
36
نظرات کاربران

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل تهرانی یزد

تهرانی-اتاق یک تخته
اتاق یک تخته
هتل یار
227,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
6 بهمن
دوشنبه
227,000
تومان
7 بهمن
سه شنبه
227,000
تومان
8 بهمن
چهارشنبه
227,000
تومان
9 بهمن
پنجشنبه
227,000
تومان
10 بهمن
جمعه
227,000
تومان
11 بهمن
شنبه
227,000
تومان
12 بهمن
یکشنبه
227,000
تومان
13 بهمن
دوشنبه
227,000
تومان
14 بهمن
سه شنبه
227,000
تومان
15 بهمن
چهارشنبه
227,000
تومان
16 بهمن
پنجشنبه
227,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
6 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
14 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
15 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
16 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
تهرانی-اتاق  دو  تخته دبل
اتاق دو تخته دبل
هتل یار
338,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
6 بهمن
دوشنبه
338,000
تومان
7 بهمن
سه شنبه
338,000
تومان
8 بهمن
چهارشنبه
338,000
تومان
9 بهمن
پنجشنبه
338,000
تومان
10 بهمن
جمعه
338,000
تومان
11 بهمن
شنبه
338,000
تومان
12 بهمن
یکشنبه
338,000
تومان
13 بهمن
دوشنبه
338,000
تومان
14 بهمن
سه شنبه
338,000
تومان
15 بهمن
چهارشنبه
338,000
تومان
16 بهمن
پنجشنبه
338,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
6 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
14 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
15 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
16 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
تهرانی-سوییت هانی مون
سوییت هانی مون
هتل یار
625,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
6 بهمن
دوشنبه
625,000
تومان
7 بهمن
سه شنبه
625,000
تومان
8 بهمن
چهارشنبه
625,000
تومان
9 بهمن
پنجشنبه
625,000
تومان
10 بهمن
جمعه
625,000
تومان
11 بهمن
شنبه
625,000
تومان
12 بهمن
یکشنبه
625,000
تومان
13 بهمن
دوشنبه
625,000
تومان
14 بهمن
سه شنبه
625,000
تومان
15 بهمن
چهارشنبه
625,000
تومان
16 بهمن
پنجشنبه
625,000
تومان
تهرانی-اتاق دو تخته توئین
اتاق دو تخته توئین
هتل یار
338,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
6 بهمن
دوشنبه
338,000
تومان
7 بهمن
سه شنبه
338,000
تومان
8 بهمن
چهارشنبه
338,000
تومان
9 بهمن
پنجشنبه
338,000
تومان
10 بهمن
جمعه
338,000
تومان
11 بهمن
شنبه
338,000
تومان
12 بهمن
یکشنبه
338,000
تومان
13 بهمن
دوشنبه
338,000
تومان
14 بهمن
سه شنبه
338,000
تومان
15 بهمن
چهارشنبه
338,000
تومان
16 بهمن
پنجشنبه
338,000
تومان
تهرانی-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
هتل یار
403,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
6 بهمن
دوشنبه
403,000
تومان
7 بهمن
سه شنبه
403,000
تومان
8 بهمن
چهارشنبه
403,000
تومان
9 بهمن
پنجشنبه
403,000
تومان
10 بهمن
جمعه
403,000
تومان
11 بهمن
شنبه
403,000
تومان
12 بهمن
یکشنبه
403,000
تومان
13 بهمن
دوشنبه
403,000
تومان
14 بهمن
سه شنبه
403,000
تومان
15 بهمن
چهارشنبه
403,000
تومان
16 بهمن
پنجشنبه
403,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
6 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
14 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
15 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
16 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
تهرانی-اتاق  چهار  تخته
اتاق چهار تخته
هتل یار
487,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
6 بهمن
دوشنبه
487,000
تومان
7 بهمن
سه شنبه
487,000
تومان
8 بهمن
چهارشنبه
487,000
تومان
9 بهمن
پنجشنبه
487,000
تومان
10 بهمن
جمعه
487,000
تومان
11 بهمن
شنبه
487,000
تومان
12 بهمن
یکشنبه
487,000
تومان
13 بهمن
دوشنبه
487,000
تومان
14 بهمن
سه شنبه
487,000
تومان
15 بهمن
چهارشنبه
487,000
تومان
16 بهمن
پنجشنبه
487,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
6 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
14 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
15 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
16 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
تهرانی-سوئیت رویال چهارنفره
سوئیت رویال چهارنفره
هتل یار
774,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
6 بهمن
دوشنبه
774,000
تومان
7 بهمن
سه شنبه
774,000
تومان
8 بهمن
چهارشنبه
774,000
تومان
9 بهمن
پنجشنبه
774,000
تومان
10 بهمن
جمعه
774,000
تومان
11 بهمن
شنبه
774,000
تومان
12 بهمن
یکشنبه
774,000
تومان
13 بهمن
دوشنبه
774,000
تومان
14 بهمن
سه شنبه
774,000
تومان
15 بهمن
چهارشنبه
774,000
تومان
16 بهمن
پنجشنبه
774,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
6 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
14 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
15 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
16 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل

امکانات اتاق های هتل تهرانی یزد

نمازخانه
خدمات تهيه بليط
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
سرویس بهداشتی فرنگی در طبقات
لباسشویی
تلويزيون LCD در لابی
رستوران بام
آشپزخانه
خدمات بیدار باش
اتاق تلفن (اپراتور)
مینی بار با هزینه
صبحانه در اتاق
آژانس مسافرتي
روم سرويس 24 ساعته
سالن كنفرانس
كتابخانه
سرویس بهداشتی ایرانی در راهرو
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
سرویس بهداشتی فرنگی در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی در طبقات
چايخانه سنتی
نهار در اتاق
صبحانه رایگان
اینترنت غیر‌رایگان در لابی
وسایل بدنسازی
خدمات خشکشویی
سیستم سرمایش
پاركينگ
كافی شاپ
اينترنت در لابی
روم سرويس
فكس
سرویس بهداشتی ایرانی در لابی
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
شبکه پخش فیلم
خدمات خانه داری
تلویزیون در لابی
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
سالن همايش
فوتبال دستی
شارژ وسایل الکترونیکی در لابی
Business Center
پاركينگ
صندوق امانات
رستوران
خشکشویی
خدمات تهيه بليط
كافی شاپ
سالن همايش
اب معدنی رایگان
کپسول آتش‌نشانی در لابی
حوله حمام
دمپایی یکبار مصرف
سیستم گرمایش
کارت هوشمند درب اتاق
دمپایی حمام
کف پوش موکت
شام در اتاق
ip tv
کارت هوشمند درب اتاق ها
شارژ وسایل الکترونیکی در لابی
لوازم بهداشتی
جكوزی
خدمات نگهداری کودک
خدمات باربري
کپسول آتشنشانی در راهرو
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
زمين تنيس
گشت نیم روزی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
رستوران فست فود
اینترنت بی سیم
اینترنت با سرعت بالا
سالن جشن و مراسم و عروسی
روزنامه رایگان
پارکینگ در اطراف هتل
رستوران در هتل
اتاق جلسات
پارکینگ در هتل
صندوق امانات در لابی
ترانسفر از هتل به فرودگاه
مینی بار رایگان
سالن بیلیارد رایگان
اعلام حریق
رستوران
سالن همایش
پارکینگ
تاکسی سرویس
استخر
سونا
سیستم تهویه مطبوع
ماهواره
سالن کنفرانس
سالن اجتماعات
جعبه کمک های اولیه
آلاچیق
ماساژ
تالار پذیرایی
اتاق چمدان
کافی‌شاپ
دراور
کمد لباس
آسانسور
سرویس بهداشتی فرنگی
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
کافی نت
فتوکپی
تلویزیون LED در لابی
اطفای حریق
تالار عروسی
کپسول آتش نشانی
سشوار
تبديل ارز
خشکشویی (لاندری)
دستگاه خودپرداز
تلویزیون
یخچال
صندوق امانات
مبلمان
حوله
پرینت
سوئیت
لابی
سالن بدنسازی رایگان
اتاق سیگار
مرکز خرید
اینترنت
سرویس فرنگی
سرویس ایرانی
تلفن در اتاق
فروشگاه و غرفه
امکان شارژ وسایل الکتریکی
خشکشویی
آرایشگاه
فروشگاه
اینترنت در قسمت لابی
حمام
سرویس روزانه اتاق
خدمات برای معلولین
کتابخانه
فروشگاه صنایع‌دستی و سوغات
خدمات تور
دستگاه واکس کفش
کافی‌شاپ فضای باز
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
سالن بدنسازی
اباژور
تلفن
پارکینگ روباز
جکوزی غیررایگان
سونا غیررایگان
سالن بدنسازی غیررایگان
اینترنت رایگان و محدود در لابی
ماساژ غیررایگان
پله اضطراری
رستوران ایرانی
فکس
خدمات باربری
خدمات بیدارباش
اتاق بازی
رخت آویز

آدرس هتل تهرانی یزد روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل تهرانی یزد

(36 نظر)
نقاط قوت:
همه چی خیلی خوب بود
نقاط ضعف:
دیده نشد
من اصلا آدم پرتوقعی نیستم ولی واقعا کهنه و نمور بودن اتاق ها و بوی بد در سالن و نشت بوی سیگار اتاق کناری به اتاق من قابل تحمل نبود. نمیدونم چجوری ۴ تا ستاره دادن بهش.
نقاط قوت:
بسیار عالی بود
نقاط ضعف:
نکته منفی ندیدیم
افتضاح بود... خیلی کثیف و غیر قابل سکونت. حتی ارزش یه ستاره هم نداره
وحشتناک بود . کثیف بود و تمام طول شب بوی سرویس بهداشتی توی اتاق پیچیده بود. برخورد بسیار بد پرسنل . حیف از یک ستاره
اصلا 4ستاره نبود خیلی معمولی بود.
خدمات خوب متناسب با قیمت
نقاط قوت:
بسیار پرسنل خوش اخلاق و زحمت کش و مخصوصا قیمت ناهار رستوران خیلی خوب بود پارکینگ هتل برای خودرو مناسب بود و انشاالله بهتر هم بشود
نقاط ضعف:
صبحانه برای سه شب که اونجا بودم یکنواخت بود و هتل حتما نیاز به سم پاشی دارد
خوب بود
از بافت تاریخی فاصله دارد خوب بود ولی اگر کمی خساستشان کمتر بود بهتر بود
خیلی اقامت خوبی بود
من سە ستار ھم بھش نمی دم! دمای اتاق تنظیم نمیشد گفتند ھمە اتاقھا ھمین ھستند، ھمە ترموستاتھا خراب بودند، ھتل فرسودە و پرسنل بی روح و بی تفاوت.
نحوه برخورد کارکنان بسیار گرم و صمیمی است. از نظر پذیرایی خصوصاً صبحانه علاوه بر طعم خوب تنوع خوبی داره و می‌تواند افراد با سلایق مختلف را راضی کنه تنها مشکل هتل تبادل صدا بین اتاقهای مجاوره که میتونه برای افراد حساس ناراحت کننده باشه در کل بین هتل‌هایی که من رفتم خوب بوده
هتل در حد دو ستاره **
حتی برای یک شب موندن با ۷۰ در صد تخفیف هم نمیرزه بیشتر شبیه مسافرخونه هست تا هتل
رضایت نداشتم، پرسنل رفتار مناسب نداشتن -رفت و آمدها زیاد و سلب آسایش
به هتل ۴ ستاره شبیه نبود . انگار کل کارهای هتل و نگهبان دم در انجام می داد. رزرواسیون اصلا خوب نبود و کاملا بی نظم . طوری که من چند روز قبل رزرو کرده بودم باز چند ساعتی معطل شدم چون . درکل راضی نبودم
در حد متوسط
من هتل خوب و بد زیاد رفتم اما بد تر از این هتل ندیدمحتی اگر ۷۰% هم تخفیف داشت پیشنهاد میکنم سمتش نرید اگر مقایسه بخوام داشته باشم با سایر هتل ها، میتونم صادقانه بگم دو ستاره هست.
افتضاح ترین هتل یزد پذیرایی و تمیزی و غذا و امکانات و پرسنل و مدیریت همه چیز بی کیفیت و افتضاح
هتل بی ستاره
اصلا خوب نبود،وقتی وارد اتاق شدم شوکه شدم فکر میکردم وارد یه مهمانسرای درجه پائین شدم فقط برام جالبه که چطور و روی چه اساسی این درجه رو به هتل دادن ،هتلی کثیف و فاقد امکانات و کلنگی
بیشتر شبیه مسافرخونه هستش تا یه هتل
در حد یک هتل ۴ ستاره نبود...و کارکنان هم برخورد گرمی نداشتند.
هتل در سطح پایینی است
رفتار خوب پرسنلاطاقهای در حد هتل اپارتمان با بی کیفیت ترین جنس موکت ،پرده و روتختی،تلویزیون بی کیفیت،صبحانه بسیار معمولی و ساده
کیفیت غذاهای ناهار و شام رستوران اصلا در حد درجه هتل نبود
رفتار کارکنان خوب بود.رستوران بهسازی شده بود. وضعیت اتاق ها در حد هتل 4ستاره نبود..ولی تلاش مدیریت برای بهتر کردن وضعیت هتل قابل تقدیر است.
در هتل اقامت خوبی داشتم و راضی هستم.
دستشویی و سرویس بهداشتی اتاق ها افتضاح بود و ما مجبور بودیم برای قضای حاجت به خارج از هتل برویم. کیفیت غذا نامناسب و قیمتها و ستاره هتل به کیفیت خدمات نمی خورد. به جای ۴ ستاره باید به این هتل نصف ستاره رو داد.
هتل خوبی بود و برخورد پرسنل خوب بود اما امکانات هتل و کیفیت غذا و اتاق ها در حد هتل سه یا چهر ستاره نبود
هتل خوبی نیست و در حد دو ستاره است
برخورد پرسنل خوب بود ولی این هتل در حد یک هتل درجه چهار اصلا نیست .
برخورد خوب بود. امکانات کم
هتل خوبى بود و احترام گذاشتند. من قبلا تو يزد هتل هاى ديگه رفته بودم و انصافا ابنجا خيلى بهتر از بقيه برخورد كردند. اما امكانات اعم از غذا، كيفيت اتاق، سيستم سرمايش و گرمايش و دكوراسيون در حد هتل ٤ ستاره نبود.
هتل خوبی بود و در کل رضایت داشتیم
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل تهرانی یزد

مهمانان هتل تهرانی یزد در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل تهرانی یزد از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل تهرانی یزد بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل تهرانی یزد رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل تهرانی یزد را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.