هتل سنتی رویای قدیم یزد

یزد، خیابان سلمان فارسی، کوچه شهید کاردی، پارکینگ2، هتل رویای قدیم
2.2
امتیاز کاربران
14
نظرات کاربران

معرفی هتل سنتی رویای قدیم یزد

هتل سنتی رویای قدیم یزد متعلق به دوره‌ی قاجار است که قدمت آن به بیش از ۲۰۰ سال می رسد و فضای اندرونی و بیرونی با گچکاری و کاربندی های فوق العاده زیبا انسان را به گذشته های دور پیوند میدهد. انعکاس پنج دری و سه دری های قرینه تالار مرتفع و حوض حیاط بسیار چشم نواز و دل انگیز است. هتل رویای قدیم با جای گیری در مرکز شهر یزد دسترسی مسافران را به بافت قدیمی یزد آسان نموده و همچنین باد گیر بلند این مجموعه نمای زیبای بافت قدیم یزد را به تصویر کشیده است. هتل رویای قدیم یزد تور یک روزه داخل شهر و تور کویر نوردی، شن درمانی همراه با شتر سواری به مهمانان گرامی ارائه می دهد.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل سنتی رویای قدیم یزد

ظرفیت 1 نفر

اتاق یک تخته طبقه پایین
اقامت 24
450,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
31 خرداد
پنج‌شنبه
450,000 تومان
1 تیر
جمعه
450,000 تومان
2 تیر
شنبه
450,000 تومان
3 تیر
یکشنبه
450,000 تومان
4 تیر
دوشنبه
450,000 تومان
5 تیر
سه‌شنبه
450,000 تومان
6 تیر
چهارشنبه
450,000 تومان
7 تیر
پنج‌شنبه
450,000 تومان
8 تیر
جمعه
450,000 تومان
9 تیر
شنبه
450,000 تومان
10 تیر
یکشنبه
450,000 تومان
اتاق یک تخته
اقامت 24
500,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
31 خرداد
پنج‌شنبه
500,000 تومان
1 تیر
جمعه
500,000 تومان
2 تیر
شنبه
500,000 تومان
3 تیر
یکشنبه
500,000 تومان
4 تیر
دوشنبه
500,000 تومان
5 تیر
سه‌شنبه
500,000 تومان
6 تیر
چهارشنبه
500,000 تومان
7 تیر
پنج‌شنبه
500,000 تومان
8 تیر
جمعه
500,000 تومان
9 تیر
شنبه
500,000 تومان
10 تیر
یکشنبه
500,000 تومان
اتاق یک تخته طبقه پائین
هتل یار
550,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
31 خرداد
پنج‌شنبه
550,000 تومان
1 تیر
جمعه
550,000 تومان
2 تیر
شنبه
550,000 تومان
3 تیر
یکشنبه
550,000 تومان
4 تیر
دوشنبه
550,000 تومان
5 تیر
سه‌شنبه
550,000 تومان
6 تیر
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
اتاق یک تخته طبقه بالا
هتل یار
600,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
31 خرداد
پنج‌شنبه
600,000 تومان
1 تیر
جمعه
600,000 تومان
2 تیر
شنبه
600,000 تومان
3 تیر
یکشنبه
600,000 تومان
4 تیر
دوشنبه
600,000 تومان
5 تیر
سه‌شنبه
600,000 تومان
6 تیر
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
ظرفیت 2 نفر

اتاق دوتخته طبقه پایین
اقامت 24
650,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
31 خرداد
پنج‌شنبه
650,000 تومان
1 تیر
جمعه
650,000 تومان
2 تیر
شنبه
650,000 تومان
3 تیر
یکشنبه
650,000 تومان
4 تیر
دوشنبه
650,000 تومان
5 تیر
سه‌شنبه
650,000 تومان
6 تیر
چهارشنبه
650,000 تومان
7 تیر
پنج‌شنبه
650,000 تومان
8 تیر
جمعه
650,000 تومان
9 تیر
شنبه
650,000 تومان
10 تیر
یکشنبه
650,000 تومان
اتاق دو تخته دبل
اقامت 24
700,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
31 خرداد
پنج‌شنبه
700,000 تومان
1 تیر
جمعه
700,000 تومان
2 تیر
شنبه
700,000 تومان
3 تیر
یکشنبه
700,000 تومان
4 تیر
دوشنبه
700,000 تومان
5 تیر
سه‌شنبه
700,000 تومان
6 تیر
چهارشنبه
700,000 تومان
7 تیر
پنج‌شنبه
700,000 تومان
8 تیر
جمعه
700,000 تومان
9 تیر
شنبه
700,000 تومان
10 تیر
یکشنبه
700,000 تومان
اتاق دو تخته توئین
اقامت 24
700,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
31 خرداد
پنج‌شنبه
700,000 تومان
1 تیر
جمعه
700,000 تومان
2 تیر
شنبه
700,000 تومان
3 تیر
یکشنبه
700,000 تومان
4 تیر
دوشنبه
700,000 تومان
5 تیر
سه‌شنبه
700,000 تومان
6 تیر
چهارشنبه
700,000 تومان
7 تیر
پنج‌شنبه
700,000 تومان
8 تیر
جمعه
700,000 تومان
9 تیر
شنبه
700,000 تومان
10 تیر
یکشنبه
700,000 تومان
اتاق دو تخته دبل طبقه پائین
هتل یار
900,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
31 خرداد
پنج‌شنبه
900,000 تومان
1 تیر
جمعه
900,000 تومان
2 تیر
شنبه
900,000 تومان
3 تیر
یکشنبه
900,000 تومان
4 تیر
دوشنبه
900,000 تومان
5 تیر
سه‌شنبه
900,000 تومان
6 تیر
چهارشنبه
2,900,000 تومان
7 تیر
پنج‌شنبه
2,900,000 تومان
8 تیر
جمعه
2,900,000 تومان
9 تیر
شنبه
2,900,000 تومان
اتاق دو تخته توئین طبقه پائین
هتل یار
900,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
31 خرداد
پنج‌شنبه
900,000 تومان
1 تیر
جمعه
900,000 تومان
2 تیر
شنبه
900,000 تومان
3 تیر
یکشنبه
900,000 تومان
4 تیر
دوشنبه
900,000 تومان
5 تیر
سه‌شنبه
900,000 تومان
6 تیر
چهارشنبه
2,900,000 تومان
7 تیر
پنج‌شنبه
2,900,000 تومان
8 تیر
جمعه
2,900,000 تومان
9 تیر
شنبه
2,900,000 تومان
اتاق دو تخته دبل طبقه بالا
هتل یار
1,000,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
31 خرداد
پنج‌شنبه
1,000,000 تومان
1 تیر
جمعه
1,000,000 تومان
2 تیر
شنبه
1,000,000 تومان
3 تیر
یکشنبه
1,000,000 تومان
4 تیر
دوشنبه
1,000,000 تومان
5 تیر
سه‌شنبه
1,000,000 تومان
6 تیر
چهارشنبه
2,900,000 تومان
7 تیر
پنج‌شنبه
2,900,000 تومان
8 تیر
جمعه
2,900,000 تومان
9 تیر
شنبه
2,900,000 تومان
اتاق دو تخته توئین طبقه بالا
هتل یار
1,000,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
31 خرداد
پنج‌شنبه
1,000,000 تومان
1 تیر
جمعه
1,000,000 تومان
2 تیر
شنبه
1,000,000 تومان
3 تیر
یکشنبه
1,000,000 تومان
4 تیر
دوشنبه
1,000,000 تومان
5 تیر
سه‌شنبه
1,000,000 تومان
6 تیر
چهارشنبه
2,900,000 تومان
7 تیر
پنج‌شنبه
2,900,000 تومان
8 تیر
جمعه
2,900,000 تومان
9 تیر
شنبه
2,900,000 تومان
ظرفیت 3 نفر

اتاق سه تخته طبقه پایین
اقامت 24
1,000,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
31 خرداد
پنج‌شنبه
1,000,000 تومان
1 تیر
جمعه
1,000,000 تومان
2 تیر
شنبه
1,000,000 تومان
3 تیر
یکشنبه
1,000,000 تومان
4 تیر
دوشنبه
1,000,000 تومان
5 تیر
سه‌شنبه
1,000,000 تومان
6 تیر
چهارشنبه
1,000,000 تومان
7 تیر
پنج‌شنبه
1,000,000 تومان
8 تیر
جمعه
1,000,000 تومان
9 تیر
شنبه
1,000,000 تومان
10 تیر
یکشنبه
1,000,000 تومان
اتاق سه تخته
اقامت 24
1,100,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
31 خرداد
پنج‌شنبه
1,100,000 تومان
1 تیر
جمعه
1,100,000 تومان
2 تیر
شنبه
1,100,000 تومان
3 تیر
یکشنبه
1,100,000 تومان
4 تیر
دوشنبه
1,100,000 تومان
5 تیر
سه‌شنبه
1,100,000 تومان
6 تیر
چهارشنبه
1,100,000 تومان
7 تیر
پنج‌شنبه
1,100,000 تومان
8 تیر
جمعه
1,100,000 تومان
9 تیر
شنبه
1,100,000 تومان
10 تیر
یکشنبه
1,100,000 تومان
اتاق سه تخته طبقه پائین
هتل یار
1,400,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
31 خرداد
پنج‌شنبه
1,400,000 تومان
1 تیر
جمعه
1,400,000 تومان
2 تیر
شنبه
1,400,000 تومان
3 تیر
یکشنبه
1,400,000 تومان
4 تیر
دوشنبه
1,400,000 تومان
5 تیر
سه‌شنبه
1,400,000 تومان
6 تیر
چهارشنبه
3,350,000 تومان
7 تیر
پنج‌شنبه
3,350,000 تومان
8 تیر
جمعه
3,350,000 تومان
9 تیر
شنبه
3,350,000 تومان
اتاق سه تخته طبقه بالا
هتل یار
1,500,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
31 خرداد
پنج‌شنبه
1,500,000 تومان
1 تیر
جمعه
1,500,000 تومان
2 تیر
شنبه
1,500,000 تومان
3 تیر
یکشنبه
1,500,000 تومان
4 تیر
دوشنبه
1,500,000 تومان
5 تیر
سه‌شنبه
1,500,000 تومان
6 تیر
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
ظرفیت 4 نفر

اتاق چهار تخته طبقه پایین
اقامت 24
1,400,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
31 خرداد
پنج‌شنبه
1,400,000 تومان
1 تیر
جمعه
1,400,000 تومان
2 تیر
شنبه
1,400,000 تومان
3 تیر
یکشنبه
1,400,000 تومان
4 تیر
دوشنبه
1,400,000 تومان
5 تیر
سه‌شنبه
1,400,000 تومان
6 تیر
چهارشنبه
1,400,000 تومان
7 تیر
پنج‌شنبه
1,400,000 تومان
8 تیر
جمعه
1,400,000 تومان
9 تیر
شنبه
1,400,000 تومان
10 تیر
یکشنبه
1,400,000 تومان
اتاق چهارتخته
اقامت 24
1,500,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
31 خرداد
پنج‌شنبه
1,500,000 تومان
1 تیر
جمعه
1,500,000 تومان
2 تیر
شنبه
1,500,000 تومان
3 تیر
یکشنبه
1,500,000 تومان
4 تیر
دوشنبه
1,500,000 تومان
5 تیر
سه‌شنبه
1,500,000 تومان
6 تیر
چهارشنبه
1,500,000 تومان
7 تیر
پنج‌شنبه
1,500,000 تومان
8 تیر
جمعه
1,500,000 تومان
9 تیر
شنبه
1,500,000 تومان
10 تیر
یکشنبه
1,500,000 تومان
اتاق چهارتخته طبقه پائین - (زیرزمین)
هتل یار
1,900,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
31 خرداد
پنج‌شنبه
1,900,000 تومان
1 تیر
جمعه
1,900,000 تومان
2 تیر
شنبه
1,900,000 تومان
3 تیر
یکشنبه
1,900,000 تومان
4 تیر
دوشنبه
1,900,000 تومان
5 تیر
سه‌شنبه
1,900,000 تومان
6 تیر
چهارشنبه
3,800,000 تومان
7 تیر
پنج‌شنبه
3,800,000 تومان
8 تیر
جمعه
3,800,000 تومان
9 تیر
شنبه
3,800,000 تومان
اتاق چهارتخته طبقه بالا
هتل یار
2,000,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
31 خرداد
پنج‌شنبه
2,000,000 تومان
1 تیر
جمعه
2,000,000 تومان
2 تیر
شنبه
2,000,000 تومان
3 تیر
یکشنبه
2,000,000 تومان
4 تیر
دوشنبه
2,000,000 تومان
5 تیر
سه‌شنبه
2,000,000 تومان
6 تیر
چهارشنبه
4,900,000 تومان
7 تیر
پنج‌شنبه
4,900,000 تومان
8 تیر
جمعه
4,900,000 تومان
9 تیر
شنبه
4,900,000 تومان

امکانات اتاق های هتل سنتی رویای قدیم یزد

تلویزیون
یخچال
اعلام حریق
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
آلاچیق
اتاق چمدان
فتوکپی
سرویس بهداشتی ایرانی
سرویس فرنگی
خدمات خانه داری
آژانس مسافرتی
تبديل ارز
خشکشویی (لاندری)
دستگاه خودپرداز
صندوق امانات
مبلمان
سشوار
آسانسور
نمازخانه
پارکینگ
تاکسی سرویس
استخر
سونا
اینترنت در لابی
سفره‌خانه
جعبه کمک های اولیه
ماساژ
خدمات تور
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
کافی‌شاپ فضای باز
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
تلفن
دستگاه واکس کفش
پله اضطراری
رستوران ایرانی
اتاق بازی
اشپزخانه
اطفای حریق
لابی
اتاق سیگار
مرکز خرید
اینترنت
کافی شاپ
تلفن در اتاق
سوئیت
خشکشویی
آرایشگاه
فروشگاه
اینترنت در قسمت لابی
حمام
سرویس روزانه اتاق
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
کافی نت
مینی بار رایگان
صبحانه رایگان
وسایل بدنسازی
خدمات خشکشویی
پاركينگ
كافی شاپ
اينترنت در لابی
تلويزيون LED در لابی
روم سرويس
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
شبکه پخش فیلم
تلویزیون در لابی
اتاق تلفن (اپراتور)
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
لباسشویی
رستوران بام
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
كتابخانه
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی
جكوزی
خدمات باربري
کپسول آتشنشانی در راهرو
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
زمين تنيس
گشت نیم روزی
پارکینگ روباز با ظرفیت محدود
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
خدمات بلیط
اینترنت با سرعت بالا
پارکینگ در اطراف هتل
صندوق امانات در لابی
ترانسفر از هتل به فرودگاه
کپسول آتش‌نشانی در لابی
اسب‌سواری
Business Center
خشکشویی
رخت آویز

آدرس هتل سنتی رویای قدیم یزد روی نقشه

مشاهده اقامتگاه بر روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل سنتی رویای قدیم یزد

(14 نظر)
فضای هتل خیلی زیبا بود داخل اتاق خیلی زیبا و‌تمیز بود کارکنان خیلی مودب و خوش اخلاق بودند صیحانه عالی بود مخصوصا آش شله قلمکار صبحانه که واقعا عالی و لذت بخش بود . فقط داخل اتاق چای کیسه ای نبود
ما برای دو شب اقامت داشتیم حیاط باصفا بود پرسنل مودب و خونگرم اتاق دو تخته با کاناپه داشتیم اتاق تمیز و دلباز دسترسی به مراکز دیدنی خوب بود
خیلی عالی. هم نظافت هم برخورد . هم صبحانه. وسایل اتاق تمیز و مرتب. از لحاظ سر و صدا هم ساکت و آرامش داره. حیاط سنتی و دلباز . موقعیت هم خوش جا هست
نقاط قوت:
برخورد بسیار خوب پرسنل ، آرامش و زیبایی هتل،دسترسی آسان به اماکن تاریخی ،تجربه زیبای زندگی کردن در مکانی تاریخی و زیبا
نقاط ضعف:
برخورد بسیار خوب پرسنل ، آرامش و زیبایی هتل،دسترسی آسان به اماکن تاریخی ،تجربه زیبای زندگی کردن در مکانی تاریخی و زیبا
اگر به دنبال سفری همراه با آرامش و زندگی در مکانی تاریخی و زیبا و سرشار از انرژی مثبت هستید حتما این هتل را انتخاب کنید.برخورد پرسنل بسیار بسیار عالی بود.صبحانه کیفیت خوبی داشت.من و همسرم در سفر بعد به یزد مطمئنا این هتل را انتخاب خواهیم کرد.
نقاط قوت:
رفتار عالی پرسنل
نقاط ضعف:
رفتار عالی پرسنل
در کل نسبت به قیمت خیلی عالی و پرسنل فوق العاده
نقاط قوت:
پرسنل خوب و خوش اخلاق فضای دنج تمیزی اتاق ها نزدیکی به اماکن دیدنی فضای ناب سنتی
نقاط ضعف:
پرسنل خوب و خوش اخلاق فضای دنج تمیزی اتاق ها نزدیکی به اماکن دیدنی فضای ناب سنتی
من خیلی سفر میرم .میتونم بگم یکی از هتل های خوبی بود که رفتم.تمیز و پرسنل بسیار مودب و پاسخگو.
نقاط قوت:
تمیزی،زیبایی،آرامش،خوش رویی و با فرهنگی مدیریت و پرسنل،موقعیت مکانی عالی،فضای زیبا دلنشین اهنگ های زیبا،صبحانه ی خوش مزه،دارای پارکینگ
نقاط ضعف:
تمیزی،زیبایی،آرامش،خوش رویی و با فرهنگی مدیریت و پرسنل،موقعیت مکانی عالی،فضای زیبا دلنشین اهنگ های زیبا،صبحانه ی خوش مزه،دارای پارکینگ
هر دفعه بیام یزد مسلما انتخابم رویلی قدیم خواهد بود
نقاط قوت:
نقاط ضعف:
صبحانه هتل سلف نبود شما میگفتید چی میخواهید براتون میاوردند و خب انتظار میرفت سلف سرویس باشه
ادب و احترام: خوب ، نظافت : قابل قبول ، صبحانه : مناسب ، اينترنت : معقول فقط راه پله اتاقهاي پاييني اندكي غير استاندارد است
سنتى و زيبا. ولى اتاقها و حمام تهويه ندارد. ورودی هتل بوى نامطبوعى داشت
دوستان سلاممن اواخر مرداد یک شب مهمون این هتل بودم. به قیمت تخفیف خورده ۷۷۰۰۰ تومان . ورودی و کوچه های کثیف اطراف توی ذوق میزنه ولی وارد که بشین حس خوبی بهتون میده . زیاد بزرگ نیست و کلا ۱۱ تا اتاق داره . اتاق من ۳ تخته توی زیرزمین بود که انصافا تمییز و بزرگ بود. نکات مثبتش بزرگی و تمیزی اتاق و دسترسی خوبش به بافت تاریخی و میدون امیرچخماخ و برخورد خوب پرسنل هست .نکته منفیش هم نداشتن اینترنت و پارکینگه . شما مجبور هستید ماشین را توی کوچه های اطراف پارک کنید. نکته افتضاحش هم صبحانه بود. نان و پنیر و گوجه و خیار و کره مربا و یه فلاکس چای کیسه ای !!! همین ... واقعا همینا !!! وقتی هم بهشون انتقاد کردم گفتن چون قیمتهای اتاقها تخفیف زیاد خورده ، صبحانه را مختصر کردیم !! من چون یک شب بیشتر اقامت نداشتم بالطبع زیاد هم حساس نشدم . به نظرم اگه قیمت تو همین رنج ۷۰-۸۰ تومن باشه به یک شب اقامتش می ارزه . امیدوارم نظراتم برای دوستان مفید باشه . سفرتون بی خطر نداشتن پارکینگ صبحانه ضعیف
هتل از لحاظ نظافت و تمیزی عالی بود همچنین پرسنل بسیار خوش برخورد بودند. تنها نقاط ضعف نبود اینترنت داخل اتاق و نداشتن پارکینگ است. اگر برای پارکینگ عمومی دوربین نصب شود که پرسنل نظارت داشته باشن به ماشین ها بسیار عالی خواهد شد.
من در تعطیلات نوروز به این هتل رفتم و با این که شب اول بر خلاف خواست بنده در هنگام رزرو تخت دبل نداشتند ولی برخورد دوستانه و همکاری کامل کارکنان هتل جربه خوبی رو برام به یادگار گذاشتند تنها ایرادی که میتونم بگیرم نبود جای پارک کافی و مناسب عنوان کرد
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل سنتی رویای قدیم یزد

مهمانان هتل سنتی رویای قدیم یزد در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل سنتی رویای قدیم یزد از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید. برای مشاهده نظرات کلیک کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل سنتی رویای قدیم یزد بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد. برای مقایسه قیمت و رزرو هتل کلیک کنید.

همه عکس‌ها و امکانات هتل سنتی رویای قدیم یزد رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل سنتی رویای قدیم یزد را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است. برای مشاهده کلیک کنید.