هتل سنتی رویای قدیم یزد

یزد، خیابان سلمان فارسی، کوچه شهید کاردی، پارکینگ2، هتل رویای قدیم
2.2
امتیاز کاربران
23
نظرات کاربران

معرفی هتل سنتی رویای قدیم یزد

هتل سنتی رویای قدیم یزد متعلق به دوره‌ی قاجار است که قدمت آن به بیش از ۲۰۰ سال می رسد و فضای اندرونی و بیرونی با گچکاری و کاربندی های فوق العاده زیبا انسان را به گذشته های دور پیوند میدهد. انعکاس پنج دری و سه دری های قرینه تالار مرتفع و حوض حیاط بسیار چشم نواز و دل انگیز است. هتل رویای قدیم با جای گیری در مرکز شهر یزد دسترسی مسافران را به بافت قدیمی یزد آسان نموده و همچنین باد گیر بلند این مجموعه نمای زیبای بافت قدیم یزد را به تصویر کشیده است. هتل رویای قدیم یزد تور یک روزه داخل شهر و تور کویر نوردی، شن درمانی همراه با شتر سواری به مهمانان گرامی ارائه می دهد.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل سنتی رویای قدیم یزد

ظرفیت 1 نفر

اتاق یک تخته
اقامت 24
500,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
13 فروردین
یکشنبه
500,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
500,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
500,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
500,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
500,000 تومان
18 فروردین
جمعه
500,000 تومان
19 فروردین
شنبه
500,000 تومان
20 فروردین
یکشنبه
500,000 تومان
21 فروردین
دوشنبه
500,000 تومان
22 فروردین
سه‌شنبه
500,000 تومان
یک تخته
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
12 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
13 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
14 فروردین
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
15 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
16 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
17 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
18 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
19 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
20 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
21 فروردین
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
22 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
اتاق یک تخته
هتل یار
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
12 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
13 فروردین
یکشنبه
500,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
15 فروردین
سه‌شنبه
500,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
500,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
500,000 تومان
18 فروردین
جمعه
500,000 تومان
19 فروردین
شنبه
500,000 تومان
20 فروردین
یکشنبه
500,000 تومان
21 فروردین
دوشنبه
500,000 تومان
22 فروردین
سه‌شنبه
500,000 تومان
ظرفیت 2 نفر

اتاق دو تخته دبل
هتل یار
1,100,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 فروردین
شنبه
1,100,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
870,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
870,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
870,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
870,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
870,000 تومان
18 فروردین
جمعه
870,000 تومان
19 فروردین
شنبه
870,000 تومان
20 فروردین
یکشنبه
870,000 تومان
21 فروردین
دوشنبه
870,000 تومان
22 فروردین
سه‌شنبه
870,000 تومان
اتاق دو تخته توئین
هتل یار
1,100,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 فروردین
شنبه
1,100,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
870,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
870,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
870,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
870,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
870,000 تومان
18 فروردین
جمعه
870,000 تومان
19 فروردین
شنبه
870,000 تومان
20 فروردین
یکشنبه
870,000 تومان
21 فروردین
دوشنبه
870,000 تومان
22 فروردین
سه‌شنبه
870,000 تومان
دو تخته دابل
اسنپ تریپ
2,000,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 فروردین
شنبه
2,000,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
2,000,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
2,000,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
2,000,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
17 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
18 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
19 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
20 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
21 فروردین
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
22 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
دو تخته تویین
اسنپ تریپ
2,000,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 فروردین
شنبه
2,000,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
2,000,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
2,000,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
2,000,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
17 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
18 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
19 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
20 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
21 فروردین
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
22 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
اتاق دو تخته دبل
اقامت 24
2,000,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 فروردین
شنبه
2,000,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
900,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
900,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
900,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
900,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
900,000 تومان
18 فروردین
جمعه
900,000 تومان
19 فروردین
شنبه
900,000 تومان
20 فروردین
یکشنبه
900,000 تومان
21 فروردین
دوشنبه
900,000 تومان
22 فروردین
سه‌شنبه
900,000 تومان
اتاق دو تخته توئین
اقامت 24
2,000,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 فروردین
شنبه
2,000,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
900,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
900,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
900,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
900,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
900,000 تومان
18 فروردین
جمعه
900,000 تومان
19 فروردین
شنبه
900,000 تومان
20 فروردین
یکشنبه
900,000 تومان
21 فروردین
دوشنبه
900,000 تومان
22 فروردین
سه‌شنبه
900,000 تومان
دو تخته تویین (طبقه پایین)
اسنپ تریپ
2,000,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 فروردین
شنبه
2,000,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
2,000,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
2,000,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
2,000,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
17 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
18 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
19 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
20 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
21 فروردین
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
22 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
اتاق دوتخته زیرزمین
اقامت 24
2,000,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 فروردین
شنبه
2,000,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
800,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
800,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
800,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
800,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
800,000 تومان
18 فروردین
جمعه
800,000 تومان
19 فروردین
شنبه
800,000 تومان
20 فروردین
یکشنبه
800,000 تومان
21 فروردین
دوشنبه
800,000 تومان
22 فروردین
سه‌شنبه
800,000 تومان
ظرفیت 3 نفر

اتاق سه تخته
هتل یار
1,600,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 فروردین
شنبه
1,600,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
1,050,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
1,050,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
1,050,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
1,050,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
1,050,000 تومان
18 فروردین
جمعه
1,050,000 تومان
19 فروردین
شنبه
1,050,000 تومان
20 فروردین
یکشنبه
1,050,000 تومان
21 فروردین
دوشنبه
1,050,000 تومان
22 فروردین
سه‌شنبه
1,050,000 تومان
سه تخته
اسنپ تریپ
2,900,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 فروردین
شنبه
2,900,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
2,900,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
2,900,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
2,900,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
17 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
18 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
19 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
20 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
21 فروردین
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
22 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
اتاق سه تخته
اقامت 24
2,900,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 فروردین
شنبه
2,900,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
1,100,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
1,100,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
1,100,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
1,100,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
1,100,000 تومان
18 فروردین
جمعه
1,100,000 تومان
19 فروردین
شنبه
1,100,000 تومان
20 فروردین
یکشنبه
1,100,000 تومان
21 فروردین
دوشنبه
1,100,000 تومان
22 فروردین
سه‌شنبه
1,100,000 تومان
ظرفیت 4 نفر

اتاق چهارتخته - (زیرزمین)
هتل یار
2,000,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 فروردین
شنبه
2,000,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
1,410,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
1,410,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
1,410,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
1,410,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
1,410,000 تومان
18 فروردین
جمعه
1,410,000 تومان
19 فروردین
شنبه
1,410,000 تومان
20 فروردین
یکشنبه
1,410,000 تومان
21 فروردین
دوشنبه
1,410,000 تومان
22 فروردین
سه‌شنبه
1,410,000 تومان
چهار تخته
اسنپ تریپ
3,800,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 فروردین
شنبه
3,800,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
3,800,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
3,800,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
3,800,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
17 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
18 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
19 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
20 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
21 فروردین
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
22 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
اتاق چهار تخته زیرزمین
اقامت 24
3,800,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 فروردین
شنبه
3,800,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
1,400,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
1,400,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
1,400,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
1,400,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
1,400,000 تومان
18 فروردین
جمعه
1,400,000 تومان
19 فروردین
شنبه
1,400,000 تومان
20 فروردین
یکشنبه
1,400,000 تومان
21 فروردین
دوشنبه
1,400,000 تومان
22 فروردین
سه‌شنبه
1,400,000 تومان
چهار تخته (طبقه پایین)
اسنپ تریپ
3,800,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 فروردین
شنبه
3,800,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
3,800,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
3,800,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
3,800,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
17 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
18 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
19 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
20 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
21 فروردین
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
22 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
اتاق چهارتخته
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
12 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
13 فروردین
یکشنبه
1,500,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
1,500,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
1,500,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
1,500,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
1,500,000 تومان
18 فروردین
جمعه
1,500,000 تومان
19 فروردین
شنبه
1,500,000 تومان
20 فروردین
یکشنبه
1,500,000 تومان
21 فروردین
دوشنبه
1,500,000 تومان
22 فروردین
سه‌شنبه
1,500,000 تومان
ظرفیت 5 نفر

اتاق پنج تخته( دبل + کاناپه تخت شو)
اقامت 24
4,000,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 فروردین
شنبه
4,000,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
14 فروردین
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
15 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
پنج تخته
اسنپ تریپ
4,000,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 فروردین
شنبه
4,000,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
4,000,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
4,000,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
4,000,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
17 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
18 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
19 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
20 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
21 فروردین
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
22 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت

امکانات اتاق های هتل سنتی رویای قدیم یزد

تلویزیون
یخچال
اعلام حریق
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
آلاچیق
اتاق چمدان
فتوکپی
سرویس بهداشتی ایرانی
سرویس فرنگی
خدمات خانه داری
آژانس مسافرتی
تبديل ارز
خشکشویی (لاندری)
دستگاه خودپرداز
صندوق امانات
مبلمان
سشوار
آسانسور
نمازخانه
پارکینگ
تاکسی سرویس
استخر
سونا
اینترنت در لابی
سفره‌خانه
جعبه کمک های اولیه
ماساژ
خدمات تور
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
کافی‌شاپ فضای باز
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
تلفن
دستگاه واکس کفش
پله اضطراری
رستوران ایرانی
اتاق بازی
اشپزخانه
اطفای حریق
لابی
اتاق سیگار
مرکز خرید
اینترنت
کافی شاپ
تلفن در اتاق
سوئیت
خشکشویی
آرایشگاه
فروشگاه
اینترنت در قسمت لابی
حمام
سرویس روزانه اتاق
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
کافی نت
مینی بار رایگان
صبحانه رایگان
وسایل بدنسازی
خدمات خشکشویی
پاركينگ
كافی شاپ
اينترنت در لابی
تلويزيون LED در لابی
روم سرويس
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
شبکه پخش فیلم
تلویزیون در لابی
اتاق تلفن (اپراتور)
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
لباسشویی
رستوران بام
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
كتابخانه
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی
جكوزی
خدمات باربري
کپسول آتشنشانی در راهرو
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
زمين تنيس
گشت نیم روزی
پارکینگ روباز با ظرفیت محدود
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
خدمات بلیط
اینترنت با سرعت بالا
پارکینگ در اطراف هتل
صندوق امانات در لابی
ترانسفر از هتل به فرودگاه
کپسول آتش‌نشانی در لابی
اسب‌سواری
Business Center
خشکشویی
رخت آویز

آدرس هتل سنتی رویای قدیم یزد روی نقشه

مشاهده اقامتگاه بر روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل سنتی رویای قدیم یزد

(23 نظر)
نقاط قوت:
هتل تو بافت تاریخی قرار داره و به تمام جاهای دیدنی یزد نزدیکه فضای گرم و دنجی داره و برخورد کادر هتل بسیار خوب و صمیمی بود نظافت اتاق ها هم خوبه با این قیمت و امکانات حتما توصیه میکنم
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
پرسنل خوش برخورد حياط باصفا
نقاط ضعف:
پرسنل خوش برخورد حياط باصفا
نقاط قوت:
تمیز بودن و داشتن پارکینگ و فضای دلنشین و برخورد خوب کارکنان
نقاط ضعف:
تمیز بودن و داشتن پارکینگ و فضای دلنشین و برخورد خوب کارکنان
خوب بود.نسبت به قیمت امکانات و تمیزی بسیار مناسبی داشت
نقاط قوت:
همچیز عالی ...برخورد پرسنل عالی ....دسترسی مکانی به همجای شهر به راحتی بود آرامش و سکوت مجموعه عالی بود نظافت و تمیزی عالی ....بشدت پیشنهاد میکنم
نقاط ضعف:
همچیز عالی ...برخورد پرسنل عالی ....دسترسی مکانی به همجای شهر به راحتی بود آرامش و سکوت مجموعه عالی بود نظافت و تمیزی عالی ....بشدت پیشنهاد میکنم
نقاط قوت:
در کل خوب بود
نقاط ضعف:
صبحانه در حد متوسط
پرسنل بسیار مودب و خوش رفتار و با اینکه صبحانه سلف نبود اما چیزی از صبحانه سلف کمتر نداشت هر صبحانه دو وعده غدای گرم داشت و کیفیت خوبی داشت دسترسی خوبی داره و نزدیک امیر چخماق و مرکز شهر
نقاط قوت:
صبحانه مفصل و تنوع زیاد. و اینکه پارکینگ اختصاصی دارد.
نقاط ضعف:
صبحانه مفصل و تنوع زیاد. و اینکه پارکینگ اختصاصی دارد.
نقاط قوت:
فضای صمیمی پخش موسیقیکیفیت متناسب با قیمت
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
باسلام هتل بسیار خوب سنتی و نوستالژیک ودل باز باکلی انرژی مثبت بود. آرامش فوق‌العاده نظم و صبحانه گرم با کارکنان مهربان و خوشرو از نقاط قوتش است.
نقاط ضعف:
باسلام هتل بسیار خوب سنتی و نوستالژیک ودل باز باکلی انرژی مثبت بود. آرامش فوق‌العاده نظم و صبحانه گرم با کارکنان مهربان و خوشرو از نقاط قوتش است.
تجربه عالی بود به دوستان دیگر هم پیشنهاد میدهم.
نقاط قوت:
موقعیت مکانی بسیار خوب. هتل زیبا و دنجی است.
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
برخورد مناسب پرسنل
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
فوق العاده زیبا و تمیز
نقاط ضعف:
موقعیت پارکینگ
نقاط قوت:
برخورد بسیار عالی و مودبانه پرسنل.
نقاط ضعف:
اتاق زیرزمین نمناک و گرم بود
نقاط قوت:
به نسبت قیمت هتل خوبی بود.پرسنل بسیار خوش برخورد هستند.محیط صمیمی دارد.
نقاط ضعف:
صبحانه تنوع خاصی نداشت.
نقاط قوت:
هتل در نزدیکی اماکن تاریخی واقع شده با فضایی دلپذیر وارام بخش ومحیطی تمیز همراه با پرسنل مهربان وخوش اخلاق دارای پارکینگ اختصاصی
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
محیط سنتی زیبا.پرسنل عالی.اتاق خوب
نقاط ضعف:
پارکینگ بود ولی سقف نداشت و ماشین کلا زیر آفتاب بود
نقاط قوت:
من این هتل رو واقعا پیشنهاد میکنم چون فضای خوبی که شد و اینکه نزدیک بافت تاریخی بود خیلی کمک کرد به من و البته پارکینگ خصوصی بزرگش و اینکه نظافت اتاق ها خیلی عالی بود و صبحونه خیلی کاملی داشت .پرسنل خوب بودن و در کل نکته منفی ای من ندیدم.
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
خوب و کاملا راضی بودیم
نقاط ضعف:
صبحانه خیلی ضعیف بود
ادب و احترام: خوب ، نظافت : قابل قبول ، صبحانه : مناسب ، اينترنت : معقول فقط راه پله اتاقهاي پاييني اندكي غير استاندارد است
سنتى و زيبا. ولى اتاقها و حمام تهويه ندارد. ورودی هتل بوى نامطبوعى داشت
دوستان سلاممن اواخر مرداد یک شب مهمون این هتل بودم. به قیمت تخفیف خورده ۷۷۰۰۰ تومان . ورودی و کوچه های کثیف اطراف توی ذوق میزنه ولی وارد که بشین حس خوبی بهتون میده . زیاد بزرگ نیست و کلا ۱۱ تا اتاق داره . اتاق من ۳ تخته توی زیرزمین بود که انصافا تمییز و بزرگ بود. نکات مثبتش بزرگی و تمیزی اتاق و دسترسی خوبش به بافت تاریخی و میدون امیرچخماخ و برخورد خوب پرسنل هست .نکته منفیش هم نداشتن اینترنت و پارکینگه . شما مجبور هستید ماشین را توی کوچه های اطراف پارک کنید. نکته افتضاحش هم صبحانه بود. نان و پنیر و گوجه و خیار و کره مربا و یه فلاکس چای کیسه ای !!! همین ... واقعا همینا !!! وقتی هم بهشون انتقاد کردم گفتن چون قیمتهای اتاقها تخفیف زیاد خورده ، صبحانه را مختصر کردیم !! من چون یک شب بیشتر اقامت نداشتم بالطبع زیاد هم حساس نشدم . به نظرم اگه قیمت تو همین رنج ۷۰-۸۰ تومن باشه به یک شب اقامتش می ارزه . امیدوارم نظراتم برای دوستان مفید باشه . سفرتون بی خطر نداشتن پارکینگ صبحانه ضعیف
هتل از لحاظ نظافت و تمیزی عالی بود همچنین پرسنل بسیار خوش برخورد بودند. تنها نقاط ضعف نبود اینترنت داخل اتاق و نداشتن پارکینگ است. اگر برای پارکینگ عمومی دوربین نصب شود که پرسنل نظارت داشته باشن به ماشین ها بسیار عالی خواهد شد.
من در تعطیلات نوروز به این هتل رفتم و با این که شب اول بر خلاف خواست بنده در هنگام رزرو تخت دبل نداشتند ولی برخورد دوستانه و همکاری کامل کارکنان هتل جربه خوبی رو برام به یادگار گذاشتند تنها ایرادی که میتونم بگیرم نبود جای پارک کافی و مناسب عنوان کرد
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل سنتی رویای قدیم یزد

مهمانان هتل سنتی رویای قدیم یزد در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل سنتی رویای قدیم یزد از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید. برای مشاهده نظرات کلیک کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل سنتی رویای قدیم یزد بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد. برای مقایسه قیمت و رزرو هتل کلیک کنید.

همه عکس‌ها و امکانات هتل سنتی رویای قدیم یزد رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل سنتی رویای قدیم یزد را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است. برای مشاهده کلیک کنید.