هتل سنتی کوروش یزد

يزد، خیابان امام خمینی، محله فهادان، نرسیده به زندان اسکندر، مقابل سازمان صنایع دستی و گردشگری
2.8
امتیاز کاربران
12
نظرات کاربران

معرفی هتل سنتی کوروش یزد

هتل دو ستاره سنتی کوروش یزد در محل خانه تاریخی نجفی یزدی در مرکز بافت سنتی شهر بنا گردیده است. هتل با قدمت ۴۰۰ ساله و معماری اصيل همجوار با زندان اسکندر و مسجد جامع یزد می باشد. هتل کوروش با معماری و تجهیزات کاملا سنتی و در عین حال مجهز به کلیه امکانات مدرن و همچنین با انواع اتاق و سوئیت و امکانات رفاهی، فضای ایام کهن را با فن‌آوری امروز پیوند زده است و در فضای زیبا و با صفا و امکاناتی متنوع آماده ارائه سرویس به میهمانان گرامی می‌باشد.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل سنتی کوروش یزد

سنتی کوروش-اتاق یک تخته
اتاق یک تخته
ای‌گردش
133,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
11 آذر
سه شنبه
133,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
133,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
133,000
تومان
14 آذر
جمعه
133,000
تومان
15 آذر
شنبه
133,000
تومان
16 آذر
یکشنبه
133,000
تومان
17 آذر
دوشنبه
133,000
تومان
18 آذر
سه شنبه
133,000
تومان
19 آذر
چهارشنبه
133,000
تومان
20 آذر
پنجشنبه
133,000
تومان
21 آذر
جمعه
133,000
تومان
هتل یار
133,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
11 آذر
سه شنبه
133,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
133,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
133,000
تومان
14 آذر
جمعه
133,000
تومان
15 آذر
شنبه
133,000
تومان
16 آذر
یکشنبه
133,000
تومان
17 آذر
دوشنبه
133,000
تومان
18 آذر
سه شنبه
133,000
تومان
19 آذر
چهارشنبه
133,000
تومان
20 آذر
پنجشنبه
133,000
تومان
21 آذر
جمعه
133,000
تومان
سنتی کوروش-اتاق دوتخته
اتاق دوتخته
ای‌گردش
214,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
11 آذر
سه شنبه
214,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
214,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
214,000
تومان
14 آذر
جمعه
214,000
تومان
15 آذر
شنبه
214,000
تومان
16 آذر
یکشنبه
214,000
تومان
17 آذر
دوشنبه
214,000
تومان
18 آذر
سه شنبه
214,000
تومان
19 آذر
چهارشنبه
214,000
تومان
20 آذر
پنجشنبه
214,000
تومان
21 آذر
جمعه
214,000
تومان
هتل یار
215,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
11 آذر
سه شنبه
215,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
215,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
215,000
تومان
14 آذر
جمعه
215,000
تومان
15 آذر
شنبه
215,000
تومان
16 آذر
یکشنبه
215,000
تومان
17 آذر
دوشنبه
215,000
تومان
18 آذر
سه شنبه
215,000
تومان
19 آذر
چهارشنبه
215,000
تومان
20 آذر
پنجشنبه
215,000
تومان
21 آذر
جمعه
215,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
11 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
12 آذر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
13 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
14 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
15 آذر
شنبه
ظرفیت تکمیل
16 آذر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
17 آذر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
18 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
19 آذر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
20 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
21 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
11 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
12 آذر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
13 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
14 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
15 آذر
شنبه
ظرفیت تکمیل
16 آذر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
17 آذر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
18 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
19 آذر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
20 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
21 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
سنتی کوروش-اتاق دوتخته توئین
اتاق دوتخته توئین
ای‌گردش
214,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
11 آذر
سه شنبه
214,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
214,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
214,000
تومان
14 آذر
جمعه
214,000
تومان
15 آذر
شنبه
214,000
تومان
16 آذر
یکشنبه
214,000
تومان
17 آذر
دوشنبه
214,000
تومان
18 آذر
سه شنبه
214,000
تومان
19 آذر
چهارشنبه
214,000
تومان
20 آذر
پنجشنبه
214,000
تومان
21 آذر
جمعه
214,000
تومان
سنتی کوروش-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
ای‌گردش
297,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
11 آذر
سه شنبه
297,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
297,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
297,000
تومان
14 آذر
جمعه
297,000
تومان
15 آذر
شنبه
297,000
تومان
16 آذر
یکشنبه
297,000
تومان
17 آذر
دوشنبه
297,000
تومان
18 آذر
سه شنبه
297,000
تومان
19 آذر
چهارشنبه
297,000
تومان
20 آذر
پنجشنبه
297,000
تومان
21 آذر
جمعه
297,000
تومان
هتل یار
297,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
11 آذر
سه شنبه
297,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
297,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
297,000
تومان
14 آذر
جمعه
297,000
تومان
15 آذر
شنبه
297,000
تومان
16 آذر
یکشنبه
297,000
تومان
17 آذر
دوشنبه
297,000
تومان
18 آذر
سه شنبه
297,000
تومان
19 آذر
چهارشنبه
297,000
تومان
20 آذر
پنجشنبه
297,000
تومان
21 آذر
جمعه
297,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
11 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
12 آذر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
13 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
14 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
15 آذر
شنبه
ظرفیت تکمیل
16 آذر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
17 آذر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
18 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
19 آذر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
20 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
21 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
11 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
12 آذر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
13 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
14 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
15 آذر
شنبه
ظرفیت تکمیل
16 آذر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
17 آذر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
18 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
19 آذر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
20 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
21 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
سنتی کوروش-اتاق چهارتخته
اتاق چهارتخته
هتل یار
379,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
11 آذر
سه شنبه
379,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
379,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
379,000
تومان
14 آذر
جمعه
379,000
تومان
15 آذر
شنبه
379,000
تومان
16 آذر
یکشنبه
379,000
تومان
17 آذر
دوشنبه
379,000
تومان
18 آذر
سه شنبه
379,000
تومان
19 آذر
چهارشنبه
379,000
تومان
20 آذر
پنجشنبه
379,000
تومان
21 آذر
جمعه
379,000
تومان
ای‌گردش
379,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
11 آذر
سه شنبه
379,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
379,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
379,000
تومان
14 آذر
جمعه
379,000
تومان
15 آذر
شنبه
379,000
تومان
16 آذر
یکشنبه
379,000
تومان
17 آذر
دوشنبه
379,000
تومان
18 آذر
سه شنبه
379,000
تومان
19 آذر
چهارشنبه
379,000
تومان
20 آذر
پنجشنبه
379,000
تومان
21 آذر
جمعه
379,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
11 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
12 آذر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
13 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
14 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
15 آذر
شنبه
ظرفیت تکمیل
16 آذر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
17 آذر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
18 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
19 آذر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
20 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
21 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
11 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
12 آذر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
13 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
14 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
15 آذر
شنبه
ظرفیت تکمیل
16 آذر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
17 آذر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
18 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
19 آذر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
20 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
21 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
سنتی کوروش-اتاق پنج تخته
اتاق پنج تخته
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
11 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
12 آذر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
13 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
14 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
15 آذر
شنبه
ظرفیت تکمیل
16 آذر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
17 آذر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
18 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
19 آذر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
20 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
21 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
سنتی کوروش-اتاق شش تخته
اتاق شش تخته
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
11 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
12 آذر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
13 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
14 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
15 آذر
شنبه
ظرفیت تکمیل
16 آذر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
17 آذر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
18 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
19 آذر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
20 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
21 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل

امکانات اتاق های هتل سنتی کوروش یزد

اعلام حریق
پذیرش 24 ساعته
لباسشویی
سرویس بهداشتی فرنگی در طبقات
زمین ورزشی
پارک کودک
گیم نت
سرویس بهداشتی فرنگی در لابی
اتاق تلفن (اپراتور)
سرویس بهداشتی ایرانی در طبقات
سرویس بهداشتی ایرانی در لابی
تلویزیون در لابی
خدمات خانه داری
شبکه پخش فیلم
ترانسفر برگشت با هزینه
رستوران بام
ترانسفر رفت با هزینه
زنگ هشدار
پرینتر
تلفن در لابی
فكس
روم سرويس
اينترنت در لابی
كافی شاپ
پاركينگ
خدمات خشکشویی
وسایل بدنسازی
صبحانه رایگان
تلويزيون LCD در لابی
خدمات تهيه بليط
کافی نت
سالن بيليارد
کپسول آتش‌نشانی در لابی
اینترنت بی سیم
صندوق امانات در لابی
پارکینگ در اطراف هتل
اینترنت با سرعت بالا
کرایه اتومبیل با راننده
خدمات نگهداری کودک
پرداخت ویزا و مسترکارت
سرویس حرم
بازی ویدئویی
گشت نیم روزی
زمين تنيس
خدمات پزشكي
خدمات بیدار باش
کپسول آتشنشانی در راهرو
خدمات باربري
جكوزی
سالن همايش
چايخانه سنتی
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
آتلیه
سرویس بهداشتی ایرانی در راهرو
كتابخانه
آژانس مسافرتي
مینی بار با هزینه
مینی بار رایگان
کافی‌شاپ معمولی‌
سیستم تهویه مطبوع
سرویس بهداشتی فرنگی
تالار پذیرایی
ماساژ
جعبه کمک های اولیه
اینترنت در لابی
رستوران
سونا
استخر
تاکسی سرویس
پارکینگ
نمازخانه
آسانسور
مبلمان
کافی‌شاپ
صندوق امانات
یخچال
تلویزیون
دستگاه خودپرداز
خشکشویی (لاندری)
تبديل ارز
مسلط به زبان انگليسی
کپسول آتش نشانی
تلویزیون LED در لابی
فتوکپی
اتاق چمدان
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
خدمات برای معلولین
اتاق سیگار
سرویس روزانه اتاق
حمام
اینترنت در قسمت لابی
فروشگاه
آرایشگاه
خشکشویی
تلفن در اتاق
کافی شاپ
سرویس فرنگی
اینترنت
مرکز خرید
لابی
خدمات تهیه بلیط
فروشگاه صنایع‌دستی و سوغات
اتاق بازی
پله اضطراری
دستگاه واکس کفش
تلفن
سالن ورزشی
فضای سبز
روزنامه
کافی‌شاپ فضای باز
گشت غیررایگان
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
خدمات تور
پرینت
سالن پذیرایی

آدرس هتل سنتی کوروش یزد روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل سنتی کوروش یزد

(12 نظر)
نقاط قوت:
از نظر برخورد پرسنل بسیار عالی بود اتاق ملافه ها تمیز بود اما خود اتاق نظظافتش ضعیف بود
نقاط ضعف:
تنوع صبحانه بسیار ضعیف بود داخل حیاط تمیز نبود داخل اتاق مینی بار نداشت
نقاط قوت:
به نسبت قیمتش خوبه
نقاط ضعف:
در حد قیمتش هست
فضای سنتی و خاطره انگیز - امکانات مناسب - برخورد پرسنل مناسب - بافت تاریخی شهر یزد
نقاط قوت:
پرسنل خوش برخورد و محترم. هتل نقلی و باصفا. موقعیت مکانی عالی.
نقاط ضعف:
فقط توالت ایرانی در حیاط
نقاط قوت:
بافت سنتی هتل ، نزدیکی به بافت تاریخی
نقاط ضعف:
امکانات اتاق خیلی معمولی بود
ما چهار شب این هتل رو رزرو کرده بودیم ولی وقتی رسیدیم بیشتر از یک شب نتونستیم بمونیم. متاسفانه کیفیت و نظافت هتل اصلا مناسب نیست. اینکه یک هتل دو ستاره باشه به نسبت هتل های دیگه فرقش باید در امکانات و آپشن ها باشه و نباید اصولی مثل کیفیت و نظافت نادیده گرفته بشه. چون مسافر به نوعی مهمان هتل هست و حداقل در فرهنگ ما به مهمان بها داده میشه و در حد امکانات سرویس ولی با کیفیت مناسب باید ارائه بشه. امیدوارم نقطه نظرات من تلنگری باشه برای مدیر و کارکنان هتل که در نحوه ارائه خدماتشون بازنگری و بهینه سازی بکنند.
فوق العاده. یک فضای سنتی عالی با امکانات عالی
واقعا عالی بود. یک فضای سنتی فوق العاده
هتل در محله فهادان است که بافت قدیمی شهر یزد هست و برای دیدن اماکن قدیمی و باستانی خیلی موقعیت خوبی داره.۲ دقیقه ای به اولین مکان باستانی میرسید.چون محله توریست و مسافر زیاد داره حتی ساعت ۱۱ شب هم مغازه ها بازه و میتونید لذت ببرید از محیط.از نظر تمیزی چون هتل بازسازی شده است ممکنه زیاد جالب به نظر نرسه.و همچنین هزینه چایی که ما شب میگرفتیم برای خوردن در فضای هتل بعدا وقت خروج حساب شد که بهتر بود اول قیمتشو بهمون اعلام میکردند.
وضعیت نظافت اصلا خوب نبود تلویزیون 14 اینچ داغون با گیرنده دیجیتال خراب و باتری کنترل هم تموم شده بود امکان کنسلی هم نداشت کلا به هیچ وجه توصیه نمی کنم
نقاط قوت:
با توجه به قیمت مناسب هتل و مکان قرار گیری آن این هتل را انتخاب کردیم، هتلی کوچک و با امکانات در حد خودش بود، رفتار پرسنل بسیار عالی بود، ما که راضی بودیم چون در مسافرت ها خیلی کم در هتل هستیم و بیشتر شبها برای خواب به هتل میایم، صبحانه هم مختصر و در حد رفع نیاز بود، ولی در کل از هتل راضی بودیم.
نقاط ضعف:
اگر ستاره های هتل و قیمت آن را در نظر بگیریم نکته منفی ای نداشت. برای کسانی که هتل برایشان صرفا محلی برای خواب است کاملا پیشنهاد میکنم ولی برای افرادی که دنبال هتلی شیک و لوکس هستند پیشنهاد نمیشود.
نقاط قوت:
فضا سازی زیبا و سنتی داره. کارکنان مودب. دور از شلوغی و هیاهو شهر است.
نقاط ضعف:
به دلیل وجود کافی شاپ ویا همان قلیانخانه عمومی تا ۱۲ شب جلوی پنجره اتاق صدای خنده و قهقهه مشتریان به علاوه دود قلیان و صدای موزیک آسایش نداره. این هتل رو برای کسانی که خواب راحت و زود میخواهند توصیه نمیکنم.
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل سنتی کوروش یزد

مهمانان هتل سنتی کوروش یزد در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل سنتی کوروش یزد از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل سنتی کوروش یزد بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل سنتی کوروش یزد رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل سنتی کوروش یزد را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.