هتل سنتی والی یزد

یزد، خیابان امام خمینی، روبروی شاهزاده فاضل
3.1
امتیاز کاربران
16
نظرات کاربران

معرفی هتل سنتی والی یزد

هتل سنتی والی در شهر یزد خیابان امام واقع شده است. هتل والی در دوره صفویه و حدود ۴۰۰ سال پیش بنا شده و سال ۱۳۸۵ مورد بازسازی قرار گرفته است. هتل والی دارای لابی ، سرداب ۴۰۰ ساله و دو حیات بیرونی و اندرونی می باشد که بیشتر اتاق های هتل در حیات اندرونی واقع شده است. هتل در سه طبقه ساخته شده و دارای پله های قدیمی و فاقد آسانسور می باشد.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل سنتی والی یزد

سنتی والی-اتاق یک تخته
اتاق یک تخته
علاءالدین
171,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 مهر
جمعه
171,000
تومان
3 مهر
شنبه
171,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
171,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
171,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
171,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
171,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
171,000
تومان
9 مهر
جمعه
171,000
تومان
10 مهر
شنبه
171,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
171,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
171,000
تومان
اقامت 24
190,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 مهر
جمعه
190,000
تومان
3 مهر
شنبه
190,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
190,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
190,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
190,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
190,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
190,000
تومان
9 مهر
جمعه
190,000
تومان
10 مهر
شنبه
190,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
190,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
190,000
تومان
هتل یار
190,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 مهر
جمعه
190,000
تومان
3 مهر
شنبه
190,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
190,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
190,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
190,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
190,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
190,000
تومان
9 مهر
جمعه
190,000
تومان
10 مهر
شنبه
190,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
190,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
190,000
تومان
سنتی والی-اتاق دوتخته توئین
اتاق دوتخته توئین
اقامت 24
310,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 مهر
جمعه
310,000
تومان
3 مهر
شنبه
310,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
310,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
310,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
310,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
310,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
310,000
تومان
9 مهر
جمعه
310,000
تومان
10 مهر
شنبه
310,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
310,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
310,000
تومان
سنتی والی-اتاق دوتخته دبل
اتاق دوتخته دبل
علاءالدین
279,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 مهر
جمعه
279,000
تومان
3 مهر
شنبه
279,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
279,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
279,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
279,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
279,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
279,000
تومان
9 مهر
جمعه
279,000
تومان
10 مهر
شنبه
279,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
279,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
279,000
تومان
هتل یار
310,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 مهر
جمعه
310,000
تومان
3 مهر
شنبه
310,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
310,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
310,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
310,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
310,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
310,000
تومان
9 مهر
جمعه
310,000
تومان
10 مهر
شنبه
310,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
310,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
310,000
تومان
اقامت 24
310,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 مهر
جمعه
310,000
تومان
3 مهر
شنبه
310,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
310,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
310,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
310,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
310,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
310,000
تومان
9 مهر
جمعه
310,000
تومان
10 مهر
شنبه
310,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
310,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
310,000
تومان
سنتی والی-دو تخته تویین زیرزمین بدون پنجره
دو تخته تویین زیرزمین بدون پنجره
هتل یار
310,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 مهر
جمعه
310,000
تومان
3 مهر
شنبه
310,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
310,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
310,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
310,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
310,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
310,000
تومان
9 مهر
جمعه
310,000
تومان
10 مهر
شنبه
310,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
310,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
310,000
تومان
سنتی والی-اتاق دو تخته(اقامت ساعتی بدون صبحانه)
اتاق دو تخته(اقامت ساعتی بدون صبحانه)
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
2 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
3 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
4 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
5 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
7 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
11 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
12 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
سنتی والی-اتاق سه تخته (دبل+سینگل)
اتاق سه تخته (دبل+سینگل)
علاءالدین
369,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 مهر
جمعه
369,000
تومان
3 مهر
شنبه
369,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
369,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
369,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
369,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
369,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
369,000
تومان
9 مهر
جمعه
369,000
تومان
10 مهر
شنبه
369,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
369,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
369,000
تومان
هتل یار
410,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 مهر
جمعه
410,000
تومان
3 مهر
شنبه
410,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
410,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
410,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
410,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
410,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
410,000
تومان
9 مهر
جمعه
410,000
تومان
10 مهر
شنبه
410,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
410,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
410,000
تومان
اقامت 24
410,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 مهر
جمعه
410,000
تومان
3 مهر
شنبه
410,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
410,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
410,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
410,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
410,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
410,000
تومان
9 مهر
جمعه
410,000
تومان
10 مهر
شنبه
410,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
410,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
410,000
تومان
سنتی والی-اتاق سه تخته (سه تخت سینگل)
اتاق سه تخته (سه تخت سینگل)
هتل یار
410,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 مهر
جمعه
410,000
تومان
3 مهر
شنبه
410,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
410,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
410,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
410,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
410,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
410,000
تومان
9 مهر
جمعه
410,000
تومان
10 مهر
شنبه
410,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
410,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
410,000
تومان
سنتی والی-اتاق چهارتخته
اتاق چهارتخته
اقامت 24
500,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 مهر
جمعه
500,000
تومان
3 مهر
شنبه
500,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
500,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
500,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
500,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
500,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
500,000
تومان
9 مهر
جمعه
500,000
تومان
10 مهر
شنبه
500,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
500,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
500,000
تومان
هتل یار
500,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 مهر
جمعه
500,000
تومان
3 مهر
شنبه
500,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
500,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
500,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
500,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
500,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
500,000
تومان
9 مهر
جمعه
500,000
تومان
10 مهر
شنبه
500,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
500,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
500,000
تومان
علاءالدین
898,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 مهر
جمعه
898,000
تومان
3 مهر
شنبه
898,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
898,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
898,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
898,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
898,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
898,000
تومان
9 مهر
جمعه
898,000
تومان
10 مهر
شنبه
898,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
898,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
898,000
تومان
سنتی والی-چهار تخته VIP
چهار تخته VIP
علاءالدین
449,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 مهر
جمعه
449,000
تومان
3 مهر
شنبه
449,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
449,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
449,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
449,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
449,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
449,000
تومان
9 مهر
جمعه
449,000
تومان
10 مهر
شنبه
449,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
449,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
449,000
تومان
هتل یار
1,000,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 مهر
جمعه
1,000,000
تومان
3 مهر
شنبه
1,000,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
1,000,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
1,000,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
1,000,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
1,000,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
1,000,000
تومان
9 مهر
جمعه
1,000,000
تومان
10 مهر
شنبه
1,000,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
1,000,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
1,000,000
تومان
اقامت 24
1,000,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 مهر
جمعه
1,000,000
تومان
3 مهر
شنبه
1,000,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
1,000,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
1,000,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
1,000,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
1,000,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
1,000,000
تومان
9 مهر
جمعه
1,000,000
تومان
10 مهر
شنبه
1,000,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
1,000,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
1,000,000
تومان
سنتی والی-اتاق پنج تخته
اتاق پنج تخته
علاءالدین
539,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 مهر
جمعه
539,000
تومان
3 مهر
شنبه
539,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
539,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
539,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
539,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
539,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
539,000
تومان
9 مهر
جمعه
539,000
تومان
10 مهر
شنبه
539,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
539,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
539,000
تومان
هتل یار
600,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 مهر
جمعه
600,000
تومان
3 مهر
شنبه
600,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
600,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
600,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
600,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
600,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
600,000
تومان
9 مهر
جمعه
600,000
تومان
10 مهر
شنبه
600,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
600,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
600,000
تومان
اقامت 24
600,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 مهر
جمعه
600,000
تومان
3 مهر
شنبه
600,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
600,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
600,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
600,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
600,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
600,000
تومان
9 مهر
جمعه
600,000
تومان
10 مهر
شنبه
600,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
600,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
600,000
تومان

امکانات اتاق های هتل سنتی والی یزد

اعلام حریق
زمین ورزشی
جكوزی
سالن همايش
چايخانه سنتی
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
آتلیه
كتابخانه
پارک بازی كودكان
روم سرويس 24 ساعته
مینی بار با هزینه
خدمات بیدار باش
خدمات تهيه بليط
رستوران بام
لباسشویی
پارک کودک
کپسول آتشنشانی در راهرو
زنگ هشدار
كافی شاپ
اينترنت در لابی
روم سرويس
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
ترانسفر رفت با هزینه
گیم نت
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
شبکه پخش فیلم
خدمات خانه داری
تلویزیون در لابی
اتاق تلفن (اپراتور)
خدمات باربري
خدمات پزشكي
سیستم سرمایش
رستوران
ترانسفر از هتل به فرودگاه
اینترنت بی سیم
لوازم بهداشتی
کپسول آتش‌نشانی در لابی
آتليه عكاسی
صندوق امانات
كافی شاپ
اجاره اتومبیل
خدمات تور
حوله حمام
دمپایی یکبار مصرف
سیستم گرمایش
رخت آویز
مینیبار
ترانسفر از فرودگاه به هتل
صندوق امانات در لابی
سالن بيليارد
پرداخت ویزا و مسترکارت
زمين تنيس
گشت نیم روزی
پارکینگ روباز با ظرفیت محدود
رستوران سنتی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
خدمات نگهداری کودک
پارکینگ در هتل
رستوران فست فود
کرایه اتومبیل با راننده
اینترنت با سرعت بالا
روزنامه رایگان
پارکینگ در اطراف هتل
رستوران در هتل
پاركينگ
خدمات خشکشویی
سیستم تهویه مطبوع
مبلمان
سفره‌خانه
فست‌فود
اینترنت در لابی
اتاق عروس و داماد
رستوران
سونا
استخر
تاکسی سرویس
پارکینگ
نمازخانه
آسانسور
سشوار
صندوق امانات
جعبه کمک های اولیه
دستگاه واکس کفش
فتوکپی
سرویس بهداشتی ایرانی
سرویس فرنگی
کافی شاپ 24 ساعته
یخچال
آژانس مسافرتی
تبديل ارز
خشکشویی (لاندری)
دستگاه خودپرداز
چای ساز
تلویزیون
سیستم گرمایشی سرمایشی
ماساژ
وسایل بدنسازی
اینترنت در قسمت لابی
اینترنت
کافی شاپ
تلفن در اتاق
سوئیت
آرایشگاه
فروشگاه
کپسول آتش نشانی
اتاق سیگار
خدمات برای معلولین
کافی‌شاپ معمولی‌
کافی نت
مینی بار رایگان
صبحانه رایگان
مینی بار
مرکز خرید
لابی
اتاق چمدان
روزنامه
اژانس مسافرتی
حوله
خدمات تور
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
گشت غیررایگان
کافی‌شاپ فضای باز
فضای سبز
سرو غذاهای رژیمی و گیاهی
سالن ورزشی
پله اضطراری
خدمات پزشکی
اتاق بازی
اطفای حریق
چای خانه سنتی

آدرس هتل سنتی والی یزد روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل سنتی والی یزد

(16 نظر)
نقاط قوت:
فقط رفتار پرسنل خوب بود
نقاط ضعف:
فقط رفتار پرسنل خوب بود
نقاط قوت:
- برخورد عالی کارکنان - محیط سنتی و دنج و آرام - رعایت پروتکل های بهداشتی - غذای با کیفیت و خوشمزه - نزدیکی به بافت تاریخی شهر
نقاط ضعف:
- برخورد عالی کارکنان - محیط سنتی و دنج و آرام - رعایت پروتکل های بهداشتی - غذای با کیفیت و خوشمزه - نزدیکی به بافت تاریخی شهر
خانه های قدیمی دوستداشتی اند/ زیرا تاریخ در آنها در حرکت است/ همه چیز آنجا عمر دارد، حرف دارد، برکت دارد/ تکنولوژی آنها را له نکرده / هنوز هم حیاط هست، حوض هست، کوزه هست/ اینجا زندگی هنوز رنگ و بوی کاهگلی دارد.
نقاط قوت:
نزدیکی به بافت قدیمی شهر نکته مهمی برای من بود که این هتل گزینه خوبی بود .غذاهای موجود در منو رستوران هتل بینظیر بودند .برخورد پرسنل عالی بود .
نقاط ضعف:
نزدیکی به بافت قدیمی شهر نکته مهمی برای من بود که این هتل گزینه خوبی بود .غذاهای موجود در منو رستوران هتل بینظیر بودند .برخورد پرسنل عالی بود .
فضای کاملا نوستالژیک هتل ....
نقاط قوت:
حس قدیم بهت میده سنتی سنتیه واقعا
نقاط ضعف:
حس قدیم بهت میده سنتی سنتیه واقعا
حس بدی نبود
نقاط قوت:
برخورد خوب پرسنل و معماری زیبا
نقاط ضعف:
برخورد خوب پرسنل و معماری زیبا
نقاط قوت:
حس خوب از فضاى سنتى هتل
نقاط ضعف:
حس خوب از فضاى سنتى هتل
خيلى راضى بودم خيلى حس خوبى داشتيم بهترين جاى يزد و دسترسى به همه جا داشتيم اتاق بزرگ بهمون دادن و لذت برديم
نقاط قوت:
زیبایی. قدمت. موقعیت.
نقاط ضعف:
پارکینگ ضعیف.
تنها نقطه ضعف هتل ساعت دیر شروع صبحانه است. کیفیت غذای رستوران هم چندان خوب نیست. در سایر زمینه ها عالیه
موقعیت هتل مناسب.بعضی افراد هتل با معرفت و خوش اخلاق. اعلام شده بود که صبحانه تا ساعت ١٠ سرو میشود اما ٩:٤٠ دقیقه چیزی برای خوردن نبود و باید بعد از مذاکراتی سخت تر از پنج + یک به صبحانه دسترسی پیدا میشد. آب برای خوردن پیدا نمیشد، اما استخر بزرگی داشت که در صورت نیاز میشد از ان اب نوشید. فکر میکنم مدیریت مجموعه نیاز به سفر و بررسی چند هتل دیگر دارن تا کمی از هتل داری بیشتر بدانند.
موقعیت عالی و شکل سنتی هتل زیباستسرو صدای زیاد - صبحانه بسیار سرد و ضعیف - کارخوب هتل گرفتن یه عکس رایگان با لباس سنتی هست ولی متاسفانه عکاس در اونجا به ما گفت اگر از من عکس بخرید تمام عکسهارو براتون تلگرام میکنم . بعد از خریدعکس گفت بعدا براتون تلگرام میکنم . بعد در تلگرام گفت باید برای عکسها پول بدید که این خودش یه کلاهبرداری در هتل بود
به نظر بنده هتل به لحاظ بافت سنتی اش نمادی از گذشته ی فرهنگ و هنر ایرانی رو به نمایش می‌ گذارند و شما خودتون رو تو اون فضا حس می کنید ، کادرخوش برخوردی داره که اگه کاستی های هرچند کم اون رو حل کنند به نظرم عالی میشه . درکل راضی بودیم ولی جای بهترشدن داشت .
در این هتل اقامت خوبی به همراه خانواده ام داشتم. فقط به دلیل همجواری اتاق با رستوران، صدای بیرون داخل اتاق شنیده می شد.
موقعیت مکانی عالیضعف در خدمات
از نقاط قوت شروع میکنم . پرسنل خوش برخورد و مودب بودند و سرویس چای ساز در اتاق موجود بود . بهداشت سرویس بهداشتی خوب بود . اما خمیر دندان نداشت. و شامپو استفاده شده نفر قبل رو متاسفانه برای من گذاشته بودند. کیفیت صبحانه به نظرم خوب بود و سلیقه های مختلف رو پوشش میداد . نوع معماری با توجه به تاریخی بودن بنا، هم برای من جالب بود و هم ، با توجه به درب کوتاه و نیاز به بالارفتن از پله های بلند برای من سخت بود اما بامزه بود و در یک یا دو روز اقامت قابل تحمل بود. وای فای در حیاط موجود بود و در اتاق قطع و وصل میشد. کلا تجربه خوبی بود و این هتل رو با توجه به این قیمت پیشنهاد میکنم.
بااحترام برخورد خوب ومودبانه پرسنل پذیریش در بدو ورود بسیار تحسین برانگیز وعالی وپذیرایی خیلی عال سرویس دهی منظم وتنها کاسه دستشویی اطاق ۱۱۱ فوقالعاده کوچک واستفاده از آن مشکل وباعث زحمت بود
با شناخت قبلی این هتل رو رزرو کردم چون قبلا در این هتل اقامت داشتم. همه چی خوب و رضایت بخش بود. در زمان اقمت من اینترنت قطع بود.
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل سنتی والی یزد

مهمانان هتل سنتی والی یزد در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل سنتی والی یزد از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل سنتی والی یزد بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل سنتی والی یزد رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل سنتی والی یزد را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.