هتل سنتی والی یزد

یزد، خیابان امام خمینی، روبروی شاهزاده فاضل
3.1
امتیاز کاربران
16
نظرات کاربران

معرفی هتل سنتی والی یزد

هتل سنتی والی در شهر یزد خیابان امام واقع شده است. هتل والی در دوره صفویه و حدود ۴۰۰ سال پیش بنا شده و سال ۱۳۸۵ مورد بازسازی قرار گرفته است. هتل والی دارای لابی ، سرداب ۴۰۰ ساله و دو حیات بیرونی و اندرونی می باشد که بیشتر اتاق های هتل در حیات اندرونی واقع شده است. هتل در سه طبقه ساخته شده و دارای پله های قدیمی و فاقد آسانسور می باشد.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل سنتی والی یزد

ظرفیت 1 نفر

اتاق یک تخته اقتصادی(طبقه پائین)
اقامت 24
550,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
5 مرداد
جمعه
550,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
550,000 تومان
8 مرداد
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
اتاق یک تخته اقتصادی طبقه پایین (بدون صبحانه)
ایران هتل آنلاین
550,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
1 مرداد
دوشنبه
550,000 تومان
2 مرداد
سه‌شنبه
550,000 تومان
3 مرداد
چهارشنبه
550,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
550,000 تومان
5 مرداد
جمعه
550,000 تومان
6 مرداد
شنبه
550,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
550,000 تومان
8 مرداد
دوشنبه
550,000 تومان
9 مرداد
سه‌شنبه
550,000 تومان
10 مرداد
چهارشنبه
550,000 تومان
11 مرداد
پنج‌شنبه
550,000 تومان
اتاق یک نفره صفوی
اقامت 24
690,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
1 مرداد
دوشنبه
690,000 تومان
اتاق یک تخته - صفویه
هتل یار
690,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
5 مرداد
جمعه
690,000 تومان
8 مرداد
دوشنبه
690,000 تومان
11 مرداد
پنج‌شنبه
690,000 تومان
اتاق یک تخته صفویه
ایران هتل آنلاین
690,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
1 مرداد
دوشنبه
690,000 تومان
2 مرداد
سه‌شنبه
690,000 تومان
3 مرداد
چهارشنبه
690,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
690,000 تومان
5 مرداد
جمعه
690,000 تومان
6 مرداد
شنبه
690,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
690,000 تومان
8 مرداد
دوشنبه
690,000 تومان
9 مرداد
سه‌شنبه
690,000 تومان
10 مرداد
چهارشنبه
690,000 تومان
11 مرداد
پنج‌شنبه
690,000 تومان
ظرفیت 2 نفر

اتاق دو تخته اقتصادی طبقه پایین (بدون صبحانه)
ایران هتل آنلاین
1,050,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
1 مرداد
دوشنبه
1,050,000 تومان
2 مرداد
سه‌شنبه
1,050,000 تومان
3 مرداد
چهارشنبه
1,050,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
1,050,000 تومان
5 مرداد
جمعه
1,050,000 تومان
6 مرداد
شنبه
1,050,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
1,050,000 تومان
8 مرداد
دوشنبه
1,050,000 تومان
9 مرداد
سه‌شنبه
1,050,000 تومان
10 مرداد
چهارشنبه
1,050,000 تومان
11 مرداد
پنج‌شنبه
1,050,000 تومان
اتاق دوتخته اقتصادی - بدون صبحانه (طبقه پایین )
هتل یار
1,050,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
7 مرداد
یکشنبه
1,050,000 تومان
اتاق دو تخته - صفویه
هتل یار
1,490,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
6 مرداد
شنبه
1,490,000 تومان
10 مرداد
چهارشنبه
1,490,000 تومان
اتاق دو تخته صفویه
ایران هتل آنلاین
1,490,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
1 مرداد
دوشنبه
1,490,000 تومان
2 مرداد
سه‌شنبه
1,490,000 تومان
3 مرداد
چهارشنبه
1,490,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
1,490,000 تومان
5 مرداد
جمعه
1,490,000 تومان
6 مرداد
شنبه
1,490,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
1,490,000 تومان
8 مرداد
دوشنبه
1,490,000 تومان
9 مرداد
سه‌شنبه
1,490,000 تومان
10 مرداد
چهارشنبه
1,490,000 تومان
11 مرداد
پنج‌شنبه
1,490,000 تومان
ظرفیت 3 نفر

اتاق سه نفره اقتصادی(طبقه پایین)
اقامت 24
1,250,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
11 مرداد
پنج‌شنبه
1,250,000 تومان
اتاق سه تخته اقتصادی طبقه پایین (بدون صبحانه)
ایران هتل آنلاین
1,250,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
1 مرداد
دوشنبه
1,250,000 تومان
2 مرداد
سه‌شنبه
1,250,000 تومان
3 مرداد
چهارشنبه
1,250,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
1,250,000 تومان
5 مرداد
جمعه
1,250,000 تومان
6 مرداد
شنبه
1,250,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
1,250,000 تومان
8 مرداد
دوشنبه
1,250,000 تومان
9 مرداد
سه‌شنبه
1,250,000 تومان
10 مرداد
چهارشنبه
1,250,000 تومان
11 مرداد
پنج‌شنبه
1,250,000 تومان
اتاق سه تخته اقتصادی - بدون صبحانه (طبقه پایین )
هتل یار
1,250,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
9 مرداد
سه‌شنبه
1,250,000 تومان
سه تخته زیرزمین
ای‌گردش
1,920,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
1 مرداد
دوشنبه
1,920,000 تومان
2 مرداد
سه‌شنبه
1,920,000 تومان
3 مرداد
چهارشنبه
1,920,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
1,920,000 تومان
5 مرداد
جمعه
1,920,000 تومان
6 مرداد
شنبه
1,920,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
1,920,000 تومان
8 مرداد
دوشنبه
1,920,000 تومان
9 مرداد
سه‌شنبه
1,920,000 تومان
10 مرداد
چهارشنبه
1,920,000 تومان
11 مرداد
پنج‌شنبه
1,920,000 تومان
اتاق سه تخته صفویه
ایران هتل آنلاین
1,920,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
1 مرداد
دوشنبه
1,920,000 تومان
2 مرداد
سه‌شنبه
1,920,000 تومان
3 مرداد
چهارشنبه
1,920,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
1,920,000 تومان
5 مرداد
جمعه
1,920,000 تومان
6 مرداد
شنبه
1,920,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
1,920,000 تومان
8 مرداد
دوشنبه
1,920,000 تومان
9 مرداد
سه‌شنبه
1,920,000 تومان
10 مرداد
چهارشنبه
1,920,000 تومان
11 مرداد
پنج‌شنبه
1,920,000 تومان
اتاق سه نفره صفوی
اقامت 24
2,336,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
9 مرداد
سه‌شنبه
2,336,000 تومان
ظرفیت 4 نفر

اتاق چهار تخته صفویه
ایران هتل آنلاین
2,190,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
1 مرداد
دوشنبه
2,190,000 تومان
2 مرداد
سه‌شنبه
2,190,000 تومان
3 مرداد
چهارشنبه
2,190,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
2,190,000 تومان
5 مرداد
جمعه
2,190,000 تومان
6 مرداد
شنبه
2,190,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
2,190,000 تومان
8 مرداد
دوشنبه
2,190,000 تومان
9 مرداد
سه‌شنبه
2,190,000 تومان
10 مرداد
چهارشنبه
2,190,000 تومان
11 مرداد
پنج‌شنبه
2,190,000 تومان
اتاق چهارنفره صفوی
اقامت 24
2,655,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
4 مرداد
پنج‌شنبه
2,655,000 تومان
اتاق چهار نفره اقتصادی(طبقه پایین)
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
10 مرداد
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
اتاق چهار نفره اقتصادی(طبقه پایین)
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
6 مرداد
شنبه
تکمیل ظرفیت
اتاق چهار نفره اقتصادی(طبقه پایین)
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
2 مرداد
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
3 مرداد
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
ظرفیت 5 نفر

اتاق پنج تخته صفویه
ایران هتل آنلاین
2,350,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
1 مرداد
دوشنبه
2,350,000 تومان
2 مرداد
سه‌شنبه
2,350,000 تومان
3 مرداد
چهارشنبه
2,350,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
2,350,000 تومان
5 مرداد
جمعه
2,350,000 تومان
6 مرداد
شنبه
2,350,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
2,350,000 تومان
8 مرداد
دوشنبه
2,350,000 تومان
9 مرداد
سه‌شنبه
2,350,000 تومان
10 مرداد
چهارشنبه
2,350,000 تومان
11 مرداد
پنج‌شنبه
2,350,000 تومان
ظرفیت 6 نفر

اتاق شش نفره (چهار تخت + دو کاناپه تخت شو)
ایران هتل آنلاین
2,430,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
1 مرداد
دوشنبه
2,430,000 تومان
2 مرداد
سه‌شنبه
2,430,000 تومان
3 مرداد
چهارشنبه
2,430,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
2,430,000 تومان
5 مرداد
جمعه
2,430,000 تومان
6 مرداد
شنبه
2,430,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
2,430,000 تومان
8 مرداد
دوشنبه
2,430,000 تومان
9 مرداد
سه‌شنبه
2,430,000 تومان
10 مرداد
چهارشنبه
2,430,000 تومان
11 مرداد
پنج‌شنبه
2,430,000 تومان
ظرفیت 7 نفر

اتاق هفت نفره (پنج تخت + دو کاناپه تخت شو)
ایران هتل آنلاین
5,150,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
1 مرداد
دوشنبه
5,150,000 تومان
2 مرداد
سه‌شنبه
5,150,000 تومان
3 مرداد
چهارشنبه
5,150,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
5,150,000 تومان
5 مرداد
جمعه
5,150,000 تومان
6 مرداد
شنبه
5,150,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
5,150,000 تومان
8 مرداد
دوشنبه
5,150,000 تومان
9 مرداد
سه‌شنبه
5,150,000 تومان
10 مرداد
چهارشنبه
5,150,000 تومان
11 مرداد
پنج‌شنبه
5,150,000 تومان
ظرفیت 8 نفر

اتاق هشت نفره (پنج تخت + سه کاناپه تخت شو)
ایران هتل آنلاین
5,600,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
1 مرداد
دوشنبه
5,600,000 تومان
2 مرداد
سه‌شنبه
5,600,000 تومان
3 مرداد
چهارشنبه
5,600,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
5,600,000 تومان
5 مرداد
جمعه
5,600,000 تومان
6 مرداد
شنبه
5,600,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
5,600,000 تومان
8 مرداد
دوشنبه
5,600,000 تومان
9 مرداد
سه‌شنبه
5,600,000 تومان
10 مرداد
چهارشنبه
5,600,000 تومان
11 مرداد
پنج‌شنبه
5,600,000 تومان

امکانات اتاق های هتل سنتی والی یزد

تلویزیون
یخچال
اعلام حریق
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
دستگاه واکس کفش
فتوکپی
سرویس بهداشتی ایرانی
سرویس فرنگی
کافی شاپ 24 ساعته
پاركينگ
روم سرويس
خدمات خانه داری
آژانس مسافرتی
تبديل ارز
خشکشویی (لاندری)
دستگاه خودپرداز
چای ساز
صندوق امانات
مبلمان
سشوار
آسانسور
نمازخانه
پارکینگ
تاکسی سرویس
استخر
سونا
اتاق عروس و داماد
اینترنت در لابی
فست‌فود
سفره‌خانه
سیستم گرمایشی سرمایشی
جعبه کمک های اولیه
ماساژ
اتاق چمدان
اژانس مسافرتی
حوله
خدمات تور
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
گشت غیررایگان
کافی‌شاپ فضای باز
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
پله اضطراری
خدمات پزشکی
اتاق بازی
اطفای حریق
سرو غذاهای رژیمی و گیاهی
لابی
اتاق سیگار
مرکز خرید
اینترنت
کافی شاپ
تلفن در اتاق
سوئیت
آرایشگاه
فروشگاه
اینترنت در قسمت لابی
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
کافی‌شاپ معمولی‌
کافی نت
مینی بار رایگان
صبحانه رایگان
مینی بار
وسایل بدنسازی
خدمات خشکشویی
سیستم سرمایش
كافی شاپ
اينترنت در لابی
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
شبکه پخش فیلم
تلویزیون در لابی
اتاق تلفن (اپراتور)
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
لباسشویی
رستوران بام
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
روم سرويس 24 ساعته
پارک بازی كودكان
كتابخانه
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی
سالن همايش
جكوزی
خدمات باربري
کپسول آتشنشانی در راهرو
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
زمين تنيس
گشت نیم روزی
پارکینگ روباز با ظرفیت محدود
رستوران سنتی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
رستوران فست فود
کرایه اتومبیل با راننده
اینترنت با سرعت بالا
روزنامه رایگان
پارکینگ در اطراف هتل
پارکینگ در هتل
صندوق امانات در لابی
اجاره اتومبیل
ترانسفر از فرودگاه به هتل
ترانسفر از هتل به فرودگاه
اینترنت بی سیم
لوازم بهداشتی
کپسول آتش‌نشانی در لابی
آتليه عكاسی
صندوق امانات
كافی شاپ
خدمات تور
حوله حمام
دمپایی یکبار مصرف
سیستم گرمایش
رخت آویز
مینیبار
چای خانه سنتی

آدرس هتل سنتی والی یزد روی نقشه

مشاهده اقامتگاه بر روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل سنتی والی یزد

(16 نظر)
نقاط قوت:
محوطه خوب که همه گول همینو میخورن
نقاط ضعف:
نظافت اتاق افتضاح برخورد مدیریت بسیار ضعیف دروغگویی در ارائه خدمات تحویل اتاق سه نفره برای چهار نفر خرابی کولر و وسایل سوختگی لامپ و تهویه سرویس بهداشتی فرش بشدت کثیف صبحانه بسیار ضعیف در حالی که ما ساعت ۸.۴۵ دقیقه برای صبحانه اومدیم بیشتر غذاها تمام شده بود که گفتن شارژ مجدد نمیکنن
من در تاریخ ۳۱ فروردین ۱۴۰۲ در این هتل دو شب اقامت داشتم هتل وقتی وارد میشین ظاهر خوب ولی متاسفانه بعد از ورود به اتاق با بدترین چیزی که نباید مواجه میشین: ۱.دیوارها نمور کثیف رطوبت زده ۲.اتاق به شدت کثیف و خاک رو وسایل نشسته ۳.کولر خراب و شکسته و بدون قاب رو و ظاهر افتظاح ۴.کچ دیوار ریخته و کپک روی بعضی از قسمتهای دیوار و بوی نم افضاح ۵.دستشویی فرنگی یک در نیم متر که کنارش دوش حمام داره و توالت ایرانی داخل اتاق نمی باشد و باید چندین پله برین پایین و بر گردین چون مشاع و فقط یک عدد میباشد ۶.برخورد بد پرسنل پذیرش و به شدت دروغگویی بابت حل مشکل اتاق در حدی که ما اتاق دوتخته دونفره رزرو کردیم و اتاق یک تخت دونفره و یک تخت یکنفره تحویل دادن و ما رو توی عمل انجام شده قرار دادن ۷.پارکینگ افتضاح اگه پارک ماشین براتون مهمه نیاین چون چه تو رفت و چه بیرون اومدن کف ماشیم رو زمین کشیده شد چون شیب زیاد و گنجایش ۵ ماشین داره که جوابگوی تمام مسافرین نیست
نقاط قوت:
تمیزی اتاقها و ملحفه ها محوطه زیبا و آرام امکانات در حد هتل سه ستاره
نقاط ضعف:
تمیزی اتاقها و ملحفه ها محوطه زیبا و آرام امکانات در حد هتل سه ستاره
متاسفانه اتاق سه تخته اعیانی که در حیاط بیرونی قراردارد بدلیل نزدیک بودن به پذیرش و محل رزرو تور بسیار پر سر و صدا بوده و آرامش و آسایش را دو روز اول از ما سلب کرد. روز سوم با اصرار اتاق ما را عوض کردند و در حیاط دیگر اتاق دادند. اتاقهای حیاط اصلی بسیار عالی بودند. مورد دیگه تکراری بودن صبحانه و نان بیات آن بود. همینطور پس از اتمام بعضی از آیتم ها بسیار دیر شارژ میشد یا اصلا شارژ نمیشد.
نقاط قوت:
مکان هتل عالی است/ دسترسی راحت به مکانهای تاریخی
نقاط ضعف:
مکان هتل عالی است/ دسترسی راحت به مکانهای تاریخی
نقاط قوت:
تور یزد رو اجرا میکردند که ثبتنام کردیم و با لیدر شون رفیتم که خیلی خوش گذشت
نقاط ضعف:
تور یزد رو اجرا میکردند که ثبتنام کردیم و با لیدر شون رفیتم که خیلی خوش گذشت
اتاق اقتصادی گرفته بودیم ولی متاسفانه نخونده بودیم که اتاق های زیر زمین بهمون میدن اما خداروشکر پرسنل شون مخصوصا پذیرش با ما همکاری کردند و پرداخت مقدار جزئی اتاق مون رو تبدیل به اتاق دلباز تر و نورگیر تر کردند ممنونم از مدیریت و پرسنل هتل والی
با اینکه انتظارم از یک هتل سنتی 3 ستاره بیشتر از اینها بود اما در همون حد خدماتی که داشتند قابل قبول بود
نقاط قوت:
این هتل خیلی برام جذاب و دیدنی بود مخصوصا اتاقی که ما داخلش بودیم با 5 دری هایی که شیشه های رنگی داشتند
نقاط ضعف:
این هتل خیلی برام جذاب و دیدنی بود مخصوصا اتاقی که ما داخلش بودیم با 5 دری هایی که شیشه های رنگی داشتند
استقبال و بدرقه محترمانه ای داشتند . قطعا انتخاب بعدی من همین هتله
نقاط قوت:
مجموعه تاریخی بینظیریه که رفتار پرسنل و تمیزی اتاق هاشون باعث برام بینظیر تر بشن
نقاط ضعف:
مجموعه تاریخی بینظیریه که رفتار پرسنل و تمیزی اتاق هاشون باعث برام بینظیر تر بشن
خیلی خیلی ممنونم از اسنپ بابت پیشنهاد شون
تنها نقطه ضعف هتل ساعت دیر شروع صبحانه است. کیفیت غذای رستوران هم چندان خوب نیست. در سایر زمینه ها عالیه
اعلام شده بود که صبحانه تا ساعت ١٠ سرو میشود اما ٩:٤٠ دقیقه چیزی برای خوردن نبود و باید بعد از مذاکراتی سخت تر از پنج + یک به صبحانه دسترسی پیدا میشد. آب برای خوردن پیدا نمیشد، اما استخر بزرگی داشت که در صورت نیاز میشد از ان اب نوشید. فکر میکنم مدیریت مجموعه نیاز به سفر و بررسی چند هتل دیگر دارن تا کمی از هتل داری بیشتر بدانند.
سرو صدای زیاد - صبحانه بسیار سرد و ضعیف - کارخوب هتل گرفتن یه عکس رایگان با لباس سنتی هست ولی متاسفانه عکاس در اونجا به ما گفت اگر از من عکس بخرید تمام عکسهارو براتون تلگرام میکنم . بعد از خریدعکس گفت بعدا براتون تلگرام میکنم . بعد در تلگرام گفت باید برای عکسها پول بدید که این خودش یه کلاهبرداری در هتل بود
به نظر بنده هتل به لحاظ بافت سنتی اش نمادی از گذشته ی فرهنگ و هنر ایرانی رو به نمایش می‌ گذارند و شما خودتون رو تو اون فضا حس می کنید ، کادرخوش برخوردی داره که اگه کاستی های هرچند کم اون رو حل کنند به نظرم عالی میشه . درکل راضی بودیم ولی جای بهترشدن داشت .
در این هتل اقامت خوبی به همراه خانواده ام داشتم. فقط به دلیل همجواری اتاق با رستوران، صدای بیرون داخل اتاق شنیده می شد.
ضعف در خدمات
از نقاط قوت شروع میکنم . پرسنل خوش برخورد و مودب بودند و سرویس چای ساز در اتاق موجود بود . بهداشت سرویس بهداشتی خوب بود . اما خمیر دندان نداشت. و شامپو استفاده شده نفر قبل رو متاسفانه برای من گذاشته بودند. کیفیت صبحانه به نظرم خوب بود و سلیقه های مختلف رو پوشش میداد . نوع معماری با توجه به تاریخی بودن بنا، هم برای من جالب بود و هم ، با توجه به درب کوتاه و نیاز به بالارفتن از پله های بلند برای من سخت بود اما بامزه بود و در یک یا دو روز اقامت قابل تحمل بود. وای فای در حیاط موجود بود و در اتاق قطع و وصل میشد. کلا تجربه خوبی بود و این هتل رو با توجه به این قیمت پیشنهاد میکنم.
بااحترام برخورد خوب ومودبانه پرسنل پذیریش در بدو ورود بسیار تحسین برانگیز وعالی وپذیرایی خیلی عال سرویس دهی منظم وتنها کاسه دستشویی اطاق ۱۱۱ فوقالعاده کوچک واستفاده از آن مشکل وباعث زحمت بود
با شناخت قبلی این هتل رو رزرو کردم چون قبلا در این هتل اقامت داشتم. همه چی خوب و رضایت بخش بود. در زمان اقمت من اینترنت قطع بود.
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل سنتی والی یزد

مهمانان هتل سنتی والی یزد در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل سنتی والی یزد از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید. برای مشاهده نظرات کلیک کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل سنتی والی یزد بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد. برای مقایسه قیمت و رزرو هتل کلیک کنید.

همه عکس‌ها و امکانات هتل سنتی والی یزد رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل سنتی والی یزد را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است. برای مشاهده کلیک کنید.