هتل سنتی والی یزد

یزد، خیابان امام خمینی، روبروی شاهزاده فاضل
3.1
امتیاز کاربران
17
نظرات کاربران

معرفی هتل سنتی والی یزد

هتل سنتی والی در شهر یزد خیابان امام واقع شده است. هتل والی در دوره صفویه و حدود ۴۰۰ سال پیش بنا شده و سال ۱۳۸۵ مورد بازسازی قرار گرفته است. هتل والی دارای لابی ، سرداب ۴۰۰ ساله و دو حیات بیرونی و اندرونی می باشد که بیشتر اتاق های هتل در حیات اندرونی واقع شده است. هتل در سه طبقه ساخته شده و دارای پله های قدیمی و فاقد آسانسور می باشد.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل سنتی والی یزد

سنتی والی-اتاق یک تخته
اتاق یک تخته
ایران مارکوپولو
165,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
7 مهر
دوشنبه
165,000
تومان
8 مهر
سه شنبه
165,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
165,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
165,000
تومان
11 مهر
جمعه
165,000
تومان
12 مهر
شنبه
165,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
165,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
165,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
165,000
تومان
16 مهر
چهارشنبه
290,000
تومان
17 مهر
پنجشنبه
290,000
تومان
علاءالدین
169,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
7 مهر
دوشنبه
169,000
تومان
8 مهر
سه شنبه
169,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
169,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
169,000
تومان
11 مهر
جمعه
169,000
تومان
12 مهر
شنبه
169,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
169,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
169,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
169,000
تومان
16 مهر
چهارشنبه
335,000
تومان
17 مهر
پنجشنبه
335,000
تومان
اقامت 24
171,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
7 مهر
دوشنبه
171,000
تومان
8 مهر
سه شنبه
171,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
171,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
171,000
تومان
11 مهر
جمعه
171,000
تومان
12 مهر
شنبه
171,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
171,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
171,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
171,000
تومان
16 مهر
چهارشنبه
333,000
تومان
17 مهر
پنجشنبه
333,000
تومان
هتل یار
171,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
7 مهر
دوشنبه
171,000
تومان
8 مهر
سه شنبه
171,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
171,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
171,000
تومان
11 مهر
جمعه
171,000
تومان
12 مهر
شنبه
171,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
171,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
171,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
171,000
تومان
16 مهر
چهارشنبه
333,000
تومان
17 مهر
پنجشنبه
333,000
تومان
سنتی والی-اتاق دوتخته توئین
اتاق دوتخته توئین
اقامت 24
264,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
7 مهر
دوشنبه
264,000
تومان
8 مهر
سه شنبه
264,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
264,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
264,000
تومان
11 مهر
جمعه
264,000
تومان
12 مهر
شنبه
264,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
264,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
264,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
264,000
تومان
16 مهر
چهارشنبه
402,000
تومان
17 مهر
پنجشنبه
402,000
تومان
سنتی والی-اتاق دوتخته دبل
اتاق دوتخته دبل
ایران مارکوپولو
249,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
7 مهر
دوشنبه
249,000
تومان
8 مهر
سه شنبه
249,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
249,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
249,000
تومان
11 مهر
جمعه
249,000
تومان
12 مهر
شنبه
249,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
249,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
249,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
249,000
تومان
16 مهر
چهارشنبه
462,000
تومان
17 مهر
پنجشنبه
462,000
تومان
جاباما
255,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
7 مهر
دوشنبه
255,000
تومان
8 مهر
سه شنبه
255,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
255,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
255,000
تومان
11 مهر
جمعه
255,000
تومان
12 مهر
شنبه
255,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
255,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
255,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
255,000
تومان
16 مهر
چهارشنبه
402,000
تومان
17 مهر
پنجشنبه
402,000
تومان
علاءالدین
259,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
7 مهر
دوشنبه
259,000
تومان
8 مهر
سه شنبه
259,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
259,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
259,000
تومان
11 مهر
جمعه
259,000
تومان
12 مهر
شنبه
259,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
259,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
259,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
259,000
تومان
16 مهر
چهارشنبه
409,000
تومان
17 مهر
پنجشنبه
409,000
تومان
هتل یار
264,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
7 مهر
دوشنبه
264,000
تومان
8 مهر
سه شنبه
264,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
264,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
264,000
تومان
11 مهر
جمعه
264,000
تومان
12 مهر
شنبه
264,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
264,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
264,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
264,000
تومان
16 مهر
چهارشنبه
402,000
تومان
17 مهر
پنجشنبه
402,000
تومان
اقامت 24
264,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
7 مهر
دوشنبه
264,000
تومان
8 مهر
سه شنبه
264,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
264,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
264,000
تومان
11 مهر
جمعه
264,000
تومان
12 مهر
شنبه
264,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
264,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
264,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
264,000
تومان
16 مهر
چهارشنبه
402,000
تومان
17 مهر
پنجشنبه
402,000
تومان
سنتی والی-اتاق سه تخته (دبل+سینگل)
اتاق سه تخته (دبل+سینگل)
ایران مارکوپولو
315,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
7 مهر
دوشنبه
315,000
تومان
8 مهر
سه شنبه
315,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
315,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
315,000
تومان
11 مهر
جمعه
315,000
تومان
12 مهر
شنبه
315,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
315,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
315,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
315,000
تومان
16 مهر
چهارشنبه
587,000
تومان
17 مهر
پنجشنبه
587,000
تومان
جاباما
323,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
7 مهر
دوشنبه
323,000
تومان
8 مهر
سه شنبه
323,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
323,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
323,000
تومان
11 مهر
جمعه
323,000
تومان
12 مهر
شنبه
323,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
323,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
323,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
323,000
تومان
16 مهر
چهارشنبه
508,000
تومان
17 مهر
پنجشنبه
508,000
تومان
علاءالدین
329,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
7 مهر
دوشنبه
329,000
تومان
8 مهر
سه شنبه
329,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
329,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
329,000
تومان
11 مهر
جمعه
329,000
تومان
12 مهر
شنبه
329,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
329,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
329,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
329,000
تومان
16 مهر
چهارشنبه
519,000
تومان
17 مهر
پنجشنبه
519,000
تومان
هتل یار
332,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
7 مهر
دوشنبه
332,000
تومان
8 مهر
سه شنبه
332,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
332,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
332,000
تومان
11 مهر
جمعه
332,000
تومان
12 مهر
شنبه
332,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
332,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
332,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
332,000
تومان
16 مهر
چهارشنبه
508,000
تومان
17 مهر
پنجشنبه
508,000
تومان
اقامت 24
332,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
7 مهر
دوشنبه
332,000
تومان
8 مهر
سه شنبه
332,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
332,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
332,000
تومان
11 مهر
جمعه
332,000
تومان
12 مهر
شنبه
332,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
332,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
332,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
332,000
تومان
16 مهر
چهارشنبه
508,000
تومان
17 مهر
پنجشنبه
508,000
تومان
سنتی والی-اتاق سه تخته (سه تخت سینگل)
اتاق سه تخته (سه تخت سینگل)
هتل یار
332,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
7 مهر
دوشنبه
332,000
تومان
8 مهر
سه شنبه
332,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
332,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
332,000
تومان
11 مهر
جمعه
332,000
تومان
12 مهر
شنبه
332,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
332,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
332,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
332,000
تومان
16 مهر
چهارشنبه
508,000
تومان
17 مهر
پنجشنبه
508,000
تومان
سنتی والی-اتاق چهارتخته
اتاق چهارتخته
جاباما
357,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
7 مهر
دوشنبه
357,000
تومان
8 مهر
سه شنبه
357,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
357,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
357,000
تومان
11 مهر
جمعه
357,000
تومان
12 مهر
شنبه
357,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
357,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
357,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
357,000
تومان
16 مهر
چهارشنبه
615,000
تومان
17 مهر
پنجشنبه
615,000
تومان
علاءالدین
365,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
7 مهر
دوشنبه
365,000
تومان
8 مهر
سه شنبه
365,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
365,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
365,000
تومان
11 مهر
جمعه
365,000
تومان
12 مهر
شنبه
365,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
365,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
365,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
365,000
تومان
16 مهر
چهارشنبه
619,000
تومان
17 مهر
پنجشنبه
619,000
تومان
هتل یار
366,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
7 مهر
دوشنبه
366,000
تومان
8 مهر
سه شنبه
366,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
366,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
366,000
تومان
11 مهر
جمعه
366,000
تومان
12 مهر
شنبه
366,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
366,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
366,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
366,000
تومان
16 مهر
چهارشنبه
615,000
تومان
17 مهر
پنجشنبه
615,000
تومان
ایران مارکوپولو
375,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
7 مهر
دوشنبه
375,000
تومان
8 مهر
سه شنبه
375,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
375,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
375,000
تومان
11 مهر
جمعه
375,000
تومان
12 مهر
شنبه
375,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
375,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
375,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
375,000
تومان
16 مهر
چهارشنبه
712,000
تومان
17 مهر
پنجشنبه
712,000
تومان
سنتی والی-اتاق پنج تخته
اتاق پنج تخته
جاباما
419,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
7 مهر
دوشنبه
419,000
تومان
8 مهر
سه شنبه
419,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
419,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
419,000
تومان
11 مهر
جمعه
419,000
تومان
12 مهر
شنبه
419,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
419,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
419,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
419,000
تومان
16 مهر
چهارشنبه
721,000
تومان
17 مهر
پنجشنبه
721,000
تومان
اقامت 24
428,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
7 مهر
دوشنبه
428,000
تومان
8 مهر
سه شنبه
428,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
428,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
428,000
تومان
11 مهر
جمعه
428,000
تومان
12 مهر
شنبه
428,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
428,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
428,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
428,000
تومان
16 مهر
چهارشنبه
721,000
تومان
17 مهر
پنجشنبه
721,000
تومان
هتل یار
428,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
7 مهر
دوشنبه
428,000
تومان
8 مهر
سه شنبه
428,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
428,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
428,000
تومان
11 مهر
جمعه
428,000
تومان
12 مهر
شنبه
428,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
428,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
428,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
428,000
تومان
16 مهر
چهارشنبه
721,000
تومان
17 مهر
پنجشنبه
721,000
تومان
علاءالدین
429,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
7 مهر
دوشنبه
429,000
تومان
8 مهر
سه شنبه
429,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
429,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
429,000
تومان
11 مهر
جمعه
429,000
تومان
12 مهر
شنبه
429,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
429,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
429,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
429,000
تومان
16 مهر
چهارشنبه
729,000
تومان
17 مهر
پنجشنبه
729,000
تومان
ایران مارکوپولو
439,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
7 مهر
دوشنبه
439,000
تومان
8 مهر
سه شنبه
439,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
439,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
439,000
تومان
11 مهر
جمعه
439,000
تومان
12 مهر
شنبه
439,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
439,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
439,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
439,000
تومان
16 مهر
چهارشنبه
837,000
تومان
17 مهر
پنجشنبه
837,000
تومان

امکانات اتاق های هتل سنتی والی یزد

اعلام حریق
آتلیه
مینی بار با هزینه
آژانس مسافرتي
روم سرويس 24 ساعته
پارک بازی كودكان
كتابخانه
سرویس بهداشتی ایرانی در راهرو
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
خدمات تهيه بليط
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی
سالن همايش
جكوزی
خدمات باربري
کپسول آتشنشانی در راهرو
خدمات بیدار باش
رستوران بام
سالن بيليارد
تلویزیون در لابی
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
شبکه پخش فیلم
خدمات خانه داری
سرویس بهداشتی ایرانی در لابی
لباسشویی
سرویس بهداشتی ایرانی در طبقات
اتاق تلفن (اپراتور)
سرویس بهداشتی فرنگی در لابی
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
سرویس بهداشتی فرنگی در طبقات
خدمات پزشكي
زمين تنيس
تلفن در لابی
كافی شاپ
آژانس مسافرتی
کپسول آتش‌نشانی در لابی
آتليه عكاسی
پاركينگ
صندوق امانات
رستوران
خدمات تور
اینترنت بی سیم
حوله حمام
دمپایی یکبار مصرف
سیستم گرمایش
رخت آویز
سرویسبهداشتیایرانی
سرویسبهداشتیفرنگی
مینیبار
لوازم بهداشتی
ترانسفر از هتل به فرودگاه
گشت نیم روزی
رستوران فست فود
پارکینگ روباز با ظرفیت محدود
رستوران سنتی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
کرایه اتومبیل با راننده
ترانسفر از فرودگاه به هتل
اینترنت با سرعت بالا
روزنامه رایگان
پارکینگ در اطراف هتل
رستوران در هتل
پارکینگ در هتل
صندوق امانات در لابی
اجاره اتومبیل
پرینتر
فكس
سیستم تهویه مطبوع
اینترنت در لابی
تاکسی سرویس
استخر
سونا
رستوران
اتاق عروس و داماد
فست‌فود
سفره‌خانه
سیستم گرمایشی سرمایشی
جعبه کمک های اولیه
ماساژ
اتاق چمدان
اژانس مسافرتی
پارکینگ
نمازخانه
خدمات تور
خشکشویی (لاندری)
دستگاه واکس کفش
فتوکپی
کافی شاپ 24 ساعته
روم سرويس
تبديل ارز
دستگاه خودپرداز
آسانسور
چای ساز
تلویزیون
یخچال
صندوق امانات
مبلمان
سشوار
سرویس بهداشتی فرنگی
حوله
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
مینی بار رایگان
فروشگاه
اینترنت در قسمت لابی
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
کافی‌شاپ معمولی‌
کافی نت
صبحانه رایگان
سوئیت
مینی بار
وسایل بدنسازی
خدمات خشکشویی
سیستم سرمایش
پاركينگ
كافی شاپ
اينترنت در لابی
آرایشگاه
تلفن در اتاق
گشت غیررایگان
خدمات پزشکی
کافی‌شاپ فضای باز
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
پله اضطراری
اتاق بازی
کافی شاپ
اطفای حریق
سرو غذاهای رژیمی و گیاهی
لابی
اتاق سیگار
مرکز خرید
اینترنت
سرویس فرنگی
چای خانه سنتی

آدرس هتل سنتی والی یزد روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل سنتی والی یزد

(17 نظر)
تنها نقطه ضعف هتل ساعت دیر شروع صبحانه است. کیفیت غذای رستوران هم چندان خوب نیست. در سایر زمینه ها عالیه
موقعیت هتل مناسب.بعضی افراد هتل با معرفت و خوش اخلاق. اعلام شده بود که صبحانه تا ساعت ١٠ سرو میشود اما ٩:٤٠ دقیقه چیزی برای خوردن نبود و باید بعد از مذاکراتی سخت تر از پنج + یک به صبحانه دسترسی پیدا میشد. آب برای خوردن پیدا نمیشد، اما استخر بزرگی داشت که در صورت نیاز میشد از ان اب نوشید. فکر میکنم مدیریت مجموعه نیاز به سفر و بررسی چند هتل دیگر دارن تا کمی از هتل داری بیشتر بدانند.
موقعیت عالی و شکل سنتی هتل زیباستسرو صدای زیاد - صبحانه بسیار سرد و ضعیف - کارخوب هتل گرفتن یه عکس رایگان با لباس سنتی هست ولی متاسفانه عکاس در اونجا به ما گفت اگر از من عکس بخرید تمام عکسهارو براتون تلگرام میکنم . بعد از خریدعکس گفت بعدا براتون تلگرام میکنم . بعد در تلگرام گفت باید برای عکسها پول بدید که این خودش یه کلاهبرداری در هتل بود
ما از ۲۷ ام تا ۳۰ شهریور در این هتل اقامت داشتیم. ابتدا بر خلاف اینکه ما اتاق دابل رزرو کرده بودیم به ما اتاق تویین داده شد که بعد از اعتراض ما بهمون جواب دادن بقیه اتاق ها پر هست کاری که میتونیم بکنیم اینه که تختتون رو با تخت دابل عوض کنیم در صورتی که وقتی رزرو کردیم اتاق دابل جا داشته و نمیدونیم چرا به ما اتاق تویین اختصاص دادن. اتاقی که به ما داده شد جای بسیار پرت تو زیرزمین بود که هیچگونه نور و تهویه ای نداشت بطوریکه موقع ظهر چراغ ها رو خاموش میکردیم اتاق تو تاریکی مطلق میرفت. به دلیل نزدیک بودن اتاق به دستشویی هتل بوی دستشویی تو اتاق میومد.وای فای رایگان هتل تو اتاق ما آنتن نمیداد. به دلیل نزدیک بودن این اتاق به محل عکاسی هتل بعد از ظهر ها سروصدای بسیاری تو اتاق میپیچید که استراحت تو اتاق رو غیر ممکن میکرد. ما دو روز ار صبحانه هتل استفاده نکردیم و روز سوم که درخواست داشتیم دو عدد تخم مرغ رو برامون پک کنند تا برای مسیر داشته باشیم برخورد نامناسبی کردند و گفتن این کار ممنوعه. نقاط مثبت این هتل میشه به برخورد خوب رسپشن اشاره کرد. کیفیت صبحانه هم قابل قبول بود. ولی هتل های بسیار خوبی در شهر یزد هست و رفتن به این هتل توصیه نمیشود
به نظر بنده هتل به لحاظ بافت سنتی اش نمادی از گذشته ی فرهنگ و هنر ایرانی رو به نمایش می‌ گذارند و شما خودتون رو تو اون فضا حس می کنید ، کادرخوش برخوردی داره که اگه کاستی های هرچند کم اون رو حل کنند به نظرم عالی میشه . درکل راضی بودیم ولی جای بهترشدن داشت .
هتل نسبتا خوبی هست.از نظر اشیا قدیمی و بافت سنتی بنا خوصبه .فقط دو تا حیاطش مسقف شده و هوا رد و بدل نمیشه .آبگرم مشکل داشت.از عکاس بخواید تا عکس خوب براتون بگیره
همه چی عالی ، هر کی یزد بره و این هتل نره ،،،، دچار اشتباه شده
در این هتل اقامت خوبی به همراه خانواده ام داشتم. فقط به دلیل همجواری اتاق با رستوران، صدای بیرون داخل اتاق شنیده می شد.
موقعیت مکانی عالیضعف در خدمات
از نقاط قوت شروع میکنم . پرسنل خوش برخورد و مودب بودند و سرویس چای ساز در اتاق موجود بود . بهداشت سرویس بهداشتی خوب بود . اما خمیر دندان نداشت. و شامپو استفاده شده نفر قبل رو متاسفانه برای من گذاشته بودند. کیفیت صبحانه به نظرم خوب بود و سلیقه های مختلف رو پوشش میداد . نوع معماری با توجه به تاریخی بودن بنا، هم برای من جالب بود و هم ، با توجه به درب کوتاه و نیاز به بالارفتن از پله های بلند برای من سخت بود اما بامزه بود و در یک یا دو روز اقامت قابل تحمل بود. وای فای در حیاط موجود بود و در اتاق قطع و وصل میشد. کلا تجربه خوبی بود و این هتل رو با توجه به این قیمت پیشنهاد میکنم.
بااحترام برخورد خوب ومودبانه پرسنل پذیریش در بدو ورود بسیار تحسین برانگیز وعالی وپذیرایی خیلی عال سرویس دهی منظم وتنها کاسه دستشویی اطاق ۱۱۱ فوقالعاده کوچک واستفاده از آن مشکل وباعث زحمت بود
هتلی معمولیه در حد ستاره هایی که داره. امکانات خاصی نداره و تخت و تشک اتاق هاش عالی نبست.
اوکی بود راضی بودم... تمیزی اتاقها و تنوع و کیفیت غذاهاش خوب بود.
با شناخت قبلی این هتل رو رزرو کردم چون قبلا در این هتل اقامت داشتم. همه چی خوب و رضایت بخش بود. در زمان اقمت من اینترنت قطع بود.
ما که راضی بودیم شما هم راضی باشید. کیفیت غذاهاش عااااالی. موقعیت مکانیش خیلیییی خووووب. قیمتش هم نسبت به بقیه جاهاا خووب. دیگه چی میخواین؟
راضی بودم. نسبت به قیمتش خوب بود فقط غذا و تختخواب اتاقهاش جای بهتر شدن داره که امیدوارم رسیدگی بشه.
فضای هتل خوبه ولی پارکینگش رو باید درست کنن. هم شیب داشت و هم کوچیک بود.
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل سنتی والی یزد

مهمانان هتل سنتی والی یزد در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل سنتی والی یزد از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل سنتی والی یزد بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل سنتی والی یزد رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل سنتی والی یزد را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.