هتل سنتی والی یزد

یزد، خیابان امام خمینی، روبروی شاهزاده فاضل
3.1
امتیاز کاربران
21
نظرات کاربران

معرفی هتل سنتی والی یزد

هتل سنتی والی در شهر یزد خیابان امام واقع شده است. هتل والی در دوره صفویه و حدود ۴۰۰ سال پیش بنا شده و سال ۱۳۸۵ مورد بازسازی قرار گرفته است. هتل والی دارای لابی ، سرداب ۴۰۰ ساله و دو حیات بیرونی و اندرونی می باشد که بیشتر اتاق های هتل در حیات اندرونی واقع شده است. هتل در سه طبقه ساخته شده و دارای پله های قدیمی و فاقد آسانسور می باشد.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل سنتی والی یزد

ظرفیت 1 نفر

اتاق یک تخته
اقامت 24
290,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 مرداد
سه شنبه
290,000
تومان
19 مرداد
چهارشنبه
290,000
تومان
20 مرداد
پنجشنبه
290,000
تومان
21 مرداد
جمعه
290,000
تومان
22 مرداد
شنبه
290,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
290,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
290,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
290,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
290,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
290,000
تومان
28 مرداد
جمعه
290,000
تومان
دو تخته برای یک نفر
اسنپ تریپ
290,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 مرداد
سه شنبه
290,000
تومان
19 مرداد
چهارشنبه
290,000
تومان
20 مرداد
پنجشنبه
290,000
تومان
21 مرداد
جمعه
290,000
تومان
22 مرداد
شنبه
290,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
290,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
290,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
290,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
290,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
290,000
تومان
28 مرداد
جمعه
290,000
تومان
اتاق دو تخته برای یک نفر
ایران هتل آنلاین
290,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 مرداد
سه شنبه
290,000
تومان
19 مرداد
چهارشنبه
290,000
تومان
20 مرداد
پنجشنبه
290,000
تومان
21 مرداد
جمعه
290,000
تومان
22 مرداد
شنبه
290,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
290,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
290,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
290,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
290,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
290,000
تومان
28 مرداد
جمعه
290,000
تومان
اتاق یک تخته - دو تخته برای یکنفر
هتل یار
820,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 مرداد
سه شنبه
820,000
تومان
19 مرداد
چهارشنبه
290,000
تومان
20 مرداد
پنجشنبه
290,000
تومان
21 مرداد
جمعه
290,000
تومان
22 مرداد
شنبه
290,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
290,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
290,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
290,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
290,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
290,000
تومان
28 مرداد
جمعه
290,000
تومان
ظرفیت 2 نفر

دو تخته دابل زیرزمین بدون پنجره
اسنپ تریپ
490,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 مرداد
سه شنبه
490,000
تومان
19 مرداد
چهارشنبه
520,000
تومان
20 مرداد
پنجشنبه
520,000
تومان
21 مرداد
جمعه
520,000
تومان
22 مرداد
شنبه
520,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
520,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
520,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
520,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
520,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
520,000
تومان
28 مرداد
جمعه
520,000
تومان
دو تخته تویین زیرزمین بدون پنجره
اسنپ تریپ
490,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 مرداد
سه شنبه
490,000
تومان
19 مرداد
چهارشنبه
520,000
تومان
20 مرداد
پنجشنبه
520,000
تومان
21 مرداد
جمعه
520,000
تومان
22 مرداد
شنبه
520,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
520,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
520,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
520,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
520,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
520,000
تومان
28 مرداد
جمعه
520,000
تومان
اتاق دو تخته زیرزمین - بدون پنجره
هتل یار
520,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 مرداد
سه شنبه
520,000
تومان
19 مرداد
چهارشنبه
520,000
تومان
20 مرداد
پنجشنبه
520,000
تومان
21 مرداد
جمعه
520,000
تومان
22 مرداد
شنبه
520,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
520,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
520,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
520,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
520,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
520,000
تومان
28 مرداد
جمعه
520,000
تومان
اتاق دو تخته دبل
ایران هتل آنلاین
550,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 مرداد
سه شنبه
550,000
تومان
19 مرداد
چهارشنبه
550,000
تومان
20 مرداد
پنجشنبه
550,000
تومان
21 مرداد
جمعه
550,000
تومان
22 مرداد
شنبه
550,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
550,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
550,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
550,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
550,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
550,000
تومان
28 مرداد
جمعه
550,000
تومان
اتاق دو تخته دبل
اقامت 24
550,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 مرداد
سه شنبه
550,000
تومان
19 مرداد
چهارشنبه
550,000
تومان
20 مرداد
پنجشنبه
550,000
تومان
21 مرداد
جمعه
550,000
تومان
22 مرداد
شنبه
550,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
550,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
550,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
550,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
550,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
550,000
تومان
28 مرداد
جمعه
550,000
تومان
اتاق دو تخته توئین
ایران هتل آنلاین
550,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 مرداد
سه شنبه
550,000
تومان
19 مرداد
چهارشنبه
550,000
تومان
20 مرداد
پنجشنبه
550,000
تومان
21 مرداد
جمعه
550,000
تومان
22 مرداد
شنبه
550,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
550,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
550,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
550,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
550,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
550,000
تومان
28 مرداد
جمعه
550,000
تومان
اتاق دو تخته
هتل یار
550,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 مرداد
سه شنبه
550,000
تومان
19 مرداد
چهارشنبه
550,000
تومان
20 مرداد
پنجشنبه
550,000
تومان
21 مرداد
جمعه
550,000
تومان
22 مرداد
شنبه
550,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
550,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
550,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
550,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
550,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
550,000
تومان
28 مرداد
جمعه
550,000
تومان
اتاق دو تخته توئین
اقامت 24
550,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 مرداد
سه شنبه
550,000
تومان
19 مرداد
چهارشنبه
550,000
تومان
20 مرداد
پنجشنبه
550,000
تومان
21 مرداد
جمعه
550,000
تومان
22 مرداد
شنبه
550,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
550,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
550,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
550,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
550,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
550,000
تومان
28 مرداد
جمعه
550,000
تومان
دو تخته تویین
اسنپ تریپ
550,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 مرداد
سه شنبه
550,000
تومان
19 مرداد
چهارشنبه
550,000
تومان
20 مرداد
پنجشنبه
550,000
تومان
21 مرداد
جمعه
550,000
تومان
22 مرداد
شنبه
550,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
550,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
550,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
550,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
550,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
550,000
تومان
28 مرداد
جمعه
550,000
تومان
اتاق دو تخته - برای مسافر غیر ایرانی
هتل یار
830,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 مرداد
سه شنبه
830,000
تومان
19 مرداد
چهارشنبه
830,000
تومان
20 مرداد
پنجشنبه
830,000
تومان
21 مرداد
جمعه
830,000
تومان
22 مرداد
شنبه
830,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
830,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
830,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
830,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
830,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
830,000
تومان
28 مرداد
جمعه
830,000
تومان
دو تخته دابل
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
19 مرداد
چهارشنبه
550,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
550,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
550,000
تومان
دو تخته مهمان خارجی
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
814,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
814,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
814,000
تومان
28 مرداد
جمعه
814,000
تومان
ظرفیت 3 نفر

اتاق سه تخته
اقامت 24
640,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 مرداد
سه شنبه
640,000
تومان
19 مرداد
چهارشنبه
640,000
تومان
20 مرداد
پنجشنبه
640,000
تومان
21 مرداد
جمعه
640,000
تومان
22 مرداد
شنبه
640,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
640,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
640,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
640,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
640,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
640,000
تومان
28 مرداد
جمعه
640,000
تومان
سه تخته زیرزمین بدون پنجره
اسنپ تریپ
640,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 مرداد
سه شنبه
640,000
تومان
19 مرداد
چهارشنبه
640,000
تومان
20 مرداد
پنجشنبه
640,000
تومان
21 مرداد
جمعه
640,000
تومان
22 مرداد
شنبه
640,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
640,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
640,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
640,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
640,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
640,000
تومان
28 مرداد
جمعه
640,000
تومان
اتاق سه تخته
ایران هتل آنلاین
640,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 مرداد
سه شنبه
640,000
تومان
19 مرداد
چهارشنبه
640,000
تومان
20 مرداد
پنجشنبه
640,000
تومان
21 مرداد
جمعه
640,000
تومان
22 مرداد
شنبه
640,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
640,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
640,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
640,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
640,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
640,000
تومان
28 مرداد
جمعه
640,000
تومان
سه تخته
اسنپ تریپ
640,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 مرداد
سه شنبه
640,000
تومان
19 مرداد
چهارشنبه
640,000
تومان
20 مرداد
پنجشنبه
640,000
تومان
21 مرداد
جمعه
640,000
تومان
22 مرداد
شنبه
640,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
640,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
640,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
640,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
640,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
640,000
تومان
28 مرداد
جمعه
640,000
تومان
سه تخته
علاءالدین
1,018,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 مرداد
سه شنبه
1,018,000
تومان
19 مرداد
چهارشنبه
607,000
تومان
20 مرداد
پنجشنبه
607,000
تومان
21 مرداد
جمعه
607,000
تومان
22 مرداد
شنبه
607,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
607,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
607,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
607,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
607,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
607,000
تومان
28 مرداد
جمعه
607,000
تومان
اتاق سه تخته - یک تخت دبل + یک تخت سینگل
هتل یار
1,020,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 مرداد
سه شنبه
1,020,000
تومان
19 مرداد
چهارشنبه
640,000
تومان
20 مرداد
پنجشنبه
640,000
تومان
21 مرداد
جمعه
640,000
تومان
22 مرداد
شنبه
640,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
640,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
640,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
640,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
640,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
640,000
تومان
28 مرداد
جمعه
640,000
تومان
اتاق سه تخته - سه تخت سینگل
هتل یار
1,020,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 مرداد
سه شنبه
1,020,000
تومان
19 مرداد
چهارشنبه
640,000
تومان
20 مرداد
پنجشنبه
640,000
تومان
21 مرداد
جمعه
640,000
تومان
22 مرداد
شنبه
640,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
640,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
640,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
640,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
640,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
640,000
تومان
28 مرداد
جمعه
640,000
تومان
اتاق سه تخته - برای مسافر غیر ایرانی
هتل یار
1,030,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 مرداد
سه شنبه
1,030,000
تومان
19 مرداد
چهارشنبه
1,030,000
تومان
20 مرداد
پنجشنبه
1,030,000
تومان
21 مرداد
جمعه
1,030,000
تومان
22 مرداد
شنبه
1,030,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
1,030,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
1,030,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
1,030,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,030,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,030,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,030,000
تومان
اتاق سه تخته آرزو - تراس دار
هتل یار
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
18 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
19 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
20 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
21 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
22 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
23 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
24 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
25 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
26 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
27 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
28 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
سه تخته آرزو
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
20 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
21 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
22 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
25 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
26 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
28 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
سه تخته مهمان خارجی
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
19 مرداد
چهارشنبه
1,020,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
1,020,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
1,020,000
تومان
ظرفیت 4 نفر

اتاق چهار تخته
ایران هتل آنلاین
770,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 مرداد
سه شنبه
770,000
تومان
19 مرداد
چهارشنبه
770,000
تومان
20 مرداد
پنجشنبه
770,000
تومان
21 مرداد
جمعه
770,000
تومان
22 مرداد
شنبه
770,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
770,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
770,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
770,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
770,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
770,000
تومان
28 مرداد
جمعه
770,000
تومان
چهار تخته
اسنپ تریپ
770,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 مرداد
سه شنبه
770,000
تومان
19 مرداد
چهارشنبه
770,000
تومان
20 مرداد
پنجشنبه
770,000
تومان
21 مرداد
جمعه
770,000
تومان
22 مرداد
شنبه
770,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
770,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
770,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
770,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
770,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
770,000
تومان
28 مرداد
جمعه
770,000
تومان
اتاق چهار تخته
اقامت 24
770,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 مرداد
سه شنبه
770,000
تومان
19 مرداد
چهارشنبه
770,000
تومان
20 مرداد
پنجشنبه
770,000
تومان
21 مرداد
جمعه
770,000
تومان
22 مرداد
شنبه
770,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
770,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
770,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
770,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
770,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
770,000
تومان
28 مرداد
جمعه
770,000
تومان
اتاق چهار تخته خان
ایران هتل آنلاین
1,200,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 مرداد
سه شنبه
1,200,000
تومان
19 مرداد
چهارشنبه
1,200,000
تومان
20 مرداد
پنجشنبه
1,200,000
تومان
21 مرداد
جمعه
1,200,000
تومان
22 مرداد
شنبه
1,200,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
1,200,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
1,200,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
1,200,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,200,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,200,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,200,000
تومان
اتاق چهار نفره VIP(دوتخته+دو سرویس اضافه)
اقامت 24
1,200,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 مرداد
سه شنبه
1,200,000
تومان
19 مرداد
چهارشنبه
1,200,000
تومان
20 مرداد
پنجشنبه
1,200,000
تومان
21 مرداد
جمعه
1,200,000
تومان
22 مرداد
شنبه
1,200,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
1,200,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
1,200,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
1,200,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,200,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,200,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,200,000
تومان
چهار تخته خان
اسنپ تریپ
1,200,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 مرداد
سه شنبه
1,200,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
1,200,000
تومان
اتاق چهار تخته
هتل یار
1,220,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 مرداد
سه شنبه
1,220,000
تومان
19 مرداد
چهارشنبه
770,000
تومان
20 مرداد
پنجشنبه
770,000
تومان
21 مرداد
جمعه
770,000
تومان
22 مرداد
شنبه
770,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
770,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
770,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
770,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
770,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
770,000
تومان
28 مرداد
جمعه
770,000
تومان
چهار تخته
علاءالدین
1,224,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 مرداد
سه شنبه
1,224,000
تومان
19 مرداد
چهارشنبه
730,000
تومان
20 مرداد
پنجشنبه
730,000
تومان
21 مرداد
جمعه
730,000
تومان
22 مرداد
شنبه
730,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
730,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
730,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
730,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
730,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
730,000
تومان
28 مرداد
جمعه
730,000
تومان
چهار تخته مهمان خارجی
علاءالدین
1,226,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 مرداد
سه شنبه
1,226,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
1,226,000
تومان
اتاق4تخته - برای مسافر غیر ایرانی
هتل یار
1,230,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 مرداد
سه شنبه
1,230,000
تومان
19 مرداد
چهارشنبه
1,230,000
تومان
20 مرداد
پنجشنبه
1,230,000
تومان
21 مرداد
جمعه
1,230,000
تومان
22 مرداد
شنبه
1,230,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
1,230,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
1,230,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
1,230,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,230,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,230,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,230,000
تومان
اتاق چهار تخته خان - یک تخت دبل+ دو تخت سینگل کاناپه
هتل یار
2,040,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 مرداد
سه شنبه
2,040,000
تومان
19 مرداد
چهارشنبه
1,200,000
تومان
20 مرداد
پنجشنبه
1,200,000
تومان
21 مرداد
جمعه
1,200,000
تومان
22 مرداد
شنبه
1,200,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
1,200,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
1,200,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
1,200,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,200,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,200,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,200,000
تومان
ظرفیت 5 نفر

اتاق پنج تخته
ایران هتل آنلاین
880,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 مرداد
سه شنبه
880,000
تومان
19 مرداد
چهارشنبه
880,000
تومان
20 مرداد
پنجشنبه
880,000
تومان
21 مرداد
جمعه
880,000
تومان
22 مرداد
شنبه
880,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
880,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
880,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
880,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
880,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
880,000
تومان
28 مرداد
جمعه
880,000
تومان
اتاق پنج تخته
اقامت 24
880,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 مرداد
سه شنبه
880,000
تومان
19 مرداد
چهارشنبه
880,000
تومان
20 مرداد
پنجشنبه
880,000
تومان
21 مرداد
جمعه
880,000
تومان
22 مرداد
شنبه
880,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
880,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
880,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
880,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
880,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
880,000
تومان
28 مرداد
جمعه
880,000
تومان
پنج تخته
اسنپ تریپ
990,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 مرداد
سه شنبه
990,000
تومان
19 مرداد
چهارشنبه
880,000
تومان
20 مرداد
پنجشنبه
880,000
تومان
21 مرداد
جمعه
880,000
تومان
22 مرداد
شنبه
880,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
880,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
880,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
880,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
880,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
880,000
تومان
28 مرداد
جمعه
880,000
تومان
اتاق پنج تخته
هتل یار
1,440,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 مرداد
سه شنبه