هتل سنتی والی یزد

یزد، خیابان امام خمینی، روبروی شاهزاده فاضل
3.1
امتیاز کاربران
23
نظرات کاربران

معرفی هتل سنتی والی یزد

هتل سنتی والی در شهر یزد خیابان امام واقع شده است. هتل والی در دوره صفویه و حدود ۴۰۰ سال پیش بنا شده و سال ۱۳۸۵ مورد بازسازی قرار گرفته است. هتل والی دارای لابی ، سرداب ۴۰۰ ساله و دو حیات بیرونی و اندرونی می باشد که بیشتر اتاق های هتل در حیات اندرونی واقع شده است. هتل در سه طبقه ساخته شده و دارای پله های قدیمی و فاقد آسانسور می باشد.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل سنتی والی یزد

ظرفیت 5 نفر

اتاق پنج تخته اقتصادی
اقامت 24
990,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 آذر
جمعه
990,000 تومان
19 آذر
شنبه
990,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
990,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
990,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
990,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
990,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
990,000 تومان
25 آذر
جمعه
990,000 تومان
26 آذر
شنبه
990,000 تومان
27 آذر
یکشنبه
990,000 تومان
28 آذر
دوشنبه
990,000 تومان
اتاق پنج تخته اقتصادی
ایران هتل آنلاین
990,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 آذر
جمعه
990,000 تومان
19 آذر
شنبه
990,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
990,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
990,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
990,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
990,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
990,000 تومان
25 آذر
جمعه
990,000 تومان
26 آذر
شنبه
990,000 تومان
27 آذر
یکشنبه
990,000 تومان
پنج تخته
ای‌گردش
1,089,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 آذر
جمعه
1,089,000 تومان
19 آذر
شنبه
1,089,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
1,089,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
1,089,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
1,089,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
1,089,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
1,089,000 تومان
25 آذر
جمعه
1,089,000 تومان
26 آذر
شنبه
1,089,000 تومان
27 آذر
یکشنبه
1,089,000 تومان
28 آذر
دوشنبه
1,089,000 تومان
اتاق پنج تخته
ایران هتل آنلاین
1,090,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 آذر
جمعه
1,090,000 تومان
19 آذر
شنبه
1,090,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
1,090,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
1,090,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
1,090,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
1,090,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
1,090,000 تومان
25 آذر
جمعه
1,090,000 تومان
26 آذر
شنبه
1,090,000 تومان
27 آذر
یکشنبه
1,090,000 تومان
پنج تخته
اسنپ تریپ
1,090,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 آذر
جمعه
1,090,000 تومان
19 آذر
شنبه
1,090,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
1,090,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
1,090,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
1,090,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
1,090,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
1,090,000 تومان
25 آذر
جمعه
1,090,000 تومان
26 آذر
شنبه
1,090,000 تومان
27 آذر
یکشنبه
1,090,000 تومان
28 آذر
دوشنبه
1,090,000 تومان
اتاق پنج تخته
اقامت 24
1,090,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 آذر
جمعه
1,090,000 تومان
19 آذر
شنبه
1,090,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
1,090,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
1,090,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
1,090,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
1,090,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
1,090,000 تومان
25 آذر
جمعه
1,090,000 تومان
26 آذر
شنبه
1,090,000 تومان
27 آذر
یکشنبه
1,090,000 تومان
28 آذر
دوشنبه
1,090,000 تومان
اتاق پنج تخته اقتصادی
اقامت 24
2,600,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 آذر
جمعه
2,600,000 تومان
19 آذر
شنبه
2,600,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
2,600,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
2,600,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
2,600,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
2,600,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
2,600,000 تومان
25 آذر
جمعه
2,600,000 تومان
26 آذر
شنبه
2,600,000 تومان
27 آذر
یکشنبه
2,600,000 تومان
28 آذر
دوشنبه
2,600,000 تومان
اتاق پنج تخته
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
18 آذر
جمعه
تکمیل ظرفیت
19 آذر
شنبه
تکمیل ظرفیت
20 آذر
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
21 آذر
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
22 آذر
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
23 آذر
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
24 آذر
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
25 آذر
جمعه
تکمیل ظرفیت
26 آذر
شنبه
تکمیل ظرفیت
27 آذر
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
28 آذر
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
ظرفیت 4 نفر

اتاق چهار تخته اقتصادی
اقامت 24
870,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 آذر
جمعه
870,000 تومان
19 آذر
شنبه
870,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
870,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
870,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
870,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
870,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
870,000 تومان
25 آذر
جمعه
870,000 تومان
26 آذر
شنبه
870,000 تومان
27 آذر
یکشنبه
870,000 تومان
28 آذر
دوشنبه
870,000 تومان
اتاق چهار تخته اقتصادی
ایران هتل آنلاین
870,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 آذر
جمعه
870,000 تومان
19 آذر
شنبه
870,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
870,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
870,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
870,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
870,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
870,000 تومان
25 آذر
جمعه
870,000 تومان
26 آذر
شنبه
870,000 تومان
27 آذر
یکشنبه
870,000 تومان
اتاق چهار تخته
ایران هتل آنلاین
970,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 آذر
جمعه
970,000 تومان
19 آذر
شنبه
970,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
970,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
970,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
970,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
970,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
970,000 تومان
25 آذر
جمعه
970,000 تومان
26 آذر
شنبه
970,000 تومان
27 آذر
یکشنبه
970,000 تومان
چهار تخته
اسنپ تریپ
970,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 آذر
جمعه
970,000 تومان
19 آذر
شنبه
970,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
970,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
970,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
970,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
970,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
970,000 تومان
25 آذر
جمعه
970,000 تومان
26 آذر
شنبه
970,000 تومان
27 آذر
یکشنبه
970,000 تومان
28 آذر
دوشنبه
970,000 تومان
اتاق چهار تخته
اقامت 24
970,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 آذر
جمعه
970,000 تومان
19 آذر
شنبه
970,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
970,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
970,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
970,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
970,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
970,000 تومان
25 آذر
جمعه
970,000 تومان
26 آذر
شنبه
970,000 تومان
27 آذر
یکشنبه
970,000 تومان
28 آذر
دوشنبه
970,000 تومان
چهارتخته
ای‌گردش
989,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 آذر
جمعه
989,000 تومان
19 آذر
شنبه
989,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
989,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
989,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
989,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
989,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
989,000 تومان
25 آذر
جمعه
989,000 تومان
26 آذر
شنبه
989,000 تومان
27 آذر
یکشنبه
989,000 تومان
28 آذر
دوشنبه
989,000 تومان
اتاق چهار تخته اقتصادی
اقامت 24
1,970,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 آذر
جمعه
1,970,000 تومان
19 آذر
شنبه
1,970,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
1,970,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
1,970,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
1,970,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
1,970,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
1,970,000 تومان
25 آذر
جمعه
1,970,000 تومان
26 آذر
شنبه
1,970,000 تومان
27 آذر
یکشنبه
1,970,000 تومان
28 آذر
دوشنبه
1,970,000 تومان
اتاق چهار تخته
اقامت 24
2,270,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 آذر
جمعه
2,270,000 تومان
19 آذر
شنبه
2,270,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
2,270,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
2,270,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
2,270,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
2,270,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
2,270,000 تومان
25 آذر
جمعه
2,270,000 تومان
26 آذر
شنبه
2,270,000 تومان
27 آذر
یکشنبه
2,270,000 تومان
28 آذر
دوشنبه
2,270,000 تومان
اتاق vip چهار نفره (دو تخته+دو سرویس اضافه)
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
18 آذر
جمعه
تکمیل ظرفیت
19 آذر
شنبه
تکمیل ظرفیت
20 آذر
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
21 آذر
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
22 آذر
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
23 آذر
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
24 آذر
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
25 آذر
جمعه
تکمیل ظرفیت
26 آذر
شنبه
تکمیل ظرفیت
27 آذر
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
28 آذر
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
چهار تخته اقتصادی
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
22 آذر
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
ظرفیت 3 نفر

اتاق سه تخته اقتصادی
اقامت 24
640,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 آذر
جمعه
640,000 تومان
19 آذر
شنبه
640,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
640,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
640,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
640,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
640,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
640,000 تومان
25 آذر
جمعه
640,000 تومان
26 آذر
شنبه
640,000 تومان
27 آذر
یکشنبه
640,000 تومان
28 آذر
دوشنبه
640,000 تومان
اتاق سه تخته اقتصادی (بدون صبحانه)
ایران هتل آنلاین
640,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 آذر
جمعه
640,000 تومان
19 آذر
شنبه
640,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
640,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
640,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
640,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
640,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
640,000 تومان
25 آذر
جمعه
640,000 تومان
26 آذر
شنبه
640,000 تومان
27 آذر
یکشنبه
640,000 تومان
اتاق سه تخته اقتصادی
اقامت 24
740,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 آذر
جمعه
740,000 تومان
19 آذر
شنبه
740,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
740,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
740,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
740,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
740,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
740,000 تومان
25 آذر
جمعه
740,000 تومان
26 آذر
شنبه
740,000 تومان
27 آذر
یکشنبه
740,000 تومان
28 آذر
دوشنبه
740,000 تومان
اتاق سه تخته اقتصادی
ایران هتل آنلاین
740,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 آذر
جمعه
740,000 تومان
19 آذر
شنبه
740,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
740,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
740,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
740,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
740,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
740,000 تومان
25 آذر
جمعه
740,000 تومان
26 آذر
شنبه
740,000 تومان
27 آذر
یکشنبه
740,000 تومان
اتاق سه تخته
ایران هتل آنلاین
840,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 آذر
جمعه
840,000 تومان
19 آذر
شنبه
840,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
840,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
840,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
840,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
840,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
840,000 تومان
25 آذر
جمعه
840,000 تومان
26 آذر
شنبه
840,000 تومان
27 آذر
یکشنبه
840,000 تومان
سه تخته
اسنپ تریپ
840,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 آذر
جمعه
840,000 تومان
19 آذر
شنبه
840,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
840,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
840,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
840,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
840,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
840,000 تومان
25 آذر
جمعه
840,000 تومان
26 آذر
شنبه
840,000 تومان
27 آذر
یکشنبه
840,000 تومان
28 آذر
دوشنبه
840,000 تومان
اتاق سه تخته
اقامت 24
840,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 آذر
جمعه
840,000 تومان
19 آذر
شنبه
840,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
840,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
840,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
840,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
840,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
840,000 تومان
25 آذر
جمعه
840,000 تومان
26 آذر
شنبه
840,000 تومان
27 آذر
یکشنبه
840,000 تومان
28 آذر
دوشنبه
840,000 تومان
سه تخته
ای‌گردش
899,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 آذر
جمعه
899,000 تومان
19 آذر
شنبه
899,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
899,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
899,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
899,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
899,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
899,000 تومان
25 آذر
جمعه
899,000 تومان
26 آذر
شنبه
899,000 تومان
27 آذر
یکشنبه
899,000 تومان
28 آذر
دوشنبه
899,000 تومان
اتاق سه تخته اقتصادی
اقامت 24
1,290,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 آذر
جمعه
1,290,000 تومان
19 آذر
شنبه
1,290,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
1,290,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
1,290,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
1,290,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
1,290,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
1,290,000 تومان
25 آذر
جمعه
1,290,000 تومان
26 آذر
شنبه
1,290,000 تومان
27 آذر
یکشنبه
1,290,000 تومان
28 آذر
دوشنبه
1,290,000 تومان
اتاق سه تخته
اقامت 24
1,840,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 آذر
جمعه
1,840,000 تومان
19 آذر
شنبه
1,840,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
1,840,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
1,840,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
1,840,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
1,840,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
1,840,000 تومان
25 آذر
جمعه
1,840,000 تومان
26 آذر
شنبه
1,840,000 تومان
27 آذر
یکشنبه
1,840,000 تومان
28 آذر
دوشنبه
1,840,000 تومان
اتاق آرزو سه تخته بالکن دار
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
18 آذر
جمعه
تکمیل ظرفیت
19 آذر
شنبه
تکمیل ظرفیت
20 آذر
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
21 آذر
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
22 آذر
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
23 آذر
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
24 آذر
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
25 آذر
جمعه
تکمیل ظرفیت
26 آذر
شنبه
تکمیل ظرفیت
27 آذر
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
28 آذر
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
سه تخته اقتصادی بدون صبحانه
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
26 آذر
شنبه
تکمیل ظرفیت
27 آذر
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
ظرفیت 1 نفر

اتاق یک تخته اقتصادی
اقامت 24
290,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 آذر
جمعه
290,000 تومان
19 آذر
شنبه
290,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
290,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
290,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
290,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
290,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
290,000 تومان
25 آذر
جمعه
290,000 تومان
26 آذر
شنبه
290,000 تومان
27 آذر
یکشنبه
290,000 تومان
28 آذر
دوشنبه
290,000 تومان
یک تخته اقتصادی بدون صبحانه
اسنپ تریپ
290,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 آذر
جمعه
290,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
290,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
290,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
290,000 تومان
اتاق یک تخته اقتصادی (بدون صبحانه)
ایران هتل آنلاین
290,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 آذر
جمعه
290,000 تومان
19 آذر
شنبه
290,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
290,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
290,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
290,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
290,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
290,000 تومان
25 آذر
جمعه
290,000 تومان
26 آذر
شنبه
290,000 تومان
27 آذر
یکشنبه
290,000 تومان
اتاق یک تخته اقتصادی
اقامت 24
340,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 آذر
جمعه
340,000 تومان
19 آذر
شنبه
340,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
340,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
340,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
340,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
340,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
340,000 تومان
25 آذر
جمعه
340,000 تومان
26 آذر
شنبه
340,000 تومان
27 آذر
یکشنبه
340,000 تومان
28 آذر
دوشنبه
340,000 تومان
یک تخته اقتصادی
اسنپ تریپ
340,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
19 آذر
شنبه
340,000 تومان
اتاق یک تخته اقتصادی
ایران هتل آنلاین
340,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 آذر
جمعه
340,000 تومان
19 آذر
شنبه
340,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
340,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
340,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
340,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
340,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
340,000 تومان
25 آذر
جمعه
340,000 تومان
26 آذر
شنبه
340,000 تومان
27 آذر
یکشنبه
340,000 تومان
یک تخته
ای‌گردش
399,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 آذر
جمعه
399,000 تومان
19 آذر
شنبه
399,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
399,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
399,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
399,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
399,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
399,000 تومان
25 آذر
جمعه
399,000 تومان
26 آذر
شنبه
399,000 تومان
27 آذر
یکشنبه
399,000 تومان
28 آذر
دوشنبه
399,000 تومان
دو تخته برای یک نفر
اسنپ تریپ
440,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 آذر
جمعه
440,000 تومان
19 آذر
شنبه
440,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
440,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
440,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
440,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
440,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
440,000 تومان
25 آذر
جمعه
440,000 تومان
26 آذر
شنبه
440,000 تومان
27 آذر
یکشنبه
440,000 تومان
28 آذر
دوشنبه
440,000 تومان
اتاق یک تخته
اقامت 24
440,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 آذر
جمعه
440,000 تومان
19 آذر
شنبه
440,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
440,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
440,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
440,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
440,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
440,000 تومان
25 آذر
جمعه
440,000 تومان
26 آذر
شنبه
440,000 تومان
27 آذر
یکشنبه
440,000 تومان
28 آذر
دوشنبه
440,000 تومان
اتاق یک تخته
ایران هتل آنلاین
440,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 آذر
جمعه
440,000 تومان
19 آذر
شنبه
440,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
440,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
440,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
440,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
440,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
440,000 تومان
25 آذر
جمعه
440,000 تومان
26 آذر
شنبه
440,000 تومان
27 آذر
یکشنبه
440,000 تومان
اتاق یک تخته اقتصادی
اقامت 24
790,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 آذر
جمعه
790,000 تومان
19 آذر
شنبه
790,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
790,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
790,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
790,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
790,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
790,000 تومان
25 آذر
جمعه
790,000 تومان
26 آذر
شنبه
790,000 تومان
27 آذر
یکشنبه
790,000 تومان
28 آذر
دوشنبه
790,000 تومان
اتاق یک تخته
اقامت 24
970,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 آذر
جمعه
970,000 تومان
19 آذر
شنبه
970,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
970,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
970,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
970,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
970,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
970,000 تومان
25 آذر
جمعه
970,000 تومان
26 آذر
شنبه
970,000 تومان
27 آذر
یکشنبه
970,000 تومان
28 آذر
دوشنبه
970,000 تومان
ظرفیت 2 نفر

اتاق دو تخته اقتصادی
اقامت 24
440,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر