هتل سنتی والی یزد

یزد، خیابان امام خمینی، روبروی شاهزاده فاضل
3.1
امتیاز کاربران
12
نظرات کاربران

معرفی هتل سنتی والی یزد

هتل سنتی والی در شهر یزد خیابان امام واقع شده است. هتل والی در دوره صفویه و حدود ۴۰۰ سال پیش بنا شده و سال ۱۳۸۵ مورد بازسازی قرار گرفته است. هتل والی دارای لابی ، سرداب ۴۰۰ ساله و دو حیات بیرونی و اندرونی می باشد که بیشتر اتاق های هتل در حیات اندرونی واقع شده است. هتل در سه طبقه ساخته شده و دارای پله های قدیمی و فاقد آسانسور می باشد.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل سنتی والی یزد

سنتی والی-اتاق یک تخته
اتاق یک تخته
هتل یار
241,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 بهمن
پنجشنبه
241,000
تومان
3 بهمن
جمعه
241,000
تومان
4 بهمن
شنبه
241,000
تومان
5 بهمن
یکشنبه
241,000
تومان
6 بهمن
دوشنبه
241,000
تومان
7 بهمن
سه شنبه
241,000
تومان
8 بهمن
چهارشنبه
241,000
تومان
9 بهمن
پنجشنبه
241,000
تومان
10 بهمن
جمعه
241,000
تومان
11 بهمن
شنبه
241,000
تومان
12 بهمن
یکشنبه
241,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
2 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
3 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
4 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
5 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
سنتی والی-اتاق دوتخته دبل
اتاق دوتخته دبل
جاباما
378,840 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 بهمن
پنجشنبه
378,840
تومان
3 بهمن
جمعه
378,840
تومان
4 بهمن
شنبه
378,840
تومان
5 بهمن
یکشنبه
378,840
تومان
6 بهمن
دوشنبه
378,840
تومان
7 بهمن
سه شنبه
378,840
تومان
8 بهمن
چهارشنبه
378,840
تومان
9 بهمن
پنجشنبه
378,840
تومان
10 بهمن
جمعه
378,840
تومان
11 بهمن
شنبه
378,840
تومان
12 بهمن
یکشنبه
378,840
تومان
هتل یار
379,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 بهمن
پنجشنبه
379,000
تومان
3 بهمن
جمعه
379,000
تومان
4 بهمن
شنبه
379,000
تومان
5 بهمن
یکشنبه
379,000
تومان
6 بهمن
دوشنبه
379,000
تومان
7 بهمن
سه شنبه
379,000
تومان
8 بهمن
چهارشنبه
379,000
تومان
9 بهمن
پنجشنبه
379,000
تومان
10 بهمن
جمعه
379,000
تومان
11 بهمن
شنبه
379,000
تومان
12 بهمن
یکشنبه
379,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
2 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
3 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
4 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
5 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
سنتی والی-دو تخته تویین زیرزمین بدون پنجره
دو تخته تویین زیرزمین بدون پنجره
هتل یار
195,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 بهمن
پنجشنبه
195,000
تومان
3 بهمن
جمعه
195,000
تومان
4 بهمن
شنبه
195,000
تومان
5 بهمن
یکشنبه
195,000
تومان
6 بهمن
دوشنبه
195,000
تومان
7 بهمن
سه شنبه
195,000
تومان
8 بهمن
چهارشنبه
195,000
تومان
9 بهمن
پنجشنبه
195,000
تومان
10 بهمن
جمعه
195,000
تومان
11 بهمن
شنبه
195,000
تومان
12 بهمن
یکشنبه
195,000
تومان
سنتی والی-اتاق سه تخته (دبل+سینگل)
اتاق سه تخته (دبل+سینگل)
جاباما
482,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 بهمن
پنجشنبه
482,000
تومان
3 بهمن
جمعه
482,000
تومان
4 بهمن
شنبه
482,000
تومان
5 بهمن
یکشنبه
482,000
تومان
6 بهمن
دوشنبه
482,000
تومان
7 بهمن
سه شنبه
482,000
تومان
8 بهمن
چهارشنبه
482,000
تومان
9 بهمن
پنجشنبه
482,000
تومان
10 بهمن
جمعه
482,000
تومان
11 بهمن
شنبه
482,000
تومان
12 بهمن
یکشنبه
482,000
تومان
هتل یار
482,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 بهمن
پنجشنبه
482,000
تومان
3 بهمن
جمعه
482,000
تومان
4 بهمن
شنبه
482,000
تومان
5 بهمن
یکشنبه
482,000
تومان
6 بهمن
دوشنبه
482,000
تومان
7 بهمن
سه شنبه
482,000
تومان
8 بهمن
چهارشنبه
482,000
تومان
9 بهمن
پنجشنبه
482,000
تومان
10 بهمن
جمعه
482,000
تومان
11 بهمن
شنبه
482,000
تومان
12 بهمن
یکشنبه
482,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
2 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
3 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
4 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
5 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
سنتی والی-اتاق سه تخته (سه تخت سینگل)
اتاق سه تخته (سه تخت سینگل)
هتل یار
482,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 بهمن
پنجشنبه
482,000
تومان
3 بهمن
جمعه
482,000
تومان
4 بهمن
شنبه
482,000
تومان
5 بهمن
یکشنبه
482,000
تومان
6 بهمن
دوشنبه
482,000
تومان
7 بهمن
سه شنبه
482,000
تومان
8 بهمن
چهارشنبه
482,000
تومان
9 بهمن
پنجشنبه
482,000
تومان
10 بهمن
جمعه
482,000
تومان
11 بهمن
شنبه
482,000
تومان
12 بهمن
یکشنبه
482,000
تومان
سنتی والی-اتاق چهارتخته
اتاق چهارتخته
جاباما
584,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 بهمن
پنجشنبه
584,000
تومان
3 بهمن
جمعه
584,000
تومان
4 بهمن
شنبه
584,000
تومان
5 بهمن
یکشنبه
584,000
تومان
6 بهمن
دوشنبه
584,000
تومان
7 بهمن
سه شنبه
584,000
تومان
8 بهمن
چهارشنبه
584,000
تومان
9 بهمن
پنجشنبه
584,000
تومان
10 بهمن
جمعه
584,000
تومان
11 بهمن
شنبه
584,000
تومان
12 بهمن
یکشنبه
584,000
تومان
هتل یار
584,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 بهمن
پنجشنبه
584,000
تومان
3 بهمن
جمعه
584,000
تومان
4 بهمن
شنبه
584,000
تومان
5 بهمن
یکشنبه
584,000
تومان
6 بهمن
دوشنبه
584,000
تومان
7 بهمن
سه شنبه
584,000
تومان
8 بهمن
چهارشنبه
584,000
تومان
9 بهمن
پنجشنبه
584,000
تومان
10 بهمن
جمعه
584,000
تومان
11 بهمن
شنبه
584,000
تومان
12 بهمن
یکشنبه
584,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
2 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
3 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
4 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
5 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
سنتی والی-چهار تخته VIP
چهار تخته VIP
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
2 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
3 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
4 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
5 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
سنتی والی-اتاق پنج تخته
اتاق پنج تخته
جاباما
687,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 بهمن
پنجشنبه
687,000
تومان
3 بهمن
جمعه
687,000
تومان
4 بهمن
شنبه
687,000
تومان
5 بهمن
یکشنبه
687,000
تومان
6 بهمن
دوشنبه
687,000
تومان
7 بهمن
سه شنبه
687,000
تومان
8 بهمن
چهارشنبه
687,000
تومان
9 بهمن
پنجشنبه
687,000
تومان
10 بهمن
جمعه
687,000
تومان
11 بهمن
شنبه
687,000
تومان
12 بهمن
یکشنبه
687,000
تومان
هتل یار
687,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 بهمن
پنجشنبه
687,000
تومان
3 بهمن
جمعه
687,000
تومان
4 بهمن
شنبه
687,000
تومان
5 بهمن
یکشنبه
687,000
تومان
6 بهمن
دوشنبه
687,000
تومان
7 بهمن
سه شنبه
687,000
تومان
8 بهمن
چهارشنبه
687,000
تومان
9 بهمن
پنجشنبه
687,000
تومان
10 بهمن
جمعه
687,000
تومان
11 بهمن
شنبه
687,000
تومان
12 بهمن
یکشنبه
687,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
2 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
3 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
4 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
5 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل

امکانات اتاق های هتل سنتی والی یزد

اعلام حریق
آتلیه
مینی بار با هزینه
آژانس مسافرتي
روم سرويس 24 ساعته
پارک بازی كودكان
كتابخانه
سرویس بهداشتی ایرانی در راهرو
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
خدمات تهيه بليط
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی
سالن همايش
جكوزی
خدمات باربري
کپسول آتشنشانی در راهرو
خدمات بیدار باش
رستوران بام
سالن بيليارد
تلویزیون در لابی
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
شبکه پخش فیلم
خدمات خانه داری
سرویس بهداشتی ایرانی در لابی
لباسشویی
سرویس بهداشتی ایرانی در طبقات
اتاق تلفن (اپراتور)
سرویس بهداشتی فرنگی در لابی
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
سرویس بهداشتی فرنگی در طبقات
خدمات پزشكي
زمين تنيس
تلفن در لابی
كافی شاپ
آژانس مسافرتی
کپسول آتش‌نشانی در لابی
آتليه عكاسی
پاركينگ
صندوق امانات
رستوران
خدمات تور
اینترنت بی سیم
حوله حمام
دمپایی یکبار مصرف
سیستم گرمایش
رخت آویز
سرویسبهداشتیایرانی
سرویسبهداشتیفرنگی
مینیبار
لوازم بهداشتی
ترانسفر از هتل به فرودگاه
گشت نیم روزی
رستوران فست فود
پارکینگ روباز با ظرفیت محدود
رستوران سنتی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
کرایه اتومبیل با راننده
ترانسفر از فرودگاه به هتل
اینترنت با سرعت بالا
روزنامه رایگان
پارکینگ در اطراف هتل
رستوران در هتل
پارکینگ در هتل
صندوق امانات در لابی
اجاره اتومبیل
پرینتر
فكس
سیستم تهویه مطبوع
اینترنت در لابی
تاکسی سرویس
استخر
سونا
رستوران
اتاق عروس و داماد
فست‌فود
سفره‌خانه
سیستم گرمایشی سرمایشی
جعبه کمک های اولیه
ماساژ
اتاق چمدان
اژانس مسافرتی
پارکینگ
نمازخانه
خدمات تور
خشکشویی (لاندری)
دستگاه واکس کفش
فتوکپی
کافی شاپ 24 ساعته
روم سرويس
تبديل ارز
دستگاه خودپرداز
آسانسور
چای ساز
تلویزیون
یخچال
صندوق امانات
مبلمان
سشوار
سرویس بهداشتی فرنگی
حوله
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
مینی بار رایگان
فروشگاه
اینترنت در قسمت لابی
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
کافی‌شاپ معمولی‌
کافی نت
صبحانه رایگان
سوئیت
مینی بار
وسایل بدنسازی
خدمات خشکشویی
سیستم سرمایش
پاركينگ
كافی شاپ
اينترنت در لابی
آرایشگاه
تلفن در اتاق
گشت غیررایگان
خدمات پزشکی
کافی‌شاپ فضای باز
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
پله اضطراری
اتاق بازی
کافی شاپ
اطفای حریق
سرو غذاهای رژیمی و گیاهی
لابی
اتاق سیگار
مرکز خرید
اینترنت
سرویس فرنگی
چای خانه سنتی

آدرس هتل سنتی والی یزد روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل سنتی والی یزد

(12 نظر)
تنها نقطه ضعف هتل ساعت دیر شروع صبحانه است. کیفیت غذای رستوران هم چندان خوب نیست. در سایر زمینه ها عالیه
موقعیت هتل مناسب.بعضی افراد هتل با معرفت و خوش اخلاق. اعلام شده بود که صبحانه تا ساعت ١٠ سرو میشود اما ٩:٤٠ دقیقه چیزی برای خوردن نبود و باید بعد از مذاکراتی سخت تر از پنج + یک به صبحانه دسترسی پیدا میشد. آب برای خوردن پیدا نمیشد، اما استخر بزرگی داشت که در صورت نیاز میشد از ان اب نوشید. فکر میکنم مدیریت مجموعه نیاز به سفر و بررسی چند هتل دیگر دارن تا کمی از هتل داری بیشتر بدانند.
موقعیت عالی و شکل سنتی هتل زیباستسرو صدای زیاد - صبحانه بسیار سرد و ضعیف - کارخوب هتل گرفتن یه عکس رایگان با لباس سنتی هست ولی متاسفانه عکاس در اونجا به ما گفت اگر از من عکس بخرید تمام عکسهارو براتون تلگرام میکنم . بعد از خریدعکس گفت بعدا براتون تلگرام میکنم . بعد در تلگرام گفت باید برای عکسها پول بدید که این خودش یه کلاهبرداری در هتل بود
ما از ۲۷ ام تا ۳۰ شهریور در این هتل اقامت داشتیم. ابتدا بر خلاف اینکه ما اتاق دابل رزرو کرده بودیم به ما اتاق تویین داده شد که بعد از اعتراض ما بهمون جواب دادن بقیه اتاق ها پر هست کاری که میتونیم بکنیم اینه که تختتون رو با تخت دابل عوض کنیم در صورتی که وقتی رزرو کردیم اتاق دابل جا داشته و نمیدونیم چرا به ما اتاق تویین اختصاص دادن. اتاقی که به ما داده شد جای بسیار پرت تو زیرزمین بود که هیچگونه نور و تهویه ای نداشت بطوریکه موقع ظهر چراغ ها رو خاموش میکردیم اتاق تو تاریکی مطلق میرفت. به دلیل نزدیک بودن اتاق به دستشویی هتل بوی دستشویی تو اتاق میومد.وای فای رایگان هتل تو اتاق ما آنتن نمیداد. به دلیل نزدیک بودن این اتاق به محل عکاسی هتل بعد از ظهر ها سروصدای بسیاری تو اتاق میپیچید که استراحت تو اتاق رو غیر ممکن میکرد. ما دو روز ار صبحانه هتل استفاده نکردیم و روز سوم که درخواست داشتیم دو عدد تخم مرغ رو برامون پک کنند تا برای مسیر داشته باشیم برخورد نامناسبی کردند و گفتن این کار ممنوعه. نقاط مثبت این هتل میشه به برخورد خوب رسپشن اشاره کرد. کیفیت صبحانه هم قابل قبول بود. ولی هتل های بسیار خوبی در شهر یزد هست و رفتن به این هتل توصیه نمیشود
به نظر بنده هتل به لحاظ بافت سنتی اش نمادی از گذشته ی فرهنگ و هنر ایرانی رو به نمایش می‌ گذارند و شما خودتون رو تو اون فضا حس می کنید ، کادرخوش برخوردی داره که اگه کاستی های هرچند کم اون رو حل کنند به نظرم عالی میشه . درکل راضی بودیم ولی جای بهترشدن داشت .
هتل نسبتا خوبی هست.از نظر اشیا قدیمی و بافت سنتی بنا خوصبه .فقط دو تا حیاطش مسقف شده و هوا رد و بدل نمیشه .آبگرم مشکل داشت.از عکاس بخواید تا عکس خوب براتون بگیره
همه چی عالی ، هر کی یزد بره و این هتل نره ،،،، دچار اشتباه شده
در این هتل اقامت خوبی به همراه خانواده ام داشتم. فقط به دلیل همجواری اتاق با رستوران، صدای بیرون داخل اتاق شنیده می شد.
موقعیت مکانی عالیضعف در خدمات
از نقاط قوت شروع میکنم . پرسنل خوش برخورد و مودب بودند و سرویس چای ساز در اتاق موجود بود . بهداشت سرویس بهداشتی خوب بود . اما خمیر دندان نداشت. و شامپو استفاده شده نفر قبل رو متاسفانه برای من گذاشته بودند. کیفیت صبحانه به نظرم خوب بود و سلیقه های مختلف رو پوشش میداد . نوع معماری با توجه به تاریخی بودن بنا، هم برای من جالب بود و هم ، با توجه به درب کوتاه و نیاز به بالارفتن از پله های بلند برای من سخت بود اما بامزه بود و در یک یا دو روز اقامت قابل تحمل بود. وای فای در حیاط موجود بود و در اتاق قطع و وصل میشد. کلا تجربه خوبی بود و این هتل رو با توجه به این قیمت پیشنهاد میکنم.
بااحترام برخورد خوب ومودبانه پرسنل پذیریش در بدو ورود بسیار تحسین برانگیز وعالی وپذیرایی خیلی عال سرویس دهی منظم وتنها کاسه دستشویی اطاق ۱۱۱ فوقالعاده کوچک واستفاده از آن مشکل وباعث زحمت بود
با شناخت قبلی این هتل رو رزرو کردم چون قبلا در این هتل اقامت داشتم. همه چی خوب و رضایت بخش بود. در زمان اقمت من اینترنت قطع بود.
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل سنتی والی یزد

مهمانان هتل سنتی والی یزد در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل سنتی والی یزد از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل سنتی والی یزد بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل سنتی والی یزد رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل سنتی والی یزد را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.