هتل راه و ما یزد

یزد، صفاییه، میدان ریاضی، بلوار ابن سینا
3.4
امتیاز کاربران
33
نظرات کاربران

معرفی هتل راه و ما یزد

هتل چهار ستاره راه و ما یزد در فروردین ماه سال ۱۳۹۶ افتتاح گردیده است. از ویژگی های این هتل می‌توان دسترسی آسان به اماکن تاریخی و همچنین نزدیکی به مراکز خرید اشاره نمود. این مجموعه در فاصله ۱۵ کیلومتری از فرودگاه و ۵ کیلومتری از راه آهن واقع شده است. با اقامت در هتل راه و ما سفری به یاد ماندنی را تجربه نمایید.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل راه و ما یزد

راه و ما-اتاق یک تخته
اتاق یک تخته
هتل یار
201,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
6 اسفند
چهارشنبه
201,000
تومان
7 اسفند
پنجشنبه
201,000
تومان
8 اسفند
جمعه
201,000
تومان
9 اسفند
شنبه
201,000
تومان
10 اسفند
یکشنبه
201,000
تومان
11 اسفند
دوشنبه
201,000
تومان
12 اسفند
سه شنبه
201,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
201,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
201,000
تومان
15 اسفند
جمعه
201,000
تومان
16 اسفند
شنبه
201,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
6 اسفند
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 اسفند
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 اسفند
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 اسفند
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 اسفند
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 اسفند
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 اسفند
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 اسفند
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
14 اسفند
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
15 اسفند
جمعه
ظرفیت تکمیل
16 اسفند
شنبه
ظرفیت تکمیل
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
6 اسفند
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 اسفند
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 اسفند
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 اسفند
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 اسفند
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 اسفند
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 اسفند
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 اسفند
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
14 اسفند
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
15 اسفند
جمعه
ظرفیت تکمیل
16 اسفند
شنبه
ظرفیت تکمیل
راه و ما-اتاق دوتخته توئین
اتاق دوتخته توئین
اقامت 24
376,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
6 اسفند
چهارشنبه
376,000
تومان
7 اسفند
پنجشنبه
376,000
تومان
8 اسفند
جمعه
376,000
تومان
9 اسفند
شنبه
376,000
تومان
10 اسفند
یکشنبه
376,000
تومان
11 اسفند
دوشنبه
376,000
تومان
12 اسفند
سه شنبه
376,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
376,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
376,000
تومان
15 اسفند
جمعه
376,000
تومان
16 اسفند
شنبه
376,000
تومان
راه و ما-اتاق دوتخته دبل
اتاق دوتخته دبل
هتل یار
336,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
6 اسفند
چهارشنبه
336,000
تومان
7 اسفند
پنجشنبه
336,000
تومان
8 اسفند
جمعه
336,000
تومان
9 اسفند
شنبه
336,000
تومان
10 اسفند
یکشنبه
336,000
تومان
11 اسفند
دوشنبه
336,000
تومان
12 اسفند
سه شنبه
336,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
336,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
336,000
تومان
15 اسفند
جمعه
336,000
تومان
16 اسفند
شنبه
336,000
تومان
اقامت 24
376,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
6 اسفند
چهارشنبه
376,000
تومان
7 اسفند
پنجشنبه
376,000
تومان
8 اسفند
جمعه
376,000
تومان
9 اسفند
شنبه
376,000
تومان
10 اسفند
یکشنبه
376,000
تومان
11 اسفند
دوشنبه
376,000
تومان
12 اسفند
سه شنبه
376,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
376,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
376,000
تومان
15 اسفند
جمعه
376,000
تومان
16 اسفند
شنبه
376,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
6 اسفند
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 اسفند
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 اسفند
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 اسفند
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 اسفند
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 اسفند
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 اسفند
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 اسفند
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
14 اسفند
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
15 اسفند
جمعه
ظرفیت تکمیل
16 اسفند
شنبه
ظرفیت تکمیل
راه و ما-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
هتل یار
438,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
6 اسفند
چهارشنبه
438,000
تومان
7 اسفند
پنجشنبه
438,000
تومان
8 اسفند
جمعه
438,000
تومان
9 اسفند
شنبه
438,000
تومان
10 اسفند
یکشنبه
438,000
تومان
11 اسفند
دوشنبه
438,000
تومان
12 اسفند
سه شنبه
438,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
438,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
438,000
تومان
15 اسفند
جمعه
438,000
تومان
16 اسفند
شنبه
438,000
تومان
اقامت 24
487,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
6 اسفند
چهارشنبه
487,000
تومان
7 اسفند
پنجشنبه
487,000
تومان
8 اسفند
جمعه
487,000
تومان
9 اسفند
شنبه
487,000
تومان
10 اسفند
یکشنبه
487,000
تومان
11 اسفند
دوشنبه
487,000
تومان
12 اسفند
سه شنبه
487,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
487,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
487,000
تومان
15 اسفند
جمعه
487,000
تومان
16 اسفند
شنبه
487,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
6 اسفند
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 اسفند
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 اسفند
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 اسفند
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 اسفند
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 اسفند
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 اسفند
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 اسفند
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
14 اسفند
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
15 اسفند
جمعه
ظرفیت تکمیل
16 اسفند
شنبه
ظرفیت تکمیل
راه و ما-اتاق چهارتخته
اتاق چهارتخته
هتل یار
540,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
6 اسفند
چهارشنبه
540,000
تومان
7 اسفند
پنجشنبه
540,000
تومان
8 اسفند
جمعه
540,000
تومان
9 اسفند
شنبه
540,000
تومان
10 اسفند
یکشنبه
540,000
تومان
11 اسفند
دوشنبه
540,000
تومان
12 اسفند
سه شنبه
540,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
540,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
540,000
تومان
15 اسفند
جمعه
540,000
تومان
16 اسفند
شنبه
540,000
تومان
اقامت 24
598,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
6 اسفند
چهارشنبه
598,000
تومان
7 اسفند
پنجشنبه
598,000
تومان
8 اسفند
جمعه
598,000
تومان
9 اسفند
شنبه
598,000
تومان
10 اسفند
یکشنبه
598,000
تومان
11 اسفند
دوشنبه
598,000
تومان
12 اسفند
سه شنبه
598,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
598,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
598,000
تومان
15 اسفند
جمعه
598,000
تومان
16 اسفند
شنبه
598,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
6 اسفند
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 اسفند
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 اسفند
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 اسفند
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 اسفند
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 اسفند
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 اسفند
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 اسفند
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
14 اسفند
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
15 اسفند
جمعه
ظرفیت تکمیل
16 اسفند
شنبه
ظرفیت تکمیل
راه و ما-سوئیت دوخوابه چهارنفره رویال
سوئیت دوخوابه چهارنفره رویال
هتل یار
630,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
6 اسفند
چهارشنبه
630,000
تومان
7 اسفند
پنجشنبه
630,000
تومان
8 اسفند
جمعه
630,000
تومان
9 اسفند
شنبه
630,000
تومان
10 اسفند
یکشنبه
630,000
تومان
11 اسفند
دوشنبه
630,000
تومان
12 اسفند
سه شنبه
630,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
630,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
630,000
تومان
15 اسفند
جمعه
630,000
تومان
16 اسفند
شنبه
630,000
تومان
اقامت 24
696,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
6 اسفند
چهارشنبه
696,000
تومان
7 اسفند
پنجشنبه
696,000
تومان
8 اسفند
جمعه
696,000
تومان
9 اسفند
شنبه
696,000
تومان
10 اسفند
یکشنبه
696,000
تومان
11 اسفند
دوشنبه
696,000
تومان
12 اسفند
سه شنبه
696,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
696,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
696,000
تومان
15 اسفند
جمعه
696,000
تومان
16 اسفند
شنبه
696,000
تومان

امکانات اتاق های هتل راه و ما یزد

اعلام حریق
پذیرش 24 ساعته
خدمات بیدار باش
خدمات تهيه بليط
رستوران بام
لباسشویی
زمین ورزشی
پارک کودک
گیم نت
اتاق تلفن (اپراتور)
تلویزیون در لابی
خدمات خانه داری
شبکه پخش فیلم
ترانسفر برگشت با هزینه
روم سرويس 24 ساعته
ترانسفر رفت با هزینه
زنگ هشدار
پرینتر
تلفن در لابی
فكس
روم سرويس
اينترنت در لابی
كافی شاپ
پاركينگ
خدمات خشکشویی
وسایل بدنسازی
صبحانه رایگان
مینی بار با هزینه
سالن كنفرانس
کافی نت
بازی ویدئویی
غرفه صنایع دستی
صندوق امانات در لابی
پارکینگ در هتل
اتاق جلسات
رستوران در هتل
روزنامه رایگان
سالن جشن و مراسم و عروسی
اینترنت با سرعت بالا
رستوران فست فود
خدمات نگهداری کودک
پرداخت ویزا و مسترکارت
سرویس حرم
رستوران سنتی
كتابخانه
گشت نیم روزی
زمين تنيس
سالن بيليارد
خدمات پزشكي
کپسول آتشنشانی در راهرو
خدمات باربري
جكوزی
سالن همايش
چايخانه سنتی
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
آتلیه
مینی بار رایگان
خدمات برای معلولین
سیستم تهویه مطبوع
ماساژ
جعبه کمک های اولیه
سفره‌خانه
اینترنت در لابی
سالن اجتماعات
رستوران
سونا
استخر
تاکسی سرویس
پارکینگ
نمازخانه
اتاق چمدان
آسانسور
صندوق امانات
یخچال
تلویزیون
دستگاه خودپرداز
خشکشویی (لاندری)
تبديل ارز
آژانس مسافرتی
سرویس فرنگی
سرویس بهداشتی ایرانی
فتوکپی
تالار پذیرایی
رستوران فضای باز
کپسول آتش نشانی
اطفای حریق
فروشگاه
آرایشگاه
خشکشویی
فروشگاه و غرفه
سوئیت
تلفن در اتاق
کافی شاپ
اینترنت
مرکز خرید
اتاق سیگار
لابی
پارکینگ سرپوشیده
کافی‌شاپ
اتاق بازی
ویلچر
رستوران ایرانی
پله اضطراری
رمپ
دستگاه واکس کفش
سالن ورزشی
فضای سبز
روزنامه
گشت غیررایگان
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
خدمات تور
کپسول آتش‌نشانی در لابی

آدرس هتل راه و ما یزد روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل راه و ما یزد

(33 نظر)
نقاط قوت:
برخورد بسیار مناسب پرسنل این هتل و خصوصا اقدام شایسته در بازخورد ایرادات
نقاط ضعف:
صبحانه هر روز ضعیفتر از روز قبلش میشد چهار صبحانه اونجا بودیم هر روز یک چیز حذف میشد کیک املت سوسیس کالباس خرما بادام زمینی روزهای بعد حذف شد هتل تالار هست و هرشب عروسی و مراسم داره
ما سوییت رویال رزو کرده بودیم ساعت ۷:۳۰رسیدیم ولی گفتن اتاقتون آماده نشده ی اتاق کوچیک دادن تا اونجا آماده بشه دیگه آنقدر طولانی شد که ما آمدیم بیرون تا شام بخوریم تازه ساعت ۱۰ آماده شد
كاركنان برخورد شايسته اى داشتند.ولى از لحاظ نظافت ملحفه ها زياد مورد قبول نبود.من بار سوم بود كه در اين هتل اقامت داشتم كاش مانند دو سرى قبل در قسمت سالن صبحانه براى سرو چاى از همان فنجان هاى چينى بجاى ليوانهاى يكبار مصرف استفاده ميشد و تنوع بيشترى به منوى صبحانه ميدادند.
برای استفاده بسیار مناسب از فضا و تکمیل پروژه ؛اتاقها فاقد پنجره رو به بیرون می باشد(تنها نقص هتل).لاکن از پرسنل مهربان ؛علی رغم مشکلات طبقه کارمند ؛برخوردار می باشد.
نقاط قوت:
در مجموع خوب بود
نقاط ضعف:
کیفیت غذا بسیار پایین
خوب بود.
نقاط قوت:
راضی بودم
نقاط ضعف:
موردی ندیدم
من ٣شب در سوئیت دو خوابه چهار تخته رویال اقامت داشتم. سوئيت خيلى جادار و بزرگ نبود و موكت كف تعريغى نداشت. اما... شايد بهترين و تميزترين سرويس خواب (تشك ، بالش ، پتو و ...) رو تجربه كرديم و خواب بسيار راحتى داشتيم. شب اول سرو صدا زياد بود اما بعد اوكى بود. چون هتل كلا در ١طبقه بود خدمات سريع انجام ميشه كه خوبه. صبحانه معمولى و كمى خوب... من كلاً انتظار بيشترى داشتم اما خوب بود....
نقاط قوت:
در حد انتظار بود
نقاط ضعف:
چیزی به ذهنم نمیرسه
همه چیز عالی بود من به همه دوستان پیشنهاد میکنم
نقاط قوت:
خیلی عالی بود
نقاط ضعف:
نداشت
من برای ۲ شب تو این هتل اقامت داشتم که ۲ روز تمام تنها سرویس بهداشتی که فرنکی بود مشکل گرفتگی شدید لوله داشت بعد از چند بار مراجعه تازه روز آخر درستش کردند من این هتل و اصلا توصیه نمیکنم
نقاط قوت:
نداشت
نقاط ضعف:
اصلا خوب نبود هیچی
نقاط قوت:
فوق العاده عالی
نقاط ضعف:
هیچی
نقاط قوت:
بسیار خوب بود
نقاط ضعف:
نکته خاصی نداشت
نقاط قوت:
راضی کننده بود
نقاط ضعف:
نکته خاصی نبود
در مجموع خوب بود
نقاط قوت:
محیط شاد ومفرح هتل، برخورد مودبانه و خوب پرسنل
نقاط ضعف:
موکت های اتاق خیلی تمیز نبود
نقاط قوت:
هتل خوبی بود فضای باغچه هتل خوب وجالب بود رسیدگی پرسنل خوب بود
نقاط ضعف:
تنوع صبحانه خوب نبود چه صبحانش چه عصرانه فقط چای کیسه ای بود هتل نسبتا نوساز بود اما رنگ موکت داخل اتاق خیلی رنگ پریده بود و خیلی کثیف نشون میداد
نقاط قوت:
راضی بودم
نقاط ضعف:
تهویه اتاق مشکل داشت... کیفیت صبحانه اصلا خوب نبود
نقاط قوت:
با سلام ،با توجه به اقامت کوتاه ، ولیکن بسیار از تمییزی و کیفیت اتاقها لذت بردم برخورد پرسنل خوب بود محل چایخانه و فضای سنتی خیلی خوب بود
نقاط ضعف:
با توجه به تنوع غذایی جهت صبحانه ، میزها و مکان تخصیص برای صبحانه در حد هتل ۴ ستاره نبود مکان هتل نسبت به بافت سنتی دور بود
صبحانه مثل نظراتي كه من از قبل هم خوانده بودم ضعيف بود
نقاط قوت:
نظافت و تمییز بودن
نقاط ضعف:
وجود تالار عروسی و سر وصدا بیش از حد صبحانه خوب نبود
از نظر کیفیت و تمیزی اتاق و کیفیت رستوران بسیار ضعیف
هتل بسیار تمیز و مرتب بود.آرامش خاصی در هتل برقرار بود.سرویس دهی عالی.اتاقهای شیک با وسایل نو بدون کم و کاست.برخورد کلیه پرسنل و خدمه هتل بسیار صمیمی و مودب بود.پارکینگ هتل بزرگ و در محل مناسب قرار داشت.این هتل در یکی از بهترین مناطق یزد قرار دارد. و از دسترسی بسیار خوبی برخوردار میباشد.صبحانه هتل زیاد راضی کننده نبود و بهتر از این میتوانست باشد.
عالیندارد
نقاط قوت:
رفتار بسیار مودبانه پرسنل هتل قابل تقدیر است . امکانات هتل هم به نسبت قیمت آن بسیار مناسب است .
نقاط ضعف:
فاصله هتل از بافت قدیم شهر کمی دور است
نقاط قوت:
هتل تروتمیزوباامکانات خوبی آماده پذیرایی بود
نقاط ضعف:
صبحانه خوبی نداشت. صبحانه این هتل به گفته پذیرشش ۴۵ نوع نبود. صبحانه ارسالی به اتاق کامل نبود. با اینکه یک ربع از زمان سرو صبحانه گذشته بود و به رستوران رسیدیم چیزی جز چند نوع مورد ساده برای خوردن نبود و همه چیز جمع شده بود.
سه شب در هتل راه و ما به اتفاق خانواده اقامت داشتیم. واقعا میشه گفت یکی از بهترین هتلهایی بود که تا الان رفتم. بسیار بسیار تمیز، پرسنل محترم و با شخصیت، محیط آرام، وجود چند سبک رستوران، غذای خوب، عدم محدودیت زمانی برای سرو غذا (از ساعت 11:30 الی 23:30 هرموقع که اراده کنید) و قیمت متعادل. در مجموع فوق العاده راضی بودیم. از زحمات پرسنل محترم این هتل سپاسگزارم.یه مقدار ایراد در طراحی اتاق که پنجره به فضای باز نداشت. یه پنجره کوچک به قسمت نورگیر بود که برای تهویه به نظر مناسب نمی رسید. به سمت فضای باز هیچ ویویی نداشت.
نقاط قوت:
اتاقها بزرگ و تميز بود...
نقاط ضعف:
صبحانه در حد هتل چهار ستاره نبود و داخل اتاقها سر و صدا ميامد....
نقاط قوت:
حسن خلق پرسنل مهربان و مودب هتل . و همکاری وادب کارکنان پذیرش عالی بود. از مدیریت و پرسنل هتل خیلی خیلی ممنونیم .
نقاط ضعف:
در مجموع در مدت چهارروزی که هتل بودیم نکته منفی به چشم نیومد و ما بسیار راضی بودیم .اگه ساعت پایان صبحانه از ۹/۵ به ۱۰ افزایش پیدا کند بهتر است .
نقاط قوت:
پاکیزه گی خیلی خوب .غذاهای خیلی خوب و تمیز . سرویس دهی و پارکینگ همچنین عالی و همگی کارکنان مودب
نقاط ضعف:
سرویس بهداشتی حمام کمی کوچیک بود امکانات هتل ۴ ستاره را نداشت ولی نکات مثبت دیگر این هتل این موضوع را کمرنگ کرده حتما پارکینگ را سر پوشیده کنید با توجه به اقلیم یزد
نقاط قوت:
نوسازبودن وبالطبع تمیزبودن هتل وهمچنین آب وهوای خوب وجای پارک مناسب جهت اتومبیل.رستوران وکیفیت نسبتا خوب غذا.برخوردخوب وتکریم مسافران توسط پرسنل هتل
نقاط ضعف:
بعد مسافت تابافت تاریخی.
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل راه و ما یزد

مهمانان هتل راه و ما یزد در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل راه و ما یزد از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل راه و ما یزد بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل راه و ما یزد رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل راه و ما یزد را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.