هتل راه و ما یزد

یزد، صفاییه، میدان ریاضی، بلوار ابن سینا
3.4
امتیاز کاربران
40
نظرات کاربران

معرفی هتل راه و ما یزد

هتل چهار ستاره راه و ما یزد در فروردین ماه سال ۱۳۹۶ افتتاح گردیده است. از ویژگی های این هتل می‌توان دسترسی آسان به اماکن تاریخی و همچنین نزدیکی به مراکز خرید اشاره نمود. این مجموعه در فاصله ۱۵ کیلومتری از فرودگاه و ۵ کیلومتری از راه آهن واقع شده است. با اقامت در هتل راه و ما سفری به یاد ماندنی را تجربه نمایید.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل راه و ما یزد

ظرفیت 1 نفر

یک تخته
اسنپ تریپ
490,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 تیر
یکشنبه
490,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
490,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
490,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
490,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
490,000
تومان
17 تیر
جمعه
490,000
تومان
18 تیر
شنبه
490,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
490,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
490,000
تومان
21 تیر
سه شنبه
490,000
تومان
22 تیر
چهارشنبه
490,000
تومان
اتاق یک تخته
ایران هتل آنلاین
510,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 تیر
یکشنبه
510,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
510,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
510,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
510,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
510,000
تومان
17 تیر
جمعه
510,000
تومان
18 تیر
شنبه
510,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
510,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
510,000
تومان
21 تیر
سه شنبه
510,000
تومان
22 تیر
چهارشنبه
510,000
تومان
یک تخته
علاءالدین
545,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 تیر
یکشنبه
545,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
545,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
545,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
545,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
545,000
تومان
17 تیر
جمعه
545,000
تومان
18 تیر
شنبه
545,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
545,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
545,000
تومان
21 تیر
سه شنبه
545,000
تومان
22 تیر
چهارشنبه
545,000
تومان
ظرفیت 2 نفر

دو تخته تویین
اسنپ تریپ
831,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 تیر
یکشنبه
831,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
831,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
831,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
831,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
831,000
تومان
17 تیر
جمعه
831,000
تومان
18 تیر
شنبه
831,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
831,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
831,000
تومان
21 تیر
سه شنبه
831,000
تومان
22 تیر
چهارشنبه
831,000
تومان
دو تخته دابل
اسنپ تریپ
831,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 تیر
یکشنبه
831,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
831,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
831,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
831,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
831,000
تومان
17 تیر
جمعه
831,000
تومان
18 تیر
شنبه
831,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
831,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
831,000
تومان
21 تیر
سه شنبه
831,000
تومان
22 تیر
چهارشنبه
831,000
تومان
اتاق دو تخته دبل
ایران هتل آنلاین
851,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 تیر
یکشنبه
851,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
851,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
851,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
851,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
851,000
تومان
17 تیر
جمعه
851,000
تومان
18 تیر
شنبه
851,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
851,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
851,000
تومان
21 تیر
سه شنبه
851,000
تومان
22 تیر
چهارشنبه
851,000
تومان
اتاق دو تخته توئین
ایران هتل آنلاین
851,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 تیر
یکشنبه
851,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
851,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
851,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
851,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
851,000
تومان
17 تیر
جمعه
851,000
تومان
18 تیر
شنبه
851,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
851,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
851,000
تومان
21 تیر
سه شنبه
851,000
تومان
22 تیر
چهارشنبه
851,000
تومان
دو تخته
علاءالدین
870,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 تیر
یکشنبه
870,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
870,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
870,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
870,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
870,000
تومان
17 تیر
جمعه
870,000
تومان
18 تیر
شنبه
870,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
870,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
870,000
تومان
21 تیر
سه شنبه
870,000
تومان
22 تیر
چهارشنبه
870,000
تومان
ظرفیت 3 نفر

سه تخته
اسنپ تریپ
1,092,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 تیر
یکشنبه
1,092,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
1,092,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
1,092,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
1,092,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
1,092,000
تومان
17 تیر
جمعه
1,092,000
تومان
18 تیر
شنبه
1,092,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
1,092,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
1,092,000
تومان
21 تیر
سه شنبه
1,092,000
تومان
22 تیر
چهارشنبه
1,092,000
تومان
اتاق سه تخته
ایران هتل آنلاین
1,100,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 تیر
یکشنبه
1,100,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
1,100,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
1,100,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
1,100,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
1,100,000
تومان
17 تیر
جمعه
1,100,000
تومان
18 تیر
شنبه
1,100,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
1,100,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
1,100,000
تومان
21 تیر
سه شنبه
1,100,000
تومان
22 تیر
چهارشنبه
1,100,000
تومان
سه تخته
علاءالدین
1,160,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 تیر
یکشنبه
1,160,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
1,160,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
1,160,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
1,160,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
1,160,000
تومان
17 تیر
جمعه
1,160,000
تومان
18 تیر
شنبه
1,160,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
1,160,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
1,160,000
تومان
21 تیر
سه شنبه
1,160,000
تومان
22 تیر
چهارشنبه
1,160,000
تومان
ظرفیت 4 نفر

چهار تخته
اسنپ تریپ
1,293,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 تیر
یکشنبه
1,293,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
1,293,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
1,293,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
1,293,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
1,293,000
تومان
17 تیر
جمعه
1,293,000
تومان
18 تیر
شنبه
1,293,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
1,293,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
1,293,000
تومان
21 تیر
سه شنبه
1,293,000
تومان
22 تیر
چهارشنبه
1,293,000
تومان
اتاق چهار تخته
ایران هتل آنلاین
1,310,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 تیر
یکشنبه
1,310,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
1,310,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
1,310,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
1,310,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
1,310,000
تومان
17 تیر
جمعه
1,310,000
تومان
18 تیر
شنبه
1,310,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
1,310,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
1,310,000
تومان
21 تیر
سه شنبه
1,310,000
تومان
22 تیر
چهارشنبه
1,310,000
تومان
چهار تخته
علاءالدین
1,370,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 تیر
یکشنبه
1,370,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
1,370,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
1,370,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
1,370,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
1,370,000
تومان
17 تیر
جمعه
1,370,000
تومان
18 تیر
شنبه
1,370,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
1,370,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
1,370,000
تومان
21 تیر
سه شنبه
1,370,000
تومان
22 تیر
چهارشنبه
1,370,000
تومان
سوئیت دو خوابه چهار تخته رویال
اسنپ تریپ
1,563,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 تیر
یکشنبه
1,563,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
1,563,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
1,563,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
1,563,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
1,563,000
تومان
17 تیر
جمعه
1,563,000
تومان
18 تیر
شنبه
1,563,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
1,563,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
1,563,000
تومان
21 تیر
سه شنبه
1,563,000
تومان
22 تیر
چهارشنبه
1,563,000
تومان
سوئیت دو خوابه رویال برای چهار نفر
ایران هتل آنلاین
1,575,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 تیر
یکشنبه
1,575,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
1,575,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
1,575,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
1,575,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
1,575,000
تومان
17 تیر
جمعه
1,575,000
تومان
18 تیر
شنبه
1,575,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
1,575,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
1,575,000
تومان
21 تیر
سه شنبه
1,575,000
تومان
22 تیر
چهارشنبه
1,575,000
تومان

امکانات اتاق های هتل راه و ما یزد

اعلام حریق
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
فتوکپی
سرویس بهداشتی ایرانی
سرویس فرنگی
خدمات خانه داری
آژانس مسافرتی
تبديل ارز
خشکشویی (لاندری)
دستگاه خودپرداز
تلویزیون
یخچال
صندوق امانات
آسانسور
نمازخانه
پارکینگ
تاکسی سرویس
استخر
سونا
سالن اجتماعات
اینترنت در لابی
سفره‌خانه
جعبه کمک های اولیه
ماساژ
تالار پذیرایی
اتاق چمدان
رستوران فضای باز
کافی‌شاپ
خدمات تور
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
گشت غیررایگان
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
دستگاه واکس کفش
رمپ
پله اضطراری
رستوران ایرانی
ویلچر
اتاق بازی
اطفای حریق
پارکینگ سرپوشیده
لابی
اتاق سیگار
مرکز خرید
اینترنت
کافی شاپ
تلفن در اتاق
سوئیت
فروشگاه و غرفه
خشکشویی
آرایشگاه
فروشگاه
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
کافی نت
مینی بار رایگان
صبحانه رایگان
وسایل بدنسازی
خدمات خشکشویی
پاركينگ
كافی شاپ
اينترنت در لابی
روم سرويس
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
شبکه پخش فیلم
تلویزیون در لابی
اتاق تلفن (اپراتور)
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
لباسشویی
رستوران بام
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
روم سرويس 24 ساعته
سالن كنفرانس
كتابخانه
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی
سالن همايش
جكوزی
خدمات باربري
کپسول آتشنشانی در راهرو
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
زمين تنيس
گشت نیم روزی
رستوران سنتی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
رستوران فست فود
اینترنت با سرعت بالا
سالن جشن و مراسم و عروسی
روزنامه رایگان
اتاق جلسات
پارکینگ در هتل
صندوق امانات در لابی
غرفه صنایع دستی
کپسول آتش‌نشانی در لابی

آدرس هتل راه و ما یزد روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل راه و ما یزد

(40 نظر)
نقاط قوت:
نوساز بودن اتاق ها و قیمت مناسب
نقاط ضعف:
نوساز بودن اتاق ها و قیمت مناسب
نقاط قوت:
تمیز بودن برخورد مناسب
نقاط ضعف:
هر شب عروسی بود مهمونای عروسی ماشیناشونو توی پارکینگ هتل میزدن
نقاط قوت:
رفتار مودبانه پرسنل
نقاط ضعف:
رفتار مودبانه پرسنل
نقاط قوت:
۱. برخورد خوب و مودبانه پرسنل. ۲. غذای خوب از نظر کیفیتی و از نظر قیمتی در رستوران هتل. ۳. شارژ مرتب چایی و آب روزانه مورد نیاز به صورت رایگان. ۴. داشتن پارکینگ. ۵. تمیز و مرتب بودن اتاق ها. ۶. فضای بزرگ سنتی و مدرن رستوران و کافه که در هر زمان امکان و جا برای استفاده داشت.
نقاط ضعف:
۱. صبحانه ضعیف هتل که در حد هتل ۴ ستاره نیست. ۲. موکت بودن کل اتاق، که هم کثیفی آن به چشم می خورد و هم در زمان ورود کمی بوی نم استشمام می شد.
نقاط قوت:
محوطه زیبا بهداشت خیلی خوب برخورد کارکنان عالی
نقاط ضعف:
نبود چای کیسه ای و لیوان یکبار مصرف در اطاق
نقاط قوت:
برخورداربوده پرسنل
نقاط ضعف:
برخورداربوده پرسنل
مجدد تکرار می کنیم
سر صدای تالار ها به شدت آزار دهنده است،روی تختی یا ملحفه ها بعصی ها اصلا عوض نشده بود،هتل های سه ستاره و چهار ستاره دیگر را رفتم،این هتل اصلا در حد سه هم نبود چه برسه به چهار، از نطر بر خورد بسیار ضعیف،امکانات بسیار ضعیف،خدمات دهی به اتاق ها بسیار ضعیف،برای یه درخواستی که باید از قبل در اتاق باشه چند بار باید پیگیری انجام بشه،آخرشم درست انجام نمیشه،با این که تعداد اتاق ها کمه
نقاط قوت:
رفتار عالي پرسنل
نقاط ضعف:
رفتار عالي پرسنل
يكم سخت پذيرش شديم چون تاريخ به اشتباه وارد شده بود ولي رسپشن هتل خيلي بهمون كمك كرد
نقاط قوت:
کارکنان هتل نظافت عالی و محیط دنج و ارام
نقاط ضعف:
کارکنان هتل نظافت عالی و محیط دنج و ارام
با سلام تقریبا هر سفر من در یزد همراه با رزرو هتل راه و ما هستش .من از هتل های دیگر زیاد استفاده کردم ولی تنها جایی که بهم حس خوب داد هتل راه و ما بود . تشکر میکنم از مدیریت و کارکنان هتل
نقاط قوت:
برخورد مناسب كاركنان وترانسفر توسط شاتل وصبحانه بوفه عالي بود
نقاط ضعف:
تخت خواب دونفره كوچك بود
نقاط قوت:
برخورد بسیار مناسب پرسنل این هتل و خصوصا اقدام شایسته در بازخورد ایرادات
نقاط ضعف:
صبحانه هر روز ضعیفتر از روز قبلش میشد چهار صبحانه اونجا بودیم هر روز یک چیز حذف میشد کیک املت سوسیس کالباس خرما بادام زمینی روزهای بعد حذف شد هتل تالار هست و هرشب عروسی و مراسم داره
كاركنان برخورد شايسته اى داشتند.ولى از لحاظ نظافت ملحفه ها زياد مورد قبول نبود.من بار سوم بود كه در اين هتل اقامت داشتم كاش مانند دو سرى قبل در قسمت سالن صبحانه براى سرو چاى از همان فنجان هاى چينى بجاى ليوانهاى يكبار مصرف استفاده ميشد و تنوع بيشترى به منوى صبحانه ميدادند.
برای استفاده بسیار مناسب از فضا و تکمیل پروژه ؛اتاقها فاقد پنجره رو به بیرون می باشد(تنها نقص هتل).لاکن از پرسنل مهربان ؛علی رغم مشکلات طبقه کارمند ؛برخوردار می باشد.
نقاط قوت:
در مجموع خوب بود
نقاط ضعف:
کیفیت غذا بسیار پایین
خوب بود.
نقاط قوت:
راضی بودم
نقاط ضعف:
موردی ندیدم
نقاط قوت:
در حد انتظار بود
نقاط ضعف:
چیزی به ذهنم نمیرسه
همه چیز عالی بود من به همه دوستان پیشنهاد میکنم
نقاط قوت:
خیلی عالی بود
نقاط ضعف:
نداشت
نقاط قوت:
فوق العاده عالی
نقاط ضعف:
هیچی
نقاط قوت:
بسیار خوب بود
نقاط ضعف:
نکته خاصی نداشت
نقاط قوت:
راضی کننده بود
نقاط ضعف:
نکته خاصی نبود
در مجموع خوب بود
نقاط قوت:
محیط شاد ومفرح هتل، برخورد مودبانه و خوب پرسنل
نقاط ضعف:
موکت های اتاق خیلی تمیز نبود
نقاط قوت:
با سلام ،با توجه به اقامت کوتاه ، ولیکن بسیار از تمییزی و کیفیت اتاقها لذت بردم برخورد پرسنل خوب بود محل چایخانه و فضای سنتی خیلی خوب بود
نقاط ضعف:
با توجه به تنوع غذایی جهت صبحانه ، میزها و مکان تخصیص برای صبحانه در حد هتل ۴ ستاره نبود مکان هتل نسبت به بافت سنتی دور بود
صبحانه مثل نظراتي كه من از قبل هم خوانده بودم ضعيف بود
نقاط قوت:
نظافت و تمییز بودن
نقاط ضعف:
وجود تالار عروسی و سر وصدا بیش از حد صبحانه خوب نبود
از نظر کیفیت و تمیزی اتاق و کیفیت رستوران بسیار ضعیف
هتل بسیار تمیز و مرتب بود.آرامش خاصی در هتل برقرار بود.سرویس دهی عالی.اتاقهای شیک با وسایل نو بدون کم و کاست.برخورد کلیه پرسنل و خدمه هتل بسیار صمیمی و مودب بود.پارکینگ هتل بزرگ و در محل مناسب قرار داشت.این هتل در یکی از بهترین مناطق یزد قرار دارد. و از دسترسی بسیار خوبی برخوردار میباشد.صبحانه هتل زیاد راضی کننده نبود و بهتر از این میتوانست باشد.
عالیندارد
نقاط قوت:
رفتار بسیار مودبانه پرسنل هتل قابل تقدیر است . امکانات هتل هم به نسبت قیمت آن بسیار مناسب است .
نقاط ضعف:
فاصله هتل از بافت قدیم شهر کمی دور است
نقاط قوت:
هتل تروتمیزوباامکانات خوبی آماده پذیرایی بود
نقاط ضعف:
صبحانه خوبی نداشت. صبحانه این هتل به گفته پذیرشش ۴۵ نوع نبود. صبحانه ارسالی به اتاق کامل نبود. با اینکه یک ربع از زمان سرو صبحانه گذشته بود و به رستوران رسیدیم چیزی جز چند نوع مورد ساده برای خوردن نبود و همه چیز جمع شده بود.
سه شب در هتل راه و ما به اتفاق خانواده اقامت داشتیم. واقعا میشه گفت یکی از بهترین هتلهایی بود که تا الان رفتم. بسیار بسیار تمیز، پرسنل محترم و با شخصیت، محیط آرام، وجود چند سبک رستوران، غذای خوب، عدم محدودیت زمانی برای سرو غذا (از ساعت 11:30 الی 23:30 هرموقع که اراده کنید) و قیمت متعادل. در مجموع فوق العاده راضی بودیم. از زحمات پرسنل محترم این هتل سپاسگزارم.یه مقدار ایراد در طراحی اتاق که پنجره به فضای باز نداشت. یه پنجره کوچک به قسمت نورگیر بود که برای تهویه به نظر مناسب نمی رسید. به سمت فضای باز هیچ ویویی نداشت.
نقاط قوت:
اتاقها بزرگ و تميز بود...
نقاط ضعف:
صبحانه در حد هتل چهار ستاره نبود و داخل اتاقها سر و صدا ميامد....
نقاط قوت:
حسن خلق پرسنل مهربان و مودب هتل . و همکاری وادب کارکنان پذیرش عالی بود. از مدیریت و پرسنل هتل خیلی خیلی ممنونیم .
نقاط ضعف:
در مجموع در مدت چهارروزی که هتل بودیم نکته منفی به چشم نیومد و ما بسیار راضی بودیم .اگه ساعت پایان صبحانه از ۹/۵ به ۱۰ افزایش پیدا کند بهتر است .
نقاط قوت:
فضایی مناسب در رستوران اتاقها محوطه
نقاط ضعف:
نداشتن صندلی کودک در رستوران
نقاط قوت:
پاکیزه گی خیلی خوب .غذاهای خیلی خوب و تمیز . سرویس دهی و پارکینگ همچنین عالی و همگی کارکنان مودب
نقاط ضعف:
سرویس بهداشتی حمام کمی کوچیک بود امکانات هتل ۴ ستاره را نداشت ولی نکات مثبت دیگر این هتل این موضوع را کمرنگ کرده حتما پارکینگ را سر پوشیده کنید با توجه به اقلیم یزد
نقاط قوت:
فضای سبز عالی و بسیار زیبا؛ساعت سرو غذا به صورت یکسره از ۱۲ظهر تا ۲۳:۳۰بود؛برخورد خوب و عالی مدیریت و پرسنل؛لابی بسیار شیک و زیبا
نقاط ضعف:
متاسفانه از طبقه پایین هتل به عنوان تالار فروسی استفاده میشود که کمی سر و صدا اذیت کننده هست البته تا قبل از ۱۲شب تمام میشود؛مسافت هتل تا مرکز شهر زیاد بود
نقاط قوت:
نوسازبودن وبالطبع تمیزبودن هتل وهمچنین آب وهوای خوب وجای پارک مناسب جهت اتومبیل.رستوران وکیفیت نسبتا خوب غذا.برخوردخوب وتکریم مسافران توسط پرسنل هتل
نقاط ضعف:
بعد مسافت تابافت تاریخی.
نقاط قوت:
تمیزی و شارژ به موقع در اتاق رفتار و اخلاق خوب پرسنل غذا با کیفیت و قیمت مناسب
نقاط ضعف:
تصفیه هوا در اتاقها مناسب نبود
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل راه و ما یزد

مهمانان هتل راه و ما یزد در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل راه و ما یزد از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل راه و ما یزد بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل راه و ما یزد رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل راه و ما یزد را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.