هتل پارسیان یزد

يزد، بلوار جمهوری، کوچه جنب بیمارستان افشار
3.8
امتیاز کاربران
43
نظرات کاربران

معرفی هتل پارسیان یزد

هتل ۳ ستاره پارسیان تحت پوشش شرکت گروه هتل‌های پارسیان در شهر کویری یزد واقع شده است. هتل با قدمت ۳۰ سال تا کنون در مجموعه‌ای از باغی باصفا، با معماری سنتی و طبیعت سرسبز و محیطی آرام با امکانات رفاهی مناسب میزبان مسافران شهر یزد می‌باشد.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل پارسیان یزد

پارسیان-اتاق یک تخته
اتاق یک تخته
اقامت 24
315,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
7 اسفند
پنجشنبه
315,000
تومان
8 اسفند
جمعه
315,000
تومان
9 اسفند
شنبه
315,000
تومان
10 اسفند
یکشنبه
315,000
تومان
11 اسفند
دوشنبه
315,000
تومان
12 اسفند
سه شنبه
315,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
315,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
315,000
تومان
15 اسفند
جمعه
315,000
تومان
16 اسفند
شنبه
315,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
315,000
تومان
هتل یار
315,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
7 اسفند
پنجشنبه
315,000
تومان
8 اسفند
جمعه
315,000
تومان
9 اسفند
شنبه
315,000
تومان
10 اسفند
یکشنبه
315,000
تومان
11 اسفند
دوشنبه
315,000
تومان
12 اسفند
سه شنبه
315,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
315,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
315,000
تومان
15 اسفند
جمعه
315,000
تومان
16 اسفند
شنبه
315,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
315,000
تومان
ای‌گردش
315,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
7 اسفند
پنجشنبه
315,000
تومان
8 اسفند
جمعه
315,000
تومان
9 اسفند
شنبه
315,000
تومان
10 اسفند
یکشنبه
315,000
تومان
11 اسفند
دوشنبه
315,000
تومان
12 اسفند
سه شنبه
315,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
315,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
315,000
تومان
15 اسفند
جمعه
315,000
تومان
16 اسفند
شنبه
315,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
315,000
تومان
علاءالدین
363,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
7 اسفند
پنجشنبه
363,000
تومان
8 اسفند
جمعه
363,000
تومان
9 اسفند
شنبه
363,000
تومان
10 اسفند
یکشنبه
363,000
تومان
11 اسفند
دوشنبه
363,000
تومان
12 اسفند
سه شنبه
363,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
363,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
363,000
تومان
15 اسفند
جمعه
363,000
تومان
16 اسفند
شنبه
363,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
363,000
تومان
پارسیان-اتاق دوتخته دبل
اتاق دوتخته دبل
ای‌گردش
332,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
7 اسفند
پنجشنبه
332,000
تومان
8 اسفند
جمعه
332,000
تومان
9 اسفند
شنبه
332,000
تومان
10 اسفند
یکشنبه
332,000
تومان
11 اسفند
دوشنبه
332,000
تومان
12 اسفند
سه شنبه
332,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
332,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
332,000
تومان
15 اسفند
جمعه
332,000
تومان
16 اسفند
شنبه
332,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
332,000
تومان
اقامت 24
345,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
7 اسفند
پنجشنبه
345,000
تومان
8 اسفند
جمعه
345,000
تومان
9 اسفند
شنبه
345,000
تومان
10 اسفند
یکشنبه
345,000
تومان
11 اسفند
دوشنبه
345,000
تومان
12 اسفند
سه شنبه
345,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
345,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
345,000
تومان
15 اسفند
جمعه
345,000
تومان
16 اسفند
شنبه
345,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
345,000
تومان
هتل یار
345,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
7 اسفند
پنجشنبه
345,000
تومان
8 اسفند
جمعه
345,000
تومان
9 اسفند
شنبه
345,000
تومان
10 اسفند
یکشنبه
345,000
تومان
11 اسفند
دوشنبه
345,000
تومان
12 اسفند
سه شنبه
345,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
345,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
345,000
تومان
15 اسفند
جمعه
345,000
تومان
16 اسفند
شنبه
345,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
345,000
تومان
علاءالدین
387,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
7 اسفند
پنجشنبه
387,000
تومان
8 اسفند
جمعه
387,000
تومان
9 اسفند
شنبه
387,000
تومان
10 اسفند
یکشنبه
387,000
تومان
11 اسفند
دوشنبه
387,000
تومان
12 اسفند
سه شنبه
387,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
387,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
387,000
تومان
15 اسفند
جمعه
387,000
تومان
16 اسفند
شنبه
387,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
387,000
تومان
پارسیان-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
ای‌گردش
380,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
7 اسفند
پنجشنبه
380,000
تومان
8 اسفند
جمعه
380,000
تومان
9 اسفند
شنبه
380,000
تومان
10 اسفند
یکشنبه
380,000
تومان
11 اسفند
دوشنبه
380,000
تومان
12 اسفند
سه شنبه
380,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
380,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
380,000
تومان
15 اسفند
جمعه
380,000
تومان
16 اسفند
شنبه
380,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
380,000
تومان
علاءالدین
515,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
7 اسفند
پنجشنبه
515,000
تومان
8 اسفند
جمعه
515,000
تومان
9 اسفند
شنبه
515,000
تومان
10 اسفند
یکشنبه
515,000
تومان
11 اسفند
دوشنبه
515,000
تومان
12 اسفند
سه شنبه
515,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
515,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
515,000
تومان
15 اسفند
جمعه
515,000
تومان
16 اسفند
شنبه
515,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
515,000
تومان
پارسیان-اتاق دوتخته توئین
اتاق دوتخته توئین
هتل یار
345,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
7 اسفند
پنجشنبه
345,000
تومان
8 اسفند
جمعه
345,000
تومان
9 اسفند
شنبه
345,000
تومان
10 اسفند
یکشنبه
345,000
تومان
11 اسفند
دوشنبه
345,000
تومان
12 اسفند
سه شنبه
345,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
345,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
345,000
تومان
15 اسفند
جمعه
345,000
تومان
16 اسفند
شنبه
345,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
345,000
تومان
علاءالدین
394,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
7 اسفند
پنجشنبه
394,000
تومان
8 اسفند
جمعه
394,000
تومان
9 اسفند
شنبه
394,000
تومان
10 اسفند
یکشنبه
394,000
تومان
11 اسفند
دوشنبه
394,000
تومان
12 اسفند
سه شنبه
394,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
394,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
394,000
تومان
15 اسفند
جمعه
394,000
تومان
16 اسفند
شنبه
394,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
394,000
تومان
پارسیان-اتاق دوتخته کینگ
اتاق دوتخته کینگ
اقامت 24
332,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
7 اسفند
پنجشنبه
332,000
تومان
8 اسفند
جمعه
332,000
تومان
9 اسفند
شنبه
332,000
تومان
10 اسفند
یکشنبه
332,000
تومان
11 اسفند
دوشنبه
332,000
تومان
12 اسفند
سه شنبه
332,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
332,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
332,000
تومان
15 اسفند
جمعه
332,000
تومان
16 اسفند
شنبه
332,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
332,000
تومان
پارسیان-سوئیت هانی مون
سوئیت هانی مون
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
7 اسفند
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 اسفند
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 اسفند
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 اسفند
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 اسفند
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 اسفند
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 اسفند
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
14 اسفند
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
15 اسفند
جمعه
ظرفیت تکمیل
16 اسفند
شنبه
ظرفیت تکمیل
17 اسفند
یکشنبه
ظرفیت تکمیل

امکانات اتاق های هتل پارسیان یزد

سالن کنفرانس
اتاق تلفن (اپراتور)
فضائی برای پياده روی
سالن كنفرانس
روم سرويس 24 ساعته
مینی بار با هزینه
خدمات بیدار باش
خدمات تهيه بليط
رستوران بام
تبديل ارز
تلويزيون LCD در لابی
لباسشویی
زمین ورزشی
پارک کودک
گیم نت
تلویزیون در لابی
آتلیه
خدمات خانه داری
شبکه پخش فیلم
پذیرش 24 ساعته
ترانسفر برگشت با هزینه
ترانسفر رفت با هزینه
زنگ هشدار
پرینتر
تلفن در لابی
فكس
روم سرويس
تلويزيون LED در لابی
اينترنت در لابی
كافی شاپ
پاركينگ
كتابخانه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
وسایل بدنسازی
پرداخت ویزا و مسترکارت
استخر
كافی شاپ
رستوران
Business Center
شارژ وسایل الکترونیکی در لابی
کپسول آتش‌نشانی در لابی
صندوق امانات در لابی
پارکینگ در هتل
رستوران در هتل
روزنامه رایگان
سالن جشن و مراسم و عروسی
اینترنت با سرعت بالا
خدمات نگهداری کودک
سرویس حرم
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
بازی ویدئویی
پارکینگ روباز با ظرفیت محدود
گشت نیم روزی
سالن تشريفات
زمين تنيس
اتاق ويژه معلولين
سالن بيليارد
خدمات پزشكي
کپسول آتشنشانی در راهرو
خدمات باربري
جكوزی
ويدئو كنفرانس
سالن همايش
چايخانه سنتی
خدمات خشکشویی
صبحانه رایگان
نمازخانه
یخچال
سالن اجتماعات
ماهواره
رستوران
سیستم تهویه مطبوع
سونا
استخر
تاکسی سرویس
پارکینگ
اعلام حریق
آسانسور
اتاق ویژه معلولین
صندوق امانات
تلویزیون
اینترنت در لابی
دستگاه خودپرداز
خشکشویی (لاندری)
آژانس مسافرتی
سرویس فرنگی
سرویس بهداشتی ایرانی
تلویزیون LED در لابی
فتوکپی
اتاق عروس و داماد
سیستم گرمایشی سرمایشی
مینی بار رایگان
سرویس بهداشتی مخصوص معلولین
کافی نت
اتاق ویژه معلولان
خدمات برای معلولین
کپسول آتش نشانی
اینترنت در قسمت لابی
فروشگاه
آرایشگاه
تلفن در اتاق
کافی شاپ
اینترنت
مرکز خرید
اتاق سیگار
لابی
اطفای حریق
جعبه کمک های اولیه
امکانات بازی کودکان
اتاق بازی
رستوران ایرانی
پله اضطراری
اینترنت رایگان و محدود در لابی
رمپ
دستگاه واکس کفش
تلفن
سالن ورزشی
فضای سبز
روزنامه
خدمات تور
اتاق چمدان
ماساژ
شارژ وسایل الکترونیکی در لابی

آدرس هتل پارسیان یزد روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل پارسیان یزد

(43 نظر)
نقاط قوت:
تمیز و مرتب بود
نقاط ضعف:
چای ساز در اطاق نبود
نقاط قوت:
ساکت و همراه با آرامش
نقاط ضعف:
ساکت و همراه با آرامش
نقاط قوت:
بسیار‌ زیبا و جذاب
نقاط ضعف:
بسیار‌ زیبا و جذاب
بسیار تمیز با فضای سبز دلنشین
پارکینگ هتل خوب و راحت و فضای بیرون باصفا بود
به نسبت قیمت با تخفیف مناسب است
به قیمت این هتل امکانات خوبی دارد
کارکنان دلسوز بودند.
نقاط قوت:
راضی نبودم
نقاط ضعف:
کاغذ دیواریها خراب بود فرش اتاق پاره شده بود و ....
نقاط قوت:
خیلی خوب بود
نقاط ضعف:
چیزی مشاهده نشد
اتاق هتل نیاز به بازسازی داره، کاغذ دیواری جداشده، روشنایی اتاق ضعیف ... رفتار پرسنل خوب بود، کیفیت صبحونه متوسط
نقاط قوت:
قبلا هم اقامت کردم بسیار راضیم
نقاط ضعف:
هیچ نقصی نداره
از همه لحاظ خوب بود وای فای فقط تا 300 مگابایت رایگان بود
یکی از بهترین هتل هایی که رفتم
نقاط قوت:
نسبت به ستارش خوب بود
نقاط ضعف:
نکته خاصی نداشت
ما از تاریخ ۹ الی ۱۲ شهریور ۹۸درهتل پارسیان آزادی یزد اقامت داشتیم هتل اخیرا بازسازی شده و از همه نظر بسیار خوب ومناسب میباشد خصوصا یک طبقه بودن هتل محیط آرام وفضای سبز وبزرگ محوطه و جای پارک خودرو همچنین صبحانه متنوع وبرخورد مناسب کارکنان که جای تقدیر و تشکر دارد.نداریم.
بسیار خوب بود به همه کسانی که یزد تشریف می برن توصیه میکنم از این هتل استفاده کنن
نقاط قوت:
قیمت مناسب در موقعیت جغرافیایی خوب همراه با تمیزی اتاقها
نقاط ضعف:
نداشتن رستوران ، شاید من تا حالا استفاده نکردم .
اتاق ها بازسازی شده بودند و بسیار عالی شده.تمیزی سرویس و ملحفه ها در حد بسیار خوب بود. تنوع کافی و مطلوب در صبحانه وجود داشت. محیطی آرام و عالی
نقاط قوت:
تمیزی اتاق ها برخورد بسیار عالی امکانات خوب اتاق
نقاط ضعف:
ندیدم
نقاط قوت:
همه چی عالی بود
نقاط ضعف:
نداشت
نقاط قوت:
خیلی خوب بود در حد خودش از نظر امکانات تمیزی عالی بود
نقاط ضعف:
ندیدیم
برخورد پرسنل بسیار خوب و صمیمانه بود و محیط هتل هم ساکت و با آرامش بود. صبحانه هتل نسبتا خوب بود و امکانات درخواستی در اسرع وقت تهیه می شد و در دسترس قرار می گرفت.
نقاط قوت:
محل داخل شهر. تمیزی
نقاط ضعف:
خفه بودن اتاقها. خیلی خشک بودن نفرات پذیرش. عدم ارائه صورتحساب نهایی.
برخوردهای مناسب و مهمان نوازی خوب بود.
برخورد كاركنان مناسب بود.
نقاط قوت:
در کل اقامت خوب و راضی کننده ای بود
نقاط ضعف:
کیفیت نه چندان خوب صبحانه
من بارها به اين هتل رفته بودم كه آخرين بار حدود ٥سال پيش بود. ولى اينبار فوق العاده بود. اتاقها بازسازى عالى سده بود و صبحانه معمولى خوبى داشت... بسيار راضيم و به دوستان پيشنهاد ميكنم...
نقاط قوت:
این هتل از نظر تمیزی اتاق و سرویس بهداشتی کاملا تمیز و از جهات کلی مانند صبحانه و تهویه فراتر از هتل سه ستاره و در حد هتلهای چهار ستاره ایران است البته ما در اتاق های داخل هتل اقامت داشتیم و شاید اتاق های محوطه به تمیزی داخل نباشند ما از اقامت در این هتل راضی بودیم
نقاط ضعف:
بایستی به فضاهایی مانند باغ و محوطه بازی آن رسیدگی کنند
هتل خوبی بود، فقط فن سرویس بهداشتی به دلیل اینکه مرکزی بود خیلی صدا داشت و آزاردهنده بود
ok
عالی بود
بسیار خوب
از نظر من هتل خیلی خوبیه و به جاهای تاریخی شهر دسترسی خوبی داره.فضای بیرونی و حیاط هتل هم عالی.برخورد پرسنل خوب و اتاق ها قشنگ طراحی شدند که ترکیب سنت و مدرنیته اس.فقط اینکه مسواک و خمیر دندون نداره و غذاهاش خوب نیس .در کل پیشنهاد میدم حتما چون به پولی که دادین میارزه.فقط اصلا غذای رستورانش رو امتحان نکنید.
نقاط قوت:
پرسنل مودب کیفیت غدا خوب اندازه اتاق مناسب محوطه زیبا
نقاط ضعف:
حمام وسرویس بهداشتی میتونست تمیز تر باشه
نقاط قوت:
کارکنان حرفه ای بودند و مودب و تمیز
نقاط ضعف:
قیمت های غذا بالا و کیفزت چندان بالا نبود
فضای رستوران نا مناسب و کیفیت صبحانه متوسط بود. اما قیمت هتل خوب و منصفانه بود.
فضای عمومی هتل خوب است، باغ زیبایی دارد ولی اطاق های هتل نیاز به بازسازی دارد . البته رفتار پرسنل خوب و مودبانه است. ضمنا فاصله هتل از فضاهای تاریخی دور است و حتما باید از تاکسی استفاده کرد و نمی توان پیاده به آن ها دسترسی داشت.
راضی بودم
لازم است هتل در همه ابعاد مورد بازسازی قرار گیرد ضمن سپاسگذاری از نحوه برخورد کارکنان ، ارائه سرویس های درحد عرف صورت پذیرفت
هتل خوبی بود. مشکل خاصی نداشتم
نقاط قوت:
مکان زیبا-امکانات نسبتا مناسب- برخورد خوب پرسنل
نقاط ضعف:
قیمت نسبتا بالا
در کل هتل خوبی بود، اگه به مرکز شهر نزدیک تر بود بهتر بود.
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل پارسیان یزد

مهمانان هتل پارسیان یزد در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل پارسیان یزد از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل پارسیان یزد بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل پارسیان یزد رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل پارسیان یزد را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.