هتل پارسیان یزد

يزد، بلوار جمهوری، کوچه جنب بیمارستان افشار
3.8
امتیاز کاربران
45
نظرات کاربران

معرفی هتل پارسیان یزد

هتل ۳ ستاره پارسیان تحت پوشش شرکت گروه هتل‌های پارسیان در شهر کویری یزد واقع شده است. هتل با قدمت ۳۰ سال تا کنون در مجموعه‌ای از باغی باصفا، با معماری سنتی و طبیعت سرسبز و محیطی آرام با امکانات رفاهی مناسب میزبان مسافران شهر یزد می‌باشد.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل پارسیان یزد

پارسیان-اتاق یک تخته
اتاق یک تخته
ایران مارکوپولو
205,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 مهر
جمعه
205,000
تومان
5 مهر
شنبه
205,000
تومان
6 مهر
یکشنبه
205,000
تومان
7 مهر
دوشنبه
205,000
تومان
8 مهر
سه شنبه
205,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
205,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
205,000
تومان
11 مهر
جمعه
205,000
تومان
12 مهر
شنبه
205,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
205,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
205,000
تومان
جاباما
272,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 مهر
جمعه
272,000
تومان
5 مهر
شنبه
272,000
تومان
6 مهر
یکشنبه
272,000
تومان
7 مهر
دوشنبه
272,000
تومان
8 مهر
سه شنبه
272,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
272,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
272,000
تومان
11 مهر
جمعه
272,000
تومان
12 مهر
شنبه
272,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
272,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
272,000
تومان
هتل یار
272,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 مهر
جمعه
272,000
تومان
5 مهر
شنبه
209,000
تومان
6 مهر
یکشنبه
209,000
تومان
7 مهر
دوشنبه
209,000
تومان
8 مهر
سه شنبه
209,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
209,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
209,000
تومان
11 مهر
جمعه
273,000
تومان
12 مهر
شنبه
273,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
273,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
273,000
تومان
علاءالدین
273,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 مهر
جمعه
273,000
تومان
5 مهر
شنبه
273,000
تومان
6 مهر
یکشنبه
273,000
تومان
7 مهر
دوشنبه
273,000
تومان
8 مهر
سه شنبه
273,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
273,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
273,000
تومان
11 مهر
جمعه
273,000
تومان
12 مهر
شنبه
273,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
273,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
273,000
تومان
ای‌گردش
273,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 مهر
جمعه
273,000
تومان
5 مهر
شنبه
273,000
تومان
6 مهر
یکشنبه
273,000
تومان
7 مهر
دوشنبه
273,000
تومان
8 مهر
سه شنبه
273,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
273,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
273,000
تومان
11 مهر
جمعه
273,000
تومان
12 مهر
شنبه
273,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
273,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
273,000
تومان
اقامت 24
273,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 مهر
جمعه
273,000
تومان
5 مهر
شنبه
273,000
تومان
6 مهر
یکشنبه
273,000
تومان
7 مهر
دوشنبه
273,000
تومان
8 مهر
سه شنبه
273,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
273,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
273,000
تومان
11 مهر
جمعه
273,000
تومان
12 مهر
شنبه
273,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
273,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
273,000
تومان
پارسیان-اتاق دوتخته دبل
اتاق دوتخته دبل
ایران مارکوپولو
225,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 مهر
جمعه
225,000
تومان
5 مهر
شنبه
225,000
تومان
6 مهر
یکشنبه
225,000
تومان
7 مهر
دوشنبه
225,000
تومان
8 مهر
سه شنبه
225,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
225,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
225,000
تومان
11 مهر
جمعه
225,000
تومان
12 مهر
شنبه
225,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
225,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
225,000
تومان
جاباما
296,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 مهر
جمعه
296,000
تومان
5 مهر
شنبه
296,000
تومان
6 مهر
یکشنبه
296,000
تومان
7 مهر
دوشنبه
296,000
تومان
8 مهر
سه شنبه
296,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
296,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
296,000
تومان
11 مهر
جمعه
296,000
تومان
12 مهر
شنبه
296,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
296,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
296,000
تومان
هتل یار
296,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 مهر
جمعه
296,000
تومان
5 مهر
شنبه
229,000
تومان
6 مهر
یکشنبه
229,000
تومان
7 مهر
دوشنبه
229,000
تومان
8 مهر
سه شنبه
229,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
229,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
229,000
تومان
11 مهر
جمعه
299,000
تومان
12 مهر
شنبه
299,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
299,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
299,000
تومان
اقامت 24
299,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 مهر
جمعه
299,000
تومان
5 مهر
شنبه
299,000
تومان
6 مهر
یکشنبه
299,000
تومان
7 مهر
دوشنبه
299,000
تومان
8 مهر
سه شنبه
299,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
299,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
299,000
تومان
11 مهر
جمعه
299,000
تومان
12 مهر
شنبه
299,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
299,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
299,000
تومان
ای‌گردش
299,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 مهر
جمعه
299,000
تومان
5 مهر
شنبه
299,000
تومان
6 مهر
یکشنبه
299,000
تومان
7 مهر
دوشنبه
299,000
تومان
8 مهر
سه شنبه
299,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
299,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
299,000
تومان
11 مهر
جمعه
299,000
تومان
12 مهر
شنبه
299,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
299,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
299,000
تومان
علاءالدین
299,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 مهر
جمعه
299,000
تومان
5 مهر
شنبه
299,000
تومان
6 مهر
یکشنبه
299,000
تومان
7 مهر
دوشنبه
299,000
تومان
8 مهر
سه شنبه
299,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
299,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
299,000
تومان
11 مهر
جمعه
299,000
تومان
12 مهر
شنبه
299,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
299,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
299,000
تومان
پارسیان-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
ایران مارکوپولو
279,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 مهر
جمعه
279,000
تومان
5 مهر
شنبه
279,000
تومان
6 مهر
یکشنبه
279,000
تومان
7 مهر
دوشنبه
279,000
تومان
8 مهر
سه شنبه
279,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
279,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
279,000
تومان
11 مهر
جمعه
279,000
تومان
12 مهر
شنبه
279,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
279,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
279,000
تومان
اقامت 24
362,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 مهر
جمعه
362,000
تومان
5 مهر
شنبه
362,000
تومان
6 مهر
یکشنبه
362,000
تومان
7 مهر
دوشنبه
362,000
تومان
8 مهر
سه شنبه
362,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
362,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
362,000
تومان
11 مهر
جمعه
362,000
تومان
12 مهر
شنبه
362,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
362,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
362,000
تومان
علاءالدین
369,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 مهر
جمعه
369,000
تومان
5 مهر
شنبه
369,000
تومان
6 مهر
یکشنبه
369,000
تومان
7 مهر
دوشنبه
369,000
تومان
8 مهر
سه شنبه
369,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
369,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
369,000
تومان
11 مهر
جمعه
369,000
تومان
12 مهر
شنبه
369,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
369,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
369,000
تومان
ای‌گردش
400,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 مهر
جمعه
400,000
تومان
5 مهر
شنبه
400,000
تومان
6 مهر
یکشنبه
400,000
تومان
7 مهر
دوشنبه
400,000
تومان
8 مهر
سه شنبه
400,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
400,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
400,000
تومان
11 مهر
جمعه
400,000
تومان
12 مهر
شنبه
400,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
400,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
400,000
تومان
پارسیان-اتاق دوتخته توئین
اتاق دوتخته توئین
هتل یار
296,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 مهر
جمعه
296,000
تومان
5 مهر
شنبه
229,000
تومان
6 مهر
یکشنبه
229,000
تومان
7 مهر
دوشنبه
229,000
تومان
8 مهر
سه شنبه
229,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
229,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
229,000
تومان
11 مهر
جمعه
299,000
تومان
12 مهر
شنبه
299,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
299,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
299,000
تومان
پارسیان-اتاق دوتخته کینگ
اتاق دوتخته کینگ
اقامت 24
460,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 مهر
جمعه
460,000
تومان
5 مهر
شنبه
460,000
تومان
6 مهر
یکشنبه
460,000
تومان
7 مهر
دوشنبه
460,000
تومان
8 مهر
سه شنبه
460,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
460,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
460,000
تومان
11 مهر
جمعه
460,000
تومان
12 مهر
شنبه
460,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
460,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
460,000
تومان
پارسیان-سوئیت هانی مون
سوئیت هانی مون
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
4 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
7 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
9 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
10 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
11 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
12 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
13 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
14 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل

امکانات اتاق های هتل پارسیان یزد

نمازخانه
لباسشویی
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
آتلیه
سرویس بهداشتی ایرانی در راهرو
كتابخانه
فضائی برای پياده روی
سالن كنفرانس
روم سرويس 24 ساعته
آژانس مسافرتي
مینی بار با هزینه
خدمات بیدار باش
خدمات تهيه بليط
رستوران بام
تبديل ارز
تلويزيون LCD در لابی
سرویس بهداشتی فرنگی در طبقات
چايخانه سنتی
خدمات خانه داری
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
شبکه پخش فیلم
تلویزیون در لابی
زمین ورزشی
سرویس بهداشتی ایرانی در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی در طبقات
اتاق تلفن (اپراتور)
سرویس بهداشتی فرنگی در لابی
گیم نت
پارک کودک
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
سالن همايش
فكس
سالن جشن و مراسم و عروسی
سرویسبهداشتیایرانی
شارژ وسایل الکترونیکی در لابی
استخر
كافی شاپ
اينترنت در لابی
رستوران
پاركينگ
Business Center
شارژ وسایل الکترونیکی در لابی
کپسول آتش‌نشانی در لابی
صندوق امانات در لابی
پارکینگ در هتل
رستوران در هتل
روزنامه رایگان
اینترنت با سرعت بالا
ويدئو كنفرانس
اتاق ويژه معلولين
جكوزی
خدمات باربري
کپسول آتشنشانی در راهرو
سرویس بهداشتی فرنگی در راهرو
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
زمين تنيس
خدمات نگهداری کودک
سالن تشريفات
گشت نیم روزی
پارکینگ روباز با ظرفیت محدود
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
تلفن در لابی
روم سرويس
اعلام حریق
پارکینگ
خدمات تور
اتاق چمدان
ماساژ
جعبه کمک های اولیه
سیستم گرمایشی سرمایشی
اینترنت در لابی
اتاق عروس و داماد
سالن اجتماعات
ماهواره
رستوران
سیستم تهویه مطبوع
سونا
استخر
تاکسی سرویس
فضای سبز
خشکشویی (لاندری)
فتوکپی
تلویزیون LED در لابی
دستگاه خودپرداز
تلویزیون
یخچال
صندوق امانات
سالن کنفرانس
اتاق ویژه معلولین
آسانسور
روزنامه
سالن ورزشی
تلويزيون LED در لابی
تلفن در اتاق
اينترنت در لابی
كافی شاپ
پاركينگ
خدمات خشکشویی
وسایل بدنسازی
صبحانه رایگان
مینی بار رایگان
کافی نت
اتاق ویژه معلولان
خدمات برای معلولین
کپسول آتش نشانی
اینترنت در قسمت لابی
فروشگاه
آرایشگاه
کافی شاپ
تلفن
امکانات بازی کودکان
دستگاه واکس کفش
رمپ
اینترنت رایگان و محدود در لابی
پله اضطراری
رستوران ایرانی
اتاق بازی
اطفای حریق
سرویس ایرانی
سرویس بهداشتی مخصوص معلولین
لابی
اتاق سیگار
مرکز خرید
اینترنت
سرویس فرنگی
سرویسبهداشتیفرنگی

آدرس هتل پارسیان یزد روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل پارسیان یزد

(45 نظر)
بسیار تمیز با فضای سبز دلنشین
پارکینگ هتل خوب و راحت و فضای بیرون باصفا بود
به نسبت قیمت با تخفیف مناسب است
به قیمت این هتل امکانات خوبی دارد
کارکنان دلسوز بودند.
نقاط قوت:
راضی نبودم
نقاط ضعف:
کاغذ دیواریها خراب بود فرش اتاق پاره شده بود و ....
نقاط قوت:
خیلی خوب بود
نقاط ضعف:
چیزی مشاهده نشد
اتاق هتل نیاز به بازسازی داره، کاغذ دیواری جداشده، روشنایی اتاق ضعیف ... رفتار پرسنل خوب بود، کیفیت صبحونه متوسط
نقاط قوت:
قبلا هم اقامت کردم بسیار راضیم
نقاط ضعف:
هیچ نقصی نداره
از همه لحاظ خوب بود وای فای فقط تا 300 مگابایت رایگان بود
یکی از بهترین هتل هایی که رفتم
نقاط قوت:
نسبت به ستارش خوب بود
نقاط ضعف:
نکته خاصی نداشت
ما از تاریخ ۹ الی ۱۲ شهریور ۹۸درهتل پارسیان آزادی یزد اقامت داشتیم هتل اخیرا بازسازی شده و از همه نظر بسیار خوب ومناسب میباشد خصوصا یک طبقه بودن هتل محیط آرام وفضای سبز وبزرگ محوطه و جای پارک خودرو همچنین صبحانه متنوع وبرخورد مناسب کارکنان که جای تقدیر و تشکر دارد.نداریم.
بسیار خوب بود به همه کسانی که یزد تشریف می برن توصیه میکنم از این هتل استفاده کنن
نقاط قوت:
قیمت مناسب در موقعیت جغرافیایی خوب همراه با تمیزی اتاقها
نقاط ضعف:
نداشتن رستوران ، شاید من تا حالا استفاده نکردم .
اتاق ها بازسازی شده بودند و بسیار عالی شده.تمیزی سرویس و ملحفه ها در حد بسیار خوب بود. تنوع کافی و مطلوب در صبحانه وجود داشت. محیطی آرام و عالی
نقاط قوت:
تمیزی اتاق ها برخورد بسیار عالی امکانات خوب اتاق
نقاط ضعف:
ندیدم
نقاط قوت:
همه چی عالی بود
نقاط ضعف:
نداشت
نقاط قوت:
خیلی خوب بود در حد خودش از نظر امکانات تمیزی عالی بود
نقاط ضعف:
ندیدیم
برخورد پرسنل بسیار خوب و صمیمانه بود و محیط هتل هم ساکت و با آرامش بود. صبحانه هتل نسبتا خوب بود و امکانات درخواستی در اسرع وقت تهیه می شد و در دسترس قرار می گرفت.
نقاط قوت:
محل داخل شهر. تمیزی
نقاط ضعف:
خفه بودن اتاقها. خیلی خشک بودن نفرات پذیرش. عدم ارائه صورتحساب نهایی.
برخوردهای مناسب و مهمان نوازی خوب بود.
برخورد كاركنان مناسب بود.
نقاط قوت:
در کل اقامت خوب و راضی کننده ای بود
نقاط ضعف:
کیفیت نه چندان خوب صبحانه
من بارها به اين هتل رفته بودم كه آخرين بار حدود ٥سال پيش بود. ولى اينبار فوق العاده بود. اتاقها بازسازى عالى سده بود و صبحانه معمولى خوبى داشت... بسيار راضيم و به دوستان پيشنهاد ميكنم...
نقاط قوت:
این هتل از نظر تمیزی اتاق و سرویس بهداشتی کاملا تمیز و از جهات کلی مانند صبحانه و تهویه فراتر از هتل سه ستاره و در حد هتلهای چهار ستاره ایران است البته ما در اتاق های داخل هتل اقامت داشتیم و شاید اتاق های محوطه به تمیزی داخل نباشند ما از اقامت در این هتل راضی بودیم
نقاط ضعف:
بایستی به فضاهایی مانند باغ و محوطه بازی آن رسیدگی کنند
هتل خوبی بود، فقط فن سرویس بهداشتی به دلیل اینکه مرکزی بود خیلی صدا داشت و آزاردهنده بود
ok
عالی بود
بسیار خوب
از نظر من هتل خیلی خوبیه و به جاهای تاریخی شهر دسترسی خوبی داره.فضای بیرونی و حیاط هتل هم عالی.برخورد پرسنل خوب و اتاق ها قشنگ طراحی شدند که ترکیب سنت و مدرنیته اس.فقط اینکه مسواک و خمیر دندون نداره و غذاهاش خوب نیس .در کل پیشنهاد میدم حتما چون به پولی که دادین میارزه.فقط اصلا غذای رستورانش رو امتحان نکنید.
نقاط قوت:
پرسنل مودب کیفیت غدا خوب اندازه اتاق مناسب محوطه زیبا
نقاط ضعف:
حمام وسرویس بهداشتی میتونست تمیز تر باشه
نقاط قوت:
کارکنان حرفه ای بودند و مودب و تمیز
نقاط ضعف:
قیمت های غذا بالا و کیفزت چندان بالا نبود
فضای رستوران نا مناسب و کیفیت صبحانه متوسط بود. اما قیمت هتل خوب و منصفانه بود.
عالیه! ولی در حال به روز رسانی هتل بودند و یه سری امکانات مثل خمیر دندون و مسواک نبود توی اتاق. محل پذیرایی کار داشت هنوز اما خود غذا خوب بود.
همه چیز عالی و خوب بود ولی به لیوان آب نبود آدم بخوره باید بابت ش پول میداد صبحانه ش خوب بود ولی شام ش جالب نبود نسبت به قیمتی که گرفتن و لی تمیزی هتل و اتاق و فضای سبزش عالی بود.
من اول هتل باغ مرشد یزد و رزرو کردم افتضاح بود. نصف شب اومدم از سایت شما اینجارو رزرو کردم که عالی بود.
کولرش اصلا خنک نمیکرد خیلی هم سر و صدا داشت. نون صبحانش هم یه کم مونده بود. در کل ولی خوب بود.
2 تا بطری آب نداره! یعنی امکاناتی که توی همه هتل ها مجانیه اینجا بابتش پول میگیرن :| امکانات بیشتر از این میشد باشه و حوله و ملحفه باید بهداشتی تر باشه، تمییز تر باشه!
فضای عمومی هتل خوب است، باغ زیبایی دارد ولی اطاق های هتل نیاز به بازسازی دارد . البته رفتار پرسنل خوب و مودبانه است. ضمنا فاصله هتل از فضاهای تاریخی دور است و حتما باید از تاکسی استفاده کرد و نمی توان پیاده به آن ها دسترسی داشت.
راضی بودم
لازم است هتل در همه ابعاد مورد بازسازی قرار گیرد ضمن سپاسگذاری از نحوه برخورد کارکنان ، ارائه سرویس های درحد عرف صورت پذیرفت
هتل خوبی بود. مشکل خاصی نداشتم
نقاط قوت:
مکان زیبا-امکانات نسبتا مناسب- برخورد خوب پرسنل
نقاط ضعف:
قیمت نسبتا بالا
در کل هتل خوبی بود، اگه به مرکز شهر نزدیک تر بود بهتر بود.
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل پارسیان یزد

مهمانان هتل پارسیان یزد در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل پارسیان یزد از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل پارسیان یزد بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل پارسیان یزد رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل پارسیان یزد را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.