هتل لاله یزد

یزد، بلوار بسیج، جنب آب انبار تاریخی گلشن
3.6
امتیاز کاربران
80
نظرات کاربران

معرفی هتل لاله یزد

هتل سه ستاره ممتاز لاله یزد (خانه تاريخي گلشن) متعلق به دوره قاجار مي باشد. اين بنا که به صورت منزل مسکونی تاریخی می‌‍باشد در سال ۱۳۸۲ مرمت و به بهره برداری رسید. هتل با واقع شدن در قلب شهر يزد جنب آب انبار تاریخی گلشن و در نزديکي مراکز خريد و بافت تاريخي دسترسی به این اماکن را آسان نموده است. تجهیزات مدرن اتاق ها به همراه سبک سنتی تلفیقی زیبا از سنت و مدرنیته را به وجود آورده است.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل لاله یزد

لاله-اتاق یک تخته
اتاق یک تخته
جاباما
150,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
10 مهر
پنجشنبه
150,000
تومان
11 مهر
جمعه
150,000
تومان
12 مهر
شنبه
150,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
150,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
150,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
150,000
تومان
16 مهر
چهارشنبه
150,000
تومان
17 مهر
پنجشنبه
150,000
تومان
18 مهر
جمعه
150,000
تومان
19 مهر
شنبه
150,000
تومان
20 مهر
یکشنبه
150,000
تومان
هتل یار
150,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
10 مهر
پنجشنبه
150,000
تومان
11 مهر
جمعه
150,000
تومان
12 مهر
شنبه
150,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
150,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
150,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
150,000
تومان
16 مهر
چهارشنبه
150,000
تومان
17 مهر
پنجشنبه
150,000
تومان
18 مهر
جمعه
150,000
تومان
19 مهر
شنبه
150,000
تومان
20 مهر
یکشنبه
150,000
تومان
علاءالدین
150,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
10 مهر
پنجشنبه
150,000
تومان
11 مهر
جمعه
150,000
تومان
12 مهر
شنبه
150,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
150,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
150,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
150,000
تومان
16 مهر
چهارشنبه
150,000
تومان
17 مهر
پنجشنبه
150,000
تومان
18 مهر
جمعه
150,000
تومان
19 مهر
شنبه
150,000
تومان
20 مهر
یکشنبه
150,000
تومان
اقامت 24
150,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
10 مهر
پنجشنبه
150,000
تومان
11 مهر
جمعه
150,000
تومان
12 مهر
شنبه
150,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
150,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
150,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
150,000
تومان
16 مهر
چهارشنبه
150,000
تومان
17 مهر
پنجشنبه
150,000
تومان
18 مهر
جمعه
150,000
تومان
19 مهر
شنبه
150,000
تومان
20 مهر
یکشنبه
150,000
تومان
ایران مارکوپولو
150,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
10 مهر
پنجشنبه
150,000
تومان
11 مهر
جمعه
150,000
تومان
12 مهر
شنبه
150,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
150,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
150,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
150,000
تومان
16 مهر
چهارشنبه
150,000
تومان
17 مهر
پنجشنبه
150,000
تومان
18 مهر
جمعه
150,000
تومان
19 مهر
شنبه
150,000
تومان
20 مهر
یکشنبه
150,000
تومان
ای‌گردش
150,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
10 مهر
پنجشنبه
150,000
تومان
11 مهر
جمعه
150,000
تومان
12 مهر
شنبه
150,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
150,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
150,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
150,000
تومان
16 مهر
چهارشنبه
150,000
تومان
17 مهر
پنجشنبه
150,000
تومان
18 مهر
جمعه
150,000
تومان
19 مهر
شنبه
150,000
تومان
20 مهر
یکشنبه
150,000
تومان
لاله-اتاق دوتخته دبل
اتاق دوتخته دبل
اقامت 24
254,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
10 مهر
پنجشنبه
254,000
تومان
11 مهر
جمعه
254,000
تومان
12 مهر
شنبه
254,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
254,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
254,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
254,000
تومان
16 مهر
چهارشنبه
254,000
تومان
17 مهر
پنجشنبه
254,000
تومان
18 مهر
جمعه
254,000
تومان
19 مهر
شنبه
254,000
تومان
20 مهر
یکشنبه
254,000
تومان
هتل یار
254,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
10 مهر
پنجشنبه
254,000
تومان
11 مهر
جمعه
254,000
تومان
12 مهر
شنبه
254,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
254,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
254,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
254,000
تومان
16 مهر
چهارشنبه
254,000
تومان
17 مهر
پنجشنبه
254,000
تومان
18 مهر
جمعه
254,000
تومان
19 مهر
شنبه
254,000
تومان
20 مهر
یکشنبه
254,000
تومان
علاءالدین
254,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
10 مهر
پنجشنبه
254,000
تومان
11 مهر
جمعه
254,000
تومان
12 مهر
شنبه
254,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
254,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
254,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
254,000
تومان
16 مهر
چهارشنبه
254,000
تومان
17 مهر
پنجشنبه
254,000
تومان
18 مهر
جمعه
254,000
تومان
19 مهر
شنبه
254,000
تومان
20 مهر
یکشنبه
254,000
تومان
ای‌گردش
254,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
10 مهر
پنجشنبه
254,000
تومان
11 مهر
جمعه
254,000
تومان
12 مهر
شنبه
254,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
254,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
254,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
254,000
تومان
16 مهر
چهارشنبه
254,000
تومان
17 مهر
پنجشنبه
254,000
تومان
18 مهر
جمعه
254,000
تومان
19 مهر
شنبه
254,000
تومان
20 مهر
یکشنبه
254,000
تومان
جاباما
254,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
10 مهر
پنجشنبه
254,000
تومان
11 مهر
جمعه
254,000
تومان
12 مهر
شنبه
254,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
254,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
254,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
254,000
تومان
16 مهر
چهارشنبه
254,000
تومان
17 مهر
پنجشنبه
254,000
تومان
18 مهر
جمعه
254,000
تومان
19 مهر
شنبه
254,000
تومان
20 مهر
یکشنبه
254,000
تومان
ایران مارکوپولو
254,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
10 مهر
پنجشنبه
254,000
تومان
11 مهر
جمعه
254,000
تومان
12 مهر
شنبه
254,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
254,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
254,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
254,000
تومان
16 مهر
چهارشنبه
254,000
تومان
17 مهر
پنجشنبه
254,000
تومان
18 مهر
جمعه
254,000
تومان
19 مهر
شنبه
254,000
تومان
20 مهر
یکشنبه
254,000
تومان
لاله-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
جاباما
337,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
10 مهر
پنجشنبه
337,000
تومان
11 مهر
جمعه
337,000
تومان
12 مهر
شنبه
337,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
337,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
337,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
337,000
تومان
16 مهر
چهارشنبه
337,000
تومان
17 مهر
پنجشنبه
337,000
تومان
18 مهر
جمعه
337,000
تومان
19 مهر
شنبه
337,000
تومان
20 مهر
یکشنبه
337,000
تومان
ای‌گردش
337,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
10 مهر
پنجشنبه
337,000
تومان
11 مهر
جمعه
337,000
تومان
12 مهر
شنبه
337,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
337,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
337,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
337,000
تومان
16 مهر
چهارشنبه
337,000
تومان
17 مهر
پنجشنبه
337,000
تومان
18 مهر
جمعه
337,000
تومان
19 مهر
شنبه
337,000
تومان
20 مهر
یکشنبه
337,000
تومان
ایران مارکوپولو
337,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
10 مهر
پنجشنبه
337,000
تومان
11 مهر
جمعه
337,000
تومان
12 مهر
شنبه
337,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
337,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
337,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
337,000
تومان
16 مهر
چهارشنبه
337,000
تومان
17 مهر
پنجشنبه
337,000
تومان
18 مهر
جمعه
337,000
تومان
19 مهر
شنبه
337,000
تومان
20 مهر
یکشنبه
337,000
تومان
علاءالدین
337,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
10 مهر
پنجشنبه
337,000
تومان
11 مهر
جمعه
337,000
تومان
12 مهر
شنبه
337,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
337,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
337,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
337,000
تومان
16 مهر
چهارشنبه
337,000
تومان
17 مهر
پنجشنبه
337,000
تومان
18 مهر
جمعه
337,000
تومان
19 مهر
شنبه
337,000
تومان
20 مهر
یکشنبه
337,000
تومان
اقامت 24
337,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
10 مهر
پنجشنبه
337,000
تومان
11 مهر
جمعه
337,000
تومان
12 مهر
شنبه
337,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
337,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
337,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
337,000
تومان
16 مهر
چهارشنبه
337,000
تومان
17 مهر
پنجشنبه
337,000
تومان
18 مهر
جمعه
337,000
تومان
19 مهر
شنبه
337,000
تومان
20 مهر
یکشنبه
337,000
تومان
هتل یار
337,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
10 مهر
پنجشنبه
337,000
تومان
11 مهر
جمعه
337,000
تومان
12 مهر
شنبه
337,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
337,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
337,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
337,000
تومان
16 مهر
چهارشنبه
337,000
تومان
17 مهر
پنجشنبه
337,000
تومان
18 مهر
جمعه
337,000
تومان
19 مهر
شنبه
337,000
تومان
20 مهر
یکشنبه
337,000
تومان
لاله-اتاق چهارتخته
اتاق چهارتخته
ایران مارکوپولو
400,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
10 مهر
پنجشنبه
400,000
تومان
11 مهر
جمعه
400,000
تومان
12 مهر
شنبه
400,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
400,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
400,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
400,000
تومان
16 مهر
چهارشنبه
400,000
تومان
17 مهر
پنجشنبه
400,000
تومان
18 مهر
جمعه
400,000
تومان
19 مهر
شنبه
400,000
تومان
20 مهر
یکشنبه
400,000
تومان
ای‌گردش
400,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
10 مهر
پنجشنبه
400,000
تومان
11 مهر
جمعه
400,000
تومان
12 مهر
شنبه
400,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
400,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
400,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
400,000
تومان
16 مهر
چهارشنبه
400,000
تومان
17 مهر
پنجشنبه
400,000
تومان
18 مهر
جمعه
400,000
تومان
19 مهر
شنبه
400,000
تومان
20 مهر
یکشنبه
400,000
تومان
جاباما
400,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
10 مهر
پنجشنبه
400,000
تومان
11 مهر
جمعه
400,000
تومان
12 مهر
شنبه
400,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
400,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
400,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
400,000
تومان
16 مهر
چهارشنبه
400,000
تومان
17 مهر
پنجشنبه
400,000
تومان
18 مهر
جمعه
400,000
تومان
19 مهر
شنبه
400,000
تومان
20 مهر
یکشنبه
400,000
تومان
هتل یار
400,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
10 مهر
پنجشنبه
400,000
تومان
11 مهر
جمعه
400,000
تومان
12 مهر
شنبه
400,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
400,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
400,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
400,000
تومان
16 مهر
چهارشنبه
400,000
تومان
17 مهر
پنجشنبه
400,000
تومان
18 مهر
جمعه
400,000
تومان
19 مهر
شنبه
400,000
تومان
20 مهر
یکشنبه
400,000
تومان
اقامت 24
400,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
10 مهر
پنجشنبه
400,000
تومان
11 مهر
جمعه
400,000
تومان
12 مهر
شنبه
400,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
400,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
400,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
400,000
تومان
16 مهر
چهارشنبه
400,000
تومان
17 مهر
پنجشنبه
400,000
تومان
18 مهر
جمعه
400,000
تومان
19 مهر
شنبه
400,000
تومان
20 مهر
یکشنبه
400,000
تومان
علاءالدین
400,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
10 مهر
پنجشنبه
400,000
تومان
11 مهر
جمعه
400,000
تومان
12 مهر
شنبه
400,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
400,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
400,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
400,000
تومان
16 مهر
چهارشنبه
400,000
تومان
17 مهر
پنجشنبه
400,000
تومان
18 مهر
جمعه
400,000
تومان
19 مهر
شنبه
400,000
تومان
20 مهر
یکشنبه
400,000
تومان
لاله-اتاق دوتخته توئین
اتاق دوتخته توئین
ای‌گردش
254,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
10 مهر
پنجشنبه
254,000
تومان
11 مهر
جمعه
254,000
تومان
12 مهر
شنبه
254,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
254,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
254,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
254,000
تومان
16 مهر
چهارشنبه
254,000
تومان
17 مهر
پنجشنبه
254,000
تومان
18 مهر
جمعه
254,000
تومان
19 مهر
شنبه
254,000
تومان
20 مهر
یکشنبه
254,000
تومان
جاباما
254,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
10 مهر
پنجشنبه
254,000
تومان
11 مهر
جمعه
254,000
تومان
12 مهر
شنبه
254,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
254,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
254,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
254,000
تومان
16 مهر
چهارشنبه
254,000
تومان
17 مهر
پنجشنبه
254,000
تومان
18 مهر
جمعه
254,000
تومان
19 مهر
شنبه
254,000
تومان
20 مهر
یکشنبه
254,000
تومان
هتل یار
254,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
10 مهر
پنجشنبه
254,000
تومان
11 مهر
جمعه
254,000
تومان
12 مهر
شنبه
254,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
254,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
254,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
254,000
تومان
16 مهر
چهارشنبه
254,000
تومان
17 مهر
پنجشنبه
254,000
تومان
18 مهر
جمعه
254,000
تومان
19 مهر
شنبه
254,000
تومان
20 مهر
یکشنبه
254,000
تومان
ایران مارکوپولو
254,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
10 مهر
پنجشنبه
254,000
تومان
11 مهر
جمعه
254,000
تومان
12 مهر
شنبه
254,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
254,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
254,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
254,000
تومان
16 مهر
چهارشنبه
254,000
تومان
17 مهر
پنجشنبه
254,000
تومان
18 مهر
جمعه
254,000
تومان
19 مهر
شنبه
254,000
تومان
20 مهر
یکشنبه
254,000
تومان
لاله-سوئیت پنج نفره
سوئیت پنج نفره
اقامت 24
445,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
10 مهر
پنجشنبه
445,000
تومان
11 مهر
جمعه
445,000
تومان
12 مهر
شنبه
445,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
445,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
445,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
445,000
تومان
16 مهر
چهارشنبه
445,000
تومان
17 مهر
پنجشنبه
445,000
تومان
18 مهر
جمعه
445,000
تومان
19 مهر
شنبه
445,000
تومان
20 مهر
یکشنبه
445,000
تومان
ای‌گردش
445,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
10 مهر
پنجشنبه
445,000
تومان
11 مهر
جمعه
445,000
تومان
12 مهر
شنبه
445,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
445,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
445,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
445,000
تومان
16 مهر
چهارشنبه
445,000
تومان
17 مهر
پنجشنبه
445,000
تومان
18 مهر
جمعه
445,000
تومان
19 مهر
شنبه
445,000
تومان
20 مهر
یکشنبه
445,000
تومان
ایران مارکوپولو
495,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
10 مهر
پنجشنبه
495,000
تومان
11 مهر
جمعه
495,000
تومان
12 مهر
شنبه
495,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
495,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
495,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
495,000
تومان
16 مهر
چهارشنبه
495,000
تومان
17 مهر
پنجشنبه
495,000
تومان
18 مهر
جمعه
495,000
تومان
19 مهر
شنبه
495,000
تومان
20 مهر
یکشنبه
495,000
تومان
علاءالدین
495,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
10 مهر
پنجشنبه
495,000
تومان
11 مهر
جمعه
495,000
تومان
12 مهر
شنبه
495,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
495,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
495,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
495,000
تومان
16 مهر
چهارشنبه
495,000
تومان
17 مهر
پنجشنبه
495,000
تومان
18 مهر
جمعه
495,000
تومان
19 مهر
شنبه
495,000
تومان
20 مهر
یکشنبه
495,000
تومان
هتل یار
495,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
10 مهر
پنجشنبه
495,000
تومان
11 مهر
جمعه
495,000
تومان
12 مهر
شنبه
495,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
495,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
495,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
495,000
تومان
16 مهر
چهارشنبه
495,000
تومان
17 مهر
پنجشنبه
495,000
تومان
18 مهر
جمعه
495,000
تومان
19 مهر
شنبه
495,000
تومان
20 مهر
یکشنبه
495,000
تومان
لاله-سوئیت پنج تخته زیرزمین
سوئیت پنج تخته زیرزمین
ایران مارکوپولو
495,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
10 مهر
پنجشنبه
495,000
تومان
11 مهر
جمعه
495,000
تومان
12 مهر
شنبه
495,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
495,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
495,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
495,000
تومان
16 مهر
چهارشنبه
495,000
تومان
17 مهر
پنجشنبه
495,000
تومان
18 مهر
جمعه
495,000
تومان
19 مهر
شنبه
495,000
تومان
20 مهر
یکشنبه
495,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
10 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
11 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
12 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
13 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
14 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
15 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
16 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
17 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
18 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
19 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
20 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
لاله-سوئیت دوخوابه چهارنفره
سوئیت دوخوابه چهارنفره
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
10 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
11 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
12 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
13 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
14 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
15 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
16 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
17 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
18 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
19 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
20 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
لاله-سوئیت سه نفره VIP
سوئیت سه نفره VIP
اقامت 24
495,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
10 مهر
پنجشنبه
495,000
تومان
11 مهر
جمعه
495,000
تومان
12 مهر
شنبه
495,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
495,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
495,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
495,000
تومان
16 مهر
چهارشنبه
495,000
تومان
17 مهر
پنجشنبه
495,000
تومان
18 مهر
جمعه
495,000
تومان
19 مهر
شنبه
495,000
تومان
20 مهر
یکشنبه
495,000
تومان

امکانات اتاق های هتل لاله یزد

نمازخانه
سرویس بهداشتی ایرانی در طبقات
روم سرويس 24 ساعته
آژانس مسافرتي
مینی بار با هزینه
خدمات بیدار باش
خدمات تهيه بليط
رستوران بام
تلويزيون LCD در لابی
لباسشویی
سرویس بهداشتی فرنگی در طبقات
زمین ورزشی
پارک کودک
گیم نت
سرویس بهداشتی فرنگی در لابی
اتاق تلفن (اپراتور)
سرویس بهداشتی ایرانی در لابی
كتابخانه
تلفن در لابی
وسایل بدنسازی
خدمات خشکشویی
پاركينگ
كافی شاپ
اينترنت در لابی
فكس
پرینتر
تلویزیون در لابی
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
شبکه پخش فیلم
خدمات خانه داری
سالن كنفرانس
آتلیه
صبحانه رایگان
روزنامه رایگان
چای خانه سنتی
مینیبار
سرویسبهداشتیفرنگی
سرویسبهداشتیایرانی
رخت آویز
خدمات پزشكي
خدمات تور
رستوران
صندوق امانات
کپسول آتش‌نشانی در لابی
اینترنت بی سیم
صندوق امانات در لابی
پارکینگ در هتل
رستوران در هتل
سالن جشن و مراسم و عروسی
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
سالن بيليارد
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی
سالن همايش
جكوزی
خدمات باربري
خدمات پزشكي
زمين تنيس
اینترنت با سرعت بالا
گشت نیم روزی
رستوران سنتی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
رستوران هندی
مینی بار رایگان
اعلام حریق
سرویس بهداشتی فرنگی
اینترنت در لابی
سالن اجتماعات
ماهواره
رستوران
سیستم تهویه مطبوع
سونا
استخر
تاکسی سرویس
پارکینگ
سالن همایش
آسانسور
سالن کنفرانس
سشوار
سیستم گرمایشی سرمایشی
اتاق چمدان
فتوکپی
تلویزیون LED در لابی
روم سرويس
تبديل ارز
مبلمان
خشکشویی (لاندری)
دستگاه خودپرداز
تلویزیون
یخچال
صندوق امانات
فست‌فود
جعبه کمک های اولیه
کافی نت
خشکشویی
اتاق سیگار
مرکز خرید
اینترنت
سرویس فرنگی
کافی شاپ
تلفن در اتاق
آرایشگاه
فروشگاه صنایع‌دستی و سوغات
فروشگاه
اینترنت در قسمت لابی
حمام
سرویس روزانه اتاق
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
لابی
اتاق بازی
ماساژ
کافی‌شاپ فضای باز
تالار پذیرایی
رستوران فضای باز
کافی‌شاپ
خدمات تور
گشت غیررایگان
روزنامه
رستوران ایرانی
فضای سبز
سالن ورزشی
تلفن
دستگاه واکس کفش
اینترنت رایگان و محدود در لابی
پله اضطراری
گالری صنایع دستی

آدرس هتل لاله یزد روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل لاله یزد

(80 نظر)
نقاط قوت:
من و همسرم در مهرماه ۹۹ به مدت ۳ روز در این هتل اقامت داشتیم. هتلی بسیار زیبا و تاریخی در بافت تاریخی یزد با دسترسی مناسب به اثار دیدنی. برخورد کارکنان در هر قسمت بسیار خوب و دوستانه. کیفیت و قیمت غذا در حد هتل سه ستاره بسیار خوب بود. در حین گردش در شهر با تعدادی هتل های هم سطح این هتل برخوردم و از داخل اونها بازدید کردم، هیچ کدوم قابل قیاس با هتل لاله نبودند. قطعا اگر بار دیگر قصد اقامت در یزد رو داشته باشم همین هتل انتخابم خواهد بود. ممنون از کارکنان این هتل بابت اقامت خاطره انگیزی که برامون فراهم کردند.
نقاط ضعف:
به علت بافت و شکل ساختمان کمی صدا در اتاق ها وارد میشه که به نظر من مشکل قابل توجهی نبود. در شب اول اتاق کناری ما کمی بلند با تلفن صحبت می‌کردند که پس از اطلاع دادن به رسپشن هتل، در کمتر از ۳۰ ثانیه مشکل کاملا حل شد.
نقاط قوت:
هتل لاله یزد واقعا عالیه تجربه فوق العاده ای بود رفتار پرسنل خیلی خوب صبحانه ام خیلی عالی بود
نقاط ضعف:
نکته منفی ندیدم اما وسایل داخل اتاق کم و کسری داشت که زنگ زدیم و آوردن
بهترین هتلی که در بافت قدیم یزد وجود دارد هتل لاله است که در مرکز جاهای دیدنی مهم و میدان امیر چخماق قرار گرفته، از برخورد عالی کارکنان گرفته تا محیط آرامش بخش که یک اتاق 5 تخته گرفتیم و رو به کافه ی سنتی آن بود پنجره اش باز می شد و حوض با صفا. صبحانه هم بسیار خوب و حتما بار دیگر سفر کنم به شهر یزد این هتل را انتخاب می کنم و خیلی دلباز هست.
ساختمون قدیمی قشنگی بود. انتظار هتل ۵ ستاره نداشته باشید. روی هم رفته قابل قبول بود.به بعضی جاهای دیدنی نزدیک بود و میشد پیاده رفت، مثل میدون امیر چخماق، موزه آب، آتشکده، بازار.. اینترنت تو اتاق ما وصل نمیشد. تلویزیون آنتن درست نداشت. صبحانه مختصر و مفید بود. چای کیسه ای به جای چای دمی، تو هتل سنتی!! دو بار گفتم لامپ دستشویی سوخته، که محل نذاشتن.
تمیز بود در کل ، ملحفه و روبالشی ها تمیز بود ، پرنسل همکاری میکردند ، صبحانه هم خوب تنوع مواد غذایی برای صبحانه کم بود ولی کیفیت صبحانه هم خوب بودما اتاق سه تخته گرفتیم در کل راضی بودیم جای پارک خودرو جلوی محوطه هتل زیاد بود اینترنت هتل هم عالی بود تلویزیون هتل کلا قطع بود
ما سه شب در آبان ماه ۹۸ در این هتل اقامت داشتیم با توجه به اینکه هتل ۳ستاره تاپ بود ولی هر روز میومدند اتاق رو تمییز میکردند اتاقها کامل تمییز و مرتب بودند صبحونه قابل قبول بود و کارکنان هتل بسیار خوش برخورد مودب و کار راه انداز بودند هر روز عصر چای و دمنوش توی رستوران هتل سرو میشد در کل ما از هتل کاملا راضی بودیم.
نقاط قوت:
فضاي زيبا و سنتي ، برخورد عالي كاركنان ، ما سه شب اقامت داشتيم عالي بود ،
نقاط ضعف:
نكته منفي مهمي نداشت بعضي اتاق ها كولر هاش صدا مي داد كه با دخواست خودمون اتاقمون عوض شد ،
نقاط قوت:
برخورد مناسب پرسنل کیفیت غذا صبحانه خوب نظافت مناسب حیاط و حوضچه ها
نقاط ضعف:
قیمت غذا آنتن تلویزیون خراب بود
نقاط قوت:
خیلی عالی بود
نقاط ضعف:
مشاهده نکردم
سلام من و همسرم سه شب از خرداد ماه 98 رو در این هتل اقامت داشتیم و رزرو هتل از طریق اسنپ تریپ انجام دادم. من در توضیحات نوشته بودم که تازه ازدواج کردیم و اگر ممکنه اتاق با ویو مناسبی به ما بدن. روزی که وارد هتل شدیم یکی از کارمندان هتل با شربت خاکشیر و تخم شربتی ازمون پذیرایی کردن که برای من و به خصوص همسرم بسیار لذت بخش بود. و واقعا یه اتاق با ویو عالی رو به ما دادن که تمامی در های اتاق رو به حیاط و حوضه بسیار زیبای باز میشد . فضا و معماری هتل بسیار ارامبخش و زیبا بود . اتاق دو نفره ما بزرگ و مناسب بود. صبحانه هتل کاملا مناسب و قابل قبول و خوب بود. این هتل سرویس چای رایگان داشتند که به صورت گذاشتن سماره برنجی قدیمی در وسط حیاط هتل و دیگری در کافی شاپ بام هتل به همراه فنجان و قوری و دمنوش ها و تی بگ و چای خشک هر مسافر می توانست در هر زمان از روز برای خود سرو کند که برای من و همسرم خیلی جالب و باارزش بود. یک شب شام در هتل خوردیم که خوشمزه و مناسب بود . نیمه شب از آشپزخانه در خواست آبجوش ک