هتل لاله یزد

یزد، بلوار بسیج، جنب آب انبار تاریخی گلشن
3.6
امتیاز کاربران
68
نظرات کاربران

معرفی هتل لاله یزد

هتل سه ستاره ممتاز لاله یزد (خانه تاريخي گلشن) متعلق به دوره قاجار مي باشد. اين بنا که به صورت منزل مسکونی تاریخی می‌‍باشد در سال ۱۳۸۲ مرمت و به بهره برداری رسید. هتل با واقع شدن در قلب شهر يزد جنب آب انبار تاریخی گلشن و در نزديکي مراکز خريد و بافت تاريخي دسترسی به این اماکن را آسان نموده است. تجهیزات مدرن اتاق ها به همراه سبک سنتی تلفیقی زیبا از سنت و مدرنیته را به وجود آورده است.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل لاله یزد

ظرفیت 1 نفر

اتاق سینگل پایین
اقامت 24
700,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 خرداد
جمعه
700,000 تومان
13 خرداد
شنبه
700,000 تومان
14 خرداد
یکشنبه
700,000 تومان
15 خرداد
دوشنبه
700,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
700,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
700,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
700,000 تومان
19 خرداد
جمعه
700,000 تومان
20 خرداد
شنبه
700,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
700,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
700,000 تومان
یک تخته زیر زمین - پایین
هتل یار
790,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 خرداد
جمعه
790,000 تومان
13 خرداد
شنبه
790,000 تومان
14 خرداد
یکشنبه
790,000 تومان
15 خرداد
دوشنبه
790,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
790,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
790,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
790,000 تومان
19 خرداد
جمعه
790,000 تومان
20 خرداد
شنبه
790,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
790,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
790,000 تومان
اتاق یک تخته
اقامت 24
800,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 خرداد
جمعه
800,000 تومان
13 خرداد
شنبه
800,000 تومان
14 خرداد
یکشنبه
800,000 تومان
15 خرداد
دوشنبه
800,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
800,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
800,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
800,000 تومان
19 خرداد
جمعه
800,000 تومان
20 خرداد
شنبه
800,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
800,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
800,000 تومان
یک تخته طبقه همکف
علاءالدین
806,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 خرداد
جمعه
806,000 تومان
13 خرداد
شنبه
806,000 تومان
14 خرداد
یکشنبه
806,000 تومان
15 خرداد
دوشنبه
806,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
806,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
806,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
806,000 تومان
19 خرداد
جمعه
806,000 تومان
20 خرداد
شنبه
806,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
806,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
806,000 تومان
یک تخته
ای‌گردش
990,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 خرداد
جمعه
990,000 تومان
13 خرداد
شنبه
990,000 تومان
14 خرداد
یکشنبه
990,000 تومان
15 خرداد
دوشنبه
990,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
990,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
990,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
990,000 تومان
19 خرداد
جمعه
990,000 تومان
20 خرداد
شنبه
990,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
990,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
990,000 تومان
یک تخته - همکف
هتل یار
990,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 خرداد
جمعه
990,000 تومان
13 خرداد
شنبه
990,000 تومان
14 خرداد
یکشنبه
990,000 تومان
15 خرداد
دوشنبه
990,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
990,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
990,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
990,000 تومان
19 خرداد
جمعه
990,000 تومان
20 خرداد
شنبه
990,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
990,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
990,000 تومان
یک تخته
علاءالدین
1,010,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 خرداد
جمعه
1,010,000 تومان
13 خرداد
شنبه
1,010,000 تومان
14 خرداد
یکشنبه
1,010,000 تومان
15 خرداد
دوشنبه
1,010,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
1,010,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
1,010,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
1,010,000 تومان
19 خرداد
جمعه
1,010,000 تومان
20 خرداد
شنبه
1,010,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
1,010,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
1,010,000 تومان
اتاق سینگل پایین
اقامت 24
1,300,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 خرداد
جمعه
1,300,000 تومان
13 خرداد
شنبه
1,300,000 تومان
14 خرداد
یکشنبه
1,300,000 تومان
15 خرداد
دوشنبه
1,300,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
1,300,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
1,300,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
1,300,000 تومان
19 خرداد
جمعه
1,300,000 تومان
20 خرداد
شنبه
1,300,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
1,300,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
1,300,000 تومان
اتاق یک تخته
اقامت 24
1,400,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 خرداد
جمعه
1,400,000 تومان
13 خرداد
شنبه
1,400,000 تومان
14 خرداد
یکشنبه
1,400,000 تومان
15 خرداد
دوشنبه
1,400,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
1,400,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
1,400,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
1,400,000 تومان
19 خرداد
جمعه
1,400,000 تومان
20 خرداد
شنبه
1,400,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
1,400,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
1,400,000 تومان
ظرفیت 2 نفر

اتاق دو تخته دبل پایین
اقامت 24
1,050,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 خرداد
جمعه
1,050,000 تومان
13 خرداد
شنبه
1,050,000 تومان
14 خرداد
یکشنبه
1,050,000 تومان
15 خرداد
دوشنبه
1,050,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
1,050,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
1,050,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
1,050,000 تومان
19 خرداد
جمعه
1,050,000 تومان
20 خرداد
شنبه
1,050,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
1,050,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
1,050,000 تومان
اتاق دو تخته توئین پایین
اقامت 24
1,050,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 خرداد
جمعه
1,050,000 تومان
13 خرداد
شنبه
1,050,000 تومان
14 خرداد
یکشنبه
1,050,000 تومان
15 خرداد
دوشنبه
1,050,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
1,050,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
1,050,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
1,050,000 تومان
19 خرداد
جمعه
1,050,000 تومان
20 خرداد
شنبه
1,050,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
1,050,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
1,050,000 تومان
اتاق دو تخته توئین
اقامت 24
1,250,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 خرداد
جمعه
1,250,000 تومان
13 خرداد
شنبه
1,250,000 تومان
14 خرداد
یکشنبه
1,250,000 تومان
15 خرداد
دوشنبه
1,250,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
1,250,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
1,250,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
1,250,000 تومان
19 خرداد
جمعه
1,250,000 تومان
20 خرداد
شنبه
1,250,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
1,250,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
1,250,000 تومان
اتاق دو تخته دبل
اقامت 24
1,250,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 خرداد
جمعه
1,250,000 تومان
13 خرداد
شنبه
1,250,000 تومان
14 خرداد
یکشنبه
1,250,000 تومان
15 خرداد
دوشنبه
1,250,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
1,250,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
1,250,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
1,250,000 تومان
19 خرداد
جمعه
1,250,000 تومان
20 خرداد
شنبه
1,250,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
1,250,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
1,250,000 تومان
دو تخته زیر زمین - پایین
هتل یار
1,480,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 خرداد
جمعه
1,480,000 تومان
13 خرداد
شنبه
1,480,000 تومان
14 خرداد
یکشنبه
1,480,000 تومان
15 خرداد
دوشنبه
1,480,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
1,480,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
1,480,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
1,480,000 تومان
19 خرداد
جمعه
1,480,000 تومان
20 خرداد
شنبه
1,480,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
1,480,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
1,480,000 تومان
دو تخته پایین
علاءالدین
1,510,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 خرداد
جمعه
1,510,000 تومان
13 خرداد
شنبه
1,510,000 تومان
14 خرداد
یکشنبه
1,510,000 تومان
15 خرداد
دوشنبه
1,510,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
1,510,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
1,510,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
1,510,000 تومان
19 خرداد
جمعه
1,510,000 تومان
20 خرداد
شنبه
1,510,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
1,510,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
1,510,000 تومان
دو تخته توئین
ای‌گردش
1,690,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 خرداد
جمعه
1,690,000 تومان
13 خرداد
شنبه
1,690,000 تومان
14 خرداد
یکشنبه
1,690,000 تومان
15 خرداد
دوشنبه
1,690,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
1,690,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
1,690,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
1,690,000 تومان
19 خرداد
جمعه
1,690,000 تومان
20 خرداد
شنبه
1,690,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
1,690,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
1,690,000 تومان
دوتخته دبل
ای‌گردش
1,690,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 خرداد
جمعه
1,690,000 تومان
13 خرداد
شنبه
1,690,000 تومان
14 خرداد
یکشنبه
1,690,000 تومان
15 خرداد
دوشنبه
1,690,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
1,690,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
1,690,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
1,690,000 تومان
19 خرداد
جمعه
1,690,000 تومان
20 خرداد
شنبه
1,690,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
1,690,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
1,690,000 تومان
دو تخته - Twin همکف
هتل یار
1,690,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 خرداد
جمعه
1,690,000 تومان
13 خرداد
شنبه
1,690,000 تومان
14 خرداد
یکشنبه
1,690,000 تومان
15 خرداد
دوشنبه
1,690,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
1,690,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
1,690,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
1,690,000 تومان
19 خرداد
جمعه
1,690,000 تومان
20 خرداد
شنبه
1,690,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
1,690,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
1,690,000 تومان
دو تخته - Double همکف
هتل یار
1,690,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 خرداد
جمعه
1,690,000 تومان
13 خرداد
شنبه
1,690,000 تومان
14 خرداد
یکشنبه
1,690,000 تومان
15 خرداد
دوشنبه
1,690,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
1,690,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
1,690,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
1,690,000 تومان
19 خرداد
جمعه
1,690,000 تومان
20 خرداد
شنبه
1,690,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
1,690,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
1,690,000 تومان
دو تخته
علاءالدین
1,724,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 خرداد
جمعه
1,724,000 تومان
13 خرداد
شنبه
1,724,000 تومان
14 خرداد
یکشنبه
1,724,000 تومان
15 خرداد
دوشنبه
1,724,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
1,724,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
1,724,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
1,724,000 تومان
19 خرداد
جمعه
1,724,000 تومان
20 خرداد
شنبه
1,724,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
1,724,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
1,724,000 تومان
اتاق دو تخته دبل پایین
اقامت 24
1,750,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 خرداد
جمعه
1,750,000 تومان
13 خرداد
شنبه
1,750,000 تومان
14 خرداد
یکشنبه
1,750,000 تومان
15 خرداد
دوشنبه
1,750,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
1,750,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
1,750,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
1,750,000 تومان
19 خرداد
جمعه
1,750,000 تومان
20 خرداد
شنبه
1,750,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
1,750,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
1,750,000 تومان
اتاق دو تخته توئین پایین
اقامت 24
1,750,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 خرداد
جمعه
1,750,000 تومان
13 خرداد
شنبه
1,750,000 تومان
14 خرداد
یکشنبه
1,750,000 تومان
15 خرداد
دوشنبه
1,750,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
1,750,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
1,750,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
1,750,000 تومان
19 خرداد
جمعه
1,750,000 تومان
20 خرداد
شنبه
1,750,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
1,750,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
1,750,000 تومان
اتاق دو تخته VIP
اقامت 24
1,800,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 خرداد
جمعه
1,800,000 تومان
13 خرداد
شنبه
1,800,000 تومان
14 خرداد
یکشنبه
1,800,000 تومان
15 خرداد
دوشنبه
1,800,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
1,800,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
1,800,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
1,800,000 تومان
19 خرداد
جمعه
1,800,000 تومان
20 خرداد
شنبه
1,800,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
22 خرداد
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
اتاق دو تخته توئین
اقامت 24
1,950,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 خرداد
جمعه
1,950,000 تومان
13 خرداد
شنبه
1,950,000 تومان
14 خرداد
یکشنبه
1,950,000 تومان
15 خرداد
دوشنبه
1,950,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
1,950,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
1,950,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
1,950,000 تومان
19 خرداد
جمعه
1,950,000 تومان
20 خرداد
شنبه
1,950,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
1,950,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
1,950,000 تومان
اتاق دو تخته دبل
اقامت 24
1,950,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 خرداد
جمعه
1,950,000 تومان
13 خرداد
شنبه
1,950,000 تومان
14 خرداد
یکشنبه
1,950,000 تومان
15 خرداد
دوشنبه
1,950,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
1,950,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
1,950,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
1,950,000 تومان
19 خرداد
جمعه
1,950,000 تومان
20 خرداد
شنبه
1,950,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
1,950,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
1,950,000 تومان
پنج دری
هتل یار
2,500,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 خرداد
جمعه
2,500,000 تومان
13 خرداد
شنبه
2,500,000 تومان
14 خرداد
یکشنبه
2,500,000 تومان
15 خرداد
دوشنبه
2,500,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
2,500,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
2,500,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
2,500,000 تومان
19 خرداد
جمعه
2,500,000 تومان
20 خرداد
شنبه
2,500,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
2,500,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
2,500,000 تومان
اتاق دو تخته VIP
اقامت 24
3,350,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 خرداد
جمعه
3,350,000 تومان
13 خرداد
شنبه
3,350,000 تومان
14 خرداد
یکشنبه
3,350,000 تومان
15 خرداد
دوشنبه
3,350,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
3,350,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
3,350,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
3,350,000 تومان
19 خرداد
جمعه
3,350,000 تومان
20 خرداد
شنبه
3,350,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
22 خرداد
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
ظرفیت 3 نفر

اتاق سه تخته پایین
اقامت 24
1,400,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 خرداد
جمعه
1,400,000 تومان
13 خرداد
شنبه
1,400,000 تومان
14 خرداد
یکشنبه
1,400,000 تومان
15 خرداد
دوشنبه
1,400,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
1,400,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
1,400,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
1,400,000 تومان
19 خرداد
جمعه
1,400,000 تومان
20 خرداد
شنبه
1,400,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
1,400,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
1,400,000 تومان
اتاق سه تخته
اقامت 24
1,700,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 خرداد
جمعه
1,700,000 تومان
13 خرداد
شنبه
1,700,000 تومان
14 خرداد
یکشنبه
1,700,000 تومان
15 خرداد
دوشنبه
1,700,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
1,700,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
1,700,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
1,700,000 تومان
19 خرداد
جمعه
1,700,000 تومان
20 خرداد
شنبه
1,700,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
1,700,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
1,700,000 تومان
سه تخته زیر زمین - پایین
هتل یار
2,090,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 خرداد
جمعه
2,090,000 تومان
13 خرداد
شنبه
2,090,000 تومان
14 خرداد
یکشنبه
2,090,000 تومان
15 خرداد
دوشنبه
2,090,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
2,090,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
2,090,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
2,090,000 تومان
19 خرداد
جمعه
2,090,000 تومان
20 خرداد
شنبه
2,090,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
2,090,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
2,090,000 تومان
سه تخته
ای‌گردش
2,390,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 خرداد
جمعه
2,390,000 تومان
13 خرداد
شنبه
2,390,000 تومان
14 خرداد
یکشنبه
2,390,000 تومان
15 خرداد
دوشنبه
2,390,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
2,390,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
2,390,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
2,390,000 تومان
19 خرداد
جمعه
2,390,000 تومان
20 خرداد
شنبه
2,390,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
2,390,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
2,390,000 تومان
سه تخته - همکف
هتل یار
2,390,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 خرداد
جمعه
2,390,000 تومان
13 خرداد
شنبه
2,390,000 تومان
14 خرداد
یکشنبه
2,390,000 تومان
15 خرداد
دوشنبه
2,390,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
2,390,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
2,390,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
2,390,000 تومان
19 خرداد
جمعه
2,390,000 تومان
20 خرداد
شنبه
2,390,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
2,390,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
2,390,000 تومان
اتاق سه تخته پایین
اقامت 24
2,400,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 خرداد
جمعه
2,400,000 تومان
13 خرداد
شنبه
2,400,000 تومان
14 خرداد
یکشنبه
2,400,000 تومان
15 خرداد
دوشنبه
2,400,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
2,400,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
2,400,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
2,400,000 تومان
19 خرداد
جمعه
2,400,000 تومان
20 خرداد
شنبه
2,400,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
2,400,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
2,400,000 تومان
سه تخته
علاءالدین
2,438,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 خرداد
جمعه
2,438,000 تومان
13 خرداد
شنبه
2,438,000 تومان
14 خرداد
یکشنبه
2,438,000 تومان
15 خرداد
دوشنبه
2,438,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
2,438,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
2,438,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
2,438,000 تومان
19 خرداد
جمعه
2,438,000 تومان
20 خرداد
شنبه
2,438,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
2,438,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
2,438,000 تومان
سوئیت سه تخته VIP
اقامت 24
2,600,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 خرداد
جمعه
2,600,000 تومان
13 خرداد
شنبه
2,600,000 تومان
14 خرداد
یکشنبه
2,600,000 تومان
15 خرداد
دوشنبه
2,600,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
2,600,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
2,600,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
2,600,000 تومان
19 خرداد
جمعه
2,600,000 تومان
20 خرداد
شنبه
2,600,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
22 خرداد
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
اتاق سه تخته
اقامت 24
2,700,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 خرداد
جمعه
2,700,000 تومان
13 خرداد
شنبه
2,700,000 تومان
14 خرداد
یکشنبه
2,700,000 تومان
15 خرداد
دوشنبه
2,700,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
2,700,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
2,700,000 تومان