هتل لاله یزد

یزد، بلوار بسیج، جنب آب انبار تاریخی گلشن
3.6
امتیاز کاربران
56
نظرات کاربران

معرفی هتل لاله یزد

هتل سه ستاره ممتاز لاله یزد (خانه تاريخي گلشن) متعلق به دوره قاجار مي باشد. اين بنا که به صورت منزل مسکونی تاریخی می‌‍باشد در سال ۱۳۸۲ مرمت و به بهره برداری رسید. هتل با واقع شدن در قلب شهر يزد جنب آب انبار تاریخی گلشن و در نزديکي مراکز خريد و بافت تاريخي دسترسی به این اماکن را آسان نموده است. تجهیزات مدرن اتاق ها به همراه سبک سنتی تلفیقی زیبا از سنت و مدرنیته را به وجود آورده است.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل لاله یزد

لاله-اتاق یک تخته
اتاق یک تخته
هتل یار
190,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
7 اسفند
پنجشنبه
190,000
تومان
8 اسفند
جمعه
190,000
تومان
9 اسفند
شنبه
190,000
تومان
10 اسفند
یکشنبه
190,000
تومان
11 اسفند
دوشنبه
190,000
تومان
12 اسفند
سه شنبه
190,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
190,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
190,000
تومان
15 اسفند
جمعه
190,000
تومان
16 اسفند
شنبه
190,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
190,000
تومان
ای‌گردش
197,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
7 اسفند
پنجشنبه
197,000
تومان
8 اسفند
جمعه
197,000
تومان
9 اسفند
شنبه
197,000
تومان
10 اسفند
یکشنبه
197,000
تومان
11 اسفند
دوشنبه
197,000
تومان
12 اسفند
سه شنبه
197,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
197,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
197,000
تومان
15 اسفند
جمعه
197,000
تومان
16 اسفند
شنبه
197,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
197,000
تومان
علاءالدین
207,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
7 اسفند
پنجشنبه
207,000
تومان
8 اسفند
جمعه
207,000
تومان
9 اسفند
شنبه
207,000
تومان
10 اسفند
یکشنبه
207,000
تومان
11 اسفند
دوشنبه
207,000
تومان
12 اسفند
سه شنبه
207,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
207,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
207,000
تومان
15 اسفند
جمعه
207,000
تومان
16 اسفند
شنبه
207,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
207,000
تومان
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
7 اسفند
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 اسفند
جمعه
190,000
تومان
9 اسفند
شنبه
190,000
تومان
10 اسفند
یکشنبه
190,000
تومان
11 اسفند
دوشنبه
190,000
تومان
12 اسفند
سه شنبه
190,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
190,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
190,000
تومان
15 اسفند
جمعه
190,000
تومان
16 اسفند
شنبه
190,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
190,000
تومان
لاله-اتاق دوتخته دبل
اتاق دوتخته دبل
ای‌گردش
290,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
7 اسفند
پنجشنبه
290,000
تومان
8 اسفند
جمعه
290,000
تومان
9 اسفند
شنبه
290,000
تومان
10 اسفند
یکشنبه
290,000
تومان
11 اسفند
دوشنبه
290,000
تومان
12 اسفند
سه شنبه
290,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
290,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
290,000
تومان
15 اسفند
جمعه
290,000
تومان
16 اسفند
شنبه
290,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
290,000
تومان
هتل یار
300,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
7 اسفند
پنجشنبه
300,000
تومان
8 اسفند
جمعه
300,000
تومان
9 اسفند
شنبه
300,000
تومان
10 اسفند
یکشنبه
300,000
تومان
11 اسفند
دوشنبه
300,000
تومان
12 اسفند
سه شنبه
300,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
300,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
300,000
تومان
15 اسفند
جمعه
300,000
تومان
16 اسفند
شنبه
300,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
300,000
تومان
علاءالدین
328,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
7 اسفند
پنجشنبه
328,000
تومان
8 اسفند
جمعه
328,000
تومان
9 اسفند
شنبه
328,000
تومان
10 اسفند
یکشنبه
328,000
تومان
11 اسفند
دوشنبه
328,000
تومان
12 اسفند
سه شنبه
328,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
328,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
328,000
تومان
15 اسفند
جمعه
328,000
تومان
16 اسفند
شنبه
328,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
328,000
تومان
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
7 اسفند
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 اسفند
جمعه
300,000
تومان
9 اسفند
شنبه
300,000
تومان
10 اسفند
یکشنبه
300,000
تومان
11 اسفند
دوشنبه
300,000
تومان
12 اسفند
سه شنبه
300,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
300,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
300,000
تومان
15 اسفند
جمعه
300,000
تومان
16 اسفند
شنبه
300,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
300,000
تومان
لاله-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
ای‌گردش
365,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
7 اسفند
پنجشنبه
365,000
تومان
8 اسفند
جمعه
365,000
تومان
9 اسفند
شنبه
365,000
تومان
10 اسفند
یکشنبه
365,000
تومان
11 اسفند
دوشنبه
365,000
تومان
12 اسفند
سه شنبه
365,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
365,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
365,000
تومان
15 اسفند
جمعه
365,000
تومان
16 اسفند
شنبه
365,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
365,000
تومان
هتل یار
367,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
7 اسفند
پنجشنبه
367,000
تومان
8 اسفند
جمعه
367,000
تومان
9 اسفند
شنبه
367,000
تومان
10 اسفند
یکشنبه
367,000
تومان
11 اسفند
دوشنبه
367,000
تومان
12 اسفند
سه شنبه
367,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
367,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
367,000
تومان
15 اسفند
جمعه
367,000
تومان
16 اسفند
شنبه
367,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
367,000
تومان
علاءالدین
405,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
7 اسفند
پنجشنبه
405,000
تومان
8 اسفند
جمعه
405,000
تومان
9 اسفند
شنبه
405,000
تومان
10 اسفند
یکشنبه
405,000
تومان
11 اسفند
دوشنبه
405,000
تومان
12 اسفند
سه شنبه
405,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
405,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
405,000
تومان
15 اسفند
جمعه
405,000
تومان
16 اسفند
شنبه
405,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
405,000
تومان
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
7 اسفند
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 اسفند
جمعه
367,000
تومان
9 اسفند
شنبه
367,000
تومان
10 اسفند
یکشنبه
367,000
تومان
11 اسفند
دوشنبه
367,000
تومان
12 اسفند
سه شنبه
367,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
367,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
367,000
تومان
15 اسفند
جمعه
367,000
تومان
16 اسفند
شنبه
367,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
367,000
تومان
لاله-اتاق چهارتخته
اتاق چهارتخته
ای‌گردش
390,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
7 اسفند
پنجشنبه
390,000
تومان
8 اسفند
جمعه
390,000
تومان
9 اسفند
شنبه
390,000
تومان
10 اسفند
یکشنبه
390,000
تومان
11 اسفند
دوشنبه
390,000
تومان
12 اسفند
سه شنبه
390,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
390,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
390,000
تومان
15 اسفند
جمعه
390,000
تومان
16 اسفند
شنبه
390,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
390,000
تومان
هتل یار
400,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
7 اسفند
پنجشنبه
400,000
تومان
8 اسفند
جمعه
400,000
تومان
9 اسفند
شنبه
400,000
تومان
10 اسفند
یکشنبه
400,000
تومان
11 اسفند
دوشنبه
400,000
تومان
12 اسفند
سه شنبه
400,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
400,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
400,000
تومان
15 اسفند
جمعه
400,000
تومان
16 اسفند
شنبه
400,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
400,000
تومان
علاءالدین
445,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
7 اسفند
پنجشنبه
445,000
تومان
8 اسفند
جمعه
445,000
تومان
9 اسفند
شنبه
445,000
تومان
10 اسفند
یکشنبه
445,000
تومان
11 اسفند
دوشنبه
445,000
تومان
12 اسفند
سه شنبه
445,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
445,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
445,000
تومان
15 اسفند
جمعه
445,000
تومان
16 اسفند
شنبه
445,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
445,000
تومان
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
7 اسفند
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 اسفند
جمعه
400,000
تومان
9 اسفند
شنبه
400,000
تومان
10 اسفند
یکشنبه
400,000
تومان
11 اسفند
دوشنبه
400,000
تومان
12 اسفند
سه شنبه
400,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
400,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
400,000
تومان
15 اسفند
جمعه
400,000
تومان
16 اسفند
شنبه
400,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
400,000
تومان
لاله-اتاق دوتخته توئین
اتاق دوتخته توئین
ای‌گردش
290,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
7 اسفند
پنجشنبه
290,000
تومان
8 اسفند
جمعه
290,000
تومان
9 اسفند
شنبه
290,000
تومان
10 اسفند
یکشنبه
290,000
تومان
11 اسفند
دوشنبه
290,000
تومان
12 اسفند
سه شنبه
290,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
290,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
290,000
تومان
15 اسفند
جمعه
290,000
تومان
16 اسفند
شنبه
290,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
290,000
تومان
هتل یار
300,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
7 اسفند
پنجشنبه
300,000
تومان
8 اسفند
جمعه
300,000
تومان
9 اسفند
شنبه
300,000
تومان
10 اسفند
یکشنبه
300,000
تومان
11 اسفند
دوشنبه
300,000
تومان
12 اسفند
سه شنبه
300,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
300,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
300,000
تومان
15 اسفند
جمعه
300,000
تومان
16 اسفند
شنبه
300,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
300,000
تومان
لاله-سوئیت پنج نفره
سوئیت پنج نفره
هتل یار
801,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
7 اسفند
پنجشنبه
801,000
تومان
8 اسفند
جمعه
801,000
تومان
9 اسفند
شنبه
801,000
تومان
10 اسفند
یکشنبه
801,000
تومان
11 اسفند
دوشنبه
801,000
تومان
12 اسفند
سه شنبه
801,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
801,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
801,000
تومان
15 اسفند
جمعه
801,000
تومان
16 اسفند
شنبه
801,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
801,000
تومان
علاءالدین
851,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
7 اسفند
پنجشنبه
851,000
تومان
8 اسفند
جمعه
851,000
تومان
9 اسفند
شنبه
851,000
تومان
10 اسفند
یکشنبه
851,000
تومان
11 اسفند
دوشنبه
851,000
تومان
12 اسفند
سه شنبه
851,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
851,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
851,000
تومان
15 اسفند
جمعه
851,000
تومان
16 اسفند
شنبه
851,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
851,000
تومان
ای‌گردش
889,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
7 اسفند
پنجشنبه
889,000
تومان
8 اسفند
جمعه
889,000
تومان
9 اسفند
شنبه
889,000
تومان
10 اسفند
یکشنبه
889,000
تومان
11 اسفند
دوشنبه
889,000
تومان
12 اسفند
سه شنبه
889,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
889,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
889,000
تومان
15 اسفند
جمعه
889,000
تومان
16 اسفند
شنبه
889,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
889,000
تومان
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
7 اسفند
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 اسفند
جمعه
891,000
تومان
9 اسفند
شنبه
891,000
تومان
10 اسفند
یکشنبه
891,000
تومان
11 اسفند
دوشنبه
891,000
تومان
12 اسفند
سه شنبه
891,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
891,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
891,000
تومان
15 اسفند
جمعه
891,000
تومان
16 اسفند
شنبه
891,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
891,000
تومان
لاله-سوئیت پنج تخته زیرزمین
سوئیت پنج تخته زیرزمین
هتل یار
891,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
7 اسفند
پنجشنبه
891,000
تومان
8 اسفند
جمعه
891,000
تومان
9 اسفند
شنبه
891,000
تومان
10 اسفند
یکشنبه
891,000
تومان
11 اسفند
دوشنبه
891,000
تومان
12 اسفند
سه شنبه
891,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
891,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
891,000
تومان
15 اسفند
جمعه
891,000
تومان
16 اسفند
شنبه
891,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
891,000
تومان
لاله-سوئیت سه نفره VIP
سوئیت سه نفره VIP
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
7 اسفند
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 اسفند
جمعه
891,000
تومان
9 اسفند
شنبه
891,000
تومان
10 اسفند
یکشنبه
891,000
تومان
11 اسفند
دوشنبه
891,000
تومان
12 اسفند
سه شنبه
891,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
891,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
891,000
تومان
15 اسفند
جمعه
891,000
تومان
16 اسفند
شنبه
891,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
891,000
تومان
لاله-سه تخته زیر زمین
سه تخته زیر زمین
هتل یار
367,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
7 اسفند
پنجشنبه
367,000
تومان
8 اسفند
جمعه
367,000
تومان
9 اسفند
شنبه
367,000
تومان
10 اسفند
یکشنبه
367,000
تومان
11 اسفند
دوشنبه
367,000
تومان
12 اسفند
سه شنبه
367,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
367,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
367,000
تومان
15 اسفند
جمعه
367,000
تومان
16 اسفند
شنبه
367,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
367,000
تومان
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
7 اسفند
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 اسفند
جمعه
367,000
تومان
9 اسفند
شنبه
367,000
تومان
10 اسفند
یکشنبه
367,000
تومان
11 اسفند
دوشنبه
367,000
تومان
12 اسفند
سه شنبه
367,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
367,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
367,000
تومان
15 اسفند
جمعه
367,000
تومان
16 اسفند
شنبه
367,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
367,000
تومان
لاله-دو تخته زیر زمین
دو تخته زیر زمین
هتل یار
300,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
7 اسفند
پنجشنبه
300,000
تومان
8 اسفند
جمعه
300,000
تومان
9 اسفند
شنبه
300,000
تومان
10 اسفند
یکشنبه
300,000
تومان
11 اسفند
دوشنبه
300,000
تومان
12 اسفند
سه شنبه
300,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
300,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
300,000
تومان
15 اسفند
جمعه
300,000
تومان
16 اسفند
شنبه
300,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
300,000
تومان
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
7 اسفند
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 اسفند
جمعه
300,000
تومان
9 اسفند
شنبه
300,000
تومان
10 اسفند
یکشنبه
300,000
تومان
11 اسفند
دوشنبه
300,000
تومان
12 اسفند
سه شنبه
300,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
300,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
300,000
تومان
15 اسفند
جمعه
300,000
تومان
16 اسفند
شنبه
300,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
300,000
تومان
لاله-یک تخته زیر زمین
یک تخته زیر زمین
هتل یار
190,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
7 اسفند
پنجشنبه
190,000
تومان
8 اسفند
جمعه
190,000
تومان
9 اسفند
شنبه
190,000
تومان
10 اسفند
یکشنبه
190,000
تومان
11 اسفند
دوشنبه
190,000
تومان
12 اسفند
سه شنبه
190,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
190,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
190,000
تومان
15 اسفند
جمعه
190,000
تومان
16 اسفند
شنبه
190,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
190,000
تومان
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
7 اسفند
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 اسفند
جمعه
190,000
تومان
9 اسفند
شنبه
190,000
تومان
10 اسفند
یکشنبه
190,000
تومان
11 اسفند
دوشنبه
190,000
تومان
12 اسفند
سه شنبه
190,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
190,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
190,000
تومان
15 اسفند
جمعه
190,000
تومان
16 اسفند
شنبه
190,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
190,000
تومان

امکانات اتاق های هتل لاله یزد

سالن کنفرانس
پذیرش 24 ساعته
مینی بار با هزینه
خدمات بیدار باش
خدمات تهيه بليط
رستوران بام
تلويزيون LCD در لابی
لباسشویی
زمین ورزشی
پارک کودک
گیم نت
اتاق تلفن (اپراتور)
تلویزیون در لابی
خدمات خانه داری
شبکه پخش فیلم
ترانسفر برگشت با هزینه
سالن كنفرانس
ترانسفر رفت با هزینه
زنگ هشدار
پرینتر
تلفن در لابی
فكس
اينترنت در لابی
كافی شاپ
پاركينگ
خدمات خشکشویی
وسایل بدنسازی
رستوران هندی
صبحانه رایگان
مینی بار رایگان
کافی نت
روم سرويس 24 ساعته
كتابخانه
کپسول آتش نشانی
اینترنت با سرعت بالا
چای خانه سنتی
مینیبار
رخت آویز
خدمات پزشكي
خدمات تور
رستوران
صندوق امانات
کپسول آتش‌نشانی در لابی
اینترنت بی سیم
صندوق امانات در لابی
پارکینگ در هتل
رستوران در هتل
روزنامه رایگان
سالن جشن و مراسم و عروسی
خدمات نگهداری کودک
آتلیه
پرداخت ویزا و مسترکارت
سرویس حرم
بازی ویدئویی
رستوران سنتی
گشت نیم روزی
زمين تنيس
سالن بيليارد
خدمات پزشكي
خدمات باربري
جكوزی
سالن همايش
چايخانه سنتی
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
خدمات برای معلولین
سرویس روزانه اتاق
نمازخانه
تلویزیون
رستوران
سیستم تهویه مطبوع
سونا
استخر
تاکسی سرویس
پارکینگ
اعلام حریق
سالن همایش
آسانسور
سشوار
مبلمان
صندوق امانات
یخچال
دستگاه خودپرداز
سالن اجتماعات
خشکشویی (لاندری)
تبديل ارز
آژانس مسافرتی
روم سرويس
سرویس فرنگی
سرویس بهداشتی ایرانی
تلویزیون LED در لابی
فتوکپی
اتاق چمدان
ماهواره
اینترنت در لابی
حمام
اینترنت رایگان و محدود در لابی
اینترنت در قسمت لابی
فروشگاه
آرایشگاه
خشکشویی
تلفن در اتاق
کافی شاپ
اینترنت
مرکز خرید
اتاق سیگار
لابی
فروشگاه صنایع‌دستی و سوغات
اتاق بازی
رستوران ایرانی
پله اضطراری
دستگاه واکس کفش
فست‌فود
تلفن
سالن ورزشی
فضای سبز
روزنامه
کافی‌شاپ فضای باز
گشت غیررایگان
خدمات تور
کافی‌شاپ
رستوران فضای باز
تالار پذیرایی
ماساژ
جعبه کمک های اولیه
سیستم گرمایشی سرمایشی
گالری صنایع دستی

آدرس هتل لاله یزد روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل لاله یزد

(56 نظر)
نقاط قوت:
پذیرایی خوبی داشت
نقاط ضعف:
پذیرایی خوبی داشت
نقاط قوت:
هتل بسیار تمیز بود،رفتار کارکنان پرسنل واقعا عالی بود.محیط آرام و زیبایی داشت.
نقاط ضعف:
هتل بسیار تمیز بود،رفتار کارکنان پرسنل واقعا عالی بود.محیط آرام و زیبایی داشت.
من به همراه خانواده ام یک شب در هتل لاله اقامت داشتم که جا داره از رفتار خیلی خوب پرسنل هتل تشکر کنم.هتل تمیز بود و فضای دلچسبی داشت.
نقاط قوت:
معماری زیبا‌ رفتار عالی کارکنان دسترسی عالی
نقاط ضعف:
معماری زیبا‌ رفتار عالی کارکنان دسترسی عالی
خاطره ای زیبا از سرزمین کویرهای زیبا
نقاط قوت:
به نسبت هتل های سنتی دیگر از لحاظ فضا هاای اتاق وسرویس ها و رستوران ها و نشیمن داخل حیاط بسیار بهتر وبزرگتر است.تمیزی خوب بود ولی صبحانه خیلی معمولی ورستوران هم خیلی معمولی از لحاظ تنوع وطعم هرچند بنظرم از لحاظ بهداشتی خوب بود
نقاط ضعف:
به نسبت هتل های سنتی دیگر از لحاظ فضا هاای اتاق وسرویس ها و رستوران ها و نشیمن داخل حیاط بسیار بهتر وبزرگتر است.تمیزی خوب بود ولی صبحانه خیلی معمولی ورستوران هم خیلی معمولی از لحاظ تنوع وطعم هرچند بنظرم از لحاظ بهداشتی خوب بود
درمجموع من از اقامت ۲ روزه ام راضی هستم هرچند یک چای دم شده متاسفانه چه در صبحانه چه در طول روز مشاهده نشد وفقط از تی بگ استفاده میشد که جای تاسف دارد.ولی می توانست با رفع این ایرادات جزیی تجربه بسیار بهتری را نصیب مسافران می ساختند
نقاط قوت:
خوشرویی و مهمان نوازی پرسنل هتل نظافت عالی
نقاط ضعف:
خوشرویی و مهمان نوازی پرسنل هتل نظافت عالی
من پارسال مهرماه در این هتل اقامت داشتم فکر کنم خیلی بهتر بود شاید بدلیل خلوتی هتل یک مقدار کاستی داشت . در مجموع رفتار کارکنان عالی بود
اقامت در هتل لاله یکی از مهمترین عواملی بود که سفر به یزد رو برای من بسیار دلپذیرتر از اونچه تصور میکردم، کردمن مهر ماه ۹۹ مدت سه شب در این هتل اقامت داشتم کیفیت میزبانی، برخورد پرسنل، نظافت و آرامش و زیبایی دلپذیر این هتل از مهمترین ویژگی هاش بودم من بسیار لذت بردم از ویو اتاق، حیاط نارنجستان و فضای کلی هتل ضمن اینک من در تاریخ تولدم در هتل اقامت داشتم و مدیریت و پرسنل هتل در نهایت همراهی و بزرگواری اتاقی با منظره خوب به من دادن و حتی با یک کیک خوشمزه و برنامه سورپرایز سفر به یزد رو برای من صد چندان خاطره انگیز کردن من تنها به این سفر رفتم و تنها توصیه ای ک دارم اینه که کوچه های اطراف هتل تا خیابون اصلی خیلی خلوت هستن و اگ تنها به این هتل میرین ترجیحا با اسنپ رفت و آمد کنین در نهایت به نظرم اقامت در این هتل عالی رو از دست ندین
نقاط قوت:
من و همسرم در مهرماه ۹۹ به مدت ۳ روز در این هتل اقامت داشتیم. هتلی بسیار زیبا و تاریخی در بافت تاریخی یزد با دسترسی مناسب به اثار دیدنی. برخورد کارکنان در هر قسمت بسیار خوب و دوستانه. کیفیت و قیمت غذا در حد هتل سه ستاره بسیار خوب بود. در حین گردش در شهر با تعدادی هتل های هم سطح این هتل برخوردم و از داخل اونها بازدید کردم، هیچ کدوم قابل قیاس با هتل لاله نبودند. قطعا اگر بار دیگر قصد اقامت در یزد رو داشته باشم همین هتل انتخابم خواهد بود. ممنون از کارکنان این هتل بابت اقامت خاطره انگیزی که برامون فراهم کردند.
نقاط ضعف:
به علت بافت و شکل ساختمان کمی صدا در اتاق ها وارد میشه که به نظر من مشکل قابل توجهی نبود. در شب اول اتاق کناری ما کمی بلند با تلفن صحبت می‌کردند که پس از اطلاع دادن به رسپشن هتل، در کمتر از ۳۰ ثانیه مشکل کاملا حل شد.
نقاط قوت:
هتل لاله یزد واقعا عالیه تجربه فوق العاده ای بود رفتار پرسنل خیلی خوب صبحانه ام خیلی عالی بود
نقاط ضعف:
نکته منفی ندیدم اما وسایل داخل اتاق کم و کسری داشت که زنگ زدیم و آوردن
ساختمون قدیمی قشنگی بود. انتظار هتل ۵ ستاره نداشته باشید. روی هم رفته قابل قبول بود.به بعضی جاهای دیدنی نزدیک بود و میشد پیاده رفت، مثل میدون امیر چخماق، موزه آب، آتشکده، بازار.. اینترنت تو اتاق ما وصل نمیشد. تلویزیون آنتن درست نداشت. صبحانه مختصر و مفید بود. چای کیسه ای به جای چای دمی، تو هتل سنتی!! دو بار گفتم لامپ دستشویی سوخته، که محل نذاشتن.
تمیز بود در کل ، ملحفه و روبالشی ها تمیز بود ، پرنسل همکاری میکردند ، صبحانه هم خوب تنوع مواد غذایی برای صبحانه کم بود ولی کیفیت صبحانه هم خوب بودما اتاق سه تخته گرفتیم در کل راضی بودیم جای پارک خودرو جلوی محوطه هتل زیاد بود اینترنت هتل هم عالی بود تلویزیون هتل کلا قطع بود
نقاط قوت:
فضاي زيبا و سنتي ، برخورد عالي كاركنان ، ما سه شب اقامت داشتيم عالي بود ،
نقاط ضعف:
نكته منفي مهمي نداشت بعضي اتاق ها كولر هاش صدا مي داد كه با دخواست خودمون اتاقمون عوض شد ،
نقاط قوت:
برخورد مناسب پرسنل کیفیت غذا صبحانه خوب نظافت مناسب حیاط و حوضچه ها
نقاط ضعف:
قیمت غذا آنتن تلویزیون خراب بود
نقاط قوت:
خیلی عالی بود
نقاط ضعف:
مشاهده نکردم
نقاط قوت:
فضای بسیار عالی که از دیدنش سیر نمیشید.اولین بار بود که دلمون نمیومد از هتل بریم بیرون. آرامش فوق العاده برای استراحت و لذت بردن از فضای سنتی چشم واز و روحنواز برخورد عالی پرسنل هتل صبحانه متنوع و جذاب تمیزی اتاق ها و فضای هتل تجربه زندگی در یک اقامتگاه سنتی که قبلا فقط تو فیلمها دیده اید ولی بسیار به روز و شیک قیت مناسب نسبت به کیفیت حتما هرجا صحبت از یزد بشه این هتل رو پیشنهاد می کنم.
نقاط ضعف:
دوش اتاق ما برای قد بالای ۱۸۰ کوتاه بود و کمی اذیت می کرد ولی در مقابل بقیه نکات مثبت هتل ناراحت کننده نبود.
نقاط قوت:
برخورد عالی پرسنل کیفیت عالی غذا رستوران فضا دل انگیز
نقاط ضعف:
نداشتن پارکینگ اختصاصی
نقاط قوت:
برخورد عالی پرسنل کیفیت عالی غذا رستوران فضا دل انگیز
نقاط ضعف:
نداشتن پارکینگ اختصاصی
نقاط قوت:
پرسنل فوق العاده مودب و خوش برخورد. بسیار تمییز و با انظباط. محیطی آرام و دلپذیر.واقع در بافت تاریخی.
نقاط ضعف:
ندیدیم.
نقاط قوت:
پرسنل فوق العاده مودب و خوش برخورد. بسیار تمییز و با انظباط. محیطی آرام و دلپذیر.واقع در بافت تاریخی.
نقاط ضعف:
ندیدیم.
نقاط قوت:
فضای بسیار زیبایی داشت. البته هتل های سنتی کاملا سلیقه ای هست اما بدلیل اینکه اتاق ما رو به حیاط بود واقعا فرح بخش بود.کارکنان محترمی داشت با روحیات مثبت. ما به دلیل فرصت کمی که داشتیم خیلی محدود در هتل بودیم اما همین مدت کوتاه ارامش بخش بود. صبحانه هم از نظر ما مکفی بود. دنبال صبحانه هتلهای ۵ ستاره نباشید شما را راضی خواهد کرد.
نقاط ضعف:
فشار اب فقط هنگام استحمام کم بود اما برای بقیه سرویسهاok بود.
نقاط قوت:
در کل هتل بسیار خوبیست
نقاط ضعف:
نکته منفی که به چشم بیاد وجود نداشت
نقاط قوت:
در کل هتل بسیار خوبیست
نقاط ضعف:
نکته منفی که به چشم بیاد وجود نداشت
نقاط قوت:
برخورد بسیارخوب و دوستانه و مودبانه کارکنان سرویس به موقع تمیزی اتاقها کیفیت بسیارخوب غذا و تنوع عالی صبحانه دسترسی سریع و عالی به بافت قدیم و تاریخی شهر چای تا ساعت ۱۱شب آزاد سرو میشد در فضای بسیار روح بخش در کل ما تمام وقت آزادمون و دوست داشتیم در فضای آرامبخش و صمیمانه هتل باشیم
نقاط ضعف:
کیفیت نامطلوب در حمام..اب به صورت یکنواخت نبود و دائم سرد و گرم میشد ،ولی دلیل براین نیست که من برای دفعه بعد سفر به شهر یزد این هتل و انتخاب نکنم
نقاط قوت:
با سلام هتل بسیار زیبا و دل نشین رفتار کارکنان با مسافر عالی بود
نقاط ضعف:
نداشتن پارکینگ اختصاصی و مسقف
هتل خوبی بود ، هم تمیز بود هم جای قشنگی داشت نسبت به هزینه ای که کردیم کاملا راضی بودیم
نقاط قوت:
آرامش و سبک معماری جذاب
نقاط ضعف:
قیمت غذا خیلی گران بود برنامه شب یلدا اصلا خوب نبود بهتر بود از تنوع غذاها کاسته میشد به تنوع موسیقی و اجراهای ظنز پرداخته میشد
نقاط قوت:
برخورد پرسنل خیلی خوب بود روی هم رفته رضایت دارم و پیشنهاد میکنم
نقاط ضعف:
هزینه ناهار کمی بالا بود و کیفیت کمی پایین بودسر و صدای مراسم یک شب در نارنجستان بسیار زیاد بود
نقاط قوت:
فضای هتل کاملا سنتی و دلنشین بود مخصوصا کافی شاپ پشت بام و حیاط هتل داخل اتاق ها تمیز و مرتب بود رفتار بسیار خوب پرسنل هتل
نقاط ضعف:
سردوشی حمام اتاق دومی که ما رفتیم خوب نبود (اتاقی که شب اول داشتیم خوب بود) تلویزیون فقط سه تا کانال اصلی رو میگیره صبحونه روز آخر به خاطر تعداد کم مسافر به صورت بوفه نبود و خودشون سرو میکردن که وجهه خوبی نداشت این کار میشد واسه همون تعداد کم هم به صورت جمع و جورتر بوفه باشه
نقاط قوت:
به شدت پیشنهاد میشه.واقعا تمیز بود و محیط خیلی قشنگی داشت از بعضی هتل های ۵ ستاره بهتر بود.من اولش واقعا نگران بود و واقعا برام ریسک بود ولی الان خوشحالم که ریسک کردم.
نقاط ضعف:
کشور ما تولید کننده چای هست و واقعا زشته که از چای کیسه ای و عطر دار و خارجی استفاده کنیم.
نقاط قوت:
از بدو ورود ، فضای بسیار آرام و زیبای هتل حال آدم رو خوب می کنه، نکته خیلی مهم این هتل راحت بودن توی فضای هتله، رفتار بسیار بسیار خوب و گرم پرسنل این هتل رو من توی هتل های دیگه ندیدم! در کل کیفیت و خدمات و فضای این هتل به نسبت قیمت فوق العاده است و من اگر باز هم به یزد سفر کنم قطعا همین هتل رو انتخاب میکنم
نقاط ضعف:
اینقدر خوبه که آدم زمان رفتن دلش میگیره
نقاط قوت:
معماری زیبا و محیطی آرام برخورد خوب پرسنل موقعیت مکانی مناسب صبحانه خیلی خوب
نقاط ضعف:
قیمت گران منوی غذا
نقاط قوت:
موقعیت مکانی بسیار مناسب محیط خود هتل زیبا بود پرسنل باادب و ماهر از نظر نظافت تمیز و دلنشین بود
نقاط ضعف:
کیفیت غذا ها رو یکم بالا ببرن خوبه
نقاط قوت:
فضای بسیار دلنشین ،پرسنل خیلی خوب ،آرامش خیلی زیادی داره این هتل.خصوصا حیاط نارنجستان
نقاط ضعف:
نکته منفی ندیدم.
نقاط قوت:
برخورد کارکنان عالی فضای هتل عالی نزدیکی و دسترسی به اماکن تاریخی عالی
نقاط ضعف:
نکته منفی ندیدم
نقاط قوت:
آرامش هتل رفتارمحترمانه پرسنل احساس انرژی مثبت قیمت بسیار مناسب و خدمات متنوع محیط آرام‌ و فضایی دلنشین و لذت بخش غذاهای خوشمزه .........
نقاط ضعف:
فقط کاش هتل تور داخلی بر گذار میکردو هتل گشت درون‌شهری داشت
هتلی که در آن احساس می‌کنید در خانه خودتان هستید
یک اقامت بسیار عالی و بیاد موندنی برای من بود در این هتل- فضای زیبا...بسیار تمیز...دسترسی خیلی خوب به تمام اماکن دیدنی به طوری که ما اکثر جاها پیاده می رفتیم....توی حیاط نارنجستان هتل هم همیشه چای و نسکافه رایگان بود و منظره بسیار قشنگی داشت
جا دارد ازرسیدگی واخلاق خوب پرسنل تشکرکنم درکل نسبت به هتل سه ستاره هتل خوبی بود
از نظر برخورد کارکنان بسیار منظم و خوش برخورد هستند و مهمان احساس راحتی بدون تکلف های رفتاری خواهد داشت و اینکه بی شک احساس بازگشت مجدد به هتل در سفرهای آتی را خواهید داشت.
پرسنل مودب و خوش برخورد و اماده همکاری. اتاق های تمیز و مرتب. اتاق محل سکونت ما بسیار دلباز و خوب بود و دارای پنج پنجره به حیاط اصلی که ان را بسیار دلباز می کرد. البته اتاق های کوچک و بدون پنجره هم بود که اصلا پیشنهاد نمی کنم. نوشیدنی رایگان در نارنجستان و صبحانه نسبتا خوبی هم داشت، در مجموع اقامت خوبی داشتیم.
کارکنان با احترام زیاد برخورد میکردن، فضای هتل بسیار دلنشین بود. کیفیت و تنوع غذا و صبحانه قابل قبول بود. اتاق تمیز بود که میتوانست امکاناتش بهتر باشد.
هتل بیش از 3 ستاره ارزش داشت قیمت بسیار بسیار مناسبی داشت و فضای اتاقها بسیار مناسب بود
در مجموع با توجه به بافت قدیمی ولی بسیار تمیز هتل و همچنین بافت سنتی بسیار عالی، این حس خوب را برای استفاده کننده القا میکند مهم این است که پس از روزی پر هیاهو و پر مشغله در یزد، این حس خوب و آرامشی خاص برای استفاده کننده ایجاد میکند. تنها ایراد این هتل بسیاز زیبا و آرامش بخش، ضعیف بودن اینترنت در اتاقها میباشد.
هتل خوب و پرسنل هتل بسیار خوش برخورد و مهربان بودند.
برخورد عالی سرویس دهی منظم کیفیت خوب رستوران
در مجموع هتل خوبي بود با فضاي سنتي بسيار زيبا برخورد عالي كاركنان و دسترسي عالي به مكان هاي ديدني فقط تنها مشكل ما روز اول وقتي اتاقمون زيرزميني بود دسترسي به واي فاي سخت و ضعيف بود كه روز بعد با جابجايي اتاق درست شد.
به غیر از یک مورد عدم هماهنگی در ارائه اتاق، سایر موارد خیلی خوب بود. پرسنل بسیار مودب و مهربان، فضای خوب، غذای خوب.
نقاط قوت:
رفتار مناسب کارکنان هتل با مسافرین
نقاط ضعف:
قیمت بالای غذای رستوران
هتل زیبا و خیلی خوبی بود. اتاق های تمیز و سرویس دهی خیلی خوبی داشت. پرسنل با ادب و مهربان و مسولیت پذیری دارد. مخصوصا" آرامشی که داشت برایمان بسیار دلنشین بود. مشخصات یک هتل قابل قبول و خوب در فضای سنتی. کلا" شهر یزد و مردمان مهمان نواز و خونگرمش رو خیلی دوست داشتم و واقعا" سفر خاطره انگیزی بود که با انتخاب این هتل تکمیل شد. من و همسرم قطعا" دوباره به یزد سفر خواهیم کرد و قطعا" دوباره همین هتل رو انتخاب خواهیم نمود.
پرسنل هتل همه با ادب و خوب بودن، هر درخواستی که می دادید بلافاصله انجام میدادن ، خیلی خوب بود، ولی عالی نبود چون کیفیت غذا خوب نبود اگر غذاشون با کیفیتتر بود من بجای خوب میگفتم عالی.
هتل خوبی است و برخورد پرسنل مناسب بود فقط پارکینگ ندارد
هتل بسيار زيبا با اتاق هاى تميز. واقعا به قيمتش مى ارزيد. پرسنل هتل هم بسيار مهربان بودند مثل همه مردم يزد كه واقعا از مهربان و مهمان نواز هستند. از همشون براى سفر به به ياد ماندنى كه براى ما ساختند ممنونم :)
از خدمات امکانات و بخصوص محیط هتل راضی هستم .توصیه میکنم این هتل را حتما امتحان کنید .
این هتل ساختاری سنتی و جذاب دارد. رفتار مناسب کارکنان هم که لازمه هر هتلی است در این هتل هم وجود داشت. تمیز و پاکیزه بود . نبود پارکینگ از ضعف های هتل میباشد.
هتل خوبی بود و بازهم میرم
هتل لاله از همه لحاظ هتل خوبی بود
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل لاله یزد

مهمانان هتل لاله یزد در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل لاله یزد از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل لاله یزد بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل لاله یزد رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل لاله یزد را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.