هتل لاله یزد

یزد، بلوار بسیج، جنب آب انبار تاریخی گلشن
3.6
امتیاز کاربران
62
نظرات کاربران

معرفی هتل لاله یزد

هتل سه ستاره ممتاز لاله یزد (خانه تاريخي گلشن) متعلق به دوره قاجار مي باشد. اين بنا که به صورت منزل مسکونی تاریخی می‌‍باشد در سال ۱۳۸۲ مرمت و به بهره برداری رسید. هتل با واقع شدن در قلب شهر يزد جنب آب انبار تاریخی گلشن و در نزديکي مراکز خريد و بافت تاريخي دسترسی به این اماکن را آسان نموده است. تجهیزات مدرن اتاق ها به همراه سبک سنتی تلفیقی زیبا از سنت و مدرنیته را به وجود آورده است.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل لاله یزد

ظرفیت 1 نفر

یک تخته زیر زمین
اسنپ تریپ
300,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
300,000
تومان
9 بهمن
شنبه
300,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
300,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
300,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
300,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
300,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
300,000
تومان
15 بهمن
جمعه
300,000
تومان
16 بهمن
شنبه
300,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
300,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
300,000
تومان
اتاق یک تخته پایین
اقامت 24
300,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
300,000
تومان
9 بهمن
شنبه
300,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
300,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
300,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
300,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
300,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
300,000
تومان
15 بهمن
جمعه
300,000
تومان
16 بهمن
شنبه
300,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
300,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
300,000
تومان
یک تخته زیر زمین
هتل یار
300,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
300,000
تومان
9 بهمن
شنبه
300,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
300,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
300,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
300,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
300,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
300,000
تومان
15 بهمن
جمعه
300,000
تومان
16 بهمن
شنبه
300,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
300,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
300,000
تومان
یک تخته
هتل یار
434,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
434,000
تومان
9 بهمن
شنبه
434,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
434,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
434,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
434,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
434,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
434,000
تومان
15 بهمن
جمعه
434,000
تومان
16 بهمن
شنبه
434,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
434,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
434,000
تومان
اتاق یک تخته
اقامت 24
434,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
434,000
تومان
9 بهمن
شنبه
434,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
434,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
434,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
434,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
434,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
434,000
تومان
15 بهمن
جمعه
434,000
تومان
16 بهمن
شنبه
434,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
434,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
434,000
تومان
یک تخته همکف
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
434,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
434,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
434,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
434,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
434,000
تومان
15 بهمن
جمعه
434,000
تومان
16 بهمن
شنبه
434,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
434,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
434,000
تومان
ظرفیت 2 نفر

دو تخته زیر زمین
هتل یار
500,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
500,000
تومان
9 بهمن
شنبه
500,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
500,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
500,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
500,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
500,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
500,000
تومان
15 بهمن
جمعه
500,000
تومان
16 بهمن
شنبه
500,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
500,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
500,000
تومان
اتاق دو تخته دبل پایین
اقامت 24
500,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
500,000
تومان
9 بهمن
شنبه
500,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
500,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
500,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
500,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
500,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
500,000
تومان
15 بهمن
جمعه
500,000
تومان
16 بهمن
شنبه
500,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
500,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
500,000
تومان
اتاق دو تخته توئین پایین
اقامت 24
500,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
500,000
تومان
9 بهمن
شنبه
500,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
500,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
500,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
500,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
500,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
500,000
تومان
15 بهمن
جمعه
500,000
تومان
16 بهمن
شنبه
500,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
500,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
500,000
تومان
دو تخته تویین زیر زمین
اسنپ تریپ
500,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
500,000
تومان
9 بهمن
شنبه
500,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
500,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
500,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
500,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
500,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
500,000
تومان
15 بهمن
جمعه
500,000
تومان
16 بهمن
شنبه
500,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
500,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
500,000
تومان
اتاق دو تخته توئین
اقامت 24
734,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
734,000
تومان
9 بهمن
شنبه
734,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
734,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
734,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
734,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
734,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
734,000
تومان
15 بهمن
جمعه
734,000
تومان
16 بهمن
شنبه
734,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
734,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
734,000
تومان
دو تخته تویین همکف
اسنپ تریپ
734,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
734,000
تومان
9 بهمن
شنبه
734,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
734,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
734,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
734,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
734,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
734,000
تومان
15 بهمن
جمعه
734,000
تومان
16 بهمن
شنبه
734,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
734,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
734,000
تومان
اتاق دو تخته دبل
اقامت 24
734,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
734,000
تومان
9 بهمن
شنبه
734,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
734,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
734,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
734,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
734,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
734,000
تومان
15 بهمن
جمعه
734,000
تومان
16 بهمن
شنبه
734,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
734,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
734,000
تومان
دو تخته دابل همکف
اسنپ تریپ
734,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
734,000
تومان
9 بهمن
شنبه
734,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
734,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
734,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
734,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
734,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
734,000
تومان
15 بهمن
جمعه
734,000
تومان
16 بهمن
شنبه
734,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
734,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
734,000
تومان
دو تخته - Double
هتل یار
734,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
734,000
تومان
9 بهمن
شنبه
734,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
734,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
734,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
734,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
734,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
734,000
تومان
15 بهمن
جمعه
734,000
تومان
16 بهمن
شنبه
734,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
734,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
734,000
تومان
دو تخته دابل VIP
اسنپ تریپ
1,200,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
1,200,000
تومان
9 بهمن
شنبه
1,200,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
1,200,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
1,200,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
1,200,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
1,200,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
1,200,000
تومان
15 بهمن
جمعه
1,200,000
تومان
16 بهمن
شنبه
1,200,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
1,200,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
1,200,000
تومان
ظرفیت 3 نفر

سه تخته زیر زمین
اسنپ تریپ
700,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
700,000
تومان
9 بهمن
شنبه
700,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
700,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
700,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
700,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
700,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
700,000
تومان
15 بهمن
جمعه
700,000
تومان
16 بهمن
شنبه
700,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
700,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
700,000
تومان
اتاق سه تخته پایین
اقامت 24
700,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
700,000
تومان
9 بهمن
شنبه
700,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
700,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
700,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
700,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
700,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
700,000
تومان
15 بهمن
جمعه
700,000
تومان
16 بهمن
شنبه
700,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
700,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
700,000
تومان
سه تخته زیر زمین
هتل یار
700,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
700,000
تومان
9 بهمن
شنبه
700,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
700,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
700,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
700,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
700,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
700,000
تومان
15 بهمن
جمعه
700,000
تومان
16 بهمن
شنبه
700,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
700,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
700,000
تومان
اتاق سه تخته
اقامت 24
975,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
975,000
تومان
9 بهمن
شنبه
975,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
975,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
975,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
975,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
975,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
975,000
تومان
15 بهمن
جمعه
975,000
تومان
16 بهمن
شنبه
975,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
975,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
975,000
تومان
سه تخته
هتل یار
975,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
975,000
تومان
9 بهمن
شنبه
975,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
975,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
975,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
975,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
975,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
975,000
تومان
15 بهمن
جمعه
975,000
تومان
16 بهمن
شنبه
975,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
975,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
975,000
تومان
سه تخته همکف
اسنپ تریپ
975,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
975,000
تومان
9 بهمن
شنبه
975,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
975,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
975,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
975,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
975,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
975,000
تومان
15 بهمن
جمعه
975,000
تومان
16 بهمن
شنبه
975,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
975,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
975,000
تومان
سوئیت
هتل یار
1,500,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
1,500,000
تومان
9 بهمن
شنبه
1,500,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
1,500,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
1,500,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
1,500,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
1,500,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
1,500,000
تومان
15 بهمن
جمعه
1,500,000
تومان
16 بهمن
شنبه
1,500,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
1,500,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
1,500,000
تومان
سوئیت سه نفره VIP
اقامت 24
1,500,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
1,500,000
تومان
9 بهمن
شنبه
1,500,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
1,500,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
1,500,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
1,500,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
1,500,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
1,500,000
تومان
15 بهمن
جمعه
1,500,000
تومان
16 بهمن
شنبه
1,500,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
1,500,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
1,500,000
تومان
سوئیت سه تخته حوض خانه VIP همکف
اسنپ تریپ
1,800,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
1,800,000
تومان
9 بهمن
شنبه
1,800,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
1,800,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
1,800,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
1,800,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
1,800,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
1,800,000
تومان
15 بهمن
جمعه
1,800,000
تومان
16 بهمن
شنبه
1,800,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
1,800,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
1,800,000
تومان
ظرفیت 4 نفر

چهار تخته زیر زمین
اسنپ تریپ
700,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
700,000
تومان
9 بهمن
شنبه
700,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
700,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
700,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
700,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
700,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
700,000
تومان
15 بهمن
جمعه
700,000
تومان
16 بهمن
شنبه
700,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
700,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
700,000
تومان
چهار تخته همکف
اسنپ تریپ
1,150,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
1,150,000
تومان
9 بهمن
شنبه
1,150,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
1,150,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
1,150,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
1,150,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
1,150,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
1,150,000
تومان
15 بهمن
جمعه
1,150,000
تومان
16 بهمن
شنبه
1,150,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
1,150,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
1,150,000
تومان
اتاق چهار تخته
اقامت 24
1,150,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
1,150,000
تومان
9 بهمن
شنبه
1,150,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
1,150,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
1,150,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
1,150,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
1,150,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
1,150,000
تومان
15 بهمن
جمعه
1,150,000
تومان
16 بهمن
شنبه
1,150,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
1,150,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
1,150,000
تومان
چهار تخته
هتل یار
1,150,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
1,150,000
تومان
9 بهمن
شنبه
1,150,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
1,150,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
1,150,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
1,150,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
1,150,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
1,150,000
تومان
15 بهمن
جمعه
1,150,000
تومان
16 بهمن
شنبه
1,150,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
1,150,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
1,150,000
تومان
سوئیت دوبلکس چهار تخته همکف
اسنپ تریپ
1,500,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
1,500,000
تومان
9 بهمن
شنبه
1,500,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
1,500,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
1,500,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
1,500,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
1,500,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
1,500,000
تومان
15 بهمن
جمعه
1,500,000
تومان
16 بهمن
شنبه
1,500,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
1,500,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
1,500,000
تومان
ظرفیت 5 نفر

اتاق پنج تخته رو به حیاط
اقامت 24
1,300,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
1,300,000
تومان
9 بهمن
شنبه
1,300,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
1,300,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
1,300,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
1,300,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
1,300,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
1,300,000
تومان
15 بهمن
جمعه
1,300,000
تومان
16 بهمن
شنبه
1,300,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
1,300,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
1,300,000
تومان
سوئیت دو خوابه پنج تخته همکف
اسنپ تریپ
1,500,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
1,500,000
تومان
9 بهمن
شنبه
1,500,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
1,500,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
1,500,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
1,500,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
1,500,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
1,500,000
تومان
15 بهمن
جمعه
1,500,000
تومان
16 بهمن
شنبه
1,500,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
1,500,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
1,500,000
تومان
سوئیت پنج نفره
اقامت 24
1,800,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
1,800,000
تومان
9 بهمن
شنبه
1,800,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
1,800,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
1,800,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
1,800,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
1,800,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
1,800,000
تومان
15 بهمن
جمعه
1,800,000
تومان
16 بهمن
شنبه
1,800,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
1,800,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
1,800,000
تومان
سوئیت حوض خانه و پنج دری
هتل یار
1,800,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
1,800,000
تومان
9 بهمن
شنبه
1,800,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
1,800,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
1,800,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
1,800,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
1,800,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
1,800,000
تومان
15 بهمن
جمعه
1,800,000
تومان
16 بهمن
شنبه
1,800,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
1,800,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
1,800,000
تومان

امکانات اتاق های هتل لاله یزد

سالن کنفرانس
ترانسفر رفت با هزینه
خدمات تهيه بليط
رستوران بام
تلويزيون LCD در لابی
لباسشویی
زمین ورزشی
پارک کودک
گیم نت
اتاق تلفن (اپراتور)
تلویزیون در لابی
خدمات خانه داری
شبکه پخش فیلم
پذیرش 24 ساعته
ترانسفر برگشت با هزینه
زنگ هشدار
مینی بار با هزینه
پرینتر
تلفن در لابی
فكس
اينترنت در لابی
كافی شاپ
پاركينگ
خدمات خشکشویی
وسایل بدنسازی
رستوران هندی
صبحانه رایگان
مینی بار رایگان
کافی نت
خدمات برای معلولین
کپسول آتش نشانی
خدمات بیدار باش
روم سرويس 24 ساعته
حمام
پرداخت ویزا و مسترکارت
چای خانه سنتی
مینیبار
رخت آویز
خدمات پزشكي
خدمات تور
صندوق امانات
کپسول آتش‌نشانی در لابی
اینترنت بی سیم
صندوق امانات در لابی
پارکینگ در هتل
روزنامه رایگان
سالن جشن و مراسم و عروسی
اینترنت با سرعت بالا
خدمات نگهداری کودک
سرویس حرم
سالن كنفرانس
بازی ویدئویی
رستوران سنتی
گشت نیم روزی
زمين تنيس
سالن بيليارد
خدمات پزشكي
خدمات باربري
جكوزی
سالن همايش
چايخانه سنتی
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
آتلیه
كتابخانه
سرویس روزانه اتاق
اینترنت در قسمت لابی
نمازخانه
دستگاه خودپرداز
سونا
استخر
تاکسی سرویس
پارکینگ
اعلام حریق
سالن همایش
آسانسور
سشوار
مبلمان
صندوق امانات
یخچال
تلویزیون
خشکشویی (لاندری)
رستوران
تبديل ارز
آژانس مسافرتی
روم سرويس
سرویس فرنگی
سرویس بهداشتی ایرانی
تلویزیون LED در لابی
فتوکپی
اتاق چمدان
سیستم تهویه مطبوع
ماهواره
فروشگاه
تلفن
آرایشگاه
خشکشویی
تلفن در اتاق
کافی شاپ
اینترنت
مرکز خرید
اتاق سیگار
لابی
فروشگاه صنایع‌دستی و سوغات
اتاق بازی
رستوران ایرانی
پله اضطراری
اینترنت رایگان و محدود در لابی
دستگاه واکس کفش
سالن ورزشی
سالن اجتماعات
فضای سبز
روزنامه
کافی‌شاپ فضای باز
گشت غیررایگان
خدمات تور
کافی‌شاپ
رستوران فضای باز
تالار پذیرایی
ماساژ
جعبه کمک های اولیه
سیستم گرمایشی سرمایشی
فست‌فود
اینترنت در لابی
گالری صنایع دستی

آدرس هتل لاله یزد روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل لاله یزد

(62 نظر)
نقاط قوت:
رفتار پرسنل عالی فضای هتل عالی
نقاط ضعف:
غذای رستوران کیفیت مطلوب را نداشت
نقاط قوت:
نزدیکی به مرکز شهر
نقاط ضعف:
نزدیکی به مرکز شهر
در کل خوب بود
نقاط قوت:
برخورد بینظیر رزوشن و خدماتی هتل. و چای همیشه گرم و آماده رایگان که کلی عالی بود. اتاقی که مد نظر من بود پر بود و رزوشن هتل در نهایت لطف اتاق سه تخته بزرگتری رو به جای اتاق دو تخته به ما دادند که جای تشکر داره.
نقاط ضعف:
همه چی عالی بود فقط سرویس فرنگی نیاز به تعمیر داشت و سرویس گرمایش.به نظرم میشد منو صبحانه کمی بهتر و متنوع تر باشه.
نقاط قوت:
رفتار پرسنل عالی
نقاط ضعف:
رفتار پرسنل عالی
با برشور و پوستر و تابلو میتوان کمی بهتر نسبت به امکانات هتل و منطقه و شهر اطلاع رسانی کرد
نقاط قوت:
رفتار خوب پرسنل صبحانه مناسب (در حد ۳ ستاره)
نقاط ضعف:
بهداشت افتصاح
نقاط قوت:
خوشرویی پرسنل و محیط فوق العاده زیبای سنتی هتل❤
نقاط ضعف:
خوشرویی پرسنل و محیط فوق العاده زیبای سنتی هتل❤
من سال 97 هم در این هتل اقامت داشتم، به مراتب جذاب تر، زیباتر و پر امکانات تر بود. متاسفانه حتی در حد چای هم سرویس خوبی ارائه نشد. سال 97 انواع اقسام دمنوش ها و چای در نارنجستانشون موجود بود ولی الان همون آب جوش هم نبود. شاید بخاطر شرایط اقتصادی فعلی باشه ولی بنظرم تمیزی هم با توجه به دوره کرونا اصلا امتیاز خوبی نمیگیره. این هتل میتونس خیلی بهتر عمل کنه ولی متاسفانه سال به سال مستهلک تر شده. کیفیت صبحانه تنزل پیدا کرده بود. حتی از امکانات بام هتل که چقدر میتونس زیبا باشه هم بدرستی استفاده نشده. در کل بنظرم رو به عقب حرکت کرده.