هتل لاله یزد

یزد، بلوار بسیج، جنب آب انبار تاریخی گلشن
3.6
امتیاز کاربران
59
نظرات کاربران

معرفی هتل لاله یزد

هتل سه ستاره ممتاز لاله یزد (خانه تاريخي گلشن) متعلق به دوره قاجار مي باشد. اين بنا که به صورت منزل مسکونی تاریخی می‌‍باشد در سال ۱۳۸۲ مرمت و به بهره برداری رسید. هتل با واقع شدن در قلب شهر يزد جنب آب انبار تاریخی گلشن و در نزديکي مراکز خريد و بافت تاريخي دسترسی به این اماکن را آسان نموده است. تجهیزات مدرن اتاق ها به همراه سبک سنتی تلفیقی زیبا از سنت و مدرنیته را به وجود آورده است.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل لاله یزد

لاله-اتاق یک تخته
اتاق یک تخته
ای‌گردش
175,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 مهر
جمعه
175,000
تومان
3 مهر
شنبه
175,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
175,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
175,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
175,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
175,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
175,000
تومان
9 مهر
جمعه
175,000
تومان
10 مهر
شنبه
175,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
175,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
175,000
تومان
هتل یار
265,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 مهر
جمعه
265,000
تومان
3 مهر
شنبه
265,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
265,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
265,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
265,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
265,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
265,000
تومان
9 مهر
جمعه
265,000
تومان
10 مهر
شنبه
265,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
265,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
265,000
تومان
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
2 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
3 مهر
شنبه
2,150,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
265,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
265,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
265,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
265,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
265,000
تومان
9 مهر
جمعه
265,000
تومان
10 مهر
شنبه
265,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
265,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
265,000
تومان
لاله-اتاق دوتخته دبل
اتاق دوتخته دبل
ای‌گردش
365,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 مهر
جمعه
365,000
تومان
3 مهر
شنبه
365,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
365,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
365,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
365,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
365,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
365,000
تومان
9 مهر
جمعه
365,000
تومان
10 مهر
شنبه
365,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
365,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
365,000
تومان
هتل یار
400,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 مهر
جمعه
400,000
تومان
3 مهر
شنبه
400,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
400,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
400,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
400,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
400,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
400,000
تومان
9 مهر
جمعه
400,000
تومان
10 مهر
شنبه
400,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
400,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
400,000
تومان
اقامت 24
3,500,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 مهر
جمعه
3,500,000
تومان
3 مهر
شنبه
3,500,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
400,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
400,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
400,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
400,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
400,000
تومان
9 مهر
جمعه
400,000
تومان
10 مهر
شنبه
400,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
400,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
400,000
تومان
لاله-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
هتل یار
470,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 مهر
جمعه
470,000
تومان
3 مهر
شنبه
470,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
470,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
470,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
470,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
470,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
470,000
تومان
9 مهر
جمعه
470,000
تومان
10 مهر
شنبه
470,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
470,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
470,000
تومان
ای‌گردش
486,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 مهر
جمعه
486,000
تومان
3 مهر
شنبه
486,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
486,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
486,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
486,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
486,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
486,000
تومان
9 مهر
جمعه
486,000
تومان
10 مهر
شنبه
486,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
486,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
486,000
تومان
اقامت 24
4,200,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 مهر
جمعه
4,200,000
تومان
3 مهر
شنبه
4,200,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
470,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
470,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
470,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
470,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
470,000
تومان
9 مهر
جمعه
470,000
تومان
10 مهر
شنبه
470,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
470,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
470,000
تومان
لاله-اتاق چهارتخته
اتاق چهارتخته
ای‌گردش
578,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 مهر
جمعه
578,000
تومان
3 مهر
شنبه
578,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
578,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
578,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
578,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
578,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
578,000
تومان
9 مهر
جمعه
578,000
تومان
10 مهر
شنبه
578,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
578,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
578,000
تومان
هتل یار
610,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 مهر
جمعه
610,000
تومان
3 مهر
شنبه
610,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
610,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
610,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
610,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
610,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
610,000
تومان
9 مهر
جمعه
610,000
تومان
10 مهر
شنبه
610,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
610,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
610,000
تومان
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
2 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
3 مهر
شنبه
5,500,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
610,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
610,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
610,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
610,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
610,000
تومان
9 مهر
جمعه
610,000
تومان
10 مهر
شنبه
610,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
610,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
610,000
تومان
لاله-اتاق دوتخته توئین
اتاق دوتخته توئین
ای‌گردش
365,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 مهر
جمعه
365,000
تومان
3 مهر
شنبه
365,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
365,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
365,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
365,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
365,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
365,000
تومان
9 مهر
جمعه
365,000
تومان
10 مهر
شنبه
365,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
365,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
365,000
تومان
اقامت 24
3,000,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 مهر
جمعه
3,000,000
تومان
3 مهر
شنبه
3,000,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
320,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
320,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
320,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
320,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
320,000
تومان
9 مهر
جمعه
320,000
تومان
10 مهر
شنبه
320,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
320,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
320,000
تومان
لاله-سوئیت پنج تخته زیرزمین
سوئیت پنج تخته زیرزمین
هتل یار
1,300,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 مهر
جمعه
1,300,000
تومان
3 مهر
شنبه
1,300,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
1,300,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
1,300,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
1,300,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
1,300,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
1,300,000
تومان
9 مهر
جمعه
1,300,000
تومان
10 مهر
شنبه
1,300,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
1,300,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
1,300,000
تومان
لاله-سوئیت پنج نفره
سوئیت پنج نفره
هتل یار
1,000,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 مهر
جمعه
1,000,000
تومان
3 مهر
شنبه
1,000,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
1,000,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
1,000,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
1,000,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
1,000,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
1,000,000
تومان
9 مهر
جمعه
1,000,000
تومان
10 مهر
شنبه
1,000,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
1,000,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
1,000,000
تومان
ای‌گردش
1,050,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 مهر
جمعه
1,050,000
تومان
3 مهر
شنبه
1,050,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
1,050,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
1,050,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
1,050,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
1,050,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
1,050,000
تومان
9 مهر
جمعه
1,050,000
تومان
10 مهر
شنبه
1,050,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
1,050,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
1,050,000
تومان
اقامت 24
1,300,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 مهر
جمعه
1,300,000
تومان
3 مهر
شنبه
1,300,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
1,300,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
1,300,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
1,300,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
1,300,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
1,300,000
تومان
9 مهر
جمعه
1,300,000
تومان
10 مهر
شنبه
1,300,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
1,300,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
1,300,000
تومان
لاله-سه تخته زیر زمین
سه تخته زیر زمین
اقامت 24
3,900,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 مهر
جمعه
3,900,000
تومان
3 مهر
شنبه
3,900,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
410,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
410,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
410,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
410,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
410,000
تومان
9 مهر
جمعه
410,000
تومان
10 مهر
شنبه
410,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
410,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
410,000
تومان
لاله-سوئیت سه نفره VIP
سوئیت سه نفره VIP
اقامت 24
13,000,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 مهر
جمعه
13,000,000
تومان
3 مهر
شنبه
13,000,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
13,000,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
13,000,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
13,000,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
13,000,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
13,000,000
تومان
9 مهر
جمعه
13,000,000
تومان
10 مهر
شنبه
13,000,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
13,000,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
13,000,000
تومان
لاله-دو تخته زیر زمین
دو تخته زیر زمین
اقامت 24
3,000,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 مهر
جمعه
3,000,000
تومان
3 مهر
شنبه
3,000,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
320,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
320,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
320,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
320,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
320,000
تومان
9 مهر
جمعه
320,000
تومان
10 مهر
شنبه
320,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
320,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
320,000
تومان
لاله-یک تخته زیر زمین
یک تخته زیر زمین
اقامت 24
1,750,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 مهر
جمعه
1,750,000
تومان
3 مهر
شنبه
1,750,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
200,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
200,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
200,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
200,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
200,000
تومان
9 مهر
جمعه
200,000
تومان
10 مهر
شنبه
200,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
200,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
200,000
تومان

امکانات اتاق های هتل لاله یزد

سالن کنفرانس
پذیرش 24 ساعته
مینی بار با هزینه
خدمات بیدار باش
خدمات تهيه بليط
رستوران بام
تلويزيون LCD در لابی
لباسشویی
زمین ورزشی
پارک کودک
گیم نت
اتاق تلفن (اپراتور)
تلویزیون در لابی
خدمات خانه داری
شبکه پخش فیلم
ترانسفر برگشت با هزینه
سالن كنفرانس
ترانسفر رفت با هزینه
زنگ هشدار
پرینتر
تلفن در لابی
فكس
اينترنت در لابی
كافی شاپ
پاركينگ
خدمات خشکشویی
وسایل بدنسازی
رستوران هندی
صبحانه رایگان
مینی بار رایگان
کافی نت
روم سرويس 24 ساعته
كتابخانه
کپسول آتش نشانی
اینترنت با سرعت بالا
چای خانه سنتی
مینیبار
رخت آویز
خدمات پزشكي
خدمات تور
رستوران
صندوق امانات
کپسول آتش‌نشانی در لابی
اینترنت بی سیم
صندوق امانات در لابی
پارکینگ در هتل
رستوران در هتل
روزنامه رایگان
سالن جشن و مراسم و عروسی
خدمات نگهداری کودک
آتلیه
پرداخت ویزا و مسترکارت
سرویس حرم
بازی ویدئویی
رستوران سنتی
گشت نیم روزی
زمين تنيس
سالن بيليارد
خدمات پزشكي
خدمات باربري
جكوزی
سالن همايش
چايخانه سنتی
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
خدمات برای معلولین
سرویس روزانه اتاق
نمازخانه
تلویزیون
رستوران
سیستم تهویه مطبوع
سونا
استخر
تاکسی سرویس
پارکینگ
اعلام حریق
سالن همایش
آسانسور
سشوار
مبلمان
صندوق امانات
یخچال
دستگاه خودپرداز
سالن اجتماعات
خشکشویی (لاندری)
تبديل ارز
آژانس مسافرتی
روم سرويس
سرویس فرنگی
سرویس بهداشتی ایرانی
تلویزیون LED در لابی
فتوکپی
اتاق چمدان
ماهواره
اینترنت در لابی
حمام
اینترنت رایگان و محدود در لابی
اینترنت در قسمت لابی
فروشگاه
آرایشگاه
خشکشویی
تلفن در اتاق
کافی شاپ
اینترنت
مرکز خرید
اتاق سیگار
لابی
فروشگاه صنایع‌دستی و سوغات
اتاق بازی
رستوران ایرانی
پله اضطراری
دستگاه واکس کفش
فست‌فود
تلفن
سالن ورزشی
فضای سبز
روزنامه
کافی‌شاپ فضای باز
گشت غیررایگان
خدمات تور
کافی‌شاپ
رستوران فضای باز
تالار پذیرایی
ماساژ
جعبه کمک های اولیه
سیستم گرمایشی سرمایشی
گالری صنایع دستی

آدرس هتل لاله یزد روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل لاله یزد

(59 نظر)
نقاط قوت:
سلام عالی من بعد از گشتن تو شهر به این نتیجه رسیدم که دسترسی و خلوت بودن اطراف هتل خیلی خوب بود چون یا وسط خیابون اصلی بودن یا تو کوچه پس کوچه هایی که ماشین رو سخت بود با اینکه برا اولین بار میرفتم یزد و هتل لاله خیلی خیلی خوشگل بود با سه تا حیاط زیبا غذاهای عالس کوبیده و کباب برگ و دیزی و قفقازی عالی و با توجه اینکه هتل کافی شاپم داشت و سرویس چایی هم هر موقع که بخوای دلم تنگ میشه برخورد کارکناتشم عالی بودش واقعا عالی و امکانات دمپایی حمام و بقیه چیزا برا سرویس عالیییییی برید خوش بگذره بهتون😍😍
نقاط ضعف:
سلام عالی من بعد از گشتن تو شهر به این نتیجه رسیدم که دسترسی و خلوت بودن اطراف هتل خیلی خوب بود چون یا وسط خیابون اصلی بودن یا تو کوچه پس کوچه هایی که ماشین رو سخت بود با اینکه برا اولین بار میرفتم یزد و هتل لاله خیلی خیلی خوشگل بود با سه تا حیاط زیبا غذاهای عالس کوبیده و کباب برگ و دیزی و قفقازی عالی و با توجه اینکه هتل کافی شاپم داشت و سرویس چایی هم هر موقع که بخوای دلم تنگ میشه برخورد کارکناتشم عالی بودش واقعا عالی و امکانات دمپایی حمام و بقیه چیزا برا سرویس عالیییییی برید خوش بگذره بهتون😍😍
سلام عالی من بعد از گشتن تو شهر به این نتیجه رسیدم که دسترسی و خلوت بودن اطراف هتل خیلی خوب بود چون یا وسط خیابون اصلی بودن یا تو کوچه پس کوچه هایی که ماشین رو سخت بود با اینکه برا اولین بار میرفتم یزد و هتل لاله خیلی خیلی خوشگل بود با سه تا حیاط زیبا غذاهای عالس کوبیده و کباب برگ و دیزی و قفقازی عالی و با توجه اینکه هتل کافی شاپم داشت و سرویس چایی هم هر موقع که بخوای دلم تنگ میشه برخورد کارکناتشم عالی بودش واقعا عالی و امکانات دمپایی حمام و بقیه چیزا برا سرویس عالیییییی برید خوش بگذره بهتون😍😍 به نظره من خیلی خوب بود خیلی بخوام برم دوباره همینجارو انتخاب میکنم بخواینم اتاقتون نظافت میشه برید بزید جمع کنین برین تازه روبروشم یه بادگیره خیلی بزرگ بودش اصلا وسط بافت تاریخی تا همه جا هم نهایت ۴ تا ۵ دقیقه برا بازدید مثلا خانه زرتشتیان ۳ دقیقه باغ دولت اباد ۷ دقیقه 🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🎉🎉🎉🎉
تجربه خوبی ست برای چشیدن طعم معماری ایرانی و کسب آرامش و تمدد اعصاب در چنین فضایی. کارکنان پذیرش بسیار خوش رو و خوش برخورد هستند و هرکاری از دستشون بربیاد دریغ ندارند. امیدوارم این مجموعه در خوبی و نیکی و آرامش بالنده و رو به رشد باشد.
نقاط قوت:
برخورد پرسنل،نظافت،محیط دل انگیز
نقاط ضعف:
برخورد پرسنل،نظافت،محیط دل انگیز
نقاط قوت:
خوشرویی پرسنل تمیزی اتاق
نقاط ضعف:
خوشرویی پرسنل تمیزی اتاق
نقاط قوت:
خیلی زیبا بود وفضای بیرونی هتل قشنگ بود
نقاط ضعف:
درحد پیشنهاد میتونم بگم که اگه داخل اتاق چای ساز میزاشتین خوب میشد که مسافربتونه اب گرم داشته باشه.
نقاط قوت:
برخورد خوب کارکنان
نقاط ضعف:
برخورد خوب کارکنان
نقاط قوت:
Reception was very good in warm welcoming.
نقاط ضعف:
Reception was very good in warm welcoming.
I will not be going to the hotel because of the boys were ignorant about food and they always gave us unwashed salads. Even after asking them for washing but they did not do this. The girl in the Resturant was very hard worker and tried her best to fix the problem but we did not see this resolved.
نظافت هتل خوب - بر خورد پرسنل خوب - امکانات خیلی ضعیف- صبحانه بسیارررر ضعیف - رستوران و کافی شاپ فرقی با نداشتنش ندارن - نسبت به ارزش هتل، قیمتش خیلی زیاده.
فضا عالی دسترسی عالی امکانات ضعیف نظافت سرویسهای عمومی خیلی ضعیف (
کارکنان هتل بسیار محترم و دوست‌داشتنی بودند اما باید به اطلاع سرمایه‌گذاران گروه هتل‌های لاله رساند که همگی هتل‌های شما نیازمند توجه و هزینه هستند تا حفظ کیفیت و پیشرفت در کیفیت آنها توأمان گردد.
کارکنان پذیرش بسیار عالی و خوش برخورد
نقاط قوت:
موقعیت مکانی هتل خیلی خوب بود رفتار کارکنان هم خیلی خوب بود فضای سنتی هتل هم خیلی عالی بود .
نقاط ضعف:
فقط مشکل ما تلویزیون بود که نمیدونم چرا دو کانال بیشتر نداشت.
نقاط قوت:
-ساختمان زیبا -رفتار بسیار خوب پرسنل هتل -در مقایسه با هتل های معروف دیگر شهر یزد پیشنهاد می دهم.
نقاط ضعف:
-تنوع صبحانه کم بود و هیچ نوع قهوه برای صبح در نظر نگرفته بودند.
پرسنل خوب بودند و مودب فضا ارام و تمییز بود ولی اتاقها امکانات کافی نداشت و صبحانه معمولی بود
هتل به نظرم عالی بود فقط رستوران و ... خیلی مالی نبود. یک چیزی بود که فقط بگه رستوران دارن. مکانش در شهر هم خوبه. به لحاظ معماری و دکور و ... عالی بود. قیمت هتل هم با تخفیف که زده بود می ارزید.
هتل بسیار فضای دلپذیر و مطلوبی داره و خیلی روح تاریخی در اون جریان داره حتما توصیه می‌کنم تجربه‌اش کنید. مسئولان بسیار مهربان و خوش برخورد بودن. حیاط نارنجستان قلب هتله و خیلی فضای دلچسبی داره به همراه چای البته تی بگ :) اتاقهای هتل وایفای داشت ولی حجمش محدود بود و در عرض نیمساعت قطع میشد. صبحانه هتل بسیار محدود بود البته من قبلا تجربه نکردم شاید به خاطر کرونا محدود شده ولی خیلی چیز خاصی سرو نمیشد.
اقامت در هتل لاله یکی از مهمترین عواملی بود که سفر به یزد رو برای من بسیار دلپذیرتر از اونچه تصور میکردم، کردمن مهر ماه ۹۹ مدت سه شب در این هتل اقامت داشتم کیفیت میزبانی، برخورد پرسنل، نظافت و آرامش و زیبایی دلپذیر این هتل از مهمترین ویژگی هاش بودم من بسیار لذت بردم از ویو اتاق، حیاط نارنجستان و فضای کلی هتل ضمن اینک من در تاریخ تولدم در هتل اقامت داشتم و مدیریت و پرسنل هتل در نهایت همراهی و بزرگواری اتاقی با منظره خوب به من دادن و حتی با یک کیک خوشمزه و برنامه سورپرایز سفر به یزد رو برای من صد چندان خاطره انگیز کردن من تنها به این سفر رفتم و تنها توصیه ای ک دارم اینه که کوچه های اطراف هتل تا خیابون اصلی خیلی خلوت هستن و اگ تنها به این هتل میرین ترجیحا با اسنپ رفت و آمد کنین در نهایت به نظرم اقامت در این هتل عالی رو از دست ندین
نقاط قوت:
من و همسرم در مهرماه ۹۹ به مدت ۳ روز در این هتل اقامت داشتیم. هتلی بسیار زیبا و تاریخی در بافت تاریخی یزد با دسترسی مناسب به اثار دیدنی. برخورد کارکنان در هر قسمت بسیار خوب و دوستانه. کیفیت و قیمت غذا در حد هتل سه ستاره بسیار خوب بود. در حین گردش در شهر با تعدادی هتل های هم سطح این هتل برخوردم و از داخل اونها بازدید کردم، هیچ کدوم قابل قیاس با هتل لاله نبودند. قطعا اگر بار دیگر قصد اقامت در یزد رو داشته باشم همین هتل انتخابم خواهد بود. ممنون از کارکنان این هتل بابت اقامت خاطره انگیزی که برامون فراهم کردند.
نقاط ضعف:
به علت بافت و شکل ساختمان کمی صدا در اتاق ها وارد میشه که به نظر من مشکل قابل توجهی نبود. در شب اول اتاق کناری ما کمی بلند با تلفن صحبت می‌کردند که پس از اطلاع دادن به رسپشن هتل، در کمتر از ۳۰ ثانیه مشکل کاملا حل شد.
نقاط قوت:
هتل لاله یزد واقعا عالیه تجربه فوق العاده ای بود رفتار پرسنل خیلی خوب صبحانه ام خیلی عالی بود
نقاط ضعف:
نکته منفی ندیدم اما وسایل داخل اتاق کم و کسری داشت که زنگ زدیم و آوردن
ساختمون قدیمی قشنگی بود. انتظار هتل ۵ ستاره نداشته باشید. روی هم رفته قابل قبول بود.به بعضی جاهای دیدنی نزدیک بود و میشد پیاده رفت، مثل میدون امیر چخماق، موزه آب، آتشکده، بازار.. اینترنت تو اتاق ما وصل نمیشد. تلویزیون آنتن درست نداشت. صبحانه مختصر و مفید بود. چای کیسه ای به جای چای دمی، تو هتل سنتی!! دو بار گفتم لامپ دستشویی سوخته، که محل نذاشتن.
تمیز بود در کل ، ملحفه و روبالشی ها تمیز بود ، پرنسل همکاری میکردند ، صبحانه هم خوب تنوع مواد غذایی برای صبحانه کم بود ولی کیفیت صبحانه هم خوب بودما اتاق سه تخته گرفتیم در کل راضی بودیم جای پارک خودرو جلوی محوطه هتل زیاد بود اینترنت هتل هم عالی بود تلویزیون هتل کلا قطع بود
نقاط قوت:
فضاي زيبا و سنتي ، برخورد عالي كاركنان ، ما سه شب اقامت داشتيم عالي بود ،
نقاط ضعف:
نكته منفي مهمي نداشت بعضي اتاق ها كولر هاش صدا مي داد كه با دخواست خودمون اتاقمون عوض شد ،
نقاط قوت:
برخورد مناسب پرسنل کیفیت غذا صبحانه خوب نظافت مناسب حیاط و حوضچه ها
نقاط ضعف:
قیمت غذا آنتن تلویزیون خراب بود
نقاط قوت:
خیلی عالی بود
نقاط ضعف:
مشاهده نکردم
نقاط قوت:
فضای بسیار عالی که از دیدنش سیر نمیشید.اولین بار بود که دلمون نمیومد از هتل بریم بیرون. آرامش فوق العاده برای استراحت و لذت بردن از فضای سنتی چشم واز و روحنواز برخورد عالی پرسنل هتل صبحانه متنوع و جذاب تمیزی اتاق ها و فضای هتل تجربه زندگی در یک اقامتگاه سنتی که قبلا فقط تو فیلمها دیده اید ولی بسیار به روز و شیک قیت مناسب نسبت به کیفیت حتما هرجا صحبت از یزد بشه این هتل رو پیشنهاد می کنم.
نقاط ضعف:
دوش اتاق ما برای قد بالای ۱۸۰ کوتاه بود و کمی اذیت می کرد ولی در مقابل بقیه نکات مثبت هتل ناراحت کننده نبود.
نقاط قوت:
برخورد عالی پرسنل کیفیت عالی غذا رستوران فضا دل انگیز
نقاط ضعف:
نداشتن پارکینگ اختصاصی
نقاط قوت:
برخورد عالی پرسنل کیفیت عالی غذا رستوران فضا دل انگیز
نقاط ضعف:
نداشتن پارکینگ اختصاصی
نقاط قوت:
پرسنل فوق العاده مودب و خوش برخورد. بسیار تمییز و با انظباط. محیطی آرام و دلپذیر.واقع در بافت تاریخی.
نقاط ضعف:
ندیدیم.
نقاط قوت:
پرسنل فوق العاده مودب و خوش برخورد. بسیار تمییز و با انظباط. محیطی آرام و دلپذیر.واقع در بافت تاریخی.
نقاط ضعف:
ندیدیم.
نقاط قوت:
فضای بسیار زیبایی داشت. البته هتل های سنتی کاملا سلیقه ای هست اما بدلیل اینکه اتاق ما رو به حیاط بود واقعا فرح بخش بود.کارکنان محترمی داشت با روحیات مثبت. ما به دلیل فرصت کمی که داشتیم خیلی محدود در هتل بودیم اما همین مدت کوتاه ارامش بخش بود. صبحانه هم از نظر ما مکفی بود. دنبال صبحانه هتلهای ۵ ستاره نباشید شما را راضی خواهد کرد.
نقاط ضعف:
فشار اب فقط هنگام استحمام کم بود اما برای بقیه سرویسهاok بود.
نقاط قوت:
در کل هتل بسیار خوبیست
نقاط ضعف:
نکته منفی که به چشم بیاد وجود نداشت
نقاط قوت:
در کل هتل بسیار خوبیست
نقاط ضعف:
نکته منفی که به چشم بیاد وجود نداشت
نقاط قوت:
برخورد بسیارخوب و دوستانه و مودبانه کارکنان سرویس به موقع تمیزی اتاقها کیفیت بسیارخوب غذا و تنوع عالی صبحانه دسترسی سریع و عالی به بافت قدیم و تاریخی شهر چای تا ساعت ۱۱شب آزاد سرو میشد در فضای بسیار روح بخش در کل ما تمام وقت آزادمون و دوست داشتیم در فضای آرامبخش و صمیمانه هتل باشیم
نقاط ضعف:
کیفیت نامطلوب در حمام..اب به صورت یکنواخت نبود و دائم سرد و گرم میشد ،ولی دلیل براین نیست که من برای دفعه بعد سفر به شهر یزد این هتل و انتخاب نکنم
نقاط قوت:
با سلام هتل بسیار زیبا و دل نشین رفتار کارکنان با مسافر عالی بود
نقاط ضعف:
نداشتن پارکینگ اختصاصی و مسقف
هتل خوبی بود ، هم تمیز بود هم جای قشنگی داشت نسبت به هزینه ای که کردیم کاملا راضی بودیم
نقاط قوت:
آرامش و سبک معماری جذاب
نقاط ضعف:
قیمت غذا خیلی گران بود برنامه شب یلدا اصلا خوب نبود بهتر بود از تنوع غذاها کاسته میشد به تنوع موسیقی و اجراهای ظنز پرداخته میشد
نقاط قوت:
برخورد پرسنل خیلی خوب بود روی هم رفته رضایت دارم و پیشنهاد میکنم
نقاط ضعف:
هزینه ناهار کمی بالا بود و کیفیت کمی پایین بودسر و صدای مراسم یک شب در نارنجستان بسیار زیاد بود
نقاط قوت:
فضای هتل کاملا سنتی و دلنشین بود مخصوصا کافی شاپ پشت بام و حیاط هتل داخل اتاق ها تمیز و مرتب بود رفتار بسیار خوب پرسنل هتل
نقاط ضعف:
سردوشی حمام اتاق دومی که ما رفتیم خوب نبود (اتاقی که شب اول داشتیم خوب بود) تلویزیون فقط سه تا کانال اصلی رو میگیره صبحونه روز آخر به خاطر تعداد کم مسافر به صورت بوفه نبود و خودشون سرو میکردن که وجهه خوبی نداشت این کار میشد واسه همون تعداد کم هم به صورت جمع و جورتر بوفه باشه
نقاط قوت:
به شدت پیشنهاد میشه.واقعا تمیز بود و محیط خیلی قشنگی داشت از بعضی هتل های ۵ ستاره بهتر بود.من اولش واقعا نگران بود و واقعا برام ریسک بود ولی الان خوشحالم که ریسک کردم.
نقاط ضعف:
کشور ما تولید کننده چای هست و واقعا زشته که از چای کیسه ای و عطر دار و خارجی استفاده کنیم.
نقاط قوت:
از بدو ورود ، فضای بسیار آرام و زیبای هتل حال آدم رو خوب می کنه، نکته خیلی مهم این هتل راحت بودن توی فضای هتله، رفتار بسیار بسیار خوب و گرم پرسنل این هتل رو من توی هتل های دیگه ندیدم! در کل کیفیت و خدمات و فضای این هتل به نسبت قیمت فوق العاده است و من اگر باز هم به یزد سفر کنم قطعا همین هتل رو انتخاب میکنم
نقاط ضعف:
اینقدر خوبه که آدم زمان رفتن دلش میگیره
نقاط قوت:
معماری زیبا و محیطی آرام برخورد خوب پرسنل موقعیت مکانی مناسب صبحانه خیلی خوب
نقاط ضعف:
قیمت گران منوی غذا
نقاط قوت:
موقعیت مکانی بسیار مناسب محیط خود هتل زیبا بود پرسنل باادب و ماهر از نظر نظافت تمیز و دلنشین بود
نقاط ضعف:
کیفیت غذا ها رو یکم بالا ببرن خوبه
نقاط قوت:
آرامش هتل رفتارمحترمانه پرسنل احساس انرژی مثبت قیمت بسیار مناسب و خدمات متنوع محیط آرام‌ و فضایی دلنشین و لذت بخش غذاهای خوشمزه .........
نقاط ضعف:
فقط کاش هتل تور داخلی بر گذار میکردو هتل گشت درون‌شهری داشت
نقاط قوت:
فضای بسیار دلنشین ،پرسنل خیلی خوب ،آرامش خیلی زیادی داره این هتل.خصوصا حیاط نارنجستان
نقاط ضعف:
نکته منفی ندیدم.
نقاط قوت:
برخورد کارکنان عالی فضای هتل عالی نزدیکی و دسترسی به اماکن تاریخی عالی
نقاط ضعف:
نکته منفی ندیدم
هتلی که در آن احساس می‌کنید در خانه خودتان هستید
یک اقامت بسیار عالی و بیاد موندنی برای من بود در این هتل- فضای زیبا...بسیار تمیز...دسترسی خیلی خوب به تمام اماکن دیدنی به طوری که ما اکثر جاها پیاده می رفتیم....توی حیاط نارنجستان هتل هم همیشه چای و نسکافه رایگان بود و منظره بسیار قشنگی داشت
جا دارد ازرسیدگی واخلاق خوب پرسنل تشکرکنم درکل نسبت به هتل سه ستاره هتل خوبی بود
از نظر برخورد کارکنان بسیار منظم و خوش برخورد هستند و مهمان احساس راحتی بدون تکلف های رفتاری خواهد داشت و اینکه بی شک احساس بازگشت مجدد به هتل در سفرهای آتی را خواهید داشت.
کارکنان با احترام زیاد برخورد میکردن، فضای هتل بسیار دلنشین بود. کیفیت و تنوع غذا و صبحانه قابل قبول بود. اتاق تمیز بود که میتوانست امکاناتش بهتر باشد.
پرسنل مودب و خوش برخورد و اماده همکاری. اتاق های تمیز و مرتب. اتاق محل سکونت ما بسیار دلباز و خوب بود و دارای پنج پنجره به حیاط اصلی که ان را بسیار دلباز می کرد. البته اتاق های کوچک و بدون پنجره هم بود که اصلا پیشنهاد نمی کنم. نوشیدنی رایگان در نارنجستان و صبحانه نسبتا خوبی هم داشت، در مجموع اقامت خوبی داشتیم.
هتل بیش از 3 ستاره ارزش داشت قیمت بسیار بسیار مناسبی داشت و فضای اتاقها بسیار مناسب بود
در مجموع با توجه به بافت قدیمی ولی بسیار تمیز هتل و همچنین بافت سنتی بسیار عالی، این حس خوب را برای استفاده کننده القا میکند مهم این است که پس از روزی پر هیاهو و پر مشغله در یزد، این حس خوب و آرامشی خاص برای استفاده کننده ایجاد میکند. تنها ایراد این هتل بسیاز زیبا و آرامش بخش، ضعیف بودن اینترنت در اتاقها میباشد.
هتل خوب و پرسنل هتل بسیار خوش برخورد و مهربان بودند.
برخورد عالی سرویس دهی منظم کیفیت خوب رستوران
در مجموع هتل خوبي بود با فضاي سنتي بسيار زيبا برخورد عالي كاركنان و دسترسي عالي به مكان هاي ديدني فقط تنها مشكل ما روز اول وقتي اتاقمون زيرزميني بود دسترسي به واي فاي سخت و ضعيف بود كه روز بعد با جابجايي اتاق درست شد.
به غیر از یک مورد عدم هماهنگی در ارائه اتاق، سایر موارد خیلی خوب بود. پرسنل بسیار مودب و مهربان، فضای خوب، غذای خوب.
نقاط قوت:
رفتار مناسب کارکنان هتل با مسافرین
نقاط ضعف:
قیمت بالای غذای رستوران
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل لاله یزد

مهمانان هتل لاله یزد در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل لاله یزد از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل لاله یزد بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل لاله یزد رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل لاله یزد را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.