اقامتگاه سنتی دالان بهشت یزد

آدرس هتل: یزد،خیابان امام ،کوچه شهید حسینیان، جنب مسجد شاه یحیی
-
امتیاز کاربران
6
نظرات کاربران

معرفی اقامتگاه سنتی دالان بهشت یزد

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو اقامتگاه سنتی دالان بهشت یزد

ظرفیت 1 نفر

یک تخته - سینگل(همکف)
هتل یار
200,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
25 مرداد
سه شنبه
200,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
200,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
200,000
تومان
28 مرداد
جمعه
200,000
تومان
29 مرداد
شنبه
200,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
200,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
200,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
200,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
200,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
200,000
تومان
4 شهریور
جمعه
200,000
تومان
یک تخته همکف
اسنپ تریپ
220,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
25 مرداد
سه شنبه
220,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
220,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
220,000
تومان
28 مرداد
جمعه
220,000
تومان
29 مرداد
شنبه
220,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
220,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
220,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
2 شهریور
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 شهریور
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
ظرفیت 4 نفر

چهار تخته زیر زمین
اسنپ تریپ
300,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
25 مرداد
سه شنبه
300,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
300,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
300,000
تومان
28 مرداد
جمعه
300,000
تومان
29 مرداد
شنبه
300,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
300,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
300,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
2 شهریور
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 شهریور
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
چهار تخته زیر زمین بدون پنجره
اسنپ تریپ
300,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
25 مرداد
سه شنبه
300,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
300,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
300,000
تومان
28 مرداد
جمعه
300,000
تومان
29 مرداد
شنبه
300,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
300,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
300,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
2 شهریور
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 شهریور
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
چهار تخته همکف
اسنپ تریپ
460,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
25 مرداد
سه شنبه
460,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
460,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
460,000
تومان
28 مرداد
جمعه
460,000
تومان
29 مرداد
شنبه
460,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
460,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
460,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
2 شهریور
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 شهریور
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
چهار تخته - سینگل(همکف)
هتل یار
524,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
25 مرداد
سه شنبه
524,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
524,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
524,000
تومان
28 مرداد
جمعه
524,000
تومان
29 مرداد
شنبه
524,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
524,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
524,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
524,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
524,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
524,000
تومان
4 شهریور
جمعه
524,000
تومان
ظرفیت 2 نفر

دوتخته - توئین(همکف)
هتل یار
350,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
25 مرداد
سه شنبه
350,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
350,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
350,000
تومان
28 مرداد
جمعه
350,000
تومان
29 مرداد
شنبه
350,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
350,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
350,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
350,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
350,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
350,000
تومان
4 شهریور
جمعه
350,000
تومان
دو تخته تویین همکف
اسنپ تریپ
370,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
25 مرداد
سه شنبه
370,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
370,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
370,000
تومان
28 مرداد
جمعه
370,000
تومان
29 مرداد
شنبه
370,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
370,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
370,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
2 شهریور
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 شهریور
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
ظرفیت 3 نفر

سه تخته - سینگل(همکف)
هتل یار
430,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
25 مرداد
سه شنبه
430,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
430,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
430,000
تومان
28 مرداد
جمعه
430,000
تومان
29 مرداد
شنبه
430,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
430,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
430,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
430,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
430,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
430,000
تومان
4 شهریور
جمعه
430,000
تومان
سه تخته - دبل+سینگل(همکف)
هتل یار
430,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
25 مرداد
سه شنبه
430,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
430,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
430,000
تومان
28 مرداد
جمعه
430,000
تومان
29 مرداد
شنبه
430,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
430,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
430,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
430,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
430,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
430,000
تومان
4 شهریور
جمعه
430,000
تومان
سه تخته همکف
اسنپ تریپ
550,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
25 مرداد
سه شنبه
550,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
550,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
550,000
تومان
28 مرداد
جمعه
550,000
تومان
29 مرداد
شنبه
550,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
550,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
550,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
2 شهریور
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 شهریور
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل

نظرات کاربران برای اقامتگاه سنتی دالان بهشت یزد

(6 نظر)
نقاط قوت:
رفتار خوب پرسنل، تمیزی اتاق، صبحانه با کیفیت. بهتره حتما از اتاقهای بالا استفاده شه نه اتاقهای زیرزمین
نقاط ضعف:
رفتار خوب پرسنل، تمیزی اتاق، صبحانه با کیفیت. بهتره حتما از اتاقهای بالا استفاده شه نه اتاقهای زیرزمین
به لحاظ موقعیتی با توجه به قیمت خوبی که داره میتونه به صرفه باشه
نقاط قوت:
حیاط مناسب
نقاط ضعف:
حیاط مناسب
نقاط قوت:
صرفا قیمت پایین که البته با توجه به خدماتی ارایه شده مطمئناً نقطه قوت نیست.
نقاط ضعف:
صرفا قیمت پایین که البته با توجه به خدماتی ارایه شده مطمئناً نقطه قوت نیست.
پس از درخواست دمپایی اعلام شد که امکان ارایه دمپایی وجود ندارد و حوله پس از درخواست و بدون نایلکس تحویل شد. در کل تجربه خوبی نبود.
نقاط قوت:
رفتار خوب کارکنان،راهنمایی های با حوصله اقای عباسی و خوشرویی خانم و اقای نوری و کمک های اقا محمد برای بردن چمدون. قرار گرفتن اقامتگاه در داخل بافت تاریخی و دسترسی سریع به تمامی اماکن تاریخی و بازار دست پخت خوشمزه خانم نوری ممنون از دالان بهشت که یزد رو برای ما به یاد موندنی کرد.
نقاط ضعف:
رفتار خوب کارکنان،راهنمایی های با حوصله اقای عباسی و خوشرویی خانم و اقای نوری و کمک های اقا محمد برای بردن چمدون. قرار گرفتن اقامتگاه در داخل بافت تاریخی و دسترسی سریع به تمامی اماکن تاریخی و بازار دست پخت خوشمزه خانم نوری ممنون از دالان بهشت که یزد رو برای ما به یاد موندنی کرد.
نقاط قوت:
من دو شب اقامتگاه دالان بهشت بود برخلاف نظرات منفی که داده بودن به نظر من همه چی اوکی بود هم نظافت، تمیزی اتاق ها و رفتار پرسنل اونجا عالی بود به ما که خوش گذشت
نقاط ضعف:
من دو شب اقامتگاه دالان بهشت بود برخلاف نظرات منفی که داده بودن به نظر من همه چی اوکی بود هم نظافت، تمیزی اتاق ها و رفتار پرسنل اونجا عالی بود به ما که خوش گذشت
خیلی هتل خوبی هستش رفتار پرسنل گرم و مهمان نواز چون در بافت تاریخی قرار داره پیاده میشه خیلی از جاهای دیدنی و تاریخیش و دید جای پارک ماشین هم داره
نقاط قوت:
رفتار پرسنل خیلی خوب بود
نقاط ضعف:
رفتار پرسنل خیلی خوب بود
بسیار راضی بودم برای دو شب اقامت
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره اقامتگاه سنتی دالان بهشت یزد

مهمانان اقامتگاه سنتی دالان بهشت یزد در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان اقامتگاه سنتی دالان بهشت یزد از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت اقامتگاه سنتی دالان بهشت یزد بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات اقامتگاه سنتی دالان بهشت یزد رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات اقامتگاه سنتی دالان بهشت یزد را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.