هتل باغ شهران یزد

یزد، میدان دوازده قرآن، کیلومتر 1 بلوار نصر به سمت کمپ های کویری، فرعی دوم سمت راست
-
امتیاز کاربران
1
نظرات کاربران

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل باغ شهران یزد

ظرفیت 2 نفر

اتاق دو تخته توئین (بدون حمام و سرویس بهداشتی)
ایران هتل آنلاین
498,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 مرداد
شنبه
498,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
498,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
498,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
498,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
498,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
498,000
تومان
4 شهریور
جمعه
498,000
تومان
5 شهریور
شنبه
498,000
تومان
6 شهریور
یکشنبه
498,000
تومان
7 شهریور
دوشنبه
498,000
تومان
8 شهریور
سه شنبه
498,000
تومان
اتاق دو تخته توئین(فاقد حمام و سرویس بهداشتی)
اقامت 24
498,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 مرداد
شنبه
498,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
498,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
498,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
498,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
498,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
498,000
تومان
4 شهریور
جمعه
498,000
تومان
5 شهریور
شنبه
498,000
تومان
6 شهریور
یکشنبه
498,000
تومان
7 شهریور
دوشنبه
498,000
تومان
8 شهریور
سه شنبه
498,000
تومان
اتاق دو تخته دبل(فاقد حمام و سرویس بهداشتی)
اقامت 24
498,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 مرداد
شنبه
498,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
498,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
498,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
498,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
498,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
498,000
تومان
4 شهریور
جمعه
498,000
تومان
5 شهریور
شنبه
498,000
تومان
6 شهریور
یکشنبه
498,000
تومان
7 شهریور
دوشنبه
498,000
تومان
8 شهریور
سه شنبه
498,000
تومان
اتاق دو تخته دبل (بدون حمام و سرویس بهداشتی)
ایران هتل آنلاین
498,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 مرداد
شنبه
498,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
498,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
498,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
498,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
498,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
498,000
تومان
4 شهریور
جمعه
498,000
تومان
5 شهریور
شنبه
498,000
تومان
6 شهریور
یکشنبه
498,000
تومان
7 شهریور
دوشنبه
498,000
تومان
8 شهریور
سه شنبه
498,000
تومان
ظرفیت 6 نفر

اتاق شش تخته (بدون حمام و سرویس بهداشتی)
ایران هتل آنلاین
776,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 مرداد
شنبه
776,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
776,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
776,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
776,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
776,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
776,000
تومان
4 شهریور
جمعه
776,000
تومان
5 شهریور
شنبه
776,000
تومان
6 شهریور
یکشنبه
776,000
تومان
7 شهریور
دوشنبه
776,000
تومان
8 شهریور
سه شنبه
776,000
تومان
اتاق شش تخته(فاقد حمام و سرویس بهداشتی)
اقامت 24
842,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 مرداد
شنبه
842,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
842,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
842,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
842,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
842,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
842,000
تومان
4 شهریور
جمعه
842,000
تومان
5 شهریور
شنبه
842,000
تومان
6 شهریور
یکشنبه
842,000
تومان
7 شهریور
دوشنبه
842,000
تومان
8 شهریور
سه شنبه
842,000
تومان
ظرفیت 4 نفر

سوئیت برای چهار نفر
ایران هتل آنلاین
930,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 مرداد
شنبه
930,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
930,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
930,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
930,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
930,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
930,000
تومان
4 شهریور
جمعه
930,000
تومان
5 شهریور
شنبه
930,000
تومان
6 شهریور
یکشنبه
930,000
تومان
7 شهریور
دوشنبه
930,000
تومان
8 شهریور
سه شنبه
930,000
تومان
سوئیت چهار نفره
اقامت 24
950,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 مرداد
شنبه
950,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
950,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
950,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
950,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
950,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
950,000
تومان
4 شهریور
جمعه
950,000
تومان
5 شهریور
شنبه
950,000
تومان
6 شهریور
یکشنبه
950,000
تومان
7 شهریور
دوشنبه
950,000
تومان
8 شهریور
سه شنبه
950,000
تومان
ظرفیت 5 نفر

سوئیت یک خوابه VIP برای پنج نفر
ایران هتل آنلاین
1,840,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 مرداد
شنبه
1,840,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
1,840,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
1,840,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
1,840,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
1,840,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
1,840,000
تومان
4 شهریور
جمعه
1,840,000
تومان
5 شهریور
شنبه
1,840,000
تومان
6 شهریور
یکشنبه
1,840,000
تومان
7 شهریور
دوشنبه
1,840,000
تومان
8 شهریور
سه شنبه
1,840,000
تومان
آپارتمان یکخوابه پنج نفره VIP
اقامت 24
1,850,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 مرداد
شنبه
1,850,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
1,850,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
1,850,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
1,850,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
1,850,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
1,850,000
تومان
4 شهریور
جمعه
1,850,000
تومان
5 شهریور
شنبه
1,850,000
تومان
6 شهریور
یکشنبه
1,850,000
تومان
7 شهریور
دوشنبه
1,850,000
تومان
8 شهریور
سه شنبه
1,850,000
تومان
ظرفیت 11 نفر

آپارتمان سه خوابه یازده نفره VIP
اقامت 24
2,750,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 مرداد
شنبه
2,750,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
2,750,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
2,750,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
2,750,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
2,750,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
2,750,000
تومان
4 شهریور
جمعه
2,750,000
تومان
5 شهریور
شنبه
2,750,000
تومان
6 شهریور
یکشنبه
2,750,000
تومان
7 شهریور
دوشنبه
2,750,000
تومان
8 شهریور
سه شنبه
2,750,000
تومان
سوئیت سه خوابه VIP برای یازده نفر
ایران هتل آنلاین
2,750,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 مرداد
شنبه
2,750,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
2,750,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
2,750,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
2,750,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
2,750,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
2,750,000
تومان
4 شهریور
جمعه
2,750,000
تومان
5 شهریور
شنبه
2,750,000
تومان
6 شهریور
یکشنبه
2,750,000
تومان
7 شهریور
دوشنبه
2,750,000
تومان
8 شهریور
سه شنبه
2,750,000
تومان
ظرفیت 1 نفر

امکانات اتاق های هتل باغ شهران یزد

اعلام حریق
فتوکپی
سرویس بهداشتی ایرانی
سرویس فرنگی
آژانس مسافرتی
تبديل ارز
خشکشویی (لاندری)
دستگاه خودپرداز
صندوق امانات
آسانسور
نمازخانه
تاکسی سرویس
استخر
سونا
سیستم تهویه مطبوع
ماساژ
اتاق چمدان
خدمات تور
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
دستگاه واکس کفش
پله اضطراری
اتاق بازی
لابی
اتاق سیگار
مرکز خرید
آرایشگاه
فروشگاه
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
کافی نت
مینی بار رایگان
وسایل بدنسازی
پاركينگ
كافی شاپ
اينترنت در لابی
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
شبکه پخش فیلم
خدمات خانه داری
تلویزیون در لابی
اتاق تلفن (اپراتور)
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
رستوران بام
آشپزخانه
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
كتابخانه
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی
جكوزی
خدمات باربري
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
زمين تنيس
گشت نیم روزی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک

نظرات کاربران برای هتل باغ شهران یزد

(1 نظر)
مکانی که به عنوان هتل ذکر شده است به هیچ وجه با توجه به قیمت آن استاندارد هتل را ندارد. از جمله معایب آن می توان به جاده خاکی برای دسترسی، عدم وجود مغازه و امکانات رفاهی در اطراف آن، عدم دسترسی به آب قابل شرب و آماده سازی صبحانه توسط مسافر اشاره کرد. آب لوله کشی قابل شرب نبود و با وجود این برای آب معدنی موجود دریخچال هزینه اضافی بیشتر از قیمت روی بسته ها دریافت کردند.برای صبحانه به تعداد نفرات تخم مرغ داخل یخچال بود که برای پخت آن وسیله ای نبود و پس از درخواست تابه تفلنی با وضعیت تخریب شده و غیر بهداشتی تحویل ما داده شد. به عبارتی باغی است در خارج شهر که محوطه داخل ان نیز امکانات زیادی به جهت فضای سبز به شما نمی دهد لذا به نظر همه ما اطلاق نام هتل به این مکان بدون معنی است و شاید بهتر باشد با عنوان سوئیت در حومه شهر اجاره داده شود.
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل باغ شهران یزد

مهمانان هتل باغ شهران یزد در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل باغ شهران یزد از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل باغ شهران یزد بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل باغ شهران یزد رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل باغ شهران یزد را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.