هتل اطلس یزد

يزد، بلوار شهید صدوقی
2.7
امتیاز کاربران
23
نظرات کاربران

معرفی هتل اطلس یزد

هتل ۲ ستاره اطلس سال ۱۳۸۲ در ۳ طبقه در بلوار شهید صدوقی یزد بنا گردیده است. این هتل در ورودی شهر به سمت شیراز قرار گرفته و به مرکز شهر نزدیک می باشد و فاصله آن تا فرودگاه ۵ دقیقه با ماشین می‌باشد.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل اطلس یزد

ظرفیت 2 نفر

اتاق 2 تخته دبل
هتل یار
892,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
19 خرداد
جمعه
892,000 تومان
20 خرداد
شنبه
892,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
892,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
892,000 تومان
23 خرداد
سه‌شنبه
892,000 تومان
24 خرداد
چهارشنبه
892,000 تومان
25 خرداد
پنج‌شنبه
892,000 تومان
26 خرداد
جمعه
892,000 تومان
27 خرداد
شنبه
892,000 تومان
28 خرداد
یکشنبه
892,000 تومان
29 خرداد
دوشنبه
892,000 تومان
اتاق 2 تخته توئین
هتل یار
895,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
19 خرداد
جمعه
895,000 تومان
20 خرداد
شنبه
895,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
895,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
895,000 تومان
23 خرداد
سه‌شنبه
895,000 تومان
24 خرداد
چهارشنبه
895,000 تومان
25 خرداد
پنج‌شنبه
895,000 تومان
26 خرداد
جمعه
895,000 تومان
27 خرداد
شنبه
895,000 تومان
28 خرداد
یکشنبه
895,000 تومان
29 خرداد
دوشنبه
895,000 تومان
دو تخته تویین
اسنپ تریپ
930,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
19 خرداد
جمعه
930,000 تومان
20 خرداد
شنبه
930,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
930,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
930,000 تومان
23 خرداد
سه‌شنبه
930,000 تومان
24 خرداد
چهارشنبه
930,000 تومان
25 خرداد
پنج‌شنبه
930,000 تومان
26 خرداد
جمعه
930,000 تومان
27 خرداد
شنبه
930,000 تومان
28 خرداد
یکشنبه
930,000 تومان
29 خرداد
دوشنبه
930,000 تومان
اتاق دو تخته
اقامت 24
950,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
19 خرداد
جمعه
950,000 تومان
20 خرداد
شنبه
950,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
950,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
950,000 تومان
23 خرداد
سه‌شنبه
950,000 تومان
24 خرداد
چهارشنبه
950,000 تومان
25 خرداد
پنج‌شنبه
950,000 تومان
26 خرداد
جمعه
950,000 تومان
27 خرداد
شنبه
950,000 تومان
28 خرداد
یکشنبه
950,000 تومان
29 خرداد
دوشنبه
950,000 تومان
دو تخته توئین
ای‌گردش
1,140,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
19 خرداد
جمعه
1,140,000 تومان
20 خرداد
شنبه
1,140,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
1,140,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
1,140,000 تومان
23 خرداد
سه‌شنبه
1,140,000 تومان
24 خرداد
چهارشنبه
1,140,000 تومان
25 خرداد
پنج‌شنبه
1,140,000 تومان
26 خرداد
جمعه
1,140,000 تومان
27 خرداد
شنبه
1,140,000 تومان
28 خرداد
یکشنبه
1,140,000 تومان
29 خرداد
دوشنبه
1,140,000 تومان
دوتخته دبل
ای‌گردش
1,140,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
19 خرداد
جمعه
1,140,000 تومان
20 خرداد
شنبه
1,140,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
1,140,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
1,140,000 تومان
23 خرداد
سه‌شنبه
1,140,000 تومان
24 خرداد
چهارشنبه
1,140,000 تومان
25 خرداد
پنج‌شنبه
1,140,000 تومان
26 خرداد
جمعه
1,140,000 تومان
27 خرداد
شنبه
1,140,000 تومان
28 خرداد
یکشنبه
1,140,000 تومان
29 خرداد
دوشنبه
1,140,000 تومان
دو تخته دابل
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
19 خرداد
جمعه
تکمیل ظرفیت
20 خرداد
شنبه
تکمیل ظرفیت
21 خرداد
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
22 خرداد
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
23 خرداد
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
24 خرداد
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
25 خرداد
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
26 خرداد
جمعه
تکمیل ظرفیت
27 خرداد
شنبه
تکمیل ظرفیت
28 خرداد
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
29 خرداد
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
ظرفیت 3 نفر

اتاق 3 تخته
هتل یار
1,233,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
19 خرداد
جمعه
1,233,000 تومان
20 خرداد
شنبه
1,233,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
1,233,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
1,233,000 تومان
23 خرداد
سه‌شنبه
1,233,000 تومان
24 خرداد
چهارشنبه
1,233,000 تومان
25 خرداد
پنج‌شنبه
1,233,000 تومان
26 خرداد
جمعه
1,233,000 تومان
27 خرداد
شنبه
1,233,000 تومان
28 خرداد
یکشنبه
1,233,000 تومان
29 خرداد
دوشنبه
1,233,000 تومان
اتاق سه تخته
اقامت 24
1,280,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
19 خرداد
جمعه
1,280,000 تومان
20 خرداد
شنبه
1,280,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
1,280,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
1,280,000 تومان
23 خرداد
سه‌شنبه
1,280,000 تومان
24 خرداد
چهارشنبه
1,280,000 تومان
25 خرداد
پنج‌شنبه
1,280,000 تومان
26 خرداد
جمعه
1,280,000 تومان
27 خرداد
شنبه
1,280,000 تومان
28 خرداد
یکشنبه
1,280,000 تومان
29 خرداد
دوشنبه
1,280,000 تومان
سه تخته
اسنپ تریپ
1,301,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
19 خرداد
جمعه
1,301,000 تومان
20 خرداد
شنبه
1,301,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
1,301,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
1,301,000 تومان
23 خرداد
سه‌شنبه
1,301,000 تومان
24 خرداد
چهارشنبه
1,301,000 تومان
25 خرداد
پنج‌شنبه
1,301,000 تومان
26 خرداد
جمعه
1,301,000 تومان
27 خرداد
شنبه
1,301,000 تومان
28 خرداد
یکشنبه
1,301,000 تومان
29 خرداد
دوشنبه
1,301,000 تومان
سه تخته
ای‌گردش
1,556,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
19 خرداد
جمعه
1,556,000 تومان
20 خرداد
شنبه
1,556,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
1,556,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
1,556,000 تومان
23 خرداد
سه‌شنبه
1,556,000 تومان
24 خرداد
چهارشنبه
1,556,000 تومان
25 خرداد
پنج‌شنبه
1,556,000 تومان
26 خرداد
جمعه
1,556,000 تومان
27 خرداد
شنبه
1,556,000 تومان
28 خرداد
یکشنبه
1,556,000 تومان
29 خرداد
دوشنبه
1,556,000 تومان
ظرفیت 5 نفر

سوئیت 5 تخته
هتل یار
1,400,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
19 خرداد
جمعه
1,400,000 تومان
20 خرداد
شنبه
1,400,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
1,400,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
1,400,000 تومان
23 خرداد
سه‌شنبه
1,400,000 تومان
24 خرداد
چهارشنبه
1,400,000 تومان
25 خرداد
پنج‌شنبه
1,400,000 تومان
26 خرداد
جمعه
1,400,000 تومان
27 خرداد
شنبه
1,400,000 تومان
28 خرداد
یکشنبه
1,400,000 تومان
29 خرداد
دوشنبه
1,400,000 تومان
سوئیت پنج نفره
اقامت 24
1,450,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
19 خرداد
جمعه
1,450,000 تومان
20 خرداد
شنبه
1,450,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
1,450,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
1,450,000 تومان
23 خرداد
سه‌شنبه
1,450,000 تومان
24 خرداد
چهارشنبه
1,450,000 تومان
25 خرداد
پنج‌شنبه
1,450,000 تومان
26 خرداد
جمعه
1,450,000 تومان
27 خرداد
شنبه
1,450,000 تومان
28 خرداد
یکشنبه
1,450,000 تومان
29 خرداد
دوشنبه
1,450,000 تومان
سوئیت پنج تخته
ای‌گردش
2,260,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
19 خرداد
جمعه
2,260,000 تومان
20 خرداد
شنبه
2,260,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
2,260,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
2,260,000 تومان
23 خرداد
سه‌شنبه
2,260,000 تومان
24 خرداد
چهارشنبه
2,260,000 تومان
25 خرداد
پنج‌شنبه
2,260,000 تومان
26 خرداد
جمعه
2,260,000 تومان
27 خرداد
شنبه
2,260,000 تومان
28 خرداد
یکشنبه
2,260,000 تومان
29 خرداد
دوشنبه
2,260,000 تومان
سوئیت پنج تخته
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
19 خرداد
جمعه
تکمیل ظرفیت
20 خرداد
شنبه
تکمیل ظرفیت
21 خرداد
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
22 خرداد
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
23 خرداد
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
24 خرداد
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
25 خرداد
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
26 خرداد
جمعه
تکمیل ظرفیت
27 خرداد
شنبه
تکمیل ظرفیت
28 خرداد
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
29 خرداد
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
ظرفیت 8 نفر

سوئیت 8 تخته
هتل یار
1,900,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
19 خرداد
جمعه
1,900,000 تومان
20 خرداد
شنبه
1,900,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
1,900,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
1,900,000 تومان
23 خرداد
سه‌شنبه
1,900,000 تومان
24 خرداد
چهارشنبه
1,900,000 تومان
25 خرداد
پنج‌شنبه
1,900,000 تومان
26 خرداد
جمعه
1,900,000 تومان
27 خرداد
شنبه
1,900,000 تومان
28 خرداد
یکشنبه
1,900,000 تومان
29 خرداد
دوشنبه
1,900,000 تومان
سوئیت رویال یک خوابه هشت نفره
اقامت 24
1,950,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
19 خرداد
جمعه
1,950,000 تومان
20 خرداد
شنبه
1,950,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
1,950,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
1,950,000 تومان
23 خرداد
سه‌شنبه
1,950,000 تومان
24 خرداد
چهارشنبه
1,950,000 تومان
25 خرداد
پنج‌شنبه
1,950,000 تومان
26 خرداد
جمعه
1,950,000 تومان
27 خرداد
شنبه
1,950,000 تومان
28 خرداد
یکشنبه
1,950,000 تومان
29 خرداد
دوشنبه
1,950,000 تومان
سوئیت یک خوابه هشت تخته رویال
اسنپ تریپ
2,035,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
19 خرداد
جمعه
2,035,000 تومان
20 خرداد
شنبه
2,035,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
2,035,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
2,035,000 تومان
23 خرداد
سه‌شنبه
2,035,000 تومان
24 خرداد
چهارشنبه
2,035,000 تومان
25 خرداد
پنج‌شنبه
2,035,000 تومان
26 خرداد
جمعه
2,035,000 تومان
27 خرداد
شنبه
2,035,000 تومان
28 خرداد
یکشنبه
2,035,000 تومان
29 خرداد
دوشنبه
2,035,000 تومان
سوئیت رویال
ای‌گردش
3,060,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
19 خرداد
جمعه
3,060,000 تومان
20 خرداد
شنبه
3,060,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
3,060,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
3,060,000 تومان
23 خرداد
سه‌شنبه
3,060,000 تومان
24 خرداد
چهارشنبه
3,060,000 تومان
25 خرداد
پنج‌شنبه
3,060,000 تومان
26 خرداد
جمعه
3,060,000 تومان
27 خرداد
شنبه
3,060,000 تومان
28 خرداد
یکشنبه
3,060,000 تومان
29 خرداد
دوشنبه
3,060,000 تومان

امکانات اتاق های هتل اطلس یزد

تلویزیون
یخچال
اعلام حریق
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
فتوکپی
تلویزیون LED در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی
سرویس فرنگی
کپسول آتش نشانی
روم سرويس
خدمات خانه داری
آژانس مسافرتی
تبديل ارز
خشکشویی (لاندری)
دستگاه خودپرداز
صندوق امانات
مبلمان
آسانسور
نمازخانه
پارکینگ
تاکسی سرویس
استخر
سونا
اینترنت در لابی
فست‌فود
جعبه کمک های اولیه
ماساژ
اتاق چمدان
کافی‌شاپ
اژانس مسافرتی
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
خدمات تهیه بلیط
پرینت
خدمات تور
گشت غیررایگان
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
تلفن
پارکینگ روباز
دستگاه واکس کفش
اینترنت رایگان و محدود در لابی
پله اضطراری
رستوران ایرانی
فکس
اتاق بازی
اشپزخانه
اطفای حریق
لابی
اتاق سیگار
مرکز خرید
اینترنت
کافی شاپ
تلفن در اتاق
سوئیت
آرایشگاه
فروشگاه
اینترنت در قسمت لابی
حمام
خدمات برای معلولین
کافی نت
مینی بار رایگان
صبحانه رایگان
وسایل بدنسازی
خدمات خشکشویی
پاركينگ
كافی شاپ
اينترنت در لابی
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
شبکه پخش فیلم
تلویزیون در لابی
اتاق تلفن (اپراتور)
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
لباسشویی
تلويزيون LCD در لابی
رستوران بام
آشپزخانه
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
روم سرويس 24 ساعته
كتابخانه
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی
جكوزی
خدمات باربري
کپسول آتشنشانی در راهرو
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
زمين تنيس
گشت نیم روزی
پارکینگ روباز با ظرفیت محدود
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
رستوران فست فود
اینترنت با سرعت بالا
پارکینگ در هتل
صندوق امانات در لابی
کپسول آتش‌نشانی در لابی
صبحانه

آدرس هتل اطلس یزد روی نقشه

مشاهده اقامتگاه بر روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل اطلس یزد

(23 نظر)
نقاط قوت:
در حد مسافر خانه ام نیست همین
نقاط ضعف:
امکانات اولیه یه هتل نداشت ( دستمال کاغذی دستمال توالت شامبو تک نفره صابون اب معدنی چای ساز حوله حمام )کولر خراب تا صبح صدا داد تعدادی سوسک و مارمولک شکار کردیم جواب دهی رئیس هتل طلبکارانه بود صبحانه بسیار ضعیف در صورتی که کفته بودن تا ۱۰ هست ولی ۹ تموم شد اتاق های بزرگ تو زیر زمین بود بدون تهویه
نقاط قوت:
پرسنل خوب و صبحانه عالی
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
پرسنل عالی
نقاط ضعف:
نبود دستمال کاغذی در سرویس واتاق
عالی بود
نقاط قوت:
آرامش و سکوت پاسخگویی به موقع پرسنل نظافت محل هتل نزدیک به نقاط مهم شهری
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
هماهنگی برای شارژ به موقع صبحانه کافی نبود.
عالی
نقاط قوت:
برخورد خوب کارکنان
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
برخورد پرسنل بسیار خوب بود..اتاق نسبتا تمییز بود..به نسبت قیمت بد نبود..
صبحانه تنوع نداشت،تهویه اتاق افتضاح،زمان رزرو گفتند پنجره اتاق رو به لابی هست ولی در واقع رو به موتورخانه بود،در اتاق احساس خفگی میکردیم ولی سرویس بهداشتی خوبی داشت،برخورد کارکنان معمولی بود،در مجموع ناراضی هستیم و نسبت به قیمت ارزش نداشت
وسایل اتاق ها نیاز به نوسازی دارد
محیط آرامی داشت.برخورد کارکنان خوب بود.صبحانه خوب و حتی در مواردی کافی نبود.حمام بسیار قدیمی بود
کارکنان بسیار مودب ولی با تعداد بسیار کم. خیلی کوچک و با کمترین امکانات است. نسبت به دو ستاره بودن هتل خوب بود. صبحانه خیلی بد. سر و صدای زیاد در شب.
کارکنان هتل مودب بودند. تایید نظرات صورت گرفته در سایت.
محل صرف صبحانه کوچک بود
برای یک هتل دو ستاره خوب بود
رفتار پذیرش بسیار خوب و دوستانه بود. هتل و اتاق از نظر تمیزی و ترتیب قابل قبول بودند. اما صبحانه از لحاظ تنوع و کیفیت ضعیف بود و هنگام سرو پرسنل حضور نداشتند. همچنین هنگام استراحت مهمان در شب سر و صدا از طبقه ی پایین اذیت می کرد.
به نسبت ۲ستاره بودن هتل خوبیه و ارزش پولی رو که میدید داره،برخورد پرسنل امکانات هتل و محل هتل کاملا قابل قبول. اگه رفتید یزد و دنبال یک جای خوب با قیمت مناسب داشتید حتما امتحانش کنید
رسیدگی در حدی که نیازهای اولیه پاسخ داده بشه خوب بود. رفتار پرسنل خوب و دوستانه بود.جزییاتی مثل تعویض مایع دستشویی بیشتر مورد توجه قرار گیرد.
رفتار پرسنل بسيار عالي/نسبتا تميز و مناسب/در كل اقامت خوبي بود
پرسنل بسیار خوش رفتار و خوش برخورد بودند صبحانه بسیار بد...و در زمان سرو صبحانه پرسنلی در سلف نبودند... مبل های در لابی طبقات زیبایی هتل میگرفتند...
نقاط قوت:
برخورد بسیار خوب پرسنل به نسبت قیمت امکانات عالی
نقاط ضعف:
قدیمی بودن ساختمان
رفتار کارکنان پذیرش خیلی خوب بود اما در موقع صبحانهضعیف عمل میشد اصلا کسی نبود به مسافر رسیدگی کنه ،تمیزی هم بد نبود
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل اطلس یزد

مهمانان هتل اطلس یزد در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل اطلس یزد از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید. برای مشاهده نظرات کلیک کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل اطلس یزد بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد. برای مقایسه قیمت و رزرو هتل کلیک کنید.

همه عکس‌ها و امکانات هتل اطلس یزد رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل اطلس یزد را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است. برای مشاهده کلیک کنید.