هتل اطلس یزد

يزد، بلوار شهید صدوقی
2.7
امتیاز کاربران
28
نظرات کاربران

معرفی هتل اطلس یزد

هتل ۲ ستاره اطلس سال ۱۳۸۲ در ۳ طبقه در بلوار شهید صدوقی یزد بنا گردیده است. این هتل در ورودی شهر به سمت شیراز قرار گرفته و به مرکز شهر نزدیک می باشد و فاصله آن تا فرودگاه ۵ دقیقه با ماشین می‌باشد.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل اطلس یزد

ظرفیت 2 نفر

اتاق 2 تخته دبل
هتل یار
246,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
6 بهمن
چهارشنبه
246,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
246,000
تومان
8 بهمن
جمعه
246,000
تومان
9 بهمن
شنبه
246,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
246,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
246,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
246,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
246,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
246,000
تومان
15 بهمن
جمعه
246,000
تومان
16 بهمن
شنبه
246,000
تومان
اتاق دو تخته
اقامت 24
246,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
6 بهمن
چهارشنبه
246,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
246,000
تومان
8 بهمن
جمعه
246,000
تومان
9 بهمن
شنبه
246,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
246,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
246,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
246,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
246,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
246,000
تومان
15 بهمن
جمعه
246,000
تومان
16 بهمن
شنبه
246,000
تومان
اتاق 2 تخته توئین
هتل یار
246,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
6 بهمن
چهارشنبه
246,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
246,000
تومان
8 بهمن
جمعه
246,000
تومان
9 بهمن
شنبه
246,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
246,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
246,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
246,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
246,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
246,000
تومان
15 بهمن
جمعه
246,000
تومان
16 بهمن
شنبه
246,000
تومان
دو تخته دابل
اسنپ تریپ
246,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
6 بهمن
چهارشنبه
246,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
246,000
تومان
8 بهمن
جمعه
246,000
تومان
9 بهمن
شنبه
246,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
246,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
246,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
246,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
246,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
246,000
تومان
15 بهمن
جمعه
246,000
تومان
16 بهمن
شنبه
246,000
تومان
دو تخته تویین
اسنپ تریپ
246,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
6 بهمن
چهارشنبه
246,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
246,000
تومان
8 بهمن
جمعه
246,000
تومان
9 بهمن
شنبه
246,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
246,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
246,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
246,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
246,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
246,000
تومان
15 بهمن
جمعه
246,000
تومان
16 بهمن
شنبه
246,000
تومان
دو تخته
علاءالدین
250,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
6 بهمن
چهارشنبه
250,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
250,000
تومان
8 بهمن
جمعه
250,000
تومان
9 بهمن
شنبه
250,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
250,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
250,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
250,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
250,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
250,000
تومان
15 بهمن
جمعه
250,000
تومان
16 بهمن
شنبه
250,000
تومان
ظرفیت 3 نفر

اتاق سه تخته
اقامت 24
337,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
6 بهمن
چهارشنبه
337,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
337,000
تومان
8 بهمن
جمعه
337,000
تومان
9 بهمن
شنبه
337,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
337,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
337,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
337,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
337,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
337,000
تومان
15 بهمن
جمعه
337,000
تومان
16 بهمن
شنبه
337,000
تومان
اتاق 3 تخته
هتل یار
337,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
6 بهمن
چهارشنبه
337,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
337,000
تومان
8 بهمن
جمعه
337,000
تومان
9 بهمن
شنبه
337,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
337,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
337,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
337,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
337,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
337,000
تومان
15 بهمن
جمعه
337,000
تومان
16 بهمن
شنبه
337,000
تومان
سه تخته
اسنپ تریپ
337,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
6 بهمن
چهارشنبه
337,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
337,000
تومان
8 بهمن
جمعه
337,000
تومان
9 بهمن
شنبه
337,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
337,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
337,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
337,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
337,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
337,000
تومان
15 بهمن
جمعه
337,000
تومان
16 بهمن
شنبه
337,000
تومان
سه تخته
علاءالدین
340,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
6 بهمن
چهارشنبه
340,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
340,000
تومان
8 بهمن
جمعه
340,000
تومان
9 بهمن
شنبه
340,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
340,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
340,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
340,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
340,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
340,000
تومان
15 بهمن
جمعه
340,000
تومان
16 بهمن
شنبه
340,000
تومان
ظرفیت 5 نفر

سوئیت پنج تخته
علاءالدین
524,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
6 بهمن
چهارشنبه
524,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
524,000
تومان
8 بهمن
جمعه
524,000
تومان
9 بهمن
شنبه
524,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
524,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
524,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
524,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
524,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
524,000
تومان
15 بهمن
جمعه
524,000
تومان
16 بهمن
شنبه
524,000
تومان
سوئیت 5 تخته
هتل یار
525,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
6 بهمن
چهارشنبه
525,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
525,000
تومان
8 بهمن
جمعه
525,000
تومان
9 بهمن
شنبه
525,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
525,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
525,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
525,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
525,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
525,000
تومان
15 بهمن
جمعه
525,000
تومان
16 بهمن
شنبه
525,000
تومان
سوییت پنج نفره
اقامت 24
525,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
6 بهمن
چهارشنبه
525,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
525,000
تومان
8 بهمن
جمعه
525,000
تومان
9 بهمن
شنبه
525,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
525,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
525,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
525,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
525,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
525,000
تومان
15 بهمن
جمعه
525,000
تومان
16 بهمن
شنبه
525,000
تومان
سوئیت پنج تخته
اسنپ تریپ
525,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
6 بهمن
چهارشنبه
525,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
525,000
تومان
8 بهمن
جمعه
525,000
تومان
9 بهمن
شنبه
525,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
525,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
525,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
525,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
525,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
525,000
تومان
15 بهمن
جمعه
525,000
تومان
16 بهمن
شنبه
525,000
تومان
ظرفیت 8 نفر

سوئیت 8 تخته
هتل یار
784,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
6 بهمن
چهارشنبه
784,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
784,000
تومان
8 بهمن
جمعه
784,000
تومان
9 بهمن
شنبه
784,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
784,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
784,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
784,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
784,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
784,000
تومان
15 بهمن
جمعه
784,000
تومان
16 بهمن
شنبه
784,000
تومان
سوئیت یک خوابه هشت تخته رویال
اسنپ تریپ
784,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
6 بهمن
چهارشنبه
784,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
784,000
تومان
8 بهمن
جمعه
784,000
تومان
9 بهمن
شنبه
784,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
784,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
784,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
797,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
797,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
797,000
تومان
15 بهمن
جمعه
797,000
تومان
16 بهمن
شنبه
797,000
تومان
سوییت رویال یکخوابه هشت نفره
اقامت 24
784,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
6 بهمن
چهارشنبه
784,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
784,000
تومان
8 بهمن
جمعه
784,000
تومان
9 بهمن
شنبه
784,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
784,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
784,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
784,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
784,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
784,000
تومان
15 بهمن
جمعه
784,000
تومان
16 بهمن
شنبه
784,000
تومان
سوئیت دو خوابه هشت نفره
علاءالدین
797,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
6 بهمن
چهارشنبه
797,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
797,000
تومان
8 بهمن
جمعه
797,000
تومان
9 بهمن
شنبه
797,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
797,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
797,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
797,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
797,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
797,000
تومان
15 بهمن
جمعه
797,000
تومان
16 بهمن
شنبه
797,000
تومان
ظرفیت 1 نفر

امکانات اتاق های هتل اطلس یزد

اعلام حریق
تلفن در لابی
زمین ورزشی
پارک کودک
گیم نت
اتاق تلفن (اپراتور)
تلویزیون در لابی
خدمات خانه داری
شبکه پخش فیلم
پذیرش 24 ساعته
ترانسفر برگشت با هزینه
ترانسفر رفت با هزینه
زنگ هشدار
پرینتر
فكس
تلويزيون LCD در لابی
روم سرويس
اينترنت در لابی
كافی شاپ
پاركينگ
خدمات خشکشویی
وسایل بدنسازی
صبحانه رایگان
مینی بار رایگان
کافی نت
خدمات برای معلولین
کپسول آتش نشانی
حمام
لباسشویی
رستوران بام
فروشگاه
سالن بيليارد
کپسول آتش‌نشانی در لابی
صندوق امانات در لابی
پارکینگ در هتل
اینترنت با سرعت بالا
رستوران فست فود
خدمات نگهداری کودک
پرداخت ویزا و مسترکارت
سرویس حرم
بازی ویدئویی
پارکینگ روباز با ظرفیت محدود
گشت نیم روزی
زمين تنيس
خدمات پزشكي
آشپزخانه
کپسول آتشنشانی در راهرو
خدمات باربري
جكوزی
چايخانه سنتی
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
آتلیه
كتابخانه
روم سرويس 24 ساعته
مینی بار با هزینه
خدمات بیدار باش
خدمات تهيه بليط
اینترنت در قسمت لابی
آرایشگاه
سیستم تهویه مطبوع
یخچال
فست‌فود
اینترنت در لابی
رستوران
سونا
استخر
تاکسی سرویس
پارکینگ
نمازخانه
آسانسور
مبلمان
صندوق امانات
تلویزیون
ماساژ
دستگاه خودپرداز
خشکشویی (لاندری)
تبديل ارز
آژانس مسافرتی
سرویس فرنگی
سرویس بهداشتی ایرانی
تلویزیون LED در لابی
فتوکپی
جعبه کمک های اولیه
اتاق چمدان
سوئیت
رستوران ایرانی
تلفن در اتاق
کافی شاپ
اینترنت
مرکز خرید
اتاق سیگار
لابی
اطفای حریق
اشپزخانه
اتاق بازی
فکس
پله اضطراری
کافی‌شاپ
اینترنت رایگان و محدود در لابی
دستگاه واکس کفش
پارکینگ روباز
تلفن
سالن ورزشی
فضای سبز
روزنامه
گشت غیررایگان
خدمات تور
پرینت
خدمات تهیه بلیط
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
اژانس مسافرتی
صبحانه

آدرس هتل اطلس یزد روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل اطلس یزد

(28 نظر)
همه چی عالی بود
نقاط قوت:
دسترسی خوب ، پارکینگ، مکانی آرام
نقاط ضعف:
دسترسی خوب ، پارکینگ، مکانی آرام
عالی بود
خیلی معمولی! این شاید بهترین توصیف برای این هتل باشه. در واقع یک اتاق و تخت هست برای استراحت یک شب؛ وگرنه به عنوان جایی برای اقامت طولانی مدت توصیه نمی‌کنم. منوی صبحانه بسیار ضعیف و کیفیت شارژ کردن آن هم جالب نبود. روشویی شکسته بود و خمیر دندان یکبار مصرف هم برای مسواک زدن وجود نداشت.
هماهنگی برای شارژ به موقع صبحانه کافی نبود.
عالی
برخورد پرسنل بسیار خوب بود..اتاق نسبتا تمییز بود..به نسبت قیمت بد نبود..
صبحانه تنوع نداشت،تهویه اتاق افتضاح،زمان رزرو گفتند پنجره اتاق رو به لابی هست ولی در واقع رو به موتورخانه بود،در اتاق احساس خفگی میکردیم ولی سرویس بهداشتی خوبی داشت،برخورد کارکنان معمولی بود،در مجموع ناراضی هستیم و نسبت به قیمت ارزش نداشت
وسایل اتاق ها نیاز به نوسازی دارد
محیط آرامی داشت.برخورد کارکنان خوب بود.صبحانه خوب و حتی در مواردی کافی نبود.حمام بسیار قدیمی بود
کارکنان بسیار مودب ولی با تعداد بسیار کم. خیلی کوچک و با کمترین امکانات است. نسبت به دو ستاره بودن هتل خوب بود. صبحانه خیلی بد. سر و صدای زیاد در شب.
کارکنان هتل مودب بودند. تایید نظرات صورت گرفته در سایت.
محل صرف صبحانه کوچک بود
برای یک هتل دو ستاره خوب بود
رفتار پذیرش بسیار خوب و دوستانه بود. هتل و اتاق از نظر تمیزی و ترتیب قابل قبول بودند. اما صبحانه از لحاظ تنوع و کیفیت ضعیف بود و هنگام سرو پرسنل حضور نداشتند. همچنین هنگام استراحت مهمان در شب سر و صدا از طبقه ی پایین اذیت می کرد.
به نسبت ۲ستاره بودن هتل خوبیه و ارزش پولی رو که میدید داره،برخورد پرسنل امکانات هتل و محل هتل کاملا قابل قبول. اگه رفتید یزد و دنبال یک جای خوب با قیمت مناسب داشتید حتما امتحانش کنید
رسیدگی در حدی که نیازهای اولیه پاسخ داده بشه خوب بود. رفتار پرسنل خوب و دوستانه بود.جزییاتی مثل تعویض مایع دستشویی بیشتر مورد توجه قرار گیرد.
رفتار پرسنل بسيار عالي/نسبتا تميز و مناسب/در كل اقامت خوبي بود
پرسنل بسیار خوش رفتار و خوش برخورد بودند صبحانه بسیار بد...و در زمان سرو صبحانه پرسنلی در سلف نبودند... مبل های در لابی طبقات زیبایی هتل میگرفتند...
نقاط قوت:
برخورد بسیار خوب پرسنل به نسبت قیمت امکانات عالی
نقاط ضعف:
قدیمی بودن ساختمان
رفتار کارکنان پذیرش خیلی خوب بود اما در موقع صبحانهضعیف عمل میشد اصلا کسی نبود به مسافر رسیدگی کنه ،تمیزی هم بد نبود
پرسنل مهربان و محیطی تمیز داشت فقط کمی صدای مسافران شلوغ به اتاق می رسید
رفتار پرسنل هتل خوب بود ولي امكانات بسيار ضعيف بود وضعيت اتاقها و پاركينگ مناسب نبود سوئيت نور بسيار كم داشت صبحانه سطح پايين بود. حتي درب دستشويي بسته نميشد و ظروف داخل كابينتها كثيف بود
رفتار پرسنل بسیار خوب و مودبانه ولی متاسفانه اتاقهابسیار سرد و رنگ و رو رفته بود..صبحانه هم بسیار سطح پایین بود...
از هزینه و عملکرد کارکنان هتل اصلا راضی نیستم، خیلی کند و بیخیال هستند.
با سلام.با تشکر از ایران هتل بابت زحمات و خدمات عالی که ارائه میکنید .
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل اطلس یزد

مهمانان هتل اطلس یزد در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل اطلس یزد از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل اطلس یزد بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل اطلس یزد رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل اطلس یزد را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.