هتل اطلس یزد

يزد، بلوار شهید صدوقی
2.7
امتیاز کاربران
25
نظرات کاربران

معرفی هتل اطلس یزد

هتل ۲ ستاره اطلس سال ۱۳۸۲ در ۳ طبقه در بلوار شهید صدوقی یزد بنا گردیده است. این هتل در ورودی شهر به سمت شیراز قرار گرفته و به مرکز شهر نزدیک می باشد و فاصله آن تا فرودگاه ۵ دقیقه با ماشین می‌باشد.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل اطلس یزد

اطلس-سوییت رویال یکخوابه هشت نفره
سوییت رویال یکخوابه هشت نفره
ای‌گردش
359,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
9 اسفند
شنبه
359,000
تومان
10 اسفند
یکشنبه
359,000
تومان
11 اسفند
دوشنبه
359,000
تومان
12 اسفند
سه شنبه
359,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
359,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
359,000
تومان
15 اسفند
جمعه
359,000
تومان
16 اسفند
شنبه
359,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
359,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
359,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
359,000
تومان
اقامت 24
360,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
9 اسفند
شنبه
360,000
تومان
10 اسفند
یکشنبه
360,000
تومان
11 اسفند
دوشنبه
360,000
تومان
12 اسفند
سه شنبه
360,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
360,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
360,000
تومان
15 اسفند
جمعه
360,000
تومان
16 اسفند
شنبه
360,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
360,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
360,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
360,000
تومان
هتل یار
360,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
9 اسفند
شنبه
360,000
تومان
10 اسفند
یکشنبه
360,000
تومان
11 اسفند
دوشنبه
360,000
تومان
12 اسفند
سه شنبه
360,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
360,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
360,000
تومان
15 اسفند
جمعه
360,000
تومان
16 اسفند
شنبه
360,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
360,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
360,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
360,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
9 اسفند
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 اسفند
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 اسفند
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 اسفند
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 اسفند
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
14 اسفند
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
15 اسفند
جمعه
ظرفیت تکمیل
16 اسفند
شنبه
ظرفیت تکمیل
17 اسفند
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
18 اسفند
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
19 اسفند
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
اطلس-اتاق دوتخته دبل
اتاق دوتخته دبل
هتل یار
157,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
9 اسفند
شنبه
157,000
تومان
10 اسفند
یکشنبه
157,000
تومان
11 اسفند
دوشنبه
157,000
تومان
12 اسفند
سه شنبه
157,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
157,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
157,000
تومان
15 اسفند
جمعه
157,000
تومان
16 اسفند
شنبه
157,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
157,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
157,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
157,000
تومان
اقامت 24
157,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
9 اسفند
شنبه
157,000
تومان
10 اسفند
یکشنبه
157,000
تومان
11 اسفند
دوشنبه
157,000
تومان
12 اسفند
سه شنبه
157,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
157,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
157,000
تومان
15 اسفند
جمعه
157,000
تومان
16 اسفند
شنبه
157,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
157,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
157,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
157,000
تومان
ای‌گردش
157,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
9 اسفند
شنبه
157,000
تومان
10 اسفند
یکشنبه
157,000
تومان
11 اسفند
دوشنبه
157,000
تومان
12 اسفند
سه شنبه
157,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
157,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
157,000
تومان
15 اسفند
جمعه
157,000
تومان
16 اسفند
شنبه
157,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
157,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
157,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
157,000
تومان
اطلس-اتاق دوتخته توئین
اتاق دوتخته توئین
هتل یار
157,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
9 اسفند
شنبه
157,000
تومان
10 اسفند
یکشنبه
157,000
تومان
11 اسفند
دوشنبه
157,000
تومان
12 اسفند
سه شنبه
157,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
157,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
157,000
تومان
15 اسفند
جمعه
157,000
تومان
16 اسفند
شنبه
157,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
157,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
157,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
157,000
تومان
ای‌گردش
157,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
9 اسفند
شنبه
157,000
تومان
10 اسفند
یکشنبه
157,000
تومان
11 اسفند
دوشنبه
157,000
تومان
12 اسفند
سه شنبه
157,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
157,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
157,000
تومان
15 اسفند
جمعه
157,000
تومان
16 اسفند
شنبه
157,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
157,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
157,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
157,000
تومان
اطلس-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
هتل یار
213,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
9 اسفند
شنبه
213,000
تومان
10 اسفند
یکشنبه
213,000
تومان
11 اسفند
دوشنبه
213,000
تومان
12 اسفند
سه شنبه
213,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
213,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
213,000
تومان
15 اسفند
جمعه
213,000
تومان
16 اسفند
شنبه
213,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
213,500
تومان
18 اسفند
دوشنبه
213,500
تومان
19 اسفند
سه شنبه
213,500
تومان
ای‌گردش
214,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
9 اسفند
شنبه
214,000
تومان
10 اسفند
یکشنبه
214,000
تومان
11 اسفند
دوشنبه
214,000
تومان
12 اسفند
سه شنبه
214,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
214,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
214,000
تومان
15 اسفند
جمعه
214,000
تومان
16 اسفند
شنبه
214,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
214,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
214,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
214,000
تومان
اقامت 24
214,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
9 اسفند
شنبه
214,000
تومان
10 اسفند
یکشنبه
214,000
تومان
11 اسفند
دوشنبه
214,000
تومان
12 اسفند
سه شنبه
214,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
214,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
214,000
تومان
15 اسفند
جمعه
214,000
تومان
16 اسفند
شنبه
214,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
214,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
214,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
214,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
9 اسفند
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 اسفند
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 اسفند
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 اسفند
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 اسفند
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
14 اسفند
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
15 اسفند
جمعه
ظرفیت تکمیل
16 اسفند
شنبه
ظرفیت تکمیل
17 اسفند
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
18 اسفند
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
19 اسفند
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
اطلس-سوییت پنج نفره
سوییت پنج نفره
ای‌گردش
275,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
9 اسفند
شنبه
275,000
تومان
10 اسفند
یکشنبه
275,000
تومان
11 اسفند
دوشنبه
275,000
تومان
12 اسفند
سه شنبه
275,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
275,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
275,000
تومان
15 اسفند
جمعه
275,000
تومان
16 اسفند
شنبه
275,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
275,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
275,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
275,000
تومان
هتل یار
276,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
9 اسفند
شنبه
276,000
تومان
10 اسفند
یکشنبه
276,000
تومان
11 اسفند
دوشنبه
276,000
تومان
12 اسفند
سه شنبه
276,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
276,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
276,000
تومان
15 اسفند
جمعه
276,000
تومان
16 اسفند
شنبه
276,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
276,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
276,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
276,000
تومان
اقامت 24
276,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
9 اسفند
شنبه
276,000
تومان
10 اسفند
یکشنبه
276,000
تومان
11 اسفند
دوشنبه
276,000
تومان
12 اسفند
سه شنبه
276,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
276,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
276,000
تومان
15 اسفند
جمعه
276,000
تومان
16 اسفند
شنبه
276,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
276,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
276,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
276,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
9 اسفند
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 اسفند
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 اسفند
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 اسفند
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 اسفند
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
14 اسفند
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
15 اسفند
جمعه
ظرفیت تکمیل
16 اسفند
شنبه
ظرفیت تکمیل
17 اسفند
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
18 اسفند
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
19 اسفند
سه شنبه
ظرفیت تکمیل

امکانات اتاق های هتل اطلس یزد

اعلام حریق
پرینتر
لباسشویی
زمین ورزشی
پارک کودک
گیم نت
اتاق تلفن (اپراتور)
تلویزیون در لابی
خدمات خانه داری
شبکه پخش فیلم
پذیرش 24 ساعته
ترانسفر برگشت با هزینه
ترانسفر رفت با هزینه
زنگ هشدار
تلفن در لابی
رستوران بام
فكس
روم سرويس
اينترنت در لابی
كافی شاپ
پاركينگ
خدمات خشکشویی
وسایل بدنسازی
صبحانه رایگان
مینی بار رایگان
کافی نت
خدمات برای معلولین
کپسول آتش نشانی
تلويزيون LCD در لابی
آشپزخانه
اینترنت در قسمت لابی
زمين تنيس
کپسول آتش‌نشانی در لابی
صندوق امانات در لابی
پارکینگ در هتل
رستوران در هتل
اینترنت با سرعت بالا
رستوران فست فود
خدمات نگهداری کودک
پرداخت ویزا و مسترکارت
سرویس حرم
بازی ویدئویی
پارکینگ روباز با ظرفیت محدود
گشت نیم روزی
سالن بيليارد
خدمات تهيه بليط
خدمات پزشكي
کپسول آتشنشانی در راهرو
خدمات باربري
جكوزی
چايخانه سنتی
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
آتلیه
كتابخانه
روم سرويس 24 ساعته
مینی بار با هزینه
خدمات بیدار باش
حمام
فروشگاه
سیستم تهویه مطبوع
صندوق امانات
جعبه کمک های اولیه
فست‌فود
اینترنت در لابی
رستوران
سونا
استخر
تاکسی سرویس
پارکینگ
نمازخانه
آسانسور
مبلمان
یخچال
اتاق چمدان
تلویزیون
دستگاه خودپرداز
خشکشویی (لاندری)
تبديل ارز
آژانس مسافرتی
سرویس فرنگی
سرویس بهداشتی ایرانی
تلویزیون LED در لابی
فتوکپی
ماساژ
کافی‌شاپ
آرایشگاه
سوئیت
تلفن در اتاق
کافی شاپ
اینترنت
مرکز خرید
اتاق سیگار
لابی
اطفای حریق
اشپزخانه
اتاق بازی
فکس
رستوران ایرانی
اژانس مسافرتی
پله اضطراری
اینترنت رایگان و محدود در لابی
دستگاه واکس کفش
پارکینگ روباز
تلفن
سالن ورزشی
فضای سبز
روزنامه
گشت غیررایگان
خدمات تور
پرینت
خدمات تهیه بلیط
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
صبحانه

آدرس هتل اطلس یزد روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل اطلس یزد

(25 نظر)
عالی بود
خیلی معمولی! این شاید بهترین توصیف برای این هتل باشه. در واقع یک اتاق و تخت هست برای استراحت یک شب؛ وگرنه به عنوان جایی برای اقامت طولانی مدت توصیه نمی‌کنم. منوی صبحانه بسیار ضعیف و کیفیت شارژ کردن آن هم جالب نبود. روشویی شکسته بود و خمیر دندان یکبار مصرف هم برای مسواک زدن وجود نداشت.
هماهنگی برای شارژ به موقع صبحانه کافی نبود.
عالی
برخورد پرسنل بسیار خوب بود..اتاق نسبتا تمییز بود..به نسبت قیمت بد نبود..
صبحانه تنوع نداشت،تهویه اتاق افتضاح،زمان رزرو گفتند پنجره اتاق رو به لابی هست ولی در واقع رو به موتورخانه بود،در اتاق احساس خفگی میکردیم ولی سرویس بهداشتی خوبی داشت،برخورد کارکنان معمولی بود،در مجموع ناراضی هستیم و نسبت به قیمت ارزش نداشت
وسایل اتاق ها نیاز به نوسازی دارد
محیط آرامی داشت.برخورد کارکنان خوب بود.صبحانه خوب و حتی در مواردی کافی نبود.حمام بسیار قدیمی بود
هتل تمیز بود چند بار جهت دریافت پسورد اینترنت وایرلس مراجعه کردم ولی هیچوقت پسورد به اینجانب داده نشد در صورتیکه در امکانات هتل قید شده بود
کارکنان بسیار مودب ولی با تعداد بسیار کم. خیلی کوچک و با کمترین امکانات است. نسبت به دو ستاره بودن هتل خوب بود. صبحانه خیلی بد. سر و صدای زیاد در شب.
کارکنان هتل مودب بودند. تایید نظرات صورت گرفته در سایت.
محل صرف صبحانه کوچک بود
برای یک هتل دو ستاره خوب بود
رفتار پذیرش بسیار خوب و دوستانه بود. هتل و اتاق از نظر تمیزی و ترتیب قابل قبول بودند. اما صبحانه از لحاظ تنوع و کیفیت ضعیف بود و هنگام سرو پرسنل حضور نداشتند. همچنین هنگام استراحت مهمان در شب سر و صدا از طبقه ی پایین اذیت می کرد.
به نسبت ۲ستاره بودن هتل خوبیه و ارزش پولی رو که میدید داره،برخورد پرسنل امکانات هتل و محل هتل کاملا قابل قبول. اگه رفتید یزد و دنبال یک جای خوب با قیمت مناسب داشتید حتما امتحانش کنید
رسیدگی در حدی که نیازهای اولیه پاسخ داده بشه خوب بود. رفتار پرسنل خوب و دوستانه بود.جزییاتی مثل تعویض مایع دستشویی بیشتر مورد توجه قرار گیرد.
رفتار پرسنل بسيار عالي/نسبتا تميز و مناسب/در كل اقامت خوبي بود
پرسنل بسیار خوش رفتار و خوش برخورد بودند صبحانه بسیار بد...و در زمان سرو صبحانه پرسنلی در سلف نبودند... مبل های در لابی طبقات زیبایی هتل میگرفتند...
نقاط قوت:
برخورد بسیار خوب پرسنل به نسبت قیمت امکانات عالی
نقاط ضعف:
قدیمی بودن ساختمان
رفتار کارکنان پذیرش خیلی خوب بود اما در موقع صبحانهضعیف عمل میشد اصلا کسی نبود به مسافر رسیدگی کنه ،تمیزی هم بد نبود
پرسنل مهربان و محیطی تمیز داشت فقط کمی صدای مسافران شلوغ به اتاق می رسید
رفتار پرسنل هتل خوب بود ولي امكانات بسيار ضعيف بود وضعيت اتاقها و پاركينگ مناسب نبود سوئيت نور بسيار كم داشت صبحانه سطح پايين بود. حتي درب دستشويي بسته نميشد و ظروف داخل كابينتها كثيف بود
رفتار پرسنل بسیار خوب و مودبانه ولی متاسفانه اتاقهابسیار سرد و رنگ و رو رفته بود..صبحانه هم بسیار سطح پایین بود...
از هزینه و عملکرد کارکنان هتل اصلا راضی نیستم، خیلی کند و بیخیال هستند.
با سلام.با تشکر از ایران هتل بابت زحمات و خدمات عالی که ارائه میکنید .
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل اطلس یزد

مهمانان هتل اطلس یزد در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل اطلس یزد از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل اطلس یزد بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل اطلس یزد رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل اطلس یزد را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.