هتل الزهرا یزد

یزد، چهار راه فرهنگیان، جنب بانک توسعه تعاون
3.6
امتیاز کاربران
53
نظرات کاربران

معرفی هتل الزهرا یزد

هتل سه ستاره الزهرا یزد در سال ۱۳۹۶ افتتاح گردیده است. از برترین ویژگی های این هتل فاصله ده دقیقه ای با اماکن تاریخی معروف یزد از جمله : باغ دولت آباد، میدان امیرچخماق، آتشکده زرتشتیان و مسجد جامع یزد می‌باشد. هتل الزهرا یزد در ۳ طبقه و ۲۲ واحد اقامتی با امکانات رفاهی مناسب آماده پذیرایی از شما میهمانان گرامی می‌باشد.

توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل الزهرا یزد

الزهرا-اتاق یک تخته
اتاق یک تخته
هتل یار
124,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 تیر
پنجشنبه
124,000
تومان
4 تیر
جمعه
124,000
تومان
5 تیر
شنبه
124,000
تومان
6 تیر
یکشنبه
124,000
تومان
7 تیر
دوشنبه
124,000
تومان
8 تیر
سه شنبه
124,000
تومان
9 تیر
چهارشنبه
124,000
تومان
10 تیر
پنجشنبه
124,000
تومان
11 تیر
جمعه
124,000
تومان
12 تیر
شنبه
124,000
تومان
13 تیر
یکشنبه
124,000
تومان
اقامت 24
133,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 تیر
پنجشنبه
133,000
تومان
4 تیر
جمعه
133,000
تومان
5 تیر
شنبه
133,000
تومان
6 تیر
یکشنبه
133,000
تومان
7 تیر
دوشنبه
133,000
تومان
8 تیر
سه شنبه
133,000
تومان
9 تیر
چهارشنبه
133,000
تومان
10 تیر
پنجشنبه
133,000
تومان
11 تیر
جمعه
133,000
تومان
12 تیر
شنبه
133,000
تومان
13 تیر
یکشنبه
133,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
3 تیر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 تیر
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
7 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
8 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
9 تیر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
10 تیر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
11 تیر
جمعه
ظرفیت تکمیل
12 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
13 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
الزهرا-اتاق دوتخته توئین
اتاق دوتخته توئین
هتل یار
255,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 تیر
پنجشنبه
255,000
تومان
4 تیر
جمعه
255,000
تومان
5 تیر
شنبه
255,000
تومان
6 تیر
یکشنبه
255,000
تومان
7 تیر
دوشنبه
255,000
تومان
8 تیر
سه شنبه
255,000
تومان
9 تیر
چهارشنبه
255,000
تومان
10 تیر
پنجشنبه
255,000
تومان
11 تیر
جمعه
255,000
تومان
12 تیر
شنبه
255,000
تومان
13 تیر
یکشنبه
255,000
تومان
اقامت 24
255,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 تیر
پنجشنبه
255,000
تومان
4 تیر
جمعه
255,000
تومان
5 تیر
شنبه
255,000
تومان
6 تیر
یکشنبه
255,000
تومان
7 تیر
دوشنبه
255,000
تومان
8 تیر
سه شنبه
255,000
تومان
9 تیر
چهارشنبه
255,000
تومان
10 تیر
پنجشنبه
255,000
تومان
11 تیر
جمعه
255,000
تومان
12 تیر
شنبه
255,000
تومان
13 تیر
یکشنبه
255,000
تومان
الزهرا-اتاق دوتخته دبل
اتاق دوتخته دبل
هتل یار
255,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 تیر
پنجشنبه
255,000
تومان
4 تیر
جمعه
255,000
تومان
5 تیر
شنبه
255,000
تومان
6 تیر
یکشنبه
255,000
تومان
7 تیر
دوشنبه
255,000
تومان
8 تیر
سه شنبه
255,000
تومان
9 تیر
چهارشنبه
255,000
تومان
10 تیر
پنجشنبه
255,000
تومان
11 تیر
جمعه
255,000
تومان
12 تیر
شنبه
255,000
تومان
13 تیر
یکشنبه
255,000
تومان
اقامت 24
255,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 تیر
پنجشنبه
255,000
تومان
4 تیر
جمعه
255,000
تومان
5 تیر
شنبه
255,000
تومان
6 تیر
یکشنبه
255,000
تومان
7 تیر
دوشنبه
255,000
تومان
8 تیر
سه شنبه
255,000
تومان
9 تیر
چهارشنبه
255,000
تومان
10 تیر
پنجشنبه
255,000
تومان
11 تیر
جمعه
255,000
تومان
12 تیر
شنبه
255,000
تومان
13 تیر
یکشنبه
255,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
3 تیر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 تیر
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
7 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
8 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
9 تیر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
10 تیر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
11 تیر
جمعه
ظرفیت تکمیل
12 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
13 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
الزهرا-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
هتل یار
314,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 تیر
پنجشنبه
314,000
تومان
4 تیر
جمعه
314,000
تومان
5 تیر
شنبه
314,000
تومان
6 تیر
یکشنبه
314,000
تومان
7 تیر
دوشنبه
314,000
تومان
8 تیر
سه شنبه
314,000
تومان
9 تیر
چهارشنبه
314,000
تومان
10 تیر
پنجشنبه
314,000
تومان
11 تیر
جمعه
314,000
تومان
12 تیر
شنبه
314,000
تومان
13 تیر
یکشنبه
314,000
تومان
اقامت 24
314,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 تیر
پنجشنبه
314,000
تومان
4 تیر
جمعه
314,000
تومان
5 تیر
شنبه
314,000
تومان
6 تیر
یکشنبه
314,000
تومان
7 تیر
دوشنبه
314,000
تومان
8 تیر
سه شنبه
314,000
تومان
9 تیر
چهارشنبه
314,000
تومان
10 تیر
پنجشنبه
314,000
تومان
11 تیر
جمعه
314,000
تومان
12 تیر
شنبه
314,000
تومان
13 تیر
یکشنبه
314,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
3 تیر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 تیر
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
7 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
8 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
9 تیر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
10 تیر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
11 تیر
جمعه
ظرفیت تکمیل
12 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
13 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
الزهرا-اتاق چهارتخته
اتاق چهارتخته
اقامت 24
369,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 تیر
پنجشنبه
369,000
تومان
4 تیر
جمعه
369,000
تومان
5 تیر
شنبه
369,000
تومان
6 تیر
یکشنبه
369,000
تومان
7 تیر
دوشنبه
369,000
تومان
8 تیر
سه شنبه
369,000
تومان
9 تیر
چهارشنبه
369,000
تومان
10 تیر
پنجشنبه
369,000
تومان
11 تیر
جمعه
369,000
تومان
12 تیر
شنبه
369,000
تومان
13 تیر
یکشنبه
369,000
تومان
هتل یار
373,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 تیر
پنجشنبه
373,000
تومان
4 تیر
جمعه
373,000
تومان
5 تیر
شنبه
373,000
تومان
6 تیر
یکشنبه
373,000
تومان
7 تیر
دوشنبه
373,000
تومان
8 تیر
سه شنبه
373,000
تومان
9 تیر
چهارشنبه
373,000
تومان
10 تیر
پنجشنبه
373,000
تومان
11 تیر
جمعه
373,000
تومان
12 تیر
شنبه
373,000
تومان
13 تیر
یکشنبه
373,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
3 تیر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 تیر
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
7 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
8 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
9 تیر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
10 تیر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
11 تیر
جمعه
ظرفیت تکمیل
12 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
13 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
الزهرا-اتاق پنج نفره
اتاق پنج نفره
هتل یار
431,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 تیر
پنجشنبه
431,000
تومان
4 تیر
جمعه
431,000
تومان
5 تیر
شنبه
431,000
تومان
6 تیر
یکشنبه
431,000
تومان
7 تیر
دوشنبه
431,000
تومان
8 تیر
سه شنبه
431,000
تومان
9 تیر
چهارشنبه
431,000
تومان
10 تیر
پنجشنبه
431,000
تومان
11 تیر
جمعه
431,000
تومان
12 تیر
شنبه
431,000
تومان
13 تیر
یکشنبه
431,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
3 تیر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 تیر
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
7 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
8 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
9 تیر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
10 تیر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
11 تیر
جمعه
ظرفیت تکمیل
12 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
13 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل

امکانات اتاق های هتل الزهرا یزد

نمازخانه
زنگ هشدار
رستوران بام
زمین ورزشی
پارک کودک
گیم نت
اتاق تلفن (اپراتور)
تلویزیون در لابی
خدمات خانه داری
شبکه پخش فیلم
پذیرش 24 ساعته
ترانسفر برگشت با هزینه
ترانسفر رفت با هزینه
پرینتر
خدمات بیدار باش
تلفن در لابی
فكس
روم سرويس
اينترنت در لابی
كافی شاپ
پاركينگ
خدمات خشکشویی
وسایل بدنسازی
صبحانه رایگان
مینی بار رایگان
کافی نت
خدمات برای معلولین
خدمات تهيه بليط
مینی بار با هزینه
اينترنت (Wifi)
سرویس حرم
كافی شاپ
فكس
خدمات اتو
خشکشویی
کپسول آتش‌نشانی در لابی
اینترنت بی سیم
صندوق امانات در لابی
پارکینگ در اطراف هتل
اینترنت با سرعت بالا
خدمات نگهداری کودک
پرداخت ویزا و مسترکارت
بازی ویدئویی
روم سرويس 24 ساعته
گشت نیم روزی
زمين تنيس
سالن بيليارد
خدمات پزشكي
کپسول آتشنشانی در راهرو
خدمات باربري
جكوزی
چايخانه سنتی
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
آتلیه
كتابخانه
کپسول آتش نشانی
سرویس روزانه اتاق
اعلام حریق
دستگاه خودپرداز
سونا
استخر
تاکسی سرویس
پارکینگ
آسانسور
مبلمان
صندوق امانات
یخچال
تلویزیون
خشکشویی (لاندری)
رستوران
تبديل ارز
آژانس مسافرتی
سرویس فرنگی
سرویس بهداشتی ایرانی
فتوکپی
دستگاه واکس کفش
اتاق چمدان
سیستم تهویه مطبوع
ماهواره
حمام
اینترنت در قسمت لابی
فروشگاه
آرایشگاه
خشکشویی
سوئیت
تلفن در اتاق
کافی شاپ
اینترنت
مرکز خرید
اتاق سیگار
لابی
اشپزخانه
اتاق بازی
اینترنت در لابی
پله اضطراری
اینترنت رایگان و محدود در لابی
تلفن
سالن ورزشی
فضای سبز
روزنامه
گشت غیررایگان
خدمات تور
ماساژ
جعبه کمک های اولیه
رخت آویز

آدرس هتل الزهرا یزد روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل الزهرا یزد

(53 نظر)
هتل به نسبت قیمت هتل خوبی بود و کارکنان خوش اخلاق و خوش برخورد داشت
ما دو شب در هتل الزهرا اقامت داشتیم. مثبت ترین نکته اش رفتار بسیار بسیار خوب کارکنان هتل بود. هتل و اتاق ها بسیار تمیزن. قیمت هم نسبت به امکانات خیلی مناسب بود. در کل راضی بودم.
نقاط قوت:
بسیار عالی بود
نقاط ضعف:
مشاهده نشد
نقاط قوت:
همه چی عالی بود
نقاط ضعف:
نداشت
نقاط قوت:
همه چی عالی بود
نقاط ضعف:
دیده نشد
کارکنان رفتار مناسب دارند. اتاق ها تمیز و امکانات مناسب نسبت به قیمت. تنها مشکل هتل اینه که بعضی از اتاق ها که نزدیک به درب ورودی هستن آرامش کمتری دارند.
خوب بود
به نسبت قیمت و تعداد ستاره هتل خوبی بود
نقاط قوت:
همه چی عالی بود
نقاط ضعف:
فاقد نکته منفی
تمیزی لابی و اتاق، جدید الاحداث بودن هتل، برخورد مناسب کارکنان، دکوراسیون زیبا اتاق، پارکینگ بزرگ، در کل اقامت در هتل الزهرا تجربه خوبی بودپارکینگ روباز بود، صبحانه میتونست مفصل تر باشه
من یه شب در این هتل اقامت داشتم. هتل خوبیه. وضعیت نظافت، صبحونه، برخورد کارکنان همه خوب بود.
در مجموع خوب
نقاط قوت:
خیلی رضایت بخش بود
نقاط ضعف:
چیزی ندیدم
با سلام. من بهمراه همسر و فرزندم در 22 شهریور 1398 در این هتل اقامت داشتم. از هتل با توجه به مبلغ پرداختی و بویژه تعداد ستاره های هتل کاملا راضی بودم. نکات مثبت هتل: اتاق ها تمیز بود. برخورد خدمه و کارکنان بسیار خوب و صمیمی بود. صبحانه هتل عالی و خیلی متنوع. موقعیت هتل و دسترسی آن آسان. امکانات اتاق مناسب بود. نکات منفی: برخی از اتاق ها دارای پنجره رو به بیرون نیست و کمی دگیره. در کل این هتل را مخصوصا برای اقامت های کوتاه مدت چند روزه پیشنهاد میکنم.
نقاط قوت:
بد نبود در حدمعمولی
نقاط ضعف:
معمولی بود
در بدو ورود کسی واسه کمک نیومد و به زحمت فراوان وسایل رو تنها به اتاق بردم و فلاش تانک از ابتدا خراب بود و به شدت نشتی داشت و فقط رزروشن با یک ببخشید مسله رو حل کرد و ساعت 8 شب بود که متوجه شدم روکش بالشها عوض نشده و باز ایشون گفتن خانه داری رفته ومن کلید ندارم تعویض کنم و از همه جالبتر ساعت سرو صبحانه فقط تا ساعت 9.30 بود و وقتی ساعت 9 رفتیم خیلی از ظرفها خالی بود و دیگه شارژ نکردن. در کل در حد انتظار نبود
نقاط قوت:
برخورد پرسنل عالی تمیزی ومرتبی هتل عالی. صبحانه درحدهتل سه ستاره خوب بود. مکان هتل عالی
نقاط ضعف:
قیمت به نسبت شهر کوچکتری مثل یزد کمی بالا بود
نقاط قوت:
موقعیت مکانی خوب دنج و راحت
نقاط ضعف:
پارکینگ رو باز -عدم تنوع نان صبحانه
به نسبت مبلغ پرداختی در شرایط تخفیفی که سایت زده بود می ارزه اتاقا تمیز سرویس فرنگی و ایرانی هر دو رو داره صبحانه به نسبت خوبه رفتار کارکنانش مناسبه فقط تنها ایرادش نداشتن پارکینگ اختصاصی هست که توی یه محوطه کناره هتل جا برای پارک وجود داره. در صورت تخفیف بالای ۴۰ درصد اقامت توی این هتل رو پیشنهاد میکنم
نقاط قوت:
صبحانه خوبی داشت ، تمیز و مرتب بود ، راضی کننده بود.
نقاط ضعف:
اتاق سه تخته کمی کوچک بود ، آسانسور کوچکی داشت.
نقاط قوت:
صبحانه و نظافت اتاق خیلی خوب بود
نقاط ضعف:
چیز خاصی ندیدم
در کل من از هتل راضی بودم تنها چیزی که باعث اذیت شد نبود رخت اویز بود که برای خشک کردن لباس باید به پشت بوم می رفتیم صبحونه تقریبا متنوع بود ولی بعضیاش کهنه به نظر میرسید مثلا خوراک سوسیس. فضای پارکینگ زیاد خوب نبود و رو باز بود
نقاط قوت:
در کل راضیم از هتل تمیز و مرتب هست
نقاط ضعف:
پارکینگ رو بازه
واقعا هتلی مناسب با قیمتی مناسب. صبحانه ای کامل . پیشنهاد میدم حتما امتحان کنید هتل رو کارکنان نیز مودب و زحمتکش
کارکنان محترم و مهربون و کار راه انداز
برخوردکارکنان مودبانه بود، صبحانه بسیار عالی ولی نهار وشامش رو از بیرون سفارش میدادن که کیفیت غذاهاش خوب نبود ، پارکینگش توی فضای روباز بود ،از نظر دسترسی به اماکن دیدنی هم خوب بود.
اتاقهای کوچیک ولی بسیار تمیز داشت..رفتار پرسنل عالی بود..نبود پارکینگ مناسب و صدای اتاقهای مجاور وجود داشت.
هتل بسیار تمیز و موقعیتش هم عالی صبحانه هم کیغیتش خوب بود
نقاط قوت:
برخورد خوب پرسنل تمیزی اتاق ها و راهرو ها صبحانه خیلی خوب نزدیکی به مراکز تاریخی
نقاط ضعف:
آسانسور کوچک فشردگی فضای اتاق پله گرد باریک
نقاط قوت:
محیط دنج،تمیزی ونظافت،،پرسنل محترم وصمیمی
نقاط ضعف:
ندارد
کلا عالی بود و خاطره سفر به یزد رو ماندگار کرد. فقط پارکینگ مستقل رو کم داشت .
اتاقها تمیز ولی حمام و دستشویی کوچک بودند در کل هتل خوبی بود با تشکر از مدیریت و پرسنل هتل الزهرا
همه هتلها خوبن، مسافران گاهی آسایش همدیگرو به هم میریزند.
تنها مورد اين است كه پاركينگ روباز بيرون هتل بود.
نقاط قوت:
خوش مسیر بودن هتل دارا بودن پارکینگ جهت خوردرو برخود خوب پرسنل اتاقها و رستوران بسیار تمیز و مرتب
نقاط ضعف:
کمیت و تنوع صبحانه در حد هتل سه ستاره نبود
نقاط قوت:
سکوت وتمیزی
نقاط ضعف:
ندیدم
4 شب اقامت داشتم و بسیار راضی بودم .محیط آرام و تمیز ،برخورد پرسنل هم بسیار خوبتر از هتل های معروف یزد بود.
کارمندای بسیار مودبی و مسلط به تاریخ شهر مخصوصا پذیرشگر هتل آقای غلامی...نکته منفی هم نداشتن رستوران بود
نقاط قوت:
رفتار بسیار عالی پرسنل و تمیزی و امکانات هتل
نقاط ضعف:
تلویزیون خیلی بالا نصب شده پایین تر بود بهتر بود فقط درازکش میشود دید
هتلی خوب با کارکنانی بسیار مودب به نسبت هزینه امکاناتش مناسب می باشد صبحانه مناسب بوده و دسترسی به مکانهای شهر راحت است فقط فاقد پارکینگ اختصاصی می باشد.
سلامبه نسبت قیمتش اتاقهای تمیزی داشت موقعیت مکانیش هم خوب بود بیشتر از این چیزی یادم نمیاد چون یکسال پیش بود
در کل راضی هستم.فقط رستوران ندارد.
نقاط قوت:
اخلاق پرسنل صبحانه خوشمزه
نقاط ضعف:
عدم وجود رستوران
1- محیط هتل و اتاقها بسیار تمیز و وسائل داخلی اتاق نو و تمیز بود. سرویس بهداشتی بسیار تمیزی داشت.2- برخورد کارکنان بسیار مودبانه و صمیمی بود 3- صبحانه خوبی داشت 4- قیمت مناسبی داشت مخصوصا با رزرو توسط جاباما 5- حتما به مسافران یزد توصیه می کنم که با اقامت در این هتل سفر به یادماندنی داشته باشند. در مقابل همه خوبی ها نظر منفی دادن سخته اما تنها ایرادی که می تونم بگیرم که یقینا برای خیلی ها این مورد یک حُسن هست ، اینه که امکان کشیدن سیگار در هتل مقدور نیست.
نقاط قوت:
پرسنل خوب
نقاط ضعف:
اتاقهای طبقه همکف چسبیده به لابی و محل رفت‌وآمد و میز پذیرش بود و صدای زیاد موجب سلب آرامش میشد
خوب بود
به نسبت هزینه ای که پرداخت کردیم هتل تمیز و آرام و در موقعیت مکانی خوبی هست . صبحانه معمولی و در کل راضی بودیم .
نقاط قوت:
هتل تمیز ومکان مناسب ونزدیک به امکان دیدنی
نقاط ضعف:
نداشتن پارکینگ مناسب و روبسته
خیلی تمیز و کارکنان مهربان
هتل خوبی بود فقط کیفیت صبحانه پایین بود.
فقط خانه داری باید سرویس را افزایش دهد.
همه چی عالی بود
نقاط قوت:
تمیز بودن و نوساز بودن هتل. برخورد خوب پرسنل. اسپلیت خوب در اتاق
نقاط ضعف:
نداشتن پارکینگ برخلاف ذکر آن در سایت. مجاورت درب ورود خروج هتل با یک آرایشکاه مردانه و حضور افراد علاف در آنجا!
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل الزهرا یزد

مهمانان هتل الزهرا یزد در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل الزهرا یزد از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل الزهرا یزد بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل الزهرا یزد رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل الزهرا یزد را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.