هتل الزهرا یزد

یزد، چهار راه فرهنگیان، جنب بانک توسعه تعاون
3.6
امتیاز کاربران
79
نظرات کاربران

معرفی هتل الزهرا یزد

هتل سه ستاره الزهرا یزد در سال ۱۳۹۶ افتتاح گردیده است. از برترین ویژگی های این هتل فاصله ده دقیقه ای با اماکن تاریخی معروف یزد از جمله : باغ دولت آباد، میدان امیرچخماق، آتشکده زرتشتیان و مسجد جامع یزد می‌باشد. هتل الزهرا یزد در ۳ طبقه و ۲۲ واحد اقامتی با امکانات رفاهی مناسب آماده پذیرایی از شما میهمانان گرامی می‌باشد.

توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل الزهرا یزد

ظرفیت 1 نفر

دو تخته برای یک نفر بدون پنجره
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
1 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
2 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
3 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
4 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
5 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
6 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
7 فروردین
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
8 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
9 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
10 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
11 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
دو تخته برای یک نفر
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
1 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
2 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
3 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
4 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
5 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
6 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
7 فروردین
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
8 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
9 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
10 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
11 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
اتاق یک تخته
هتل یار
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
1 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
2 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
3 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
3 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
4 فروردین
جمعه
1,350,000 تومان
5 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
6 فروردین
یکشنبه
1,350,000 تومان
6 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
7 فروردین
دوشنبه
1,350,000 تومان
8 فروردین
سه‌شنبه
1,350,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
1,350,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
1,350,000 تومان
11 فروردین
جمعه
1,350,000 تومان
اتاق یک تخته - بدون پنجره
هتل یار
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
1 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
2 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
3 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
3 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
4 فروردین
جمعه
1,350,000 تومان
5 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
6 فروردین
یکشنبه
1,350,000 تومان
6 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
7 فروردین
دوشنبه
1,350,000 تومان
8 فروردین
سه‌شنبه
1,350,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
1,350,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
1,350,000 تومان
11 فروردین
جمعه
1,350,000 تومان
اتاق یک تخته(بدون پنجره)
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
1 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
2 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
3 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
4 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
5 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
6 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
7 فروردین
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
8 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
9 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
10 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
11 فروردین
جمعه
1,350,000 تومان
اتاق یک تخته(اتاق دو تخته برا ی یک نفر )
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
1 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
2 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
3 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
4 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
5 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
6 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
7 فروردین
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
8 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
9 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
10 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
11 فروردین
جمعه
1,350,000 تومان
ظرفیت 2 نفر

دو تخته دابل
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
1 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
2 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
3 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
4 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
5 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
6 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
7 فروردین
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
8 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
9 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
10 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
11 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
دو تخته تویین
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
1 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
2 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
3 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
4 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
5 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
6 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
7 فروردین
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
8 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
9 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
10 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
11 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
دو تخته تویین بدون پنجره
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
1 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
2 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
3 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
4 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
5 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
6 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
7 فروردین
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
8 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
9 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
10 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
11 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
اتاق دو تخته - دبل
هتل یار
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
1 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
2 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
3 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
3 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
4 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
5 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
6 فروردین
یکشنبه
1,350,000 تومان
6 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
7 فروردین
دوشنبه
1,350,000 تومان
8 فروردین
سه‌شنبه
1,350,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
1,350,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
1,350,000 تومان
11 فروردین
جمعه
1,350,000 تومان
اتاق دوتخته - توئین
هتل یار
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
1 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
2 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
3 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
3 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
4 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
5 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
6 فروردین
یکشنبه
1,350,000 تومان
6 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
7 فروردین
دوشنبه
1,350,000 تومان
8 فروردین
سه‌شنبه
1,350,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
1,350,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
1,350,000 تومان
11 فروردین
جمعه
1,350,000 تومان
اتاق دو تخته (تویین) بدون پنجره
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
1 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
2 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
3 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
4 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
5 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
6 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
7 فروردین
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
8 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
9 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
10 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
11 فروردین
جمعه
1,350,000 تومان
اتاق دو تخته توئین
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
1 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
2 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
3 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
4 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
5 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
6 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
7 فروردین
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
8 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
9 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
10 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
11 فروردین
جمعه
1,350,000 تومان
اتاق دو تخته دبل
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
1 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
2 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
3 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
4 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
5 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
6 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
7 فروردین
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
8 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
9 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
10 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
11 فروردین
جمعه
1,350,000 تومان
ظرفیت 3 نفر

سه تخته بدون پنجره
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
1 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
2 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
3 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
4 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
5 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
6 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
7 فروردین
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
8 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
9 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
10 فروردین
پنج‌شنبه
1,870,000 تومان
11 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
سه تخته
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
1 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
2 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
3 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
4 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
5 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
6 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
7 فروردین
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
8 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
9 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
10 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
11 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
اتاق سه تخته
هتل یار
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
1 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
2 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
3 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
3 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
4 فروردین
جمعه
1,870,000 تومان
5 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
6 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
6 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
7 فروردین
دوشنبه
1,870,000 تومان
8 فروردین
سه‌شنبه
1,870,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
1,870,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
10 فروردین
پنج‌شنبه
1,870,000 تومان
11 فروردین
جمعه
1,870,000 تومان
اتاق سه تخته
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
1 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
2 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
3 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
4 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
5 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
6 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
7 فروردین
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
8 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
9 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
10 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
11 فروردین
جمعه
1,870,000 تومان
ظرفیت 4 نفر

چهار تخته
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
1 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
2 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
3 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
4 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
5 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
6 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
7 فروردین
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
8 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
9 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
10 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
11 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
اتاق چهارتخته
هتل یار
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
1 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
2 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
3 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
3 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
4 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
5 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
6 فروردین
یکشنبه
2,380,000 تومان
6 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
7 فروردین
دوشنبه
2,380,000 تومان
8 فروردین
سه‌شنبه
2,380,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
2,380,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
2,380,000 تومان
11 فروردین
جمعه
2,380,000 تومان
اتاق چهار تخته
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
1 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
2 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
3 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
4 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
5 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
6 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
7 فروردین
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
8 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
9 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
10 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
11 فروردین
جمعه
2,380,000 تومان
ظرفیت 5 نفر

پنج تخته بدون پنجره
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
1 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
2 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
3 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
4 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
5 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
6 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
7 فروردین
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
8 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
9 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
10 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
11 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
اتاق 5 نفره - بدون پنجره
هتل یار
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
1 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
2 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
3 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
3 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
4 فروردین
جمعه
2,900,000 تومان
5 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
6 فروردین
یکشنبه
2,900,000 تومان
6 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
7 فروردین
دوشنبه
2,900,000 تومان
8 فروردین
سه‌شنبه
2,900,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
2,900,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
2,900,000 تومان
11 فروردین
جمعه
2,900,000 تومان
اتاق پنج تخته
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
1 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
2 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
3 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
4 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
5 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
6 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
7 فروردین
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
8 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
9 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
10 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
11 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت

امکانات اتاق های هتل الزهرا یزد

تلویزیون
یخچال
نمازخانه
اعلام حریق
سیستم تهویه مطبوع
اتاق چمدان
دستگاه واکس کفش
فتوکپی
سرویس بهداشتی ایرانی
سرویس فرنگی
پاركينگ
روم سرويس
خدمات خانه داری
آژانس مسافرتی
تبديل ارز
خدمات تهيه بليط
خشکشویی (لاندری)
دستگاه خودپرداز
صندوق امانات
مبلمان
آسانسور
پارکینگ
تاکسی سرویس
استخر
سونا
رستوران
ماهواره
اینترنت در لابی
جعبه کمک های اولیه
ماساژ
خدمات تور
گشت غیررایگان
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
تلفن
اینترنت رایگان و محدود در لابی
پله اضطراری
اتاق بازی
اشپزخانه
لابی
اتاق سیگار
مرکز خرید
اینترنت
کافی شاپ
تلفن در اتاق
سوئیت
خشکشویی
آرایشگاه
فروشگاه
اینترنت در قسمت لابی
حمام
سرویس روزانه اتاق
اينترنت (Wifi)
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
کافی نت
مینی بار رایگان
صبحانه رایگان
وسایل بدنسازی
خدمات خشکشویی
كافی شاپ
اينترنت در لابی
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
شبکه پخش فیلم
تلویزیون در لابی
اتاق تلفن (اپراتور)
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
رستوران بام
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
روم سرويس 24 ساعته
كتابخانه
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی
جكوزی
خدمات باربري
کپسول آتشنشانی در راهرو
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
زمين تنيس
گشت نیم روزی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
اینترنت با سرعت بالا
پارکینگ در اطراف هتل
صندوق امانات در لابی
اینترنت بی سیم
کپسول آتش‌نشانی در لابی
خشکشویی
خدمات اتو
فكس
كافی شاپ
رخت آویز

آدرس هتل الزهرا یزد روی نقشه

مشاهده اقامتگاه بر روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل الزهرا یزد

(79 نظر)
نقاط قوت:
همه چی عالی
نقاط ضعف:
بدون نکته منفی
نقاط قوت:
رفتار و برخورد مناسب خدمه
نقاط ضعف:
نداشتن پنجره در اتاق نداشتن دمپایی برای اتاق
نقاط قوت:
نور عالی
نقاط ضعف:
چیزی به نظر نیامد
نقاط قوت:
هتل از نظر مکانی جای خوبیه پرسنل همه عالی بودن خوش اخلاق بودن از نظر همه چی عالی بودن
نقاط ضعف:
نکته منفی نداشت
نقاط قوت:
نظافت عالی نزدیکی به اماکن تاریخی نزدیکی به بازارهای اصلی برخورد محترمانه پرسنل
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
صبحانه خوبی سرو کرد برخورد پرسنل هتل خوب بود
نقاط ضعف:
نداشتن ملحفه بسته بندی شده مختص مسافر
نقاط قوت:
رفتار پرسنل فوق العاده عالی بودبسیار تمیزصبحانه با کیفیت
نقاط ضعف:
ندارد
نقاط قوت:
برخورد خوب کارکنان
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
از هر نظر هتل عالی بود
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
پرسنل خوش برخورد
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
خوب
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
من راضی بودم . نسبت به هزینه واقعا خوب تمیز و نو ساز بودنش با کیفیت بودن وسایل اتاق گزینه های خوبی بودن. صبحانه هم خوب بود انواع مختلف صبحانه موجود بود
نقاط ضعف:
متاسفانه کتری برقی و قاشق و چنگال توی اتاق نبود . سرویس بهداشتی و حمام واقعا برای دوش گرفتن مناسب نبود. 😑 اتاق من که اینطور بود نمیدونم اتاقای دیگه چه طوری باشه
نقاط قوت:
سلام بسیار هتلی تمیز باکیفیت پرسنل عالی صبحانه خوب
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
عالی بود پرسنل مودب خوش برخورد و قیمت مناسب
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
رفتار پرسنل این هتل فوق العاده است انقدر ادم احساس ارامش و امینیت میکنه حد نداره من تو چند روزی که تو این هتل بودم حتی یک ثانیه از این مجموعه دلخور یا عصبی نشدم پر از انرژی تمیز خیلی بیشتر از هزینه پرداخت شده این مجموعه ارزش داره
نقاط ضعف:
رفتار پرسنل این هتل فوق العاده است انقدر ادم احساس ارامش و امینیت میکنه حد نداره من تو چند روزی که تو این هتل بودم حتی یک ثانیه از این مجموعه دلخور یا عصبی نشدم پر از انرژی تمیز خیلی بیشتر از هزینه پرداخت شده این مجموعه ارزش داره
نقاط قوت:
برخورد خوب پرسنل اتاق های تمیز محیطی خوب سلف عالی
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
مکان آرام ومناسب وپرسنل خیلی مودب .در سفربعدبه شهریزد اگرقسمت شدحتما این هتل راانتخاب می کنم
نقاط ضعف:
مکان آرام ومناسب وپرسنل خیلی مودب .در سفربعدبه شهریزد اگرقسمت شدحتما این هتل راانتخاب می کنم
درسفرمان به شهرهای شمالی، این هتل ازنظر هزینه اقامت وتمیزی وبرخوردپرسنل.... باسایر هتلها حتی چهارستاره قابل قیاس نیست.
نقاط قوت:
خوشرویی و ادب کارکنان هتل
نقاط ضعف:
خوشرویی و ادب کارکنان هتل
در مجموع بد نبود و اینکه پارکینگ ویژه نداشت و ماشین در کوچه ی کنار هتل پارک میشد
نقاط قوت:
پرسنل بسیار مودب و خوشرو. نسبت به قیمت هتل ارزشش رو داشت و تمیز بود.
نقاط ضعف:
پرسنل بسیار مودب و خوشرو. نسبت به قیمت هتل ارزشش رو داشت و تمیز بود.
تمیز با پرسنل بسیار خوب و وو خوش اخلاق
نقاط قوت:
هتل به نسبت ستاره دار بودنش خوبه و پرسنل عالی
نقاط ضعف:
چنانچه تنوع صبحانه بیشتر شود خیلی خوبه
نقاط قوت:
برخورد خوب پرسنل صبحانه خوب اتاق تمیز و مرتب
نقاط ضعف:
سیفون دستشویی خراب بود اتاق چای ساز نداشت
نقاط قوت:
(نظر مثبت ثبت نشده است)
نقاط ضعف:
عدم داشتن رستوران فعالتنوع کم غذا در منوی صبحانه
نقاط قوت:
بسیار عالی ازهمه لحاظلذت بردم
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
از همه لحاظ عالی بود.اگر بازم برم یزد حتما هتل الزهرا رو انتخاب میکنم.
نقاط ضعف:
از همه لحاظ عالی بود.اگر بازم برم یزد حتما هتل الزهرا رو انتخاب میکنم.
نقاط قوت:
همه چی عالی ممنون از مدیریت و کارکنان هتل
نقاط ضعف:
هیچ نکته منفی ندیدم
نقاط قوت:
ساایز اتاق نسبتا خوب بود.برخورد کارکنان قابل قبول بود.
نقاط ضعف:
برخلاف اطلاعات درج شده، تنها یک طبقه در بالای ساختمان تجاری است.پارکینگ ندارد.امکانات رفاهی هتل حتی کمتر از یک هتل یک ستاره است.در طبقه دوم یک مجتمع تجاری است. که رفت و آمد افراد لاابالی در ورودی هتل به هیچ وجه در شان یک هتل نیست.
نقاط قوت:
صبحانه عالي
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
اتاق تمیز و مرتب بود، تنوع صبحانه و کیفیت‌شون نسبت به قیمت بسیار خوب بود، رفتارِ پرسنل بسیار مودبانه و محترم بود
نقاط ضعف:
اتاق تمیز و مرتب بود، تنوع صبحانه و کیفیت‌شون نسبت به قیمت بسیار خوب بود، رفتارِ پرسنل بسیار مودبانه و محترم بود
نقاط قوت:
(نظر مثبت ثبت نشده است)
نقاط ضعف:
نداشتن پارکینگ
نقاط قوت:
دسترسی خوبقیمت مناسببهداشت عالیصبحانه نسبتا خوب
نقاط ضعف:
پارکینگ سرپوشیده نداره
نقاط قوت:
نظافت.اینترنت خوب .رفتار خوب .در کل خوب بود
نقاط ضعف:
نداشتن پنجره اتاق
نقاط قوت:
برخورد بسیار خوب پرسنل صبحانه متفاوت در روزهای مختلف همکاری با چک اوت دیرتر
نقاط ضعف:
دیوارهای اتاق‌های کوچکتر ( که من استفاده کردم) بنظر صداها را براحتی عبور میدن
نقاط قوت:
همه چیز خوب بود
نقاط ضعف:
آرایشگاه مردانه که ورودی هتل هست،اصلا جنبه درستی نداره،
نقاط قوت:
رفتار پرسنل و امکانات بهداشتی عالی بود
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
نوساز و تمیز و همراهی بسیار خوب پرسنل
نقاط ضعف:
صبحانه بدون شیر و نسکافه
هتل خیلی تمیز بود و کارکنان بسیار خوش برخورد بودن - کیفیت غذا خوب بود و هتل خیلی به جاهای دیدنی یزد نزدیک بود.
نقاط قوت:
تمیزی روتختی و بالش
نقاط ضعف:
سرویس بهداشتی تهویه هوا نداشت
نقاط قوت:
نطافت و بهداشت عالی
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
برخورد عالی پرسنل و رسیدگی فوری و عالی به درخواست های مشتری
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
برخورد تمام پرسنل بسیار با احترام و عالی بود.پذیرش و چک اوت سریع.صبحانه محدود ولی با کیفیت بالا
نقاط ضعف:
اتاق ها خیلی کوچک و دلگیر بودن.سرویس بهداشتی کثیف نبود اما به شدت فرسوده بود و کاشی ها و سرامیک حس خوبی القا نمی کرد.هتل پارکینگ ندارد.
نقاط قوت:
پرسنل خوش اخلاق هتل ،
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
صبحانه به نسبت تعداد ستاره هتل کامل استبرخورد پرسنل عالی استنظافت اتاقها و سایر فضاها بسیار خوب است
نقاط ضعف:
پارکینگ نداردچای ساز ندارداتاق ما به نسبت تعداد تخت کوچک بود کلا تمام فضاها ( لابی، راهروها، غذاخوری، اتاقها و....) برای افزایش تعداد اتاقها و تختها کوچک شده اند!
نقاط قوت:
پرسنل همه خانم مودب متشخص و هتل از همه لحاظ عالی بود. تنوع غذایی صبحانه. موقعیت مناسب. پارکینگ رو باز دارای دوربین. همه جوره به نسبت هتل ۳ ستاره عالی بود
نقاط ضعف:
هیچ نکته منفی ندیدیم
نقاط قوت:
نکته انچنان مثبتی ندیدم
نقاط ضعف:
نمیتونستیم شب تلوزیون ببینیم و حرف بزنیم میومدن در اتاق مارو تهدید میکردن که پلیس میارن سراغمون???? روز دوم بهمون شامپو و حوله اضافه تعلق نگرفت
نقاط قوت:
نو وتمیز بودن پرسنل مودب وخوشرو .در اختیار قرار دادن کم بود اتاق.
نقاط ضعف:
نداشتن پارکینگ مناسب. نداشتن رامپ در درب ورودی جهت معلولین ویا حمل چمدان .
بسیار مرتب برخورد کارکنان هتل عالی
هتل الزهرا را رزرو کردم بمن گفت جا ندارم پشتیبانی جاباما در پارسیان بمن اتاق داداین نظرات برای پارسیان هست و عالی بود
اگه مثل من دنبال جایی واسه یکی دوشب استراحت در طول یک سفر کاری باشید خوب و قابل قبول بود.ساختمان مرتب وتمیز وجمع جوربا توجه ب قیمت برای من کاملا مناسب بود و امکانات و سرویس بهداشتی و حمام خوب بود. برخورد عوامل بسیار محترمانه و خوب بود. صبحانه سلف سرویس وخوب و تر وتمیز بود. در سفرهای بعدی هم دوباره همین هتل راانتخاب میکنم.
نقاط قوت:
رفتار محترامانه کارکنان هتل
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
هتل به نسبت قیمت هتل خوبی بود و کارکنان خوش اخلاق و خوش برخورد داشت
خوب بود ولی میتونه خیلی بهتر باشه
نقاط قوت:
همه چی عالی بود
نقاط ضعف:
نداشت
خوب بود
به نسبت قیمت و تعداد ستاره هتل خوبی بود
در مجموع خوب
در بدو ورود کسی واسه کمک نیومد و به زحمت فراوان وسایل رو تنها به اتاق بردم و فلاش تانک از ابتدا خراب بود و به شدت نشتی داشت و فقط رزروشن با یک ببخشید مسله رو حل کرد و ساعت 8 شب بود که متوجه شدم روکش بالشها عوض نشده و باز ایشون گفتن خانه داری رفته ومن کلید ندارم تعویض کنم و از همه جالبتر ساعت سرو صبحانه فقط تا ساعت 9.30 بود و وقتی ساعت 9 رفتیم خیلی از ظرفها خالی بود و دیگه شارژ نکردن. در کل در حد انتظار نبود
نقاط قوت:
برخورد پرسنل عالی تمیزی ومرتبی هتل عالی. صبحانه درحدهتل سه ستاره خوب بود. مکان هتل عالی
نقاط ضعف:
قیمت به نسبت شهر کوچکتری مثل یزد کمی بالا بود
به نسبت مبلغ پرداختی در شرایط تخفیفی که سایت زده بود می ارزه اتاقا تمیز سرویس فرنگی و ایرانی هر دو رو داره صبحانه به نسبت خوبه رفتار کارکنانش مناسبه فقط تنها ایرادش نداشتن پارکینگ اختصاصی هست که توی یه محوطه کناره هتل جا برای پارک وجود داره. در صورت تخفیف بالای ۴۰ درصد اقامت توی این هتل رو پیشنهاد میکنم
بد نبود
در کل من از هتل راضی بودم تنها چیزی که باعث اذیت شد نبود رخت اویز بود که برای خشک کردن لباس باید به پشت بوم می رفتیم صبحونه تقریبا متنوع بود ولی بعضیاش کهنه به نظر میرسید مثلا خوراک سوسیس. فضای پارکینگ زیاد خوب نبود و رو باز بود
واقعا هتلی مناسب با قیمتی مناسب. صبحانه ای کامل . پیشنهاد میدم حتما امتحان کنید هتل رو کارکنان نیز مودب و زحمتکش
کارکنان محترم و مهربون و کار راه انداز
برخوردکارکنان مودبانه بود، صبحانه بسیار عالی ولی نهار وشامش رو از بیرون سفارش میدادن که کیفیت غذاهاش خوب نبود ، پارکینگش توی فضای روباز بود ،از نظر دسترسی به اماکن دیدنی هم خوب بود.
اتاقهای کوچیک ولی بسیار تمیز داشت..رفتار پرسنل عالی بود..نبود پارکینگ مناسب و صدای اتاقهای مجاور وجود داشت.
کلا عالی بود و خاطره سفر به یزد رو ماندگار کرد. فقط پارکینگ مستقل رو کم داشت .
اتاقها تمیز ولی حمام و دستشویی کوچک بودند در کل هتل خوبی بود با تشکر از مدیریت و پرسنل هتل الزهرا
همه هتلها خوبن، مسافران گاهی آسایش همدیگرو به هم میریزند.
تنها مورد اين است كه پاركينگ روباز بيرون هتل بود.
کارمندای بسیار مودبی و مسلط به تاریخ شهر مخصوصا پذیرشگر هتل آقای غلامی...نکته منفی هم نداشتن رستوران بود
هتلی خوب با کارکنانی بسیار مودب به نسبت هزینه امکاناتش مناسب می باشد صبحانه مناسب بوده و دسترسی به مکانهای شهر راحت است فقط فاقد پارکینگ اختصاصی می باشد.
1- محیط هتل و اتاقها بسیار تمیز و وسائل داخلی اتاق نو و تمیز بود. سرویس بهداشتی بسیار تمیزی داشت. 2- برخورد کارکنان بسیار مودبانه و صمیمی بود 3- صبحانه خوبی داشت 4- قیمت مناسبی داشت مخصوصا با رزرو توسط جاباما 5- حتما به مسافران یزد توصیه می کنم که با اقامت در این هتل سفر به یادماندنی داشته باشند.
خوب بود
به نسبت هزینه ای که پرداخت کردیم هتل تمیز و آرام و در موقعیت مکانی خوبی هست . صبحانه معمولی و در کل راضی بودیم .
خیلی تمیز و کارکنان مهربان
هتل خوبی بود فقط کیفیت صبحانه پایین بود.
فقط خانه داری باید سرویس را افزایش دهد.
همه چیز خوب بود فقط اتاقمون پنجره نداشت و کیفیت صبحانش میتونست بهتر باشه
موقعیت هتل خوبه.تمیز. صبحانه خوبی رو داشتن. برخورد مناسب پرسنل
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل الزهرا یزد

مهمانان هتل الزهرا یزد در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل الزهرا یزد از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید. برای مشاهده نظرات کلیک کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل الزهرا یزد بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد. برای مقایسه قیمت و رزرو هتل کلیک کنید.

همه عکس‌ها و امکانات هتل الزهرا یزد رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل الزهرا یزد را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است. برای مشاهده کلیک کنید.