هتل آپارتمان وستا تنکابن

تنکابن، ولی آباد، دهکده توریستی نعمت آباد، میدان امام، خیابان ولیعصر
4.8
امتیاز کاربران
29
نظرات کاربران

معرفی هتل آپارتمان وستا تنکابن

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل آپارتمان وستا تنکابن

وستا-ویلا یکخوابه دو نفره
ویلا یکخوابه دو نفره
ای‌گردش
1,121,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 آبان
شنبه
1,121,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
1,121,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
1,121,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
1,121,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
1,121,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
1,121,000
تومان
9 آبان
جمعه
1,121,000
تومان
10 آبان
شنبه
1,121,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
1,121,000
تومان
12 آبان
دوشنبه
1,121,000
تومان
13 آبان
سه شنبه
1,121,000
تومان
جاباما
1,122,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 آبان
شنبه
1,122,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
1,122,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
1,122,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
1,122,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
1,122,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
1,122,000
تومان
9 آبان
جمعه
1,122,000
تومان
10 آبان
شنبه
1,122,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
1,122,000
تومان
12 آبان
دوشنبه
1,122,000
تومان
13 آبان
سه شنبه
1,122,000
تومان
اقامت 24
1,122,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 آبان
شنبه
1,122,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
1,122,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
1,122,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
1,122,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
1,122,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
1,122,000
تومان
9 آبان
جمعه
1,122,000
تومان
10 آبان
شنبه
1,122,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
1,122,000
تومان
12 آبان
دوشنبه
1,122,000
تومان
13 آبان
سه شنبه
1,122,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
3 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
4 آبان
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
5 آبان
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
6 آبان
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
7 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 آبان
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
11 آبان
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
12 آبان
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
13 آبان
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
وستا-ویلا دوخوابه چهار نفره
ویلا دوخوابه چهار نفره
ای‌گردش
1,835,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 آبان
شنبه
1,835,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
1,835,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
1,835,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
1,835,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
1,835,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
1,835,000
تومان
9 آبان
جمعه
1,835,000
تومان
10 آبان
شنبه
1,835,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
1,835,000
تومان
12 آبان
دوشنبه
1,835,000
تومان
13 آبان
سه شنبه
1,835,000
تومان
اقامت 24
1,836,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 آبان
شنبه
1,836,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
1,836,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
1,836,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
1,836,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
1,836,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
1,836,000
تومان
9 آبان
جمعه
1,836,000
تومان
10 آبان
شنبه
1,836,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
1,836,000
تومان
12 آبان
دوشنبه
1,836,000
تومان
13 آبان
سه شنبه
1,836,000
تومان
جاباما
1,836,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 آبان
شنبه
1,836,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
1,836,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
1,836,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
1,836,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
1,836,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
1,836,000
تومان
9 آبان
جمعه
1,836,000
تومان
10 آبان
شنبه
1,836,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
1,836,000
تومان
12 آبان
دوشنبه
1,836,000
تومان
13 آبان
سه شنبه
1,836,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
3 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
4 آبان
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
5 آبان
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
6 آبان
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
7 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 آبان
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
11 آبان
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
12 آبان
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
13 آبان
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
هتل یار
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
3 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
4 آبان
یکشنبه
1,836,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
1,836,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
1,836,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
1,836,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
1,836,000
تومان
9 آبان
جمعه
1,836,000
تومان
10 آبان
شنبه
1,836,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
1,836,000
تومان
12 آبان
دوشنبه
1,836,000
تومان
13 آبان
سه شنبه
1,836,000
تومان
وستا-ویلای دو خوابه چهار نفره VIP
ویلای دو خوابه چهار نفره VIP
هتل یار
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
3 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
4 آبان
یکشنبه
1,122,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
1,122,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
1,122,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
1,122,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
1,122,000
تومان
9 آبان
جمعه
1,122,000
تومان
10 آبان
شنبه
1,122,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
1,122,000
تومان
12 آبان
دوشنبه
1,122,000
تومان
13 آبان
سه شنبه
1,122,000
تومان
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
3 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
4 آبان
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
5 آبان
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
6 آبان
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
7 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 آبان
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
11 آبان
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
12 آبان
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
13 آبان
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
وستا-ویلا دوبلکس سه خوابه شش نفره
ویلا دوبلکس سه خوابه شش نفره
اقامت 24
3,936,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 آبان
شنبه
3,936,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
3,936,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
3,936,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
3,936,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
3,936,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
3,936,000
تومان
9 آبان
جمعه
3,936,000
تومان
10 آبان
شنبه
3,936,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
3,936,000
تومان
12 آبان
دوشنبه
3,936,000
تومان
13 آبان
سه شنبه
3,936,000
تومان
جاباما
3,936,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 آبان
شنبه
3,936,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
3,936,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
3,936,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
3,936,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
3,936,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
3,936,000
تومان
9 آبان
جمعه
3,936,000
تومان
10 آبان
شنبه
3,936,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
3,936,000
تومان
12 آبان
دوشنبه
3,936,000
تومان
13 آبان
سه شنبه
3,936,000
تومان
وستا-ویلا سه خوابه شش نفره
ویلا سه خوابه شش نفره
ای‌گردش
3,935,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 آبان
شنبه
3,935,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
3,935,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
3,935,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
3,935,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
3,935,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
3,935,000
تومان
9 آبان
جمعه
3,935,000
تومان
10 آبان
شنبه
3,935,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
3,935,000
تومان
12 آبان
دوشنبه
3,935,000
تومان
13 آبان
سه شنبه
3,935,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
3 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
4 آبان
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
5 آبان
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
6 آبان
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
7 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 آبان
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
11 آبان
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
12 آبان
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
13 آبان
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
وستا-ویلا دوبلکس چهار خوابه هشت نفره
ویلا دوبلکس چهار خوابه هشت نفره
جاباما
4,728,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 آبان
شنبه
4,728,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
4,728,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
4,728,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
4,728,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
4,728,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
4,728,000
تومان
9 آبان
جمعه
4,728,000
تومان
10 آبان
شنبه
4,728,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
4,728,000
تومان
12 آبان
دوشنبه
4,728,000
تومان
13 آبان
سه شنبه
4,728,000
تومان
اقامت 24
4,728,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 آبان
شنبه
4,728,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
4,728,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
4,728,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
4,728,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
4,728,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
4,728,000
تومان
9 آبان
جمعه
4,728,000
تومان
10 آبان
شنبه
4,728,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
4,728,000
تومان
12 آبان
دوشنبه
4,728,000
تومان
13 آبان
سه شنبه
4,728,000
تومان
وستا-ویلا چهار خوابه هشت نفره
ویلا چهار خوابه هشت نفره
ای‌گردش
4,727,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 آبان
شنبه
4,727,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
4,727,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
4,727,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
4,727,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
4,727,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
4,727,000
تومان
9 آبان
جمعه
4,727,000
تومان
10 آبان
شنبه
4,727,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
4,727,000
تومان
12 آبان
دوشنبه
4,727,000
تومان
13 آبان
سه شنبه
4,727,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
3 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
4 آبان
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
5 آبان
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
6 آبان
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
7 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 آبان
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
11 آبان
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
12 آبان
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
13 آبان
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
وستا-ویلای چهار خوابه رویال هشت نفره
ویلای چهار خوابه رویال هشت نفره
ای‌گردش
7,810,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 آبان
شنبه
7,810,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
7,810,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
7,810,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
7,810,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
7,810,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
7,810,000
تومان
9 آبان
جمعه
7,810,000
تومان
10 آبان
شنبه
7,810,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
7,810,000
تومان
12 آبان
دوشنبه
7,810,000
تومان
13 آبان
سه شنبه
7,810,000
تومان
اقامت 24
7,810,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 آبان
شنبه
7,810,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
7,810,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
7,810,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
7,810,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
7,810,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
7,810,000
تومان
9 آبان
جمعه
7,810,000
تومان
10 آبان
شنبه
7,810,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
7,810,000
تومان
12 آبان
دوشنبه
7,810,000
تومان
13 آبان
سه شنبه
7,810,000
تومان

امکانات اتاق های هتل آپارتمان وستا تنکابن

اعلام حریق
رستوران سنتی
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی
جكوزی
خدمات باربري
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
زمين تنيس
گشت نیم روزی
بازی ویدئویی
آتلیه
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
رستوران فست فود
اینترنت با سرعت بالا
پارکینگ در اطراف هتل
رستوران در هتل
خدمات اسپا
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
كتابخانه
پارکینگ در هتل
اتاق تلفن (اپراتور)
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
شبکه پخش فیلم
خدمات خانه داری
تلویزیون در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی در طبقات
سرویس بهداشتی فرنگی در لابی
ترانسفر فرودگاهی (رفت و برگشت)
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
سرویس بهداشتی فرنگی در طبقات
رستوران بام
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
آژانس مسافرتي
اتاق جلسات
ورزش های ابی
پرینتر
سیستمسرمایشوگرمایش
رستوران فرنگی
اتاق سینما
حوله حمام
دمپایی یکبار مصرف
سیستم گرمایش
رخت آویز
سرویسبهداشتیایرانی
سرویسبهداشتیفرنگی
فضای پیاده روی
استخر
رستوران تابستانه
اینترنت در اتاق
یخچال
مینی بار
سرویس فرنگی
حوله
دمپایی
تلفن
رستوران سنتی
سالن بدنسازی
ترانسفر از هتل به فرودگاه
رستوران
دسترسی به دریا
خدمات پرستاری از کودک
تلویزیون lcd
پنجره
لوازم بهداشتی
امکان پخت و پز
پاركينگ
لابی
سالن اجتماعات
فضائی برای پياده روی
اينترنت در لابی
مبل
ميز
خدمات بيدار باش
سرویس بهداشتی ایرانی در لابی
نمای رو به حیاط
كافی شاپ
اتاق بازی
سالن بيليارد
زنگ هشدار
تلفن در لابی
تاکسی سرویس
رستوران فضای باز
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
اینترنت در لابی
سفره‌خانه
جعبه کمک های اولیه
ماساژ
اتاق چمدان
بالکن
کافی‌شاپ
استخر
دراور
کمد لباس
حوله
دمپایی
خدمات تور
کافی‌شاپ فضای باز
روزنامه
فضای سبز
سونا
سالن بدنسازی
چای ساز
فتوکپی
اطفای حریق
مسلط به زبان انگليسی
تبديل ارز
خشکشویی (لاندری)
دستگاه خودپرداز
تلویزیون
پارکینگ
یخچال
صندوق امانات
اینترنت در اتاق
مبلمان
سشوار
سرویس بهداشتی فرنگی
آسانسور
نمازخانه
سالن ورزشی
اباژور
فكس
مینی بار رایگان
اینترنت در قسمت لابی
حمام
سرویس روزانه اتاق
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
رستوران فرانسوی
استخر روباز
کافی نت
صبحانه رایگان
آرایشگاه
مینی بار
سونا خشک
وسایل بدنسازی
خدمات خشکشویی
پاركينگ
كافی شاپ
اينترنت در لابی
روم سرويس
فروشگاه
بیلیارد
تلفن
رستوران ایتالیایی
پارکینگ روباز
دستگاه واکس کفش
اینترنت رایگان و محدود در لابی
پله اضطراری
رستوران ایرانی
اتاق بازی
امکانات بازی کودکان
سرویس بهداشتی ایرانی
لابی
سالن ورزش
استخر رایگان
اتاق سیگار
مرکز خرید
اینترنت
سرویس فرنگی
سرویس ایرانی
کافی شاپ
تلفن در اتاق
سوئیت
حمام

آدرس هتل آپارتمان وستا تنکابن روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل آپارتمان وستا تنکابن

(29 نظر)
هتل از همه نظر عالی بود فقط از لحاظ لوکیشن ضعیف است و هتل نه ساحلی و نه جنگلی است ، در یک روستا دور افتاده واقع شده و با ماشین تا ساحل ۱۵ دقیقه و تا جنگل ۳۰ دقیقه فاصله دارد . همچنین علارغم خوب بودن امکانات قیمت بسیار بالایی دارد که ارزش قیمتی ندارد.
نقاط قوت:
تميزي هتل
نقاط ضعف:
بي نظمي و بي ادب بودن رزويشن هاي هتل ما ٣شب مهمان اين هتل بوديم ولي انقدر رفتاراي رزويشن زشت و بد بود و مديريتي وجود نداره كه رسيدگي كنه و ديگه نه به اين هتل خواهم رفت نه به كسي پيشنهاد ميكنم و متاسفم
هيچ نظمي وجود نداره و فقط خوب پول ميگيرند دريغ از گذاشتن احترام به مسافر
نقاط قوت:
تميزي و امكانات هتل
نقاط ضعف:
مديريت خيلي ضعيف و برخورد بد كاركنان هتل و بي ادب بودنشان و بي نظمي شديد در اين هتل موج ميزنه
گذراندن دوره هتلداري براي كاركنان هتل واجب و ياد دادن احترام گذاشتن به مسافر
اگه دنبال جایی برای استراحت و فرار از زندگی شهری و خلوت کردن هستین هتل وستا جاییه که باید برین غذای عالی پذیرایی خوب ویلای شخصی تون مجهز و مبله است تمیز هم هست استخر شنا هم خوبه اما خیلی تمیز نیست نمای بسیار خوبی داره اینجا رو دوست داشتم و به دوستانم هم پیشنهاد کردم
من از اقامت توی ویلا های هتل خیلی لذت بردم ویلاهای دارای استخر خیلی خوب هست البته استخر عمومی خوبی هم داره . ویلاها بسیار تمیز بود و اشپزخانه خوبی هم داشت. پرسنل خوب هتل و فضاسازی زیبای هتل و همچنين اطاق يازي براي بچه ها هم از نقاط مثبت هتل هست. رستورانهاي هتل هم خوب و خوش منظره هست ولي قيمت غذا نسبتا بالا هستش
صبحانه خیلی ضعیف است. وای فای در حد دیال آپ !! صدای اتاق های دیگر به راحتی وارد اتاق ما می شد.
یک هتل خوب برای اقامت خانواده، پرسنل با تجربه استخر آب گرم باشگاه و اتاق بازی برای بچه ها دوبار تا حالا این هتل رو رزرو کردم و باز هم این هتل رو انتخاب میکنم
انتظار نداشتم که همچین تجربه عالی تو ایران داشته باشم تا حالا هتل های زیادی رو تو ایران موندم ولی این هتل بهترین بود
چهار روز تو یه ویلای چهار تخته موندیم و واقع لذت بردیم اولین تجربه اقامت تو این هتل بود و یک تجربه فوق العاده بود که آرزوش رو داشتم پرسنل خوش برخورد و آماده کمک بودن اطلاعات کافی هم داشتن هتل دوست داشتنی بود باغ هتل شما رو به طبیعت نزدیک میکنه و به آدم حس آرامش میده اتاقا خیلی تمیز بوذن و و ویلا هم در مقایسه با هتلای دیگه ایرانی خیلی مجهز بود صبحانه خوب بود رستووران آبشار هم که نزدیک استخر هتله عالی. یک اقامت خیلی خوب بود و لحظه شماری می کننم که دوباره به این هتل بیام
فضایی بسیار آرام و زیبایی دارهبرخورد عالی پرسنل عدم امکان استفاده از قلیان داخل ویلا که در صورت مشاهده یک میلیون جریمه دارد صبحانه در حد هتل 3 ستاره تا لب جاده 15 دقیقه با خودرو فاصله دارد بر خلاف انتظار داخل ویلا امکان پخت و پز غذا وجود ندارد و استفاده از باربیکیو در ویلا ممنوع بوده در صورت مشاهده جریمه دارد
با سلام به همه شما خوبان... من و همسرم یه شب تو هتل بودیم برخورد اولیه پذیرش و پرسنل خیلی عالی بود.. به همه دوستان لازمه اطلاع بدم که حواسشون باشه ویلاهای دو خوابه وسه خوابه استخر ندارن!! نظافت اتاق ها عالی بود..ویلا بسیار مرتب و تمیز بود.. امکان آشپزی هم هستش..گاز و سرویس شست و شوی داخل آشپزخونه کامله... اما به هیچ عنوان تاکید میکنم به هیچ عنوان هزینه ی پرداختی با این هتل تناسب نداره!به هیچ عنوان!مخصوصا واسه هتل های تک و دو خوابه ک همون استخر خصوصی(ویژگی ای که این هتل رو از بقیه مجزا میکنه!)رو ندارن! صبونه بسیار کامل بود!خیلی چسبید..محیط قشنگ رو به جنگل های سیز شمال..عالی...(املت،عدسی،نیم رو،آبپز،پنیر و کره و مربا و عسل و زیتون و هندونه و گوجه و... نون لواش و بربری و سنگک..) مینی بار هم که هزینه اش با مسافران هستش..آب معدنی شارژ روزانه میشه!ما استفاده نکردیم!اما گویا شارژ اول رایگان هستش!!.. اول ورود که متوجه شدم ویلای تک خوابه استخر خصوصی نداره(البته خودم توضیحات رو دقت نکرده بودم!)خیلی تو ذوقی بدی بود! سالن بدنسازی رو گفتن تحت تعمیره!اما گویا نبود!نمیدونم این هتل رو چرا هر چند وقت یه بار یه آپشن رایگانش رو از مسافرین دریغ میکنن! گفتن سالن سینما هم داره..که ما نرفتیم و نظری ندارم.. استخر روباز عمومی سانس بانوان رو بخاطر ساعت ورودمون به هتل که کمی دیر بود من از دست دادم.. اما همسرم از استخر روباز آقایون بسیار راضی بودن..مخصوصا که خلوت بوده! فقط،مجدد لازمه تاکید کنم به هیییییییییچ عنوان این هزینه با این هتل تناسب نداره! ویلاهای تک خوابه و بعضی دو خوابه ها ویو خاصی ندارن!یه سوییت ک محصور هستش..حیلط خلوت هم محصور.. یعنی نمای جنگل یا کوه های سبز جنگلی یا دریایی ندارن.. از سه خوابه ها و چهار خوابه ها اطلاعی ندارم!! یه نکته: ویلا دست شویی ایرانی نداره!کسانی که نسبت به دست شویی فرنگی دارن به این قضیه توجه کنن..(گرچند برچسب ضدعفونی شده هم دارن!) تاکید آخر: با این هزینه گزینه های بهتر دیگری هم هست..
قيمت غذاهاي رستوران به نسبت ساير هلتها گران بود تنوع صبحانه ميتونه بهتر بشه تميزي و آرامش عالي بود
یه هتل پر از آرامش و لذت طبیعت عالی و پرسنل خوش برخورد
محمد مسعود محمد هاشم نمره بسیار عالی را برای هتل آپارتمان وستا تنکابن انتخاب کرده است
محیط زیبا دنج آروم لذت بخش تمیز و مرتب پرسنل با حوصله و خوش برخورد پذیرش غذاهای واقعا خوشمزه باقلاقاتوق بی نظیررر پیتزای فوق العاده خوش طعم املت و سوسیس شاهکار بود فقط قیمت بالاست که نمیشه زیاد رفت و چندین شب اقامت کرد واقعا لذت بردیم همه چیز عالی عالی عالی
ما در خرداد ماه ویلای چهار خوابه استخر دار را رزرو کرده بودیم. چندین مشکل از طرف هتل برای من به وجود امد که خاطره خوبی از هتل در ذهن من نمانده. قبل از سفر تماسی از هتل با من گرفته شد و در خواست تغییر نوع ویلا را از من داشتند که این کار اصلا صحیح نبود و دلیل آن را اشتباه سیستم اعلام کردند که اجازه نداشته این ویلا را برای کمتر از سه شب برای من رزرو کنه. که من این موضوع را قبول نکردم. می شد مثل خیلی از هتل ها تا آماده شدن اتاق از میهمانان با آب میوه و یا ... پذیرایی شود ولی ما در ابتدای ورود با برخورد بسیار بد قسمت پذیرش مواجه شدیم . با توجه به فرم های قرارداد داخل هتل ، زمان پذیرش را مثل سایر هتل ها ساعت 2 و تخلیه ویلا را ساعت 12 نوشته بود اما مسئول پذیرش اجازه ورود به ویلا را قبل از ساعت 3 نمی داد و اعلام میکرد زمان تخلیه ویلا نیز ساعت 11 میباشد . یعنی 2 ساعت اقامت کمتر نسبت به سایر هتل ها . هوا بسیار گرم بود و در دوتا از اتاق ها کولر گازی وجود نداشت که واقعا غیر قابل تحمل بود . آب معدنی داخل ویلا پولی بود . استخر خوب و تمیز بود و دمای آب مناسب شنا بود. اتاق بازی کودک بزرگ و مجهز بود. در آخر : مجموعه ای شیک و تمیز و متفاوت در ایران که متاسفانه پرسنل و مدیریت دل سوزی ندارد.
سلام خود هتل خيلي خوب بود و تميز ولي رفتار كاركنان و پرسنل خيلي بد بود و اين يه ضعف بزرگ براي هتل محسوب ميشه. اگر امكانات خوبي دارد بايد حتما قسمت خدماتش هم قوي و حرفه اي باشن نه اينكه بي ادب باشند.و در ضمن مسولي هم نبود كه اگر اعتراضي داريم پاسخگو باشد
هتل خیلی خوبیه. ولی، غذای رستورانش به نظر من بد و در عین حال گرون بود. صبحانه اش هم ضعیفه. ولی ما در کل به خاطر خود هتل راضی بودیم و باز هم می ریم. ولی دیگه از رستورانش استفاده نمی کنیم
ما خرداد امسال در این هتل اقامت داشتیم ویلا عالی مرتب تمیز برخورد پرسنل بسیار عالی و محترمانه غذا فوق العاده خوشمزه صبحانه متوسط استخر رو باز عالی تنها مشکل سرعت کم اینترنت در ویلا باز هم اینجا رو انتخاب میکنم
نقاط قوت:
پرسنل خوب و مودب دنج و دور از هیاهوو وعالی برای استراحت و ریلکس شدن
نقاط ضعف:
نکته منفیش اینه که یکم گرونه و خیلی نمیشه رفت
خیلی خوب بود
حتما این هتل رو برید ویلاهایی با استخر شخصی و آب گرم رستوران هم با نمای عالی و غذای خوب
خیلی خوشحالم که در شهرهای کوچیک هم خدمات به این خوبی ارائه میشه.
هتل بسيار بسيار عالى و تميز و مدرن .... استخر اب گرم خصوصى در داخل ويلا بسيار عالى بود رفتار و مهمان نوازى پرسنل بسيار عالى بود فضاى رستوران هاى ، امكانات بازى براى بچه ، و فضاى اطراف ويلاها بسيار عالى بود حتما دوباره بيايم شمال همين هتل مى ايم
خیلی عالی و رویایی بود
موقعیت مکانی بسیار عالی و برخورد خیلی خووب کارکنان
نقاط قوت:
برخورد عالی پرسنل،، فضای بی‌نظیر، مدیریت عالی و.... فقط کمی نرخ قیمت‌ها آدم و در طول ماندن بیشتر در هتل محدود میکنه....
نقاط ضعف:
قیمت بالا.
هتل بسیار زیبا و خوبی است و رفتار کارکنان آن بسیار عالی بود. فقط چند نکته درباره آن قابل ذکر است: 1- به صورت پیش فرض ویلا سرویس نمیشد 2- صبحانه بوفه نبود و در ضمن گزینه‌های انتخابیِ رایگان آن بسیار محدود بود. قیمت گزینه های پولیِ آن نیز بسیار بالا بود برای نمونه قیمت یک بشقاب نیمرو شامل دو عدد تخم مرغ 18 هزار تومان بود 3- ما از استخر نتوانستیم استفاده کنیم چون ظاهرا تاسیسات آن خاموش بود و آب کاملا یخ بود امیدوارم این ایرادات به زودی حل شود چون واقعا دوست دارم دوباره به آنجا بروم
نقاط قوت:
-کارکنان بسیار مهربان و مودب و با شخصیت -موقعیت مکانی بسیار عالی هتل و فضا سازی بسیار مناسب -اتاق های بسیار تمیز و با امکانات مناسب -رستوران بسیار با کیفیت از نظر غذا و از نظر دید عالی منظره
نقاط ضعف:
-در زمان اقامت ما استخر هتل قابل استفاده نبود. -در اتاق هتل تلفن ثابت وجود نداشت و جهت هماهنگی ها با پذیرش باید به صورت حضوری مراجعه کرد یا با تلفن همراه تماس گرفت که موبایل هم خوب آنتن نمیده -میز توالت داخل اتاق خواب نه صندلی داشت نه چراغ جدا
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل آپارتمان وستا تنکابن

مهمانان هتل آپارتمان وستا تنکابن در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل آپارتمان وستا تنکابن از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل آپارتمان وستا تنکابن بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل آپارتمان وستا تنکابن رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل آپارتمان وستا تنکابن را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.