هتل آپارتمان صدرا تنکابن

تنکابن، کریم آباد، ابتدای جاده ی رامسر، سمت دریا، کوچه گلناز
3.5
امتیاز کاربران
17
نظرات کاربران

معرفی هتل آپارتمان صدرا تنکابن

هتل و هتل آپارتمان صدرا در شهرستان باصفا و زیبای تنکابن مازندران و همسایگی رامسر با امکان دسترسی سهل و آسان به تله‌کابین‌های رامسر و نمک آب رود، در کنار سواحل نیلگون دریای خزر، با جنگل‌های معروف دوهزار و سه هزار و ده‌ها اثر طبیعی از جمله رودخانه‌ها، آبشارها، چشمه‌ها، دهکده‌های زیبای توریستی و همچنین پارک‌های محلی واقع شده است.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل آپارتمان صدرا تنکابن

صدرا-اتاق یک تخته
اتاق یک تخته
اقامت 24
170,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
12 اسفند
سه شنبه
170,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
170,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
170,000
تومان
15 اسفند
جمعه
170,000
تومان
16 اسفند
شنبه
170,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
170,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
170,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
170,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
170,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
370,000
تومان
22 اسفند
جمعه
370,000
تومان
علاءالدین
195,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
12 اسفند
سه شنبه
195,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
195,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
195,000
تومان
15 اسفند
جمعه
195,000
تومان
16 اسفند
شنبه
ظرفیت تکمیل
17 اسفند
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
18 اسفند
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
19 اسفند
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
20 اسفند
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
21 اسفند
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
22 اسفند
جمعه
ظرفیت تکمیل
صدرا-اتاق دو تخته
اتاق دو تخته
هتل یار
226,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
12 اسفند
سه شنبه
226,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
226,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
226,000
تومان
15 اسفند
جمعه
226,000
تومان
16 اسفند
شنبه
226,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
226,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
226,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
226,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
226,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
226,000
تومان
22 اسفند
جمعه
226,000
تومان
اقامت 24
235,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
12 اسفند
سه شنبه
235,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
235,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
235,000
تومان
15 اسفند
جمعه
235,000
تومان
16 اسفند
شنبه
235,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
235,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
235,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
235,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
235,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
440,000
تومان
22 اسفند
جمعه
440,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
12 اسفند
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 اسفند
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
14 اسفند
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
15 اسفند
جمعه
ظرفیت تکمیل
16 اسفند
شنبه
ظرفیت تکمیل
17 اسفند
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
18 اسفند
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
19 اسفند
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
20 اسفند
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
21 اسفند
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
22 اسفند
جمعه
ظرفیت تکمیل
صدرا-سوییت دو نفره
سوییت دو نفره
هتل یار
270,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
12 اسفند
سه شنبه
270,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
270,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
270,000
تومان
15 اسفند
جمعه
270,000
تومان
16 اسفند
شنبه
270,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
270,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
270,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
270,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
270,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
272,000
تومان
22 اسفند
جمعه
272,000
تومان
اقامت 24
270,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
12 اسفند
سه شنبه
270,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
270,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
270,000
تومان
15 اسفند
جمعه
270,000
تومان
16 اسفند
شنبه
270,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
270,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
270,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
270,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
270,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
480,000
تومان
22 اسفند
جمعه
480,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
12 اسفند
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 اسفند
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
14 اسفند
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
15 اسفند
جمعه
ظرفیت تکمیل
16 اسفند
شنبه
ظرفیت تکمیل
17 اسفند
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
18 اسفند
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
19 اسفند
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
20 اسفند
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
21 اسفند
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
22 اسفند
جمعه
ظرفیت تکمیل
صدرا-سوییت سه نفره
سوییت سه نفره
اقامت 24
320,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
12 اسفند
سه شنبه
320,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
320,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
320,000
تومان
15 اسفند
جمعه
320,000
تومان
16 اسفند
شنبه
320,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
320,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
320,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
320,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
320,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
535,000
تومان
22 اسفند
جمعه
535,000
تومان
هتل یار
320,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
12 اسفند
سه شنبه
320,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
320,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
320,000
تومان
15 اسفند
جمعه
320,000
تومان
16 اسفند
شنبه
320,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
320,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
320,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
320,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
320,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
321,000
تومان
22 اسفند
جمعه
321,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
12 اسفند
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 اسفند
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
14 اسفند
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
15 اسفند
جمعه
ظرفیت تکمیل
16 اسفند
شنبه
ظرفیت تکمیل
17 اسفند
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
18 اسفند
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
19 اسفند
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
20 اسفند
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
21 اسفند
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
22 اسفند
جمعه
ظرفیت تکمیل
صدرا-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
اقامت 24
293,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
12 اسفند
سه شنبه
293,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
293,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
293,000
تومان
15 اسفند
جمعه
293,000
تومان
16 اسفند
شنبه
293,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
293,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
293,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
293,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
293,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
505,000
تومان
22 اسفند
جمعه
505,000
تومان
هتل یار
293,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
12 اسفند
سه شنبه
293,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
293,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
293,000
تومان
15 اسفند
جمعه
293,000
تومان
16 اسفند
شنبه
293,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
293,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
293,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
293,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
293,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
293,000
تومان
22 اسفند
جمعه
293,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
12 اسفند
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 اسفند
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
14 اسفند
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
15 اسفند
جمعه
ظرفیت تکمیل
16 اسفند
شنبه
ظرفیت تکمیل
17 اسفند
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
18 اسفند
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
19 اسفند
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
20 اسفند
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
21 اسفند
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
22 اسفند
جمعه
ظرفیت تکمیل
صدرا-سوییت یکخوابه چهارنفره
سوییت یکخوابه چهارنفره
هتل یار
393,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
12 اسفند
سه شنبه
393,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
393,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
393,000
تومان
15 اسفند
جمعه
393,000
تومان
16 اسفند
شنبه
393,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
393,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
393,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
393,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
393,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
393,000
تومان
22 اسفند
جمعه
393,000
تومان
اقامت 24
393,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
12 اسفند
سه شنبه
393,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
393,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
393,000
تومان
15 اسفند
جمعه
393,000
تومان
16 اسفند
شنبه
393,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
393,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
393,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
393,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
393,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
615,000
تومان
22 اسفند
جمعه
615,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
12 اسفند
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 اسفند
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
14 اسفند
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
15 اسفند
جمعه
ظرفیت تکمیل
16 اسفند
شنبه
ظرفیت تکمیل
17 اسفند
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
18 اسفند
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
19 اسفند
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
20 اسفند
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
21 اسفند
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
22 اسفند
جمعه
ظرفیت تکمیل
صدرا-آپارتمان یک خوابه چهارنفره
آپارتمان یک خوابه چهارنفره
هتل یار
532,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
12 اسفند
سه شنبه
532,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
532,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
532,000
تومان
15 اسفند
جمعه
532,000
تومان
16 اسفند
شنبه
532,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
532,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
532,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
532,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
532,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
533,000
تومان
22 اسفند
جمعه
533,000
تومان
اقامت 24
532,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
12 اسفند
سه شنبه
532,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
532,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
532,000
تومان
15 اسفند
جمعه
532,000
تومان
16 اسفند
شنبه
532,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
532,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
532,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
532,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
532,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
770,000
تومان
22 اسفند
جمعه
770,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
12 اسفند
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 اسفند
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
14 اسفند
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
15 اسفند
جمعه
ظرفیت تکمیل
16 اسفند
شنبه
ظرفیت تکمیل
17 اسفند
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
18 اسفند
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
19 اسفند
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
20 اسفند
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
21 اسفند
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
22 اسفند
جمعه
ظرفیت تکمیل
صدرا-آپارتمان سه خوابه شش نفره
آپارتمان سه خوابه شش نفره
اقامت 24
793,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
12 اسفند
سه شنبه
793,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
793,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
793,000
تومان
15 اسفند
جمعه
793,000
تومان
16 اسفند
شنبه
793,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
793,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
793,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
793,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
793,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
1,060,000
تومان
22 اسفند
جمعه
1,060,000
تومان
هتل یار
793,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
12 اسفند
سه شنبه
793,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
793,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
793,000
تومان
15 اسفند
جمعه
793,000
تومان
16 اسفند
شنبه
793,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
793,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
793,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
793,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
793,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
794,000
تومان
22 اسفند
جمعه
794,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
12 اسفند
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 اسفند
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
14 اسفند
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
15 اسفند
جمعه
ظرفیت تکمیل
16 اسفند
شنبه
ظرفیت تکمیل
17 اسفند
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
18 اسفند
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
19 اسفند
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
20 اسفند
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
21 اسفند
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
22 اسفند
جمعه
ظرفیت تکمیل
صدرا-سوییت دو خوابه شش نفره
سوییت دو خوابه شش نفره
اقامت 24
482,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
12 اسفند
سه شنبه
482,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
482,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
482,000
تومان
15 اسفند
جمعه
482,000
تومان
16 اسفند
شنبه
482,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
482,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
482,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
482,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
482,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
615,000
تومان
22 اسفند
جمعه
615,000
تومان
هتل یار
482,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
12 اسفند
سه شنبه
482,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
482,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
482,000
تومان
15 اسفند
جمعه
482,000
تومان
16 اسفند
شنبه
482,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
482,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
482,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
482,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
482,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
482,000
تومان
22 اسفند
جمعه
482,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
12 اسفند
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 اسفند
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
14 اسفند
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
15 اسفند
جمعه
ظرفیت تکمیل
16 اسفند
شنبه
ظرفیت تکمیل
17 اسفند
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
18 اسفند
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
19 اسفند
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
20 اسفند
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
21 اسفند
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
22 اسفند
جمعه
ظرفیت تکمیل

امکانات اتاق های هتل آپارتمان صدرا تنکابن

آسانسور
روم سرويس 24 ساعته
رستوران بام
آشپزخانه
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
نمای خیابان
كتابخانه
تلويزيون LCD در لابی
نمای رو به حیاط
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی
جكوزی
تبديل ارز
اينترنت در اتاق
خدمات پزشكي
پذیرش 24 ساعته
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
شبکه پخش فیلم
تاکسی سرویس شبانه روزی
خدمات خانه داری
تلویزیون در لابی
اتاق تلفن (اپراتور)
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
خدمات باربري
سالن بيليارد
روم سرويس
مینیبار
نمای خیابان
نمای رو به حیاط
سالن صبحانه خوری
كتابخانه
پذيرش 24 ساعته
رخت آویز
سیستمسرمایشوگرمایش
خدمات اتو
اینترنت در اتاق
یخچال
مینی بار
حوله
دمپایی
تلفن
فكس
خشکشویی
زمين تنيس
رستوران در هتل
گشت نیم روزی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
اینترنت با سرعت بالا
اینترنت بی سیم
ميز
تلویزیون lcd
پنجره
Business Center
لابی
تلويزيون LCD در لابی
تلويزيون در لابی
مبل
خدمات اتو
ميز
نمازخانه
تلویزیون
یخچال
صندوق امانات
اینترنت در اتاق
مبلمان
اعلام حریق
خشکشویی (لاندری)
پارکینگ
تاکسی سرویس
استخر
سونا
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
دستگاه خودپرداز
ماساژ
سرویس فرنگی
روزنامه
دستگاه واکس کفش
فتوکپی
سرویس بهداشتی ایرانی
پاركينگ
اينترنت در لابی
مسلط به زبان انگليسی
آژانس مسافرتی
اینترنت در لابی
اتاق چمدان
تلويزيون در لابی
مینی بار
اینترنت در قسمت لابی
حمام
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
کافی نت
مینی بار رایگان
وسایل بدنسازی
آرایشگاه
مبل
كافی شاپ
سالن صبحانه خوری
فروشگاه
خشکشویی
حوله
دمپایی
خدمات تور
فضای سبز
سالن ورزشی
تلفن
پله اضطراری
سوئیت
اتاق بازی
لابی
اتاق سیگار
مرکز خرید
اینترنت
کافی شاپ
تلفن در اتاق
حمام

آدرس هتل آپارتمان صدرا تنکابن روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل آپارتمان صدرا تنکابن

(17 نظر)
از اول ورود به هتل هیچکدوم از پرسنل ماسک نداشتن و مسئول سرو صبحانه هم ماسک نداشت هتل از نظر امکانات ضعیفه وسایل داخل اتاق کهنه و کثیف به نظر میومدن شیر آب حمام چکه میکرد دستشویی داخل اتاق فرنگیه که با زدن سیفون آب تا حد سر رفتن بالا میومد در کل با توجه به مبلغ هزینه پرداختی نباید انتظار بیشتری ازش داشت در کل من اولین و آخرین باری بود که به این هتل رفتم و مطلقا به کسی توصیه نمیکنم
از نظر تمیزی عالی بود....موقعیت مکانی نزدیک به دریا...برخورد کارکنان بسیار عاااالی...در هر صورت من بازم اینجا رو انتخاب میکتم برای سفر بعدیم....
هتل خوبی بود
نقاط قوت:
در مجموع خوب بود
نقاط ضعف:
مشکلی نداشت
از نظر مکانی عالی، تمیزی خوب، برخورد کارکنان خوب، محیطی آرام، از یک هتل ارزان بیش از این انتظار نمیرفتپارکینگ در ویلای نزدیک هتل بود که یک روز بعلت داشتن مسافر در خود ویلا مجبور به گذاشتن ماشین در کوچه شدیم، البته محیط هتل کاملا امن میباشد
از سوییت دو خوابه استفاده کردیم. لابی خوبی داره و اتاق تمیز بود جاداره که راهرو پله هارو کمی بازسازی کنند و دسترسی به دریا با 3 تا 4 دقیقه پیاده روی امکان پذیره. صبحانه ساده ولی خوب بود رفتار رسپشن خوب و محترمانه بود. تنها نقطه منفیش نداشتن آسانسور تو ساختمان جلویی و همچنین آقایی بود که توی رستوران کار میکرد و یک کم فضول بود و موقع دادن آبجوش انگار داشتند جونشو میگرفتن خخخ
اقامت اینجانب صرفا یک شب بود اما سرویس بهداشتی و حمام کثیف بود همچنین روشویی و سایر اقلام شکسته و بسیار قدیمی بودند. حتی رول دستمال در سرویس بهداشتی تمام شده بود. استفاده اینجانب از هتل صرفاً در حد شب را ماندن و صبح روز بعد هتل را ترک کردن بود.
در حد هتل سه ستاره قابل قبول است.
خوب بود
نقاط قوت:
برخورد کارکنان عالی بود و خیلی تمیز بود
نقاط ضعف:
منوی صبحانه ضعیف
بیشتر شبیه مسافرخانه است.
نظری ندارم
اتاقهای تمیز و فضای آرومی داره.نزدیک به ساحله. مسئول هتل فردی بسیار متشخص و با احترامی هست همچنین خدمه و کارکنان خوبی داره. با ساحل شنی فاصله داره ور حدود ۱۵ دقیقه کوچه نزدیکش ساحل های سنگی با سنگهای بزرگ داره
هتل ساکت و آروم در منطقه ای خوب، فاصله بسیار کم با دریا، اطراف هتل پر از کافه و رستوران های خوب.صبحانه خیلی ساده بود
نقاط قوت:
موقعیت خوب و نزدیکی به دریا تمیزی اتاقها برخورد خوب کارکنان
نقاط ضعف:
ساختمان و تجهیزات قدیمی هتل خوبی است ولی برای کسانی که دنبال هتل لوکس هستند، پیشنهاد نمی شود.
نقاط قوت:
هتل بسیار تمیز و کارکنان مودب و جای دنج و آرام
نقاط ضعف:
ناهار و شام در رستوران هتل ندارد
هتل خوبی بود در منطقه ای خوب. خوش آب و هوا و طبیعتی سبز و زیبا. هتل صدرا را به اصرار دوستم گرفتم حالا میبینم راست میگفته و هتل خیلی خوبیه
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل آپارتمان صدرا تنکابن

مهمانان هتل آپارتمان صدرا تنکابن در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل آپارتمان صدرا تنکابن از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل آپارتمان صدرا تنکابن بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل آپارتمان صدرا تنکابن رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل آپارتمان صدرا تنکابن را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.