هتل آپارتمان صدرا تنکابن

تنکابن، کریم آباد، ابتدای جاده ی رامسر، سمت دریا، کوچه گلناز
3.5
امتیاز کاربران
16
نظرات کاربران

معرفی هتل آپارتمان صدرا تنکابن

هتل و هتل آپارتمان صدرا در شهرستان باصفا و زیبای تنکابن مازندران و همسایگی رامسر با امکان دسترسی سهل و آسان به تله‌کابین‌های رامسر و نمک آب رود، در کنار سواحل نیلگون دریای خزر، با جنگل‌های معروف دوهزار و سه هزار و ده‌ها اثر طبیعی از جمله رودخانه‌ها، آبشارها، چشمه‌ها، دهکده‌های زیبای توریستی و همچنین پارک‌های محلی واقع شده است.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل آپارتمان صدرا تنکابن

صدرا-اتاق یک تخته
اتاق یک تخته
علاءالدین
180,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
23 مرداد
پنجشنبه
180,000
تومان
24 مرداد
جمعه
180,000
تومان
25 مرداد
شنبه
180,000
تومان
26 مرداد
یکشنبه
180,000
تومان
27 مرداد
دوشنبه
180,000
تومان
28 مرداد
سه شنبه
180,000
تومان
29 مرداد
چهارشنبه
180,000
تومان
30 مرداد
پنجشنبه
180,000
تومان
31 مرداد
جمعه
180,000
تومان
1 شهریور
شنبه
180,000
تومان
2 شهریور
یکشنبه
180,000
تومان
صدرا-اتاق دو تخته
اتاق دو تخته
جاباما
226,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
23 مرداد
پنجشنبه
226,000
تومان
24 مرداد
جمعه
226,000
تومان
25 مرداد
شنبه
226,000
تومان
26 مرداد
یکشنبه
226,000
تومان
27 مرداد
دوشنبه
226,000
تومان
28 مرداد
سه شنبه
226,000
تومان
29 مرداد
چهارشنبه
226,000
تومان
30 مرداد
پنجشنبه
226,000
تومان
31 مرداد
جمعه
226,000
تومان
1 شهریور
شنبه
226,000
تومان
2 شهریور
یکشنبه
226,000
تومان
ایران مارکوپولو
230,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
23 مرداد
پنجشنبه
230,000
تومان
24 مرداد
جمعه
230,000
تومان
25 مرداد
شنبه
230,000
تومان
26 مرداد
یکشنبه
230,000
تومان
27 مرداد
دوشنبه
230,000
تومان
28 مرداد
سه شنبه
230,000
تومان
29 مرداد
چهارشنبه
230,000
تومان
30 مرداد
پنجشنبه
230,000
تومان
31 مرداد
جمعه
230,000
تومان
1 شهریور
شنبه
230,000
تومان
2 شهریور
یکشنبه
230,000
تومان
علاءالدین
235,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
23 مرداد
پنجشنبه
235,000
تومان
24 مرداد
جمعه
235,000
تومان
25 مرداد
شنبه
235,000
تومان
26 مرداد
یکشنبه
235,000
تومان
27 مرداد
دوشنبه
235,000
تومان
28 مرداد
سه شنبه
235,000
تومان
29 مرداد
چهارشنبه
235,000
تومان
30 مرداد
پنجشنبه
235,000
تومان
31 مرداد
جمعه
235,000
تومان
1 شهریور
شنبه
235,000
تومان
2 شهریور
یکشنبه
235,000
تومان
صدرا-سوییت دو نفره
سوییت دو نفره
ایران مارکوپولو
264,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
23 مرداد
پنجشنبه
264,000
تومان
24 مرداد
جمعه
264,000
تومان
25 مرداد
شنبه
264,000
تومان
26 مرداد
یکشنبه
264,000
تومان
27 مرداد
دوشنبه
264,000
تومان
28 مرداد
سه شنبه
264,000
تومان
29 مرداد
چهارشنبه
264,000
تومان
30 مرداد
پنجشنبه
264,000
تومان
31 مرداد
جمعه
264,000
تومان
1 شهریور
شنبه
264,000
تومان
2 شهریور
یکشنبه
264,000
تومان
جاباما
270,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
23 مرداد
پنجشنبه
270,000
تومان
24 مرداد
جمعه
270,000
تومان
25 مرداد
شنبه
270,000
تومان
26 مرداد
یکشنبه
270,000
تومان
27 مرداد
دوشنبه
270,000
تومان
28 مرداد
سه شنبه
270,000
تومان
29 مرداد
چهارشنبه
270,000
تومان
30 مرداد
پنجشنبه
270,000
تومان
31 مرداد
جمعه
270,000
تومان
1 شهریور
شنبه
270,000
تومان
2 شهریور
یکشنبه
270,000
تومان
علاءالدین
270,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
23 مرداد
پنجشنبه
270,000
تومان
24 مرداد
جمعه
270,000
تومان
25 مرداد
شنبه
270,000
تومان
26 مرداد
یکشنبه
270,000
تومان
27 مرداد
دوشنبه
270,000
تومان
28 مرداد
سه شنبه
270,000
تومان
29 مرداد
چهارشنبه
270,000
تومان
30 مرداد
پنجشنبه
270,000
تومان
31 مرداد
جمعه
270,000
تومان
1 شهریور
شنبه
270,000
تومان
2 شهریور
یکشنبه
270,000
تومان
صدرا-سوییت سه نفره
سوییت سه نفره
ایران مارکوپولو
313,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
23 مرداد
پنجشنبه
313,000
تومان
24 مرداد
جمعه
313,000
تومان
25 مرداد
شنبه
313,000
تومان
26 مرداد
یکشنبه
313,000
تومان
27 مرداد
دوشنبه
313,000
تومان
28 مرداد
سه شنبه
313,000
تومان
29 مرداد
چهارشنبه
313,000
تومان
30 مرداد
پنجشنبه
313,000
تومان
31 مرداد
جمعه
313,000
تومان
1 شهریور
شنبه
313,000
تومان
2 شهریور
یکشنبه
313,000
تومان
جاباما
320,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
23 مرداد
پنجشنبه
320,000
تومان
24 مرداد
جمعه
320,000
تومان
25 مرداد
شنبه
320,000
تومان
26 مرداد
یکشنبه
320,000
تومان
27 مرداد
دوشنبه
320,000
تومان
28 مرداد
سه شنبه
320,000
تومان
29 مرداد
چهارشنبه
320,000
تومان
30 مرداد
پنجشنبه
320,000
تومان
31 مرداد
جمعه
320,000
تومان
1 شهریور
شنبه
320,000
تومان
2 شهریور
یکشنبه
320,000
تومان
علاءالدین
320,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
23 مرداد
پنجشنبه
320,000
تومان
24 مرداد
جمعه
320,000
تومان
25 مرداد
شنبه
320,000
تومان
26 مرداد
یکشنبه
320,000
تومان
27 مرداد
دوشنبه
320,000
تومان
28 مرداد
سه شنبه
320,000
تومان
29 مرداد
چهارشنبه
320,000
تومان
30 مرداد
پنجشنبه
320,000
تومان
31 مرداد
جمعه
320,000
تومان
1 شهریور
شنبه
320,000
تومان
2 شهریور
یکشنبه
320,000
تومان
صدرا-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
ایران مارکوپولو
287,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
23 مرداد
پنجشنبه
287,000
تومان
24 مرداد
جمعه
287,000
تومان
25 مرداد
شنبه
287,000
تومان
26 مرداد
یکشنبه
287,000
تومان
27 مرداد
دوشنبه
287,000
تومان
28 مرداد
سه شنبه
287,000
تومان
29 مرداد
چهارشنبه
287,000
تومان
30 مرداد
پنجشنبه
287,000
تومان
31 مرداد
جمعه
287,000
تومان
1 شهریور
شنبه
287,000
تومان
2 شهریور
یکشنبه
287,000
تومان
علاءالدین
293,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
23 مرداد
پنجشنبه
293,000
تومان
24 مرداد
جمعه
293,000
تومان
25 مرداد
شنبه
293,000
تومان
26 مرداد
یکشنبه
293,000
تومان
27 مرداد
دوشنبه
293,000
تومان
28 مرداد
سه شنبه
293,000
تومان
29 مرداد
چهارشنبه
293,000
تومان
30 مرداد
پنجشنبه
293,000
تومان
31 مرداد
جمعه
293,000
تومان
1 شهریور
شنبه
293,000
تومان
2 شهریور
یکشنبه
293,000
تومان
جاباما
293,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
23 مرداد
پنجشنبه
293,000
تومان
24 مرداد
جمعه
293,000
تومان
25 مرداد
شنبه
293,000
تومان
26 مرداد
یکشنبه
293,000
تومان
27 مرداد
دوشنبه
293,000
تومان
28 مرداد
سه شنبه
293,000
تومان
29 مرداد
چهارشنبه
293,000
تومان
30 مرداد
پنجشنبه
293,000
تومان
31 مرداد
جمعه
293,000
تومان
1 شهریور
شنبه
293,000
تومان
2 شهریور
یکشنبه
293,000
تومان
صدرا-سوییت یکخوابه چهارنفره
سوییت یکخوابه چهارنفره
ایران مارکوپولو
385,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
23 مرداد
پنجشنبه
385,000
تومان
24 مرداد
جمعه
385,000
تومان
25 مرداد
شنبه
385,000
تومان
26 مرداد
یکشنبه
385,000
تومان
27 مرداد
دوشنبه
385,000
تومان
28 مرداد
سه شنبه
385,000
تومان
29 مرداد
چهارشنبه
385,000
تومان
30 مرداد
پنجشنبه
385,000
تومان
31 مرداد
جمعه
385,000
تومان
1 شهریور
شنبه
385,000
تومان
2 شهریور
یکشنبه
385,000
تومان
جاباما
393,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
23 مرداد
پنجشنبه
393,000
تومان
24 مرداد
جمعه
393,000
تومان
25 مرداد
شنبه
393,000
تومان
26 مرداد
یکشنبه
393,000
تومان
27 مرداد
دوشنبه
393,000
تومان
28 مرداد
سه شنبه
393,000
تومان
29 مرداد
چهارشنبه
393,000
تومان
30 مرداد
پنجشنبه
393,000
تومان
31 مرداد
جمعه
393,000
تومان
1 شهریور
شنبه
393,000
تومان
2 شهریور
یکشنبه
393,000
تومان
علاءالدین
393,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
23 مرداد
پنجشنبه
393,000
تومان
24 مرداد
جمعه
393,000
تومان
25 مرداد
شنبه
393,000
تومان
26 مرداد
یکشنبه
393,000
تومان
27 مرداد
دوشنبه
393,000
تومان
28 مرداد
سه شنبه
393,000
تومان
29 مرداد
چهارشنبه
393,000
تومان
30 مرداد
پنجشنبه
393,000
تومان
31 مرداد
جمعه
393,000
تومان
1 شهریور
شنبه
393,000
تومان
2 شهریور
یکشنبه
393,000
تومان
صدرا-آپارتمان یک خوابه چهارنفره
آپارتمان یک خوابه چهارنفره
جاباما
532,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
23 مرداد
پنجشنبه
532,000
تومان
24 مرداد
جمعه
532,000
تومان
25 مرداد
شنبه
532,000
تومان
26 مرداد
یکشنبه
532,000
تومان
27 مرداد
دوشنبه
532,000
تومان
28 مرداد
سه شنبه
532,000
تومان
29 مرداد
چهارشنبه
532,000
تومان
30 مرداد
پنجشنبه
532,000
تومان
31 مرداد
جمعه
532,000
تومان
1 شهریور
شنبه
532,000
تومان
2 شهریور
یکشنبه
532,000
تومان
علاءالدین
532,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
23 مرداد
پنجشنبه
532,000
تومان
24 مرداد
جمعه
532,000
تومان
25 مرداد
شنبه
532,000
تومان
26 مرداد
یکشنبه
532,000
تومان
27 مرداد
دوشنبه
532,000
تومان
28 مرداد
سه شنبه
532,000
تومان
29 مرداد
چهارشنبه
532,000
تومان
30 مرداد
پنجشنبه
532,000
تومان
31 مرداد
جمعه
532,000
تومان
1 شهریور
شنبه
532,000
تومان
2 شهریور
یکشنبه
532,000
تومان
صدرا-آپارتمان سه خوابه شش نفره
آپارتمان سه خوابه شش نفره
جاباما
793,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
23 مرداد
پنجشنبه
793,000
تومان
24 مرداد
جمعه
793,000
تومان
25 مرداد
شنبه
793,000
تومان
26 مرداد
یکشنبه
793,000
تومان
27 مرداد
دوشنبه
793,000
تومان
28 مرداد
سه شنبه
793,000
تومان
29 مرداد
چهارشنبه
793,000
تومان
30 مرداد
پنجشنبه
793,000
تومان
31 مرداد
جمعه
793,000
تومان
1 شهریور
شنبه
793,000
تومان
2 شهریور
یکشنبه
793,000
تومان
علاءالدین
793,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
23 مرداد
پنجشنبه
793,000
تومان
24 مرداد
جمعه
793,000
تومان
25 مرداد
شنبه
793,000
تومان
26 مرداد
یکشنبه
793,000
تومان
27 مرداد
دوشنبه
793,000
تومان
28 مرداد
سه شنبه
793,000
تومان
29 مرداد
چهارشنبه
793,000
تومان
30 مرداد
پنجشنبه
793,000
تومان
31 مرداد
جمعه
793,000
تومان
1 شهریور
شنبه
793,000
تومان
2 شهریور
یکشنبه
793,000
تومان
صدرا-سوییت دو خوابه شش نفره
سوییت دو خوابه شش نفره
ایران مارکوپولو
472,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
23 مرداد
پنجشنبه
472,000
تومان
24 مرداد
جمعه
472,000
تومان
25 مرداد
شنبه
472,000
تومان
26 مرداد
یکشنبه
472,000
تومان
27 مرداد
دوشنبه
472,000
تومان
28 مرداد
سه شنبه
472,000
تومان
29 مرداد
چهارشنبه
472,000
تومان
30 مرداد
پنجشنبه
472,000
تومان
31 مرداد
جمعه
472,000
تومان
1 شهریور
شنبه
472,000
تومان
2 شهریور
یکشنبه
472,000
تومان
جاباما
482,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
23 مرداد
پنجشنبه
482,000
تومان
24 مرداد
جمعه
482,000
تومان
25 مرداد
شنبه
482,000
تومان
26 مرداد
یکشنبه
482,000
تومان
27 مرداد
دوشنبه
482,000
تومان
28 مرداد
سه شنبه
482,000
تومان
29 مرداد
چهارشنبه
482,000
تومان
30 مرداد
پنجشنبه
482,000
تومان
31 مرداد
جمعه
482,000
تومان
1 شهریور
شنبه
482,000
تومان
2 شهریور
یکشنبه
482,000
تومان
علاءالدین
482,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
23 مرداد
پنجشنبه
482,000
تومان
24 مرداد
جمعه
482,000
تومان
25 مرداد
شنبه
482,000
تومان
26 مرداد
یکشنبه
482,000
تومان
27 مرداد
دوشنبه
482,000
تومان
28 مرداد
سه شنبه
482,000
تومان
29 مرداد
چهارشنبه
482,000
تومان
30 مرداد
پنجشنبه
482,000
تومان
31 مرداد
جمعه
482,000
تومان
1 شهریور
شنبه
482,000
تومان
2 شهریور
یکشنبه
482,000
تومان

امکانات اتاق های هتل آپارتمان صدرا تنکابن

تلویزیون
یخچال
صندوق امانات
اینترنت در اتاق
مبلمان
سرویس بهداشتی فرنگی
آسانسور
نمازخانه
اعلام حریق
پارکینگ
تاکسی سرویس
استخر
سونا
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
اینترنت در لابی
ماساژ
اتاق چمدان
حوله
دمپایی
خدمات تور
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
صرافی
تلفن
دستگاه واکس کفش
پله اضطراری
اتاق بازی
لابی
اتاق سیگار
مرکز خرید
اینترنت
سرویس فرنگی
سرویس ایرانی
کافی شاپ
تلفن در اتاق
سوئیت
خشکشویی
آرایشگاه
فروشگاه
اینترنت در قسمت لابی
سیستم تهویه هوا
حمام
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
کافی نت
مینی بار رایگان
مینی بار
وسایل بدنسازی
تهویه مطبوع
مبل
پاركينگ
كافی شاپ
سالن صبحانه خوری
اينترنت در لابی
مسلط به زبان انگليسی
تلويزيون در لابی
ميز
روم سرويس
خدمات اتو
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
سیستم اعلام حریق
شبکه پخش فیلم
خدمات خانه داری
تلویزیون در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی در طبقات
لاندری (خشکشویی)
اتاق تلفن (اپراتور)
سرویس بهداشتی فرنگی در لابی
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
سرویس بهداشتی فرنگی در طبقات
تاکسی سرویس شبانه روزی
اينترنت در اتاق
تلويزيون LCD در لابی
لاندري
تبديل ارز
فتوكپي
رستوران بام
خودپرداز
آشپزخانه
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
نمای خیابان
آژانس مسافرتي
روم سرويس 24 ساعته
كتابخانه
نمای رو به حیاط
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی
جكوزی
خدمات باربري
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
زمين تنيس
گشت نیم روزی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
اینترنت با سرعت بالا
رستوران در هتل
اینترنت بی سیم
تلویزیون lcd
پنجره
اسانسور
Business Center
پاركينگ
روزنامه
نمازخانه
لابی
اينترنت در لابی
اينترنت در اتاق
تلويزيون LCD در لابی
مسلط به زبان انگليسی
تلويزيون در لابی
مبل
ميز
روم سرويس
لاندري
خشکشویی
خدمات اتو
دستگاه واکس کفش
فكس
سرویس بهداشتی ایرانی در لابی
تاکسی سرویس شبانه روزی
نمای خیابان
تبديل ارز
نمای رو به حیاط
خدمات تهيه بليط
سالن صبحانه خوری
كتابخانه
پذيرش 24 ساعته
رخت آویز
سرویسبهداشتیایرانی
سرویسبهداشتیفرنگی
مینیبار
سیستمسرمایشوگرمایش
نماز خانه
اینترنت در اتاق
تهویه مطبوع
یخچال
مینی بار
سرویس فرنگی
حوله
دمپایی
تلفن
حمام

آدرس هتل آپارتمان صدرا تنکابن روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل آپارتمان صدرا تنکابن

(16 نظر)
هتل خوبی بود
برخورد کارکنان خیلی خوب بود تلاش میکردند که از صفر صد بسازنددر حد هتل با ارائه تختخواب و صبحانه هست و خیلی در حد امکانات ابتدایی
از نظر مکانی عالی، تمیزی خوب، برخورد کارکنان خوب، محیطی آرام، از یک هتل ارزان بیش از این انتظار نمیرفتپارکینگ در ویلای نزدیک هتل بود که یک روز بعلت داشتن مسافر در خود ویلا مجبور به گذاشتن ماشین در کوچه شدیم، البته محیط هتل کاملا امن میباشد
نقاط قوت:
در مجموع خوب بود
نقاط ضعف:
مشکلی نداشت
از سوییت دو خوابه استفاده کردیم. لابی خوبی داره و اتاق تمیز بود جاداره که راهرو پله هارو کمی بازسازی کنند و دسترسی به دریا با 3 تا 4 دقیقه پیاده روی امکان پذیره. صبحانه ساده ولی خوب بود رفتار رسپشن خوب و محترمانه بود. تنها نقطه منفیش نداشتن آسانسور تو ساختمان جلویی و همچنین آقایی بود که توی رستوران کار میکرد و یک کم فضول بود و موقع دادن آبجوش انگار داشتند جونشو میگرفتن خخخ
اقامت اینجانب صرفا یک شب بود اما سرویس بهداشتی و حمام کثیف بود همچنین روشویی و سایر اقلام شکسته و بسیار قدیمی بودند. حتی رول دستمال در سرویس بهداشتی تمام شده بود. استفاده اینجانب از هتل صرفاً در حد شب را ماندن و صبح روز بعد هتل را ترک کردن بود.
در حد هتل سه ستاره قابل قبول است.
خوب بود
نقاط قوت:
برخورد کارکنان عالی بود و خیلی تمیز بود
نقاط ضعف:
منوی صبحانه ضعیف
بیشتر شبیه مسافرخانه است.
نظری ندارم
اتاقهای تمیز و فضای آرومی داره.نزدیک به ساحله. مسئول هتل فردی بسیار متشخص و با احترامی هست همچنین خدمه و کارکنان خوبی داره. با ساحل شنی فاصله داره ور حدود ۱۵ دقیقه کوچه نزدیکش ساحل های سنگی با سنگهای بزرگ داره
هتل ساکت و آروم در منطقه ای خوب، فاصله بسیار کم با دریا، اطراف هتل پر از کافه و رستوران های خوب.صبحانه خیلی ساده بود
نقاط قوت:
موقعیت خوب و نزدیکی به دریا تمیزی اتاقها برخورد خوب کارکنان
نقاط ضعف:
ساختمان و تجهیزات قدیمی هتل خوبی است ولی برای کسانی که دنبال هتل لوکس هستند، پیشنهاد نمی شود.
نقاط قوت:
هتل بسیار تمیز و کارکنان مودب و جای دنج و آرام
نقاط ضعف:
ناهار و شام در رستوران هتل ندارد
هتل خوبی بود در منطقه ای خوب. خوش آب و هوا و طبیعتی سبز و زیبا. هتل صدرا را به اصرار دوستم گرفتم حالا میبینم راست میگفته و هتل خیلی خوبیه
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل آپارتمان صدرا تنکابن

مهمانان هتل آپارتمان صدرا تنکابن در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل آپارتمان صدرا تنکابن از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل آپارتمان صدرا تنکابن بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل آپارتمان صدرا تنکابن رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل آپارتمان صدرا تنکابن را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.