هتل آپارتمان صدرا تنکابن

تنکابن، کریم آباد، ابتدای جاده ی رامسر، سمت دریا، کوچه گلناز
3.5
امتیاز کاربران
12
نظرات کاربران

معرفی هتل آپارتمان صدرا تنکابن

هتل و هتل آپارتمان صدرا در شهرستان باصفا و زیبای تنکابن مازندران و همسایگی رامسر با امکان دسترسی سهل و آسان به تله‌کابین‌های رامسر و نمک آب رود، در کنار سواحل نیلگون دریای خزر، با جنگل‌های معروف دوهزار و سه هزار و ده‌ها اثر طبیعی از جمله رودخانه‌ها، آبشارها، چشمه‌ها، دهکده‌های زیبای توریستی و همچنین پارک‌های محلی واقع شده است.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل آپارتمان صدرا تنکابن

ظرفیت 1 نفر

اتاق یک تخته
اقامت 24
530,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
9 آذر
پنج‌شنبه
530,000 تومان
10 آذر
جمعه
530,000 تومان
11 آذر
شنبه
530,000 تومان
12 آذر
یکشنبه
530,000 تومان
13 آذر
دوشنبه
530,000 تومان
14 آذر
سه‌شنبه
530,000 تومان
15 آذر
چهارشنبه
530,000 تومان
16 آذر
پنج‌شنبه
530,000 تومان
17 آذر
جمعه
530,000 تومان
18 آذر
شنبه
530,000 تومان
19 آذر
یکشنبه
530,000 تومان
یک تخته
اسنپ تریپ
575,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 آذر
جمعه
575,000 تومان
11 آذر
شنبه
575,000 تومان
15 آذر
چهارشنبه
575,000 تومان
ظرفیت 2 نفر

اتاق دو تخته
هتل یار
777,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
14 آذر
سه‌شنبه
777,000 تومان
15 آذر
چهارشنبه
777,000 تومان
16 آذر
پنج‌شنبه
777,000 تومان
17 آذر
جمعه
777,000 تومان
18 آذر
شنبه
777,000 تومان
19 آذر
یکشنبه
777,000 تومان
دو تخته تویین
اسنپ تریپ
800,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
9 آذر
پنج‌شنبه
800,000 تومان
10 آذر
جمعه
800,000 تومان
11 آذر
شنبه
800,000 تومان
12 آذر
یکشنبه
800,000 تومان
13 آذر
دوشنبه
800,000 تومان
14 آذر
سه‌شنبه
800,000 تومان
15 آذر
چهارشنبه
800,000 تومان
16 آذر
پنج‌شنبه
800,000 تومان
17 آذر
جمعه
800,000 تومان
18 آذر
شنبه
800,000 تومان
19 آذر
یکشنبه
800,000 تومان
دو تخته دابل
اسنپ تریپ
800,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
9 آذر
پنج‌شنبه
800,000 تومان
10 آذر
جمعه
800,000 تومان
11 آذر
شنبه
800,000 تومان
12 آذر
یکشنبه
800,000 تومان
13 آذر
دوشنبه
800,000 تومان
14 آذر
سه‌شنبه
800,000 تومان
15 آذر
چهارشنبه
800,000 تومان
16 آذر
پنج‌شنبه
800,000 تومان
17 آذر
جمعه
800,000 تومان
18 آذر
شنبه
800,000 تومان
19 آذر
یکشنبه
800,000 تومان
اتاق دو تخته
اقامت 24
800,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
9 آذر
پنج‌شنبه
800,000 تومان
10 آذر
جمعه
800,000 تومان
11 آذر
شنبه
800,000 تومان
12 آذر
یکشنبه
800,000 تومان
13 آذر
دوشنبه
800,000 تومان
14 آذر
سه‌شنبه
800,000 تومان
15 آذر
چهارشنبه
800,000 تومان
16 آذر
پنج‌شنبه
800,000 تومان
17 آذر
جمعه
800,000 تومان
18 آذر
شنبه
800,000 تومان
19 آذر
یکشنبه
800,000 تومان
سوئیت دو تخته
هتل یار
972,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
14 آذر
سه‌شنبه
972,000 تومان
15 آذر
چهارشنبه
972,000 تومان
16 آذر
پنج‌شنبه
972,000 تومان
17 آذر
جمعه
972,000 تومان
18 آذر
شنبه
972,000 تومان
19 آذر
یکشنبه
972,000 تومان
سوئیت دو تخته
اسنپ تریپ
1,000,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
9 آذر
پنج‌شنبه
1,000,000 تومان
10 آذر
جمعه
1,000,000 تومان
11 آذر
شنبه
1,000,000 تومان
12 آذر
یکشنبه
1,000,000 تومان
13 آذر
دوشنبه
1,000,000 تومان
14 آذر
سه‌شنبه
1,000,000 تومان
15 آذر
چهارشنبه
1,000,000 تومان
16 آذر
پنج‌شنبه
1,000,000 تومان
17 آذر
جمعه
1,000,000 تومان
18 آذر
شنبه
1,000,000 تومان
19 آذر
یکشنبه
1,000,000 تومان
سوئیت دو نفره
اقامت 24
1,000,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
9 آذر
پنج‌شنبه
1,000,000 تومان
10 آذر
جمعه
1,000,000 تومان
11 آذر
شنبه
1,000,000 تومان
12 آذر
یکشنبه
1,000,000 تومان
13 آذر
دوشنبه
1,000,000 تومان
14 آذر
سه‌شنبه
1,000,000 تومان
15 آذر
چهارشنبه
1,000,000 تومان
16 آذر
پنج‌شنبه
1,000,000 تومان
17 آذر
جمعه
1,000,000 تومان
18 آذر
شنبه
1,000,000 تومان
19 آذر
یکشنبه
1,000,000 تومان
ظرفیت 3 نفر

اتاق سه تخته
هتل یار
923,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
14 آذر
سه‌شنبه
923,000 تومان
15 آذر
چهارشنبه
923,000 تومان
16 آذر
پنج‌شنبه
923,000 تومان
17 آذر
جمعه
923,000 تومان
18 آذر
شنبه
923,000 تومان
19 آذر
یکشنبه
923,000 تومان
اتاق سه تخته
اقامت 24
950,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
9 آذر
پنج‌شنبه
950,000 تومان
10 آذر
جمعه
950,000 تومان
11 آذر
شنبه
950,000 تومان
12 آذر
یکشنبه
950,000 تومان
13 آذر
دوشنبه
950,000 تومان
14 آذر
سه‌شنبه
950,000 تومان
15 آذر
چهارشنبه
950,000 تومان
16 آذر
پنج‌شنبه
950,000 تومان
17 آذر
جمعه
950,000 تومان
18 آذر
شنبه
950,000 تومان
19 آذر
یکشنبه
950,000 تومان
سه تخته
اسنپ تریپ
950,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
14 آذر
سه‌شنبه
950,000 تومان
16 آذر
پنج‌شنبه
950,000 تومان
17 آذر
جمعه
950,000 تومان
19 آذر
یکشنبه
950,000 تومان
سوئیت سه تخته
هتل یار
1,166,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
14 آذر
سه‌شنبه
1,166,000 تومان
15 آذر
چهارشنبه
1,166,000 تومان
16 آذر
پنج‌شنبه
1,166,000 تومان
17 آذر
جمعه
1,166,000 تومان
18 آذر
شنبه
1,166,000 تومان
19 آذر
یکشنبه
1,166,000 تومان
سوئیت سه تخته
اسنپ تریپ
1,200,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
9 آذر
پنج‌شنبه
1,200,000 تومان
10 آذر
جمعه
1,200,000 تومان
11 آذر
شنبه
1,200,000 تومان
12 آذر
یکشنبه
1,200,000 تومان
13 آذر
دوشنبه
1,200,000 تومان
14 آذر
سه‌شنبه
1,200,000 تومان
15 آذر
چهارشنبه
1,200,000 تومان
16 آذر
پنج‌شنبه
1,200,000 تومان
17 آذر
جمعه
1,200,000 تومان
18 آذر
شنبه
1,200,000 تومان
19 آذر
یکشنبه
1,200,000 تومان
سوئیت سه نفره
اقامت 24
1,200,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
9 آذر
پنج‌شنبه
1,200,000 تومان
10 آذر
جمعه
1,200,000 تومان
11 آذر
شنبه
1,200,000 تومان
12 آذر
یکشنبه
1,200,000 تومان
13 آذر
دوشنبه
1,200,000 تومان
14 آذر
سه‌شنبه
1,200,000 تومان
15 آذر
چهارشنبه
1,200,000 تومان
16 آذر
پنج‌شنبه
1,200,000 تومان
17 آذر
جمعه
1,200,000 تومان
18 آذر
شنبه
1,200,000 تومان
19 آذر
یکشنبه
1,200,000 تومان
ظرفیت 4 نفر

سوئیت چهار تخته ( یک خوابه )
هتل یار
1,458,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
14 آذر
سه‌شنبه
1,458,000 تومان
15 آذر
چهارشنبه
1,458,000 تومان
16 آذر
پنج‌شنبه
1,458,000 تومان
17 آذر
جمعه
1,458,000 تومان
18 آذر
شنبه
1,458,000 تومان
19 آذر
یکشنبه
1,458,000 تومان
سوئیت یک خوابه چهار تخته
اسنپ تریپ
1,500,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
9 آذر
پنج‌شنبه
1,500,000 تومان
10 آذر
جمعه
1,500,000 تومان
11 آذر
شنبه
1,500,000 تومان
12 آذر
یکشنبه
1,500,000 تومان
13 آذر
دوشنبه
1,500,000 تومان
14 آذر
سه‌شنبه
1,500,000 تومان
15 آذر
چهارشنبه
1,500,000 تومان
16 آذر
پنج‌شنبه
1,500,000 تومان
17 آذر
جمعه
1,500,000 تومان
18 آذر
شنبه
1,500,000 تومان
19 آذر
یکشنبه
1,500,000 تومان
سوئیت یک خوابه چهار نفره
اقامت 24
1,500,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
9 آذر
پنج‌شنبه
1,500,000 تومان
10 آذر
جمعه
1,500,000 تومان
11 آذر
شنبه
1,500,000 تومان
12 آذر
یکشنبه
1,500,000 تومان
13 آذر
دوشنبه
1,500,000 تومان
14 آذر
سه‌شنبه
1,500,000 تومان
15 آذر
چهارشنبه
1,500,000 تومان
16 آذر
پنج‌شنبه
1,500,000 تومان
17 آذر
جمعه
1,500,000 تومان
18 آذر
شنبه
1,500,000 تومان
19 آذر
یکشنبه
1,500,000 تومان
آپارتمان چهار تخته (یک خوابه)
هتل یار
2,235,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
14 آذر
سه‌شنبه
2,235,000 تومان
15 آذر
چهارشنبه
2,235,000 تومان
16 آذر
پنج‌شنبه
2,235,000 تومان
17 آذر
جمعه
2,235,000 تومان
18 آذر
شنبه
2,235,000 تومان
19 آذر
یکشنبه
2,235,000 تومان
آپارتمان یک خوابه چهار نفره
اقامت 24
2,300,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
9 آذر
پنج‌شنبه
2,300,000 تومان
10 آذر
جمعه
2,300,000 تومان
11 آذر
شنبه
2,300,000 تومان
12 آذر
یکشنبه
2,300,000 تومان
13 آذر
دوشنبه
2,300,000 تومان
14 آذر
سه‌شنبه
2,300,000 تومان
15 آذر
چهارشنبه
2,300,000 تومان
16 آذر
پنج‌شنبه
2,300,000 تومان
17 آذر
جمعه
2,300,000 تومان
18 آذر
شنبه
2,300,000 تومان
19 آذر
یکشنبه
2,300,000 تومان
آپارتمان یک خوابه چهار تخته VIP
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
9 آذر
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
18 آذر
شنبه
تکمیل ظرفیت
ظرفیت 6 نفر

سوئیت شش تخته ( دو خوابه )
هتل یار
1,749,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
14 آذر
سه‌شنبه
1,749,000 تومان
15 آذر
چهارشنبه
1,749,000 تومان
16 آذر
پنج‌شنبه
1,749,000 تومان
17 آذر
جمعه
1,749,000 تومان
18 آذر
شنبه
1,749,000 تومان
19 آذر
یکشنبه
1,749,000 تومان
سوئیت دو خوابه شش نفره
اقامت 24
1,800,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
9 آذر
پنج‌شنبه
1,800,000 تومان
10 آذر
جمعه
1,800,000 تومان
11 آذر
شنبه
1,800,000 تومان
12 آذر
یکشنبه
1,800,000 تومان
13 آذر
دوشنبه
1,800,000 تومان
14 آذر
سه‌شنبه
1,800,000 تومان
15 آذر
چهارشنبه
1,800,000 تومان
16 آذر
پنج‌شنبه
1,800,000 تومان
17 آذر
جمعه
1,800,000 تومان
18 آذر
شنبه
1,800,000 تومان
19 آذر
یکشنبه
1,800,000 تومان
آپارتمان سه خوابه شش نفره
اقامت 24
3,000,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
9 آذر
پنج‌شنبه
3,000,000 تومان
10 آذر
جمعه
3,000,000 تومان
11 آذر
شنبه
3,000,000 تومان
12 آذر
یکشنبه
3,000,000 تومان
13 آذر
دوشنبه
3,000,000 تومان
14 آذر
سه‌شنبه
3,000,000 تومان
15 آذر
چهارشنبه
3,000,000 تومان
16 آذر
پنج‌شنبه
3,000,000 تومان
17 آذر
جمعه
3,000,000 تومان
18 آذر
شنبه
3,000,000 تومان
19 آذر
یکشنبه
3,000,000 تومان
سوئیت دو خوابه شش تخته
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
9 آذر
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
10 آذر
جمعه
تکمیل ظرفیت
11 آذر
شنبه
تکمیل ظرفیت
12 آذر
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
13 آذر
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
14 آذر
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
15 آذر
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
16 آذر
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
17 آذر
جمعه
تکمیل ظرفیت
18 آذر
شنبه
تکمیل ظرفیت
19 آذر
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
آپارتمان شش تخته (سه خوابه)
هتل یار
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
14 آذر
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
15 آذر
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
16 آذر
پنج‌شنبه
2,916,000 تومان
17 آذر
جمعه
2,916,000 تومان
18 آذر
شنبه
2,916,000 تومان
19 آذر
یکشنبه
2,916,000 تومان
آپارتمان سه خوابه شش تخته VIP
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
12 آذر
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
13 آذر
دوشنبه
تکمیل ظرفیت

امکانات اتاق های هتل آپارتمان صدرا تنکابن

تلویزیون
یخچال
آسانسور
نمازخانه
اعلام حریق
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
روزنامه
دستگاه واکس کفش
فتوکپی
سرویس بهداشتی ایرانی
سرویس فرنگی
پاركينگ
اينترنت در لابی
مسلط به زبان انگليسی
روم سرويس
آژانس مسافرتی
تاکسی سرویس شبانه روزی
اينترنت در اتاق
تبديل ارز
خدمات تهيه بليط
خشکشویی (لاندری)
دستگاه خودپرداز
صندوق امانات
اینترنت در اتاق
مبلمان
پارکینگ
تاکسی سرویس
استخر
سونا
اینترنت در لابی
ماساژ
اتاق چمدان
حوله
دمپایی
خدمات تور
فضای سبز
سالن ورزشی
تلفن
پله اضطراری
اتاق بازی
لابی
اتاق سیگار
مرکز خرید
اینترنت
کافی شاپ
تلفن در اتاق
سوئیت
خشکشویی
آرایشگاه
فروشگاه
اینترنت در قسمت لابی
حمام
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
کافی نت
مینی بار رایگان
مینی بار
وسایل بدنسازی
مبل
كافی شاپ
سالن صبحانه خوری
تلويزيون در لابی
ميز
خدمات اتو
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
شبکه پخش فیلم
خدمات خانه داری
تلویزیون در لابی
اتاق تلفن (اپراتور)
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
تلويزيون LCD در لابی
رستوران بام
آشپزخانه
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
نمای خیابان
روم سرويس 24 ساعته
كتابخانه
نمای رو به حیاط
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی
جكوزی
خدمات باربري
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
زمين تنيس
گشت نیم روزی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
اینترنت با سرعت بالا
اینترنت بی سیم
تلویزیون lcd
پنجره
Business Center
لابی
تلويزيون LCD در لابی
تلويزيون در لابی
مبل
ميز
خشکشویی
خدمات اتو
فكس
نمای خیابان
نمای رو به حیاط
سالن صبحانه خوری
كتابخانه
پذيرش 24 ساعته
رخت آویز
مینیبار
سیستمسرمایشوگرمایش
اینترنت در اتاق
یخچال
مینی بار
حوله
دمپایی
تلفن
حمام

آدرس هتل آپارتمان صدرا تنکابن روی نقشه

مشاهده اقامتگاه بر روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل آپارتمان صدرا تنکابن

(12 نظر)
در کل هتل خوبی است.
خیلی خوب و مورد رضایت. آرام و ساکت.
از نظر تمیزی عالی بود....موقعیت مکانی نزدیک به دریا...برخورد کارکنان بسیار عاااالی...در هر صورت من بازم اینجا رو انتخاب میکتم برای سفر بعدیم....
هتل خوبی بود
از نظر مکانی عالی، تمیزی خوب، برخورد کارکنان خوب، محیطی آرام، از یک هتل ارزان بیش از این انتظار نمیرفتپارکینگ در ویلای نزدیک هتل بود که یک روز بعلت داشتن مسافر در خود ویلا مجبور به گذاشتن ماشین در کوچه شدیم، البته محیط هتل کاملا امن میباشد
اقامت اینجانب صرفا یک شب بود اما سرویس بهداشتی و حمام کثیف بود همچنین روشویی و سایر اقلام شکسته و بسیار قدیمی بودند. حتی رول دستمال در سرویس بهداشتی تمام شده بود. استفاده اینجانب از هتل صرفاً در حد شب را ماندن و صبح روز بعد هتل را ترک کردن بود.
در حد هتل سه ستاره قابل قبول است.
خوب بود
نظری ندارم
اتاقهای تمیز و فضای آرومی داره.نزدیک به ساحله. مسئول هتل فردی بسیار متشخص و با احترامی هست همچنین خدمه و کارکنان خوبی داره. با ساحل شنی فاصله داره ور حدود ۱۵ دقیقه کوچه نزدیکش ساحل های سنگی با سنگهای بزرگ داره
هتل ساکت و آروم در منطقه ای خوب، فاصله بسیار کم با دریا، اطراف هتل پر از کافه و رستوران های خوب.صبحانه خیلی ساده بود
هتل خوبی بود در منطقه ای خوب. خوش آب و هوا و طبیعتی سبز و زیبا. هتل صدرا را به اصرار دوستم گرفتم حالا میبینم راست میگفته و هتل خیلی خوبیه
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل آپارتمان صدرا تنکابن

مهمانان هتل آپارتمان صدرا تنکابن در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل آپارتمان صدرا تنکابن از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید. برای مشاهده نظرات کلیک کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل آپارتمان صدرا تنکابن بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد. برای مقایسه قیمت و رزرو هتل کلیک کنید.

همه عکس‌ها و امکانات هتل آپارتمان صدرا تنکابن رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل آپارتمان صدرا تنکابن را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است. برای مشاهده کلیک کنید.