هتل آپارتمان صدرا تنکابن

تنکابن، کریم آباد، ابتدای جاده ی رامسر، سمت دریا، کوچه گلناز
3.5
امتیاز کاربران
20
نظرات کاربران

معرفی هتل آپارتمان صدرا تنکابن

هتل و هتل آپارتمان صدرا در شهرستان باصفا و زیبای تنکابن مازندران و همسایگی رامسر با امکان دسترسی سهل و آسان به تله‌کابین‌های رامسر و نمک آب رود، در کنار سواحل نیلگون دریای خزر، با جنگل‌های معروف دوهزار و سه هزار و ده‌ها اثر طبیعی از جمله رودخانه‌ها، آبشارها، چشمه‌ها، دهکده‌های زیبای توریستی و همچنین پارک‌های محلی واقع شده است.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل آپارتمان صدرا تنکابن

صدرا-اتاق یک تخته
اتاق یک تخته
اقامت 24
196,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
27 شهریور
شنبه
196,000
تومان
28 شهریور
یکشنبه
196,000
تومان
29 شهریور
دوشنبه
196,000
تومان
30 شهریور
سه شنبه
196,000
تومان
31 شهریور
چهارشنبه
196,000
تومان
1 مهر
پنجشنبه
196,000
تومان
2 مهر
جمعه
196,000
تومان
3 مهر
شنبه
196,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
196,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
196,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
196,000
تومان
صدرا-اتاق دو تخته
اتاق دو تخته
علاءالدین
265,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
27 شهریور
شنبه
265,000
تومان
28 شهریور
یکشنبه
265,000
تومان
29 شهریور
دوشنبه
265,000
تومان
30 شهریور
سه شنبه
265,000
تومان
31 شهریور
چهارشنبه
265,000
تومان
1 مهر
پنجشنبه
265,000
تومان
2 مهر
جمعه
265,000
تومان
3 مهر
شنبه
265,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
265,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
265,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
265,000
تومان
اقامت 24
268,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
27 شهریور
شنبه
268,000
تومان
28 شهریور
یکشنبه
268,000
تومان
29 شهریور
دوشنبه
268,000
تومان
30 شهریور
سه شنبه
268,000
تومان
31 شهریور
چهارشنبه
268,000
تومان
1 مهر
پنجشنبه
268,000
تومان
2 مهر
جمعه
268,000
تومان
3 مهر
شنبه
268,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
268,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
268,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
268,000
تومان
هتل یار
268,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
27 شهریور
شنبه
268,000
تومان
28 شهریور
یکشنبه
268,000
تومان
29 شهریور
دوشنبه
268,000
تومان
30 شهریور
سه شنبه
268,000
تومان
31 شهریور
چهارشنبه
268,000
تومان
1 مهر
پنجشنبه
268,000
تومان
2 مهر
جمعه
268,000
تومان
3 مهر
شنبه
268,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
268,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
268,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
268,000
تومان
صدرا-سوییت دو نفره
سوییت دو نفره
هتل یار
309,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
27 شهریور
شنبه
309,000
تومان
28 شهریور
یکشنبه
309,000
تومان
29 شهریور
دوشنبه
309,000
تومان
30 شهریور
سه شنبه
309,000
تومان
31 شهریور
چهارشنبه
309,000
تومان
1 مهر
پنجشنبه
309,000
تومان
2 مهر
جمعه
309,000
تومان
3 مهر
شنبه
309,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
309,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
309,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
309,000
تومان
علاءالدین
309,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
27 شهریور
شنبه
309,000
تومان
28 شهریور
یکشنبه
309,000
تومان
29 شهریور
دوشنبه
309,000
تومان
30 شهریور
سه شنبه
309,000
تومان
31 شهریور
چهارشنبه
309,000
تومان
1 مهر
پنجشنبه
309,000
تومان
2 مهر
جمعه
309,000
تومان
3 مهر
شنبه
309,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
309,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
309,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
309,000
تومان
اقامت 24
309,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
27 شهریور
شنبه
309,000
تومان
28 شهریور
یکشنبه
309,000
تومان
29 شهریور
دوشنبه
309,000
تومان
30 شهریور
سه شنبه
309,000
تومان
31 شهریور
چهارشنبه
309,000
تومان
1 مهر
پنجشنبه
309,000
تومان
2 مهر
جمعه
309,000
تومان
3 مهر
شنبه
309,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
309,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
309,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
309,000
تومان
صدرا-سوییت سه نفره
سوییت سه نفره
علاءالدین
361,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
27 شهریور
شنبه
361,000
تومان
28 شهریور
یکشنبه
361,000
تومان
29 شهریور
دوشنبه
361,000
تومان
30 شهریور
سه شنبه
361,000
تومان
31 شهریور
چهارشنبه
361,000
تومان
1 مهر
پنجشنبه
361,000
تومان
2 مهر
جمعه
361,000
تومان
3 مهر
شنبه
361,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
361,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
361,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
361,000
تومان
هتل یار
365,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
27 شهریور
شنبه
365,000
تومان
28 شهریور
یکشنبه
365,000
تومان
29 شهریور
دوشنبه
365,000
تومان
30 شهریور
سه شنبه
365,000
تومان
31 شهریور
چهارشنبه
365,000
تومان
1 مهر
پنجشنبه
365,000
تومان
2 مهر
جمعه
365,000
تومان
3 مهر
شنبه
365,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
365,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
365,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
365,000
تومان
اقامت 24
365,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
27 شهریور
شنبه
365,000
تومان
28 شهریور
یکشنبه
365,000
تومان
29 شهریور
دوشنبه
365,000
تومان
30 شهریور
سه شنبه
365,000
تومان
31 شهریور
چهارشنبه
365,000
تومان
1 مهر
پنجشنبه
365,000
تومان
2 مهر
جمعه
365,000
تومان
3 مهر
شنبه
365,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
365,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
365,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
365,000
تومان
صدرا-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
علاءالدین
328,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
27 شهریور
شنبه
328,000
تومان
28 شهریور
یکشنبه
328,000
تومان
29 شهریور
دوشنبه
328,000
تومان
30 شهریور
سه شنبه
328,000
تومان
31 شهریور
چهارشنبه
328,000
تومان
1 مهر
پنجشنبه
328,000
تومان
2 مهر
جمعه
328,000
تومان
3 مهر
شنبه
328,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
328,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
328,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
328,000
تومان
هتل یار
330,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
27 شهریور
شنبه
330,000
تومان
28 شهریور
یکشنبه
330,000
تومان
29 شهریور
دوشنبه
330,000
تومان
30 شهریور
سه شنبه
330,000
تومان
31 شهریور
چهارشنبه
330,000
تومان
1 مهر
پنجشنبه
330,000
تومان
2 مهر
جمعه
330,000
تومان
3 مهر
شنبه
330,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
330,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
330,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
330,000
تومان
اقامت 24
330,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
27 شهریور
شنبه
330,000
تومان
28 شهریور
یکشنبه
330,000
تومان
29 شهریور
دوشنبه
330,000
تومان
30 شهریور
سه شنبه
330,000
تومان
31 شهریور
چهارشنبه
330,000
تومان
1 مهر
پنجشنبه
330,000
تومان
2 مهر
جمعه
330,000
تومان
3 مهر
شنبه
330,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
330,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
330,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
330,000
تومان
صدرا-سوییت یکخوابه چهارنفره
سوییت یکخوابه چهارنفره
علاءالدین
448,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
27 شهریور
شنبه
448,000
تومان
28 شهریور
یکشنبه
448,000
تومان
29 شهریور
دوشنبه
448,000
تومان
30 شهریور
سه شنبه
448,000
تومان
31 شهریور
چهارشنبه
448,000
تومان
1 مهر
پنجشنبه
448,000
تومان
2 مهر
جمعه
448,000
تومان
3 مهر
شنبه
448,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
448,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
448,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
448,000
تومان
اقامت 24
450,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
27 شهریور
شنبه
450,000
تومان
28 شهریور
یکشنبه
450,000
تومان
29 شهریور
دوشنبه
450,000
تومان
30 شهریور
سه شنبه
450,000
تومان
31 شهریور
چهارشنبه
450,000
تومان
1 مهر
پنجشنبه
450,000
تومان
2 مهر
جمعه
450,000
تومان
3 مهر
شنبه
450,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
450,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
450,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
450,000
تومان
هتل یار
450,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
27 شهریور
شنبه
450,000
تومان
28 شهریور
یکشنبه
450,000
تومان
29 شهریور
دوشنبه
450,000
تومان
30 شهریور
سه شنبه
450,000
تومان
31 شهریور
چهارشنبه
450,000
تومان
1 مهر
پنجشنبه
450,000
تومان
2 مهر
جمعه
450,000
تومان
3 مهر
شنبه
450,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
450,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
450,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
450,000
تومان
صدرا-آپارتمان یک خوابه چهارنفره
آپارتمان یک خوابه چهارنفره
اقامت 24
583,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
27 شهریور
شنبه
583,000
تومان
28 شهریور
یکشنبه
583,000
تومان
29 شهریور
دوشنبه
583,000
تومان
30 شهریور
سه شنبه
583,000
تومان
31 شهریور
چهارشنبه
583,000
تومان
1 مهر
پنجشنبه
583,000
تومان
2 مهر
جمعه
583,000
تومان
3 مهر
شنبه
583,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
583,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
583,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
583,000
تومان
هتل یار
583,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
27 شهریور
شنبه
583,000
تومان
28 شهریور
یکشنبه
583,000
تومان
29 شهریور
دوشنبه
583,000
تومان
30 شهریور
سه شنبه
583,000
تومان
31 شهریور
چهارشنبه
583,000
تومان
1 مهر
پنجشنبه
583,000
تومان
2 مهر
جمعه
583,000
تومان
3 مهر
شنبه
583,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
583,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
583,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
583,000
تومان
علاءالدین
585,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
27 شهریور
شنبه
585,000
تومان
28 شهریور
یکشنبه
585,000
تومان
29 شهریور
دوشنبه
585,000
تومان
30 شهریور
سه شنبه
585,000
تومان
31 شهریور
چهارشنبه
585,000
تومان
1 مهر
پنجشنبه
585,000
تومان
2 مهر
جمعه
585,000
تومان
3 مهر
شنبه
585,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
585,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
585,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
585,000
تومان
صدرا-آپارتمان سه خوابه شش نفره
آپارتمان سه خوابه شش نفره
هتل یار
871,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
27 شهریور
شنبه
871,000
تومان
28 شهریور
یکشنبه
871,000
تومان
29 شهریور
دوشنبه
871,000
تومان
30 شهریور
سه شنبه
871,000
تومان
31 شهریور
چهارشنبه
871,000
تومان
1 مهر
پنجشنبه
871,000
تومان
2 مهر
جمعه
871,000
تومان
3 مهر
شنبه
871,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
871,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
871,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
871,000
تومان
اقامت 24
871,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
27 شهریور
شنبه
871,000
تومان
28 شهریور
یکشنبه
871,000
تومان
29 شهریور
دوشنبه
871,000
تومان
30 شهریور
سه شنبه
871,000
تومان
31 شهریور
چهارشنبه
871,000
تومان
1 مهر
پنجشنبه
871,000
تومان
2 مهر
جمعه
871,000
تومان
3 مهر
شنبه
871,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
871,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
871,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
871,000
تومان
علاءالدین
873,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
27 شهریور
شنبه
873,000
تومان
28 شهریور
یکشنبه
873,000
تومان
29 شهریور
دوشنبه
873,000
تومان
30 شهریور
سه شنبه
873,000
تومان
31 شهریور
چهارشنبه
873,000
تومان
1 مهر
پنجشنبه
873,000
تومان
2 مهر
جمعه
873,000
تومان
3 مهر
شنبه
873,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
873,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
873,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
873,000
تومان
صدرا-سوییت دو خوابه شش نفره
سوییت دو خوابه شش نفره
علاءالدین
530,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
27 شهریور
شنبه
530,000
تومان
28 شهریور
یکشنبه
530,000
تومان
29 شهریور
دوشنبه
530,000
تومان
30 شهریور
سه شنبه
530,000
تومان
31 شهریور
چهارشنبه
530,000
تومان
1 مهر
پنجشنبه
530,000
تومان
2 مهر
جمعه
530,000
تومان
3 مهر
شنبه
530,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
530,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
530,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
530,000
تومان
اقامت 24
530,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
27 شهریور
شنبه
530,000
تومان
28 شهریور
یکشنبه
530,000
تومان
29 شهریور
دوشنبه
530,000
تومان
30 شهریور
سه شنبه
530,000
تومان
31 شهریور
چهارشنبه
530,000
تومان
1 مهر
پنجشنبه
530,000
تومان
2 مهر
جمعه
530,000
تومان
3 مهر
شنبه
530,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
530,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
530,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
530,000
تومان
هتل یار
530,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
27 شهریور
شنبه
530,000
تومان
28 شهریور
یکشنبه
530,000
تومان
29 شهریور
دوشنبه
530,000
تومان
30 شهریور
سه شنبه
530,000
تومان
31 شهریور
چهارشنبه
530,000
تومان
1 مهر
پنجشنبه
530,000
تومان
2 مهر
جمعه
530,000
تومان
3 مهر
شنبه
530,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
530,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
530,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
530,000
تومان

امکانات اتاق های هتل آپارتمان صدرا تنکابن

آسانسور
روم سرويس 24 ساعته
رستوران بام
آشپزخانه
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
نمای خیابان
كتابخانه
تلويزيون LCD در لابی
نمای رو به حیاط
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی
جكوزی
تبديل ارز
اينترنت در اتاق
خدمات پزشكي
پذیرش 24 ساعته
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
شبکه پخش فیلم
تاکسی سرویس شبانه روزی
خدمات خانه داری
تلویزیون در لابی
اتاق تلفن (اپراتور)
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
خدمات باربري
سالن بيليارد
روم سرويس
مینیبار
نمای خیابان
نمای رو به حیاط
سالن صبحانه خوری
كتابخانه
پذيرش 24 ساعته
رخت آویز
سیستمسرمایشوگرمایش
خدمات اتو
اینترنت در اتاق
یخچال
مینی بار
حوله
دمپایی
تلفن
فكس
خشکشویی
زمين تنيس
رستوران در هتل
گشت نیم روزی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
اینترنت با سرعت بالا
اینترنت بی سیم
ميز
تلویزیون lcd
پنجره
Business Center
لابی
تلويزيون LCD در لابی
تلويزيون در لابی
مبل
خدمات اتو
ميز
نمازخانه
تلویزیون
یخچال
صندوق امانات
اینترنت در اتاق
مبلمان
اعلام حریق
خشکشویی (لاندری)
پارکینگ
تاکسی سرویس
استخر
سونا
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
دستگاه خودپرداز
ماساژ
سرویس فرنگی
روزنامه
دستگاه واکس کفش
فتوکپی
سرویس بهداشتی ایرانی
پاركينگ
اينترنت در لابی
مسلط به زبان انگليسی
آژانس مسافرتی
اینترنت در لابی
اتاق چمدان
تلويزيون در لابی
مینی بار
اینترنت در قسمت لابی
حمام
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
کافی نت
مینی بار رایگان
وسایل بدنسازی
آرایشگاه
مبل
كافی شاپ
سالن صبحانه خوری
فروشگاه
خشکشویی
حوله
دمپایی
خدمات تور
فضای سبز
سالن ورزشی
تلفن
پله اضطراری
سوئیت
اتاق بازی
لابی
اتاق سیگار
مرکز خرید
اینترنت
کافی شاپ
تلفن در اتاق
حمام

آدرس هتل آپارتمان صدرا تنکابن روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل آپارتمان صدرا تنکابن

(20 نظر)
نقاط قوت:
پرسنل بسیار خوب و محترم بسیار آرام نزدیک ساحل
نقاط ضعف:
اگر پارکینگ داشته باشه بهتره
نقاط قوت:
دسترسی آسان به دریا و شهر . پرسنل مودب و مهربان .
نقاط ضعف:
خراب بودن سیفون توالت فرنگی و صدای کولر گازی .
نقاط قوت:
خیلی تمیز بود برخورد کارکنان عالی بود واقعا همه چی خوب بود
نقاط ضعف:
ضعیف بودن آنتن در اتاق
نقاط قوت:
برخورد خوب
نقاط ضعف:
ملحفه هاش کثیف بودند
از اول ورود به هتل هیچکدوم از پرسنل ماسک نداشتن و مسئول سرو صبحانه هم ماسک نداشت هتل از نظر امکانات ضعیفه وسایل داخل اتاق کهنه و کثیف به نظر میومدن شیر آب حمام چکه میکرد دستشویی داخل اتاق فرنگیه که با زدن سیفون آب تا حد سر رفتن بالا میومد در کل با توجه به مبلغ هزینه پرداختی نباید انتظار بیشتری ازش داشت در کل من اولین و آخرین باری بود که به این هتل رفتم و مطلقا به کسی توصیه نمیکنم
از نظر تمیزی عالی بود....موقعیت مکانی نزدیک به دریا...برخورد کارکنان بسیار عاااالی...در هر صورت من بازم اینجا رو انتخاب میکتم برای سفر بعدیم....
هتل خوبی بود
از نظر مکانی عالی، تمیزی خوب، برخورد کارکنان خوب، محیطی آرام، از یک هتل ارزان بیش از این انتظار نمیرفتپارکینگ در ویلای نزدیک هتل بود که یک روز بعلت داشتن مسافر در خود ویلا مجبور به گذاشتن ماشین در کوچه شدیم، البته محیط هتل کاملا امن میباشد
نقاط قوت:
در مجموع خوب بود
نقاط ضعف:
مشکلی نداشت
از سوییت دو خوابه استفاده کردیم. لابی خوبی داره و اتاق تمیز بود جاداره که راهرو پله هارو کمی بازسازی کنند و دسترسی به دریا با 3 تا 4 دقیقه پیاده روی امکان پذیره. صبحانه ساده ولی خوب بود رفتار رسپشن خوب و محترمانه بود. تنها نقطه منفیش نداشتن آسانسور تو ساختمان جلویی و همچنین آقایی بود که توی رستوران کار میکرد و یک کم فضول بود و موقع دادن آبجوش انگار داشتند جونشو میگرفتن خخخ
اقامت اینجانب صرفا یک شب بود اما سرویس بهداشتی و حمام کثیف بود همچنین روشویی و سایر اقلام شکسته و بسیار قدیمی بودند. حتی رول دستمال در سرویس بهداشتی تمام شده بود. استفاده اینجانب از هتل صرفاً در حد شب را ماندن و صبح روز بعد هتل را ترک کردن بود.
در حد هتل سه ستاره قابل قبول است.
خوب بود
نقاط قوت:
برخورد کارکنان عالی بود و خیلی تمیز بود
نقاط ضعف:
منوی صبحانه ضعیف
نظری ندارم
اتاقهای تمیز و فضای آرومی داره.نزدیک به ساحله. مسئول هتل فردی بسیار متشخص و با احترامی هست همچنین خدمه و کارکنان خوبی داره. با ساحل شنی فاصله داره ور حدود ۱۵ دقیقه کوچه نزدیکش ساحل های سنگی با سنگهای بزرگ داره
هتل ساکت و آروم در منطقه ای خوب، فاصله بسیار کم با دریا، اطراف هتل پر از کافه و رستوران های خوب.صبحانه خیلی ساده بود
نقاط قوت:
موقعیت خوب و نزدیکی به دریا تمیزی اتاقها برخورد خوب کارکنان
نقاط ضعف:
ساختمان و تجهیزات قدیمی هتل خوبی است ولی برای کسانی که دنبال هتل لوکس هستند، پیشنهاد نمی شود.
نقاط قوت:
هتل بسیار تمیز و کارکنان مودب و جای دنج و آرام
نقاط ضعف:
ناهار و شام در رستوران هتل ندارد
هتل خوبی بود در منطقه ای خوب. خوش آب و هوا و طبیعتی سبز و زیبا. هتل صدرا را به اصرار دوستم گرفتم حالا میبینم راست میگفته و هتل خیلی خوبیه
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل آپارتمان صدرا تنکابن

مهمانان هتل آپارتمان صدرا تنکابن در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل آپارتمان صدرا تنکابن از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل آپارتمان صدرا تنکابن بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل آپارتمان صدرا تنکابن رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل آپارتمان صدرا تنکابن را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.