هتل آپارتمان صدرا تنکابن

تنکابن، کریم آباد، ابتدای جاده ی رامسر، سمت دریا، کوچه گلناز
3.5
امتیاز کاربران
17
نظرات کاربران

معرفی هتل آپارتمان صدرا تنکابن

هتل و هتل آپارتمان صدرا در شهرستان باصفا و زیبای تنکابن مازندران و همسایگی رامسر با امکان دسترسی سهل و آسان به تله‌کابین‌های رامسر و نمک آب رود، در کنار سواحل نیلگون دریای خزر، با جنگل‌های معروف دوهزار و سه هزار و ده‌ها اثر طبیعی از جمله رودخانه‌ها، آبشارها، چشمه‌ها، دهکده‌های زیبای توریستی و همچنین پارک‌های محلی واقع شده است.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل آپارتمان صدرا تنکابن

صدرا-اتاق یک تخته
اتاق یک تخته
اقامت 24
170,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 مهر
سه شنبه
170,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
170,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
170,000
تومان
11 مهر
جمعه
170,000
تومان
12 مهر
شنبه
170,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
170,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
170,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
170,000
تومان
16 مهر
چهارشنبه
170,000
تومان
17 مهر
پنجشنبه
170,000
تومان
18 مهر
جمعه
170,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
8 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
9 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
10 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
11 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
12 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
13 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
14 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
15 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
16 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
17 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
18 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
صدرا-اتاق دو تخته
اتاق دو تخته
هتل یار
226,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 مهر
سه شنبه
226,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
226,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
226,000
تومان
11 مهر
جمعه
226,000
تومان
12 مهر
شنبه
226,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
226,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
226,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
226,000
تومان
16 مهر
چهارشنبه
226,000
تومان
17 مهر
پنجشنبه
226,000
تومان
18 مهر
جمعه
226,000
تومان
اقامت 24
226,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 مهر
سه شنبه
226,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
226,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
226,000
تومان
11 مهر
جمعه
226,000
تومان
12 مهر
شنبه
226,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
226,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
226,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
226,000
تومان
16 مهر
چهارشنبه
226,000
تومان
17 مهر
پنجشنبه
226,000
تومان
18 مهر
جمعه
226,000
تومان
ایران مارکوپولو
230,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 مهر
سه شنبه
230,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
230,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
230,000
تومان
11 مهر
جمعه
230,000
تومان
12 مهر
شنبه
230,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
230,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
230,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
230,000
تومان
16 مهر
چهارشنبه
230,000
تومان
17 مهر
پنجشنبه
230,000
تومان
18 مهر
جمعه
230,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
8 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
9 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
10 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
11 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
12 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
13 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
14 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
15 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
16 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
17 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
18 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
8 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
9 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
10 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
11 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
12 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
13 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
14 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
15 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
16 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
17 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
18 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
صدرا-سوییت دو نفره
سوییت دو نفره
ایران مارکوپولو
264,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 مهر
سه شنبه
264,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
264,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
264,000
تومان
11 مهر
جمعه
264,000
تومان
12 مهر
شنبه
264,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
264,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
264,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
264,000
تومان
16 مهر
چهارشنبه
264,000
تومان
17 مهر
پنجشنبه
264,000
تومان
18 مهر
جمعه
264,000
تومان
اقامت 24
270,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 مهر
سه شنبه
270,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
270,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
270,000
تومان
11 مهر
جمعه
270,000
تومان
12 مهر
شنبه
270,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
270,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
270,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
270,000
تومان
16 مهر
چهارشنبه
270,000
تومان
17 مهر
پنجشنبه
270,000
تومان
18 مهر
جمعه
270,000
تومان
هتل یار
270,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 مهر
سه شنبه
270,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
270,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
270,000
تومان
11 مهر
جمعه
270,000
تومان
12 مهر
شنبه
270,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
270,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
270,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
270,000
تومان
16 مهر
چهارشنبه
270,000
تومان
17 مهر
پنجشنبه
270,000
تومان
18 مهر
جمعه
270,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
8 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
9 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
10 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
11 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
12 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
13 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
14 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
15 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
16 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
17 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
18 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
8 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
9 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
10 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
11 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
12 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
13 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
14 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
15 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
16 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
17 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
18 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
صدرا-سوییت سه نفره
سوییت سه نفره
ایران مارکوپولو
313,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 مهر
سه شنبه
313,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
313,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
313,000
تومان
11 مهر
جمعه
313,000
تومان
12 مهر
شنبه
313,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
313,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
313,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
313,000
تومان
16 مهر
چهارشنبه
313,000
تومان
17 مهر
پنجشنبه
313,000
تومان
18 مهر
جمعه
313,000
تومان
اقامت 24
320,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 مهر
سه شنبه
320,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
320,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
320,000
تومان
11 مهر
جمعه
320,000
تومان
12 مهر
شنبه
320,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
320,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
320,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
320,000
تومان
16 مهر
چهارشنبه
320,000
تومان
17 مهر
پنجشنبه
320,000
تومان
18 مهر
جمعه
320,000
تومان
هتل یار
320,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 مهر
سه شنبه
320,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
320,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
320,000
تومان
11 مهر
جمعه
320,000
تومان
12 مهر
شنبه
320,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
320,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
320,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
320,000
تومان
16 مهر
چهارشنبه
320,000
تومان
17 مهر
پنجشنبه
320,000
تومان
18 مهر
جمعه
320,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
8 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
9 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
10 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
11 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
12 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
13 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
14 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
15 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
16 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
17 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
18 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
8 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
9 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
10 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
11 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
12 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
13 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
14 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
15 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
16 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
17 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
18 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
صدرا-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
ایران مارکوپولو
287,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 مهر
سه شنبه
287,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
287,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
287,000
تومان
11 مهر
جمعه
287,000
تومان
12 مهر
شنبه
287,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
287,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
287,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
287,000
تومان
16 مهر
چهارشنبه
287,000
تومان
17 مهر
پنجشنبه
287,000
تومان
18 مهر
جمعه
287,000
تومان
هتل یار
293,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 مهر
سه شنبه
293,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
293,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
293,000
تومان
11 مهر
جمعه
293,000
تومان
12 مهر
شنبه
293,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
293,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
293,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
293,000
تومان
16 مهر
چهارشنبه
293,000
تومان
17 مهر
پنجشنبه
293,000
تومان
18 مهر
جمعه
293,000
تومان
اقامت 24
293,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 مهر
سه شنبه
293,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
293,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
293,000
تومان
11 مهر
جمعه
293,000
تومان
12 مهر
شنبه
293,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
293,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
293,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
293,000
تومان
16 مهر
چهارشنبه
293,000
تومان
17 مهر
پنجشنبه
293,000
تومان
18 مهر
جمعه
293,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
8 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
9 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
10 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
11 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
12 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
13 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
14 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
15 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
16 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
17 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
18 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
8 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
9 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
10 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
11 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
12 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
13 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
14 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
15 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
16 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
17 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
18 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
صدرا-سوییت یکخوابه چهارنفره
سوییت یکخوابه چهارنفره
ایران مارکوپولو
385,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 مهر
سه شنبه
385,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
385,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
385,000
تومان
11 مهر
جمعه
385,000
تومان
12 مهر
شنبه
385,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
385,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
385,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
385,000
تومان
16 مهر
چهارشنبه
385,000
تومان
17 مهر
پنجشنبه
385,000
تومان
18 مهر
جمعه
385,000
تومان
اقامت 24
393,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 مهر
سه شنبه
393,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
393,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
393,000
تومان
11 مهر
جمعه
393,000
تومان
12 مهر
شنبه
393,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
393,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
393,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
393,000
تومان
16 مهر
چهارشنبه
393,000
تومان
17 مهر
پنجشنبه
393,000
تومان
18 مهر
جمعه
393,000
تومان
هتل یار
393,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 مهر
سه شنبه
393,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
393,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
393,000
تومان
11 مهر
جمعه
393,000
تومان
12 مهر
شنبه
393,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
393,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
393,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
393,000
تومان
16 مهر
چهارشنبه
393,000
تومان
17 مهر
پنجشنبه
393,000
تومان
18 مهر
جمعه
393,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
8 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
9 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
10 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
11 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
12 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
13 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
14 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
15 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
16 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
17 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
18 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
8 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
9 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
10 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
11 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
12 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
13 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
14 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
15 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
16 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
17 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
18 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
صدرا-آپارتمان یک خوابه چهارنفره
آپارتمان یک خوابه چهارنفره
ایران مارکوپولو
521,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 مهر
سه شنبه
521,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
521,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
521,000
تومان
11 مهر
جمعه
521,000
تومان
12 مهر
شنبه
521,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
521,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
521,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
521,000
تومان
16 مهر
چهارشنبه
521,000
تومان
17 مهر
پنجشنبه
521,000
تومان
18 مهر
جمعه
521,000
تومان
اقامت 24
532,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 مهر
سه شنبه
532,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
532,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
532,000
تومان
11 مهر
جمعه
532,000
تومان
12 مهر
شنبه
532,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
532,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
532,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
532,000
تومان
16 مهر
چهارشنبه
532,000
تومان
17 مهر
پنجشنبه
532,000
تومان
18 مهر
جمعه
532,000
تومان
هتل یار
532,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 مهر
سه شنبه
532,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
532,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
532,000
تومان
11 مهر
جمعه
532,000
تومان
12 مهر
شنبه
532,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
532,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
532,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
532,000
تومان
16 مهر
چهارشنبه
532,000
تومان
17 مهر
پنجشنبه
532,000
تومان
18 مهر
جمعه
532,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
8 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
9 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
10 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
11 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
12 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
13 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
14 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
15 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
16 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
17 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
18 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
8 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
9 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
10 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
11 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
12 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
13 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
14 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
15 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
16 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
17 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
18 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
صدرا-آپارتمان سه خوابه شش نفره
آپارتمان سه خوابه شش نفره
ایران مارکوپولو
777,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 مهر
سه شنبه
777,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
777,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
777,000
تومان
11 مهر
جمعه
777,000
تومان
12 مهر
شنبه
777,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
777,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
777,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
777,000
تومان
16 مهر
چهارشنبه
777,000
تومان
17 مهر
پنجشنبه
777,000
تومان
18 مهر
جمعه
777,000
تومان
هتل یار
793,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 مهر
سه شنبه
793,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
793,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
793,000
تومان
11 مهر
جمعه
793,000
تومان
12 مهر
شنبه
793,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
793,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
793,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
793,000
تومان
16 مهر
چهارشنبه
793,000
تومان
17 مهر
پنجشنبه
793,000
تومان
18 مهر
جمعه
793,000
تومان
اقامت 24
793,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 مهر
سه شنبه
793,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
793,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
793,000
تومان
11 مهر
جمعه
793,000
تومان
12 مهر
شنبه
793,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
793,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
793,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
793,000
تومان
16 مهر
چهارشنبه
793,000
تومان
17 مهر
پنجشنبه
793,000
تومان
18 مهر
جمعه
793,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
8 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
9 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
10 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
11 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
12 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
13 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
14 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
15 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
16 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
17 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
18 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
8 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
9 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
10 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
11 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
12 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
13 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
14 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
15 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
16 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
17 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
18 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
صدرا-سوییت دو خوابه شش نفره
سوییت دو خوابه شش نفره
ایران مارکوپولو
472,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 مهر
سه شنبه
472,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
472,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
472,000
تومان
11 مهر
جمعه
472,000
تومان
12 مهر
شنبه
472,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
472,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
472,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
472,000
تومان
16 مهر
چهارشنبه
472,000
تومان
17 مهر
پنجشنبه
472,000
تومان
18 مهر
جمعه
472,000
تومان
اقامت 24
482,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 مهر
سه شنبه
482,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
482,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
482,000
تومان
11 مهر
جمعه
482,000
تومان
12 مهر
شنبه
482,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
482,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
482,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
482,000
تومان
16 مهر
چهارشنبه
482,000
تومان
17 مهر
پنجشنبه
482,000
تومان
18 مهر
جمعه
482,000
تومان
هتل یار
482,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 مهر
سه شنبه
482,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
482,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
482,000
تومان
11 مهر
جمعه
482,000
تومان
12 مهر
شنبه
482,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
482,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
482,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
482,000
تومان
16 مهر
چهارشنبه
482,000
تومان
17 مهر
پنجشنبه
482,000
تومان
18 مهر
جمعه
482,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
8 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
9 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
10 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
11 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
12 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
13 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
14 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
15 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
16 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
17 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
18 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
8 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
9 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
10 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
11 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
12 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
13 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
14 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
15 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
16 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
17 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
18 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل

امکانات اتاق های هتل آپارتمان صدرا تنکابن

آسانسور
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
آژانس مسافرتي
روم سرويس 24 ساعته
كتابخانه
نمای رو به حیاط
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
چايخانه سنتی
مینی بار با هزینه
جكوزی
خدمات باربري
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
زمين تنيس
گشت نیم روزی
بازی ویدئویی
نمای خیابان
خدمات بیدار باش
پرداخت ویزا و مسترکارت
پارک کودک
تلویزیون در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی در طبقات
اتاق تلفن (اپراتور)
سرویس بهداشتی فرنگی در لابی
گیم نت
زمین ورزشی
خدمات تهيه بليط
سرویس بهداشتی فرنگی در طبقات
تاکسی سرویس شبانه روزی
اينترنت در اتاق
تلويزيون LCD در لابی
تبديل ارز
رستوران بام
آشپزخانه
سرویس حرم
خدمات نگهداری کودک
شبکه پخش فیلم
مینیبار
سالن صبحانه خوری
كتابخانه
پذيرش 24 ساعته
رخت آویز
سرویسبهداشتیایرانی
سرویسبهداشتیفرنگی
سیستمسرمایشوگرمایش
نمای رو به حیاط
اینترنت در اتاق
یخچال
مینی بار
سرویس فرنگی
حوله
دمپایی
تلفن
خدمات تهيه بليط
نمای خیابان
اینترنت با سرعت بالا
اينترنت در لابی
رستوران در هتل
اینترنت بی سیم
تلویزیون lcd
پنجره
Business Center
پاركينگ
لابی
اينترنت در اتاق
سرویس بهداشتی ایرانی در لابی
تلويزيون LCD در لابی
تلويزيون در لابی
مبل
ميز
خشکشویی
خدمات اتو
فكس
خدمات خانه داری
پذیرش 24 ساعته
نمازخانه
اینترنت در لابی
پارکینگ
تاکسی سرویس
استخر
سونا
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
ماساژ
اتاق چمدان
حوله
دمپایی
خدمات تور
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
اعلام حریق
دستگاه واکس کفش
فتوکپی
مسلط به زبان انگليسی