هتل ورنوس تهران

تهران، میدان ولیعصر، بلوار کشاورز، بعد از بیمارستان ساسان، نبش خیابان ورنوس، پلاک ۱
-
امتیاز کاربران
21
نظرات کاربران

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل ورنوس تهران

ظرفیت 1 نفر

دو تخته برای یکنفر
هتل یار
1,700,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
24 فروردین
جمعه
1,700,000 تومان
25 فروردین
شنبه
1,700,000 تومان
26 فروردین
یکشنبه
1,700,000 تومان
27 فروردین
دوشنبه
1,700,000 تومان
28 فروردین
سه‌شنبه
1,700,000 تومان
29 فروردین
چهارشنبه
1,700,000 تومان
30 فروردین
پنج‌شنبه
1,700,000 تومان
31 فروردین
جمعه
1,700,000 تومان
1 اردیبهشت
شنبه
1,700,000 تومان
اتاق دوتخته برای یک نفر
اقامت 24
1,700,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
24 فروردین
جمعه
1,700,000 تومان
25 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
26 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
27 فروردین
دوشنبه
1,700,000 تومان
28 فروردین
سه‌شنبه
1,700,000 تومان
29 فروردین
چهارشنبه
1,700,000 تومان
30 فروردین
پنج‌شنبه
1,700,000 تومان
31 فروردین
جمعه
1,700,000 تومان
1 اردیبهشت
شنبه
1,700,000 تومان
2 اردیبهشت
یکشنبه
1,700,000 تومان
3 اردیبهشت
دوشنبه
1,700,000 تومان
ظرفیت 2 نفر

دوتخته
هتل یار
2,300,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
24 فروردین
جمعه
2,300,000 تومان
25 فروردین
شنبه
2,300,000 تومان
26 فروردین
یکشنبه
2,300,000 تومان
27 فروردین
دوشنبه
2,300,000 تومان
28 فروردین
سه‌شنبه
2,300,000 تومان
29 فروردین
چهارشنبه
2,300,000 تومان
30 فروردین
پنج‌شنبه
2,300,000 تومان
31 فروردین
جمعه
2,300,000 تومان
1 اردیبهشت
شنبه
2,300,000 تومان
اتاق دو تخته
اقامت 24
2,300,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
24 فروردین
جمعه
2,300,000 تومان
25 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
26 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
27 فروردین
دوشنبه
2,300,000 تومان
28 فروردین
سه‌شنبه
2,300,000 تومان
29 فروردین
چهارشنبه
2,300,000 تومان
30 فروردین
پنج‌شنبه
2,300,000 تومان
31 فروردین
جمعه
2,300,000 تومان
1 اردیبهشت
شنبه
2,300,000 تومان
2 اردیبهشت
یکشنبه
2,300,000 تومان
3 اردیبهشت
دوشنبه
2,300,000 تومان
سوئیت - یک خوابه
هتل یار
2,900,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
24 فروردین
جمعه
2,900,000 تومان
25 فروردین
شنبه
2,900,000 تومان
26 فروردین
یکشنبه
2,900,000 تومان
27 فروردین
دوشنبه
2,900,000 تومان
28 فروردین
سه‌شنبه
2,900,000 تومان
29 فروردین
چهارشنبه
2,900,000 تومان
30 فروردین
پنج‌شنبه
2,900,000 تومان
31 فروردین
جمعه
2,900,000 تومان
1 اردیبهشت
شنبه
2,900,000 تومان
سوئیت دوتخته vip
اقامت 24
2,900,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
24 فروردین
جمعه
2,900,000 تومان
25 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
26 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
27 فروردین
دوشنبه
2,900,000 تومان
28 فروردین
سه‌شنبه
2,900,000 تومان
29 فروردین
چهارشنبه
2,900,000 تومان
30 فروردین
پنج‌شنبه
2,900,000 تومان
31 فروردین
جمعه
2,900,000 تومان
1 اردیبهشت
شنبه
2,900,000 تومان
2 اردیبهشت
یکشنبه
2,900,000 تومان
3 اردیبهشت
دوشنبه
2,900,000 تومان
ظرفیت 3 نفر

سه تخته - سه تخت سینگل
هتل یار
2,995,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
24 فروردین
جمعه
2,995,000 تومان
25 فروردین
شنبه
2,995,000 تومان
26 فروردین
یکشنبه
2,995,000 تومان
27 فروردین
دوشنبه
2,995,000 تومان
28 فروردین
سه‌شنبه
2,995,000 تومان
29 فروردین
چهارشنبه
2,995,000 تومان
30 فروردین
پنج‌شنبه
2,995,000 تومان
31 فروردین
جمعه
2,995,000 تومان
1 اردیبهشت
شنبه
2,995,000 تومان
اتاق سه تخته
اقامت 24
2,995,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
24 فروردین
جمعه
2,995,000 تومان
25 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
26 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
27 فروردین
دوشنبه
2,995,000 تومان
28 فروردین
سه‌شنبه
2,995,000 تومان
29 فروردین
چهارشنبه
2,995,000 تومان
30 فروردین
پنج‌شنبه
2,995,000 تومان
31 فروردین
جمعه
2,995,000 تومان
1 اردیبهشت
شنبه
2,995,000 تومان
2 اردیبهشت
یکشنبه
2,995,000 تومان
3 اردیبهشت
دوشنبه
2,995,000 تومان
سوئیت - یک خوابه (دبل+سینگل)
هتل یار
3,950,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
24 فروردین
جمعه
3,950,000 تومان
25 فروردین
شنبه
3,950,000 تومان
26 فروردین
یکشنبه
3,950,000 تومان
27 فروردین
دوشنبه
3,950,000 تومان
28 فروردین
سه‌شنبه
3,950,000 تومان
29 فروردین
چهارشنبه
3,950,000 تومان
30 فروردین
پنج‌شنبه
3,950,000 تومان
31 فروردین
جمعه
3,950,000 تومان
1 اردیبهشت
شنبه
3,950,000 تومان
سوئیت یک خوابه سه نفره
اقامت 24
3,950,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
24 فروردین
جمعه
3,950,000 تومان
25 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
26 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
27 فروردین
دوشنبه
3,950,000 تومان
28 فروردین
سه‌شنبه
3,950,000 تومان
29 فروردین
چهارشنبه
3,950,000 تومان
30 فروردین
پنج‌شنبه
3,950,000 تومان
31 فروردین
جمعه
3,950,000 تومان
1 اردیبهشت
شنبه
3,950,000 تومان
2 اردیبهشت
یکشنبه
3,950,000 تومان
3 اردیبهشت
دوشنبه
3,950,000 تومان
ظرفیت 4 نفر

اتاق چهار تخته
اقامت 24
3,900,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
24 فروردین
جمعه
3,900,000 تومان
25 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
26 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
27 فروردین
دوشنبه
3,900,000 تومان
28 فروردین
سه‌شنبه
3,900,000 تومان
29 فروردین
چهارشنبه
3,900,000 تومان
30 فروردین
پنج‌شنبه
3,900,000 تومان
31 فروردین
جمعه
3,900,000 تومان
1 اردیبهشت
شنبه
3,900,000 تومان
2 اردیبهشت
یکشنبه
3,900,000 تومان
3 اردیبهشت
دوشنبه
3,900,000 تومان
چهار تخته - چهار تخت سینگل
هتل یار
3,950,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
24 فروردین
جمعه
3,950,000 تومان
25 فروردین
شنبه
3,950,000 تومان
26 فروردین
یکشنبه
3,950,000 تومان
27 فروردین
دوشنبه
3,950,000 تومان
28 فروردین
سه‌شنبه
3,950,000 تومان
29 فروردین
چهارشنبه
3,950,000 تومان
30 فروردین
پنج‌شنبه
3,950,000 تومان
31 فروردین
جمعه
3,950,000 تومان
1 اردیبهشت
شنبه
3,950,000 تومان

آدرس هتل ورنوس تهران روی نقشه

مشاهده اقامتگاه بر روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل ورنوس تهران

(21 نظر)
نقاط قوت:
موقعیت مکانی ونوساز بودن
نقاط ضعف:
موقعیت مکانی ونوساز بودن
نقاط قوت:
نزدیکی به مرکز شهر و قیمت
نقاط ضعف:
نزدیکی به مرکز شهر و قیمت
به نظر من خوب ومناسب است
نقاط قوت:
نزدیک دانشگاه تهران بود
نقاط ضعف:
نزدیک دانشگاه تهران بود
معمولی بود
نقاط قوت:
اتاق ها تمیز بود برخورد پرسنل خیلی خوب بود رستورانش هم خوب بود
نقاط ضعف:
اتاق ها تمیز بود برخورد پرسنل خیلی خوب بود رستورانش هم خوب بود
نقاط قوت:
اتاق تقریبا تمیز بود و اتاق اسپیلیت داشت خنک بود و صبحانه خیلی خوبی داشت، سر و صدا نبود و ارامش خوبی در اتاق داشتم، اینترنت هم خوب بود موفع برگشت از هتل، کمکم کردند و چمدانم ک خیلی سنگین بود را در تاکسی گذاشتند
نقاط ضعف:
اتاق تقریبا تمیز بود و اتاق اسپیلیت داشت خنک بود و صبحانه خیلی خوبی داشت، سر و صدا نبود و ارامش خوبی در اتاق داشتم، اینترنت هم خوب بود موفع برگشت از هتل، کمکم کردند و چمدانم ک خیلی سنگین بود را در تاکسی گذاشتند
برخورد پرسنل واقعا خوب و حرفه ای رسیدگی به درخواستها خیلی خوب فقط سروصدای خیابون اذیت کنندست که اونم نمیشه کاری کرد نظافت و بهداشت عالی صبحانه معمولی انتخاب بعدی من خواهد بود
هتلی با دسترسی بالا به مراکز دانشگاهی و فضایی آرام بخش و بی نظیر
هتل از همه لحاظ عالی بود
رضایت داشتیم و پیشنهاد میکنیم
بزرگترین ایراد هتل نداشتن پارکینگ است که برای مسافرینی که دارای خودرو شخصی هستند با در نظر گرفتن ترافیک بلوار کشاورز جابرای پارک ماشین به سختی پیدا میشود دوم دستشویی و حمام بسیار کوچک آن است که در داخل هم قرار گرفته که این نکته از لحاظ بهداشتی صحیح نیست نکته سوم اینکه کف اتاقها در بدو ورود و جلو دستشویی خیس بود و نکته آخر اینکه صبحانه در داخل اتاق سرو میشد که با کمبود و نقایصی همراه بود .
کارکنان رفتار خوبی داشتن، تمیزی هتل نمره قابل قبولی میگیره
همه بخشها عالی بودن.
هتل خوبی بود اذیت نشدیم و بهداشتشم خوب بود...صبحونه مناسبی دادن.. در کل راضی بودیم
همه چی عالی نسبت به قیمت
۱- برخوردکارکنان بسیارخوب ۲-امکانات هتل خوب ایرادات ۱-بوی بسیارفاضلاب دراتاقها(مادراتاق ۱۰۷ بودیم) ۲-انتظارزیادبرای آسانسور. هتل فقط یک آسانسوردارد ۳-نازک بودن دیوارمابین اتاقها.صدای اتاقهای مجاوربخوبی شنیده می‌شود.
هتل خوبی بود پیشنهاد میشه
در کل با توجه به قیمت خوب بود
سلام. برای اولین دفعه بود که ورنوس را انتخاب کردم ابتدا برای یک شب ولی با توجه به موقعیت عالی و آراستگی فضا و برخورد بسیار خوب پرسنل ورنوس ، برای هفت روز مدت اقامتم در تهران، بازم هتل ورنوس را تمدید کردم و به هتل دیگری مراجعه نکردم ( با احترام فراوان احمد بقائی راوری)
خوب
خوب
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل ورنوس تهران

مهمانان هتل ورنوس تهران در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل ورنوس تهران از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید. برای مشاهده نظرات کلیک کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل ورنوس تهران بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد. برای مقایسه قیمت و رزرو هتل کلیک کنید.

همه عکس‌ها و امکانات هتل ورنوس تهران رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل ورنوس تهران را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است. برای مشاهده کلیک کنید.