هتل ورنوس تهران

تهران، میدان ولیعصر، بلوار کشاورز، بعد از بیمارستان ساسان، نبش خیابان ورنوس، پلاک ۱
-
امتیاز کاربران
56
نظرات کاربران

معرفی هتل ورنوس تهران

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل ورنوس تهران

ظرفیت 1 نفر

دو تخته برای یکنفر
هتل یار
2,100,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 مرداد
چهارشنبه
2,100,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
2,100,000 تومان
5 مرداد
جمعه
2,100,000 تومان
6 مرداد
شنبه
2,100,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
2,100,000 تومان
8 مرداد
دوشنبه
2,100,000 تومان
اتاق دوتخته برای یک نفر
اقامت 24
2,100,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 تیر
جمعه
2,100,000 تومان
30 تیر
شنبه
2,100,000 تومان
31 تیر
یکشنبه
2,100,000 تومان
1 مرداد
دوشنبه
2,100,000 تومان
2 مرداد
سه‌شنبه
2,100,000 تومان
3 مرداد
چهارشنبه
2,100,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
2,100,000 تومان
5 مرداد
جمعه
2,100,000 تومان
6 مرداد
شنبه
2,100,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
2,100,000 تومان
8 مرداد
دوشنبه
2,100,000 تومان
اتاق دو تخته برای یک نفر
ایران هتل آنلاین
2,100,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 تیر
جمعه
2,100,000 تومان
30 تیر
شنبه
2,100,000 تومان
31 تیر
یکشنبه
2,100,000 تومان
1 مرداد
دوشنبه
2,100,000 تومان
2 مرداد
سه‌شنبه
2,100,000 تومان
3 مرداد
چهارشنبه
2,100,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
2,100,000 تومان
5 مرداد
جمعه
2,100,000 تومان
6 مرداد
شنبه
2,100,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
2,100,000 تومان
8 مرداد
دوشنبه
2,100,000 تومان
اتاق دوتخته برای یک نفر
اقامت 24
2,100,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 تیر
جمعه
2,100,000 تومان
30 تیر
شنبه
2,100,000 تومان
31 تیر
یکشنبه
2,100,000 تومان
1 مرداد
دوشنبه
2,100,000 تومان
2 مرداد
سه‌شنبه
2,100,000 تومان
3 مرداد
چهارشنبه
2,100,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
2,100,000 تومان
5 مرداد
جمعه
2,100,000 تومان
6 مرداد
شنبه
2,100,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
2,100,000 تومان
8 مرداد
دوشنبه
2,100,000 تومان
ظرفیت 2 نفر

اتاق دو تخته توئین
ایران هتل آنلاین
2,300,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 تیر
جمعه
2,300,000 تومان
30 تیر
شنبه
2,300,000 تومان
31 تیر
یکشنبه
2,300,000 تومان
1 مرداد
دوشنبه
2,300,000 تومان
2 مرداد
سه‌شنبه
2,300,000 تومان
3 مرداد
چهارشنبه
2,300,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
2,300,000 تومان
5 مرداد
جمعه
2,300,000 تومان
6 مرداد
شنبه
2,300,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
2,300,000 تومان
8 مرداد
دوشنبه
2,300,000 تومان
دوتخته
هتل یار
2,300,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 مرداد
چهارشنبه
2,300,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
2,300,000 تومان
5 مرداد
جمعه
2,300,000 تومان
6 مرداد
شنبه
2,300,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
2,300,000 تومان
8 مرداد
دوشنبه
2,300,000 تومان
اتاق دو تخته
اقامت 24
2,300,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 تیر
جمعه
2,300,000 تومان
30 تیر
شنبه
2,300,000 تومان
31 تیر
یکشنبه
2,300,000 تومان
1 مرداد
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
2 مرداد
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
3 مرداد
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
4 مرداد
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
5 مرداد
جمعه
تکمیل ظرفیت
6 مرداد
شنبه
تکمیل ظرفیت
7 مرداد
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
8 مرداد
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
اتاق دو تخته
اقامت 24
2,300,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 تیر
جمعه
2,300,000 تومان
30 تیر
شنبه
2,300,000 تومان
31 تیر
یکشنبه
2,300,000 تومان
1 مرداد
دوشنبه
2,300,000 تومان
2 مرداد
سه‌شنبه
2,300,000 تومان
3 مرداد
چهارشنبه
2,300,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
2,300,000 تومان
5 مرداد
جمعه
2,300,000 تومان
6 مرداد
شنبه
2,300,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
2,300,000 تومان
8 مرداد
دوشنبه
2,300,000 تومان
دو تخته دابل
اسنپ تریپ
2,300,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
30 تیر
شنبه
2,300,000 تومان
اتاق دوتخته دبل
اقامت 24
2,300,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 تیر
جمعه
2,300,000 تومان
30 تیر
شنبه
2,300,000 تومان
31 تیر
یکشنبه
2,300,000 تومان
1 مرداد
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
2 مرداد
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
3 مرداد
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
4 مرداد
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
5 مرداد
جمعه
تکمیل ظرفیت
6 مرداد
شنبه
تکمیل ظرفیت
7 مرداد
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
8 مرداد
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
اتاق دوتخته توئین
اقامت 24
2,300,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 تیر
جمعه
2,300,000 تومان
30 تیر
شنبه
2,300,000 تومان
31 تیر
یکشنبه
2,300,000 تومان
1 مرداد
دوشنبه
2,300,000 تومان
2 مرداد
سه‌شنبه
2,300,000 تومان
3 مرداد
چهارشنبه
2,300,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
2,300,000 تومان
5 مرداد
جمعه
2,300,000 تومان
6 مرداد
شنبه
2,300,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
2,300,000 تومان
8 مرداد
دوشنبه
2,300,000 تومان
سوئیت - یک خوابه
هتل یار
2,900,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 مرداد
چهارشنبه
2,900,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
2,900,000 تومان
5 مرداد
جمعه
2,900,000 تومان
6 مرداد
شنبه
2,900,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
2,900,000 تومان
8 مرداد
دوشنبه
2,900,000 تومان
سوئیت دوتخته vip
اقامت 24
2,900,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 تیر
جمعه
2,900,000 تومان
30 تیر
شنبه
2,900,000 تومان
31 تیر
یکشنبه
2,900,000 تومان
1 مرداد
دوشنبه
2,900,000 تومان
2 مرداد
سه‌شنبه
2,900,000 تومان
3 مرداد
چهارشنبه
2,900,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
2,900,000 تومان
5 مرداد
جمعه
2,900,000 تومان
6 مرداد
شنبه
2,900,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
2,900,000 تومان
8 مرداد
دوشنبه
2,900,000 تومان
سوئیت دوتخته vip
اقامت 24
2,900,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 تیر
جمعه
2,900,000 تومان
30 تیر
شنبه
2,900,000 تومان
31 تیر
یکشنبه
2,900,000 تومان
1 مرداد
دوشنبه
2,900,000 تومان
2 مرداد
سه‌شنبه
2,900,000 تومان
3 مرداد
چهارشنبه
2,900,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
2,900,000 تومان
5 مرداد
جمعه
2,900,000 تومان
6 مرداد
شنبه
2,900,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
2,900,000 تومان
8 مرداد
دوشنبه
2,900,000 تومان
ظرفیت 3 نفر

اتاق سه تخته
ایران هتل آنلاین
2,995,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 تیر
جمعه
2,995,000 تومان
30 تیر
شنبه
2,995,000 تومان
31 تیر
یکشنبه
2,995,000 تومان
1 مرداد
دوشنبه
2,995,000 تومان
2 مرداد
سه‌شنبه
2,995,000 تومان
3 مرداد
چهارشنبه
2,995,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
2,995,000 تومان
5 مرداد
جمعه
2,995,000 تومان
6 مرداد
شنبه
2,995,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
2,995,000 تومان
8 مرداد
دوشنبه
2,995,000 تومان
سه تخته - سه تخت سینگل
هتل یار
2,995,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 مرداد
چهارشنبه
2,995,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
2,995,000 تومان
5 مرداد
جمعه
2,995,000 تومان
6 مرداد
شنبه
2,995,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
2,995,000 تومان
8 مرداد
دوشنبه
2,995,000 تومان
اتاق سه تخته
اقامت 24
2,995,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 تیر
جمعه
2,995,000 تومان
30 تیر
شنبه
2,995,000 تومان
31 تیر
یکشنبه
2,995,000 تومان
1 مرداد
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
2 مرداد
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
3 مرداد
چهارشنبه
2,995,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
2,995,000 تومان
5 مرداد
جمعه
2,995,000 تومان
6 مرداد
شنبه
2,995,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
2,995,000 تومان
8 مرداد
دوشنبه
2,995,000 تومان
اتاق سه تخته
اقامت 24
2,995,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 تیر
جمعه
2,995,000 تومان
30 تیر
شنبه
2,995,000 تومان
31 تیر
یکشنبه
2,995,000 تومان
1 مرداد
دوشنبه
2,995,000 تومان
2 مرداد
سه‌شنبه
2,995,000 تومان
3 مرداد
چهارشنبه
2,995,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
2,995,000 تومان
5 مرداد
جمعه
2,995,000 تومان
6 مرداد
شنبه
2,995,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
2,995,000 تومان
8 مرداد
دوشنبه
2,995,000 تومان
سوئیت یک خوابه برای سه نفر
ایران هتل آنلاین
3,950,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 تیر
جمعه
3,950,000 تومان
30 تیر
شنبه
3,950,000 تومان
31 تیر
یکشنبه
3,950,000 تومان
1 مرداد
دوشنبه
3,950,000 تومان
2 مرداد
سه‌شنبه
3,950,000 تومان
3 مرداد
چهارشنبه
3,950,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
3,950,000 تومان
5 مرداد
جمعه
3,950,000 تومان
6 مرداد
شنبه
3,950,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
3,950,000 تومان
8 مرداد
دوشنبه
3,950,000 تومان
سوئیت - یک خوابه (دبل+سینگل)
هتل یار
3,950,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 مرداد
چهارشنبه
3,950,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
3,950,000 تومان
5 مرداد
جمعه
3,950,000 تومان
6 مرداد
شنبه
3,950,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
3,950,000 تومان
8 مرداد
دوشنبه
3,950,000 تومان
سوئیت یک خوابه سه نفره
اقامت 24
3,950,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 تیر
جمعه
3,950,000 تومان
30 تیر
شنبه
3,950,000 تومان
31 تیر
یکشنبه
3,950,000 تومان
1 مرداد
دوشنبه
3,950,000 تومان
2 مرداد
سه‌شنبه
3,950,000 تومان
3 مرداد
چهارشنبه
3,950,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
3,950,000 تومان
5 مرداد
جمعه
3,950,000 تومان
6 مرداد
شنبه
3,950,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
3,950,000 تومان
8 مرداد
دوشنبه
3,950,000 تومان
سوئیت یک خوابه سه نفره
اقامت 24
3,950,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 تیر
جمعه
3,950,000 تومان
30 تیر
شنبه
3,950,000 تومان
31 تیر
یکشنبه
3,950,000 تومان
1 مرداد
دوشنبه
3,950,000 تومان
2 مرداد
سه‌شنبه
3,950,000 تومان
3 مرداد
چهارشنبه
3,950,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
3,950,000 تومان
5 مرداد
جمعه
3,950,000 تومان
6 مرداد
شنبه
3,950,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
3,950,000 تومان
8 مرداد
دوشنبه
3,950,000 تومان
ظرفیت 4 نفر

اتاق چهار تخته
ایران هتل آنلاین
3,950,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 تیر
جمعه
3,950,000 تومان
30 تیر
شنبه
3,950,000 تومان
31 تیر
یکشنبه
3,950,000 تومان
1 مرداد
دوشنبه
3,950,000 تومان
2 مرداد
سه‌شنبه
3,950,000 تومان
3 مرداد
چهارشنبه
3,950,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
3,950,000 تومان
5 مرداد
جمعه
3,950,000 تومان
6 مرداد
شنبه
3,950,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
3,950,000 تومان
8 مرداد
دوشنبه
3,950,000 تومان
چهار تخته - چهار تخت سینگل
هتل یار
3,950,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 مرداد
چهارشنبه
3,950,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
3,950,000 تومان
5 مرداد
جمعه
3,950,000 تومان
6 مرداد
شنبه
3,950,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
3,950,000 تومان
8 مرداد
دوشنبه
3,950,000 تومان
اتاق چهار تخته
اقامت 24
3,950,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 تیر
جمعه
3,950,000 تومان
30 تیر
شنبه
3,950,000 تومان
31 تیر
یکشنبه
3,950,000 تومان
1 مرداد
دوشنبه
3,950,000 تومان
2 مرداد
سه‌شنبه
3,950,000 تومان
3 مرداد
چهارشنبه
3,950,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
3,950,000 تومان
5 مرداد
جمعه
3,950,000 تومان
6 مرداد
شنبه
3,950,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
3,950,000 تومان
8 مرداد
دوشنبه
3,950,000 تومان
اتاق چهار تخته
اقامت 24
3,950,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 تیر
جمعه
3,950,000 تومان
30 تیر
شنبه
3,950,000 تومان
31 تیر
یکشنبه
3,950,000 تومان
1 مرداد
دوشنبه
3,950,000 تومان
2 مرداد
سه‌شنبه
3,950,000 تومان
3 مرداد
چهارشنبه
3,950,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
3,950,000 تومان
5 مرداد
جمعه
3,950,000 تومان
6 مرداد
شنبه
3,950,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
3,950,000 تومان
8 مرداد
دوشنبه
3,950,000 تومان
چهار تخته
اسنپ تریپ
3,950,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 تیر
جمعه
3,950,000 تومان

آدرس هتل ورنوس تهران روی نقشه

مشاهده اقامتگاه بر روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل ورنوس تهران

(56 نظر)
با سلام ، من دو شب تو این هتل اقامت داشتم ، متاسفانه نحوه ساخت حمام و سرویس بهداشتی خوب نیست ، تو توضیحات اتاق ذکر شده مینی بار با هزینه که باز هم متاسفانه حتی آب معدنی هم تو یخچال نبود، و در کل با توجه به تجربه استفاده از هتل های هم درجه و هم قیمت باید بگم که با این قیمت ، گزینه های بهتری در دسترس تون هست.
برخورد نامناسب پرسنل، آقایی که در رسپشن بودند سرش تو گوشی بود و به زور جواب ادمو میداد، آسانسور خیلی کوچک که چند پرسنل خودشون توش میرفتن میومدن عملا مجور شدم از پله برم و بیام، اتاق به شدت بوی فاضلاب و دسشویی میداد تا صبح از بوی بد خواب نرفتن، همچنین موتور کولر روی بالکن کنار اتاق بود که صدای خیلی زیادی میومد توی اتاق، در کل که به هیچ عنوان توصیه نمیکنم
برخورد و معاشرت پرسنل بسیار بد و ضعیف، فضای فیزیکی هتل کوچک و درهم، عدم وجود راحتی و عدم احساس آسایش، سرویس بهداشتی و حمام اتاق ها بسیار کوچک و افتضاح، عدم وجود ظرفشویی و عدم دسترسی به آب مناسب در اتاق ها و .......
برخورد پرسنل بسیار عالی، غذای رستوران خوب ، موقعیت مکانی عالی ،
بنده اکثر هتل های ایران رو رفتم از ۵ ستاره اسپیناس تا سه ستاره های تهران و شهر های دیگه ایران - اول اینکه به مدت دو شب اقامت در این هتل رو انتخاب کردیم و تماس گرفتیم امکانش هست زودتر اتاق رو تحویل بدهند که با برخورد خوب موافقت کردند ظهر ساعت یازده و نیم رسیدیم که اتاق رو بهمون تحویل دادند هتل پارکینگ ندارد و جلوی هتل هم شلوغ بود و مجبور شدیم با فاصله پارک کنیم آسانسور هتل بسیار بسیار کوچک بود و کاملا عجیب بود اتاق ۴ تخته و طبقه پنجم داده شد که در کمال تعجب سرویس بهداشتی و حمام بسیار بسیار کوچک بود نظافت اتاق بد نبود ما چون ظهر رسیدیم و روز آخر ماه رمضان هم بود تصمیم گرفتیم ناهار رستوران هتل بریم که غذای رستوران فوق افتضاح بود لیوان ها نشسته و بسیار کثیف با خود فکر کردیم حتما محدودیت های ماه رمضان هست در هر صورت اون روز سپری شد و فردا برای صبحانه به رستوران مراجعه کردیم بدترین صبحانه در تمام سال های که در هتل های مختلف اقامت داشتیم را شاهد بودیم ۱۰ مدل مرباهای مختلف فله فاقد کیفیت با مقداری کره گیاهی سوسیس ها بدترین نوع سوسی بود و مزه پلاستیک میداد زمانی که ما وارد شدیم نان هم تمام کرده بودند وقتی به مسئول رستوران که جوان بسیار بد اخلای بود اعتراض مردیم با طعنه گفت هتل سه ستاره همین که هست بحث تنوع نبود بحث بیکیفیت بودن وآشغال بودن متریال بود حتی پنیر هم بسته بندی نبود و فله در دیس گذاشته شده بود و بسیار بی کیفیت در کل غذای رستوران بدترین در کل ایران است آسانسور هم کوچک برخورد پرسنل متوسط پرسنل رستوران افتضاح موقعیت مکانی هتل خوب بود اما اصلا اصلا گول قیمت کم و تعاریف بقیه رو نخورید اصلا خوب نیست
صبحانه معمولی نون بی کیفیت بود امکانات اتاق ۴ تخته با توجه به قیمت مناسب تبود سرویس بهداشتی کوچک‌جالباسی نداشت صندلی نداشت و….
با سلام بنده با خانواده چهار شب اقامت داشتم همه چی در حد خوب بود نظافت و رفتار پرسنل هم خوب و مخصوصا موقعیت مکانی که به بیشتر موقعیت های دیدنی شهر تهران نزدیک بود فقط نداشتن پارکینگ و داشتن فقط یک اسانسور کوچک با توجه به تعداد مهمانان هتل که باید خیلی منتظر میموندی تا سوار بشی موارد منفی به نظرم آمد.
تعداداسانسور نسبت به مسافر کم و ظرفیت آنهم کم است
پرسنل خوب و محترمی دارد دسترسی به مترو و تاکسی عالیه نظافت اتاق ها و سرویس ها عالیه ،سرویس داخل اتاق فرنگی میباشد ولی در هر طبقه یک سرویس غیر فرنگی دارد خارج اتاق معایب: پارکینگ ماشین ندارد، اسانسور کوچیکی دارد ، کمی سر و صدا داخل اتاق می آید
نظافت هتل خوب بود دسترسی به مراکز مهم شهر خیلی خوب بود برای اقامتی کوتاه به دوستان دیگر هم پیشنهاد میدهم
عالی
از هر نظر مناسب
در کل خوب بود
برخورد عالی کارکنان فضای آرام و دلنشین غذاهای بی نظیر دسترسی فوق العاده
نسبتا خوب
اقامت در این هتل جهت سفر کاری هتل مناسب می باشد
خیلی هتل تمیز و خوبی بود منظره ش عالی بود فقط صبحانه اش یکم مختصر بود
درود برخورد کارکنان خوب بود تمیز بودن اتاق
با درود برخورد کارکنان عالی کیفیت غذا خوب تمیزی اتاقها عالی به نسبت یک هتل سه ستاره از نظر من عالی بود
ما که راضی بودیم
هتل خوبی بود دسترسی اسان به مترو ، تمیز بودن، برخورد خوب پرسنل ولی پارکینگ ندارد و باید ماشین در حاشیه خیابان گذاشته شود
هتل نوسازی است. اتاقها تمیز است. با توجه به قیمت هتل خوبی است. صبحانه خوب و کادر مودبی دارد.
برخورد پذیرش بسیار بد بود و یک ساعت معطل شدم تا اتاق تحویل بدن، اتاق طراحی بسیار بدی داشت که سر و صداها کامل میومد و حمام و دستشویی تفکیکی نداشت از هم و بسیار بد بود، درکل کاش دو برابر بیشتر هزینه میکردم ولی آرامش داشتم.
همه چی عالی بود
همه چیز خوب بود فقط نداشتن پارکینگ کمی اذیت کننده هست.
داخل اتاقها سر و صدای زیادی هست مخصوصا صدای فن اصلا محیط مناسبی برای استراحت نبود چندبار هم تذکر دادم اما فایده ای نداشت
با سلام، هتلی که برا یک شب انتخاب کردیم عالی بود ولی رسپشن هتل که یک خانم بودن موقع تسویه حساب از هتل اصلا برخورد حرفه ای و مودبانه ای نداشتن، رسپشن قلب و ویترین هتله متاسفانه این خانم اصلا ارتباط اجتماعی خوبی نداشتن، چون ما هم هزینه میکنیم و متقابلا انتظار ادب از کادر هتل رو داریم. مخصوصا موقع رفتن که نتیجه سفر رو میتونه به خاطره بد یا خوب تبدیل کنه. 🙏
نسبت به قیمت بسیار عالی بود من کلا سه شب اونجا بودم نقص هایی داشت اما نه در حد شکایت در کل همه چیز خیلی خوب بود
واقعا افتضاح بود
برای هتل ۳ ستاره واقعا قابل قبول و خوب بود
سلام و وقت بخیر سپاس از پرسنل خوب و پر انرژی هتل ورنوس، طی دوشب اقامت بسیار رفتار گرم و خوبی داشتند و همه برای ایجاد تجربه‌ی دلپذیر مسافران تلاش می‌کردند. اتاق هتل از نظر دما و پاکیزگی خوب بود اما اگر امکانات بیشتری از جمله: جا کفشی، چای ساز و... در اتاق قرار داشت بهتر بود.
نقاط قوت:
موقعیت مکانی ونوساز بودن
نقاط ضعف:
موقعیت مکانی ونوساز بودن
نقاط قوت:
نزدیکی به مرکز شهر و قیمت
نقاط ضعف:
نزدیکی به مرکز شهر و قیمت
به نظر من خوب ومناسب است
با سلام هتل ورنوس موقعیت مکانی خوبی دارد و از نظر تمیزی در حد یک هتل سه ستاره خوب هست .رفتار کارکنان بسیار خوب هست و محیط آرامی دارد .این هتل پارکینگ ندارد ولی جای پارک جلوی هتل و کوچه بغل هست و تنها نکته منفی هتل کوچکی حمام و دستشویی هست که با هم تداخل دارند من اقامت در این هتل رو توصیه میکنم و اگر دوباره بخواهم در تهران اقامت داشته باشم حتما هتل ورنوس رو انتخاب میکنم
نقاط قوت:
نزدیک دانشگاه تهران بود
نقاط ضعف:
نزدیک دانشگاه تهران بود
معمولی بود
نقاط قوت:
محل مناسب
نقاط ضعف:
پارکینگ ندارد- ابعاد اطاق نسبت به نفرات اختصاص یافته کوچک هست مثلا اطاق چهار نفره حداکثر برای سه نفر مناسب است
هتل با امکانات اولیه مناسب و تمیز ولی فضای اطاق کوچک و پارکینگ ندارد
نقاط قوت:
اتاق ها تمیز بود برخورد پرسنل خیلی خوب بود رستورانش هم خوب بود
نقاط ضعف:
اتاق ها تمیز بود برخورد پرسنل خیلی خوب بود رستورانش هم خوب بود
نقاط قوت:
اتاق تقریبا تمیز بود و اتاق اسپیلیت داشت خنک بود و صبحانه خیلی خوبی داشت، سر و صدا نبود و ارامش خوبی در اتاق داشتم، اینترنت هم خوب بود موفع برگشت از هتل، کمکم کردند و چمدانم ک خیلی سنگین بود را در تاکسی گذاشتند
نقاط ضعف:
اتاق تقریبا تمیز بود و اتاق اسپیلیت داشت خنک بود و صبحانه خیلی خوبی داشت، سر و صدا نبود و ارامش خوبی در اتاق داشتم، اینترنت هم خوب بود موفع برگشت از هتل، کمکم کردند و چمدانم ک خیلی سنگین بود را در تاکسی گذاشتند
برخورد پرسنل واقعا خوب و حرفه ای رسیدگی به درخواستها خیلی خوب فقط سروصدای خیابون اذیت کنندست که اونم نمیشه کاری کرد نظافت و بهداشت عالی صبحانه معمولی انتخاب بعدی من خواهد بود
نقاط قوت:
بهداشت و برخورد پرسنل
نقاط ضعف:
هزینه بالاتر نسبت به سایر هتلهای مشابه
از لحاظ خدمات، نظافت و برخورد پرسنل عالی بود و در مجموع بنده از مدت اقامتم راضی هستم. البته به نظرم از لحاظ هزینه، این هتل گرانتر از هتلهای مشابه هستش.
هتلی با دسترسی بالا به مراکز دانشگاهی و فضایی آرام بخش و بی نظیر
هتل از همه لحاظ عالی بود
رضایت داشتیم و پیشنهاد میکنیم
نقاط قوت:
نقاط ضعف:
هتل خیلی خوب و قابل قبولی هست
بزرگترین ایراد هتل نداشتن پارکینگ است که برای مسافرینی که دارای خودرو شخصی هستند با در نظر گرفتن ترافیک بلوار کشاورز جابرای پارک ماشین به سختی پیدا میشود دوم دستشویی و حمام بسیار کوچک آن است که در داخل هم قرار گرفته که این نکته از لحاظ بهداشتی صحیح نیست نکته سوم اینکه کف اتاقها در بدو ورود و جلو دستشویی خیس بود و نکته آخر اینکه صبحانه در داخل اتاق سرو میشد که با کمبود و نقایصی همراه بود .
کارکنان رفتار خوبی داشتن، تمیزی هتل نمره قابل قبولی میگیره
همه بخشها عالی بودن.
هتل خوبی بود اذیت نشدیم و بهداشتشم خوب بود...صبحونه مناسبی دادن.. در کل راضی بودیم
همه چی عالی نسبت به قیمت
۱- برخوردکارکنان بسیارخوب ۲-امکانات هتل خوب ایرادات ۱-بوی بسیارفاضلاب دراتاقها(مادراتاق ۱۰۷ بودیم) ۲-انتظارزیادبرای آسانسور. هتل فقط یک آسانسوردارد ۳-نازک بودن دیوارمابین اتاقها.صدای اتاقهای مجاوربخوبی شنیده می‌شود.
هتل خوبی بود پیشنهاد میشه
در کل با توجه به قیمت خوب بود
سلام. برای اولین دفعه بود که ورنوس را انتخاب کردم ابتدا برای یک شب ولی با توجه به موقعیت عالی و آراستگی فضا و برخورد بسیار خوب پرسنل ورنوس ، برای هفت روز مدت اقامتم در تهران، بازم هتل ورنوس را تمدید کردم و به هتل دیگری مراجعه نکردم ( با احترام فراوان احمد بقائی راوری)
خوب
خوب
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل ورنوس تهران

مهمانان هتل ورنوس تهران در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل ورنوس تهران از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید. برای مشاهده نظرات کلیک کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل ورنوس تهران بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد. برای مقایسه قیمت و رزرو هتل کلیک کنید.

همه عکس‌ها و امکانات هتل ورنوس تهران رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل ورنوس تهران را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است. برای مشاهده کلیک کنید.