هتل آپارتمان ونک تهران

تهران ،ونک ،برزیل شرقی ،جنب وزارت کشاورزی ،پلاک سي ويك
-
امتیاز کاربران
10
نظرات کاربران

معرفی هتل آپارتمان ونک تهران

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل آپارتمان ونک تهران

ونک-یک تخته
یک تخته
ای‌گردش
550,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
6 مهر
سه شنبه
550,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
550,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
550,000
تومان
9 مهر
جمعه
550,000
تومان
10 مهر
شنبه
550,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
550,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
550,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
550,000
تومان
14 مهر
چهارشنبه
550,000
تومان
15 مهر
پنجشنبه
550,000
تومان
16 مهر
جمعه
550,000
تومان
ونک-آپارتمان یک خوابه کوچک برای یک نفر
آپارتمان یک خوابه کوچک برای یک نفر
علاءالدین
669,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
6 مهر
سه شنبه
669,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
669,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
669,000
تومان
9 مهر
جمعه
669,000
تومان
10 مهر
شنبه
669,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
669,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
669,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
669,000
تومان
14 مهر
چهارشنبه
669,000
تومان
15 مهر
پنجشنبه
669,000
تومان
16 مهر
جمعه
669,000
تومان
هتل یار
670,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
6 مهر
سه شنبه
670,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
670,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
670,000
تومان
9 مهر
جمعه
670,000
تومان
10 مهر
شنبه
670,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
670,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
670,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
670,000
تومان
14 مهر
چهارشنبه
670,000
تومان
15 مهر
پنجشنبه
670,000
تومان
16 مهر
جمعه
670,000
تومان
ونک-آپارتمان  یک نفره - مهمان غیرایرانی
آپارتمان یک نفره - مهمان غیرایرانی
هتل یار
903,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
6 مهر
سه شنبه
903,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
903,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
903,000
تومان
9 مهر
جمعه
903,000
تومان
10 مهر
شنبه
903,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
903,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
903,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
903,000
تومان
14 مهر
چهارشنبه
903,000
تومان
15 مهر
پنجشنبه
903,000
تومان
16 مهر
جمعه
903,000
تومان
ونک-سوئیت دونفره دبل
سوئیت دونفره دبل
ای‌گردش
675,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
6 مهر
سه شنبه
675,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
675,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
675,000
تومان
9 مهر
جمعه
675,000
تومان
10 مهر
شنبه
675,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
675,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
675,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
675,000
تومان
14 مهر
چهارشنبه
675,000
تومان
15 مهر
پنجشنبه
675,000
تومان
16 مهر
جمعه
675,000
تومان
علاءالدین
829,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
6 مهر
سه شنبه
829,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
829,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
829,000
تومان
9 مهر
جمعه
829,000
تومان
10 مهر
شنبه
829,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
829,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
829,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
829,000
تومان
14 مهر
چهارشنبه
829,000
تومان
15 مهر
پنجشنبه
829,000
تومان
16 مهر
جمعه
829,000
تومان
هتل یار
970,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
6 مهر
سه شنبه
970,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
970,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
970,000
تومان
9 مهر
جمعه
970,000
تومان
10 مهر
شنبه
970,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
970,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
970,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
970,000
تومان
14 مهر
چهارشنبه
970,000
تومان
15 مهر
پنجشنبه
970,000
تومان
16 مهر
جمعه
970,000
تومان
ونک-سوئیت دونفره توئین
سوئیت دونفره توئین
هتل یار
830,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
6 مهر
سه شنبه
830,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
830,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
830,000
تومان
9 مهر
جمعه
830,000
تومان
10 مهر
شنبه
830,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
830,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
830,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
830,000
تومان
14 مهر
چهارشنبه
830,000
تومان
15 مهر
پنجشنبه
830,000
تومان
16 مهر
جمعه
830,000
تومان
ونک-آپارتمان يکخوابه دو نفره
آپارتمان يکخوابه دو نفره
ای‌گردش
720,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
6 مهر
سه شنبه
720,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
720,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
720,000
تومان
9 مهر
جمعه
720,000
تومان
10 مهر
شنبه
720,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
720,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
720,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
720,000
تومان
14 مهر
چهارشنبه
720,000
تومان
15 مهر
پنجشنبه
720,000
تومان
16 مهر
جمعه
720,000
تومان
علاءالدین
849,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
6 مهر
سه شنبه
849,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
849,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
849,000
تومان
9 مهر
جمعه
849,000
تومان
10 مهر
شنبه
849,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
849,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
849,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
849,000
تومان
14 مهر
چهارشنبه
849,000
تومان
15 مهر
پنجشنبه
849,000
تومان
16 مهر
جمعه
849,000
تومان
هتل یار
850,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
6 مهر
سه شنبه
850,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
850,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
850,000
تومان
9 مهر
جمعه
850,000
تومان
10 مهر
شنبه
850,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
850,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
850,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
850,000
تومان
14 مهر
چهارشنبه
850,000
تومان
15 مهر
پنجشنبه
850,000
تومان
16 مهر
جمعه
850,000
تومان
ونک-سوئیت دو نفره توئین - مهمان غیرایرانی
سوئیت دو نفره توئین - مهمان غیرایرانی
هتل یار
970,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
6 مهر
سه شنبه
970,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
970,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
970,000
تومان
9 مهر
جمعه
970,000
تومان
10 مهر
شنبه
970,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
970,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
970,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
970,000
تومان
14 مهر
چهارشنبه
970,000
تومان
15 مهر
پنجشنبه
970,000
تومان
16 مهر
جمعه
970,000
تومان
ونک-آپارتمان دو  نفره - مهمان غیرایرانی
آپارتمان دو نفره - مهمان غیرایرانی
هتل یار
1,191,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
6 مهر
سه شنبه
1,191,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
1,191,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
1,191,000
تومان
9 مهر
جمعه
1,191,000
تومان
10 مهر
شنبه
1,191,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
1,191,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
1,191,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
1,191,000
تومان
14 مهر
چهارشنبه
1,191,000
تومان
15 مهر
پنجشنبه
1,191,000
تومان
16 مهر
جمعه
1,191,000
تومان
ونک-سوئیت دو نفره - تخت دبل
سوئیت دو نفره - تخت دبل
هتل یار
830,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
6 مهر
سه شنبه
830,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
830,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
830,000
تومان
9 مهر
جمعه
830,000
تومان
10 مهر
شنبه
830,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
830,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
830,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
830,000
تومان
14 مهر
چهارشنبه
830,000
تومان
15 مهر
پنجشنبه
830,000
تومان
16 مهر
جمعه
830,000
تومان
ونک-سوئیت یکخوابه سه نفره
سوئیت یکخوابه سه نفره
ای‌گردش
950,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
6 مهر
سه شنبه
950,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
950,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
950,000
تومان
9 مهر
جمعه
950,000
تومان
10 مهر
شنبه
950,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
950,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
950,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
950,000
تومان
14 مهر
چهارشنبه
950,000
تومان
15 مهر
پنجشنبه
950,000
تومان
16 مهر
جمعه
950,000
تومان
علاءالدین
1,049,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
6 مهر
سه شنبه
1,049,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
1,049,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
1,049,000
تومان
9 مهر
جمعه
1,049,000
تومان
10 مهر
شنبه
1,049,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
1,049,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
1,049,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
1,049,000
تومان
14 مهر
چهارشنبه
1,049,000
تومان
15 مهر
پنجشنبه
1,049,000
تومان
16 مهر
جمعه
1,049,000
تومان
هتل یار
1,050,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
6 مهر
سه شنبه
1,050,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
1,050,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
1,050,000
تومان
9 مهر
جمعه
1,050,000
تومان
10 مهر
شنبه
1,050,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
1,050,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
1,050,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
1,050,000
تومان
14 مهر
چهارشنبه
1,050,000
تومان
15 مهر
پنجشنبه
1,050,000
تومان
16 مهر
جمعه
1,050,000
تومان
ونک-سوئیت چهارنفره
سوئیت چهارنفره
ای‌گردش
1,100,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
6 مهر
سه شنبه
1,100,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
1,100,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
1,100,000
تومان
9 مهر
جمعه
1,100,000
تومان
10 مهر
شنبه
1,100,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
1,100,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
1,100,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
1,100,000
تومان
14 مهر
چهارشنبه
1,100,000
تومان
15 مهر
پنجشنبه
1,100,000
تومان
16 مهر
جمعه
1,100,000
تومان
ونک-آپارتمان یکخوابه چهار نفره
آپارتمان یکخوابه چهار نفره
علاءالدین
1,248,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
6 مهر
سه شنبه
1,248,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
1,248,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
1,248,000
تومان
9 مهر
جمعه
1,248,000
تومان
10 مهر
شنبه
1,248,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
1,248,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
1,248,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
1,248,000
تومان
14 مهر
چهارشنبه
1,248,000
تومان
15 مهر
پنجشنبه
1,248,000
تومان
16 مهر
جمعه
1,248,000
تومان
هتل یار
1,250,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
6 مهر
سه شنبه
1,250,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
1,250,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
1,250,000
تومان
9 مهر
جمعه
1,250,000
تومان
10 مهر
شنبه
1,250,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
1,250,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
1,250,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
1,250,000
تومان
14 مهر
چهارشنبه
1,250,000
تومان
15 مهر
پنجشنبه
1,250,000
تومان
16 مهر
جمعه
1,250,000
تومان

امکانات اتاق های هتل آپارتمان ونک تهران

سرویس بهداشتی ایرانی
اطفای حریق
پارکینگ سر پوشیده با ظرفیت محدود
کرایه اتومبیل با راننده
کپسول آتشنشانی در راهرو
روم سرويس 24 ساعته
لباسشویی
اينترنت در لابی
كافی شاپ
پاركينگ
رستوران فرنگی
سوئیت
تلفن در اتاق
اینترنت
لابی
گشت غیررایگان
سرویس فرنگی
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
کافی‌شاپ
اتاق چمدان
جعبه کمک های اولیه
فست‌فود
رستوران
تاکسی سرویس
اعلام حریق
نمازخانه
آسانسور
صندوق امانات
یخچال
تلویزیون
خدمات خانه داری
کپسول آتش‌نشانی در لابی

نظرات کاربران برای هتل آپارتمان ونک تهران

(10 نظر)
با توجه به اینکه داخل اتاق ها مایکرویو و ظرف شویی وجود داره گزینه بسیاری خوبی بود برای من. داشتن مایکرویو و ظرف شویی این امکان به من داد که سفارش غذای رستوران رو تو دو وعده استفاده کنم.
نقاط قوت:
اخلاق حرفه ای تمام پرسنل خانم و اقا تمیز و فوق العاده تهویه عالی آرامش کاملا عالی و همچنین. کافی شاپ فوق العاده اش
نقاط ضعف:
خیر
نقاط قوت:
پرسنل مودب و محترم اتاق و سرویس ها تمیز و امکانات در حد قابل قبول
نقاط ضعف:
صبحانه معمولی
نقاط قوت:
موقعیت مکانی، دسترسی کلا همه چی عالی بود، من 9روز اقامت داشتم و راضی بودم و هر دفعه بخوام برم تهران حتماً اینجا رو برای اقامت انتخاب میکنم. صبحانه عالی 👍👍
نقاط ضعف:
موقعیت مکانی، دسترسی کلا همه چی عالی بود، من 9روز اقامت داشتم و راضی بودم و هر دفعه بخوام برم تهران حتماً اینجا رو برای اقامت انتخاب میکنم. صبحانه عالی 👍👍
نقاط قوت:
هتل آپارتمان نوساز و خوبی بود. فرنیچر تمیز و نو بود. پرسنل و رسپشن برخورد خوب و گرمی داشتن.
نقاط ضعف:
هتل آپارتمان نوساز و خوبی بود. فرنیچر تمیز و نو بود. پرسنل و رسپشن برخورد خوب و گرمی داشتن.
تجربه خوبی بود. احتمالش زیاده دوباره این هتل رو برای اقامت انتخاب کنم
تیم فرانت آفیس علیرغم تغییر در برنامه ما با صبر و بردباری نهایت همکاری را با ما داشتند. سرویس دهی اتاق اما میتواند بهتر باشد. به طور مثال با اینکه تقاضا دادیم که درب صندوق امنیتی باز شود این اتفاق صورت نگرفت.
صبحانه خیلی در حد معمولی بود ،برخورد کارکنان خوب
سخت گیری بیش از حد کارکنان
خوب
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل آپارتمان ونک تهران

مهمانان هتل آپارتمان ونک تهران در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل آپارتمان ونک تهران از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل آپارتمان ونک تهران بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل آپارتمان ونک تهران رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل آپارتمان ونک تهران را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.