هتل آپارتمان ونک تهران

تهران ،ونک ،برزیل شرقی ،جنب وزارت کشاورزی ،پلاک سي ويك
-
امتیاز کاربران
22
نظرات کاربران

معرفی هتل آپارتمان ونک تهران

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل آپارتمان ونک تهران

ظرفیت 1 نفر

آپارتمان یک خوابه یک نفره
اقامت 24
1,455,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 بهمن
چهارشنبه
1,455,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
1,455,000 تومان
14 بهمن
جمعه
1,455,000 تومان
15 بهمن
شنبه
1,455,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
1,455,000 تومان
17 بهمن
دوشنبه
1,455,000 تومان
18 بهمن
سه‌شنبه
1,455,000 تومان
19 بهمن
چهارشنبه
1,455,000 تومان
20 بهمن
پنج‌شنبه
1,455,000 تومان
21 بهمن
جمعه
1,455,000 تومان
22 بهمن
شنبه
1,455,000 تومان
آپارتمان یک خوابه دو تخته برای یک نفر
اسنپ تریپ
1,600,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 بهمن
سه‌شنبه
1,600,000 تومان
یک تخته
ای‌گردش
1,630,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 بهمن
چهارشنبه
1,630,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
1,630,000 تومان
14 بهمن
جمعه
1,630,000 تومان
15 بهمن
شنبه
1,630,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
1,630,000 تومان
17 بهمن
دوشنبه
1,630,000 تومان
18 بهمن
سه‌شنبه
1,630,000 تومان
19 بهمن
چهارشنبه
1,630,000 تومان
20 بهمن
پنج‌شنبه
1,630,000 تومان
21 بهمن
جمعه
1,630,000 تومان
22 بهمن
شنبه
1,630,000 تومان
ظرفیت 2 نفر

سوئیت دو نفره - تخت دبل
هتل یار
1,692,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 بهمن
چهارشنبه
1,692,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
1,692,000 تومان
14 بهمن
جمعه
1,692,000 تومان
15 بهمن
شنبه
1,692,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
1,692,000 تومان
17 بهمن
دوشنبه
1,692,000 تومان
18 بهمن
سه‌شنبه
1,692,000 تومان
19 بهمن
چهارشنبه
1,692,000 تومان
20 بهمن
پنج‌شنبه
1,692,000 تومان
21 بهمن
جمعه
1,692,000 تومان
22 بهمن
شنبه
1,692,000 تومان
سوئیت دو نفره - تخت توئین
هتل یار
1,787,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 بهمن
چهارشنبه
1,787,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
1,455,000 تومان
14 بهمن
جمعه
1,787,000 تومان
15 بهمن
شنبه
1,455,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
1,787,000 تومان
17 بهمن
دوشنبه
1,787,000 تومان
18 بهمن
سه‌شنبه
1,887,000 تومان
19 بهمن
چهارشنبه
1,455,000 تومان
20 بهمن
پنج‌شنبه
2,310,000 تومان
21 بهمن
جمعه
1,455,000 تومان
22 بهمن
شنبه
1,887,000 تومان
سوئیت دو تخته
اسنپ تریپ
1,850,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
21 بهمن
جمعه
1,850,000 تومان
سوئیت دو نفره
ای‌گردش
1,880,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 بهمن
چهارشنبه
1,880,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
1,880,000 تومان
14 بهمن
جمعه
1,880,000 تومان
15 بهمن
شنبه
1,880,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
1,880,000 تومان
17 بهمن
دوشنبه
1,880,000 تومان
18 بهمن
سه‌شنبه
1,880,000 تومان
19 بهمن
چهارشنبه
1,880,000 تومان
20 بهمن
پنج‌شنبه
1,880,000 تومان
21 بهمن
جمعه
1,880,000 تومان
22 بهمن
شنبه
1,880,000 تومان
سوئیت دو تخته دبل
ایران هتل آنلاین
1,880,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 بهمن
سه‌شنبه
1,880,000 تومان
سوئیت دوتخته توئین
اقامت 24
1,900,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 بهمن
چهارشنبه
1,900,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
1,900,000 تومان
14 بهمن
جمعه
1,900,000 تومان
15 بهمن
شنبه
1,900,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
1,900,000 تومان
17 بهمن
دوشنبه
1,900,000 تومان
18 بهمن
سه‌شنبه
1,900,000 تومان
19 بهمن
چهارشنبه
1,900,000 تومان
20 بهمن
پنج‌شنبه
1,900,000 تومان
21 بهمن
جمعه
1,900,000 تومان
22 بهمن
شنبه
1,900,000 تومان
سوئیت دو تخته (سینگل)
اسنپ تریپ
1,950,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
16 بهمن
یکشنبه
1,950,000 تومان
آپارتمان یک خوابه دو نفره
اقامت 24
1,950,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 بهمن
چهارشنبه
1,950,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
1,950,000 تومان
14 بهمن
جمعه
1,950,000 تومان
15 بهمن
شنبه
1,950,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
1,950,000 تومان
17 بهمن
دوشنبه
1,950,000 تومان
18 بهمن
سه‌شنبه
1,950,000 تومان
19 بهمن
چهارشنبه
1,950,000 تومان
20 بهمن
پنج‌شنبه
1,950,000 تومان
21 بهمن
جمعه
1,950,000 تومان
22 بهمن
شنبه
1,950,000 تومان
سوئیت دوتخته دبل
اقامت 24
1,950,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 بهمن
چهارشنبه
1,950,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
1,950,000 تومان
14 بهمن
جمعه
1,950,000 تومان
15 بهمن
شنبه
1,950,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
1,950,000 تومان
17 بهمن
دوشنبه
1,950,000 تومان
18 بهمن
سه‌شنبه
1,950,000 تومان
19 بهمن
چهارشنبه
1,950,000 تومان
20 بهمن
پنج‌شنبه
1,950,000 تومان
21 بهمن
جمعه
1,950,000 تومان
22 بهمن
شنبه
1,950,000 تومان
سوئیت دو تخته توئین
ایران هتل آنلاین
1,980,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
16 بهمن
یکشنبه
1,980,000 تومان
17 بهمن
دوشنبه
1,980,000 تومان
19 بهمن
چهارشنبه
1,980,000 تومان
آپارتمان یک خوابه دو تخته
اسنپ تریپ
2,000,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 بهمن
چهارشنبه
2,000,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
2,000,000 تومان
17 بهمن
دوشنبه
2,000,000 تومان
19 بهمن
چهارشنبه
2,000,000 تومان
آپارتمان یک خوابه برای دو نفر
ایران هتل آنلاین
2,030,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
20 بهمن
پنج‌شنبه
2,030,000 تومان
آپارتمان یک تخته
ای‌گردش
2,030,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 بهمن
چهارشنبه
2,030,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
2,030,000 تومان
14 بهمن
جمعه
2,030,000 تومان
15 بهمن
شنبه
2,030,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
2,030,000 تومان
17 بهمن
دوشنبه
2,030,000 تومان
18 بهمن
سه‌شنبه
2,030,000 تومان
19 بهمن
چهارشنبه
2,030,000 تومان
20 بهمن
پنج‌شنبه
2,030,000 تومان
21 بهمن
جمعه
2,030,000 تومان
22 بهمن
شنبه
2,030,000 تومان
ظرفیت 3 نفر

آپارتمان یک خوابه سه نفره
اقامت 24
2,310,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 بهمن
چهارشنبه
2,310,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
2,310,000 تومان
14 بهمن
جمعه
2,310,000 تومان
15 بهمن
شنبه
2,310,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
2,310,000 تومان
17 بهمن
دوشنبه
2,310,000 تومان
18 بهمن
سه‌شنبه
2,310,000 تومان
19 بهمن
چهارشنبه
2,310,000 تومان
20 بهمن
پنج‌شنبه
2,310,000 تومان
21 بهمن
جمعه
2,310,000 تومان
22 بهمن
شنبه
2,310,000 تومان
آپارتمان یک خوابه سه نفره
اسنپ تریپ
2,400,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 بهمن
شنبه
2,400,000 تومان
20 بهمن
پنج‌شنبه
2,400,000 تومان
آپارتمان یک خوابه برای دو نفر + یک تخت تاشو
ایران هتل آنلاین
2,430,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
13 بهمن
پنج‌شنبه
2,430,000 تومان
15 بهمن
شنبه
2,430,000 تومان
آپارتمان یک خوابه سه تخته
ای‌گردش
2,430,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 بهمن
چهارشنبه
2,430,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
2,430,000 تومان
14 بهمن
جمعه
2,430,000 تومان
15 بهمن
شنبه
2,430,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
2,430,000 تومان
17 بهمن
دوشنبه
2,430,000 تومان
18 بهمن
سه‌شنبه
2,430,000 تومان
19 بهمن
چهارشنبه
2,430,000 تومان
20 بهمن
پنج‌شنبه
2,430,000 تومان
21 بهمن
جمعه
2,430,000 تومان
22 بهمن
شنبه
2,430,000 تومان
ظرفیت 4 نفر

آپارتمان یک خوابه چهار نفره
اقامت 24
2,690,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 بهمن
چهارشنبه
2,690,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
2,690,000 تومان
14 بهمن
جمعه
2,690,000 تومان
15 بهمن
شنبه
2,690,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
2,690,000 تومان
17 بهمن
دوشنبه
2,690,000 تومان
18 بهمن
سه‌شنبه
2,690,000 تومان
19 بهمن
چهارشنبه
2,690,000 تومان
20 بهمن
پنج‌شنبه
2,690,000 تومان
21 بهمن
جمعه
2,690,000 تومان
22 بهمن
شنبه
2,690,000 تومان
آپارتمان یک خوابه چهار تخته
اسنپ تریپ
2,800,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
14 بهمن
جمعه
2,800,000 تومان
22 بهمن
شنبه
2,800,000 تومان
آپارتمان یک خوابه برای چهار نفر
ایران هتل آنلاین
2,830,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 بهمن
چهارشنبه
2,830,000 تومان
14 بهمن
جمعه
2,830,000 تومان
21 بهمن
جمعه
2,830,000 تومان
آپارتمان یک خوابه چهار تخته
ای‌گردش
2,830,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 بهمن
چهارشنبه
2,830,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
2,830,000 تومان
14 بهمن
جمعه
2,830,000 تومان
15 بهمن
شنبه
2,830,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
2,830,000 تومان
17 بهمن
دوشنبه
2,830,000 تومان
18 بهمن
سه‌شنبه
2,830,000 تومان
19 بهمن
چهارشنبه
2,830,000 تومان
20 بهمن
پنج‌شنبه
2,830,000 تومان
21 بهمن
جمعه
2,830,000 تومان
22 بهمن
شنبه
2,830,000 تومان

امکانات اتاق های هتل آپارتمان ونک تهران

تلویزیون
یخچال
سرویس بهداشتی ایرانی
سرویس فرنگی
خدمات خانه داری
صندوق امانات
آسانسور
نمازخانه
اعلام حریق
تاکسی سرویس
رستوران
فست‌فود
جعبه کمک های اولیه
اتاق چمدان
کافی‌شاپ
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
گشت غیررایگان
اطفای حریق
لابی
اینترنت
تلفن در اتاق
سوئیت
رستوران فرنگی
پاركينگ
كافی شاپ
اينترنت در لابی
لباسشویی
روم سرويس 24 ساعته
کپسول آتشنشانی در راهرو
کرایه اتومبیل با راننده
پارکینگ سر پوشیده با ظرفیت محدود
کپسول آتش‌نشانی در لابی

نظرات کاربران برای هتل آپارتمان ونک تهران

(22 نظر)
هتلی خوب و‌جمع و جور مناسب برای سفرهای کاری
نقاط قوت:
موقعیت مکانی خوب، برخورد خوب پرسنل
نقاط ضعف:
قیمت اندکی بالاست
نقاط قوت:
تمیزی اتاق
نقاط ضعف:
صبحانه ضعیفتخت راحت نبود
نقاط قوت:
کارکنان بسیار مودب و محترم
نقاط ضعف:
کارکنان بسیار مودب و محترم
اگه یه بار دیگه بخوام بیام تهران حتما به این هتل میرم و دسترسی خیلی خوبی به همه نقاط تهران داره
نقاط قوت:
فقط موقعیت مکانی و نوساز بودن ساختمان
نقاط ضعف:
فقط موقعیت مکانی و نوساز بودن ساختمان
اگر هتل میگرفتم با این قیمت بسیار ارزنده تر بود . امکانات ضعیف بود
نقاط قوت:
موقعیت مکانی هتلنظافتبرخورد مودبانه پرسنل
نقاط ضعف:
کمبود امکاناتبالا بودن هزینه هتل نسبت به امکاناتمنوی صبحانه فاقد تنوع
نقاط قوت:
۱)برخورد بسیار مودبانه و صمیمانه تمام کارکنان ۲)،دسترسی مناسب به اقصی نقاط تهران بزرگ از طریق چندین بزرگراه و خیابانهای مرتبط با آنها، ۳)امکانات کافی در اتاقها و موارد دیگر.
نقاط ضعف:
۱)برخورد بسیار مودبانه و صمیمانه تمام کارکنان ۲)،دسترسی مناسب به اقصی نقاط تهران بزرگ از طریق چندین بزرگراه و خیابانهای مرتبط با آنها، ۳)امکانات کافی در اتاقها و موارد دیگر.
بسیار خوب و به دیگران پیشنهاد میکنم.
نقاط قوت:
موقعیت و دسترسی. خوشروئی کارکنان بخصوص پذیرش و همراهی در ترخیص
نقاط ضعف:
موقعیت و دسترسی. خوشروئی کارکنان بخصوص پذیرش و همراهی در ترخیص
نقاط قوت:
آپارتمان ها مشکلی نداشتند.نظافت و دسترسی خوب ببود.پارکینگ هم دارد. استفاده نکردم و بدلیل خلوتی ماشین را در خیابان روبروی هتل گذاشتیم.ماکروفر و یخچال تقریبا نو بود.شبکه های مربوط به رسانه های آزاد هم در تلوزیون اتاق بسته نبودند و بابت این مورد تشکر میکنم
نقاط ضعف:
آپارتمان ها مشکلی نداشتند.نظافت و دسترسی خوب ببود.پارکینگ هم دارد. استفاده نکردم و بدلیل خلوتی ماشین را در خیابان روبروی هتل گذاشتیم.ماکروفر و یخچال تقریبا نو بود.شبکه های مربوط به رسانه های آزاد هم در تلوزیون اتاق بسته نبودند و بابت این مورد تشکر میکنم
قیمت تقریبا بالا نسبت به امکانات در مقایسه با هتل آپارتمان های مشابه تهران
نقاط قوت:
برخورد مناسب پرسنل صبحانه خوب وسایل نو و سرویس ملحفه و حوله بسیار عالی- رسیور ماهواره و ال سی دی منظم بودن و دارای چارت سازمانی پرسنل سیستم تهویه گرمایشی مناسب سیستم روشنایی و کلید الکترونیکی درب اتاقها مناسب
نقاط ضعف:
نیاز است که نکات کوچک مورد توجه قرار گیرد ، چون مجموعه ای از چند نکته ریز، در طول اقامت کوتاه واقعا به چشم می آید من در چند هتل ۵ ستاره خارج کشور هم اقامت داشتم ولی تفاوت در همین نکات ریز است
نقاط قوت:
موقعیت مکانی
نقاط ضعف:
موقعیت مکانی
یه سری نقاط ضعف کوچک بود ولی در مجموع راضی بودیم
عالی
نقاط قوت:
بهداشت و رعایت پروتکل های بهداشتی عالی برخورد پرسنل عالی و محترمانه کافی شاپ تمیز و مرتب و بهداشتی منوی صبحانه کامل پارکینگ عالی آسانسور سرعت خوبی داشت کاملا در دسترس و موقعیت عالی حقش ستاره های بیشتره
نقاط ضعف:
اتاق دونفره بود اما ظروف یک نفر در دسترس بود پاپوش یک عدد بود یک بسته حوله باز شده دراتاق بود که حوله صورت هم نداشت البته کوتاهی از خودمون بود باید زودتر اطلاع میدادیم و اونها هم دریغ نمیکردن
نقاط قوت:
دارای کارکنان باتجربه و در خدمت مسافر.با توجه به تعداد کم اطاق امکان سرویس دهی در حد بسیار خوب بود.
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
برخورد مناسب. امکانات خوب متناسب با قیمت.
نقاط ضعف:
چون من به صورت مجرد رفته بودم نکته منفی ندیدم. انشالله دفعه بعدی با خانمم که رفتم ببینیم نظر ایشون چی هست
نقاط قوت:
-برخورد عالی و محترمانه پرسنل -انجام وظیفه فراتر از انتظار -اتاق ها تمیز و عالی -سکوت و آرامش و موقعیت خوب اتاق ها -موقعیت بسیار خوب با دسترسی آسان به همه نقاط تهران
نقاط ضعف:
-اتاق سه نفره نداشتند و مجبور شدیم با هزینه اضافی اتاق چهار نفره گرفتیم ولی با توجه به کیفیت هتل اشکال نداشت و راضی هستم -کمد لباس در اتاق خواب وجود نداشت -امکان آشپزی در اتاق وجود ندارد ولی وجود ماکروفر کمی از مشکلات را کم کرده است. - کیفیت صبحانه در حد کیفیت خدمات هتل نبود.و نیاز به ارتقا دارد. روز اول با وجودی که نیم ساعت تا پایان ساعت صبحانه باقی بود، چند تا از آیتم های صبحانه تمام شده بود و تا آخر وقت هم اضافه نشد
نقاط قوت:
اخلاق حرفه ای تمام پرسنل خانم و اقا تمیز و فوق العاده تهویه عالی آرامش کاملا عالی و همچنین. کافی شاپ فوق العاده اش
نقاط ضعف:
خیر
نقاط قوت:
پرسنل مودب و محترماتاق و سرویس ها تمیز و امکانات در حد قابل قبول
نقاط ضعف:
صبحانه معمولی
تیم فرانت آفیس علیرغم تغییر در برنامه ما با صبر و بردباری نهایت همکاری را با ما داشتند. سرویس دهی اتاق اما میتواند بهتر باشد. به طور مثال با اینکه تقاضا دادیم که درب صندوق امنیتی باز شود این اتفاق صورت نگرفت.
صبحانه خیلی در حد معمولی بود ،برخورد کارکنان خوب
سخت گیری بیش از حد کارکنان
خوب
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل آپارتمان ونک تهران

مهمانان هتل آپارتمان ونک تهران در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل آپارتمان ونک تهران از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید. برای مشاهده نظرات کلیک کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل آپارتمان ونک تهران بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد. برای مقایسه قیمت و رزرو هتل کلیک کنید.

همه عکس‌ها و امکانات هتل آپارتمان ونک تهران رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل آپارتمان ونک تهران را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است. برای مشاهده کلیک کنید.