هتل آپارتمان ونک تهران

تهران ،ونک ،برزیل شرقی ،جنب وزارت کشاورزی ،پلاک سي ويك
-
امتیاز کاربران
17
نظرات کاربران

معرفی هتل آپارتمان ونک تهران

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل آپارتمان ونک تهران

ظرفیت 1 نفر

آپارتمان یک خوابه دو تخته کوچک برای یک نفر
اسنپ تریپ
1,000,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 خرداد
سه شنبه
1,000,000
تومان
4 خرداد
چهارشنبه
1,000,000
تومان
5 خرداد
پنجشنبه
1,000,000
تومان
6 خرداد
جمعه
1,000,000
تومان
7 خرداد
شنبه
1,000,000
تومان
8 خرداد
یکشنبه
1,000,000
تومان
9 خرداد
دوشنبه
1,000,000
تومان
10 خرداد
سه شنبه
1,000,000
تومان
11 خرداد
چهارشنبه
1,000,000
تومان
12 خرداد
پنجشنبه
1,000,000
تومان
13 خرداد
جمعه
1,000,000
تومان
آپارتمان یکخوابه یک نفره
اقامت 24
1,170,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 خرداد
سه شنبه
1,170,000
تومان
4 خرداد
چهارشنبه
1,170,000
تومان
5 خرداد
پنجشنبه
1,170,000
تومان
6 خرداد
جمعه
1,170,000
تومان
7 خرداد
شنبه
1,170,000
تومان
8 خرداد
یکشنبه
1,170,000
تومان
9 خرداد
دوشنبه
1,170,000
تومان
10 خرداد
سه شنبه
1,170,000
تومان
11 خرداد
چهارشنبه
1,170,000
تومان
12 خرداد
پنجشنبه
1,170,000
تومان
13 خرداد
جمعه
1,170,000
تومان
آپارتمان یک خوابه یک نفره
علاءالدین
1,199,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 خرداد
سه شنبه
1,199,000
تومان
4 خرداد
چهارشنبه
1,199,000
تومان
5 خرداد
پنجشنبه
1,199,000
تومان
6 خرداد
جمعه
1,199,000
تومان
7 خرداد
شنبه
1,199,000
تومان
8 خرداد
یکشنبه
1,199,000
تومان
9 خرداد
دوشنبه
1,199,000
تومان
10 خرداد
سه شنبه
1,199,000
تومان
11 خرداد
چهارشنبه
1,199,000
تومان
12 خرداد
پنجشنبه
1,199,000
تومان
13 خرداد
جمعه
1,199,000
تومان
آپارتمان یک نفره - یک خوابه، برای یک نفر، تخت دبل
هتل یار
1,200,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 خرداد
سه شنبه
1,200,000
تومان
4 خرداد
چهارشنبه
1,200,000
تومان
5 خرداد
پنجشنبه
1,200,000
تومان
6 خرداد
جمعه
1,200,000
تومان
7 خرداد
شنبه
1,200,000
تومان
8 خرداد
یکشنبه
1,200,000
تومان
9 خرداد
دوشنبه
1,200,000
تومان
10 خرداد
سه شنبه
1,200,000
تومان
11 خرداد
چهارشنبه
1,200,000
تومان
12 خرداد
پنجشنبه
1,200,000
تومان
13 خرداد
جمعه
1,200,000
تومان
سوئیت یک خوابه
ای‌گردش
1,200,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 خرداد
سه شنبه
1,200,000
تومان
4 خرداد
چهارشنبه
1,200,000
تومان
5 خرداد
پنجشنبه
1,200,000
تومان
6 خرداد
جمعه
1,200,000
تومان
7 خرداد
شنبه
1,200,000
تومان
8 خرداد
یکشنبه
1,200,000
تومان
9 خرداد
دوشنبه
1,200,000
تومان
10 خرداد
سه شنبه
1,200,000
تومان
11 خرداد
چهارشنبه
1,200,000
تومان
12 خرداد
پنجشنبه
1,200,000
تومان
13 خرداد
جمعه
1,200,000
تومان
ظرفیت 2 نفر

سوئیت دو نفره
اقامت 24
1,360,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 خرداد
سه شنبه
1,360,000
تومان
4 خرداد
چهارشنبه
1,360,000
تومان
5 خرداد
پنجشنبه
1,360,000
تومان
6 خرداد
جمعه
1,360,000
تومان
7 خرداد
شنبه
1,360,000
تومان
8 خرداد
یکشنبه
1,360,000
تومان
9 خرداد
دوشنبه
1,360,000
تومان
10 خرداد
سه شنبه
1,360,000
تومان
11 خرداد
چهارشنبه
1,360,000
تومان
12 خرداد
پنجشنبه
1,360,000
تومان
13 خرداد
جمعه
1,360,000
تومان
سوئیت دو نفره
علاءالدین
1,398,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 خرداد
سه شنبه
1,398,000
تومان
4 خرداد
چهارشنبه
1,398,000
تومان
5 خرداد
پنجشنبه
1,398,000
تومان
6 خرداد
جمعه
1,398,000
تومان
7 خرداد
شنبه
1,398,000
تومان
8 خرداد
یکشنبه
1,398,000
تومان
9 خرداد
دوشنبه
1,398,000
تومان
10 خرداد
سه شنبه
1,398,000
تومان
11 خرداد
چهارشنبه
1,398,000
تومان
12 خرداد
پنجشنبه
1,398,000
تومان
13 خرداد
جمعه
1,398,000
تومان
سوئیت دو تخته بزرگ
اسنپ تریپ
1,400,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 خرداد
سه شنبه
1,400,000
تومان
4 خرداد
چهارشنبه
1,400,000
تومان
5 خرداد
پنجشنبه
1,400,000
تومان
6 خرداد
جمعه
1,400,000
تومان
7 خرداد
شنبه
1,400,000
تومان
8 خرداد
یکشنبه
1,400,000
تومان
9 خرداد
دوشنبه
1,400,000
تومان
10 خرداد
سه شنبه
1,400,000
تومان
11 خرداد
چهارشنبه
1,400,000
تومان
12 خرداد
پنجشنبه
1,400,000
تومان
13 خرداد
جمعه
1,400,000
تومان
سوئیت دو نفره
ای‌گردش
1,400,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 خرداد
سه شنبه
1,400,000
تومان
4 خرداد
چهارشنبه
1,400,000
تومان
5 خرداد
پنجشنبه
1,400,000
تومان
6 خرداد
جمعه
1,400,000
تومان
7 خرداد
شنبه
1,400,000
تومان
8 خرداد
یکشنبه
1,400,000
تومان
9 خرداد
دوشنبه
1,400,000
تومان
10 خرداد
سه شنبه
1,400,000
تومان
11 خرداد
چهارشنبه
1,400,000
تومان
12 خرداد
پنجشنبه
1,400,000
تومان
13 خرداد
جمعه
1,400,000
تومان
سوئیت دو نفره - تخت توئین
هتل یار
1,400,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 خرداد
سه شنبه
1,400,000
تومان
4 خرداد
چهارشنبه
1,400,000
تومان
5 خرداد
پنجشنبه
1,400,000
تومان
6 خرداد
جمعه
1,400,000
تومان
7 خرداد
شنبه
1,400,000
تومان
8 خرداد
یکشنبه
1,400,000
تومان
9 خرداد
دوشنبه
1,400,000
تومان
10 خرداد
سه شنبه
1,400,000
تومان
11 خرداد
چهارشنبه
1,400,000
تومان
12 خرداد
پنجشنبه
1,400,000
تومان
13 خرداد
جمعه
1,400,000
تومان
سوئیت دو نفره - تخت دبل
هتل یار
1,400,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 خرداد
سه شنبه
1,400,000
تومان
4 خرداد
چهارشنبه
1,400,000
تومان
5 خرداد
پنجشنبه
1,400,000
تومان
6 خرداد
جمعه
1,400,000
تومان
7 خرداد
شنبه
1,400,000
تومان
8 خرداد
یکشنبه
1,400,000
تومان
9 خرداد
دوشنبه
1,400,000
تومان
10 خرداد
سه شنبه
1,400,000
تومان
11 خرداد
چهارشنبه
1,400,000
تومان
12 خرداد
پنجشنبه
1,400,000
تومان
13 خرداد
جمعه
1,400,000
تومان
آپارتمان يکخوابه دو نفره
اقامت 24
1,460,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 خرداد
سه شنبه
1,460,000
تومان
4 خرداد
چهارشنبه
1,460,000
تومان
5 خرداد
پنجشنبه
1,460,000
تومان
6 خرداد
جمعه
1,460,000
تومان
7 خرداد
شنبه
1,460,000
تومان
8 خرداد
یکشنبه
1,460,000
تومان
9 خرداد
دوشنبه
1,460,000
تومان
10 خرداد
سه شنبه
1,460,000
تومان
11 خرداد
چهارشنبه
1,460,000
تومان
12 خرداد
پنجشنبه
1,460,000
تومان
13 خرداد
جمعه
1,460,000
تومان
آپارتمان یک خوابه دو نفره
علاءالدین
1,498,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 خرداد
سه شنبه
1,498,000
تومان
4 خرداد
چهارشنبه
1,498,000
تومان
5 خرداد
پنجشنبه
1,498,000
تومان
6 خرداد
جمعه
1,498,000
تومان
7 خرداد
شنبه
1,498,000
تومان
8 خرداد
یکشنبه
1,498,000
تومان
9 خرداد
دوشنبه
1,498,000
تومان
10 خرداد
سه شنبه
1,498,000
تومان
11 خرداد
چهارشنبه
1,498,000
تومان
12 خرداد
پنجشنبه
1,498,000
تومان
13 خرداد
جمعه
1,498,000
تومان
آپارتمان یک خوابه دو تخته بزرگ
اسنپ تریپ
1,500,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 خرداد
سه شنبه
1,500,000
تومان
4 خرداد
چهارشنبه
1,500,000
تومان
5 خرداد
پنجشنبه
1,500,000
تومان
6 خرداد
جمعه
1,500,000
تومان
7 خرداد
شنبه
1,500,000
تومان
8 خرداد
یکشنبه
1,500,000
تومان
9 خرداد
دوشنبه
1,500,000
تومان
10 خرداد
سه شنبه
1,500,000
تومان
11 خرداد
چهارشنبه
1,500,000
تومان
12 خرداد
پنجشنبه
1,500,000
تومان
13 خرداد
جمعه
1,500,000
تومان
آپارتمان دو نفره - یک خوابه، تخت دبل
هتل یار
1,500,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 خرداد
سه شنبه
1,500,000
تومان
4 خرداد
چهارشنبه
1,500,000
تومان
5 خرداد
پنجشنبه
1,500,000
تومان
6 خرداد
جمعه
1,500,000
تومان
7 خرداد
شنبه
1,500,000
تومان
8 خرداد
یکشنبه
1,500,000
تومان
9 خرداد
دوشنبه
1,500,000
تومان
10 خرداد
سه شنبه
1,500,000
تومان
11 خرداد
چهارشنبه
1,500,000
تومان
12 خرداد
پنجشنبه
1,500,000
تومان
13 خرداد
جمعه
1,500,000
تومان
سوئیت دو خوابه دو نفره
ای‌گردش
1,500,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 خرداد
سه شنبه
1,500,000
تومان
4 خرداد
چهارشنبه
1,500,000
تومان
5 خرداد
پنجشنبه
1,500,000
تومان
6 خرداد
جمعه
1,500,000
تومان
7 خرداد
شنبه
1,500,000
تومان
8 خرداد
یکشنبه
1,500,000
تومان
9 خرداد
دوشنبه
1,500,000
تومان
10 خرداد
سه شنبه
1,500,000
تومان
11 خرداد
چهارشنبه
1,500,000
تومان
12 خرداد
پنجشنبه
1,500,000
تومان
13 خرداد
جمعه
1,500,000
تومان
ظرفیت 3 نفر

آپارتمان یکخوابه سه نفره(دو تخته +سرویس اضافه)
اقامت 24
1,690,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 خرداد
سه شنبه
1,690,000
تومان
4 خرداد
چهارشنبه
1,690,000
تومان
5 خرداد
پنجشنبه
1,690,000
تومان
6 خرداد
جمعه
1,690,000
تومان
7 خرداد
شنبه
1,690,000
تومان
8 خرداد
یکشنبه
1,690,000
تومان
9 خرداد
دوشنبه
1,690,000
تومان
10 خرداد
سه شنبه
1,690,000
تومان
11 خرداد
چهارشنبه
1,690,000
تومان
12 خرداد
پنجشنبه
1,690,000
تومان
13 خرداد
جمعه
1,690,000
تومان
آپارتمان یک خوابه سه نفره
علاءالدین
1,748,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 خرداد
سه شنبه
1,748,000
تومان
4 خرداد
چهارشنبه
1,748,000
تومان
5 خرداد
پنجشنبه
1,748,000
تومان
6 خرداد
جمعه
1,748,000
تومان
7 خرداد
شنبه
1,748,000
تومان
8 خرداد
یکشنبه
1,748,000
تومان
9 خرداد
دوشنبه
1,748,000
تومان
10 خرداد
سه شنبه
1,748,000
تومان
11 خرداد
چهارشنبه
1,748,000
تومان
12 خرداد
پنجشنبه
1,748,000
تومان
13 خرداد
جمعه
1,748,000
تومان
آپارتمان یک خوابه سه نفره بزرگ
اسنپ تریپ
1,750,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 خرداد
سه شنبه
1,750,000
تومان
4 خرداد
چهارشنبه
1,750,000
تومان
5 خرداد
پنجشنبه
1,750,000
تومان
6 خرداد
جمعه
1,750,000
تومان
7 خرداد
شنبه
1,750,000
تومان
8 خرداد
یکشنبه
1,750,000
تومان
9 خرداد
دوشنبه
1,750,000
تومان
10 خرداد
سه شنبه
1,750,000
تومان
11 خرداد
چهارشنبه
1,750,000
تومان
12 خرداد
پنجشنبه
1,750,000
تومان
13 خرداد
جمعه
1,750,000
تومان
سوئیت یک خوابه سه نفره
ای‌گردش
1,750,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 خرداد
سه شنبه
1,750,000
تومان
4 خرداد
چهارشنبه
1,750,000
تومان
5 خرداد
پنجشنبه
1,750,000
تومان
6 خرداد
جمعه
1,750,000
تومان
7 خرداد
شنبه
1,750,000
تومان
8 خرداد
یکشنبه
1,750,000
تومان
9 خرداد
دوشنبه
1,750,000
تومان
10 خرداد
سه شنبه
1,750,000
تومان
11 خرداد
چهارشنبه
1,750,000
تومان
12 خرداد
پنجشنبه
1,750,000
تومان
13 خرداد
جمعه
1,750,000
تومان
آپارتمان سه نفره - یک خوابه، تخت دبل + تخت تاشو
هتل یار
1,750,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 خرداد
سه شنبه
1,750,000
تومان
4 خرداد
چهارشنبه
1,750,000
تومان
5 خرداد
پنجشنبه
1,750,000
تومان
6 خرداد
جمعه
1,750,000
تومان
7 خرداد
شنبه
1,750,000
تومان
8 خرداد
یکشنبه
1,750,000
تومان
9 خرداد
دوشنبه
1,750,000
تومان
10 خرداد
سه شنبه
1,750,000
تومان
11 خرداد
چهارشنبه
1,750,000
تومان
12 خرداد
پنجشنبه
1,750,000
تومان
13 خرداد
جمعه
1,750,000
تومان
ظرفیت 4 نفر

آپارتمان یک خوابه چهار تخته بزرگ
اسنپ تریپ
1,800,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 خرداد
سه شنبه
1,800,000
تومان
4 خرداد
چهارشنبه
1,800,000
تومان
5 خرداد
پنجشنبه
1,800,000
تومان
6 خرداد
جمعه
1,800,000
تومان
7 خرداد
شنبه
1,800,000
تومان
8 خرداد
یکشنبه
1,800,000
تومان
9 خرداد
دوشنبه
1,800,000
تومان
10 خرداد
سه شنبه
1,800,000
تومان
11 خرداد
چهارشنبه
1,800,000
تومان
12 خرداد
پنجشنبه
1,800,000
تومان
13 خرداد
جمعه
1,800,000
تومان
آپارتمان یکخوابه چهار نفره
اقامت 24
2,050,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 خرداد
سه شنبه
2,050,000
تومان
4 خرداد
چهارشنبه
2,050,000
تومان
5 خرداد
پنجشنبه
2,050,000
تومان
6 خرداد
جمعه
2,050,000
تومان
7 خرداد
شنبه
2,050,000
تومان
8 خرداد
یکشنبه
2,050,000
تومان
9 خرداد
دوشنبه
2,050,000
تومان
10 خرداد
سه شنبه
2,050,000
تومان
11 خرداد
چهارشنبه
2,050,000
تومان
12 خرداد
پنجشنبه
2,050,000
تومان
13 خرداد
جمعه
2,050,000
تومان
آپارتمان یک خوابه چهار نفره
علاءالدین
2,097,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 خرداد
سه شنبه
2,097,000
تومان
4 خرداد
چهارشنبه
2,097,000
تومان
5 خرداد
پنجشنبه
2,097,000
تومان
6 خرداد
جمعه
2,097,000
تومان
7 خرداد
شنبه
2,097,000
تومان
8 خرداد
یکشنبه
2,097,000
تومان
9 خرداد
دوشنبه
2,097,000
تومان
10 خرداد
سه شنبه
2,097,000
تومان
11 خرداد
چهارشنبه
2,097,000
تومان
12 خرداد
پنجشنبه
2,097,000
تومان
13 خرداد
جمعه
2,097,000
تومان
سوئیت چهار نفره
ای‌گردش
2,100,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 خرداد
سه شنبه
2,100,000
تومان
4 خرداد
چهارشنبه
2,100,000
تومان
5 خرداد
پنجشنبه
2,100,000
تومان
6 خرداد
جمعه
2,100,000
تومان
7 خرداد
شنبه
2,100,000
تومان
8 خرداد
یکشنبه
2,100,000
تومان
9 خرداد
دوشنبه
2,100,000
تومان
10 خرداد
سه شنبه
2,100,000
تومان
11 خرداد
چهارشنبه
2,100,000
تومان
12 خرداد
پنجشنبه
2,100,000
تومان
13 خرداد
جمعه
2,100,000
تومان
آپارتمان چهار نفره - یک خوابه، 2 تخت دبل
هتل یار
2,100,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 خرداد
سه شنبه
2,100,000
تومان
4 خرداد
چهارشنبه
2,100,000
تومان
5 خرداد
پنجشنبه
2,100,000
تومان
6 خرداد
جمعه
2,100,000
تومان
7 خرداد
شنبه
2,100,000
تومان
8 خرداد
یکشنبه
2,100,000
تومان
9 خرداد
دوشنبه
2,100,000
تومان
10 خرداد
سه شنبه
2,100,000
تومان
11 خرداد
چهارشنبه
2,100,000
تومان
12 خرداد
پنجشنبه
2,100,000
تومان
13 خرداد
جمعه
2,100,000
تومان

امکانات اتاق های هتل آپارتمان ونک تهران

سرویس بهداشتی ایرانی
سرویس فرنگی
خدمات خانه داری
تلویزیون
یخچال
صندوق امانات
آسانسور
نمازخانه
اعلام حریق
تاکسی سرویس
رستوران
فست‌فود
جعبه کمک های اولیه
اتاق چمدان
کافی‌شاپ
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
گشت غیررایگان
اطفای حریق
لابی
اینترنت
تلفن در اتاق
سوئیت
رستوران فرنگی
پاركينگ
كافی شاپ
اينترنت در لابی
لباسشویی
روم سرويس 24 ساعته
کپسول آتشنشانی در راهرو
کرایه اتومبیل با راننده
پارکینگ سر پوشیده با ظرفیت محدود
کپسول آتش‌نشانی در لابی

نظرات کاربران برای هتل آپارتمان ونک تهران

(17 نظر)
نقاط قوت:
موقعیت و دسترسی. خوشروئی کارکنان بخصوص پذیرش و همراهی در ترخیص
نقاط ضعف:
موقعیت و دسترسی. خوشروئی کارکنان بخصوص پذیرش و همراهی در ترخیص
نقاط قوت:
آپارتمان ها مشکلی نداشتند.نظافت و دسترسی خوب ببود.پارکینگ هم دارد. استفاده نکردم و بدلیل خلوتی ماشین را در خیابان روبروی هتل گذاشتیم.ماکروفر و یخچال تقریبا نو بود.شبکه های مربوط به رسانه های آزاد هم در تلوزیون اتاق بسته نبودند و بابت این مورد تشکر میکنم
نقاط ضعف:
آپارتمان ها مشکلی نداشتند.نظافت و دسترسی خوب ببود.پارکینگ هم دارد. استفاده نکردم و بدلیل خلوتی ماشین را در خیابان روبروی هتل گذاشتیم.ماکروفر و یخچال تقریبا نو بود.شبکه های مربوط به رسانه های آزاد هم در تلوزیون اتاق بسته نبودند و بابت این مورد تشکر میکنم
قیمت تقریبا بالا نسبت به امکانات در مقایسه با هتل آپارتمان های مشابه تهران
نقاط قوت:
برخورد مناسب پرسنل صبحانه خوب وسایل نو و سرویس ملحفه و حوله بسیار عالی- رسیور ماهواره و ال سی دی منظم بودن و دارای چارت سازمانی پرسنل سیستم تهویه گرمایشی مناسب سیستم روشنایی و کلید الکترونیکی درب اتاقها مناسب
نقاط ضعف:
نیاز است که نکات کوچک مورد توجه قرار گیرد ، چون مجموعه ای از چند نکته ریز، در طول اقامت کوتاه واقعا به چشم می آید من در چند هتل ۵ ستاره خارج کشور هم اقامت داشتم ولی تفاوت در همین نکات ریز است
نقاط قوت:
موقعیت مکانی
نقاط ضعف:
موقعیت مکانی
یه سری نقاط ضعف کوچک بود ولی در مجموع راضی بودیم
عالی
نقاط قوت:
تمیز بودن و برخورد بسیار خوب کارکنان
نقاط ضعف:
تمیز بودن و برخورد بسیار خوب کارکنان
نقاط قوت:
دسترسی راحت به میدان ونک ، حتی پای پیاده. سکوت و آرامش خصوصا در ساعات شب . پرسنل بسیار مودب و خوشرو و خوش برخورد دارد. نظافت خوب . وجود یک ماکروفر و یک ظرفشویی کوچک در اتاق برای مسافر بسیار عالی شده است
نقاط ضعف:
دسترسی راحت به میدان ونک ، حتی پای پیاده. سکوت و آرامش خصوصا در ساعات شب . پرسنل بسیار مودب و خوشرو و خوش برخورد دارد. نظافت خوب . وجود یک ماکروفر و یک ظرفشویی کوچک در اتاق برای مسافر بسیار عالی شده است
عالی است. سفرهای بعدی هم همانجا را انتخاب خواهم کرد.
نقاط قوت:
هتل به تازگی بازسازی شده بود و کلیه لوازم و ملزومات هتل نو و کاملا تمیز بود ملافه ها و حوله تمیز بود . رفتار پرسنل گرم و صمیمی بود به طوری که احساس می کردی در منزل خودت هستی . صبحانه گرم و سرم بصورت بوفه داخل کافی شاپ هتل چیده شده بود و هرچیزی هم که نیاز داشتی پرسنل فراهم می کردن .
نقاط ضعف:
هتل به تازگی بازسازی شده بود و کلیه لوازم و ملزومات هتل نو و کاملا تمیز بود ملافه ها و حوله تمیز بود . رفتار پرسنل گرم و صمیمی بود به طوری که احساس می کردی در منزل خودت هستی . صبحانه گرم و سرم بصورت بوفه داخل کافی شاپ هتل چیده شده بود و هرچیزی هم که نیاز داشتی پرسنل فراهم می کردن .
تجربه اقامت خوبی را در این هتل داشتم و این هتل را مجددا برای دفعات بعدی انتخاب خواهم کرد و به دوستان هم این هتل را پشنهاد خواهم داد.
نقاط قوت:
بهداشت و رعایت پروتکل های بهداشتی عالی برخورد پرسنل عالی و محترمانه کافی شاپ تمیز و مرتب و بهداشتی منوی صبحانه کامل پارکینگ عالی آسانسور سرعت خوبی داشت کاملا در دسترس و موقعیت عالی حقش ستاره های بیشتره
نقاط ضعف:
اتاق دونفره بود اما ظروف یک نفر در دسترس بود پاپوش یک عدد بود یک بسته حوله باز شده دراتاق بود که حوله صورت هم نداشت البته کوتاهی از خودمون بود باید زودتر اطلاع میدادیم و اونها هم دریغ نمیکردن
نقاط قوت:
برخورد مناسب. امکانات خوب متناسب با قیمت.
نقاط ضعف:
چون من به صورت مجرد رفته بودم نکته منفی ندیدم. انشالله دفعه بعدی با خانمم که رفتم ببینیم نظر ایشون چی هست
نقاط قوت:
-برخورد عالی و محترمانه پرسنل -انجام وظیفه فراتر از انتظار -اتاق ها تمیز و عالی -سکوت و آرامش و موقعیت خوب اتاق ها -موقعیت بسیار خوب با دسترسی آسان به همه نقاط تهران
نقاط ضعف:
-اتاق سه نفره نداشتند و مجبور شدیم با هزینه اضافی اتاق چهار نفره گرفتیم ولی با توجه به کیفیت هتل اشکال نداشت و راضی هستم -کمد لباس در اتاق خواب وجود نداشت -امکان آشپزی در اتاق وجود ندارد ولی وجود ماکروفر کمی از مشکلات را کم کرده است. - کیفیت صبحانه در حد کیفیت خدمات هتل نبود.و نیاز به ارتقا دارد. روز اول با وجودی که نیم ساعت تا پایان ساعت صبحانه باقی بود، چند تا از آیتم های صبحانه تمام شده بود و تا آخر وقت هم اضافه نشد
نقاط قوت:
اخلاق حرفه ای تمام پرسنل خانم و اقا تمیز و فوق العاده تهویه عالی آرامش کاملا عالی و همچنین. کافی شاپ فوق العاده اش
نقاط ضعف:
خیر
نقاط قوت:
پرسنل مودب و محترم اتاق و سرویس ها تمیز و امکانات در حد قابل قبول
نقاط ضعف:
صبحانه معمولی
تیم فرانت آفیس علیرغم تغییر در برنامه ما با صبر و بردباری نهایت همکاری را با ما داشتند. سرویس دهی اتاق اما میتواند بهتر باشد. به طور مثال با اینکه تقاضا دادیم که درب صندوق امنیتی باز شود این اتفاق صورت نگرفت.
صبحانه خیلی در حد معمولی بود ،برخورد کارکنان خوب
سخت گیری بیش از حد کارکنان
خوب
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل آپارتمان ونک تهران

مهمانان هتل آپارتمان ونک تهران در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل آپارتمان ونک تهران از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل آپارتمان ونک تهران بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل آپارتمان ونک تهران رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل آپارتمان ونک تهران را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.