هتل آپارتمان طوبی تهران

تهران ، خیابان ولیعصر، بالاتر از دستگردی (ظفر)، خیابان ناصری، پلاک 17
-
امتیاز کاربران
42
نظرات کاربران

معرفی هتل آپارتمان طوبی تهران

هتل آپارتمان بوتیک طوبی تهران از زیباترین و لوکس‌ترین هتل‌های پایتخت می‌باشد. به دلیل موقعیت تجاری و اداری، تسهیل دسترسی سریع به اکثر نقاط اداری، تفریحی و تجاری پایتخت را فراهم آورده است و آماده پذیرایی از شما مهمانان گرامی می‌باشد.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل آپارتمان طوبی تهران

ظرفیت 1 نفر

اتاق استودیو یک نفره
اقامت 24
1,310,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
2 فروردین
چهارشنبه
1,310,000 تومان
3 فروردین
پنج‌شنبه
1,310,000 تومان
4 فروردین
جمعه
1,310,000 تومان
5 فروردین
شنبه
1,310,000 تومان
6 فروردین
یکشنبه
1,310,000 تومان
7 فروردین
دوشنبه
1,310,000 تومان
8 فروردین
سه‌شنبه
1,310,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
1,310,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
1,310,000 تومان
11 فروردین
جمعه
1,310,000 تومان
12 فروردین
شنبه
1,310,000 تومان
استودیو برای 1نفر
هتل یار
1,310,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
2 فروردین
چهارشنبه
1,310,000 تومان
3 فروردین
پنج‌شنبه
1,310,000 تومان
4 فروردین
جمعه
1,310,000 تومان
5 فروردین
شنبه
1,310,000 تومان
6 فروردین
یکشنبه
1,310,000 تومان
7 فروردین
دوشنبه
1,310,000 تومان
8 فروردین
سه‌شنبه
1,310,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
1,310,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
1,310,000 تومان
11 فروردین
جمعه
1,310,000 تومان
12 فروردین
شنبه
1,310,000 تومان
دو تخته استودیو برای یک نفر
اسنپ تریپ
1,386,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
2 فروردین
چهارشنبه
1,386,000 تومان
3 فروردین
پنج‌شنبه
1,386,000 تومان
4 فروردین
جمعه
1,386,000 تومان
5 فروردین
شنبه
1,386,000 تومان
6 فروردین
یکشنبه
1,386,000 تومان
7 فروردین
دوشنبه
1,386,000 تومان
8 فروردین
سه‌شنبه
1,386,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
1,386,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
1,386,000 تومان
11 فروردین
جمعه
1,386,000 تومان
12 فروردین
شنبه
1,386,000 تومان
رویال استودیو برای 1نفر
هتل یار
1,445,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
2 فروردین
چهارشنبه
1,445,000 تومان
3 فروردین
پنج‌شنبه
1,445,000 تومان
4 فروردین
جمعه
1,445,000 تومان
5 فروردین
شنبه
1,445,000 تومان
6 فروردین
یکشنبه
1,445,000 تومان
7 فروردین
دوشنبه
1,445,000 تومان
8 فروردین
سه‌شنبه
1,445,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
1,445,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
1,445,000 تومان
11 فروردین
جمعه
1,445,000 تومان
12 فروردین
شنبه
1,445,000 تومان
دو تخته رویال استودیو برای یک نفر
اسنپ تریپ
1,535,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
2 فروردین
چهارشنبه
1,535,000 تومان
3 فروردین
پنج‌شنبه
1,535,000 تومان
4 فروردین
جمعه
1,535,000 تومان
5 فروردین
شنبه
1,535,000 تومان
6 فروردین
یکشنبه
1,535,000 تومان
7 فروردین
دوشنبه
1,535,000 تومان
8 فروردین
سه‌شنبه
1,535,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
1,535,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
1,535,000 تومان
11 فروردین
جمعه
1,535,000 تومان
12 فروردین
شنبه
1,535,000 تومان
آپارتمان یک خوابه برای 1نفر
هتل یار
1,670,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
2 فروردین
چهارشنبه
1,670,000 تومان
3 فروردین
پنج‌شنبه
1,670,000 تومان
4 فروردین
جمعه
1,670,000 تومان
5 فروردین
شنبه
1,670,000 تومان
6 فروردین
یکشنبه
1,670,000 تومان
7 فروردین
دوشنبه
1,670,000 تومان
8 فروردین
سه‌شنبه
1,670,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
1,670,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
1,670,000 تومان
11 فروردین
جمعه
1,670,000 تومان
12 فروردین
شنبه
1,670,000 تومان
آپارتمان یک خوابه یک نفره
اقامت 24
1,670,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
2 فروردین
چهارشنبه
1,670,000 تومان
3 فروردین
پنج‌شنبه
1,670,000 تومان
4 فروردین
جمعه
1,670,000 تومان
5 فروردین
شنبه
1,670,000 تومان
6 فروردین
یکشنبه
1,670,000 تومان
7 فروردین
دوشنبه
1,670,000 تومان
8 فروردین
سه‌شنبه
1,670,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
1,670,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
1,670,000 تومان
11 فروردین
جمعه
1,670,000 تومان
12 فروردین
شنبه
1,670,000 تومان
آپارتمان یک خوابه دو تخته برای یک نفر
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
2 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
3 فروردین
پنج‌شنبه
1,782,000 تومان
4 فروردین
جمعه
1,782,000 تومان
5 فروردین
شنبه
1,782,000 تومان
6 فروردین
یکشنبه
1,782,000 تومان
7 فروردین
دوشنبه
1,782,000 تومان
8 فروردین
سه‌شنبه
1,782,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
1,782,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
1,782,000 تومان
11 فروردین
جمعه
1,782,000 تومان
12 فروردین
شنبه
1,782,000 تومان
آپارتمان دو خوابه چهار تخته برای یک نفر
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
2 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
3 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
4 فروردین
جمعه
2,244,000 تومان
5 فروردین
شنبه
2,244,000 تومان
6 فروردین
یکشنبه
2,244,000 تومان
7 فروردین
دوشنبه
2,244,000 تومان
8 فروردین
سه‌شنبه
2,244,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
2,244,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
2,244,000 تومان
11 فروردین
جمعه
2,244,000 تومان
12 فروردین
شنبه
2,244,000 تومان
آپارتمان دوخوابه برای 1نفر
هتل یار
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
2 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
3 فروردین
پنج‌شنبه
2,090,000 تومان
4 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
5 فروردین
شنبه
2,090,000 تومان
6 فروردین
یکشنبه
2,090,000 تومان
7 فروردین
دوشنبه
2,090,000 تومان
8 فروردین
سه‌شنبه
2,090,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
2,090,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
2,090,000 تومان
11 فروردین
جمعه
2,090,000 تومان
12 فروردین
شنبه
2,090,000 تومان
اتاق رویال استودیو یک نفره
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
2 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
3 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
4 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
5 فروردین
شنبه
1,445,000 تومان
6 فروردین
یکشنبه
1,445,000 تومان
7 فروردین
دوشنبه
1,445,000 تومان
8 فروردین
سه‌شنبه
1,445,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
1,445,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
1,445,000 تومان
11 فروردین
جمعه
1,445,000 تومان
12 فروردین
شنبه
1,445,000 تومان
آپارتمان دو خوابه برای یک نفر
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
2 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
3 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
4 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
5 فروردین
شنبه
2,090,000 تومان
6 فروردین
یکشنبه
2,090,000 تومان
7 فروردین
دوشنبه
2,090,000 تومان
8 فروردین
سه‌شنبه
2,090,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
2,090,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
2,090,000 تومان
11 فروردین
جمعه
2,090,000 تومان
12 فروردین
شنبه
2,090,000 تومان
ظرفیت 2 نفر

اتاق استودیو دو نفره
اقامت 24
1,707,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
2 فروردین
چهارشنبه
1,707,000 تومان
3 فروردین
پنج‌شنبه
1,707,000 تومان
4 فروردین
جمعه
1,707,000 تومان
5 فروردین
شنبه
1,707,000 تومان
6 فروردین
یکشنبه
1,707,000 تومان
7 فروردین
دوشنبه
1,707,000 تومان
8 فروردین
سه‌شنبه
1,707,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
1,707,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
1,707,000 تومان
11 فروردین
جمعه
1,707,000 تومان
12 فروردین
شنبه
1,707,000 تومان
استودیو برای 2نفر
هتل یار
1,707,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
2 فروردین
چهارشنبه
1,707,000 تومان
3 فروردین
پنج‌شنبه
1,707,000 تومان
4 فروردین
جمعه
1,707,000 تومان
5 فروردین
شنبه
1,707,000 تومان
6 فروردین
یکشنبه
1,707,000 تومان
7 فروردین
دوشنبه
1,707,000 تومان
8 فروردین
سه‌شنبه
1,707,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
1,707,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
1,707,000 تومان
11 فروردین
جمعه
1,707,000 تومان
12 فروردین
شنبه
1,707,000 تومان
دو تخته استودیو
اسنپ تریپ
1,823,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
2 فروردین
چهارشنبه
1,823,000 تومان
3 فروردین
پنج‌شنبه
1,823,000 تومان
4 فروردین
جمعه
1,823,000 تومان
5 فروردین
شنبه
1,823,000 تومان
6 فروردین
یکشنبه
1,823,000 تومان
7 فروردین
دوشنبه
1,823,000 تومان
8 فروردین
سه‌شنبه
1,823,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
1,823,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
1,823,000 تومان
11 فروردین
جمعه
1,823,000 تومان
12 فروردین
شنبه
1,823,000 تومان
رویال استودیو برای 2نفر
هتل یار
1,842,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
2 فروردین
چهارشنبه
1,842,000 تومان
3 فروردین
پنج‌شنبه
1,842,000 تومان
4 فروردین
جمعه
1,842,000 تومان
5 فروردین
شنبه
1,842,000 تومان
6 فروردین
یکشنبه
1,842,000 تومان
7 فروردین
دوشنبه
1,842,000 تومان
8 فروردین
سه‌شنبه
1,842,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
1,842,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
1,842,000 تومان
11 فروردین
جمعه
1,842,000 تومان
12 فروردین
شنبه
1,842,000 تومان
دو تخته رویال استودیو
اسنپ تریپ
1,972,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
2 فروردین
چهارشنبه
1,972,000 تومان
3 فروردین
پنج‌شنبه
1,972,000 تومان
4 فروردین
جمعه
1,972,000 تومان
5 فروردین
شنبه
1,972,000 تومان
6 فروردین
یکشنبه
1,972,000 تومان
7 فروردین
دوشنبه
1,972,000 تومان
8 فروردین
سه‌شنبه
1,972,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
1,972,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
1,972,000 تومان
11 فروردین
جمعه
1,972,000 تومان
12 فروردین
شنبه
1,972,000 تومان
آپارتمان یک خوابه برای 2نفر
هتل یار
2,067,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
2 فروردین
چهارشنبه
2,067,000 تومان
3 فروردین
پنج‌شنبه
2,067,000 تومان
4 فروردین
جمعه
2,067,000 تومان
5 فروردین
شنبه
2,067,000 تومان
6 فروردین
یکشنبه
2,067,000 تومان
7 فروردین
دوشنبه
2,067,000 تومان
8 فروردین
سه‌شنبه
2,067,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
2,067,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
2,067,000 تومان
11 فروردین
جمعه
2,067,000 تومان
12 فروردین
شنبه
2,067,000 تومان
آپارتمان یک خوابه دو نفره
اقامت 24
2,067,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
2 فروردین
چهارشنبه
2,067,000 تومان
3 فروردین
پنج‌شنبه
2,067,000 تومان
4 فروردین
جمعه
2,067,000 تومان
5 فروردین
شنبه
2,067,000 تومان
6 فروردین
یکشنبه
2,067,000 تومان
7 فروردین
دوشنبه
2,067,000 تومان
8 فروردین
سه‌شنبه
2,067,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
2,067,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
2,067,000 تومان
11 فروردین
جمعه
2,067,000 تومان
12 فروردین
شنبه
2,067,000 تومان
آپارتمان یک خوابه دو تخته
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
2 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
3 فروردین
پنج‌شنبه
2,219,000 تومان
4 فروردین
جمعه
2,219,000 تومان
5 فروردین
شنبه
2,219,000 تومان
6 فروردین
یکشنبه
2,219,000 تومان
7 فروردین
دوشنبه
2,219,000 تومان
8 فروردین
سه‌شنبه
2,219,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
2,219,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
2,219,000 تومان
11 فروردین
جمعه
2,219,000 تومان
12 فروردین
شنبه
2,219,000 تومان
آپارتمان دو خوابه چهار تخته برای دو نفر
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
2 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
3 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
4 فروردین
جمعه
2,244,000 تومان
5 فروردین
شنبه
2,244,000 تومان
6 فروردین
یکشنبه
2,244,000 تومان
7 فروردین
دوشنبه
2,244,000 تومان
8 فروردین
سه‌شنبه
2,244,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
2,244,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
2,244,000 تومان
11 فروردین
جمعه
2,244,000 تومان
12 فروردین
شنبه
2,244,000 تومان
آپارتمان دوخوابه برای 2نفر
هتل یار
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
2 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
3 فروردین
پنج‌شنبه
2,090,000 تومان
4 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
5 فروردین
شنبه
2,090,000 تومان
6 فروردین
یکشنبه
2,090,000 تومان
7 فروردین
دوشنبه
2,090,000 تومان
8 فروردین
سه‌شنبه
2,090,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
2,090,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
2,090,000 تومان
11 فروردین
جمعه
2,090,000 تومان
12 فروردین
شنبه
2,090,000 تومان
اتاق رویال استودیو دو نفره
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
2 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
3 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
4 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
5 فروردین
شنبه
1,842,000 تومان
6 فروردین
یکشنبه
1,842,000 تومان
7 فروردین
دوشنبه
1,842,000 تومان
8 فروردین
سه‌شنبه
1,842,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
1,842,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
1,842,000 تومان
11 فروردین
جمعه
1,842,000 تومان
12 فروردین
شنبه
1,842,000 تومان
آپارتمان دو خوابه برای دو نفر
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
2 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
3 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
4 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
5 فروردین
شنبه
2,090,000 تومان
6 فروردین
یکشنبه
2,090,000 تومان
7 فروردین
دوشنبه
2,090,000 تومان
8 فروردین
سه‌شنبه
2,090,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
2,090,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
2,090,000 تومان
11 فروردین
جمعه
2,090,000 تومان
12 فروردین
شنبه
2,090,000 تومان
ظرفیت 3 نفر

آپارتمان دو خوابه چهار تخته برای سه نفر
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
2 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
3 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
4 فروردین
جمعه
2,681,000 تومان
5 فروردین
شنبه
2,681,000 تومان
6 فروردین
یکشنبه
2,681,000 تومان
7 فروردین
دوشنبه
2,681,000 تومان
8 فروردین
سه‌شنبه
2,681,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
2,681,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
2,681,000 تومان
11 فروردین
جمعه
2,681,000 تومان
12 فروردین
شنبه
2,681,000 تومان
آپارتمان دوخوابه برای 3نفر
هتل یار
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
2 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
3 فروردین
پنج‌شنبه
2,487,000 تومان
4 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
5 فروردین
شنبه
2,487,000 تومان
6 فروردین
یکشنبه
2,487,000 تومان
7 فروردین
دوشنبه
2,487,000 تومان
8 فروردین
سه‌شنبه
2,487,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
2,487,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
2,487,000 تومان
11 فروردین
جمعه
2,487,000 تومان
12 فروردین
شنبه
2,487,000 تومان
آپارتمان دو خوابه برای سه نفر
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
2 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
3 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
4 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
5 فروردین
شنبه
2,487,000 تومان
6 فروردین
یکشنبه
2,487,000 تومان
7 فروردین
دوشنبه
2,487,000 تومان
8 فروردین
سه‌شنبه
2,487,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
2,487,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
2,487,000 تومان
11 فروردین
جمعه
2,487,000 تومان
12 فروردین
شنبه
2,487,000 تومان
ظرفیت 4 نفر

آپارتمان دو خوابه چهار تخته
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
2 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
3 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
4 فروردین
جمعه
3,119,000 تومان
5 فروردین
شنبه
3,119,000 تومان
6 فروردین
یکشنبه
3,119,000 تومان
7 فروردین
دوشنبه
3,119,000 تومان
8 فروردین
سه‌شنبه
3,119,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
3,119,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
3,119,000 تومان
11 فروردین
جمعه
3,119,000 تومان
12 فروردین
شنبه
3,119,000 تومان
آپارتمان دوخوابه برای 4نفر
هتل یار
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
2 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
3 فروردین
پنج‌شنبه
2,885,000 تومان
4 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
5 فروردین
شنبه
2,885,000 تومان
6 فروردین
یکشنبه
2,885,000 تومان
7 فروردین
دوشنبه
2,885,000 تومان
8 فروردین
سه‌شنبه
2,885,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
2,885,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
2,885,000 تومان
11 فروردین
جمعه
2,885,000 تومان
12 فروردین
شنبه
2,885,000 تومان
آپارتمان دو خوابه برای چهار نفر
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
2 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
3 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
4 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
5 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
6 فروردین
یکشنبه
2,885,000 تومان
7 فروردین
دوشنبه
2,885,000 تومان
8 فروردین
سه‌شنبه
2,885,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
2,885,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
2,885,000 تومان
11 فروردین
جمعه
2,885,000 تومان
12 فروردین
شنبه
2,885,000 تومان

امکانات اتاق های هتل آپارتمان طوبی تهران

تلویزیون
یخچال
سالن کنفرانس
اعلام حریق
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
فتوکپی
سرویس بهداشتی ایرانی
سرویس فرنگی
خدمات خانه داری
آژانس مسافرتی
تبديل ارز
روم سرويس 24 ساعته
خدمات اسپا
خشکشویی (لاندری)
دستگاه خودپرداز
صندوق امانات
مبلمان
سشوار
آسانسور
اتاق میهمانی و جلسات کاری
سالن همایش
نمازخانه
رستوران بین المللی
پارکینگ
تاکسی سرویس
استخر
سونا
ماهواره
سالن اجتماعات
اتاق عروس و داماد
اینترنت در لابی
جکوزی
سیستم گرمایشی سرمایشی
جعبه کمک های اولیه
کافی‌شاپ تابستانه
ماساژ
اتاق چمدان
رستوران فضای باز
کافی‌شاپ
کمد لباس
حوله
خدمات تور
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
کافی‌شاپ فضای باز
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
سالن بدنسازی
سونا بخار
غذای دریایی
تلفن
دستگاه واکس کفش
پله اضطراری
رستوران ایرانی
اتاق بازی
اطفای حریق
فروشگاه صنایع‌دستی و سوغات
رستوران ایتالیایی
سرو غذاهای رژیمی و گیاهی
لابی
سالن بدنسازی رایگان
اتاق سیگار
مرکز خرید
اینترنت
تلفن در اتاق
سوئیت
سالن ورزش
سونا و جکوزی
خشکشویی
آرایشگاه
فروشگاه
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
رستوران فرانسوی
شطرنج
کافی نت
مینی بار رایگان
صبحانه رایگان
مینی بار
سونا خشک
وسایل بدنسازی
خدمات خشکشویی
مبل
پاركينگ
كافی شاپ
اينترنت در لابی
مسلط به زبان انگليسی
ميز
روم سرويس
خدمات اتو
فكس
خدمات راهنمای تور
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
شبکه پخش فیلم
تلویزیون در لابی
اتاق تلفن (اپراتور)
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
لباسشویی
اينترنت در اتاق
رستوران بام
باغچه
فضای بيرون هتل برای نشستن
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
نمای خیابان
سالن كنفرانس
كتابخانه
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
نمای کوچه
چايخانه سنتی
سالن همايش
ويدئو كنفرانس
اتاق ميهمانی و جلسات كاری
جكوزی
شبكه پخش فيلم داخلی
خدمات باربري
خدمات پزشكي
امكان شارژ وسايل الكترونيكی در لابی
سالن بيليارد
مسير پياده روی
زمين تنيس
گشت نیم روزی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
رستوران فست فود
کرایه اتومبیل با راننده
پارکینگ سر پوشیده با ظرفیت محدود
اجاره ماشین با راننده
اتاق برای سیگاری ها
نمای رو به راهرو طبقات
اینترنت با سرعت بالا
روزنامه رایگان
اتاق جلسات
پارکینگ در هتل
صندوق امانات در لابی
اجاره اتومبیل
ترانسفر از فرودگاه به هتل
ترانسفر از هتل به فرودگاه
غرفه صنایع دستی
کپسول آتش‌نشانی در لابی
سیستم گرمایش
کارت هوشمند درب اتاق
دمپایی حمام

نظرات کاربران برای هتل آپارتمان طوبی تهران

(42 نظر)
نقاط قوت:
برخورد خوب کارکنان.موقعیت دسترسی به مترو. آسایش و امنیت
نقاط ضعف:
برخورد خوب کارکنان.موقعیت دسترسی به مترو. آسایش و امنیت
خوب بود
نقاط قوت:
بهداشت و تمیزی ،برخورد پرسنل،صبحانه عالی
نقاط ضعف:
درب و پنجره ها نیاز به تعمیرات دارن چون کامل بسته نمیشن همچنین شیرآلات سرویس بهداشتی هم مشکل داشت
نقاط قوت:
واقعا هتل خوبی بود خیلی تمیز مرتب .. سرویس بهداشتی خیلی تمیز .. سشوار شامپو مسواک و هر چی ک نیاز هست گذاشته بودن .. اتاق خوابها خیلی تمیز مرتب تشک خیلی راحت ملحفه ها تمیزز .. از لحاظ دسترسیم خوب بود واقعا صبحانه خیلی متنوع .. من و همسرم که خیلی راضی بودیم و یه اقامت بسیار عالی داشتیم
نقاط ضعف:
نکته منفی نداشت که بگم همه چیز عالی
نقاط قوت:
برخورد خوب کارکنان محترم هتل
نقاط ضعف:
انتظاری که از هتل طوبی داشتم خیلی بیشتر از اون چیزی بود که دیدم حقیقتا ارزش اون قیمت رو نداشت اولا دیزاین و طراحی اتاق ها بسیار دلگیر بودورودی سرویس بهداشتی یک حوله دست صورت به زمین انداخته بودن و دمپایی سرویس بهداشتی روی حوله بود که خیلی واقعا این حرکت از یه همچین هتلی بسیار بعیده حوله حموم کثیف بود که با تماس بنده با پذیرش نسبت به تعویض اقدام نمودند منوی صبحانه تنوع کمی داشت قیمت غذا ها فوق العاده بالا درکل انتظار بیشتری بود ولی متاسفانه راضی نبودم
نقاط قوت:
شما نمی توانید شرکت های عالی را بدون آدم های عالی بسازید.🌹با درود و رحمت بر روح بلند بنیان گذار مجتمع طوبی شادروان عباس مطهری اصل و خدا قوت به کلیه گردانندگان این مجموعه ی، دوست داشتنی و حرفه ای که هدفی جز اعتلای روح انسانیت در دستور کارشان نیست.❤️🙏 استخدام؛ موضوع پیدا کردن آدمهای دارای تجربیات درست نیست، بلکه موضوع پیدا کردن آدمهای با نگرش درست می باشد. اینگونه سازمان ها(طوبی) آدمها را با معیار "نگرش، ذهنیت و رویکرد درست" استخدام می کنند و سپس به آنها مهارت ها را می آموزند!" آنها در حقیقت اصل خدایی "تزکیه مقدم بر تعلیم است" را رعایت می کنند!🌹و البته یکی از لوازم موفقیت شرکت ها در جمع کردن آدمهای عالی، داشتن مدیران عالی با طرز فکر و نگرش عالی می باشد!🤝🌹
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
برخورد بی نظیر و عالی پرسنل مجموعه
نقاط ضعف:
برخورد بی نظیر و عالی پرسنل مجموعه
نقاط قوت:
رستوران با صفا در پشت بام هتل
نقاط ضعف:
رستوران با صفا در پشت بام هتل
کارکنان بسیار خوش برخورد. به نسبت قیمت هتل خوبی بود و در کل بجز یک مورد راضی بودیم.
نقاط قوت:
پرسنل خوش برخورد
نقاط ضعف:
لوکیشن بسیار پر ترافیک
نقاط قوت:
احترام گذاری و نظافت و کیفیت بسیار خوب یودممنونم
نقاط ضعف:
سونا و جکوزی هتل غیر فعال بود
نقاط قوت:
برخورد بسیار مناسب و صمیمانه پرسنلاتاق تمیز و مرتبامکانات رفاهی مناسب
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
برخورد خوب پرسنل - تمیزی - فضای باز بالای هتل
نقاط ضعف:
آب داخل اتاق ها پولی هستش
نقاط قوت:
از هر لحاظ رفتار برخورد پرسنل و خود هتل عالی بودند
نقاط ضعف:
از هر لحاظ رفتار برخورد پرسنل و خود هتل عالی بودند
من هتل های پنج ستاره زیادی رو توی این محدوده رزرو داشتم.از لحاظ برخورد پرسنل.زیبایی هتل و وسایل. تمیزی همینطوری کیفیت تمامی موارد بسیار عالی و زیبا بود . واقعا در حد هتل پنج ستاره حتی بهتر بود
نقاط قوت:
هتل خوبی بود، رفتار کارکنان با احترام و لبخند بود،
نقاط ضعف:
هتل خوبی بود، رفتار کارکنان با احترام و لبخند بود،
نقاط قوت:
برخورد خوب کارکنان زیبایی هتل
نقاط ضعف:
برخورد خوب کارکنان زیبایی هتل
من بخاطر عمل چشم یک شب در این هتل اقامت داشتم نظافت و راحتی برام مهم بود که همه این امکانات داشت این هتل زیبا و پرسنل عالی داشت
نقاط قوت:
تمییزی هتل و برخورد خوب کارکنان
نقاط ضعف:
ضعیف بودن رستوران و تنوع کم در صبحانه
نقاط قوت:
تمییزی فوق العاده برخورد بسیار عالی پرسنل هتل وجود امکانات و لوازم کافی در هتل
نقاط ضعف:
ندارم
من به شخصه به همراه همسرم بعلت امور درمانی به تهران اومده بودیم و با اونکه زمان اقامتمون مملو از استرس و کمی ناراحتی بود ولی محیط اروم هتل ، امکانات و برخورد پرسنل خیلی راضی کننده بود.
نقاط قوت:
(نظر مثبت ثبت نشده است)
نقاط ضعف:
یکمی نظافت اتاق ها مشکل داره
حدودا ۳ ساعت و نیم اتاق را دیر تحویل دادند و می گفتند که هنوز نظافت تمام نشده. برای من که به جهت آزمون مهمی به تهران رفته بودم و نیاز به استراحت داشتم خیلی چیز عجیبی بود! یک بار هم دمنوش اشتباهی آوردند که مال واحد دیگه بود و اون رو دوباره اومدند پس گرفتند!
برخورد کارکنان عالی. محیط آرام.
هتل از نظر مكاني واقعا جاي خوبي قرار داره دسترسي به همه ي مناطق راحت بود.پاركينگ از مزيت هاي هتل بود.پرسنل مودب و مشتري مدار اما موقع چك اين و چك اوت كمكي به مسافر در حمل بار ندارند.صبحانه و رستوران هتل بسيار دلچسب.
هتل بسیار خوبی بود .پرسنل بسیار مودب و وظیفه شناس بودند اقامت خوبی داشتیم .
فاصله هتل تا کنسولگری ایتالیا و پست بین المللی تی ان تی خیلی کم بود ، هتل بسیار تمیر و مرتب و برخورد پرسنل عالی بود .
کارکنان رفتار شایسته و عالی داشتند امکانات در حد قابل قبول بود بهداشت به خوبی رعایت میشد غذا عالی بود.
از همه نظر عالی بود
نقاط قوت:
برخورد مناسب و مودبانه پرسنل هتل . بهداشت و کیفیت هتل عالی . روم سرویس عالی . کلا همه چیز عالی
نقاط ضعف:
نکته منفی هم اینکه من واسه سه شب رزرو کرده بودم خواستم دو شب دیگه تمدید کنم نشد از بس مشتری دارن. مدت دقیق اقامتتون رو باید بدونید در کل عالی مرسی
نقاط قوت:
نکات مثبت که همش نکات مثبته هم از نظر بهداشت هم از نظر پرسنل مودب و با فرهنگ هم از نظر قیمت کیفیت اتاق در کل عالی
نقاط ضعف:
نکات منفی هم اینکه خیلی عالی هستش فقط باید وقت دقیق مدت اقامت بدونین الان بنده سه شب رزرو کرده بودم واسه دوشب هم میخواستم تمدید کنم نشد از بس مشتری زیاد دارن ولی ممنونم
من برای یه مورد کاری که نزدیک به محل اون مورد کاری باشم، هتل طوبی رو انتخاب کردم اما فکر نمیکردم در این حد عالی باشن. پرسنل با اخلاق و خوشرو. اتاق هم با توجه به درخواست خوب بود.
ممنون از مدیریت ، کارکنان و پرسنل محترم هتل فوق العاده اقامت خوب و پذیرایی گرمی داشتند
به نظرم از همه نظر عالی بود. نظافت و پاکیزگی هتل ، برخورد کارکنانش و ارامش و آسایش هتل بسیار خوب بود. تنها نقطه ضعف هتل کمبود پارکینگشه
نقاط قوت:
رفتار بسیار محترمانه پرسنل تمیزی و کیفیت خدمات خیلی راضی بودیم .
نقاط ضعف:
تنها نکته منفی مربوط به رستوران بود که قیمت منوهای غذا با قیمتی که پرداخت میکردید یکی نبود! حتما از این موضوع مطمئن بشید بعد سفارش بدید. اختلاف قیمت هم زیاد بود.
از نظر من متوسط بود
اقامت خیلی خوب و راحتی داشتیم، پروتکل های بهداشتی به طور کامل رعایت شده بود، موقعیت و دسترسیش عالی بود،ارزش اینکه یک بار دیگه هم تو این هتل اقامت داشته باشم رو داره.
هتلی سه ستاره ولی به تمیزی و مرتبی ۵ ستاره
نقاط قوت:
بنظرم این هتل از لحاظ امکانات اتاقها، تمیزی و رعایت تمامی پروتکلهای بهداشتی، برخورد خوب پرسنل و موقعیت مکانی عااالی بود و درحد یه هتل ۴یا ۵ ستاره بود
نقاط ضعف:
تنها نقطه منفیش شاید تنوع صبحانه بود که خیلی عالی نبود ولی اینکه تو دوران کرونا همه چیز پک شده و ضدعفونی شده بود حتی صبحانه و داخل اتاق سرو میشد چیزی بود که بنظرم جای تقدیر داره و من ندیده بودم در کل خیلی راضی بودم
هتلی مرتب .تمیز .منظم همراه با پرسنل مودب
تمام کارکنان بسیار با اخلاق و محترم بودند و نیاز مهمانشان را در اسرع وقت فراهم میکردند.
این هتل رو به مسافرینی که میخوان مدتی در تهران اقامت داشته باشن پیشنهاد میکنم. از نظر جغرافیایی دسترستی به مناطق مختلف شهر به اسانی امکانپذیر بود. مسایل مربوط به کرونا بخوبی رعایت میشد. برخورد پرسنل و پذیرش بسیار خوب بود. امکانات اتاق خوب بود. در ضمن همینجا از مدیریت و کادر محترم جهت کیک تولدم بسیار تشکر می کنم.
در مجموع خوب بود
هتل بسیار مرتب .تمیز .منظم همراه با پرسنل بسیار مودب و مهربان .من به همراه پدر و مادرم جهت عمل جراحی در این هتل اقامت داشتیم و از همه لحاظ در زمان کرونا عالی و مطمئن بود .تنوع صبحانه یکنواخت بود .در سفر های بعدی نیز در این هتل اقامت میکنم و پیشنهاد میکنم .
مکانی آرام ، دنج ، بسیار تمیز ، شیک و برخورد عالی و بسیار مودب پرسنل
نقاط قوت:
(نظر مثبت ثبت نشده است)
نقاط ضعف:
رسیدگی بسیار ضعیف رزرویشن های هتل و پاسخگویی تلفنبه این نتیجه رسیدم که به یک سری از مشتریای همیشگی و خاص خودشون رسیدگی میکنن
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل آپارتمان طوبی تهران

مهمانان هتل آپارتمان طوبی تهران در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل آپارتمان طوبی تهران از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید. برای مشاهده نظرات کلیک کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل آپارتمان طوبی تهران بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد. برای مقایسه قیمت و رزرو هتل کلیک کنید.

همه عکس‌ها و امکانات هتل آپارتمان طوبی تهران رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل آپارتمان طوبی تهران را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است. برای مشاهده کلیک کنید.