هتل آپارتمان طوبی تهران

تهران ، خیابان ولیعصر، بالاتر از دستگردی (ظفر)، خیابان ناصری، پلاک 17
-
امتیاز کاربران
15
نظرات کاربران

معرفی هتل آپارتمان طوبی تهران

هتل آپارتمان بوتیک طوبی تهران از زیباترین و لوکس‌ترین هتل‌های پایتخت می‌باشد. به دلیل موقعیت تجاری و اداری، تسهیل دسترسی سریع به اکثر نقاط اداری، تفریحی و تجاری پایتخت را فراهم آورده است و آماده پذیرایی از شما مهمانان گرامی می‌باشد.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل آپارتمان طوبی تهران

طوبی-سوئيت استودیو يک نفره
سوئيت استودیو يک نفره
اقامت 24
430,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
13 آذر
پنجشنبه
430,000
تومان
14 آذر
جمعه
430,000
تومان
15 آذر
شنبه
430,000
تومان
16 آذر
یکشنبه
430,000
تومان
17 آذر
دوشنبه
430,000
تومان
18 آذر
سه شنبه
430,000
تومان
19 آذر
چهارشنبه
430,000
تومان
20 آذر
پنجشنبه
430,000
تومان
21 آذر
جمعه
430,000
تومان
22 آذر
شنبه
430,000
تومان
23 آذر
یکشنبه
430,000
تومان
هتل یار
430,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
13 آذر
پنجشنبه
430,000
تومان
14 آذر
جمعه
430,000
تومان
15 آذر
شنبه
430,000
تومان
16 آذر
یکشنبه
430,000
تومان
17 آذر
دوشنبه
430,000
تومان
18 آذر
سه شنبه
430,000
تومان
19 آذر
چهارشنبه
430,000
تومان
20 آذر
پنجشنبه
430,000
تومان
21 آذر
جمعه
430,000
تومان
22 آذر
شنبه
430,000
تومان
23 آذر
یکشنبه
430,000
تومان
علاءالدین
530,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
13 آذر
پنجشنبه
530,000
تومان
14 آذر
جمعه
530,000
تومان
15 آذر
شنبه
530,000
تومان
16 آذر
یکشنبه
530,000
تومان
17 آذر
دوشنبه
530,000
تومان
18 آذر
سه شنبه
530,000
تومان
19 آذر
چهارشنبه
530,000
تومان
20 آذر
پنجشنبه
530,000
تومان
21 آذر
جمعه
530,000
تومان
22 آذر
شنبه
530,000
تومان
23 آذر
یکشنبه
530,000
تومان
طوبی-سوئیت رویال استودیو یک نفره
سوئیت رویال استودیو یک نفره
علاءالدین
430,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
13 آذر
پنجشنبه
430,000
تومان
14 آذر
جمعه
430,000
تومان
15 آذر
شنبه
430,000
تومان
16 آذر
یکشنبه
430,000
تومان
17 آذر
دوشنبه
430,000
تومان
18 آذر
سه شنبه
430,000
تومان
19 آذر
چهارشنبه
430,000
تومان
20 آذر
پنجشنبه
430,000
تومان
21 آذر
جمعه
430,000
تومان
22 آذر
شنبه
430,000
تومان
23 آذر
یکشنبه
430,000
تومان
اقامت 24
530,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
13 آذر
پنجشنبه
530,000
تومان
14 آذر
جمعه
530,000
تومان
15 آذر
شنبه
530,000
تومان
16 آذر
یکشنبه
530,000
تومان
17 آذر
دوشنبه
530,000
تومان
18 آذر
سه شنبه
530,000
تومان
19 آذر
چهارشنبه
530,000
تومان
20 آذر
پنجشنبه
530,000
تومان
21 آذر
جمعه
530,000
تومان
22 آذر
شنبه
530,000
تومان
23 آذر
یکشنبه
530,000
تومان
هتل یار
530,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
13 آذر
پنجشنبه
530,000
تومان
14 آذر
جمعه
530,000
تومان
15 آذر
شنبه
530,000
تومان
16 آذر
یکشنبه
530,000
تومان
17 آذر
دوشنبه
530,000
تومان
18 آذر
سه شنبه
530,000
تومان
19 آذر
چهارشنبه
530,000
تومان
20 آذر
پنجشنبه
530,000
تومان
21 آذر
جمعه
530,000
تومان
22 آذر
شنبه
530,000
تومان
23 آذر
یکشنبه
530,000
تومان
طوبی-آپارتمان يكخوابه يک نفره
آپارتمان يكخوابه يک نفره
اقامت 24
630,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
13 آذر
پنجشنبه
630,000
تومان
14 آذر
جمعه
630,000
تومان
15 آذر
شنبه
630,000
تومان
16 آذر
یکشنبه
630,000
تومان
17 آذر
دوشنبه
630,000
تومان
18 آذر
سه شنبه
630,000
تومان
19 آذر
چهارشنبه
630,000
تومان
20 آذر
پنجشنبه
630,000
تومان
21 آذر
جمعه
630,000
تومان
22 آذر
شنبه
630,000
تومان
23 آذر
یکشنبه
630,000
تومان
هتل یار
630,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
13 آذر
پنجشنبه
630,000
تومان
14 آذر
جمعه
630,000
تومان
15 آذر
شنبه
630,000
تومان
16 آذر
یکشنبه
630,000
تومان
17 آذر
دوشنبه
630,000
تومان
18 آذر
سه شنبه
630,000
تومان
19 آذر
چهارشنبه
630,000
تومان
20 آذر
پنجشنبه
630,000
تومان
21 آذر
جمعه
630,000
تومان
22 آذر
شنبه
630,000
تومان
23 آذر
یکشنبه
630,000
تومان
علاءالدین
630,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
13 آذر
پنجشنبه
630,000
تومان
14 آذر
جمعه
630,000
تومان
15 آذر
شنبه
630,000
تومان
16 آذر
یکشنبه
630,000
تومان
17 آذر
دوشنبه
630,000
تومان
18 آذر
سه شنبه
630,000
تومان
19 آذر
چهارشنبه
630,000
تومان
20 آذر
پنجشنبه
630,000
تومان
21 آذر
جمعه
630,000
تومان
22 آذر
شنبه
630,000
تومان
23 آذر
یکشنبه
630,000
تومان
طوبی-آپارتمان دو خوابه يک نفره
آپارتمان دو خوابه يک نفره
علاءالدین
830,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
13 آذر
پنجشنبه
830,000
تومان
14 آذر
جمعه
830,000
تومان
15 آذر
شنبه
830,000
تومان
16 آذر
یکشنبه
830,000
تومان
17 آذر
دوشنبه
830,000
تومان
18 آذر
سه شنبه
830,000
تومان
19 آذر
چهارشنبه
830,000
تومان
20 آذر
پنجشنبه
830,000
تومان
21 آذر
جمعه
830,000
تومان
22 آذر
شنبه
830,000
تومان
23 آذر
یکشنبه
830,000
تومان
هتل یار
830,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
13 آذر
پنجشنبه
830,000
تومان
14 آذر
جمعه
830,000
تومان
15 آذر
شنبه
830,000
تومان
16 آذر
یکشنبه
830,000
تومان
17 آذر
دوشنبه
830,000
تومان
18 آذر
سه شنبه
830,000
تومان
19 آذر
چهارشنبه
830,000
تومان
20 آذر
پنجشنبه
830,000
تومان
21 آذر
جمعه
830,000
تومان
22 آذر
شنبه
830,000
تومان
23 آذر
یکشنبه
830,000
تومان
اقامت 24
830,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
13 آذر
پنجشنبه
830,000
تومان
14 آذر
جمعه
830,000
تومان
15 آذر
شنبه
830,000
تومان
16 آذر
یکشنبه
830,000
تومان
17 آذر
دوشنبه
830,000
تومان
18 آذر
سه شنبه
830,000
تومان
19 آذر
چهارشنبه
830,000
تومان
20 آذر
پنجشنبه
830,000
تومان
21 آذر
جمعه
830,000
تومان
22 آذر
شنبه
830,000
تومان
23 آذر
یکشنبه
830,000
تومان
طوبی-سوئيت استودیو دو نفره
سوئيت استودیو دو نفره
اقامت 24
490,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
13 آذر
پنجشنبه
490,000
تومان
14 آذر
جمعه
490,000
تومان
15 آذر
شنبه
490,000
تومان
16 آذر
یکشنبه
490,000
تومان
17 آذر
دوشنبه
490,000
تومان
18 آذر
سه شنبه
490,000
تومان
19 آذر
چهارشنبه
490,000
تومان
20 آذر
پنجشنبه
490,000
تومان
21 آذر
جمعه
490,000
تومان
22 آذر
شنبه
490,000
تومان
23 آذر
یکشنبه
490,000
تومان
هتل یار
490,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
13 آذر
پنجشنبه
490,000
تومان
14 آذر
جمعه
490,000
تومان
15 آذر
شنبه
490,000
تومان
16 آذر
یکشنبه
490,000
تومان
17 آذر
دوشنبه
490,000
تومان
18 آذر
سه شنبه
490,000
تومان
19 آذر
چهارشنبه
490,000
تومان
20 آذر
پنجشنبه
490,000
تومان
21 آذر
جمعه
490,000
تومان
22 آذر
شنبه
490,000
تومان
23 آذر
یکشنبه
490,000
تومان
علاءالدین
590,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
13 آذر
پنجشنبه
590,000
تومان
14 آذر
جمعه
590,000
تومان
15 آذر
شنبه
590,000
تومان
16 آذر
یکشنبه
590,000
تومان
17 آذر
دوشنبه
590,000
تومان
18 آذر
سه شنبه
590,000
تومان
19 آذر
چهارشنبه
590,000
تومان
20 آذر
پنجشنبه
590,000
تومان
21 آذر
جمعه
590,000
تومان
22 آذر
شنبه
590,000
تومان
23 آذر
یکشنبه
590,000
تومان
طوبی-سوئیت رویال استودیو دو نفره
سوئیت رویال استودیو دو نفره
علاءالدین
490,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
13 آذر
پنجشنبه
490,000
تومان
14 آذر
جمعه
490,000
تومان
15 آذر
شنبه
490,000
تومان
16 آذر
یکشنبه
490,000
تومان
17 آذر
دوشنبه
490,000
تومان
18 آذر
سه شنبه
490,000
تومان
19 آذر
چهارشنبه
490,000
تومان
20 آذر
پنجشنبه
490,000
تومان
21 آذر
جمعه
490,000
تومان
22 آذر
شنبه
490,000
تومان
23 آذر
یکشنبه
490,000
تومان
اقامت 24
590,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
13 آذر
پنجشنبه
590,000
تومان
14 آذر
جمعه
590,000
تومان
15 آذر
شنبه
590,000
تومان
16 آذر
یکشنبه
590,000
تومان
17 آذر
دوشنبه
590,000
تومان
18 آذر
سه شنبه
590,000
تومان
19 آذر
چهارشنبه
590,000
تومان
20 آذر
پنجشنبه
590,000
تومان
21 آذر
جمعه
590,000
تومان
22 آذر
شنبه
590,000
تومان
23 آذر
یکشنبه
590,000
تومان
هتل یار
590,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
13 آذر
پنجشنبه
590,000
تومان
14 آذر
جمعه
590,000
تومان
15 آذر
شنبه
590,000
تومان
16 آذر
یکشنبه
590,000
تومان
17 آذر
دوشنبه
590,000
تومان
18 آذر
سه شنبه
590,000
تومان
19 آذر
چهارشنبه
590,000
تومان
20 آذر
پنجشنبه
590,000
تومان
21 آذر
جمعه
590,000
تومان
22 آذر
شنبه
590,000
تومان
23 آذر
یکشنبه
590,000
تومان
طوبی-آپارتمان يكخوابه دو نفره
آپارتمان يكخوابه دو نفره
هتل یار
690,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
13 آذر
پنجشنبه
690,000
تومان
14 آذر
جمعه
690,000
تومان
15 آذر
شنبه
690,000
تومان
16 آذر
یکشنبه
690,000
تومان
17 آذر
دوشنبه
690,000
تومان
18 آذر
سه شنبه
690,000
تومان
19 آذر
چهارشنبه
690,000
تومان
20 آذر
پنجشنبه
690,000
تومان
21 آذر
جمعه
690,000
تومان
22 آذر
شنبه
690,000
تومان
23 آذر
یکشنبه
690,000
تومان
علاءالدین
690,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
13 آذر
پنجشنبه
690,000
تومان
14 آذر
جمعه
690,000
تومان
15 آذر
شنبه
690,000
تومان
16 آذر
یکشنبه
690,000
تومان
17 آذر
دوشنبه
690,000
تومان
18 آذر
سه شنبه
690,000
تومان
19 آذر
چهارشنبه
690,000
تومان
20 آذر
پنجشنبه
690,000
تومان
21 آذر
جمعه
690,000
تومان
22 آذر
شنبه
690,000
تومان
23 آذر
یکشنبه
690,000
تومان
اقامت 24
690,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
13 آذر
پنجشنبه
690,000
تومان
14 آذر
جمعه
690,000
تومان
15 آذر
شنبه
690,000
تومان
16 آذر
یکشنبه
690,000
تومان
17 آذر
دوشنبه
690,000
تومان
18 آذر
سه شنبه
690,000
تومان
19 آذر
چهارشنبه
690,000
تومان
20 آذر
پنجشنبه
690,000
تومان
21 آذر
جمعه
690,000
تومان
22 آذر
شنبه
690,000
تومان
23 آذر
یکشنبه
690,000
تومان
طوبی-آپارتمان دو خوابه دو نفره
آپارتمان دو خوابه دو نفره
اقامت 24
890,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
13 آذر
پنجشنبه
890,000
تومان
14 آذر
جمعه
890,000
تومان
15 آذر
شنبه
890,000
تومان
16 آذر
یکشنبه
890,000
تومان
17 آذر
دوشنبه
890,000
تومان
18 آذر
سه شنبه
890,000
تومان
19 آذر
چهارشنبه
890,000
تومان
20 آذر
پنجشنبه
890,000
تومان
21 آذر
جمعه
890,000
تومان
22 آذر
شنبه
890,000
تومان
23 آذر
یکشنبه
890,000
تومان
علاءالدین
890,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
13 آذر
پنجشنبه
890,000
تومان
14 آذر
جمعه
890,000
تومان
15 آذر
شنبه
890,000
تومان
16 آذر
یکشنبه
890,000
تومان
17 آذر
دوشنبه
890,000
تومان
18 آذر
سه شنبه
890,000
تومان
19 آذر
چهارشنبه
890,000
تومان
20 آذر
پنجشنبه
890,000
تومان
21 آذر
جمعه
890,000
تومان
22 آذر
شنبه
890,000
تومان
23 آذر
یکشنبه
890,000
تومان
هتل یار
890,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
13 آذر
پنجشنبه
890,000
تومان
14 آذر
جمعه
890,000
تومان
15 آذر
شنبه
890,000
تومان
16 آذر
یکشنبه
890,000
تومان
17 آذر
دوشنبه
890,000
تومان
18 آذر
سه شنبه
890,000
تومان
19 آذر
چهارشنبه
890,000
تومان
20 آذر
پنجشنبه
890,000
تومان
21 آذر
جمعه
890,000
تومان
22 آذر
شنبه
890,000
تومان
23 آذر
یکشنبه
890,000
تومان
طوبی-آپارتمان دو خوابه سه نفره
آپارتمان دو خوابه سه نفره
علاءالدین
940,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
13 آذر
پنجشنبه
940,000
تومان
14 آذر
جمعه
940,000
تومان
15 آذر
شنبه
940,000
تومان
16 آذر
یکشنبه
940,000
تومان
17 آذر
دوشنبه
940,000
تومان
18 آذر
سه شنبه
940,000
تومان
19 آذر
چهارشنبه
940,000
تومان
20 آذر
پنجشنبه
940,000
تومان
21 آذر
جمعه
940,000
تومان
22 آذر
شنبه
940,000
تومان
23 آذر
یکشنبه
940,000
تومان
هتل یار
940,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
13 آذر
پنجشنبه
940,000
تومان
14 آذر
جمعه
940,000
تومان
15 آذر
شنبه
940,000
تومان
16 آذر
یکشنبه
940,000
تومان
17 آذر
دوشنبه
940,000
تومان
18 آذر
سه شنبه
940,000
تومان
19 آذر
چهارشنبه
940,000
تومان
20 آذر
پنجشنبه
940,000
تومان
21 آذر
جمعه
940,000
تومان
22 آذر
شنبه
940,000
تومان
23 آذر
یکشنبه
940,000
تومان
طوبی-آپارتمان دو خوابه چهار نفره
آپارتمان دو خوابه چهار نفره
اقامت 24
940,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
13 آذر
پنجشنبه
940,000
تومان
14 آذر
جمعه
940,000
تومان
15 آذر
شنبه
940,000
تومان
16 آذر
یکشنبه
940,000
تومان
17 آذر
دوشنبه
940,000
تومان
18 آذر
سه شنبه
940,000
تومان
19 آذر
چهارشنبه
940,000
تومان
20 آذر
پنجشنبه
940,000
تومان
21 آذر
جمعه
940,000
تومان
22 آذر
شنبه
940,000
تومان
23 آذر
یکشنبه
940,000
تومان
هتل یار
940,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
13 آذر
پنجشنبه
940,000
تومان
14 آذر
جمعه
940,000
تومان
15 آذر
شنبه
940,000
تومان
16 آذر
یکشنبه
940,000
تومان
17 آذر
دوشنبه
940,000
تومان
18 آذر
سه شنبه
940,000
تومان
19 آذر
چهارشنبه
940,000
تومان
20 آذر
پنجشنبه
940,000
تومان
21 آذر
جمعه
940,000
تومان
22 آذر
شنبه
940,000
تومان
23 آذر
یکشنبه
940,000
تومان
علاءالدین
940,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
13 آذر
پنجشنبه
940,000
تومان
14 آذر
جمعه
940,000
تومان
15 آذر
شنبه
940,000
تومان
16 آذر
یکشنبه
940,000
تومان
17 آذر
دوشنبه
940,000
تومان
18 آذر
سه شنبه
940,000
تومان
19 آذر
چهارشنبه
940,000
تومان
20 آذر
پنجشنبه
940,000
تومان
21 آذر
جمعه
940,000
تومان
22 آذر
شنبه
940,000
تومان
23 آذر
یکشنبه
940,000
تومان

امکانات اتاق های هتل آپارتمان طوبی تهران

اعلام حریق
رستوران بام
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
سرویس بهداشتی فرنگی در طبقات
لباسشویی
اينترنت در اتاق
تبديل ارز
باغچه
اتاق تلفن (اپراتور)
فضای بيرون هتل برای نشستن
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
نمای خیابان
آژانس مسافرتي
روم سرويس 24 ساعته
سالن كنفرانس
سرویس بهداشتی فرنگی در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی در طبقات
آتلیه
خدمات راهنمای تور
كافی شاپ
اينترنت در لابی
مسلط به زبان انگليسی
ميز
روم سرويس
خدمات اتو
فكس
تلفن در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
شبکه پخش فیلم
خدمات خانه داری
تلویزیون در لابی
كتابخانه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
مبل
اتاق جلسات
اجاره ماشین با راننده
اتاق برای سیگاری ها
نمای رو به راهرو طبقات
اینترنت با سرعت بالا
روزنامه رایگان
رستوران در هتل
خدمات اسپا
پارکینگ در هتل
کرایه اتومبیل با راننده
صندوق امانات در لابی
اجاره اتومبیل
ترانسفر از فرودگاه به هتل
ترانسفر از هتل به فرودگاه
غرفه صنایع دستی
کپسول آتش‌نشانی در لابی
سیستم گرمایش
کارت هوشمند درب اتاق
پارکینگ سر پوشیده با ظرفیت محدود
رستوران فست فود
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
خدمات باربري
نمای کوچه
چايخانه سنتی
سالن همايش
ويدئو كنفرانس
اتاق ميهمانی و جلسات كاری
جكوزی
شبكه پخش فيلم داخلی
خدمات پزشكي
خدمات نگهداری کودک
امكان شارژ وسايل الكترونيكی در لابی
سالن بيليارد
مسير پياده روی
زمين تنيس
گشت نیم روزی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
پاركينگ
خدمات خشکشویی
سیستم تهویه مطبوع
اتاق عروس و داماد
تاکسی سرویس
استخر
سونا
رستوران
ماهواره
سالن اجتماعات
اینترنت در لابی
جکوزی
سیستم گرمایشی سرمایشی
جعبه کمک های اولیه
کافی‌شاپ تابستانه
ماساژ
اتاق چمدان
رستوران فضای باز
کافی‌شاپ
پارکینگ
رستوران بین المللی
حوله
تلویزیون
فتوکپی
خشکشویی (لاندری)
دستگاه خودپرداز
یخچال
نمازخانه
صندوق امانات
مبلمان
سشوار
سرویس بهداشتی فرنگی
سالن کنفرانس
آسانسور
اتاق میهمانی و جلسات کاری
سالن همایش
کمد لباس
خدمات تور
وسایل بدنسازی
فروشگاه
سرویس ایرانی
تلفن در اتاق
سوئیت
سالن ورزش
سونا و جکوزی
خشکشویی
آرایشگاه
کپسول آتش نشانی
اینترنت
خدمات برای معلولین
رستوران فرانسوی
شطرنج
کافی نت
مینی بار رایگان
صبحانه رایگان
مینی بار
سونا خشک
سرویس فرنگی
مرکز خرید
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
دستگاه واکس کفش
کافی‌شاپ فضای باز
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
سالن بدنسازی
سونا بخار
غذای دریایی
تلفن
پله اضطراری
اتاق سیگار
رستوران ایرانی
اتاق بازی
اطفای حریق
فروشگاه صنایع‌دستی و سوغات
رستوران ایتالیایی
سرو غذاهای رژیمی و گیاهی
لابی
سالن بدنسازی رایگان
دمپایی حمام

نظرات کاربران برای هتل آپارتمان طوبی تهران

(15 نظر)
در مجموع خوب بود
هتل بسیار مرتب .تمیز .منظم همراه با پرسنل بسیار مودب و مهربان .من به همراه پدر و مادرم جهت عمل جراحی در این هتل اقامت داشتیم و از همه لحاظ در زمان کرونا عالی و مطمئن بود .تنوع صبحانه یکنواخت بود .در سفر های بعدی نیز در این هتل اقامت میکنم و پیشنهاد میکنم .
نقاط قوت:
بسیار هتل تمیز با پرسنل عالی، همه لوازم پک استریل شده
نقاط ضعف:
هیچ نکته منفی در این هتل نبود
نقاط قوت:
هتل خوبی بود موارد بهداشتی رعایت میشد لوازم داخل اتاق ضدعفونی شده و پک شده بود -برخورد خوب پرسنل
نقاط ضعف:
همه موارد عالی بود و نکته منفی نداشت
مکانی آرام ، دنج ، بسیار تمیز ، شیک و برخورد عالی و بسیار مودب پرسنل
موقعیت هتل برای من بسیار خوب بود،نظافت و پروتکل های بهداشتی به خوبی رعایت میشد،البته اگه مقداری الکل ضد عفونی هم در اتاق قرار بدن بهتر از این هم خواهد شد،پرسنل محترم و هتل ارامش بخشی بود
مناسب برای سفر تجاری/اداری
کارکنان منضبط و محیطی ارام و راحت
ممنون از رفتار بسیار محترمانه و مودبانه کارکنان و همچنین تمیزی و مرتب بودن اتاق بود.
درمجموع خوب بود
اقامت مهمان ما در هتل آپارتمان طوبی رضایت بخش بوده و نظافت و نحوه برخورد پرسنل خوب بود. باتشکر و خسته نباشید خدمت کارکنان محترم
خوب بود
این هتل رو برای مهمانم رزرو کرده بودم از اقامتشون راضی بودن فقط روزهای آخر اقامتشون، حمام و سرویس بهداشتی اتاق خراب شد که پرسنل هتل اتاق رو عوض کردن و مشکلی نبود
در بوتیک طوبی لحظات دلچسبی را تجربه می کنید
نقاط قوت:
امکانات عالی . مدیریت مناسب .
نقاط ضعف:
قیمت نسبتا زیاد.
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل آپارتمان طوبی تهران

مهمانان هتل آپارتمان طوبی تهران در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل آپارتمان طوبی تهران از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل آپارتمان طوبی تهران بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل آپارتمان طوبی تهران رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل آپارتمان طوبی تهران را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.