هتل شیراز تهران

تهران، خیابان سعدی شمالی، بین منوچهری و مخبرالدوله
2.2
امتیاز کاربران
14
نظرات کاربران

معرفی هتل شیراز تهران

هتل سه ستاره شیراز در خیابان سعدی شمالی واقع شده است. این هتل از نظر کیفیت ارائه خدمات و داشتن قیمتی مناسب گزینه خوبی است. دسترسی آسان هتل شیراز به مترو و سایر وسایل نقلیه عمومی بر مزیت‌های آن افزوده است. محیط شیک و تمیز، برخورد بسیار مناسب کارکنان هتل با مهمانان و وجود فضایی دلچسب و صمیمی در رستوران و کافی شاپ آن از ویژگی های خوب و مهم این اقامتگاه به شمار می آید.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل شیراز تهران

شیراز-اتاق یک تخته
اتاق یک تخته
هتل یار
344,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 مهر
شنبه
344,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
344,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
344,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
344,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
344,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
344,000
تومان
9 مهر
جمعه
344,000
تومان
10 مهر
شنبه
344,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
344,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
344,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
344,000
تومان
علاءالدین
344,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 مهر
شنبه
344,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
344,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
344,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
344,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
344,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
344,000
تومان
9 مهر
جمعه
344,000
تومان
10 مهر
شنبه
344,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
344,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
344,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
344,000
تومان
اقامت 24
365,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 مهر
شنبه
365,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
365,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
365,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
365,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
365,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
365,000
تومان
9 مهر
جمعه
365,000
تومان
10 مهر
شنبه
365,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
365,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
365,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
365,000
تومان
ای‌گردش
377,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 مهر
شنبه
377,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
377,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
377,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
377,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
377,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
377,000
تومان
9 مهر
جمعه
377,000
تومان
10 مهر
شنبه
377,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
377,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
377,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
377,000
تومان
شیراز-اتاق دوتخته دبل
اتاق دوتخته دبل
هتل یار
536,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 مهر
شنبه
536,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
536,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
536,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
536,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
536,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
536,000
تومان
9 مهر
جمعه
536,000
تومان
10 مهر
شنبه
536,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
536,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
536,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
536,000
تومان
علاءالدین
540,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 مهر
شنبه
540,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
540,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
540,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
540,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
540,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
540,000
تومان
9 مهر
جمعه
540,000
تومان
10 مهر
شنبه
540,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
540,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
540,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
540,000
تومان
اقامت 24
568,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 مهر
شنبه
568,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
568,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
568,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
568,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
568,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
568,000
تومان
9 مهر
جمعه
568,000
تومان
10 مهر
شنبه
568,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
568,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
568,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
568,000
تومان
ای‌گردش
593,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 مهر
شنبه
593,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
593,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
593,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
593,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
593,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
593,000
تومان
9 مهر
جمعه
593,000
تومان
10 مهر
شنبه
593,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
593,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
593,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
593,000
تومان
شیراز-اتاق سه نفره (دوتخته+یک سرویس اضافه)
اتاق سه نفره (دوتخته+یک سرویس اضافه)
هتل یار
680,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 مهر
شنبه
680,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
680,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
680,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
680,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
680,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
680,000
تومان
9 مهر
جمعه
680,000
تومان
10 مهر
شنبه
680,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
680,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
680,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
680,000
تومان
شیراز-اتاق دوتخته توئین
اتاق دوتخته توئین
هتل یار
536,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 مهر
شنبه
536,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
536,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
536,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
536,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
536,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
536,000
تومان
9 مهر
جمعه
536,000
تومان
10 مهر
شنبه
536,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
536,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
536,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
536,000
تومان
شیراز-سوئیت سه نفره معمولی
سوئیت سه نفره معمولی
هتل یار
903,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 مهر
شنبه
903,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
903,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
903,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
903,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
903,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
903,000
تومان
9 مهر
جمعه
903,000
تومان
10 مهر
شنبه
903,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
903,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
903,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
903,000
تومان
علاءالدین
905,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 مهر
شنبه
905,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
905,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
905,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
905,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
905,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
905,000
تومان
9 مهر
جمعه
905,000
تومان
10 مهر
شنبه
905,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
905,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
905,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
905,000
تومان
اقامت 24
959,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 مهر
شنبه
959,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
959,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
959,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
959,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
959,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
959,000
تومان
9 مهر
جمعه
959,000
تومان
10 مهر
شنبه
959,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
959,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
959,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
959,000
تومان
ای‌گردش
1,010,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 مهر
شنبه
1,010,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
1,010,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
1,010,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
1,010,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
1,010,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
1,010,000
تومان
9 مهر
جمعه
1,010,000
تومان
10 مهر
شنبه
1,010,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
1,010,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
1,010,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
1,010,000
تومان

امکانات اتاق های هتل شیراز تهران

اعلام حریق
ترانسفر برگشت با هزینه
تلويزيون LCD در لابی
اينترنت در اتاق
تاکسی سرویس شبانه روزی
لباسشویی
زمین ورزشی
پارک کودک
گیم نت
اتاق تلفن (اپراتور)
تلویزیون در لابی
خدمات خانه داری
شبکه پخش فیلم
پذیرش 24 ساعته
ترانسفر رفت با هزینه
رستوران بام
زنگ هشدار
پرینتر
تلفن در لابی
فكس
خدمات اتو
روم سرويس
ميز
مسلط به زبان انگليسی
اينترنت در لابی
كافی شاپ
پاركينگ
مبل
خدمات اینترنتی
خدمات تهيه بليط
وسایل بدنسازی
زمين تنيس
ترانسفر از هتل به فرودگاه
صندوق امانات در لابی
رستوران در هتل
پارکینگ در اطراف هتل
روزنامه رایگان
اینترنت با سرعت بالا
خدمات نگهداری کودک
پرداخت ویزا و مسترکارت
سرویس حرم
بازی ویدئویی
مسلط به زبان ترکی
گشت نیم روزی
سالن بيليارد
خدمات بیدار باش
خدمات پزشكي
کپسول آتشنشانی در راهرو
خدمات باربري
جكوزی
چايخانه سنتی
نمای کوچه
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
آتلیه
كتابخانه
نمای خیابان
مینی بار با هزینه
خدمات خشکشویی
صبحانه رایگان
سیستم تهویه مطبوع
مبلمان
رمپ جهت ویلچر معلولین
اینترنت در لابی
ماهواره
رستوران
سونا
استخر
تاکسی سرویس
نمازخانه
آسانسور
سشوار
صندوق امانات
جعبه کمک های اولیه
یخچال
تلویزیون
دستگاه خودپرداز
خشکشویی (لاندری)
تبديل ارز
آژانس مسافرتی
سرویس فرنگی
سرویس بهداشتی ایرانی
تلویزیون LED در لابی
فتوکپی
سیستم گرمایشی سرمایشی
ماساژ
مینی بار رایگان
مرکز خرید
کافی نت
خدمات برای معلولین
کپسول آتش نشانی
سرویس روزانه اتاق
حمام
اینترنت در قسمت لابی
فروشگاه
آرایشگاه
خشکشویی
سوئیت
تلفن در اتاق
اینترنت
اتاق سیگار
اتاق چمدان
لابی
اطفای حریق
اتاق بازی
رستوران ایرانی
پله اضطراری
دستگاه واکس کفش
تلفن
سالن ورزشی
فضای سبز
روزنامه
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
خدمات تور
کپسول آتش‌نشانی در لابی

آدرس هتل شیراز تهران روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل شیراز تهران

(14 نظر)
نقاط قوت:
برخورد بسیارعالی کارکنان
نقاط ضعف:
برخورد بسیارعالی کارکنان
هتل خیلی نسبت به گذشته کهنه و قدیمی شده وامکانات ان مستهلک شده
نقاط قوت:
نظافت ورفتار خوب پرسنل
نقاط ضعف:
نظافت ورفتار خوب پرسنل
با این قیمت هتلهای بهتری هستن به هیچ وجه توصیه نمیکنم
برخورد کارکنان خوب تمیزی قابل قبول در اتاق باز و یبست کلی صدا میدن
نقاط قوت:
هتلی خیلی خوبی بود
نقاط ضعف:
موردی ندیدم
همه چیز تقریبا عالی . تنها مشکل صدای درها بود که صدای در زدن اتاق کناری رو نمیشد از اتاقی که هستی تشخیص داد
good
خیلی ساده و معمولی، فقط در صورتی که قیمت خیلی پایین بده، می‌صرفه! به هتل دوستاره بیشتر شبیه هست تا سه ستاره
پارکینگ نداره که واسه خودش درد بزرگیست.و اینکه تو یک مکان فوق العاده ترافیک بالا قرار داره.البته نظافتشون خوبه ولی هتل قدیمی هست و البته نسبت به قیمتش تمیزه.کارکنان محترمی داره.ولی حیف که موقعیت مکانیش قابل پسند برای من نبود
تمیزی هتل، خدمات خوب، موقعیت مکانی مناسب در دسترسی به بازار و ‌مراکز خرید، رفتار مناسب و حرفه‌ای کارکناننظر بدی ندارم
تمیزی هتل، خدمات خوب، موقعیت مکانی مناسب در دسترسی به بازار و ‌مراکز خرید، رفتار مناسب و حرفه‌ای کارکنانغیر قابل تنظیم بودن دمای کولر اتاق، قیمت بالا
پتوی تمیزنیست مجبورشدم ملافه بگیرم. سروصدا تو راهرو زیاده مخصوصاپرسنل. توالت فرنگی گرفته بود😷.لباسارویادشون رفت بدن واسه شست وشو😡.اتاق یک تختش مناسبه واسه یه نفر.اتاق تمیزه.رفتارپرسنل خوبه. صبحانه نسبت به فیمت خوبه. درکل واسه یکی دوشب خوبه
نظارت به تقسیم اتاقها نبود.
بنده به واسطه شرایط شغلی، سفرکاری زیاد می روم. در هتل های مختلفی بودم و از اقامت در این هتل هم کاملا راضی هستم
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل شیراز تهران

مهمانان هتل شیراز تهران در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل شیراز تهران از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل شیراز تهران بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل شیراز تهران رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل شیراز تهران را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.