هتل شیراز تهران

تهران، خیابان سعدی شمالی، بین منوچهری و مخبرالدوله
2.2
امتیاز کاربران
7
نظرات کاربران

معرفی هتل شیراز تهران

هتل سه ستاره شیراز در خیابان سعدی شمالی واقع شده است. این هتل از نظر کیفیت ارائه خدمات و داشتن قیمتی مناسب گزینه خوبی است. دسترسی آسان هتل شیراز به مترو و سایر وسایل نقلیه عمومی بر مزیت‌های آن افزوده است. محیط شیک و تمیز، برخورد بسیار مناسب کارکنان هتل با مهمانان و وجود فضایی دلچسب و صمیمی در رستوران و کافی شاپ آن از ویژگی های خوب و مهم این اقامتگاه به شمار می آید.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل شیراز تهران

ظرفیت 1 نفر

یک تخته
علاءالدین
592,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
25 مرداد
سه شنبه
592,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
592,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
592,000
تومان
28 مرداد
جمعه
592,000
تومان
29 مرداد
شنبه
592,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
592,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
592,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
592,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
592,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
592,000
تومان
4 شهریور
جمعه
592,000
تومان
اتاق یک تخته
اقامت 24
610,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
25 مرداد
سه شنبه
610,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
610,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
610,000
تومان
28 مرداد
جمعه
610,000
تومان
29 مرداد
شنبه
610,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
610,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
610,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
610,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
610,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
610,000
تومان
4 شهریور
جمعه
610,000
تومان
اتاق یک تخته
ایران هتل آنلاین
610,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
25 مرداد
سه شنبه
610,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
610,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
610,000
تومان
28 مرداد
جمعه
610,000
تومان
29 مرداد
شنبه
610,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
610,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
610,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
610,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
610,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
610,000
تومان
4 شهریور
جمعه
610,000
تومان
یک تخته
ای‌گردش
615,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
25 مرداد
سه شنبه
615,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
615,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
615,000
تومان
28 مرداد
جمعه
615,000
تومان
29 مرداد
شنبه
615,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
615,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
615,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
615,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
615,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
615,000
تومان
4 شهریور
جمعه
615,000
تومان
اتاق یک تخته
هتل یار
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
25 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
26 مرداد
چهارشنبه
610,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
610,000
تومان
28 مرداد
جمعه
610,000
تومان
29 مرداد
شنبه
610,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
610,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
610,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
610,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
610,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
610,000
تومان
4 شهریور
جمعه
610,000
تومان
ظرفیت 2 نفر

دو تخته
علاءالدین
828,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
25 مرداد
سه شنبه
828,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
828,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
828,000
تومان
28 مرداد
جمعه
828,000
تومان
29 مرداد
شنبه
828,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
828,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
828,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
828,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
828,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
828,000
تومان
4 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
اتاق دو تخته
اقامت 24
940,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
25 مرداد
سه شنبه
940,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
940,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
940,000
تومان
28 مرداد
جمعه
940,000
تومان
29 مرداد
شنبه
940,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
940,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
940,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
940,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
940,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
940,000
تومان
4 شهریور
جمعه
940,000
تومان
اتاق دو تخته - دبل
هتل یار
940,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
25 مرداد
سه شنبه
940,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
940,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
940,000
تومان
28 مرداد
جمعه
940,000
تومان
29 مرداد
شنبه
940,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
940,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
940,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
940,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
940,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
940,000
تومان
4 شهریور
جمعه
940,000
تومان
اتاق دو تخته دبل
ایران هتل آنلاین
940,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
25 مرداد
سه شنبه
940,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
940,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
940,000
تومان
28 مرداد
جمعه
940,000
تومان
29 مرداد
شنبه
940,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
940,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
940,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
940,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
940,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
940,000
تومان
4 شهریور
جمعه
940,000
تومان
اتاق دو تخته - توئین
هتل یار
940,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
25 مرداد
سه شنبه
940,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
940,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
940,000
تومان
28 مرداد
جمعه
940,000
تومان
29 مرداد
شنبه
940,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
940,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
940,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
940,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
940,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
940,000
تومان
4 شهریور
جمعه
940,000
تومان
دو تخته
ای‌گردش
949,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
25 مرداد
سه شنبه
949,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
949,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
949,000
تومان
28 مرداد
جمعه
949,000
تومان
29 مرداد
شنبه
949,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
949,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
949,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
949,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
949,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
949,000
تومان
4 شهریور
جمعه
949,000
تومان
اتاق دو تخته توئین
ایران هتل آنلاین
949,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
25 مرداد
سه شنبه
949,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
949,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
949,000
تومان
28 مرداد
جمعه
949,000
تومان
29 مرداد
شنبه
949,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
949,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
949,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
949,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
949,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
949,000
تومان
4 شهریور
جمعه
949,000
تومان
ظرفیت 3 نفر

اتاق سه تخته
هتل یار
1,091,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
25 مرداد
سه شنبه
1,091,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,091,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,091,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,091,000
تومان
29 مرداد
شنبه
1,091,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
1,091,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
1,091,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
1,091,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
1,091,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
1,091,000
تومان
4 شهریور
جمعه
1,091,000
تومان
سوئیت سه نفره
علاءالدین
1,377,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
25 مرداد
سه شنبه
1,377,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,377,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,377,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,377,000
تومان
29 مرداد
شنبه
1,377,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
1,377,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
1,377,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
1,377,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
1,377,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
1,377,000
تومان
4 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
اتاق سه تخته
اقامت 24
1,580,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
25 مرداد
سه شنبه
1,580,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,580,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,580,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,580,000
تومان
29 مرداد
شنبه
1,580,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
1,580,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
1,580,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
1,580,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
1,580,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
1,580,000
تومان
4 شهریور
جمعه
1,580,000
تومان
سوئیت سه تخته
هتل یار
1,580,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
25 مرداد
سه شنبه
1,580,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,580,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,580,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,580,000
تومان
29 مرداد
شنبه
1,580,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
1,580,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
1,580,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
1,580,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
1,580,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
1,580,000
تومان
4 شهریور
جمعه
1,580,000
تومان
سوئیت یک خوابه برای سه نفر
ایران هتل آنلاین
1,589,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
25 مرداد
سه شنبه
1,589,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,589,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,589,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,589,000
تومان
29 مرداد
شنبه
1,589,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
1,589,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
1,589,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
1,589,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
1,589,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
1,589,000
تومان
4 شهریور
جمعه
1,589,000
تومان
سوئیت
ای‌گردش
1,589,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
25 مرداد
سه شنبه
1,589,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,589,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,589,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,589,000
تومان
29 مرداد
شنبه
1,589,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
1,589,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
1,589,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
1,589,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
1,589,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
1,589,000
تومان
4 شهریور
جمعه
1,589,000
تومان

امکانات اتاق های هتل شیراز تهران

تلویزیون
یخچال
اعلام حریق
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
فتوکپی
تلویزیون LED در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی
سرویس فرنگی
روم سرويس
خدمات خانه داری
آژانس مسافرتی
تبديل ارز
خشکشویی (لاندری)
دستگاه خودپرداز
صندوق امانات
مبلمان
سشوار
آسانسور
نمازخانه
تاکسی سرویس
استخر
سونا
ماهواره
اینترنت در لابی
رمپ جهت ویلچر معلولین
سیستم گرمایشی سرمایشی
جعبه کمک های اولیه
ماساژ
اتاق چمدان
خدمات تور
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
تلفن
دستگاه واکس کفش
پله اضطراری
رستوران ایرانی
اتاق بازی
اطفای حریق
لابی
اتاق سیگار
مرکز خرید
اینترنت
تلفن در اتاق
سوئیت
خشکشویی
آرایشگاه
فروشگاه
اینترنت در قسمت لابی
حمام
سرویس روزانه اتاق
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
کافی نت
مینی بار رایگان
صبحانه رایگان
وسایل بدنسازی
خدمات خشکشویی
مبل
پاركينگ
كافی شاپ
اينترنت در لابی
مسلط به زبان انگليسی
ميز
خدمات اتو
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
شبکه پخش فیلم
تلویزیون در لابی
اتاق تلفن (اپراتور)
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
لباسشویی
تاکسی سرویس شبانه روزی
اينترنت در اتاق
تلويزيون LCD در لابی
خدمات اینترنتی
رستوران بام
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
نمای خیابان
كتابخانه
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
نمای کوچه
چايخانه سنتی
جكوزی
خدمات باربري
کپسول آتشنشانی در راهرو
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
زمين تنيس
گشت نیم روزی
مسلط به زبان ترکی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
اینترنت با سرعت بالا
روزنامه رایگان
پارکینگ در اطراف هتل
صندوق امانات در لابی
ترانسفر از هتل به فرودگاه
کپسول آتش‌نشانی در لابی

آدرس هتل شیراز تهران روی نقشه

مشاهده اقامتگاه بر روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل شیراز تهران

(7 نظر)
برخورد کارکنان خوب تمیزی قابل قبول در اتاق باز و یبست کلی صدا میدن
همه چیز تقریبا عالی . تنها مشکل صدای درها بود که صدای در زدن اتاق کناری رو نمیشد از اتاقی که هستی تشخیص داد
تمیزی هتل، خدمات خوب، موقعیت مکانی مناسب در دسترسی به بازار و ‌مراکز خرید، رفتار مناسب و حرفه‌ای کارکناننظر بدی ندارم
تمیزی هتل، خدمات خوب، موقعیت مکانی مناسب در دسترسی به بازار و ‌مراکز خرید، رفتار مناسب و حرفه‌ای کارکنانغیر قابل تنظیم بودن دمای کولر اتاق، قیمت بالا
پتوی تمیزنیست مجبورشدم ملافه بگیرم. سروصدا تو راهرو زیاده مخصوصاپرسنل. توالت فرنگی گرفته بود😷.لباسارویادشون رفت بدن واسه شست وشو😡.اتاق یک تختش مناسبه واسه یه نفر.اتاق تمیزه.رفتارپرسنل خوبه. صبحانه نسبت به فیمت خوبه. درکل واسه یکی دوشب خوبه
نظارت به تقسیم اتاقها نبود.
بنده به واسطه شرایط شغلی، سفرکاری زیاد می روم. در هتل های مختلفی بودم و از اقامت در این هتل هم کاملا راضی هستم
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل شیراز تهران

مهمانان هتل شیراز تهران در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل شیراز تهران از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل شیراز تهران بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل شیراز تهران رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل شیراز تهران را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.