هتل شیراز تهران

تهران، خیابان سعدی شمالی، بین منوچهری و مخبرالدوله
2.2
امتیاز کاربران
12
نظرات کاربران

معرفی هتل شیراز تهران

هتل سه ستاره شیراز در خیابان سعدی شمالی واقع شده است. این هتل از نظر کیفیت ارائه خدمات و داشتن قیمتی مناسب گزینه خوبی است. دسترسی آسان هتل شیراز به مترو و سایر وسایل نقلیه عمومی بر مزیت‌های آن افزوده است. محیط شیک و تمیز، برخورد بسیار مناسب کارکنان هتل با مهمانان و وجود فضایی دلچسب و صمیمی در رستوران و کافی شاپ آن از ویژگی های خوب و مهم این اقامتگاه به شمار می آید.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل شیراز تهران

ظرفیت 1 نفر

اتاق یک تخته
ایران هتل آنلاین
1,315,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
5 خرداد
شنبه
1,315,000 تومان
6 خرداد
یکشنبه
1,315,000 تومان
7 خرداد
دوشنبه
1,315,000 تومان
8 خرداد
سه‌شنبه
1,315,000 تومان
9 خرداد
چهارشنبه
1,315,000 تومان
10 خرداد
پنج‌شنبه
1,315,000 تومان
11 خرداد
جمعه
1,315,000 تومان
12 خرداد
شنبه
1,315,000 تومان
13 خرداد
یکشنبه
1,315,000 تومان
14 خرداد
دوشنبه
1,315,000 تومان
15 خرداد
سه‌شنبه
1,315,000 تومان
اتاق یک تخته
هتل یار
1,315,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
9 خرداد
چهارشنبه
1,315,000 تومان
10 خرداد
پنج‌شنبه
1,315,000 تومان
11 خرداد
جمعه
1,315,000 تومان
12 خرداد
شنبه
1,315,000 تومان
13 خرداد
یکشنبه
1,315,000 تومان
14 خرداد
دوشنبه
1,315,000 تومان
15 خرداد
سه‌شنبه
1,315,000 تومان
اتاق یک تخته
اقامت 24
1,350,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
5 خرداد
شنبه
1,350,000 تومان
6 خرداد
یکشنبه
1,350,000 تومان
7 خرداد
دوشنبه
1,350,000 تومان
8 خرداد
سه‌شنبه
1,350,000 تومان
9 خرداد
چهارشنبه
1,350,000 تومان
10 خرداد
پنج‌شنبه
1,350,000 تومان
11 خرداد
جمعه
1,350,000 تومان
12 خرداد
شنبه
1,350,000 تومان
13 خرداد
یکشنبه
1,350,000 تومان
14 خرداد
دوشنبه
1,350,000 تومان
15 خرداد
سه‌شنبه
1,350,000 تومان
ظرفیت 2 نفر

اتاق دو تخته دبل
ایران هتل آنلاین
1,990,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
5 خرداد
شنبه
1,990,000 تومان
6 خرداد
یکشنبه
1,990,000 تومان
7 خرداد
دوشنبه
1,990,000 تومان
8 خرداد
سه‌شنبه
1,990,000 تومان
9 خرداد
چهارشنبه
1,990,000 تومان
10 خرداد
پنج‌شنبه
1,990,000 تومان
11 خرداد
جمعه
1,990,000 تومان
12 خرداد
شنبه
1,990,000 تومان
13 خرداد
یکشنبه
1,990,000 تومان
14 خرداد
دوشنبه
1,990,000 تومان
15 خرداد
سه‌شنبه
1,990,000 تومان
اتاق دو تخته توئین
ایران هتل آنلاین
1,990,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
5 خرداد
شنبه
1,990,000 تومان
6 خرداد
یکشنبه
1,990,000 تومان
7 خرداد
دوشنبه
1,990,000 تومان
8 خرداد
سه‌شنبه
1,990,000 تومان
9 خرداد
چهارشنبه
1,990,000 تومان
10 خرداد
پنج‌شنبه
1,990,000 تومان
11 خرداد
جمعه
1,990,000 تومان
12 خرداد
شنبه
1,990,000 تومان
13 خرداد
یکشنبه
1,990,000 تومان
14 خرداد
دوشنبه
1,990,000 تومان
15 خرداد
سه‌شنبه
1,990,000 تومان
اتاق دو تخته - دبل
هتل یار
1,990,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
9 خرداد
چهارشنبه
1,990,000 تومان
10 خرداد
پنج‌شنبه
1,990,000 تومان
11 خرداد
جمعه
1,990,000 تومان
12 خرداد
شنبه
1,990,000 تومان
13 خرداد
یکشنبه
1,990,000 تومان
14 خرداد
دوشنبه
1,990,000 تومان
15 خرداد
سه‌شنبه
1,990,000 تومان
اتاق دو تخته - توئین
هتل یار
1,990,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
9 خرداد
چهارشنبه
1,990,000 تومان
10 خرداد
پنج‌شنبه
1,990,000 تومان
11 خرداد
جمعه
1,990,000 تومان
12 خرداد
شنبه
1,990,000 تومان
13 خرداد
یکشنبه
1,990,000 تومان
14 خرداد
دوشنبه
1,990,000 تومان
15 خرداد
سه‌شنبه
1,990,000 تومان
اتاق دو تخته
اقامت 24
2,100,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
5 خرداد
شنبه
2,100,000 تومان
6 خرداد
یکشنبه
2,100,000 تومان
7 خرداد
دوشنبه
2,100,000 تومان
8 خرداد
سه‌شنبه
2,100,000 تومان
9 خرداد
چهارشنبه
2,100,000 تومان
10 خرداد
پنج‌شنبه
2,100,000 تومان
11 خرداد
جمعه
2,100,000 تومان
12 خرداد
شنبه
2,100,000 تومان
13 خرداد
یکشنبه
2,100,000 تومان
14 خرداد
دوشنبه
2,100,000 تومان
15 خرداد
سه‌شنبه
2,100,000 تومان
ظرفیت 3 نفر

اتاق سه تخته
هتل یار
2,620,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
9 خرداد
چهارشنبه
2,620,000 تومان
10 خرداد
پنج‌شنبه
2,620,000 تومان
11 خرداد
جمعه
2,620,000 تومان
12 خرداد
شنبه
2,620,000 تومان
13 خرداد
یکشنبه
2,620,000 تومان
14 خرداد
دوشنبه
2,620,000 تومان
15 خرداد
سه‌شنبه
2,620,000 تومان
اتاق سه تخته
ایران هتل آنلاین
2,620,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
5 خرداد
شنبه
2,620,000 تومان
6 خرداد
یکشنبه
2,620,000 تومان
7 خرداد
دوشنبه
2,620,000 تومان
8 خرداد
سه‌شنبه
2,620,000 تومان
9 خرداد
چهارشنبه
2,620,000 تومان
10 خرداد
پنج‌شنبه
2,620,000 تومان
11 خرداد
جمعه
2,620,000 تومان
12 خرداد
شنبه
2,620,000 تومان
13 خرداد
یکشنبه
2,620,000 تومان
14 خرداد
دوشنبه
2,620,000 تومان
15 خرداد
سه‌شنبه
2,620,000 تومان
اتاق سه تخته
اقامت 24
2,800,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
5 خرداد
شنبه
2,800,000 تومان
6 خرداد
یکشنبه
2,800,000 تومان
7 خرداد
دوشنبه
2,800,000 تومان
8 خرداد
سه‌شنبه
2,800,000 تومان
9 خرداد
چهارشنبه
2,800,000 تومان
10 خرداد
پنج‌شنبه
2,800,000 تومان
11 خرداد
جمعه
2,800,000 تومان
12 خرداد
شنبه
2,800,000 تومان
13 خرداد
یکشنبه
2,800,000 تومان
14 خرداد
دوشنبه
2,800,000 تومان
15 خرداد
سه‌شنبه
2,800,000 تومان
سوئیت یک خوابه برای سه نفر
ایران هتل آنلاین
3,490,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
5 خرداد
شنبه
3,490,000 تومان
6 خرداد
یکشنبه
3,490,000 تومان
7 خرداد
دوشنبه
3,490,000 تومان
8 خرداد
سه‌شنبه
3,490,000 تومان
9 خرداد
چهارشنبه
3,490,000 تومان
10 خرداد
پنج‌شنبه
3,490,000 تومان
11 خرداد
جمعه
3,490,000 تومان
12 خرداد
شنبه
3,490,000 تومان
13 خرداد
یکشنبه
3,490,000 تومان
14 خرداد
دوشنبه
3,490,000 تومان
15 خرداد
سه‌شنبه
3,490,000 تومان
سوئیت سه تخته
هتل یار
3,490,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
9 خرداد
چهارشنبه
3,490,000 تومان
10 خرداد
پنج‌شنبه
3,490,000 تومان
11 خرداد
جمعه
3,490,000 تومان
12 خرداد
شنبه
3,490,000 تومان
13 خرداد
یکشنبه
3,490,000 تومان
14 خرداد
دوشنبه
3,490,000 تومان
15 خرداد
سه‌شنبه
3,490,000 تومان

امکانات اتاق های هتل شیراز تهران

تلویزیون
یخچال
اعلام حریق
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
فتوکپی
تلویزیون LED در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی
سرویس فرنگی
روم سرويس
خدمات خانه داری
آژانس مسافرتی
تبديل ارز
خشکشویی (لاندری)
دستگاه خودپرداز
صندوق امانات
مبلمان
سشوار
آسانسور
نمازخانه
تاکسی سرویس
استخر
سونا
ماهواره
اینترنت در لابی
رمپ جهت ویلچر معلولین
سیستم گرمایشی سرمایشی
جعبه کمک های اولیه
ماساژ
اتاق چمدان
خدمات تور
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
تلفن
دستگاه واکس کفش
پله اضطراری
رستوران ایرانی
اتاق بازی
اطفای حریق
لابی
اتاق سیگار
مرکز خرید
اینترنت
تلفن در اتاق
سوئیت
خشکشویی
آرایشگاه
فروشگاه
اینترنت در قسمت لابی
حمام
سرویس روزانه اتاق
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
کافی نت
مینی بار رایگان
صبحانه رایگان
وسایل بدنسازی
خدمات خشکشویی
مبل
پاركينگ
كافی شاپ
اينترنت در لابی
مسلط به زبان انگليسی
ميز
خدمات اتو
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
شبکه پخش فیلم
تلویزیون در لابی
اتاق تلفن (اپراتور)
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
لباسشویی
تاکسی سرویس شبانه روزی
اينترنت در اتاق
تلويزيون LCD در لابی
خدمات اینترنتی
رستوران بام
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
نمای خیابان
كتابخانه
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
نمای کوچه
چايخانه سنتی
جكوزی
خدمات باربري
کپسول آتشنشانی در راهرو
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
زمين تنيس
گشت نیم روزی
مسلط به زبان ترکی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
اینترنت با سرعت بالا
روزنامه رایگان
پارکینگ در اطراف هتل
صندوق امانات در لابی
ترانسفر از هتل به فرودگاه
کپسول آتش‌نشانی در لابی

آدرس هتل شیراز تهران روی نقشه

مشاهده اقامتگاه بر روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل شیراز تهران

(12 نظر)
نقاط قوت:
نقاط ضعف:
با توجه به موقعیت مکانی و قدمت و نسبت به سایرین، عالی
نقاط قوت:
نقاط ضعف:
برای کسی که بخواد با مترو تردد کنه خوبه، ولی با ماشین شخصی یا اسنپ مناسب نیست، چون مرکز شهره و خیلی پرترافیک و شلوغه و طرح ترافیک هم هست.
خوب بود تمیز بود صبحانه خوبی هم داشت. رفتار کارکنان هم خوب بود. فقط رستورانش خیلی گرون بود که تناسبی با درجه هتل نداشت. سایر موارد ا‌وکی بود. با تشکر از هتل یار.
نقاط قوت:
ندیدم
نقاط ضعف:
محل قرارگیری هتل در یک محله بسیار قدیمی و در شب محل تجمع زباله گردها و بسیار محیط کثیف و ناامن . شوکه کننده بود برای من
با سلام و تشکر از هتل یار . با توجه به اینکه هتل در محله ای بسیار قدیمی قرار دارد و محل تجمع زباله ها و بسیار کثیف می‌باشد و همچنین هتل هیچگونه مسئولیتی در قبال ماشین قبول نمیکند و مجبور به پارک در محله ای بسیار ناامن شدم اصلا راضی نبودم و یک جورایی شوک شدم . از طرفی رفتار پرسنل آقا در پذیرش اصلا مورد پسند من نبود . صبحانه معمولی نظافت اتاق خوب محل بسیار نامناسب
نقاط قوت:
فضای مشاع هتل و اتاق در حد انتظار تمیز بود. برخورد پرسنل بسیار مودبانه بود صبحانه هتل ساده ولی خوب بود
نقاط ضعف:
چیز خاصی ندیدم که بگم
در مجموع در اندازه هتل ۳ ستاره خوب بود و اگر بازهم پیش بیاد حتما به همین هتل میام
نقاط قوت:
نقاط ضعف:
هتل در حد متوسط بود
برخورد کارکنان خوب تمیزی قابل قبول در اتاق باز و یبست کلی صدا میدن
همه چیز تقریبا عالی . تنها مشکل صدای درها بود که صدای در زدن اتاق کناری رو نمیشد از اتاقی که هستی تشخیص داد
تمیزی هتل، خدمات خوب، موقعیت مکانی مناسب در دسترسی به بازار و ‌مراکز خرید، رفتار مناسب و حرفه‌ای کارکناننظر بدی ندارم
تمیزی هتل، خدمات خوب، موقعیت مکانی مناسب در دسترسی به بازار و ‌مراکز خرید، رفتار مناسب و حرفه‌ای کارکنانغیر قابل تنظیم بودن دمای کولر اتاق، قیمت بالا
پتوی تمیزنیست مجبورشدم ملافه بگیرم. سروصدا تو راهرو زیاده مخصوصاپرسنل. توالت فرنگی گرفته بود😷.لباسارویادشون رفت بدن واسه شست وشو😡.اتاق یک تختش مناسبه واسه یه نفر.اتاق تمیزه.رفتارپرسنل خوبه. صبحانه نسبت به فیمت خوبه. درکل واسه یکی دوشب خوبه
نظارت به تقسیم اتاقها نبود.
بنده به واسطه شرایط شغلی، سفرکاری زیاد می روم. در هتل های مختلفی بودم و از اقامت در این هتل هم کاملا راضی هستم
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل شیراز تهران

مهمانان هتل شیراز تهران در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل شیراز تهران از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید. برای مشاهده نظرات کلیک کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل شیراز تهران بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد. برای مقایسه قیمت و رزرو هتل کلیک کنید.

همه عکس‌ها و امکانات هتل شیراز تهران رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل شیراز تهران را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است. برای مشاهده کلیک کنید.