هتل شهریار تهران

تهران، میدان امام خمینی، خیابان سعدی جدید، بلوک8 غربی، پلاک 24
3
امتیاز کاربران
36
نظرات کاربران

معرفی هتل شهریار تهران

هتل دو ستاره شهریار در مرکز فرهنگی - تجاری تهران، در نزدیکی بازار بزرگ تهران و مجاورت موزه‌های ایران باستان، آبگینه، سکه و جواهرات، کاخ گلستان، دروازه ی تهران ( سر در باغ ملی ) و ایستگاه مرکزی مترو قرار دارد.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل شهریار تهران

ظرفیت 1 نفر

اتاق یک تخته
اقامت 24
503,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
503,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
503,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
503,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
503,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
503,000
تومان
8 بهمن
جمعه
503,000
تومان
9 بهمن
شنبه
503,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
503,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
503,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
503,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
503,000
تومان
یک تخته
ای‌گردش
503,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
503,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
503,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
503,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
503,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
503,000
تومان
8 بهمن
جمعه
503,000
تومان
9 بهمن
شنبه
503,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
503,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
503,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
503,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
503,000
تومان
اتاق یک تخته
هتل یار
503,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
503,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
503,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
503,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
503,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
503,000
تومان
8 بهمن
جمعه
503,000
تومان
9 بهمن
شنبه
503,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
503,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
503,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
503,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
503,000
تومان
ظرفیت 2 نفر

دو تخته
علاءالدین
570,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
570,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
570,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
570,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
570,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
570,000
تومان
8 بهمن
جمعه
570,000
تومان
9 بهمن
شنبه
570,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
570,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
570,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
570,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
570,000
تومان
اتاق دو تخته - توئین
هتل یار
574,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
574,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
574,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
574,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
574,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
574,000
تومان
8 بهمن
جمعه
574,000
تومان
9 بهمن
شنبه
574,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
574,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
574,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
574,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
574,000
تومان
اتاق دو تخته - دبل
هتل یار
574,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
574,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
574,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
574,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
574,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
574,000
تومان
8 بهمن
جمعه
574,000
تومان
9 بهمن
شنبه
574,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
574,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
574,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
574,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
574,000
تومان
دو تخته
ای‌گردش
574,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
574,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
574,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
574,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
574,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
574,000
تومان
8 بهمن
جمعه
574,000
تومان
9 بهمن
شنبه
574,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
574,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
574,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
574,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
574,000
تومان
اتاق دو تخته دبل
اقامت 24
574,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
574,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
574,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
574,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
574,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
574,000
تومان
8 بهمن
جمعه
574,000
تومان
9 بهمن
شنبه
574,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
574,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
574,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
574,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
574,000
تومان
اتاق دو تخته توئین
اقامت 24
574,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
574,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
574,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
574,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
574,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
574,000
تومان
8 بهمن
جمعه
574,000
تومان
9 بهمن
شنبه
574,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
574,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
574,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
574,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
574,000
تومان
ظرفیت 3 نفر

اتاق سه تخته
اقامت 24
842,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
842,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
842,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
842,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
842,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
842,000
تومان
8 بهمن
جمعه
842,000
تومان
9 بهمن
شنبه
842,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
842,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
842,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
842,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
842,000
تومان
سه تخته
علاءالدین
844,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
844,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
844,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
844,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
844,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
844,000
تومان
8 بهمن
جمعه
844,000
تومان
9 بهمن
شنبه
844,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
844,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
844,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
844,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
844,000
تومان
سه تخته
ای‌گردش
844,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
844,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
844,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
844,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
844,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
844,000
تومان
8 بهمن
جمعه
844,000
تومان
9 بهمن
شنبه
844,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
844,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
844,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
844,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
844,000
تومان
اتاق سه تخته
هتل یار
844,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
844,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
844,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
844,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
844,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
844,000
تومان
8 بهمن
جمعه
844,000
تومان
9 بهمن
شنبه
844,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
844,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
844,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
844,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
844,000
تومان
ظرفیت 4 نفر

سوئیت کوچک
هتل یار
994,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
994,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
994,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
994,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
994,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
994,000
تومان
8 بهمن
جمعه
994,000
تومان
9 بهمن
شنبه
994,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
994,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
994,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
994,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
994,000
تومان
اتاق چهار تخته
اقامت 24
994,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
994,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
994,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
994,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
994,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
994,000
تومان
8 بهمن
جمعه
994,000
تومان
9 بهمن
شنبه
994,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
994,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
994,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
994,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
994,000
تومان
سوئیت کوچک
ای‌گردش
994,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
994,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
994,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
994,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
994,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
994,000
تومان
8 بهمن
جمعه
994,000
تومان
9 بهمن
شنبه
994,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
994,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
994,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
994,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
994,000
تومان
چهار تخته
علاءالدین
998,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
998,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
998,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
998,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
998,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
998,000
تومان
8 بهمن
جمعه
998,000
تومان
9 بهمن
شنبه
998,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
998,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
998,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
998,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
998,000
تومان
ظرفیت 5 نفر

اتاق پنج تخته
اقامت 24
1,146,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
1,146,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
1,146,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
1,146,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
1,146,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
1,146,000
تومان
8 بهمن
جمعه
1,146,000
تومان
9 بهمن
شنبه
1,146,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
1,146,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
1,146,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
1,146,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
1,146,000
تومان
سوئیت بزرگ
هتل یار
1,146,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
1,146,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
1,146,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
1,146,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
1,146,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
1,146,000
تومان
8 بهمن
جمعه
1,146,000
تومان
9 بهمن
شنبه
1,146,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
1,146,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
1,146,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
1,146,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
1,146,000
تومان
سوئیت بزرگ
ای‌گردش
1,146,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
1,146,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
1,146,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
1,146,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
1,146,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
1,146,000
تومان
8 بهمن
جمعه
1,146,000
تومان
9 بهمن
شنبه
1,146,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
1,146,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
1,146,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
1,146,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
1,146,000
تومان
پنج تخته
علاءالدین
1,153,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
1,153,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
1,153,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
1,153,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
1,153,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
1,153,000
تومان
8 بهمن
جمعه
1,153,000
تومان
9 بهمن
شنبه
1,153,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
1,153,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
1,153,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
1,153,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
1,153,000
تومان

امکانات اتاق های هتل شهریار تهران

اعلام حریق
تلویزیون در لابی
خدمات تهيه بليط
رستوران بام
خدمات اینترنتی
تبديل ارز
مسلط به زبان عربی
تلويزيون LCD در لابی
اينترنت در اتاق
تاکسی سرویس شبانه روزی
لباسشویی
زمین ورزشی
پارک کودک
گیم نت
اتاق تلفن (اپراتور)
خدمات خانه داری
مینی بار با هزینه
شبکه پخش فیلم
پذیرش 24 ساعته
ترانسفر برگشت با هزینه
ترانسفر رفت با هزینه
زنگ هشدار
پرینتر
تلفن در لابی
فكس
نهار در اتاق
خدمات اتو
روم سرويس
ميز
مسلط به زبان انگليسی
خدمات بیدار باش
روم سرويس 24 ساعته
كافی شاپ
سرویس حرم
تلفن
دمپایی
حوله
مینی بار
یخچال
اینترنت در اتاق
کپسول آتش‌نشانی در لابی
پنجره
تلویزیون lcd
صندوق امانات در لابی
پارکینگ در اطراف هتل
خدمات نگهداری کودک
پرداخت ویزا و مسترکارت
بازی ویدئویی
كتابخانه
مسلط به زبان ترکی
گشت نیم روزی
زمين تنيس
سالن بيليارد
خدمات پزشكي
کپسول آتشنشانی در راهرو
خدمات باربري
جكوزی
چايخانه سنتی
نمای کوچه
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
آتلیه
اينترنت در لابی
پاركينگ
سیستم تهویه مطبوع
مبلمان
اتاق چمدان
ماساژ
جعبه کمک های اولیه
سیستم گرمایشی سرمایشی
اینترنت در لابی
رستوران
سونا
استخر
تاکسی سرویس
پارکینگ
نمازخانه
آسانسور
صندوق امانات
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
یخچال
تلویزیون
دستگاه خودپرداز
خشکشویی (لاندری)
آژانس مسافرتی
کافی شاپ 24 ساعته
سرویس فرنگی
سرویس بهداشتی ایرانی
تلویزیون LED در لابی
فتوکپی
خدمات تور
روزنامه
مبل
خشکشویی
خدمات خشکشویی
وسایل بدنسازی
صبحانه رایگان
مینی بار رایگان
کافی نت
خدمات برای معلولین
کپسول آتش نشانی
سرویس روزانه اتاق
حمام
اینترنت در قسمت لابی
فروشگاه
آرایشگاه
تلفن در اتاق
فضای سبز
کافی شاپ
اینترنت
مرکز خرید
اتاق سیگار
لابی
اتاق بازی
ویلچر
رستوران ایرانی
پله اضطراری
دستگاه واکس کفش
تلفن
سالن ورزشی
حمام

آدرس هتل شهریار تهران روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل شهریار تهران

(36 نظر)
نقاط قوت:
نکته مثبتی ندارد
نقاط ضعف:
بسیار کثیف رفتار نامحترمانه پرسنل قیمت بالا و کاملا نامتناسب با خدمات اتاق بدون هرگونه خدمات حتی آب در روز ورود و دستمال و لوازم بهداشتی مناسب بدون امکان کنسلی سرویس بهداشتی بسیار بد تناقض در حرف های پرسنل جهت اخذ پول بیشتر از مسافران بسیاری دیگر…
نسبت به قیمت و امکاناتی که در اختیار میزارن اصلا ارزش نداشت به نظرم
نقاط قوت:
پرسنل فوق العاده عالی و خوش‌برخورد نهار و شام بسیار عالی و خوشمزه با قیمت مناسب اتاق های تمیز موقعیت خوبِ هتل برای سفر کاری و خانوادگی با هزینه ی متوسط ، کاملا پیشنهاد میشود
نقاط ضعف:
صبحانه با تنوع خیلی کم
نقاط قوت:
جاش خیلی خوبه نزدیک بازار بزرگه
نقاط ضعف:
نظافت اتاقها ضعیف
نقاط قوت:
نکته مثبت فقط پرسنل و غذای رستوران
نقاط ضعف:
کاشی کف اتاق زیر پا تکان میخورد شیر سرویس بهداشتی و حمام خراب بود اگر بخواهی چند ساعت دیرتر اتاق را تخلیه کنی باید یک روز کامل هزینه پرداخت کنی ما خودمون ساعت ۸پرواز داشتیم گفتیم ساعت ۵اتاق تخلیه کنیم و نیم شارژ پرداخت کنیم گفتند باید یک روز کامل هزینه پرداخت کنی
در کل و بسته به قیمتش خیلی خوب بود
نقاط قوت:
نسبت به قیمت خوبه
نقاط ضعف:
موقعیت مکانی واقعا افتضاحه محلش امنیت نداره و پر از معتاد از لخاظ بهداشت متوسط رو به پایین موکت و فرش و پرده های چرک و نداشتن برچسب تمیزی سرویس ها و سوختگی های زیر پایی فعالیت نداشتن بوفه جهت ارائه شام و ناهار با هزینه خودمون رعایت نکردن بهداشت کارکنان در شرایط کرون از جمله ماسک و دستکش
نقاط قوت:
در طول عید قیمت بسیار مناسب بود
نقاط ضعف:
فقط جالبه که آب حتی به صورت غیرمجانی هم توی یخچال نیست
نقاط قوت:
نزدیک بودن به مترو
نقاط ضعف:
نامناسب بودن سرویس بهداشتی وجود سوسک داخل اتاق از نظر بهداشتی افتضاح دیر تحویل گرفتن اتاق
نقاط قوت:
نکته مثبتی نه سایت داره نه هتل
نقاط ضعف:
هم سایت ثبت نام و هم هتل و هم مکان هتل بسیار بد
خیلی بد بود خیلی. موکت‌های به شدت کثیف. جارو نزده افتضاح بود
اتاق تمیز بود .
نقاط قوت:
هتل بسیار عالی. با کارکنان بسیار خوب کیفیت غذا و صبحانه عالی، خدمات بیست
نقاط ضعف:
نکته منفی ندیدم
در محموع خوب بود
عالی
اتاق کثیف بود و برخورد مهمانداران هم بد بود در کل ارزش اون پولی که دادم رو نداشت
خیلی خوب بود..تمیز ، منظم با برخورد عالی
هتل خوبی بود راضی بودم
نقاط قوت:
بسیار عالی بود
نقاط ضعف:
فاقد نکته منفی
نقاط قوت:
همه چی خوب بود
نقاط ضعف:
صبحانه بسیار افتضاح بود
نقاط قوت:
ایده آل بود
نقاط ضعف:
مورد خاصی نبود
نقاط قوت:
در حد انتظار بود
نقاط ضعف:
مورد خاصی دیده نشد
نقاط قوت:
راضی کننده بود
نقاط ضعف:
مشکلی نبود
درمجموع متوسط
نقاط قوت:
عالی بود
نقاط ضعف:
نداشت
برخورد پرسنل اصلا خوب نبود،، فقط با مهمانان خارجی برخورد خوبی دارن،جواب سلام آدمو به زور میدن
تمیزی هتل، موقعیت خوب هتل در دسترسی به مراکز خرید مترو و بازار، اینترنت و خدمات خوب
پذیرش در حد متوسط. بهداشت متوسط. امکانات متوسط. صبحانه متوسط. و متاسفانه نسبت به قبل داره ضعیف میشه مدیریت
نباید توقع آنچنانی داشت اما بخاطر هزینه ی نسبتا بالا برا اتاق یک تخته باید خیلی چیزا رعایت بشه. نمونه ش برخورد پذیرش. صبحانه در حد متوسط. اتاق بسیار کوچک. تهویه ی هوای نامناسب. فقط برا جای خواب خوبه.
نقاط قوت:
عالی
نقاط ضعف:
-
برخورد کمی سرد پرسنل پذیرش به چشم میخوره.اتاق ۲نفره واقعا کوچیک بود..شیر آلات زنگ زده و نامناسب..
در این هتل یک شب اقامت داشتم و از تمیزی اتاق و امکانات راضی نبودم.
نظر خاصی ندارم
هتل و اتاقهای ان بوی سیگار میدهد و از سقف دستشویی ان اب چکه میکند و ... و صبحانه خوب نبود
خدمات مسواك و خميردندان نداشت.شامپو مناسب نبود.
وضعیت نامناسب اتاق مانند عدم قفل شدن درب! و موقعیت نامناسب هتل که در محله ی نه چندان خوبی قرار گرفته است.
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل شهریار تهران

مهمانان هتل شهریار تهران در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل شهریار تهران از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل شهریار تهران بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل شهریار تهران رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل شهریار تهران را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.