هتل شهریار تهران

تهران، میدان امام خمینی، خیابان سعدی جدید، بلوک8 غربی، پلاک 24
3
امتیاز کاربران
31
نظرات کاربران

معرفی هتل شهریار تهران

هتل دو ستاره شهریار در مرکز فرهنگی - تجاری تهران، در نزدیکی بازار بزرگ تهران و مجاورت موزه‌های ایران باستان، آبگینه، سکه و جواهرات، کاخ گلستان، دروازه ی تهران ( سر در باغ ملی ) و ایستگاه مرکزی مترو قرار دارد.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل شهریار تهران

شهریار-اتاق یک تخته
اتاق یک تخته
اقامت 24
260,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
22 فروردین
یکشنبه
260,000
تومان
23 فروردین
دوشنبه
260,000
تومان
24 فروردین
سه شنبه
260,000
تومان
25 فروردین
چهارشنبه
260,000
تومان
26 فروردین
پنجشنبه
260,000
تومان
27 فروردین
جمعه
260,000
تومان
28 فروردین
شنبه
260,000
تومان
29 فروردین
یکشنبه
260,000
تومان
30 فروردین
دوشنبه
260,000
تومان
31 فروردین
سه شنبه
260,000
تومان
1 اردیبهشت
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
ای‌گردش
260,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
22 فروردین
یکشنبه
260,000
تومان
23 فروردین
دوشنبه
260,000
تومان
24 فروردین
سه شنبه
260,000
تومان
25 فروردین
چهارشنبه
260,000
تومان
26 فروردین
پنجشنبه
260,000
تومان
27 فروردین
جمعه
260,000
تومان
28 فروردین
شنبه
260,000
تومان
29 فروردین
یکشنبه
260,000
تومان
30 فروردین
دوشنبه
260,000
تومان
31 فروردین
سه شنبه
260,000
تومان
1 اردیبهشت
چهارشنبه
260,000
تومان
هتل یار
270,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
22 فروردین
یکشنبه
270,000
تومان
23 فروردین
دوشنبه
270,000
تومان
24 فروردین
سه شنبه
270,000
تومان
25 فروردین
چهارشنبه
270,000
تومان
26 فروردین
پنجشنبه
270,000
تومان
27 فروردین
جمعه
270,000
تومان
28 فروردین
شنبه
270,000
تومان
29 فروردین
یکشنبه
270,000
تومان
30 فروردین
دوشنبه
270,000
تومان
31 فروردین
سه شنبه
270,000
تومان
1 اردیبهشت
چهارشنبه
334,000
تومان
شهریار-اتاق دوتخته دبل
اتاق دوتخته دبل
ای‌گردش
352,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
22 فروردین
یکشنبه
352,000
تومان
23 فروردین
دوشنبه
352,000
تومان
24 فروردین
سه شنبه
352,000
تومان
25 فروردین
چهارشنبه
352,000
تومان
26 فروردین
پنجشنبه
352,000
تومان
27 فروردین
جمعه
352,000
تومان
28 فروردین
شنبه
352,000
تومان
29 فروردین
یکشنبه
352,000
تومان
30 فروردین
دوشنبه
352,000
تومان
31 فروردین
سه شنبه
352,000
تومان
1 اردیبهشت
چهارشنبه
352,000
تومان
اقامت 24
352,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
22 فروردین
یکشنبه
352,000
تومان
23 فروردین
دوشنبه
352,000
تومان
24 فروردین
سه شنبه
352,000
تومان
25 فروردین
چهارشنبه
352,000
تومان
26 فروردین
پنجشنبه
352,000
تومان
27 فروردین
جمعه
352,000
تومان
28 فروردین
شنبه
352,000
تومان
29 فروردین
یکشنبه
352,000
تومان
30 فروردین
دوشنبه
352,000
تومان
31 فروردین
سه شنبه
352,000
تومان
1 اردیبهشت
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
هتل یار
362,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
22 فروردین
یکشنبه
362,000
تومان
23 فروردین
دوشنبه
362,000
تومان
24 فروردین
سه شنبه
362,000
تومان
25 فروردین
چهارشنبه
362,000
تومان
26 فروردین
پنجشنبه
362,000
تومان
27 فروردین
جمعه
362,000
تومان
28 فروردین
شنبه
362,000
تومان
29 فروردین
یکشنبه
362,000
تومان
30 فروردین
دوشنبه
362,000
تومان
31 فروردین
سه شنبه
362,000
تومان
1 اردیبهشت
چهارشنبه
527,000
تومان
شهریار-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
اقامت 24
515,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
22 فروردین
یکشنبه
515,000
تومان
23 فروردین
دوشنبه
515,000
تومان
24 فروردین
سه شنبه
515,000
تومان
25 فروردین
چهارشنبه
515,000
تومان
26 فروردین
پنجشنبه
515,000
تومان
27 فروردین
جمعه
515,000
تومان
28 فروردین
شنبه
515,000
تومان
29 فروردین
یکشنبه
515,000
تومان
30 فروردین
دوشنبه
515,000
تومان
31 فروردین
سه شنبه
515,000
تومان
1 اردیبهشت
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
ای‌گردش
518,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
22 فروردین
یکشنبه
518,000
تومان
23 فروردین
دوشنبه
518,000
تومان
24 فروردین
سه شنبه
518,000
تومان
25 فروردین
چهارشنبه
518,000
تومان
26 فروردین
پنجشنبه
518,000
تومان
27 فروردین
جمعه
518,000
تومان
28 فروردین
شنبه
518,000
تومان
29 فروردین
یکشنبه
518,000
تومان
30 فروردین
دوشنبه
518,000
تومان
31 فروردین
سه شنبه
518,000
تومان
1 اردیبهشت
چهارشنبه
518,000
تومان
هتل یار
528,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
22 فروردین
یکشنبه
528,000
تومان
23 فروردین
دوشنبه
528,000
تومان
24 فروردین
سه شنبه
528,000
تومان
25 فروردین
چهارشنبه
528,000
تومان
26 فروردین
پنجشنبه
528,000
تومان
27 فروردین
جمعه
528,000
تومان
28 فروردین
شنبه
528,000
تومان
29 فروردین
یکشنبه
528,000
تومان
30 فروردین
دوشنبه
528,000
تومان
31 فروردین
سه شنبه
528,000
تومان
1 اردیبهشت
چهارشنبه
782,000
تومان
شهریار-اتاق چهارتخته
اتاق چهارتخته
اقامت 24
612,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
22 فروردین
یکشنبه
612,000
تومان
23 فروردین
دوشنبه
612,000
تومان
24 فروردین
سه شنبه
612,000
تومان
25 فروردین
چهارشنبه
612,000
تومان
26 فروردین
پنجشنبه
612,000
تومان
27 فروردین
جمعه
612,000
تومان
28 فروردین
شنبه
612,000
تومان
29 فروردین
یکشنبه
612,000
تومان
30 فروردین
دوشنبه
612,000
تومان
31 فروردین
سه شنبه
612,000
تومان
1 اردیبهشت
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
ای‌گردش
612,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
22 فروردین
یکشنبه
612,000
تومان
23 فروردین
دوشنبه
612,000
تومان
24 فروردین
سه شنبه
612,000
تومان
25 فروردین
چهارشنبه
612,000
تومان
26 فروردین
پنجشنبه
612,000
تومان
27 فروردین
جمعه
612,000
تومان
28 فروردین
شنبه
612,000
تومان
29 فروردین
یکشنبه
612,000
تومان
30 فروردین
دوشنبه
612,000
تومان
31 فروردین
سه شنبه
612,000
تومان
1 اردیبهشت
چهارشنبه
612,000
تومان
هتل یار
622,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
22 فروردین
یکشنبه
622,000
تومان
23 فروردین
دوشنبه
622,000
تومان
24 فروردین
سه شنبه
622,000
تومان
25 فروردین
چهارشنبه
622,000
تومان
26 فروردین
پنجشنبه
622,000
تومان
27 فروردین
جمعه
622,000
تومان
28 فروردین
شنبه
622,000
تومان
29 فروردین
یکشنبه
622,000
تومان
30 فروردین
دوشنبه
622,000
تومان
31 فروردین
سه شنبه
622,000
تومان
1 اردیبهشت
چهارشنبه
926,000
تومان
شهریار-اتاق پنج تخته
اتاق پنج تخته
اقامت 24
705,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
22 فروردین
یکشنبه
705,000
تومان
23 فروردین
دوشنبه
705,000
تومان
24 فروردین
سه شنبه
705,000
تومان
25 فروردین
چهارشنبه
705,000
تومان
26 فروردین
پنجشنبه
705,000
تومان
27 فروردین
جمعه
705,000
تومان
28 فروردین
شنبه
705,000
تومان
29 فروردین
یکشنبه
705,000
تومان
30 فروردین
دوشنبه
705,000
تومان
31 فروردین
سه شنبه
705,000
تومان
1 اردیبهشت
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
ای‌گردش
714,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
22 فروردین
یکشنبه
714,000
تومان
23 فروردین
دوشنبه
714,000
تومان
24 فروردین
سه شنبه
714,000
تومان
25 فروردین
چهارشنبه
714,000
تومان
26 فروردین
پنجشنبه
714,000
تومان
27 فروردین
جمعه
714,000
تومان
28 فروردین
شنبه
714,000
تومان
29 فروردین
یکشنبه
714,000
تومان
30 فروردین
دوشنبه
714,000
تومان
31 فروردین
سه شنبه
714,000
تومان
1 اردیبهشت
چهارشنبه
714,000
تومان
هتل یار
715,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
22 فروردین
یکشنبه
715,000
تومان
23 فروردین
دوشنبه
715,000
تومان
24 فروردین
سه شنبه
715,000
تومان
25 فروردین
چهارشنبه
715,000
تومان
26 فروردین
پنجشنبه
715,000
تومان
27 فروردین
جمعه
715,000
تومان
28 فروردین
شنبه
715,000
تومان
29 فروردین
یکشنبه
715,000
تومان
30 فروردین
دوشنبه
715,000
تومان
31 فروردین
سه شنبه
715,000
تومان
1 اردیبهشت
چهارشنبه
1,070,000
تومان
شهریار-اتاق دوتخته توئین
اتاق دوتخته توئین
اقامت 24
352,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
22 فروردین
یکشنبه
352,000
تومان
23 فروردین
دوشنبه
352,000
تومان
24 فروردین
سه شنبه
352,000
تومان
25 فروردین
چهارشنبه
352,000
تومان
26 فروردین
پنجشنبه
352,000
تومان
27 فروردین
جمعه
352,000
تومان
28 فروردین
شنبه
352,000
تومان
29 فروردین
یکشنبه
352,000
تومان
30 فروردین
دوشنبه
352,000
تومان
31 فروردین
سه شنبه
352,000
تومان
1 اردیبهشت
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل

امکانات اتاق های هتل شهریار تهران

اعلام حریق
تلویزیون در لابی
خدمات تهيه بليط
رستوران بام
خدمات اینترنتی
تبديل ارز
مسلط به زبان عربی
تلويزيون LCD در لابی
اينترنت در اتاق
تاکسی سرویس شبانه روزی
لباسشویی
زمین ورزشی
پارک کودک
گیم نت
اتاق تلفن (اپراتور)
خدمات خانه داری
مینی بار با هزینه
شبکه پخش فیلم
پذیرش 24 ساعته
ترانسفر برگشت با هزینه
ترانسفر رفت با هزینه
زنگ هشدار
پرینتر
تلفن در لابی
فكس
نهار در اتاق
خدمات اتو
روم سرويس
ميز
مسلط به زبان انگليسی
خدمات بیدار باش
روم سرويس 24 ساعته
كافی شاپ
سرویس حرم
تلفن
دمپایی
حوله
مینی بار
یخچال
اینترنت در اتاق
کپسول آتش‌نشانی در لابی
پنجره
تلویزیون lcd
صندوق امانات در لابی
پارکینگ در اطراف هتل
خدمات نگهداری کودک
پرداخت ویزا و مسترکارت
بازی ویدئویی
كتابخانه
مسلط به زبان ترکی
گشت نیم روزی
زمين تنيس
سالن بيليارد
خدمات پزشكي
کپسول آتشنشانی در راهرو
خدمات باربري
جكوزی
چايخانه سنتی
نمای کوچه
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
آتلیه
اينترنت در لابی
پاركينگ
سیستم تهویه مطبوع
مبلمان
اتاق چمدان
ماساژ
جعبه کمک های اولیه
سیستم گرمایشی سرمایشی
اینترنت در لابی
رستوران
سونا
استخر
تاکسی سرویس
پارکینگ
نمازخانه
آسانسور
صندوق امانات
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
یخچال
تلویزیون
دستگاه خودپرداز
خشکشویی (لاندری)
آژانس مسافرتی
کافی شاپ 24 ساعته
سرویس فرنگی
سرویس بهداشتی ایرانی
تلویزیون LED در لابی
فتوکپی
خدمات تور
روزنامه
مبل
خشکشویی
خدمات خشکشویی
وسایل بدنسازی
صبحانه رایگان
مینی بار رایگان
کافی نت
خدمات برای معلولین
کپسول آتش نشانی
سرویس روزانه اتاق
حمام
اینترنت در قسمت لابی
فروشگاه
آرایشگاه
تلفن در اتاق
فضای سبز
کافی شاپ
اینترنت
مرکز خرید
اتاق سیگار
لابی
اتاق بازی
ویلچر
رستوران ایرانی
پله اضطراری
دستگاه واکس کفش
تلفن
سالن ورزشی
حمام

آدرس هتل شهریار تهران روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل شهریار تهران

(31 نظر)
خیلی بد بود خیلی. موکت‌های به شدت کثیف. جارو نزده افتضاح بود
اتاق تمیز بود .
نقاط قوت:
هتل بسیار عالی. با کارکنان بسیار خوب کیفیت غذا و صبحانه عالی، خدمات بیست
نقاط ضعف:
نکته منفی ندیدم
در محموع خوب بود
عالی
ملافه و لحاف تميز نبود و بسيار كثيف بود
اتاق کثیف بود و برخورد مهمانداران هم بد بود در کل ارزش اون پولی که دادم رو نداشت
خیلی خوب بود..تمیز ، منظم با برخورد عالی
هتل خوبی بود راضی بودم
نقاط قوت:
اصلا نداشت
نقاط ضعف:
از هیچ نظری رضایت نداشتیم
نقاط قوت:
همه چی خوب بود
نقاط ضعف:
صبحانه بسیار افتضاح بود
نقاط قوت:
بسیار عالی بود
نقاط ضعف:
فاقد نکته منفی
نقاط قوت:
ایده آل بود
نقاط ضعف:
مورد خاصی نبود
نقاط قوت:
در حد انتظار بود
نقاط ضعف:
مورد خاصی دیده نشد
نقاط قوت:
در حد معمولی بود
نقاط ضعف:
باید رسیدگی بشه به هتل
نقاط قوت:
راضی کننده بود
نقاط ضعف:
مشکلی نبود
درمجموع متوسط
نسبت به قیمتش خوبه..
محیط خوبی بودندارم
نقاط قوت:
عالی بود
نقاط ضعف:
نداشت
برخورد پرسنل اصلا خوب نبود،، فقط با مهمانان خارجی برخورد خوبی دارن،جواب سلام آدمو به زور میدن
تمیزی هتل، موقعیت خوب هتل در دسترسی به مراکز خرید مترو و بازار، اینترنت و خدمات خوبرفتار سرد و غیرحرفه‌ای کارکنان، قیمت بالا، تنوع کم صبحانه
پذیرش در حد متوسط. بهداشت متوسط. امکانات متوسط. صبحانه متوسط. و متاسفانه نسبت به قبل داره ضعیف میشه مدیریت
نباید توقع آنچنانی داشت اما بخاطر هزینه ی نسبتا بالا برا اتاق یک تخته باید خیلی چیزا رعایت بشه. نمونه ش برخورد پذیرش. صبحانه در حد متوسط. اتاق بسیار کوچک. تهویه ی هوای نامناسب. فقط برا جای خواب خوبه.
نقاط قوت:
عالی
نقاط ضعف:
-
در این هتل یک شب اقامت داشتم و از تمیزی اتاق و امکانات راضی نبودم.
هتل و اتاقهای ان بوی سیگار میدهد و از سقف دستشویی ان اب چکه میکند و ... و صبحانه خوب نبود
نظر خاصی ندارم
خدمات مسواك و خميردندان نداشت.شامپو مناسب نبود.
وضعیت نامناسب اتاق مانند عدم قفل شدن درب! و موقعیت نامناسب هتل که در محله ی نه چندان خوبی قرار گرفته است.
نقاط قوت:
پذیرایی و برخورد مناسب سرویس دهی مناسب
نقاط ضعف:
نکته منفی مشاهده نشد و برای سفرهایی مکرر همیشه انتخاب خوبی خواهد بود
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل شهریار تهران

مهمانان هتل شهریار تهران در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل شهریار تهران از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل شهریار تهران بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل شهریار تهران رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل شهریار تهران را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.