هتل شهریار تهران

تهران، میدان امام خمینی، خیابان سعدی جدید، بلوک8 غربی، پلاک 24
3
امتیاز کاربران
37
نظرات کاربران

معرفی هتل شهریار تهران

هتل دو ستاره شهریار در مرکز فرهنگی - تجاری تهران، در نزدیکی بازار بزرگ تهران و مجاورت موزه‌های ایران باستان، آبگینه، سکه و جواهرات، کاخ گلستان، دروازه ی تهران ( سر در باغ ملی ) و ایستگاه مرکزی مترو قرار دارد.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل شهریار تهران

ظرفیت 1 نفر

اتاق یک تخته
ایران هتل آنلاین
540,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
21 مرداد
جمعه
540,000
تومان
22 مرداد
شنبه
540,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
540,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
540,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
540,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
540,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
540,000
تومان
28 مرداد
جمعه
540,000
تومان
29 مرداد
شنبه
540,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
540,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
540,000
تومان
اتاق یک تخته
هتل یار
540,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
21 مرداد
جمعه
540,000
تومان
22 مرداد
شنبه
540,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
540,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
540,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
540,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
540,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
540,000
تومان
28 مرداد
جمعه
540,000
تومان
29 مرداد
شنبه
540,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
540,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
540,000
تومان
یک تخته
ای‌گردش
540,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
21 مرداد
جمعه
540,000
تومان
22 مرداد
شنبه
540,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
540,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
540,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
540,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
540,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
540,000
تومان
28 مرداد
جمعه
540,000
تومان
29 مرداد
شنبه
540,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
540,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
540,000
تومان
ظرفیت 2 نفر

اتاق دو تخته - توئین
هتل یار
840,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
21 مرداد
جمعه
840,000
تومان
22 مرداد
شنبه
840,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
840,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
840,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
840,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
840,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
840,000
تومان
28 مرداد
جمعه
840,000
تومان
29 مرداد
شنبه
840,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
840,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
840,000
تومان
دو تخته
ای‌گردش
840,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
21 مرداد
جمعه
840,000
تومان
22 مرداد
شنبه
840,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
840,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
840,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
840,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
840,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
840,000
تومان
28 مرداد
جمعه
840,000
تومان
29 مرداد
شنبه
840,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
840,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
840,000
تومان
اتاق دو تخته - دبل
هتل یار
840,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
21 مرداد
جمعه
840,000
تومان
22 مرداد
شنبه
840,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
840,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
840,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
840,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
840,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
840,000
تومان
28 مرداد
جمعه
840,000
تومان
29 مرداد
شنبه
840,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
840,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
840,000
تومان
اتاق دو تخته توئین
ایران هتل آنلاین
840,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
21 مرداد
جمعه
840,000
تومان
22 مرداد
شنبه
840,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
840,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
840,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
840,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
840,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
840,000
تومان
28 مرداد
جمعه
840,000
تومان
29 مرداد
شنبه
840,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
840,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
840,000
تومان
اتاق دو تخته دبل
اقامت 24
840,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
21 مرداد
جمعه
840,000
تومان
22 مرداد
شنبه
840,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
840,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
840,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
840,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
840,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
840,000
تومان
28 مرداد
جمعه
840,000
تومان
29 مرداد
شنبه
840,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
840,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
840,000
تومان
اتاق دو تخته دبل
ایران هتل آنلاین
840,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
21 مرداد
جمعه
840,000
تومان
22 مرداد
شنبه
840,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
840,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
840,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
840,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
840,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
840,000
تومان
28 مرداد
جمعه
840,000
تومان
29 مرداد
شنبه
840,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
840,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
840,000
تومان
اتاق دو تخته توئین
اقامت 24
840,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
21 مرداد
جمعه
840,000
تومان
22 مرداد
شنبه
840,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
840,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
840,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
840,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
840,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
840,000
تومان
28 مرداد
جمعه
840,000
تومان
29 مرداد
شنبه
840,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
840,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
840,000
تومان
دو تخته
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
21 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
22 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
23 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
24 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
25 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
26 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
27 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
28 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
29 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
30 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
31 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
ظرفیت 3 نفر

سه تخته
ای‌گردش
1,230,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
21 مرداد
جمعه
1,230,000
تومان
22 مرداد
شنبه
1,230,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
1,230,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
1,230,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
1,230,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,230,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,230,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,230,000
تومان
29 مرداد
شنبه
1,230,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
1,230,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
1,230,000
تومان
اتاق سه تخته
اقامت 24
1,230,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
21 مرداد
جمعه
1,230,000
تومان
22 مرداد
شنبه
1,230,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
1,230,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
1,230,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
1,230,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,230,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,230,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,230,000
تومان
29 مرداد
شنبه
1,230,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
1,230,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
1,230,000
تومان
اتاق سه تخته
ایران هتل آنلاین
1,230,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
21 مرداد
جمعه
1,230,000
تومان
22 مرداد
شنبه
1,230,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
1,230,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
1,230,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
1,230,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,230,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,230,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,230,000
تومان
29 مرداد
شنبه
1,230,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
1,230,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
1,230,000
تومان
اتاق سه تخته
هتل یار
1,230,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
21 مرداد
جمعه
1,230,000
تومان
22 مرداد
شنبه
1,230,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
1,230,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
1,230,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
1,230,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,230,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,230,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,230,000
تومان
29 مرداد
شنبه
1,230,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
1,230,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
1,230,000
تومان
سه تخته
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
21 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
22 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
23 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
24 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
25 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
26 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
27 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
28 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
29 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
30 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
31 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
ظرفیت 4 نفر

سوئیت کوچک
ای‌گردش
1,430,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
21 مرداد
جمعه
1,430,000
تومان
22 مرداد
شنبه
1,430,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
1,430,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
1,430,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
1,430,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,430,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,430,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,430,000
تومان
29 مرداد
شنبه
1,430,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
1,430,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
1,430,000
تومان
اتاق چهار تخته
اقامت 24
1,430,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
21 مرداد
جمعه
1,430,000
تومان
22 مرداد
شنبه
1,430,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
1,430,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
1,430,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
1,430,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,430,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,430,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,430,000
تومان
29 مرداد
شنبه
1,430,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
1,430,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
1,430,000
تومان
سوئیت کوچک
هتل یار
1,430,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
21 مرداد
جمعه
1,430,000
تومان
22 مرداد
شنبه
1,430,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
1,430,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
1,430,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
1,430,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,430,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,430,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,430,000
تومان
29 مرداد
شنبه
1,430,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
1,430,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
1,430,000
تومان
اتاق چهار تخته
اقامت 24
1,430,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
21 مرداد
جمعه
1,430,000
تومان
22 مرداد
شنبه
1,430,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
1,430,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
1,430,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
1,430,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,430,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,430,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,430,000
تومان
29 مرداد
شنبه
1,430,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
1,430,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
1,430,000
تومان
اتاق چهار تخته
ایران هتل آنلاین
1,435,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
21 مرداد
جمعه
1,435,000
تومان
22 مرداد
شنبه
1,435,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
1,435,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
1,435,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
1,435,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,435,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,435,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,435,000
تومان
29 مرداد
شنبه
1,435,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
1,435,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
1,435,000
تومان
چهار تخته
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
21 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
22 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
23 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
24 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
25 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
26 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
27 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
28 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
29 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
30 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
31 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
ظرفیت 5 نفر

سوئیت بزرگ
ای‌گردش
1,695,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
21 مرداد
جمعه
1,695,000
تومان
22 مرداد
شنبه
1,695,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
1,695,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
1,695,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
1,695,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,695,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,695,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,695,000
تومان
29 مرداد
شنبه
1,695,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
1,695,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
1,695,000
تومان
اتاق پنج تخته
اقامت 24
1,695,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
21 مرداد
جمعه
1,695,000
تومان
22 مرداد
شنبه
1,695,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
1,695,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
1,695,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
1,695,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,695,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,695,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,695,000
تومان
29 مرداد
شنبه
1,695,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
1,695,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
1,695,000
تومان
اتاق پنج تخته
ایران هتل آنلاین
1,695,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
21 مرداد
جمعه
1,695,000
تومان
22 مرداد
شنبه
1,695,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
1,695,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
1,695,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
1,695,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,695,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,695,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,695,000
تومان
29 مرداد
شنبه
1,695,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
1,695,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
1,695,000
تومان
پنج تخته
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
21 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
22 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
23 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
24 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
25 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
26 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
27 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
28 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
29 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
30 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
31 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل

امکانات اتاق های هتل شهریار تهران

تلویزیون
یخچال
اعلام حریق
سیستم تهویه مطبوع
فتوکپی
تلویزیون LED در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی
سرویس فرنگی
کافی شاپ 24 ساعته
خدمات خانه داری
آژانس مسافرتی
تبديل ارز
روم سرويس 24 ساعته
خشکشویی (لاندری)
دستگاه خودپرداز
صندوق امانات
مبلمان
آسانسور
نمازخانه
پارکینگ
تاکسی سرویس
استخر
سونا
رستوران
اینترنت در لابی
سیستم گرمایشی سرمایشی
جعبه کمک های اولیه
ماساژ
اتاق چمدان
خدمات تور
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
تلفن
دستگاه واکس کفش
پله اضطراری
رستوران ایرانی
ویلچر
اتاق بازی
لابی
اتاق سیگار
مرکز خرید
اینترنت
کافی شاپ
تلفن در اتاق
خشکشویی
آرایشگاه
فروشگاه
اینترنت در قسمت لابی
حمام
سرویس روزانه اتاق
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
کافی نت
مینی بار رایگان
صبحانه رایگان
وسایل بدنسازی
خدمات خشکشویی
مبل
پاركينگ
كافی شاپ
اينترنت در لابی
مسلط به زبان انگليسی
ميز
روم سرويس
خدمات اتو
نهار در اتاق
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
شبکه پخش فیلم
تلویزیون در لابی
اتاق تلفن (اپراتور)
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
لباسشویی
تاکسی سرویس شبانه روزی
اينترنت در اتاق
تلويزيون LCD در لابی
مسلط به زبان عربی
خدمات اینترنتی
رستوران بام
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
كتابخانه
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
نمای کوچه
چايخانه سنتی
جكوزی
خدمات باربري
کپسول آتشنشانی در راهرو
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
زمين تنيس
گشت نیم روزی
مسلط به زبان ترکی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
پارکینگ در اطراف هتل
صندوق امانات در لابی
تلویزیون lcd
پنجره
کپسول آتش‌نشانی در لابی
اینترنت در اتاق
یخچال
مینی بار
حوله
دمپایی
تلفن
حمام

آدرس هتل شهریار تهران روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل شهریار تهران

(37 نظر)
نقاط قوت:
این هتل هیچ نکته مثبتی نداره به هیچ وجه
نقاط ضعف:
رفتار خیلی بد پذیرش و بی فرهنگ بودنشون امکاناتی که نوشته فقط در حد نوشتنه و کلا دروغه به شدت کثیف و نا منظم برای یه اب جوش ۵تومانی ۲۰ت میگیرن چیزهایی که نوشته رایگان دروغه رفتار پرسنل پذیرش افتضاح بد بد بد الکی پولتونو حیف نکنید پولتونو بندازین بیرون ولی این خرابه نرین
آب در اتاقها ندارد . سشوآر در حمام ندارد
نقاط قوت:
هیچی
نقاط ضعف:
در یک کلمه افتضااااااح
نقاط قوت:
صبحانه خوبی داشت اتاق هم بوی خیلی خوبی میداد
نقاط ضعف:
فقط و فقط موقعیت مکانیش خیلی بد بود
هتل خوبی بود وقیمت هم مناسب ممنون از مدیر وکارکنان هتل
نقاط قوت:
نکته مثبتی ندارد
نقاط ضعف:
بسیار کثیف رفتار نامحترمانه پرسنل قیمت بالا و کاملا نامتناسب با خدمات اتاق بدون هرگونه خدمات حتی آب در روز ورود و دستمال و لوازم بهداشتی مناسب بدون امکان کنسلی سرویس بهداشتی بسیار بد تناقض در حرف های پرسنل جهت اخذ پول بیشتر از مسافران بسیاری دیگر…
نسبت به قیمت و امکاناتی که در اختیار میزارن اصلا ارزش نداشت به نظرم
نقاط قوت:
پرسنل فوق العاده عالی و خوش‌برخورد نهار و شام بسیار عالی و خوشمزه با قیمت مناسب اتاق های تمیز موقعیت خوبِ هتل برای سفر کاری و خانوادگی با هزینه ی متوسط ، کاملا پیشنهاد میشود
نقاط ضعف:
صبحانه با تنوع خیلی کم
نقاط قوت:
جاش خیلی خوبه نزدیک بازار بزرگه
نقاط ضعف:
نظافت اتاقها ضعیف
در کل و بسته به قیمتش خیلی خوب بود
نقاط قوت:
در طول عید قیمت بسیار مناسب بود
نقاط ضعف:
فقط جالبه که آب حتی به صورت غیرمجانی هم توی یخچال نیست
خیلی بد بود خیلی. موکت‌های به شدت کثیف. جارو نزده افتضاح بود
اتاق تمیز بود .
نقاط قوت:
هتل بسیار عالی. با کارکنان بسیار خوب کیفیت غذا و صبحانه عالی، خدمات بیست
نقاط ضعف:
نکته منفی ندیدم
در محموع خوب بود
عالی
اتاق کثیف بود و برخورد مهمانداران هم بد بود در کل ارزش اون پولی که دادم رو نداشت
خیلی خوب بود..تمیز ، منظم با برخورد عالی
هتل خوبی بود راضی بودم
نقاط قوت:
بسیار عالی بود
نقاط ضعف:
فاقد نکته منفی
نقاط قوت:
همه چی خوب بود
نقاط ضعف:
صبحانه بسیار افتضاح بود
نقاط قوت:
در حد انتظار بود
نقاط ضعف:
مورد خاصی دیده نشد
نقاط قوت:
ایده آل بود
نقاط ضعف:
مورد خاصی نبود
نقاط قوت:
راضی کننده بود
نقاط ضعف:
مشکلی نبود
درمجموع متوسط
نقاط قوت:
عالی بود
نقاط ضعف:
نداشت
برخورد پرسنل اصلا خوب نبود،، فقط با مهمانان خارجی برخورد خوبی دارن،جواب سلام آدمو به زور میدن
تمیزی هتل، موقعیت خوب هتل در دسترسی به مراکز خرید مترو و بازار، اینترنت و خدمات خوب
پذیرش در حد متوسط. بهداشت متوسط. امکانات متوسط. صبحانه متوسط. و متاسفانه نسبت به قبل داره ضعیف میشه مدیریت
نباید توقع آنچنانی داشت اما بخاطر هزینه ی نسبتا بالا برا اتاق یک تخته باید خیلی چیزا رعایت بشه. نمونه ش برخورد پذیرش. صبحانه در حد متوسط. اتاق بسیار کوچک. تهویه ی هوای نامناسب. فقط برا جای خواب خوبه.
نقاط قوت:
عالی
نقاط ضعف:
-
برخورد کمی سرد پرسنل پذیرش به چشم میخوره.اتاق ۲نفره واقعا کوچیک بود..شیر آلات زنگ زده و نامناسب..
در این هتل یک شب اقامت داشتم و از تمیزی اتاق و امکانات راضی نبودم.
نظر خاصی ندارم
هتل و اتاقهای ان بوی سیگار میدهد و از سقف دستشویی ان اب چکه میکند و ... و صبحانه خوب نبود
خدمات مسواك و خميردندان نداشت.شامپو مناسب نبود.
وضعیت نامناسب اتاق مانند عدم قفل شدن درب! و موقعیت نامناسب هتل که در محله ی نه چندان خوبی قرار گرفته است.
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل شهریار تهران

مهمانان هتل شهریار تهران در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل شهریار تهران از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل شهریار تهران بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل شهریار تهران رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل شهریار تهران را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.