هتل ثامن تهران

تهران، ابتدای خیابان امیرکبیر، روبروی خیابان ملت، پلاک 478
2.8
امتیاز کاربران
16
نظرات کاربران

معرفی هتل ثامن تهران

هتل یک ستاره ثامن تهران در خیابان امیر کبیر پایتخت واقع شده است. این هتل با فعالیت دیرینه اقدام به بازسازی در سال ۹۳ کرده است و با نام هتل ثامن شروع به فعالیت نموده است. این هتل با امکاناتی مناسب و کارکنان مجرب، آماده پذیرایی از شما مهمانان گرامی می‌باشد.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل ثامن تهران

ظرفیت 1 نفر

اتاق یک تخته
اقامت 24
370,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 تیر
یکشنبه
370,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
370,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
370,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
16 تیر
پنجشنبه
370,000
تومان
17 تیر
جمعه
370,000
تومان
18 تیر
شنبه
370,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
370,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
370,000
تومان
21 تیر
سه شنبه
370,000
تومان
22 تیر
چهارشنبه
370,000
تومان
یک تخته
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
12 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
13 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
14 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
15 تیر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
16 تیر
پنجشنبه
370,000
تومان
17 تیر
جمعه
370,000
تومان
18 تیر
شنبه
370,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
370,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
370,000
تومان
21 تیر
سه شنبه
370,000
تومان
22 تیر
چهارشنبه
370,000
تومان
ظرفیت 2 نفر

دو تخته دابل
اسنپ تریپ
529,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 تیر
یکشنبه
529,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
529,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
15 تیر
چهارشنبه
529,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
529,000
تومان
17 تیر
جمعه
529,000
تومان
18 تیر
شنبه
529,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
529,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
529,000
تومان
21 تیر
سه شنبه
529,000
تومان
22 تیر
چهارشنبه
529,000
تومان
دو تخته تویین
اسنپ تریپ
529,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 تیر
یکشنبه
529,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
529,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
15 تیر
چهارشنبه
529,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
529,000
تومان
17 تیر
جمعه
529,000
تومان
18 تیر
شنبه
529,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
529,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
529,000
تومان
21 تیر
سه شنبه
529,000
تومان
22 تیر
چهارشنبه
529,000
تومان
اتاق دو تخته توئین
اقامت 24
530,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 تیر
یکشنبه
530,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
530,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
530,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
530,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
530,000
تومان
17 تیر
جمعه
530,000
تومان
18 تیر
شنبه
530,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
530,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
530,000
تومان
21 تیر
سه شنبه
530,000
تومان
22 تیر
چهارشنبه
530,000
تومان
اتاق دو تخته دبل
اقامت 24
530,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 تیر
یکشنبه
530,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
530,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
530,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
530,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
530,000
تومان
17 تیر
جمعه
530,000
تومان
18 تیر
شنبه
530,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
530,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
530,000
تومان
21 تیر
سه شنبه
530,000
تومان
22 تیر
چهارشنبه
530,000
تومان
دو تخته تویین بدون سرویس بهداشتی اختصاصی و بدون حمام
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
12 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
13 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
14 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
15 تیر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
16 تیر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
17 تیر
جمعه
ظرفیت تکمیل
18 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
19 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
20 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
21 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
22 تیر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
دو تخته دابل بدون سرویس بهداشتی اختصاصی
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
12 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
13 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
14 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
15 تیر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
16 تیر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
17 تیر
جمعه
ظرفیت تکمیل
18 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
19 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
20 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
21 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
22 تیر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
ظرفیت 3 نفر

سه تخته
اسنپ تریپ
649,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 تیر
یکشنبه
649,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
649,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
15 تیر
چهارشنبه
649,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
649,000
تومان
17 تیر
جمعه
649,000
تومان
18 تیر
شنبه
649,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
649,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
649,000
تومان
21 تیر
سه شنبه
649,000
تومان
22 تیر
چهارشنبه
649,000
تومان
اتاق سه تخته سینگل
اقامت 24
670,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 تیر
یکشنبه
670,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
670,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
670,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
670,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
670,000
تومان
17 تیر
جمعه
670,000
تومان
18 تیر
شنبه
670,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
670,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
670,000
تومان
21 تیر
سه شنبه
670,000
تومان
22 تیر
چهارشنبه
670,000
تومان
اتاق سه تخته
اقامت 24
670,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 تیر
یکشنبه
670,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
670,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
670,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
670,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
670,000
تومان
17 تیر
جمعه
670,000
تومان
18 تیر
شنبه
670,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
670,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
670,000
تومان
21 تیر
سه شنبه
670,000
تومان
22 تیر
چهارشنبه
670,000
تومان
ظرفیت 4 نفر

چهار تخته
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
12 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
13 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
14 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
15 تیر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
16 تیر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
17 تیر
جمعه
ظرفیت تکمیل
18 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
19 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
20 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
21 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
22 تیر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل

امکانات اتاق های هتل ثامن تهران

اعلام حریق
سیستم تهویه مطبوع
فتوکپی
تلویزیون LED در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی
سرویس فرنگی
کپسول آتش نشانی
آژانس مسافرتی
تبديل ارز
خشکشویی (لاندری)
دستگاه خودپرداز
تلویزیون
یخچال
صندوق امانات
سشوار
آسانسور
نمازخانه
پارکینگ
تاکسی سرویس
استخر
سونا
رستوران
خدمات ویژه برای معلومین
اینترنت در لابی
ماساژ
اتاق چمدان
کافی‌شاپ
کمد لباس
خدمات تور
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
تلفن
دستگاه واکس کفش
پله اضطراری
اتاق بازی
اطفای حریق
لابی
اتاق سیگار
مرکز خرید
کافی شاپ
خشکشویی
آرایشگاه
فروشگاه
اینترنت در قسمت لابی
حمام
سرویس روزانه اتاق
خدمات برای معلولین
کافی نت
مینی بار رایگان
وسایل بدنسازی
پاركينگ
كافی شاپ
اينترنت در لابی
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
شبکه پخش فیلم
خدمات خانه داری
تلویزیون در لابی
اتاق تلفن (اپراتور)
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
تلويزيون LCD در لابی
رستوران بام
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
كتابخانه
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی
جكوزی
خدمات باربري
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
زمين تنيس
گشت نیم روزی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
کپسول آتش‌نشانی در لابی
دمپایی حمام

آدرس هتل ثامن تهران روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل ثامن تهران

(16 نظر)
نقاط قوت:
رفتار بسیار عالی کارکنان
نقاط ضعف:
رفتار بسیار عالی کارکنان
عالی بود ولی سروصدا زیاده مثل مسکن مهر
نقاط قوت:
قیمت مناسب
نقاط ضعف:
قیمت مناسب
نسبت به قیمت برای یکی ،دوشب مناسبه
نقاط قوت:
برخورد عالی پرسنل . تخت و اتاق تمیز
نقاط ضعف:
برخورد عالی پرسنل . تخت و اتاق تمیز
نقاط قوت:
نظافت خوب، دسترسی خوب به شهر، رفتار پرسنل،
نقاط ضعف:
نظافت خوب، دسترسی خوب به شهر، رفتار پرسنل،
نقاط قوت:
موقعیت مکانی
نقاط ضعف:
موقعیت مکانی
اتاق بدون تلویزیون و موقعیت مکانی بد اتاق
نقاط قوت:
موقعیت مکانی عالی
نقاط ضعف:
موقعیت مکانی عالی
برخورد کارکنان بسیار خوب بود، نسبت به قیمتش می ارزید.
با سلام و احترام در حد خودش خیلی خوب بود من که راضی بودم اتاق من یک نفره بود و حمام نداشت ارامش زیادی به من داد و نظافت خیلی خوبی داشت . عالی بودتوی تحویل اتاق مشکل داشتم که باتماس با کارشناسان طی ربع ساعت مشکل حل شد.
برخورد پرسنل عالی و دسترسی راحت به تمامی نقاط
نقاط قوت:
برخورد مناسب- تمییز بودن
نقاط ضعف:
نداشتن آسانسور
همه چیز بسیار عالی بود و مخصوصاً برخورد کارکنان و پذیرش بسیار گرم و دوستانه بود
برخورد کارکنان و سرویس دهی بسیار خوب و عالی بود و از نظر تمیزی هم خیلی خوب بود،موقعیت مکانی هم بسیار عالی بود
نقاط قوت:
سلام انصافا هتل بسیار خوب وتمیزبودومن از مدیریت هتل بی نهایت راضی هستم
نقاط ضعف:
تنهاعیبی که هست فاقدرستوران میباشد البته رستوران هم کنارهتل است
نقاط قوت:
اتاق لوكس و امكانات مناسب در حد كلاس و ستاره هتل وجود امكانات اضافي در اتاق برخورد مناسب كارمندان نوساز بودن هتل تلويزيون ال اي دي و تخت و وسايل اتاق نو و خوب بودند كلا در اين سطح از قيمت بجز موارد منفي كه در زير امده بهترين انتخاب ميباشد
نقاط ضعف:
نداشتن پاركينگ ، بدليل قرار گرفتن در يك خيابان يكطرفه و نبود پاركينگ بسختي سوار تاكسي شديم، پله زياد و نبود اسانسور
نقاط قوت:
محیطی آرام و زیبا .
نقاط ضعف:
عدم وجود پارکینگ مستقل .البته پارکینگ عمومی در فاصله نزدیک وجود دارد .
نقاط قوت:
برخورد مناسب و درک صحیح از موقعیت مسافر.
نقاط ضعف:
------
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل ثامن تهران

مهمانان هتل ثامن تهران در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل ثامن تهران از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل ثامن تهران بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل ثامن تهران رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل ثامن تهران را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.