هتل پرشیا تهران

تهران، خیابان حافظ، نرسیده به چهارراه کالج
2.8
امتیاز کاربران
27
نظرات کاربران

معرفی هتل پرشیا تهران

هتل پرشیا در سال ۱۳۷۹ با نام هتل آپارتمان تهران تاسيس و در سال ۱۳۸۶ با تكميل طرح توسعه مطابق استانداردهاي روز دنيا، خدمات خود را گسترش داده و سرويس دهي خود را با نام هتل پرشيا به ثبت رسانيد.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل پرشیا تهران

پرشیا-اتاق یک تخته
اتاق یک تخته
اقامت 24
490,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
31 شهریور
چهارشنبه
490,000
تومان
1 مهر
پنجشنبه
490,000
تومان
2 مهر
جمعه
490,000
تومان
3 مهر
شنبه
490,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
490,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
490,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
490,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
490,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
490,000
تومان
9 مهر
جمعه
490,000
تومان
10 مهر
شنبه
490,000
تومان
هتل یار
490,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
31 شهریور
چهارشنبه
490,000
تومان
1 مهر
پنجشنبه
522,000
تومان
2 مهر
جمعه
522,000
تومان
3 مهر
شنبه
522,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
522,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
522,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
522,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
522,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
522,000
تومان
9 مهر
جمعه
522,000
تومان
10 مهر
شنبه
522,000
تومان
علاءالدین
493,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
31 شهریور
چهارشنبه
493,000
تومان
1 مهر
پنجشنبه
549,000
تومان
2 مهر
جمعه
627,000
تومان
3 مهر
شنبه
627,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
627,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
627,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
627,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
627,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
627,000
تومان
9 مهر
جمعه
627,000
تومان
10 مهر
شنبه
627,000
تومان
پرشیا-اتاق دوتخته
اتاق دوتخته
هتل یار
700,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
31 شهریور
چهارشنبه
700,000
تومان
1 مهر
پنجشنبه
742,000
تومان
2 مهر
جمعه
742,000
تومان
3 مهر
شنبه
742,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
742,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
742,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
742,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
742,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
742,000
تومان
9 مهر
جمعه
742,000
تومان
10 مهر
شنبه
742,000
تومان
اقامت 24
700,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
31 شهریور
چهارشنبه
700,000
تومان
1 مهر
پنجشنبه
700,000
تومان
2 مهر
جمعه
700,000
تومان
3 مهر
شنبه
700,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
700,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
700,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
700,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
700,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
700,000
تومان
9 مهر
جمعه
700,000
تومان
10 مهر
شنبه
700,000
تومان
علاءالدین
704,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
31 شهریور
چهارشنبه
704,000
تومان
1 مهر
پنجشنبه
785,000
تومان
2 مهر
جمعه
897,000
تومان
3 مهر
شنبه
897,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
897,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
897,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
897,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
897,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
897,000
تومان
9 مهر
جمعه
897,000
تومان
10 مهر
شنبه
897,000
تومان
پرشیا-آپارتمان یکخوابه دونفره
آپارتمان یکخوابه دونفره
علاءالدین
960,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
31 شهریور
چهارشنبه
960,000
تومان
1 مهر
پنجشنبه
1,340,000
تومان
2 مهر
جمعه
1,532,000
تومان
3 مهر
شنبه
1,532,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
1,532,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
1,532,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
1,532,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
1,532,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
1,532,000
تومان
9 مهر
جمعه
1,532,000
تومان
10 مهر
شنبه
1,532,000
تومان
هتل یار
960,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
31 شهریور
چهارشنبه
960,000
تومان
1 مهر
پنجشنبه
1,273,000
تومان
2 مهر
جمعه
1,273,000
تومان
3 مهر
شنبه
1,273,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
1,273,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
1,273,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
1,273,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
1,273,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
1,273,000
تومان
9 مهر
جمعه
1,273,000
تومان
10 مهر
شنبه
1,273,000
تومان
پرشیا-آپارتمان یکخوابه سه نفره
آپارتمان یکخوابه سه نفره
اقامت 24
1,020,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
31 شهریور
چهارشنبه
1,020,000
تومان
1 مهر
پنجشنبه
1,020,000
تومان
2 مهر
جمعه
1,020,000
تومان
3 مهر
شنبه
1,020,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
1,020,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
1,020,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
1,020,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
1,020,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
1,020,000
تومان
9 مهر
جمعه
1,020,000
تومان
10 مهر
شنبه
1,020,000
تومان
پرشیا-آپارتمان دوخوابه چهارنفره
آپارتمان دوخوابه چهارنفره
هتل یار
1,398,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
31 شهریور
چهارشنبه
1,398,000
تومان
1 مهر
پنجشنبه
1,851,000
تومان
2 مهر
جمعه
1,851,000
تومان
3 مهر
شنبه
1,851,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
1,851,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
1,851,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
1,851,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
1,851,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
1,851,000
تومان
9 مهر
جمعه
1,851,000
تومان
10 مهر
شنبه
1,851,000
تومان
اقامت 24
1,490,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
31 شهریور
چهارشنبه
1,490,000
تومان
1 مهر
پنجشنبه
1,490,000
تومان
2 مهر
جمعه
1,490,000
تومان
3 مهر
شنبه
1,490,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
1,490,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
1,490,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
1,490,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
1,490,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
1,490,000
تومان
9 مهر
جمعه
1,490,000
تومان
10 مهر
شنبه
1,490,000
تومان
پرشیا-آپارتمان دوخوابه شش نفره
آپارتمان دوخوابه شش نفره
اقامت 24
1,487,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
31 شهریور
چهارشنبه
1,487,000
تومان
1 مهر
پنجشنبه
1,487,000
تومان
2 مهر
جمعه
1,487,000
تومان
3 مهر
شنبه
1,487,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
1,487,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
1,487,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
1,487,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
1,487,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
1,487,000
تومان
9 مهر
جمعه
1,487,000
تومان
10 مهر
شنبه
1,487,000
تومان

امکانات اتاق های هتل پرشیا تهران

سالن کنفرانس
گیم نت
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
آتلیه
كتابخانه
سالن كنفرانس
مینی بار با هزینه
خدمات بیدار باش
خدمات تهيه بليط
رستوران بام
تبديل ارز
مسلط به زبان عربی
تلويزيون LCD در لابی
اينترنت در اتاق
زمین ورزشی
پارک کودک
اتاق تلفن (اپراتور)
آرايشگاه مردانه
تلفن در لابی
تلويزيون LED در لابی
نمای شهر
مسلط به زبان انگليسی
ميز
روم سرويس
فكس
پرینتر
تلویزیون در لابی
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
شبکه پخش فیلم
خدمات خانه داری
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی
كافی شاپ
سالن جشن و مراسم و عروسی
تلفن
دمپایی
حوله
مینی بار
یخچال
اینترنت در اتاق
رستوران
صندوق امانات
پنجره
تلویزیون lcd
بیزینس سنتر
پارکینگ در هتل
رستوران در هتل
روزنامه رایگان
اینترنت با سرعت بالا
سالن همايش
حوضچه آب سرد
جكوزی
امكانات برای معلولين
خدمات باربري
خدمات پزشكي
امكان شارژ وسايل الكترونيكی در لابی
سالن بيليارد
زمين تنيس
خدمات نگهداری کودک
سالن تشريفات
گشت نیم روزی
رستوران سنتی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
اينترنت در لابی
پاركينگ
اعلام حریق
نمازخانه
کافی‌شاپ تابستانه
جعبه کمک های اولیه
سیستم گرمایشی سرمایشی
اینترنت در لابی
اتاق عروس و داماد
سالن اجتماعات
ماهواره
رستوران
سیستم تهویه مطبوع
سونا
استخر
تاکسی سرویس
پارکینگ
آسانسور
تالار پذیرایی
فتوکپی
سرویس بهداشتی ایرانی
سرویس فرنگی
کافی شاپ 24 ساعته
آژانس مسافرتی
اینترنت در اتاق
خشکشویی (لاندری)
دستگاه خودپرداز
تلویزیون
یخچال
صندوق امانات
ماساژ
اتاق چمدان
مبل
کپسول آتش نشانی
خشکشویی
آرایشگاه
فروشگاه
اینترنت در قسمت لابی
حمام
سرویس روزانه اتاق
خدمات برای معلولین
تلفن در اتاق
کافی نت
مینی بار رایگان
صبحانه رایگان
مینی بار
سونا خشک
وسایل بدنسازی
سوئیت
کافی شاپ
حوله
تلفن
دمپایی
خدمات تور
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
سونا بخار
دستگاه واکس کفش
اینترنت
پله اضطراری
اتاق بازی
لابی
اتاق سیگار
مرکز خرید
حمام

آدرس هتل پرشیا تهران روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل پرشیا تهران

(27 نظر)
نقاط قوت:
دستشوییش،ایرانی بود.اتاق جا دار بود.صبحانه خوب بود
نقاط ضعف:
منشی خانم عصبی بود.فلاکس چایی نداشت.
نقاط قوت:
نظافت اتاق
نقاط ضعف:
رفتار بی شرمانه رزبشن
خدایی یکم روی پرسنل که دارین نظارت داشته باشین رزبشن خانوم خیلی بی ادب بودن و نگهبان شیفت شب هم پول پارکینگ گرفت مگه پارکینگ از هتل جداس که جدا پولشو میگیرن . به ما گفتن اگه پول نمیدین ماشین رو بزارین دم در هر بلایی هم سرش اومد مسئولیت با خودتون
نقاط قوت:
نظافت اتاق
نقاط ضعف:
رفتار بی شرمانه رزبشن خانم .
خدایی کسی رو که میزارن رزبشن یکم به ادب و اخلاقش نظارت داشته باشن .
نقاط ضعف:
وحشتناک ترین هتل دنیا! روز آخر اقامتمون یک ساعت قبل زمان تخلیه برگشتیم هتل دیدیم اتاق خالیه، رفتیم پذیرش گفتند فکر کردیم شاید دیر برسید خودمون اتاق رو خالی کردیم، چمدون ها هم تو انبار!! بدترین تجربه هتل رفتن عمرمون بود! وسیله ها رو فقط ریخته بودند تو چمدون ها! همه چی خراب شده بود، خرید ها بهم ریخته، وسیله های هرکی تو چمدون اون یکی....
عدم برخورد مناسب کارکنان پذیرش .سر وصدا. نداشتن پنجره . . آینه مناسب. ساعت . پریز برق . بدون اطلاع اب قطع شد .
از نظر دسترسی به مناطق عالی بودنظر آرامش اصلا، از صدای خودروها در اتاق های سمت خیابون گرفته تا صدای در های اتاق ها و در طول روز برگزاری مراسمات در اتاق های بر مشرف بر خیابان، از نظر قیمت اصلا با شرایط و امکانات همخوانی نداشت
اقامتی ارام و خوب
متوسط و‌تمیز بود البته مهمون من اونجا بود من براشون رزرو کرده بودم
در کل خوب بود
صبحانه بسیار ضعیف بود. برخورد کارکنان خوبست
همه چیز خوب بود، کارکنان خوش برخورد، تنها ایراد اتاق این بود که بسیار دلگیر بود، پنجره به یک نورگیر تاریک باز میشد. اتاق رو به خیابان نبود. تمیزی خوب و تهویه، تلویزیون، یخچال و سرویس بهداشتی همه خوب
در کل خوب بود. اما شیلنگ دستشویی نشتی داشت و باعث خیس شدن میشد. در اتاق ساعت دیواری نبود و آینه اتاق هم مناسب نبود. اما برای استراحت بسیار مطلوب و مناسب بود. سیستم تنظیم دمای اتاق هم فعال بود و بخوبی کار میکرد
خوب راحت
نسبت به هزینه دریافتی امکانات کمی دارد
در کل از هر نظر مناسب و خوب بود
دسترسی خوب
در ابتدا باتوجه به برگزاری مراسم عروسی در هتل سر وصدای زیادی بود که اصلا ارامش نداشتم و محیط اتاق ها و سالن ها بسیار تاریک و دلگیر بود
رفتاربرخی کارکنان رستوران محترمانه نبود.
پرسنل خوب و اتاق های تمیز و نزدیکی به مراکز دولتی و خطوط مترو و BRTچون تقریبا جنب پل کالج و روی خیابان حافظ قرار داره شبا تا ساعت 1 شب سرو صدا و بوق ماشین وحشتناک و صبح ها از ساعت 6 صبح دوباره شروع میشه پیشنهاد میکنم اگه خواستید تو این هتل ساکن بشید حتما ازا تاقهای استفاده کنید که سمت خیابون نباشه.
رفتار کارکنان رستوران مناسب نیست متاسفانه.
اتاق هتل بسیار کوچیک و دلگیر بود. نسبت به پول دریافتی اصلن امکاناتی نداره ؟؟ تنها نکته مثبت این هتل محل خوب و دسترسی به بازارها و مرکز شهره
امکانات و تمیزی تقریبا خوب بودموقعیت هتل خوب بود خیلی سر و صدا داشت. در اتاقها با صدای خیلی بلند بسته میشد و واقعا موقع خواب من رو اذیت کرد. قیمت یک مقدار بیشتر از کیفیت بود.
من تاکنون چند بار به تهران سفر کردم و بیشتر تو هتل پرشیا اقامت داشتم. با توجه به اینکه از مازندران میام دستزسی بسیار خوبی داره و با بی آر تی به راحتی خودم میرسونم به هتل. اتاقاش مرتب و تر تمیزه و هر روز نظافت و حوله ها عوض میشه. سطح کیفی صبحونه خوبه و راضی کنندس. در مجموع به نسبت قیمت ارزش استفاده بالایی داره.
دسترسی خوبنزدیکی به مرکز تجاری چارسواتاق ها و سرویس تمیز و خوب بوداتاق های پشتی (نه رو به خیابون) ساکت و خوبنصبحانه خوب بود
با اینکه یک شب اقامت داشتم اما همه چیز در مجموع خیلی خوب بود
کیفیت غذا بسیار پایین بود اتاقها دلگیر بودنداما برخورد پرسنل خوب بود نداشتن آژانس از دیگر نقاط ضعف این هتل بود .
نه خیلی گرم
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل پرشیا تهران

مهمانان هتل پرشیا تهران در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل پرشیا تهران از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل پرشیا تهران بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل پرشیا تهران رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل پرشیا تهران را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.