هتل پرشیا تهران

تهران، خیابان حافظ، نرسیده به چهارراه کالج
2.8
امتیاز کاربران
25
نظرات کاربران

معرفی هتل پرشیا تهران

هتل پرشیا در سال ۱۳۷۹ با نام هتل آپارتمان تهران تاسيس و در سال ۱۳۸۶ با تكميل طرح توسعه مطابق استانداردهاي روز دنيا، خدمات خود را گسترش داده و سرويس دهي خود را با نام هتل پرشيا به ثبت رسانيد.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل پرشیا تهران

پرشیا-اتاق یک تخته
اتاق یک تخته
اقامت 24
322,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
14 مرداد
سه شنبه
322,000
تومان
15 مرداد
چهارشنبه
322,000
تومان
16 مرداد
پنجشنبه
322,000
تومان
17 مرداد
جمعه
322,000
تومان
18 مرداد
شنبه
322,000
تومان
19 مرداد
یکشنبه
322,000
تومان
20 مرداد
دوشنبه
322,000
تومان
21 مرداد
سه شنبه
322,000
تومان
22 مرداد
چهارشنبه
322,000
تومان
23 مرداد
پنجشنبه
322,000
تومان
24 مرداد
جمعه
322,000
تومان
علاءالدین
325,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
14 مرداد
سه شنبه
325,000
تومان
15 مرداد
چهارشنبه
325,000
تومان
16 مرداد
پنجشنبه
325,000
تومان
17 مرداد
جمعه
325,000
تومان
18 مرداد
شنبه
325,000
تومان
19 مرداد
یکشنبه
325,000
تومان
20 مرداد
دوشنبه
325,000
تومان
21 مرداد
سه شنبه
325,000
تومان
22 مرداد
چهارشنبه
325,000
تومان
23 مرداد
پنجشنبه
325,000
تومان
24 مرداد
جمعه
325,000
تومان
هتل یار
325,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
14 مرداد
سه شنبه
325,000
تومان
15 مرداد
چهارشنبه
325,000
تومان
16 مرداد
پنجشنبه
325,000
تومان
17 مرداد
جمعه
325,000
تومان
18 مرداد
شنبه
325,000
تومان
19 مرداد
یکشنبه
325,000
تومان
20 مرداد
دوشنبه
325,000
تومان
21 مرداد
سه شنبه
325,000
تومان
22 مرداد
چهارشنبه
325,000
تومان
23 مرداد
پنجشنبه
325,000
تومان
24 مرداد
جمعه
325,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
14 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
15 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
16 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
17 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
18 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
19 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
20 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
21 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
22 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
23 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
24 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
ایران مارکوپولو
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
14 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
15 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
16 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
17 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
18 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
19 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
20 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
21 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
22 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
23 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
24 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
پرشیا-اتاق دوتخته
اتاق دوتخته
اقامت 24
459,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
14 مرداد
سه شنبه
459,000
تومان
15 مرداد
چهارشنبه
459,000
تومان
16 مرداد
پنجشنبه
459,000
تومان
17 مرداد
جمعه
459,000
تومان
18 مرداد
شنبه
459,000
تومان
19 مرداد
یکشنبه
459,000
تومان
20 مرداد
دوشنبه
459,000
تومان
21 مرداد
سه شنبه
459,000
تومان
22 مرداد
چهارشنبه
459,000
تومان
23 مرداد
پنجشنبه
459,000
تومان
24 مرداد
جمعه
459,000
تومان
ایران مارکوپولو
463,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
14 مرداد
سه شنبه
463,000
تومان
15 مرداد
چهارشنبه
463,000
تومان
16 مرداد
پنجشنبه
463,000
تومان
17 مرداد
جمعه
463,000
تومان
18 مرداد
شنبه
463,000
تومان
19 مرداد
یکشنبه
463,000
تومان
20 مرداد
دوشنبه
463,000
تومان
21 مرداد
سه شنبه
463,000
تومان
22 مرداد
چهارشنبه
463,000
تومان
23 مرداد
پنجشنبه
463,000
تومان
24 مرداد
جمعه
463,000
تومان
هتل یار
463,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
14 مرداد
سه شنبه
463,000
تومان
15 مرداد
چهارشنبه
463,000
تومان
16 مرداد
پنجشنبه
463,000
تومان
17 مرداد
جمعه
463,000
تومان
18 مرداد
شنبه
463,000
تومان
19 مرداد
یکشنبه
463,000
تومان
20 مرداد
دوشنبه
463,000
تومان
21 مرداد
سه شنبه
463,000
تومان
22 مرداد
چهارشنبه
463,000
تومان
23 مرداد
پنجشنبه
463,000
تومان
24 مرداد
جمعه
463,000
تومان
علاءالدین
463,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
14 مرداد
سه شنبه
463,000
تومان
15 مرداد
چهارشنبه
463,000
تومان
16 مرداد
پنجشنبه
463,000
تومان
17 مرداد
جمعه
463,000
تومان
18 مرداد
شنبه
463,000
تومان
19 مرداد
یکشنبه
463,000
تومان
20 مرداد
دوشنبه
463,000
تومان
21 مرداد
سه شنبه
463,000
تومان
22 مرداد
چهارشنبه
463,000
تومان
23 مرداد
پنجشنبه
463,000
تومان
24 مرداد
جمعه
463,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
14 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
15 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
16 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
17 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
18 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
19 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
20 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
21 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
22 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
23 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
24 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
پرشیا-آپارتمان یکخوابه دونفره
آپارتمان یکخوابه دونفره
اقامت 24
633,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
14 مرداد
سه شنبه
633,000
تومان
15 مرداد
چهارشنبه
633,000
تومان
16 مرداد
پنجشنبه
633,000
تومان
17 مرداد
جمعه
633,000
تومان
18 مرداد
شنبه
633,000
تومان
19 مرداد
یکشنبه
633,000
تومان
20 مرداد
دوشنبه
633,000
تومان
21 مرداد
سه شنبه
633,000
تومان
22 مرداد
چهارشنبه
633,000
تومان
23 مرداد
پنجشنبه
633,000
تومان
24 مرداد
جمعه
633,000
تومان
ایران مارکوپولو
635,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
14 مرداد
سه شنبه
635,000
تومان
15 مرداد
چهارشنبه
635,000
تومان
16 مرداد
پنجشنبه
635,000
تومان
17 مرداد
جمعه
635,000
تومان
18 مرداد
شنبه
635,000
تومان
19 مرداد
یکشنبه
635,000
تومان
20 مرداد
دوشنبه
635,000
تومان
21 مرداد
سه شنبه
635,000
تومان
22 مرداد
چهارشنبه
635,000
تومان
23 مرداد
پنجشنبه
635,000
تومان
24 مرداد
جمعه
635,000
تومان
علاءالدین
637,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
14 مرداد
سه شنبه
637,000
تومان
15 مرداد
چهارشنبه
637,000
تومان
16 مرداد
پنجشنبه
637,000
تومان
17 مرداد
جمعه
637,000
تومان
18 مرداد
شنبه
637,000
تومان
19 مرداد
یکشنبه
637,000
تومان
20 مرداد
دوشنبه
637,000
تومان
21 مرداد
سه شنبه
637,000
تومان
22 مرداد
چهارشنبه
637,000
تومان
23 مرداد
پنجشنبه
637,000
تومان
24 مرداد
جمعه
637,000
تومان
هتل یار
637,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
14 مرداد
سه شنبه
637,000
تومان
15 مرداد
چهارشنبه
637,000
تومان
16 مرداد
پنجشنبه
637,000
تومان
17 مرداد
جمعه
637,000
تومان
18 مرداد
شنبه
637,000
تومان
19 مرداد
یکشنبه
637,000
تومان
20 مرداد
دوشنبه
637,000
تومان
21 مرداد
سه شنبه
637,000
تومان
22 مرداد
چهارشنبه
637,000
تومان
23 مرداد
پنجشنبه
637,000
تومان
24 مرداد
جمعه
637,000
تومان
پرشیا-آپارتمان یکخوابه سه نفره
آپارتمان یکخوابه سه نفره
اقامت 24
631,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
14 مرداد
سه شنبه
631,000
تومان
15 مرداد
چهارشنبه
631,000
تومان
16 مرداد
پنجشنبه
631,000
تومان
17 مرداد
جمعه
631,000
تومان
18 مرداد
شنبه
631,000
تومان
19 مرداد
یکشنبه
631,000
تومان
20 مرداد
دوشنبه
631,000
تومان
21 مرداد
سه شنبه
631,000
تومان
22 مرداد
چهارشنبه
631,000
تومان
23 مرداد
پنجشنبه
631,000
تومان
24 مرداد
جمعه
631,000
تومان
پرشیا-آپارتمان دوخوابه چهارنفره
آپارتمان دوخوابه چهارنفره
اقامت 24
921,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
14 مرداد
سه شنبه
921,000
تومان
15 مرداد
چهارشنبه
921,000
تومان
16 مرداد
پنجشنبه
921,000
تومان
17 مرداد
جمعه
921,000
تومان
18 مرداد
شنبه
921,000
تومان
19 مرداد
یکشنبه
921,000
تومان
20 مرداد
دوشنبه
921,000
تومان
21 مرداد
سه شنبه
921,000
تومان
22 مرداد
چهارشنبه
921,000
تومان
23 مرداد
پنجشنبه
921,000
تومان
24 مرداد
جمعه
921,000
تومان
هتل یار
925,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
14 مرداد
سه شنبه
925,000
تومان
15 مرداد
چهارشنبه
925,000
تومان
16 مرداد
پنجشنبه
925,000
تومان
17 مرداد
جمعه
925,000
تومان
18 مرداد
شنبه
925,000
تومان
19 مرداد
یکشنبه
925,000
تومان
20 مرداد
دوشنبه
925,000
تومان
21 مرداد
سه شنبه
925,000
تومان
22 مرداد
چهارشنبه
925,000
تومان
23 مرداد
پنجشنبه
925,000
تومان
24 مرداد
جمعه
925,000
تومان
علاءالدین
925,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
14 مرداد
سه شنبه
925,000
تومان
15 مرداد
چهارشنبه
925,000
تومان
16 مرداد
پنجشنبه
925,000
تومان
17 مرداد
جمعه
925,000
تومان
18 مرداد
شنبه
925,000
تومان
19 مرداد
یکشنبه
925,000
تومان
20 مرداد
دوشنبه
925,000
تومان
21 مرداد
سه شنبه
925,000
تومان
22 مرداد
چهارشنبه
925,000
تومان
23 مرداد
پنجشنبه
925,000
تومان
24 مرداد
جمعه
925,000
تومان
ایران مارکوپولو
925,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
14 مرداد
سه شنبه
925,000
تومان
15 مرداد
چهارشنبه
925,000
تومان
16 مرداد
پنجشنبه
925,000
تومان
17 مرداد
جمعه
925,000
تومان
18 مرداد
شنبه
925,000
تومان
19 مرداد
یکشنبه
925,000
تومان
20 مرداد
دوشنبه
925,000
تومان
21 مرداد
سه شنبه
925,000
تومان
22 مرداد
چهارشنبه
925,000
تومان
23 مرداد
پنجشنبه
925,000
تومان
24 مرداد
جمعه
925,000
تومان
پرشیا-آپارتمان دوخوابه شش نفره
آپارتمان دوخوابه شش نفره
اقامت 24
1,165,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
14 مرداد
سه شنبه
1,165,000
تومان
15 مرداد
چهارشنبه
1,165,000
تومان
16 مرداد
پنجشنبه
1,165,000
تومان
17 مرداد
جمعه
1,165,000
تومان
18 مرداد
شنبه
1,165,000
تومان
19 مرداد
یکشنبه
1,165,000
تومان
20 مرداد
دوشنبه
1,165,000
تومان
21 مرداد
سه شنبه
1,165,000
تومان
22 مرداد
چهارشنبه
1,165,000
تومان
23 مرداد
پنجشنبه
1,165,000
تومان
24 مرداد
جمعه
1,165,000
تومان

امکانات اتاق های هتل پرشیا تهران

تلویزیون
یخچال
صندوق امانات
اینترنت در اتاق
سرویس بهداشتی فرنگی
سالن کنفرانس
آسانسور
نمازخانه
خود پرداز
اعلام حریق
پارکینگ
تاکسی سرویس
استخر
سونا
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
ماهواره
سالن اجتماعات
اتاق عروس و داماد
اینترنت در لابی
سیستم گرمایشی سرمایشی
جعبه کمک های اولیه
کافی‌شاپ 24 ساعته
کافی‌شاپ تابستانه
ماساژ
تالار پذیرایی
اتاق چمدان
حوله
دمپایی
خدمات تور
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
صرافی
سونا بخار
تلفن
دستگاه واکس کفش
پله اضطراری
اتاق بازی
سرویس بهداشتی ایرانی
لابی
اتاق سیگار
مرکز خرید
اینترنت
سرویس فرنگی
کافی شاپ
تلفن در اتاق
سوئیت
خشکشویی
آرایشگاه
فروشگاه
اینترنت در قسمت لابی
سیستم تهویه هوا
حمام
سرویس روزانه اتاق
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
کافی نت
مینی بار رایگان
صبحانه رایگان
مینی بار
سونا خشک
وسایل بدنسازی
تهویه مطبوع
مبل
پاركينگ
كافی شاپ
اينترنت در لابی
تلويزيون LED در لابی
نمای شهر
مسلط به زبان انگليسی
ميز
روم سرويس
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
سیستم اعلام حریق
شبکه پخش فیلم
خدمات خانه داری
تلویزیون در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی در طبقات
لاندری (خشکشویی)
اتاق تلفن (اپراتور)
سرویس بهداشتی فرنگی در لابی
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
سرویس بهداشتی فرنگی در طبقات
اينترنت در اتاق
تلويزيون LCD در لابی
مسلط به زبان عربی
لاندري
تبديل ارز
فتوكپي
رستوران بام
خودپرداز
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
آژانس مسافرتي
دستگاه ATM
سالن كنفرانس
كتابخانه
سرویس بهداشتی ایرانی در راهرو
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
آرايشگاه مردانه
چايخانه سنتی
سالن همايش
جكوزی
امكانات برای معلولين
خدمات باربري
خدمات پزشكي
امكان شارژ وسايل الكترونيكی در لابی
سالن بيليارد
حوضچه آب سرد
زمين تنيس
سالن تشريفات
گشت نیم روزی
رستوران سنتی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
اینترنت با سرعت بالا
سالن جشن و مراسم و عروسی
روزنامه رایگان
رستوران در هتل
پارکینگ در هتل
بیزینس سنتر
تلویزیون lcd
پنجره
پاركينگ
صندوق امانات
رستوران
اينترنت در لابی
اینترنت در اتاق
تهویه مطبوع
یخچال
مینی بار
سرویس فرنگی
حوله
دمپایی
تلفن
حمام

آدرس هتل پرشیا تهران روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل پرشیا تهران

(25 نظر)
عدم برخورد مناسب کارکنان پذیرش .سر وصدا. نداشتن پنجره . . آینه مناسب. ساعت . پریز برق . بدون اطلاع اب قطع شد .
نقاط قوت:
در حد خودش و قیمتش خوبه
نقاط ضعف:
اتاق کوچک و کم نور
از نظر دسترسی به مناطق عالی بودنظر آرامش اصلا، از صدای خودروها در اتاق های سمت خیابون گرفته تا صدای در های اتاق ها و در طول روز برگزاری مراسمات در اتاق های بر مشرف بر خیابان، از نظر قیمت اصلا با شرایط و امکانات همخوانی نداشت
اقامتی ارام و خوب
متوسط و‌تمیز بود البته مهمون من اونجا بود من براشون رزرو کرده بودم
در کل خوب بود
صبحانه بسیار ضعیف بود. برخورد کارکنان خوبست
همه چیز خوب بود، کارکنان خوش برخورد، تنها ایراد اتاق این بود که بسیار دلگیر بود، پنجره به یک نورگیر تاریک باز میشد. اتاق رو به خیابان نبود. تمیزی خوب و تهویه، تلویزیون، یخچال و سرویس بهداشتی همه خوب
در کل خوب بود. اما شیلنگ دستشویی نشتی داشت و باعث خیس شدن میشد. در اتاق ساعت دیواری نبود و آینه اتاق هم مناسب نبود. اما برای استراحت بسیار مطلوب و مناسب بود. سیستم تنظیم دمای اتاق هم فعال بود و بخوبی کار میکرد
نقاط قوت:
سكوت و آرامش
نقاط ضعف:
عدم استقبال مناسب از مهمان
خوب راحت
نسبت به هزینه دریافتی امکانات کمی دارد
در کل از هر نظر مناسب و خوب بود
دسترسی خوب
در ابتدا باتوجه به برگزاری مراسم عروسی در هتل سر وصدای زیادی بود که اصلا ارامش نداشتم و محیط اتاق ها و سالن ها بسیار تاریک و دلگیر بود
رفتاربرخی کارکنان رستوران محترمانه نبود.
پرسنل خوب و اتاق های تمیز و نزدیکی به مراکز دولتی و خطوط مترو و BRTچون تقریبا جنب پل کالج و روی خیابان حافظ قرار داره شبا تا ساعت 1 شب سرو صدا و بوق ماشین وحشتناک و صبح ها از ساعت 6 صبح دوباره شروع میشه پیشنهاد میکنم اگه خواستید تو این هتل ساکن بشید حتما ازا تاقهای استفاده کنید که سمت خیابون نباشه.
رفتار کارکنان رستوران مناسب نیست متاسفانه.
اتاق هتل بسیار کوچیک و دلگیر بود. نسبت به پول دریافتی اصلن امکاناتی نداره ؟؟ تنها نکته مثبت این هتل محل خوب و دسترسی به بازارها و مرکز شهره
امکانات و تمیزی تقریبا خوب بودموقعیت هتل خوب بود خیلی سر و صدا داشت. در اتاقها با صدای خیلی بلند بسته میشد و واقعا موقع خواب من رو اذیت کرد. قیمت یک مقدار بیشتر از کیفیت بود.
من تاکنون چند بار به تهران سفر کردم و بیشتر تو هتل پرشیا اقامت داشتم. با توجه به اینکه از مازندران میام دستزسی بسیار خوبی داره و با بی آر تی به راحتی خودم میرسونم به هتل. اتاقاش مرتب و تر تمیزه و هر روز نظافت و حوله ها عوض میشه. سطح کیفی صبحونه خوبه و راضی کنندس. در مجموع به نسبت قیمت ارزش استفاده بالایی داره.
دسترسی خوبنزدیکی به مرکز تجاری چارسواتاق ها و سرویس تمیز و خوب بوداتاق های پشتی (نه رو به خیابون) ساکت و خوبنصبحانه خوب بود
با اینکه یک شب اقامت داشتم اما همه چیز در مجموع خیلی خوب بود
کیفیت غذا بسیار پایین بود اتاقها دلگیر بودنداما برخورد پرسنل خوب بود نداشتن آژانس از دیگر نقاط ضعف این هتل بود .
نه خیلی گرم
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل پرشیا تهران

مهمانان هتل پرشیا تهران در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل پرشیا تهران از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل پرشیا تهران بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل پرشیا تهران رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل پرشیا تهران را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.