هتل پرشیا 2 تهران

تهران، میدان راه آهن، خیابان ولی عصر، نرسیده به چهارراه مختاری، هتل پرشیا2
-
امتیاز کاربران
20
نظرات کاربران

معرفی هتل پرشیا 2 تهران

هتل پرشیا۲ تهران در سال ۱۳۹۴در قلب پایتخت به بهره برداری رسید. این هتل سه ستاره با کادری مجرب و مسلط به زبان‌های عربی و انگلیسی پذیرای مهمانان و مسافرین عزیز می‌باشد. این هتل برای رفاه بیشتر مهمانان، مجهز به واحد صرافی می‌باشد.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل پرشیا 2 تهران

ظرفیت 1 نفر

یک تخته
هتل یار
583,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
583,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
583,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
583,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
583,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
583,000
تومان
8 بهمن
جمعه
583,000
تومان
9 بهمن
شنبه
583,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
583,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
583,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
583,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
583,000
تومان
یک تخته
علاءالدین
588,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
588,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
588,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
588,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
588,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
588,000
تومان
8 بهمن
جمعه
588,000
تومان
9 بهمن
شنبه
588,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
588,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
588,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
588,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
588,000
تومان
اتاق یک تخته
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
4 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
دو تخته برای یک نفر
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
4 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
ظرفیت 2 نفر

اتاق دو تخته توئین
اقامت 24
696,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
696,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
696,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
696,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
696,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
696,000
تومان
8 بهمن
جمعه
696,000
تومان
9 بهمن
شنبه
696,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
696,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
696,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
696,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
696,000
تومان
اتاق دو تخته دبل
اقامت 24
696,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
696,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
696,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
696,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
696,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
696,000
تومان
8 بهمن
جمعه
696,000
تومان
9 بهمن
شنبه
696,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
696,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
696,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
696,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
696,000
تومان
دوتخته - دبل
هتل یار
747,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
747,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
747,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
747,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
747,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
747,000
تومان
8 بهمن
جمعه
747,000
تومان
9 بهمن
شنبه
747,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
747,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
747,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
747,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
747,000
تومان
دو تخته - توئین
هتل یار
747,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
747,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
747,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
747,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
747,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
747,000
تومان
8 بهمن
جمعه
747,000
تومان
9 بهمن
شنبه
747,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
747,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
747,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
747,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
747,000
تومان
دوتخته دبل
علاءالدین
747,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
747,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
747,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
747,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
747,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
747,000
تومان
8 بهمن
جمعه
747,000
تومان
9 بهمن
شنبه
747,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
747,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
747,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
747,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
747,000
تومان
دوتخته توئین
علاءالدین
747,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
747,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
747,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
747,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
747,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
747,000
تومان
8 بهمن
جمعه
747,000
تومان
9 بهمن
شنبه
747,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
747,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
747,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
747,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
747,000
تومان
دو تخته دابل
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
4 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
دو تخته تویین
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
4 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
ظرفیت 3 نفر

اتاق سه تخته
اقامت 24
910,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
910,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
910,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
910,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
910,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
910,000
تومان
8 بهمن
جمعه
910,000
تومان
9 بهمن
شنبه
910,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
910,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
910,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
910,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
910,000
تومان
سه تخته
هتل یار
913,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
913,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
913,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
913,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
913,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
913,000
تومان
8 بهمن
جمعه
913,000
تومان
9 بهمن
شنبه
913,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
913,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
913,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
913,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
913,000
تومان
سه تخته
علاءالدین
915,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
915,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
915,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
915,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
915,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
915,000
تومان
8 بهمن
جمعه
915,000
تومان
9 بهمن
شنبه
915,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
915,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
915,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
915,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
915,000
تومان
سه تخته
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
4 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
ظرفیت 4 نفر

چهارتخته
هتل یار
1,079,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
1,079,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
1,079,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
1,079,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
1,079,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
1,079,000
تومان
8 بهمن
جمعه
1,079,000
تومان
9 بهمن
شنبه
1,079,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
1,079,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
1,079,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
1,079,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
1,079,000
تومان
اتاق چهار تخته
اقامت 24
1,130,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
1,130,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
1,130,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
1,130,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
1,130,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
1,130,000
تومان
8 بهمن
جمعه
1,130,000
تومان
9 بهمن
شنبه
1,130,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
1,130,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
1,130,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
1,130,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
1,130,000
تومان
چهار تخته
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
4 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل

امکانات اتاق های هتل پرشیا 2 تهران

اعلام حریق
شبکه پخش فیلم
خدمات بیدار باش
خدمات تهيه بليط
رستوران بام
خدمات اینترنتی
تبديل ارز
مسلط به زبان عربی
اينترنت در اتاق
تاکسی سرویس شبانه روزی
زمین ورزشی
پارک کودک
گیم نت
اتاق تلفن (اپراتور)
تلویزیون در لابی
خدمات خانه داری
پذیرش 24 ساعته
روم سرويس 24 ساعته
مسلط به زبان انگليسی
مبل
پاركينگ
كافی شاپ
اينترنت در لابی
تلويزيون LED در لابی
نمای شهر
ميز
ترانسفر برگشت با هزینه
خدمات اتو
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
مینی بار با هزینه
كتابخانه
وسایل بدنسازی
پارکینگ سر پوشیده با ظرفیت محدود
تلفن
دمپایی
حوله
مینی بار
یخچال
اینترنت در اتاق
کپسول آتش‌نشانی در لابی
پنجره
تلویزیون lcd
اجاره اتومبیل
صندوق امانات در لابی
پارکینگ در هتل
روزنامه رایگان
اینترنت با سرعت بالا
کرایه اتومبیل با راننده
آتلیه
خدمات پزشكي
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی
جكوزی
خدمات باربري
کپسول آتشنشانی در راهرو
امكان شارژ وسايل الكترونيكی در لابی
خدمات نگهداری کودک
سالن بيليارد
زمين تنيس
گشت نیم روزی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات خشکشویی
مینی بار
سیستم تهویه مطبوع
اینترنت در اتاق
سیستم گرمایشی سرمایشی
رمپ جهت ویلچر معلولین
اینترنت در لابی
ماهواره
رستوران
سونا
استخر
تاکسی سرویس
پارکینگ
نمازخانه
آسانسور
مبلمان
صندوق امانات
ماساژ
فتوکپی
سرویس بهداشتی ایرانی
سرویس فرنگی
کافی شاپ 24 ساعته
کافی نت
یخچال
آژانس مسافرتی
خشکشویی (لاندری)
دستگاه خودپرداز
چای ساز
تلویزیون
جعبه کمک های اولیه
اتاق چمدان
صبحانه رایگان
اینترنت
مینی بار رایگان
خدمات برای معلولین
کپسول آتش نشانی
ماشین ظرفشویی
ماکروویو
ماشین لباسشویی
حمام
فروشگاه
آرایشگاه
خشکشویی
تلفن در اتاق
کافی شاپ
مرکز خرید
حوله
تلفن
دمپایی
خدمات تور
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
دستگاه واکس کفش
اتاق سیگار
پله اضطراری
رستوران ایرانی
اتاق بازی
اطفای حریق
لابی
حمام

آدرس هتل پرشیا 2 تهران روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل پرشیا 2 تهران

(20 نظر)
نقاط قوت:
پارکینگ داشت از نظر امنیت ماشین خیالمون راحت بود
نقاط ضعف:
سفر ما برای خرید بود ولی هر هتل و استراحت گاهی باید حداقل موارد زیر داشته باشه ۱. تمیز نبودن اتاق بخصوص سرویس بهداشتی ۲.یک جفت دمپایی برای چهار نفر و برای استفاده از دستشویی و حمام و نداشتن دمپایی سر ست حوله ۳‌.نبودن وسایل ضدعفونی در اتاق ۴.سرو کردن صبحانه به صورت پک بندی و به سبک زشت و کم یعنی اگر یه دونه تخم مرغ اضافه میخواستید نبوود ۵.برخورد پذیرش بسیار سرد و بد
نقاط قوت:
تمیز بودن اتاق و امکانات لازم
نقاط ضعف:
تمیز بودن اتاق و امکانات لازم
سلام من این هتل به دلیل نزدیکی به محل کلاس خودم انتخاب کردم نسبت به امکاناتش در این محدوده بهترین بود اما یک سری عدم هماهنگی ها برای صرف صبحانه موجود بود و اینکه در مدت اقامت من برای نظافت اتاق یا تعویض رو تختی کسی نیومد شاید خودم باید ازشون میخواستم اما جاهای دیگه خودشون بدون پرسش تعویض می کردند و سطل اشغال ها رو خالی می کردند ولی اینجا کسی در طول اقامت من کسی نیومد در کل راضی بودم
هرگز این هتل رو انتخاب نمیکنم دیگه
از لوازم ارزون استفاده کردن و کیفیت پایینی نسبت به هزینه یک هتل داره
یک شب اقامت داشتیم و متاسفانه اینقدر اذیت شدیم که فرداش سریع اتاق رو تحویل دادیم سر صدای تلوزیون و بقیه اتاق ها شنیده میشد صبحانه فوق العاده بی کیفیت و ضعیف بود
واقعا هتل خیلی خوبیه هم ازنظرسرویس دهی وهم برخوردکارکنان و نسبت به تعدادستاره هایی که داره خیلی خوبه..من حتی کیف پولمو جا گذاشتم اونجا ودرحال برگشت به شهرم بودم که بامن تماس گرفتن واطلاع دادن و همون مقدار پولی که توش بودو برام کارت به کارت کردن
هتل خوب وتميزي بودش فقط اتاقش فاقدكتري برقي بود دركل هتل تميزنسبت به سه ستاره بودنش خوب بود
متاسفانه با اعلام چندين باره جهت نظافت اتاق ، ترتيب اثر داده نشد . صبحانه ضعيف وضعيت اتاق و دستشويي ضعیف انتظار ٣ ستاره اين نبود
از نظر راحتی و دسترسی به مترو و موقعیت های دیگر مناسب بود هر چند که من اصلا از صبحانه و نهار و شام بهره ای نبردم که بخواهم در موردش نظر بدهم
از تمام امکانات رضایت داشتیم. خوش گذشت و آرامش داشتیم متشکریم
متاسفانه در بدو ورود به هتل رفتار بسیار بد مسئول پذیرش هتل و فردی که اتاق رو تحویل میده تو ذوقمون زد . با بی محلی برگه ی رزرو مارو گرفتند و حدود ۲۵ دقیقه با اینکه کسی نبود معطل شدیم تا پذیرش کنند مارو . اون هم وقتی که ساعت ۱۲ شب بود . ساکها و چمدونهامونو به زور میکشیدیم ولی هیچ کدوم از پرسنل هتل با اینکه اونجا بودند کمکی نمیکردند و میگفتند وظیفه حمل چمدان مسافر نیست . یک امانتی داشتم که میخواستم به یکی از دوستانم که اومده بود اونجا بهش تحویل بدم ولی نمیذاشتند بیاد حتی تا درب اتاق . حتی وقتی درخواست کردیم که با یکی از پرسنل اجازه بدید یک لحظه بیاد دم در اتاق امانتی رو بهش بدیم بره باز هم نذاشتند چون پرسنل حال اینکه بیان با مهمان ما تا دم اتاق رو نداشتند . از نظر نظافت زیادچنگی به دل نمیزنه . پتوها لکه و روبالشتیها چرک داشت . صبحانه معمولی چون یک قالب پنیر و کره رو با همون پوست و ظرف کارخونه گذاشتند روی میز با یک کم نانو یک شیشه مربا . همونها رو باید بخورید .
با توجه به تعداد ستاره های هتل عالی بود.
هتل خوب نسبت به قیمت و تخفیف سایت
کارکنانی خوب مودب و هتلی تمیز . تنها مشکلی که به نظر من وجود داشت صدا از اتاقهای بغلی شنیده می شد
به خاطر موقعیت مکانی این هتل رو رزرو کردم، از اقامتمون هم راضی بودیم تنها مورد ناخوشایندی که بود، صدای تلویزیون زیاد یکی از اتاق های اطراف بود که موقع خواب باعث اذیت می شد
هتل نظافتش خوب بود برخورد كاركنانم خوب بود منتها موقعي كه ما رفتيم سوت و كور بود و قیمتشم بالا
برخورد پذیرش محترم و رستوران خوب و امکانات هتل خوب ارزیابی می گردد
ارتباط اجتماعی در حد عالی
به نظرم اگر امکانات هتل کامل تر بود، بهتر بود.
هتل خوبی بود اما کارکنان عملکرد خوبی نداشتند
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل پرشیا 2 تهران

مهمانان هتل پرشیا 2 تهران در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل پرشیا 2 تهران از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل پرشیا 2 تهران بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل پرشیا 2 تهران رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل پرشیا 2 تهران را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.