هتل پژوهش تهران

تهران، کیلومتر 15 اتوبان تهران به کرج، بلوار پژوهش (پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران)
-
امتیاز کاربران
26
نظرات کاربران

معرفی هتل پژوهش تهران

هتل سه ستاره پژوهش تهران در 2 طبقه و 45 واحد با بیش از ده سال سابقه در منطقه 22 تهران در امر خدمت رسانی فعال می‌باشد. این مجموعه با خدمات و امکانات رفاهی مناسب نظیر فضای سبز، نگهداری کودک، رستوران با طبخ انواع غذای ایرانی، تلویزیون ، تلفن مستقیم، حمام، یخچال، لابی و سالن کنفرانس، قیمت مناسب و دور از محدوده طرح ترافیک با پرسنلی مجرب و آموزش دیده آماده پذیرایی از شما مهمانان گرامی می‌باشد.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل پژوهش تهران

پژوهش-اتاق یک تخته
اتاق یک تخته
ای‌گردش
200,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 آذر
سه شنبه
200,000
تومان
5 آذر
چهارشنبه
200,000
تومان
6 آذر
پنجشنبه
200,000
تومان
7 آذر
جمعه
200,000
تومان
8 آذر
شنبه
200,000
تومان
9 آذر
یکشنبه
200,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
200,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
200,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
200,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
200,000
تومان
14 آذر
جمعه
200,000
تومان
پژوهش-اتاق دوتخته دبل
اتاق دوتخته دبل
ای‌گردش
200,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 آذر
سه شنبه
200,000
تومان
5 آذر
چهارشنبه
200,000
تومان
6 آذر
پنجشنبه
200,000
تومان
7 آذر
جمعه
200,000
تومان
8 آذر
شنبه
200,000
تومان
9 آذر
یکشنبه
200,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
200,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
200,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
200,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
200,000
تومان
14 آذر
جمعه
200,000
تومان
ایران مارکوپولو
209,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 آذر
سه شنبه
209,000
تومان
5 آذر
چهارشنبه
209,000
تومان
6 آذر
پنجشنبه
209,000
تومان
7 آذر
جمعه
209,000
تومان
8 آذر
شنبه
209,000
تومان
9 آذر
یکشنبه
209,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
209,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
209,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
209,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
209,000
تومان
14 آذر
جمعه
209,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
4 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
5 آذر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
6 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
7 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
8 آذر
شنبه
ظرفیت تکمیل
9 آذر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
10 آذر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
11 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
12 آذر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
13 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
14 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
4 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
5 آذر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
6 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
7 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
8 آذر
شنبه
ظرفیت تکمیل
9 آذر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
10 آذر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
11 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
12 آذر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
13 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
14 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
پژوهش-اتاق دوتخته توئین
اتاق دوتخته توئین
ای‌گردش
200,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 آذر
سه شنبه
200,000
تومان
5 آذر
چهارشنبه
200,000
تومان
6 آذر
پنجشنبه
200,000
تومان
7 آذر
جمعه
200,000
تومان
8 آذر
شنبه
200,000
تومان
9 آذر
یکشنبه
200,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
200,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
200,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
200,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
200,000
تومان
14 آذر
جمعه
200,000
تومان
پژوهش-سوئیت سه نفره
سوئیت سه نفره
ای‌گردش
315,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 آذر
سه شنبه
315,000
تومان
5 آذر
چهارشنبه
315,000
تومان
6 آذر
پنجشنبه
315,000
تومان
7 آذر
جمعه
315,000
تومان
8 آذر
شنبه
315,000
تومان
9 آذر
یکشنبه
315,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
315,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
315,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
315,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
315,000
تومان
14 آذر
جمعه
315,000
تومان
ایران مارکوپولو
360,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 آذر
سه شنبه
360,000
تومان
5 آذر
چهارشنبه
360,000
تومان
6 آذر
پنجشنبه
360,000
تومان
7 آذر
جمعه
360,000
تومان
8 آذر
شنبه
360,000
تومان
9 آذر
یکشنبه
360,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
360,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
360,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
360,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
360,000
تومان
14 آذر
جمعه
360,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
4 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
5 آذر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
6 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
7 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
8 آذر
شنبه
ظرفیت تکمیل
9 آذر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
10 آذر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
11 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
12 آذر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
13 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
14 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
4 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
5 آذر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
6 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
7 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
8 آذر
شنبه
ظرفیت تکمیل
9 آذر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
10 آذر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
11 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
12 آذر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
13 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
14 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
پژوهش-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
ای‌گردش
285,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 آذر
سه شنبه
285,000
تومان
5 آذر
چهارشنبه
285,000
تومان
6 آذر
پنجشنبه
285,000
تومان
7 آذر
جمعه
285,000
تومان
8 آذر
شنبه
285,000
تومان
9 آذر
یکشنبه
285,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
285,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
285,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
285,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
285,000
تومان
14 آذر
جمعه
285,000
تومان
ایران مارکوپولو
285,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 آذر
سه شنبه
285,000
تومان
5 آذر
چهارشنبه
285,000
تومان
6 آذر
پنجشنبه
285,000
تومان
7 آذر
جمعه
285,000
تومان
8 آذر
شنبه
285,000
تومان
9 آذر
یکشنبه
285,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
285,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
285,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
285,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
285,000
تومان
14 آذر
جمعه
285,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
4 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
5 آذر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
6 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
7 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
8 آذر
شنبه
ظرفیت تکمیل
9 آذر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
10 آذر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
11 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
12 آذر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
13 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
14 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
4 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
5 آذر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
6 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
7 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
8 آذر
شنبه
ظرفیت تکمیل
9 آذر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
10 آذر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
11 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
12 آذر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
13 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
14 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
پژوهش-اتاق چهارتخته
اتاق چهارتخته
ای‌گردش
360,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 آذر
سه شنبه
360,000
تومان
5 آذر
چهارشنبه
360,000
تومان
6 آذر
پنجشنبه
360,000
تومان
7 آذر
جمعه
360,000
تومان
8 آذر
شنبه
360,000
تومان
9 آذر
یکشنبه
360,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
360,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
360,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
360,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
360,000
تومان
14 آذر
جمعه
360,000
تومان
ایران مارکوپولو
360,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 آذر
سه شنبه
360,000
تومان
5 آذر
چهارشنبه
360,000
تومان
6 آذر
پنجشنبه
360,000
تومان
7 آذر
جمعه
360,000
تومان
8 آذر
شنبه
360,000
تومان
9 آذر
یکشنبه
360,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
360,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
360,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
360,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
360,000
تومان
14 آذر
جمعه
360,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
4 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
5 آذر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
6 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
7 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
8 آذر
شنبه
ظرفیت تکمیل
9 آذر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
10 آذر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
11 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
12 آذر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
13 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
14 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
4 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
5 آذر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
6 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
7 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
8 آذر
شنبه
ظرفیت تکمیل
9 آذر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
10 آذر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
11 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
12 آذر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
13 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
14 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
پژوهش-سوئیت پنج نفره
سوئیت پنج نفره
ای‌گردش
450,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 آذر
سه شنبه
450,000
تومان
5 آذر
چهارشنبه
450,000
تومان
6 آذر
پنجشنبه
450,000
تومان
7 آذر
جمعه
450,000
تومان
8 آذر
شنبه
450,000
تومان
9 آذر
یکشنبه
450,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
450,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
450,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
450,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
450,000
تومان
14 آذر
جمعه
450,000
تومان
ایران مارکوپولو
525,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 آذر
سه شنبه
525,000
تومان
5 آذر
چهارشنبه
525,000
تومان
6 آذر
پنجشنبه
525,000
تومان
7 آذر
جمعه
525,000
تومان
8 آذر
شنبه
525,000
تومان
9 آذر
یکشنبه
525,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
525,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
525,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
525,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
525,000
تومان
14 آذر
جمعه
525,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
4 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
5 آذر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
6 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
7 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
8 آذر
شنبه
ظرفیت تکمیل
9 آذر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
10 آذر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
11 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
12 آذر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
13 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
14 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
4 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
5 آذر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
6 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
7 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
8 آذر
شنبه
ظرفیت تکمیل
9 آذر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
10 آذر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
11 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
12 آذر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
13 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
14 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل

امکانات اتاق های هتل پژوهش تهران

اعلام حریق
تلویزیون در لابی
حمام
سرویس روزانه اتاق
کافی نت
صبحانه رایگان
تراس
خدمات خشکشویی
مبل
پاركينگ
سالن صبحانه خوری
اينترنت در لابی
مسلط به زبان انگليسی
ميز
روم سرويس
فكس
سرویس بهداشتی ایرانی در لابی
سوئیت
پارکینگ روباز با ظرفیت محدود
عربی
دستگاه خودپرداز
کپسول آتش‌نشانی در لابی
اینترنت بی سیم
پارکینگ در هتل
بانک
سالن همايش
سرویس بهداشتی فرنگی در لابی
سالن كنفرانس
نمای فضای سبز
باغچه
تلويزيون LCD در لابی
اينترنت در اتاق
لباسشویی
اینترنت در قسمت لابی
تلفن در اتاق
سیستم تهویه مطبوع
یخچال
پارکینگ
نمازخانه
آسانسور
مبلمان
صندوق امانات
تلویزیون
خشکشویی (لاندری)
خدمات خانه داری
تلویزیون LED در لابی
فتوکپی
تاکسی سرویس
رستوران
سرویس ایرانی
سالن بدنسازی
سرویس فرنگی
اینترنت
لابی
اطفای حریق
سرویس بهداشتی ایرانی
تلفن
فضای سبز
سالن اجتماعات
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
اینترنت با حجم محدود در لابی
اتاق چمدان
جعبه کمک های اولیه
سیستم گرمایشی سرمایشی
اینترنت در لابی
رخت آویز

نظرات کاربران برای هتل پژوهش تهران

(26 نظر)
اگر ماشین داشته باشین و از روی جی پی اس دنبال مسیر باشین باید از در اصلی پژوهشگاه وارد بشین نقشه از خیابان دانش راهنمایی می‌کنه که اشتباهه. نسبت به هزینه امکانات تقریبا منصفانه بود مخصوصا اگر سطح توقعتون رو پایین بیارید کمی. رفتار پرسنل خوب بود.
در تهران باید متناسب با برنامه سفر خودتون هتل بگیرید برای من اینجا دسترسی خوبی داشت چون کارم در منطقه چیتگر بود. هتل متوسطی هست. غذا نسبت به کیفیت گران هست.
امکانات و کیفیت خدمات در حد هتل نبود.
سلام برخورد پرسنل هتل عالی، نظافت خوب، محیط هتل آرام و کیفیت غذا پایین
هزینه اش نسبت به امکاناتش زیاد بود.
یک شب اقامت خوب و آرامی داشتم. با توجه به سفر کاری موقعیت هتل خوب بود.
خوب
هتل در حاشیه شهر است. برای کسانی که مرکز شهر کار دارند کمی دور است
رفتار رزروشن بسیار غیرحرفه ای و بد بود
محیطی ارام وفرهنگی تمیزوقابل قبول پرسنل مودب وکوشا
وجود پارکینگ و دور از ترافیک شهر تهرانوجود توالت ایرانی در کنار دوش حمام ، مشکل فاضلاب توالت ایرانی، صدای زیاد موتور یخچال
هتل در یک مرکز تحقیقات واقع هست و بیشتر یک مهمانسرا سازمانی هست. اگر این مطلب رو ندونید هم سخت هتل رو پیدا میکنید هم حسابی تو ذوقتون میخوره. هتل طبخ غذا هم ندارند و سفارش میدین از بیرون تهیه میکنند. مکان هتل خیلی ساکت و خلوت هست و اگر به دید مهمانسرا برای توقف کوتاه بهش نگاه کنید خوبه و قیمت مناسبی داره. بخصوص نزدیک باغ ملی گیاه شناسی هست که دیدن خالی از لطف نیست.
خلوت و ارامدور از شهر
كاركنان بسيار خوب و مؤدب و محيط زيبا و دلپذير - قيمت مناسب فقط اگه رستوران خوبي هم كنارش بود بسيار عالي ميشد
هتل متوسط و نسبتا ارزان ولی دسترسی مناسبی ندارد
اتاق تمیز و مرتب و پرسنل محترمی دارد فقط رستوران ندارد و غذا از بیرون آورده میشود.
رفتار کارکنان خوب و مودب.محیطی آرام و دل نشین. سیستم گرمایش خوب ولی صدا ی آن زیاد بود. فاصله از مرکز شهر زیاد است.
سلام فقط خوابگاه است بدون هیچ امکاناتی حتی یک بوفه محیط ساکت ولی توی اتاق صدا زیاد مثل صدای یخچال
خوب و با شخصیت و خوش رفتار و نسبت به مبلغ پرداختی امکانات قابل قبول میباشد.
محيطى ارام و با امنيت بسيار خوب
به علت رنگ کردن بوی رنگ اذیت می کرد که البته بعد از گذشت یک ماه این بو از بین می رود
نداشتن رستوران و غذای گرم در هتل و نداشتن موکت کف اتاق
مکان بسیار خوب وارام خصوصا برای اسفند وفروردین واردیبهشت
با توجه به قیمت پرداختی،از لحاظ محیطی و فضا خوب بوده و ساکت و به دور از شلوغی شهری هست،کیفیت صبحانه قابل قبول بود؛در کل بنده راضی بودم،موفق و پیروز باشید.
متاسفانه هتل در حال تعمیرات بود و بوی رنگ باعث ناراحتی شده بود. خدمات رضایت بخش نبود. برخورد پرسنل خوب بود.
برخورد كاركنان بسيار خوب ولى سطح خدمات و امكانات متوسط
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل پژوهش تهران

مهمانان هتل پژوهش تهران در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل پژوهش تهران از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل پژوهش تهران بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل پژوهش تهران رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل پژوهش تهران را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.