هتل پارسیان آزادی تهران

تهران، تقاطع بزرگراه چمران و یادگار امام
-
امتیاز کاربران
107
نظرات کاربران

معرفی هتل پارسیان آزادی تهران

هتل پنج ستاره پارسیان آزادی (هایت سابق)، از مدرن‌ترین و مجلل‌ترین هتل‌های کشور می‌باشد که پس از بازسازی و تغییر دکوراسیون کامل توسط کارشناسان مطرح سوئیسی، ایتالیائی و چینی با سرمایه گذاری بالغ بر 1000 میلیارد ریال، بازگشائی گردید و با فراهم نمودن کلیه تجهیزات ویژه، پذیرش و لابی اختصاصی و خدمات ویژه(Top Vip)، فضایی دنج و آرام را برای میهمانان گرامی پدید آورده است.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل پارسیان آزادی تهران

پارسیان آزادی-اتاق یک تخته
اتاق یک تخته
علاءالدین
490,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
31 شهریور
دوشنبه
490,000
تومان
1 مهر
سه شنبه
490,000
تومان
2 مهر
چهارشنبه
490,000
تومان
3 مهر
پنجشنبه
490,000
تومان
4 مهر
جمعه
490,000
تومان
5 مهر
شنبه
490,000
تومان
6 مهر
یکشنبه
490,000
تومان
7 مهر
دوشنبه
490,000
تومان
8 مهر
سه شنبه
490,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
490,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
490,000
تومان
ای‌گردش
490,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
31 شهریور
دوشنبه
490,000
تومان
1 مهر
سه شنبه
490,000
تومان
2 مهر
چهارشنبه
490,000
تومان
3 مهر
پنجشنبه
490,000
تومان
4 مهر
جمعه
490,000
تومان
5 مهر
شنبه
490,000
تومان
6 مهر
یکشنبه
490,000
تومان
7 مهر
دوشنبه
490,000
تومان
8 مهر
سه شنبه
490,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
490,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
490,000
تومان
اقامت 24
490,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
31 شهریور
دوشنبه
490,000
تومان
1 مهر
سه شنبه
490,000
تومان
2 مهر
چهارشنبه
490,000
تومان
3 مهر
پنجشنبه
490,000
تومان
4 مهر
جمعه
490,000
تومان
5 مهر
شنبه
490,000
تومان
6 مهر
یکشنبه
490,000
تومان
7 مهر
دوشنبه
490,000
تومان
8 مهر
سه شنبه
490,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
490,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
490,000
تومان
هتل یار
490,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
31 شهریور
دوشنبه
490,000
تومان
1 مهر
سه شنبه
490,000
تومان
2 مهر
چهارشنبه
490,000
تومان
3 مهر
پنجشنبه
490,000
تومان
4 مهر
جمعه
490,000
تومان
5 مهر
شنبه
490,000
تومان
6 مهر
یکشنبه
490,000
تومان
7 مهر
دوشنبه
490,000
تومان
8 مهر
سه شنبه
490,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
490,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
490,000
تومان
جاباما
490,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
31 شهریور
دوشنبه
490,000
تومان
1 مهر
سه شنبه
490,000
تومان
2 مهر
چهارشنبه
490,000
تومان
3 مهر
پنجشنبه
490,000
تومان
4 مهر
جمعه
490,000
تومان
5 مهر
شنبه
490,000
تومان
6 مهر
یکشنبه
490,000
تومان
7 مهر
دوشنبه
490,000
تومان
8 مهر
سه شنبه
490,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
490,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
490,000
تومان
ایران مارکوپولو
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
31 شهریور
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
1 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
2 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
7 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
9 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
10 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
پارسیان آزادی-اتاق دوتخته دبل
اتاق دوتخته دبل
علاءالدین
569,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
31 شهریور
دوشنبه
569,000
تومان
1 مهر
سه شنبه
569,000
تومان
2 مهر
چهارشنبه
569,000
تومان
3 مهر
پنجشنبه
569,000
تومان
4 مهر
جمعه
569,000
تومان
5 مهر
شنبه
569,000
تومان
6 مهر
یکشنبه
569,000
تومان
7 مهر
دوشنبه
569,000
تومان
8 مهر
سه شنبه
569,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
569,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
569,000
تومان
اقامت 24
570,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
31 شهریور
دوشنبه
570,000
تومان
1 مهر
سه شنبه
570,000
تومان
2 مهر
چهارشنبه
570,000
تومان
3 مهر
پنجشنبه
570,000
تومان
4 مهر
جمعه
570,000
تومان
5 مهر
شنبه
570,000
تومان
6 مهر
یکشنبه
570,000
تومان
7 مهر
دوشنبه
570,000
تومان
8 مهر
سه شنبه
570,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
570,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
570,000
تومان
هتل یار
570,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
31 شهریور
دوشنبه
570,000
تومان
1 مهر
سه شنبه
570,000
تومان
2 مهر
چهارشنبه
570,000
تومان
3 مهر
پنجشنبه
570,000
تومان
4 مهر
جمعه
570,000
تومان
5 مهر
شنبه
570,000
تومان
6 مهر
یکشنبه
570,000
تومان
7 مهر
دوشنبه
570,000
تومان
8 مهر
سه شنبه
570,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
570,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
570,000
تومان
جاباما
570,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
31 شهریور
دوشنبه
570,000
تومان
1 مهر
سه شنبه
570,000
تومان
2 مهر
چهارشنبه
570,000
تومان
3 مهر
پنجشنبه
570,000
تومان
4 مهر
جمعه
570,000
تومان
5 مهر
شنبه
570,000
تومان
6 مهر
یکشنبه
570,000
تومان
7 مهر
دوشنبه
570,000
تومان
8 مهر
سه شنبه
570,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
570,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
570,000
تومان
ایران مارکوپولو
570,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
31 شهریور
دوشنبه
570,000
تومان
1 مهر
سه شنبه
570,000
تومان
2 مهر
چهارشنبه
570,000
تومان
3 مهر
پنجشنبه
570,000
تومان
4 مهر
جمعه
570,000
تومان
5 مهر
شنبه
570,000
تومان
6 مهر
یکشنبه
570,000
تومان
7 مهر
دوشنبه
570,000
تومان
8 مهر
سه شنبه
570,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
570,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
570,000
تومان
ای‌گردش
570,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
31 شهریور
دوشنبه
570,000
تومان
1 مهر
سه شنبه
570,000
تومان
2 مهر
چهارشنبه
570,000
تومان
3 مهر
پنجشنبه
570,000
تومان
4 مهر
جمعه
570,000
تومان
5 مهر
شنبه
570,000
تومان
6 مهر
یکشنبه
570,000
تومان
7 مهر
دوشنبه
570,000
تومان
8 مهر
سه شنبه
570,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
570,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
570,000
تومان
پارسیان آزادی-اتاق دو تخته توئین
اتاق دو تخته توئین
ای‌گردش
570,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
31 شهریور
دوشنبه
570,000
تومان
1 مهر
سه شنبه
570,000
تومان
2 مهر
چهارشنبه
570,000
تومان
3 مهر
پنجشنبه
570,000
تومان
4 مهر
جمعه
570,000
تومان
5 مهر
شنبه
570,000
تومان
6 مهر
یکشنبه
570,000
تومان
7 مهر
دوشنبه
570,000
تومان
8 مهر
سه شنبه
570,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
570,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
570,000
تومان
هتل یار
570,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
31 شهریور
دوشنبه
570,000
تومان
1 مهر
سه شنبه
570,000
تومان
2 مهر
چهارشنبه
570,000
تومان
3 مهر
پنجشنبه
570,000
تومان
4 مهر
جمعه
570,000
تومان
5 مهر
شنبه
570,000
تومان
6 مهر
یکشنبه
570,000
تومان
7 مهر
دوشنبه
570,000
تومان
8 مهر
سه شنبه
570,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
570,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
570,000
تومان
جاباما
570,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
31 شهریور
دوشنبه
570,000
تومان
1 مهر
سه شنبه
570,000
تومان
2 مهر
چهارشنبه
570,000
تومان
3 مهر
پنجشنبه
570,000
تومان
4 مهر
جمعه
570,000
تومان
5 مهر
شنبه
570,000
تومان
6 مهر
یکشنبه
570,000
تومان
7 مهر
دوشنبه
570,000
تومان
8 مهر
سه شنبه
570,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
570,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
570,000
تومان
اقامت 24
570,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
31 شهریور
دوشنبه
570,000
تومان
1 مهر
سه شنبه
570,000
تومان
2 مهر
چهارشنبه
570,000
تومان
3 مهر
پنجشنبه
570,000
تومان
4 مهر
جمعه
570,000
تومان
5 مهر
شنبه
570,000
تومان
6 مهر
یکشنبه
570,000
تومان
7 مهر
دوشنبه
570,000
تومان
8 مهر
سه شنبه
570,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
570,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
570,000
تومان
ایران مارکوپولو
570,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
31 شهریور
دوشنبه
570,000
تومان
1 مهر
سه شنبه
570,000
تومان
2 مهر
چهارشنبه
570,000
تومان
3 مهر
پنجشنبه
570,000
تومان
4 مهر
جمعه
570,000
تومان
5 مهر
شنبه
570,000
تومان
6 مهر
یکشنبه
570,000
تومان
7 مهر
دوشنبه
570,000
تومان
8 مهر
سه شنبه
570,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
570,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
570,000
تومان
پارسیان آزادی-سوئیت دو نفره جونیور
سوئیت دو نفره جونیور
علاءالدین
939,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
31 شهریور
دوشنبه
939,000
تومان
1 مهر
سه شنبه
939,000
تومان
2 مهر
چهارشنبه
939,000
تومان
3 مهر
پنجشنبه
939,000
تومان
4 مهر
جمعه
939,000
تومان
5 مهر
شنبه
939,000
تومان
6 مهر
یکشنبه
939,000
تومان
7 مهر
دوشنبه
939,000
تومان
8 مهر
سه شنبه
939,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
939,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
939,000
تومان
ای‌گردش
940,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
31 شهریور
دوشنبه
940,000
تومان
1 مهر
سه شنبه
940,000
تومان
2 مهر
چهارشنبه
940,000
تومان
3 مهر
پنجشنبه
940,000
تومان
4 مهر
جمعه
940,000
تومان
5 مهر
شنبه
940,000
تومان
6 مهر
یکشنبه
940,000
تومان
7 مهر
دوشنبه
940,000
تومان
8 مهر
سه شنبه
940,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
940,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
940,000
تومان
هتل یار
940,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
31 شهریور
دوشنبه
940,000
تومان
1 مهر
سه شنبه
940,000
تومان
2 مهر
چهارشنبه
940,000
تومان
3 مهر
پنجشنبه
940,000
تومان
4 مهر
جمعه
940,000
تومان
5 مهر
شنبه
940,000
تومان
6 مهر
یکشنبه
940,000
تومان
7 مهر
دوشنبه
940,000
تومان
8 مهر
سه شنبه
940,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
940,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
940,000
تومان
اقامت 24
940,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
31 شهریور
دوشنبه
940,000
تومان
1 مهر
سه شنبه
940,000
تومان
2 مهر
چهارشنبه
940,000
تومان
3 مهر
پنجشنبه
940,000
تومان
4 مهر
جمعه
940,000
تومان
5 مهر
شنبه
940,000
تومان
6 مهر
یکشنبه
940,000
تومان
7 مهر
دوشنبه
940,000
تومان
8 مهر
سه شنبه
940,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
940,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
940,000
تومان
ایران مارکوپولو
940,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
31 شهریور
دوشنبه
940,000
تومان
1 مهر
سه شنبه
940,000
تومان
2 مهر
چهارشنبه
940,000
تومان
3 مهر
پنجشنبه
940,000
تومان
4 مهر
جمعه
940,000
تومان
5 مهر
شنبه
940,000
تومان
6 مهر
یکشنبه
940,000
تومان
7 مهر
دوشنبه
940,000
تومان
8 مهر
سه شنبه
940,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
940,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
940,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
31 شهریور
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
1 مهر
سه شنبه
940,000
تومان
2 مهر
چهارشنبه
940,000
تومان
3 مهر
پنجشنبه
940,000
تومان
4 مهر
جمعه
940,000
تومان
5 مهر
شنبه
940,000
تومان
6 مهر
یکشنبه
940,000
تومان
7 مهر
دوشنبه
940,000
تومان
8 مهر
سه شنبه
940,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
940,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
940,000
تومان
پارسیان آزادی-سوئیت دو نفره رویال
سوئیت دو نفره رویال
اقامت 24
1,320,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
31 شهریور
دوشنبه
1,320,000
تومان
1 مهر
سه شنبه
1,320,000
تومان
2 مهر
چهارشنبه
1,320,000
تومان
3 مهر
پنجشنبه
1,320,000
تومان
4 مهر
جمعه
1,320,000
تومان
5 مهر
شنبه
1,320,000
تومان
6 مهر
یکشنبه
1,320,000
تومان
7 مهر
دوشنبه
1,320,000
تومان
8 مهر
سه شنبه
1,320,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
1,320,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
1,320,000
تومان
علاءالدین
1,320,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
31 شهریور
دوشنبه
1,320,000
تومان
1 مهر
سه شنبه
1,320,000
تومان
2 مهر
چهارشنبه
1,320,000
تومان
3 مهر
پنجشنبه
1,320,000
تومان
4 مهر
جمعه
1,320,000
تومان
5 مهر
شنبه
1,320,000
تومان
6 مهر
یکشنبه
1,320,000
تومان
7 مهر
دوشنبه
1,320,000
تومان
8 مهر
سه شنبه
1,320,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
1,320,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
1,320,000
تومان
هتل یار
1,320,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
31 شهریور
دوشنبه
1,320,000
تومان
1 مهر
سه شنبه
1,320,000
تومان
2 مهر
چهارشنبه
1,320,000
تومان
3 مهر
پنجشنبه
1,320,000
تومان
4 مهر
جمعه
1,320,000
تومان
5 مهر
شنبه
1,320,000
تومان
6 مهر
یکشنبه
1,320,000
تومان
7 مهر
دوشنبه
1,320,000
تومان
8 مهر
سه شنبه
1,320,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
1,320,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
1,320,000
تومان
ای‌گردش
1,320,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
31 شهریور
دوشنبه
1,320,000
تومان
1 مهر
سه شنبه
1,320,000
تومان
2 مهر
چهارشنبه
1,320,000
تومان
3 مهر
پنجشنبه
1,320,000
تومان
4 مهر
جمعه
1,320,000
تومان
5 مهر
شنبه
1,320,000
تومان
6 مهر
یکشنبه
1,320,000
تومان
7 مهر
دوشنبه
1,320,000
تومان
8 مهر
سه شنبه
1,320,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
1,320,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
1,320,000
تومان
ایران مارکوپولو
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
31 شهریور
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
1 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
2 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
7 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
9 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
10 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
31 شهریور
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
1 مهر
سه شنبه
1,320,000
تومان
2 مهر
چهارشنبه
1,320,000
تومان
3 مهر
پنجشنبه
1,320,000
تومان
4 مهر
جمعه
1,320,000
تومان
5 مهر
شنبه
1,320,000
تومان
6 مهر
یکشنبه
1,320,000
تومان
7 مهر
دوشنبه
1,320,000
تومان
8 مهر
سه شنبه
1,320,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
1,320,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
1,320,000
تومان
پارسیان آزادی-سوئیت دو نفره پرزیدنتال
سوئیت دو نفره پرزیدنتال
ای‌گردش
3,700,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
31 شهریور
دوشنبه
3,700,000
تومان
1 مهر
سه شنبه
3,700,000
تومان
2 مهر
چهارشنبه
3,700,000
تومان
3 مهر
پنجشنبه
3,700,000
تومان
4 مهر
جمعه
3,700,000
تومان
5 مهر
شنبه
3,700,000
تومان
6 مهر
یکشنبه
3,700,000
تومان
7 مهر
دوشنبه
3,700,000
تومان
8 مهر
سه شنبه
3,700,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
3,700,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
3,700,000
تومان
اقامت 24
3,700,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
31 شهریور
دوشنبه
3,700,000
تومان
1 مهر
سه شنبه
3,700,000
تومان
2 مهر
چهارشنبه
3,700,000
تومان
3 مهر
پنجشنبه
3,700,000
تومان
4 مهر
جمعه
3,700,000
تومان
5 مهر
شنبه
3,700,000
تومان
6 مهر
یکشنبه
3,700,000
تومان
7 مهر
دوشنبه
3,700,000
تومان
8 مهر
سه شنبه
3,700,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
3,700,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
3,700,000
تومان
علاءالدین
3,700,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
31 شهریور
دوشنبه
3,700,000
تومان
1 مهر
سه شنبه
3,700,000
تومان
2 مهر
چهارشنبه
3,700,000
تومان
3 مهر
پنجشنبه
3,700,000
تومان
4 مهر
جمعه
3,700,000
تومان
5 مهر
شنبه
3,700,000
تومان
6 مهر
یکشنبه
3,700,000
تومان
7 مهر
دوشنبه
3,700,000
تومان
8 مهر
سه شنبه
3,700,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
3,700,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
3,700,000
تومان
هتل یار
3,700,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
31 شهریور
دوشنبه
3,700,000
تومان
1 مهر
سه شنبه
3,700,000
تومان
2 مهر
چهارشنبه
3,700,000
تومان
3 مهر
پنجشنبه
3,700,000
تومان
4 مهر
جمعه
3,700,000
تومان
5 مهر
شنبه
3,700,000
تومان
6 مهر
یکشنبه
3,700,000
تومان
7 مهر
دوشنبه
3,700,000
تومان
8 مهر
سه شنبه
3,700,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
3,700,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
3,700,000
تومان
ایران مارکوپولو
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
31 شهریور
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
1 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
2 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
7 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
9 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
10 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
31 شهریور
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
1 مهر
سه شنبه
3,700,000
تومان
2 مهر
چهارشنبه
3,700,000
تومان
3 مهر
پنجشنبه
3,700,000
تومان
4 مهر
جمعه
3,700,000
تومان
5 مهر
شنبه
3,700,000
تومان
6 مهر
یکشنبه
3,700,000
تومان
7 مهر
دوشنبه
3,700,000
تومان
8 مهر
سه شنبه
3,700,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
3,700,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
3,700,000
تومان
پارسیان آزادی-سوئیت دو نفره دوبلکس
سوئیت دو نفره دوبلکس
اقامت 24
1,720,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
31 شهریور
دوشنبه
1,720,000
تومان
1 مهر
سه شنبه
1,720,000
تومان
2 مهر
چهارشنبه
1,720,000
تومان
3 مهر
پنجشنبه
1,720,000
تومان
4 مهر
جمعه
1,720,000
تومان
5 مهر
شنبه
1,720,000
تومان
6 مهر
یکشنبه
1,720,000
تومان
7 مهر
دوشنبه
1,720,000
تومان
8 مهر
سه شنبه
1,720,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
1,720,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
1,720,000
تومان
علاءالدین
1,720,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
31 شهریور
دوشنبه
1,720,000
تومان
1 مهر
سه شنبه
1,720,000
تومان
2 مهر
چهارشنبه
1,720,000
تومان
3 مهر
پنجشنبه
1,720,000
تومان
4 مهر
جمعه
1,720,000
تومان
5 مهر
شنبه
1,720,000
تومان
6 مهر
یکشنبه
1,720,000
تومان
7 مهر
دوشنبه
1,720,000
تومان
8 مهر
سه شنبه
1,720,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
1,720,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
1,720,000
تومان
هتل یار
1,720,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
31 شهریور
دوشنبه
1,720,000
تومان
1 مهر
سه شنبه
1,720,000
تومان
2 مهر
چهارشنبه
1,720,000
تومان
3 مهر
پنجشنبه
1,720,000
تومان
4 مهر
جمعه
1,720,000
تومان
5 مهر
شنبه
1,720,000
تومان
6 مهر
یکشنبه
1,720,000
تومان
7 مهر
دوشنبه
1,720,000
تومان
8 مهر
سه شنبه
1,720,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
1,720,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
1,720,000
تومان
ای‌گردش
1,720,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
31 شهریور
دوشنبه
1,720,000
تومان
1 مهر
سه شنبه
1,720,000
تومان
2 مهر
چهارشنبه
1,720,000
تومان
3 مهر
پنجشنبه
1,720,000
تومان
4 مهر
جمعه
1,720,000
تومان
5 مهر
شنبه
1,720,000
تومان