هتل پارسیان آزادی تهران

تهران، تقاطع بزرگراه چمران و یادگار امام
-
امتیاز کاربران
135
نظرات کاربران

معرفی هتل پارسیان آزادی تهران

هتل پنج ستاره پارسیان آزادی (هایت سابق)، از مدرن‌ترین و مجلل‌ترین هتل‌های کشور می‌باشد که پس از بازسازی و تغییر دکوراسیون کامل توسط کارشناسان مطرح سوئیسی، ایتالیائی و چینی با سرمایه گذاری بالغ بر 1000 میلیارد ریال، بازگشائی گردید و با فراهم نمودن کلیه تجهیزات ویژه، پذیرش و لابی اختصاصی و خدمات ویژه(Top Vip)، فضایی دنج و آرام را برای میهمانان گرامی پدید آورده است.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل پارسیان آزادی تهران

ظرفیت 1 نفر

دوتخته برای یک نفر طبقات اقتصادی
اسنپ تریپ
2,800,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 بهمن
چهارشنبه
2,800,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
2,800,000 تومان
14 بهمن
جمعه
2,800,000 تومان
15 بهمن
شنبه
2,800,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
2,800,000 تومان
17 بهمن
دوشنبه
2,800,000 تومان
18 بهمن
سه‌شنبه
3,000,000 تومان
19 بهمن
چهارشنبه
3,000,000 تومان
20 بهمن
پنج‌شنبه
3,000,000 تومان
21 بهمن
جمعه
3,000,000 تومان
22 بهمن
شنبه
2,800,000 تومان
اتاق دو تخته برای یکنفر اقتصادی - طبقات اقتصادی ( 3 الی 10 )
هتل یار
3,000,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 بهمن
چهارشنبه
3,000,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
3,000,000 تومان
14 بهمن
جمعه
3,000,000 تومان
15 بهمن
شنبه
3,000,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
3,000,000 تومان
17 بهمن
دوشنبه
3,000,000 تومان
18 بهمن
سه‌شنبه
3,000,000 تومان
19 بهمن
چهارشنبه
3,000,000 تومان
20 بهمن
پنج‌شنبه
3,000,000 تومان
21 بهمن
جمعه
3,000,000 تومان
22 بهمن
شنبه
3,000,000 تومان
اتاق دو تخته برای یکنفر - طبقات تجاری ( 11 الی 21 )
هتل یار
3,200,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 بهمن
چهارشنبه
3,200,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
3,200,000 تومان
14 بهمن
جمعه
3,200,000 تومان
15 بهمن
شنبه
3,200,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
3,200,000 تومان
17 بهمن
دوشنبه
3,200,000 تومان
18 بهمن
سه‌شنبه
3,200,000 تومان
19 بهمن
چهارشنبه
3,200,000 تومان
20 بهمن
پنج‌شنبه
3,200,000 تومان
21 بهمن
جمعه
3,200,000 تومان
22 بهمن
شنبه
3,200,000 تومان
اتاق دو تخته برای یکنفر ویژه - طبقات ویژه ( 22 الی 25 )
هتل یار
3,400,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 بهمن
چهارشنبه
3,400,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
3,400,000 تومان
14 بهمن
جمعه
3,400,000 تومان
15 بهمن
شنبه
3,400,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
3,400,000 تومان
17 بهمن
دوشنبه
3,400,000 تومان
18 بهمن
سه‌شنبه
3,400,000 تومان
19 بهمن
چهارشنبه
3,400,000 تومان
20 بهمن
پنج‌شنبه
3,400,000 تومان
21 بهمن
جمعه
3,400,000 تومان
22 بهمن
شنبه
3,400,000 تومان
ظرفیت 2 نفر

دو نفره توئین اقتصادی (طبقات 3 تا 10)
علاءالدین
2,990,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 بهمن
چهارشنبه
2,990,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
2,990,000 تومان
14 بهمن
جمعه
2,990,000 تومان
15 بهمن
شنبه
2,990,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
2,990,000 تومان
17 بهمن
دوشنبه
2,990,000 تومان
18 بهمن
سه‌شنبه
2,990,000 تومان
19 بهمن
چهارشنبه
2,990,000 تومان
20 بهمن
پنج‌شنبه
2,990,000 تومان
21 بهمن
جمعه
2,990,000 تومان
22 بهمن
شنبه
2,990,000 تومان
دو نفره دبل اقتصادی (طبقات 3 تا 10)
علاءالدین
2,990,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 بهمن
چهارشنبه
2,990,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
2,990,000 تومان
14 بهمن
جمعه
2,990,000 تومان
15 بهمن
شنبه
2,990,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
2,990,000 تومان
17 بهمن
دوشنبه
2,990,000 تومان
18 بهمن
سه‌شنبه
2,990,000 تومان
19 بهمن
چهارشنبه
2,990,000 تومان
20 بهمن
پنج‌شنبه
2,990,000 تومان
21 بهمن
جمعه
2,990,000 تومان
22 بهمن
شنبه
2,990,000 تومان
دو تخته تویین طبقات اقتصادی
اسنپ تریپ
3,000,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 بهمن
چهارشنبه
3,000,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
3,000,000 تومان
14 بهمن
جمعه
3,000,000 تومان
15 بهمن
شنبه
3,000,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
3,000,000 تومان
17 بهمن
دوشنبه
3,000,000 تومان
18 بهمن
سه‌شنبه
3,300,000 تومان
19 بهمن
چهارشنبه
3,300,000 تومان
20 بهمن
پنج‌شنبه
3,300,000 تومان
21 بهمن
جمعه
3,300,000 تومان
22 بهمن
شنبه
3,000,000 تومان
دو تخته دابل طبقات اقتصادی
اسنپ تریپ
3,000,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 بهمن
چهارشنبه
3,000,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
3,000,000 تومان
14 بهمن
جمعه
3,000,000 تومان
15 بهمن
شنبه
3,000,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
3,000,000 تومان
17 بهمن
دوشنبه
3,000,000 تومان
18 بهمن
سه‌شنبه
3,300,000 تومان
19 بهمن
چهارشنبه
3,300,000 تومان
20 بهمن
پنج‌شنبه
3,300,000 تومان
21 بهمن
جمعه
3,300,000 تومان
22 بهمن
شنبه
3,000,000 تومان
اتاق دو تخته توئین اقتصادی - طبقات اقتصادی ( 3 الی 10 )
هتل یار
3,000,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 بهمن
چهارشنبه
3,000,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
3,000,000 تومان
14 بهمن
جمعه
3,000,000 تومان
15 بهمن
شنبه
3,000,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
3,000,000 تومان
17 بهمن
دوشنبه
3,000,000 تومان
18 بهمن
سه‌شنبه
3,000,000 تومان
19 بهمن
چهارشنبه
3,000,000 تومان
20 بهمن
پنج‌شنبه
3,000,000 تومان
21 بهمن
جمعه
3,000,000 تومان
22 بهمن
شنبه
3,000,000 تومان
اتاق دو تخته دبل اقتصادی - طبقات اقتصادی ( 3 الی 10 )
هتل یار
3,000,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 بهمن
چهارشنبه
3,000,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
3,000,000 تومان
14 بهمن
جمعه
3,000,000 تومان
15 بهمن
شنبه
3,000,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
3,000,000 تومان
17 بهمن
دوشنبه
3,000,000 تومان
18 بهمن
سه‌شنبه
3,000,000 تومان
19 بهمن
چهارشنبه
3,000,000 تومان
20 بهمن
پنج‌شنبه
3,000,000 تومان
21 بهمن
جمعه
3,000,000 تومان
22 بهمن
شنبه
3,000,000 تومان
اتاق دو تخته توئین اقتصادی(طبقات 3 تا 9)
اقامت 24
3,000,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 بهمن
چهارشنبه
3,000,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
3,000,000 تومان
14 بهمن
جمعه
3,000,000 تومان
15 بهمن
شنبه
3,000,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
3,000,000 تومان
17 بهمن
دوشنبه
3,000,000 تومان
18 بهمن
سه‌شنبه
3,000,000 تومان
19 بهمن
چهارشنبه
3,000,000 تومان
20 بهمن
پنج‌شنبه
3,000,000 تومان
21 بهمن
جمعه
3,000,000 تومان
22 بهمن
شنبه
3,000,000 تومان
اتاق دو تخته دبل اقتصادی(طبقات 3 تا 9)
اقامت 24
3,000,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 بهمن
چهارشنبه
3,000,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
3,000,000 تومان
14 بهمن
جمعه
3,000,000 تومان
15 بهمن
شنبه
3,000,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
3,000,000 تومان
17 بهمن
دوشنبه
3,000,000 تومان
18 بهمن
سه‌شنبه
3,000,000 تومان
19 بهمن
چهارشنبه
3,000,000 تومان
20 بهمن
پنج‌شنبه
3,000,000 تومان
21 بهمن
جمعه
3,000,000 تومان
22 بهمن
شنبه
3,000,000 تومان
اتاق دو تخته دبل (طبقات اقتصادی)
ایران هتل آنلاین
3,000,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 بهمن
چهارشنبه
3,000,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
3,000,000 تومان
14 بهمن
جمعه
3,000,000 تومان
15 بهمن
شنبه
3,000,000 تومان
اتاق دو تخته توئین (طبقات اقتصادی)
ایران هتل آنلاین
3,000,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 بهمن
چهارشنبه
3,000,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
3,000,000 تومان
14 بهمن
جمعه
3,000,000 تومان
15 بهمن
شنبه
3,000,000 تومان
اتاق دو تخته توئین اقتصادی(طبقات 3 تا 9)
اقامت 24
3,100,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 بهمن
چهارشنبه
3,100,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
3,100,000 تومان
14 بهمن
جمعه
3,100,000 تومان
15 بهمن
شنبه
3,100,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
3,100,000 تومان
17 بهمن
دوشنبه
3,100,000 تومان
18 بهمن
سه‌شنبه
3,100,000 تومان
19 بهمن
چهارشنبه
3,100,000 تومان
20 بهمن
پنج‌شنبه
3,100,000 تومان
21 بهمن
جمعه
3,100,000 تومان
22 بهمن
شنبه
3,100,000 تومان
اتاق دو تخته دبل اقتصادی(طبقات 3 تا 9)
اقامت 24
3,100,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 بهمن
چهارشنبه
3,100,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
3,100,000 تومان
14 بهمن
جمعه
3,100,000 تومان
15 بهمن
شنبه
3,100,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
3,100,000 تومان
17 بهمن
دوشنبه
3,100,000 تومان
18 بهمن
سه‌شنبه
3,100,000 تومان
19 بهمن
چهارشنبه
3,100,000 تومان
20 بهمن
پنج‌شنبه
3,100,000 تومان
21 بهمن
جمعه
3,100,000 تومان
22 بهمن
شنبه
3,100,000 تومان
دونفره توئین تجاری (طبقات 11 تا 21)
علاءالدین
3,190,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 بهمن
چهارشنبه
3,190,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
3,190,000 تومان
14 بهمن
جمعه
3,190,000 تومان
15 بهمن
شنبه
3,190,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
3,190,000 تومان
17 بهمن
دوشنبه
3,190,000 تومان
18 بهمن
سه‌شنبه
3,190,000 تومان
19 بهمن
چهارشنبه
3,190,000 تومان
20 بهمن
پنج‌شنبه
3,190,000 تومان
21 بهمن
جمعه
3,190,000 تومان
22 بهمن
شنبه
3,190,000 تومان
دونفره دبل تجاری (طبقات 11 تا 21)
علاءالدین
3,190,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 بهمن
چهارشنبه
3,190,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
3,190,000 تومان
14 بهمن
جمعه
3,190,000 تومان
15 بهمن
شنبه
3,190,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
3,190,000 تومان
17 بهمن
دوشنبه
3,190,000 تومان
18 بهمن
سه‌شنبه
3,190,000 تومان
19 بهمن
چهارشنبه
3,190,000 تومان
20 بهمن
پنج‌شنبه
3,190,000 تومان
21 بهمن
جمعه
3,190,000 تومان
22 بهمن
شنبه
3,190,000 تومان
دو تخته تویین طبقات تجاری
اسنپ تریپ
3,200,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 بهمن
چهارشنبه
3,200,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
3,200,000 تومان
14 بهمن
جمعه
3,200,000 تومان
15 بهمن
شنبه
3,200,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
3,200,000 تومان
17 بهمن
دوشنبه
3,200,000 تومان
18 بهمن
سه‌شنبه
3,500,000 تومان
19 بهمن
چهارشنبه
3,500,000 تومان
20 بهمن
پنج‌شنبه
3,500,000 تومان
21 بهمن
جمعه
3,500,000 تومان
22 بهمن
شنبه
3,200,000 تومان
دو تخته دابل طبقات تجاری
اسنپ تریپ
3,200,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 بهمن
چهارشنبه
3,200,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
3,200,000 تومان
14 بهمن
جمعه
3,200,000 تومان
15 بهمن
شنبه
3,200,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
3,200,000 تومان
17 بهمن
دوشنبه
3,200,000 تومان
18 بهمن
سه‌شنبه
3,500,000 تومان
19 بهمن
چهارشنبه
3,500,000 تومان
20 بهمن
پنج‌شنبه
3,500,000 تومان
21 بهمن
جمعه
3,500,000 تومان
22 بهمن
شنبه
3,200,000 تومان
اتاق دو تخته (TWIN) - طبقات تجاری ( 11 الی 21 )
هتل یار
3,200,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 بهمن
چهارشنبه
3,200,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
3,200,000 تومان
14 بهمن
جمعه
3,200,000 تومان
15 بهمن
شنبه
3,200,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
3,200,000 تومان
17 بهمن
دوشنبه
3,200,000 تومان
18 بهمن
سه‌شنبه
3,200,000 تومان
19 بهمن
چهارشنبه
3,200,000 تومان
20 بهمن
پنج‌شنبه
3,200,000 تومان
21 بهمن
جمعه
3,200,000 تومان
22 بهمن
شنبه
3,200,000 تومان
اتاق دو تخته دبل - طبقات تجاری ( 11 الی 21 )
هتل یار
3,200,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 بهمن
چهارشنبه
3,200,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
3,200,000 تومان
14 بهمن
جمعه
3,200,000 تومان
15 بهمن
شنبه
3,200,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
3,200,000 تومان
17 بهمن
دوشنبه
3,200,000 تومان
18 بهمن
سه‌شنبه
3,200,000 تومان
19 بهمن
چهارشنبه
3,200,000 تومان
20 بهمن
پنج‌شنبه
3,200,000 تومان
21 بهمن
جمعه
3,200,000 تومان
22 بهمن
شنبه
3,200,000 تومان
اتاق دو تخته دبل تجاری (طبقات 10 تا 21)
اقامت 24
3,200,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 بهمن
چهارشنبه
3,200,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
3,200,000 تومان
14 بهمن
جمعه
3,200,000 تومان
15 بهمن
شنبه
3,200,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
3,200,000 تومان
17 بهمن
دوشنبه
3,200,000 تومان
18 بهمن
سه‌شنبه
3,200,000 تومان
19 بهمن
چهارشنبه
3,200,000 تومان
20 بهمن
پنج‌شنبه
3,200,000 تومان
21 بهمن
جمعه
3,200,000 تومان
22 بهمن
شنبه
3,200,000 تومان
اتاق دو تخته توئین تجاری (طبقات 10 تا 21)
اقامت 24
3,200,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 بهمن
چهارشنبه
3,200,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
3,200,000 تومان
14 بهمن
جمعه
3,200,000 تومان
15 بهمن
شنبه
3,200,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
3,200,000 تومان
17 بهمن
دوشنبه
3,200,000 تومان
18 بهمن
سه‌شنبه
3,200,000 تومان
19 بهمن
چهارشنبه
3,200,000 تومان
20 بهمن
پنج‌شنبه
3,200,000 تومان
21 بهمن
جمعه
3,200,000 تومان
22 بهمن
شنبه
3,200,000 تومان
اتاق دو تخته دبل (طبقات تجاری)
ایران هتل آنلاین
3,200,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 بهمن
چهارشنبه
3,200,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
3,200,000 تومان
14 بهمن
جمعه
3,200,000 تومان
15 بهمن
شنبه
3,200,000 تومان
اتاق دو تخته توئین (طبقات تجاری)
ایران هتل آنلاین
3,200,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 بهمن
چهارشنبه
3,200,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
3,200,000 تومان
14 بهمن
جمعه
3,200,000 تومان
15 بهمن
شنبه
3,200,000 تومان
اتاق دو تخته دبل تجاری (طبقات 10 تا 21)
اقامت 24
3,300,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 بهمن
چهارشنبه
3,300,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
3,300,000 تومان
14 بهمن
جمعه
3,300,000 تومان
15 بهمن
شنبه
3,300,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
3,300,000 تومان
17 بهمن
دوشنبه
3,300,000 تومان
18 بهمن
سه‌شنبه
3,300,000 تومان
19 بهمن
چهارشنبه
3,300,000 تومان
20 بهمن
پنج‌شنبه
3,300,000 تومان
21 بهمن
جمعه
3,300,000 تومان
22 بهمن
شنبه
3,300,000 تومان
اتاق دو تخته توئین تجاری (طبقات 10 تا 21)
اقامت 24
3,300,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 بهمن
چهارشنبه
3,300,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
3,300,000 تومان
14 بهمن
جمعه
3,300,000 تومان
15 بهمن
شنبه
3,300,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
3,300,000 تومان
17 بهمن
دوشنبه
3,300,000 تومان
18 بهمن
سه‌شنبه
3,300,000 تومان
19 بهمن
چهارشنبه
3,300,000 تومان
20 بهمن
پنج‌شنبه
3,300,000 تومان
21 بهمن
جمعه
3,300,000 تومان
22 بهمن
شنبه
3,300,000 تومان
دو نفره دبل ویژه (طبقات 22 تا 25)
علاءالدین
3,390,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 بهمن
چهارشنبه
3,390,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
3,390,000 تومان
14 بهمن
جمعه
3,390,000 تومان
15 بهمن
شنبه
3,390,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
3,390,000 تومان
17 بهمن
دوشنبه
3,390,000 تومان
18 بهمن
سه‌شنبه
3,390,000 تومان
19 بهمن
چهارشنبه
3,390,000 تومان
20 بهمن
پنج‌شنبه
3,390,000 تومان
21 بهمن
جمعه
3,390,000 تومان
22 بهمن
شنبه
3,390,000 تومان
دو نفره توئین ویژه (طبقات 22 تا 25)
علاءالدین
3,390,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 بهمن
چهارشنبه
3,390,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
3,390,000 تومان
14 بهمن
جمعه
3,390,000 تومان
15 بهمن
شنبه
3,390,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
3,390,000 تومان
17 بهمن
دوشنبه
3,390,000 تومان
18 بهمن
سه‌شنبه
3,390,000 تومان
19 بهمن
چهارشنبه
3,390,000 تومان
20 بهمن
پنج‌شنبه
3,390,000 تومان
21 بهمن
جمعه
3,390,000 تومان
22 بهمن
شنبه
3,390,000 تومان
اتاق دو تخته دبل ویژه - طبقات ویژه ( 22 الی 25 )
هتل یار
3,400,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 بهمن
چهارشنبه
3,400,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
3,400,000 تومان
14 بهمن
جمعه
3,400,000 تومان
15 بهمن
شنبه
3,400,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
3,400,000 تومان
17 بهمن
دوشنبه
3,400,000 تومان
18 بهمن
سه‌شنبه
3,400,000 تومان
19 بهمن
چهارشنبه
3,400,000 تومان
20 بهمن
پنج‌شنبه
3,400,000 تومان
21 بهمن
جمعه
3,400,000 تومان
22 بهمن
شنبه
3,400,000 تومان
اتاق دو تخته توئین ویژه - طبقات ویژه ( 22 الی 25 )
هتل یار
3,400,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 بهمن
چهارشنبه
3,400,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
3,400,000 تومان
14 بهمن
جمعه
3,400,000 تومان
15 بهمن
شنبه
3,400,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
3,400,000 تومان
17 بهمن
دوشنبه
3,400,000 تومان
18 بهمن
سه‌شنبه
3,400,000 تومان
19 بهمن
چهارشنبه
3,400,000 تومان
20 بهمن
پنج‌شنبه
3,400,000 تومان
21 بهمن
جمعه
3,400,000 تومان
22 بهمن
شنبه
3,400,000 تومان
اتاق دو تخته توئین ویژه (طبقات 22 تا 25)
اقامت 24
3,400,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 بهمن
چهارشنبه
3,400,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
3,400,000 تومان
14 بهمن
جمعه
3,400,000 تومان
15 بهمن
شنبه
3,400,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
3,400,000 تومان
17 بهمن
دوشنبه
3,400,000 تومان
18 بهمن
سه‌شنبه
3,400,000 تومان
19 بهمن
چهارشنبه
3,400,000 تومان
20 بهمن
پنج‌شنبه
3,400,000 تومان
21 بهمن
جمعه
3,400,000 تومان
22 بهمن
شنبه
3,400,000 تومان
اتاق دو تخته دبل ویژه (طبقات 22 تا 25)
اقامت 24
3,400,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 بهمن
چهارشنبه
3,400,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
3,400,000 تومان
14 بهمن
جمعه
3,400,000 تومان
15 بهمن
شنبه
3,400,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
3,400,000 تومان
17 بهمن
دوشنبه
3,400,000 تومان
18 بهمن
سه‌شنبه
3,400,000 تومان
19 بهمن
چهارشنبه
3,400,000 تومان
20 بهمن
پنج‌شنبه
3,400,000 تومان
21 بهمن
جمعه
3,400,000 تومان
22 بهمن
شنبه
3,400,000 تومان
اتاق دو تخته دبل (طبقات ویژه)
ایران هتل آنلاین
3,400,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 بهمن
چهارشنبه
3,400,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
3,400,000 تومان
14 بهمن
جمعه
3,400,000 تومان
15 بهمن
شنبه
3,400,000 تومان
اتاق دو تخته توئین (طبقات ویژه)
ایران هتل آنلاین
3,400,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 بهمن
چهارشنبه
3,400,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
3,400,000 تومان
14 بهمن
جمعه
3,400,000 تومان
15 بهمن
شنبه
3,400,000 تومان
اتاق دو تخته توئین ویژه (طبقات 22 تا 25)
اقامت 24
3,500,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 بهمن
چهارشنبه
3,500,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
3,500,000 تومان
14 بهمن
جمعه
3,500,000 تومان
15 بهمن
شنبه
3,500,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
3,500,000 تومان
17 بهمن
دوشنبه
3,500,000 تومان
18 بهمن
سه‌شنبه
3,500,000 تومان
19 بهمن
چهارشنبه
3,500,000 تومان
20 بهمن
پنج‌شنبه
3,500,000 تومان
21 بهمن
جمعه
3,500,000 تومان
22 بهمن
شنبه
3,500,000 تومان
اتاق دو تخته دبل ویژه (طبقات 22 تا 25)
اقامت 24
3,500,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 بهمن
چهارشنبه
3,500,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
3,500,000 تومان
14 بهمن
جمعه
3,500,000 تومان
15 بهمن
شنبه
3,500,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
3,500,000 تومان
17 بهمن
دوشنبه
3,500,000 تومان
18 بهمن
سه‌شنبه
3,500,000 تومان
19 بهمن
چهارشنبه
3,500,000 تومان
20 بهمن
پنج‌شنبه
3,500,000 تومان
21 بهمن
جمعه
3,500,000 تومان
22 بهمن
شنبه
3,500,000 تومان
سوئیت جونیور اقتصادی (طبقات 3 تا 10)
علاءالدین
4,790,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 بهمن
چهارشنبه
4,790,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
4,790,000 تومان
14 بهمن
جمعه
4,790,000 تومان
15 بهمن
شنبه
4,790,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
4,790,000 تومان
17 بهمن
دوشنبه
4,790,000 تومان
18 بهمن
سه‌شنبه
4,790,000 تومان
19 بهمن
چهارشنبه
4,790,000 تومان
20 بهمن
پنج‌شنبه
4,790,000 تومان
21 بهمن
جمعه
4,790,000 تومان
22 بهمن
شنبه
4,790,000 تومان
سوئیت جونیور - طبقات اقتصادی ( 3 الی 10 )
هتل یار
4,800,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 بهمن
چهارشنبه
4,800,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
4,800,000 تومان