هتل پارسیان آزادی تهران

تهران، تقاطع بزرگراه چمران و یادگار امام
-
امتیاز کاربران
121
نظرات کاربران

معرفی هتل پارسیان آزادی تهران

هتل پنج ستاره پارسیان آزادی (هایت سابق)، از مدرن‌ترین و مجلل‌ترین هتل‌های کشور می‌باشد که پس از بازسازی و تغییر دکوراسیون کامل توسط کارشناسان مطرح سوئیسی، ایتالیائی و چینی با سرمایه گذاری بالغ بر 1000 میلیارد ریال، بازگشائی گردید و با فراهم نمودن کلیه تجهیزات ویژه، پذیرش و لابی اختصاصی و خدمات ویژه(Top Vip)، فضایی دنج و آرام را برای میهمانان گرامی پدید آورده است.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل پارسیان آزادی تهران

پارسیان آزادی-سوئیت دو نفره پرزیدنتال
سوئیت دو نفره پرزیدنتال
هتل یار
5,100,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
31 فروردین
سه شنبه
5,100,000
تومان
1 اردیبهشت
چهارشنبه
5,100,000
تومان
2 اردیبهشت
پنجشنبه
5,100,000
تومان
3 اردیبهشت
جمعه
5,100,000
تومان
4 اردیبهشت
شنبه
5,100,000
تومان
5 اردیبهشت
یکشنبه
5,100,000
تومان
6 اردیبهشت
دوشنبه
5,100,000
تومان
7 اردیبهشت
سه شنبه
5,100,000
تومان
8 اردیبهشت
چهارشنبه
5,100,000
تومان
9 اردیبهشت
پنجشنبه
5,100,000
تومان
10 اردیبهشت
جمعه
5,100,000
تومان
پارسیان آزادی-سوئیت دو نفره جونیور اکونومی (طبقات 3 تا 9)
سوئیت دو نفره جونیور اکونومی (طبقات 3 تا 9)
ای‌گردش
1,020,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
31 فروردین
سه شنبه
1,020,000
تومان
1 اردیبهشت
چهارشنبه
1,020,000
تومان
2 اردیبهشت
پنجشنبه
1,020,000
تومان
3 اردیبهشت
جمعه
1,020,000
تومان
4 اردیبهشت
شنبه
1,020,000
تومان
5 اردیبهشت
یکشنبه
1,020,000
تومان
6 اردیبهشت
دوشنبه
1,020,000
تومان
7 اردیبهشت
سه شنبه
1,020,000
تومان
8 اردیبهشت
چهارشنبه
1,020,000
تومان
9 اردیبهشت
پنجشنبه
1,020,000
تومان
10 اردیبهشت
جمعه
1,020,000
تومان
پارسیان آزادی-سوئیت دو نفره جونیور تجاری ( طبقات 10 تا 21)
سوئیت دو نفره جونیور تجاری ( طبقات 10 تا 21)
ای‌گردش
1,140,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
31 فروردین
سه شنبه
1,140,000
تومان
1 اردیبهشت
چهارشنبه
1,140,000
تومان
2 اردیبهشت
پنجشنبه
1,140,000
تومان
3 اردیبهشت
جمعه
1,140,000
تومان
4 اردیبهشت
شنبه
1,140,000
تومان
5 اردیبهشت
یکشنبه
1,140,000
تومان
6 اردیبهشت
دوشنبه
1,140,000
تومان
7 اردیبهشت
سه شنبه
1,140,000
تومان
8 اردیبهشت
چهارشنبه
1,140,000
تومان
9 اردیبهشت
پنجشنبه
1,140,000
تومان
10 اردیبهشت
جمعه
1,140,000
تومان
پارسیان آزادی-سوئیت دو نفره دوبلکس ویژه ( طبقات 22 تا 25)
سوئیت دو نفره دوبلکس ویژه ( طبقات 22 تا 25)
ای‌گردش
2,400,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
31 فروردین
سه شنبه
2,400,000
تومان
1 اردیبهشت
چهارشنبه
2,400,000
تومان
2 اردیبهشت
پنجشنبه
2,400,000
تومان
3 اردیبهشت
جمعه
2,400,000
تومان
4 اردیبهشت
شنبه
2,400,000
تومان
5 اردیبهشت
یکشنبه
2,400,000
تومان
6 اردیبهشت
دوشنبه
2,400,000
تومان
7 اردیبهشت
سه شنبه
2,400,000
تومان
8 اردیبهشت
چهارشنبه
2,400,000
تومان
9 اردیبهشت
پنجشنبه
2,400,000
تومان
10 اردیبهشت
جمعه
2,400,000
تومان
پارسیان آزادی-سوئیت دو نفره رویال ویژه (طبقات 22 تا 25)
سوئیت دو نفره رویال ویژه (طبقات 22 تا 25)
ای‌گردش
1,860,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
31 فروردین
سه شنبه
1,860,000
تومان
1 اردیبهشت
چهارشنبه
1,860,000
تومان
2 اردیبهشت
پنجشنبه
1,860,000
تومان
3 اردیبهشت
جمعه
1,860,000
تومان
4 اردیبهشت
شنبه
1,860,000
تومان
5 اردیبهشت
یکشنبه
1,860,000
تومان
6 اردیبهشت
دوشنبه
1,860,000
تومان
7 اردیبهشت
سه شنبه
1,860,000
تومان
8 اردیبهشت
چهارشنبه
1,860,000
تومان
9 اردیبهشت
پنجشنبه
1,860,000
تومان
10 اردیبهشت
جمعه
1,860,000
تومان
هتل یار
1,860,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
31 فروردین
سه شنبه
1,860,000
تومان
1 اردیبهشت
چهارشنبه
1,860,000
تومان
2 اردیبهشت
پنجشنبه
1,860,000
تومان
3 اردیبهشت
جمعه
1,860,000
تومان
4 اردیبهشت
شنبه
1,860,000
تومان
5 اردیبهشت
یکشنبه
1,860,000
تومان
6 اردیبهشت
دوشنبه
1,860,000
تومان
7 اردیبهشت
سه شنبه
1,860,000
تومان
8 اردیبهشت
چهارشنبه
1,860,000
تومان
9 اردیبهشت
پنجشنبه
1,860,000
تومان
10 اردیبهشت
جمعه
1,860,000
تومان
پارسیان آزادی-سوئیت دو نفره جونیور ویژه (طبقات تا 22 تا 25)
سوئیت دو نفره جونیور ویژه (طبقات تا 22 تا 25)
هتل یار
1,260,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
31 فروردین
سه شنبه
1,260,000
تومان
1 اردیبهشت
چهارشنبه
1,260,000
تومان
2 اردیبهشت
پنجشنبه
1,260,000
تومان
3 اردیبهشت
جمعه
1,260,000
تومان
4 اردیبهشت
شنبه
1,260,000
تومان
5 اردیبهشت
یکشنبه
1,260,000
تومان
6 اردیبهشت
دوشنبه
1,260,000
تومان
7 اردیبهشت
سه شنبه
1,260,000
تومان
8 اردیبهشت
چهارشنبه
1,260,000
تومان
9 اردیبهشت
پنجشنبه
1,260,000
تومان
10 اردیبهشت
جمعه
1,260,000
تومان
ای‌گردش
1,260,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
31 فروردین
سه شنبه
1,260,000
تومان
1 اردیبهشت
چهارشنبه
1,260,000
تومان
2 اردیبهشت
پنجشنبه
1,260,000
تومان
3 اردیبهشت
جمعه
1,260,000
تومان
4 اردیبهشت
شنبه
1,260,000
تومان
5 اردیبهشت
یکشنبه
1,260,000
تومان
6 اردیبهشت
دوشنبه
1,260,000
تومان
7 اردیبهشت
سه شنبه
1,260,000
تومان
8 اردیبهشت
چهارشنبه
1,260,000
تومان
9 اردیبهشت
پنجشنبه
1,260,000
تومان
10 اردیبهشت
جمعه
1,260,000
تومان
پارسیان آزادی-سوئیت دو نفره پرزیدنتال ویژه (طبقات 22 تا 25)
سوئیت دو نفره پرزیدنتال ویژه (طبقات 22 تا 25)
ای‌گردش
5,100,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
31 فروردین
سه شنبه
5,100,000
تومان
1 اردیبهشت
چهارشنبه
5,100,000
تومان
2 اردیبهشت
پنجشنبه
5,100,000
تومان
3 اردیبهشت
جمعه
5,100,000
تومان
4 اردیبهشت
شنبه
5,100,000
تومان
5 اردیبهشت
یکشنبه
5,100,000
تومان
6 اردیبهشت
دوشنبه
5,100,000
تومان
7 اردیبهشت
سه شنبه
5,100,000
تومان
8 اردیبهشت
چهارشنبه
5,100,000
تومان
9 اردیبهشت
پنجشنبه
5,100,000
تومان
10 اردیبهشت
جمعه
5,100,000
تومان
پارسیان آزادی-اتاق دو تخته دبل تجاری ( طبقات 10 تا 21)
اتاق دو تخته دبل تجاری ( طبقات 10 تا 21)
ای‌گردش
690,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
31 فروردین
سه شنبه
690,000
تومان
1 اردیبهشت
چهارشنبه
690,000
تومان
2 اردیبهشت
پنجشنبه
690,000
تومان
3 اردیبهشت
جمعه
690,000
تومان
4 اردیبهشت
شنبه
690,000
تومان
5 اردیبهشت
یکشنبه
690,000
تومان
6 اردیبهشت
دوشنبه
690,000
تومان
7 اردیبهشت
سه شنبه
690,000
تومان
8 اردیبهشت
چهارشنبه
690,000
تومان
9 اردیبهشت
پنجشنبه
690,000
تومان
10 اردیبهشت
جمعه
690,000
تومان
پارسیان آزادی-اتاق دو تخته دبل ویژه (طبقات 22 تا 25)
اتاق دو تخته دبل ویژه (طبقات 22 تا 25)
ای‌گردش
840,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
31 فروردین
سه شنبه
840,000
تومان
1 اردیبهشت
چهارشنبه
840,000
تومان
2 اردیبهشت
پنجشنبه
840,000
تومان
3 اردیبهشت
جمعه
840,000
تومان
4 اردیبهشت
شنبه
840,000
تومان
5 اردیبهشت
یکشنبه
840,000
تومان
6 اردیبهشت
دوشنبه
840,000
تومان
7 اردیبهشت
سه شنبه
840,000
تومان
8 اردیبهشت
چهارشنبه
840,000
تومان
9 اردیبهشت
پنجشنبه
840,000
تومان
10 اردیبهشت
جمعه
840,000
تومان
هتل یار
840,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
31 فروردین
سه شنبه
840,000
تومان
1 اردیبهشت
چهارشنبه
840,000
تومان
2 اردیبهشت
پنجشنبه
840,000
تومان
3 اردیبهشت
جمعه
840,000
تومان
4 اردیبهشت
شنبه
840,000
تومان
5 اردیبهشت
یکشنبه
840,000
تومان
6 اردیبهشت
دوشنبه
840,000
تومان
7 اردیبهشت
سه شنبه
840,000
تومان
8 اردیبهشت
چهارشنبه
840,000
تومان
9 اردیبهشت
پنجشنبه
840,000
تومان
10 اردیبهشت
جمعه
840,000
تومان
پارسیان آزادی-اتاق دوتخته توئین ویژه (طبقات 22 تا 25)
اتاق دوتخته توئین ویژه (طبقات 22 تا 25)
هتل یار
840,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
31 فروردین
سه شنبه
840,000
تومان
1 اردیبهشت
چهارشنبه
840,000
تومان
2 اردیبهشت
پنجشنبه
840,000
تومان
3 اردیبهشت
جمعه
840,000
تومان
4 اردیبهشت
شنبه
840,000
تومان
5 اردیبهشت
یکشنبه
840,000
تومان
6 اردیبهشت
دوشنبه
840,000
تومان
7 اردیبهشت
سه شنبه
840,000
تومان
8 اردیبهشت
چهارشنبه
840,000
تومان
9 اردیبهشت
پنجشنبه
840,000
تومان
10 اردیبهشت
جمعه
840,000
تومان
ای‌گردش
840,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
31 فروردین
سه شنبه
840,000
تومان
1 اردیبهشت
چهارشنبه
840,000
تومان
2 اردیبهشت
پنجشنبه
840,000
تومان
3 اردیبهشت
جمعه
840,000
تومان
4 اردیبهشت
شنبه
840,000
تومان
5 اردیبهشت
یکشنبه
840,000
تومان
6 اردیبهشت
دوشنبه
840,000
تومان
7 اردیبهشت
سه شنبه
840,000
تومان
8 اردیبهشت
چهارشنبه
840,000
تومان
9 اردیبهشت
پنجشنبه
840,000
تومان
10 اردیبهشت
جمعه
840,000
تومان
پارسیان آزادی-اتاق دو تخته توئین اکونومی (طبقات 3 تا 9)
اتاق دو تخته توئین اکونومی (طبقات 3 تا 9)
ای‌گردش
570,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
31 فروردین
سه شنبه
570,000
تومان
1 اردیبهشت
چهارشنبه
570,000
تومان
2 اردیبهشت
پنجشنبه
570,000
تومان
3 اردیبهشت
جمعه
570,000
تومان
4 اردیبهشت
شنبه
570,000
تومان
5 اردیبهشت
یکشنبه
570,000
تومان
6 اردیبهشت
دوشنبه
570,000
تومان
7 اردیبهشت
سه شنبه
570,000
تومان
8 اردیبهشت
چهارشنبه
570,000
تومان
9 اردیبهشت
پنجشنبه
570,000
تومان
10 اردیبهشت
جمعه
570,000
تومان
پارسیان آزادی-اتاق دو تخته دبل اکونومی (طبقات 3 تا 9)
اتاق دو تخته دبل اکونومی (طبقات 3 تا 9)
ای‌گردش
570,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
31 فروردین
سه شنبه
570,000
تومان
1 اردیبهشت
چهارشنبه
570,000
تومان
2 اردیبهشت
پنجشنبه
570,000
تومان
3 اردیبهشت
جمعه
570,000
تومان
4 اردیبهشت
شنبه
570,000
تومان
5 اردیبهشت
یکشنبه
570,000
تومان
6 اردیبهشت
دوشنبه
570,000
تومان
7 اردیبهشت
سه شنبه
570,000
تومان
8 اردیبهشت
چهارشنبه
570,000
تومان
9 اردیبهشت
پنجشنبه
570,000
تومان
10 اردیبهشت
جمعه
570,000
تومان
پارسیان آزادی-اتاق دو تخته توئین تجاری ( طبقات 10 تا 21)
اتاق دو تخته توئین تجاری ( طبقات 10 تا 21)
ای‌گردش
690,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
31 فروردین
سه شنبه
690,000
تومان
1 اردیبهشت
چهارشنبه
690,000
تومان
2 اردیبهشت
پنجشنبه
690,000
تومان
3 اردیبهشت
جمعه
690,000
تومان
4 اردیبهشت
شنبه
690,000
تومان
5 اردیبهشت
یکشنبه
690,000
تومان
6 اردیبهشت
دوشنبه
690,000
تومان
7 اردیبهشت
سه شنبه
690,000
تومان
8 اردیبهشت
چهارشنبه
690,000
تومان
9 اردیبهشت
پنجشنبه
690,000
تومان
10 اردیبهشت
جمعه
690,000
تومان
پارسیان آزادی-سوئیت دوبلکس ویژه - طبقات ویژه ( 22 الی 25 )
سوئیت دوبلکس ویژه - طبقات ویژه ( 22 الی 25 )
هتل یار
2,400,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
31 فروردین
سه شنبه
2,400,000
تومان
1 اردیبهشت
چهارشنبه
2,400,000
تومان
2 اردیبهشت
پنجشنبه
2,400,000
تومان
3 اردیبهشت
جمعه
2,400,000
تومان
4 اردیبهشت
شنبه
2,400,000
تومان
5 اردیبهشت
یکشنبه
2,400,000
تومان
6 اردیبهشت
دوشنبه
2,400,000
تومان
7 اردیبهشت
سه شنبه
2,400,000
تومان
8 اردیبهشت
چهارشنبه
2,400,000
تومان
9 اردیبهشت
پنجشنبه
2,400,000
تومان
10 اردیبهشت
جمعه
2,400,000
تومان
پارسیان آزادی-اتاق یک تخته تجاری
اتاق یک تخته تجاری
ای‌گردش
600,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
31 فروردین
سه شنبه
600,000
تومان
1 اردیبهشت
چهارشنبه
600,000
تومان
2 اردیبهشت
پنجشنبه
600,000
تومان
3 اردیبهشت
جمعه
600,000
تومان
4 اردیبهشت
شنبه
600,000
تومان
5 اردیبهشت
یکشنبه
600,000
تومان
6 اردیبهشت
دوشنبه
600,000
تومان
7 اردیبهشت
سه شنبه
600,000
تومان
8 اردیبهشت
چهارشنبه
600,000
تومان
9 اردیبهشت
پنجشنبه
600,000
تومان
10 اردیبهشت
جمعه
600,000
تومان
پارسیان آزادی-اتاق دو تخته برای یکنفر ویژه - طبقات ویژه ( 22 الی 25 )
اتاق دو تخته برای یکنفر ویژه - طبقات ویژه ( 22 الی 25 )
هتل یار
840,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
31 فروردین
سه شنبه
840,000
تومان
1 اردیبهشت
چهارشنبه
840,000
تومان
2 اردیبهشت
پنجشنبه
840,000
تومان
3 اردیبهشت
جمعه
840,000
تومان
4 اردیبهشت
شنبه
840,000
تومان
5 اردیبهشت
یکشنبه
840,000
تومان
6 اردیبهشت
دوشنبه
840,000
تومان
7 اردیبهشت
سه شنبه
840,000
تومان
8 اردیبهشت
چهارشنبه
840,000
تومان
9 اردیبهشت
پنجشنبه
840,000
تومان
10 اردیبهشت
جمعه
840,000
تومان

امکانات اتاق های هتل پارسیان آزادی تهران

سالن کنفرانس
آرايشگاه مردانه
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
اجاره ماشين بدون راننده
روم سرويس 24 ساعته
سالن كنفرانس
كتابخانه
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی
رستوران بام
سالن همايش
اتاق ميهمانی و جلسات كاری
جكوزی
خدمات باربري
کپسول آتشنشانی در راهرو
خدمات پزشكي
امكان شارژ وسايل الكترونيكی در لابی
سالن چند منظوره
سالن بيليارد
حوضچه آب سرد
باغچه
مسلط به زبان عربی
اتاق عقد
زنگ هشدار
تلويزيون LED در لابی
نمای شهر
مسلط به زبان انگليسی
ميز
روم سرويس
خدمات اتو
فكس
خدمات راهنمای تور
تلفن در لابی
پرینتر
ترانسفر رفت با هزینه
تلويزيون LCD در لابی
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
شبکه پخش فیلم
خدمات خانه داری
تلویزیون در لابی
اتاق تلفن (اپراتور)
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
لباسشویی
اينترنت در اتاق
پينگ پنگ
فضای بيرون برای شام
كافی شاپ
دمپایی حمام
لوازم بهداشتی
کپسول آتش‌نشانی در لابی
كافی شاپ
سالن همايش
سالن كنفرانس
سالن بدنسازی
استخر
حوله حمام
سیستم گرمایش
کارت هوشمند درب اتاق
رخت آویز
تلویزیون lcd
سیستمسرمایشوگرمایش
امکانات ویژه معلولین
اینترنت در اتاق
یخچال
مینی بار
حوله
دمپایی
تلفن
حمام
IPTV
پنجره
غرفه صنایع دستی
اتاق ويژه معلولين
ماساژ رایگان
محلی برای سيگاری ها
مسلط به زبان ترکی استانبولی
زمين تنيس
گشت نیم روزی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
کرایه اتومبیل با راننده
پارکینگ سر پوشیده با ظرفیت محدود
اینترنت با سرعت بالا
اتاق های جکوزی دار
سالن جشن و مراسم و عروسی
روزنامه رایگان
رستوران در هتل
خدمات اسپا
اتاق جلسات
پارکینگ در هتل
اجاره اتومبیل
ترانسفر از فرودگاه به هتل
ترانسفر از هتل به فرودگاه
اینترنت بی سیم
بیزینس سنتر
اينترنت در لابی
پاركينگ
آسانسور
جعبه کمک های اولیه
تاکسی سرویس
استخر
سونا
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
خدمات ویژه برای معلومین
ماهواره
سالن اجتماعات
رمپ جهت ویلچر معلولین
سیستم گرمایشی سرمایشی
ماساژ
IPTV
تالار پذیرایی
اتاق چمدان
اینترنت با حجم محدود در لابی
رستوران فضای باز
کمد لباس
حوله
دمپایی
خدمات تور
روزنامه
فضای سبز
پارکینگ
اعلام حریق
سالن بدنسازی
آژانس مسافرتی
فتوکپی
سرویس بهداشتی ایرانی
اطفای حریق
سرویس فرنگی
کافی شاپ 24 ساعته
کافی نت
تبديل ارز
رستوران بین المللی
خشکشویی (لاندری)
دستگاه خودپرداز
تلویزیون
یخچال
صندوق امانات
اینترنت در اتاق
مبلمان
سشوار
نمازخانه
سالن ورزشی
سونا بخار
مبل
رستوران فرنگی
فروشگاه و غرفه
سونا و جکوزی
خشکشویی
آرایشگاه
فروشگاه
اینترنت در قسمت لابی
حمام
سرویس روزانه اتاق
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
کافی‌شاپ معمولی‌
سوئیت
مینی بار رایگان
صبحانه رایگان
مینی بار
نمای کوه
سونا خشک
استخر سرپوشیده
وسایل بدنسازی
خدمات خشکشویی
سیستم سرمایش
سالن ورزش
تلفن در اتاق
غذای دریایی
فروشگاه صنایع‌دستی و سوغات
اباژور
تلفن
دستگاه واکس کفش
رمپ
اینترنت رایگان و محدود در لابی
پله اضطراری
رستوران ایرانی
ویلچر
اتاق بازی
رستوران ایتالیایی
کافی شاپ
سرویس بهداشتی مخصوص معلولین
سرو غذاهای رژیمی و گیاهی
لابی
سالن بدنسازی رایگان
جکوزی رایگان
استخر رایگان
سونا رایگان
خدمات CIP
اتاق سیگار
مرکز خرید
اینترنت
سشوار

آدرس هتل پارسیان آزادی تهران روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل پارسیان آزادی تهران

(121 نظر)
نقاط قوت:
برخورد بسیار خوب کارکنان
نقاط ضعف:
برخورد بسیار خوب کارکنان
نقاط قوت:
عالي 👌🏻👌🏻
نقاط ضعف:
عالي 👌🏻👌🏻
نقاط قوت:
سرویس دهی کارکنان خوب میباشد
نقاط ضعف:
سرویس دهی کارکنان خوب میباشد
منطقه خوش آب و هوا و فضای قسمتهای عمومی عالیست
نقاط قوت:
همه چیز خوب
نقاط ضعف:
همه چیز خوب
نقاط قوت:
تمیز اتاق بزرگ و دلباز
نقاط ضعف:
تمیز اتاق بزرگ و دلباز
نقاط قوت:
تمیزبودن‌اتاق و صبحانه بسیار مفصل
نقاط ضعف:
تمیزبودن‌اتاق و صبحانه بسیار مفصل
نقاط قوت:
موقعیت مکانی عالی صبحانه عالی برخورد کارکنان عالیه نظافت عالی کیفیت غذاها عالی
نقاط ضعف:
موکت اتاق ها کهنه و کثیف فشار آب کمه بالش‌ها قدیمی و کهنه شده مینی بار کافی نداره سالاد بار تنوع خاصی نداره معمولیه نظافت داخل سرویس بهداشتی معمولیه
قیمت غذاهای رستوران کمی گران بود ولی در مجموع همه چیز عالی بود
نقاط قوت:
پرسنل مجرب خوب خانداری عالی
نقاط ضعف:
نداشتن استخر
برخورد پرسنل خوب اتاق ها معمولی صبخاته خیلی ضعیف بود
هتل بسیار خوبی بود با کارمندان مؤدب
نقاط قوت:
پارکینگ مناسب سرویس حمام مناسب صبحانه ی خوب و متنوع دسترسی عالی به کل تهران
نقاط ضعف:
بعضی پرسنل برخورد مناسبی نداشتن اتاق بالکن نداشت شارژ آب معدنی و شامپو ضعیف بود
نقاط قوت:
خانه داری ورزشی کافی شاپ پذیرش
نقاط ضعف:
نداشتن و راه‌اندازی استخر
نقاط قوت:
موقعیت مکانی خوب لابی قشنگ برخورد خوب پرسنل
نقاط ضعف:
موکت ها فوق العاده کثیف قیمت غذاها در رستوران خیلی خیلی زیاد
نقاط قوت:
برای چندمین بار تو این هتل اقامت داشتیم. انقدر راضی کننده و خوب هست که انتخاب اول و آخرمون شده. پرسنل، امکانات، تمیزی، زیبایی عالی
نقاط ضعف:
ندارد
هتل خوبیه برای یک اقامت کوتاه این هتل رو انتخاب کردیم و خوب بود
پرسنل پذیرش عالی و رفتار پرسنل رستوران غیر اصولی
نقاط قوت:
نظافت خوب اتاق ویو خوب
نقاط ضعف:
اتاق رزرو شده و پول پرداخت شده بود اما موقع چک این اتاق نداشتن و یک روز با تاخیر اتاق مورد نظر داده شد
خوب
نقاط قوت:
همه چی عالی و خوب بود
نقاط ضعف:
نداشت
من تمام هتل های تهران اقامت داشتم ، بهترین و مرتب ترین هتل تهران با بهترین نرخ‌ها فقط هتل آزادیه . ممنون بابت ایران هتل که با ارائه بهترین نرخ‌ها ، سفری به یاد موندنی برای ما رقم زد.
برخورد کارکنان عالی و خیلی با احترام برخوردشون بود. و از نظر سرویس دهی هم خوب بودن. اتاقها هم خوب بود. من هتل اسپیناس هم بودم که میشه گفت آزادی خیلی سر داره به اسپیناس. صبحانه خوبه. و برای میهمانهایی که از لحاظ کورونا حساس هستند سالن خلوت تر آماده کردن. همه چیز خوب.
همه خدمات و سرویس دهی بسیار عالی تمامی پرسنل بسیار صبور، محترم با برخورد فوق العاده مودبانه صبحانه عالی در نهایت ایران هتل بی نظیر هست و توصیه میکنم از این طریق رزرو کنید.
متاسفانه استخر غیر فعال بود اما اطلاع رسانی نکرده بودن.صبحانه نسبت به ۵ ستاره خیلی معمولی بود و غذای گرم کم داشت.قهوه ساز خراب بود.
هتل خوب با امكانات نسبتا خوب برخورد كاركنان بسيار محترمانه قبل از اقامت در اين هتل به مدت ٤ روز در هتل اسپيناس اقامت داشتم در مقايسه اين هتل را بيشتر پسنديدم نظم در اين هتل بسيار خوب بود.
فقط زمان پذیرش معطلی داشتیم
تنها ضعف این هتل نداشتن تراس است.
این سری به جای اتاق دوتخته، در سوئیت رویال اقامت داشتیم که باعث شد مشکلات هتل بیشتر به چشم بیاید. در اتاق ما صدای آسانسور خدمه به وضوح شنیده میشد، جکوزی فشار خیلی کمی داشت و عملا جکوزی نبود، دستگاه قهوه‌ساز موجود بود اما کپسول قهوه نداشت (این مورد را دو بار در اولین ساعت ورود اطلاع دادیم که در نهایت پیشنهاد دادند کپسول بخریم، برای پیگیری بیشتر سه بار با فاصله چند دقیقه با شماره مدیر داخلی تماس گرفتیم که بوق میخورد اما کسی جواب نمی‌داد!) در سوئیت ما مایکروویو بود اما به برق وصل نبود و برای اتصال به برق مبدل دوشاخه لازم داشت که در اتاق نبود و مشکلات جزئی دیگر که در هتل‌های چهار ستاره هم نیست. مشکلات وقتی بیشتر به چشم آمد که دیدیم روز جمعه، استیشن املت تعطیل است و گفتند دستگاه مورد استفاده خراب است و همچنین دستگاه قهوه‌ساز صبحانه هم خراب بود که هر دوی این موارد چند هفته پیش برقرار بود یعنی کیفیت این هتل کاملا شانسی است
روشویی اتاق ایراد داشت و برای تعویز اتاق یک شب مجبور به ماندن در همان اتاق بودیم. کیفیت غذای رستوران نسبت به یک هتل 5 ستاره پایین بود
برای چهارمین بار در این هتل اقامت داشتم، همه چی عالی، کیفیت و تنوع صبحانه خیلی خوبه، برای کسانی که وسیله ی شخصی ندارند با توجه به اینکه هتل در کنار گذر اتوبان هست دسترسی هتل خیلی خوب نیست
هتل بسیار ارام و تمیز بود. به محض اینکه درخواستی داشتیم سریعا اجابت می شد. فقط یک‌روز ما صبحانه سراشپز که شامل انواع املت و سوسیس و... بود سفارش دادیم اما به جای اون، دوتا صبحانه رستوران برای ما اتاق اوردند.
نقاط قوت:
همه چیز عالی بود
نقاط ضعف:
مشکل شلوغی و کمبود اسانسور
خوب بود
همه چیز عالی فقط موقع تحویل گرفتن اتاق حدود نیم ساعت معطل شدیم اما واقعا هتل خوبی هست
اندازه و مبلمان اتاق‌ها و سرویس، صبحانه بهتر از هتلهای همتراز، کیفیت و سرعت غذای روم‌سرویس خیلی خوب، اما اتاقها در زمستان بیش‌از حد گرم بودند. پرسنل مودب و حرفه‌ای در کل خوب بود وای‌فای خوب
نقاط قوت:
برخورد خوب کارکنان و تمیزی و رسیدگی به اتاق ها
نقاط ضعف:
نبود دمپایی در سرویس بهداشتی شلوغ بودن رستوران برای خوردن صبحانه به گونه ای صف کشیده شده بود توی این دوران کرونا و اصلا ندونستیم از سرویس صبحانه استفاده کنیم
نقاط قوت:
موقعیت چشم انداز
نقاط ضعف:
با توجه به شرایط کرونا، آسانسور کم و شلوغ بود
خدمات درب ورودی خیلی خیلی ضعیف بود ، چون من به عنوان یه خانم بودم کسی برای حمل چمدان کمکم نکرد
همه چیز خوب . موقعیت مکانی عالی و محوطه بسیار دلباز . به هر حال هتل پنج ستاره باید مطابغ استاندارد و در حد یه هتل پنج ستاره به اینصورت باشه . کافی شاپ تعطیل بود و کرایه تاکسیهای هتل چند برابر و غیر منطقی بود . حالا چند درصد بیشتر طبق درجه هتل طبیعیه ولی اینکه چند برابر باشه خیلی غیر طبیعیه . بقیه آیتمهای هتل بسیار خوب و درجه یک
نقاط قوت:
هتل همه جوره عالیه
نقاط ضعف:
مشگل فقط آسانسورهابودن که موقع صبحانه حدودنیم ساعت بایدمعطل میشدی مشگل بعدی عدم مدیریت رستوران صبحانه که اونم تمام میزهاکثیف بودن و کسی نبودکه نطافتشون کنه بایدخودت میرفتی بهشون میگفتی نقطه ضعفشون اینجاس
نقاط قوت:
نظم نظافت برخورد مناسب
نقاط ضعف:
رستوران پارسه معمولی بود
رفتار کارکنان خوب. کافی شاپ تعطیل. کیفیت غذا ضعیف.
همه چیز عالی فقط شلوغ بود و زمان تحویل دادن و پک اوت کمی طولانی شد امکانات ورزشی به دلیل کرونا تعطیل بود
هتل خوبیه
نقاط قوت:
همه چیز عالی
نقاط ضعف:
خدا را شکر نداره
نقاط قوت:
موقعیت مکانی مناسب.. ۲-تمیز و مرتب بودن اتاقها -
نقاط ضعف:
در زمان پیک مسافران، سرویس دهی در رستورانها کیفیت مناسبی ندارد. ۲) در زمان پیک ، رستوران هتل گنجایش مسافران را ندارد. ۳) متاسفانه سالن ورزشی هتل تعطیل هست.
خوب بود اما عالی نه خیلی شلوغ بود. ‌پذیرش سرشون بسیار شلوغ و بدون اعتناء به میهمان جدید. توی ورودی خدماتی برای دریافت خودرو و چمدان ندیدیم. یا حتی راهنمائی خاصی از جانب هتل. فضای سرو صبحانه بسیار بسیار شلوغ بود. کیفیت صبحانه معمولی بود‌.
نقاط قوت:
محیطی دنج اتاقهای تمیز قیمت مناسب صبحانه خوب و قابل قبول
نقاط ضعف:
شلوغی لابی تعطیلی کافی شاپ همکف
با سلام و احترام ‌وخسته نباشید خدمت کارکنان محترم هتل آزادی . صمیمانه از زحمات این عزیزان تشکر می کنم و امیدوارم که خود و خانواده‌ محترمشان سلامت و تندرست باشند و آرزوی موفقیت در کارشان را خواستارم . همه چیز بسیار عالی با سپاس فراوان حسین چاروسایی از آبادان
موکت ها باید عوض شوند. فنجان ها هم خیلی قدیمی بودند. سایر موارد عالی بود
تو اتاق سر صدای اساسانسور میومد و کف اتاق موکت بود و تو کرونا ادم مطمئن نمیشد تمیزه
نقاط قوت:
ویوی زیبای شهر و نظافت اتاق ها
نقاط ضعف:
برخورد نه چندان مناسب پرسنل پذیرش
۱ روز آسانسور معطلی زیاد داشت بقیه قسمت ها عالی بود کارکنان هتل از بهترین های ایران هستند
نقاط قوت:
تميزي هتل و موقعيت مكاني
نقاط ضعف:
تعداد اسانسور نسبت به افراد كم بود و زياد منتظر ميمونديم
هتل آزادی خیلی عالیه ، در مقایسه با هتل استقلال از هر لحاظ بهتر هست فقط قیمت غذاها بالا و حجم غذا کم هست
نقاط قوت:
فوق العاده تمیز بود و بی سر و صدا . برخورد بچه های خانه داری و رستوران عالی بود. صبحانه کاملی داشت رستوران خوب و غذای باکیفیت
نقاط ضعف:
در برخورد اول با پذیرش اصلا برخورد خوبی نداشتن تو بدو ورود و همینطور در خروج که شیفت دیگری هم بود برخوردی خوبی نداشتن کمی میز و کمد ها قدیمی بود
نقاط قوت:
برخورد خوب پرسنل
نقاط ضعف:
معطلی در پذیرش و ترخیص
نقاط قوت:
روم سرویس ۲۴ ساعته پرسنل عالی رعایت پرتکول های بهداشتی
نقاط ضعف:
دسترسی سخت به فروشگاه ها
عالی
همه چی عالیه..من چقدر خوشحالم🙂
عالی بود
نقاط قوت:
همه چی عالی در حد انتظار
نقاط ضعف:
من سفر زیاد میرم کل کشور ولی شاید کم و کاستی باشه ولی پیش هتل های پنج ستاره دیگه خیلی بهتر
نقاط قوت:
هتلی بااصالت و پرقابلیت با امکانات عالی
نقاط ضعف:
کمی بی انصافیه اگه بخواهیم ایراد الکی بگیریم از هتل
خیلی عالی از هر نظر 20
نقاط قوت:
پرسنل پذیرش خوب و خوش رو امکانات خوب هتل رعایت نکات بهداشتی در کل از اقامت در هتل راضی بودیم
نقاط ضعف:
اشکال درسرویس توالت فرنگی ، رفع این مورد نیز موفقیت آمیز نبود
همه چیز بسیار عالی بود
کیفیت غذای رستوران طبقه ٢٧ بشدت پایین بود
در کل همه چیز خیلی خوب بود تنوع صبحانه خیلی زیاد بود و برخورد کارکنان بسیار عالی بود
برخورد کارکنان بسیار خوب و بموقع کارها رو انجام میدادن
نقاط قوت:
هتل پارسیان ازادی یه هتل تمیز با پرسنل آموزش دیده هست.بسیاری از سران ممالک جهان در این هتل اقامت داشته اند.
نقاط ضعف:
قیمت ها برای مسافران داخلی بالاست
انصافا هتل خیلی خوبیه ، مخصوصا با این تخفیفی که این روزها شامل حال هتل ها شده.
هتل خیلی خوبیه و من رضایت کامل دارم
نقاط قوت:
هتل عالی خوب تمیز . برخورد پرسنل خوب
نقاط ضعف:
متاسفانه تنوع صبحانه نداشتن . کاش حداقل هر ۲ روز تنوع بدن در نوع پذیرایی
نقاط قوت:
همه موارد عالی بود
نقاط ضعف:
نداشت
نقاط قوت:
عالی بود
نقاط ضعف:
نداشت
نقاط قوت:
خدمات رسانی دقیق و عالی
نقاط ضعف:
نکته منفی ندارد
نقاط قوت:
عالی بود هم برخورد هم امکانات هتل
نقاط ضعف:
ندیدم
شامپوی بدن موجود در هتل بعلت ایجاد حالت لزج بودن بهتر است تغییر یابد چون همه اش حس میکنی بدنت لزج است و میخوای این حالت رو برطرف کنی و این باعث مصرف آب زیادتر می شود.
کادر هتل آزادی خیلی حرفه ای و مودب هستند. قیمتش بالاست ولی می ارزه. خیلی تمیز و شیک و همه چیز سرجاشه. نظم خوبی دارن.
نقاط قوت:
بسیار عالی بود از همه هنظر
نقاط ضعف:
هیچ نکته منفی مشاهده نشد
نقاط قوت:
راضی بودم
نقاط ضعف:
مشکلی نداشت
نقاط قوت:
راضی کننده بود
نقاط ضعف:
فقط اینکه برای نظافت صبح زود بیدار میکردن
نقاط قوت:
بسیار عالی بود
نقاط ضعف:
فاقد نکته منفی
نقاط قوت:
راضی بودیم
نقاط ضعف:
موردی ندیدیم
نقاط قوت:
بسیار مطلوب بود
نقاط ضعف:
موردی نبود
برخورد پرسنل مودبانه و دوستانه است.کیفیت اتاقها از لحاظ نظافت مناسب و نکته جالب منو انتخاب بالشت بود که هیچ جا ندیدم.چاشنی و طعم غذاهای رستوران اصلی جالب نبود .به هیچ وجه از تاکسی هتل استفاده نکنید.خیلی گران است.
نقاط قوت:
راضی بودم
نقاط ضعف:
نکته منفی ندیدیم
نقاط قوت:
عالی بود
نقاط ضعف:
دیده نشد
رستوران طبقه۲۶ هتل واقعا یک رستوران دولتی است با بهترین مواد بدترین غذا را ایجاد می کند و در بهترین ساختمان تهران بدترین سرویس را دارد
محیط عالی پرسنل خوب
نقاط قوت:
بسیار مطلوب بود
نقاط ضعف:
چیزی مشاهده نشد
نقاط قوت:
همه چی مورد قبول بود
نقاط ضعف:
دیده نشد
نقاط قوت:
اصلا راضی نبودیم
نقاط ضعف:
هتل خیلی بدی بود سیستم سرمایشی مشکل داشت و موکت اتاقها بسیار کهنه و کثیف بودن
هتل پارسیان آزادی، اقامتگاهی عالی و لوکس برای ماندن در تهران است. این هتل با اتاق‌ها و سوئیت‌های بسیار شیک، تمیز و راحت، اوقات خوشی را برای شما می‌سازد. رستوران‌های هتل نیز ایده‌آل‌اند، رستوران‌هایی با غذاهای ایرانی، فرنگی و ایتالیایی، با انواع خوراکی‌های لذیذ، پذیرای میهمانان است. رستوران پارسه علاوه بر غذاهای خوشمزه، چشم‌اندازی بسیار زیبا و رویایی از تهران دارد. خدمات هتل نیز نظیر خانه‌داری، لاندری و پارکینگ، نیز خیال‌تان را برای اقامتی بی‌دردسر راحت می‌کند. مجموعه‌ی ورزشی هتل شامل سالن بدن‌سازی، استخر، سونا، جکوزی و... می‌شود؛ این مجموعه‌ی بسیار زیبا و تمیز می‌تواند اوقات فراغت شما را پر کند و خاطرات شیرینی از سفر به تهران در ذهن‌تان باقی بگذارد.
نقاط قوت:
همیشه عالی
نقاط ضعف:
هیچ نقصی نداره
نقاط قوت:
فوق العاده بود
نقاط ضعف:
اصلا نداشت
نقاط قوت:
در حد انتظار
نقاط ضعف:
نداشت
هنوز با کیفیت و قابل قبول ، با پرسنل مودب.
ساختمان و هتل تقریبا قدیمی شده و بنظر نمیاد بازسازی قابل قبولی در اون انجام گرفته باشه. در کل تمیزیش در حد انتظار نیست.
اتاق تمییز سیستم سرمایش مناسب.صبحانه متنوع و با کیفیت.منظره کوهها حس خوبی رو منتقل میکنه.مسئول رسپشن خانم نوروزی"بسیار باحوصله مسلط ارام و حرفه ای رفتار می کند.با ارزوی موفقیت روز افزون برای مدیریت و کادر انتخاب شده و ایده های جدید
باشگاه بدنسازی هتل از تجهیزات کامل برخوردار نبود . با سپاس
من برای شرکت در نمایشگاه و به قصد شرکت همایش پتروشیمی به تهران آمدم. این هتل برای نسبت به هتل های دیگر برای سفر کاری بسیار مناسبه .دسترسیش خوبه همچنین امکانات ویژه ای که در رهی نو برای رزرو هتل آزادی داده شد قیمت500 تومن بود که هیچ جا ندیدم و خدمات cip و شارژ هم فکر میکنم بدلیل ارتباط با این سامانه بهتر ارائه میشه
آیا هزینه های این هتل مثل رستوران و امکانات دیگر ، برای مهمانان خارجی مانند مسافران ایرانی محاسبه میشه یا باید پرداخت دیگری انجام بدیم؟؟؟
نقاط قوت:
تمیز،مرتب،
نقاط ضعف:
صبحانه وشام رستوران درحد یک هتل ۵ستاره نبود.
در طول مدت اقامتم توی این هتل احساس میکردم ایران زندگی نمیکنم.واقعا برای یه هتل تو ایران بی نظیر بود
بیشتر ازین که به کیفیت توجه کنن به ظاهر توجه کردن.ولی درکل میتونیم کلمه ی بسیار خوب و بهش نسبت بدیم
هتل آزادی بسیار هتل منظمی بود اما به نظر هنوز جای کار داره برای بهتر شدن و اینکه باید روی دکورش بیشتر کار بشه
برخورد پرسنل عالی بود واقعا.
خیلییییییی خوبه خیلیییییی
هتل آزادی به نسبت کیفیت و خدماتی که ارائه میده و همینطور برخورد خوب پرسنل واقعا قیمت خیلی مناسبی داره و اگر بازهم بخوام توی تهران هتل رزرو کنم حتما انتخاب اولم آزادی هست.
بسیار عالی
من و خانواده ام برای مدت 3 شب در این هتل اقامت داشتیم.واقعا یکی ازلوکس ترین هتل های تهران است.از لابی و محل انتظار تا اتاق و رستوران و استخر واقعا زیبا کار شده . و میشه گفت اگر برای تفریح به شهر و بیرون از هتل هم مراجعه نمیکردیم براحتی میشد در فضای هتل و امکاناتی که وجود داشت لذت برد و زمان را بخوبی سپری کرد. بنده در مقایسه با سایر هتل ها به هتل آزادی امتیاز بالاتری میدم
very very good
من هر بار که به تهران اومدم هتل های مختلف را تجربه کردم. میتونم بگم بین 5 تا بهترین هتل تهران که از نظر قیمت و امکانات کامل و مثل هم هستن. هتل آزادی از نظر برخورد پرسنل و هتل اسپیناس از نظر ظاهر و تزئینات چشم گیر تر بود.
من اکثر مسافرهای خارجی رو که از طریق من ایران رو به عنوان مقصد سفر انتخاب میکنند، هتل پارسیان آزادی رو بهشون پیشنهاد میکنم و وقتی وارد هتل میشن یا از دور میبینن هتل رو خیلی از پیشنهادم خوشحال میشن و تاکید میکنن همیشه این هتل رو به همه پیشنهاد بدم.
نقاط قوت:
تميزي اتاقها و برخورد خوب پرسنل هتل
نقاط ضعف:
چيدمان وموقعيت لابي هتل
نقاط قوت:
در مجموع مطلوب بود و نظرات خويش را مكتوب كرده به مديرت محترم تقديم نموده ام
نقاط ضعف:
موارد رامكتوب نموده به مديريت محترم تقديم شده است
نقاط قوت:
zemne salam barkhorde persenel khyli khob va jentel man buode
نقاط ضعف:
nadidam
نقاط قوت:
موقعيت مكاني مناسب و برخورد نسبتا خوب كاركنان .
نقاط ضعف:
در زمان ضريب اشغال اتاقها سرويس دهي ضعيف مي شود .
نقاط قوت:
برخورد حرفه ای و بی نقص پرسنل امکانات مناسب کیفیت غذای بالا و قابل قبول بودن همه چیز
نقاط ضعف:
تنها نکته منفی عدم وجود سیستم حمل و نقل مناسب از هتل و عدم تناسب تاکسی ها با پرستیژ هتل بود
نقاط قوت:
هتل بسیار شیک و تمیز بود.
نقاط ضعف:
صبحانه از نظر منو تکمیل بود ولی با توجه به تعداد مسافرین هتل معطلی برای صرف صبحانه بسیار زیاد بود وتعداد میزها خیلی کم بود. قیمت منو نهار و شام هتل بسیار گرانتر از حالت معمول بود.
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل پارسیان آزادی تهران

مهمانان هتل پارسیان آزادی تهران در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل پارسیان آزادی تهران از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل پارسیان آزادی تهران بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل پارسیان آزادی تهران رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل پارسیان آزادی تهران را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.