هتل پارسیان آزادی تهران

تهران، تقاطع بزرگراه چمران و یادگار امام
-
امتیاز کاربران
61
نظرات کاربران

معرفی هتل پارسیان آزادی تهران

هتل پنج ستاره پارسیان آزادی (هایت سابق)، از مدرن‌ترین و مجلل‌ترین هتل‌های کشور می‌باشد که پس از بازسازی و تغییر دکوراسیون کامل توسط کارشناسان مطرح سوئیسی، ایتالیائی و چینی با سرمایه گذاری بالغ بر 1000 میلیارد ریال، بازگشائی گردید و با فراهم نمودن کلیه تجهیزات ویژه، پذیرش و لابی اختصاصی و خدمات ویژه(Top Vip)، فضایی دنج و آرام را برای میهمانان گرامی پدید آورده است.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل پارسیان آزادی تهران

ظرفیت 2 نفر

اتاق دو تخته دبل اقتصادی(طبقات 3 تا 9)
اقامت 24
1,105,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
4 بهمن
دوشنبه
1,105,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
1,105,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
1,105,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
1,105,000
تومان
8 بهمن
جمعه
1,105,000
تومان
9 بهمن
شنبه
1,105,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
1,105,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
1,105,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
1,105,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
1,105,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
1,105,000
تومان
دو تخته تویین طبقات تجاری
اسنپ تریپ
1,317,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
4 بهمن
دوشنبه
1,317,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
1,317,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
جمعه
1,317,000
تومان
9 بهمن
شنبه
1,317,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
1,317,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
1,317,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
14 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
دو تخته دابل طبقات تجاری
اسنپ تریپ
1,317,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
4 بهمن
دوشنبه
1,317,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
1,317,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
جمعه
1,317,000
تومان
9 بهمن
شنبه
1,317,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
1,317,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
1,317,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
1,317,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
1,317,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
1,317,000
تومان
اتاق دو تخته دبل تجاری ( طبقات 10 تا 21)
اقامت 24
1,318,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
4 بهمن
دوشنبه
1,318,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
1,318,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
1,318,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
1,318,000
تومان
8 بهمن
جمعه
1,318,000
تومان
9 بهمن
شنبه
1,318,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
1,318,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
1,318,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
1,318,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
1,318,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
1,318,000
تومان
اتاق دو تخته توئین تجاری ( طبقات 10 تا 21)
اقامت 24
1,318,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
4 بهمن
دوشنبه
1,318,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
1,318,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
1,318,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
جمعه
1,318,000
تومان
9 بهمن
شنبه
1,318,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
1,318,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
1,318,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
14 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
اتاق دو تخته دبل ویژه (طبقات 22 تا 25)
اقامت 24
1,476,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
4 بهمن
دوشنبه
1,476,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
1,476,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
1,476,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
جمعه
1,476,000
تومان
9 بهمن
شنبه
1,476,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
1,476,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
1,476,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
1,476,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
1,476,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
1,476,000
تومان
دو تخته تویین طبقات ویژه
اسنپ تریپ
1,476,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
4 بهمن
دوشنبه
1,476,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
1,476,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
جمعه
1,476,000
تومان
9 بهمن
شنبه
1,476,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
1,476,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
1,476,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
1,476,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
1,476,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
1,476,000
تومان
دو تخته دابل طبقات ویژه
اسنپ تریپ
1,476,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
4 بهمن
دوشنبه
1,476,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
1,476,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
جمعه
1,476,000
تومان
9 بهمن
شنبه
1,476,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
1,476,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
1,476,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
1,476,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
1,476,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
1,476,000
تومان
اتاق دوتخته توئین ویژه (طبقات 22 تا 25)
اقامت 24
1,476,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
4 بهمن
دوشنبه
1,476,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
1,476,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
1,476,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
1,476,000
تومان
8 بهمن
جمعه
1,476,000
تومان
9 بهمن
شنبه
1,476,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
1,476,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
1,476,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
1,476,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
1,476,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
1,476,000
تومان
سوئیت دو نفره جونیور اکونومی اقتصادی(طبقات 3 تا 9)
اقامت 24
1,828,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
4 بهمن
دوشنبه
1,828,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
1,828,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
1,828,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
1,828,000
تومان
8 بهمن
جمعه
1,828,000
تومان
9 بهمن
شنبه
1,828,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
1,828,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
1,828,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
1,828,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
1,828,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
1,828,000
تومان
سوئیت دو نفره جونیور تجاری ( طبقات 10 تا 21)
اقامت 24
2,083,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
4 بهمن
دوشنبه
2,083,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
2,083,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
2,083,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
2,083,000
تومان
8 بهمن
جمعه
2,083,000
تومان
9 بهمن
شنبه
2,083,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
2,083,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
2,083,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
2,083,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
2,083,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
2,083,000
تومان
سوئیت دو نفره جونیور ویژه (طبقات تا 22 تا 25)
اقامت 24
2,232,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
4 بهمن
دوشنبه
2,232,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
2,232,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
2,232,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
2,232,000
تومان
8 بهمن
جمعه
2,232,000
تومان
9 بهمن
شنبه
2,232,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
2,232,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
2,232,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
2,232,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
2,232,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
2,232,000
تومان
سوئیت دو نفره رویال ویژه (طبقات 22 تا 25)
اقامت 24
3,195,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
4 بهمن
دوشنبه
3,195,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
3,195,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
3,195,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
3,195,000
تومان
8 بهمن
جمعه
3,195,000
تومان
9 بهمن
شنبه
3,195,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
3,195,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
3,195,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
3,195,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
3,195,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
3,195,000
تومان
سوئیت دو نفره دوبلکس ویژه ( طبقات 22 تا 25)
اقامت 24
4,095,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
4 بهمن
دوشنبه
4,095,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
4,095,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
4,095,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
4,095,000
تومان
8 بهمن
جمعه
4,095,000
تومان
9 بهمن
شنبه
4,095,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
4,095,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
4,095,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
4,095,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
4,095,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
4,095,000
تومان
سوئیت دو نفره پرزیدنتال ویژه (طبقات 22 تا 25)
اقامت 24
8,741,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
4 بهمن
دوشنبه
8,741,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
8,741,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
8,741,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
8,741,000
تومان
8 بهمن
جمعه
8,741,000
تومان
9 بهمن
شنبه
8,741,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
8,741,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
8,741,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
8,741,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
8,741,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
8,741,000
تومان
دو تخته تویین طبقات اقتصادی
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
4 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
جمعه
1,105,000
تومان
9 بهمن
شنبه
1,105,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
1,105,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
1,105,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
14 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
سوئیت دو تخته دوبلکس طبقات ویژه
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
4 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
14 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
سوئیت دو تخته رویال طبقات ویژه
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
4 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
14 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
سوئیت دو تخته جونیور طبقات ویژه
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
4 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
14 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
سوئیت دو تخته جونیور طبقات تجاری
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
4 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
14 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
سوئیت دو تخته جونیور طبقات اقتصادی
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
4 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
14 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
دو تخته دابل طبقات اقتصادی
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
4 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
چهارشنبه
1,105,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
1,105,000
تومان
اتاق دو تخته توئین اقتصادی(طبقات 3 تا 9)
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
4 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
1,105,000
تومان
8 بهمن
جمعه
1,105,000
تومان
9 بهمن
شنبه
1,105,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
1,105,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
1,105,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
1,105,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
1,105,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
1,105,000
تومان
ظرفیت 1 نفر

اتاق یک تخته تجاری
اقامت 24
1,148,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
4 بهمن
دوشنبه
1,148,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
1,148,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
1,148,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
1,148,000
تومان
8 بهمن
جمعه
1,148,000
تومان
9 بهمن
شنبه
1,148,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
1,148,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
1,148,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
1,148,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
1,148,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
1,148,000
تومان
یک تخته طبقات تجاری
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
4 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
1,147,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
1,147,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
1,147,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
1,147,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
1,147,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
1,147,000
تومان
ظرفیت 4 نفر

سوئیت چهار تخته پرزیدنتال طبقات ویژه
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
4 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
14 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
ظرفیت 3 نفر

امکانات اتاق های هتل پارسیان آزادی تهران

سالن کنفرانس
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
باغچه
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
اجاره ماشين بدون راننده
روم سرويس 24 ساعته
سالن كنفرانس
كتابخانه
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
آرايشگاه مردانه
مسلط به زبان عربی
چايخانه سنتی
سالن همايش
اتاق ميهمانی و جلسات كاری
جكوزی
خدمات باربري
کپسول آتشنشانی در راهرو
خدمات پزشكي
امكان شارژ وسايل الكترونيكی در لابی
سالن چند منظوره
سالن بيليارد
رستوران بام
تلويزيون LCD در لابی
پينگ پنگ
پرینتر
اينترنت در لابی
تلويزيون LED در لابی
نمای شهر
مسلط به زبان انگليسی
ميز
روم سرويس
خدمات اتو
فكس
خدمات راهنمای تور
تلفن در لابی
زنگ هشدار
اينترنت در اتاق
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
شبکه پخش فیلم
خدمات خانه داری
تلویزیون در لابی
اتاق تلفن (اپراتور)
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
لباسشویی
حوضچه آب سرد
اتاق عقد
پاركينگ
دمپایی حمام
لوازم بهداشتی
کپسول آتش‌نشانی در لابی
كافی شاپ
سالن همايش
سالن كنفرانس
سالن بدنسازی
استخر
حوله حمام
سیستم گرمایش
کارت هوشمند درب اتاق
رخت آویز
تلویزیون lcd
سیستمسرمایشوگرمایش
امکانات ویژه معلولین
اینترنت در اتاق
یخچال
مینی بار
حوله
دمپایی
تلفن
حمام
IPTV
پنجره
غرفه صنایع دستی
فضای بيرون برای شام
پارکینگ سر پوشیده با ظرفیت محدود
اتاق ويژه معلولين
محلی برای سيگاری ها
مسلط به زبان ترکی استانبولی
زمين تنيس
گشت نیم روزی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
کرایه اتومبیل با راننده
ماساژ رایگان
اتاق های جکوزی دار
اینترنت با سرعت بالا
سالن جشن و مراسم و عروسی
روزنامه رایگان
خدمات اسپا
اتاق جلسات
پارکینگ در هتل
اجاره اتومبیل
ترانسفر از فرودگاه به هتل
ترانسفر از هتل به فرودگاه
اینترنت بی سیم
بیزینس سنتر
كافی شاپ
مبل
آسانسور
سیستم گرمایشی سرمایشی
پارکینگ
تاکسی سرویس
استخر
سونا
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
خدمات ویژه برای معلومین
ماهواره
سالن اجتماعات
رمپ جهت ویلچر معلولین
جعبه کمک های اولیه
اعلام حریق
ماساژ
تالار پذیرایی
اتاق چمدان
اینترنت با حجم محدود در لابی
رستوران فضای باز
کمد لباس
حوله
دمپایی
خدمات تور
روزنامه
IPTV
رستوران بین المللی
سالن ورزشی
فتوکپی
سرویس بهداشتی ایرانی
اطفای حریق
سرویس فرنگی
کافی شاپ 24 ساعته
کافی نت
آژانس مسافرتی
نمازخانه
تبديل ارز
خشکشویی (لاندری)
دستگاه خودپرداز
تلویزیون
یخچال
صندوق امانات
اینترنت در اتاق
مبلمان
سشوار
فضای سبز
سالن بدنسازی
سیستم سرمایش
خدمات برای معلولین
سالن ورزش
فروشگاه و غرفه
سونا و جکوزی
خشکشویی
آرایشگاه
فروشگاه
اینترنت در قسمت لابی
حمام
سرویس روزانه اتاق
کپسول آتش نشانی
رستوران فرنگی
تلفن در اتاق
کافی‌شاپ معمولی‌
مینی بار رایگان
صبحانه رایگان
مینی بار
نمای کوه
سونا خشک
استخر سرپوشیده
وسایل بدنسازی
خدمات خشکشویی
سوئیت
کافی شاپ
سونا بخار
غذای دریایی
اباژور
تلفن
دستگاه واکس کفش
رمپ
اینترنت رایگان و محدود در لابی
پله اضطراری
رستوران ایرانی
ویلچر
اتاق بازی
فروشگاه صنایع‌دستی و سوغات
اینترنت
رستوران ایتالیایی
سرویس بهداشتی مخصوص معلولین
سرو غذاهای رژیمی و گیاهی
لابی
سالن بدنسازی رایگان
جکوزی رایگان
استخر رایگان
سونا رایگان
خدمات CIP
اتاق سیگار
مرکز خرید
سشوار

آدرس هتل پارسیان آزادی تهران روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل پارسیان آزادی تهران

(61 نظر)
نقاط قوت:
از هر لحاظ عالي بود خيلي عالييييي بدون شك انتخاب كنيد اينجارو پرسنل ،اتاقها ،تميزي ،رسيدگي به مهمان همه چيز عاااالي فراتر از ٥ ستاره
نقاط ضعف:
كيفيت غذاي ايراني رستوران در حد عالي نبود و مرغش بو ميداد كه بازم به نكات مثبتش مي ارزيد صبحانه ش عالي بود
نقاط قوت:
لابي بسيار زيبا پر تكاپو و سرزنده با موسيق زنده در شبها ويو بسيار زيباي اتاق هاي وي اي پي صبحانه متنوع و قابل قبول نظافت اتاق قابل قبول بود سرويس بهداشتي بسيار تميز و بزرگ و راحت براي استفاده من از اينكه وان و دوش جدا بود و با شيشه سكوريت از قسمت توالت جدا شده بود خوشم اومد خيلي هم شيك و نو بود بر عكس مبلمان اتاقش
نقاط ضعف:
وسايل و مبلمان اتاق ها تقريبا كهنه شدن و بايد يه فكري براش بكنن چون تو ذوق ميزنه تنها نكته منفي اين هتل
نقاط قوت:
غذای رستوران سرو
نقاط ضعف:
غذای رستوران سرو
نقاط قوت:
واقعا هتل خوبي بود از همه نظر، عالي بود، حتما بازم اين هتل را انتخاب ميكنم براي سفر بعديم
نقاط ضعف:
واقعا هتل خوبي بود از همه نظر، عالي بود، حتما بازم اين هتل را انتخاب ميكنم براي سفر بعديم
نقاط قوت:
view بسیار زیبا از داخل اتاق
نقاط ضعف:
view بسیار زیبا از داخل اتاق
view عالی
نقاط قوت:
فقط پرسنل پذیرش رفتارشون خوب بود
نقاط ضعف:
فقط پرسنل پذیرش رفتارشون خوب بود
تجربه بسیار بدی بود اقامت در این هتل از شلوغی و ازدحام لابی براتون نگم که سرسام آور بود غذای رستوران افتضاح بود رفتار بد پرسنل رستوران مکمل همه بدیهاش بود
نقاط قوت:
برخورد مناسب پرسنل ،و صبحانه هتل خوب بود
نقاط ضعف:
برخورد مناسب پرسنل ،و صبحانه هتل خوب بود
در کل رضایت بخش بود به غیر از رستوران پارمین
نقاط قوت:
اتاق تمیز بود، صدا از بقیه اتاق ها نمیومد و در کل شرایط اتاق راضی کننده بود
نقاط ضعف:
اتاق تمیز بود، صدا از بقیه اتاق ها نمیومد و در کل شرایط اتاق راضی کننده بود
احتمال اینکه دوباره این هتل رو انتخاب کنم وجود داره چون مورد به خصوص و آزاردهنده ای راجع بهش ندیدم و در کل اکی بود همه چیز.
به اندازه کافی عالی بود
اتاق در طبقه ی پنجم هتل خیلی خوب و تمیز بود
برخورد خوب کارکنان و نظافت
در یک کلام میشه گفت عاااااااالی بود
رفتار پرسنل علی الخصوص رسپشن بسیار آماتور بود.اتاق تقریبا کثیف بود و کف اتاق اصلا تمیز نشده بود.امکانات زیر ساختی خوب بود مثل تهویه مطبوع و اسانسور
همچیز عالی بود ممنون :)
بسیار عالی و خوب بود ویو که عالی رستوران خوب خدمات دهی بالا باز هم برم تهران همین هتل رو انتخاب میکنم هزینه ها یه کم بالا بود ولی خیلی خوب و عالی بود
همه چیز عالی بود. با سپاس از جاباما
درود فراوان... خداقوت... تنها مشکلی که من داشتم عدم شارژ به موقع خوراکی‌های داخل اتاق بود. اما همه‌چی در بهترین شکل ممکن بود
بسیار عالب
عالی
در کل خوب بود
در کل خوب بود
تمیزی و نظافت و‌برخورد پرسنل خوب بود،منو صبحانه خیلی ساده وهرروزش یه جور بود و تنوع نداشت،منو ناهار با قیمت خیلی بالا و کیفیت در حد آشپزخانه ساده بود
خوب بود
هتل واقعا خوبه. سوئیت رویال هم بزرگ و شیک بود، هم ویو خوبی داشت. تمیزی اتاق میتونست بهتر باشه اگه با وسواس توجه کنید. بوفه صبحانه متنوع و با کیفیت بود
مثل دفعه قبل همه چیز در حد اعلاء بود
عدم وجود دمپایی برای سرویس بهداشتی ، عدم دسترسی به شبکه های تلویزیونی بیشتر و ماهواره ، عدم در دسترس بودن کافی انواع شامپوها
کیفیت غذای رستوران طبقه ٢٧ بشدت پایین بود
در کل همه چیز خیلی خوب بود تنوع صبحانه خیلی زیاد بود و برخورد کارکنان بسیار عالی بود
برخورد کارکنان بسیار خوب و بموقع کارها رو انجام میدادن
انصافا هتل خیلی خوبیه ، مخصوصا با این تخفیفی که این روزها شامل حال هتل ها شده.
هتل خیلی خوبیه و من رضایت کامل دارم
شامپوی بدن موجود در هتل بعلت ایجاد حالت لزج بودن بهتر است تغییر یابد چون همه اش حس میکنی بدنت لزج است و میخوای این حالت رو برطرف کنی و این باعث مصرف آب زیادتر می شود.
کادر هتل آزادی خیلی حرفه ای و مودب هستند. قیمتش بالاست ولی می ارزه. خیلی تمیز و شیک و همه چیز سرجاشه. نظم خوبی دارن.
برخورد پرسنل مودبانه و دوستانه است.کیفیت اتاقها از لحاظ نظافت مناسب و نکته جالب منو انتخاب بالشت بود که هیچ جا ندیدم.چاشنی و طعم غذاهای رستوران اصلی جالب نبود .به هیچ وجه از تاکسی هتل استفاده نکنید.خیلی گران است.
رستوران طبقه۲۶ هتل واقعا یک رستوران دولتی است با بهترین مواد بدترین غذا را ایجاد می کند و در بهترین ساختمان تهران بدترین سرویس را دارد
محیط عالی پرسنل خوب
هتل پارسیان آزادی، اقامتگاهی عالی و لوکس برای ماندن در تهران است. این هتل با اتاق‌ها و سوئیت‌های بسیار شیک، تمیز و راحت، اوقات خوشی را برای شما می‌سازد. رستوران‌های هتل نیز ایده‌آل‌اند، رستوران‌هایی با غذاهای ایرانی، فرنگی و ایتالیایی، با انواع خوراکی‌های لذیذ، پذیرای میهمانان است. رستوران پارسه علاوه بر غذاهای خوشمزه، چشم‌اندازی بسیار زیبا و رویایی از تهران دارد. خدمات هتل نیز نظیر خانه‌داری، لاندری و پارکینگ، نیز خیال‌تان را برای اقامتی بی‌دردسر راحت می‌کند. مجموعه‌ی ورزشی هتل شامل سالن بدن‌سازی، استخر، سونا، جکوزی و... می‌شود؛ این مجموعه‌ی بسیار زیبا و تمیز می‌تواند اوقات فراغت شما را پر کند و خاطرات شیرینی از سفر به تهران در ذهن‌تان باقی بگذارد.
هنوز با کیفیت و قابل قبول ، با پرسنل مودب.
ساختمان و هتل تقریبا قدیمی شده و بنظر نمیاد بازسازی قابل قبولی در اون انجام گرفته باشه. در کل تمیزیش در حد انتظار نیست.
اتاق تمییز سیستم سرمایش مناسب.صبحانه متنوع و با کیفیت.منظره کوهها حس خوبی رو منتقل میکنه.مسئول رسپشن خانم نوروزی"بسیار باحوصله مسلط ارام و حرفه ای رفتار می کند.با ارزوی موفقیت روز افزون برای مدیریت و کادر انتخاب شده و ایده های جدید
باشگاه بدنسازی هتل از تجهیزات کامل برخوردار نبود . با سپاس
من برای شرکت در نمایشگاه و به قصد شرکت همایش پتروشیمی به تهران آمدم. این هتل برای نسبت به هتل های دیگر برای سفر کاری بسیار مناسبه .دسترسیش خوبه همچنین امکانات ویژه ای که در رهی نو برای رزرو هتل آزادی داده شد قیمت500 تومن بود که هیچ جا ندیدم و خدمات cip و شارژ هم فکر میکنم بدلیل ارتباط با این سامانه بهتر ارائه میشه
آیا هزینه های این هتل مثل رستوران و امکانات دیگر ، برای مهمانان خارجی مانند مسافران ایرانی محاسبه میشه یا باید پرداخت دیگری انجام بدیم؟؟؟
نقاط قوت:
تمیز،مرتب،
نقاط ضعف:
صبحانه وشام رستوران درحد یک هتل ۵ستاره نبود.
در طول مدت اقامتم توی این هتل احساس میکردم ایران زندگی نمیکنم.واقعا برای یه هتل تو ایران بی نظیر بود
بیشتر ازین که به کیفیت توجه کنن به ظاهر توجه کردن.ولی درکل میتونیم کلمه ی بسیار خوب و بهش نسبت بدیم
هتل آزادی بسیار هتل منظمی بود اما به نظر هنوز جای کار داره برای بهتر شدن و اینکه باید روی دکورش بیشتر کار بشه
برخورد پرسنل عالی بود واقعا.
خیلییییییی خوبه خیلیییییی
هتل آزادی به نسبت کیفیت و خدماتی که ارائه میده و همینطور برخورد خوب پرسنل واقعا قیمت خیلی مناسبی داره و اگر بازهم بخوام توی تهران هتل رزرو کنم حتما انتخاب اولم آزادی هست.
بسیار عالی
من و خانواده ام برای مدت 3 شب در این هتل اقامت داشتیم.واقعا یکی ازلوکس ترین هتل های تهران است.از لابی و محل انتظار تا اتاق و رستوران و استخر واقعا زیبا کار شده . و میشه گفت اگر برای تفریح به شهر و بیرون از هتل هم مراجعه نمیکردیم براحتی میشد در فضای هتل و امکاناتی که وجود داشت لذت برد و زمان را بخوبی سپری کرد. بنده در مقایسه با سایر هتل ها به هتل آزادی امتیاز بالاتری میدم
very very good
من هر بار که به تهران اومدم هتل های مختلف را تجربه کردم. میتونم بگم بین 5 تا بهترین هتل تهران که از نظر قیمت و امکانات کامل و مثل هم هستن. هتل آزادی از نظر برخورد پرسنل و هتل اسپیناس از نظر ظاهر و تزئینات چشم گیر تر بود.
من اکثر مسافرهای خارجی رو که از طریق من ایران رو به عنوان مقصد سفر انتخاب میکنند، هتل پارسیان آزادی رو بهشون پیشنهاد میکنم و وقتی وارد هتل میشن یا از دور میبینن هتل رو خیلی از پیشنهادم خوشحال میشن و تاکید میکنن همیشه این هتل رو به همه پیشنهاد بدم.
نقاط قوت:
تميزي اتاقها و برخورد خوب پرسنل هتل
نقاط ضعف:
چيدمان وموقعيت لابي هتل
نقاط قوت:
در مجموع مطلوب بود و نظرات خويش را مكتوب كرده به مديرت محترم تقديم نموده ام
نقاط ضعف:
موارد رامكتوب نموده به مديريت محترم تقديم شده است
نقاط قوت:
zemne salam barkhorde persenel khyli khob va jentel man buode
نقاط ضعف:
nadidam
نقاط قوت:
موقعيت مكاني مناسب و برخورد نسبتا خوب كاركنان .
نقاط ضعف:
در زمان ضريب اشغال اتاقها سرويس دهي ضعيف مي شود .
نقاط قوت:
برخورد حرفه ای و بی نقص پرسنل امکانات مناسب کیفیت غذای بالا و قابل قبول بودن همه چیز
نقاط ضعف:
تنها نکته منفی عدم وجود سیستم حمل و نقل مناسب از هتل و عدم تناسب تاکسی ها با پرستیژ هتل بود
نقاط قوت:
هتل بسیار شیک و تمیز بود.
نقاط ضعف:
صبحانه از نظر منو تکمیل بود ولی با توجه به تعداد مسافرین هتل معطلی برای صرف صبحانه بسیار زیاد بود وتعداد میزها خیلی کم بود. قیمت منو نهار و شام هتل بسیار گرانتر از حالت معمول بود.
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل پارسیان آزادی تهران

مهمانان هتل پارسیان آزادی تهران در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل پارسیان آزادی تهران از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل پارسیان آزادی تهران بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل پارسیان آزادی تهران رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل پارسیان آزادی تهران را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.