هتل پاریز تهران

تهران، جردن، بین میرداماد و ظفر، بلوار مینا
3.3
امتیاز کاربران
57
نظرات کاربران

معرفی هتل پاریز تهران

هتل سه ستاره پاریز تهران در سال ۱۳۸۵ افتتاح گردیده که در شمال تهران واقع شده است و با چشم انداز زیبای رشته کوه البرز قابل مشاهده است. همچنین هتل با بهترین مراکز خرید تهران، فاصله کمی دارد و بسیار نزدیک به تمام سفارتخانه‌ها و شرکت‌های بزرگ است.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل پاریز تهران

پاریز-سوئیت یک نفره تیپ A
سوئیت یک نفره تیپ A
ای‌گردش
315,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 مرداد
سه شنبه
315,000
تومان
6 مرداد
چهارشنبه
315,000
تومان
7 مرداد
پنجشنبه
315,000
تومان
8 مرداد
جمعه
315,000
تومان
9 مرداد
شنبه
315,000
تومان
10 مرداد
یکشنبه
315,000
تومان
11 مرداد
دوشنبه
315,000
تومان
12 مرداد
سه شنبه
315,000
تومان
13 مرداد
چهارشنبه
315,000
تومان
14 مرداد
پنجشنبه
315,000
تومان
15 مرداد
جمعه
315,000
تومان
اقامت 24
335,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 مرداد
سه شنبه
335,000
تومان
6 مرداد
چهارشنبه
335,000
تومان
7 مرداد
پنجشنبه
335,000
تومان
8 مرداد
جمعه
335,000
تومان
9 مرداد
شنبه
335,000
تومان
10 مرداد
یکشنبه
335,000
تومان
11 مرداد
دوشنبه
335,000
تومان
12 مرداد
سه شنبه
335,000
تومان
13 مرداد
چهارشنبه
335,000
تومان
14 مرداد
پنجشنبه
335,000
تومان
15 مرداد
جمعه
335,000
تومان
هتل یار
345,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 مرداد
سه شنبه
345,000
تومان
6 مرداد
چهارشنبه
345,000
تومان
7 مرداد
پنجشنبه
345,000
تومان
8 مرداد
جمعه
345,000
تومان
9 مرداد
شنبه
345,000
تومان
10 مرداد
یکشنبه
345,000
تومان
11 مرداد
دوشنبه
345,000
تومان
12 مرداد
سه شنبه
345,000
تومان
13 مرداد
چهارشنبه
345,000
تومان
14 مرداد
پنجشنبه
345,000
تومان
15 مرداد
جمعه
345,000
تومان
پاریز-سوئیت یک نفره رویال
سوئیت یک نفره رویال
ای‌گردش
355,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 مرداد
سه شنبه
355,000
تومان
6 مرداد
چهارشنبه
355,000
تومان
7 مرداد
پنجشنبه
355,000
تومان
8 مرداد
جمعه
355,000
تومان
9 مرداد
شنبه
355,000
تومان
10 مرداد
یکشنبه
355,000
تومان
11 مرداد
دوشنبه
355,000
تومان
12 مرداد
سه شنبه
355,000
تومان
13 مرداد
چهارشنبه
355,000
تومان
14 مرداد
پنجشنبه
355,000
تومان
15 مرداد
جمعه
355,000
تومان
اقامت 24
375,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 مرداد
سه شنبه
375,000
تومان
6 مرداد
چهارشنبه
375,000
تومان
7 مرداد
پنجشنبه
375,000
تومان
8 مرداد
جمعه
375,000
تومان
9 مرداد
شنبه
375,000
تومان
10 مرداد
یکشنبه
375,000
تومان
11 مرداد
دوشنبه
375,000
تومان
12 مرداد
سه شنبه
375,000
تومان
13 مرداد
چهارشنبه
375,000
تومان
14 مرداد
پنجشنبه
375,000
تومان
15 مرداد
جمعه
375,000
تومان
هتل یار
385,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 مرداد
سه شنبه
385,000
تومان
6 مرداد
چهارشنبه
385,000
تومان
7 مرداد
پنجشنبه
385,000
تومان
8 مرداد
جمعه
385,000
تومان
9 مرداد
شنبه
385,000
تومان
10 مرداد
یکشنبه
385,000
تومان
11 مرداد
دوشنبه
385,000
تومان
12 مرداد
سه شنبه
385,000
تومان
13 مرداد
چهارشنبه
385,000
تومان
14 مرداد
پنجشنبه
385,000
تومان
15 مرداد
جمعه
385,000
تومان
پاریز-سوئیت دو نفره تیپ A
سوئیت دو نفره تیپ A
ای‌گردش
415,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 مرداد
سه شنبه
415,000
تومان
6 مرداد
چهارشنبه
415,000
تومان
7 مرداد
پنجشنبه
415,000
تومان
8 مرداد
جمعه
415,000
تومان
9 مرداد
شنبه
415,000
تومان
10 مرداد
یکشنبه
415,000
تومان
11 مرداد
دوشنبه
415,000
تومان
12 مرداد
سه شنبه
415,000
تومان
13 مرداد
چهارشنبه
415,000
تومان
14 مرداد
پنجشنبه
415,000
تومان
15 مرداد
جمعه
415,000
تومان
اقامت 24
450,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 مرداد
سه شنبه
450,000
تومان
6 مرداد
چهارشنبه
450,000
تومان
7 مرداد
پنجشنبه
450,000
تومان
8 مرداد
جمعه
450,000
تومان
9 مرداد
شنبه
450,000
تومان
10 مرداد
یکشنبه
450,000
تومان
11 مرداد
دوشنبه
450,000
تومان
12 مرداد
سه شنبه
450,000
تومان
13 مرداد
چهارشنبه
450,000
تومان
14 مرداد
پنجشنبه
450,000
تومان
15 مرداد
جمعه
450,000
تومان
هتل یار
460,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 مرداد
سه شنبه
460,000
تومان
6 مرداد
چهارشنبه
460,000
تومان
7 مرداد
پنجشنبه
460,000
تومان
8 مرداد
جمعه
460,000
تومان
9 مرداد
شنبه
460,000
تومان
10 مرداد
یکشنبه
460,000
تومان
11 مرداد
دوشنبه
460,000
تومان
12 مرداد
سه شنبه
460,000
تومان
13 مرداد
چهارشنبه
460,000
تومان
14 مرداد
پنجشنبه
460,000
تومان
15 مرداد
جمعه
460,000
تومان
پاریز-سوئیت دونفره دبل رویال
سوئیت دونفره دبل رویال
ای‌گردش
455,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 مرداد
سه شنبه
455,000
تومان
6 مرداد
چهارشنبه
455,000
تومان
7 مرداد
پنجشنبه
455,000
تومان
8 مرداد
جمعه
455,000
تومان
9 مرداد
شنبه
455,000
تومان
10 مرداد
یکشنبه
455,000
تومان
11 مرداد
دوشنبه
455,000
تومان
12 مرداد
سه شنبه
455,000
تومان
13 مرداد
چهارشنبه
455,000
تومان
14 مرداد
پنجشنبه
455,000
تومان
15 مرداد
جمعه
455,000
تومان
اقامت 24
490,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 مرداد
سه شنبه
490,000
تومان
6 مرداد
چهارشنبه
490,000
تومان
7 مرداد
پنجشنبه
490,000
تومان
8 مرداد
جمعه
490,000
تومان
9 مرداد
شنبه
490,000
تومان
10 مرداد
یکشنبه
490,000
تومان
11 مرداد
دوشنبه
490,000
تومان
12 مرداد
سه شنبه
490,000
تومان
13 مرداد
چهارشنبه
490,000
تومان
14 مرداد
پنجشنبه
490,000
تومان
15 مرداد
جمعه
490,000
تومان
هتل یار
500,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 مرداد
سه شنبه
500,000
تومان
6 مرداد
چهارشنبه
500,000
تومان
7 مرداد
پنجشنبه
500,000
تومان
8 مرداد
جمعه
500,000
تومان
9 مرداد
شنبه
500,000
تومان
10 مرداد
یکشنبه
500,000
تومان
11 مرداد
دوشنبه
500,000
تومان
12 مرداد
سه شنبه
500,000
تومان
13 مرداد
چهارشنبه
500,000
تومان
14 مرداد
پنجشنبه
500,000
تومان
15 مرداد
جمعه
500,000
تومان
پاریز-سوئیت دونفره توئین رویال
سوئیت دونفره توئین رویال
هتل یار
500,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 مرداد
سه شنبه
500,000
تومان
6 مرداد
چهارشنبه
500,000
تومان
7 مرداد
پنجشنبه
500,000
تومان
8 مرداد
جمعه
500,000
تومان
9 مرداد
شنبه
500,000
تومان
10 مرداد
یکشنبه
500,000
تومان
11 مرداد
دوشنبه
500,000
تومان
12 مرداد
سه شنبه
500,000
تومان
13 مرداد
چهارشنبه
500,000
تومان
14 مرداد
پنجشنبه
500,000
تومان
15 مرداد
جمعه
500,000
تومان
پاریز-سوئیت سه نفره تیپ A
سوئیت سه نفره تیپ A
اقامت 24
565,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 مرداد
سه شنبه
565,000
تومان
6 مرداد
چهارشنبه
565,000
تومان
7 مرداد
پنجشنبه
565,000
تومان
8 مرداد
جمعه
565,000
تومان
9 مرداد
شنبه
565,000
تومان
10 مرداد
یکشنبه
565,000
تومان
11 مرداد
دوشنبه
565,000
تومان
12 مرداد
سه شنبه
565,000
تومان
13 مرداد
چهارشنبه
565,000
تومان
14 مرداد
پنجشنبه
565,000
تومان
15 مرداد
جمعه
565,000
تومان
هتل یار
575,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 مرداد
سه شنبه
575,000
تومان
6 مرداد
چهارشنبه
575,000
تومان
7 مرداد
پنجشنبه
575,000
تومان
8 مرداد
جمعه
575,000
تومان
9 مرداد
شنبه
575,000
تومان
10 مرداد
یکشنبه
575,000
تومان
11 مرداد
دوشنبه
575,000
تومان
12 مرداد
سه شنبه
575,000
تومان
13 مرداد
چهارشنبه
575,000
تومان
14 مرداد
پنجشنبه
575,000
تومان
15 مرداد
جمعه
575,000
تومان
پاریز-سوئیت سه نفره رویال
سوئیت سه نفره رویال
ای‌گردش
555,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 مرداد
سه شنبه
555,000
تومان
6 مرداد
چهارشنبه
555,000
تومان
7 مرداد
پنجشنبه
555,000
تومان
8 مرداد
جمعه
555,000
تومان
9 مرداد
شنبه
555,000
تومان
10 مرداد
یکشنبه
555,000
تومان
11 مرداد
دوشنبه
555,000
تومان
12 مرداد
سه شنبه
555,000
تومان
13 مرداد
چهارشنبه
555,000
تومان
14 مرداد
پنجشنبه
555,000
تومان
15 مرداد
جمعه
555,000
تومان
هتل یار
615,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 مرداد
سه شنبه
615,000
تومان
6 مرداد
چهارشنبه
615,000
تومان
7 مرداد
پنجشنبه
615,000
تومان
8 مرداد
جمعه
615,000
تومان
9 مرداد
شنبه
615,000
تومان
10 مرداد
یکشنبه
615,000
تومان
11 مرداد
دوشنبه
615,000
تومان
12 مرداد
سه شنبه
615,000
تومان
13 مرداد
چهارشنبه
615,000
تومان
14 مرداد
پنجشنبه
615,000
تومان
15 مرداد
جمعه
615,000
تومان

امکانات اتاق های هتل پاریز تهران

سالن کنفرانس
شبکه پخش فیلم
مینی بار با هزینه
خدمات بیدار باش
خدمات تهيه بليط
رستوران بام
خدمات اینترنتی
مسلط به زبان عربی
اينترنت در اتاق
زمین ورزشی
پارک کودک
گیم نت
اتاق تلفن (اپراتور)
تلویزیون در لابی
خدمات خانه داری
پذیرش 24 ساعته
كتابخانه
ترانسفر برگشت با هزینه
ترانسفر رفت با هزینه
زنگ هشدار
پرینتر
تلفن در لابی
فكس
خدمات اتو
روم سرويس
ميز
مسلط به زبان انگليسی
نمای شهر
اينترنت در لابی
سالن صبحانه خوری
سالن كنفرانس
آتلیه
پاركينگ
سرویس حرم
تلفن
دمپایی
حوله
مینی بار
یخچال
اینترنت در اتاق
پنجره
تلویزیون lcd
پارکینگ در هتل
رستوران در هتل
اینترنت با سرعت بالا
خدمات نگهداری کودک
پرداخت ویزا و مسترکارت
بازی ویدئویی
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
گشت نیم روزی
زمين تنيس
مسلط به زبان ترکی استانبولی
نمای پاسیو
حوضچه آب سرد
سالن بيليارد
امكان شارژ وسايل الكترونيكی در لابی
خدمات پزشكي
خدمات باربري
شبكه پخش فيلم داخلی
جكوزی
سالن همايش
چايخانه سنتی
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
كافی شاپ
مبل
اعلام حریق
دمپایی
حوله
اتاق چمدان
ماساژ
اینترنت در لابی
سالن اجتماعات
ماهواره
رستوران
سیستم تهویه مطبوع
سونا
استخر
تاکسی سرویس
پارکینگ
نمازخانه
روزنامه
آسانسور
مبلمان
اینترنت در اتاق
صندوق امانات
یخچال
تلویزیون
دستگاه خودپرداز
خشکشویی (لاندری)
تبديل ارز
آژانس مسافرتی
سرویس فرنگی
سرویس بهداشتی ایرانی
فتوکپی
خدمات تور
فضای سبز
خدمات خشکشویی
خشکشویی
وسایل بدنسازی
استخر سرپوشیده
سونا خشک
مینی بار
مینی بار رایگان
کافی نت
خدمات برای معلولین
کپسول آتش نشانی
سرویس روزانه اتاق
حمام
اینترنت در قسمت لابی
فروشگاه
آرایشگاه
سالن ورزش
سالن ورزشی
سوئیت
تلفن در اتاق
کافی شاپ
اینترنت
مرکز خرید
اتاق سیگار
لابی
اتاق بازی
پله اضطراری
دستگاه واکس کفش
تلفن
سونا بخار
سالن بدنسازی
حمام

آدرس هتل پاریز تهران روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل پاریز تهران

(57 نظر)
نقاط قوت:
ما همیشه از اقامت در هتل شما لذت بردیم.
نقاط ضعف:
اتاق دو تخته نباید ، یک جفت دمپایی داشته باشد. سشوار نبود. پتو یکی بود ، و اینکه موقع تحویل اتاق از ما درخواست دمپایی دوم رو می‌کنند، این آشفتگی و بی نظمی از هتل انتظار نیست
نقاط قوت:
سیستم سرمایشی و چیدمان خوب اتاق
نقاط ضعف:
تهویه اتاق
بهداشت بسیار پایین
رضایت نداشتم این بار کثیف بود
هتل تمیز بود ولی برخورد پرسنل خیلی بد بود.اجازه استفاده از لابی رو حتی نمیدادن.متاسفانه خاطره بدی شد
مناسب
نقاط قوت:
اتاق و سرویس بهداشتی فوق العاده تمیز و زیبا بود.
نقاط ضعف:
کمیت و کیفیت صبحانه اصلا خوب نبود شاید در حد هتل یک ستاره.
هتلی خوب
بهداشت بسیار ضعیف. رفتار کارکنان جالب نبود. فقط موقعیت مکانی خوبی دارد.
از لحاظ تمیزی نظافت سکوت و ارامش عالی بود ولی افسپس ک گاز اشپژ خونه رو قطع کرده بودن حتی نشد غذامو‌‌گرم کنم و هیچ ظروف ضروری هم در کابینت ها نبود
نقاط قوت:
فضای باز اتاق صبحانه تقریبا خوب
نقاط ضعف:
تاخیر در تحویل اتاق حدود یک و نیم ساعت
کارکنان خوب تمیزی اتاق ها خوب صبحانه بسیار ضعیف وسایل لازم میهمان از جمله مسواک خمیر دندان حوله اب رو باید زنگ بزنید بیارند
گرمایش خوب بود،سکوت و آرامش داخل اتاق خوب بود،امکانات داخل اتاق ضعیف بود،معمولا داخل اتاق ها یک عدد کتری برقی هست که اینجا نبود،در یخچال حتی آب معدنی هم نبود ،خمیر دندان نبود،خیلی داخل اتاق تمیز نبودو سرویس بهداشتی هم خیلی تمیز نبود،پرسنل گشاده رو و خوشرو نبودن 😑😑😑😑
با سلام و احترام نسبت به قیمت خیلی ضعیف .
اصلا در حد انتظار از يك هتل سه ستاره نيست چه امكانات چه رفتار كادر
کارکنان خوب بودن د.اتاق مرتب بود به غیر از زیر تخت که تمیز نشده بود شاید مدتها چون گردوخاک داشت.امکانات آشپزخانه اصلا وجود نداشت.نصف چراغها روشن میشد.برای صبحانه خوردن در اتاق اون هم خودم آوردم مبلغی اضافه گرفتند.اینترنت داشت ولی فعال نبود.حجم نداشت.درکل واسه یک شب خوب بود.
بنده یک ساعت زودتر رفتم هتل با وجود خالی بودن اطاق تا ساعت ۱۲ اطاقو تحویل نداد اطاق بسیار سرد بود بارندگی بود از پنجره اب میامد تو مجبور شدیم اطاقو عوض کنیم صبحانه هم ضعیف بود
حوله یه بار مصرف نداشت، وقتی هم گفتیم بیارن یه حوله معمولی پر لکه اوردن...توی یخچال حتی یه آبمعدنی کوچیک نبود... چایی ساز و کتری‌ برقی و استکان و لیوان توی اتاق نبود... صبحانه ساده و بی کیفیت ... کارکنان بسیار خوبی داشت. جاش خوبه ولی شب صدای خیابون اذیت میکرد.
قیمت ش نسبت به امکانش زیاد هست
خوب بود
برای یک شب 200 تومان مبلغ مناسبی هست برآب این هتل با نوع خدمات ، اتاق ، امکانات و صبحانه که ارائه میده بیشتر از این مبلغ جالب نیست مثلا حداقل آب معدنی دوتا باید به صورت مجانی تو یخچال باشه نه اینکه از شما پول درخواست بشه!!!
برخورد عالی کارکنان،اتاق های تمیز
من هتل های زیادی بودم از نظر قیمت این هتل با این امکانات شبی 200ت خیلی خیلی اوکی هست ...
یک شب در این هتل اقامت داشتم. رفتار پرسنل مودبانه بود. نظافت و کیفیت اتاقها و صبحانه در حد متوسط بود. برای اقامت کوتاه با توجه به قیمت مناسب بود
نقاط قوت:
معمولی
نقاط ضعف:
در حد ۳ ستاره نیست . صبحانه خوب نبود . حتی یک مسواک هم داخل سرویس بهداشتی نداشت .
مشتری مداری کارکنان بسیار عالیست و جملگی مودب واداب معاشرت با میهمانان را بنحوی احسن بجا می‌آورند واقعا خسته نباشند و خدا قوت به همه کارکنان خدوم هتل...
نقاط قوت:
نکته خاصی نداشت
نقاط ضعف:
معمولی بود هتل
براي رفع خستگي و خواب خوب بود.
پارکینگ وحشتناک بودو کیفیت غذاهاش بد. صبحانه هیچ تنوعی نداشت. تمیزی اتاقها و سرویس بهداشتیش بد نبود.رفتار کارکناش خوب بود. هر بار یه نوشیدنی سرد سفارش میدادم نزدیک نیم ساعت معتل میکردن.به چشم جای خواب اگه فقط نگاه کنی خوبه.
در تمامی هتل ها حداقل امکانات همچون وجود وسایل تهیه چای و قهوه در اطاق ها محیا میباشد ولی، در این هتل نه تنها این وسایل اولیه خدماتی در اطاق ها برای مسافرین محیا نیست، بلکه برای یک قوری چای مبلغ 25 هزار تومان از مسافر دریافت می‌گردد که به هیچ عنوان قابل قبول نیست!
نظافت هتل و اتاق بسیار عالی بود. امکانات داخل اتاق اصلا مناسب نبود. یخچال خالی. مسواک و خمیر دندان و سشوار در اتاق نبود و باید برای هرکدام از موارد جداگانه تماس میگرفتی کیفیت غذای رستوران واقعا پایین بود. برخورد پرسنل عالی بود.
نقاط قوت:
نداشت
نقاط ضعف:
اصلا راضی نبودم
نقاط قوت:
موقعیت مکانی عالی
نقاط ضعف:
اتاق در حد معمولی مدیریت و رسیدگی خوبی ندارن امکانات داخل اتاق بسیار ضعیف
نقاط قوت:
خیلی ضعیف بود
نقاط ضعف:
خدمات خیلی ضعیف بود خیلی ساده بود پتوها داخل کمد بودن و بسیار بد بود سشوار نداشت
همچی خوب بود فقط غذا خوب نبود
نقاط قوت:
خوب بود
نقاط ضعف:
مورد خاصی نبود
نقاط قوت:
کاملا راضی بودم
نقاط ضعف:
هیچ نقصی نداشت
نقاط قوت:
خوب بود
نقاط ضعف:
مورد خاصی دیده نشد
نقاط قوت:
عالی بود
نقاط ضعف:
مورد خاصی نبود
نقاط قوت:
در حد انتظار بود
نقاط ضعف:
مورد خاصی نبود
نقاط قوت:
خیلی راضی بودم
نقاط ضعف:
هیچ نکته منفی وجود نداشت
نقاط قوت:
هتل خیلی عالی بود
نقاط ضعف:
موقعیت مکانی مناسب نبود
نقاط قوت:
راضی بودیم
نقاط ضعف:
ملاحظه نشد
نقاط قوت:
نداشت
نقاط ضعف:
بسیار بد بود اصلا راضی نبودم
نقاط قوت:
هتل مناسبی بود
نقاط ضعف:
نداشت
نقاط قوت:
اصلا نکته مثبتی نداشت
نقاط ضعف:
افتضاح بود این هتل از همه نظر صبحانه که نداشتن گفتن شارژ میشه اما نشد نصف شب کبوتر بالای سقف اتاق بود که نشد بخوابم سروصدا بیش از حد مسواک و خمیر دندان نداشت هیچ خدمات و امکاناتی نداشت
نقاط قوت:
راضی بودم
نقاط ضعف:
موردی نبود
نقاط قوت:
خوب بود
نقاط ضعف:
مشکل خاصی نداشت
خوب و تمیزی بود
نقاط قوت:
خوب بود
نقاط ضعف:
دیده نشد
نقاط قوت:
نکته مثبت هیچی نداره
نقاط ضعف:
نظافت بسیار افتضاح تخت و ملافه اصلا تمیز نبود از نفر قبلی که داخل اتاق بودن تخت و ملافه و بالشت پر از مو بود و فقط پتو عوض کردن برام
نقاط قوت:
خوب بود راضی بودیم
نقاط ضعف:
غذاشون ضعیف بود
نقاط قوت:
قبلا هم اقامت کردم راضیم از هتل
نقاط ضعف:
بدون نکته منفی
نقاط قوت:
نظافت اتاقها خوب بود برخورد پرسنل محترمانه بود صبحانه کیفیت خوبی داشت موقعیت مکانی بسیار خوب بود اتاقها آرام و ساکت بود
نقاط ضعف:
کیفیت غذا پایین بود داخل دستشویی ها دمپایی جداگانه از دمپایی اتاق نداشت هیچ نوع ظرف و وسیله آشپزخانه در کابینتها نبود
در کل نسبت به قیمت هتل خوبی بود و پیشنهاد میشه
بسیار خوب- مکان عالی - برخورد پرسنل بینهایت خوب - اتاق ها عالیندارد
نقاط قوت:
قیمت بالای خدمات و غذا
نقاط ضعف:
عدم وجود امکانات اولیه مثل چای ساز و....
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل پاریز تهران

مهمانان هتل پاریز تهران در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل پاریز تهران از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل پاریز تهران بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل پاریز تهران رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل پاریز تهران را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.