هتل پاریز تهران

تهران، جردن، بین میرداماد و ظفر، بلوار مینا
3.3
امتیاز کاربران
62
نظرات کاربران

معرفی هتل پاریز تهران

هتل سه ستاره پاریز تهران در سال ۱۳۸۵ افتتاح گردیده که در شمال تهران واقع شده است و با چشم انداز زیبای رشته کوه البرز قابل مشاهده است. همچنین هتل با بهترین مراکز خرید تهران، فاصله کمی دارد و بسیار نزدیک به تمام سفارتخانه‌ها و شرکت‌های بزرگ است.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل پاریز تهران

پاریز-سوئیت یک نفره تیپ C
سوئیت یک نفره تیپ C
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
9 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
14 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
15 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
16 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
17 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
18 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
19 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
پاریز-سوئیت یک نفره تیپ B
سوئیت یک نفره تیپ B
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
9 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
14 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
15 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
16 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
17 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
18 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
19 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
پاریز-سوئیت یک نفره تیپ A
سوئیت یک نفره تیپ A
ای‌گردش
270,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
9 بهمن
پنجشنبه
270,000
تومان
10 بهمن
جمعه
270,000
تومان
11 بهمن
شنبه
270,000
تومان
12 بهمن
یکشنبه
270,000
تومان
13 بهمن
دوشنبه
270,000
تومان
14 بهمن
سه شنبه
270,000
تومان
15 بهمن
چهارشنبه
270,000
تومان
16 بهمن
پنجشنبه
270,000
تومان
17 بهمن
جمعه
270,000
تومان
18 بهمن
شنبه
270,000
تومان
19 بهمن
یکشنبه
270,000
تومان
هتل یار
270,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
9 بهمن
پنجشنبه
270,000
تومان
10 بهمن
جمعه
270,000
تومان
11 بهمن
شنبه
270,000
تومان
12 بهمن
یکشنبه
270,000
تومان
13 بهمن
دوشنبه
270,000
تومان
14 بهمن
سه شنبه
270,000
تومان
15 بهمن
چهارشنبه
270,000
تومان
16 بهمن
پنجشنبه
270,000
تومان
17 بهمن
جمعه
270,000
تومان
18 بهمن
شنبه
270,000
تومان
19 بهمن
یکشنبه
270,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
9 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
14 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
15 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
16 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
17 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
18 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
19 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
9 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
14 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
15 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
16 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
17 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
18 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
19 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
پاریز-سوئیت یک نفره رویال
سوئیت یک نفره رویال
هتل یار
290,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
9 بهمن
پنجشنبه
290,000
تومان
10 بهمن
جمعه
290,000
تومان
11 بهمن
شنبه
290,000
تومان
12 بهمن
یکشنبه
290,000
تومان
13 بهمن
دوشنبه
290,000
تومان
14 بهمن
سه شنبه
290,000
تومان
15 بهمن
چهارشنبه
290,000
تومان
16 بهمن
پنجشنبه
290,000
تومان
17 بهمن
جمعه
290,000
تومان
18 بهمن
شنبه
290,000
تومان
19 بهمن
یکشنبه
290,000
تومان
ای‌گردش
290,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
9 بهمن
پنجشنبه
290,000
تومان
10 بهمن
جمعه
290,000
تومان
11 بهمن
شنبه
290,000
تومان
12 بهمن
یکشنبه
290,000
تومان
13 بهمن
دوشنبه
290,000
تومان
14 بهمن
سه شنبه
290,000
تومان
15 بهمن
چهارشنبه
290,000
تومان
16 بهمن
پنجشنبه
290,000
تومان
17 بهمن
جمعه
290,000
تومان
18 بهمن
شنبه
290,000
تومان
19 بهمن
یکشنبه
290,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
9 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
14 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
15 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
16 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
17 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
18 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
19 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
9 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
14 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
15 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
16 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
17 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
18 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
19 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
پاریز-سوئیت دو نفره تیپ C
سوئیت دو نفره تیپ C
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
9 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
14 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
15 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
16 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
17 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
18 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
19 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
پاریز-سوئیت دو نفره تیپ B
سوئیت دو نفره تیپ B
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
9 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
14 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
15 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
16 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
17 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
18 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
19 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
پاریز-سوئیت دو نفره تیپ A
سوئیت دو نفره تیپ A
ای‌گردش
370,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
9 بهمن
پنجشنبه
370,000
تومان
10 بهمن
جمعه
370,000
تومان
11 بهمن
شنبه
370,000
تومان
12 بهمن
یکشنبه
370,000
تومان
13 بهمن
دوشنبه
370,000
تومان
14 بهمن
سه شنبه
370,000
تومان
15 بهمن
چهارشنبه
370,000
تومان
16 بهمن
پنجشنبه
370,000
تومان
17 بهمن
جمعه
370,000
تومان
18 بهمن
شنبه
370,000
تومان
19 بهمن
یکشنبه
370,000
تومان
هتل یار
370,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
9 بهمن
پنجشنبه
370,000
تومان
10 بهمن
جمعه
370,000
تومان
11 بهمن
شنبه
370,000
تومان
12 بهمن
یکشنبه
370,000
تومان
13 بهمن
دوشنبه
370,000
تومان
14 بهمن
سه شنبه
370,000
تومان
15 بهمن
چهارشنبه
370,000
تومان
16 بهمن
پنجشنبه
370,000
تومان
17 بهمن
جمعه
370,000
تومان
18 بهمن
شنبه
370,000
تومان
19 بهمن
یکشنبه
370,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
9 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
14 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
15 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
16 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
17 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
18 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
19 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
9 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
14 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
15 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
16 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
17 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
18 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
19 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
پاریز-سوئیت دونفره دبل رویال
سوئیت دونفره دبل رویال
هتل یار
390,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
9 بهمن
پنجشنبه
390,000
تومان
10 بهمن
جمعه
390,000
تومان
11 بهمن
شنبه
390,000
تومان
12 بهمن
یکشنبه
390,000
تومان
13 بهمن
دوشنبه
390,000
تومان
14 بهمن
سه شنبه
390,000
تومان
15 بهمن
چهارشنبه
390,000
تومان
16 بهمن
پنجشنبه
390,000
تومان
17 بهمن
جمعه
390,000
تومان
18 بهمن
شنبه
390,000
تومان
19 بهمن
یکشنبه
390,000
تومان
ای‌گردش
390,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
9 بهمن
پنجشنبه
390,000
تومان
10 بهمن
جمعه
390,000
تومان
11 بهمن
شنبه
390,000
تومان
12 بهمن
یکشنبه
390,000
تومان
13 بهمن
دوشنبه
390,000
تومان
14 بهمن
سه شنبه
390,000
تومان
15 بهمن
چهارشنبه
390,000
تومان
16 بهمن
پنجشنبه
390,000
تومان
17 بهمن
جمعه
390,000
تومان
18 بهمن
شنبه
390,000
تومان
19 بهمن
یکشنبه
390,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
9 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
14 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
15 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
16 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
17 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
18 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
19 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
9 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
14 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
15 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
16 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
17 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
18 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
19 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
پاریز-سوئیت دونفره توئین رویال
سوئیت دونفره توئین رویال
هتل یار
390,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
9 بهمن
پنجشنبه
390,000
تومان
10 بهمن
جمعه
390,000
تومان
11 بهمن
شنبه
390,000
تومان
12 بهمن
یکشنبه
390,000
تومان
13 بهمن
دوشنبه
390,000
تومان
14 بهمن
سه شنبه
390,000
تومان
15 بهمن
چهارشنبه
390,000
تومان
16 بهمن
پنجشنبه
390,000
تومان
17 بهمن
جمعه
390,000
تومان
18 بهمن
شنبه
390,000
تومان
19 بهمن
یکشنبه
390,000
تومان
پاریز-سوئیت سه نفره تیپ A
سوئیت سه نفره تیپ A
هتل یار
470,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
9 بهمن
پنجشنبه
470,000
تومان
10 بهمن
جمعه
470,000
تومان
11 بهمن
شنبه
470,000
تومان
12 بهمن
یکشنبه
470,000
تومان
13 بهمن
دوشنبه
470,000
تومان
14 بهمن
سه شنبه
470,000
تومان
15 بهمن
چهارشنبه
470,000
تومان
16 بهمن
پنجشنبه
470,000
تومان
17 بهمن
جمعه
470,000
تومان
18 بهمن
شنبه
470,000
تومان
19 بهمن
یکشنبه
470,000
تومان
ای‌گردش
470,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
9 بهمن
پنجشنبه
470,000
تومان
10 بهمن
جمعه
470,000
تومان
11 بهمن
شنبه
470,000
تومان
12 بهمن
یکشنبه
470,000
تومان
13 بهمن
دوشنبه
470,000
تومان
14 بهمن
سه شنبه
470,000
تومان
15 بهمن
چهارشنبه
470,000
تومان
16 بهمن
پنجشنبه
470,000
تومان
17 بهمن
جمعه
470,000
تومان
18 بهمن
شنبه
470,000
تومان
19 بهمن
یکشنبه
470,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
9 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
14 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
15 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
16 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
17 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
18 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
19 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
9 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
14 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
15 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
16 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
17 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
18 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
19 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
پاریز-سوئیت سه نفره رویال
سوئیت سه نفره رویال
ای‌گردش
490,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
9 بهمن
پنجشنبه
490,000
تومان
10 بهمن
جمعه
490,000
تومان
11 بهمن
شنبه
490,000
تومان
12 بهمن
یکشنبه
490,000
تومان
13 بهمن
دوشنبه
490,000
تومان
14 بهمن
سه شنبه
490,000
تومان
15 بهمن
چهارشنبه
490,000
تومان
16 بهمن
پنجشنبه
490,000
تومان
17 بهمن
جمعه
490,000
تومان
18 بهمن
شنبه
490,000
تومان
19 بهمن
یکشنبه
490,000
تومان
جاباما
490,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
9 بهمن
پنجشنبه
490,000
تومان
10 بهمن
جمعه
490,000
تومان
11 بهمن
شنبه
490,000
تومان
12 بهمن
یکشنبه
490,000
تومان
13 بهمن
دوشنبه
490,000
تومان
14 بهمن
سه شنبه
490,000
تومان
15 بهمن
چهارشنبه
490,000
تومان
16 بهمن
پنجشنبه
490,000
تومان
17 بهمن
جمعه
490,000
تومان
18 بهمن
شنبه
490,000
تومان
19 بهمن
یکشنبه
490,000
تومان
هتل یار
490,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
9 بهمن
پنجشنبه
490,000
تومان
10 بهمن
جمعه
490,000
تومان
11 بهمن
شنبه
490,000
تومان
12 بهمن
یکشنبه
490,000
تومان
13 بهمن
دوشنبه
490,000
تومان
14 بهمن
سه شنبه
490,000
تومان
15 بهمن
چهارشنبه
490,000
تومان
16 بهمن
پنجشنبه
490,000
تومان
17 بهمن
جمعه
490,000
تومان
18 بهمن
شنبه
490,000
تومان
19 بهمن
یکشنبه
490,000
تومان

امکانات اتاق های هتل پاریز تهران

اعلام حریق
سرویس بهداشتی ایرانی در طبقات
آژانس مسافرتي
مینی بار با هزینه
خدمات بیدار باش
خدمات تهيه بليط
رستوران بام
خدمات اینترنتی
مسلط به زبان عربی
اينترنت در اتاق
سرویس بهداشتی فرنگی در طبقات
زمین ورزشی
پارک کودک
گیم نت
سرویس بهداشتی فرنگی در لابی
اتاق تلفن (اپراتور)
سرویس بهداشتی ایرانی در لابی
كتابخانه
تلویزیون در لابی
خدمات خانه داری
شبکه پخش فیلم
پذیرش 24 ساعته
ترانسفر برگشت با هزینه
ترانسفر رفت با هزینه
زنگ هشدار
پرینتر
تلفن در لابی
فكس
خدمات اتو
روم سرويس
ميز
مسلط به زبان انگليسی
سالن كنفرانس
آتلیه
اينترنت در لابی
سرویس حرم
تلفن
دمپایی
حوله
سرویس فرنگی
مینی بار
یخچال
اینترنت در اتاق
پنجره
تلویزیون lcd
پارکینگ در هتل
رستوران در هتل
اینترنت با سرعت بالا
خدمات نگهداری کودک
پرداخت ویزا و مسترکارت
بازی ویدئویی
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
گشت نیم روزی
زمين تنيس
مسلط به زبان ترکی استانبولی
نمای پاسیو
حوضچه آب سرد
سالن بيليارد
امكان شارژ وسايل الكترونيكی در لابی
خدمات پزشكي
خدمات باربري
شبكه پخش فيلم داخلی
جكوزی
سالن همايش
چايخانه سنتی
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
نمای شهر
سالن صبحانه خوری
سیستم تهویه مطبوع
تاکسی سرویس
فضای سبز
روزنامه
خدمات تور
دمپایی
حوله
اتاق چمدان
ماساژ
اینترنت در لابی
سالن اجتماعات
ماهواره
رستوران
سونا
استخر
پارکینگ
سالن بدنسازی
نمازخانه
آسانسور
سالن کنفرانس
سرویس بهداشتی فرنگی
مبلمان
اینترنت در اتاق
صندوق امانات
یخچال
تلویزیون
دستگاه خودپرداز
خشکشویی (لاندری)
تبديل ارز
فتوکپی
سالن ورزشی
سونا بخار
كافی شاپ
فروشگاه
پاركينگ
مبل
خدمات خشکشویی
وسایل بدنسازی
استخر سرپوشیده
سونا خشک
مینی بار
مینی بار رایگان
کافی نت
خدمات برای معلولین
کپسول آتش نشانی
سرویس روزانه اتاق
حمام
اینترنت در قسمت لابی
آرایشگاه
تلفن
مرکز خرید
دستگاه واکس کفش
پله اضطراری
اتاق بازی
سرویس بهداشتی ایرانی
لابی
اتاق سیگار
اینترنت
خشکشویی
سرویس فرنگی
سرویس ایرانی
کافی شاپ
تلفن در اتاق
سوئیت
سالن ورزش
حمام

آدرس هتل پاریز تهران روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل پاریز تهران

(62 نظر)
حوله یه بار مصرف نداشت، وقتی هم گفتیم بیارن یه حوله معمولی پر لکه اوردن...توی یخچال حتی یه آبمعدنی کوچیک نبود... چایی ساز و کتری‌ برقی و استکان و لیوان توی اتاق نبود... صبحانه ساده و بی کیفیت ... کارکنان بسیار خوبی داشت. جاش خوبه ولی شب صدای خیابون اذیت میکرد.
قیمت ش نسبت به امکانش زیاد هست
خوب بود
برای یک شب 200 تومان مبلغ مناسبی هست برآب این هتل با نوع خدمات ، اتاق ، امکانات و صبحانه که ارائه میده بیشتر از این مبلغ جالب نیست مثلا حداقل آب معدنی دوتا باید به صورت مجانی تو یخچال باشه نه اینکه از شما پول درخواست بشه!!!
برخورد عالی کارکنان،اتاق های تمیز
من هتل های زیادی بودم از نظر قیمت این هتل با این امکانات شبی 200ت خیلی خیلی اوکی هست ...
یک شب در این هتل اقامت داشتم. رفتار پرسنل مودبانه بود. نظافت و کیفیت اتاقها و صبحانه در حد متوسط بود. برای اقامت کوتاه با توجه به قیمت مناسب بود
نقاط قوت:
معمولی
نقاط ضعف:
در حد ۳ ستاره نیست . صبحانه خوب نبود . حتی یک مسواک هم داخل سرویس بهداشتی نداشت .
مشتری مداری کارکنان بسیار عالیست و جملگی مودب واداب معاشرت با میهمانان را بنحوی احسن بجا می‌آورند واقعا خسته نباشند و خدا قوت به همه کارکنان خدوم هتل...
نقاط قوت:
نکته خاصی نداشت
نقاط ضعف:
معمولی بود هتل
براي رفع خستگي و خواب خوب بود.
پارکینگ وحشتناک بودو کیفیت غذاهاش بد. صبحانه هیچ تنوعی نداشت. تمیزی اتاقها و سرویس بهداشتیش بد نبود.رفتار کارکناش خوب بود. هر بار یه نوشیدنی سرد سفارش میدادم نزدیک نیم ساعت معتل میکردن.به چشم جای خواب اگه فقط نگاه کنی خوبه.
در تمامی هتل ها حداقل امکانات همچون وجود وسایل تهیه چای و قهوه در اطاق ها محیا میباشد ولی، در این هتل نه تنها این وسایل اولیه خدماتی در اطاق ها برای مسافرین محیا نیست، بلکه برای یک قوری چای مبلغ 25 هزار تومان از مسافر دریافت می‌گردد که به هیچ عنوان قابل قبول نیست!
نظافت هتل و اتاق بسیار عالی بود. امکانات داخل اتاق اصلا مناسب نبود. یخچال خالی. مسواک و خمیر دندان و سشوار در اتاق نبود و باید برای هرکدام از موارد جداگانه تماس میگرفتی کیفیت غذای رستوران واقعا پایین بود. برخورد پرسنل عالی بود.
برخورد پرسنل خوب و عالی. رستوران فوق ضعیف.
بهداشت ضعیف برخورد پرسنل معمولی رستوران فوق العاده ضعیف
بسیار خوش برخورد و دلسوز بودند و با حوصله راهنمایی می کردند
پاركينگ هتل استاندارد نيست و اگر ماشين شاسى بلند داشته باشيد نميتونيد از پاركينگ استفاده كنيد،سرويس دهى و احترامات هم ضعيف هست و كسى راهنمايى براى رفتن به اتاق را انجام نميدهد،كلا به نظر من فقط موقعيت خوبى دارد و سرويس دهى در حد ضعیف هست،🙏🏻
کارکنان خوب بودند اما از نظر منوی صبحانه ضعیف از نظر وسایل داخل اتاق ضعیف نور داخل اتاق ضعیف
نقاط قوت:
نداشت
نقاط ضعف:
اصلا راضی نبودم
نقاط قوت:
موقعیت مکانی عالی
نقاط ضعف:
اتاق در حد معمولی مدیریت و رسیدگی خوبی ندارن امکانات داخل اتاق بسیار ضعیف
نقاط قوت:
خیلی ضعیف بود
نقاط ضعف:
خدمات خیلی ضعیف بود خیلی ساده بود پتوها داخل کمد بودن و بسیار بد بود سشوار نداشت
همچی خوب بود فقط غذا خوب نبود
نقاط قوت:
خوب بود
نقاط ضعف:
مورد خاصی نبود
نقاط قوت:
کاملا راضی بودم
نقاط ضعف:
هیچ نقصی نداشت
نقاط قوت:
خوب بود
نقاط ضعف:
مورد خاصی دیده نشد
نقاط قوت:
عالی بود
نقاط ضعف:
مورد خاصی نبود
بسیار نامناسب
نقاط قوت:
در حد انتظار بود
نقاط ضعف:
مورد خاصی نبود
نقاط قوت:
خیلی راضی بودم
نقاط ضعف:
هیچ نکته منفی وجود نداشت
نقاط قوت:
هتل خیلی عالی بود
نقاط ضعف:
موقعیت مکانی مناسب نبود
نقاط قوت:
راضی بودیم
نقاط ضعف:
ملاحظه نشد
نقاط قوت:
نداشت
نقاط ضعف:
بسیار بد بود اصلا راضی نبودم
نقاط قوت:
هتل مناسبی بود
نقاط ضعف:
نداشت
نقاط قوت:
اصلا نکته مثبتی نداشت
نقاط ضعف:
افتضاح بود این هتل از همه نظر صبحانه که نداشتن گفتن شارژ میشه اما نشد نصف شب کبوتر بالای سقف اتاق بود که نشد بخوابم سروصدا بیش از حد مسواک و خمیر دندان نداشت هیچ خدمات و امکاناتی نداشت
نقاط قوت:
راضی بودم
نقاط ضعف:
موردی نبود
نقاط قوت:
خوب بود
نقاط ضعف:
مشکل خاصی نداشت
خوب و تمیزی بود
نقاط قوت:
خوب بود
نقاط ضعف:
دیده نشد
نقاط قوت:
نکته مثبت هیچی نداره
نقاط ضعف:
نظافت بسیار افتضاح تخت و ملافه اصلا تمیز نبود از نفر قبلی که داخل اتاق بودن تخت و ملافه و بالشت پر از مو بود و فقط پتو عوض کردن برام
همه چیز رو به پایین و ضعیف
کیفیت صبحانه، وای فای، نور اتاق، سرویس دهی متوسط رو به ضعیف بود. برخورد کارکنان خوب بود.
نقاط قوت:
خوب بود راضی بودیم
نقاط ضعف:
غذاشون ضعیف بود
نقاط قوت:
قبلا هم اقامت کردم راضیم از هتل
نقاط ضعف:
بدون نکته منفی
کف اتاق چند ماهی بود که جاروبرقی کشیده نشده بود، فریم پنجره ها پر از گرد و خاک بود، با اینکه ساعت 2 برای تحویل اتاق در هتل حضور داشتم باز هم قبل از تحویل کلید به بنده اتاق را بازبینی کردند اما بعد از مستقر شدن متوجه شدم حتی ملحفه و روی بالشت ها را تعویض نکرده بودند چه برسد به گردگیری و نظافتهای دیگر. کاغذ و قلمی در اتاق وجود نداشت. . در این موقعیت مکانی انتظار بیشتری میرفت.
نقاط قوت:
خوب بود
نقاط ضعف:
ندیدم
نقاط قوت:
برخورد پرسنل ، نظافت هتل و اتاق خیلی عالی بود
نقاط ضعف:
اتاق خیلی گرم بود سشوار نداشت گاز داشت اما وسایل چای نداشت داخل یخچال فقط آب معدنی بود
نقاط قوت:
اصلا
نقاط ضعف:
بسیار بسیار بد اصلا راضی نبودم از هیچ نظر
نقاط قوت:
راضی بودیم عالی بود
نقاط ضعف:
مشکل خاصی نداشت
نقاط قوت:
هتل خیلی معمولی فقط قیمتش مناسبه
نقاط ضعف:
هتل خیلی معمولی فقط قیمتش مناسبه
نقاط قوت:
بسيار تميز ، تهويه اتاق مناسب بود ، رفتار كادر محترمانه بود
نقاط ضعف:
به نظر من قيمت نسبت به امكانات هتل و برفع صبحانه بسيار بالا بود
نقاط قوت:
اتاقها و هتل خیلی تمیز بود
نقاط ضعف:
داخل یخچال اتاق فقط دوتا اب معدنی بود که زیاد جالب نبود
وای فای در اتاق ضعیف بود
رفتار کارکنان مناسب اما سرویس بهداشتی خیلی تمیز نبود و صبحانه خوب نبود .
نقاط قوت:
موقعیته مکانیش و پرسنله خوبی داره
نقاط ضعف:
کمی قیمتش بالاست و حتی هزینه ابه جوشم حساب میکنن
با سلام . برخورد پرسنل خیلی خوب بود ولی به نظرم اصلا در حد یه هتل چهارستاره نبود ۱. نور اتاق خیلی کم بود در حد نور چراغ مطالعه.. لامپ ها اکثرا سوخته بود ۲. فضای اتاق بزرگ بود ولی اصلا استفاده درستی از فضای اتاق نشده بود .. کلی قفسه و دکور بلا استفاده ۳. ساعت تو اتاق در مکان نامناسبی قرار داشت و پشت دکور قرار گرفته بود ۴. داخل اتاق حتی یه خودکار و کاغذ نبود برای یادداشت ۵. تقریبا هر چی که میخواستی و تو اتاق کم بود رو بایستی زنگ میزدی پذیرش و درخواست میدادی مثلا اتاق من تلویزیون نداشت و من تعجب کردم و زنگ زدم ودوستان بعد نیم ساعت وسط خواب ما اومدن و تلویزیون رو نصب کردن ۶. دمپایی های داخل اتاق کثیف بود ۷. داخل دستشویی دمپایی نبود در مجموع صبحانه خوبی داشت و برخورد پرسنل خوب بود ولی کیفیت اتاق ها ضعیف بود با سپاس از سایت بسیار عالی ایران هتل
نقاط قوت:
برخورد خوب پرسنل دلباز بودن اتاق و ویو خوب تمیز بودن اتاق تمیز بودن سرویس (بسیار تمیز)
نقاط ضعف:
عدم وجود حداقل یک لیوان یا بشقاب در اتاق عدم تعویض چراغهای سوخته( کلیه چراغهای هالوژنی) عدم اطلاع رسانی رزرواسیون در خصوص وجود تعمیرات و سروصدای زیاد
نقاط قوت:
پذیرش گرم و صمیمی صبحانه عالی و متنوع فضای دلچسب رستوران فضای دلچسب و وسیع اتاقها و سوئیت ها
نقاط ضعف:
نظافت نامطلوب ( روبالشی ها - ملحفه ها - گرد و خاک کف اتاق ) ارائه ناقص ملزومات بهداشتی حمام ( مثلا نبودِ صابون )
نقاط قوت:
نظافت اتاقها خوب بود برخورد پرسنل محترمانه بود صبحانه کیفیت خوبی داشت موقعیت مکانی بسیار خوب بود اتاقها آرام و ساکت بود
نقاط ضعف:
کیفیت غذا پایین بود داخل دستشویی ها دمپایی جداگانه از دمپایی اتاق نداشت هیچ نوع ظرف و وسیله آشپزخانه در کابینتها نبود
در کل نسبت به قیمت هتل خوبی بود و پیشنهاد میشه
بسیار خوب- مکان عالی - برخورد پرسنل بینهایت خوب - اتاق ها عالیندارد
نقاط قوت:
قیمت بالای خدمات و غذا
نقاط ضعف:
عدم وجود امکانات اولیه مثل چای ساز و....
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل پاریز تهران

مهمانان هتل پاریز تهران در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل پاریز تهران از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل پاریز تهران بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل پاریز تهران رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل پاریز تهران را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.