هتل پاریز تهران

تهران، جردن، بین میرداماد و ظفر، بلوار مینا
3.3
امتیاز کاربران
33
نظرات کاربران

معرفی هتل پاریز تهران

هتل سه ستاره پاریز تهران در سال ۱۳۸۵ افتتاح گردیده که در شمال تهران واقع شده است و با چشم انداز زیبای رشته کوه البرز قابل مشاهده است. همچنین هتل با بهترین مراکز خرید تهران، فاصله کمی دارد و بسیار نزدیک به تمام سفارتخانه‌ها و شرکت‌های بزرگ است.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل پاریز تهران

ظرفیت 1 نفر

اتاق یک نفره تیپ B
اقامت 24
1,400,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
2 مهر
یکشنبه
1,400,000 تومان
3 مهر
دوشنبه
1,400,000 تومان
4 مهر
سه‌شنبه
1,400,000 تومان
5 مهر
چهارشنبه
1,400,000 تومان
6 مهر
پنج‌شنبه
1,400,000 تومان
7 مهر
جمعه
1,400,000 تومان
8 مهر
شنبه
1,400,000 تومان
9 مهر
یکشنبه
1,400,000 تومان
10 مهر
دوشنبه
1,400,000 تومان
11 مهر
سه‌شنبه
1,400,000 تومان
12 مهر
چهارشنبه
1,400,000 تومان
یک تخته B
ای‌گردش
1,400,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
2 مهر
یکشنبه
1,400,000 تومان
3 مهر
دوشنبه
1,400,000 تومان
4 مهر
سه‌شنبه
1,400,000 تومان
5 مهر
چهارشنبه
1,400,000 تومان
6 مهر
پنج‌شنبه
1,400,000 تومان
7 مهر
جمعه
1,400,000 تومان
8 مهر
شنبه
1,400,000 تومان
9 مهر
یکشنبه
1,400,000 تومان
10 مهر
دوشنبه
1,400,000 تومان
11 مهر
سه‌شنبه
1,400,000 تومان
12 مهر
چهارشنبه
1,400,000 تومان
اتاق یک نفره تیپ A
اقامت 24
1,600,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
2 مهر
یکشنبه
1,600,000 تومان
3 مهر
دوشنبه
1,600,000 تومان
4 مهر
سه‌شنبه
1,600,000 تومان
5 مهر
چهارشنبه
1,600,000 تومان
6 مهر
پنج‌شنبه
1,600,000 تومان
7 مهر
جمعه
1,600,000 تومان
8 مهر
شنبه
1,600,000 تومان
9 مهر
یکشنبه
1,600,000 تومان
10 مهر
دوشنبه
1,600,000 تومان
11 مهر
سه‌شنبه
1,600,000 تومان
12 مهر
چهارشنبه
1,600,000 تومان
یک تخته تیپ A
ای‌گردش
1,600,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
2 مهر
یکشنبه
1,600,000 تومان
3 مهر
دوشنبه
1,600,000 تومان
4 مهر
سه‌شنبه
1,600,000 تومان
5 مهر
چهارشنبه
1,600,000 تومان
6 مهر
پنج‌شنبه
1,600,000 تومان
7 مهر
جمعه
1,600,000 تومان
8 مهر
شنبه
1,600,000 تومان
9 مهر
یکشنبه
1,600,000 تومان
10 مهر
دوشنبه
1,600,000 تومان
11 مهر
سه‌شنبه
1,600,000 تومان
12 مهر
چهارشنبه
1,600,000 تومان
ظرفیت 2 نفر

اتاق دو نفره تیپ B
اقامت 24
1,600,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
2 مهر
یکشنبه
1,600,000 تومان
3 مهر
دوشنبه
1,600,000 تومان
4 مهر
سه‌شنبه
1,600,000 تومان
5 مهر
چهارشنبه
1,600,000 تومان
6 مهر
پنج‌شنبه
1,600,000 تومان
7 مهر
جمعه
1,600,000 تومان
8 مهر
شنبه
1,600,000 تومان
9 مهر
یکشنبه
1,600,000 تومان
10 مهر
دوشنبه
1,600,000 تومان
11 مهر
سه‌شنبه
1,600,000 تومان
12 مهر
چهارشنبه
1,600,000 تومان
دو تخته تیپ B
ای‌گردش
1,600,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
2 مهر
یکشنبه
1,600,000 تومان
3 مهر
دوشنبه
1,600,000 تومان
4 مهر
سه‌شنبه
1,600,000 تومان
5 مهر
چهارشنبه
1,600,000 تومان
6 مهر
پنج‌شنبه
1,600,000 تومان
7 مهر
جمعه
1,600,000 تومان
8 مهر
شنبه
1,600,000 تومان
9 مهر
یکشنبه
1,600,000 تومان
10 مهر
دوشنبه
1,600,000 تومان
11 مهر
سه‌شنبه
1,600,000 تومان
12 مهر
چهارشنبه
1,600,000 تومان
اتاق دو نفره تیپ A
اقامت 24
1,800,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
2 مهر
یکشنبه
1,800,000 تومان
3 مهر
دوشنبه
1,800,000 تومان
4 مهر
سه‌شنبه
1,800,000 تومان
5 مهر
چهارشنبه
1,800,000 تومان
6 مهر
پنج‌شنبه
1,800,000 تومان
7 مهر
جمعه
1,800,000 تومان
8 مهر
شنبه
1,800,000 تومان
9 مهر
یکشنبه
1,800,000 تومان
10 مهر
دوشنبه
1,800,000 تومان
11 مهر
سه‌شنبه
1,800,000 تومان
12 مهر
چهارشنبه
1,800,000 تومان
دو تخته تیپ A
ای‌گردش
1,800,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
2 مهر
یکشنبه
1,800,000 تومان
3 مهر
دوشنبه
1,800,000 تومان
4 مهر
سه‌شنبه
1,800,000 تومان
5 مهر
چهارشنبه
1,800,000 تومان
6 مهر
پنج‌شنبه
1,800,000 تومان
7 مهر
جمعه
1,800,000 تومان
8 مهر
شنبه
1,800,000 تومان
9 مهر
یکشنبه
1,800,000 تومان
10 مهر
دوشنبه
1,800,000 تومان
11 مهر
سه‌شنبه
1,800,000 تومان
12 مهر
چهارشنبه
1,800,000 تومان
ظرفیت 3 نفر

اتاق سه نفره تیپ B
اقامت 24
2,000,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
2 مهر
یکشنبه
2,000,000 تومان
3 مهر
دوشنبه
2,000,000 تومان
4 مهر
سه‌شنبه
2,000,000 تومان
5 مهر
چهارشنبه
2,000,000 تومان
6 مهر
پنج‌شنبه
2,000,000 تومان
7 مهر
جمعه
2,000,000 تومان
8 مهر
شنبه
2,000,000 تومان
9 مهر
یکشنبه
2,000,000 تومان
10 مهر
دوشنبه
2,000,000 تومان
11 مهر
سه‌شنبه
2,000,000 تومان
12 مهر
چهارشنبه
2,000,000 تومان
سه تخته تیپ B
ای‌گردش
2,000,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
2 مهر
یکشنبه
2,000,000 تومان
3 مهر
دوشنبه
2,000,000 تومان
4 مهر
سه‌شنبه
2,000,000 تومان
5 مهر
چهارشنبه
2,000,000 تومان
6 مهر
پنج‌شنبه
2,000,000 تومان
7 مهر
جمعه
2,000,000 تومان
8 مهر
شنبه
2,000,000 تومان
9 مهر
یکشنبه
2,000,000 تومان
10 مهر
دوشنبه
2,000,000 تومان
11 مهر
سه‌شنبه
2,000,000 تومان
12 مهر
چهارشنبه
2,000,000 تومان
اتاق سه نفره تیپ A
اقامت 24
2,100,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
2 مهر
یکشنبه
2,100,000 تومان
3 مهر
دوشنبه
2,100,000 تومان
4 مهر
سه‌شنبه
2,100,000 تومان
5 مهر
چهارشنبه
2,100,000 تومان
6 مهر
پنج‌شنبه
2,100,000 تومان
7 مهر
جمعه
2,100,000 تومان
8 مهر
شنبه
2,100,000 تومان
9 مهر
یکشنبه
2,100,000 تومان
10 مهر
دوشنبه
2,100,000 تومان
11 مهر
سه‌شنبه
2,100,000 تومان
12 مهر
چهارشنبه
2,100,000 تومان
سه تخته A
ای‌گردش
2,100,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
2 مهر
یکشنبه
2,100,000 تومان
3 مهر
دوشنبه
2,100,000 تومان
4 مهر
سه‌شنبه
2,100,000 تومان
5 مهر
چهارشنبه
2,100,000 تومان
6 مهر
پنج‌شنبه
2,100,000 تومان
7 مهر
جمعه
2,100,000 تومان
8 مهر
شنبه
2,100,000 تومان
9 مهر
یکشنبه
2,100,000 تومان
10 مهر
دوشنبه
2,100,000 تومان
11 مهر
سه‌شنبه
2,100,000 تومان
12 مهر
چهارشنبه
2,100,000 تومان

امکانات اتاق های هتل پاریز تهران

تلویزیون
یخچال
سالن کنفرانس
اعلام حریق
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
فتوکپی
سرویس بهداشتی ایرانی
سرویس فرنگی
آژانس مسافرتی
تبديل ارز
خشکشویی (لاندری)
دستگاه خودپرداز
صندوق امانات
اینترنت در اتاق
مبلمان
آسانسور
نمازخانه
پارکینگ
تاکسی سرویس
استخر
سونا
ماهواره
سالن اجتماعات
اینترنت در لابی
ماساژ
اتاق چمدان
حوله
دمپایی
خدمات تور
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
سالن بدنسازی
سونا بخار
تلفن
دستگاه واکس کفش
پله اضطراری
اتاق بازی
لابی
اتاق سیگار
مرکز خرید
اینترنت
کافی شاپ
تلفن در اتاق
سوئیت
سالن ورزش
خشکشویی
آرایشگاه
فروشگاه
اینترنت در قسمت لابی
حمام
سرویس روزانه اتاق
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
کافی نت
مینی بار رایگان
مینی بار
سونا خشک
استخر سرپوشیده
وسایل بدنسازی
خدمات خشکشویی
مبل
پاركينگ
كافی شاپ
سالن صبحانه خوری
اينترنت در لابی
نمای شهر
مسلط به زبان انگليسی
ميز
روم سرويس
خدمات اتو
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
شبکه پخش فیلم
خدمات خانه داری
تلویزیون در لابی
اتاق تلفن (اپراتور)
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
اينترنت در اتاق
مسلط به زبان عربی
خدمات اینترنتی
رستوران بام
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
سالن كنفرانس
كتابخانه
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی
سالن همايش
جكوزی
شبكه پخش فيلم داخلی
خدمات باربري
خدمات پزشكي
امكان شارژ وسايل الكترونيكی در لابی
سالن بيليارد
حوضچه آب سرد
نمای پاسیو
مسلط به زبان ترکی استانبولی
زمين تنيس
گشت نیم روزی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
اینترنت با سرعت بالا
پارکینگ در هتل
تلویزیون lcd
پنجره
اینترنت در اتاق
یخچال
مینی بار
حوله
دمپایی
تلفن
حمام

آدرس هتل پاریز تهران روی نقشه

مشاهده اقامتگاه بر روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل پاریز تهران

(33 نظر)
نقاط قوت:
هیچ نکته مثبتی نبود، صرفا به محل جلسه ای که باید میرفتم نزدیک بود!!
نقاط ضعف:
بهداشت صفر برخورد افتضاح امکانات صفر
برخورد افتضاح امکانات صفر،داخل یخچال بشدت کثیف و فاقد مینی بار، حتی سرویس چایی برای اتاق ندارند، صبحانه یک میز پر از نان بربری با یک بشقاب نیمروی سرد(حتی بعد ازینکه شارژ کردن و دوباره آوردن سرد بود, احتمالا دیروزش درست کرده بودن که وقت مسافر تلف نشه) و باز بدون چای یا قهوه، حتی بوفه ندارند که خودت بخری! ۵تا پنیر و مربا و کرهء قالبی,وسایل داخل اتاق شامل ۵عدد سوسکِ مرده! نه دستمال نه حوله نه مسواکوخمیر دندون، داخل حمام و روشویی قطره های خون خشک شده بود وقتی اعتراض میکنی به بی ربط ترین شکل ممکن جواب میدن، نفر قبلی بیمار بوده! تقصیر مسافر قبلی هست! اتاق کسی که مشکل انعقادی داشته بجای ایزوله کردن و ضد عفونی یا حتی یه دستمال کشیدن دادن به ما!
وسیله ای در اتاق نبود که حتی یک لیوان آب بخوریم صرفا تخت برای خوابیدن بود و نه لیوانی، نه بشقابی و‌نه حتی چای ساز اتاق تمیز بود ملحفه ها هم همینطور ولی هر چیزی که نیاز بود باید درخواست میشد
در کل بد
سلام . امکاناتی داخل اتاق نبود سرمایش فقط صدا داشت ولی خنک نمی‌کرد درکل کیفیت پایین
سرویس بهداشتی خراب بود
حوله ، مسواک، خمیردندان و شامپو در اتاق نبود. روشنایی اتاق کم بود. هتل بیشتر از ۲ ستاره نمیشه بهش امتیاز داد.
برای هر خدماتی باید حتماً درخواست می کردیم، مثلاً باید می گفتیم حوله می خوایم،
هتل تميز و خوب بود ولي صبحانه ضعيفي داشت
هتل دنج و خلوتیه و رفتار عوامل اجرائی بد نبود فقط من خواهش کرده بودم آب داغ برای صبحانه در ساعت مشخص تحویل بگیرم اما متاسفانه کادر صبح از این موضوع اظهار بی اطلاعی کردند و اینجانب بدون صبحانه جهت انجام امور مربوطه راهی محل کارم شدم
فاقد امکانات
دستمال کاغذی در اتاق نبود.
پر از گرد غبار که بنظر از چندین ساله روی جارو رو ندیده اسم مسافرخانه مناسبه براش
نظری ندارم
متوسط. صبحانه بسیار ضعیف
برای سفر کاری نسبت به موقعیت مکانی برای من خوب بود چون نزدیک محل کار و جلساتم بود ولی از نظر کیفیت و خدمات رسانی ضعیف
امکانات داخل اتاق بسیارکم بود
از هیچ لحاظ راضی نبودم. اتاق گرم بود، قیمت آب را حساب کردند. اتاق را مناسب و تمیز ندیدم. مسواک نداشت، سشوار نداشت. وقتی خواستم صبحانه بخورم چون زودتر رسیدم همون موقع حساب کردند و اجازه اقامت تا ساعت 12 نداشتم. اتاق رزرو شده از نوع A بود، اما در زمان تحویل گرفتن اتاق به من گفته شد که اتاق نوع A پنجره رو به پاسیو بود که اصلا انتظارش را نداشتم و در نهایت صبحانه هتل نسبت به هزینه کامل نبود. نتیجه گیری اینکه اگر کار در اون منطقه دارید بخاطر لوکیشن خوبه اما شرایط هتل نامناسب و غیر مطبوع. ممنون از سایت خوب جاباما
با سلام درجه هتل چهار ستاره بود یک شب اقامت داشتم امکاناتش فک کنم در سطح مهمان پذیر هست
خوب و آرام
خوب و تمیزی بود
این هتل یک هتل سه ستاره در مکانی پرت است که اصلا هتل نیست به نظر هتل اپارتمان است .و متاسفانه درجه هتل دراین سایت استباه ثبت شده .اتاقها دارای کابینت و گاز ولی بدون وسیله حتا چایساز ندارد .سرویس بهداشتی حتا نطافت نشده بود
هتل در منطقه بسیار خوبی از تهران واقع شده، خیابان خلوت و ساکت اتاقها تمیز و بزرگ هستند
مکان هتل عالی بود.اتاق ها تمیز.از رستوران جهت شام و ناهار استفاده نشد.
نقاط قوت:
نظافت اتاقها خوب بود برخورد پرسنل محترمانه بود صبحانه کیفیت خوبی داشت موقعیت مکانی بسیار خوب بود اتاقها آرام و ساکت بود
نقاط ضعف:
کیفیت غذا پایین بود داخل دستشویی ها دمپایی جداگانه از دمپایی اتاق نداشت هیچ نوع ظرف و وسیله آشپزخانه در کابینتها نبود
نظافت ظعیفی داشت هم لابی و هم اتاق ها خوب و تمیز نبودند غذا رستوران هم کیفیت خوبی نداشت
تمیز و مرتب و خوشبختانه استعمال دخانیات ممنوع بود.
هتل نسبتا خوبیه امکانات در حد فابل قبول داره ولی مهم این که در مکان خوب و قابل دسترس قرار داره
بسیار خوب- مکان عالی - برخورد پرسنل بینهایت خوب - اتاق ها عالی
کیفیت غذا
اکیدا توصیه میکنم‌ در ماه های که احتیاج به استفاده از سیستم سرمایشی یا گرمایشی هست در این هتل اقامت نگیرید. علیرغم اینکه اتاقها بزرگ هستند سیستم سرمایشی آنها فن کویل زمینی کوچکی است که به هیچ وجه جوابگو نمی باشد. خدمه هتل عمدتا غیر حرفه ای می باشند و اکثرا ایرانی هم نیستند.
اینترنت در اتاق ها بسیار ضعیف بود. کیفیت غذای روم سرویس بسیار پایین و در حد غذاخوری های معمولی که گاها طعم خوشایندی نداشت.
متاسفانه عملکرد پرسنل پذیرش بسیار بسیار غیر حرفه ای و ناشی بود مخصوصا در خصوص دریافت هزینه اتاق هر روز جلوی مسافر میگرفتن یا مکرر تماس میگرفتن که هزینه اتاق شارژ کن حتی بعد از گرفتن هزینه اتاق اگر از رستوران یا کافه استفاده میکردی مجدد با اینکه تمام هزینه اتاق پرداخت کرده بودی برای یک مبلغ جزئ که اون میتونن موقع تحویل گرفتن اتاق از مسافر بگیرن با تماس مکرر و آزار دهنده میخواستن همون پول...
نقاط قوت:
قیمت بالای خدمات و غذا
نقاط ضعف:
عدم وجود امکانات اولیه مثل چای ساز و....
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل پاریز تهران

مهمانان هتل پاریز تهران در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل پاریز تهران از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید. برای مشاهده نظرات کلیک کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل پاریز تهران بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد. برای مقایسه قیمت و رزرو هتل کلیک کنید.

همه عکس‌ها و امکانات هتل پاریز تهران رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل پاریز تهران را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است. برای مشاهده کلیک کنید.