هتل پاریز تهران

تهران، جردن، بین میرداماد و ظفر، بلوار مینا
3.3
امتیاز کاربران
72
نظرات کاربران

معرفی هتل پاریز تهران

هتل سه ستاره پاریز تهران در سال ۱۳۸۵ افتتاح گردیده که در شمال تهران واقع شده است و با چشم انداز زیبای رشته کوه البرز قابل مشاهده است. همچنین هتل با بهترین مراکز خرید تهران، فاصله کمی دارد و بسیار نزدیک به تمام سفارتخانه‌ها و شرکت‌های بزرگ است.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل پاریز تهران

پاریز-سوئیت یک نفره تیپ C
سوئیت یک نفره تیپ C
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
28 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
29 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
30 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
1 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
2 آبان
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
3 آبان
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
4 آبان
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
5 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
6 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
7 آبان
جمعه
ظرفیت تکمیل
8 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
پاریز-سوئیت یک نفره تیپ B
سوئیت یک نفره تیپ B
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
28 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
29 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
30 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
1 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
2 آبان
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
3 آبان
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
4 آبان
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
5 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
6 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
7 آبان
جمعه
ظرفیت تکمیل
8 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
پاریز-سوئیت یک نفره تیپ A
سوئیت یک نفره تیپ A
ای‌گردش
395,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
28 مهر
چهارشنبه
395,000
تومان
29 مهر
پنجشنبه
395,000
تومان
30 مهر
جمعه
395,000
تومان
1 آبان
شنبه
395,000
تومان
2 آبان
یکشنبه
395,000
تومان
3 آبان
دوشنبه
395,000
تومان
4 آبان
سه شنبه
395,000
تومان
5 آبان
چهارشنبه
395,000
تومان
6 آبان
پنجشنبه
395,000
تومان
7 آبان
جمعه
395,000
تومان
8 آبان
شنبه
395,000
تومان
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
28 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
29 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
30 مهر
جمعه
385,000
تومان
1 آبان
شنبه
385,000
تومان
2 آبان
یکشنبه
385,000
تومان
3 آبان
دوشنبه
385,000
تومان
4 آبان
سه شنبه
385,000
تومان
5 آبان
چهارشنبه
385,000
تومان
6 آبان
پنجشنبه
385,000
تومان
7 آبان
جمعه
385,000
تومان
8 آبان
شنبه
385,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
28 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
29 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
30 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
1 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
2 آبان
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
3 آبان
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
4 آبان
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
5 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
6 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
7 آبان
جمعه
ظرفیت تکمیل
8 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
هتل یار
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
28 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
29 مهر
پنجشنبه
385,000
تومان
30 مهر
جمعه
385,000
تومان
1 آبان
شنبه
385,000
تومان
2 آبان
یکشنبه
385,000
تومان
3 آبان
دوشنبه
385,000
تومان
4 آبان
سه شنبه
385,000
تومان
5 آبان
چهارشنبه
385,000
تومان
6 آبان
پنجشنبه
385,000
تومان
7 آبان
جمعه
385,000
تومان
8 آبان
شنبه
385,000
تومان
پاریز-سوئیت یک نفره رویال
سوئیت یک نفره رویال
ای‌گردش
435,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
28 مهر
چهارشنبه
435,000
تومان
29 مهر
پنجشنبه
435,000
تومان
30 مهر
جمعه
435,000
تومان
1 آبان
شنبه
435,000
تومان
2 آبان
یکشنبه
435,000
تومان
3 آبان
دوشنبه
435,000
تومان
4 آبان
سه شنبه
435,000
تومان
5 آبان
چهارشنبه
435,000
تومان
6 آبان
پنجشنبه
435,000
تومان
7 آبان
جمعه
435,000
تومان
8 آبان
شنبه
435,000
تومان
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
28 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
29 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
30 مهر
جمعه
425,000
تومان
1 آبان
شنبه
425,000
تومان
2 آبان
یکشنبه
425,000
تومان
3 آبان
دوشنبه
425,000
تومان
4 آبان
سه شنبه
425,000
تومان
5 آبان
چهارشنبه
425,000
تومان
6 آبان
پنجشنبه
425,000
تومان
7 آبان
جمعه
425,000
تومان
8 آبان
شنبه
425,000
تومان
هتل یار
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
28 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
29 مهر
پنجشنبه
425,000
تومان
30 مهر
جمعه
425,000
تومان
1 آبان
شنبه
425,000
تومان
2 آبان
یکشنبه
425,000
تومان
3 آبان
دوشنبه
425,000
تومان
4 آبان
سه شنبه
425,000
تومان
5 آبان
چهارشنبه
425,000
تومان
6 آبان
پنجشنبه
425,000
تومان
7 آبان
جمعه
425,000
تومان
8 آبان
شنبه
425,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
28 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
29 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
30 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
1 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
2 آبان
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
3 آبان
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
4 آبان
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
5 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
6 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
7 آبان
جمعه
ظرفیت تکمیل
8 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
پاریز-سوئیت دو نفره تیپ C
سوئیت دو نفره تیپ C
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
28 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
29 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
30 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
1 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
2 آبان
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
3 آبان
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
4 آبان
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
5 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
6 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
7 آبان
جمعه
ظرفیت تکمیل
8 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
پاریز-سوئیت دو نفره تیپ B
سوئیت دو نفره تیپ B
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
28 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
29 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
30 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
1 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
2 آبان
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
3 آبان
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
4 آبان
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
5 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
6 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
7 آبان
جمعه
ظرفیت تکمیل
8 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
پاریز-سوئیت دو نفره تیپ A
سوئیت دو نفره تیپ A
ای‌گردش
550,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
28 مهر
چهارشنبه
550,000
تومان
29 مهر
پنجشنبه
550,000
تومان
30 مهر
جمعه
550,000
تومان
1 آبان
شنبه
550,000
تومان
2 آبان
یکشنبه
550,000
تومان
3 آبان
دوشنبه
550,000
تومان
4 آبان
سه شنبه
550,000
تومان
5 آبان
چهارشنبه
550,000
تومان
6 آبان
پنجشنبه
550,000
تومان
7 آبان
جمعه
550,000
تومان
8 آبان
شنبه
550,000
تومان
هتل یار
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
28 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
29 مهر
پنجشنبه
540,000
تومان
30 مهر
جمعه
540,000
تومان
1 آبان
شنبه
540,000
تومان
2 آبان
یکشنبه
540,000
تومان
3 آبان
دوشنبه
540,000
تومان
4 آبان
سه شنبه
540,000
تومان
5 آبان
چهارشنبه
540,000
تومان
6 آبان
پنجشنبه
540,000
تومان
7 آبان
جمعه
540,000
تومان
8 آبان
شنبه
540,000
تومان
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
28 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
29 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
30 مهر
جمعه
540,000
تومان
1 آبان
شنبه
540,000
تومان
2 آبان
یکشنبه
540,000
تومان
3 آبان
دوشنبه
540,000
تومان
4 آبان
سه شنبه
540,000
تومان
5 آبان
چهارشنبه
540,000
تومان
6 آبان
پنجشنبه
540,000
تومان
7 آبان
جمعه
540,000
تومان
8 آبان
شنبه
540,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
28 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
29 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
30 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
1 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
2 آبان
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
3 آبان
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
4 آبان
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
5 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
6 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
7 آبان
جمعه
ظرفیت تکمیل
8 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
پاریز-سوئیت دونفره دبل رویال
سوئیت دونفره دبل رویال
ای‌گردش
590,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
28 مهر
چهارشنبه
590,000
تومان
29 مهر
پنجشنبه
590,000
تومان
30 مهر
جمعه
590,000
تومان
1 آبان
شنبه
590,000
تومان
2 آبان
یکشنبه
590,000
تومان
3 آبان
دوشنبه
590,000
تومان
4 آبان
سه شنبه
590,000
تومان
5 آبان
چهارشنبه
590,000
تومان
6 آبان
پنجشنبه
590,000
تومان
7 آبان
جمعه
590,000
تومان
8 آبان
شنبه
590,000
تومان
هتل یار
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
28 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
29 مهر
پنجشنبه
580,000
تومان
30 مهر
جمعه
580,000
تومان
1 آبان
شنبه
580,000
تومان
2 آبان
یکشنبه
580,000
تومان
3 آبان
دوشنبه
580,000
تومان
4 آبان
سه شنبه
580,000
تومان
5 آبان
چهارشنبه
580,000
تومان
6 آبان
پنجشنبه
580,000
تومان
7 آبان
جمعه
580,000
تومان
8 آبان
شنبه
580,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
28 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
29 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
30 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
1 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
2 آبان
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
3 آبان
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
4 آبان
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
5 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
6 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
7 آبان
جمعه
ظرفیت تکمیل
8 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
28 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
29 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
30 مهر
جمعه
580,000
تومان
1 آبان
شنبه
580,000
تومان
2 آبان
یکشنبه
580,000
تومان
3 آبان
دوشنبه
580,000
تومان
4 آبان
سه شنبه
580,000
تومان
5 آبان
چهارشنبه
580,000
تومان
6 آبان
پنجشنبه
580,000
تومان
7 آبان
جمعه
580,000
تومان
8 آبان
شنبه
580,000
تومان
پاریز-سوئیت دونفره توئین رویال
سوئیت دونفره توئین رویال
هتل یار
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
28 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
29 مهر
پنجشنبه
580,000
تومان
30 مهر
جمعه
580,000
تومان
1 آبان
شنبه
580,000
تومان
2 آبان
یکشنبه
580,000
تومان
3 آبان
دوشنبه
580,000
تومان
4 آبان
سه شنبه
580,000
تومان
5 آبان
چهارشنبه
580,000
تومان
6 آبان
پنجشنبه
580,000
تومان
7 آبان
جمعه
580,000
تومان
8 آبان
شنبه
580,000
تومان
پاریز-سوئیت سه نفره تیپ A
سوئیت سه نفره تیپ A
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
28 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
29 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
30 مهر
جمعه
695,000
تومان
1 آبان
شنبه
695,000
تومان
2 آبان
یکشنبه
695,000
تومان
3 آبان
دوشنبه
695,000
تومان
4 آبان
سه شنبه
695,000
تومان
5 آبان
چهارشنبه
695,000
تومان
6 آبان
پنجشنبه
695,000
تومان
7 آبان
جمعه
695,000
تومان
8 آبان
شنبه
695,000
تومان
هتل یار
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
28 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
29 مهر
پنجشنبه
695,000
تومان
30 مهر
جمعه
695,000
تومان
1 آبان
شنبه
695,000
تومان
2 آبان
یکشنبه
695,000
تومان
3 آبان
دوشنبه
695,000
تومان
4 آبان
سه شنبه
695,000
تومان
5 آبان
چهارشنبه
695,000
تومان
6 آبان
پنجشنبه
695,000
تومان
7 آبان
جمعه
695,000
تومان
8 آبان
شنبه
695,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
28 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
29 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
30 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
1 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
2 آبان
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
3 آبان
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
4 آبان
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
5 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
6 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
7 آبان
جمعه
ظرفیت تکمیل
8 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
پاریز-سوئیت سه نفره رویال
سوئیت سه نفره رویال
ای‌گردش
745,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
28 مهر
چهارشنبه
745,000
تومان
29 مهر
پنجشنبه
745,000
تومان
30 مهر
جمعه
745,000
تومان
1 آبان
شنبه
745,000
تومان
2 آبان
یکشنبه
745,000
تومان
3 آبان
دوشنبه
745,000
تومان
4 آبان
سه شنبه
745,000
تومان
5 آبان
چهارشنبه
745,000
تومان
6 آبان
پنجشنبه
745,000
تومان
7 آبان
جمعه
745,000
تومان
8 آبان
شنبه
745,000
تومان
هتل یار
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
28 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
29 مهر
پنجشنبه
735,000
تومان
30 مهر
جمعه
735,000
تومان
1 آبان
شنبه
735,000
تومان
2 آبان
یکشنبه
735,000
تومان
3 آبان
دوشنبه
735,000
تومان
4 آبان
سه شنبه
735,000
تومان
5 آبان
چهارشنبه
735,000
تومان
6 آبان
پنجشنبه
735,000
تومان
7 آبان
جمعه
735,000
تومان
8 آبان
شنبه
735,000
تومان

امکانات اتاق های هتل پاریز تهران

سالن کنفرانس
شبکه پخش فیلم
مینی بار با هزینه
خدمات بیدار باش
خدمات تهيه بليط
رستوران بام
خدمات اینترنتی
مسلط به زبان عربی
اينترنت در اتاق
زمین ورزشی
پارک کودک
گیم نت
اتاق تلفن (اپراتور)
تلویزیون در لابی
خدمات خانه داری
پذیرش 24 ساعته
كتابخانه
ترانسفر برگشت با هزینه
ترانسفر رفت با هزینه
زنگ هشدار
پرینتر
تلفن در لابی
فكس
خدمات اتو
روم سرويس
ميز
مسلط به زبان انگليسی
نمای شهر
اينترنت در لابی
سالن صبحانه خوری
سالن كنفرانس
آتلیه
پاركينگ
سرویس حرم
تلفن
دمپایی
حوله
مینی بار
یخچال
اینترنت در اتاق
پنجره
تلویزیون lcd
پارکینگ در هتل
رستوران در هتل
اینترنت با سرعت بالا
خدمات نگهداری کودک
پرداخت ویزا و مسترکارت
بازی ویدئویی
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
گشت نیم روزی
زمين تنيس
مسلط به زبان ترکی استانبولی
نمای پاسیو
حوضچه آب سرد
سالن بيليارد
امكان شارژ وسايل الكترونيكی در لابی
خدمات پزشكي
خدمات باربري
شبكه پخش فيلم داخلی
جكوزی
سالن همايش
چايخانه سنتی
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
كافی شاپ
مبل
اعلام حریق
دمپایی
حوله
اتاق چمدان
ماساژ
اینترنت در لابی
سالن اجتماعات
ماهواره
رستوران
سیستم تهویه مطبوع
سونا
استخر
تاکسی سرویس
پارکینگ
نمازخانه
روزنامه
آسانسور
مبلمان
اینترنت در اتاق
صندوق امانات
یخچال
تلویزیون
دستگاه خودپرداز
خشکشویی (لاندری)
تبديل ارز
آژانس مسافرتی
سرویس فرنگی
سرویس بهداشتی ایرانی
فتوکپی
خدمات تور
فضای سبز
خدمات خشکشویی
خشکشویی
وسایل بدنسازی
استخر سرپوشیده
سونا خشک
مینی بار
مینی بار رایگان
کافی نت
خدمات برای معلولین
کپسول آتش نشانی
سرویس روزانه اتاق
حمام
اینترنت در قسمت لابی
فروشگاه
آرایشگاه
سالن ورزش
سالن ورزشی
سوئیت
تلفن در اتاق
کافی شاپ
اینترنت
مرکز خرید
اتاق سیگار
لابی
اتاق بازی
پله اضطراری
دستگاه واکس کفش
تلفن
سونا بخار
سالن بدنسازی
حمام

آدرس هتل پاریز تهران روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل پاریز تهران

(72 نظر)
خدمات هتل و سرويس دهی ضعیف بود. اتاقا تميز نبود واقعا ما خودمون تميزش كرديم.
حیف ستاره که به این هتل دادن
از هتل بودن فقط اسمشو یدک میکشن. اتاق فاقد ملحفه ، یخچال بدون یک بطری آب معدنی، نظافت و بهداشت پایین، حشره مرده داخل حموم، عدم ضدعفونی به خاطر کرونا، طبق اظهارات یکی از کارکنان فقط از شیشه پاک کن استفاده میکنن. ملحفه ای هم که بعدش به من دادن بوی بدی میداد و از چند جا با آتیش سیگار سوراخ شده بود. یکی از کارکنان خانم پذیرش هم که قرار بود واسه من شام سفارش بده حسابی سرکارمون گذاشت و شیفتشو تموم کرد و الفرار... در کل خوشم نیومد از اقامتی که داشتم.
وای خدایا تا صبح از گرما مردیم ما، پسرم فقط عرق ریخت، سیستم سرمایشی ضعیف، فضای داخل اتاقا ها بسیار گرممممم. ما تو مرداد ماه رفتیم و واقعا عذاب بود. تا صبح نتونستیم بخوابیم.
بهتر بود ظروف حداقلی مثل قابلمه کتری و قاشق چنگال در اتاق‌ها موجود باشد
خوب نيست
نظری ندارم چون سفر من کاری بود و زیاد داخل هتل حضور نداشتم فقط شب برا خواب میرفتم هتل محیط خیلی خوبی داشت. ولی داخل اتاق شامپو و صابون... نداشت. و زمان نظافت اتاق ها بدون اجازه وارد اتاق میشدن این موضوع برا من خیلی ناراحت کننده بود و برخورد کردم بهشون. کاش قبل از اینکه مهمان وارد بشه توضیح بدن که اگر خودمون خواستیم درخواست بدیم نه سر خورد وارد اتاق بشن بالاخره ممکنه ی چیز قیمتی داخل اتاق باشه اگر گم بشه چجور میتونیم ثابت کنیم
امکانات و خدمات جالب نبود با چند بار پیگیری به ما دمپایی برای دستشویی دادن، ملحفه که نبود و چندین بار پیگیری کردیم در کل اصلا جالب نبود
با ۴ شب اقامت در هتل از گرما و نداشتن کولر اسپیلیت و خراب بودن شیر اب دو مسئله اساسی که اقامت را بر ما سخت کرده بود
نقاط قوت:
هیچ نکته مثبتی نداشت
نقاط ضعف:
هیچ وسیله پذیرایی واستحمام موجود نبود حتی پول یک بطری آب رامحاسبه کردند بقدری ازشما دلخورم بابت معرفی این هتل مزخرف که احتمالاً دیگه ازسایت شما هتل نگیرم
نقاط قوت:
اخلاق خوب رسیپشن
نقاط ضعف:
از نظر امکانات وحشتناک هست و احتمال اینکه مجدد به اونجا مراجعه کنم بسیار کم یک لیوان یا یه قوطی آب نیست که آب بخوری باید دستت رو زیر شیر آب لوله کشی بگیری آب بخوری همین رو بگیر تا تهش برو
اتاق ها غیر از تخت خواب که البته با کیفیت بود و تلویزیون ، حوله و شامپو و صابون نداره، نظافت اتاق ها جالب نبود . مزیتش موقعیت مکانی هتله که عالیه
نقاط قوت:
جای دنج و راحت و موقعیت مکانی
نقاط ضعف:
امکانات کامل نبود کولر زمینی بود و خنک نمیکرد از نظر تمیزی تمیز نبود ومجبورشدم که تماس بگیرم برای تعویض رو تختی و شستن حمام دستشویی که مو کفش ریخته شده بود کلا انکار تمیز نشده بود اتاق که فقط با اکراه آمدم ملحفه اتاق رو تعویض کردم و درخواست بالش اضافی کردم که ترتیب اثر داده نشد با اینکه رویال بود ولی اجاق گاز به گاز شهری وصل نبود تلویزیون سه شاخه بود و تبدیل نداشت نتونستیم استفاده کنیم این دو روز کلا فقط تونستیم از جای خواب و موقعیت مکانی هتل استفاده کنیم امیدوارم این اشکلات و مشکلاتی که داشت رو حل کنن و دوباره از این هتل استفاده کنم
نقاط قوت:
ما همیشه از اقامت در هتل شما لذت بردیم.
نقاط ضعف:
اتاق دو تخته نباید ، یک جفت دمپایی داشته باشد. سشوار نبود. پتو یکی بود ، و اینکه موقع تحویل اتاق از ما درخواست دمپایی دوم رو می‌کنند، این آشفتگی و بی نظمی از هتل انتظار نیست
نقاط قوت:
همه نکاتی منفی بود
نقاط ضعف:
اصلا خوب نبود
نقاط قوت:
سیستم سرمایشی و چیدمان خوب اتاق
نقاط ضعف:
تهویه اتاق
بهداشت بسیار پایین
نقاط قوت:
نداشت ،با اون هزینه و کیفیت افتضاح بود
نقاط ضعف:
سرمایشی ضعیف بود کیفیت تخت و تشک ها بد بود ظاهر اتاق شیک نبود پارکینگ نداشت داخل امکانات باشگاه بود که اجازه استفاده ندادند
رضایت نداشتم این بار کثیف بود
هتل تمیز بود ولی برخورد پرسنل خیلی بد بود.اجازه استفاده از لابی رو حتی نمیدادن.متاسفانه خاطره بدی شد
نقاط قوت:
نیروی کارگری زحمت کش
نقاط ضعف:
نیروی اداری بی ادب عدم همکاری ودرک شرایط طمع و هدف کلاهبرداری
مناسب
نقاط قوت:
هیچ نکته مثبتی نداره جز موقعیت مکانی
نقاط ضعف:
قیمت بالا امکانات زیر صفر برخورد توهین آمیز پرسنل پذیرش،خیلی عقدهای و بی ادب حتی یک آب معدنی هم داخل یخچال اتاق نمیزارن که بتونن پولش رو جدا بگیرن قیمت هر آب معدنی رو دوبل حساب میکنن در صورتی که سوپرمارکت نزدیک هتل هست با قیمت مناسبتر میشه تهیه کرد وای فای هتل رو به مهمان نمیدن شیر آلات هتل قدیمی و خرابه که ممکنه در طول اقامت مهمان خراب بشه که موقع رفتن خسارت رورتمام کمال به گردن مهمان بیچاره میندازن نظافت صفر صبحانه که نگم هیچی ندارن یک چایی تی بگی با نون بربری و مربا و تخم مرغ که چندین هفته بمونه بازم می‌جوشونن و دوباره میزارنش اونجا پروتوکل های بهداشتی کرونا رو هم که اصلا رعایت نمیکنن دستگاه کارت خوان رو برداشتن که مسافر مجبور هست کارت به کارت هزینه ها رو بده به دلیل فرار مالیاتی صاحب هتل اینقدر طمع کاره در یک کلام بگم به هیچ وجه ارزش اقامت نداره و ارزشی برای مسافرین خودشون قائل نیستن
نقاط قوت:
اتاق و سرویس بهداشتی فوق العاده تمیز و زیبا بود.
نقاط ضعف:
کمیت و کیفیت صبحانه اصلا خوب نبود شاید در حد هتل یک ستاره.
هتلی خوب
نقاط قوت:
موقعیت مکانی قیمت نسبتا مناسب
نقاط ضعف:
آسانسورها صبحانه توی سقف اتاق طبقه آخر پرنده بود !! رنگ آب زرد بود !! کف پارکت بود و صدای عجیب میداد! پنجره های قدیمی که باعث میشد سروصدای آزار دهنده ی اتوبان و سرما به داخل بیاد نداشتن پارکینگ
نقاط قوت:
موقعیت خوب و امکان دسترسی به نقاط مختلف شهر
نقاط ضعف:
بهداشت نامناسب
بهداشت بسیار ضعیف. رفتار کارکنان جالب نبود. فقط موقعیت مکانی خوبی دارد.
از لحاظ تمیزی نظافت سکوت و ارامش عالی بود ولی افسپس ک گاز اشپژ خونه رو قطع کرده بودن حتی نشد غذامو‌‌گرم کنم و هیچ ظروف ضروری هم در کابینت ها نبود
نقاط قوت:
تمیز دسترسی مناسب در جردن
نقاط ضعف:
رستوران برای صرف ناهار و شام ندارد
نقاط قوت:
فضای باز اتاق صبحانه تقریبا خوب
نقاط ضعف:
تاخیر در تحویل اتاق حدود یک و نیم ساعت
کارکنان خوب تمیزی اتاق ها خوب صبحانه بسیار ضعیف وسایل لازم میهمان از جمله مسواک خمیر دندان حوله اب رو باید زنگ بزنید بیارند
نقاط قوت:
نکته مثبت خاصی نداره
نقاط ضعف:
عدم وجود مسواک، حوله، رخت آویز، ژل عفونی، عدم سرویس روزانه اتاق ها، عدم وجود آب آشامیدنی رایگان حتی یک آب معدنی، سر و صدای اتاق های اطراف، عدم وجود ملافه ی تمیز
گرمایش خوب بود،سکوت و آرامش داخل اتاق خوب بود،امکانات داخل اتاق ضعیف بود،معمولا داخل اتاق ها یک عدد کتری برقی هست که اینجا نبود،در یخچال حتی آب معدنی هم نبود ،خمیر دندان نبود،خیلی داخل اتاق تمیز نبودو سرویس بهداشتی هم خیلی تمیز نبود،پرسنل گشاده رو و خوشرو نبودن 😑😑😑😑
نقاط قوت:
غیر از موقعیت مکانی هیچ نکته مثبتی نداشت
نقاط ضعف:
اصلا در حد هتل ۳ستاره نبود حتی آب معدنی هم توی یخچال نبود چه برسه به مینی بار با هزینه سوییت بود ولی حتی یه بشقاب یا لیوان هم تو اتاق نبود بهداشت اتاقها خیلی بد بود شب آخر تو حمام سوسک بزرگ بود ملحفه ها عوض نشده بود و موی مسافرای قبلی روی ملحفه ها بود سرویس بهداشتی تمیز نبود و دمپایی نداشت برای دونفر فقط یه جفت دمپایی تو اتاق بود شارژ بهداشتی فقط شامپو و صابون بود و مسواک و خمیر دندان نداشت سیستم تهویه مناسب نبود و خیلی گرم بود صبحانه خیلی بد بود، بدون تنوع و مونده، تخم مرغ آبپز کاملا مونده بود خدمات هتل بنظرم خیلی افتضاح بود به غیر از موقعیت مکانی که بخاطر نزدیکی به محل کار مجبور بودیم اینجا باشیم هییییچ نقطه مثبتی نداشت قطعا دوباره مسیرم به تهران بخوره ترافیک و دور بودن رو به اقامت در این هتل ترجیح میدم
با سلام و احترام نسبت به قیمت خیلی ضعیف .
اصلا در حد انتظار از يك هتل سه ستاره نيست چه امكانات چه رفتار كادر
نقاط قوت:
هیچ
نقاط ضعف:
یه هفته اقامت داشتم بدلیل نزدیکی هتل به بیمارستان صبحانه افتضاح پنیر فله ای سرو میشد! من که جراحی داشتم و مجبور بودم تو اتاق بمونم خانمم برای آوردن صبحونه به اتاق ۲۰هزارتومان پرداخت میکرد، برخورد نامناسب کارکنان انگار با خودشونم قعر بودن اتاقها بدون هیچ سرویس دهی حتی یه فلاسک چای هم نداشت میرفتی خلاصه اصلا راضی نبودم
کارکنان خوب بودن د.اتاق مرتب بود به غیر از زیر تخت که تمیز نشده بود شاید مدتها چون گردوخاک داشت.امکانات آشپزخانه اصلا وجود نداشت.نصف چراغها روشن میشد.برای صبحانه خوردن در اتاق اون هم خودم آوردم مبلغی اضافه گرفتند.اینترنت داشت ولی فعال نبود.حجم نداشت.درکل واسه یک شب خوب بود.
بنده یک ساعت زودتر رفتم هتل با وجود خالی بودن اطاق تا ساعت ۱۲ اطاقو تحویل نداد اطاق بسیار سرد بود بارندگی بود از پنجره اب میامد تو مجبور شدیم اطاقو عوض کنیم صبحانه هم ضعیف بود
حوله یه بار مصرف نداشت، وقتی هم گفتیم بیارن یه حوله معمولی پر لکه اوردن...توی یخچال حتی یه آبمعدنی کوچیک نبود... چایی ساز و کتری‌ برقی و استکان و لیوان توی اتاق نبود... صبحانه ساده و بی کیفیت ... کارکنان بسیار خوبی داشت. جاش خوبه ولی شب صدای خیابون اذیت میکرد.
نقاط قوت:
موقعیت مکانی عالی
نقاط ضعف:
اتاق در حد معمولی مدیریت و رسیدگی خوبی ندارن امکانات داخل اتاق بسیار ضعیف
با سلام درجه هتل چهار ستاره بود یک شب اقامت داشتم امکاناتش فک کنم در سطح مهمان پذیر هست
نقاط قوت:
خوب بود
نقاط ضعف:
مورد خاصی نبود
نقاط قوت:
کاملا راضی بودم
نقاط ضعف:
هیچ نقصی نداشت
نقاط قوت:
خوب بود
نقاط ضعف:
مورد خاصی دیده نشد
نقاط قوت:
عالی بود
نقاط ضعف:
مورد خاصی نبود
نقاط قوت:
در حد انتظار بود
نقاط ضعف:
مورد خاصی نبود
نقاط قوت:
خیلی راضی بودم
نقاط ضعف:
هیچ نکته منفی وجود نداشت
نقاط قوت:
هتل خیلی عالی بود
نقاط ضعف:
موقعیت مکانی مناسب نبود
خوب و آرام
نقاط قوت:
راضی بودیم
نقاط ضعف:
ملاحظه نشد
نقاط قوت:
هتل مناسبی بود
نقاط ضعف:
نداشت
نقاط قوت:
راضی بودم
نقاط ضعف:
موردی نبود
نقاط قوت:
خوب بود
نقاط ضعف:
مشکل خاصی نداشت
خوب و تمیزی بود
نقاط قوت:
خوب بود
نقاط ضعف:
دیده نشد
نقاط قوت:
خوب بود راضی بودیم
نقاط ضعف:
غذاشون ضعیف بود
نقاط قوت:
قبلا هم اقامت کردم راضیم از هتل
نقاط ضعف:
بدون نکته منفی
این هتل یک هتل سه ستاره در مکانی پرت است که اصلا هتل نیست به نظر هتل اپارتمان است .و متاسفانه درجه هتل دراین سایت استباه ثبت شده .اتاقها دارای کابینت و گاز ولی بدون وسیله حتا چایساز ندارد .سرویس بهداشتی حتا نطافت نشده بود
هتل در منطقه بسیار خوبی از تهران واقع شده، خیابان خلوت و ساکت اتاقها تمیز و بزرگ هستند
مکان هتل عالی بود.اتاق ها تمیز.از رستوران جهت شام و ناهار استفاده نشد.
نقاط قوت:
نظافت اتاقها خوب بود برخورد پرسنل محترمانه بود صبحانه کیفیت خوبی داشت موقعیت مکانی بسیار خوب بود اتاقها آرام و ساکت بود
نقاط ضعف:
کیفیت غذا پایین بود داخل دستشویی ها دمپایی جداگانه از دمپایی اتاق نداشت هیچ نوع ظرف و وسیله آشپزخانه در کابینتها نبود
نظافت ظعیفی داشت هم لابی و هم اتاق ها خوب و تمیز نبودند غذا رستوران هم کیفیت خوبی نداشت
تمیز و مرتب و خوشبختانه استعمال دخانیات ممنوع بود.
هتل نسبتا خوبیه امکانات در حد فابل قبول داره ولی مهم این که در مکان خوب و قابل دسترس قرار داره
بسیار خوب- مکان عالی - برخورد پرسنل بینهایت خوب - اتاق ها عالی
کیفیت غذا
اکیدا توصیه میکنم‌ در ماه های که احتیاج به استفاده از سیستم سرمایشی یا گرمایشی هست در این هتل اقامت نگیرید. علیرغم اینکه اتاقها بزرگ هستند سیستم سرمایشی آنها فن کویل زمینی کوچکی است که به هیچ وجه جوابگو نمی باشد. خدمه هتل عمدتا غیر حرفه ای می باشند و اکثرا ایرانی هم نیستند.
اینترنت در اتاق ها بسیار ضعیف بود. کیفیت غذای روم سرویس بسیار پایین و در حد غذاخوری های معمولی که گاها طعم خوشایندی نداشت.
متاسفانه عملکرد پرسنل پذیرش بسیار بسیار غیر حرفه ای و ناشی بود مخصوصا در خصوص دریافت هزینه اتاق هر روز جلوی مسافر میگرفتن یا مکرر تماس میگرفتن که هزینه اتاق شارژ کن حتی بعد از گرفتن هزینه اتاق اگر از رستوران یا کافه استفاده میکردی مجدد با اینکه تمام هزینه اتاق پرداخت کرده بودی برای یک مبلغ جزئ که اون میتونن موقع تحویل گرفتن اتاق از مسافر بگیرن با تماس مکرر و آزار دهنده میخواستن همون پول...
نقاط قوت:
قیمت بالای خدمات و غذا
نقاط ضعف:
عدم وجود امکانات اولیه مثل چای ساز و....
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل پاریز تهران

مهمانان هتل پاریز تهران در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل پاریز تهران از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل پاریز تهران بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل پاریز تهران رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل پاریز تهران را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.