هتل نیلو تهران

تهران، خیابان ولی عصر، نرسیده به میدان ونک، کوچه هفتم، کوچه نیلوی شمالی، پلاك سه
4.5
امتیاز کاربران
12
نظرات کاربران

معرفی هتل نیلو تهران

یکی از هتل های تاپ تهران که با واقع شدن در خیابان ولیعصر و نزدیکی به میدان ونک در یکی از بهترین موقعیت های شهر قرار گرفته است هتل نیلو تهران می باشد. این هتل بسیار شیک و لوکس بوده و خدمات کاملی درحد هتل های ۵ ستاره تهران ارائه می کند و البته قیمت اتاقها هم گویای این ماجراست .... البته هتل درحال توسعه و بازسازی بوده و قرار است در آینده نزدیک بعنوان یک هتل ۵ ستاره در خدمت میهمانان باشد.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل نیلو تهران

نیلو-اتاق یک تخته
اتاق یک تخته
اقامت 24
662,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 مرداد
شنبه
662,000
تومان
26 مرداد
یکشنبه
662,000
تومان
27 مرداد
دوشنبه
662,000
تومان
28 مرداد
سه شنبه
662,000
تومان
29 مرداد
چهارشنبه
662,000
تومان
30 مرداد
پنجشنبه
662,000
تومان
31 مرداد
جمعه
662,000
تومان
1 شهریور
شنبه
662,000
تومان
2 شهریور
یکشنبه
662,000
تومان
3 شهریور
دوشنبه
662,000
تومان
4 شهریور
سه شنبه
662,000
تومان
ای‌گردش
662,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 مرداد
شنبه
662,000
تومان
26 مرداد
یکشنبه
662,000
تومان
27 مرداد
دوشنبه
662,000
تومان
28 مرداد
سه شنبه
662,000
تومان
29 مرداد
چهارشنبه
662,000
تومان
30 مرداد
پنجشنبه
662,000
تومان
31 مرداد
جمعه
662,000
تومان
1 شهریور
شنبه
662,000
تومان
2 شهریور
یکشنبه
662,000
تومان
3 شهریور
دوشنبه
662,000
تومان
4 شهریور
سه شنبه
662,000
تومان
هتل یار
662,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 مرداد
شنبه
662,000
تومان
26 مرداد
یکشنبه
662,000
تومان
27 مرداد
دوشنبه
662,000
تومان
28 مرداد
سه شنبه
662,000
تومان
29 مرداد
چهارشنبه
662,000
تومان
30 مرداد
پنجشنبه
662,000
تومان
31 مرداد
جمعه
662,000
تومان
1 شهریور
شنبه
662,000
تومان
2 شهریور
یکشنبه
662,000
تومان
3 شهریور
دوشنبه
662,000
تومان
4 شهریور
سه شنبه
662,000
تومان
علاءالدین
664,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 مرداد
شنبه
664,000
تومان
26 مرداد
یکشنبه
664,000
تومان
27 مرداد
دوشنبه
664,000
تومان
28 مرداد
سه شنبه
664,000
تومان
29 مرداد
چهارشنبه
664,000
تومان
30 مرداد
پنجشنبه
664,000
تومان
31 مرداد
جمعه
664,000
تومان
1 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
2 شهریور
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
3 شهریور
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
4 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
ایران مارکوپولو
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
25 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
26 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
27 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
28 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
29 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
30 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
31 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
1 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
2 شهریور
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
3 شهریور
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
4 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
نیلو-آپارتمان یکخوابه دونفره
آپارتمان یکخوابه دونفره
هتل یار
750,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 مرداد
شنبه
750,000
تومان
26 مرداد
یکشنبه
750,000
تومان
27 مرداد
دوشنبه
750,000
تومان
28 مرداد
سه شنبه
750,000
تومان
29 مرداد
چهارشنبه
750,000
تومان
30 مرداد
پنجشنبه
750,000
تومان
31 مرداد
جمعه
750,000
تومان
1 شهریور
شنبه
750,000
تومان
2 شهریور
یکشنبه
750,000
تومان
3 شهریور
دوشنبه
750,000
تومان
4 شهریور
سه شنبه
750,000
تومان
علاءالدین
752,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 مرداد
شنبه
752,000
تومان
26 مرداد
یکشنبه
752,000
تومان
27 مرداد
دوشنبه
752,000
تومان
28 مرداد
سه شنبه
752,000
تومان
29 مرداد
چهارشنبه
752,000
تومان
30 مرداد
پنجشنبه
752,000
تومان
31 مرداد
جمعه
752,000
تومان
1 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
2 شهریور
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
3 شهریور
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
4 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
25 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
26 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
27 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
28 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
29 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
30 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
31 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
1 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
2 شهریور
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
3 شهریور
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
4 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
نیلو-اتاق دوتخته VIP
اتاق دوتخته VIP
ای‌گردش
772,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 مرداد
شنبه
772,000
تومان
26 مرداد
یکشنبه
772,000
تومان
27 مرداد
دوشنبه
772,000
تومان
28 مرداد
سه شنبه
772,000
تومان
29 مرداد
چهارشنبه
772,000
تومان
30 مرداد
پنجشنبه
772,000
تومان
31 مرداد
جمعه
772,000
تومان
1 شهریور
شنبه
772,000
تومان
2 شهریور
یکشنبه
772,000
تومان
3 شهریور
دوشنبه
772,000
تومان
4 شهریور
سه شنبه
772,000
تومان
اقامت 24
772,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 مرداد
شنبه
772,000
تومان
26 مرداد
یکشنبه
772,000
تومان
27 مرداد
دوشنبه
772,000
تومان
28 مرداد
سه شنبه
772,000
تومان
29 مرداد
چهارشنبه
772,000
تومان
30 مرداد
پنجشنبه
772,000
تومان
31 مرداد
جمعه
772,000
تومان
1 شهریور
شنبه
772,000
تومان
2 شهریور
یکشنبه
772,000
تومان
3 شهریور
دوشنبه
772,000
تومان
4 شهریور
سه شنبه
772,000
تومان
ایران مارکوپولو
772,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 مرداد
شنبه
772,000
تومان
26 مرداد
یکشنبه
772,000
تومان
27 مرداد
دوشنبه
772,000
تومان
28 مرداد
سه شنبه
772,000
تومان
29 مرداد
چهارشنبه
772,000
تومان
30 مرداد
پنجشنبه
772,000
تومان
31 مرداد
جمعه
772,000
تومان
1 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
2 شهریور
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
3 شهریور
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
4 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
هتل یار
772,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 مرداد
شنبه
772,000
تومان
26 مرداد
یکشنبه
772,000
تومان
27 مرداد
دوشنبه
772,000
تومان
28 مرداد
سه شنبه
772,000
تومان
29 مرداد
چهارشنبه
772,000
تومان
30 مرداد
پنجشنبه
772,000
تومان
31 مرداد
جمعه
772,000
تومان
1 شهریور
شنبه
772,000
تومان
2 شهریور
یکشنبه
772,000
تومان
3 شهریور
دوشنبه
772,000
تومان
4 شهریور
سه شنبه
772,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
25 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
26 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
27 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
28 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
29 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
30 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
31 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
1 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
2 شهریور
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
3 شهریور
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
4 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
نیلو-سوئیت دونفره رویال
سوئیت دونفره رویال
اقامت 24
1,320,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 مرداد
شنبه
1,320,000
تومان
26 مرداد
یکشنبه
1,320,000
تومان
27 مرداد
دوشنبه
1,320,000
تومان
28 مرداد
سه شنبه
1,320,000
تومان
29 مرداد
چهارشنبه
1,320,000
تومان
30 مرداد
پنجشنبه
1,320,000
تومان
31 مرداد
جمعه
1,320,000
تومان
1 شهریور
شنبه
1,320,000
تومان
2 شهریور
یکشنبه
1,320,000
تومان
3 شهریور
دوشنبه
1,320,000
تومان
4 شهریور
سه شنبه
1,320,000
تومان
هتل یار
1,320,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 مرداد
شنبه
1,320,000
تومان
26 مرداد
یکشنبه
1,320,000
تومان
27 مرداد
دوشنبه
1,320,000
تومان
28 مرداد
سه شنبه
1,320,000
تومان
29 مرداد
چهارشنبه
1,320,000
تومان
30 مرداد
پنجشنبه
1,320,000
تومان
31 مرداد
جمعه
1,320,000
تومان
1 شهریور
شنبه
1,320,000
تومان
2 شهریور
یکشنبه
1,320,000
تومان
3 شهریور
دوشنبه
1,320,000
تومان
4 شهریور
سه شنبه
1,320,000
تومان
علاءالدین
1,322,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 مرداد
شنبه
1,322,000
تومان
26 مرداد
یکشنبه
1,322,000
تومان
27 مرداد
دوشنبه
1,322,000
تومان
28 مرداد
سه شنبه
1,322,000
تومان
29 مرداد
چهارشنبه
1,322,000
تومان
30 مرداد
پنجشنبه
1,322,000
تومان
31 مرداد
جمعه
1,322,000
تومان
1 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
2 شهریور
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
3 شهریور
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
4 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
25 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
26 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
27 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
28 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
29 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
30 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
31 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
1 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
2 شهریور
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
3 شهریور
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
4 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
ایران مارکوپولو
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
25 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
26 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
27 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
28 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
29 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
30 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
31 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
1 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
2 شهریور
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
3 شهریور
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
4 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
نیلو-اتاق دوتخته دبل
اتاق دوتخته دبل
ای‌گردش
717,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 مرداد
شنبه
717,000
تومان
26 مرداد
یکشنبه
717,000
تومان
27 مرداد
دوشنبه
717,000
تومان
28 مرداد
سه شنبه
717,000
تومان
29 مرداد
چهارشنبه
717,000
تومان
30 مرداد
پنجشنبه
717,000
تومان
31 مرداد
جمعه
717,000
تومان
1 شهریور
شنبه
717,000
تومان
2 شهریور
یکشنبه
717,000
تومان
3 شهریور
دوشنبه
717,000
تومان
4 شهریور
سه شنبه
717,000
تومان
هتل یار
717,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 مرداد
شنبه
717,000
تومان
26 مرداد
یکشنبه
717,000
تومان
27 مرداد
دوشنبه
717,000
تومان
28 مرداد
سه شنبه
717,000
تومان
29 مرداد
چهارشنبه
717,000
تومان
30 مرداد
پنجشنبه
717,000
تومان
31 مرداد
جمعه
717,000
تومان
1 شهریور
شنبه
717,000
تومان
2 شهریور
یکشنبه
717,000
تومان
3 شهریور
دوشنبه
717,000
تومان
4 شهریور
سه شنبه
717,000
تومان
ایران مارکوپولو
717,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 مرداد
شنبه
717,000
تومان
26 مرداد
یکشنبه
717,000
تومان
27 مرداد
دوشنبه
717,000
تومان
28 مرداد
سه شنبه
717,000
تومان
29 مرداد
چهارشنبه
717,000
تومان
30 مرداد
پنجشنبه
717,000
تومان
31 مرداد
جمعه
717,000
تومان
1 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
2 شهریور
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
3 شهریور
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
4 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
علاءالدین
718,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 مرداد
شنبه
718,000
تومان
26 مرداد
یکشنبه
718,000
تومان
27 مرداد
دوشنبه
718,000
تومان
28 مرداد
سه شنبه
718,000
تومان
29 مرداد
چهارشنبه
718,000
تومان
30 مرداد
پنجشنبه
718,000
تومان
31 مرداد
جمعه
718,000
تومان
1 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
2 شهریور
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
3 شهریور
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
4 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
25 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
26 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
27 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
28 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
29 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
30 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
31 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
1 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
2 شهریور
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
3 شهریور
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
4 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
نیلو-اتاق دوتخته توئین
اتاق دوتخته توئین
هتل یار
717,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 مرداد
شنبه
717,000
تومان
26 مرداد
یکشنبه
717,000
تومان
27 مرداد
دوشنبه
717,000
تومان
28 مرداد
سه شنبه
717,000
تومان
29 مرداد
چهارشنبه
717,000
تومان
30 مرداد
پنجشنبه
717,000
تومان
31 مرداد
جمعه
717,000
تومان
1 شهریور
شنبه
717,000
تومان
2 شهریور
یکشنبه
717,000
تومان
3 شهریور
دوشنبه
717,000
تومان
4 شهریور
سه شنبه
717,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
25 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
26 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
27 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
28 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
29 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
30 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
31 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
1 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
2 شهریور
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
3 شهریور
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
4 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
نیلو-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
اقامت 24
772,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 مرداد
شنبه
772,000
تومان
26 مرداد
یکشنبه
772,000
تومان
27 مرداد
دوشنبه
772,000
تومان
28 مرداد
سه شنبه
772,000
تومان
29 مرداد
چهارشنبه
772,000
تومان
30 مرداد
پنجشنبه
772,000
تومان
31 مرداد
جمعه
772,000
تومان
1 شهریور
شنبه
772,000
تومان
2 شهریور
یکشنبه
772,000
تومان
3 شهریور
دوشنبه
772,000
تومان
4 شهریور
سه شنبه
772,000
تومان
ای‌گردش
772,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 مرداد
شنبه
772,000
تومان
26 مرداد
یکشنبه
772,000
تومان
27 مرداد
دوشنبه
772,000
تومان
28 مرداد
سه شنبه
772,000
تومان
29 مرداد
چهارشنبه
772,000
تومان
30 مرداد
پنجشنبه
772,000
تومان
31 مرداد
جمعه
772,000
تومان
1 شهریور
شنبه
772,000
تومان
2 شهریور
یکشنبه
772,000
تومان
3 شهریور
دوشنبه
772,000
تومان
4 شهریور
سه شنبه
772,000
تومان
ایران مارکوپولو
772,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 مرداد
شنبه
772,000
تومان
26 مرداد
یکشنبه
772,000
تومان
27 مرداد
دوشنبه
772,000
تومان
28 مرداد
سه شنبه
772,000
تومان
29 مرداد
چهارشنبه
772,000
تومان
30 مرداد
پنجشنبه
772,000
تومان
31 مرداد
جمعه
772,000
تومان
1 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
2 شهریور
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
3 شهریور
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
4 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
هتل یار
772,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 مرداد
شنبه
772,000
تومان
26 مرداد
یکشنبه
772,000
تومان
27 مرداد
دوشنبه
772,000
تومان
28 مرداد
سه شنبه
772,000
تومان
29 مرداد
چهارشنبه
772,000
تومان
30 مرداد
پنجشنبه
772,000
تومان
31 مرداد
جمعه
772,000
تومان
1 شهریور
شنبه
772,000
تومان
2 شهریور
یکشنبه
772,000
تومان
3 شهریور
دوشنبه
772,000
تومان
4 شهریور
سه شنبه
772,000
تومان
علاءالدین
774,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 مرداد
شنبه
774,000
تومان
26 مرداد
یکشنبه
774,000
تومان
27 مرداد
دوشنبه
774,000
تومان
28 مرداد
سه شنبه
774,000
تومان
29 مرداد
چهارشنبه
774,000
تومان
30 مرداد
پنجشنبه
774,000
تومان
31 مرداد
جمعه
774,000
تومان
1 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
2 شهریور
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
3 شهریور
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
4 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
25 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
26 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
27 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
28 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
29 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
30 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
31 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
1 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
2 شهریور
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
3 شهریور
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
4 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
نیلو-آپارتمان دوخوابه چهارنفره
آپارتمان دوخوابه چهارنفره
هتل یار
970,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 مرداد
شنبه
970,000
تومان
26 مرداد
یکشنبه
970,000
تومان
27 مرداد
دوشنبه
970,000
تومان
28 مرداد
سه شنبه
970,000
تومان
29 مرداد
چهارشنبه
970,000
تومان
30 مرداد
پنجشنبه
970,000
تومان
31 مرداد
جمعه
970,000
تومان
1 شهریور
شنبه
970,000
تومان
2 شهریور
یکشنبه
970,000
تومان
3 شهریور
دوشنبه
970,000
تومان
4 شهریور
سه شنبه
970,000
تومان
علاءالدین
973,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 مرداد
شنبه
973,000
تومان
26 مرداد
یکشنبه
973,000
تومان
27 مرداد
دوشنبه
973,000
تومان
28 مرداد
سه شنبه
973,000
تومان
29 مرداد
چهارشنبه
973,000
تومان
30 مرداد
پنجشنبه
973,000
تومان
31 مرداد
جمعه
973,000
تومان
1 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
2 شهریور
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
3 شهریور
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
4 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
ایران مارکوپولو
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
25 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
26 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
27 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
28 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
29 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
30 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
31 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
1 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
2 شهریور
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
3 شهریور
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
4 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
25 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
26 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
27 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
28 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
29 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
30 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
31 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
1 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
2 شهریور
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
3 شهریور
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
4 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
نیلو-سوئیت خانواده چهارنفره
سوئیت خانواده چهارنفره
هتل یار
1,035,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 مرداد
شنبه
1,035,000
تومان
26 مرداد
یکشنبه
1,035,000
تومان
27 مرداد
دوشنبه
1,035,000
تومان
28 مرداد
سه شنبه
1,035,000
تومان
29 مرداد
چهارشنبه
1,035,000
تومان
30 مرداد
پنجشنبه
1,035,000
تومان
31 مرداد
جمعه
1,035,000
تومان
1 شهریور
شنبه
1,035,000
تومان
2 شهریور
یکشنبه
1,035,000
تومان
3 شهریور
دوشنبه
1,035,000
تومان
4 شهریور
سه شنبه
1,035,000
تومان
ای‌گردش
1,320,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 مرداد
شنبه
1,320,000
تومان
26 مرداد
یکشنبه
1,320,000
تومان
27 مرداد
دوشنبه
1,320,000
تومان
28 مرداد
سه شنبه
1,320,000
تومان
29 مرداد
چهارشنبه
1,320,000
تومان
30 مرداد
پنجشنبه
1,320,000
تومان
31 مرداد
جمعه
1,320,000
تومان
1 شهریور
شنبه
1,320,000
تومان
2 شهریور
یکشنبه
1,320,000
تومان
3 شهریور
دوشنبه
1,320,000
تومان
4 شهریور
سه شنبه
1,320,000
تومان

امکانات اتاق های هتل نیلو تهران

تلویزیون
یخچال
صندوق امانات
اینترنت در اتاق
مبلمان
سشوار
سرویس بهداشتی فرنگی
سالن کنفرانس
آسانسور
اتاق میهمانی و جلسات کاری
سالن همایش
نمازخانه
خود پرداز
اعلام حریق
پارکینگ
تاکسی سرویس
استخر
سونا
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
خدمات ویژه برای معلومین
ماهواره
لاندری
سالن اجتماعات
اینترنت در لابی
رمپ جهت ویلچر معلولین
جکوزی
اسپا
سیستم گرمایشی سرمایشی
جعبه کمک های اولیه
آلاچیق
ماساژ
سالن آمفی تئاتر
اتاق چمدان
تلویزیون LCD در لابی
کافی‌شاپ
حوله
دمپایی
خدمات تور
روم سرویس
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
خدمات خانه‌داری
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
صرافی
سالن بدنسازی
کتابفروشی
غذای دریایی
تلفن
دستگاه واکس کفش
پله اضطراری
اتاق بازی
اطفای حریق
رستوران ایتالیایی
لابی
اتاق سیگار
مرکز خرید
اینترنت
سرویس فرنگی
کافی شاپ
تلفن در اتاق
خشکشویی
آرایشگاه
فروشگاه
اینترنت در قسمت لابی
سیستم تهویه هوا
حمام
سرویس روزانه اتاق
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
کافی نت
مینی بار رایگان
صبحانه رایگان
مینی بار
وسایل بدنسازی
تهویه مطبوع
خدمات خشکشویی
مبل
پاركينگ
كافی شاپ
سالن صبحانه خوری
اينترنت در لابی
نمای شهر
مسلط به زبان انگليسی
ميز
روم سرويس
خدمات اتو
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
سیستم اعلام حریق
شبکه پخش فیلم
خدمات خانه داری
تلویزیون در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی در طبقات
لاندری (خشکشویی)
اتاق تلفن (اپراتور)
سرویس بهداشتی فرنگی در لابی
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
سرویس بهداشتی فرنگی در طبقات
لباسشویی
تاکسی سرویس شبانه روزی
اينترنت در اتاق
تلويزيون LCD در لابی
لاندري
تبديل ارز
فتوكپي
رستوران بام
خودپرداز
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
آژانس مسافرتي
سالن كنفرانس
كتابخانه
سرویس بهداشتی ایرانی در راهرو
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
نمای کوچه
چايخانه سنتی
سالن همايش
اتاق ميهمانی و جلسات كاری
جكوزی
خدمات باربري
کپسول آتشنشانی در راهرو
خدمات پزشكي
امكان شارژ وسايل الكترونيكی در لابی
سالن بيليارد
زمين تنيس
گشت نیم روزی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
پارکینگ سر پوشیده با ظرفیت محدود
اینترنت با سرعت بالا
رستوران در هتل
پارکینگ در هتل
ورزش های ابی
ترانسفر از فرودگاه به هتل
ترانسفر از هتل به فرودگاه
تلویزیون lcd
پنجره
کپسول آتش‌نشانی در لابی
اینترنت در اتاق
تهویه مطبوع
یخچال
مینی بار
سرویس فرنگی
حوله
دمپایی
تلفن
حمام

آدرس هتل نیلو تهران روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل نیلو تهران

(12 نظر)
نقاط قوت:
خوب بود
نقاط ضعف:
موردی نبود
نقاط قوت:
کاملا راضی بودیم
نقاط ضعف:
چیزی ندیدیم
محیط هتل بسیار دلنشین وآرامش بخش باامکانات وصبحانه خوب بنده این هتل رو به برخی هتلهای 5ستاره تهران ترجیح میدهم .
بسیار عالی
سلام، من برای یک شب در این هتل اقامت داشتم. هتل طراحی داخلی خوبی داره و من هم به خاطر طراحی داخلیش از روی تصاویر انتخاب کردم ولی متاسفانه اصلا به مبلغی که بابت این هتل پرداخت کردم نمی ارزید.... بزرگترین ضعف هتل هم این بود که صبحانه سلف سرویس نبود و باید سفارش میدادید (بدون وجود منو) که چی دوست دارید براتون بیارن که محدود به تخم مرغ ، املت و کره و پنیر کوچک سفری و تنها نان بربری میشد (به هیچ عنوان صبحانه خوبی نبود و رستوارن های توی جاده بیرون شهری صبحانه بهتری دارن) نظر اصلی: از انتخابم اصلا راضی نبودم با توجه به هزینه ای که پرداخت کردم خیلی انتخاب های بیشتری داشتم. ارزش هتل نسبت به هزینه پرداختی حداکثر نصف این مبلغ هست. ( من مبلغ 640 هزار تومان بابت یک شب پرداخت کردم) حداکثر این هتل 300 هزار تومان (شاید) ارزش داشته باشد.
نقاط قوت:
مکان دنج و بدور از سر و صدای خیابانها. صمیمیت مهمانداران. محیط جذاب داخلی هتل نزدیک بودن به نقاط تفریحی
نقاط ضعف:
کوچکی فضای داخلی حمام
هتل تمیز ونوسازی بود ولی چیدمان هتل دردکورها و تابلوها بسیارشلوغ بود و حس آرامش نمی داد حتی روی میزغذا خوری
این هتل از نظر وضعیت نظافت-برخورد پرسنل - صبحانه-امکانات درون سوویت با توجه به قیمت آن بسیار مناسب هست و این هتل در نقطه ی مهم شهر و در جایی نسبتا آرام و خوب است.
هتل خوبی بود مخصوصا از نظر موقعیت مکانی
هتل پاکیزه و تمیزی بود. برخورد کارکنان زیاد جالب نبود محیط هم کمی دلگیر بود. فقط برخود صاحب هتل رضایت بخش بود. به امید ارائه خدمات بهتر و خوشرویی بیشتر کارکنان موفق باشید.
آدرس هتل به سختی پیدا شد اما خود هتل خوب و تمیز و مرتب بود
هتل تمیز وشیک ومرتب بودوسایل اتاق ها جدید وتمیز بود صبحانه بسیار با کیفیت بود برخورد پرسنل خوب بود
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل نیلو تهران

مهمانان هتل نیلو تهران در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل نیلو تهران از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل نیلو تهران بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل نیلو تهران رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل نیلو تهران را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.