هتل نیلو تهران

تهران، خیابان ولی عصر، نرسیده به میدان ونک، کوچه هفتم، کوچه نیلوی شمالی، پلاك سه
4.5
امتیاز کاربران
12
نظرات کاربران

معرفی هتل نیلو تهران

یکی از هتل های تاپ تهران که با واقع شدن در خیابان ولیعصر و نزدیکی به میدان ونک در یکی از بهترین موقعیت های شهر قرار گرفته است هتل نیلو تهران می باشد. این هتل بسیار شیک و لوکس بوده و خدمات کاملی درحد هتل های ۵ ستاره تهران ارائه می کند و البته قیمت اتاقها هم گویای این ماجراست .... البته هتل درحال توسعه و بازسازی بوده و قرار است در آینده نزدیک بعنوان یک هتل ۵ ستاره در خدمت میهمانان باشد.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل نیلو تهران

نیلو-اتاق یک تخته
اتاق یک تخته
ای‌گردش
661,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 آذر
شنبه
661,000
تومان
9 آذر
یکشنبه
661,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
661,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
661,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
661,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
661,000
تومان
14 آذر
جمعه
661,000
تومان
15 آذر
شنبه
661,000
تومان
16 آذر
یکشنبه
661,000
تومان
17 آذر
دوشنبه
661,000
تومان
18 آذر
سه شنبه
661,000
تومان
اقامت 24
662,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 آذر
شنبه
662,000
تومان
9 آذر
یکشنبه
662,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
662,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
662,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
662,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
662,000
تومان
14 آذر
جمعه
662,000
تومان
15 آذر
شنبه
662,000
تومان
16 آذر
یکشنبه
662,000
تومان
17 آذر
دوشنبه
662,000
تومان
18 آذر
سه شنبه
662,000
تومان
ایران مارکوپولو
662,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 آذر
شنبه
662,000
تومان
9 آذر
یکشنبه
662,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
662,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
662,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
662,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
662,000
تومان
14 آذر
جمعه
662,000
تومان
15 آذر
شنبه
662,000
تومان
16 آذر
یکشنبه
662,000
تومان
17 آذر
دوشنبه
662,000
تومان
18 آذر
سه شنبه
662,000
تومان
هتل یار
662,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 آذر
شنبه
662,000
تومان
9 آذر
یکشنبه
662,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
662,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
662,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
662,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
662,000
تومان
14 آذر
جمعه
662,000
تومان
15 آذر
شنبه
662,000
تومان
16 آذر
یکشنبه
662,000
تومان
17 آذر
دوشنبه
662,000
تومان
18 آذر
سه شنبه
662,000
تومان
علاءالدین
664,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 آذر
شنبه
664,000
تومان
9 آذر
یکشنبه
664,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
664,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
664,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
664,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
664,000
تومان
14 آذر
جمعه
664,000
تومان
15 آذر
شنبه
664,000
تومان
16 آذر
یکشنبه
664,000
تومان
17 آذر
دوشنبه
664,000
تومان
18 آذر
سه شنبه
664,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
8 آذر
شنبه
ظرفیت تکمیل
9 آذر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
10 آذر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
11 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
12 آذر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
13 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
14 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
15 آذر
شنبه
ظرفیت تکمیل
16 آذر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
17 آذر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
18 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
نیلو-آپارتمان یکخوابه دونفره
آپارتمان یکخوابه دونفره
ای‌گردش
827,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 آذر
شنبه
827,000
تومان
9 آذر
یکشنبه
827,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
827,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
827,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
827,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
827,000
تومان
14 آذر
جمعه
827,000
تومان
15 آذر
شنبه
827,000
تومان
16 آذر
یکشنبه
827,000
تومان
17 آذر
دوشنبه
827,000
تومان
18 آذر
سه شنبه
827,000
تومان
هتل یار
828,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 آذر
شنبه
828,000
تومان
9 آذر
یکشنبه
828,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
828,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
828,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
828,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
828,000
تومان
14 آذر
جمعه
828,000
تومان
15 آذر
شنبه
828,000
تومان
16 آذر
یکشنبه
828,000
تومان
17 آذر
دوشنبه
828,000
تومان
18 آذر
سه شنبه
828,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
8 آذر
شنبه
ظرفیت تکمیل
9 آذر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
10 آذر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
11 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
12 آذر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
13 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
14 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
15 آذر
شنبه
ظرفیت تکمیل
16 آذر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
17 آذر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
18 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
8 آذر
شنبه
ظرفیت تکمیل
9 آذر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
10 آذر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
11 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
12 آذر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
13 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
14 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
15 آذر
شنبه
ظرفیت تکمیل
16 آذر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
17 آذر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
18 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
نیلو-اتاق دوتخته VIP
اتاق دوتخته VIP
ای‌گردش
771,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 آذر
شنبه
771,000
تومان
9 آذر
یکشنبه
771,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
771,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
771,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
771,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
771,000
تومان
14 آذر
جمعه
771,000
تومان
15 آذر
شنبه
771,000
تومان
16 آذر
یکشنبه
771,000
تومان
17 آذر
دوشنبه
771,000
تومان
18 آذر
سه شنبه
771,000
تومان
هتل یار
772,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 آذر
شنبه
772,000
تومان
9 آذر
یکشنبه
772,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
772,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
772,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
772,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
772,000
تومان
14 آذر
جمعه
772,000
تومان
15 آذر
شنبه
772,000
تومان
16 آذر
یکشنبه
772,000
تومان
17 آذر
دوشنبه
772,000
تومان
18 آذر
سه شنبه
772,000
تومان
ایران مارکوپولو
772,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 آذر
شنبه
772,000
تومان
9 آذر
یکشنبه
772,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
772,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
772,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
772,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
772,000
تومان
14 آذر
جمعه
772,000
تومان
15 آذر
شنبه
772,000
تومان
16 آذر
یکشنبه
772,000
تومان
17 آذر
دوشنبه
772,000
تومان
18 آذر
سه شنبه
772,000
تومان
اقامت 24
772,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 آذر
شنبه
772,000
تومان
9 آذر
یکشنبه
772,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
772,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
772,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
772,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
772,000
تومان
14 آذر
جمعه
772,000
تومان
15 آذر
شنبه
772,000
تومان
16 آذر
یکشنبه
772,000
تومان
17 آذر
دوشنبه
772,000
تومان
18 آذر
سه شنبه
772,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
8 آذر
شنبه
ظرفیت تکمیل
9 آذر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
10 آذر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
11 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
12 آذر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
13 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
14 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
15 آذر
شنبه
ظرفیت تکمیل
16 آذر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
17 آذر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
18 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
نیلو-سوئیت دونفره رویال
سوئیت دونفره رویال
اقامت 24
1,320,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 آذر
شنبه
1,320,000
تومان
9 آذر
یکشنبه
1,320,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
1,320,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
1,320,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
1,320,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
1,320,000
تومان
14 آذر
جمعه
1,320,000
تومان
15 آذر
شنبه
1,320,000
تومان
16 آذر
یکشنبه
1,320,000
تومان
17 آذر
دوشنبه
1,320,000
تومان
18 آذر
سه شنبه
1,320,000
تومان
هتل یار
1,320,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 آذر
شنبه
1,320,000
تومان
9 آذر
یکشنبه
1,320,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
1,320,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
1,320,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
1,320,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
1,320,000
تومان
14 آذر
جمعه
1,320,000
تومان
15 آذر
شنبه
1,320,000
تومان
16 آذر
یکشنبه
1,320,000
تومان
17 آذر
دوشنبه
1,320,000
تومان
18 آذر
سه شنبه
1,320,000
تومان
علاءالدین
1,323,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 آذر
شنبه
1,323,000
تومان
9 آذر
یکشنبه
1,323,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
1,323,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
1,323,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
1,323,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
1,323,000
تومان
14 آذر
جمعه
1,323,000
تومان
15 آذر
شنبه
1,323,000
تومان
16 آذر
یکشنبه
1,323,000
تومان
17 آذر
دوشنبه
1,323,000
تومان
18 آذر
سه شنبه
1,323,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
8 آذر
شنبه
ظرفیت تکمیل
9 آذر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
10 آذر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
11 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
12 آذر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
13 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
14 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
15 آذر
شنبه
ظرفیت تکمیل
16 آذر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
17 آذر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
18 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
ایران مارکوپولو
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
8 آذر
شنبه
ظرفیت تکمیل
9 آذر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
10 آذر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
11 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
12 آذر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
13 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
14 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
15 آذر
شنبه
ظرفیت تکمیل
16 آذر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
17 آذر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
18 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
نیلو-اتاق دوتخته دبل
اتاق دوتخته دبل
ای‌گردش
716,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 آذر
شنبه
716,000
تومان
9 آذر
یکشنبه
716,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
716,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
716,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
716,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
716,000
تومان
14 آذر
جمعه
716,000
تومان
15 آذر
شنبه
716,000
تومان
16 آذر
یکشنبه
716,000
تومان
17 آذر
دوشنبه
716,000
تومان
18 آذر
سه شنبه
716,000
تومان
هتل یار
717,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 آذر
شنبه
717,000
تومان
9 آذر
یکشنبه
717,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
717,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
717,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
717,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
717,000
تومان
14 آذر
جمعه
717,000
تومان
15 آذر
شنبه
717,000
تومان
16 آذر
یکشنبه
717,000
تومان
17 آذر
دوشنبه
717,000
تومان
18 آذر
سه شنبه
717,000
تومان
اقامت 24
717,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 آذر
شنبه
717,000
تومان
9 آذر
یکشنبه
717,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
717,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
717,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
717,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
717,000
تومان
14 آذر
جمعه
717,000
تومان
15 آذر
شنبه
717,000
تومان
16 آذر
یکشنبه
717,000
تومان
17 آذر
دوشنبه
717,000
تومان
18 آذر
سه شنبه
717,000
تومان
ایران مارکوپولو
717,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 آذر
شنبه
717,000
تومان
9 آذر
یکشنبه
717,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
717,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
717,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
717,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
717,000
تومان
14 آذر
جمعه
717,000
تومان
15 آذر
شنبه
717,000
تومان
16 آذر
یکشنبه
717,000
تومان
17 آذر
دوشنبه
717,000
تومان
18 آذر
سه شنبه
717,000
تومان
علاءالدین
718,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 آذر
شنبه
718,000
تومان
9 آذر
یکشنبه
718,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
718,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
718,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
718,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
718,000
تومان
14 آذر
جمعه
718,000
تومان
15 آذر
شنبه
718,000
تومان
16 آذر
یکشنبه
718,000
تومان
17 آذر
دوشنبه
718,000
تومان
18 آذر
سه شنبه
718,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
8 آذر
شنبه
ظرفیت تکمیل
9 آذر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
10 آذر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
11 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
12 آذر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
13 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
14 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
15 آذر
شنبه
ظرفیت تکمیل
16 آذر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
17 آذر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
18 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
نیلو-اتاق دوتخته توئین
اتاق دوتخته توئین
هتل یار
717,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 آذر
شنبه
717,000
تومان
9 آذر
یکشنبه
717,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
717,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
717,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
717,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
717,000
تومان
14 آذر
جمعه
717,000
تومان
15 آذر
شنبه
717,000
تومان
16 آذر
یکشنبه
717,000
تومان
17 آذر
دوشنبه
717,000
تومان
18 آذر
سه شنبه
717,000
تومان
اقامت 24
717,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 آذر
شنبه
717,000
تومان
9 آذر
یکشنبه
717,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
717,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
717,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
717,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
717,000
تومان
14 آذر
جمعه
717,000
تومان
15 آذر
شنبه
717,000
تومان
16 آذر
یکشنبه
717,000
تومان
17 آذر
دوشنبه
717,000
تومان
18 آذر
سه شنبه
717,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
8 آذر
شنبه
ظرفیت تکمیل
9 آذر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
10 آذر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
11 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
12 آذر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
13 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
14 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
15 آذر
شنبه
ظرفیت تکمیل
16 آذر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
17 آذر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
18 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
نیلو-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
ای‌گردش
771,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 آذر
شنبه
771,000
تومان
9 آذر
یکشنبه
771,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
771,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
771,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
771,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
771,000
تومان
14 آذر
جمعه
771,000
تومان
15 آذر
شنبه
771,000
تومان
16 آذر
یکشنبه
771,000
تومان
17 آذر
دوشنبه
771,000
تومان
18 آذر
سه شنبه
771,000
تومان
اقامت 24
772,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 آذر
شنبه
772,000
تومان
9 آذر
یکشنبه
772,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
772,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
772,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
772,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
772,000
تومان
14 آذر
جمعه
772,000
تومان
15 آذر
شنبه
772,000
تومان
16 آذر
یکشنبه
772,000
تومان
17 آذر
دوشنبه
772,000
تومان
18 آذر
سه شنبه
772,000
تومان
ایران مارکوپولو
772,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 آذر
شنبه
772,000
تومان
9 آذر
یکشنبه
772,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
772,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
772,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
772,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
772,000
تومان
14 آذر
جمعه
772,000
تومان
15 آذر
شنبه
772,000
تومان
16 آذر
یکشنبه
772,000
تومان
17 آذر
دوشنبه
772,000
تومان
18 آذر
سه شنبه
772,000
تومان
هتل یار
772,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 آذر
شنبه
772,000
تومان
9 آذر
یکشنبه
772,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
772,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
772,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
772,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
772,000
تومان
14 آذر
جمعه
772,000
تومان
15 آذر
شنبه
772,000
تومان
16 آذر
یکشنبه
772,000
تومان
17 آذر
دوشنبه
772,000
تومان
18 آذر
سه شنبه
772,000
تومان
علاءالدین
774,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 آذر
شنبه
774,000
تومان
9 آذر
یکشنبه
774,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
774,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
774,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
774,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
774,000
تومان
14 آذر
جمعه
774,000
تومان
15 آذر
شنبه
774,000
تومان
16 آذر
یکشنبه
774,000
تومان
17 آذر
دوشنبه
774,000
تومان
18 آذر
سه شنبه
774,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
8 آذر
شنبه
ظرفیت تکمیل
9 آذر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
10 آذر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
11 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
12 آذر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
13 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
14 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
15 آذر
شنبه
ظرفیت تکمیل
16 آذر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
17 آذر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
18 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
نیلو-آپارتمان دوخوابه چهارنفره
آپارتمان دوخوابه چهارنفره
اقامت 24
838,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 آذر
شنبه
838,000
تومان
9 آذر
یکشنبه
838,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
838,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
838,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
838,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
838,000
تومان
14 آذر
جمعه
838,000
تومان
15 آذر
شنبه
838,000
تومان
16 آذر
یکشنبه
838,000
تومان
17 آذر
دوشنبه
838,000
تومان
18 آذر
سه شنبه
838,000
تومان
علاءالدین
973,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 آذر
شنبه
973,000
تومان
9 آذر
یکشنبه
973,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
973,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
973,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
973,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
973,000
تومان
14 آذر
جمعه
973,000
تومان
15 آذر
شنبه
973,000
تومان
16 آذر
یکشنبه
973,000
تومان
17 آذر
دوشنبه
973,000
تومان
18 آذر
سه شنبه
973,000
تومان
هتل یار
1,069,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 آذر
شنبه
1,069,000
تومان
9 آذر
یکشنبه
1,069,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
1,069,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
1,069,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
1,069,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
1,069,000
تومان
14 آذر
جمعه
1,069,000
تومان
15 آذر
شنبه
1,069,000
تومان
16 آذر
یکشنبه
1,069,000
تومان
17 آذر
دوشنبه
1,069,000
تومان
18 آذر
سه شنبه
1,069,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
8 آذر
شنبه
ظرفیت تکمیل
9 آذر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
10 آذر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
11 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
12 آذر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
13 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
14 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
15 آذر
شنبه
ظرفیت تکمیل
16 آذر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
17 آذر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
18 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
ایران مارکوپولو
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
8 آذر
شنبه
ظرفیت تکمیل
9 آذر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
10 آذر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
11 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
12 آذر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
13 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
14 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
15 آذر
شنبه
ظرفیت تکمیل
16 آذر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
17 آذر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
18 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
نیلو-سوئیت خانواده چهارنفره
سوئیت خانواده چهارنفره
هتل یار
828,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 آذر
شنبه
828,000
تومان
9 آذر
یکشنبه
828,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
828,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
828,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
828,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
828,000
تومان
14 آذر
جمعه
828,000
تومان
15 آذر
شنبه
828,000
تومان
16 آذر
یکشنبه
828,000
تومان
17 آذر
دوشنبه
828,000
تومان
18 آذر
سه شنبه
828,000
تومان
ای‌گردش
1,319,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 آذر
شنبه
1,319,000
تومان
9 آذر
یکشنبه
1,319,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
1,319,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
1,319,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
1,319,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
1,319,000
تومان
14 آذر
جمعه
1,319,000
تومان
15 آذر
شنبه
1,319,000
تومان
16 آذر
یکشنبه
1,319,000
تومان
17 آذر
دوشنبه
1,319,000
تومان
18 آذر
سه شنبه
1,319,000
تومان

امکانات اتاق های هتل نیلو تهران

اعلام حریق
لباسشویی
اتاق تلفن (اپراتور)
سرویس بهداشتی فرنگی در لابی
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
سرویس بهداشتی فرنگی در طبقات
تاکسی سرویس شبانه روزی
سرویس بهداشتی ایرانی در لابی
اينترنت در اتاق
تلويزيون LCD در لابی
تبديل ارز
رستوران بام
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
سرویس بهداشتی ایرانی در طبقات
تلویزیون در لابی
سالن كنفرانس
خدمات اتو
كافی شاپ
سالن صبحانه خوری