هتل نیلو تهران

تهران، خیابان ولی عصر، نرسیده به میدان ونک، کوچه هفتم، کوچه نیلوی شمالی، پلاك سه
4.5
امتیاز کاربران
22
نظرات کاربران

معرفی هتل نیلو تهران

یکی از هتل های تاپ تهران که با واقع شدن در خیابان ولیعصر و نزدیکی به میدان ونک در یکی از بهترین موقعیت های شهر قرار گرفته است هتل نیلو تهران می باشد. این هتل بسیار شیک و لوکس بوده و خدمات کاملی درحد هتل های ۵ ستاره تهران ارائه می کند و البته قیمت اتاقها هم گویای این ماجراست .... البته هتل درحال توسعه و بازسازی بوده و قرار است در آینده نزدیک بعنوان یک هتل ۵ ستاره در خدمت میهمانان باشد.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل نیلو تهران

ظرفیت 1 نفر

اتاق یک تخته
اقامت 24
890,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
890,000
تومان
9 بهمن
شنبه
890,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
890,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
890,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
890,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
890,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
890,000
تومان
15 بهمن
جمعه
890,000
تومان
16 بهمن
شنبه
890,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
890,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
890,000
تومان
یک تخته
ای‌گردش
890,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
890,000
تومان
9 بهمن
شنبه
890,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
890,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
890,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
890,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
890,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
890,000
تومان
15 بهمن
جمعه
890,000
تومان
16 بهمن
شنبه
890,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
890,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
890,000
تومان
اتاق یک تخته
هتل یار
890,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
890,000
تومان
9 بهمن
شنبه
890,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
890,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
890,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
890,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
890,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
890,000
تومان
15 بهمن
جمعه
890,000
تومان
16 بهمن
شنبه
890,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
890,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
890,000
تومان
اتاق یک تخته غیر ایرانی
هتل یار
1,370,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
1,370,000
تومان
9 بهمن
شنبه
1,370,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
1,370,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
1,370,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
1,370,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
1,370,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
1,370,000
تومان
15 بهمن
جمعه
1,370,000
تومان
16 بهمن
شنبه
1,370,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
1,370,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
1,370,000
تومان
یک تخته VIP
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
14 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
15 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
16 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
17 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
18 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
یک تخته
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
14 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
15 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
16 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
17 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
18 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
دو تخته برای یک نفر
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
14 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
15 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
16 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
17 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
18 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
ظرفیت 2 نفر

اتاق دو تخته - دبل
هتل یار
990,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
990,000
تومان
9 بهمن
شنبه
990,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
990,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
990,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
990,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
990,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
990,000
تومان
15 بهمن
جمعه
990,000
تومان
16 بهمن
شنبه
990,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
990,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
990,000
تومان
اتاق دو تخته دبل
اقامت 24
990,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
990,000
تومان
9 بهمن
شنبه
990,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
990,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
990,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
990,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
990,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
990,000
تومان
15 بهمن
جمعه
990,000
تومان
16 بهمن
شنبه
990,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
990,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
990,000
تومان
اتاق دو تخته - توئین
هتل یار
990,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
990,000
تومان
9 بهمن
شنبه
990,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
990,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
990,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
990,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
990,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
990,000
تومان
15 بهمن
جمعه
990,000
تومان
16 بهمن
شنبه
990,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
990,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
990,000
تومان
اتاق دو تخته توئین
اقامت 24
990,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
990,000
تومان
9 بهمن
شنبه
990,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
990,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
990,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
990,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
990,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
990,000
تومان
15 بهمن
جمعه
990,000
تومان
16 بهمن
شنبه
990,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
990,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
990,000
تومان
دو تخته
ای‌گردش
990,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
990,000
تومان
9 بهمن
شنبه
990,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
990,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
990,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
990,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
990,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
990,000
تومان
15 بهمن
جمعه
990,000
تومان
16 بهمن
شنبه
990,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
990,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
990,000
تومان
اتاق دو تخته VIP - دبل
هتل یار
1,300,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
1,300,000
تومان
9 بهمن
شنبه
1,300,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
1,300,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
1,300,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
1,300,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
1,300,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
1,300,000
تومان
15 بهمن
جمعه
1,300,000
تومان
16 بهمن
شنبه
1,300,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
1,300,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
1,300,000
تومان
اتاق دو تخته VIP
اقامت 24
1,300,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
1,300,000
تومان
9 بهمن
شنبه
1,300,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
1,300,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
1,300,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
1,300,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
1,300,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
1,300,000
تومان
15 بهمن
جمعه
1,300,000
تومان
16 بهمن
شنبه
1,300,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
1,300,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
1,300,000
تومان
دو تخته VIP
ای‌گردش
1,300,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
1,300,000
تومان
9 بهمن
شنبه
1,300,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
1,300,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
1,300,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
1,300,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
1,300,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
1,300,000
تومان
15 بهمن
جمعه
1,300,000
تومان
16 بهمن
شنبه
1,300,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
1,300,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
1,300,000
تومان
اتاق دو تخته غیر ایرانی
هتل یار
1,535,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
1,535,000
تومان
9 بهمن
شنبه
1,535,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
1,535,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
1,535,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
1,535,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
1,535,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
1,535,000
تومان
15 بهمن
جمعه
1,535,000
تومان
16 بهمن
شنبه
1,535,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
1,535,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
1,535,000
تومان
اتاق دو تخته VIP غیر ایرانی
هتل یار
1,700,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
1,700,000
تومان
9 بهمن
شنبه
1,700,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
1,700,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
1,700,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
1,700,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
1,700,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
1,700,000
تومان
15 بهمن
جمعه
1,700,000
تومان
16 بهمن
شنبه
1,700,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
1,700,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
1,700,000
تومان
آپارتمان یک خوابه
هتل یار
2,500,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
2,500,000
تومان
9 بهمن
شنبه
2,500,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
2,500,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
2,500,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
2,500,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
2,500,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
2,500,000
تومان
15 بهمن
جمعه
2,500,000
تومان
16 بهمن
شنبه
2,500,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
2,500,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
2,500,000
تومان
سوئیت یکخوابه دونفره لوکس
اقامت 24
2,500,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
2,500,000
تومان
9 بهمن
شنبه
2,500,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
2,500,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
2,500,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
2,500,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
2,500,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
2,500,000
تومان
15 بهمن
جمعه
2,500,000
تومان
16 بهمن
شنبه
2,500,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
2,500,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
2,500,000
تومان
آپارتمان یک خوابه غیر ایرانی
هتل یار
2,550,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
2,550,000
تومان
9 بهمن
شنبه
2,550,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
2,550,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
2,550,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
2,550,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
2,550,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
2,550,000
تومان
15 بهمن
جمعه
2,550,000
تومان
16 بهمن
شنبه
2,550,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
2,550,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
2,550,000
تومان
رویال سوئیت 2 - یک خوابه - دبل
هتل یار
3,800,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
3,800,000
تومان
9 بهمن
شنبه
3,800,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
3,800,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
3,800,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
3,800,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
3,800,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
3,800,000
تومان
15 بهمن
جمعه
3,800,000
تومان
16 بهمن
شنبه
3,800,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
3,800,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
3,800,000
تومان
سوئیت دو نفره رویال
اقامت 24
3,800,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
3,800,000
تومان
9 بهمن
شنبه
3,800,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
3,800,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
3,800,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
3,800,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
3,800,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
3,800,000
تومان
15 بهمن
جمعه
3,800,000
تومان
16 بهمن
شنبه
3,800,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
3,800,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
3,800,000
تومان
رویال سوئیت 2 غیر ایرانی
هتل یار
3,850,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
3,850,000
تومان
9 بهمن
شنبه
3,850,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
3,850,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
3,850,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
3,850,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
3,850,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
3,850,000
تومان
15 بهمن
جمعه
3,850,000
تومان
16 بهمن
شنبه
3,850,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
3,850,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
3,850,000
تومان
دو تخته دابل
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
14 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
15 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
16 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
17 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
18 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
دو تخته تویین
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
14 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
15 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
16 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
17 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
18 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
دو تخته دابل VIP
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
14 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
15 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
16 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
17 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
18 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
سوئیت یک خوابه دو تخته رویال
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
14 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
15 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
16 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
17 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
18 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
دو تخته
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
14 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
15 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
16 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
17 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
18 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
آپارتمان یک خوابه دو نفره
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
14 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
15 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
16 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
17 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
18 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
سوئیت رویال دو تخته
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
14 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
15 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
16 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
17 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
18 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
ظرفیت 3 نفر

اتاق سه تخته
هتل یار
1,390,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
1,390,000
تومان
9 بهمن
شنبه
1,390,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
1,390,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
1,390,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
1,390,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
1,390,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
1,390,000
تومان
15 بهمن
جمعه
1,390,000
تومان
16 بهمن
شنبه
1,390,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
1,390,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
1,390,000
تومان
اتاق سه تخته
اقامت 24
1,390,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
1,390,000
تومان
9 بهمن
شنبه
1,390,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
1,390,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
1,390,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
1,390,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
1,390,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
1,390,000
تومان
15 بهمن
جمعه
1,390,000
تومان
16 بهمن
شنبه
1,390,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
1,390,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
1,390,000
تومان
اتاق سه تخته غیر ایرانی
هتل یار
1,700,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
1,700,000
تومان
9 بهمن
شنبه
1,700,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
1,700,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
1,700,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
1,700,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
1,700,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
1,700,000
تومان
15 بهمن
جمعه
1,700,000
تومان
16 بهمن
شنبه
1,700,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
1,700,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
1,700,000
تومان
سه تخته
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
14 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
15 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
16 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
17 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
18 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
سه تخته
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
14 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
15 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
16 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
17 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
18 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
ظرفیت 4 نفر

سوئیت فامیلی - دوخوابه
هتل یار
2,100,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
2,100,000
تومان
9 بهمن
شنبه
2,100,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
2,100,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
2,100,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
2,100,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
2,100,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
2,100,000
تومان
15 بهمن
جمعه
2,100,000
تومان
16 بهمن
شنبه
2,100,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
2,100,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
2,100,000
تومان
سوئیت فامیلی
ای‌گردش
2,100,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
2,100,000
تومان
9 بهمن
شنبه
2,100,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
2,100,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
2,100,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
2,100,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
2,100,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
2,100,000
تومان
15 بهمن
جمعه
2,100,000
تومان
16 بهمن
شنبه
2,100,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
2,100,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
2,100,000
تومان
سوئیت فامیلی غیر ایرانی
هتل یار
2,250,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
2,250,000
تومان
9 بهمن
شنبه
2,250,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
2,250,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
2,250,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
2,250,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
2,250,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
2,250,000
تومان
15 بهمن
جمعه
2,250,000
تومان
16 بهمن
شنبه
2,250,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
2,250,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
2,250,000
تومان
سوئیت دو خوابه چهار نفره فمیلی
اقامت 24
3,000,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
3,000,000
تومان
9 بهمن
شنبه
3,000,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
3,000,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
3,000,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
3,000,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
3,000,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
3,000,000
تومان
15 بهمن
جمعه
3,000,000
تومان
16 بهمن
شنبه
3,000,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
3,000,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
3,000,000
تومان