هتل نیلو تهران

تهران، خیابان ولی عصر، نرسیده به میدان ونک، کوچه هفتم، کوچه نیلوی شمالی، پلاك سه
4.5
امتیاز کاربران
17
نظرات کاربران

معرفی هتل نیلو تهران

یکی از هتل های تاپ تهران که با واقع شدن در خیابان ولیعصر و نزدیکی به میدان ونک در یکی از بهترین موقعیت های شهر قرار گرفته است هتل نیلو تهران می باشد. این هتل بسیار شیک و لوکس بوده و خدمات کاملی درحد هتل های ۵ ستاره تهران ارائه می کند و البته قیمت اتاقها هم گویای این ماجراست .... البته هتل درحال توسعه و بازسازی بوده و قرار است در آینده نزدیک بعنوان یک هتل ۵ ستاره در خدمت میهمانان باشد.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل نیلو تهران

نیلو-اتاق یک تخته
اتاق یک تخته
علاءالدین
660,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
31 شهریور
چهارشنبه
660,000
تومان
1 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
2 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
3 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
4 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
5 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
7 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
ای‌گردش
660,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
31 شهریور
چهارشنبه
660,000
تومان
1 مهر
پنجشنبه
660,000
تومان
2 مهر
جمعه
660,000
تومان
3 مهر
شنبه
660,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
660,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
660,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
660,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
660,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
660,000
تومان
9 مهر
جمعه
660,000
تومان
10 مهر
شنبه
660,000
تومان
اقامت 24
660,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
31 شهریور
چهارشنبه
660,000
تومان
1 مهر
پنجشنبه
660,000
تومان
2 مهر
جمعه
660,000
تومان
3 مهر
شنبه
660,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
660,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
660,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
660,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
660,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
660,000
تومان
9 مهر
جمعه
660,000
تومان
10 مهر
شنبه
660,000
تومان
هتل یار
660,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
31 شهریور
چهارشنبه
660,000
تومان
1 مهر
پنجشنبه
660,000
تومان
2 مهر
جمعه
660,000
تومان
3 مهر
شنبه
660,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
660,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
660,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
660,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
660,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
660,000
تومان
9 مهر
جمعه
660,000
تومان
10 مهر
شنبه
660,000
تومان
نیلو-آپارتمان یکخوابه دونفره
آپارتمان یکخوابه دونفره
هتل یار
1,900,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
31 شهریور
چهارشنبه
1,900,000
تومان
1 مهر
پنجشنبه
1,900,000
تومان
2 مهر
جمعه
1,900,000
تومان
3 مهر
شنبه
1,900,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
1,900,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
1,900,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
1,900,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
1,900,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
1,900,000
تومان
9 مهر
جمعه
1,900,000
تومان
10 مهر
شنبه
1,900,000
تومان
نیلو-اتاق دوتخته VIP
اتاق دوتخته VIP
ای‌گردش
1,000,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
31 شهریور
چهارشنبه
1,000,000
تومان
1 مهر
پنجشنبه
1,000,000
تومان
2 مهر
جمعه
1,000,000
تومان
3 مهر
شنبه
1,000,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
1,000,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
1,000,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
1,000,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
1,000,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
1,000,000
تومان
9 مهر
جمعه
1,000,000
تومان
10 مهر
شنبه
1,000,000
تومان
اقامت 24
1,000,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
31 شهریور
چهارشنبه
1,000,000
تومان
1 مهر
پنجشنبه
1,000,000
تومان
2 مهر
جمعه
1,000,000
تومان
3 مهر
شنبه
1,000,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
1,000,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
1,000,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
1,000,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
1,000,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
1,000,000
تومان
9 مهر
جمعه
1,000,000
تومان
10 مهر
شنبه
1,000,000
تومان
هتل یار
1,075,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
31 شهریور
چهارشنبه
1,075,000
تومان
1 مهر
پنجشنبه
1,075,000
تومان
2 مهر
جمعه
1,075,000
تومان
3 مهر
شنبه
1,075,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
1,075,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
1,075,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
1,075,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
1,075,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
1,075,000
تومان
9 مهر
جمعه
1,075,000
تومان
10 مهر
شنبه
1,075,000
تومان
نیلو-سوئیت دونفره رویال
سوئیت دونفره رویال
اقامت 24
2,600,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
31 شهریور
چهارشنبه
2,600,000
تومان
1 مهر
پنجشنبه
2,720,000
تومان
2 مهر
جمعه
2,720,000
تومان
3 مهر
شنبه
2,720,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
2,720,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
2,720,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
2,720,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
2,720,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
2,720,000
تومان
9 مهر
جمعه
2,720,000
تومان
10 مهر
شنبه
2,720,000
تومان
هتل یار
2,800,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
31 شهریور
چهارشنبه
2,800,000
تومان
1 مهر
پنجشنبه
2,800,000
تومان
2 مهر
جمعه
2,800,000
تومان
3 مهر
شنبه
2,800,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
2,800,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
2,800,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
2,800,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
2,800,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
2,800,000
تومان
9 مهر
جمعه
2,800,000
تومان
10 مهر
شنبه
2,800,000
تومان
علاءالدین
2,800,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
31 شهریور
چهارشنبه
2,800,000
تومان
1 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
2 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
3 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
4 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
5 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
7 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
نیلو-اتاق دوتخته دبل
اتاق دوتخته دبل
اقامت 24
760,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
31 شهریور
چهارشنبه
760,000
تومان
1 مهر
پنجشنبه
760,000
تومان
2 مهر
جمعه
760,000
تومان
3 مهر
شنبه
760,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
760,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
760,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
760,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
760,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
760,000
تومان
9 مهر
جمعه
760,000
تومان
10 مهر
شنبه
760,000
تومان
هتل یار
760,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
31 شهریور
چهارشنبه
760,000
تومان
1 مهر
پنجشنبه
760,000
تومان
2 مهر
جمعه
760,000
تومان
3 مهر
شنبه
760,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
760,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
760,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
760,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
760,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
760,000
تومان
9 مهر
جمعه
760,000
تومان
10 مهر
شنبه
760,000
تومان
علاءالدین
760,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
31 شهریور
چهارشنبه
760,000
تومان
1 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
2 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
3 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
4 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
5 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
7 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
ای‌گردش
760,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
31 شهریور
چهارشنبه
760,000
تومان
1 مهر
پنجشنبه
760,000
تومان
2 مهر
جمعه
760,000
تومان
3 مهر
شنبه
760,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
760,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
760,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
760,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
760,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
760,000
تومان
9 مهر
جمعه
760,000
تومان
10 مهر
شنبه
760,000
تومان
نیلو-اتاق دوتخته توئین
اتاق دوتخته توئین
اقامت 24
760,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
31 شهریور
چهارشنبه
760,000
تومان
1 مهر
پنجشنبه
760,000
تومان
2 مهر
جمعه
760,000
تومان
3 مهر
شنبه
760,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
760,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
760,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
760,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
760,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
760,000
تومان
9 مهر
جمعه
760,000
تومان
10 مهر
شنبه
760,000
تومان
هتل یار
760,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
31 شهریور
چهارشنبه
760,000
تومان
1 مهر
پنجشنبه
760,000
تومان
2 مهر
جمعه
760,000
تومان
3 مهر
شنبه
760,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
760,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
760,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
760,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
760,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
760,000
تومان
9 مهر
جمعه
760,000
تومان
10 مهر
شنبه
760,000
تومان
نیلو-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
هتل یار
1,000,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
31 شهریور
چهارشنبه
1,000,000
تومان
1 مهر
پنجشنبه
1,000,000
تومان
2 مهر
جمعه
1,000,000
تومان
3 مهر
شنبه
1,000,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
1,000,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
1,000,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
1,000,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
1,000,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
1,000,000
تومان
9 مهر
جمعه
1,000,000
تومان
10 مهر
شنبه
1,000,000
تومان
اقامت 24
1,000,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
31 شهریور
چهارشنبه
1,000,000
تومان
1 مهر
پنجشنبه
1,000,000
تومان
2 مهر
جمعه
1,000,000
تومان
3 مهر
شنبه
1,000,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
1,000,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
1,000,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
1,000,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
1,000,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
1,000,000
تومان
9 مهر
جمعه
1,000,000
تومان
10 مهر
شنبه
1,000,000
تومان
علاءالدین
1,000,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
31 شهریور
چهارشنبه
1,000,000
تومان
1 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
2 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
3 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
4 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
5 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
7 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
نیلو-آپارتمان دوخوابه چهارنفره
آپارتمان دوخوابه چهارنفره
اقامت 24
1,625,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
31 شهریور
چهارشنبه
1,625,000
تومان
1 مهر
پنجشنبه
1,625,000
تومان
2 مهر
جمعه
1,625,000
تومان
3 مهر
شنبه
1,625,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
1,625,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
1,625,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
1,625,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
1,625,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
1,625,000
تومان
9 مهر
جمعه
1,625,000
تومان
10 مهر
شنبه
1,625,000
تومان
علاءالدین
2,375,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
31 شهریور
چهارشنبه
2,375,000
تومان
1 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
2 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
3 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
4 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
5 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
7 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
هتل یار
2,375,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
31 شهریور
چهارشنبه
2,375,000
تومان
1 مهر
پنجشنبه
2,375,000
تومان
2 مهر
جمعه
2,375,000
تومان
3 مهر
شنبه
2,375,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
2,375,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
2,375,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
2,375,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
2,375,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
2,375,000
تومان
9 مهر
جمعه
2,375,000
تومان
10 مهر
شنبه
2,375,000
تومان
نیلو-سوئیت خانواده چهارنفره
سوئیت خانواده چهارنفره
هتل یار
1,625,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
31 شهریور
چهارشنبه
1,625,000
تومان
1 مهر
پنجشنبه
1,625,000
تومان
2 مهر
جمعه
1,625,000
تومان
3 مهر
شنبه
1,625,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
1,625,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
1,625,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
1,625,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
1,625,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
1,625,000
تومان
9 مهر
جمعه
1,625,000
تومان
10 مهر
شنبه
1,625,000
تومان
ای‌گردش
2,720,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
31 شهریور
چهارشنبه
2,720,000
تومان
1 مهر
پنجشنبه
2,720,000
تومان
2 مهر
جمعه
2,720,000
تومان
3 مهر
شنبه
2,720,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
2,720,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
2,720,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
2,720,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
2,720,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
2,720,000
تومان
9 مهر
جمعه
2,720,000
تومان
10 مهر
شنبه
2,720,000
تومان

امکانات اتاق های هتل نیلو تهران

سالن کنفرانس
زمین ورزشی
شبکه پخش فیلم
خدمات خانه داری
تلویزیون در لابی
اتاق تلفن (اپراتور)
گیم نت
پارک کودک
لباسشویی
ترانسفر برگشت با هزینه
تاکسی سرویس شبانه روزی
اينترنت در اتاق
تلويزيون LCD در لابی
تبديل ارز
رستوران بام
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
پذیرش 24 ساعته
ترانسفر رفت با هزینه
سالن كنفرانس
اينترنت در لابی
وسایل بدنسازی
خدمات خشکشویی
مبل
پاركينگ
كافی شاپ
سالن صبحانه خوری
نمای شهر
زنگ هشدار
مسلط به زبان انگليسی
ميز
روم سرويس
خدمات اتو
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
مینی بار با هزینه
كتابخانه
صبحانه رایگان
تلویزیون lcd
اینترنت با سرعت بالا
رستوران در هتل
پارکینگ در هتل
ورزش های ابی
ترانسفر از فرودگاه به هتل
ترانسفر از هتل به فرودگاه
پنجره
خدمات نگهداری کودک
کپسول آتش‌نشانی در لابی
اینترنت در اتاق
یخچال
مینی بار
حوله
دمپایی
تلفن
پارکینگ سر پوشیده با ظرفیت محدود
پرداخت ویزا و مسترکارت
آتلیه
جكوزی
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
نمای کوچه
چايخانه سنتی
سالن همايش
اتاق ميهمانی و جلسات كاری
خدمات باربري
سرویس حرم
کپسول آتشنشانی در راهرو
خدمات پزشكي
امكان شارژ وسايل الكترونيكی در لابی
سالن بيليارد
زمين تنيس
گشت نیم روزی
بازی ویدئویی
مینی بار
مینی بار رایگان
اعلام حریق
استخر
اتاق میهمانی و جلسات کاری
سالن همایش
نمازخانه
پارکینگ
تاکسی سرویس
سونا
سشوار
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
خدمات ویژه برای معلومین
ماهواره
سالن اجتماعات
اینترنت در لابی
رمپ جهت ویلچر معلولین
آسانسور
مبلمان
سیستم گرمایشی سرمایشی
فتوکپی
تلویزیون LED در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی
سرویس فرنگی
آژانس مسافرتی
اینترنت در اتاق
خدمات اسپا
خشکشویی (لاندری)
دستگاه خودپرداز
تلویزیون
یخچال
صندوق امانات
جکوزی
جعبه کمک های اولیه
کافی نت
تلفن در اتاق
رستوران ایتالیایی
لابی
اتاق سیگار
مرکز خرید
اینترنت
کافی شاپ
خشکشویی
اتاق بازی
آرایشگاه
فروشگاه
اینترنت در قسمت لابی
حمام
سرویس روزانه اتاق
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
اطفای حریق
پله اضطراری
آلاچیق
خدمات تور
ماساژ
سالن آمفی تئاتر
اتاق چمدان
کافی‌شاپ
حوله
دمپایی
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
دستگاه واکس کفش
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
سالن بدنسازی
کتابفروشی
غذای دریایی
تلفن
حمام

آدرس هتل نیلو تهران روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل نیلو تهران

(17 نظر)
من خيلى راضى بودم از هتل چون جاش نزديك مطب دكتر بابام بود و چند تا مركز پزشكى و بيمارستان ديگه كه خيلى كار راه انداز بود بابا با آرومى و تميزى هتل كلى حال كرد و پرسنل هتل هم خيلى هواشو داشتن و غذاهاشونم عالى بود و واسه بابامم غذاهاى پرهيزدار درست ميكردن حيف كه استخرشون واسه كرونا تعطيل بود اما بازم واقعا راضى بوديم حمومش خيلى تميزه
نقاط قوت:
نظافت و پرستیژ هتل امکانات و طراحی داخلی بسیار خوب برخورد دوستانه و محترمانه پرسنل کیفیت خوب غذا
نقاط ضعف:
نظافت و پرستیژ هتل امکانات و طراحی داخلی بسیار خوب برخورد دوستانه و محترمانه پرسنل کیفیت خوب غذا
من براى اقامت در تهران به توصيه يكى از دوستان این هتل رو انتخاب كردم و بايد بگم كه واقعاً راضى بودم. از همون اول، رزرو اتاقم خيلى راحت و سريع انجام شد. طراحی داخلی لابی و اتاق برای من که معمار هستم به قدری جذاب بود که احساس می کردم در یک گالری اقامت دارم. تميزى، شيكى و امكانات هتل بخصوص تلاش پرسنل در شرايط كرونا براى رضايت مشترى ها به وضوح مشاهده می شد. البته فكر ميكردم كه صبحانه بوفه باشه ولى گفتن بخاطر پروتكل هاى بهداشتى بايد سفارش بديم تا برامون سرو بشه. جاى هتل و دسترسى اش عالى بود و به نظرم مبلغى كه پرداخت كردم نسبت به سرويسى كه از هتل دريافت كردم كاملا مى ارزيد.
نقاط قوت:
برخورد پرسنل خوب بود - کیفیت غذا عالی است _ نظافت هتل هم خوب است
نقاط ضعف:
تنوع غدا رستوران کم است چهار نوع فقط _ تلویزیون اتاق شبکه های داخلی را نمی گرفت بخصوص شبکه ۳
نقاط قوت:
دیزاین ودکور عالی بود محیط جذابی داشت انگار وارد موزه شدی
نقاط ضعف:
فقط کادر اشپزی زیاد خوب نبود اونم شاید به خاطر خلوت بودن هتل بود چون زود تعطیل میشد یا اماده نبود ولی بقیه چیزا عالی بود
نقاط قوت:
با عرض سلام و خسته نباشید همه چیز عالی بود
نقاط ضعف:
چیزی مشاهده نشد
نقاط قوت:
رفتار خوب پرسنل
نقاط ضعف:
رفتار خوب پرسنل
متاسفانه با تغییر مدیریت هتل امکانات بسیار ضعیف بود
نقاط قوت:
خوب بود
نقاط ضعف:
موردی نبود
نقاط قوت:
کاملا راضی بودیم
نقاط ضعف:
چیزی ندیدیم
محیط هتل بسیار دلنشین وآرامش بخش باامکانات وصبحانه خوب بنده این هتل رو به برخی هتلهای 5ستاره تهران ترجیح میدهم .
بسیار عالی
سلام، من برای یک شب در این هتل اقامت داشتم. هتل طراحی داخلی خوبی داره و من هم به خاطر طراحی داخلیش از روی تصاویر انتخاب کردم ولی متاسفانه اصلا به مبلغی که بابت این هتل پرداخت کردم نمی ارزید.... بزرگترین ضعف هتل هم این بود که صبحانه سلف سرویس نبود و باید سفارش میدادید (بدون وجود منو) که چی دوست دارید براتون بیارن که محدود به تخم مرغ ، املت و کره و پنیر کوچک سفری و تنها نان بربری میشد (به هیچ عنوان صبحانه خوبی نبود و رستوارن های توی جاده بیرون شهری صبحانه بهتری دارن) نظر اصلی: از انتخابم اصلا راضی نبودم با توجه به هزینه ای که پرداخت کردم خیلی انتخاب های بیشتری داشتم. ارزش هتل نسبت به هزینه پرداختی حداکثر نصف این مبلغ هست. ( من مبلغ 640 هزار تومان بابت یک شب پرداخت کردم) حداکثر این هتل 300 هزار تومان (شاید) ارزش داشته باشد.
نقاط قوت:
مکان دنج و بدور از سر و صدای خیابانها. صمیمیت مهمانداران. محیط جذاب داخلی هتل نزدیک بودن به نقاط تفریحی
نقاط ضعف:
کوچکی فضای داخلی حمام
هتل تمیز ونوسازی بود ولی چیدمان هتل دردکورها و تابلوها بسیارشلوغ بود و حس آرامش نمی داد حتی روی میزغذا خوری
هتل خوبی بود مخصوصا از نظر موقعیت مکانی
هتل پاکیزه و تمیزی بود. برخورد کارکنان زیاد جالب نبود محیط هم کمی دلگیر بود. فقط برخود صاحب هتل رضایت بخش بود. به امید ارائه خدمات بهتر و خوشرویی بیشتر کارکنان موفق باشید.
آدرس هتل به سختی پیدا شد اما خود هتل خوب و تمیز و مرتب بود
هتل تمیز وشیک ومرتب بودوسایل اتاق ها جدید وتمیز بود صبحانه بسیار با کیفیت بود برخورد پرسنل خوب بود
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل نیلو تهران

مهمانان هتل نیلو تهران در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل نیلو تهران از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل نیلو تهران بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل نیلو تهران رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل نیلو تهران را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.