هتل نیلو تهران

تهران، خیابان ولی عصر، نرسیده به میدان ونک، کوچه هفتم، کوچه نیلوی شمالی، پلاك سه
4.5
امتیاز کاربران
30
نظرات کاربران

معرفی هتل نیلو تهران

یکی از هتل های تاپ تهران که با واقع شدن در خیابان ولیعصر و نزدیکی به میدان ونک در یکی از بهترین موقعیت های شهر قرار گرفته است هتل نیلو تهران می باشد. این هتل بسیار شیک و لوکس بوده و خدمات کاملی درحد هتل های ۵ ستاره تهران ارائه می کند و البته قیمت اتاقها هم گویای این ماجراست .... البته هتل درحال توسعه و بازسازی بوده و قرار است در آینده نزدیک بعنوان یک هتل ۵ ستاره در خدمت میهمانان باشد.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل نیلو تهران

ظرفیت 1 نفر

یک تخته
ای‌گردش
1,590,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
1,590,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
1,590,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
1,590,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
1,590,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,590,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,590,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,590,000
تومان
29 مرداد
شنبه
1,590,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
1,590,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
1,590,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
1,590,000
تومان
اتاق یک تخته
اقامت 24
1,590,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
1,590,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
1,590,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
1,590,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
1,590,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,590,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,590,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,590,000
تومان
29 مرداد
شنبه
1,590,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
1,590,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
1,590,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
1,590,000
تومان
یک تخته
علاءالدین
1,590,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
1,590,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
1,590,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
1,590,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
1,590,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,590,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,590,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,590,000
تومان
29 مرداد
شنبه
1,590,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
1,590,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
1,590,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
اتاق یک تخته
هتل یار
1,590,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
1,590,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
1,590,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
1,590,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
1,590,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,590,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,590,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,590,000
تومان
29 مرداد
شنبه
1,590,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
1,590,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
1,590,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
1,590,000
تومان
اتاق یک تخته
ایران هتل آنلاین
1,590,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
1,590,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
1,590,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
1,590,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
1,590,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,590,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,590,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,590,000
تومان
29 مرداد
شنبه
1,590,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
1,590,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
1,590,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
1,590,000
تومان
اتاق یک تخته برای مهمان خارجی
ایران هتل آنلاین
2,250,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
2,250,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
2,250,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
2,250,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
2,250,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
2,250,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
2,250,000
تومان
28 مرداد
جمعه
2,250,000
تومان
29 مرداد
شنبه
2,250,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
2,250,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
2,250,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
2,250,000
تومان
اتاق یک تخته غیر ایرانی
هتل یار
2,300,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
2,300,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
2,300,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
2,300,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
2,300,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
2,300,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
2,300,000
تومان
28 مرداد
جمعه
2,300,000
تومان
29 مرداد
شنبه
2,300,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
2,300,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
2,300,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
2,300,000
تومان
یک تخته VIP
علاءالدین
2,500,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
2,500,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
2,500,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
2,500,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
2,500,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
2,500,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
2,500,000
تومان
28 مرداد
جمعه
2,500,000
تومان
29 مرداد
شنبه
2,500,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
2,500,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
2,500,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
اتاق یک تخته (میهمان خارجی)
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
23 مرداد
یکشنبه
2,300,000
تومان
دو تخته برای یک نفر
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
23 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
24 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
25 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
26 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
27 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
28 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
29 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
30 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
31 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
1 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
ظرفیت 2 نفر

دو تخته
ای‌گردش
1,990,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
1,990,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
1,990,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
1,990,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
1,990,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,990,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,990,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,990,000
تومان
29 مرداد
شنبه
1,990,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
1,990,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
1,990,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
1,990,000
تومان
اتاق دو تخته دبل
ایران هتل آنلاین
1,990,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
1,990,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
1,990,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
1,990,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
1,990,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,990,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,990,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,990,000
تومان
29 مرداد
شنبه
1,990,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
1,990,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
1,990,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
1,990,000
تومان
اتاق دو تخته - توئین
هتل یار
1,990,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
1,990,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
1,990,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
1,990,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
1,990,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,990,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,990,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,990,000
تومان
29 مرداد
شنبه
1,990,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
1,990,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
1,990,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
1,990,000
تومان
اتاق دو تخته توئین
ایران هتل آنلاین
1,990,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
1,990,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
1,990,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
1,990,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
1,990,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,990,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,990,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,990,000
تومان
29 مرداد
شنبه
1,990,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
1,990,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
1,990,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
1,990,000
تومان
اتاق دو تخته - دبل
هتل یار
1,990,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
1,990,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
1,990,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
1,990,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
1,990,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,990,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,990,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,990,000
تومان
29 مرداد
شنبه
1,990,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
1,990,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
1,990,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
1,990,000
تومان
دو تخته
علاءالدین
1,990,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
1,990,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
1,990,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
1,990,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
1,990,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,990,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,990,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,990,000
تومان
29 مرداد
شنبه
1,990,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
1,990,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
1,990,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
اتاق دو تخته توئین
اقامت 24
1,990,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
1,990,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
1,990,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
1,990,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
1,990,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,990,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,990,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,990,000
تومان
29 مرداد
شنبه
1,990,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
1,990,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
1,990,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
1,990,000
تومان
اتاق دو تخته دبل
اقامت 24
1,990,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
1,990,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
1,990,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
1,990,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
1,990,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,990,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,990,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,990,000
تومان
29 مرداد
شنبه
1,990,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
1,990,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
1,990,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
1,990,000
تومان
اتاق دو تخته VIP - دبل
هتل یار
2,900,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
2,900,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
2,900,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
2,900,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
2,900,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
2,900,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
2,900,000
تومان
28 مرداد
جمعه
2,900,000
تومان
29 مرداد
شنبه
2,900,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
2,900,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
2,900,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
2,900,000
تومان
اتاق دو تخته VIP
ایران هتل آنلاین
2,900,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
2,900,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
2,900,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
2,900,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
2,900,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
2,900,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
2,900,000
تومان
28 مرداد
جمعه
2,900,000
تومان
29 مرداد
شنبه
2,900,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
2,900,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
2,900,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
2,900,000
تومان
اتاق دو تخته VIP
اقامت 24
2,900,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
2,900,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
2,900,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
2,900,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
2,900,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
2,900,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
2,900,000
تومان
28 مرداد
جمعه
2,900,000
تومان
29 مرداد
شنبه
2,900,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
2,900,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
2,900,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
2,900,000
تومان
دو تخته VIP
ای‌گردش
2,900,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
2,900,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
2,900,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
2,900,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
2,900,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
2,900,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
2,900,000
تومان
28 مرداد
جمعه
2,900,000
تومان
29 مرداد
شنبه
2,900,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
2,900,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
2,900,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
2,900,000
تومان
اتاق دو تخته دبل برای مهمان خارجی
ایران هتل آنلاین
2,950,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
2,950,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
2,950,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
2,950,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
2,950,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
2,950,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
2,950,000
تومان
28 مرداد
جمعه
2,950,000
تومان
29 مرداد
شنبه
2,950,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
2,950,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
2,950,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
2,950,000
تومان
اتاق دو تخته توئین برای مهمان خارجی
ایران هتل آنلاین
2,950,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
2,950,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
2,950,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
2,950,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
2,950,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
2,950,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
2,950,000
تومان
28 مرداد
جمعه
2,950,000
تومان
29 مرداد
شنبه
2,950,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
2,950,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
2,950,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
2,950,000
تومان
اتاق دو تخته غیر ایرانی
هتل یار
3,000,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
3,000,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
3,000,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
3,000,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
3,000,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
3,000,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
3,000,000
تومان
28 مرداد
جمعه
3,000,000
تومان
29 مرداد
شنبه
3,000,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
3,000,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
3,000,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
3,000,000
تومان
اتاق دو تخته VIP غیر ایرانی
هتل یار
3,600,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
3,600,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
3,600,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
3,600,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
3,600,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
3,600,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
3,600,000
تومان
28 مرداد
جمعه
3,600,000
تومان
29 مرداد
شنبه
3,600,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
3,600,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
3,600,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
3,600,000
تومان
اتاق دو تخته VIP (میهمان خارجی)
اقامت 24
4,000,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
4,000,000
تومان
28 مرداد
جمعه
4,000,000
تومان
29 مرداد
شنبه
4,000,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
اتاق دو تخته دبل (میهمان خارجی)
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
25 مرداد
سه شنبه
3,000,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
3,000,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
3,000,000
تومان
اتاق دو تخته توئین (میهمان خارجی)
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
24 مرداد
دوشنبه
3,000,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
3,000,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
3,000,000
تومان
دو تخته دابل
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
23 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
24 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
25 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
26 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
27 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
28 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
29 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
30 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
31 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
1 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
دو تخته تویین
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
23 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
24 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
25 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
26 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
27 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
28 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
29 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
30 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
31 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
1 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
ظرفیت 3 نفر

سه تخته
علاءالدین
3,000,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
3,000,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
3,000,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
3,000,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
3,000,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
3,000,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
3,000,000
تومان
28 مرداد
جمعه
3,000,000
تومان
29 مرداد
شنبه
3,000,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
3,000,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
3,000,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
اتاق سه تخته
ایران هتل آنلاین
3,000,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
3,000,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
3,000,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
3,000,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
3,000,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
3,000,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
3,000,000
تومان
28 مرداد
جمعه
3,000,000
تومان
29 مرداد
شنبه
3,000,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
3,000,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
3,000,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
3,000,000
تومان
اتاق سه تخته
هتل یار
3,000,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
3,000,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
3,000,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
3,000,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
3,000,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
3,000,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
3,000,000
تومان
28 مرداد
جمعه
3,000,000
تومان
29 مرداد
شنبه
3,000,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
3,000,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
3,000,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
3,000,000
تومان
اتاق سه تخته برای مهمان خارجی
ایران هتل آنلاین
3,550,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
3,550,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
3,550,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
3,550,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
3,550,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
3,550,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
3,550,000
تومان
28 مرداد
جمعه
3,550,000
تومان
29 مرداد
شنبه
3,550,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
3,550,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
3,550,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
3,550,000
تومان
اتاق سه تخته غیر ایرانی
هتل یار
3,600,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
3,600,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
3,600,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
3,600,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
3,600,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
3,600,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
3,600,000
تومان
28 مرداد
جمعه
3,600,000
تومان
29 مرداد
شنبه
3,600,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
3,600,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
3,600,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
3,600,000
تومان
ظرفیت 4 نفر

سوئیت خانواده
علاءالدین
4,000,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
4,000,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
4,000,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
4,000,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
4,000,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
4,000,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
4,000,000
تومان
28 مرداد
جمعه
4,000,000
تومان
29 مرداد
شنبه
4,000,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
4,000,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
4,000,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
سوئیت رویال
ای‌گردش
4,000,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
4,000,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
4,000,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
4,000,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
4,000,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
4,000,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
4,000,000
تومان
28 مرداد
جمعه
4,000,000
تومان
29 مرداد
شنبه
4,000,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
4,000,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
4,000,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
4,000,000
تومان
سوئیت فامیلی - دوخوابه
هتل یار
4,000,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
4,000,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
4,000,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
4,000,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
4,000,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
4,000,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
4,000,000
تومان
28 مرداد
جمعه
4,000,000
تومان
29 مرداد
شنبه
4,000,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
4,000,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
4,000,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
4,000,000
تومان
سوئیت فامیلی
ای‌گردش
4,000,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
4,000,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
4,000,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
4,000,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
4,000,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
4,000,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
4,000,000
تومان
28 مرداد
جمعه
4,000,000
تومان
29 مرداد
شنبه
4,000,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
4,000,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
4,000,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
4,000,000
تومان
سوئیت فامیلی غیر ایرانی
هتل یار
4,100,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
4,100,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
4,100,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
4,100,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
4,100,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
4,100,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
4,100,000
تومان
28 مرداد
جمعه
4,100,000
تومان
29 مرداد
شنبه
4,100,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
4,100,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
4,100,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
4,100,000
تومان

امکانات اتاق های هتل نیلو تهران

تلویزیون
یخچال
سالن کنفرانس
اعلام حریق