هتل مروارید تهران

تهران، میدان هفت تیر، روبروی مسجد الجواد
3.1
امتیاز کاربران
68
نظرات کاربران

معرفی هتل مروارید تهران

هتل ۳ ستاره مروارید در قلب شهر تهران، واقع در بزرگراه مدرس یکی از بهترین هتل‌های قدیمی شهر محسوب می‌شود. هتل مروارید با قرار گرفتن در موقعیت مناسب و دسترسی آسان به بازار بزرگ تهران و مراکز اداری، تجاری، تفریحی و ورزشی و فاصله کم تا مترو، شرایط خوبی را برای اقامت مهمانان فراهم نموده است.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل مروارید تهران

مروارید-اتاق یک تخته تایپ B
اتاق یک تخته تایپ B
جاباما
253,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 مهر
جمعه
253,000
تومان
5 مهر
شنبه
253,000
تومان
6 مهر
یکشنبه
253,000
تومان
7 مهر
دوشنبه
253,000
تومان
8 مهر
سه شنبه
253,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
253,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
253,000
تومان
11 مهر
جمعه
253,000
تومان
12 مهر
شنبه
253,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
253,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
253,000
تومان
اقامت 24
253,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 مهر
جمعه
253,000
تومان
5 مهر
شنبه
253,000
تومان
6 مهر
یکشنبه
253,000
تومان
7 مهر
دوشنبه
253,000
تومان
8 مهر
سه شنبه
253,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
253,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
253,000
تومان
11 مهر
جمعه
253,000
تومان
12 مهر
شنبه
253,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
253,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
253,000
تومان
ای‌گردش
253,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 مهر
جمعه
253,000
تومان
5 مهر
شنبه
253,000
تومان
6 مهر
یکشنبه
253,000
تومان
7 مهر
دوشنبه
253,000
تومان
8 مهر
سه شنبه
253,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
253,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
253,000
تومان
11 مهر
جمعه
253,000
تومان
12 مهر
شنبه
253,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
253,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
253,000
تومان
ایران مارکوپولو
253,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 مهر
جمعه
253,000
تومان
5 مهر
شنبه
253,000
تومان
6 مهر
یکشنبه
253,000
تومان
7 مهر
دوشنبه
253,000
تومان
8 مهر
سه شنبه
253,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
253,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
253,000
تومان
11 مهر
جمعه
253,000
تومان
12 مهر
شنبه
253,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
253,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
253,000
تومان
هتل یار
253,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 مهر
جمعه
253,000
تومان
5 مهر
شنبه
253,000
تومان
6 مهر
یکشنبه
253,000
تومان
7 مهر
دوشنبه
253,000
تومان
8 مهر
سه شنبه
253,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
253,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
253,000
تومان
11 مهر
جمعه
253,000
تومان
12 مهر
شنبه
253,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
253,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
253,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
4 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
7 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
9 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
10 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
11 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
12 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
13 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
14 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
مروارید-اتاق یک تخته تایپ A
اتاق یک تخته تایپ A
ایران مارکوپولو
298,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 مهر
جمعه
298,000
تومان
5 مهر
شنبه
298,000
تومان
6 مهر
یکشنبه
298,000
تومان
7 مهر
دوشنبه
298,000
تومان
8 مهر
سه شنبه
298,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
298,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
298,000
تومان
11 مهر
جمعه
298,000
تومان
12 مهر
شنبه
298,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
298,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
298,000
تومان
جاباما
298,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 مهر
جمعه
298,000
تومان
5 مهر
شنبه
298,000
تومان
6 مهر
یکشنبه
298,000
تومان
7 مهر
دوشنبه
298,000
تومان
8 مهر
سه شنبه
298,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
298,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
298,000
تومان
11 مهر
جمعه
298,000
تومان
12 مهر
شنبه
298,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
298,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
298,000
تومان
اقامت 24
298,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 مهر
جمعه
298,000
تومان
5 مهر
شنبه
298,000
تومان
6 مهر
یکشنبه
298,000
تومان
7 مهر
دوشنبه
298,000
تومان
8 مهر
سه شنبه
298,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
298,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
298,000
تومان
11 مهر
جمعه
298,000
تومان
12 مهر
شنبه
298,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
298,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
298,000
تومان
هتل یار
298,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 مهر
جمعه
298,000
تومان
5 مهر
شنبه
298,000
تومان
6 مهر
یکشنبه
298,000
تومان
7 مهر
دوشنبه
298,000
تومان
8 مهر
سه شنبه
298,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
298,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
298,000
تومان
11 مهر
جمعه
298,000
تومان
12 مهر
شنبه
298,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
298,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
298,000
تومان
ای‌گردش
298,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 مهر
جمعه
298,000
تومان
5 مهر
شنبه
298,000
تومان
6 مهر
یکشنبه
298,000
تومان
7 مهر
دوشنبه
298,000
تومان
8 مهر
سه شنبه
298,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
298,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
298,000
تومان
11 مهر
جمعه
298,000
تومان
12 مهر
شنبه
298,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
298,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
298,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
4 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
7 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
9 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
10 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
11 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
12 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
13 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
14 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
مروارید-اتاق دوتخته دبل
اتاق دوتخته دبل
ایران مارکوپولو
386,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 مهر
جمعه
386,000
تومان
5 مهر
شنبه
386,000
تومان
6 مهر
یکشنبه
386,000
تومان
7 مهر
دوشنبه
386,000
تومان
8 مهر
سه شنبه
386,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
386,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
386,000
تومان
11 مهر
جمعه
386,000
تومان
12 مهر
شنبه
386,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
386,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
386,000
تومان
اقامت 24
386,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 مهر
جمعه
386,000
تومان
5 مهر
شنبه
386,000
تومان
6 مهر
یکشنبه
386,000
تومان
7 مهر
دوشنبه
386,000
تومان
8 مهر
سه شنبه
386,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
386,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
386,000
تومان
11 مهر
جمعه
386,000
تومان
12 مهر
شنبه
386,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
386,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
386,000
تومان
ای‌گردش
386,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 مهر
جمعه
386,000
تومان
5 مهر
شنبه
386,000
تومان
6 مهر
یکشنبه
386,000
تومان
7 مهر
دوشنبه
386,000
تومان
8 مهر
سه شنبه
386,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
386,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
386,000
تومان
11 مهر
جمعه
386,000
تومان
12 مهر
شنبه
386,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
386,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
386,000
تومان
هتل یار
386,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 مهر
جمعه
386,000
تومان
5 مهر
شنبه
386,000
تومان
6 مهر
یکشنبه
386,000
تومان
7 مهر
دوشنبه
386,000
تومان
8 مهر
سه شنبه
386,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
386,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
386,000
تومان
11 مهر
جمعه
386,000
تومان
12 مهر
شنبه
386,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
386,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
386,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
4 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
7 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
9 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
10 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
11 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
12 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
13 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
14 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
4 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
7 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
9 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
10 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
11 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
12 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
13 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
14 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
مروارید-اتاق دوتخته تویین
اتاق دوتخته تویین
هتل یار
386,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 مهر
جمعه
386,000
تومان
5 مهر
شنبه
386,000
تومان
6 مهر
یکشنبه
386,000
تومان
7 مهر
دوشنبه
386,000
تومان
8 مهر
سه شنبه
386,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
386,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
386,000
تومان
11 مهر
جمعه
386,000
تومان
12 مهر
شنبه
386,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
386,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
386,000
تومان
اقامت 24
386,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 مهر
جمعه
386,000
تومان
5 مهر
شنبه
386,000
تومان
6 مهر
یکشنبه
386,000
تومان
7 مهر
دوشنبه
386,000
تومان
8 مهر
سه شنبه
386,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
386,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
386,000
تومان
11 مهر
جمعه
386,000
تومان
12 مهر
شنبه
386,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
386,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
386,000
تومان
جاباما
386,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 مهر
جمعه
386,000
تومان
5 مهر
شنبه
386,000
تومان
6 مهر
یکشنبه
386,000
تومان
7 مهر
دوشنبه
386,000
تومان
8 مهر
سه شنبه
386,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
386,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
386,000
تومان
11 مهر
جمعه
386,000
تومان
12 مهر
شنبه
386,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
386,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
386,000
تومان
ایران مارکوپولو
386,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 مهر
جمعه
386,000
تومان
5 مهر
شنبه
386,000
تومان
6 مهر
یکشنبه
386,000
تومان
7 مهر
دوشنبه
386,000
تومان
8 مهر
سه شنبه
386,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
386,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
386,000
تومان
11 مهر
جمعه
386,000
تومان
12 مهر
شنبه
386,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
386,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
386,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
4 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
7 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
9 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
10 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
11 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
12 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
13 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
14 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
مروارید-اتاق سه تخته (دبل+سینگل)
اتاق سه تخته (دبل+سینگل)
اقامت 24
484,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 مهر
جمعه
484,000
تومان
5 مهر
شنبه
484,000
تومان
6 مهر
یکشنبه
484,000
تومان
7 مهر
دوشنبه
484,000
تومان
8 مهر
سه شنبه
484,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
484,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
484,000
تومان
11 مهر
جمعه
484,000
تومان
12 مهر
شنبه
484,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
484,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
484,000
تومان
هتل یار
484,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 مهر
جمعه
484,000
تومان
5 مهر
شنبه
484,000
تومان
6 مهر
یکشنبه
484,000
تومان
7 مهر
دوشنبه
484,000
تومان
8 مهر
سه شنبه
484,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
484,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
484,000
تومان
11 مهر
جمعه
484,000
تومان
12 مهر
شنبه
484,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
484,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
484,000
تومان
ای‌گردش
484,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 مهر
جمعه
484,000
تومان
5 مهر
شنبه
484,000
تومان
6 مهر
یکشنبه
484,000
تومان
7 مهر
دوشنبه
484,000
تومان
8 مهر
سه شنبه
484,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
484,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
484,000
تومان
11 مهر
جمعه
484,000
تومان
12 مهر
شنبه
484,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
484,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
484,000
تومان
جاباما
484,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 مهر
جمعه
484,000
تومان
5 مهر
شنبه
484,000
تومان
6 مهر
یکشنبه
484,000
تومان
7 مهر
دوشنبه
484,000
تومان
8 مهر
سه شنبه
484,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
484,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
484,000
تومان
11 مهر
جمعه
484,000
تومان
12 مهر
شنبه
484,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
484,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
484,000
تومان
ایران مارکوپولو
485,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 مهر
جمعه
485,000
تومان
5 مهر
شنبه
485,000
تومان
6 مهر
یکشنبه
485,000
تومان
7 مهر
دوشنبه
485,000
تومان
8 مهر
سه شنبه
485,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
485,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
485,000
تومان
11 مهر
جمعه
485,000
تومان
12 مهر
شنبه
485,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
485,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
485,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
4 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
7 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
9 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
10 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
11 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
12 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
13 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
14 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
مروارید-سوئیت سه نفره
سوئیت سه نفره
اقامت 24
523,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 مهر
جمعه
523,000
تومان
5 مهر
شنبه
523,000
تومان
6 مهر
یکشنبه
523,000
تومان
7 مهر
دوشنبه
523,000
تومان
8 مهر
سه شنبه
523,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
523,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
523,000
تومان
11 مهر
جمعه
523,000
تومان
12 مهر
شنبه
523,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
523,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
523,000
تومان
هتل یار
523,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 مهر
جمعه
523,000
تومان
5 مهر
شنبه
523,000
تومان
6 مهر
یکشنبه
523,000
تومان
7 مهر
دوشنبه
523,000
تومان
8 مهر
سه شنبه
523,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
523,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
523,000
تومان
11 مهر
جمعه
523,000
تومان
12 مهر
شنبه
523,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
523,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
523,000
تومان
ای‌گردش
523,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 مهر
جمعه
523,000
تومان
5 مهر
شنبه
523,000
تومان
6 مهر
یکشنبه
523,000
تومان
7 مهر
دوشنبه
523,000
تومان
8 مهر
سه شنبه
523,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
523,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
523,000
تومان
11 مهر
جمعه
523,000
تومان
12 مهر
شنبه
523,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
523,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
523,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
4 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
7 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
9 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
10 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
11 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
12 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
13 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
14 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
ایران مارکوپولو
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
4 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
7 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
9 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
10 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
11 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
12 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
13 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
14 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
4 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
7 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
9 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
10 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
11 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
12 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
13 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
14 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
مروارید-اتاق سه تخته (سه تخت سینگل)
اتاق سه تخته (سه تخت سینگل)
هتل یار
484,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 مهر
جمعه
484,000
تومان
5 مهر
شنبه
484,000
تومان
6 مهر
یکشنبه
484,000
تومان
7 مهر
دوشنبه
484,000
تومان
8 مهر
سه شنبه
484,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
484,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
484,000
تومان
11 مهر
جمعه
484,000
تومان
12 مهر
شنبه
484,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
484,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
484,000
تومان

امکانات اتاق های هتل مروارید تهران

اعلام حریق
اتاق تلفن (اپراتور)
خدمات تهيه بليط
رستوران بام
خدمات اینترنتی
تبديل ارز
تلويزيون LCD در لابی
اينترنت در اتاق
لباسشویی
سرویس بهداشتی فرنگی در طبقات
زمین ورزشی
پارک کودک
گیم نت
سرویس بهداشتی فرنگی در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی در طبقات
مینی بار با هزینه
سرویس بهداشتی ایرانی در لابی
تلویزیون در لابی
خدمات خانه داری
شبکه پخش فیلم
پذیرش 24 ساعته
ترانسفر برگشت با هزینه
ترانسفر رفت با هزینه
زنگ هشدار
پرینتر
تلفن در لابی
فكس
خدمات اتو
روم سرويس
خدمات بیدار باش
آژانس مسافرتي
مسلط به زبان انگليسی
گشت نیم روزی
ترانسفر از هتل به فرودگاه
ترانسفر از فرودگاه به هتل
پارکینگ در هتل
رستوران در هتل
پارکینگ در اطراف هتل
مسلط به زبان فرانسه
مسلط به زبان ایتالیایی
خدمات نگهداری کودک
پرداخت ویزا و مسترکارت
سرویس حرم
بازی ویدئویی
پارکینگ روباز با ظرفیت محدود
زمين تنيس
كتابخانه
سالن بيليارد
امكان شارژ وسايل الكترونيكی در لابی
خدمات پزشكي
سرویس بهداشتی فرنگی در راهرو
کپسول آتشنشانی در راهرو
خدمات باربري
جكوزی
چايخانه سنتی
نمای کوچه
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
آتلیه
سرویس بهداشتی ایرانی در راهرو
ميز
نمای شهر
سیستم تهویه مطبوع
تاکسی سرویس
کافی‌شاپ فضای باز
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
خدمات تور
کافی‌شاپ
اتاق چمدان
ماساژ
جعبه کمک های اولیه
فست‌فود
رستوران
سونا
استخر
پارکینگ
فضای سبز
نمازخانه
آسانسور
سرویس بهداشتی فرنگی
مبلمان
صندوق امانات
یخچال
تلویزیون
دستگاه خودپرداز
خشکشویی (لاندری)
فتوکپی
روزنامه
سالن ورزشی
اينترنت در لابی
آرایشگاه
كافی شاپ
پاركينگ
مبل
خدمات خشکشویی
وسایل بدنسازی
مینی بار رایگان
کافی نت
خدمات برای معلولین
کپسول آتش نشانی
اينترنت (Wifi)
حمام
اینترنت در قسمت لابی
فروشگاه
خشکشویی
تلفن
سوئیت
تلفن در اتاق
کافی شاپ
سرویس فرنگی
اینترنت
مرکز خرید
اتاق سیگار
لابی
اطفای حریق
اتاق بازی
رستوران ایرانی
پله اضطراری
دستگاه واکس کفش
کپسول آتش‌نشانی در لابی

آدرس هتل مروارید تهران روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل مروارید تهران

(68 نظر)
با تشکر از نظر سنجی. لطفا" موارد ذیل جهت ارائه بهتر خدمات اصلاح شود بهتر است - حذف اتاقهای بسیار کوچک - سرو صبحانه در اتاق بدلیل شیوع کرونا - تمیز کردن شیشه های بیرون هتل - تغییر دکوراسیون حیاط و مسیر رستوران و ...
راضى بودم خوب و مناسب بود
سلام، برخورد بعضی کارکنان مناسب یک هتل نبود
کارکنان بسیار خوشرو و خوش برخورد بودن، موقعیت هتل بسیار مناسب، صبحانه کامل و قیمت منطقی
هتل بسیار عالی و تمیز و شیک با رعایت تمام نکات بهداشتی ،برخورد پرسنل عالی بود و بسیار صبحانه متنوع و خوشمزه حتما پیشنهاد میکنم خودم مشتری ثابت شدم
خوب و مناسب
در کل رضایت بخش بود
خیلی همه چیز‌مرتب ، هتل تمیز ، صبحانه خوب ، پرسنل خوب، سرویس بهداشتی باز سازی شده ، در کل از همه چیز راضی بودیم
برخورد کارکنان محترمانه بود
نقاط قوت:
در مجموع خوب بود
نقاط ضعف:
مورد خاصی دیده نشد
خوب بود به نسبت
نقاط قوت:
رضایت بخش بود
نقاط ضعف:
ملاحظه نشد
نقاط قوت:
رضایت داشتم
نقاط ضعف:
موردی نبود
نقاط قوت:
فوق العاده عالی بود
نقاط ضعف:
هیچ نقصی نداشت
نقاط قوت:
خیلی مطلوب و خوب بود
نقاط ضعف:
فاقد نکته منفی
نقاط قوت:
خیلی عالی بود
نقاط ضعف:
موردی نبود
نقاط قوت:
رضایت داشتیم
نقاط ضعف:
موردی نبود
نقاط قوت:
ایده آل بود
نقاط ضعف:
موردی نبود
نقاط قوت:
راضی بودیم
نقاط ضعف:
فاقد نکته منفی
نقاط قوت:
خیلی خوب مرکز شهر
نقاط ضعف:
مشکلی نبود
خوب
نقاط قوت:
در حد معمولی به بالا
نقاط ضعف:
میتونه بهتر هم باشه
در کل مناسب و خوب
بخش رسپشن شیفت شب، اصلا رفتار دوستانه‌ای نداشتند؛ انگار مهمون ناخوانده بودیم و آوار شده بودیم سرشون. حتی با وجود نداشتن آسانسور، درخواست ما رو برای انتقال چمدان و وسایلمون رد کردند و گفتند ما این کارو نمی‌کنیم.اما موقعیت هتل مناسبه.
نقاط قوت:
بسیار مطلوب بود
نقاط ضعف:
ندیدم
رسپشن شیفت شب اصلا رفتار دوستانه‌ای نداشتند. با وجود نداشتن آسانسور، درخواست ما رو برای انتقال وسایل رد کردند و گفتند وظیفه‌ی ما نیست. این رفتار در خور مهمانان هتل و حای کارکنان یک هتل نیست.
نقاط قوت:
عالی و فوق العاده بود
نقاط ضعف:
هیچی
نقاط قوت:
در حد خودش خوب بود
نقاط ضعف:
مشکلی ندیدم
نقاط قوت:
بسیار عالی نظافت فوق العاده خوب بود
نقاط ضعف:
اصلا نکته منفی ندیدم
نقاط قوت:
راضی بودم
نقاط ضعف:
هیچ نکته منفی وجود نداشت
نقاط قوت:
نداشت
نقاط ضعف:
در کل راضی نبودیم قیمت اصلا تناسبی با این هتل نداشت
نقاط قوت:
خوب بود برخوردشون نظافت هتل
نقاط ضعف:
مشکل خاصی نداشت جز نداشتن آسانسور
نقاط قوت:
موقعیت مکانی کیفیت اتاق ها
نقاط ضعف:
پارکینگ
نقاط قوت:
از نظر موقعیت مکانی
نقاط ضعف:
پارکینگ
بخش رسپشن شیفت شب که آقا بودن رفتار دوستانه ای نداشتند باقی کارکنان خوب بودند
نقاط قوت:
احترام به مسافران تميزي اتاق هاااا
نقاط ضعف:
كمبودجا جهت سرو غذا
نقاط قوت:
نظافت خوب بود خدماتدهیشون خوب بود ، در کل هتل راضی کننده بود
نقاط ضعف:
آسانسور نداشت
هتلی تمیز با پرسنلی مهربان و مهمان نواز
با توجه به قیمت،مناسب به نظر میرسید اما رستوران واقعا عالی بود
نقاط قوت:
رفتار پرسنل و نظافت اتاقها عالی هستن
نقاط ضعف:
نداشتن آسانسور
نقاط قوت:
راضی بودیم از هتل
نقاط ضعف:
کافی شاپش زود تعطیل میکرد اسانسور نداشت
ارائه خدمات قابل قبول و نسبتا خوب
نقاط قوت:
رفتار مناسب پرسنل و نظافت اتاقها عالی بود
نقاط ضعف:
فقط نداشتن آسانسور البته برای افراد مسن
متاسفانه دوش حمام در این هتل از مدل سوزان است که به راحتی نمی توان دوش گرفت.فشار و حجم آب بسیار کم است.
هتل موقعیت مکانی عالی دارد نظافت اتاق خوب بود بزرگترین نقص آن نداشتن آسانسور است
عيد و اسفند ٩٧ در اين هتل اقامت داشتيم از نظر موقعيت مكاني و دسترسي بسيار عالي بود. صبحانه اش نسبت به قيمت خوب بود و اتاقها هم جادار و بزرگ بود. در كل همه چيز متوسط بود.
نقاط قوت:
فضای دنج و آرام رفتار خوب پرسنل غذای خوب چه امکاناتی که نسبت به قیمت وجود داشت درکل عالی
نقاط ضعف:
بنظر من نداشت
در صورت داشتن آسانسور يكی از بهترين هتل ها می باشد .
ظروف کافی شاپ کثیف بود و برخورد کارکنان کافی شاپ در زمان سرو صبحانه بد بود
موقعیت مکانی مناسب و اتاق خیلی تمیز و شیک. نسبت به قیمتش خیلی مناسبه. اتاق ها اینترنت دارن، و کارکنان نسبتا خوبی دارن.
کارکنان بسیار خوش برخورد و مودب ولی سرویس بهداشتی اتاق قدیمی
هتل خوبیه در کل واسه سفر چند روزه توصیه میشه.
همه چیز عالی بودمخصوصا سکوت اتاق
عالی بود
از دوستان محترم در اسنپ تریپ بخاطر تخفیف و سیستم سریع رزرو و خرید تشکر می کنم . من روزهای 25 - 26 - 27 آذر ماه در این هتل اقامت داشتم . بایستی مطالب ذیل را به اطلاع برسانم : - هتل در یکی از مراکز اصلی کار تهران قرار دارد و دسترسی خوبی به مترو خطوط اتوبوس و تاکسی شهری دارد . - هتل بسیار تمیزی است همه وسایل اتاق تمیز و مرتب بود . خانه داری بسیار منظم و با ادبی داشت که اول وقت اتاق را تمیز و مرتب و وسایلش را بروز می کردند . - کادر ریسپشن و خدمه بسیار باادب و تمیزی و مهربان و خوشرویی داشت . - حتی پرسنل خدماتی از گرفتن انعام هم خودداری کردند و گفتند وظیفه مان خدمت به مشتریان است - من حوالی ساعت 11 صبح بعداز تاخیری چند ساعته هواپیما و خسته به هتل رسیدم کادر مهربان ریسپشن بلافاصله پذیرش را انجام دادند و بلافاصله لباس عوض کردم وعازم کارهایم شدم . - صبحانه مفصل و خوبی دارد که صبحانه سرد و گرم را درحد سه ستاره و شاید هم بالاتر شامل می شود . - بخاطر کار زیاد و فشرده ام شب دوم دیر وقت حدود 10ونیم به هتل رسیدم و ناهار و شام هم نخورده بودم از رستوران هتل سفارش دادم و برایم به اتاقم فرستادم به غذای دستپخت خانگی تبریزی که نمی رسید ! ولی درحد خودش خوب و مناسب بود . اگر بخواهم از معایبش بگویم آسانسور ندارد ولی برای جوانان مثل ما مسئله نیست زیاد هم پله ندارد ، اتاق تک نفره هایش کمی کوچک بنظر می رسه بااینکه جمع و جوره و همچی داره ولی کوچیکه ، اتاق کتری برقی نداره ولی سشوار تلویزیون یخچال مینی بار ، ... داره . در مجموع با