هتل مروارید تهران

تهران، میدان هفت تیر، روبروی مسجد الجواد
3.1
امتیاز کاربران
84
نظرات کاربران

معرفی هتل مروارید تهران

هتل ۳ ستاره مروارید در قلب شهر تهران، واقع در بزرگراه مدرس یکی از بهترین هتل‌های قدیمی شهر محسوب می‌شود. هتل مروارید با قرار گرفتن در موقعیت مناسب و دسترسی آسان به بازار بزرگ تهران و مراکز اداری، تجاری، تفریحی و ورزشی و فاصله کم تا مترو، شرایط خوبی را برای اقامت مهمانان فراهم نموده است.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل مروارید تهران

ظرفیت 1 نفر

یک تخته A
علاءالدین
1,200,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
5 فروردین
شنبه
1,200,000 تومان
6 فروردین
یکشنبه
1,200,000 تومان
7 فروردین
دوشنبه
1,200,000 تومان
8 فروردین
سه‌شنبه
1,200,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
1,200,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
1,200,000 تومان
11 فروردین
جمعه
1,200,000 تومان
12 فروردین
شنبه
1,200,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
1,200,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
1,200,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
1,200,000 تومان
یک تخته بزرگ نوع A
اسنپ تریپ
1,200,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
5 فروردین
شنبه
1,200,000 تومان
6 فروردین
یکشنبه
1,200,000 تومان
7 فروردین
دوشنبه
1,200,000 تومان
8 فروردین
سه‌شنبه
1,200,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
1,200,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
11 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
12 فروردین
شنبه
1,200,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
1,200,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
1,200,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
1,200,000 تومان
اتاق یک تخته a
اقامت 24
1,200,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
5 فروردین
شنبه
1,200,000 تومان
6 فروردین
یکشنبه
1,200,000 تومان
7 فروردین
دوشنبه
1,200,000 تومان
8 فروردین
سه‌شنبه
1,200,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
1,200,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
1,200,000 تومان
11 فروردین
جمعه
1,200,000 تومان
12 فروردین
شنبه
1,200,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
1,200,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
1,200,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
1,200,000 تومان
اتاق یک تخته - A
هتل یار
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
5 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
6 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
7 فروردین
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
8 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
9 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
10 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
11 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
12 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
13 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
14 فروردین
دوشنبه
1,200,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
1,200,000 تومان
ظرفیت 2 نفر

دو تخته دابل
اسنپ تریپ
1,450,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
5 فروردین
شنبه
1,450,000 تومان
6 فروردین
یکشنبه
1,450,000 تومان
7 فروردین
دوشنبه
1,450,000 تومان
8 فروردین
سه‌شنبه
1,450,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
1,450,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
1,450,000 تومان
11 فروردین
جمعه
1,450,000 تومان
12 فروردین
شنبه
1,450,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
1,450,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
1,450,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
1,450,000 تومان
دو تخته تویین
اسنپ تریپ
1,450,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
5 فروردین
شنبه
1,450,000 تومان
6 فروردین
یکشنبه
1,450,000 تومان
7 فروردین
دوشنبه
1,450,000 تومان
8 فروردین
سه‌شنبه
1,450,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
1,450,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
1,450,000 تومان
11 فروردین
جمعه
1,450,000 تومان
12 فروردین
شنبه
1,450,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
1,450,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
1,450,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
1,450,000 تومان
دوتخته عادی فقط دبل
علاءالدین
1,450,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
5 فروردین
شنبه
1,450,000 تومان
6 فروردین
یکشنبه
1,450,000 تومان
7 فروردین
دوشنبه
1,450,000 تومان
8 فروردین
سه‌شنبه
1,450,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
1,450,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
1,450,000 تومان
11 فروردین
جمعه
1,450,000 تومان
12 فروردین
شنبه
1,450,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
1,450,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
1,450,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
1,450,000 تومان
دوتخته عادی فقط توئین
علاءالدین
1,450,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
5 فروردین
شنبه
1,450,000 تومان
6 فروردین
یکشنبه
1,450,000 تومان
7 فروردین
دوشنبه
1,450,000 تومان
8 فروردین
سه‌شنبه
1,450,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
1,450,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
1,450,000 تومان
11 فروردین
جمعه
1,450,000 تومان
12 فروردین
شنبه
1,450,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
1,450,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
1,450,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
1,450,000 تومان
اتاق دو تخته توئین
اقامت 24
1,540,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
5 فروردین
شنبه
1,540,000 تومان
6 فروردین
یکشنبه
1,540,000 تومان
7 فروردین
دوشنبه
1,540,000 تومان
8 فروردین
سه‌شنبه
1,540,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
1,540,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
1,540,000 تومان
11 فروردین
جمعه
1,540,000 تومان
12 فروردین
شنبه
1,540,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
1,540,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
1,540,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
1,540,000 تومان
اتاق دو تخته - دبل
هتل یار
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
5 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
6 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
7 فروردین
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
8 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
9 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
10 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
11 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
12 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
13 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
14 فروردین
دوشنبه
1,450,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
1,450,000 تومان
اتاق دو تخته - تویین
هتل یار
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
5 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
6 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
7 فروردین
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
8 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
9 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
10 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
11 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
12 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
13 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
14 فروردین
دوشنبه
1,450,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
1,450,000 تومان
اتاق دو تخته دبل
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
5 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
6 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
7 فروردین
دوشنبه
1,540,000 تومان
8 فروردین
سه‌شنبه
1,540,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
1,540,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
1,540,000 تومان
11 فروردین
جمعه
1,540,000 تومان
12 فروردین
شنبه
1,540,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
1,540,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
1,540,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
1,540,000 تومان
ظرفیت 3 نفر

سه تخته
علاءالدین
1,720,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
5 فروردین
شنبه
1,720,000 تومان
6 فروردین
یکشنبه
1,720,000 تومان
7 فروردین
دوشنبه
1,720,000 تومان
8 فروردین
سه‌شنبه
1,720,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
1,720,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
1,720,000 تومان
11 فروردین
جمعه
1,720,000 تومان
12 فروردین
شنبه
1,720,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
1,720,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
1,720,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
1,720,000 تومان
سوئیت سه نفره
علاءالدین
1,970,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
5 فروردین
شنبه
1,970,000 تومان
6 فروردین
یکشنبه
1,970,000 تومان
7 فروردین
دوشنبه
1,970,000 تومان
8 فروردین
سه‌شنبه
1,970,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
1,970,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
1,970,000 تومان
11 فروردین
جمعه
1,970,000 تومان
12 فروردین
شنبه
1,970,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
1,970,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
1,970,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
1,970,000 تومان
اتاق سه تخته
هتل یار
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
5 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
6 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
7 فروردین
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
8 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
9 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
10 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
11 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
12 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
13 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
14 فروردین
دوشنبه
1,720,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
1,720,000 تومان
سوئیت سه تخته
هتل یار
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
5 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
6 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
7 فروردین
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
8 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
9 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
10 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
11 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
12 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
13 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
14 فروردین
دوشنبه
1,970,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
1,970,000 تومان
سه تخته
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
5 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
6 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
7 فروردین
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
8 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
9 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
10 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
11 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
12 فروردین
شنبه
1,720,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
1,720,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
1,720,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
1,720,000 تومان
سوئیت یک خوابه سه تخته
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
5 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
6 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
7 فروردین
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
8 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
9 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
10 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
11 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
12 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
13 فروردین
یکشنبه
1,970,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
1,970,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
1,970,000 تومان
اتاق سه تخته
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
5 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
6 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
7 فروردین
دوشنبه
1,930,000 تومان
8 فروردین
سه‌شنبه
1,930,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
1,930,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
1,930,000 تومان
11 فروردین
جمعه
1,930,000 تومان
12 فروردین
شنبه
1,930,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
1,930,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
1,930,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
1,930,000 تومان
سوئیت سه نفره
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
5 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
6 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
7 فروردین
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
8 فروردین
سه‌شنبه
2,130,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
2,130,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
2,130,000 تومان
11 فروردین
جمعه
2,130,000 تومان
12 فروردین
شنبه
2,130,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
2,130,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
2,130,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
2,130,000 تومان

امکانات اتاق های هتل مروارید تهران

تلویزیون
یخچال
اعلام حریق
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
فتوکپی
سرویس بهداشتی ایرانی
سرویس فرنگی
خدمات خانه داری
آژانس مسافرتی
تبديل ارز
خشکشویی (لاندری)
دستگاه خودپرداز
صندوق امانات
مبلمان
آسانسور
نمازخانه
پارکینگ
تاکسی سرویس
استخر
سونا
فست‌فود
جعبه کمک های اولیه
ماساژ
اتاق چمدان
کافی‌شاپ
خدمات تور
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
کافی‌شاپ فضای باز
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
تلفن
دستگاه واکس کفش
پله اضطراری
رستوران ایرانی
اتاق بازی
اطفای حریق
لابی
اتاق سیگار
مرکز خرید
اینترنت
کافی شاپ
تلفن در اتاق
سوئیت
خشکشویی
آرایشگاه
فروشگاه
اینترنت در قسمت لابی
حمام
اينترنت (Wifi)
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
کافی نت
مینی بار رایگان
وسایل بدنسازی
خدمات خشکشویی
مبل
پاركينگ
كافی شاپ
اينترنت در لابی
نمای شهر
مسلط به زبان انگليسی
ميز
روم سرويس
خدمات اتو
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
شبکه پخش فیلم
تلویزیون در لابی
اتاق تلفن (اپراتور)
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
لباسشویی
اينترنت در اتاق
تلويزيون LCD در لابی
خدمات اینترنتی
رستوران بام
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
كتابخانه
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
نمای کوچه
چايخانه سنتی
جكوزی
خدمات باربري
کپسول آتشنشانی در راهرو
خدمات پزشكي
امكان شارژ وسايل الكترونيكی در لابی
سالن بيليارد
زمين تنيس
گشت نیم روزی
پارکینگ روباز با ظرفیت محدود
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
مسلط به زبان ایتالیایی
مسلط به زبان فرانسه
پارکینگ در اطراف هتل
پارکینگ در هتل
ترانسفر از فرودگاه به هتل
ترانسفر از هتل به فرودگاه
کپسول آتش‌نشانی در لابی

آدرس هتل مروارید تهران روی نقشه

مشاهده اقامتگاه بر روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل مروارید تهران

(84 نظر)
نقاط قوت:
موقعیت مکانی برخورد پرسنل تنوع صبحانه کیفیت خوب غذای رستوران
نقاط ضعف:
کثیف بودن اتاق پاره بودن ملحفه ها
نقاط قوت:
تمیزی، دسترسی به مترو و مرکز شهر
نقاط ضعف:
تمیزی، دسترسی به مترو و مرکز شهر
همه چیز خوب و تمیز و بهداشتی و راحت. گرمای شوفاژ خیلی زیاد بود که مجبور شدم چندین بار برای چند ساعت کاملا شیرشو ببندم.
نقاط قوت:
موقعیت مکانی (مرکزیت شهری )
نقاط ضعف:
نداشتن کتری برقی( چای ساز) در اتاق ، تنوع کم صبحانه
نقاط قوت:
لوکیشن خوب،صبحانه خوب و متنوع ، پرسنل مودب ، نظافت خوب
نقاط ضعف:
عدم وجود کتری برقی( چای ساز و تیبگ و قهوه در اتاق )، عدم وجود سشوار در اتاق
نقاط قوت:
برخورد پرسنل پذیرش موقعیت مکانی عالی اتاق های بسیار مناسب نظافت عالی
نقاط ضعف:
برخورد پرسنل پذیرش موقعیت مکانی عالی اتاق های بسیار مناسب نظافت عالی
من قبلاً هم در این هتل اقامت داشتم ، باورم نمیشد همونجای قبلی باشه،خیلی تغییر کرده،لابی فوق العاده شیک شده,اتاق من تمام فرنیچر نو شده بوده. صبحانه هتل نسبت به سه ستاره ها خیی بهتر و کامل تر از هتل های دیگه بود که رفتم. کلاً هر دفعه که میام یه تغییری انجام دادن و همیشه میرسن به هتل. در نهایت فکر کنم قیمت نسبت به خدمات ارزش داره.
نقاط قوت:
برخورد پرسنل و قابل اعتماد بودن
نقاط ضعف:
برخورد پرسنل و قابل اعتماد بودن
نقاط قوت:
ارام بودن و تمیز بودن
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
نسبت به قیمت امکاناتش مناسب بود و فضای نسبتا تمیز و مرتبی داشت. دسترسی راحتی به مترو و اتوبوس خط واحد داشت که باعث میشد راحت به مناطق مختلف دسترسی باشه. سرویس های بهداشتی هم تمیز و مرتب بود.
نقاط ضعف:
نسبت به قیمت امکاناتش مناسب بود و فضای نسبتا تمیز و مرتبی داشت. دسترسی راحتی به مترو و اتوبوس خط واحد داشت که باعث میشد راحت به مناطق مختلف دسترسی باشه. سرویس های بهداشتی هم تمیز و مرتب بود.
نقاط قوت:
هیچ نکته مثبتی نداشت
نقاط ضعف:
سرویس ها خیلی کوچکسر و صدا در راهرو ها بسیار زیادصدای تعمیرات دائم در اتاق می امدکیفیت صبحانه پایین بود
نقاط قوت:
(نظر مثبت ثبت نشده است)
نقاط ضعف:
یه نکته دیگه هم یادم رفت! کتری برقی نداره و وقتی من به پذیرش گفتم گفت هتل سه ستاره همینه! کتری برقی نداره🙄 کلا اصلا راضی نیستم و خیلی سطحش پایینه. هتل سه ستاره هم زیادیشه!
نقاط قوت:
نزدیکی و دسترسی آسان به خط یک مترو
نقاط ضعف:
نزدیکی و دسترسی آسان به خط یک مترو
در مجموع هتل خوبیه و با توجه به جاهایی که میخواستم برم مکانش مناسب بود و پنجره دو جداره هم باعث میشد صدای خیابون داخل اتاق نیاد. ناهار رستورانش بد نبود و صبحانه خوب بود، حدود یک ساعتی رو هم تو کافه‌اش بودم که محیط گرم و بچه‌های خون گرمی داشت و پیتزا سبزیجاتشون عالی بود
نقاط قوت:
پرسنل با شخصیت و عالی که همیشه به ما لطف داشتن و هر ساعتی رسیدیم اتاق تحویل دادن و اسباب آرامش ما رو فراهم کردنموقعیت مکانی عالی
نقاط ضعف:
هنوزم برام سواله مدیریت چرا صبحانه رو‌ارتقا نمی ده و تغییراتی ایجاد نمی کنه کاش کیفیت نظافت اتاق ها هم بیشتر بشه
نقاط قوت:
ما نکات مثبتی ندیدیم
نقاط ضعف:
بنده یک روز قبل هتل رو رزرو کرده بودم با خانواده پولشم داده بودم رسیدم اتاق تحویل بگیرم با کارت ملی پرسنل تحویل نداد گفت باید نامه اماکن بیاری حساب بکنید از شهرستان رسیدم تهران خسته گفته با سه بچه بدونیم قد روز اربعین مثل اسرای کربلا ۵ساعت توی گرما اسیر تهران شدیم اماکن تغییر مکان داده بود رفتم تا پیدا کنم کلی کرایه ماشین دادم به کنار نامه رو گرفتم آوردیم به پرسنل دادم اتاق تحویل گرفتم دیگه اونقدر خسته بودم که خودم نفرین میکردم که چرا ندانسته گیر این هتل افتادم توبه کردم که آمار نتی هتل متل یا خرید نکنم وپول به حسابی نریزمفقط جهت آگاهی مسافران محترم
نقاط قوت:
(نظر مثبت ثبت نشده است)
نقاط ضعف:
هتل در حال تعمیر و بازسازی هست . سر وصدای زیاد. پارکینگ عملا ندارد. برق رفته بود برق اضطراری نداشت. محل صبحانه و سایر جاها ظاهر وناسبی نداشت. کلا شبیه مسافر خونه بور. برای نصف این قیمت مناسب هست نه ۱۳۵۰!!
نقاط قوت:
برخورد خوب پرسنلصبحانه خوب
نقاط ضعف:
کیفیت پایین ناهار و شام رستوران کافی‌شاپ نيمه تعطیل نبود دستشویی ایرانی در اتاقها
نقاط قوت:
بسیار تمیز و مرتب بود با توجه به قیمت و موقعیت مکانی هتل خوبیه برخورد پرسنل در هر دو شیفت صبح و شب محترمانه و خوب بود
نقاط ضعف:
کافی شاپ هتل خیلی خوب نبود توی اتاقها کتری برقی یا فلاسک نبود که اکثر هتلها الان دارن
نقاط قوت:
دسترسی خوب به تمام نقاط تهرانمنظم و محترمن
نقاط ضعف:
صدای راهرو با تمام جزئیات داخل اتاق شنیده میشه بخصوص یکبار ساعت پنج صبح یکی از اتاق ها چند تا اقا بودن تو راهرو داشتن مذاکره میکردن جلسه ی کاری بود انگار ….
نقاط قوت:
پرسنل بسیار خوش برخورد و وظیفه شناس ، نظم کلی هتل، آرامش و نظافت اتاق و موقعیت مکانی هال بسیااااار عالی میباشد
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
موقعیت نزدیک به متروی هفت تیر
نقاط ضعف:
تاخیر در تحویل اتاقبرخورد نامناسب پرسنل صبحانه با کیفیت بسیار پایین ( چای سرد شده بود، سوپ شور بود ، تخم مرغ ها نپخته ، شربت خیلی شیرین و ....)اصلا این هتل پیشنهاد نمیشه
نقاط قوت:
هتل موقعيت مكانى خوبی داره و دسترسی به همه جای تهران راحته به تازگی آسانسور گذاشتن
نقاط ضعف:
پارکینگ کوچیکی داره
نقاط قوت:
نداشت . اصلا خوشم نیومد . وان هم نداشت . ویو هم نداشت .
نقاط ضعف:
اتاق دو تخته برای یک شب مصادف بود با یک اتاق تنگ مثل زندان . متاسفم اصلا نپسندیدم . من همیشه هتل لاله می گرفتم که اون روز اتاق نداشت. این هتل گرفتم و واقعا از کوچکی اتاق یکه خوردم.
نقاط قوت:
هتل در مکان خیلی مناسبی در مرکز شهر قرار دارد.
نقاط ضعف:
هیچ امکاناتی داخل اتاق نیست. اتاق ها در راهروها پیچ در پیچ طولانی قرار دارند. پرده ها نمایشی و بلا استفاده هستند. سر و صدای اتاق های مجاور آزار دهنده است. تهویه اتاق با کولرهای بسیار ضعیفی انجام میشه. دستشویی ها فوق العاده کوچک هستند. سیفون ها درست کار نمی کنند. مدیریت نیروها نسبتا ضعیف است.
متوسط
بد
نقاط قوت:
صبحانه اش متنوع و خوب بود
نقاط ضعف:
اتاقش خیلی کوچیک و دلگیر بود
عالی
سلام بنظر من خوب بود و اتاق ها و محوطه هتل تمیز بود و پرسنل بسیار عالیی داشت
سلام، از اتاق‌ها و نظافت و راحتی بسیار راضی هستم ولی فقط یکبار صبحانه خوردم که اصلاً راضی نبودم ضعیف و بی کیفیت بود ولی پرسنل و کلیت هتل عالی بود.
نقاط قوت:
اتاق مرتب و تمیزپرسنل خوب و منظم امکانات مورد نیاز درهتل به صورت کامل امنیت بالا
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
موقعیت مکانی خوبقیمت مناسببرخورد خوب کارکنانتمیزی اتاقها
نقاط ضعف:
نداشتن اسانسور
نقاط قوت:
اتاق ها نظافت خیلی خوبی داشت و واقعا باعث راحتی میشد. پرسنل بسیار محترم بودن.
نقاط ضعف:
فقط میشه به نبود آسانسور و پارکینگ کوچیک اشاره کرد.
نقاط قوت:
موقعیت مکانی بسیار عالی برخورد خیلی خوب پرسنل تمیزی مناسب اتاق و سرویس بهداشتی
نقاط ضعف:
صبحانه متوسط
نقاط قوت:
تمیز بوود
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
تمیزی، مکان و‌موقعیت خیلی خوب
نقاط ضعف:
صبحانه متوسط
سلام قیمت غذاهاش یکم بالاست.قیمت هتل هم کمی بالاست
اگر اسانسور داشت بهتر بود
هتل موقعیت نسبتا خوبی از نظر مکانی دارد وقیمتش مناسب بود برخود کارکنان خوب بودوامکاناتش خوب است.ممنون از مهمان نوازی کارکنان
حمام عالی بود . آب گرم و بسیار خوبی داشت . اتاق از لحاظ نظافت خوب و نسبت به قیمت و موقعیت هتل خوب بود
برخورد کارکنان خوب - موقعیت هتل خوب _ قیمت هتل نسبت به امکانات خوب بود در کل راضی بودم
انقدر قدیمی بود که دیوارها بود دستشویی می داد قید پول زدم و خارج شدم ۵۰۰ متر پایین تر هتل مشهد به اندازه یک هتل ۴ ستاره تمیز بود واقعا متاسفم
متوسط
به من اتاقی داده شد که پنجراه اش باز نمیشد یعنی خراب بود با پیچ‌بسته بودن به پذیرش اطلاع‌دادم فرستادن پیچ را باز کردن اما دیگه پنجره بسته نمیشد اینبار درخاست تعویض اتاق دادم گفتن به خاطر یه پنجره؟؟؟؟ به سختی اتاق دیگه ای بهم دادن. و اونجا هم سیفون توالت فرنگیش کار نمیکرد باید ۱۰بار سعی میکردی. به غیر از کارکنان هتل هم بخش پذیرش که خیلی بد اخلاق
نقاط قوت:
قیمت خوب دسترسی شهری پرسنل با شخصیت
نقاط ضعف:
اتاق های قدیمی کیفیت پایین صبحانه
هتل تمیز و مرتب و برخورد کارکنان خوب بود. فقط پارکینگ هتل طرفیت چند تا ماشین را بیشتر نداشت. موقعیت هتل از نطر اینکه در مرکز شهر واقع شده است دسترسی خوبی به مراکز خرید و... وجود دارد
خوب بود
بجز قسمت پذیرش بقیه کارکنان ضعیف بودن
با تشکر از نظر سنجی. لطفا" موارد ذیل جهت ارائه بهتر خدمات اصلاح شود بهتر است - حذف اتاقهای بسیار کوچک - سرو صبحانه در اتاق بدلیل شیوع کرونا - تمیز کردن شیشه های بیرون هتل - تغییر دکوراسیون حیاط و مسیر رستوران و ...
سلام، برخورد بعضی کارکنان مناسب یک هتل نبود
راضى بودم خوب و مناسب بود
خوب و مناسب
در کل رضایت بخش بود
خیلی همه چیز‌مرتب ، هتل تمیز ، صبحانه خوب ، پرسنل خوب، سرویس بهداشتی باز سازی شده ، در کل از همه چیز راضی بودیم
برخورد کارکنان محترمانه بود
نقاط قوت:
در مجموع خوب بود
نقاط ضعف:
مورد خاصی دیده نشد
خوب بود به نسبت
نقاط قوت:
رضایت بخش بود
نقاط ضعف:
ملاحظه نشد
نقاط قوت:
رضایت داشتم
نقاط ضعف:
موردی نبود
نقاط قوت:
فوق العاده عالی بود
نقاط ضعف:
هیچ نقصی نداشت
نقاط قوت:
خیلی مطلوب و خوب بود
نقاط ضعف:
فاقد نکته منفی
نقاط قوت:
خیلی عالی بود
نقاط ضعف:
موردی نبود
نقاط قوت:
رضایت داشتیم
نقاط ضعف:
موردی نبود
نقاط قوت:
ایده آل بود
نقاط ضعف:
موردی نبود
نقاط قوت:
راضی بودیم
نقاط ضعف:
فاقد نکته منفی
نقاط قوت:
خیلی خوب مرکز شهر
نقاط ضعف:
مشکلی نبود
خوب
نقاط قوت:
در حد معمولی به بالا
نقاط ضعف:
میتونه بهتر هم باشه
نقاط قوت:
بسیار مطلوب بود
نقاط ضعف:
ندیدم
نقاط قوت:
عالی و فوق العاده بود
نقاط ضعف:
هیچی
نقاط قوت:
در حد خودش خوب بود
نقاط ضعف:
مشکلی ندیدم
نقاط قوت:
بسیار عالی نظافت فوق العاده خوب بود
نقاط ضعف:
اصلا نکته منفی ندیدم
نقاط قوت:
خوب بود برخوردشون نظافت هتل
نقاط ضعف:
مشکل خاصی نداشت جز نداشتن آسانسور
نقاط قوت:
راضی بودم
نقاط ضعف:
هیچ نکته منفی وجود نداشت
متوسط
نقاط قوت:
موقعیت مکانیکیفیت اتاق ها
نقاط ضعف:
پارکینگ
نقاط قوت:
از نظر موقعیت مکانی
نقاط ضعف:
پارکینگ
نقاط قوت:
احترام به مسافرانتميزي اتاق هاااا
نقاط ضعف:
كمبودجا جهت سرو غذا
نقاط قوت:
رفتار پرسنل و نظافت اتاقها عالی هستن
نقاط ضعف:
نداشتن آسانسور
نقاط قوت:
راضی بودیم از هتل
نقاط ضعف:
کافی شاپش زود تعطیل میکرد اسانسور نداشت
همه چیز عالی بود مخصوصا سکوت اتاق
هتل خوبی هست . تمیزه و آروم
راضی بودم .
یک مسافر خانه با مساحت 400 متر بدون آسانسور و برخورد پرسنل به خصوص پذیرش به شدت بی ادبانه بود، خود شیفتگی... رئیس هتل وسط رستوران نشسته و داد میزنه غدای منو بیارین، عرض اتاقی که در اون اقامت داشتم 2 متر به سختی اندازه یک تخت جا شده بود و ویو روبه یک سری کابل و شیلنگ. دیوارهای اتاق جوری بود که صدای اتاقهای کنار همش میومد و آب سرد و گرم هم مشکل نداشت. جالبه در مقابل گم شدن وسایل شما هم هی...
نقاط قوت:
نزدیک به بازار
نقاط ضعف:
انسانسور ندارد دراتاق چای ساز نیست
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل مروارید تهران

مهمانان هتل مروارید تهران در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل مروارید تهران از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید. برای مشاهده نظرات کلیک کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل مروارید تهران بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد. برای مقایسه قیمت و رزرو هتل کلیک کنید.

همه عکس‌ها و امکانات هتل مروارید تهران رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل مروارید تهران را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است. برای مشاهده کلیک کنید.