هتل مروارید تهران

تهران، میدان هفت تیر، روبروی مسجد الجواد
3.1
امتیاز کاربران
73
نظرات کاربران

معرفی هتل مروارید تهران

هتل ۳ ستاره مروارید در قلب شهر تهران، واقع در بزرگراه مدرس یکی از بهترین هتل‌های قدیمی شهر محسوب می‌شود. هتل مروارید با قرار گرفتن در موقعیت مناسب و دسترسی آسان به بازار بزرگ تهران و مراکز اداری، تجاری، تفریحی و ورزشی و فاصله کم تا مترو، شرایط خوبی را برای اقامت مهمانان فراهم نموده است.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل مروارید تهران

ظرفیت 1 نفر

یک تخته B
علاءالدین
417,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
417,000
تومان
9 بهمن
شنبه
417,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
417,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
417,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
417,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
417,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
417,000
تومان
15 بهمن
جمعه
417,000
تومان
16 بهمن
شنبه
417,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
417,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
417,000
تومان
یک تخته تیپ B
ای‌گردش
450,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
450,000
تومان
9 بهمن
شنبه
450,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
450,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
450,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
450,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
450,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
450,000
تومان
15 بهمن
جمعه
450,000
تومان
16 بهمن
شنبه
450,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
450,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
450,000
تومان
یک تخته A
علاءالدین
500,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
500,000
تومان
9 بهمن
شنبه
500,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
500,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
500,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
500,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
500,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
500,000
تومان
15 بهمن
جمعه
500,000
تومان
16 بهمن
شنبه
500,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
500,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
500,000
تومان
اتاق یک تخته تایپ A
اقامت 24
530,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
530,000
تومان
9 بهمن
شنبه
530,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
530,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
530,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
530,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
530,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
530,000
تومان
15 بهمن
جمعه
530,000
تومان
16 بهمن
شنبه
530,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
530,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
530,000
تومان
اتاق یک تخته - A
هتل یار
530,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
530,000
تومان
9 بهمن
شنبه
530,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
530,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
530,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
530,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
530,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
530,000
تومان
15 بهمن
جمعه
530,000
تومان
16 بهمن
شنبه
530,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
530,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
530,000
تومان
یک تخته بزرگ نوع A
اسنپ تریپ
530,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
530,000
تومان
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
دوشنبه
530,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
14 بهمن
پنجشنبه
530,000
تومان
15 بهمن
جمعه
530,000
تومان
16 بهمن
شنبه
530,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
530,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
530,000
تومان
یک تخته تیپ A
ای‌گردش
530,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
530,000
تومان
9 بهمن
شنبه
530,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
530,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
530,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
530,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
530,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
530,000
تومان
15 بهمن
جمعه
530,000
تومان
16 بهمن
شنبه
530,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
530,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
530,000
تومان
یک تخته کوچک نوع B
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
14 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
15 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
16 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
17 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
18 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
اتاق یک تخته - B
هتل یار
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
14 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
15 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
16 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
17 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
18 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
اتاق یک تخته تایپ B
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
14 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
15 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
16 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
17 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
18 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
ظرفیت 2 نفر

دوتخته عادی فقط توئین
علاءالدین
625,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
625,000
تومان
9 بهمن
شنبه
625,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
625,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
625,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
625,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
625,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
625,000
تومان
15 بهمن
جمعه
625,000
تومان
16 بهمن
شنبه
625,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
625,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
625,000
تومان
دوتخته عادی فقط دبل
علاءالدین
625,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
625,000
تومان
9 بهمن
شنبه
625,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
625,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
625,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
625,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
625,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
625,000
تومان
15 بهمن
جمعه
625,000
تومان
16 بهمن
شنبه
625,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
625,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
625,000
تومان
اتاق دو تخته دبل
اقامت 24
647,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
647,000
تومان
9 بهمن
شنبه
647,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
647,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
647,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
647,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
647,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
647,000
تومان
15 بهمن
جمعه
647,000
تومان
16 بهمن
شنبه
647,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
647,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
647,000
تومان
دو تخته
ای‌گردش
654,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
654,000
تومان
9 بهمن
شنبه
654,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
654,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
654,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
654,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
654,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
654,000
تومان
15 بهمن
جمعه
654,000
تومان
16 بهمن
شنبه
654,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
654,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
654,000
تومان
دو تخته دابل
اسنپ تریپ
654,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
654,000
تومان
9 بهمن
شنبه
654,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
654,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
654,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
654,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
654,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
654,000
تومان
15 بهمن
جمعه
654,000
تومان
16 بهمن
شنبه
654,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
654,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
654,000
تومان
اتاق دو تخته - دبل
هتل یار
654,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
654,000
تومان
9 بهمن
شنبه
654,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
654,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
654,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
654,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
654,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
654,000
تومان
15 بهمن
جمعه
654,000
تومان
16 بهمن
شنبه
654,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
654,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
654,000
تومان
اتاق دو تخته - تویین
هتل یار
654,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
654,000
تومان
9 بهمن
شنبه
654,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
654,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
654,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
654,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
654,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
654,000
تومان
15 بهمن
جمعه
654,000
تومان
16 بهمن
شنبه
654,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
654,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
654,000
تومان
اتاق دو تخته تویین
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
سه شنبه
647,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
647,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
647,000
تومان
15 بهمن
جمعه
647,000
تومان
16 بهمن
شنبه
647,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
647,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
647,000
تومان
دو تخته تویین
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
سه شنبه
654,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
654,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
654,000
تومان
15 بهمن
جمعه
654,000
تومان
16 بهمن
شنبه
654,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
654,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
654,000
تومان
ظرفیت 3 نفر

سه تخته
علاءالدین
729,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
729,000
تومان
9 بهمن
شنبه
729,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
729,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
729,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
729,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
729,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
729,000
تومان
15 بهمن
جمعه
729,000
تومان
16 بهمن
شنبه
729,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
729,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
729,000
تومان
سه تخته
ای‌گردش
800,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
800,000
تومان
9 بهمن
شنبه
800,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
800,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
800,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
800,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
800,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
800,000
تومان
15 بهمن
جمعه
800,000
تومان
16 بهمن
شنبه
800,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
800,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
800,000
تومان
اتاق سه تخته
هتل یار
800,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
800,000
تومان
9 بهمن
شنبه
800,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
800,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
800,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
800,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
800,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
800,000
تومان
15 بهمن
جمعه
800,000
تومان
16 بهمن
شنبه
800,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
800,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
800,000
تومان
سوئیت سه نفره
علاءالدین
812,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
812,000
تومان
9 بهمن
شنبه
812,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
812,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
812,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
812,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
812,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
812,000
تومان
15 بهمن
جمعه
812,000
تومان
16 بهمن
شنبه
812,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
812,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
812,000
تومان
سوئیت
ای‌گردش
900,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
900,000
تومان
9 بهمن
شنبه
900,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
900,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
900,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
900,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
900,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
900,000
تومان
15 بهمن
جمعه
900,000
تومان
16 بهمن
شنبه
900,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
900,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
900,000
تومان
سوئیت سه تخته
هتل یار
900,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
900,000
تومان
9 بهمن
شنبه
900,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
900,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
900,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
900,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
900,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
900,000
تومان
15 بهمن
جمعه
900,000
تومان
16 بهمن
شنبه
900,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
900,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
900,000
تومان
سه تخته
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
چهارشنبه
800,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
800,000
تومان
15 بهمن
جمعه
800,000
تومان
16 بهمن
شنبه
800,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
800,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
800,000
تومان
سوئیت یک خوابه سه تخته
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
14 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
15 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
16 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
17 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
18 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
اتاق سه تخته
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
سه شنبه
800,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
800,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
800,000
تومان
15 بهمن
جمعه
800,000
تومان
16 بهمن
شنبه
800,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
800,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
800,000
تومان
سوئیت سه نفره
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
14 بهمن
پنجشنبه
900,000
تومان
15 بهمن
جمعه
900,000
تومان
16 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
17 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
18 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل

امکانات اتاق های هتل مروارید تهران

اعلام حریق
پذیرش 24 ساعته
تبديل ارز
تلويزيون LCD در لابی
اينترنت در اتاق
لباسشویی
زمین ورزشی
پارک کودک
گیم نت
اتاق تلفن (اپراتور)
تلویزیون در لابی
خدمات خانه داری
شبکه پخش فیلم
ترانسفر برگشت با هزینه
رستوران بام
ترانسفر رفت با هزینه
زنگ هشدار
پرینتر
تلفن در لابی
فكس
خدمات اتو
روم سرويس
ميز
مسلط به زبان انگليسی
نمای شهر
اينترنت در لابی
كافی شاپ
خدمات اینترنتی
خدمات تهيه بليط
مبل
زمين تنيس
ترانسفر از هتل به فرودگاه
ترانسفر از فرودگاه به هتل
پارکینگ در هتل
پارکینگ در اطراف هتل
مسلط به زبان فرانسه
مسلط به زبان ایتالیایی
خدمات نگهداری کودک
پرداخت ویزا و مسترکارت
سرویس حرم
بازی ویدئویی
پارکینگ روباز با ظرفیت محدود
گشت نیم روزی
سالن بيليارد
خدمات بیدار باش
امكان شارژ وسايل الكترونيكی در لابی
خدمات پزشكي
کپسول آتشنشانی در راهرو
خدمات باربري
جكوزی
چايخانه سنتی
نمای کوچه
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
آتلیه
كتابخانه
مینی بار با هزینه
پاركينگ
خدمات خشکشویی
سیستم تهویه مطبوع
آسانسور
اتاق چمدان
ماساژ
جعبه کمک های اولیه
فست‌فود
رستوران
سونا
استخر
تاکسی سرویس
پارکینگ
نمازخانه
مبلمان
خدمات تور
صندوق امانات
یخچال
تلویزیون
دستگاه خودپرداز
خشکشویی (لاندری)
آژانس مسافرتی
سرویس فرنگی
سرویس بهداشتی ایرانی
فتوکپی
کافی‌شاپ
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
وسایل بدنسازی
کافی شاپ
مینی بار رایگان
کافی نت
خدمات برای معلولین
کپسول آتش نشانی
اينترنت (Wifi)
حمام
اینترنت در قسمت لابی
فروشگاه
آرایشگاه
خشکشویی
سوئیت
تلفن در اتاق
اینترنت
کافی‌شاپ فضای باز
مرکز خرید
اتاق سیگار
لابی
اطفای حریق
اتاق بازی
رستوران ایرانی
پله اضطراری
دستگاه واکس کفش
تلفن
سالن ورزشی
فضای سبز
روزنامه
کپسول آتش‌نشانی در لابی

آدرس هتل مروارید تهران روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل مروارید تهران

(73 نظر)
نقاط قوت:
صبحانه اش متنوع و خوب بود
نقاط ضعف:
اتاقش خیلی کوچیک و دلگیر بود
نقاط قوت:
برخورد خوب پرسنل
نقاط ضعف:
برخورد خوب پرسنل
نقاط قوت:
بی سر و صدا
نقاط ضعف:
بی سر و صدا
نقاط قوت:
موقعیت مکانی خوب نظافت خوب صبحانه ی عالی پرسنل بااخلاق
نقاط ضعف:
موقعیت مکانی خوب نظافت خوب صبحانه ی عالی پرسنل بااخلاق
درکل خوب بود وبه ما خیلی خوش گذشت و اگه بازم بخوام سفربه تهران برم جز گزینه هام خواهد بود
نقاط قوت:
دسترسی به اینترنت و موقعیت مکان عالی
نقاط ضعف:
دسترسی به اینترنت و موقعیت مکان عالی
نقاط قوت:
فقط دسترسی
نقاط ضعف:
فقط دسترسی
من از هتلهایی به غیر از مروارید هم استفاده کردم متاسفانه این هتل از لحاظ کیفیت فضا و تهویه و تحهیزات خیلی ضعیف بود و قطعا دوباره در. انتخابهای من جایی نخواهد داشت
عالی
سلام بنظر من خوب بود و اتاق ها و محوطه هتل تمیز بود و پرسنل بسیار عالیی داشت
سلام، از اتاق‌ها و نظافت و راحتی بسیار راضی هستم ولی فقط یکبار صبحانه خوردم که اصلاً راضی نبودم ضعیف و بی کیفیت بود ولی پرسنل و کلیت هتل عالی بود.
نقاط قوت:
موقعیت مکانی خوب قیمت مناسب برخورد خوب کارکنان تمیزی اتاقها
نقاط ضعف:
نداشتن اسانسور
نقاط قوت:
اتاق ها نظافت خیلی خوبی داشت و واقعا باعث راحتی میشد. پرسنل بسیار محترم بودن.
نقاط ضعف:
فقط میشه به نبود آسانسور و پارکینگ کوچیک اشاره کرد.
نقاط قوت:
اتاق های تمیز و استاندارد
نقاط ضعف:
آسانسور نداشت . کیفیت صبحانه پایین بود .
نقاط قوت:
موقعیت مکانی بسیار عالی برخورد خیلی خوب پرسنل تمیزی مناسب اتاق و سرویس بهداشتی
نقاط ضعف:
صبحانه متوسط
نقاط قوت:
تمیزی، مکان و‌موقعیت خیلی خوب
نقاط ضعف:
صبحانه متوسط
نقاط قوت:
موقعیت مکانی
نقاط ضعف:
تلویزیون در موفقیت خوبی قراره داده نشده بود مومن کف اتاق و راهرو کثیف بود دیوارهای داخل اتاق کنده بودن
نقاط قوت:
موقعيت مناسب و دسترسي خوب
نقاط ضعف:
معمولن وقتي شما به صورت اينترنتي اتاق رزرو ميكنيد وقتي مراجعه ميشه بدترين اتاق در اختيارتون ميزارن ولي وقتي به صورت حضوري مراجعه ميكنيد چون ميخوان مشتري از دست ندن چند تا اتاق به شما نشون ميدن كه مشتري از دست نره ولي در مورد اول ديگه خيالشون راحته و اتاق بي كيفيت در اختيار شما ميزارن اتاق ما بسيار تاريك بود در حدي كه چشم ها رو اذيت ميكرد با پذيرش تماس گرفتيم كه اتاق عوض كنن كه ترتيب اثر ندادن … صبحانه اصلن تنوع نداشت در حد مسافر خانه بود پنير و مربا و عسل و يك روز املت يك روز هم سوسيس به اين منو اضافه كنيد. از املت براتون بگم گوجه ها و پيازهاي درشت خورد شده و مقداري آب هم كنار ظرف حال آدمو بهم ميزد پوست گوجه ها تو دهان حالت چندش آوري ميداد كلن ما فقط نون با عسل و چاي خورديم… بهداشت رستوران هم پايين بود ميزها كثيف و تعدادي از كادر هم ماسك نداشتن… كلن اصلن راضي نبوديم و هيچ وقت ديگه اين هتل را براي اقامت در نظر نميگيرم…
سلام قیمت غذاهاش یکم بالاست.قیمت هتل هم کمی بالاست
اگر اسانسور داشت بهتر بود
هتل موقعیت نسبتا خوبی از نظر مکانی دارد وقیمتش مناسب بود برخود کارکنان خوب بودوامکاناتش خوب است.ممنون از مهمان نوازی کارکنان
حمام عالی بود . آب گرم و بسیار خوبی داشت . اتاق از لحاظ نظافت خوب و نسبت به قیمت و موقعیت هتل خوب بود
برخورد کارکنان خوب - موقعیت هتل خوب _ قیمت هتل نسبت به امکانات خوب بود در کل راضی بودم
انقدر قدیمی بود که دیوارها بود دستشویی می داد قید پول زدم و خارج شدم ۵۰۰ متر پایین تر هتل مشهد به اندازه یک هتل ۴ ستاره تمیز بود واقعا متاسفم
متوسط
به من اتاقی داده شد که پنجراه اش باز نمیشد یعنی خراب بود با پیچ‌بسته بودن به پذیرش اطلاع‌دادم فرستادن پیچ را باز کردن اما دیگه پنجره بسته نمیشد اینبار درخاست تعویض اتاق دادم گفتن به خاطر یه پنجره؟؟؟؟ به سختی اتاق دیگه ای بهم دادن. و اونجا هم سیفون توالت فرنگیش کار نمیکرد باید ۱۰بار سعی میکردی. به غیر از کارکنان هتل هم بخش پذیرش که خیلی بد اخلاق
نقاط قوت:
قیمت خوب دسترسی شهری پرسنل با شخصیت
نقاط ضعف:
اتاق های قدیمی کیفیت پایین صبحانه
هتل تمیز و مرتب و برخورد کارکنان خوب بود. فقط پارکینگ هتل طرفیت چند تا ماشین را بیشتر نداشت. موقعیت هتل از نطر اینکه در مرکز شهر واقع شده است دسترسی خوبی به مراکز خرید و... وجود دارد
خوب بود
بجز قسمت پذیرش بقیه کارکنان ضعیف بودن
با تشکر از نظر سنجی. لطفا" موارد ذیل جهت ارائه بهتر خدمات اصلاح شود بهتر است - حذف اتاقهای بسیار کوچک - سرو صبحانه در اتاق بدلیل شیوع کرونا - تمیز کردن شیشه های بیرون هتل - تغییر دکوراسیون حیاط و مسیر رستوران و ...
راضى بودم خوب و مناسب بود
سلام، برخورد بعضی کارکنان مناسب یک هتل نبود
خوب و مناسب
در کل رضایت بخش بود
خیلی همه چیز‌مرتب ، هتل تمیز ، صبحانه خوب ، پرسنل خوب، سرویس بهداشتی باز سازی شده ، در کل از همه چیز راضی بودیم
برخورد کارکنان محترمانه بود
نقاط قوت:
در مجموع خوب بود
نقاط ضعف:
مورد خاصی دیده نشد
خوب بود به نسبت
نقاط قوت:
رضایت بخش بود
نقاط ضعف:
ملاحظه نشد
نقاط قوت:
رضایت داشتم
نقاط ضعف:
موردی نبود
نقاط قوت:
فوق العاده عالی بود
نقاط ضعف:
هیچ نقصی نداشت
نقاط قوت:
خیلی مطلوب و خوب بود
نقاط ضعف:
فاقد نکته منفی
نقاط قوت:
خیلی عالی بود
نقاط ضعف:
موردی نبود
نقاط قوت:
رضایت داشتیم
نقاط ضعف:
موردی نبود
نقاط قوت:
ایده آل بود
نقاط ضعف:
موردی نبود
نقاط قوت:
راضی بودیم
نقاط ضعف:
فاقد نکته منفی
نقاط قوت:
خیلی خوب مرکز شهر
نقاط ضعف:
مشکلی نبود
خوب
نقاط قوت:
در حد معمولی به بالا
نقاط ضعف:
میتونه بهتر هم باشه
در کل مناسب و خوب
بخش رسپشن شیفت شب، اصلا رفتار دوستانه‌ای نداشتند؛ انگار مهمون ناخوانده بودیم و آوار شده بودیم سرشون. حتی با وجود نداشتن آسانسور، درخواست ما رو برای انتقال چمدان و وسایلمون رد کردند و گفتند ما این کارو نمی‌کنیم.اما موقعیت هتل مناسبه.
نقاط قوت:
بسیار مطلوب بود
نقاط ضعف:
ندیدم
نقاط قوت:
عالی و فوق العاده بود
نقاط ضعف:
هیچی
نقاط قوت:
در حد خودش خوب بود
نقاط ضعف:
مشکلی ندیدم
نقاط قوت:
بسیار عالی نظافت فوق العاده خوب بود
نقاط ضعف:
اصلا نکته منفی ندیدم
نقاط قوت:
خوب بود برخوردشون نظافت هتل
نقاط ضعف:
مشکل خاصی نداشت جز نداشتن آسانسور
نقاط قوت:
راضی بودم
نقاط ضعف:
هیچ نکته منفی وجود نداشت
متوسط
نقاط قوت:
موقعیت مکانی کیفیت اتاق ها
نقاط ضعف:
پارکینگ
نقاط قوت:
از نظر موقعیت مکانی
نقاط ضعف:
پارکینگ
نقاط قوت:
احترام به مسافران تميزي اتاق هاااا
نقاط ضعف:
كمبودجا جهت سرو غذا
نقاط قوت:
نظافت خوب بود خدماتدهیشون خوب بود ، در کل هتل راضی کننده بود
نقاط ضعف:
آسانسور نداشت
نقاط قوت:
رفتار پرسنل و نظافت اتاقها عالی هستن
نقاط ضعف:
نداشتن آسانسور
نقاط قوت:
راضی بودیم از هتل
نقاط ضعف:
کافی شاپش زود تعطیل میکرد اسانسور نداشت
نقاط قوت:
رفتار مناسب پرسنل و نظافت اتاقها عالی بود
نقاط ضعف:
فقط نداشتن آسانسور البته برای افراد مسن
نقاط قوت:
فضای دنج و آرام رفتار خوب پرسنل غذای خوب چه امکاناتی که نسبت به قیمت وجود داشت درکل عالی
نقاط ضعف:
بنظر من نداشت
همه چیز عالی بود مخصوصا سکوت اتاق
هتل خوبی هست . تمیزه و آروم
راضی بودم .
نقاط قوت:
مهمترین نکته این هتل تمیزی اتاق و سرویس بهداشتی بود در حد هتل۵ ستاره نکته ای که خیلی به چشم میاد نو و تر تمیز بودن همه جای هتل هست موقعیت و دسترسی مناسب اسپلیت گرمایشی و سرمایشی آرامش
نقاط ضعف:
نمیشه عیب گرفت ولی جای چای ساز خالی بود
نقاط قوت:
امکانات خوب بود
نقاط ضعف:
تنوع صبحانه خوب نبود
یک مسافر خانه با مساحت 400 متر بدون آسانسور و برخورد پرسنل به خصوص پذیرش به شدت بی ادبانه بود، خود شیفتگی... رئیس هتل وسط رستوران نشسته و داد میزنه غدای منو بیارین، عرض اتاقی که در اون اقامت داشتم 2 متر به سختی اندازه یک تخت جا شده بود و ویو روبه یک سری کابل و شیلنگ. دیوارهای اتاق جوری بود که صدای اتاقهای کنار همش میومد و آب سرد و گرم هم مشکل نداشت. جالبه در مقابل گم شدن وسایل شما هم هی...
نقاط قوت:
نزدیک به بازار
نقاط ضعف:
انسانسور ندارد دراتاق چای ساز نیست
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل مروارید تهران

مهمانان هتل مروارید تهران در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل مروارید تهران از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل مروارید تهران بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل مروارید تهران رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل مروارید تهران را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.