هتل مروارید تهران

تهران، میدان هفت تیر، روبروی مسجد الجواد
3.1
امتیاز کاربران
71
نظرات کاربران

معرفی هتل مروارید تهران

هتل ۳ ستاره مروارید در قلب شهر تهران، واقع در بزرگراه مدرس یکی از بهترین هتل‌های قدیمی شهر محسوب می‌شود. هتل مروارید با قرار گرفتن در موقعیت مناسب و دسترسی آسان به بازار بزرگ تهران و مراکز اداری، تجاری، تفریحی و ورزشی و فاصله کم تا مترو، شرایط خوبی را برای اقامت مهمانان فراهم نموده است.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل مروارید تهران

مروارید-اتاق یک تخته تایپ B
اتاق یک تخته تایپ B
ای‌گردش
331,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 مهر
جمعه
331,000
تومان
3 مهر
شنبه
331,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
331,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
331,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
331,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
331,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
331,000
تومان
9 مهر
جمعه
331,000
تومان
10 مهر
شنبه
331,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
331,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
331,000
تومان
اقامت 24
354,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 مهر
جمعه
354,000
تومان
3 مهر
شنبه
354,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
354,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
354,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
354,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
354,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
354,000
تومان
9 مهر
جمعه
354,000
تومان
10 مهر
شنبه
354,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
354,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
354,000
تومان
علاءالدین
354,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 مهر
جمعه
354,000
تومان
3 مهر
شنبه
354,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
354,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
354,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
354,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
354,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
354,000
تومان
9 مهر
جمعه
354,000
تومان
10 مهر
شنبه
354,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
354,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
354,000
تومان
هتل یار
360,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 مهر
جمعه
360,000
تومان
3 مهر
شنبه
360,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
360,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
360,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
360,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
360,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
360,000
تومان
9 مهر
جمعه
360,000
تومان
10 مهر
شنبه
360,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
360,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
360,000
تومان
مروارید-اتاق یک تخته تایپ A
اتاق یک تخته تایپ A
ای‌گردش
389,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 مهر
جمعه
389,000
تومان
3 مهر
شنبه
389,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
389,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
389,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
389,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
389,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
389,000
تومان
9 مهر
جمعه
389,000
تومان
10 مهر
شنبه
389,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
389,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
389,000
تومان
اقامت 24
413,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 مهر
جمعه
413,000
تومان
3 مهر
شنبه
413,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
413,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
413,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
413,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
413,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
413,000
تومان
9 مهر
جمعه
413,000
تومان
10 مهر
شنبه
413,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
413,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
413,000
تومان
علاءالدین
416,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 مهر
جمعه
416,000
تومان
3 مهر
شنبه
416,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
416,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
416,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
416,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
416,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
416,000
تومان
9 مهر
جمعه
416,000
تومان
10 مهر
شنبه
416,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
416,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
416,000
تومان
هتل یار
420,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 مهر
جمعه
420,000
تومان
3 مهر
شنبه
420,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
420,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
420,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
420,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
420,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
420,000
تومان
9 مهر
جمعه
420,000
تومان
10 مهر
شنبه
420,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
420,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
420,000
تومان
مروارید-اتاق دوتخته دبل
اتاق دوتخته دبل
ای‌گردش
491,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 مهر
جمعه
491,000
تومان
3 مهر
شنبه
491,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
491,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
491,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
491,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
491,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
491,000
تومان
9 مهر
جمعه
491,000
تومان
10 مهر
شنبه
491,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
491,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
491,000
تومان
اقامت 24
530,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 مهر
جمعه
530,000
تومان
3 مهر
شنبه
530,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
530,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
530,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
530,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
530,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
530,000
تومان
9 مهر
جمعه
530,000
تومان
10 مهر
شنبه
530,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
530,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
530,000
تومان
علاءالدین
536,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 مهر
جمعه
536,000
تومان
3 مهر
شنبه
536,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
536,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
536,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
536,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
536,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
536,000
تومان
9 مهر
جمعه
536,000
تومان
10 مهر
شنبه
536,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
536,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
536,000
تومان
هتل یار
540,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 مهر
جمعه
540,000
تومان
3 مهر
شنبه
540,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
540,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
540,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
540,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
540,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
540,000
تومان
9 مهر
جمعه
540,000
تومان
10 مهر
شنبه
540,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
540,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
540,000
تومان
مروارید-اتاق دوتخته تویین
اتاق دوتخته تویین
اقامت 24
530,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 مهر
جمعه
530,000
تومان
3 مهر
شنبه
530,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
530,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
530,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
530,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
530,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
530,000
تومان
9 مهر
جمعه
530,000
تومان
10 مهر
شنبه
530,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
530,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
530,000
تومان
علاءالدین
536,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 مهر
جمعه
536,000
تومان
3 مهر
شنبه
536,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
536,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
536,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
536,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
536,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
536,000
تومان
9 مهر
جمعه
536,000
تومان
10 مهر
شنبه
536,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
536,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
536,000
تومان
هتل یار
540,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 مهر
جمعه
540,000
تومان
3 مهر
شنبه
540,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
540,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
540,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
540,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
540,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
540,000
تومان
9 مهر
جمعه
540,000
تومان
10 مهر
شنبه
540,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
540,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
540,000
تومان
مروارید-اتاق سه تخته (دبل+سینگل)
اتاق سه تخته (دبل+سینگل)
ای‌گردش
584,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 مهر
جمعه
584,000
تومان
3 مهر
شنبه
584,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
584,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
584,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
584,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
584,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
584,000
تومان
9 مهر
جمعه
584,000
تومان
10 مهر
شنبه
584,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
584,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
584,000
تومان
اقامت 24
633,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 مهر
جمعه
633,000
تومان
3 مهر
شنبه
633,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
633,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
633,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
633,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
633,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
633,000
تومان
9 مهر
جمعه
633,000
تومان
10 مهر
شنبه
633,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
633,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
633,000
تومان
هتل یار
640,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 مهر
جمعه
640,000
تومان
3 مهر
شنبه
640,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
640,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
640,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
640,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
640,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
640,000
تومان
9 مهر
جمعه
640,000
تومان
10 مهر
شنبه
640,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
640,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
640,000
تومان
علاءالدین
641,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 مهر
جمعه
641,000
تومان
3 مهر
شنبه
641,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
641,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
641,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
641,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
641,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
641,000
تومان
9 مهر
جمعه
641,000
تومان
10 مهر
شنبه
641,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
641,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
641,000
تومان
مروارید-سوئیت سه نفره
سوئیت سه نفره
ای‌گردش
709,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 مهر
جمعه
709,000
تومان
3 مهر
شنبه
709,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
709,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
709,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
709,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
709,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
709,000
تومان
9 مهر
جمعه
709,000
تومان
10 مهر
شنبه
709,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
709,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
709,000
تومان
اقامت 24
732,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 مهر
جمعه
732,000
تومان
3 مهر
شنبه
732,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
732,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
732,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
732,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
732,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
732,000
تومان
9 مهر
جمعه
732,000
تومان
10 مهر
شنبه
732,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
732,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
732,000
تومان
هتل یار
740,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 مهر
جمعه
740,000
تومان
3 مهر
شنبه
740,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
740,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
740,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
740,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
740,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
740,000
تومان
9 مهر
جمعه
740,000
تومان
10 مهر
شنبه
740,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
740,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
740,000
تومان
علاءالدین
744,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 مهر
جمعه
744,000
تومان
3 مهر
شنبه
744,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
744,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
744,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
744,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
744,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
744,000
تومان
9 مهر
جمعه
744,000
تومان
10 مهر
شنبه
744,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
744,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
744,000
تومان

امکانات اتاق های هتل مروارید تهران

اعلام حریق
شبکه پخش فیلم
خدمات اینترنتی
تبديل ارز
تلويزيون LCD در لابی
اينترنت در اتاق
لباسشویی
زمین ورزشی
پارک کودک
گیم نت
اتاق تلفن (اپراتور)
تلویزیون در لابی
خدمات خانه داری
پذیرش 24 ساعته
خدمات تهيه بليط
ترانسفر برگشت با هزینه
ترانسفر رفت با هزینه
زنگ هشدار
پرینتر
تلفن در لابی
فكس
خدمات اتو
روم سرويس
ميز
مسلط به زبان انگليسی
نمای شهر
اينترنت در لابی
رستوران بام
خدمات بیدار باش
پاركينگ
گشت نیم روزی
ترانسفر از هتل به فرودگاه
ترانسفر از فرودگاه به هتل
پارکینگ در هتل
رستوران در هتل
پارکینگ در اطراف هتل
مسلط به زبان فرانسه
مسلط به زبان ایتالیایی
خدمات نگهداری کودک
پرداخت ویزا و مسترکارت
سرویس حرم
بازی ویدئویی
پارکینگ روباز با ظرفیت محدود
زمين تنيس
مینی بار با هزینه
سالن بيليارد
امكان شارژ وسايل الكترونيكی در لابی
خدمات پزشكي
کپسول آتشنشانی در راهرو
خدمات باربري
جكوزی
چايخانه سنتی
نمای کوچه
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
آتلیه
كتابخانه
كافی شاپ
مبل
سیستم تهویه مطبوع
نمازخانه
کافی‌شاپ
اتاق چمدان
ماساژ
جعبه کمک های اولیه
فست‌فود
رستوران
سونا
استخر
تاکسی سرویس
پارکینگ
آسانسور
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
مبلمان
صندوق امانات
یخچال
تلویزیون
دستگاه خودپرداز
خشکشویی (لاندری)
آژانس مسافرتی
سرویس فرنگی
سرویس بهداشتی ایرانی
فتوکپی
خدمات تور
کافی‌شاپ فضای باز
خدمات خشکشویی
تلفن در اتاق
وسایل بدنسازی
مینی بار رایگان
کافی نت
خدمات برای معلولین
کپسول آتش نشانی
اينترنت (Wifi)
حمام
اینترنت در قسمت لابی
فروشگاه
آرایشگاه
خشکشویی
سوئیت
کافی شاپ
روزنامه
اینترنت
مرکز خرید
اتاق سیگار
لابی
اطفای حریق
اتاق بازی
رستوران ایرانی
پله اضطراری
دستگاه واکس کفش
تلفن
سالن ورزشی
فضای سبز
کپسول آتش‌نشانی در لابی

آدرس هتل مروارید تهران روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل مروارید تهران

(71 نظر)
نقاط قوت:
از نظر موقیت بسیار عالی بود.برخورد پرسنل بسیار محترمانه
نقاط ضعف:
از نظر موقیت بسیار عالی بود.برخورد پرسنل بسیار محترمانه
من دو روز اقاممت داشتم، اگه کلی بگم خوب بود ولی باجزییات بخوام بگم رفتار پرسنل که مثل همیشه عالی بود و صبحانه هم نسبت به قبل خیلی بهتر شده بود. از نظر موقیعیت هیچ هتلی اینقدر به همه جا راحت دسترسی نداره. نقطه ضعفش اینه که آسانسور نداره ولی خب کلا 2 طبقه هستش و خیلی اذیت نمیکنه. اتاق یک تخته نوع b رزرو نکنید چون کوچیکه.ولی در کل هتله خوبیه و بهتون پیشنهاد میکنم.
نقاط قوت:
محل و پارکینگ و برخورد پرسنل
نقاط ضعف:
محل و پارکینگ و برخورد پرسنل
رویهم رفته خوب بود.
خوبه بد نیست ولی فکر کنم با این قیمت جای بهترم هست
نقاط قوت:
اخلاق و رفتار پرسنل عالی
نقاط ضعف:
اخلاق و رفتار پرسنل عالی
در کل عالیه
نقاط قوت:
دسترسی به مترو تاکسی مراکز خرید
نقاط ضعف:
دسترسی به مترو تاکسی مراکز خرید
سلام، از اتاق‌ها و نظافت و راحتی بسیار راضی هستم ولی فقط یکبار صبحانه خوردم که اصلاً راضی نبودم ضعیف و بی کیفیت بود ولی پرسنل و کلیت هتل عالی بود.
از کرونا و پروتکل، فقط یک بنر داشتند و بس اصلا بهداشت رعایت نمیشد آسانسور نداره و اتاق های همکف خیلی خیلی کثیف هستند و پر از حشره. سقف هادکه نم داده بودند
نقاط قوت:
موقعیت مکانی خوب قیمت مناسب برخورد خوب کارکنان تمیزی اتاقها
نقاط ضعف:
نداشتن اسانسور
نقاط قوت:
اتاق ها نظافت خیلی خوبی داشت و واقعا باعث راحتی میشد. پرسنل بسیار محترم بودن.
نقاط ضعف:
فقط میشه به نبود آسانسور و پارکینگ کوچیک اشاره کرد.
نقاط قوت:
اتاق های تمیز و استاندارد
نقاط ضعف:
آسانسور نداشت . کیفیت صبحانه پایین بود .
نقاط قوت:
موقعیت مکانی بسیار عالی برخورد خیلی خوب پرسنل تمیزی مناسب اتاق و سرویس بهداشتی
نقاط ضعف:
صبحانه متوسط
نقاط قوت:
تمیزی، مکان و‌موقعیت خیلی خوب
نقاط ضعف:
صبحانه متوسط
نقاط قوت:
موقعیت مکانی
نقاط ضعف:
تلویزیون در موفقیت خوبی قراره داده نشده بود مومن کف اتاق و راهرو کثیف بود دیوارهای داخل اتاق کنده بودن
نقاط قوت:
موقعيت مناسب و دسترسي خوب
نقاط ضعف:
معمولن وقتي شما به صورت اينترنتي اتاق رزرو ميكنيد وقتي مراجعه ميشه بدترين اتاق در اختيارتون ميزارن ولي وقتي به صورت حضوري مراجعه ميكنيد چون ميخوان مشتري از دست ندن چند تا اتاق به شما نشون ميدن كه مشتري از دست نره ولي در مورد اول ديگه خيالشون راحته و اتاق بي كيفيت در اختيار شما ميزارن اتاق ما بسيار تاريك بود در حدي كه چشم ها رو اذيت ميكرد با پذيرش تماس گرفتيم كه اتاق عوض كنن كه ترتيب اثر ندادن … صبحانه اصلن تنوع نداشت در حد مسافر خانه بود پنير و مربا و عسل و يك روز املت يك روز هم سوسيس به اين منو اضافه كنيد. از املت براتون بگم گوجه ها و پيازهاي درشت خورد شده و مقداري آب هم كنار ظرف حال آدمو بهم ميزد پوست گوجه ها تو دهان حالت چندش آوري ميداد كلن ما فقط نون با عسل و چاي خورديم… بهداشت رستوران هم پايين بود ميزها كثيف و تعدادي از كادر هم ماسك نداشتن… كلن اصلن راضي نبوديم و هيچ وقت ديگه اين هتل را براي اقامت در نظر نميگيرم…
سلام قیمت غذاهاش یکم بالاست.قیمت هتل هم کمی بالاست
اگر اسانسور داشت بهتر بود
هتل موقعیت نسبتا خوبی از نظر مکانی دارد وقیمتش مناسب بود برخود کارکنان خوب بودوامکاناتش خوب است.ممنون از مهمان نوازی کارکنان
حمام عالی بود . آب گرم و بسیار خوبی داشت . اتاق از لحاظ نظافت خوب و نسبت به قیمت و موقعیت هتل خوب بود
برخورد کارکنان خوب - موقعیت هتل خوب _ قیمت هتل نسبت به امکانات خوب بود در کل راضی بودم
انقدر قدیمی بود که دیوارها بود دستشویی می داد قید پول زدم و خارج شدم ۵۰۰ متر پایین تر هتل مشهد به اندازه یک هتل ۴ ستاره تمیز بود واقعا متاسفم
متوسط
به من اتاقی داده شد که پنجراه اش باز نمیشد یعنی خراب بود با پیچ‌بسته بودن به پذیرش اطلاع‌دادم فرستادن پیچ را باز کردن اما دیگه پنجره بسته نمیشد اینبار درخاست تعویض اتاق دادم گفتن به خاطر یه پنجره؟؟؟؟ به سختی اتاق دیگه ای بهم دادن. و اونجا هم سیفون توالت فرنگیش کار نمیکرد باید ۱۰بار سعی میکردی. به غیر از کارکنان هتل هم بخش پذیرش که خیلی بد اخلاق
نقاط قوت:
پرسنل خوش‌برخورد موقعیت مکانی مناسب داشتن نخ و سوزن و دکمه و سنجاق قفلی که به نظرم خیلی جالب بود و من جای دیگه ندیده بودم.
نقاط ضعف:
قدیمی بودن هتل و این در تمام قسمت‌ها مشهود بود، از شیرآلات و کاشی و سرامیک حموم تا تشک تخت و پرده و دیوارها اتاق من فوق‌العاده کوچیک بود، درحدی که وقتی وارد اتاق شدم چند دقیقه هاج و واج مونده بودم. کیفیت غذای فست‌فود متوسط و میانگین قیمت‌ها در حدود ۶۰ تا ۷۰ تومن بود. سرو صبحونه توسط کارکنان خود رستوران انجام میشد که به نظرم غیرمحترمانه بود. تمام فضاها تاریک و دلگیر بودن، نظافت راه‌پله‌ها تو ساعت شلوغی و رفت و آمد مهمونا انجام میشد و ... درکل بعید میدونم دوباره این هتل رو انتخاب کنم.
نقاط قوت:
قیمت خوب دسترسی شهری پرسنل با شخصیت
نقاط ضعف:
اتاق های قدیمی کیفیت پایین صبحانه
نقاط قوت:
موقعیت مکانی
نقاط ضعف:
اتاق بسیار کثیف اتاق بدون پنجره و بسیار دلگیر یک قفس کهنه و کثیف صبحانه گرم مناسبی نبود برای صبح کوکوسبزی! آسانسور نبود و سه طبقه پله اتاق بسیار کوچک تنها جای یک تخت و دو قدم نکته منفی بسیار داشت
هتل تمیز و مرتب و برخورد کارکنان خوب بود. فقط پارکینگ هتل طرفیت چند تا ماشین را بیشتر نداشت. موقعیت هتل از نطر اینکه در مرکز شهر واقع شده است دسترسی خوبی به مراکز خرید و... وجود دارد
خوب بود
بجز قسمت پذیرش بقیه کارکنان ضعیف بودن
با تشکر از نظر سنجی. لطفا" موارد ذیل جهت ارائه بهتر خدمات اصلاح شود بهتر است - حذف اتاقهای بسیار کوچک - سرو صبحانه در اتاق بدلیل شیوع کرونا - تمیز کردن شیشه های بیرون هتل - تغییر دکوراسیون حیاط و مسیر رستوران و ...
راضى بودم خوب و مناسب بود
سلام، برخورد بعضی کارکنان مناسب یک هتل نبود
خوب و مناسب
در کل رضایت بخش بود
خیلی همه چیز‌مرتب ، هتل تمیز ، صبحانه خوب ، پرسنل خوب، سرویس بهداشتی باز سازی شده ، در کل از همه چیز راضی بودیم
برخورد کارکنان محترمانه بود
نقاط قوت:
در مجموع خوب بود
نقاط ضعف:
مورد خاصی دیده نشد
خوب بود به نسبت
نقاط قوت:
رضایت بخش بود
نقاط ضعف:
ملاحظه نشد
نقاط قوت:
رضایت داشتم
نقاط ضعف:
موردی نبود
نقاط قوت:
فوق العاده عالی بود
نقاط ضعف:
هیچ نقصی نداشت
نقاط قوت:
خیلی مطلوب و خوب بود
نقاط ضعف:
فاقد نکته منفی
نقاط قوت:
خیلی عالی بود
نقاط ضعف:
موردی نبود
نقاط قوت:
رضایت داشتیم
نقاط ضعف:
موردی نبود
نقاط قوت:
ایده آل بود
نقاط ضعف:
موردی نبود
نقاط قوت:
راضی بودیم
نقاط ضعف:
فاقد نکته منفی
نقاط قوت:
خیلی خوب مرکز شهر
نقاط ضعف:
مشکلی نبود
خوب
نقاط قوت:
در حد معمولی به بالا
نقاط ضعف:
میتونه بهتر هم باشه
در کل مناسب و خوب
بخش رسپشن شیفت شب، اصلا رفتار دوستانه‌ای نداشتند؛ انگار مهمون ناخوانده بودیم و آوار شده بودیم سرشون. حتی با وجود نداشتن آسانسور، درخواست ما رو برای انتقال چمدان و وسایلمون رد کردند و گفتند ما این کارو نمی‌کنیم.اما موقعیت هتل مناسبه.
نقاط قوت:
بسیار مطلوب بود
نقاط ضعف:
ندیدم
رسپشن شیفت شب اصلا رفتار دوستانه‌ای نداشتند. با وجود نداشتن آسانسور، درخواست ما رو برای انتقال وسایل رد کردند و گفتند وظیفه‌ی ما نیست. این رفتار در خور مهمانان هتل و حای کارکنان یک هتل نیست.
نقاط قوت:
عالی و فوق العاده بود
نقاط ضعف:
هیچی
نقاط قوت:
در حد خودش خوب بود
نقاط ضعف:
مشکلی ندیدم
نقاط قوت:
بسیار عالی نظافت فوق العاده خوب بود
نقاط ضعف:
اصلا نکته منفی ندیدم
نقاط قوت:
خوب بود برخوردشون نظافت هتل
نقاط ضعف:
مشکل خاصی نداشت جز نداشتن آسانسور
نقاط قوت:
راضی بودم
نقاط ضعف:
هیچ نکته منفی وجود نداشت
نقاط قوت:
موقعیت مکانی کیفیت اتاق ها
نقاط ضعف:
پارکینگ
نقاط قوت:
از نظر موقعیت مکانی
نقاط ضعف:
پارکینگ
نقاط قوت:
احترام به مسافران تميزي اتاق هاااا
نقاط ضعف:
كمبودجا جهت سرو غذا
نقاط قوت:
نظافت خوب بود خدماتدهیشون خوب بود ، در کل هتل راضی کننده بود
نقاط ضعف:
آسانسور نداشت
نقاط قوت:
رفتار پرسنل و نظافت اتاقها عالی هستن
نقاط ضعف:
نداشتن آسانسور
نقاط قوت:
راضی بودیم از هتل
نقاط ضعف:
کافی شاپش زود تعطیل میکرد اسانسور نداشت
نقاط قوت:
رفتار مناسب پرسنل و نظافت اتاقها عالی بود
نقاط ضعف:
فقط نداشتن آسانسور البته برای افراد مسن
نقاط قوت:
فضای دنج و آرام رفتار خوب پرسنل غذای خوب چه امکاناتی که نسبت به قیمت وجود داشت درکل عالی
نقاط ضعف:
بنظر من نداشت
همه چیز عالی بودمخصوصا سکوت اتاق
نقاط قوت:
مهمترین نکته این هتل تمیزی اتاق و سرویس بهداشتی بود در حد هتل۵ ستاره نکته ای که خیلی به چشم میاد نو و تر تمیز بودن همه جای هتل هست موقعیت و دسترسی مناسب اسپلیت گرمایشی و سرمایشی آرامش
نقاط ضعف:
نمیشه عیب گرفت ولی جای چای ساز خالی بود
نقاط قوت:
امکانات خوب بود
نقاط ضعف:
تنوع صبحانه خوب نبود
از هر نظر این هتل مورد تایید است . برخورد بسیار عالی پرسنل - امکانات هتل بسیار خوب - فضای بسیار دنج و ساکت
نقاط قوت:
نزدیک به بازار
نقاط ضعف:
انسانسور ندارد دراتاق چای ساز نیست
برخورد کارکنان و سیستم تهویه اتاق بسیار عالی بود.تنوع و سرو صبحانه هم خوب بود. برخورد پرسنل با مسافران هم بسیار مودبانه و حرفه ایی بود.چونکه در مرکز شهر واقع شده، فضای خارج از هتل کمی پر هیاهو و شلوغ بود.
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل مروارید تهران

مهمانان هتل مروارید تهران در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل مروارید تهران از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل مروارید تهران بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل مروارید تهران رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل مروارید تهران را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.