هتل مروارید تهران

تهران، میدان هفت تیر، روبروی مسجد الجواد
3.1
امتیاز کاربران
64
نظرات کاربران

معرفی هتل مروارید تهران

هتل ۳ ستاره مروارید در قلب شهر تهران، واقع در بزرگراه مدرس یکی از بهترین هتل‌های قدیمی شهر محسوب می‌شود. هتل مروارید با قرار گرفتن در موقعیت مناسب و دسترسی آسان به بازار بزرگ تهران و مراکز اداری، تجاری، تفریحی و ورزشی و فاصله کم تا مترو، شرایط خوبی را برای اقامت مهمانان فراهم نموده است.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل مروارید تهران

مروارید-اتاق یک تخته تایپ B
اتاق یک تخته تایپ B
هتل یار
280,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 اردیبهشت
شنبه
280,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
280,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
280,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
280,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
280,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
280,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
280,000
تومان
1 خرداد
شنبه
280,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
280,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
280,000
تومان
4 خرداد
سه شنبه
280,000
تومان
اقامت 24
280,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 اردیبهشت
شنبه
280,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
280,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
280,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
280,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
280,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
280,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
280,000
تومان
1 خرداد
شنبه
280,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
280,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
280,000
تومان
4 خرداد
سه شنبه
280,000
تومان
مروارید-اتاق یک تخته تایپ A
اتاق یک تخته تایپ A
هتل یار
326,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 اردیبهشت
شنبه
326,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
326,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
326,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
326,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
326,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
326,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
326,000
تومان
1 خرداد
شنبه
326,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
326,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
326,000
تومان
4 خرداد
سه شنبه
326,000
تومان
اقامت 24
330,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 اردیبهشت
شنبه
330,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
330,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
330,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
330,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
330,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
330,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
330,000
تومان
1 خرداد
شنبه
330,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
330,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
330,000
تومان
4 خرداد
سه شنبه
330,000
تومان
مروارید-اتاق دوتخته دبل
اتاق دوتخته دبل
هتل یار
423,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 اردیبهشت
شنبه
423,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
423,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
423,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
423,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
423,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
423,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
423,000
تومان
1 خرداد
شنبه
423,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
423,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
423,000
تومان
4 خرداد
سه شنبه
423,000
تومان
اقامت 24
423,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 اردیبهشت
شنبه
423,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
423,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
423,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
423,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
423,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
423,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
423,000
تومان
1 خرداد
شنبه
423,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
423,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
423,000
تومان
4 خرداد
سه شنبه
423,000
تومان
مروارید-اتاق دوتخته تویین
اتاق دوتخته تویین
هتل یار
423,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 اردیبهشت
شنبه
423,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
423,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
423,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
423,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
423,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
423,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
423,000
تومان
1 خرداد
شنبه
423,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
423,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
423,000
تومان
4 خرداد
سه شنبه
423,000
تومان
اقامت 24
423,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 اردیبهشت
شنبه
423,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
423,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
423,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
423,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
423,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
423,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
423,000
تومان
1 خرداد
شنبه
423,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
423,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
423,000
تومان
4 خرداد
سه شنبه
423,000
تومان
مروارید-اتاق سه تخته (دبل+سینگل)
اتاق سه تخته (دبل+سینگل)
اقامت 24
513,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 اردیبهشت
شنبه
513,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
513,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
513,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
513,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
513,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
513,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
513,000
تومان
1 خرداد
شنبه
513,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
513,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
513,000
تومان
4 خرداد
سه شنبه
513,000
تومان
هتل یار
522,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 اردیبهشت
شنبه
522,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
522,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
522,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
522,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
522,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
522,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
522,000
تومان
1 خرداد
شنبه
522,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
522,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
522,000
تومان
4 خرداد
سه شنبه
522,000
تومان
مروارید-سوئیت سه نفره
سوئیت سه نفره
هتل یار
572,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 اردیبهشت
شنبه
572,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
572,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
572,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
572,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
572,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
572,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
572,000
تومان
1 خرداد
شنبه
572,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
572,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
572,000
تومان
4 خرداد
سه شنبه
572,000
تومان
اقامت 24
574,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 اردیبهشت
شنبه
574,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
574,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
574,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
574,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
574,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
574,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
574,000
تومان
1 خرداد
شنبه
574,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
574,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
574,000
تومان
4 خرداد
سه شنبه
574,000
تومان
مروارید-اتاق سه تخته (سه تخت سینگل)
اتاق سه تخته (سه تخت سینگل)
هتل یار
522,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 اردیبهشت
شنبه
522,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
522,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
522,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
522,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
522,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
522,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
522,000
تومان
1 خرداد
شنبه
522,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
522,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
522,000
تومان
4 خرداد
سه شنبه
522,000
تومان

امکانات اتاق های هتل مروارید تهران

اعلام حریق
شبکه پخش فیلم
خدمات اینترنتی
تبديل ارز
تلويزيون LCD در لابی
اينترنت در اتاق
لباسشویی
زمین ورزشی
پارک کودک
گیم نت
اتاق تلفن (اپراتور)
تلویزیون در لابی
خدمات خانه داری
پذیرش 24 ساعته
خدمات تهيه بليط
ترانسفر برگشت با هزینه
ترانسفر رفت با هزینه
زنگ هشدار
پرینتر
تلفن در لابی
فكس
خدمات اتو
روم سرويس
ميز
مسلط به زبان انگليسی
نمای شهر
اينترنت در لابی
رستوران بام
خدمات بیدار باش
پاركينگ
گشت نیم روزی
ترانسفر از هتل به فرودگاه
ترانسفر از فرودگاه به هتل
پارکینگ در هتل
رستوران در هتل
پارکینگ در اطراف هتل
مسلط به زبان فرانسه
مسلط به زبان ایتالیایی
خدمات نگهداری کودک
پرداخت ویزا و مسترکارت
سرویس حرم
بازی ویدئویی
پارکینگ روباز با ظرفیت محدود
زمين تنيس
مینی بار با هزینه
سالن بيليارد
امكان شارژ وسايل الكترونيكی در لابی
خدمات پزشكي
کپسول آتشنشانی در راهرو
خدمات باربري
جكوزی
چايخانه سنتی
نمای کوچه
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
آتلیه
كتابخانه
كافی شاپ
مبل
سیستم تهویه مطبوع
نمازخانه
کافی‌شاپ
اتاق چمدان
ماساژ
جعبه کمک های اولیه
فست‌فود
رستوران
سونا
استخر
تاکسی سرویس
پارکینگ
آسانسور
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
مبلمان
صندوق امانات
یخچال
تلویزیون
دستگاه خودپرداز
خشکشویی (لاندری)
آژانس مسافرتی
سرویس فرنگی
سرویس بهداشتی ایرانی
فتوکپی
خدمات تور
کافی‌شاپ فضای باز
خدمات خشکشویی
تلفن در اتاق
وسایل بدنسازی
مینی بار رایگان
کافی نت
خدمات برای معلولین
کپسول آتش نشانی
اينترنت (Wifi)
حمام
اینترنت در قسمت لابی
فروشگاه
آرایشگاه
خشکشویی
سوئیت
کافی شاپ
روزنامه
اینترنت
مرکز خرید
اتاق سیگار
لابی
اطفای حریق
اتاق بازی
رستوران ایرانی
پله اضطراری
دستگاه واکس کفش
تلفن
سالن ورزشی
فضای سبز
کپسول آتش‌نشانی در لابی

آدرس هتل مروارید تهران روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل مروارید تهران

(64 نظر)
نقاط قوت:
جای خوبش رفتار کارکنانش و اتاقهای پراز پنجره
نقاط ضعف:
جای خوبش رفتار کارکنانش و اتاقهای پراز پنجره
تجربه خوبی بود ایشالا ک روز بروز نواقص هتل رفع بشه و بسمت جلو حرکت کنند
حمام عالی بود . آب گرم و بسیار خوبی داشت . اتاق از لحاظ نظافت خوب و نسبت به قیمت و موقعیت هتل خوب بود
برخورد کارکنان خوب - موقعیت هتل خوب _ قیمت هتل نسبت به امکانات خوب بود در کل راضی بودم
انقدر قدیمی بود که دیوارها بود دستشویی می داد قید پول زدم و خارج شدم ۵۰۰ متر پایین تر هتل مشهد به اندازه یک هتل ۴ ستاره تمیز بود واقعا متاسفم
نقاط قوت:
مرکز شهر بودن هتل دسترسی را آسان می کند
نقاط ضعف:
مرکز شهر بودن هتل دسترسی را آسان می کند
پرسنل به حرف خود عمل نمی کردند و فقط معذرت خواهی می کردند. اما مهم عمل به تعهدات است نه صرفا سعی به لبخند زدن. در کل تجربه ی من خوشایند نبود
متوسط
نقاط قوت:
افتضاح
نقاط ضعف:
افتضاح
نظری ندارم
نقاط قوت:
رفتار خوب پرسنل
نقاط ضعف:
رفتار خوب پرسنل
نقاط قوت:
دسترسی و مکان هتل بهترین نقطه قوت هتل میباشد .شب اول که وارد هتل شدیم اتاق بغل خیلی سیگار میکشیدن که برا من غیر قابل تحمل بود و با اعلام به پذیرش اتاق ما رو عوض کردن که جا داره ازشون تشکر کنم .
نقاط ضعف:
دسترسی و مکان هتل بهترین نقطه قوت هتل میباشد .شب اول که وارد هتل شدیم اتاق بغل خیلی سیگار میکشیدن که برا من غیر قابل تحمل بود و با اعلام به پذیرش اتاق ما رو عوض کردن که جا داره ازشون تشکر کنم .
نقاط قوت:
رعایت پروتکل های بهداشتی
نقاط ضعف:
رعایت پروتکل های بهداشتی
اتاق فاقد پنجره بود و این مورد در سایت قید نشده بود.
به من اتاقی داده شد که پنجراه اش باز نمیشد یعنی خراب بود با پیچ‌بسته بودن به پذیرش اطلاع‌دادم فرستادن پیچ را باز کردن اما دیگه پنجره بسته نمیشد اینبار درخاست تعویض اتاق دادم گفتن به خاطر یه پنجره؟؟؟؟ به سختی اتاق دیگه ای بهم دادن. و اونجا هم سیفون توالت فرنگیش کار نمیکرد باید ۱۰بار سعی میکردی. به غیر از کارکنان هتل هم بخش پذیرش که خیلی بد اخلاق
نقاط قوت:
قیمت خوب دسترسی شهری پرسنل با شخصیت
نقاط ضعف:
اتاق های قدیمی کیفیت پایین صبحانه
هتل تمیز و مرتب و برخورد کارکنان خوب بود. فقط پارکینگ هتل طرفیت چند تا ماشین را بیشتر نداشت. موقعیت هتل از نطر اینکه در مرکز شهر واقع شده است دسترسی خوبی به مراکز خرید و... وجود دارد
خوب بود
بجز قسمت پذیرش بقیه کارکنان ضعیف بودن
با تشکر از نظر سنجی. لطفا" موارد ذیل جهت ارائه بهتر خدمات اصلاح شود بهتر است - حذف اتاقهای بسیار کوچک - سرو صبحانه در اتاق بدلیل شیوع کرونا - تمیز کردن شیشه های بیرون هتل - تغییر دکوراسیون حیاط و مسیر رستوران و ...
راضى بودم خوب و مناسب بود
سلام، برخورد بعضی کارکنان مناسب یک هتل نبود
خوب و مناسب
در کل رضایت بخش بود
خیلی همه چیز‌مرتب ، هتل تمیز ، صبحانه خوب ، پرسنل خوب، سرویس بهداشتی باز سازی شده ، در کل از همه چیز راضی بودیم
برخورد کارکنان محترمانه بود
نقاط قوت:
در مجموع خوب بود
نقاط ضعف:
مورد خاصی دیده نشد
خوب بود به نسبت
نقاط قوت:
رضایت بخش بود
نقاط ضعف:
ملاحظه نشد
نقاط قوت:
رضایت داشتم
نقاط ضعف:
موردی نبود
نقاط قوت:
فوق العاده عالی بود
نقاط ضعف:
هیچ نقصی نداشت
نقاط قوت:
خیلی مطلوب و خوب بود
نقاط ضعف:
فاقد نکته منفی
نقاط قوت:
خیلی عالی بود
نقاط ضعف:
موردی نبود
نقاط قوت:
رضایت داشتیم
نقاط ضعف:
موردی نبود
نقاط قوت:
ایده آل بود
نقاط ضعف:
موردی نبود
نقاط قوت:
راضی بودیم
نقاط ضعف:
فاقد نکته منفی
نقاط قوت:
خیلی خوب مرکز شهر
نقاط ضعف:
مشکلی نبود
خوب
نقاط قوت:
در حد معمولی به بالا
نقاط ضعف:
میتونه بهتر هم باشه
در کل مناسب و خوب
بخش رسپشن شیفت شب، اصلا رفتار دوستانه‌ای نداشتند؛ انگار مهمون ناخوانده بودیم و آوار شده بودیم سرشون. حتی با وجود نداشتن آسانسور، درخواست ما رو برای انتقال چمدان و وسایلمون رد کردند و گفتند ما این کارو نمی‌کنیم.اما موقعیت هتل مناسبه.
نقاط قوت:
بسیار مطلوب بود
نقاط ضعف:
ندیدم
رسپشن شیفت شب اصلا رفتار دوستانه‌ای نداشتند. با وجود نداشتن آسانسور، درخواست ما رو برای انتقال وسایل رد کردند و گفتند وظیفه‌ی ما نیست. این رفتار در خور مهمانان هتل و حای کارکنان یک هتل نیست.
نقاط قوت:
عالی و فوق العاده بود
نقاط ضعف:
هیچی
نقاط قوت:
در حد خودش خوب بود
نقاط ضعف:
مشکلی ندیدم
نقاط قوت:
بسیار عالی نظافت فوق العاده خوب بود
نقاط ضعف:
اصلا نکته منفی ندیدم
نقاط قوت:
خوب بود برخوردشون نظافت هتل
نقاط ضعف:
مشکل خاصی نداشت جز نداشتن آسانسور
نقاط قوت:
راضی بودم
نقاط ضعف:
هیچ نکته منفی وجود نداشت
نقاط قوت:
نداشت
نقاط ضعف:
در کل راضی نبودیم قیمت اصلا تناسبی با این هتل نداشت
نقاط قوت:
موقعیت مکانی کیفیت اتاق ها
نقاط ضعف:
پارکینگ
نقاط قوت:
از نظر موقعیت مکانی
نقاط ضعف:
پارکینگ
بخش رسپشن شیفت شب که آقا بودن رفتار دوستانه ای نداشتند باقی کارکنان خوب بودند
نقاط قوت:
احترام به مسافران تميزي اتاق هاااا
نقاط ضعف:
كمبودجا جهت سرو غذا
نقاط قوت:
نظافت خوب بود خدماتدهیشون خوب بود ، در کل هتل راضی کننده بود
نقاط ضعف:
آسانسور نداشت
هتلی تمیز با پرسنلی مهربان و مهمان نواز
با توجه به قیمت،مناسب به نظر میرسید اما رستوران واقعا عالی بود
نقاط قوت:
رفتار پرسنل و نظافت اتاقها عالی هستن
نقاط ضعف:
نداشتن آسانسور
نقاط قوت:
راضی بودیم از هتل
نقاط ضعف:
کافی شاپش زود تعطیل میکرد اسانسور نداشت
ارائه خدمات قابل قبول و نسبتا خوب
نقاط قوت:
رفتار مناسب پرسنل و نظافت اتاقها عالی بود
نقاط ضعف:
فقط نداشتن آسانسور البته برای افراد مسن
نقاط قوت:
فضای دنج و آرام رفتار خوب پرسنل غذای خوب چه امکاناتی که نسبت به قیمت وجود داشت درکل عالی
نقاط ضعف:
بنظر من نداشت
همه چیز عالی بودمخصوصا سکوت اتاق
نقاط قوت:
مهمترین نکته این هتل تمیزی اتاق و سرویس بهداشتی بود در حد هتل۵ ستاره نکته ای که خیلی به چشم میاد نو و تر تمیز بودن همه جای هتل هست موقعیت و دسترسی مناسب اسپلیت گرمایشی و سرمایشی آرامش
نقاط ضعف:
نمیشه عیب گرفت ولی جای چای ساز خالی بود
نقاط قوت:
امکانات خوب بود
نقاط ضعف:
تنوع صبحانه خوب نبود
از هر نظر این هتل مورد تایید است . برخورد بسیار عالی پرسنل - امکانات هتل بسیار خوب - فضای بسیار دنج و ساکت
نقاط قوت:
نزدیک به بازار
نقاط ضعف:
انسانسور ندارد دراتاق چای ساز نیست
برخورد کارکنان و سیستم تهویه اتاق بسیار عالی بود.تنوع و سرو صبحانه هم خوب بود. برخورد پرسنل با مسافران هم بسیار مودبانه و حرفه ایی بود.چونکه در مرکز شهر واقع شده، فضای خارج از هتل کمی پر هیاهو و شلوغ بود.
نقاط قوت:
نزدیکی آن به ایستگاه مترو
نقاط ضعف:
نداشتن آسانسور اذیتم کرد
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل مروارید تهران

مهمانان هتل مروارید تهران در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل مروارید تهران از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل مروارید تهران بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل مروارید تهران رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل مروارید تهران را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.