هتل مینا تهران

تهران، میدان هفت تیر، خیابان دکتر مفتح، بعد از چهارراه سمیه، رو به روی دانشگاه تربیت معلم
3.4
امتیاز کاربران
83
نظرات کاربران

معرفی هتل مینا تهران

هتل دو ستاره مینا تهران در خیابان مفتح جنوبی قرار دارد که یک طرف به میدان هفت تیر و از طرف دیگر به دروازه دولت منتهی می‌شود. نزدیک بودن به دانشگاه تربیت معلم، بازار تهران، ایستگاه مترو طالقانی از دیگر مزیت‌های موقعیت مکانی این هتل می‌باشد. قیمت مناسب و دسترسی به نقاط مرکزی شهر تهران هم میتواند از عوامل انتخاب این هتل باشد.. لازم به ذکر است پارکینگ مجموعه عمومی و بافاصله از هتل می‌باشد.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل مینا تهران

ظرفیت 2 نفر

دو تخته
ای‌گردش
650,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 تیر
چهارشنبه
650,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
650,000
تومان
17 تیر
جمعه
650,000
تومان
18 تیر
شنبه
650,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
650,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
650,000
تومان
21 تیر
سه شنبه
650,000
تومان
22 تیر
چهارشنبه
650,000
تومان
23 تیر
پنجشنبه
650,000
تومان
24 تیر
جمعه
650,000
تومان
25 تیر
شنبه
650,000
تومان
دو تخته دابل
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
15 تیر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
16 تیر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
17 تیر
جمعه
ظرفیت تکمیل
18 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
19 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
20 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
21 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
22 تیر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
23 تیر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
24 تیر
جمعه
ظرفیت تکمیل
25 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
دو تخته تویین
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
15 تیر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
16 تیر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
17 تیر
جمعه
ظرفیت تکمیل
18 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
19 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
20 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
21 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
22 تیر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
23 تیر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
24 تیر
جمعه
ظرفیت تکمیل
25 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
اتاق دو تخته
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
15 تیر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
16 تیر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
17 تیر
جمعه
640,000
تومان
18 تیر
شنبه
640,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
640,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
640,000
تومان
21 تیر
سه شنبه
640,000
تومان
22 تیر
چهارشنبه
640,000
تومان
23 تیر
پنجشنبه
640,000
تومان
24 تیر
جمعه
640,000
تومان
25 تیر
شنبه
640,000
تومان
اتاق دو تخته برای مهمان ایرانی
ایران هتل آنلاین
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
16 تیر
پنجشنبه
630,000
تومان
17 تیر
جمعه
630,000
تومان
18 تیر
شنبه
630,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
630,000
تومان
21 تیر
سه شنبه
630,000
تومان
22 تیر
چهارشنبه
630,000
تومان
25 تیر
شنبه
630,000
تومان
ظرفیت 3 نفر

سه تخته
ای‌گردش
810,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 تیر
چهارشنبه
810,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
810,000
تومان
17 تیر
جمعه
810,000
تومان
18 تیر
شنبه
810,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
810,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
810,000
تومان
21 تیر
سه شنبه
810,000
تومان
22 تیر
چهارشنبه
810,000
تومان
23 تیر
پنجشنبه
810,000
تومان
24 تیر
جمعه
810,000
تومان
25 تیر
شنبه
810,000
تومان
اتاق سه تخته برای مهمان ایرانی
ایران هتل آنلاین
810,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 تیر
چهارشنبه
810,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
810,000
تومان
17 تیر
جمعه
810,000
تومان
18 تیر
شنبه
810,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
810,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
810,000
تومان
21 تیر
سه شنبه
810,000
تومان
22 تیر
چهارشنبه
810,000
تومان
23 تیر
پنجشنبه
810,000
تومان
24 تیر
جمعه
810,000
تومان
25 تیر
شنبه
810,000
تومان
سوئیت سه تخته برای مهمان ایرانی
ایران هتل آنلاین
1,020,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 تیر
چهارشنبه
1,020,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
1,020,000
تومان
23 تیر
پنجشنبه
1,020,000
تومان
24 تیر
جمعه
1,020,000
تومان
سوئیت
ای‌گردش
1,030,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 تیر
چهارشنبه
1,030,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
1,030,000
تومان
17 تیر
جمعه
1,030,000
تومان
18 تیر
شنبه
1,030,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
1,030,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
1,030,000
تومان
21 تیر
سه شنبه
1,030,000
تومان
22 تیر
چهارشنبه
1,030,000
تومان
23 تیر
پنجشنبه
1,030,000
تومان
24 تیر
جمعه
1,030,000
تومان
25 تیر
شنبه
1,030,000
تومان
اتاق سه تخته
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
15 تیر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
16 تیر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
17 تیر
جمعه
810,000
تومان
18 تیر
شنبه
810,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
810,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
810,000
تومان
21 تیر
سه شنبه
810,000
تومان
22 تیر
چهارشنبه
810,000
تومان
23 تیر
پنجشنبه
810,000
تومان
24 تیر
جمعه
810,000
تومان
25 تیر
شنبه
810,000
تومان
سوئیت سه نفره
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
15 تیر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
16 تیر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
17 تیر
جمعه
1,030,000
تومان
18 تیر
شنبه
1,030,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
1,030,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
1,030,000
تومان
21 تیر
سه شنبه
1,030,000
تومان
22 تیر
چهارشنبه
1,030,000
تومان
23 تیر
پنجشنبه
1,030,000
تومان
24 تیر
جمعه
1,030,000
تومان
25 تیر
شنبه
1,030,000
تومان
سه تخته
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
15 تیر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
16 تیر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
17 تیر
جمعه
ظرفیت تکمیل
18 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
19 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
20 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
21 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
22 تیر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
23 تیر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
24 تیر
جمعه
ظرفیت تکمیل
25 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
سوئیت یک خوابه سه تخته
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
15 تیر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
16 تیر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
17 تیر
جمعه
ظرفیت تکمیل
18 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
19 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
20 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
21 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
22 تیر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
23 تیر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
24 تیر
جمعه
ظرفیت تکمیل
25 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
ظرفیت 5 نفر

آپارتمان یک خوابه برای پنج نفرمهمان ایرانی
ایران هتل آنلاین
1,373,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 تیر
چهارشنبه
1,373,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
1,373,000
تومان
17 تیر
جمعه
1,373,000
تومان
18 تیر
شنبه
1,373,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
1,373,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
1,373,000
تومان
21 تیر
سه شنبه
1,373,000
تومان
22 تیر
چهارشنبه
1,373,000
تومان
23 تیر
پنجشنبه
1,373,000
تومان
24 تیر
جمعه
1,373,000
تومان
25 تیر
شنبه
1,373,000
تومان
آپارتمان
ای‌گردش
1,400,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 تیر
چهارشنبه
1,400,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
1,400,000
تومان
17 تیر
جمعه
1,400,000
تومان
18 تیر
شنبه
1,400,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
1,400,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
1,400,000
تومان
21 تیر
سه شنبه
1,400,000
تومان
22 تیر
چهارشنبه
1,400,000
تومان
23 تیر
پنجشنبه
1,400,000
تومان
24 تیر
جمعه
1,400,000
تومان
25 تیر
شنبه
1,400,000
تومان
آپارتمان یک خوابه پنج تخته
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
15 تیر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
16 تیر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
17 تیر
جمعه
ظرفیت تکمیل
18 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
19 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
20 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
21 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
22 تیر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
23 تیر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
24 تیر
جمعه
ظرفیت تکمیل
25 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
آپارتمان یکخوابه پنج نفره
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
15 تیر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
16 تیر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
17 تیر
جمعه
1,360,000
تومان
18 تیر
شنبه
1,360,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
1,360,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
1,360,000
تومان
21 تیر
سه شنبه
1,360,000
تومان
22 تیر
چهارشنبه
1,360,000
تومان
23 تیر
پنجشنبه
1,360,000
تومان
24 تیر
جمعه
1,360,000
تومان
25 تیر
شنبه
1,360,000
تومان
ظرفیت 1 نفر

ظرفیت 6 نفر

امکانات اتاق های هتل مینا تهران

اعلام حریق
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
فتوکپی
سرویس بهداشتی ایرانی
سرویس فرنگی
روم سرويس
خدمات خانه داری
آژانس مسافرتی
تبديل ارز
خشکشویی (لاندری)
دستگاه خودپرداز
تلویزیون
یخچال
صندوق امانات
مبلمان
آسانسور
نمازخانه
تاکسی سرویس
استخر
سونا
اینترنت در لابی
سیستم گرمایشی سرمایشی
ماساژ
اتاق چمدان
خدمات تور
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
تلفن
دستگاه واکس کفش
اینترنت رایگان و محدود در لابی
پله اضطراری
رستوران ایرانی
اتاق بازی
اطفای حریق
لابی
اتاق سیگار
مرکز خرید
کافی شاپ
خشکشویی
آرایشگاه
فروشگاه
اینترنت در قسمت لابی
حمام
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
کافی نت
مینی بار رایگان
صبحانه رایگان
وسایل بدنسازی
خدمات خشکشویی
مبل
پاركينگ
كافی شاپ
اينترنت در لابی
نمای شهر
مسلط به زبان انگليسی
ميز
خدمات اتو
نهار در اتاق
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
شبکه پخش فیلم
تلویزیون در لابی
اتاق تلفن (اپراتور)
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
لباسشویی
اينترنت در اتاق
تلويزيون LCD در لابی
مسلط به زبان عربی
خدمات اینترنتی
رستوران بام
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
كتابخانه
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی
جكوزی
خدمات باربري
کپسول آتشنشانی در راهرو
خدمات پزشكي
امكان شارژ وسايل الكترونيكی در لابی
سالن بيليارد
زمين تنيس
گشت نیم روزی
رستوران سنتی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
روزنامه رایگان
پارکینگ در اطراف هتل
کپسول آتش‌نشانی در لابی

آدرس هتل مینا تهران روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل مینا تهران

(83 نظر)
نقاط قوت:
رفتار کارکنان خیلی محترم بود اتاق ها نسبت به قیمت خیلی مناسب بودن غذای رستوران هم قیمت و هم کیفیت خوبی داشت نزدیک ایستگاه مترو بود در کل به عنوان یک هتل معمولی خیلی امکانات خوبی داشت حتما دفعات دیگر هم به این هتل مراجعه می کنم چون در کل از اقامتم راضی بودم
نقاط ضعف:
کولر اتاق رو نمی شد تنظیم کرد و شب ها یه مقدار سرد می شد که با پتو قابل حل شدن بود نور اتاق ما یکم نامناسب بود روز آخر از هتل درخواست آژانس کردیم که متاسفانه آژانس هزینه خیلی هنگفتی از ما گرفت
نقاط قوت:
قيمت مناسب و برخورد خوب پرسنل
نقاط ضعف:
وجود اتباع غير ايراني
نقاط قوت:
قیمت مناسب رستوران
نقاط ضعف:
اتاق بدون پنجره تلویزیون خراب سرمایش اتاق به صورت مرکزی و غیر قابل کنترل به وسیله خود فرد
نقاط قوت:
موقعیت مکانی مناسب و درکل به غیر رستوران خوب است و صبحانه عالی داشتن کیفیت اتاق ها نصبت به قیمت متوسط هست
نقاط ضعف:
رستوران برای وعده ناهار و شام خوب نیست ولی صبحانه سلف بود وبسیار عالی
نقاط قوت:
نکته مثبت نداشت
نقاط ضعف:
بسیار کثیف.رفتار پرسنل بد.
نقاط قوت:
هیچ
نقاط ضعف:
کلا ۳ ساعت بیشتر نتونستیم بمونیم تو اتاق از بس کثیف بود
نقاط قوت:
هیچ نکته مثبتی ندارد حیف مجموعه اقامت ۲۴ هست که با این هتل کار می‌کند
نقاط ضعف:
تمیز نبود هیچ رعایت نکات بهداشتی انجام نشده بشدت بوی بد عرق میداد چون اتباع در این هتل اقامت زیادی دارند باورکنید تحمل کردم و حتی ب یکی از همکاران همون شب تماس گرفتم جهت کنسلی اما ناچار ب استفاده شدم
نقاط قوت:
موقعیت مکانی پرسنل افغانستانی خوش رفتار بودن
نقاط ضعف:
اتاقها واقعا کثیف بودن و اصلا بهداشت رعایت نمیشد پرسنل پذیرش واقعا بد رفتار بودن ما ٢ تا اتاق ٣تخته گرفتیم جفتشم دستشوییا بوی افتضاح میداد لوله هاشم گرفته بودن صبحانش خیلی ساده و هچی نداشت گفته بودن آب معدنی روز اول میزارن که نذاشته بودن دمپایی کم بود خواستیم ندادن از پنجره ها باد شدید میومد شب نمیشد از بادش خوابید واقعا هتل ٢ستاره حیفه به اینجا گفت ی مسافر خونه ساده واقعا اگه مجبور نیستین اصلا و ابدا نرین
نقاط قوت:
سلام اصلا هتل نرفتیم سفرمون کنسل شد. لطفا پول ما را برگردانید
نقاط ضعف:
سلام اصل هتل نرفتیم سفرمون کنسل شد. لطفا پول ما را برگردانید
هتل به صرفه و خوبیه
نقاط قوت:
هیچ نکته مثبتی ندلشت
نقاط ضعف:
نظافت خیلی کم پتوها پاره بود صبحانه افتضاح اب جوش نبود همیشه سرد برخورد پذیرش افتضاح
نقاط قوت:
هیچ نکته مثبتی نداشت بسیار بسیار کثیف بود
نقاط ضعف:
واقعا بهداشت صفر
نقاط قوت:
هیچ نکته مثبتی این هتل نداره
نقاط ضعف:
فوق العاده کثیف در حد مهمان خانه هم نبود صبحانه ضعیف اتاق ها پر از مو رو تختی ها لکه و کثیف سشوار نداره هیچی نداره
نقاط قوت:
برخورد خوب پرسنل. تهویه و نور مناسب
نقاط ضعف:
کهنه بودن پتوها. دیوارهای اتاق ها کثیف بودند
سلام. ما سوییت ۳ نفره گرفته بودیم ، واقعا کیفیت صبحانه ، خود اتاق و همه چی عالی بود. نظافتش فوق‌العاده و عالی بود مخصوصا برای بحث کرونا.
نقاط قوت:
مدیریت با اخلاق و محترم
نقاط ضعف:
پرسنل اموزش ندیده و بی ادب
نقاط قوت:
نکته مثبت نداشت
نقاط ضعف:
اصلا یه محلول و اسپری ضدعفونی وجود نداشت توی این کرونا وقتی درخواست کردیم یه مقدار کم تا حداقل خودمون ضدعفونی کنیم گفت نداریم یعنی اصلا مطمئنم بعدازتخلیه اتاق واسه مسافربعدی ضدعفونی نمیشه چون نداشتن ملافه کثیف بود سرویس کثیف بود آب داخل یخچال نبود و تخت توی سایت زد تویین ولی جدا بود و گفتن عب نداره تختارو بچسبونین بهم دریچه کولر خراب اصا متاسفم فقط
هتل خوبی است ب نسبت قیمت و امکانات . و برخورد پرسنل هم بسیار عالی بود.
خیلی خوب
نقاط قوت:
دسترسی آسان به مرکز شهر برخورد مناسب کارکنان قیمت تقریبا مناسب
نقاط ضعف:
کمبود آسانسور ، فقط دارای یک آسانسور ۴ نفره میباشد صبحانه تکراری که حداقل تخم مرغ میتواند۲ نوع باشد عدم تنوع منو غذای رستوران پارکینگ نامناسب با ایمنی کم مشکل اساسی آسانسور :برای کلیه میهمانان و کادر ۱ دستگاه
همه چیز خوب بود فقط اب حموم خیلی کم فشار بود و صبحانه بسیار مختصر و تنوع اصلا نداشت و نبود پارکینگ که با توجه به اتفاده پارکینگ بقل هتل بعد از تماس حدود ده مین معطل طرف میشدیم . ولی نسبت به قیمت خیلی خوب بود . هزینه هتل برای مهمانان خوب بود رلیگان بیود من دو شب اونجا بودم و 30 تومان هزینه کردم
نقاط قوت:
سکوت وتمییزیش وبرخوردخوب هستند
نقاط ضعف:
امکانات کمه بااین هزینه ها حق دارند ومثل سابق نیست ولی ایرادی هم نیست
نقاط قوت:
قیمت خوب
نقاط ضعف:
عدم داشتن مسواک و خمیردندان در دستشویی برخلاف دفه پیش
خوب و اقتصادي
خوب بود برای دوروز
اینترنت محدود و خیلی خیلی حجم کم رستوران تمیز و مناسب . اتاقها تمیز و خوب بازسازی شده بود . امکانات اتاقها خوب و مناسب . صبحانه به تناسب قیمت هتل خوب بود ولی بهتر بود هرروز یکنواخت نباشه و متنوع باشه پارکینگ داره ولی میشه پارکینگ کنار هتل را برای مهمانان رایگان باشد من سه شب اونجا پارک کردم 30 تومان هزینه گرفتند
همگی عالی بودن باتشکر و ارزوی سلامت و سعادت برای تک تک پرسنل هتل مینا
با عرض سلام رفتار بد بود يه جورى رفتار ميكردند انگار ما مجانى وارد هتل شده بوديم نظاtت چى در ميزد ميگفت لطفا اتاق كثيف نكنيد اين يعنى چى؟ لطفا رسيدگى كنيد
از لحاظ موقعیت محل منطقه مناسب و حایز اهمیت میباشد ازلحاظ رستوران کارکنان بسیار مهربان و خوب هر چند از لحاظ تنوع غذایی وضعیت خوبی نداشت و محدود بود در مجموع اخلاق و رفتار کارکنان بیشتر خودش را نشان می داد از لحاظ حوله حمام هر چند واکیوم بود ولی بسیار مستعمل و ریش ریش قبلا برس مسواک هم بود که در این دفعه آخر خبری از آن نبود کنترل کولر در اختیار مهمان نبود درب اصلی آسانسور هر طبقه بسیار سفت و به زحمت باز میشد
اینترنت محدود و خیلی خیلی حجم کم ( یه جورایی بدون اینترنت ) تهویه بد رستوران تمیز و مناسب . اتاقها تمیز و خوب . امکانات اتاقها خوب و مناسب . صبحانه به تناسب قیمت هتل خوب .
تهویه اتاق ضعیف بود . داشتن رستوران امتیاز بود . کیفیت و کمیت صبحانه نسبت هزینه رزرو هتل مناسب بود . دسترسی خوب بود . نورگیر اتاق خیلی خیلی خیلی خیلی ضعیف بود .برخود کارکنان محترمانه ولی خشک و جدی بود که برای هتل مناسب نیست. اینترنت محدود و زود تمام میشود.
نقاط قوت:
رضایت بخش بود
نقاط ضعف:
موردی دیده نشد
در کل راضی بودم
نقاط قوت:
خوب بود
نقاط ضعف:
موردی نبود
نقاط قوت:
ایده آل بود
نقاط ضعف:
هیچی مشاهده نشد
رفتار کارکنان و مدیریت بسیار عالی،چون ما در اردیبهشت میهمان بودیم وتهویه مطبوع به علت خوبی هوا خاموش بود،ناچار به باز کردن پنجره می شدیم وبه علت عدم وجود توری پنجره ها از نیش پشه ها بی نصیب نبودیم که امیدوارم این مشکل کوچک ولی با اهمیت هم رفع شده باشد
نقاط قوت:
از همه نظر بسیار عالی و قابل قبول بود
نقاط ضعف:
هیچ نکته منفی وجود نداشت
از نظر قیمت و تمیزی خوب بود.
نقاط قوت:
همه چی خیلی خوب بود
نقاط ضعف:
نکته خاصی دیده نشد
نقاط قوت:
راضی بودم
نقاط ضعف:
نداشت
نقاط قوت:
رضایت بخش بود
نقاط ضعف:
به چشم نیومد
نقاط قوت:
همه چی خیلی خوب و مطلوب
نقاط ضعف:
چیزی ملاحظه نشد
نقاط قوت:
در مجموع خوب بود
نقاط ضعف:
برخورد پذیرش خوب نبود سرد بود و تشکها مناسب نبود
در حد مسافرخانه و فاقد حتی یک ستاره
مورد تاييد نبود
نقاط قوت:
خوب بود
نقاط ضعف:
موردی نبود
All in all, i would say this can be a wise choice if you are going to stay in the center of Tehran. that is also equipped with some elementry stuff which seems to be quite normal for such a 2 star hotels
نقاط قوت:
بهتر از حد انتظار فوق العاده بود صبحانه نظافت همه چی
نقاط ضعف:
سشوار نداشت و شب پشه زیاد بود
قیمت مناسبی دارد و اتاق‌ها تازه بازسازی شده و تمیز است. رفتار پرسنل در حد پولی است که میپردازید و توقع بیشتر نداشته باشید.
هتل بسيار تميز و خوب فقط مشكلش منوي صعيف صبحانش بود
نقاط قوت:
مناسب بود هتل
نقاط ضعف:
بدون نکته منفی
نسبتا تمیز و از نظر اقتصادی به صرفه است
برای اقامت یک شب یا دو شب خوبه . فقط متاسفانه خدمات خوبی ارائه نمیدن و برخورد کارکنان هم زیاد جالب نیست
بااینکه ۲ ستارست ولی خیلی تمیز بود صبحانه هم خوب بود رفتارکارمندان عالی بود تنها مورد این بود که وسایل مسافر قبلی هنوز توو یخچال بود و تفاله توی فلاکس مونده بود ولی بقیه چیزها خیلی خوب بود
نقاط قوت:
خوب بود راضی بودیم
نقاط ضعف:
نکته منفی نداشت
نسبتا خوب
نقاط قوت:
همه چی خوب بود
نقاط ضعف:
موردی نبود
نقاط قوت:
راضی بودیم
نقاط ضعف:
بدون نکته منفی
خوب
فراتر از حد انتظار است با موقعیتی مناسب
نقاط قوت:
موقعیت مکانی عالی تمیز و خوب
نقاط ضعف:
بسیار پرسر وصدا
برخورد بسیار نامناسب قسمت پذیرش و کارکنان و پتیین بودن کیفیت اتاق ها
نقاط قوت:
اخلاق و رفتار پرسنل و همكاري با مسافرين بسيار عالي صبحانه نسبت به ٢ ستاره بودن خوب بود
نقاط ضعف:
سيستم سرمايش مركزي بود و قابل كنترل از داخل اتاق ها نبود
نقاط قوت:
برخورد خوب اتاق تمیز و امکانات خوب
نقاط ضعف:
صبحانه خیلی ضعیف
نقاط قوت:
خوب بوده
نقاط ضعف:
ندیدم
نقاط قوت:
برخورد عالی پرسنل هتل غذای خوب و با کیفیت تمیز کردن اتاق ها و شارژ وسایل
نقاط ضعف:
نداشتن سشوار نبود چادر برای نماز
نقاط قوت:
قیمت مناسب نزدیکی به نقاط اصلی شهر
نقاط ضعف:
کیفیت پایین اتاق ها قدیمی بودن سیستم سرمایشی
نقاط قوت:
سلام .نزدیک بودن آن به خیابان اصلی.نزدیک بودن به ایستگاه مترو و بی ار تی.مرکز شهر بودن آن.قیمت نسبت به امکانات آن خیلی مناسب بود.
نقاط ضعف:
صبحانه هتل خیلی مختصر بود.
باتوجه به قیمت، سرویس خوبی ارائه می‌شود
باتوجه به قیمت، سرویس خوبی ارائه می‌شود
نقاط قوت:
برخورد و اخلاق پرسنل هتل تمیز بودن اتاق ها و رستوران
نقاط ضعف:
تنوع کم صبحانه
نقاط قوت:
با توجه به نرخ های سایر هتل ها و همچنین امکانات موجود در سایر هتل ها، هتل مینا یک هتل مناسب جهت اقامت های چند روزه می باشد. رفتار پرسنل هم خیلی خوب بود
نقاط ضعف:
با توجه به قیمت نکته منفی نداشت
نقاط قوت:
تا نوددرصد تمیزه
نقاط ضعف:
نداشتن پتو
نقاط قوت:
هتل بسیار خوب و پرسنل منضبط و خوش برخورد ... غذای خیلی خوب ... به نسبت یک هتل دو ستاره بسیار عالی
نقاط ضعف:
سر و صدای مسافرها و صدای زیاد درب آسانسور موقع بستن در ... البته بیشتر متوجه فرهنگ پایین یه عده ای از افراد هست
نقاط قوت:
برخورد پرسنل مناسب بود دسترسی اسان به مترو و ... تمیز بودن خدمات خوب
نقاط ضعف:
اینترنت در اتاق ضعیف کیفیت غذای رستوران نظارت بالاتری می خواهد سرویس شیر الات نیاز به نظارت دارد
نقاط قوت:
برخورد خوب پرسنل دسترسی خوب
نقاط ضعف:
اینترنت در اتاق های مشرف به خیابان صعیف یا قطع است شیر الات اتاقها نیاز به تعویض دارتد کیفیت غذا رستوران نیاز به دقت بیشتری دارد بهتر است نان صبحانه به صورت بسته بندی ارایه کردد
نقاط قوت:
نزدیک بودن به میدان هفت تیر,سکوت,منظره مناسب اتاقها.تمیزی هتل.رفتار مناسب کارکنان.
نقاط ضعف:
از نظر اینترنت ,ضعیف بود.
نقاط قوت:
قیمت مناسب نزدیکی به مترو
نقاط ضعف:
امکانات متوسط ما سوئیت رزرو کرده بودیم ولی میخواستند به ما اتاق بدهند. بالاخره با اصرار و پیگیری به ما سوئیت دادند.
فاصله نزدیک با متروی دروازه دولت و طالقانی در حد ۵ دقیقه پیاده‌روی برخورد مناسب کارکنان
نقاط قوت:
از نظر نظافت و تمیزی عالی بوده.بار اول که به این هتل مراجعه کردیم برخورد کارکنان و متصدی پذیرش عالی بود
نقاط ضعف:
متاسفانه هنگامه مراجعه به این هتل هنگام پذیرش علارغم داشتن صیغه نامه معتبر از محضر و کارت ملی متصدی پذیرش برخورد نامناسب و توهین آمیزی با بنده و همسر بنده داشتند و همچنین از دادن اتاق با تخت دبل ممانعت کردن و اتاق با ۳ تخت به ما دادن و هزینه ۳ تخت را از ما گرفتن واین عمل ایشان بسیار توهین آمیز بود
نقاط قوت:
نظافت خوب و ادب کارکنان
نقاط ضعف:
تنوع کم منو رستوران
نقاط قوت:
نظافت اتاق ها خوب بود
نقاط ضعف:
مورد خاصی دیده نشده
نقاط قوت:
با سلام.برخوردپرسنل عالی بود. اناقها تمیز بودند.خدمت رسانی سریع و مناسب بود.آرامش هتل بسیار ارزشمند بود
نقاط ضعف:
ندیدم
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل مینا تهران

مهمانان هتل مینا تهران در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل مینا تهران از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل مینا تهران بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل مینا تهران رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل مینا تهران را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.