هتل مرکزی ایران تهران

تهران، منطقه12، لاله زار نو، نرسیده به منوچهری ، پایین تر از سینما کریستال
3
امتیاز کاربران
44
نظرات کاربران

معرفی هتل مرکزی ایران تهران

هتل مرکزی ایران با قدمت چندین ساله در بنای سنتی هتل سانترال در شهر تهران واقع شده است که در سال ۱۳۸۶ توسط مهندسین ایرانی بازسازی شد.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل مرکزی ایران تهران

ظرفیت 5 نفر

اتاق سه تخته
ایران هتل آنلاین
1,025,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 آذر
سه‌شنبه
1,025,000 تومان
16 آذر
چهارشنبه
1,025,000 تومان
17 آذر
پنج‌شنبه
1,025,000 تومان
18 آذر
جمعه
1,025,000 تومان
19 آذر
شنبه
1,025,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
1,025,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
1,025,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
1,025,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
1,025,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
1,025,000 تومان
ظرفیت 3 نفر

اتاق سه تخته
اقامت 24
1,025,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 آذر
سه‌شنبه
1,025,000 تومان
16 آذر
چهارشنبه
1,025,000 تومان
17 آذر
پنج‌شنبه
1,025,000 تومان
18 آذر
جمعه
1,025,000 تومان
19 آذر
شنبه
1,025,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
1,025,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
1,025,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
1,025,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
1,025,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
1,025,000 تومان
25 آذر
جمعه
1,025,000 تومان
سه تخته
اسنپ تریپ
1,050,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 آذر
سه‌شنبه
1,050,000 تومان
16 آذر
چهارشنبه
1,050,000 تومان
17 آذر
پنج‌شنبه
1,050,000 تومان
18 آذر
جمعه
1,050,000 تومان
19 آذر
شنبه
1,050,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
1,050,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
1,050,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
1,050,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
1,050,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
1,050,000 تومان
25 آذر
جمعه
1,050,000 تومان
سه تخته
هتل یار
1,050,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 آذر
سه‌شنبه
1,050,000 تومان
16 آذر
چهارشنبه
1,050,000 تومان
17 آذر
پنج‌شنبه
1,050,000 تومان
18 آذر
جمعه
1,050,000 تومان
19 آذر
شنبه
1,050,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
1,050,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
1,050,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
1,050,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
1,050,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
1,050,000 تومان
25 آذر
جمعه
1,050,000 تومان
سه تخته
ای‌گردش
1,400,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 آذر
سه‌شنبه
1,400,000 تومان
16 آذر
چهارشنبه
1,400,000 تومان
17 آذر
پنج‌شنبه
1,400,000 تومان
18 آذر
جمعه
1,400,000 تومان
19 آذر
شنبه
1,400,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
1,400,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
1,400,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
1,400,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
1,400,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
1,400,000 تومان
25 آذر
جمعه
1,400,000 تومان
اتاق سه تخته
اقامت 24
1,463,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 آذر
سه‌شنبه
1,463,000 تومان
16 آذر
چهارشنبه
1,463,000 تومان
17 آذر
پنج‌شنبه
1,463,000 تومان
18 آذر
جمعه
1,463,000 تومان
19 آذر
شنبه
1,463,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
1,463,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
1,463,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
1,463,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
1,463,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
1,463,000 تومان
25 آذر
جمعه
1,463,000 تومان
ظرفیت 1 نفر

اتاق يک تخته
ایران هتل آنلاین
625,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 آذر
سه‌شنبه
625,000 تومان
16 آذر
چهارشنبه
625,000 تومان
17 آذر
پنج‌شنبه
625,000 تومان
18 آذر
جمعه
625,000 تومان
19 آذر
شنبه
625,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
625,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
625,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
625,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
625,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
625,000 تومان
اتاق یک تخته
اقامت 24
625,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 آذر
سه‌شنبه
625,000 تومان
16 آذر
چهارشنبه
625,000 تومان
17 آذر
پنج‌شنبه
625,000 تومان
18 آذر
جمعه
625,000 تومان
19 آذر
شنبه
625,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
625,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
625,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
625,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
625,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
625,000 تومان
25 آذر
جمعه
625,000 تومان
یک تخته
اسنپ تریپ
650,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 آذر
سه‌شنبه
650,000 تومان
16 آذر
چهارشنبه
650,000 تومان
17 آذر
پنج‌شنبه
650,000 تومان
18 آذر
جمعه
650,000 تومان
19 آذر
شنبه
650,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
650,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
650,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
650,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
650,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
650,000 تومان
25 آذر
جمعه
650,000 تومان
یک تخته
هتل یار
650,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 آذر
سه‌شنبه
650,000 تومان
16 آذر
چهارشنبه
650,000 تومان
17 آذر
پنج‌شنبه
650,000 تومان
18 آذر
جمعه
650,000 تومان
19 آذر
شنبه
650,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
650,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
650,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
650,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
650,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
650,000 تومان
25 آذر
جمعه
650,000 تومان
یک تخته
ای‌گردش
700,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 آذر
سه‌شنبه
700,000 تومان
16 آذر
چهارشنبه
700,000 تومان
17 آذر
پنج‌شنبه
700,000 تومان
18 آذر
جمعه
700,000 تومان
19 آذر
شنبه
700,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
700,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
700,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
700,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
700,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
700,000 تومان
25 آذر
جمعه
700,000 تومان
اتاق یک تخته
اقامت 24
727,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 آذر
سه‌شنبه
727,000 تومان
16 آذر
چهارشنبه
727,000 تومان
17 آذر
پنج‌شنبه
727,000 تومان
18 آذر
جمعه
727,000 تومان
19 آذر
شنبه
727,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
727,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
727,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
727,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
727,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
727,000 تومان
25 آذر
جمعه
727,000 تومان
ظرفیت 2 نفر

اتاق دو تخته توئین
اقامت 24
900,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 آذر
سه‌شنبه
900,000 تومان
16 آذر
چهارشنبه
900,000 تومان
17 آذر
پنج‌شنبه
900,000 تومان
18 آذر
جمعه
900,000 تومان
19 آذر
شنبه
900,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
900,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
900,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
900,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
900,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
900,000 تومان
25 آذر
جمعه
900,000 تومان
اتاق دو تخته دبل
اقامت 24
900,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 آذر
سه‌شنبه
900,000 تومان
16 آذر
چهارشنبه
900,000 تومان
17 آذر
پنج‌شنبه
900,000 تومان
18 آذر
جمعه
900,000 تومان
19 آذر
شنبه
900,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
900,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
900,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
900,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
900,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
900,000 تومان
25 آذر
جمعه
900,000 تومان
اتاق دو تخته دبل
ایران هتل آنلاین
925,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 آذر
سه‌شنبه
925,000 تومان
16 آذر
چهارشنبه
925,000 تومان
17 آذر
پنج‌شنبه
925,000 تومان
18 آذر
جمعه
925,000 تومان
19 آذر
شنبه
925,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
925,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
925,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
925,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
925,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
925,000 تومان
اتاق دو تخته توئین
ایران هتل آنلاین
925,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 آذر
سه‌شنبه
925,000 تومان
16 آذر
چهارشنبه
925,000 تومان
17 آذر
پنج‌شنبه
925,000 تومان
18 آذر
جمعه
925,000 تومان
19 آذر
شنبه
925,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
925,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
925,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
925,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
925,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
925,000 تومان
دو تخته دابل
اسنپ تریپ
950,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 آذر
سه‌شنبه
950,000 تومان
16 آذر
چهارشنبه
950,000 تومان
17 آذر
پنج‌شنبه
950,000 تومان
18 آذر
جمعه
950,000 تومان
19 آذر
شنبه
950,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
950,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
950,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
950,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
950,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
950,000 تومان
25 آذر
جمعه
950,000 تومان
دو تخته تویین
اسنپ تریپ
950,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 آذر
سه‌شنبه
950,000 تومان
16 آذر
چهارشنبه
950,000 تومان
17 آذر
پنج‌شنبه
950,000 تومان
18 آذر
جمعه
950,000 تومان
19 آذر
شنبه
950,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
950,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
950,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
950,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
950,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
950,000 تومان
25 آذر
جمعه
950,000 تومان
دوتخته
هتل یار
950,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 آذر
سه‌شنبه
950,000 تومان
16 آذر
چهارشنبه
950,000 تومان
17 آذر
پنج‌شنبه
950,000 تومان
18 آذر
جمعه
950,000 تومان
19 آذر
شنبه
950,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
950,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
950,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
950,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
950,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
950,000 تومان
25 آذر
جمعه
950,000 تومان
دو تخته توئین
ای‌گردش
1,100,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 آذر
سه‌شنبه
1,100,000 تومان
16 آذر
چهارشنبه
1,100,000 تومان
17 آذر
پنج‌شنبه
1,100,000 تومان
18 آذر
جمعه
1,100,000 تومان
19 آذر
شنبه
1,100,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
1,100,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
1,100,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
1,100,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
1,100,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
1,100,000 تومان
25 آذر
جمعه
1,100,000 تومان
دوتخته دبل
ای‌گردش
1,100,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 آذر
سه‌شنبه
1,100,000 تومان
16 آذر
چهارشنبه
1,100,000 تومان
17 آذر
پنج‌شنبه
1,100,000 تومان
18 آذر
جمعه
1,100,000 تومان
19 آذر
شنبه
1,100,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
1,100,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
1,100,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
1,100,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
1,100,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
1,100,000 تومان
25 آذر
جمعه
1,100,000 تومان
اتاق دو تخته توئین
اقامت 24
1,147,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 آذر
سه‌شنبه
1,147,000 تومان
16 آذر
چهارشنبه
1,147,000 تومان
17 آذر
پنج‌شنبه
1,147,000 تومان
18 آذر
جمعه
1,147,000 تومان
19 آذر
شنبه
1,147,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
1,147,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
1,147,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
1,147,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
1,147,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
1,147,000 تومان
25 آذر
جمعه
1,147,000 تومان
اتاق دو تخته دبل
اقامت 24
1,147,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 آذر
سه‌شنبه
1,147,000 تومان
16 آذر
چهارشنبه
1,147,000 تومان
17 آذر
پنج‌شنبه
1,147,000 تومان
18 آذر
جمعه
1,147,000 تومان
19 آذر
شنبه
1,147,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
1,147,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
1,147,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
1,147,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
1,147,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
1,147,000 تومان
25 آذر
جمعه
1,147,000 تومان

امکانات اتاق های هتل مرکزی ایران تهران

تلویزیون
یخچال
اعلام حریق
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
فتوکپی
سرویس بهداشتی ایرانی
سرویس فرنگی
تلویزیون در لابی
آژانس مسافرتی
تبديل ارز
روم سرويس 24 ساعته
خشکشویی (لاندری)
دستگاه خودپرداز
صندوق امانات
مبلمان
آسانسور
نمازخانه
پارکینگ
تاکسی سرویس
استخر
سونا
اینترنت در لابی
سیستم گرمایشی سرمایشی
جعبه کمک های اولیه
ماساژ
اتاق چمدان
کافی‌شاپ
حوله
خدمات تور
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
تلفن
دستگاه واکس کفش
پله اضطراری
اتاق بازی
لابی
اتاق سیگار
مرکز خرید
اینترنت
کافی شاپ
تلفن در اتاق
خشکشویی
آرایشگاه
فروشگاه
اینترنت در قسمت لابی
حمام
سرویس روزانه اتاق
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
کافی شاپ 24 ساعته
کافی نت
مینی بار رایگان
صبحانه رایگان
وسایل بدنسازی
خدمات خشکشویی
مبل
پاركينگ
كافی شاپ
سالن صبحانه خوری
اينترنت در لابی
تلويزيون LED در لابی
مسلط به زبان انگليسی
ميز
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
شبکه پخش فیلم
خدمات خانه داری
اتاق تلفن (اپراتور)
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
تاکسی سرویس شبانه روزی
اينترنت در اتاق
خدمات اینترنتی
رستوران بام
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
نمای خیابان
كتابخانه
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
نمای کوچه
چايخانه سنتی
جكوزی
خدمات باربري
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
زمين تنيس
گشت نیم روزی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
رستوران فست فود
اینترنت با سرعت بالا
روزنامه رایگان
پارکینگ در اطراف هتل
صندوق امانات در لابی
اینترنت بی سیم

آدرس هتل مرکزی ایران تهران روی نقشه

مشاهده اقامتگاه بر روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل مرکزی ایران تهران

(44 نظر)
نقاط قوت:
نزدیکی به مراکز مهم شهر
نقاط ضعف:
نداشتن دستشویی ایرانی در اتاقنداشتن آسانسور
نقاط قوت:
صبحانه کامل و خوب
نقاط ضعف:
اتاق های بد ظاهرتخت خراب سرویس بهداشتی نه چندان خوب
نقاط قوت:
بسیار تمیز و عالی بود
نقاط ضعف:
بسیار تمیز و عالی بود
دو شب اقامت داشتم که همه چی خوب بود مخصوصا نظافت که عالی بود،جای پارک مشکله که ساعت 8شب به بعد جا پیدا میشه چون مغازه های اطراف هتل تعطیل میشه
بد
نقاط قوت:
تمیز و‌جمع و‌جور بودن
نقاط ضعف:
تمیز و‌جمع و‌جور بودن
هتل خوبی هست.نزدیک ب مراکز خرید جهت اشخاصی که ب نیت خرید می آیند
نقاط قوت:
حقیقتش اینه که هیچ نکته ی مثبتی نداشت
نقاط ضعف:
ما یه اتاق ۳ تخته رزرو کرده بودیم که وقتی رسیدیم هتل گفتن اتاق ۳ تخته شون مشکل تاسیساتی پیدا کرده و بهمون یه اتاق ۱تخته و یه اتاق ۲تخته دادن با منت! فردا صبحش یه اتاق ۳تخته خالی شد و ما فهمیدیم مشکل تاسیساتی بهونه بود، چون ما چک اینمون ساعت ۲ نبود فکر کرده بودن نمیریم و اتاقمون رو داده بودن به شخص دیگه ای! پارکینگ که نداشتن عملا، بهمون گفتن تو کوچه ی روبروی هتل پارک کن. پارک کردیم و وقتی برگشتیم دیدیم جای ماشینو تکون دادن!!! یعنی ماشینی که یه گوشه ی کوچه پارک بودو من نمیدونم چجوری هل دادن بردن عقب!! اونم سر تقاطع کوچه که هر آن امکان تصادف بود... اینو دیگه من هیچ جایی ندیده بودم که به لطف هتل مرکزی دیدم... که البته هتل نبود، بیشتر مسافرخونه بود. تایم صبحونه ش ۷ صبح تا ۱۰ هست، که حالا بصورت کلی کاری به تایمش ندارم، اما تو عید نوروز وقتی آدما میرن مسافرت احتمالا برای تفریح میرن و ممکنه تا ۱۰ استراحت کنن. حالا اگه ۱۰ صبح برین آشپزخونه، صبحونه ندارین! کف اتاق مو بود لای پتو مو بود توی یخچال یه بطری آبم نبود
همه چیز سطح پایین و کثیف هتل نبود مسافرخونه بود
نقاط قوت:
سرویس صبحونه و روم سرویس خوبی داشت
نقاط ضعف:
حوله نداشت بعد درخواست حوله تمیز ندادندبوی سیگار داخل اتاق می آمد
نقاط قوت:
(نظر مثبت ثبت نشده است)
نقاط ضعف:
بوی بد فاضلاب در اتاق
نقاط قوت:
(نظر مثبت ثبت نشده است)
نقاط ضعف:
لابی شلوغ و نبود امکان برای صحبت و معرفی با اعضا شرکت کننده از کشورهای شرکت کننده مخصوصا روسیه و بقییه کشورهای مجاورشون.
نقاط قوت:
خوش برخورد بودن پرسنل رستوران
نقاط ضعف:
بیشتر شبیه مسافرخونه بود تا هتل ???? نبود آسانسور سرو صدای بیش از اندازه در سالن شب هنگام ضدعفونی سالن در شب که بوی وایتکس به تمام اتاق پر میشد و برای افرادی که آسم دارند اصلا مناسب نیست و موقع خواب با تنگی نفس بیدار می‌شوید????
نقاط قوت:
هیچ
نقاط ضعف:
بسیار
نقاط قوت:
همکاری عالی پرسنل جهت حفظ ونگهداری وسایل قبل وبعد زمان رزرو برخورد خوب پرسنل نزدیکی به مترو
نقاط ضعف:
نداشتن آسانسور مشخص نبودن جهت قبله و نداشتن سجاده سانترال بودن کولر برای اتاقهای یک تخته(کولر خاموش نمیشود)
نقاط قوت:
درنهایت قرار گرفتن در شلوغ ترین مکان سکوت کامل پابرجاست
نقاط ضعف:
نداشتن تلویزیون فقط یکبار و نداشتن رستوران برا صرف ناهار و شام
نقاط قوت:
هتل تمیز و اقتصادی با توجه به میزان هزینه ای که پرداخت شده بود
نقاط ضعف:
نبودن پارکینگ، برخورد سرد پرسنل پذیرش هتل
نقاط قوت:
(نظر مثبت ثبت نشده است)
نقاط ضعف:
افتضاح،افتضاحاتاق رو لغو کردیم پول رو پس ندادن
درکل مسافر خانه خیلی خیلی از اینجا بهتره
نقاط قوت:
بازسازی راهروها
نقاط ضعف:
بازسازی راهروها
فکر نکنم دیگه برم میتونست قیمت اضافه تر کنه و امکانات بیشتر چون از نظر موقعیت مکانی در جای خوبی قرار گرفته
نقاط قوت:
_خوش برخوردی کارکنان _صبحانه با کیفیت و خوب با توجه به قیمت _نزدیکی به مترو و موقعیت مکانی خوب
نقاط ضعف:
ماسک نزدن کارکناناتاق بوی بدی میداد و فضای کمی داشت حمام توالت هم زیاد تمیز نبود اما با این قیمت جای خوبیه برای اقامت
به یک مثال بسنده می کنم برای گرفتن یه سینی چای دو ساعت معطل می کردند . سماور جوش نیست . کارگر نداریم . یادمون رفت . و این اتفاقی نبود عین شش روز همین بساط بود .
نقاط قوت:
تمییز و اقتصادی
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
رفتار کارکنان خوب بود ولی سیستم سرمایش اتاق ها مشترک بود که خوب نیست
نقاط قوت:
بسیار مطلوب بود
نقاط ضعف:
دیده نشد اصلا
نقاط قوت:
راضی بودم نظافت و برخوردشون خوب بود
نقاط ضعف:
نکته ای نداشت
بد نبود
با سلام واحد رزرو یکی از خانمها برخورد خوبی نداشت خانه داری خوب نظافت اتاق خوب بود اینترنت رایگان داشت با سرعت متوسط صبحانه ضعیف بود
من حدود یک سال پیش رفتم صبحانه خوب بود و رسیدگی به نظافت اتاق عالی دسترسی به مترو سریع و نزدیک و قیمت از طریق جا با ما مناسب بوداینترنت بسیار ضعیفی داشت قابل استفاده نبود وقیمت جدید اتاق دو تخته بنظرم بالاست
بسیارعالی ازهمهنظربسیارتشکر ازسایتجا با ما
من و دوستم مرداد نود و هفت یک شب تو این هتل اقامت داشتیم. هر کدوم یک اتاق جدا گرفتیم، اتاق من کولر اسپیلت داشت و خنک بود ولی اتاق دوستم که کولر آبی داشت خیلی گرم بود و به پذیرش گفتیم ولی گفتن همینه و کاریش نمیشه کرد و دوستم مجبور شد تحمل کنه. اتاقها کوچک ولی تمیز بود. کلا هتل تمیز و صمیمی بود، برخورد خدمه عالی بود. بهترین قسمت ش صبحانه بود، فکر کنم ده نوع صبحانه بود. خانم مهربانی که مسئول پذیرای بودن مادام چک میکردن. کسی چیزی کم نداشته باشه و هر چی تمام میشد رو خیلی زود جایگزین میکردن. من سفارت آلمان کار داشتم و از این نظر نزدیک بود به مورد کار من.
همه چیز عالی بود و از هتل راضی هستم.
در مجموع هتل خوبي است براي اقامتي كوتاه و دسترسي به سفارت
با سلام. من در اسفند ماه در این هتل اقامت داشتم شب شوفاژها را خاموش بود و عنوان کردند چون هتل خالی است نمی توانیم شوفاژ را روشن کنیم و متاسفانه هیچ کمکی در این زمینه نکردند. بنده هم فردا صبح هتل را ترک کردم . این نشان از مشتری مداری ضعیف این هتل است
اتاق هاي كوچك،تميز نبود،داخل اتاق صدا مي آمد و ويو بد بود، صبحانه خوب نبود، پله هاي تندي داشت و سخت بود
فقط موقعیت دسترسی به سفارت قابل تعریف بود
همه چیز هتل خوب بود و به نظر من نقصی نبود فقط در روزی که من بودم رستورانش فعال نبود
نقاط قوت:
اخلاق بسیار خوب پرسنل هتل, امکانات خوب اتاق های هتل,
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
وای فای در حد صفر
هتل مرکزی در مرکزیت تجاری تهران قرار گرفته و به وسایل نقلیه عمومی و مترو خیلی نزدیک بود. من برای سفر کاری به تهران سفر کردم که به نظرم این هتل برای سفرهای کاری بسیار خوب و مناسب است. بر خلاف چیزی که فکر میکردم در هتل توریست خارجی خیلی زیاد دیده میشد.فضای اتاق کمی کوچک بود ولی در کل اقامت خوبی بود
نقاط قوت:
تميزي لابي و اتاق ها
نقاط ضعف:
قسمت سرويس بهداشتي و حمام
نقاط قوت:
Wifi رایگان رستوران
نقاط ضعف:
امکانات بهداشتی فردی کم
هتل باسازی شده بود اما متاسفانه اتاق ها باسازی نشده بود . اتاق ها خیلی کوچک بودند . عایق صوتی در اتاق ها خیلی ضعیف بود در نتیجه ارامش و راحتی نداشتم . صبحانه در هتل محدود بود .اما این هتل از پرسنل خوبی برخوردار بود ...
پرسنل هتل واقعا فوق العاده بودند.موقعیت هتل هم بسیار مناسب بود مخصوصا چون نزدیک مترو بود ,اما سر وصدا کمی من رو اذیت میکرد .به نظرم این هتل برای سفر کار خیلی مناسب است . فقط اتاق های هتل کمی کوچک است
نبود رستوران فعال در هتل
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل مرکزی ایران تهران

مهمانان هتل مرکزی ایران تهران در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل مرکزی ایران تهران از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید. برای مشاهده نظرات کلیک کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل مرکزی ایران تهران بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد. برای مقایسه قیمت و رزرو هتل کلیک کنید.

همه عکس‌ها و امکانات هتل مرکزی ایران تهران رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل مرکزی ایران تهران را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است. برای مشاهده کلیک کنید.