هتل مرکزی ایران تهران

تهران، منطقه12، لاله زار نو، نرسیده به منوچهری ، پایین تر از سینما کریستال
3
امتیاز کاربران
27
نظرات کاربران

معرفی هتل مرکزی ایران تهران

هتل مرکزی ایران با قدمت چندین ساله در بنای سنتی هتل سانترال در شهر تهران واقع شده است که در سال ۱۳۸۶ توسط مهندسین ایرانی بازسازی شد.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل مرکزی ایران تهران

مرکزی ایران-اتاق یک تخته
اتاق یک تخته
ای‌گردش
282,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 خرداد
شنبه
282,000
تومان
30 خرداد
یکشنبه
282,000
تومان
31 خرداد
دوشنبه
282,000
تومان
1 تیر
سه شنبه
282,000
تومان
2 تیر
چهارشنبه
282,000
تومان
3 تیر
پنجشنبه
282,000
تومان
4 تیر
جمعه
282,000
تومان
5 تیر
شنبه
282,000
تومان
6 تیر
یکشنبه
282,000
تومان
7 تیر
دوشنبه
282,000
تومان
8 تیر
سه شنبه
282,000
تومان
هتل یار
282,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 خرداد
شنبه
282,000
تومان
30 خرداد
یکشنبه
282,000
تومان
31 خرداد
دوشنبه
282,000
تومان
1 تیر
سه شنبه
282,000
تومان
2 تیر
چهارشنبه
282,000
تومان
3 تیر
پنجشنبه
282,000
تومان
4 تیر
جمعه
282,000
تومان
5 تیر
شنبه
282,000
تومان
6 تیر
یکشنبه
282,000
تومان
7 تیر
دوشنبه
282,000
تومان
8 تیر
سه شنبه
282,000
تومان
اقامت 24
282,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 خرداد
شنبه
282,000
تومان
30 خرداد
یکشنبه
282,000
تومان
31 خرداد
دوشنبه
282,000
تومان
1 تیر
سه شنبه
282,000
تومان
2 تیر
چهارشنبه
282,000
تومان
3 تیر
پنجشنبه
282,000
تومان
4 تیر
جمعه
282,000
تومان
5 تیر
شنبه
282,000
تومان
6 تیر
یکشنبه
282,000
تومان
7 تیر
دوشنبه
282,000
تومان
8 تیر
سه شنبه
282,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
29 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
30 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
31 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
1 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
2 تیر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 تیر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 تیر
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
7 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
8 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
مرکزی ایران-اتاق دوتخته دبل
اتاق دوتخته دبل
جاباما
408,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 خرداد
شنبه
408,000
تومان
30 خرداد
یکشنبه
408,000
تومان
31 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
1 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
2 تیر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 تیر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 تیر
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
7 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
8 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
اقامت 24
412,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 خرداد
شنبه
412,000
تومان
30 خرداد
یکشنبه
412,000
تومان
31 خرداد
دوشنبه
412,000
تومان
1 تیر
سه شنبه
412,000
تومان
2 تیر
چهارشنبه
412,000
تومان
3 تیر
پنجشنبه
412,000
تومان
4 تیر
جمعه
412,000
تومان
5 تیر
شنبه
412,000
تومان
6 تیر
یکشنبه
412,000
تومان
7 تیر
دوشنبه
412,000
تومان
8 تیر
سه شنبه
412,000
تومان
ای‌گردش
412,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 خرداد
شنبه
412,000
تومان
30 خرداد
یکشنبه
412,000
تومان
31 خرداد
دوشنبه
412,000
تومان
1 تیر
سه شنبه
412,000
تومان
2 تیر
چهارشنبه
412,000
تومان
3 تیر
پنجشنبه
412,000
تومان
4 تیر
جمعه
412,000
تومان
5 تیر
شنبه
412,000
تومان
6 تیر
یکشنبه
412,000
تومان
7 تیر
دوشنبه
412,000
تومان
8 تیر
سه شنبه
412,000
تومان
هتل یار
412,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 خرداد
شنبه
412,000
تومان
30 خرداد
یکشنبه
412,000
تومان
31 خرداد
دوشنبه
412,000
تومان
1 تیر
سه شنبه
412,000
تومان
2 تیر
چهارشنبه
412,000
تومان
3 تیر
پنجشنبه
412,000
تومان
4 تیر
جمعه
412,000
تومان
5 تیر
شنبه
412,000
تومان
6 تیر
یکشنبه
412,000
تومان
7 تیر
دوشنبه
412,000
تومان
8 تیر
سه شنبه
412,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
29 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
30 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
31 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
1 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
2 تیر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 تیر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 تیر
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
7 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
8 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
مرکزی ایران-اتاق دوتخته توئین
اتاق دوتخته توئین
اقامت 24
412,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 خرداد
شنبه
412,000
تومان
30 خرداد
یکشنبه
412,000
تومان
31 خرداد
دوشنبه
412,000
تومان
1 تیر
سه شنبه
412,000
تومان
2 تیر
چهارشنبه
412,000
تومان
3 تیر
پنجشنبه
412,000
تومان
4 تیر
جمعه
412,000
تومان
5 تیر
شنبه
412,000
تومان
6 تیر
یکشنبه
412,000
تومان
7 تیر
دوشنبه
412,000
تومان
8 تیر
سه شنبه
412,000
تومان
ای‌گردش
412,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 خرداد
شنبه
412,000
تومان
30 خرداد
یکشنبه
412,000
تومان
31 خرداد
دوشنبه
412,000
تومان
1 تیر
سه شنبه
412,000
تومان
2 تیر
چهارشنبه
412,000
تومان
3 تیر
پنجشنبه
412,000
تومان
4 تیر
جمعه
412,000
تومان
5 تیر
شنبه
412,000
تومان
6 تیر
یکشنبه
412,000
تومان
7 تیر
دوشنبه
412,000
تومان
8 تیر
سه شنبه
412,000
تومان
مرکزی ایران-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
اقامت 24
482,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 خرداد
شنبه
482,000
تومان
30 خرداد
یکشنبه
482,000
تومان
31 خرداد
دوشنبه
482,000
تومان
1 تیر
سه شنبه
482,000
تومان
2 تیر
چهارشنبه
482,000
تومان
3 تیر
پنجشنبه
482,000
تومان
4 تیر
جمعه
482,000
تومان
5 تیر
شنبه
482,000
تومان
6 تیر
یکشنبه
482,000
تومان
7 تیر
دوشنبه
482,000
تومان
8 تیر
سه شنبه
482,000
تومان
هتل یار
482,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 خرداد
شنبه
482,000
تومان
30 خرداد
یکشنبه
482,000
تومان
31 خرداد
دوشنبه
482,000
تومان
1 تیر
سه شنبه
482,000
تومان
2 تیر
چهارشنبه
482,000
تومان
3 تیر
پنجشنبه
482,000
تومان
4 تیر
جمعه
482,000
تومان
5 تیر
شنبه
482,000
تومان
6 تیر
یکشنبه
482,000
تومان
7 تیر
دوشنبه
482,000
تومان
8 تیر
سه شنبه
482,000
تومان
ای‌گردش
842,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 خرداد
شنبه
842,000
تومان
30 خرداد
یکشنبه
842,000
تومان
31 خرداد
دوشنبه
842,000
تومان
1 تیر
سه شنبه
842,000
تومان
2 تیر
چهارشنبه
842,000
تومان
3 تیر
پنجشنبه
842,000
تومان
4 تیر
جمعه
842,000
تومان
5 تیر
شنبه
842,000
تومان
6 تیر
یکشنبه
842,000
تومان
7 تیر
دوشنبه
842,000
تومان
8 تیر
سه شنبه
842,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
29 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
30 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
31 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
1 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
2 تیر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 تیر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 تیر
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
7 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
8 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل

امکانات اتاق های هتل مرکزی ایران تهران

اعلام حریق
ترانسفر رفت با هزینه
اينترنت در اتاق
تاکسی سرویس شبانه روزی
زمین ورزشی
پارک کودک
گیم نت
اتاق تلفن (اپراتور)
تلویزیون در لابی
خدمات خانه داری
شبکه پخش فیلم
پذیرش 24 ساعته
ترانسفر برگشت با هزینه
زنگ هشدار
رستوران بام
پرینتر
تلفن در لابی
فكس
ميز
مسلط به زبان انگليسی
تلويزيون LED در لابی
اينترنت در لابی
سالن صبحانه خوری
كافی شاپ
پاركينگ
مبل
خدمات اینترنتی
خدمات تهيه بليط
وسایل بدنسازی
زمين تنيس
صندوق امانات در لابی
رستوران در هتل
پارکینگ در اطراف هتل
روزنامه رایگان
اینترنت با سرعت بالا
رستوران فست فود
خدمات نگهداری کودک
پرداخت ویزا و مسترکارت
سرویس حرم
بازی ویدئویی
گشت نیم روزی
سالن بيليارد
خدمات بیدار باش
خدمات پزشكي
خدمات باربري
جكوزی
چايخانه سنتی
نمای کوچه
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
آتلیه
كتابخانه
روم سرويس 24 ساعته
نمای خیابان
مینی بار با هزینه
خدمات خشکشویی
صبحانه رایگان
سیستم تهویه مطبوع
آسانسور
جعبه کمک های اولیه
سیستم گرمایشی سرمایشی
اینترنت در لابی
رستوران
سونا
استخر
تاکسی سرویس
پارکینگ
نمازخانه
مبلمان
اتاق چمدان
صندوق امانات
یخچال
تلویزیون
دستگاه خودپرداز
خشکشویی (لاندری)
تبديل ارز
آژانس مسافرتی
سرویس فرنگی
سرویس بهداشتی ایرانی
فتوکپی
ماساژ
کافی‌شاپ
مینی بار رایگان
کافی شاپ
کافی نت
کافی شاپ 24 ساعته
خدمات برای معلولین
کپسول آتش نشانی
سرویس روزانه اتاق
حمام
اینترنت در قسمت لابی
فروشگاه
آرایشگاه
خشکشویی
تلفن در اتاق
اینترنت
حوله
مرکز خرید
اتاق سیگار
لابی
اتاق بازی
پله اضطراری
دستگاه واکس کفش
تلفن
سالن ورزشی
فضای سبز
روزنامه
خدمات تور
اینترنت بی سیم

آدرس هتل مرکزی ایران تهران روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل مرکزی ایران تهران

(27 نظر)
نقاط قوت:
این همه که نظرات الکی نوشتن واقعا نمی دونم چرا من بابت کارم مجبور شدم یک شب منطقه نزدیک جمهوری هتل بگیرم واقعا عالی بود در حد هتل های ۳ ستاره استانبول بود
نقاط ضعف:
این همه که نظرات الکی نوشتن واقعا نمی دونم چرا من بابت کارم مجبور شدم یک شب منطقه نزدیک جمهوری هتل بگیرم واقعا عالی بود در حد هتل های ۳ ستاره استانبول بود
راضی بودم
نقاط قوت:
دسترسی به مترو
نقاط ضعف:
دسترسی به مترو
اتاقاش خیلی کوچیکه صدای اتاقای بغل هم قشنگ میاد و آرامش نداری یه دونه آب معدنی هم تو یخچال نبود تازه تو برقم نبود بخچالش
نقاط قوت:
کارکنان بخصوص موقع صرف صبحانه بسیار خوشرفتار بودند
نقاط ضعف:
کارکنان بخصوص موقع صرف صبحانه بسیار خوشرفتار بودند
نقاط قوت:
دسترسی خوب
نقاط ضعف:
دسترسی خوب
گرد و خاک هزینه پارکینگ رو هم گرفتن ، فوق العاده کثیف ، صبحانه هم ندادن ، وقتی درخواست فاکتور میکنید رنگشون عوض میشه
نقاط قوت:
بسیار مطلوب بود
نقاط ضعف:
دیده نشد اصلا
نقاط قوت:
راضی کننده نبود
نقاط ضعف:
راضی نبودم
نقاط قوت:
راضی بودم نظافت و برخوردشون خوب بود
نقاط ضعف:
نکته ای نداشت
بد نبود
با سلام واحد رزرو یکی از خانمها برخورد خوبی نداشت خانه داری خوب نظافت اتاق خوب بود اینترنت رایگان داشت با سرعت متوسط صبحانه ضعیف بود
من حدود یک سال پیش رفتم صبحانه خوب بود و رسیدگی به نظافت اتاق عالی دسترسی به مترو سریع و نزدیک و قیمت از طریق جا با ما مناسب بوداینترنت بسیار ضعیفی داشت قابل استفاده نبود وقیمت جدید اتاق دو تخته بنظرم بالاست
بسیارعالی ازهمهنظربسیارتشکر ازسایتجا با ما
من و دوستم مرداد نود و هفت یک شب تو این هتل اقامت داشتیم. هر کدوم یک اتاق جدا گرفتیم، اتاق من کولر اسپیلت داشت و خنک بود ولی اتاق دوستم که کولر آبی داشت خیلی گرم بود و به پذیرش گفتیم ولی گفتن همینه و کاریش نمیشه کرد و دوستم مجبور شد تحمل کنه. اتاقها کوچک ولی تمیز بود. کلا هتل تمیز و صمیمی بود، برخورد خدمه عالی بود. بهترین قسمت ش صبحانه بود، فکر کنم ده نوع صبحانه بود. خانم مهربانی که مسئول پذیرای بودن مادام چک میکردن. کسی چیزی کم نداشته باشه و هر چی تمام میشد رو خیلی زود جایگزین میکردن. من سفارت آلمان کار داشتم و از این نظر نزدیک بود به مورد کار من.
همه چیز عالی بود و از هتل راضی هستم.
در مجموع هتل خوبي است براي اقامتي كوتاه و دسترسي به سفارت
با سلام. من در اسفند ماه در این هتل اقامت داشتم شب شوفاژها را خاموش بود و عنوان کردند چون هتل خالی است نمی توانیم شوفاژ را روشن کنیم و متاسفانه هیچ کمکی در این زمینه نکردند. بنده هم فردا صبح هتل را ترک کردم . این نشان از مشتری مداری ضعیف این هتل است
اتاق هاي كوچك،تميز نبود،داخل اتاق صدا مي آمد و ويو بد بود، صبحانه خوب نبود، پله هاي تندي داشت و سخت بود
فقط موقعیت دسترسی به سفارت قابل تعریف بود
همه چیز هتل خوب بود و به نظر من نقصی نبود فقط در روزی که من بودم رستورانش فعال نبود
وای فای در حد صفر
هتل مرکزی در مرکزیت تجاری تهران قرار گرفته و به وسایل نقلیه عمومی و مترو خیلی نزدیک بود. من برای سفر کاری به تهران سفر کردم که به نظرم این هتل برای سفرهای کاری بسیار خوب و مناسب است. بر خلاف چیزی که فکر میکردم در هتل توریست خارجی خیلی زیاد دیده میشد.فضای اتاق کمی کوچک بود ولی در کل اقامت خوبی بود
نقاط قوت:
تميزي لابي و اتاق ها
نقاط ضعف:
قسمت سرويس بهداشتي و حمام
نقاط قوت:
Wifi رایگان رستوران
نقاط ضعف:
امکانات بهداشتی فردی کم
هتل باسازی شده بود اما متاسفانه اتاق ها باسازی نشده بود . اتاق ها خیلی کوچک بودند . عایق صوتی در اتاق ها خیلی ضعیف بود در نتیجه ارامش و راحتی نداشتم . صبحانه در هتل محدود بود .اما این هتل از پرسنل خوبی برخوردار بود ...
پرسنل هتل واقعا فوق العاده بودند.موقعیت هتل هم بسیار مناسب بود مخصوصا چون نزدیک مترو بود ,اما سر وصدا کمی من رو اذیت میکرد .به نظرم این هتل برای سفر کار خیلی مناسب است . فقط اتاق های هتل کمی کوچک است
نبود رستوران فعال در هتل
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل مرکزی ایران تهران

مهمانان هتل مرکزی ایران تهران در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل مرکزی ایران تهران از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل مرکزی ایران تهران بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل مرکزی ایران تهران رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل مرکزی ایران تهران را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.